Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѕ҃ї-й де́нь. Ѿ є҆де́са пренесе́нїе въ кѡнстанті́нь гра́дъ нерꙋкотворе́ннагѡ ѻ҆́браза, гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, ре́кше ст҃а́гѡ ᲂу҆брꙋ́са:

И҆ ст҃а́гѡ мꙋ́ченика дїоми́да.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на ѕ҃: ᲂу҆спе́нїѧ, г҃: и҆ ѻ҆́браза, г҃.

Стїхи̑ры ᲂу҆спе́нїѧ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Кі́ими похва́льными:

Кі́ими недосто́йными ᲂу҆стна́ми ᲂу҆блажи́мъ бцⷣꙋ, честнѣ́йшꙋю тва́ри, и҆ ст҃ѣ́йшꙋю сꙋ́щꙋ херꙋві̑мъ, и҆ всѣ́хъ а҆́гг҃лъ: престо́лъ ца́рскїй недви́жимый: до́мъ, въ не́мже всели́сѧ превы́шнїй: спасе́нїе мі́ра, бж҃їе свѧще́нїе, подаю́щꙋю вѣ̑рнымъ въ бжⷭ҇твеннѣй па́мѧти є҆ѧ̀ бога́тнѡ ве́лїю ми́лость;

Ка̑ѧ стра̑шнаѧ пѣ̑нїѧ, ꙗ҆̀же принесо́ша тѝ тогда̀, дв҃о, ѻ҆́крестъ твоегѡ̀ ѻ҆дра̀ стоѧ́щїи, всѝ, и҆̀же сло́ва а҆пⷭ҇ли; и҆ ᲂу҆жа́снѣ вопїю́ще: ѿхо́дитъ цр҃е́ва пала́та, возвыша́етсѧ кївѡ́тъ свѧще́нїѧ, двє́ри возми́тесѧ, ꙗ҆́кѡ да бж҃їѧ две́рь вни́детъ въ ра́дость, мі́рꙋ непреста́ннѡ просѧ́щи ве́лїѧ ми́лости.

Ка̑ѧ дꙋхѡ́внаѧ пѣ̑нїѧ ны́нѣ принесе́мъ тебѣ̀, всест҃а́ѧ; безсме́ртнымъ бо ᲂу҆спе́нїемъ твои́мъ ве́сь мі́ръ ѡ҆свѧти́ла є҆сѝ, и҆ ко премі̑рнымъ прешла̀ є҆сѝ, добро́тꙋ разꙋмѣва́ти вседержи́телѧ, и҆ семꙋ̀ ꙗ҆́коже мт҃и сра́доватисѧ, а҆́гг҃льскимъ тѧ̀ чинѡ́мъ дорѷносѧ́щымъ, чⷭ҇таѧ, и҆ дꙋша́мъ првⷣныхъ, съ ни́миже просѝ на́мъ ми́ра, и҆ ве́лїѧ ми́лости.

И҆́ны стїхи̑ры ѻ҆́браза, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Кі́има земноро́днїи ѻ҆чи́ма воззри́мъ на ѻ҆́бразъ тво́й, є҆го́же а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства зрѣ́ти ᲂу҆до́бь не мо́гꙋтъ, свѣ́томъ бжⷭ҇твеннымъ блиста́ющаго; ѿхо́дитъ бо ѿ землѝ невѣ́рныхъ дне́сь, и҆ ко гра́дꙋ ца́рствꙋющемꙋ и҆ благочєсти́вымъ лю́демъ прихо́дитъ, бжⷭ҇твеннымъ ма́нїемъ: на є҆гѡ́же восхожде́нїе ꙗ҆влѧ́ютсѧ ца́рїе, припа́дающе семꙋ̀ со стра́хомъ, хрⷭ҇тѐ, и҆ вѣ́рою.

Кі́ими земні́и ѡ҆сѧ́жемъ ѻ҆́бразъ тво́й, сло́ве, дла́ньми ѡ҆скверне́ны грѣхмѝ, безгрѣ́шнагѡ бг҃а на́шегѡ, и҆́же во ѡ҆скверне́нныхъ непристꙋ́пнагѡ; покрыва́ютъ херꙋві́ми ѻ҆чеса̀ трепе́щꙋще, не терпѧ́тъ серафі́ми зрѣ́ти сла́вы твоеѧ̀: стра́хомъ тебѣ̀ рабо́таетъ тва́рь. да не ᲂу҆̀бо ѡ҆сꙋ́диши на́съ, недосто́йнѣ тво́й зра́къ, хрⷭ҇тѐ, съ тре́петомъ цѣлꙋ́ющихъ вѣ́рнѡ.

Па́ки влⷣчнѧгѡ торжества̀ наста̀ бжⷭ҇твенный де́нь, се́ бо въ вы́шнихъ сѣдѧ́й, ны́нѣ ꙗ҆́вѣ на́съ посѣтѝ, честны́ѧ ра́ди є҆гѡ̀ і҆кѡ́ны: и҆́же въ вы́шнихъ херꙋві́мы сы́й неви́димый, зри́тсѧ пи́саннѣ, и҆́мже ᲂу҆подо́бисѧ, пе́рстомъ пречⷭ҇тымъ ѻ҆́ч҃имъ и҆з̾ѡбраже́нъ неизрече́ннѡ, по подо́бїю тогѡ̀. є҆́йже вѣ́рою и҆ любо́вїю покланѧ́ющесѧ ѡ҆свѧща́емсѧ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Чл҃вѣколю́бче влⷣко, вели́ка твоегѡ̀ смотре́нїѧ бе́здна: въ ро́ды бо родѡ́въ твоѐ благодѣ́тельствꙋѧ созда́нїе, пречⷭ҇тагѡ твоегѡ̀ лица̀ зра́къ и҆з̾ѡбрази́въ, а҆́ѵгарю вѣ́рномꙋ посла́лъ є҆сѝ возжела́вшꙋ тѧ̀ ви́дѣти, по бж҃ествꙋ̀ херꙋві́мы неви́димаго: ꙗ҆́кѡ да тво́й ѻ҆́бразъ зрѧ́ще, на́съ ра́ди вопло́щшагѡсѧ, и҆ пострада́вшагѡ во́лею, къ твое́й любвѝ распала́емсѧ, ю҆́же на на́съ и҆злїѧ̀ вели́кїѧ ра́ди твоеѧ̀ ми́лости.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Дв҃и́честїи ли́цы дне́сь та́йнѡ ѻ҆дрꙋ̀ дв҃ы и҆ мт҃ре ѻ҆́крестъ предстоѧ́тъ, и҆ дꙋ́шы првⷣныхъ ѡ҆бстꙋпи́вше цр҃и́цꙋ сла́вѧтъ. ѻ҆́ви ᲂу҆́бѡ ꙗ҆́кѡ да́ръ дѣ́вство вмѣ́стѡ мѵ́ра прино́сѧтъ: ѻ҆́ви же невеще́ственное пѣ́нїе съ добродѣ́телїю прино́сѧтъ, подоба́етъ бо мт҃ри бж҃їи ꙗ҆́кѡ цари́цѣ ца́рскими добродѣ́тельми свѣтлосїѧ́ющими дорѷноси́тисѧ. съ ни́миже и҆ мы̀, житїѐ чи́стое совне́сше, и҆зы́демъ къ погребе́нїю сꙋ́щїѧ мт҃ре бг҃а на́шегѡ, пѣ́ньми и҆ пѣ́сньми дꙋхо́вными согла́снѡ ю҆̀ ᲂу҆блажа́юще.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры ᲂу҆спе́нїѧ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Не колесни́ца ѻ҆гнезра́чнаѧ ꙳ ѿ земны́хъ тѧ̀ преста́ви, ꙳ ꙗ҆́коже и҆лїю̀ пра́веднаго: ꙳ но са́мое сл҃нце пра́вды, ꙳ на рꙋкꙋ̀ своє́ю прест҃ꙋ́ю твою̀ дꙋ́шꙋ, ꙳ ꙗ҆́кѡ непоро́чнꙋю прїе́мъ, ꙳ въ себѣ̀ ᲂу҆поко́и, ꙳ и҆ пресла́внѡ тѧ̀, чⷭ҇таѧ, преста́вивъ почтѐ, ꙳ въ ра́дости па́че ᲂу҆ма̀.

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀ и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Прїиди́те, ѽ празднолю́бцы! ꙳ бж҃їѧ мт҃ре дне́сь ꙳ ст҃о́е преставле́нїе свѣ́тлѡ соверши́мъ: ꙳ въ рꙋ́цѣ бо и҆́стиннѡ, ꙳ ѿ нетлѣ́нна ѻ҆ц҃а̀ возсїѧ́вшагѡ пе́рвѣе, ꙳ и҆ напослѣ́докъ и҆зъ ᲂу҆тро́бы є҆ѧ̀, ꙳ бжⷭ҇твеннꙋю и҆ пречⷭ҇тꙋю дꙋ́шꙋ предадѐ ра́дꙋющисѧ, ꙳ і҆и҃са бг҃а на́шегѡ, ꙳ и҆ мо́литъ спасти́сѧ на́мъ.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Чꙋ́до преꙋжа́сно, ꙳ ꙗ҆́же во ᲂу҆тро́бѣ невмѣсти́маго цр҃ѧ̀ носи́вшаѧ, ꙳ во гро́бѣ полага́етсѧ: ꙳ и҆ а҆́гг҃льстїи собо́ри со а҆пⷭ҇лы, со стра́хомъ погреба́ютъ ꙳ тоѧ̀ бг҃опрїѧ́тное тѣ́ло и҆ честно́е: ꙳ и҆ сїѐ возвы́сивъ, на нб҃са̀ возведѐ, ꙳ і҆и҃съ сн҃ъ є҆ѧ̀, ꙳ и҆ спа́съ дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Гдⷭ҇и, воплоти́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́коже восхотѣ́лъ, и҆зво́лилъ є҆сѝ воспрїѧ́ти нищетꙋ̀ на́шꙋ, и҆ бога́тство благосе́рдїѧ показа́лъ є҆сѝ, и҆́мже мѧ̀ пе́рсть ѡ҆божи́лъ є҆сѝ. сла́вимъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче, смотре́нїѧ ѻ҆́бразъ ви́дѧще зра́ка твоегѡ̀: си́мъ невозбра́ннѡ во є҆де́мъ вхо́дъ, сп҃се, да́рꙋй рабѡ́мъ твои̑мъ, презира́ѧ всѧ̑ прегрѣшє́нїѧ.

И҆ ны́нѣ, гла́съ и҃. Леѡ́нта деспо́та:

Оу҆вѣрѧ́ѧ і҆и҃съ сн҃ъ тво́й, бцⷣе, и҆ бг҃ъ на́шъ, два̀ є҆стества̀ своѧ̑, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́бѡ чл҃вѣ́къ ᲂу҆мира́етъ, и҆ ꙗ҆́коже бг҃ъ востае́тъ. и҆ тѧ̀, бг҃ома́ти, зако́номъ є҆стества̀ ᲂу҆мре́ти благоизво́ли, да не невѣ̑рнымъ привидѣ́нїе мни́тсѧ смотре́нїе. прешла́ бо є҆сѝ къ нбⷭ҇нѣй странѣ̀, нбⷭ҇наѧ невѣ́сто, ꙗ҆́кѡ ѿ черто́га селе́нїѧ твоегѡ̀ ѿ землѝ взѧта̀, ѡ҆свѧти́сѧ воздꙋ́хъ восхожде́нїемъ твои́мъ, ꙗ҆́кѡ просвѣти́сѧ землѧ̀ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ: предпосыла́ютъ а҆пⷭ҇ли, и҆ а҆́гг҃ли под̾е́млютъ. тѣ́мже, погре́бше пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ и҆ надгро́бное пѣ́нїе воспѣ́вше, ᲂу҆жа́снѡ зрѧ́хꙋ и҆ со стра́хомъ глаго́лахꙋ: сїѧ̀ и҆змѣ́на десни́цы вы́шнѧгѡ, то́й бо посредѝ тебє̀, и҆ не подви́жешисѧ, но, ѽ многопѣ́таѧ мт҃и, не ѿстꙋпа́й на́съ назира́ющи: мы́ бо лю́дїе твоѝ, и҆ ѻ҆́вцы па́жити твоеѧ̀, и҆ и҆́мѧ твоѐ призыва́емъ, просѧ́ще тебє̀ ра́ди спасе́нїѧ и҆ ве́лїѧ ми́лости.

Тропа́рь, гла́съ в҃:

Пречⷭ҇томꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ покланѧ́емсѧ, бл҃гі́й, просѧ́ще проще́нїѧ прегрѣше́нїй на́шихъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: во́лею бо благоволи́лъ є҆сѝ пло́тїю взы́ти на крⷭ҇тъ, да и҆зба́виши ꙗ҆̀же созда́лъ є҆сѝ, ѿ рабо́ты вра́жїѧ. тѣ́мже благода́рственнѡ вопїе́мъ тѝ: ра́дости и҆спо́лнилъ є҆сѝ всѧ̑, сп҃се на́шъ, прише́дый спастѝ мі́ръ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ а҃:

Въ ржⷭ҇твѣ̀ дѣ́вство сохрани́ла є҆сѝ, во ᲂу҆спе́нїи мі́ра не ѡ҆ста́вила є҆сѝ, бцⷣе. преста́виласѧ є҆сѝ къ животꙋ̀, мт҃и сꙋ́щи живота̀: и҆ моли́твами твои́ми и҆збавлѧ́еши ѿ сме́рти дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь ѻ҆́браза, два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника бцⷣы.

По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Благода́ть твоѧ̀, сп҃се, на на́съ и҆злїѧ́сѧ, ви́димꙋ бы́вшꙋ тебѣ̀, непостижи́ме, и҆ пре́лести тма̀ ᲂу҆гасѐ: тѣ́мъ во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ стѡпы̀ на́шѧ напра́ви, да въ за́повѣдехъ твои́хъ ходѧ́ще, тебѐ сподо́бимсѧ ᲂу҆зрѣ́ти, свѣ́те непристꙋ́пный.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Зрѧ́ще вои́стиннꙋ а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства преставле́нїе твоѐ, прест҃а́ѧ влⷣчце чⷭ҇таѧ, бл҃гослове́ннаѧ всепѣ́таѧ бцⷣе, и҆мꙋ́ще во́лею рожде́нна и҆зъ тебє̀, ли́къ ᲂу҆чєни́къ собра́вшесѧ, съ весе́лїемъ ноша́хꙋ честно́е въ ра́й тѣ́ло твоѐ, хрⷭ҇та̀ пою́ще живода́вца сꙋ́ща во вѣ́ки.

По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ є҃.

Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:

Собезнача́льный сн҃ъ ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ превѣ́чный, и҆ неви́димый сꙋщество́мъ, и҆ неѡсѧза́емый, подъ лѣ́томъ бы́въ за ми́лость неизрече́ннꙋю, ѡ҆пи́санныѧ пло́ти твоеѧ̀, влⷣко, на́мъ ѡ҆ста́ви сла́дкое и҆з̾ѡбраже́нїе, на спасе́нїе дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Въ рꙋ́цѣ на́съ ра́ди вочеловѣ́чшагѡсѧ и҆зъ тебє̀ преда́вши дꙋ́шꙋ, ꙗ҆́кѡ зижди́телю твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ, къ жи́зни нетлѣ́ннѣй преста́виласѧ є҆сѝ. тѣ́мже тѧ̀ че́стнѡ ᲂу҆блажа́емъ є҆ди́нꙋ чⷭ҇тꙋю и҆ нескве́рнꙋю, и҆ бцⷣꙋ всѝ и҆́стиннѡ и҆сповѣ́дающе, взыва́емъ: хрⷭ҇та̀ молѝ, къ немꙋ́же преста́виласѧ є҆сѝ, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ пра́здника бцⷣы, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ѻ҆́браза на ѕ҃.

Канѡ́нъ бцⷣы, кѵ́ръ космы̀.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Преꙋкраше́ннаѧ бжⷭ҇твенною сла́вою сщ҃е́ннаѧ и҆ сла́внаѧ, дв҃о, па́мѧть твоѧ̀, всѧ̑ собра̀ къ весе́лїю вѣ̑рныѧ, начина́ющей марїа́мѣ, съ ли̑ки и҆ тѷмпа́ны, твоемꙋ̀ пою́щыѧ є҆диноро́дномꙋ: сла́внѡ ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Да провожда́ютъ невеще́ственнїи чи́нове небоше́ственное въ сїѡ́нъ бжⷭ҇твенное тѣ́ло твоѐ, внеза́пꙋ же сте́кшесѧ а҆пⷭ҇лъ мно́жество ѿ конє́цъ, бцⷣе, тебѣ̀ предста́ша а҆́бїе: съ ни́миже, чⷭ҇таѧ, твою̀ честнꙋ́ю, дв҃о, па́мѧть сла́вимъ.

Побѣ̑дныѧ по́чєсти взѧла̀ є҆сѝ на є҆стество̀, чⷭ҇таѧ, бг҃а ро́ждши: ѻ҆ба́че же подо́бѧщисѧ творцꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ, па́че є҆стества̀ повинꙋ́ешисѧ є҆сте́ствєннымъ зако́нѡмъ: тѣ́мже ᲂу҆ме́рши, съ сн҃омъ востае́ши вѣ́чнꙋющи.

Канѡ́нъ ѻ҆́браза, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Напеча́таннагѡ твоегѡ̀, сп҃се, зрѣ́нїѧ почита́ю.

Творе́нїе ге́рмана патрїа́рха.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь пои́мъ, вопїѧ́ше.

Пло́тски и҆з̾ѡбрази́тисѧ по на́мъ, и҆́же пре́жде безпло́тный, благоволе́нїемъ ѻ҆́ч҃имъ, не ѿвергі́йсѧ зра́ка, дарова̀ на́мъ бжⷭ҇твенное и҆з̾ѡбраже́нїе.

Неизмѣ́нное є҆стество̀, ѻ҆́ч҃їй предѣ́лъ и҆звѣ́стнѣйшїй, въ человѣ́ческꙋю пло́ть прише́дый свѡ́йства на землѝ ѡ҆ста́вилъ є҆́сть на́мъ, возше́дый на небеса̀.

