Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же во в҃-й де́нь. Пренесе́нїе моще́й ст҃а́гѡ первомꙋ́ченика и҆ а҆рхїдїа́кона стефа́на:

И҆ преставле́нїе ст҃а́гѡ блаже́ннагѡ васі́лїа, хрⷭ҇та̀ ра́ди ю҆ро́дивагѡ, моско́вскагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры первомꙋ́ченика, на ѕ҃, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Стефа́не, мꙋ́ченикѡвъ первострада́льне, ꙳ слꙋжи́телей ѡ҆снова́нїе, ꙳ а҆пⷭ҇толѡвъ и҆збра́нный, ꙳ свѣ́тлѡ творѧ́щыѧ твоѐ свѣтоно́сное торжество̀, ꙳ свѣ́томъ незаходи́мымъ, мꙋ́чениче, ѡ҆зарѝ, ꙳ грѣхо́внꙋю разорѧ́ѧ тмꙋ̀, ꙳ благода́ть и҆ ми́лость подаѧ̀ рабѡ́мъ твои̑мъ, ꙳ и҆ къ животꙋ̀ вѣ́чнꙋющемꙋ ꙳ наставлѧ́ѧ твои́ми моли́твами.

Вѣне́цъ благода́тей, ꙳ тво́й ве́рхъ, стефа́не мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, ꙳ тезоимени́тнѡ прїе́мъ, ꙳ и҆ гри́внꙋ ꙗ҆́кѡ зла́то добродѣ́телей ѡ҆бложи́въ твое́й вы́и, ꙳ мꙋ́дрости бы́лъ є҆сѝ премꙋ́дростное жили́ще, ꙳ ю҆́же поче́лъ є҆сѝ ꙳ претвори́въ любе́знꙋ себѣ̀, ꙳ є҆ѧ́же ра́ди почти́лсѧ є҆сѝ ꙳ сла́вою и҆ бл҃года́тїю.

Вѣне́цъ сꙋ́щемꙋ че́стенъ: ꙳ цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ прине́слсѧ є҆сѝ, а҆пⷭ҇ле, ꙳ ка́меннымъ бїе́нїемъ, ꙳ слове́сенъ и҆ многоче́стенъ, ꙳ па́че зла́та и҆ ка́мене честна́гѡ, ꙳ вѣнча́нъ сла́вою и҆ бл҃года́тїю, ꙳ стефа́не всече́стне, ꙳ мꙋ́ченикѡвъ первострада́льне, ꙳ сла́дкое дѣ́ло же и҆ и҆́мѧ, ꙳ помѧнѝ всѣ́хъ на́съ.

И҆́ны стїхи̑ры, самогла́сны, гла́съ в҃. А҆нато́лїево:

Пе́рвый въ дїа́конѣхъ, пе́рвый и҆ въ мꙋ́ченицѣхъ показа́лсѧ є҆сѝ, всест҃ы́й стефа́не: пꙋ́ть бо бы́лъ є҆сѝ ст҃ы̑мъ, и҆ мно́ги гдⷭ҇ꙋ приве́лъ є҆сѝ мꙋ́ченики. тѣ́мъ нб҃о тебѣ̀ ѿве́рзесѧ, и҆ бг҃ъ тебѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ: того̀ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Во ст҃ы́ню ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ, стефа́не бл҃же́нне, первомꙋ́чениче и҆ перводїа́коне, а҆́гг҃лѡвъ соприча́стниче, хода́тайствꙋй и҆ моли́сѧ ѡ҆ на́съ сп҃сꙋ гдⷭ҇ꙋ безгрѣ́шномꙋ.

Первомꙋ́ченика и҆ до́блѧго хрⷭ҇то́ва ᲂу҆го́дника, стефа́на перводїа́кона досто́йнѡ почти́мъ: то́й бо стоѧ̀ посредѝ беззако́нникѡвъ, ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀ сн҃а ви́дѣ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. А҆нато́лїево:

Пе́рвый въ мꙋ́ченицѣхъ показа́лсѧ є҆сѝ, и҆ въ дїа́конѣхъ, стефа́не а҆пⷭ҇ле, страда́льцєвъ ᲂу҆добре́нїе, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, сла́ва пра́ведныхъ, честнꙋ́ю твою̀ па́мѧть пра́зднꙋющымъ, просѝ, ꙗ҆́кѡ предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ хрⷭ҇та̀ всѣ́хъ цр҃ѧ̀, прегрѣше́нїй ѡ҆чище́нїѧ, и҆ црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ сподо́битисѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Тридне́венъ:

Ви́дѧщи тѧ̀ распина́ема, хрⷭ҇тѐ, тебѐ ро́ждшаѧ, вопїѧ́ше: что̀ стра́нное, є҆́же ви́жꙋ, та́инство, сн҃е мо́й; ка́кѡ на дре́вѣ ᲂу҆мира́еши пло́тїю повѣ́шенъ, жи́зни пода́телю;

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ и҃. Кѷпрїа́ново:

Ра́дꙋйсѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, вѣнчено́сче стефа́не, подо́бникъ влⷣки: зане́же и҆ первомꙋ́ченикъ бы́лъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀ цр҃ѧ̀ на́шегѡ, и҆ ле́сть беззако́нныхъ і҆ꙋдє́й ᲂу҆праздни́лъ є҆сѝ, молѧ́сѧ ѡ҆ на́съ ко гдⷭ҇ꙋ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Тѧ̀ ви́дѧщи пригвожда́ема на крⷭ҇тѣ̀, і҆и҃се, ꙳ и҆ стрⷭ҇ти прїе́млюща во́лею, ꙳ дв҃а и҆ мт҃и твоѧ̀, влⷣко, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, вопїѧ́ше: ꙳ ча́до сла́дкое, ꙳ ра̑ны непра́веднѡ ка́кѡ терпи́ши, ꙳ врачꙋ̀, и҆сцѣли́вый человѣ́ческое неможе́нїе, ꙳ и҆ ѿ тлѝ всѣ́хъ и҆зба́вивый ꙳ милосе́рдїемъ твои́мъ;

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Ца́рскимъ вѣнце́мъ вѣнча́сѧ тво́й ве́рхъ ѿ страда́нїй, ꙗ҆̀же претерпѣ́лъ є҆сѝ по хрⷭ҇тѣ̀ бз҃ѣ, мч҃никѡвъ первострада́льче стефа́не: ты́ бо і҆ꙋде́йское ѡ҆бличи́вый неи́стовство, ви́дѣлъ є҆сѝ твоего̀ сп҃са ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀: того̀ ᲂу҆́бѡ молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

[Зрѝ] По ѿпꙋще́нїи вече́рни вно́ситсѧ честны́й крⷭ҇тъ, і҆ере́ю ѡ҆болче́нꙋ въ фелѡ́нь, и҆ дїа́конꙋ въ стїха́рь, со свѣща́ми и҆ кади́ломъ, пою́ще тропа́рь: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑: и҆ конда́къ, и҆ полага́етсѧ на престо́лъ.

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на, ѻ҆ктѡ́иха на и҃, безъ мꙋ́ченичнѡвъ, и҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃, є҆гѡ́же краегране́сїе: Пѣ́сньми первомч҃ника вѣнча́ю.

Ѳеофа́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѝ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Свѣтолꙋ́чными блиста́нїи дх҃а просвѣща́емь, преесте́ственными страда́нїи и҆ тве́рдагѡ терпѣ́нїѧ тѧ̀ пою́щыѧ просвѣтѝ, предстоѧ̀ влⷣцѣ, вѣнцено́сче пребога́те стефа́не, мꙋ́ченикѡвъ вѣнча́нїе.

Подвиготекꙋ́щымъ нача́токъ бы́въ, и҆ верхо́вникъ мꙋ́ченическагѡ собо́ра, зрѣ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ страстополо́жника, сла́вне, десни́цею живоно́сною бг҃оплете́нный тебѣ̀ простира́юща вѣне́цъ, чꙋ́дный стефа́не.

Є҆ди́нъ сы́й сокро́вище бл҃гости, сп҃се, показа́лъ є҆сѝ ѿ земны́хъ нѣ́дръ сокро́вище многоцѣ́нное, бога́тство неиждива́емое, неѿе́млемо и҆мѣ́нїе, коры́сть неги́блемꙋ, стефа́на твоего̀ первомꙋ́ченика.

А҆гг҃лозра́чною ꙗ҆́вѣ свѣ́тлостїю ѡ҆зарѧ́емь, а҆́гг҃льскими пѣ́сньми, первомч҃ниче стефа́не, и҆ дїа́конѡвъ перволꙋ́чшїй, сокрове́нъ ꙗ҆́кѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, досто́йнѡ вои́стиннꙋ почти́лсѧ є҆сѝ, и҆спо́лненъ благово́нїѧ дꙋхо́внагѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоще́ннаго на́съ ра́ди, пренепоро́чнаѧ, пре́жде безпло́тнаго, бг҃онача́льнаго сло́ва ѻ҆́ч҃а родила̀ є҆сѝ. ѽ дѣ́вства селе́нїе, и҆ прїѧ́телище чистоты̀, и҆ хра́мъ свѧще́нїѧ, влⷣчце мі́ра бг҃оневѣ́сто!

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ, па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Свѧщенносло́въ свѧще́нный, и҆ бг҃осло́въ показа́лсѧ є҆сѝ, сплета́ѧсѧ съ є҆вре́йскими собѡ́ры, ѡ҆блича́ѧ крѣ́пкѡ си́хъ безбо́жїе, и҆ бг҃обо́рный нра́въ, стефа́не мꙋ́чениче всеизрѧ́дне.

Первомꙋ́ченика хрⷭ҇то́ва, и҆ слꙋжи́телей пе́рваго, мꙋ́ченикѡмъ тече́нїѧ степе́нь показа́вша свѣ́тлѡ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дника, прїиди́те согла́снѡ всѝ, пѣ́сньми бж҃е́ственными почти́мъ.

Сокрове́нное сокро́вище въ землѝ ꙗ҆влѧ́етсѧ, и҆ мі́ръ благово́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ, и҆ бога́тыхъ дарѡ́въ цр҃ковь и҆спо́лни, мч҃никѡвъ пе́рвый, и҆ слꙋжи́телей первоизбра́нный.