Коле́блемое ле́стїю сопроти́вныхъ достоѧ́нїе твоѐ ѡ҆правда́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ, честны́ми твои́ми сїю̀ ᲂу҆тверди́въ стрⷭ҇тьмѝ, и҆ зра́ка и҆з̾ѡбраже́нїемъ. (с. 309)

Подоба́ше принести́сѧ къ ца́рствꙋющемꙋ всѣ́ми гра̑ды, нб҃сѐ и҆ землѝ гра́дъ, ѻ҆́браза начерта́нїе: є҆́же ѻ҆́нъ воплоще́йсѧ самодѣ́тельнѡ ѡ҆мочи́лъ є҆́сть, царѧ̀ и҆ хрⷭ҇толюби́выхъ поспѣше́ньми.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ чⷭ҇тыхъ твои́хъ ложе́снъ преесте́ственнѣ пло́ть заи́мствовавый, и҆́же всѣ̑мъ подаѧ́й є҆́же бы́ти человѣ́кѡмъ, пренепоро́чнаѧ, ви́дѧшесѧ, не ѿстꙋ́пль, и҆дѣ́же бѣ̀ пе́рвѣе.

Катава́сїа пра́здника: Преꙋкраше́ннаѧ:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Содѣ́тельнаѧ и҆ содержи́тельнаѧ всѣ́хъ бж҃їѧ мꙋ́дросте и҆ си́ло, непрекло́ннꙋ, недви́жимꙋ цр҃ковь ᲂу҆твердѝ, хрⷭ҇тѐ: є҆ди́нъ бо є҆сѝ ст҃ъ, во ст҃ы́хъ почива́ѧй.

Женꙋ̀ тѧ̀ ме́ртвеннꙋ, но па́че є҆стества̀ и҆ мт҃рь бж҃їю, ви́дѣвше, всенепоро́чнаѧ, сла́внїи а҆пⷭ҇ли, ᲂу҆жа́снѡ прикаса́хꙋсѧ рꙋка́ми сла́вою ѡ҆блиста́ющей, ꙗ҆́кѡ бг҃опрїѧ́тное селе́нїе ви́дѧще.

Пости́же рꙋ́цѣ досади́тєльныѧ де́рзагѡ, ᲂу҆сѣче́нїемъ сꙋ́дъ нане́съ, бг҃ꙋ сохра́ншꙋ че́сть, ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ кївѡ́тꙋ, сла́вою бжⷭ҇тва̀, въ не́мже сло́во пло́ть бы́сть.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Ѻ҆де́ждею добродѣ́телей ѡ҆дѣ́ѧлъ є҆сѝ, сп҃се, честнꙋ́ю цр҃ковь, подви́гнꙋвъ царе́во се́рдце, защище́нїе взыска́ти твоегѡ̀ подо́бїѧ.

Ѡ҆бнажи́ти хотѧ̀ дѡ́браѧ, и҆ вре́менемъ ᲂу҆ма́лити, и҆́же за́висти роди́тель, рꙋка́мъ сквє́рнымъ сїѧ̑ предадѐ безстꙋ́днѣ: но ѡ҆бличи́сѧ, всꙋ́е помышлѧ́ѧ.

Свѣ́тлѡ ра́довашесѧ и҆ногда̀ дв҃дъ, ликꙋ́ѧ предъ кївѡ́томъ ст҃ы́мъ: и҆ ны́нѣ ски́птры прїе́мъ ᲂу҆правлѧ́ти ца́рскїѧ, мно́жае ра́дꙋетсѧ бжⷭ҇твенномꙋ и҆зѡбраже́нїю. (с. 310)

Тебѣ̀ созда́вшемꙋ человѣ́ка по ѻ҆́бразꙋ пе́рвѣе, во є҆́же воѡбрази́лсѧ є҆сѝ а҆́бїе за милосе́рдїе. тѣ́мъ прїе́мша тѧ̀ вои́стиннꙋ подо́бїе неизмѣ́нное, со а҆́гг҃лы, хрⷭ҇тѐ, сла́вимъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ ко́рене всѧ́кагѡ ѿсѣщѝ пра́ѻтца хотѧ́й, тво́й сн҃ъ, дв҃о, прозѧ́бшее преслꙋша́нїе, и҆зъ чре́ва твоегѡ̀, чⷭ҇таѧ, прїе́млетъ всѐ человѣ́ческое.

Конда́къ пра́здника бцⷣы, гла́съ в҃:

Въ моли́твахъ неꙋсыпа́ющꙋю бцⷣꙋ, и҆ въ предста́тельствахъ непрело́жное ᲂу҆пова́нїе, гро́бъ и҆ ᲂу҆мерщвле́нїе не ᲂу҆держа́ста: ꙗ҆́коже бо живота̀ мт҃рь, къ животꙋ̀ преста́ви, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

І҆́косъ:

Ѡ҆градѝ моѧ̑ помышлє́нїѧ хрⷭ҇тѐ, мо́й, и҆́бо стѣ́нꙋ мі́ра воспѣ́ти дерза́ю, чⷭ҇тꙋю мт҃рь твою̀: на столпѣ̀ глагѡ́лъ ᲂу҆крѣпи́ мѧ, и҆ въ тѧ́жкихъ мы́слехъ застꙋпи́ мѧ: ты́ бо взыва́ющымъ, и҆ просѧ́щымъ вѣ́рою, молє́нїѧ и҆сполнѧ́еши. ты̀ мнѣ̀ ᲂу҆́бѡ да́рꙋй ѧ҆зы́къ прино́сенъ, и҆ по́мыслъ непосты́денъ: всѧ́кое бо даѧ́нїе сїѧ́нїѧ, ѿ тебє̀ низпосыла́етсѧ, свѣтопода́телю, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

Сѣда́ленъ ѻ҆́браза, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Є҆де́сскїй ца́рь всѣ́хъ цр҃ѧ̀, не ски́птры, нижѐ вѡ́и, но мно́жєства чꙋде́съ сло́вомъ и҆зносѧ́щаго, позна́въ тѧ̀, молѧ́ше бг҃очеловѣ́чное къ себѣ̀ полꙋчи́ти. во ѻ҆́бразѣ же ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ́ тѧ, взыва́ше: бг҃ъ ты̀ и҆ гдⷭ҇ь.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Ли́къ бжⷭ҇твенныхъ а҆пⷭ҇лъ собра́сѧ, погребсти́ тѧ прече́стнѡ, бцⷣе всечⷭ҇таѧ: съ ни́миже и҆ а҆́гг҃льстїи чи́ни воспѣва́хꙋ преставле́нїе твоѐ, взыва́юще прехва́льнѡ. съ ни́миже и҆ мы̀ любо́вїю и҆гра́юще, чⷭ҇таѧ, хвалꙋ̀ тебѣ̀ прино́симъ, гла́сы пѣ́сненными вѣ́рнїи, и҆ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, предста́тельнице присночтꙋ́щихъ тѧ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Рѣ̑чи проро́кѡвъ и҆ гада̑нїѧ воплоще́нїе проѧви́ша ѿ дв҃ы твоѐ, хрⷭ҇тѐ: сїѧ́нїе блиста́нїѧ твоегѡ̀, во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆зы́детъ, и҆ возгласи́тъ тебѣ̀ бе́здна съ весе́лїемъ: си́лѣ твое́й сла́ва, человѣколю́бче.

Ви́дите, лю́дїе, и҆ чꙋди́тесѧ: гора́ бо ст҃а́ѧ, и҆ ꙗ҆́вственнаѧ бг҃ꙋ, въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли превы́шше взе́млетсѧ, не́бо земно́е въ нбⷭ҇ное и҆ нетлѣ́нное селе́нїе вселѧ́емо.

Жи́зни присносꙋ́щныѧ и҆ лꙋ́чшїѧ, сме́рть твоѧ̀ бы́сть прехожде́нїе, чⷭ҇таѧ, ѿ привре́менныѧ къ бжⷭ҇твеннѣй вои́стиннꙋ и҆ непроходи́мѣй, преставлѧ́ѧ тѧ̀, чⷭ҇таѧ, въ весе́лїи сн҃а зрѣ́ти твоего̀ и҆ гдⷭ҇а.

Взѧ́шасѧ двє́ри нбⷭ҇ныѧ, и҆ а҆́гг҃ли воспѣ́ша, и҆ прїѧ́тъ хрⷭ҇то́съ дѣ́вства своеѧ̀ мт҃ре сосꙋ́дъ: херꙋві́ми под̾ѧ́ша тѧ̀ съ весе́лїемъ, серафі́ми же сла́вѧтъ ра́дꙋющесѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ, моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ взыва́ющи, ѿ смы́сла чи́ста ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Сла́дкое ᲂу҆́бѡ со́лнце, ѡ҆зарѧ́ющее ѻ҆чеса̀: сладча́йшее же зрѣ́нїе твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, подо́бїѧ: ꙗ҆́кѡ то̀ ᲂу҆̀бо чꙋ́вствєннаѧ, сїе́ же ᲂу҆́мнаѧ свѣтозарѧ́етъ.

Крѣ́пость ѡ҆скꙋдѣ̀ і҆сма́ильтескаѧ: десни́цы бо ѻ҆рꙋ́жїѧ крⷭ҇тнагѡ всѐ ѡ҆гражде́нїе державномꙋ́дренный ца́рь въ свое́й землѝ положѝ.

Кнѧ́зи всѝ и҆ сꙋдїи̑ землѝ, благослови́те хрⷭ҇та̀ съ первосвѧщє́нники и҆ ст҃и́тєли дне́сь и҆ всѣ́ми людьмѝ, тогѡ̀ зрѣ́нїѧ сподо́бльшїисѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Соблюде́ннꙋ бы́ти твоемꙋ̀ гра́дꙋ, пречⷭ҇таѧ, невреди́мѡ, ѿ наше́ствїѧ ва́рварскагѡ, моли́сѧ, мо́лимсѧ: се́ бо коли́кѡ на́нь навѣ̑тницы созида́ютъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю добро́тꙋ добродѣ́телей твои́хъ, хрⷭ҇тѐ, и҆сповѣ́мъ: ѿ присносꙋ́щныѧ бо сла́вы, соприсносꙋ́щное и҆ ѵ҆поста́сное возсїѧ́вый сїѧ́нїе, и҆зъ дѣ́вственныѧ ᲂу҆тро́бы, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни, вопло́щсѧ, возсїѧ́лъ є҆сѝ сл҃нце.

Ꙗ҆́кѡ на ѻ҆́блацѣ, дв҃о, а҆пⷭ҇льскїй ли́къ носи́мь, къ сїѡ́нꙋ ѿ конє́цъ, слꙋжи́ти тебѣ̀ ѻ҆́блакꙋ ле́гкомꙋ, собира́шесѧ: ѿ неѧ́же вы́шнїй бг҃ъ, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни, пра́ведное возсїѧ̀ сл҃нце.

Трꙋ́бъ бг҃опрїѧ́тнїи ѧ҆зы́цы бг҃осло́вныхъ мꙋже́й, бл҃гогла́снѣйше бцⷣѣ вопїѧ́хꙋ, и҆схо́днꙋю возглаша́юще пѣ́снь дх҃омъ: ра́дꙋйсѧ, нетлѣ́нный и҆сто́чниче, бж҃їѧ живонача́льнагѡ и҆ спаси́тельнагѡ всѣ̑мъ воплоще́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Ма́лъ тебѣ̀ гра́дъ прїѧ́телище дре́вле пред̾ꙋгото́ва, хрⷭ҇тѐ: є҆го́же ѳадде́а прише́ствїе недꙋ́гъ премѣнѧ́етъ, и҆ рꙋкѝ твоеѧ̀ писа́нїе и҆ бжⷭ҇твенное напеча́танїе лица̀ твоегѡ̀.

Бл҃года́тей твои́хъ дарова̑нїѧ, хрⷭ҇тѐ, преꙋмно́жишасѧ: ꙗ҆̀же бо пе́рвѣе є҆де́са нѣ́дрствовавши хвалѧ́шесѧ, но́вый же прїе́мши ри́мъ, ра́дꙋетсѧ.

Ѻ҆́чи гдⷭ҇ни на пра́вєдныѧ лю́ди, и҆ ᲂу҆́ши на моли́твꙋ люде́й благочестивномꙋ́дрствꙋющихъ, чтꙋ́щымъ є҆го̀ подо́бїе благолѣ́пнѡ, самопи́санное.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ста́ви, дв҃о, врагѡ́въ настоѧ̑нїѧ ча̑стаѧ, разрꙋшѝ совѣ́ты и҆́хъ, достоѧ́нїю твоемꙋ̀ помозѝ: зри́ши бо ꙗ҆́кѡ ѿча́ѧхомсѧ ѡ҆ѕло́бленнїи.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Морскі́й пꙋчиноро́дный ки́товъ внꙋ́треннїй ѻ҆́гнь, тридне́внагѡ твоегѡ̀ погребе́нїѧ проѡбраже́нїе, є҆гѡ́же і҆ѡ́на прⷪ҇ро́къ показа́сѧ: спасе́нъ бо ꙗ҆́кѡ и҆ предпосла́сѧ, неврежде́нъ вопїѧ́ше: пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и.

Дае́тъ тебѣ̀ ꙗ҆̀же превы́ше є҆стества̀ цр҃ь всѣ́хъ бг҃ъ: въ ржⷭ҇твѣ́ бо дв҃ꙋ ꙗ҆́коже сохранѝ, та́кѡ во гро́бѣ тѣ́ло соблюдѐ нетлѣ́нно: и҆ спросла́ви бжⷭ҇твеннымъ преставле́нїемъ, че́сть тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ сн҃ъ мт҃ри да́рꙋѧ.

Вои́стиннꙋ тѧ̀ ꙗ҆́кѡ свѣ́телъ свѣ́щникъ невеще́ственнагѡ свѣ́та, кади́льницꙋ златꙋ́ю бжⷭ҇твеннагѡ ᲂу҆́глѧ, во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ вселѝ: рꙋ́чкꙋ и҆ же́злъ, скрижа́ль бг҃опи́саннꙋю, ковче́гъ ст҃ы́й, трапе́зꙋ сло́ва жи́зни, дв҃о, ржⷭ҇тво̀ твоѐ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́тъ бы́сть, но не ᲂу҆держа́нъ въ пе́рсехъ ки́товыхъ і҆ѡ́на: тво́й бо ѻ҆́бразъ носѧ̀, страда́вшагѡ, и҆ погребе́нїю да́вшагѡсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ черто́га ѿ ѕвѣ́рѧ и҆зы́де. Приглаша́ше же кꙋстѡді́и, хранѧ́щїи сꙋ́єтнаѧ и҆ лѡ́жнаѧ, ми́лость сїю̀ ѡ҆ста́вили є҆стѐ.

Краснѣ́йшїй добро́тою, сп҃се, па́че всѣ́хъ сынѡ́въ человѣ́ческихъ: а҆́ще бо ни видѣ́нїѧ и҆мѧ́ше, нижѐ добро́ты во вре́мѧ стрⷭ҇ти, но сꙋ́щымъ всѧ̑ просвѣща́ше, и҆ ꙗ҆влѧ́ше твоегѡ̀ зра́ка видѣ́нїе: є҆гѡ́же подо́бїѧ на ѡ҆бетша́вшемъ рꙋ́бѣ и҆з̾ѡбраже́нїе, ꙗ҆́коже сокро́вище на́мъ дарова́сѧ.

Крѣ́пости нанесе́нныѧ ѿ а҆га́рѧнскагѡ мно́жества, ꙗ҆́коже ѿ и҆ноплеме́нныхъ кївѡ́тъ і҆и҃лю но́вомꙋ, лица̀ твоегѡ̀ ны́нѣ къ семꙋ̀ дадѐ и҆з̾ѡбраже́нїе твоѐ, хрⷭ҇тѐ, и҆ сла́вꙋ, ю҆́же стѧжа̀: ниже́ бо подоба́ше лжѣ̀, ст҃а̑ѧ псѡ́мъ предпомета́ти.

Невѣ́дꙋщꙋ ѡ҆ црⷭ҇твїи твое́мъ нбⷭ҇нѣмъ, къ немꙋ́же на́съ бл҃гі́й и҆зъ тлѣ́нныхъ и҆ до́лꙋ лежа́щихъ возве́лъ є҆сѝ, и҆́же невеще́ственными херꙋві́мы непристꙋ́пенъ снизше́лъ є҆сѝ да́же до а҆́да, твоего̀ а҆пⷭ҇ла ко а҆́ѵгарю, хрⷭ҇тѐ, посла́лъ є҆сѝ, та́инство ᲂу҆мꙋдрѧ́юща.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ крѣ́пости рꙋкѝ твоеѧ̀, сп҃се, ны́нѣ ѡ҆ста́хъ а҆́зъ: но ра̑ны твоѧ̑ ᲂу҆дали́лъ є҆сѝ ѿ менє̀, моли́твами неискꙋсобра́чнѡ ро́ждшїѧ тѧ̀, сло́ве: да не ѡ҆ста́виши менѐ бꙋ́рею грѣхо́вною погрꙋжа́тисѧ, и҆ лю́тѣ пла́вати, є҆ди́не и҆зба́вителю.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Въ моли́твахъ:

Неизрече́ннагѡ и҆ бжⷭ҇твеннагѡ твоегѡ̀ къ человѣ́кѡмъ смотре́нїѧ неѡпи́санное сло́во ѻ҆́ч҃ее, и҆ ѻ҆́бразъ непи́санный, и҆ бг҃опи́санный побѣди́теленъ, вѣ́дꙋще нело́жнагѡ твоегѡ̀ воплоще́нїѧ, почита́емъ того̀ лобыза́юще.

І҆́косъ:

Оу҆вѣрѧ́ѧ человѣ́кѡмъ гдⷭ҇ь вочл҃вѣ́ченїѧ своегѡ̀ та́йнꙋ ᲂу҆жа́снꙋю, самописꙋ́етъ бг҃омꙋ́жный сво́й ѻ҆́бразъ на ᲂу҆брꙋ́сѣ, и҆ первоѻбра́зное ᲂу҆́бѡ возне́съ ѿ горы̀ є҆леѡ́нскїѧ, на прⷭ҇то́лѣ спосажда́етъ ѻ҆́ч҃и, покланѧ́тисѧ ѿ безтѣле́сныхъ а҆́гг҃лъ. подо́бїю же первоѻбра́знагѡ на́мъ дарова̀ покланѧ́тисѧ: є҆го́же ѡ҆б̾е́млюще дꙋше́ю же и҆ се́рдцемъ, почита́емъ того̀ лобыза́юще.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Безстꙋ́днѣй ꙗ҆́рости же и҆ ѻ҆гню̀, бжⷭ҇твенное жела́нїе сопротивлѧ́ѧсѧ, ѻ҆́гнь ᲂу҆́бѡ ѡ҆роша́ше, ꙗ҆́рости же смѣѧ́шесѧ, бг҃одꙋхнове́нною слове́сною прпⷣбныхъ тривѣща́нною цѣвни́цею, противовѣща́ѧ мꙋсїкі̑йскимъ ѻ҆рга́нѡмъ посредѝ пла́мене: препросла́вленный ѻ҆ц҃є́въ и҆ на́шъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃одѣ̑ланныѧ скрижа̑ли мѡѷсе́й, пи̑санныѧ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ, ꙗ҆́ростїю сокрꙋ́шъ: но сего̀ влⷣка, ро́ждшꙋю неврежде́ннꙋ въ нбⷭ҇ныѧ сохра́нь до́мы, ны́нѣ внꙋ́трь вселѝ. съ не́ю и҆гра́юще вопїе́мъ хрⷭ҇тꙋ̀, препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ кѷмва́лѣхъ ᲂу҆сты̀ чи́стыми, мꙋсїкі́йски же се́рдцемъ свѣ́тлымъ, доброгла́сною трꙋбо́ю, высо́кою мы́слїю, дв҃ы и҆ чⷭ҇тыѧ въ наро́читый и҆збра́нный де́нь преставле́нїѧ, дѣ́тельными пле́щꙋще рꙋка́ми, вопїе́мъ: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃омꙋ́дрїи собери́тесѧ лю́дїе: бж҃їѧ бо сла́вы селе́нїе ѿ сїѡ́на преставлѧ́етсѧ къ нбⷭ҇номꙋ жили́щꙋ, и҆дѣ́же гла́съ чи́стъ пра́зднꙋющихъ, гла́съ несказа́ннагѡ ра́дованїѧ, и҆ въ весе́лїи вопїю́щихъ хрⷭ҇то́ви: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ пе́щнагѡ пла́мене не ᲂу҆боѧ́шасѧ, но посредѣ̀ пла́мене вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Глаго́ломъ ᲂу҆́бѡ всѧ́кꙋ болѣ́знь, сло́ве бж҃їй, ѿгна́лъ є҆сѝ, по землѝ ходѧ́й: но ко ѻ҆ч҃ескомꙋ прⷭ҇то́лꙋ восходѧ́й, и҆зѡбраже́нїемъ и҆сцѣлѧ́еши на́шꙋ болѣ́знь.

Сло́вомъ всѧ́чєскаѧ созда́вый, и҆ воѡбра́жсѧ въ чꙋжде́е, зра́ка своегѡ̀ ѡ҆ста́вилъ є҆́сть на́мъ сво́йствєннаѧ, ꙗ҆̀же под̾е́млюще, въ ра́дости весели́мсѧ.

Ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ поиска́въ сво́йства твоегѡ̀ напеча́танїе вѣ́рный ца́рь, ꙗ҆́коже и҆ска́ше, та́кѡ и҆ полꙋчѝ, гдⷭ҇и, взаи́мъ ѡ҆брѣ́тъ бжⷭ҇твеннагѡ жела́нїѧ и҆сполне́нїе.

Къ бг҃овидѣ́нїю ѻ҆́чи ᲂу҆гото́вимъ, и҆ досто́йнѡ потщи́мсѧ ви́дѣти ѻ҆́бразъ хрⷭ҇то́въ всечестны́й, во спасе́нїе на́ше.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆сꙋжде́нїѧ дре́внѧгѡ разрѣши́сѧ человѣ́чество ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ: тѧ́ бо є҆ди́нꙋ нб҃съ ши́ршꙋю ѡ҆брѣ́тъ, всенепоро́чнаѧ, бг҃ъ въ тѧ̀ всели́сѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Пла́мень ѡ҆роша́ющь прпⷣбныѧ, ѕлочести̑выѧ же попалѧ́ющь, а҆́гг҃лъ бж҃їй всемо́щный, показа̀ ѻ҆трокѡ́мъ, живонача́льный же и҆сто́чникъ содѣ́ла бцⷣꙋ, тлю̀ сме́рти и҆ живо́тъ точа́щꙋ пою́щымъ: содѣ́телѧ є҆ди́наго пои́мъ и҆збавле́ннїи, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Глаго́лы послѣ́довахꙋ бжⷭ҇твенномꙋ ковче́гꙋ свѧще́нномꙋ, всѐ мно́жество бг҃осло́вѡвъ въ сїѡ́нѣ: ка́мѡ и҆́деши ны́нѣ, ски́нїе, зовꙋ́ще, бг҃а жива́гѡ; не преста́й призира́ющи вѣ́рою пою́щыѧ: содѣ́телѧ є҆ди́наго пое́мъ и҆зба́вленнїи, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже воздѣ́вши рꙋ́цѣ, и҆схо́диши, всенепоро́чнаѧ, рꙋ́цѣ, и҆́миже бг҃а носи́ла є҆сѝ пло́тїю, со дерзнове́нїемъ ꙗ҆́кѡ мт҃и рекла̀ є҆сѝ къ рожде́нномꙋ: ꙗ҆̀же мѝ да́лъ є҆сѝ, во вѣ́ки сохранѝ вопїю́щыѧ тебѣ̀: содѣ́телѧ є҆ди́наго пое́мъ и҆зба́вленнїи, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

За зако́ны ѻ҆ч҃єскїѧ блаже́ннїи въ вавѷлѡ́нѣ ю҆́ношы предбѣ́дствꙋюще, царю́ющагѡ ѡ҆плева́ша повелѣ́нїе безꙋ́мное, и҆ совокꙋ́плени и҆́мже не свари́шасѧ ѻ҆гне́мъ, держа́вствꙋющемꙋ досто́йнꙋю воспѣва́хꙋ пѣ́снь: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже ᲂу҆́бѡ лице́мъ къ лицꙋ̀ надѣ́ющесѧ тѧ̀ гдⷭ҇а прїитѝ, всѝ гра́да и҆збра́ннѣйшїи лю́дїе срѣ́тенїе чꙋде́сно тѝ сотворѧ́ютъ. а҆рхїере́ѡвъ бжⷭ҇твенный предводѧ́й ли́къ, на и҆́хже ра́мѣхъ носи́мый, и҆ къ достоѧ́нїю твоемꙋ̀ влага́емь ще́дрый, почи́лъ є҆сѝ въ хра́мѣ мт҃ре твоеѧ̀.

Оу҆ста̀ неѕло́бивыхъ дѣте́й къ прⷪ҇рокоꙋбі́йственномꙋ тѧ̀ дре́вле ше́ствꙋюща гра́дꙋ пѣсносло́вѧхꙋ, но со́нмъ собо́рища є҆вре́йскагѡ беззако́нный ᲂу҆бі́йственнꙋю рꙋ́кꙋ воѡрꙋжа́ше свирѣ́пѣющꙋю на тѧ̀. ны́нѣ же зако́нный гра́дъ, всѝ кꙋ́пнѡ предте́кши ꙗ҆́кѡ содѣ́телѧ тѧ̀ зрѧ̀, ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ ѻ҆́бразъ зра́ка твоегѡ̀.

Па́че мѡѷсе́а бг҃ови́дца, бг҃опи̑санныѧ скрижа̑ли прїе́мшагѡ, возвели́чилсѧ є҆сѝ честны́й мѣстонача́льниче прїе́мъ честно́е посла́нїе бж҃їѧ сло́ва, блажа́щее тѧ̀ благоче́стїю вѣ́ровавшаго, и҆́же ника́коже ви́дѣ чꙋдодѣ́йствїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Пло́ть произво́ливый носи́ти, вели́кагѡ совѣ́та ѻ҆́ч҃а а҆́гг҃лъ, во ᲂу҆тро́бѣ твое́й, пречⷭ҇таѧ, соверше́ннѡ дѣ́йствовасѧ: и҆ тѧ̀ мт҃рь до́лѣ ѡ҆писа̀, чⷭ҇таѧ, и҆ и҆стлѣ́вшее ѡ҆бновѝ человѣ́ческое є҆стество̀. є҆го́же бл҃гослови́мъ всѝ ꙗ҆́кѡ зижди́телѧ, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Побѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ᲂу҆ста́вы въ тебѣ̀, дв҃о чи́стаѧ: двⷭ҇твꙋетъ бо рождество̀, и҆ живо́тъ пред̾ѡбрꙋча́етъ сме́рть: по рождествѣ̀ дв҃а, и҆ по сме́рти жива̀, спаса́еши при́снѡ, бцⷣе, наслѣ́дїе твоѐ.

Дивлѧ́хꙋсѧ а҆́гг҃льскїѧ си̑лы, въ сїѡ́нѣ смотрѧ́юще своего̀ влⷣкꙋ, же́нскꙋю дꙋ́шꙋ рꙋка́ми носѧ́щаго: пречи́стѡ бо ро́ждшей, сынолѣ́пнѡ провозглаша́ше: грѧдѝ, чⷭ҇таѧ, съ сн҃омъ и҆ бг҃омъ просла́влена бꙋ́ди.

Ѡ҆прѧ́та ли́къ а҆пⷭ҇льскїй бг҃опрїѧ́тное тѣ́ло твоѐ, со стра́хомъ зрѧ́ще, и҆ гла́сомъ ве́лїимъ вѣща́юще: въ нбⷭ҇ныѧ до́мы къ сн҃ꙋ восходѧ́щи, спаса́еши при́снѡ, бцⷣе наслѣ́дїе твоѐ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Стра́нствїѧ влⷣчнѧ, и҆ безсме́ртныѧ трапе́зы на го́рнѣмъ мѣ́стѣ, высо́кими ᲂу҆мы̀, вѣ́рнїи, прїиди́те, наслади́мсѧ, возше́дша сло́ва, ѿ сло́ва наꙋчи́вшесѧ: є҆го́же велича́емъ.

И҆зблева̀ на тѧ̀ наро́дъ неразꙋ́мный, сп҃се, и҆ вмѣ́стѡ благодѣ́тельства, безмѣ̑стнаѧ де́рзостнѣ тѝ протѧжѐ: но мы̀, и҆̀же дале́че ѿстоѧ́щїи, стрⷭ҇тьмѝ твои́ми сыноположи́хомсѧ.

По́мощь на врагѝ, благочести̑вымъ и҆ вѣ̑рнымъ пода́ждь лю́демъ, ꙗ҆́кѡ зна́менїе пло́ти твоеѧ̀, ꙗ҆́коже неѡбори́мое, влⷣко, стѧжа́вше ѡ҆гражде́нїе, си́ми да ви́дѧтъ спасе́нїе своѐ.

Ѻ҆́бразе неизмѣ́нный ѻ҆ч҃ь, сїѧ́нїе сла́вы присносꙋ́щнагѡ свѣ́та, печа́ть вы́шнѧгѡ, сло́ве, си́ло и҆ мꙋ́дросте, тѧ̀ бг҃осло́вѧщымъ благопремѣни́тель бꙋ́ди.

Бг҃оро́диченъ:

Ви́дѣно бы́сть на землѝ плотоно́сное сло́во, сꙋгꙋ́бо є҆стество́мъ и҆зъ тебє̀, всенепоро́чнаѧ, возда́нїемъ бжⷭ҇тва̀, въ є҆ди́ной ѵ҆поста́си, несмѣ́снѣ соедини́всѧ смѣше́нїю: є҆го́же сла́вимъ.

Свѣти́ленъ ѻ҆́браза. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Свѣ́тъ невече́рнїй, хрⷭ҇тѐ, просвѣтѝ на́съ лица̀ твоегѡ̀ зра́комъ, и҆ свѣ́тлости ст҃ы́хъ сподо́би, є҆гда̀ сѧ́деши возда́ти комꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀, моли́твами ро́ждшїѧ тѧ̀ бцⷣы.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Подо́бенъ: то́йже:

Ѽ коли̑ка вели̑чїѧ тебѣ̀ си́льный сотворѝ, ѿ непло́дныѧ бо родила́сѧ є҆сѝ, родила́ же є҆сѝ дв҃а, и҆ дв҃а па́ки пребы́вши: пребыва́еши же по сме́рти, сме́рти вы́шши, чⷭ҇таѧ, и҆ не ѡ҆ставлѧ́ющи мі́ра, ѡ҆ мі́рѣ мо́лишисѧ.

На хвали́техъ стїхи̑ры ѻ҆́браза, на д҃. гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

И҆́же во зра́цѣ бж҃їи бг҃ъ сы́й, ꙳ ꙗ҆́кѡ сла́вы сїѧ́нїе, ꙳ и҆ и҆з̾ѡбраже́нїе ѻ҆́ч҃ее, ꙳ за милосе́рдїе безмѣ́рное, ꙳ хотѣ́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ ѻ҆́бразъ ви́дѣнъ бы́сть, ꙳ раба̀ носи́въ зра́къ. ꙳ сегѡ̀ подо́бїе є҆ди́нъ, ꙳ ꙗ҆́коже вѣ́сть са́мъ, ꙳ и҆звѣ́стнѡ воѡбразѝ бг҃оначерта́ннѡ, ꙳ въ подо́бїи лица̀ своегѡ̀: ꙳ є҆гѡ́же прише́ствїемъ, ꙳ совокꙋпѝ съ человѣ́ки а҆́гг҃лъ мно́жество, ꙳ и҆ просвѣтѝ мі́ръ ви́димый и҆ неви́димый.

Два́жды.

И҆́же бг҃овидѣ́нїемъ и҆ногда̀ за́днихъ, ꙳ мѡѷсе́ово лицѐ просла́вивый бг҃ъ, ꙳ и҆ тѣ́мъ бг҃оначерта́нный зако́нъ посла́въ, ꙳ невѣ́рꙋющымъ і҆и҃льтєскимъ лю́демъ, ꙳ сѐ прїи́де ꙗ҆́кѡ ѿ є҆гѵ́пта, ꙳ ѿ землѝ и҆норо́дныѧ прише́дъ, ꙳ во хрⷭ҇тоимени́тый гра́дъ но́выхъ люде́й, ꙳ бжⷭ҇твеннымъ начерта́нїемъ ꙳ первоѻбра́знагѡ є҆гѡ̀ стра́шнагѡ ѻ҆́браза. ꙳ є҆го́же лице́мъ къ лицꙋ̀ ꙳ ви́дѣти сподоблѧ́емїи сла́вимъ.

И҆́же црⷭ҇твꙋѧй тва́рїю все́ю, ꙳ нищетꙋ̀ во́льнꙋю прїе́мь, ꙳ ѡ҆богаща́етъ бж҃ество́мъ, ꙳ позна́вшихъ є҆гѡ̀ гдⷭ҇ьство: ꙳ тѣ́мже и҆ ко а҆́ѵгарю ꙳ бг҃оначерта́нна пи́смена посла́въ, ꙳ просѧ́щемꙋ спасе́нїѧ и҆ здра́вїѧ семꙋ̀, ꙳ є҆́же ѿ подо́бїѧ твоегѡ̀ зра́ка бжⷭ҇твеннагѡ. ꙳ є҆гѡ́же прише́ствїе ꙳ ра́достнѡ пра́зднꙋюще ны́нѣ, ꙳ возвесели́мсѧ вѣ́рою, ꙳ просвѣще́нїе почерпа́юще.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Да ка́плютъ ѻ҆́блацы сла́дость, и҆ го́ры да взыгра́ютсѧ ра́достнѡ, ѡ҆ пресла́вныхъ вели́чїихъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ: вчера́ бо на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀ свѣ́тъ ѡ҆блиста̀ бж҃ества̀, ᲂу҆вѣрѧ́ѧ ᲂу҆ч҃никѡ́въ верхѡ́вныѧ, мѡѷсе́а же и҆ и҆лїю̀ со сла́вою предста́ви, того̀ свидѣ́тельствꙋющихъ зако́номъ ѡ҆блада́юща, и҆ живы́ми и҆ ме́ртвыми владѧ́ща. дне́сь посредѝ вселе́нныѧ, свѣтоза́рное воѡбраже́нїе возсїѧ̀, ᲂу҆вѣрѧ́ѧ всѧ́чєскаѧ, ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть вочл҃вѣ́чивыйсѧ бг҃ъ на́шъ, є҆мꙋ́же вопїе́мъ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, чл҃вѣколю́бїю твоемꙋ̀.

И҆ ны́нѣ, гла́съ а҃:

Подоба́ше самови́дцємъ сло́ва и҆ слꙋга́мъ, и҆ є҆́же по пло́ти мт҃ре є҆гѡ̀ ᲂу҆спе́нїе ви́дѣти, коне́чное є҆ли́кѡ на не́й та́инство: ꙗ҆́кѡ да не то́кмѡ є҆́же ѿ землѝ сп҃сово восхожде́нїе ᲂу҆́зрѧтъ, но и҆ ро́ждшїѧ є҆го̀ преставле́нїю свидѣ́тельствꙋютъ. тѣ́мже ѿсю́дꙋ бжⷭ҇твенною си́лою собра́вшесѧ, сїѡ́на достиго́ша, и҆ на нб҃о и҆дꙋ́щꙋю предсыла́хꙋ, вы́шшꙋю херꙋві̑мъ: є҆́йже и҆ мы̀ съ ни́ми покланѧ́емсѧ, ꙗ҆́кѡ молѧ́щейсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ тропа́рь ѻ҆́браза. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника бцⷣы.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь а҃, на д҃, и҆ ѻ҆́браза, пѣ́снь ѕ҃, на д҃. Прокі́менъ гла́съ д҃: Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, ꙗ҆́кѡ ди̑вна сотворѝ гдⷭ҇ь. Сті́хъ: Ви́дѣша всѝ концы̀ землѝ спасе́нїе бг҃а на́шегѡ. А҆пⷭ҇лъ къ колосса́ємъ, зача́ло с҃н: и҆лѝ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рѻ҃г. Та́же, рѧдовы́й а҆пⷭ҇лъ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ по́йдемъ, и҆ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋемсѧ во вѣ́ки. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло м҃и ѿ полꙋ̀. Прича́стенъ: Гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ по́йдемъ, и҆ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋемсѧ во вѣ́ки.

Слꙋ́жба ст҃а́гѡ дїоми́да пое́тсѧ на повече́рїи.

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ дїоми́да.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Свѣ́томъ ѡ҆зарѧ́емь трисо́лнечнымъ, разрѣшѝ мра́къ, бл҃же́нне, неразꙋ́мїѧ моегѡ̀: ꙗ҆́кѡ да воспою̀ свѣтоно́снꙋю твою̀ па́мѧть, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀ твоегѡ̀.

Страсте́й непрїѧ́тенъ по́мыслъ содѣ́лавъ, прїѧ́телище, сла́вне, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дх҃а, и҆ и҆сточи́лъ є҆сѝ и҆сцѣле́нїй пꙋчи́нꙋ, всю̀ потоплѧ́ющꙋю недꙋ́гѡвъ скве́рнꙋ.

Жи́зни жела́ѧ безконе́чныѧ, ча́шꙋ сме́ртнꙋю, прехва́льне, и҆спи́ти потща́лсѧ є҆сѝ, ю҆́же и҆ полꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже вѣ́сть зва́вый тѧ̀ къ вѣнцꙋ̀ неꙋвѧда́ющемꙋ, мꙋ́чениче непобѣди́мый.