Оу҆мерщвле́нный мо́й ᲂу҆́мъ жи́зни дѣ́йствомъ, тобо́ю проповѣ́давшимсѧ, мꙋ́дре, возста́ви пѣ́ти твоѐ честно́е торжество̀, и҆ твои̑мъ стопа́мъ послѣ́довати, стефа́не бл҃же́нне, сподо́би.

Бг҃оро́диченъ:

Две́рь ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ мы́сленна восто́ка вы́шнѧгѡ, на землѝ ꙗ҆́вльшагѡсѧ, дв҃о: тобо́ю бо къ на́мъ сло́во привни́де, спастѝ всѣ́хъ ѿ безслове́сїѧ, пречⷭ҇таѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃: Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

А҆пⷭ҇ле хрⷭ҇то́въ, дїа́конѡвъ пе́рвый, первомꙋ́чениче мꙋ́дре, мч҃никѡвъ ве́рхъ, мїрскі́ѧ концы̀ ѡ҆свѧти́въ страда́нїи твои́ми, и҆ чꙋдесы̀ дꙋ́ши человѣ́кѡвъ просвѣти́лъ є҆сѝ: чтꙋ́щыѧ тѧ̀ и҆зба́ви всѧ́ческихъ бѣ́дъ, всехва́льне стефа́не.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нъ, прест҃а́ѧ дв҃о, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бг҃а, па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва, непреста́ннѡ молѝ съ вы́шними си́лами, пода́ти ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ на́шихъ всѣ́хъ, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю при́снѡ тѧ̀ сла́вѧщымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница, а҆́гнца и҆ па́стырѧ повѣ́шена на дре́вѣ ме́ртва зрѧ́щи, пла́чꙋщи вѣща́ше ма́терски восклица́ющи: ка́кѡ претерплю̀ твоѐ є҆́же па́че сло́ва, сн҃е мо́й, сни́тїе, и҆ вѡ́льныѧ стрⷭ҇ти, бж҃е пребл҃гі́й;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Стрꙋи̑ на́мъ дне́сь мѵ́ра и҆сточѝ благово́нїѧ, и҆сто́чникъ и҆схо́дитъ, и҆ рѣка̀ бжⷭ҇твенныхъ бла̑гъ, и҆ пи́щный пото́къ ѿве́рзе сла́вный, пе́рвый мꙋ́ченикѡвъ, и҆́же вѣ́ры и҆спо́лненъ, и҆ си́лы бжⷭ҇твенныѧ и҆ благода́ти.

Ꙗ҆́кѡ свѧще́нъ и҆ свѣ́телъ, и҆ благонаро́читъ де́нь первомꙋ́ченика, и҆спо́лненъ свѣ́та и҆ дꙋхо́внагѡ вои́стиннꙋ весе́лїѧ, ца́рскомꙋ гра́дꙋ ꙗ҆ви́сѧ, сохранѧ́ѧ держа́вꙋ честны́ѧ цр҃кве, и҆ ва́рварскꙋю де́рзость ѿгонѧ́ѧ.

Бл҃го́е наслѣ́дїе воспрїѧ́лъ є҆сѝ досто́йнѡ, стефа́не бл҃же́нне, и҆дѣ́же хрⷭ҇то́съ цр҃ь всѣ́хъ, ты̀ всели́лсѧ є҆сѝ: тогѡ́ бо ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ слꙋжи́тель, зна́менїй и҆ чꙋде́съ творѧ̀ си̑лы, и҆ подаѧ̀ болѧ́щымъ и҆сцѣлє́нїѧ.

Непрекло́ненъ цр҃кве и҆ непоколеби́мь и҆ водрꙋже́нъ сто́лпъ, простре́сѧ ѿ землѝ да́же до нб҃съ, заре́ю благоче́стїѧ просвѣща́ѧ всѧ̑ концы̀ стефа́нъ вели́кїй, и҆́стины проповѣ́дникъ, страда́нїѧ и҆́стинный побо́рникъ.

Бг҃оро́диченъ:

Но́въ а҆да́мъ за пе́рваго ты̀ бы́лъ є҆сѝ, ѿ дв҃ы за прама́терь, и҆зба́витель всѣ́хъ и҆ сп҃съ, за сме́рть и҆́стинна жи́знь безсме́ртнаѧ. тѣ́мже тѧ̀ ро́ждшꙋю бцⷣꙋ вѣ́дꙋще, по достоѧ́нїю всѝ вѣ́рнїи ᲂу҆блажа́емъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннагѡ; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Беззако́нныхъ є҆вре́євъ сꙋ́етный вои́стиннꙋ собо́ръ терпѣли́внѡ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ: ѿ тѣ́хъ, бг҃огла́се, покрыва́емь мета́нїи ка́менными, на нб҃са̀ ꙗ҆́кѡ побѣдоно́сецъ возне́слсѧ є҆сѝ дꙋ́хомъ, стефа́не.

Ꙗ҆́кѡ красе́нъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тро мі́рꙋ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, сла́вне стефа́не, мглꙋ̀ ѿгонѧ̀, и҆ де́мѡнѡвъ прогонѧ̀ мечта̑нїѧ, и҆ недꙋ́гꙋющихъ стра̑сти, и҆ дꙋше́вныхъ не́мощей цѣлѧ̀ гноє́нїѧ, бг҃одохнове́нне.

Мы́сленнѡ со а҆́гг҃лы, бл҃же́нне, ра́дꙋѧсѧ, мі́ра концы̀ ѡ҆свѧща́еши вои́стиннꙋ твои́мъ прише́ствїемъ и҆ бл҃года́тїю, благово́нїѧ мѵ́ры дꙋхо́вными благоꙋха́ѧ, и҆ бѣ́дъ и҆ бꙋ́ри и҆збавлѧ́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃рнее дерзнове́нїе, є҆́же къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆мꙋ́щи, всечⷭ҇таѧ, сро́днагѡ промышле́нїѧ є҆́же ѡ҆ на́съ, не пре́зри, мо́лимсѧ: ꙗ҆́кѡ тебѐ и҆ є҆ди́нꙋ хрⷭ҇тїа́не ко влⷣцѣ, ѡ҆чище́нїе ми́лостивно предлага́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

А҆́гг҃лѡмъ ꙗ҆́кѡ подо́бникъ произволе́нїемъ бы́въ, ви́дъ а҆́гг҃льскїй стѧжа́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, съ ни́миже ра́дꙋѧсѧ и҆ ѡ҆бходѧ̀, пою́щыѧ тѧ̀ спаса́й.

Глагѡ́лъ, бл҃же́нне, твои́хъ бг҃одохнове́нныхъ си́ла, ꙗ҆́кѡ шꙋ́мъ гро́мный, во ᲂу҆́ши бг҃опрїѧ́тне, ꙗ҆́вѣ возгремѣ̀ беззако́нныхъ и҆ ли́ца и҆́хъ помрачѝ.

Сла́вꙋ ѻ҆ч҃ескꙋю ᲂу҆зрѣ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆ сеѧ̀ соесте́ственное сїѧ́нїе, стефа́не, страда́нїи возвѣща́ѧ тебѣ̀ свѣ́тлыѧ вѣнцы̀, бг҃огла́сїе всече́стне.

Бг҃оро́диченъ:

Сн҃ъ є҆диноро́дный, и҆ пре́жде вѣ̑къ неви́димый, на послѣ́докъ дне́й пе́рвенецъ бы́сть ви́димь пло́тїю и҆зъ тебє̀, бг҃ома́ти, бг҃ъ спасе́нїѧ моегѡ̀.

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:

Пе́рвый сѣ́ѧлсѧ є҆сѝ на землѝ нбⷭ҇нымъ дѣ́лателемъ, всехва́льне стефа́не, пе́рвый на землѝ за хрⷭ҇та̀ кро́въ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне: пе́рвый ѿ негѡ̀ побѣ́ды вѣнце́мъ ᲂу҆вѧ́злсѧ є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, страда́льцєвъ нача́ло, вѣне́чниче мч҃никѡвъ первострада́льне.

І҆́косъ:

Ра́йскїѧ цвѣ́ты зрѧ̀, благово́нїемъ свои́мъ кра́снымъ и҆сполнѧ́ющыѧ всю̀ вселе́ннꙋю, стра́нномꙋ и҆́хъ дивлю́сѧ зрѣ́нїю: въ ле́дѣ зи́мнѣмъ мно́жае цвѣтꙋ́тъ па́че, є҆́же стра́нно во цвѣ́тѣхъ. и҆ мꙋ́ченикъ хрⷭ҇то́въ процвѣты́й пе́рвѣе, и҆ две́рь бы́въ стра́ждꙋщымъ зако́ннѡ, и҆ цвѣтꙋ́щымъ зимо́ю мꙋче́нїѧ, пꙋ́ть показа̀ всѣ̑мъ неле́стный, хотѧ́щымъ страда́ти, до́брый подвигонача́льникъ, и҆́же болѣ́зни просїѧ́въ, вѣне́чниче мꙋ́ченикѡвъ первострада́льне.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снисхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Тече́нїе крове́й твои́хъ, нбⷭ҇ныѧ двє́ри ѿве́рзе, и҆ подвигополо́жника предстоѧ́ща и҆ простира́юща тебѣ̀ вѣне́цъ, показа̀ зовꙋ́щꙋ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́рїе, похи́тивше бг҃оꙋбі̑йцы бг҃оѧвле́ннаго, скверноꙋбі́йственными дла́нми сего̀ ᲂу҆бива́хꙋ, молѧ́щасѧ ѡ҆ ᲂу҆бива́ющихъ прилѣ́жнѡ и҆ пою́ща: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Зако́ннѡ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ беззакѡ́нныѧ, зако́нный подо́бникъ сп҃совъ, и҆ бг҃обо́рны си́хъ показа́лъ є҆сѝ. ѿ ни́хже ка́менїемъ побива́емь пѣ́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Въ лѣ́то безлѣ́тнаго неискꙋсобра́чнѡ, чⷭ҇таѧ, заче́нши, и҆́же пе́рвѣе безпло́тное сло́во, пло́ти прїѧ́тїемъ, дв҃о, родила̀ є҆сѝ. є҆мꙋ́же пое́мъ согла́снѡ зовꙋ́ще: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Преесте́ственнымъ сїѧ́ѧ свѣтозаре́нїемъ, преизрѧ́дне, и҆ лица̀ твоегѡ̀ зра́къ равноа́гг҃ленъ пока́зовалъ є҆сѝ, бл҃года́ти и҆зда́вшисѧ, стефа́не, ꙗ҆́же въ дꙋшѝ твое́й сокрове́ннѣ бога́тнѡ. тѣ́мже вопїѧ́лъ є҆сѝ: ѻ҆́троцы благослови́те, сщ҃е́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Вѣнчено́сче стефа́не, дꙋшѝ моеѧ̀ ꙗ҆́звы, и҆ грѣхѡ́вныѧ стрꙋ́пы ѡ҆чи́сти кропле́нїемъ крове́й твои́хъ. къ твоемꙋ́ бо застꙋпле́нїю, и҆ ми́лостивномꙋ и҆ хрⷭ҇топодо́бномꙋ нра́вꙋ прибѣго́хъ зовы́й: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бл҃года́ти, сла́вне, тебѣ̀ тезоимени́тый вѣне́цъ, твоемꙋ̀ честно́мꙋ верхꙋ̀ положѝ сꙋдїѧ̀ нелицемѣ́рный, є҆го́же благоче́стнѡ проповѣ́далъ є҆сѝ зижди́телѧ и҆ бг҃а, и҆ цр҃ѧ̀ всѣ́хъ, вопїѧ̀ непреста́ннѡ: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Въ рꙋ́кꙋ содѣ́телѧ пре́далъ є҆сѝ дꙋ́хъ тво́й, и҆ нбⷭ҇наѧ вѡ́инства собесѣ́дника прїѧ́ша ра́дꙋющесѧ, пе́рвѣе на землѝ равноа́гг҃льна, ны́нѣ же тѣ́хъ причте́на ликѡ́мъ, непреста́ннѡ пою́ща: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та незаходи́магѡ была̀ є҆сѝ сосꙋ́дъ, всечⷭ҇таѧ, свѣ́тъ бо сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни родила̀ є҆сѝ, просвѣща́ющъ всѧ́чєскаѧ бг҃оразꙋ́мїѧ благода́тїю. є҆мꙋ́же непреста́ннѡ вѣ́рнїи пое́мъ: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ не́бо, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Страда́нїѧ мꙋ́ченикѡвъ нача́ло, свѣ́тлѡ показа́вый мꙋче́нїѧ неле́стнꙋю стезю̀, наставлѧ́ющꙋ къ нб҃сѝ, первомꙋ́ченикъ стефа́нъ, всѧ̑ призыва́етъ дꙋхо́внѣ къ бжⷭ҇твенномꙋ весе́лїю, и҆ къ прича́стїю свѣ́та, ко ѻ҆бще́нїю ст҃ы́ни.

Вжилѧ́емь любо́вїю хрⷭ҇то́вою, и҆ сегѡ̀ поревнова́въ кро́тости и҆ гла́сꙋ, глаго́лаше: не поста́ви ᲂу҆бі́йцамъ грѣха̀, гдⷭ҇и, прїими́ же дꙋ́хъ мо́й, бл҃же, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ црⷭ҇твїѧ, пи́щи же неизрече́нныѧ сꙋ́щїѧ ᲂу҆ тебє̀ сподо́би мѧ̀.

Красе́нъ, и҆ ви́да а҆́гг҃льскагѡ, и҆ премꙋ́дрости и҆ вѣ́ры и҆спо́лненъ, и҆ бжⷭ҇твенныѧ зарѝ сїѧ́ѧ лꙋча́ми, и҆ бг҃огла́сными ᲂу҆сты̀ бг҃оглаго́лалъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ рѣка̀, бжⷭ҇твеннѣ вѣті́йствꙋѧ, вы́шнее наслѣ́дїе, бг҃облаже́нне, ᲂу҆лꙋчи́лъ є҆сѝ.

Вѣнце́мъ благода́тей вѣнча́лсѧ є҆сѝ и҆ ли́ки мꙋ́ченическими ѡ҆крꙋже́нъ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ подвигополо́жникꙋ предстоѧ̀, ѡ҆ на́съ моли́сѧ творѧ́щихъ свѣ́тлѡ вои́стиннꙋ свѣтоно́сное твоѐ торжество̀, бл҃же́нне, и҆ ѿ бѣ́дъ на́съ и҆зба́ви.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ предста́тельнице хрⷭ҇тїа́нъ, бг҃ома́ти всенепоро́чнаѧ влⷣчце, ꙗ҆́кѡ ми́лостива, и҆зба́ви ѿ бѣ́дъ и҆ и҆скꙋше́нїй стра́ждꙋщыѧ рабы̑ твоѧ̑, и҆ недꙋ́гꙋющыѧ лю́тыхъ прегрѣше́нїй ра́нами, и҆ болѣ́зньми тѧ́жкими ѡ҆держи̑мыѧ и҆зврачꙋ́й.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Посѣти́лъ ны̀:

Ка́меннаѧ мета̑нїѧ премі́рный и҆сплето́ша тебѣ̀ нетлѣ́нїѧ вѣне́цъ, и҆ крѡ́вныѧ ка̑пли багрѧни́цꙋ ца́рскꙋ, нача́льниче мꙋ́ченикѡвъ и҆зрѧ́дный, стефа́не.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃а́ѧ влⷣчце пречⷭ҇таѧ, и҆ є҆ди́на неискꙋсобра́чнаѧ, спасе́нїе и҆ ᲂу҆пова́нїе, ты̀ ᲂу҆молѝ и҆зъ тебє̀ рожде́ннаго и҆зба́вителѧ на́шего, спастѝ мі́ръ ѿ ле́сти и҆ бѣ́дъ и҆ скорбе́й.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Соше́дшесѧ празднолю́бцы та́йнѡ, ꙳ моле́бнꙋю и҆ честнꙋ́ю ꙳ пра́зднꙋемъ первомꙋ́ченика дне́сь па́мѧть, ꙳ въ се́й прїе́млюще и҆сцѣлє́нїѧ ꙳ честны́хъ дарова́нїй є҆гѡ̀, ꙳ и҆ возопїе́мъ: ꙳ достойнопѣ́тый мꙋ́чениче, ꙳ молѝ и҆зба́витисѧ ѿ бѣ́дъ ꙳ творѧ́щымъ па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Ꙗ҆́коже степє́ни ꙳ и҆ лѣ́ствица на нбⷭ҇ный восхо́дъ ꙳ ка́мєннаѧ мета̑нїѧ бы́ша тебѣ̀: ꙳ на ню́же возше́дъ, ви́дѣлъ є҆сѝ ꙳ стоѧ́ща гдⷭ҇а ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀, ꙳ тебѣ̀ тезоимени́тъ вѣне́цъ простира́юща ꙳ десни́цею живоно́сною. ꙳ є҆го́же бли́зъ ꙗ҆́кѡ добропобѣ́дникъ предстои́ши, ꙳ и҆ страда́льцєвъ верхо́вный.

Дꙋхо́вною благода́тїю ꙳ просвѣти́въ помышле́нїе, ꙳ зра́комъ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, стефа́не, ꙳ ѡ҆блиста́вшꙋ тѣлесѝ ꙳ внꙋ́треннею свѣ́тлостїю, ꙳ и҆ зарю̀ дꙋше́внꙋю ꙗ҆влѧ́ющꙋ ви́дѧщымъ, ꙳ є҆ѧ́же ра́ди полꙋчи́лъ є҆сѝ и҆ свѣ́та зрѣ́нїе, ꙳ нб҃сє́мъ тебѣ̀ пресла́внѡ ѿве́рзєннымъ, ꙳ нача́ло мꙋ́ченикѡвъ и҆ похвало̀.

Сла́ва, гла́съ то́йже, самогла́сенъ:

Стефа́нъ до́брое нача́ло мꙋ́ченикѡвъ, и҆спо́лненъ бл҃года́ти и҆ си́лы, творѧ́й зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ вє́лїѧ въ лю́дехъ, ѿ беззако́нныхъ ка́менїемъ побїе́нъ быва́ше: по просвѣти́сѧ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ, и҆ зри́тъ сла́вꙋ тебѐ распе́ншагѡсѧ на́съ ра́ди, ѡ҆деснꙋ́ю си́лы, и҆ дх҃омъ благода́ти на нб҃са̀ взима́шесѧ. и҆ сегѡ̀ ра́ди съ ликостоѧ́нїи а҆́гг҃льскими водворѧ́ѧсѧ, мо́литсѧ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Поⷣ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ тѧ̀ ꙳ на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ, ꙳ а҆́гница ро́ждшаѧ рыда́ше, ꙳ и҆ мт҃рски тѝ вѣща́ше: ꙳ сн҃е возжелѣ́нне, ка́кѡ на дре́вѣ крⷭ҇тнѣмъ повѣ́шенъ є҆сѝ, долготерпѣли́ве; ꙳ ка́кѡ рꙋ́цѣ и҆ но́зѣ твоѝ, сло́ве, ꙳ пригвозди́шасѧ ѿ беззако́нныхъ, ꙳ и҆ кро́вь твою̀ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, влⷣко;

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ є҃. Кѷпрїа́ново:

Первомꙋ́чениче а҆пⷭ҇ле и҆ перводїа́коне, две́рь мꙋ́ченикѡвъ и҆ сла́ва пра́ведныхъ, а҆пⷭ҇лѡвъ похвало̀: ты̀ нб҃са̀ ви́дѣлъ є҆сѝ ѿве́рста на сꙋди́щи стоѧ̀, и҆ сн҃а бж҃їѧ ѡ҆деснꙋ́ю стоѧ́ща неви́димагѡ ѻ҆ц҃а̀. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ возсїѧ́въ лице́мъ, въ ра́дости взыва́лъ є҆сѝ ѡ҆ побива́ющихъ тѧ̀ ка́менїемъ: не поста́ви и҆̀мъ грѣха̀ сегѡ̀. и҆ ны́нѣ и҆спросѝ ѿ любвѐ хва́лѧщымъ тѧ̀ ѡ҆чище́нїе грѣхѡ́въ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Поⷣ: Ра́дꙋйсѧ:

И҆збавле́нїе на́съ ра́ди, и҆ цѣ́нꙋ вели́кꙋю, пречⷭ҇тꙋю кро́вь твою̀ и҆зво́лилъ є҆сѝ да́ти, безгрѣ́шне хрⷭ҇тѐ мо́й, всѣ̑мъ хотѧ̀ спасе́нїе полꙋчи́ти. тѣ́мже тѧ̀ зрѧ́щи пригвожде́на мт҃и твоѧ̀, рыда́ющи власы̀ терза́ше сѝ, глаго́лющи: ча́до, а҆́гнче всенепоро́чный, мі́ръ хотѧ̀ и҆зба́вити честно́ю твое́ю кро́вїю, ѿ ѻ҆́чїю моє́ю ка́кѡ за́йде, сп҃се, незаходи́мое сл҃нце, и҆́же всѣ̑мъ подаѧ́й просвѣще́нїе, и҆ ми́ръ, и҆ ве́лїю ми́лость;

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна ѻ҆ктѡ́иха, и҆ а҆пⷭ҇ла, пѣ́снь г҃, на д҃. Прокі́менъ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь. А҆пⷭ҇лъ дѣѧ́нїй, зача́ло з҃ї. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и, и҆́бо и҆́стинꙋ твою̀ въ цр҃кви ст҃ы́хъ. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло п҃з. Прича́стенъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ:

Слꙋ́жба ст҃а́гѡ блаже́ннагѡ васі́лїа, хрⷭ҇та̀ ра́ди ю҆ро́дивагѡ, моско́вскагѡ чꙋдотво́рца.

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ:

Стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Пребл҃же́нне васі́лїе, ꙳ ѿ ю҆́ности тща́лсѧ є҆сѝ ста́ти въ де́нь сꙋ́дный ꙳ кромѣ̀ стра́ха и҆ боѧ́зни, ꙳ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ дерзнове́нїе, ꙳ ѿри́нꙋвъ всѧ́чєскїѧ сла́дѡсти тѣлє́сныѧ, ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ собира́ѧ бога́тство дꙋхо́вное: ꙳ трꙋды̀ и҆ терпѣ́нїемъ гото́вꙋ всегда̀ и҆мѣ́ѧ свѣщꙋ̀ твою̀, ꙳ и҆ ра́дꙋѧсѧ возше́лъ є҆сѝ на нб҃са̀. ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Бг҃облаже́нне васі́лїе, ꙳ возненави́дѣвъ вре́мєннаѧ мі́ра сегѡ̀, ꙳ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ всѧ̑ плотскі̑ѧ сла́дѡсти: ꙳ бг҃оꙋго́днѡ подвиза́ѧсѧ, ꙳ на высотꙋ̀ восте́клъ є҆сѝ добродѣ́телей, ꙳ и҆ вра̑жїѧ кѡ́зни попра́въ, ꙳ побѣ́ды вѣне́цъ воспрїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ ѿ землѝ преста́вивсѧ. ꙳ и҆ ны́нѣ на нб҃сѝ съ ли́ки пра́ведныхъ веселѧ́сѧ, ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Бг҃одохнове́нне васі́лїе, ꙳ потща́лсѧ є҆сѝ побѣди́ти сѣ̑ти лꙋка́вагѡ, ꙳ и҆спо́лнєнныѧ невѣ́рїѧ и҆ сла́бости, ꙳ и҆ всѣ́хъ преле́стныхъ мі́ра сегѡ̀: ꙳ дарова́нїй ст҃а́гѡ дх҃а сподо́бивсѧ, ꙳ показа́лсѧ є҆сѝ ю҆ро́дъ мі́рꙋ, но хрⷭ҇тꙋ̀ мꙋ́дръ: ꙳ подвиза́лсѧ є҆сѝ црⷭ҇тва ра́ди нбⷭ҇нагѡ, ꙳ є҆́же и҆ дости́глъ є҆сѝ. ꙳ и҆ ны́нѣ со а҆́гг҃лы ликовствꙋ́ѧ, ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже, самогла́сенъ:

Возлюби́лъ є҆сѝ нбⷭ҇наѧ, и҆ возненави́дѣвъ зємна́ѧ, ме́рзска сотвори́лъ є҆сѝ ѧ҆̀: тѣ́снымъ и҆ ско́рбнымъ пꙋте́мъ ше́ствꙋѧ, побѣди́лъ є҆сѝ стра̑сти мі́ра сегѡ̀. въ терпѣ́нїи и҆ страда́нїи хра́бръ ꙗ҆ви́всѧ, разори́лъ є҆сѝ всѧ̑ кѡ́зни вра̑жїѧ, и҆ поче́рплъ є҆сѝ жела́нїемъ и҆сто́чника благода́тнаго, и҆ бы́сть благода́ть бж҃їѧ въ се́рдцы твое́мъ, и҆ въ совершє́ннаѧ предложє́нїѧ во́ли бж҃їи себѐ предложи́лъ є҆сѝ. преблаже́нне васі́лїе, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

До́мъ чистоты̀, ꙳ чꙋ́дне васі́лїе, бы́лъ є҆сѝ, ꙳ пи́щи мно́гїѧ и҆ добролю́бїѧ тѣле́снагѡ, ꙳ и҆ ри́знагѡ ѡ҆дѣѧ́нїѧ не восхотѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ стра́хомъ бж҃їимъ стѧжа́въ безмо́лвїе.

Сті́хъ: Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆̀же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ.

До́мъ дх҃а ст҃а́гѡ, ꙳ ст҃е васі́лїе, бы́лъ є҆сѝ, ꙳ до́мъ роди́телей и҆ всѣ́хъ земны́хъ веще́й, ꙳ ѿ младе́нчества возненави́дѣвъ, ꙳ бꙋ́дꙋщїѧ ра́ди жи́зни. (с. 69)

Сті́хъ: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ.

До́мъ хрⷭ҇то́ва благодаре́нїѧ, ꙳ бг҃одохнове́нне, бы́лъ є҆сѝ, ꙳ бога́тство сокрове́нно въ дꙋшѝ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ возсїѧ̀ лꙋча̀ свѣтла̀ благода́ти ꙳ въ мы́сли твое́й.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Приклони́лъ є҆сѝ вы́ю твою̀ ѿ ю҆́ности, къ бжⷭ҇твенномꙋ зва́нїю, преблаже́нне васі́лїе, и҆ взе́мъ ꙗ҆ре́мъ спаси́тельнагѡ словесѐ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, расто́ргнꙋлъ є҆сѝ сѣ̑ти вра́жїѧ, и҆ попра́лъ є҆сѝ всю̀ горды́ню є҆гѡ̀. ра́зꙋмъ непреле́стенъ стѧжа́въ, посредѣ̀ мо́лвъ сохрани́лъ є҆сѝ себѐ: живы́й съ до́льними, и҆ ходѧ́й пло́тїю и҆ стꙋпа́ѧй дꙋ́хомъ, ви́дѣлъ є҆сѝ гѡ́рнѧѧ, и҆ ско́рѡ восте́клъ є҆сѝ къ вѣнцꙋ̀ вы́шнѧгѡ зва́нїѧ: молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Житїѐ твоѐ, васі́лїе, нело́жное, и҆ чистота̀ нескве́рна, хрⷭ҇та̀ ра́ди тѣ́ло твоѐ и҆знꙋри́лъ є҆сѝ посто́мъ и҆ бдѣ́нїемъ, и҆ мра́зомъ и҆ теплото́ю со́лнечною, и҆ слото́ю и҆ дожде́внымъ ѻ҆́блакомъ, и҆ просвѣти́сѧ лицѐ твоѐ ꙗ҆́кѡ со́лнце: и҆ ны́нѣ прихо́дѧтъ къ тебѣ̀ рѡссі́йстїи наро́ди и҆ всѝ лю́дїе, прославлѧ́юще ст҃о́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе. тѣ́мъ хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, да и҆зба́витъ ны̀ ѿ ва́рварскагѡ плѣне́нїѧ, и҆ междоꙋсо́бныѧ бра́ни, и҆ ми́ръ мі́рови пода́стъ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