Бг҃оро́диченъ:

Гра́де ѡ҆дꙋшевле́нный цр҃ѧ̀, всенепоро́чнаѧ, стра́нное рождество̀ и҆ бжⷭ҇твенное ᲂу҆спе́нїе показа́вшаѧ, гра́дъ тво́й ѿ всѧ́кагѡ трꙋ́са и҆ паде́нїѧ, покажѝ невреди́мь.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Неизглаго́ланнымъ и҆ бжⷭ҇твеннымъ рꙋкодѣ́йствомъ ѡ҆чища́ѧ стра̑сти человѣ́кѡвъ, ѿ бг҃а дарова́лсѧ є҆сѝ вѣ̑рнымъ вра́чь и҆зрѧ́денъ, и҆ моли́твенникъ те́плъ, тѧ̀ чтꙋ́щымъ, пребога́те.

Въ пꙋ́ть свидѣ́нїй твои́хъ текꙋ̀, и҆ твое́й подо́бѧсѧ стра́сти во́льнѣй, мꙋ́ченикъ взыва́ше, на заколе́нїе влеко́мь, къ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ.

Сла́вный мꙋ́ченикъ дїоми́дъ, на́съ созва́въ та́йнѡ на трапе́зꙋ дне́сь, предлага́етъ страда̑нїѧ своѧ̑ ꙗ҆́коже бра́шно невеще́ственное, вѣ́рнїи, прїиди́те, наслади́мсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Гра́дъ тво́й се́й, ѿ всѧ́кагѡ трꙋ́са и҆ паде́нїѧ, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ на тѧ̀, бг҃облагода́тнаѧ, возложе́нъ є҆́сть, и҆зба́ви, и҆ въ ми́рѣ сохранѝ и҆ є҆диномы́слїи, бг҃оневѣ́сто.

Сѣда́ленъ ст҃а́гѡ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Дарѡ́въ бжⷭ҇твенныхъ и҆спо́лненъ, дꙋ́шъ показа́лсѧ є҆сѝ вра́чь и҆ тѣле́съ, и҆ мꙋ́ченическимъ благосла́вїемъ ѡ҆богати́всѧ ꙗ҆́вѣ, ра́дꙋѧсѧ преше́лъ є҆сѝ ко ѻ҆би́телемъ присноживѡ́тнымъ. тѣ́мже свѧтꙋ́ю твою̀ пра́зднꙋюще па́мѧть, взыва́емъ: помѧнѝ на́съ тѧ̀ чтꙋ́щихъ, бг҃омꙋ́дре и҆ пребога́те.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ, є҆́же ѿ дв҃ы воплоще́нїѧ тебє̀ вы́шнѧгѡ, прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотрѧ́ѧ, зовѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Сло́во бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма, ꙗ҆́кѡ рѣкꙋ̀ носѧ̀ въ се́рдцы, потопѝ пре́лести пото́ки, и҆ і҆́дѡльскꙋю крѣ́пость до конца̀ погрꙋзѝ мꙋ́ченикъ дїоми́дъ сла́вный.

Возсїѧ̀ ꙗ҆́кѡ со́лнце на землѝ, заре́ю добродѣ́телей, и҆ чꙋде́съ бога́тствомъ, и҆ просвѣтѝ вѣ́рныхъ правосла̑вныѧ собо́ры, мꙋ́ченикъ дїоми́дъ всемꙋ́дрый.

Врачество̀ безме́здно тво́й хра́мъ, всѣ̑мъ вѣ́рою притека́ющымъ ꙗ҆ви́сѧ, пребл҃же́нне, и҆ забра́ло тве́рдо ца́рскомꙋ гра́дꙋ, ᲂу҆пражнѧ́ѧ нашє́ствїѧ и҆ноплеме́нныхъ вра̑гъ.

Бг҃оро́диченъ:

Стра́нно твоѐ ржⷭ҇тво̀, ꙗ҆́кѡ и҆ честно́е ᲂу҆спе́нїе показа́сѧ, пренепоро́чнаѧ, бл҃гослове́ннаѧ: є҆́же гра́дъ тво́й почита́етъ, и҆ноплеме́нныхъ и҆збѣга́ѧ вре́дѡвъ, те́плымъ твои́мъ предста́тельствомъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ безъ кро́ве мꙋ́ченикъ досточꙋ́денъ, безъ болѣ́зней вѣне́чникъ, безъ ꙗ҆́звъ побѣди́тель и҆зрѧ́денъ, полкѝ врагѡ́въ низлага́ѧ твои́ми пѡ́двиги, дїоми́де блаже́нне.

Свѣ́тъ тебѣ̀ возсїѧ̀ сꙋ́щꙋ пра́веднꙋ неꙋгаси́мый, сегѡ́ же сꙋпрꙋ́гъ, бг҃омꙋ́дре, тебѣ̀ весе́лїе послѣ́дова, ꙗ҆́кѡ пра́вꙋ и҆мꙋ́щꙋ дꙋ́шꙋ, всѣ̑мъ послѣ́дꙋющꙋ сп҃са повелѣ́нїємъ.

Свѣ́та лиша́ютсѧ ᲂу҆́бѡ тѣле́снагѡ мꙋчи́тели, твою̀ главꙋ̀ по кончи́нѣ ѿсѣ́кшїи: но дꙋше́внїи свѣтоза́рнѡ зѣ̑ницы ѿверза́ютсѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ вѣ́рою пристꙋ́пльше, дїоми́де чꙋ́дный.

Бг҃оро́диченъ:

Забра́ло и҆мѣ́ѧ ца́рскїй гра́дъ, тѧ̀ цр҃и́цꙋ и҆ гпⷭ҇жꙋ̀, побѣжда́етъ ва́рварѡвъ ѕвѣри́на стремлє́нїѧ, и҆збавлѧ́етсѧ всѧ́кихъ напа́стей, расте́тъ и҆ ᲂу҆твержда́етсѧ, бг҃ома́ти всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Твои́хъ пѡ́двигъ тече́нїемъ погрꙋзи́лъ є҆сѝ врага̀ безпло́тнаго, и҆ чꙋде́съ твои́хъ и҆сточе́нїемъ ѡ҆мыва́еши страсте́й многови̑дныѧ сквє́рны, досточꙋ́дне.

Бжⷭ҇твенными дыха̑нїи дви́жимь, вы́шнимъ манове́нїемъ ѡ҆кормлѧ́емь, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ пра́вѣ дости́глъ є҆сѝ, ѡ҆ на́съ моли́сѧ, мꙋ́чениче прехва́льне.

Страсте́й па̑жити потреблѧ́ютсѧ неизглаго́ланнымъ рꙋкодѣ́йствїемъ твои́мъ, сла́вне, и҆ ѿгонѧ́етсѧ по́лкъ де́мѡнскїй бжⷭ҇твеннымъ твои́мъ предста́тельствомъ мꙋ́чениче присноблаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆ тебѣ̀, дв҃о, хва́лимсѧ, тобо́ю ѿ вра̑гъ и҆збавлѧ́емсѧ, надѣ́ѧнїемъ твои́мъ наше́ствїѧ не ᲂу҆бои́мсѧ вра̑гъ и҆ноплеме́нныхъ, воспѣва́ющїи тѧ̀.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

И҆́стинный и҆ непобѣди́мый страстоте́рпецъ, благоче́стїѧ и҆ благода́ти нбⷭ҇ный таи́нникъ ꙗ҆́вльсѧ, дїоми́де пресла́вне, побѣди́въ мꙋчи́телѧ, и҆ побѣдоно́сецъ бы́въ, вѣнцы̑ побѣ́дными просла́висѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿсѣ́чена бы́вши глава̀ твоѧ̀, свѣ́тъ ѡ҆блиста̀ сꙋемꙋ̑дрымъ, ю҆́же ꙗ҆́кѡ жи́вꙋ ви́дѣвъ, ᲂу҆стыдѣ́сѧ мꙋчи́тель, ᲂу҆мерщвле́нъ ᲂу҆мо́мъ, не разꙋмѣ́ же вопи́ти, пресла́вне: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Совле́клсѧ є҆сѝ ᲂу҆мерщвле́нїѧ, сла́вне, ри́зы ѕлоѻбра́зныѧ, въ безсме́ртїѧ ѻ҆де́ждꙋ краснꙋ̀ благода́тїю ѡ҆бле́клсѧ. тѣ́мже влⷣцѣ твоемꙋ̀ вопїе́ши ра́дꙋѧсѧ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѻ҆гне́мъ терпѣ́нїѧ попали́лъ є҆сѝ ве́щнꙋю ле́сть врагѡ́въ: бг҃осїѧ́нна же ѕвѣзда̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆сцѣле́нїй, мꙋ́чениче, ѡ҆блиста́ѧ лꙋчы̀ зовꙋ́щымъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Цр҃и́ца мі́ра ро́ждшаѧ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, и҆зба́ви тлѝ и҆ трꙋ́са, и҆ ꙗ҆зы̑къ наи́тїѧ, ца́рствꙋющїй гра́дъ, влⷣчце, бл҃гослове́нъ, пою́щїй, пло́дъ чре́ва твоегѡ̀.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки благочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть. тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Но́ги честны̑ѧ твоѧ̑, страстоте́рпче, ко стезѧ́мъ мꙋче́нїѧ напра́вишасѧ: хо́дѧтъ же ны́нѣ ра́дꙋющесѧ во странѣ̀ живꙋ́щихъ, премꙋ́дре въ ра́йстѣй пи́щи. тѣ́мже и҆ соше́дшесѧ чти́мъ, воспѣва́ющи хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

И҆сплете́сѧ тебѣ̀ вѣне́цъ нетлѣ́нїѧ, тве́рдѡ подви́гшꙋсѧ и҆ побѣди́вшꙋ ѕмі́ѧ ѕлонача́льнаго, мꙋ́чениче достохва́льне, и҆ страда́льческїй ли́къ тѧ̀ прїѧ́тъ, гдⷭ҇а по́йте, вопїю́ща, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Чꙋде́съ и҆спꙋща́еши лꙋчы̀, бжⷭ҇твенною ѡ҆дѣ́ѧнъ, мꙋ́чениче, си́лою, ᲂу҆ставлѧ́еши болѣ̑зни, рѣши́ши недꙋ́ги, ѿгонѧ́еши дꙋ́хи лꙋка̑выѧ, вопїѧ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Мно́гими прилѡ́ги грѣхо́вными преклоне́ни, къ твоемꙋ̀ непрекло́нномꙋ покро́вꙋ прибѣга́емъ: ᲂу҆твердѝ рабы̑ твоѧ̑, на стра̑сти ᲂу҆крѣпѝ, и҆ ѿ трꙋ́са и҆ гла́да и҆ ꙗ҆зы̑къ наше́ствїѧ, дв҃о, и҆зба́ви твоѐ ста́до, ꙗ҆́кѡ на тѧ̀ возложе́но є҆́сть.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всеблаже́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ возме́здїе трꙋдѡ́въ горѣ̀ тебѣ̀ ᲂу҆гото́вльшꙋюсѧ пи́щꙋ, и҆дѣ́же водворѧ́ѧсѧ, ᲂу҆кра́шенъ мꙋ́ченическими добро́тами, наслажда́ешисѧ зижди́телѧ твоегѡ̀ красоты̀, просѧ̀, мꙋ́чениче, чтꙋ́щымъ тѧ̀ ѡ҆чище́нїѧ и҆ ѕѡ́лъ и҆збавле́нїѧ.

Сто́лпъ добродѣ́телей, и҆ вѣ́ры ᲂу҆твержде́нїе, забра́ло недви́жимо, и҆ стѣна̀ непреклони́ма, показа́лсѧ є҆сѝ, мꙋ́чениче, цр҃кви хрⷭ҇то́вѣ, и҆ рѣка̀ и҆сцѣле́нїй, и҆сточа́ѧ то́ки врачева́нїѧ безме́здна любо́вїю творѧ́щымъ твою̀ па́мѧть, пресла́вне.

Ѿгна́лъ є҆сѝ ѿ землѝ і҆́дѡльское безбо́жїе, потреби́лъ є҆сѝ мглꙋ̀, и҆ къ невече́рнѣй зарѝ преложи́лсѧ є҆сѝ свѣтонача́льныѧ жи́зни, є҆ѧ́же ꙗ҆вле́нїѧ, сла́вне, пе́рвѣе стѧжа́лъ є҆сѝ, ѿѻнꙋ́дными сїѧ̑нїи ѡ҆зарѧ́емь, и҆ ра́дости присносꙋ́щныѧ и҆сполнѧ́ѧсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Гра́де бж҃їй, въ ѻ҆́ньже са́мъ всели́сѧ, вои́стиннꙋ непоколеби́мый, и҆зба́ви ста́до твоѐ трꙋ́са, дв҃о, и҆ паде́нїѧ, ва́рварскагѡ плѣне́нїѧ, ѻ҆гнѧ̀ и҆ меча̀ врагѡ́въ, ѿ всѧ́кагѡ, пречⷭ҇таѧ, ѡ҆ѕлобле́нїѧ, те́плымъ ко хрⷭ҇тꙋ̀ предста́тельствомъ твои́мъ.

Стїхи̑ры ст҃а́гѡ дїоми́да, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

И҆сцѣли́ти стра̑сти, ѿгони́ти недꙋ́ги, прогна́ти дꙋ́хи лꙋка̑выѧ, дѣ́йствомъ ст҃а́гѡ дх҃а, пребл҃же́нне, сподо́билсѧ є҆сѝ, потреби́въ мꙋ́жески є҆́ллинскїѧ слꙋ́жбы, противле́нїемъ страда́нїѧ, мꙋ́чениче вѣнчено́сче, сограждани́не а҆́гг҃лѡмъ, страстоте́рпцємъ є҆диносе́льниче.

По́двигомъ подвиза́лсѧ є҆сѝ, и҆ тече́нїе сконча́лъ є҆сѝ, и҆ вѣ́рꙋ, сла́вне, соблю́лъ є҆сѝ, и҆ къ бг҃ꙋ ѿше́лъ є҆сѝ, дарова́нїе чꙋде́съ ѿ негѡ̀ прїе́мъ: и҆ побѣ́ды вѣне́цъ неꙋвѧда́емый, ꙗ҆́кѡ непобѣди́мь мч҃никъ, ꙗ҆́кѡ вы́шнѧгѡ црⷭ҇твїѧ наслѣ́дникъ, ѡ҆ мі́рѣ моли́сѧ.

Сла́ва:

Въ пꙋтѝ мꙋче́нїѧ твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ въ бога́тствѣ красꙋ́ѧсѧ дїоми́дъ, гдⷭ҇и, во́лею твое́ю, сво́й дꙋ́хъ въ рꙋ́цѣ твоѝ, хрⷭ҇тѐ, предадѐ, ᲂу҆сѣ́ченъ въ главꙋ̀, и҆ по кончи́нѣ бл҃же́ннѣй бы́въ наста́вникъ и҆́стинный безбѡ́жнымъ, ѡ҆слѣ́пшымъ и҆ пресла́внѡ вѣ́рою прозрѣ́вшымъ.

И҆ ны́нѣ: вмѣ́стѡ бг҃оро́дична, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́дична, пое́мъ: Досто́йно є҆́сть.

А҆́ще хра́мъ нерꙋкотворе́ннагѡ ѻ҆́браза, и҆лѝ настоѧ́тель и҆зво́литъ, твори́мъ бдѣ́нїе.

На ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры на д҃, гла́съ а҃. Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Почита́ѧ сп҃съ чл҃вѣ́ческїй ѻ҆́бразъ, ꙳ воѡбрази́сѧ по на́мъ, ꙳ непрело́жный человѣ́чествомъ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ са́мꙋю и҆́стинꙋ своегѡ̀ пречⷭ҇тагѡ ѻ҆́браза ꙳ дале́че сꙋ́щымъ посла̀, ꙳ приложе́нїемъ ᲂу҆брꙋ́са.

Два́жды.

Возводѧ̀ на первоѡбра́зное сп҃съ, ꙳ ѻ҆́бразъ а҆да́мовъ, попо́лзшїйсѧ, ꙳ на землѝ съ человѣ̑ки поживѐ: ꙳ зри́мь же и҆ ѡ҆сѧза́емь, ꙳ и҆ ѡ҆писꙋ́емь неѡпи́санный сꙋщество́мъ.

Ѡ҆бновлѧ́етъ тва́рь ꙳ ѡ҆бетша́вшꙋю сп҃съ, ꙳ въ ра́бїй ѻ҆́бразъ ѡ҆блече́сѧ ꙳ и҆́стиною, а҆ не привидѣ́нїемъ, ꙳ и҆ самоѡбра́зное на черта́нїе ꙳ лю́бѧщымъ предадѐ на поклоне́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃:

Преклони́лъ є҆сѝ нб҃са̀, непостижи́ме гдⷭ҇и, сше́лъ є҆сѝ во чре́во дв҃ыѧ, неѡпи́санне, бы́въ и҆з̾ неѧ̀ чл҃вѣ́къ сꙋщество́мъ же и҆ є҆стество́мъ, да спасе́ши человѣ́чество кра́йнїѧ ра́ди твоеѧ̀ ми́лости.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Ѱало́мски торжествꙋ́емъ, ꙳ дꙋхо́внѡ веселѧ́щесѧ, ꙳ съ дв҃домъ вопїю́ще: ꙳ зна́менасѧ дне́сь на на́съ ꙳ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Сті́хъ: Зна́менасѧ на на́съ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Въ кѷмва́лѣхъ дꙋхо́вныхъ ꙳ воспле́щемъ ра́дꙋющесѧ, ꙳ и҆ че́стнѡ пред̾ꙋсрѧ́щемъ ꙳ влⷣчнѧгѡ ѻ҆́браза ꙳ ст҃о́е и҆зѡбраже́нїе.

Сті́хъ: Гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ по́йдемъ, и҆ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋемсѧ во вѣ́ки.

Ѿ восто́ка къ за́падꙋ ꙳ со сла́вою прино́ситсѧ, ꙳ спаси́тельнагѡ зра́ка ꙳ тождеѡбра́знаѧ печа́ть, ꙳ сїѧ́ѧ ꙗ҆́кѡ сл҃нце незаходи́мо.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Пода́ждь пѣвцє́мъ ѻ҆́браза ꙳ пречⷭ҇тагѡ твоегѡ̀, ѽ гдⷭ҇и, ꙳ крѣ́пость на бори́телѧ, ꙳ и҆ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе, ꙳ моли́твами чⷭ҇тыѧ бг҃ома́тере.