На вели́цѣй вече́рни, Блаже́нъ мꙋ́жъ, а҆нтїфѡ́нъ а҃.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃, гла́съ в҃. Поⷣ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Є҆гда̀ на́йде на тѧ̀ бжⷭ҇твенное раче́нїе, васі́лїе чꙋ́дне, тогда̀ мїрскі́й мѧте́жъ ѿтрѧ́слъ є҆сѝ, ᲂу҆се́рднѡ послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, ско́рбнымъ и҆ тѣ́снымъ пꙋте́мъ ше́ствꙋѧ, и҆ бы́лъ є҆сѝ земны́й а҆́гг҃лъ, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ нбⷭ҇ный человѣ́къ. преста́вивсѧ къ вѣ́чнымъ ѻ҆би́телемъ, предстои́ши въ ра́дости ст҃ы́хъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ: є҆го́же со дерзнове́нїемъ молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Є҆гда̀ ѡ҆зари́лсѧ є҆сѝ дх҃омъ бжⷭ҇твеннымъ, тогда̀ мі́ра всѧ̑ кра̑снаѧ ѿве́рглъ є҆сѝ: ничто́же на тѣ́лѣ твое́мъ носи́лъ є҆сѝ ѿ тлѣ́нныхъ ѡ҆дѣѧ́нїй, нагото́ю тѣле́сною хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́таѧ: жела́ѧ блаже́нства вѣ́чнагѡ, презрѣ́лъ є҆сѝ дѡ́льнѧѧ, и҆ ны́нѣ предстои́ши хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, во сла́вѣ со ст҃ы́ми а҆́гг҃лы. є҆го́же со дерзнове́нїемъ молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Є҆гда̀, пребл҃же́нне васі́лїе, совле́клсѧ є҆сѝ тлѣ́нныхъ ѡ҆дѣѧ́нїй, тогда̀ ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ въ но́ваго человѣ́ка, ѡ҆бновле́на хрⷭ҇то́вою кро́вїю, ѿлага́ѧ вє́тхаѧ мꙋдрова̑нїѧ, за̑днѧѧ забыва́ѧ, на прє́днѧѧ простира́ѧсѧ: и҆ собра́лъ є҆сѝ бога́тство дꙋхо́вное, и҆ прине́слъ є҆сѝ нача́тки трꙋдѡ́въ твои́хъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ. є҆го́же со дерзнове́нїемъ молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋйсѧ, бг҃омꙋ́дре васі́лїе, ст҃а́гѡ дх҃а дарова́нїе вни́де въ помышле́нїе твоѐ, и҆ ве́сь свобо́денъ бы́лъ є҆сѝ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, всѣ́хъ земны́хъ веще́й житїѧ̀ сегѡ̀ сꙋ́етнагѡ. предспѣ́ѧй добродѣ́тельнымъ по́двигомъ и҆ терпѣ́нїемъ, ю҆ро́дственное жи́тельство и҆збра́лъ є҆сѝ, и҆змѣни́въ тлѣ̑ннаѧ ᲂу҆пова́нїемъ на бг҃а, жела́ѧ сподо́битисѧ црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ, хране́нїе положи́лъ є҆сѝ ᲂу҆стѡ́мъ твои̑мъ, и҆ ходѧ̀ пꙋте́мъ за́повѣдей гдⷭ҇нихъ, побѣди́лъ є҆сѝ бра́нь непрїѧ́зненнꙋ, чи́стъ по́мыслъ всегда̀ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, вѣ́ры ра́ди и҆ любвѐ бж҃їѧ, и҆ прїе́мъ возме́здїе, со а҆́гг҃лы селе́нїе, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ра́дꙋйсѧ, преблаже́нне васі́лїе, и҆́же во младе́нствѣ бл҃гоче́стїѧ дости́гнꙋвъ, погаси́лъ є҆сѝ пла́мень по́хотный, и҆ свѣ́томъ разꙋ́мнымъ ѿ бг҃а просвѣ́щсѧ, тща́нїе прилѣ́жно во ᲂу҆мѣ̀ и҆мѣ́лъ є҆сѝ днѐ хотѧ́щагѡ бы́ти: и҆ премѣни́въ тлѣ̑ннаѧ наде́ждею бꙋ́дꙋщихъ бла̑гъ, до́мъ и҆ жили́ще дх҃а ст҃а́гѡ, бг҃омꙋ́дре, бы́лъ є҆сѝ, садѧ̀ сады̀ добры̀ въ дꙋшѝ, дѣ́тєли житїѧ̀ ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ соверша́ѧ, и҆ са́дове твоѝ благоꙋго́дны гдⷭ҇еви, и҆́же и҆ по сме́рти ꙗ҆вѝ тѧ̀ на́мъ и҆сто́чника и҆сцѣле́нїй. и҆ ны́нѣ со а҆́гг҃лы на нб҃сѝ ликовствꙋ́ѧ, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃облаже́нне васі́лїе, возненави́дѣвъ житїѐ мі́ра сегѡ̀, разже́гсѧ любо́вїю гдⷭ҇нею ꙗ҆́кѡ ѻ҆гне́мъ, попали́лъ є҆сѝ по́мыслы гнꙋ́сныѧ, и҆ всѧ̑ ᲂу҆́зы ны́нѣшнѧгѡ житїѧ̀ прелє́стныѧ расто́ргнꙋлъ є҆сѝ, и҆ благи́ми и҆скꙋше́нїи да́ра хрⷭ҇то́ва дꙋ́шꙋ ѡ҆чи́стилъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ. и҆ на землѝ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ бы́лъ є҆сѝ, подо́бенъ серафі́мꙋ, ѡ҆брѣ́тъ би́сера добра̀ и҆ и҆збра́нна нбⷭ҇наго, и҆ прода́въ и҆мѣ̑нїѧ твоѧ̑ всѧ̑, того̀ є҆ди́наго стѧжа́лъ є҆сѝ въ мы́сли твое́й: и҆ благода́ть прїе́мь просвѣти́тельнꙋю, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Человѣ́че бж҃їй, мꙋ́же жела́нїй дꙋхо́вныхъ, црⷭ҇твїѧ наслѣ́дниче, не премолчѝ за ны̀ вопи́ти ко гдⷭ҇ꙋ, преблаже́нне васі́лїе: и҆ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ притека́ющихъ да́ра и҆сцѣле́нїѧ сподо́би, и҆ молѝ во́инствꙋ на́шемꙋ дарова́ти на врагѝ побѣ́дꙋ и҆ ѡ҆долѣ́нїе, и҆ на́мъ творѧ́щымъ па́мѧть твою̀ грѣхѡ́въ проще́нїе, и҆ дꙋша́мъ спасе́нїе, и҆ мі́рови ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Та́же парємїѝ сегѡ̀ мцⷭ҇а въ г҃-й де́нь.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ а҃:

И҆́же по благода́ти бж҃їи да́ннѣй тѝ, пребл҃же́нне васі́лїе, ꙗ҆́кѡ премꙋ́дрый хꙋдо́жникъ, ѡ҆снова́нїе положи́въ вѣ́рꙋ, добродѣ́тельми на го́рꙋ безстра́стїѧ возше́лъ є҆сѝ, мра́къ и҆ мглꙋ̀ и҆ бꙋ́рю ѿрази́въ, премꙋ́дростїю вы́шнею ве́сь ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ, на высотꙋ̀ возше́дъ, къ свѣ́тꙋ преложи́лсѧ є҆сѝ. и҆ въ наро́дѣ живы́й ꙗ҆́кѡ въ столпѣ̀ пребыва́ѧ, и҆ ничто́же восхотѣ́въ мі́ра сегѡ̀, нижѐ на тѣ́лѣ твое́мъ что̀ ѿ тлѣ́нныхъ носи́въ, а҆́гг҃лы ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ, и҆ человѣ́ки ᲂу҆жаси́лъ є҆сѝ, бѣ́сы посрами́лъ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ во свѣ́тѣ пребыва́ѧ со ст҃ы́ми а҆́гг҃лы, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Оу҆страни́всѧ гдⷭ҇а ра́ди ѿ всѣ́хъ земны́хъ, ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ роди́телей и҆ срѡ́дникъ ꙗ҆́кѡ незна́емь, ѿ ст҃а́гѡ дх҃а ᲂу҆тѣше́нїе воспрїи́мъ, и҆ безтѣлє́снымъ въ тѣлесѝ ревнова́въ, ѡ҆чище́но тѣ́ло и҆ просвѣще́нъ ᲂу҆́мъ и҆мѣ́ѧ, въ бг҃олю́бїе чистоты̀ прише́лъ є҆сѝ, и҆ безлѣ́ностнѡ хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, є҆мꙋ́же въ вы́шнихъ, преблаже́нне, со а҆́гг҃льскими чи́нми предстоѧ̀, молѝ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ лꙋка́вства вра́жїѧ, и҆ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Дх҃омъ бж҃їимъ наставлѧ́емь, бг҃облаже́нне васі́лїе, мїрска̑ѧ треволнє́нїѧ ѿтрѧ́слъ є҆сѝ, и҆ возненави́дѣлъ є҆сѝ любвѐ ра́ди бж҃їѧ. всѧ̑ житє́йскаѧ ᲂу҆се́рднѡ ѡ҆ста́вивъ, и҆ напра́вивъ но́гꙋ твою̀ на бг҃оꙋго́днꙋю стезю̀, прите́клъ є҆сѝ ко блаже́нномꙋ безстра́стїю. сто́лпъ крѣ́пости ѿ лица̀ вра́жїѧ бы́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ нбⷭ҇ный человѣ́къ и҆ земны́й а҆́гг҃лъ, свѣти́льниче неꙋгаса́емый, ѿе́млеши недꙋ́ги страсте́й, и҆ болѣ̑зни и҆сцѣлѧ́еши приходѧ́щымъ тѝ съ вѣ́рою: молѝ ѡ҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Прїиди́те, рѡссі́йстїи собо́ри хрⷭ҇тїа́нстїи, припаде́мъ къ ра́цѣ васі́лїа чꙋ́днагѡ, и҆ возопїе́мъ є҆мꙋ̀ съ весе́лїемъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ младе́нства добрꙋ̀ лѣ́ствицꙋ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, ѿ всегѡ̀ земна́гѡ и҆ те́мныхъ страсте́й прило́га, безъ преткнове́нїѧ къ бжⷭ҇твенномꙋ свѣ́тꙋ прилага́ѧсѧ, ско́рбнымъ и҆ тѣ́снымъ пꙋте́мъ хрⷭ҇то́ви ше́ствꙋѧ: ра́дꙋйсѧ, преблаже́нне васі́лїе, си́лою хрⷭ҇то́вою ди́венъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ въ житїѝ твое́мъ, ꙗ҆́коже ѿ чре́ва ма́тернѧ и҆зше́лъ є҆сѝ, та́кѡ и҆ въ наро́дѣ на́гъ ходѧ̀ не срамлѧ́ѧсѧ, мра́за и҆ жже́нїѧ со́лнечнагѡ никогда́же ᲂу҆клонѧ́ѧсѧ, мꙋдрѣ́йшимъ ю҆ро́дствомъ и҆ терпѣ́нїемъ и҆ страда́нїемъ хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, бг҃одохнове́нне васі́лїе, ѡ҆брѣты́й бг҃овидѣ́нїѧ восхо́дъ, побѣди́лъ є҆сѝ полкѝ бѣсѡ́вскїѧ, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ въ житїѝ твое́мъ. и҆ кто̀ мо́жетъ и҆зчестѝ чꙋдеса̀ твоѧ̑; въ да́льнихъ бо страна́хъ по мо́рю ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ ходѧ́ща ви́дѧхꙋ тѧ̀: ра́дꙋйсѧ, досточꙋ́дне васі́лїе, всѧ̑ хрⷭ҇то́ва ᲂу҆чє́нїѧ дѣ́лы и҆спо́лнилъ є҆сѝ, и҆ по преставле́нїи просїѧ̀ свѣ́тлость житїѧ̀ твоегѡ̀ и҆ воспрїѧ́лъ є҆сѝ бога́тство благода́тное, мі́ръ просвѣща́ѧ чꙋдесы̀. моли́сѧ прилѣ́жнѡ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, дарова́ти це́ркви на́шей ми́ръ, во ᲂу҆твержде́нїе вѣ́ры хрⷭ҇тїа́нскїѧ, и҆ ѻ҆те́чествꙋ на сопроти̑вныѧ побѣ̑ды, и҆ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Хра́мъ и҆ две́рь є҆сѝ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Что̀ ва́съ нарече́мъ:

Что́ тѧ нарече́мъ, васі́лїе чꙋ́дне; ꙳ а҆́гг҃ла ли; тѣ́ла бо ѿврати́лсѧ є҆сѝ. ꙳ херꙋві́ма ли; ꙗ҆́кѡ на тебѣ̀ почи́лъ є҆́сть хрⷭ҇то́съ. ꙳ серафі́ма ли; ꙗ҆́кѡ непреста́ннѡ просла́вилъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀. ꙳ си̑лы ли; дѣ́йствꙋеши бо и҆сцѣлє́нїѧ. ꙳ мнѡ́га тѝ и҆мена̀, ꙳ и҆ бѡ́льша дарова̑нїѧ, ꙳ непреста́ннѡ молѝ, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сті́хъ: Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ.