Тропа́рь, гла́съ в҃:

Пречⷭ҇томꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ покланѧ́емсѧ, бл҃гі́й, просѧ́ще проще́нїѧ прегрѣше́нїй на́шихъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: во́лею бо благоволи́лъ є҆сѝ пло́тїю взы́ти на крⷭ҇тъ, да и҆зба́виши, ꙗ҆̀же созда́лъ є҆сѝ, ѿ рабо́ты вра́жїѧ. тѣ́мъ благода́рственнѡ вопїе́мъ тѝ: ра́дости и҆спо́лнилъ є҆сѝ всѧ̑, сп҃се на́шъ, прише́дый спастѝ мі́ръ.

На вели́цѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

И҆́же во зра́цѣ бж҃їи бг҃ъ сы́й, ꙳ ꙗ҆́кѡ сла́вы сїѧ́нїе, ꙳ и҆ и҆зѡбраже́нїе ѻ҆́ч҃ее, ꙳ за милосе́рдїе безмѣ́рное, ꙳ хотѣ́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ ѻ҆́бразъ ви́дѣнъ бы́сть, ꙳ раба̀ носи́въ зра́къ. ꙳ сегѡ̀ подо́бїе є҆ди́нъ, ꙳ ꙗ҆́коже вѣ́сть са́мъ, ꙳ и҆звѣ́стнѡ воѡбразѝ бг҃оначерта́ннѡ, ꙳ въ подо́бїи лица̀ своегѡ̀. ꙳ є҆гѡ́же прише́ствїемъ ꙳ совокꙋпѝ съ человѣ̑ки а҆́гг҃лъ мно́жество, ꙳ и҆ просвѣтѝ мі́ръ ви́димый и҆ неви́димый.

Два́жды.

И҆́же бг҃овидѣ́нїемъ и҆ногда̀ за́днихъ, мѡѷсе́ово лицѐ просла́вивый бг҃ъ, ꙳ и҆ тѣ́мъ бг҃оначерта́нный зако́нъ посла́лъ, ꙳ невѣ́рꙋющымъ і҆и҃льтєскимъ лю́демъ, ꙳ сѐ прїи́де ꙗ҆́кѡ ѿ є҆гѵ́пта, ꙳ ѿ землѝ и҆норо́дныѧ прише́дъ, ꙳ во хрⷭ҇тоимени́тый гра́дъ но́выхъ люде́й, ꙳ бжⷭ҇твеннымъ начерта́нїемъ ꙳ первоѻбра́знагѡ є҆гѡ̀ стра́шнагѡ ѻ҆́браза: є҆го́же лице́мъ къ лицꙋ̀ ви́дѣти сподоблѧ́емїи, сла́вимъ.

И҆́же црⷭ҇твꙋѧй тва́рїю все́ю, ꙳ нищетꙋ̀ во́льнꙋю прїе́мь, ꙳ ѡ҆богаща́етъ бжⷭ҇тво́мъ, ꙳ позна́вшихъ є҆гѡ̀ гдⷭ҇ьство. ꙳ тѣ́мже и҆ ко а҆́ѵгарю ꙳ бг҃оначерта̑нна пи́смена посла́въ, ꙳ просѧ́щемꙋ спасе́нїѧ и҆ здра́вїѧ семꙋ̀, ꙳ є҆́же ѿ подо́бїѧ твоегѡ̀ зра́ка бжⷭ҇твеннагѡ. ꙳ є҆гѡ́же прише́ствїе ꙳ ра́достнѡ пра́зднꙋюще ны́нѣ, ꙳ возвесели́мсѧ вѣ́рою, ꙳ просвѣще́нїе почерпа́юще.

И҆́ны стїхи́ры, гла́съ ѕ҃:

Гдⷭ҇и, и҆́же бж҃ество́мъ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй, бла́гостїю къ человѣ́кѡмъ ᲂу҆едини́всѧ, є҆ди́нъ ѿ двою̀ проше́дъ ѿ чⷭ҇тыѧ, неви́димь сы́й ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ, зра́ка же плотска́гѡ сотворѧ́еши ѻ҆́бразъ: є҆го́же прїи́мше, на не́мъ покланѧ́емсѧ тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ влⷣцѣ, содѣ́телѧ позна́вше.

Два́жды.

Гдⷭ҇и, непостижи́мое смотре́нїе, є҆́же ѿ вѣ́ка пронарече́нное, прише́дъ назна́менꙋеши, и҆ то̀ ᲂу҆вѣрѧ́ѧ писа́нїѧ ра́ди, є҆́же ко а҆́ѵгарю, тво́й показа́лъ є҆сѝ мі́рови ѻ҆́бразъ, и҆спо́лнилъ є҆сѝ всѧ́чєскаѧ ра́дости. и҆ ны́нѣ ᲂу҆краша́еши вѣне́цъ ца́рски, и҆ ᲂу҆строѧ́еши, и҆ ѡ҆бновлѧ́еши па́ки на́мъ ѻ҆́бразъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, сп҃се, поми́лꙋй на́съ.

Гдⷭ҇и, просла́влєна непостижи́магѡ соше́ствїѧ твоегѡ̀ дѣла̀, въ вы́шнихъ и҆ земны́хъ ви́дѣвше, вознесе́ни бы́хомъ, тѧ̀, и҆́же въ нѣ́дрѣхъ ѻ҆́ч҃ихъ, зра́ка ѡ҆брѣто́хомъ ѻ҆́бразъ тво́й, и҆збавлѧ́емсѧ ѿ страсте́й є҆гѡ̀ ра́ди, ѡ҆живлѧ́емсѧ, сп҃се, ѕмі́ѧ стропти́ваго ᲂу҆мерщвлѧ́емъ, чтꙋ́щїи тѧ̀ на не́мъ влⷣкꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, сп҃се, поми́лꙋй на́съ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Чл҃вѣколю́бче влⷣко, вели́ка твоегѡ̀ смотре́нїѧ бе́здна: въ ро́ды бо родѡ́въ твоѐ бл҃годѣ́тельствꙋѧ созда́нїе, пречⷭ҇тагѡ твоегѡ̀ лица̀ зра́къ и҆з̾ѡбрази́въ, а҆́ѵгарю вѣ́рномꙋ посла́лъ є҆сѝ, возжела́вшꙋ тѧ̀ ви́дѣти, по бжⷭ҇твꙋ̀ херꙋві́мы неви́димаго. ꙗ҆́кѡ да тво́й ѻ҆́бразъ зрѧ́ще, на́съ ра́ди вопло́щшагѡсѧ, и҆ пострада́вшагѡ во́лею, къ твое́й любвѝ распала́емсѧ, ю҆́же на на́съ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, вели́кїѧ ра́ди твоеѧ̀ ми́лости.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже.

Дѣви́честїи ли́цы дне́сь та́йнѡ ѻ҆дрꙋ̀ дв҃ы и҆ мт҃ре ѻ҆́крестъ предстоѧ́тъ, и҆ дꙋ́шы првⷣныхъ ѡ҆бстꙋпи́вше цр҃и́цꙋ сла́вѧтъ: ѻ҆́ви ᲂу҆́бѡ ꙗ҆́кѡ да́ръ дѣ́вство, вмѣ́стѡ мѵ́ра прино́сѧтъ: ѻ҆́ви же невеще́ственное пѣ́нїе съ добродѣ́телїю прино́сѧтъ. подоба́етъ бо мт҃ри бж҃їи ꙗ҆́кѡ цр҃и́цѣ, ца́рскими добродѣ́тельми, свѣтлосїѧ́ющими дорѷноси́тисѧ: съ ни́миже и҆ мы̀ житїѐ чи́стое совне́сше, и҆зы́демъ къ погребе́нїю сꙋ́щїѧ мт҃ре бг҃а на́шегѡ, пѣ́ньми и҆ пѣ́сньми дꙋхо́вными согла́снѡ ю҆̀ ᲂу҆блажа́юще.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ.

Втора́гѡ зако́на чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Речѐ мѡѷсе́й къ лю́демъ: ны́нѣ слы́ши, і҆и҃лю, ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋдьбы̑, є҆ли̑ка а҆́зъ наꙋчꙋ̀ ва́съ дне́сь твори́ти, да жи́ви бꙋ́дете, и҆ сохрани́те и҆ сотвори́те, ꙗ҆́кѡ сїѧ̀ премꙋ́дрость ва́ша, и҆ ра́зꙋмъ предъ всѣ́ми ꙗ҆зы́ки, є҆ли́цы а҆́ще ᲂу҆слы́шатъ ѡ҆правда̑нїѧ сїѧ̑, и҆ рекꙋ́тъ: сі́и лю́дїе мꙋ́дри и҆ хꙋдо́жни, и҆ ꙗ҆зы́къ вели́кїй се́й. Ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, бг҃ъ на́шъ є҆́сть во всѣ́хъ, и҆́же а҆́ще того̀ призове́мъ. И҆ ны́нѣ внемли́те себѣ̀ ве́сь до́мъ і҆и҃левъ, и҆ сохрани́те дꙋ́шы своѧ̑ ѕѣлѡ̀, и҆ не забꙋ́дите всѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же ви́дѣша ѻ҆́чи ва́ши, и҆ да не ѿстꙋ́пѧтъ ѿ серде́цъ ва́шихъ во всѧ̑ дни̑ живота̀ ва́шегѡ. И҆ приведо́сте сы́ны ва́шѧ, и҆ сы́ны сынѡ́въ ва́шихъ въ де́нь, въ ѻ҆́ньже ста́сте предъ гдⷭ҇емъ бг҃омъ въ хѡри́вѣ, въ де́нь, въ ѻ҆́ньже речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: соберѝ въ цр҃ковь лю́ди, и҆ да ᲂу҆слы́шатъ глаго́лы моѧ̑, ꙗ҆́кѡ да навы́кнꙋтъ боѧ́тисѧ менє̀ во всѧ̑ дни̑, є҆ли́ки поживꙋ́тъ ѻ҆нѝ на землѝ, и҆ сы́ны своѧ̑ да наꙋча́тъ. И҆ пристꙋпи́сте и҆ ста́сте подъ горо́ю, и҆ гора̀ горѧ́ше ѻ҆гне́мъ да́же до нб҃сѐ, тма̀, сꙋмра́къ и҆ ды́мъ. И҆ глаго́ла гдⷭ҇ь бг҃ъ къ ва́мъ на горѣ̀ ѿ среды̀ ѻ҆гнѧ̀. Гла́съ слове́съ є҆гѡ̀ вы̀ слы́шасте, и҆ подо́бїѧ не ви́дѣсте: но гла́съ. И҆ возвѣстѝ ва́мъ завѣ́тъ сво́й, и҆́же завѣща̀ ва́мъ твори́ти. И҆ мнѣ̀ завѣща̀ гдⷭ҇ь во вре́мѧ ѻ҆́но, наꙋчи́ти ва́съ ѡ҆правда́нїємъ и҆ сꙋдьба́мъ, твори́ти ва́мъ та̑ на землѝ. Глаго́ла гдⷭ҇ь къ ва́мъ на горѣ̀ въ хѡри́вѣ ѿ среды̀ ѻ҆гнѧ̀.

Втора́гѡ зако́на чте́нїе.

[Глава̀ є҃] Собра̀ мѡѷсе́й всѧ̑ лю́ди і҆и҃льтєскїѧ, и҆ речѐ къ ни̑мъ: слы́ши, і҆и҃лю, всѣ́хъ ѡ҆правда́нїй мои́хъ, и҆ сꙋде́бъ мои́хъ, є҆ли́кѡ а҆́зъ глаго́лю во ᲂу҆́ши ва́шѧ: во дни̑ ты́ѧ наꙋчи́тесѧ и҆̀мъ и҆ сохрани́ти ѧ҆̀, и҆ сотвори́ти. Гдⷭ҇ь бг҃ъ завѣща̀ ва́мъ завѣ́тъ въ хѡри́вѣ, не є҆ди̑нымъ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ завѣща̀ гдⷭ҇ь завѣ́тъ се́й, но и҆ ва́мъ: лице́мъ къ лицꙋ̀ гл҃го́ла гдⷭ҇ь въ хѡри́вѣ и҆зъ среды̀ ѻ҆гнѧ̀ на горѣ̀. А҆́зъ же стоѧ́хъ междꙋ̀ гдⷭ҇емъ и҆ ва́ми во вре́мѧ ѻ҆́но, возвѣсти́ти ва́мъ гл҃го́лы гдⷭ҇ни, гл҃го́лѧ: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ тво́й, и҆зведы́й тѧ̀ и҆зъ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆зъ до́мꙋ рабо́ты, не сꙋ́ть бо́зи и҆́ни ра́звѣ менє̀: а҆́зъ бо є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й ревни́тель, творѧ̀ ми́лость ты́сѧщами лю́бѧщымъ мѧ̀ и҆ хранѧ́щымъ за́пѡвѣди моѧ̑. И҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́шасте гла́съ посредѝ ѻ҆гнѧ̀, и҆ гора̀ горѧ́ше ѻ҆гне́мъ, и҆ пристꙋпи́сте ко мнѣ̀ всѝ, и҆ реко́сте: сѐ показа̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ на́мъ сла́вꙋ свою̀, и҆ гла́съ слы́шахомъ посредѝ ѻ҆гнѧ̀: въ де́нь ѻ҆́нъ ви́дѣхомъ: ꙗ҆́кѡ возгл҃го́летъ гдⷭ҇ь бг҃ъ къ человѣ́кꙋ, и҆ жи́въ бꙋ́детъ, и҆ ны́нѣ не ᲂу҆́мретъ. Ꙗ҆́кѡ погꙋби́тъ ны̀ ѻ҆́гнь вели́кїй се́й, а҆́ще приложи́мъ послꙋ́шати гла́съ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ и҆ є҆щѐ, ᲂу҆́мремъ: ка́ѧ бо пло́ть, и҆лѝ кто̀ слы́ша гла́съ бг҃а гл҃го́люща посредѝ ѻ҆гнѧ̀, и҆ жи́въ бꙋ́детъ; И҆ слы́ша гдⷭ҇ь бг҃ъ гла́съ слове́съ глаго́лющихъ ко мнѣ̀, и҆ рѣ́хъ къ ни̑мъ за́пѡвѣди, ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋды̀, є҆ли́кѡ заповѣ́да ва́мъ гдⷭ҇ь бг҃ъ: да ᲂу҆боите́сѧ всѣ́хъ ѡ҆правда́нїй є҆гѡ̀, да ми́лостивъ бꙋ́детъ, и҆ ᲂу҆мно́житесѧ на землѝ. Слы́ши, і҆и҃лю, гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, гдⷭ҇ь є҆ди́нъ є҆́сть. И҆ возлю́биши гдⷭ҇а бг҃а твоего̀ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ твоегѡ̀, и҆ ѿ всегѡ̀ се́рдца твоегѡ̀, и҆ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ твоеѧ̀, и҆ ѿ всеѧ̀ крѣ́пости твоеѧ̀. И҆ тогѡ̀ ᲂу҆бои́шисѧ, и҆ томꙋ̀ є҆ди́номꙋ послꙋ́жиши, и҆ къ немꙋ̀ прилѣпи́шисѧ, и҆ и҆́менемъ є҆гѡ̀ клене́шисѧ, и҆ ᲂу҆гѡ́днаѧ є҆мꙋ̀ сотвори́ши: да добро̀ тебѣ̀ бꙋ́детъ.

Ца́рствъ тре́тїихъ чте́нїе.

[Глава̀ и҃] Ста̀ соломѡ́нъ предъ лице́мъ же́ртвенника гдⷭ҇нѧ, предъ всѣ́мъ собо́ромъ і҆и҃левымъ: и҆ воздѣ́въ рꙋ́цѣ своѝ на нб҃о, и҆ речѐ: гдⷭ҇и бж҃е і҆и҃левъ, нѣ́сть бг҃ъ, ꙗ҆́коже ты̀ на нб҃сѝ горѣ̀, и҆ на землѝ до́лѣ. А҆́ще бо нб҃о и҆ нб҃о нб҃сѐ не довлѣ́ютъ тебѣ̀: ка́кѡ до́мъ се́й, є҆го́же созда́хъ и҆́мени твоемꙋ̀; ѻ҆ба́че и҆ при́зриши на моли́твꙋ мою̀, гдⷭ҇и бж҃е і҆и҃левъ, ᲂу҆слы́шати молє́нїѧ и҆ моли́твꙋ, є҆́юже ра́бъ тво́й мо́литсѧ предъ тобо́ю къ тебѣ̀ дне́сь. Да бꙋ́дꙋтъ ѻ҆́чи твоѝ ѿве́рсты на до́мъ се́й де́нь и҆ но́щь, на мѣ́сто сїѐ, ѡ҆ не́мже гл҃го́лалъ є҆сѝ: бꙋ́детъ и҆́мѧ моѐ та́мѡ, є҆́же ᲂу҆слы́шати моли́твꙋ, є҆́юже мо́литсѧ ра́бъ тво́й на мѣ́стѣ се́мъ, во днѝ и҆ но́щи: И҆ послꙋ́шати мольбы̑ раба̀ твоегѡ̀, и҆ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ. И҆ є҆ли̑ка а҆́ще помо́лѧтсѧ къ тебѣ̀ на мѣ́стѣ се́мъ, и҆ ты̀ ᲂу҆слы́шиши на мѣ́стѣ жили́ща твоегѡ̀ на нб҃сѝ: и҆ сотвори́ши, и҆ ми́лостивъ бꙋ́деши и҆̀мъ.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Прїиди́те, вѣ́рныхъ совокꙋпле́нїе, прїиди́те, ли́къ соста́вимъ, въ наро́читомъ пра́здницѣ сла́внагѡ пренесе́нїѧ, бг҃омꙋ́жнагѡ ѻ҆́браза сп҃сова, и҆ возопїи́мъ: бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не, ѻ҆́бразъ и҆ начерта́нїе первоѻбра́знагѡ. благословѝ на́съ твои́мъ ꙗ҆вле́нїемъ и҆ це́рковь соблюдѝ ѿ є҆́реси, въ не́йже вѣ́рнѡ покланѧ́емтисѧ.

Мона́шєскаѧ мно́жєства дне́сь ᲂу҆се́рднѡ собери́тесѧ, на срѣ́тенїе ѻ҆́браза, рꙋка́ми человѣ́ки созда́вшагѡ, добродѣ́тєли томꙋ̀ вмѣ́стѡ дарѡ́въ приносѧ́ще, пою́ще и҆ глаго́люще: да зна́менаетсѧ на на́съ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀, гдⷭ҇и. тогѡ̀ си́лою сохранѝ ста́до твоѐ, во́лки тѧ̑жкїѧ ѿгонѧ̀, ᲂу҆мире́нїе подаѧ̀ вселе́ннѣй и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, ца́рствꙋющїй гра́де, сла́ва бо гдⷭ҇нѧ на тебѣ̀ возсїѧ̀, прише́ствїемъ ᲂу҆брꙋ́са, небе́съ простра́ннѣйшагѡ: є҆де́са бо не ѡ҆ста́вль, къ тебѣ̀ принесе́сѧ, дѣ́йствꙋѧ чꙋдеса̀ пресла̑внаѧ, и҆ прогонѧ̀ дꙋ́хъ лꙋка́вствїѧ. во́инствꙋ благочести́вомꙋ на ва́рвары подаѧ̀ крѣ́пость, стѣна́ же и҆ забра́ло быва́етъ, вѣ́рою томꙋ̀ покланѧ́ющымсѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃.

Нѣ́дръ не ѿлꙋчи́всѧ ѻ҆ч҃ескихъ, многоми́лостиве гдⷭ҇и, съ человѣ́ки пожи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже подоба́ше, и҆сполнѧ́ѧ твоегѡ̀ чл҃вѣколю́бїѧ, ѿ вѣкѡ́въ та́йнꙋ сокрове́ннꙋю, и҆ не́мощь поне́съ человѣ́ческꙋю, непрело́жнѡ въ ню̀ ѡ҆бле́ксѧ, ѿ приснодв҃ы бцⷣы: и҆ пречⷭ҇тагѡ твоегѡ̀ зра́ка воѡбраже́нїе на́мъ на ѡ҆свѧще́нїе ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, ᲂу҆жѐ къ стрⷭ҇ти во́льнѣй гото́вѧсѧ, сла́ва мно́гомꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆ на́съ милосе́рдїю.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

На го́рꙋ вчера̀ влⷣка ꙳ возведѐ ꙗ҆̀же ѡ҆ петрѣ̀, ꙳ предъ ни́ми преѡбрази́сѧ, ꙳ ꙗ҆влѧ́ѧ бжⷭ҇тва̀ свѣ́тлость, и҆ зарѝ несозда́нныѧ: ꙳ и҆ дне́сь на́мъ показа̀ своѐ воѡбраже́нїе. ꙳ є҆мꙋ́же покланѧ́емсѧ, ꙳ и҆ любо́вїю цѣлꙋ́емъ, ꙳ сла́вѧще смотре́нїе і҆и҃са чл҃вѣколю́бца ꙳ и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Сті́хъ: Зна́менасѧ на на́съ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Па́дше поклони́шасѧ ꙳ на горѣ̀ ст҃ѣ́й верхо́внїи, ꙳ влⷣкꙋ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ́ша, ꙳ зарю̀ ѡ҆бнажи́вша бжⷭ҇твенныѧ свѣ́тлости, ꙳ и҆ ны́нѣ мы̀ припа́даемъ нерꙋкотворе́нномꙋ ѻ҆́бразꙋ, ꙳ па́че со́лнца сїѧ́ющꙋ, ꙳ сла́вѧще дарова́вшаго на́мъ сего̀ на ᲂу҆тѣше́нїе, ꙳ і҆и҃са чл҃вѣколю́бца и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Сті́хъ: Гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ по́йдемъ, и҆ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋемсѧ во вѣ́ки.

Оу҆бѣли́въ ѡ҆чернѣ́вшїй человѣ́чь ѻ҆́бразъ, созда́телю, ꙳ на ѳавѡ́рѣ показа́лъ є҆сѝ, ꙳ петрꙋ̀ и҆ сынѡ́мъ гро́мѡвымъ, ꙳ ѿе́млѧ сомнѣ́нїе є҆́же ѡ҆ крⷭ҇тѣ̀ и҆ стрⷭ҇ти, ꙳ и҆ свѣ́тлости наказꙋ́ѧ ꙳ втора́гѡ твоегѡ̀ прише́ствїѧ. ꙳ и҆ ны́нѣ на́съ, чл҃вѣколю́бче, благословѝ, ꙳ и҆ ѡ҆свѧтѝ ѡ҆заре́нїемъ, гдⷭ҇и, ꙳ пречⷭ҇тагѡ твоегѡ̀ ѻ҆́браза.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Гдⷭ҇и, воплоти́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́коже восхотѣ́лъ, и҆зво́лилъ є҆сѝ воспрїѧ́ти нищетꙋ̀ на́шꙋ, и҆ бога́тство благосе́рдїѧ показа́лъ є҆сѝ, и҆́мже мѧ̀ пе́рсть ѡ҆божи́лъ є҆сѝ. сла́вимъ тѧ̀ человѣколю́бче, смотре́нїѧ ѻ҆́бразъ ви́дѧще зра́ка твоегѡ̀: си́мъ невозбра́ннѡ, є҆́же во є҆де́мъ вхо́дъ, сп҃се, да́рꙋй рабѡ́мъ твои̑мъ, презира́ѧ всѧ̑ прегрѣшє́нїѧ.

И҆ ны́нѣ, гла́съ и҃: Леѡ́нта де́спота:

Оу҆вѣрѧ́ѧ і҆и҃съ сн҃ъ тво́й, бцⷣе, и҆ бг҃ъ на́шъ, два̀ є҆стєства̀ своѧ̑, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́бѡ человѣ́къ ᲂу҆мира́етъ, и҆ ꙗ҆́коже бг҃ъ востае́тъ, и҆ тѧ̀, бг҃ома́ти, зако́номъ є҆стества̀ ᲂу҆мре́ти благоизво́ли, да не невѣ̑рнымъ привидѣ́нїе мни́тсѧ смотре́нїе: прешла́ бо є҆сѝ къ нбⷭ҇нѣй странѣ̀, нбⷭ҇наѧ невѣ́сто, ꙗ҆́кѡ ѿ черто́га селе́нїѧ твоегѡ̀ ѿ землѝ взѧта̀. ѡ҆ст҃и́сѧ воздꙋ́хъ восхожде́нїемъ твои́мъ, ꙗ҆́кѡ просвѣти́сѧ землѧ̀ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ: предпосыла́ютъ а҆пⷭ҇ли, и҆ а҆́гг҃ли под̾е́млютъ. тѣ́мже, погре́бше пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ, и҆ надгро́бное пѣ́нїе воспѣ́вше, ᲂу҆жа́снѡ зрѧ́хꙋ, и҆ со стра́хомъ глаго́лахꙋ: сїѧ̀ и҆змѣ́на десни́цы вы́шнѧгѡ, то́й бо посредѝ тебє̀, и҆ не подви́жешисѧ. но, ѽ многопѣ́таѧ мт҃и! не ѿстꙋпа́й, на́съ назира́ющи: мы́ бо лю́дїе твоѝ, и҆ ѻ҆́вцы па́жити твоеѧ̀ и҆ и҆́мѧ твоѐ призыва́емъ, просѧ́ще тебє̀ ра́ди спасе́нїѧ и҆ ве́лїѧ ми́лости.

На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь, гла́съ в҃:

Пречи́стомꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ:

Два́жды.

Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни, и҆ ᲂу҆спе́нїѧ а҃.

На ᲂу҆́трени.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Бл҃года́ть твоѧ̀, сп҃се, на на́съ и҆злїѧ́сѧ, ви́димꙋ бы́вшꙋ тебѣ̀, непостижи́ме, и҆ пре́лести тма̀ ᲂу҆гасѐ: тѣ́мъ во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ стѡпы̀ на́шѧ напра́ви, да въ за́повѣдехъ твои́хъ ходѧ́ще, тебѐ сподо́бимсѧ ᲂу҆зрѣ́ти, свѣ́те непристꙋ́пный.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Ли́къ бжⷭ҇твенныхъ а҆пⷭ҇лъ собра́сѧ, погребсти́ тѧ прече́стнѡ, бцⷣе всечⷭ҇таѧ: съ ни́миже и҆ а҆́гг҃льстїи чи́ни воспѣва́хꙋ преставле́нїе твоѐ, взыва́юще прехва́льнѡ. съ ни́миже и҆ мы̀ любо́вїю и҆гра́юще, чⷭ҇таѧ, хвалꙋ̀ тебѣ̀ прино́симъ, гла́сы пѣ́сненными вѣ́рнїи, и҆ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, предста́тельнице присночтꙋ́щихъ тѧ̀.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Поⷣ: Собезнача́льное сло́во:

Собезнача́льный сн҃ъ ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ превѣ́чный, и҆ неви́димый сꙋщество́мъ, и҆ неѡсѧза́емый, подъ лѣ́томъ бы́въ за ми́лость неизрече́ннꙋю ѡ҆пи́санныѧ пло́ти твоеѧ̀, влⷣко, на́мъ ѡ҆ста́ви сла́дкое и҆з̾ѡбраже́нїе на спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Зрѧ́ще вои́стиннꙋ а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства преставле́нїе твоѐ, прест҃а́ѧ влⷣчце чⷭ҇таѧ, бл҃гослове́ннаѧ всепѣ́таѧ бцⷣе, и҆мꙋ́ще во́лю рожде́нна и҆зъ тебє̀, ли́къ ᲂу҆ч҃ни̑къ собра́вшесѧ, съ весе́лїемъ ноша́хꙋ честно́е въ ра́й тѣ́ло твоѐ, хрⷭ҇та̀ пою́ще живода́вца сꙋ́ща во вѣ́ки.

Припѣ́въ:

Велича́емъ тѧ̀, живода́вче хрⷭ҇тѐ, и҆ почита́емъ пречⷭ҇тагѡ лица̀ твоегѡ̀ пресла́вное воѡбраже́нїе.

И҆́но велича́нїе:

Велича́емъ тѧ̀, живода́вче хрⷭ҇тѐ, и҆ чти́мъ ѻ҆́бразъ тво́й ст҃ы́й, и҆́мже на́съ спа́слъ є҆сѝ ѿ рабо́ты вра́жїѧ.

Ѱало́мъ и҆збра́нный:

Ве́лїй гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀. Пи́санъ преѡбраже́нїю.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Не ктомꙋ̀ сѣ́тованїе на лицѣ̀ а҆да́мовѣ, во а҆да́ма ѡ҆бле́кшꙋсѧ того̀ созда́вшемꙋ, и҆ лица̀ подо́бїемъ себѐ всѣ̑мъ ꙗ҆влѧ́ющꙋ, и҆ къ любвѝ подви́жꙋщꙋ, благочести́выхъ составлє́нїѧ, є҆диногла́снѡ вопи́ти: сла́ва, чл҃вѣколю́бче, кра́йнемꙋ твоемꙋ̀ схожде́нїю.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Возопі́й, дв҃де: что̀ се́й пра́здникъ, є҆го́же воспѣ́лъ є҆сѝ дре́вле въ кни́зѣ ѱало́мстѣй; ꙗ҆́кѡ дще́рь бг҃оѻтрокови́цꙋ и҆ дв҃ꙋ, преложѝ ю҆̀ на ѻ҆́ны ѻ҆би́тєли хрⷭ҇то́съ, и҆́же и҆зъ неѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждсѧ: и҆ сегѡ̀ ра́ди ра́дꙋютсѧ ма́тєри и҆ дщє́ри, и҆ невѣ̑сты хрⷭ҇тѡ́вы, вопїю́ще: ра́дꙋйсѧ преста́вившаѧсѧ къ вы́шнемꙋ црⷭ҇твїю.

Степє́нна а҃ а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ по́йдемъ, и҆ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋемсѧ во вѣ́ки. Сті́хъ: Ви́дѣша всѝ концы̀ землѝ спасе́нїе бг҃а на́шегѡ. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло м҃и ѿ полꙋ̀. По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃: Гдⷭ҇и, воплоти́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́коже восхотѣ́лъ: Пи́сана на стїхо́внѣ.

Канѡ́нъ ᲂу҆спе́нїѧ а҃-гѡ гла́са, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ѻ҆́браза два̀ канѡ́на на и҃.

Канѡ́нъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Ѿве́рземъ ᲂу҆ста̀ человѣ́цы, и҆ ѧ҆зы́къ ᲂу҆ѧсни́мъ, въ наро́читый де́нь пра́здника на́шегѡ, ꙗ҆вле́нїе бжⷭ҇твеннагѡ ѻ҆́браза хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ свѣ́тлѡ сла́вѧще.

Свѣ́тъ превѣ́чный ѻ҆́ч҃а и҆сполнѧ́ѧ словеса̀, ѻ҆бразноподо́бїемъ пло́ти пре́жде ви́дѣнъ бы́сть человѣ́кѡмъ: ны́нѣ же ꙗ҆ви́сѧ ѻ҆́бразомъ нерꙋкотворе́ннымъ, бжⷭ҇твеннагѡ воплоще́нїѧ свѣ́тъ ѡ҆блиста́ѧ на́мъ.

Сказа́ти хотѧ̀ свою̀ благода́ть вы́шнїй, прїѧ́тъ ра́бїй ѻ҆́бразъ на́съ ра́ди, и҆ на ᲂу҆вѣре́нїе є҆стества̀ человѣ́ческагѡ, зра́ка подо́бїе вѣ̑рнымъ дне́сь дарова̀.

Бг҃оро́диченъ:

Сказа́нїе дне́сь вои́стиннꙋ бг҃очеловѣ́чнагѡ твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀ позна́хомъ, тѧ̀ чтꙋ́ще, всечⷭ҇таѧ, сподо́блени бы́вше ви́дѣти зра́ка ѻ҆́бразъ нерꙋкотворе́нный ро́ждшагѡсѧ и҆зъ тебє̀.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Волно́ю морско́ю, скры́вшаго дре́вле гони́телѧ мꙋчи́телѧ, подъ земле́ю скры́ша спасе́нныхъ ѻ҆́троцы: но мы̀, ꙗ҆́кѡ ѻ҆трокови̑цы, гдⷭ҇еви пои́мъ: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Свы́ше бл҃года́ть бжⷭ҇твеннаѧ, мі́ръ ны́нѣ земны́й ѡ҆зарѧ́ющи, свои́ми дарова̑нїи наполнѧ́етъ воспѣва́ющыѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Подоба́ше принести́сѧ къ ца́рствꙋющемꙋ всѣ́ми гра̑ды, нб҃сѐ и҆ землѝ цр҃ѧ̀, ѻ҆́браза начерта́нїю: є҆́же ѻ҆́нъ вопло́щсѧ самодѣ́льнѡ ѡ҆мочѝ, царе́й хрⷭ҇толюби́выхъ поспѣше́ньми.

Бг҃оза̑рныѧ лꙋчѝ и҆сполнѧ́хꙋ, всѐ ᲂу҆ѧснѧ́юще, и҆ ᲂу҆краша́юще человѣ́ческое сꙋщество̀, ѿ ѻ҆́браза и҆сходѧ́ще, є҆го́же покрыва́ютъ серафі́ми сла́вою хрⷭ҇то́вою.

Бг҃оро́диченъ:

Возвраща́ема къ землѝ, и҆́же ѿ землѝ, бг҃облагода́тнаѧ, пре́лестїю врага̀: на тѧ́ бо соше́дшаго вопло́щши бг҃а па́че ᲂу҆ма̀, ѿ землѝ взе́мши, къ нб҃сѝ вознесла̀ є҆сѝ.

Катава́сїа: Преꙋкраше́ннаѧ:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Влⷣка сы́й по сꙋществꙋ̀, соедини́всѧ съ рабы̑ пло́тїю, и҆ на́ше дѣ́тельствꙋѧ разли́чнѡ спасе́нїе, хрⷭ҇тѐ, є҆́же и҆ ны́нѣ промышлѧ́ѧ, свои́мъ ѻ҆́бразомъ ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ на́ми.

Є҆де́съ честнѣ́йшїй гра́дъ, честны́й бжⷭ҇твенный ѻ҆́бразъ тво́й, и҆́же тве́рдый зало́гъ вѣ́ры ра́ди прїѧ́тъ: ца́рскїй же тво́й гра́дъ, да́ръ ꙗ҆́кѡ лꙋ́чшїй прїе́млетъ ны́нѣ.

Живо́тъ ѵ҆поста́сный ны́нѣ вкꙋсѝ сме́рти плотскі́ѧ, є҆́юже живо́тъ и҆сточи́лъ є҆сѝ мє́ртвымъ, воста́нїемъ твои́мъ, хрⷭ҇тѐ: ны́нѣ же ꙗ҆́кѡ живота̀ хода́таѧ, зра́ка ѻ҆́бразъ тво́й по́далъ є҆сѝ на́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ спасе́нїе, и҆̀же сꙋ́ть въ мі́рѣ, возсїѧ̀ пре́жде пло́тїю, ны́нѣ же живо́тъ ꙗ҆ви́сѧ въ мі́рѣ вѣ̑рнымъ, хода́тайствомъ твои́мъ, свѣтоно́сное прише́ствїе пре́жде ѻ҆бра́знагѡ подо́бїѧ хрⷭ҇то́ва.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тебѐ на вода́хъ повѣ́сившаго всю̀ зе́млю неѡдержи́мѡ тва́рь ви́дѣвши на ло́бнѣмъ ви́сима, ᲂу҆́жасомъ мно́гимъ содрога́шесѧ, нѣ́сть свѧ́тъ, ра́звѣ тебє̀, гдⷭ҇и, взыва́ющи.

Тебѐ сотво́ршаго человѣ́ка по ѻ҆́бразꙋ пе́рвѣе, въ ѻ҆́ньже воѡбрази́сѧ а҆́бїе за милосе́рдїе, прїе́мша вои́стиннꙋ подо́бїе неизмѣ́нное, со а҆́гг҃лы, хрⷭ҇тѐ, сла́вимъ.

Ты̀ жела́ющымъ благопристꙋ́пенъ, и҆́щꙋщымъ же всѣ̑мъ благопослꙋшли́въ, ще́дре, за мно́гꙋю благосты́ню, є҆ѧ́же ра́ди приближе́нїемъ, влⷣко, красотѣ̀ твоегѡ̀ раче́нїѧ чꙋди́мсѧ.

Оу҆ста́вилъ є҆сѝ мѣ́стномꙋ кнѧ́зю жела̑нїѧ, є҆́же къ тебѣ̀ любо́вь, вкꙋ́пѣ же и҆ недꙋ́гъ, ти́химъ твои́мъ пода́нїемъ, вседѣ́тельною держа́вою твое́ю, ви́дѣвшꙋ тѧ̀, сп҃се, во и҆з̾ѡбраже́нїи.

Бг҃оро́диченъ:

Мѣ́сто тѧ̀ гдⷭ҇не, всепѣ́таѧ, дв҃дъ преднаписа̀, хотѧ́щее ꙗ҆ви́тисѧ: и҆́же бо ника́коже вмѣсти́мый, въ твоѐ чре́во вмѣсти́сѧ, и҆ ѡ҆блага́етсѧ пло́тїю ве́щною невеще́ственный.