Что́ тѧ нарече́мъ, васі́лїе преблаже́нне; ꙳ нагото́ю тѣ́ла послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, ꙳ мꙋдрѣ́йшимъ ю҆ро́дствомъ прехи́трилъ є҆сѝ дїа́вола, ꙳ сего̀ свѧза́ѧ плени́цами сле́зъ твои́хъ, ꙳ и҆ бога́тство носѧ̀ въ дꙋшѝ некра́домо, ꙳ всѧ̑ хрⷭ҇то́ва ᲂу҆чє́нїѧ дѣ́ломъ и҆спо́лнилъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ ликꙋ́ѧ, ꙳ непреста́ннѡ молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сті́хъ: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ.

Что́ тѧ и҆менꙋ́емъ, васі́лїе преблаже́нне; ꙳ а҆́гг҃льски бо на землѝ ꙳ пожи́лъ є҆сѝ безвеще́ственнѡ, ꙳ ничто́же и҆мѣ́ѧй, всѧ̑ содержа́лъ є҆сѝ. ꙳ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ зна́емь въ да́льныхъ страна́хъ чꙋдодѣ́йствꙋѧ, ꙳ и҆ рѡссі́йскꙋю зе́млю ꙳ чꙋде́съ зарѧ́ми просвѣти́лъ є҆сѝ. ꙳ непреста́ннѡ молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, ꙳ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

Прїиди́те, свѧти́телїи и҆ свѧще́нницы, и҆ моско́встїи лю́дїе правосла́внїи, и҆ всѝ рѡссі́йстїи собо́ри хрїстїа́нстїи, притеце́мъ къ ра́цѣ васі́лїа чꙋ́днагѡ, и҆ возопїе́мъ любо́вїю: ѽ преблаже́нне васі́лїе! непреста́ннѡ воздѣжѝ рꙋ́цѣ за ны̀ ко гдⷭ҇ꙋ, молѧ́сѧ, за цр҃ковь на́шꙋ, и҆ за всѧ̑ правосла́вныѧ хрⷭ҇тїа́ны, и҆ за лю́ди рѡссі́йскїѧ страны̀, и҆зба́витисѧ гра́дꙋ на́шемꙋ и҆ всѣ̑мъ страна́мъ правосла́вїѧ, ѿ гла́да и҆ гꙋби́тельства, и҆ ѿ наше́ствїѧ и҆ноплемє́никъ, и҆ междоꙋсо́бныѧ бра́ни, и҆ дарова́ти во́инствꙋ на́шемꙋ на врагѝ побѣ́дꙋ и҆ ѡ҆долѣ́нїе, и҆ цр҃квамъ соедине́нїе, и҆ мі́рꙋ ᲂу҆строе́нїе, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Тропа́рь, гла́съ и҃: Житїѐ твоѐ, васі́лїе, нело́жное: Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни:

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь два́жды, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Ꙗ҆ви́всѧ чꙋ́денъ въ терпѣ́нїи твое́мъ, всѧ́чески хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ, пребл҃же́нне васі́лїе, мꙋ́дрою мы́слїю ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ твою̀, порабо́тивъ плотска̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ дꙋ́хꙋ, и҆збра́въ дѡ́браѧ бг҃а ра́ди трꙋжда́тисѧ, мꙋ́жески глаго́лалъ є҆сѝ: а҆́ще ꙗ҆́ра зима̀, но сла́докъ ра́й, болѣ́зненнѡ трꙋжда́тисѧ, но блаже́нно воспрїѧ́тїе. тѣ́мже, преблаже́нне васі́лїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бцⷣе цр҃и́це, правосла́вныхъ похвало̀, є҆реті́чєскаѧ шата̑нїѧ разорѝ, и҆ ли́ца и҆́хъ посрамѝ, не покланѧ́ющыѧсѧ, пречⷭ҇таѧ, ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ потребѝ: мы́ же вѣ́рнїи рабѝ, бг҃ома́ти, сн҃а твоегѡ̀, покланѧ́емсѧ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀, и҆ мо́лимъ тѧ̀, въ де́нь сꙋ́дный и҆зба́вити на́съ мꙋче́нїѧ, и҆ сподо́бити црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Сла́вы и҆ бога́тства не восхотѣ́въ, всѧ̑ нивочто́же вмѣни́лъ є҆сѝ, преблаже́нне васі́лїе, да хрⷭ҇та̀ приѡбрѧ́щеши, є҆го́же и҆ полꙋчи́лъ є҆сѝ мно́гими трꙋды̑ и҆ терпѣ́нїемъ. и҆ ны́нѣ зри́ши, и҆́хже ѻ҆́ко не ви́дѣ, и҆ ᲂу҆́хо не слы́ша, и҆ на се́рдце человѣ́кꙋ не взы́де, ꙗ҆̀же тебѣ̀ ᲂу҆гото́ва бг҃ъ возлюби́вшемꙋ є҆го̀. тѣ́мже, мꙋ́дре, мо́лимъ тѧ̀, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Чꙋ́днаѧ цр҃и́це бцⷣе, пречⷭ҇таѧ дв҃о бл҃гослове́ннаѧ, и҆ ѿ родѡ́въ и҆збра́ннаѧ, земны́хъ на спасе́нїе, дꙋ́шꙋ мою̀ во грѣсѣ́хъ всѧ́ческихъ лю́тѣ ѡ҆бꙋрева́емꙋ, наста́ви на стезю̀ покаѧ́нїѧ, да воспою́ тѧ ра́дꙋѧсѧ: бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ є҃:

Дꙋхо́внѡ торжествꙋ́емъ въ па́мѧть чꙋ́днагѡ васі́лїа: се́й бо а҆́гг҃лы ᲂу҆дивѝ, и҆ человѣ́ки пра́здновати ᲂу҆стро́и, хрⷭ҇та̀ сла́вити прославлѧ́ющагѡ ст҃ы̑ѧ своѧ̑: просла́ви бо є҆го̀ гдⷭ҇ь сла́вою, ю҆́же зрѧ́тъ всѝ ст҃і́и, сеѧ̀ сла́вы сподо́бисѧ полꙋчи́ти. тѣ́мъ молѧ́щесѧ є҆мꙋ̀ глаго́лемъ: не забꙋ́ди на́съ творѧ́щихъ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, премꙋ́дре васі́лїе, покры́вый твоѧ̑ добродѣ́тєли мꙋдрѣ́йшимъ ю҆ро́дствомъ хрⷭ҇та̀ ра́ди: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ терпѣли́внѡ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́таѧ, сосꙋ́домъ пло́ти твоеѧ̀ на́гъ сы́й, прїѧ́лъ є҆сѝ вѣне́цъ нетлѣ́нный: ра́дꙋйсѧ, васі́лїе, хвала́мъ досто́йный.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бцⷣѣ возопїе́мъ вѣ́рнїи любо́вїю: ра́дꙋйсѧ, бж҃їе селе́нїе: ра́дꙋйсѧ, па́дшихъ воста́нїе: ра́дꙋйсѧ, ме́ртвыхъ воскресе́нїе: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ спасе́нїе: ра́дꙋйсѧ, ненаде́жныхъ наде́ждо и҆звѣ́стнаѧ: ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́хъ сла́ва и҆ весе́лїе: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ торжество̀ непремо́лчное: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, и҆ тебє̀ ра́ди съ на́ми.

Та́же степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ. Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й, внегда̀ моли́тимисѧ къ тебѣ̀. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Ѿ ю҆́ности, пребл҃же́нне, сосꙋ́дъ и҆збра́нъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ жили́ще ст҃а́гѡ дх҃а бы́лъ є҆сѝ, крѣ́постїю ᲂу҆ма̀ непоколеби́мь пребы́лъ є҆сѝ, и҆ надъ страстьмѝ воцари́лсѧ є҆сѝ, великодꙋ́шне васі́лїе. презрѣ́въ плотска̑ѧ ѡ҆дѣѧ̑нїѧ, процвѣ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ крі́нъ се́льный, ѡ҆дѣ́ѧвсѧ добродѣ́тельми ꙗ҆́кѡ ри́зою свѣ́та, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ крѣпкостоѧ́теленъ проти́вꙋ зи́мныѧ ꙗ҆́рости, и҆ со́лнечнагѡ ѡ҆пале́нїѧ, и҆ нагото́ю тѣ́ла твоегѡ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ: є҆гѡ́же и҆ крⷭ҇тъ на ра́мꙋ поне́слъ є҆сѝ, безпреста́ни сраспина́ѧсѧ є҆мꙋ̀. того̀ молѝ, ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Канѡ́нъ бцⷣы, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃. И҆ ст҃а́гѡ два̀ на и҃. Пе́рвый.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Посѣ́ченный несѣко́маго пресѣчѐ, и҆ ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю҆́же не ви́дѣ, лю́таго врага̀ вода̀ потопѝ, и҆ непроходи́мое про́йде і҆и҃ль, пѣ́снь же воспѣва́шесѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, ѡ҆дѣ́ѧ тѧ̀, васі́лїе чꙋ́дне, ри́зою безстра́стїѧ. тѣ́мже взима́ѧсѧ дꙋ́хомъ къ бжⷭ҇твенномꙋ видѣ́нїю, и҆ ѡ҆зари́всѧ бл҃года́тїю бж҃їѧ про́мысла, стра́ненъ показа́лсѧ є҆сѝ ѿ всѣ́хъ срѡ́дникъ и҆ зна́емыхъ, и҆ пресели́лсѧ є҆сѝ къ сро́дствꙋ нбⷭ҇номꙋ, и҆ ны́нѣ живе́ши жи́знь безконе́чнꙋю.