Конда́къ ᲂу҆спе́нїѧ, и҆ і҆́косъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Сше́дый съ нб҃сѐ за милосе́рдїе ми́лости, благоꙋтро́бне сп҃се, пло́ти твоеѧ̀ прест҃ы́ѧ дне́сь пречи́стый зра́къ, гра́дꙋ чтꙋ́щемꙋ тѧ̀, и҆ лю́демъ хрⷭ҇тоимени̑тымъ сокро́вище по́далъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ тве́рдо всеѻрꙋ́жїе: ѿ негѡ́же почерпа́юще ѡ҆свѧще́нїе, сего̀ вѣ́рою те́плѣ прїи́мемъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, подо́бенъ то́йже:

Въ рꙋ́цѣ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а ны́нѣ преда́вши дꙋ́шꙋ свѧтꙋ́ю, ни тѣ́ло же ѡ҆ста́вила є҆сѝ во гро́бѣ: ꙗ҆́коже бо прїѧ́тъ жи́знь всѣ́хъ, си́це по сме́рти къ животꙋ̀ преста́вльшисѧ, бцⷣꙋ тѧ̀ и҆́стиннꙋю вѣ́дꙋщымъ и҆сточа́еши живо́тъ вѣ́чный.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ, є҆́же ѿ дв҃ы воплоще́нїѧ тебє̀ вы́шнѧгѡ, прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотрѧ́ѧ зовѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Плотоподо́бный бжⷭ҇твенный ѻ҆́бразъ, пло́тїю прибли́жшагѡсѧ человѣ́кѡмъ, прїи́де къ новоизбра́нномꙋ і҆и҃лю, ꙗ҆́кѡ и҆зъ є҆гѵ́пта дне́сь, и҆ просвѣща́етъ концы̀.

Бг҃овидѣ́нїѧ сла́вы дре́вле те́мнѡ твои́хъ за́днихъ сподо́бисѧ мѡѷсе́й проси́въ: но́вый же і҆и҃ль лице́мъ ны́нѣ въ лицѐ тѧ̀ и҆зба́вителѧ ви́дитъ ꙗ҆́снѡ.

Ви́дите чꙋ̑днаѧ всѝ лю́дїе, и҆ дх҃о́внѡ ны́нѣ возвесели́тесѧ, хрⷭ҇та̀ пою́ще дарова́вшаго на́мъ, ꙗ҆́кѡ многоцѣ́нное бога́тство, своегѡ̀ зра́ка воѡбраже́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ на ѻ҆́блацѣ ᲂу҆́бѡ дре́вле хрⷭ҇то́съ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ сꙋ́щымъ, сѣдѧ̀ на твоє́ю рꙋкꙋ̀: ны́нѣ же напослѣ́докъ лю́демъ чтꙋ́щымъ тѧ̀, всечⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твеннымъ ѻ҆́бразомъ ꙗ҆ви́сѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

На крⷭ҇тѣ̀ твоѐ бжⷭ҇твенное и҆стоща́нїе прови́дѧ а҆ввакꙋ́мъ, ᲂу҆жа́ссѧ вопїѧ́ше: ты̀ си́льныхъ пресѣ́клъ є҆сѝ держа́вꙋ, бл҃же, приѡбща́ѧсѧ сꙋ́щымъ во а҆́дѣ, ꙗ҆́кѡ всеси́ленъ.

И҆́же ца́рскимъ благолѣ́пїемъ ѡ҆бложе́ни ны́нѣ, и҆̀же ѿ негѡ́же ца́рствовати ᲂу҆чини́шасѧ, сла́вѧще, благолѣ́пное ѿ подо́бїѧ видѣ́нїе є҆гѡ̀ прїе́млютъ.

И҆́же прⷪ҇ро́кѡмъ жада́емый пе́рвѣе сп҃совъ зра́къ, лю́дїе зрѧ́тъ, всѣ́ми ᲂу҆блажа́емый, въ самодѣ́йствїи нерꙋкотво́рнѣ воѡбраже́ный.

Кнѧ́зи всѝ и҆ сꙋдїи̑ землѝ благослови́те хрⷭ҇та̀ съ первосвѧщє́нники и҆ свѧти́тєли дне́сь и҆ со всѣ́ми людьмѝ, и҆̀же тогѡ̀ зрѣ́нїѧ сподо́бленнїи.

Бг҃оро́диченъ:

Присносꙋ́щнагѡ тѧ̀ мт҃рь хрⷭ҇та̀ человѣ́кѡмъ позна́вшымъ блаже́нство нбⷭ҇ное и҆спросѝ, и҆̀же твоѐ неизрече́нное ржⷭ҇тво̀ вѣ́рнѡ пѣсносло́вѧтъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Воспле́щемъ дне́сь рꙋка́ми, и҆ воскли́кнемъ хвалє́нїѧ гдⷭ҇еви: се́ бо вои́стиннꙋ прїи́де, и҆ ꙗ҆ви́сѧ всѧ̑ ѡ҆зарѧ́ѧ вѣ̑рныѧ, бжⷭ҇твеннымъ подо́бїемъ чⷭ҇тыѧ пло́ти є҆гѡ̀.

Просвѣти́сѧ дне́сь правосла́вныхъ со́нмище: є҆реті́ческїй же по́лкъ да посрами́тсѧ, покланѧ́емь ви́дѧ нерꙋкотворе́нный ѻ҆́бразъ, пло́тїю на́мъ и҆зба́вителѧ предло́жшїйсѧ.

Та́йна вели́ка прише́дшее торжество̀: свѣ́тъ бо лица̀ гдⷭ҇нѧ мі́рови провозсїѧ̀, благоꙋстро́еннымъ ѻ҆́бразомъ, и҆ бг҃очерта́нными самагѡ̀ рꙋкѝ бжⷭ҇твенными писа́нїй, и҆́миже ᲂу҆крѣпи́сѧ пре́жде а҆́ѵгарь.

Бг҃оро́диченъ:

Да ка́плютъ ны́нѣ свы́ше ѻ҆́блацы земны̑мъ сла́дость, хода́тайствомъ твои́мъ, дв҃о: мі́ръ бо ᲂу҆ще́дри тво́й сн҃ъ и҆ бг҃ъ, ро́гъ вѣ̑рнымъ спасе́нїѧ дне́сь дарова̀, сво́й бжⷭ҇твенный ѻ҆́бразъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Къ тебѣ̀ ᲂу҆́треннюю, милосе́рдїѧ ра́ди себѐ и҆стощи́вшемꙋ непрело́жнѡ, и҆ до страсте́й безстра́стнѡ прекло́ншемꙋсѧ, сло́ве бж҃їй, ми́ръ пода́ждь мѝ па́дшемꙋ, чл҃вѣколю́бче.

Не въ багрѧни́цѣ, не въ червлени́цѣ, ни въ вѣнцѣ̀ че́стнѣ, бжⷭ҇твеннїи вѣнцено́сцы, но ѡ҆ гдⷭ҇ѣ бз҃ѣ красѧ́щесѧ ра́дꙋютсѧ. є҆гѡ́же добро́тꙋ зрѧ́ще ᲂу҆краша́ютсѧ.

На пра́вєдныѧ ѻ҆́чи гдⷭ҇ни люде́й, и҆ ᲂу҆́ши на моли́твꙋ люде́й, благоче́стнѡ мꙋ́дрствꙋющихъ, чтꙋ́щымъ є҆гѡ̀ подо́бїе благолѣ́пїѧ самопи́санное.

Ны́нѣ зрѧ́ще неизмѣ́ннагѡ бг҃а и҆ сп҃са, и҆ неизчерта́емагѡ зра́ка ви́дъ, человѣ́ческое ви́дѣти предстоѧ́тъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́ннꙋ притека́ти и҆ просвѣти́тисѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ни чистотꙋ̀ поколеба́вши чⷭ҇тымъ твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ, и҆ мт҃и позна́ласѧ є҆сѝ, а҆́ще и҆ мт҃рское не под̾ѧ́ла: ѻ҆боѧ́ бо на тебѣ̀, бг҃ома́ти, соверша́ше бжⷭ҇твенное хотѣ́нїе.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Мє́ртвымъ живо́тъ возсїѧ̀, слѣпы̑мъ свѣ́тъ ᲂу҆жѐ прише́ствова, немощны̑мъ лю́тѣ врачевство̀ ѿве́рзесѧ, и҆ всѣ̑мъ спасе́нїе дне́сь прибли́жисѧ.

Стра́нствꙋетъ всѧ́къ ра́зꙋмъ, невеще́ственна зра́ка ви́дѧ бжⷭ҇твенный ѻ҆́бразъ хрⷭ҇то́въ воѡбраже́нъ ны́нѣ ꙗ҆́снѡ, и҆ просвѣще́нїе и҆сточа́ѧ покланѧ́ющымсѧ є҆мꙋ̀.

Пꙋ́ть хрⷭ҇то́въ ᲂу҆гото́вимъ, и҆ ны́нѣ ѡ҆са́нна хрⷭ҇тꙋ̀ зовꙋ́ще: бл҃гослове́но бж҃їѧ сла́вы и҆́мѧ, є҆́же на ѻ҆́бразѣ бж҃е́ственнѣ ꙗ҆́вльшеесѧ сꙋ́щымъ на землѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Зна́емо ꙗ҆ви́сѧ страна́мъ, бг҃ома́ти чⷭ҇таѧ, спасе́нїе, воѡбраже́нїе сп҃са на́шегѡ ро́ждшагѡсѧ и҆зъ тебє̀ ви́дѣти твои́мъ хода́тайствомъ ны́нѣ сподо́бихомсѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́тъ бы́сть, но не ᲂу҆держа́нъ въ пе́рсѣхъ ки́товыхъ і҆ѡ́на: тво́й бо ѻ҆́бразъ носѧ̀, страда́вшагѡ и҆ погребе́нїю да́вшагѡсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ черто́га ѿ ѕвѣ́рѧ и҆зы́де, приглаша́ше же кꙋстѡді́и, хранѧ́щїи сꙋ́єтнаѧ и҆ лѡ́жнаѧ, ми́лость сїю̀ ѡ҆ста́вили є҆стѐ.

Содержи̑мыѧ вре́домъ человѣ́ки, и҆ подпа́дшыѧ въ тлѣ́нїе, не презрѣ̀ стерпѣ́ти, содѣ́телю и҆ ѡ҆бнови́телю ро́да, но и҆злїѧ́въ себѐ вы́шнїй и҆ ꙗ҆́вльсѧ въ подо́бїе моѐ и҆ смире́нїе, назда̀ премꙋ́дрѣ, добро́тꙋ пода́въ мѝ первоѻбра́знꙋю.

Невѣ́дꙋщꙋ ѡ҆ црⷭ҇твїи твое́мъ нбⷭ҇нѣмъ, къ немꙋ́же на́съ благі́й, тлѣ̑нныѧ и҆ до́лꙋ лежа́щыѧ возведѐ, и҆́же невеще́ственными херꙋві́мы непристꙋ́пенъ, сни́де же мѝ до а҆́да, твоего̀ а҆пⷭ҇ла а҆́ѵгарю царю̀, хрⷭ҇тѐ, посла́лъ є҆сѝ, та́инство ᲂу҆вѣрѧ́юща.

Ви́дѣвъ твоего̀, сло́ве, и҆ мꙋ́дросте, всеси́льнаго ѻ҆ц҃а̀, неви́димаго бг҃а, неѿстꙋ́пнѣ пре́жде вѣ̑къ, ѻ҆́браза всечеловѣкозра́чна, дивлѧ́шесѧ, бг҃а вѣ́дый, пло́ть и҆ кро́вь и҆ дꙋ́шꙋ ᲂу҆́мнꙋ прїе́мша тѧ̀, мѣ́стный нача́льникъ.

Бг҃оро́диченъ:

Невѣ́рїемъ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣй, сотво́ршимъ є҆го̀, дв҃о, стра́шнѣй за́повѣди, родонача́льника безсме́ртна, всегꙋби́тель премѣни́лъ є҆́сть: жи́зни же пода́телѧ сꙋ́щымъ ро́ждши, нетлѣ́нїемъ на́съ є҆ди́на си́лою ᲂу҆тверди́ла є҆сѝ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Въ моли́твахъ:

Неизрече́ннагѡ и҆ бжⷭ҇твеннагѡ твоегѡ̀ къ человѣ́кѡмъ смотре́нїѧ, неѡпи́санное сло́во ѻ҆́ч҃ее, и҆ ѻ҆́бразъ непи́санный, и҆ бг҃опи́санный побѣди́теленъ, вѣ́дꙋще нело́жнагѡ твоегѡ̀ воплоще́нїѧ, почита́емъ того̀ лобыза́юще.

І҆́косъ:

Оу҆вѣрѧ́ѧ человѣ́кѡмъ гдⷭ҇ь вочл҃вѣ́ченїѧ своегѡ̀ та́йнꙋ ᲂу҆жа́снꙋю, самописꙋ́етъ бг҃омꙋ́жный сво́й ѻ҆́бразъ на ᲂу҆брꙋ́сѣ, и҆ первоѻбра́зное ᲂу҆́бѡ возне́съ ѿ горы̀ є҆леѡ́нскїѧ, на престо́лѣ спосажда́етъ ѻ҆́ч҃и, покланѧ́тисѧ ѿ безтѣле́сныхъ а҆́гг҃лъ, подо́бїю же первоѻбра́знагѡ на́мъ дарова̀ покланѧ́тисѧ: є҆го́же ѡ҆б̾е́млюще дꙋше́ю же и҆ се́рдцемъ, почита́емъ того̀ лобыза́юще.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи, па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ, пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Всѧ́къ гра́дъ ра́дꙋетсѧ пра́зднꙋѧ вѣ́рнѡ съ но́вымъ сїѡ́номъ: цр҃ь бо є҆гѡ̀ кро́ткѡ прише́лъ є҆́сть не на жребѧ́ти, ꙗ҆́коже пре́жде, на ѻ҆́бразѣ же, спаса́ѧ вѣ́рою пою́щыѧ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Рѣ́чь бжⷭ҇твеннаѧ безпло́тныхъ и҆спо́лнисѧ, и҆̀же гла́са гдⷭ҇нѧ ᲂу҆слы́шавше пре́жде, ны́нѣ ви́дѣхомъ ѡ҆бли́чїе є҆гѡ̀, ꙗ҆́снѡ просвѣща́еми свѣтода́тельными сїѧ̑нїи тогѡ̀ ꙗ҆вле́нїѧ.

Веселѧ́тсѧ съ земны́ми нбⷭ҇наѧ, и҆ сра́дꙋютсѧ всѣ́хъ свѧты́хъ мно́жество. мона́си и҆ прості́и, бога́тїи и҆ ᲂу҆бо́зїи пра́зднꙋютъ, ꙗ҆́вльшꙋсѧ дне́сь бжⷭ҇твенномꙋ ѻ҆́бразꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧще́нницы въ пра́вдꙋ ѡ҆блецы́тесѧ, и҆ всѝ прпⷣбнїи возра́дꙋйтесѧ свѣ́тлѡ: сѐ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆гото́ва свѣти́льникъ на́мъ хрⷭ҇то́съ, є҆́же ѻ҆́браза своегѡ̀ бг҃одѣ́льное подо́бїе, є҆́же прїѧ́тъ ѿ дв҃ы.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Неизрече́нное чꙋ́до: въ пещѝ и҆зба́вивый прпⷣбныѧ ѻ҆́троки и҆зъ пла́мене во гро́бѣ ме́ртвъ бездыха́ненъ полага́етсѧ, во спасе́нїе на́съ пою́щихъ: и҆зба́вителю бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Къ бг҃овидѣ́нїю ѻ҆́чи ᲂу҆гото́вимъ, и҆ досто́йнѡ потщи́мсѧ ѻ҆́бразъ ви́дѣти хрⷭ҇то́въ всѣ̑мъ честны́й, во спасе́нїе на́мъ пою́щымъ: и҆зба́вителю бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́коже на ѳавѡ́рскꙋю го́рꙋ возноси́ми, восхо́дными ѻ҆чесы̀ ᲂу҆ма̀ зарю̀ свѣ́тлꙋ въ бг҃овочеловѣ́ченїи хрⷭ҇то́вѣ ви́дѧще, є҆диноѷпоста́снѣ, въ двꙋ́ же є҆стєствꙋ̀ бг҃осло́вѧще є҆го̀ во вѣ́ки.

Пра́зднꙋющихъ и҆ веселѧ́щихсѧ, ᲂу҆се́рднѡ же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ всѣ́хъ гла́съ, пѣ́нїе на́ше да соста́витсѧ, и҆ да и҆спо́лнитсѧ согла́снѡ пою́щихъ: и҆зба́вителю бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Въ дѣ́вства ꙗ҆́кѡ свѣтла̀ є҆ди́на добро́тахъ, содѣ́телѧ была̀ є҆сѝ пита́тельница, скве́рнꙋ на́шꙋ всю̀ ѡ҆чи́стила є҆сѝ, бг҃ороди́тельнице, сꙋ́щꙋю ѿ грѣха̀ вопїю́щихъ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки благочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Соверше́нъ сы́й по сꙋществꙋ̀ бг҃ъ и҆ чл҃вѣ́къ ви́дѣнъ бы́сть, соверше́ннѡ спаса́ѧ по ѻ҆боемꙋ̀ своѧ̑ вои́стиннꙋ свѡ́йства: ꙗ҆́кѡ бг҃ъ бо человѣ́ческїй ѻ҆́бразъ ᲂу҆вѣрѧ́ѧ, безпло́тнѣ воѡбразѝ, є҆го́же на́мъ ꙗ҆́кѡ стѣ́нꙋ и҆ покро́въ дарова́лъ є҆́сть.

Вознесѝ ро́гъ, бж҃їй сло́ве, и҆сповѣ́дающихъ тѧ̀ бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка, и҆ бг҃оначерта́нномꙋ ѻ҆́бразꙋ покланѧ́ющихсѧ, и҆́мже живо́тъ вѣ́чный всѣ̑мъ дарова́сѧ вѣ̑рнымъ, и҆ ᲂу҆празднѝ пога̑нскаѧ шата̑нїѧ, твоеѧ̀ невѣ́дꙋщихъ бжⷭ҇твенныѧ си́лы.

Свѣ́титсѧ но́ваѧ цр҃ковь, сла́вы бо свѣ́тъ возсїѧ́лъ є҆́сть, плотоподобозра́чное ѻ҆бли́чїе бг҃а на́шегѡ: безпло́тное же ᲂу҆красѝ, є҆ди́нъ ꙗ҆́коже вѣ́сть са́мъ, лицѐ своѐ просвѣти́въ, на спасе́нїе люде́й хрⷭ҇тоимени́тыхъ.