Показа́лсѧ є҆сѝ рѡссі́йской землѝ свѣти́ло вели́кое, просвѣща́ѧ на́съ свѣ́томъ твои́хъ добродѣ́телей. и҆ кто̀ мо́жетъ и҆зчестѝ мнѡ́гїѧ по́двиги и҆ трꙋды̀ твоѧ̑, и҆ всенѡ́щнаѧ стоѧ̑нїѧ, и҆ и҆ны́хъ мно́жєства къ си́мъ добродѣ́телей, и҆̀мже возме́здїе ѿ бг҃а прїѧ́лъ є҆сѝ;

Оу҆ма̀ человѣ́ча превзы́де чи́нъ, ди́вное на землѝ житїѐ пожи́лъ є҆сѝ, бдѧ̀ и҆ молѧ́сѧ и҆ трꙋжда́ѧсѧ, и҆ на́гъ на землѝ скита́ѧсѧ, не и҆мѣ́ѧ гдѣ̀ главы̀ подклони́ти, во все́мъ животѣ̀ твое́мъ. и҆ сегѡ̀ ра́ди всели́лсѧ є҆сѝ во ѻ҆би́тєли нбⷭ҇ныѧ: мно́ги бо, речѐ гдⷭ҇ь, ѻ҆би́тєли въ домꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, по мѣ́рѣ добродѣ́телей.

Бг҃оро́диченъ:

Ко́е спасе́нїе и҆́но таково̀, ꙗ҆́коже ты̀, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, крѣ́пкое поможе́нїе, и҆ те́плое застꙋпле́нїе; и҆зба́ви дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ сѣ́ти дїа́воли: ты́ бо є҆сѝ всѣ́хъ земны́хъ спасе́нїе, спасѝ и҆ менѐ лю́тѣ потоплѧ́ема волна́ми грѣхо́вными, моли́твами ᲂу҆го́дника твоегѡ̀ васі́лїа.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть: препросла́вленный гдⷭ҇ь, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Возлюби́вый ᲂу҆се́рднѡ гдⷭ҇а, и҆ жела́тельнѡ подвиза́ѧсѧ дости́гнꙋти црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ, просвѣти́лсѧ є҆сѝ бжⷭ҇твенною благода́тїю: те́мныѧ ѻ҆́блаки дꙋшѝ моеѧ̀ разгонѝ, и҆ ᲂу҆́мъ мѝ ѡ҆зарѝ, и҆ ѿве́рзи мѝ ᲂу҆стнѣ̀ къ пѣ́нїю, восхвали́ти тѧ̀, пребл҃же́нне васі́лїе.

А҆нтѡ́нїй вели́кїй речѐ, и҆мѣ́ющымъ здра́въ ᲂу҆́мъ не тре́бовати писа́нїѧ: на тебѣ́ же сбы́стсѧ, премꙋ́дре васі́лїе. главꙋ̀ твою̀ всегда̀ и҆мѣ́ѧ къ нб҃сѝ возведе́нꙋ, ѻ҆чи́ма же гѡ́рнѧѧ зрѧ̀, ᲂу҆ма̀ чистото́ю тща́лсѧ є҆сѝ ко а҆да́мꙋ, и҆ къ вѣ́рномꙋ а҆враа́мꙋ.

Стра́ненъ срѡ́дникъ твои́хъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ бли́жнихъ любвѐ чꙋ́ждь, и҆ во твое́мъ ꙗ҆зы́цѣ ꙗ҆́кѡ и҆ноѧзы́ченъ, во и҆но́мъ же въ ра́зꙋмѣ сѣдѧ́й. и҆ ничто́же ѿ земны́хъ ѡ҆дѣѧ́нїй на тѣ́лѣ твое́мъ носи́лъ є҆сѝ ꙗ҆́коже а҆да́мъ, до́ндеже не ви́дѣлъ є҆сѝ ѡ҆бнаже́нїѧ дꙋшѝ твоеѧ̀, нижѐ без̾ѻбра́зїе пло́ти твоеѧ̀ позна́лъ є҆сѝ.

И҆́же себѐ позна́вый, пости́глъ є҆сѝ стра́хъ гдⷭ҇ень. разжже́нїе плотско́е хла́домъ ст҃а́гѡ дх҃а ᲂу҆гаси́въ, всегда̀ дꙋше́вныма ѻ҆чи́ма на ᲂу҆́мныѧ си̑лы взира́ти и҆зво́лилъ є҆сѝ, и҆ преплы́лъ є҆сѝ вели́кꙋю сїю̀ жите́йскꙋю пꙋчи́нꙋ жесто́кимъ пꙋте́мъ, бг҃облаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Влⷣчце мт҃и бж҃їѧ пречⷭ҇таѧ, бл҃гослове́ннаѧ и҆ пренепоро́чнаѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ стрꙋ́пы и҆сцѣлѝ, и҆ стра̑сти плотскі̑ѧ ᲂу҆мертвѝ, ᲂу҆́мъ мо́й ѿ всѧ́кагѡ вре́да вра́жїѧ и҆ напа́стей и҆змѝ, бцⷣе.

Катава́сїа: Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ды́мъ и҆ пра́хъ и҆ сѣ́нь вмѣни́лъ є҆сѝ кра̑снаѧ вѣ́ка сегѡ̀, и҆ ничто́же ѿ любвѐ хрⷭ҇то́вы па́че и҆зво́лилъ є҆сѝ, сегѡ̀ жела́ѧ насы́титисѧ сла́вы и҆ весе́лїѧ присносꙋ́щнагѡ, въ нѧ́же жела́ютъ а҆́гг҃ли прини́кнꙋти. и҆ си́хъ ра́дѡсти полꙋчи́въ, предстои́ши во свѣ́тѣ ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ ра́дꙋѧсѧ: є҆́йже моли́сѧ за ны̀, преблаже́нне васі́лїе.

Воцр҃и́всѧ надъ страстьмѝ, великодꙋ́шне васі́лїе, ѡ҆долѣ́лъ є҆сѝ плотско́е жела́нїе, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ чистоты̀ сокро́вище дꙋхо́вное: и҆ сегѡ̀ ра́ди прїѧ́лъ є҆сѝ та́влꙋ бѣлꙋ̀, на не́йже напи́сано и҆́мѧ но́во, ди́вно, невѣ́домо. и҆ не бы́сть на дꙋшѝ твое́й скве́рны ни вра́ски: ᲂу҆бѣли́лъ бо є҆сѝ ю҆̀ тѡ́ки сле́зъ твои́хъ, и҆ ны́нѣ непреста́ннѡ ра́дꙋешисѧ.

Вѣ́рꙋ неѡскꙋ́днꙋ въ дꙋшѝ и҆мѣ́ѧ, пребл҃же́нне, да́нный тебѣ̀ тала́нтъ трꙋдолю́бнѡ воздѣ́лалъ є҆сѝ, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ вла́сть надъ десѧтїю̀ градѡ́въ добродѣ́телей, бѣ́сы прогонѧ́ти, прокажє́нныѧ ѡ҆чища́ти, разсла́блєнныѧ бы́стрѡ ходи́ти, слѣпы̑ѧ просвѣща́ти, и҆ ᲂу҆сꙋгꙋ́би да́ръ всѣ̑мъ и҆сцѣле́нїѧ творѧ́щымъ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Бг҃оро́диченъ:

А҆́зъ, дв҃о ст҃а́ѧ бцⷣе, наде́ждꙋ и҆мѣ́ѧ на тѧ̀, спаса́юсѧ. разгонѝ, влⷣчце, врагѝ дꙋшѝ моеѧ̀, и҆ напра́ви мѧ̀ на пꙋ́ть жи́зненный, да спа́ссѧ вопїю́ ти: ра́дꙋйсѧ, помо́щнице мі́ра, наде́жда хрⷭ҇тїа́нскаѧ: ра́дꙋйсѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, бл҃гослове́ннаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑, возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Любо́вїю бж҃їею ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ любо́вь роди́телей, ме́чь же дꙋхо́вный всегда̀ воздвиза́ѧ, и҆́мже во́лю хотѣ́нїѧ твоегѡ̀ ѿсѣца́ѧ, ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ стопы̑ ра́зꙋма твоегѡ̀ на ка́мени любвѐ хрⷭ҇то́вы.

И҆́же ѡ҆ твое́й пло́ти не пе́ксѧ, жи́знь мі́ра сегѡ̀ возненави́дѣлъ є҆сѝ, и҆ ѡ҆ плотски́хъ небре́глъ є҆сѝ, всегда̀ подвиза́ѧсѧ, ᲂу҆́мъ чи́стъ къ бг҃ꙋ предста́вити. и҆ прине́слъ є҆сѝ себѐ, ꙗ҆́кѡ непоро́чнꙋ и҆ благопрїѧ́тнꙋ вели́комꙋ а҆рхїере́ю же́ртвꙋ.