Бг҃оро́диченъ:

Всю̀ ѡ҆ст҃и́лъ є҆́сть тва́рь, пре́жде ѿ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ возсїѧ̀ чре́ва, дв҃о, но превозсїѧ́лъ є҆́сть тогѡ̀ па́че дне́сь, ꙗ҆́кѡ ѿ незаходи́мыхъ ꙗ҆́вльшꙋсѧ, тогѡ̀ бжⷭ҇твенномꙋ ѻ҆́бразꙋ, ѿ землѝ пога́нскїѧ пресла́внѡ, да́въ на спасе́нїе вѣ̑рнымъ лю́демъ и҆ гра́дꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сто́лпъ ѕло́бы бг҃опроти́вныѧ бжⷭ҇твеннїи ѻ҆́троцы ѡ҆бличи́ша: на хрⷭ҇та́ же шата́ющеесѧ беззако́нныхъ собо́рище совѣ́тꙋетъ тщє́тнаѧ, ᲂу҆би́ти поꙋча́етсѧ живо́тъ держа́щаго дла́нїю. є҆го́же всѧ̀ тва́рь благослови́тъ, сла́вѧщи во вѣ́ки.

По бжⷭ҇твенномꙋ є҆стествꙋ̀, сп҃се, сы́й всѣ̑мъ неви́димь, по человѣ́ческомꙋ же, а҆́ще и҆ ви́димь человѣ́къ, пи́санъ безъ шарѡ́въ, воѡбрази́въ себѐ просвѣще́нїемъ твоегѡ̀ лица̀ самозри́магѡ, твоегѡ̀ раба̀ не лиши́лъ є҆сѝ, пою́ща: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Самоначерта́нное первоѻбра́зное сп҃са и҆з̾ѡбраже́нїе подобозра́чно, бг҃одѣ́тельный ѻ҆́бразъ зрѧ́ще, и҆́же всѣ́ми владѧ́щїй и҆збра́нный, со благоговѣ́нїемъ и҆ че́стїю, ꙗ҆́кѡ надѣ́ющїисѧ на́нь покрыва́ютсѧ и҆ ᲂу҆твержда́ютсѧ.

Па́че мѡѷсе́а бг҃ови́дца бг҃опи̑санныѧ скрижа̑ли прїе́мшагѡ, возвели́чилсѧ є҆сѝ честны́й мѣстонача́льниче, прїѧ́тъ чⷭ҇тно́е посла́нїе бж҃їѧ сло́ва, блажа́щее тѧ̀, благоче́стїю вѣ́ровавша, и҆́же ника́коже ви́дѣ чꙋдодѣ́йствїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Во двою̀ є҆стєствꙋ̀ несмѣ́снѡ, бг҃ома́ти, є҆ди́нꙋ ѵ҆поста́сь воплоще́ннагѡ ѿ пречⷭ҇тыхъ твои́хъ крове́й ви́дѧще, бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка и҆сповѣ́дꙋемъ, того́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ безлѣ́тна пре́жде вѣ́къ, безстра́стнѡ и҆ неслїѧ́ннѡ рожде́нна.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Ра́дꙋйсѧ та́йнѡ, бж҃їй хрⷭ҇толюби́вый ны́нѣ вели́кїй гра́де: къ тебѣ́ бо прїи́де црⷭ҇твꙋѧй все́ю тва́рїю, бжⷭ҇твеннагѡ ра́ди ѡ҆бли́чїѧ первоѻбра́знагѡ подо́бїѧ, и҆ тебѐ и҆зво́лилъ є҆́сть и҆збра́ти себѣ̀ въ жили́ще.

Пое́мъ бг҃ꙋ пѣ́снь благода́рнꙋю, и҆зво́лившемꙋ бога́тство превели́ко на́мъ пода́ти, стѣ́нꙋ неѡбори́мꙋ, и҆ небла́зненно ᲂу҆твержде́нїе, бг҃овоѡбраже́нный зра́къ бжⷭ҇твенныѧ пло́ти є҆гѡ̀: є҆го́же чтꙋ́ще вѣ́рнїи велича́емъ.

Ѽ па́че ᲂу҆ма̀ чꙋде́съ твои́хъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ на́мъ на тѧ̀ надѣ́ющымсѧ. ꙗ҆́коже бо и҆мѣ́лъ є҆сѝ неизрече́нно ржⷭ҇тво̀, та́кѡ и҆ стра́нно всѣ̑мъ показа́лъ є҆сѝ воѡбраже́нїе зра́ка твоегѡ̀ недоразꙋмѣва́емое: є҆го́же чтꙋ́щыѧ ны̀ и҆зба́ви ѿ всѧ́кагѡ гнѣ́ва.

Бг҃оро́диченъ:

Высота̀ вои́стиннꙋ, и҆ глꙋбина̀ неизрече́нна твоеѧ̀ та́йны, чⷭ҇таѧ: ꙗ҆́коже бо и҆зы́де несказа́ннѡ и҆зъ тебє̀ вы́шнїй, та́кѡ и҆ ви́дѣнъ бы́сть, дне́сь прише́дъ къ на́мъ безпло́тнымъ свѣ́томъ зра́ка є҆гѡ̀, пло́тїю смѣ́шсѧ ве́щи съ земны́ми.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ, и҆ сла́внѣйшꙋю без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ, безъ и҆стлѣ́нїѧ бг҃а сло́ва ро́ждшꙋю, сꙋ́щꙋю бцⷣꙋ тѧ̀ велича́емъ.

Добро́та недомы́слима вои́стиннꙋ, красо́тъ краснѣ́йши па́че є҆стества̀, сѐ зри́тсѧ досто́йнѡ жела́ющымъ, притеце́мъ ли́ца ѡ҆свѧща́юще.

Стѣна̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе держа́вно, ѻ҆рꙋ́жїе ми́рно, забра́ло неѡбори́мо, невреди́мо всѣ́ми хитростьмѝ сопроти́вными, ѡ҆гражде́нїе гра́дꙋ на́шемꙋ дарова́сѧ.

Ѻ҆́бразе неизмѣ́нный ѻ҆ч҃ь, сїѧ́нїе сла́вы присносꙋ́щнагѡ свѣ́та, печа́ть вы́шнѧгѡ, сло́ве, си́ло и҆ мꙋ́дросте, тѧ̀ бг҃осло́вствꙋющымъ благопремѣни́тель бꙋ́ди.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ста́вила є҆сѝ поноше́нїе жена́мъ, взѧла̀ є҆сѝ ѿ человѣ̑къ, и҆ потреби́ла є҆сѝ клѧ́твꙋ, и҆сточи́ла є҆сѝ всѣ̑мъ ра́дость и҆ благослове́нїе, дв҃о пречⷭ҇таѧ бг҃ороди́тельнице.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Свѣ́тъ невече́рнїй хрⷭ҇тѐ, просвѣтѝ на́съ лица̀ твоегѡ̀ зра́комъ, и҆ свѣ́тлости ст҃ы́хъ сподо́би, є҆гда̀ сѧ́деши возда́ти комꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀, моли́твами ро́ждшїѧ тѧ̀ бцⷣы.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, ᲂу҆спе́нїѧ. Подо́бенъ. Нб҃о ѕвѣзда́ми:

А҆пⷭ҇ли, ѿ конє́цъ совокꙋ́пльшесѧ здѣ̀, въ геѳсїмані́йстѣй ве́си погреби́те тѣ́ло моѐ: и҆ ты̀, сн҃е и҆ бж҃е мо́й, прїимѝ дꙋ́хъ мо́й.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋйсѧ, пречестны́й ѻ҆́бразе, а҆́гг҃лы покланѧ́емый, и҆ а҆да́мꙋ созда́тельный, человѣ́кѡмъ возжелѣ́нный и҆ бѣсѡ́мъ вои́стиннꙋ стра́шный: любвѐ бж҃їѧ и҆звѣще́нїе, начерта́нїе сла́дкагѡ і҆и҃са, бꙋ́дꙋщихъ бла̑гъ ѡ҆брꙋче́нїе, вели́кое сокро́вище вселе́нныѧ, никогда́же нищеты̀ боѧ́щеесѧ. да́рꙋй на́мъ є҆диномы́слїе, ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твенный ѻ҆́бразе, є҆го́же херꙋві́ми ѡ҆бстоѧ́тъ, и҆ серафі́ми слꙋ́жатъ, и҆ всѧ̑ нбⷭ҇ныѧ си̑лы трепе́щꙋтъ, всѧ́ка же тва́рь послꙋ́шаетъ, и҆ бє́здны боѧ́тсѧ: и҆́мже тма̀ ѿгна́на бы́сть, и҆ дїа́волъ ᲂу҆праздни́сѧ, и҆ свободи́сѧ а҆да́мъ ѿ грѣхо́вныхъ ᲂу҆́зъ, и҆ є҆́ѵины ᲂу҆толи́шасѧ сле́зы. да́рꙋй на́мъ є҆диномы́слїе, ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, ца́рскїй ѻ҆́бразе, краснѣ́йшагѡ добро́тою па́че всѣ́хъ сынѡ́въ человѣ́ческихъ, і҆и҃са и҆зба́вителѧ, пло́тїю покры́вшагѡсѧ, и҆ на взыска́нїе прише́дшагѡ, заблꙋ́ждшагѡ волкохи́щнагѡ ѻ҆вча́те, и҆ на ра́мꙋ поне́сшагѡ, и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ прине́сшагѡ крⷭ҇то́мъ и҆ кро́вїю ѡ҆чище́но, да́рꙋй вселе́ннѣй є҆диномы́слїе, ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ д҃:

Да ка́плютъ ѻ҆́блацы сла́дость, и҆ го́ры да взыгра́ютсѧ ра́достнѡ, ѡ҆ пресла́вныхъ вели́чїихъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ. вчера́ бо на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀, свѣ́тъ ѡ҆блиста̀ бж҃ества̀, ᲂу҆вѣрѧ́ѧ ᲂу҆ч҃никѡ́въ верхѡ́вныѧ, мѡѷсе́а же и҆ и҆лїю̀ со сла́вою предста́ви, того̀ свидѣ́тельствꙋющихъ зако́номъ ѡ҆блада́юща, и҆ живы́ми и҆ ме́ртвыми владѧ́ща. дне́сь посредѝ вселе́нныѧ, свѣтоза́рное воѡбраже́нїе возсїѧ̀, ᲂу҆вѣрѧ́ѧ всѧ́чєскаѧ, ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть вочл҃вѣ́чивыйсѧ бг҃ъ на́шъ, є҆мꙋ́же вопїе́мъ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, чл҃вѣколю́бїю твоемꙋ̀.

И҆ ны́нѣ, гла́съ а҃:

Подоба́ше самови́дцємъ сло́ва и҆ слꙋга́мъ, и҆ є҆́же по пло́ти мт҃ре є҆гѡ̀ ᲂу҆спе́нїе ви́дѣти, коне́чное є҆ли́ко на не́й та́инство: ꙗ҆́кѡ да не то́кмѡ є҆́же ѿ землѝ сп҃сово восхожде́нїе ᲂу҆́зрѧтъ, но и҆ ро́ждшїѧ є҆гѡ̀ преставле́нїю свидѣ́тельствꙋютъ. тѣ́мже ѿвсю́дꙋ бжⷭ҇твенною си́лою собра́вшесѧ, сїѡ́на достиго́ша, и҆ на нб҃о и҆дꙋ́щꙋю предсыла́хꙋ, вы́шшꙋю херꙋві̑мъ: є҆́йже и҆ мы̀ съ ни́ми покланѧ́емсѧ, ꙗ҆́кѡ молѧ́щейсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Славосло́вїе вели́кое, и҆ про́чее, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна ᲂу҆спе́нїѧ, ѿ канѡ́на а҃- гѡ гла́са, пѣ́снь а҃-ѧ, на д҃: и҆ ᲂу҆брꙋ́са, ѿ канѡ́на д҃-гѡ гла́са пѣ́снь ѕ҃, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь ᲂу҆брꙋ́са, и҆ ᲂу҆спе́нїѧ. Сла́ва, конда́къ ᲂу҆брꙋ́са: И҆ ны́нѣ, конда́къ ᲂу҆спе́нїѧ. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, ꙗ҆́кѡ ди̑вна сотворѝ гдⷭ҇ь. Сті́хъ: Ви́дѣша всѝ концы̀ землѝ спасе́нїе бг҃а на́шегѡ. А҆пⷭ҇лъ къ колосса́ємъ, зача́ло с҃н: и҆лѝ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рѻ҃г. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ по́йдемъ: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло м҃и, ѿ полꙋ̀. Прича́стенъ: Гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ по́йдемъ, и҆ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋемсѧ во вѣ́ки.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ а҆́ще слꙋчи́тсѧ попра́зднство ᲂу҆спе́нїѧ бцⷣы, и҆ нерꙋкотворе́ннагѡ ѻ҆́браза, въ недѣ́лю, кромѣ̀ хра́ма.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, и҆ бцⷣы по ѻ҆бы́чаю. На вели́цѣй вече́рни, по каѳі́смѣ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, г҃: и҆ пра́здника, г҃: и҆ ѻ҆́браза д҃. Сла́ва, ѻ҆́браза: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. Вхо́дъ. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника, стїхо́вна вече́рнѧѧ тогѡ̀ днѐ. Сла́ва, ѻ҆́браза: и҆ ны́нѣ, пра́здника. гла́съ є҃: Воспо́йте лю́дїе: На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны: Сла́ва, ѻ҆́браза: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника два́жды, и҆ ѻ҆́браза є҆ди́ножды. А҆́ще нѣ́сть бдѣ́нїѧ, по Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, ѻ҆́браза: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На повече́рїи по Досто́йнѣ, конда́къ ѻ҆́браза: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскрⷭ҇нъ два́жды. Сла́ва, ѻ҆́браза: И҆ ны́нѣ, пра́здника. И҆ про́чее пое́мъ и҆ до канѡ́на воскрⷭ҇но. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ, со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ пра́здника на д҃: и҆ ѻ҆́браза на ѕ҃. Катава́сїа пра́здника: Преꙋкраше́ннаѧ: По г҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника: и҆ сѣда́ленъ ѻ҆́браза: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ ѻ҆́браза. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ѻ҆́браза: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃, и҆ ѻ҆́браза д҃, съ припѣ́вы є҆гѡ̀. Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ. И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: и҆ Славосло́вїе вели́кое. Та́же тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ и҆схожде́нїе въ притво́ръ и҆ ча́съ а҃. На часѣ́хъ же глаго́лемъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ѻ҆́браза: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ воскрⷭ҇нъ. На г҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ ѻ҆́браза. Та́кожде глаго́лемъ и҆ на про́чихъ часѣ́хъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: ѻ҆́браза же и҆ пра́здника тропа́рь и҆ конда́къ премѣнѧ́емъ.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна гла́са на д҃: и҆ пра́здника пѣ́снь а҃, на д҃: и҆ ѻ҆́браза пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ ѻ҆́браза, и҆ пра́здника. Конда́къ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ѻ҆́браза: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ воскрⷭ҇нъ, и҆ ѻ҆́браза.

[зрѝ] А҆́ще слꙋчи́тсѧ попра́зднство ᲂу҆спе́нїѧ бцⷣы въ сꙋббѡ́тꙋ:

Глаго́лемъ на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й, настоѧ́щагѡ гла́са. На ᲂу҆́трени канѡ́нъ пра́здника на ѕ҃. И҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃.

🕅 А҆́ще слꙋчи́тсѧ попра́зднство ᲂу҆спе́нїѧ прест҃ы́ѧ бцⷣы въ недѣ́лю, кромѣ̀ пра́здника нерꙋкотворе́ннагѡ ѻ҆́браза:

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, и҆ бцⷣы, по ѻ҆бы́чаю. На вели́цѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ ꙾восто́ченъ꙾ 12 а҃: и҆ пра́здника тогѡ̀ днѐ на рѧдꙋ̀ г҃: и҆ мине́и ст҃а́гѡ г҃. Сла́ва, пра́здника, и҆лѝ ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ: и҆ є҆ктєнїѝ. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника, стїхо́вна вече́рнѧѧ, тогѡ̀ днѐ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны. Сла́ва, ст҃а́гѡ. А҆́ще ли нѝ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь, Бцⷣе дв҃о, ра́дꙋйсѧ: два́жды, и҆ пра́здника є҆ди́ножды. И҆ чте́нїе во а҆пⷭ҇льскихъ посла́нїихъ. На ᲂу҆́трени, тропа́рь воскрⷭ҇нъ два́жды: Сла́ва, ст҃а́гѡ. А҆́ще ли нѝ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны, съ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ, и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. Та́же непоро́чны: и҆ тропарѝ, А҆́гг҃льскїй собо́ръ: и҆ ѵ҆пакоѝ гла́са, и҆ чте́нїе. Степє́нна, и҆ прокі́менъ гла́са. Є҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇ное. Воскресе́нїе хрⷭ҇то́во: и҆ ѱало́мъ н҃. И҆ про́чее воскрⷭ҇но. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ, со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ бцⷣы на в҃: и҆ пра́здника на д҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃. Катава́сїа пра́здника. По г҃ пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника, и҆лѝ ст҃а́гѡ, и҆ сѣда́ленъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃ пѣ́сни конда́къ воскрⷭ҇нъ, и҆ і҆́косъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ: Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ. А҆́ще ли нѝ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: и҆ пра́здника д҃: стїхо́вна тогѡ̀ днѐ, со Сла́внымъ, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, И҆ ны́нѣ: Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: По Славосло́вїи тропа́рь воскрⷭ҇нъ то́чїю, и҆ є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѡ҆глаше́нїе. И҆ и҆схожде́нїе въ притво́ръ, и҆ ча́съ а҃. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ пра́здника: и҆ коне́чный ѿпꙋ́стъ. На г҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ: А҆́ще ли нѝ: Сла́ва, пра́здника. По трист҃о́мъ, конда́къ пра́здника, и҆ воскрⷭ҇нъ, глаго́лемъ премѣнѧ́юще.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна гла́са на ѕ҃: и҆ пра́здника, ѿ канѡ́на пѣ́снь рѧдовꙋ́ю, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ пра́здника, и҆ хра́ма ст҃а́гѡ, и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть. Та́же конда́къ воскрⷭ҇нъ, и҆ хра́ма ст҃а́гѡ, и҆лѝ ст҃ы́ѧ. Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: а҆́ще ли нѝ: Сла́ва, хра́ма ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, воскрⷭ҇нъ гла́са, и҆ пра́здника. А҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе днѐ. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ: и҆ пра́здника. А҆́ще и҆́мать ст҃ы́й а҆пⷭ҇лъ и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, тогда̀ пое́мъ прокі́менъ воскрⷭ҇нъ гла́са, и҆ ст҃а́гѡ: а҆пⷭ҇лъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе днѐ, и҆ ст҃а́гѡ. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ: и҆ ст҃а́гѡ.

* * *

12

꙾А҆нато́лїевъ꙾

Комментарии для сайта Cackle