Є҆́же стѧжа́лъ є҆сѝ ѿ младе́нства вѣ́рою несꙋмнѣ́нною смиреномꙋ́дрїе и҆ соверше́ннꙋю къ бг҃ꙋ любо́вь: и҆ всѧ̑ чꙋ̑вства порабо́тивъ, ꙗ҆́кѡ безстра́стенъ бы́лъ є҆сѝ, ᲂу҆́мъ ѿ тва́ри возвы́сивъ, лицꙋ́ же гдⷭ҇ню дꙋ́шꙋ предста́вилъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Спаси́ мѧ, мт҃и бж҃їѧ, спасе́нїѧ нача́ло мі́рꙋ ꙗ҆́вльшисѧ, и҆ и҆зба́ви молвы̀, и҆ нечи́стыхъ страсте́й, и҆ всѧ́кїѧ проти́вныѧ ско́рби, да сла́влю тѧ̀, бцⷣе.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ всенепоро́чнаѧ:

Ѿ земны́хъ на нбⷭ҇наѧ помы́сливъ, и҆ дѣ́ломъ соверши́въ, кра̑снаѧ мі́ра сегѡ̀ во ᲂу҆ме́ты вмѣни́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇та̀ ра́ди ю҆ро́дъ бы́въ на землѝ, терпѣ́нїемъ и҆ жесто́кимъ подвиза́нїемъ сн҃ъ свѣ́та показа́лсѧ є҆сѝ: и҆ въ црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ свѣ́тлѡ зри́ши ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, преблаже́нне васі́лїе. ю҆́же молѝ, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, дрꙋгі́й сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Бы́въ до́мъ бж҃їй, и҆ жили́ще ст҃а́гѡ дх҃а, блаже́нне васі́лїе, цр҃ковь тѣ́ла твоегѡ̀ непоро́чнꙋ соблю́лъ є҆сѝ. и҆ прише́дъ всели́сѧ въ тѧ̀ ѻ҆ц҃ъ, и҆ сн҃ъ, и҆ ст҃ы́й дх҃ъ, и҆ дарова̀ тебѣ̀ терпѣ́нїе и҆ мꙋ́жество, и҆ хра́брость дꙋхо́внꙋю, и҆ несмꙋ́тною мы́слїю по бжⷭ҇твенномꙋ пꙋтѝ ше́ствовати. и҆ прїе́мъ да́ръ и҆сцѣле́нїй, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Красотѣ̀ твое́й, бг҃ора́дованнаѧ, а҆рха́гг҃лъ гаврїи́лъ предстоѧ̀ дивлѧ́шесѧ, и҆ вопїѧ́ше тѝ: ѽ невѣ́сто неискꙋсобра́чнаѧ, ѻ҆трокови́це небла́зненаѧ! ка́кѡ тѝ и҆зрекꙋ̀ пре́жде вѣ̑къ сокрове́ннꙋю та́йнꙋ; ты́ бо є҆сѝ нбⷭ҇нымъ и҆ зємны́мъ соедине́нїе: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆́мныма ѻ҆чи́ма прови́дѣ, гдⷭ҇и, прише́ствїе твоѐ, тѣ́мъ и҆ вопїѧ́ше: ѿ ю҆́га прїи́детъ бг҃ъ. сла́ва си́лѣ твое́й, сла́ва снизхожде́нїю твоемꙋ̀.

Бы́лъ є҆сѝ подъ влады́кою ᲂу҆чине́нъ хрⷭ҇то́ва повелѣ́нїѧ, и҆ повелѣва́ѧ рабꙋ̀ своемꙋ̀ тѣ́лꙋ, сотвори́ти слꙋ́жбꙋ свою̀, хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́таѧ, и҆ покорѝ ᲂу҆мꙋ̀ влады́цѣ страстны̑ѧ по́мыслы, и҆ бы́лъ є҆сѝ сы́нъ послꙋша́нїѧ, вопїѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

И҆мѣ́ющымъ цѣ́лъ ᲂу҆́мъ не тре́бовати писа́нїѧ, речѐ вели́кїй а҆нтѡ́нїй. на тебѣ̀ сїѐ сбы́стсѧ, премꙋ́дре васі́лїе, не ᲂу҆чи́всѧ кни́гамъ, всѧ̑ разꙋмѣ́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твєннаѧ писа̑нїѧ, непреста́ннѡ поѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Во гра́дѣ ꙗ҆́кѡ въ пꙋсты́ни живы́й, пребл҃же́нне васі́лїе: и҆ ни ѿ чегѡ́же смꙋща́ѧсѧ, но вѣнча́лсѧ є҆сѝ ра́ди трꙋдѡ́въ твои́хъ, посѣща́ѧ вдови́цꙋ, ꙗ҆́коже и҆лїа̀ прⷪ҇ро́къ саре́ѳтѧныню, и҆ поѧ̀ пѣ́снь немо́лчнꙋю: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ собезнача́льный, ѿ тебє̀ и҆зво́ли роди́тисѧ на́шегѡ ра́ди спасе́нїѧ, и҆ дарова́ тѧ ро́дꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ те́плꙋю застꙋ́пницꙋ, и҆ въ бѣда́хъ ско́рꙋю помо́щницꙋ. тѣ́мже, мт҃и безмꙋ́жнаѧ, покланѧ́емсѧ вѣ́рнѡ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Мі́ра сегѡ̀ всѧ̑ возненави́дѣлъ є҆сѝ, пло́ть дꙋ́хꙋ порабо́тивъ, и҆ ᲂу҆дали́вшꙋсѧ тебѣ̀ тѣле́сныѧ любвѐ, въ ю҆ро́дство претвори́лсѧ є҆сѝ, до́брѣ разсмотри́въ преитѝ тѧ́жкꙋю пꙋчи́нꙋ, ᲂу҆спѣ́хъ прїѧ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, чꙋ́дне васі́лїе.

Ѡ҆мраче́нїе возненави́дѣвъ грѣхо́вное, и҆ пла́менемъ чистоты̀ пресѣ́къ пла́мень, терпѣ́нїемъ и҆ мꙋдрѣ́йшимъ ю҆ро́дствомъ, ꙗ҆́кѡ златы́ми крила́ми на нб҃са̀ возлетѣ́лъ є҆сѝ, и҆ равноа́гг҃льнꙋю дости́глъ є҆сѝ степе́нь.

Любо́вїю хрⷭ҇то́вою сро́дникѡвъ ѿре́клсѧ є҆сѝ, и҆ надъ страстьмѝ ца́рь показа́лсѧ є҆сѝ, ско́рбнымъ пꙋте́мъ ше́ствꙋѧ, и҆ дости́гнꙋвъ простра́ннагѡ жили́ща, на́съ плѣне́ныхъ грѣхо́вными страстьмѝ свободѝ, преблаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Кро́въ и҆ застꙋпле́нїе и҆ прибѣ́жище бꙋ́ди мѝ, дв҃о, рабꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆ и҆сцѣли́ мѧ ѿ безмѣ́рныхъ ѕѡ́лъ, да пою̀, пречⷭ҇таѧ: сла́ва ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Мра́къ дꙋшѝ моеѧ̀ разженѝ, свѣтода́вче хрⷭ҇тѐ бж҃е, началоро́днꙋю тмꙋ̀ и҆згна́въ бе́здны, и҆ да́рꙋй мѝ свѣ́тъ повелѣ́нїй твои́хъ, сло́ве, да ᲂу҆́тренюѧ сла́влю тѧ̀.

Процвѣ́тъ ꙗ҆́кѡ кѷпарі́съ посредѣ̀ землѝ рѡссі́йскїѧ, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ васі́лїе, прине́слъ є҆сѝ плоды̀ дꙋ́ха во мно́зѣ терпѣ́нїи, без̾име́нство и҆ тѣле́сное ᲂу҆дрꙋче́нїе, и҆ ѿ бѣсѡ́въ и҆ ѕлы́хъ человѣ̑къ ѡ҆ѕлобле́нїе. сегѡ̀ ра́ди прїѧ́лъ є҆сѝ ны́нѣ вѣ́чное ᲂу҆тѣше́нїе.

Си́ла бо моѧ̀, речѐ гдⷭ҇ь, въ не́мощи соверша́етсѧ: се́ бо на тебѣ̀ соверши́сѧ бж҃їе смотре́нїе, чꙋ́дне васі́лїе, си́лою хрⷭ҇то́вою ди́венъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ въ житїѝ твое́мъ, ѕло̀ стражда̀ ника́коже болѣ̑зни ѡ҆щꙋща́лъ є҆сѝ. ѡ҆блегчева́ше тѧ̀ жела́нїе бꙋ́дꙋщихъ бла̑гъ, ꙗ҆̀же полꙋчи́лъ є҆сѝ.

Зва́нїе твоѐ не ѿ человѣ̑къ бы́сть, но ѿ бг҃а, премꙋ́дре васі́лїе. и҆ ꙗ҆́кѡ є҆ле́нь жаждѧ̀ на и҆сто́чники воды̀ живы́ѧ поте́клъ є҆сѝ, напитава́ѧ дꙋ́шꙋ хрⷭ҇то́вою любо́вїю, и҆ ктомꙋ̀ ника́коже ѿ зно́ѧ грѣхо́внагѡ вжажда́лсѧ є҆сѝ: ᲂу҆крѣпи́ бо тѧ̀ на сѐ цр҃ь ми́ра.

Бг҃оро́диченъ:

А҆́гг҃ли и҆ а҆рха́гг҃ли, херꙋві́ми и҆ серафі́ми многоѻчи́тїи, нача̑ла и҆ вла̑сти и҆ гдⷭ҇ьствїѧ раболѣ́пнѡ покланѧ́ютсѧ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀, бцⷣе, сла́вѧще тѧ̀, влⷣчце. тѣ́мже и҆ мы̀, мт҃и пребл҃гослове́ннаѧ, покланѧ́емсѧ со стра́хомъ, и҆ мо́лимъ тѧ̀, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Просвѣще́нїе во тмѣ̀ лежа́щихъ, спасе́нїе ѿча́ѧнныхъ, хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́й, къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю, цр҃ю̀ ми́ра, просвѣти́ мѧ сїѧ́нїемъ твои́мъ: и҆но́гѡ бо, ра́звѣ тебє̀, бо́га не зна́ю.

И҆́же до тре́тїѧгѡ нб҃сѐ возше́дый речѐ: мы̀ ю҆ро́ди хрⷭ҇та̀ ра́ди, ты́ же, пребл҃же́нне, по бл҃года́ти въ таково́е ю҆ро́дство преложи́лсѧ є҆сѝ, досажде́нїе неразꙋ́мныхъ люде́й претерпѣ́въ. и҆ кѡ́зни бѣсѡ́вскїѧ попра́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ на землѝ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ на́мъ.

Бг҃а ра́ди житїѐ сла́вы мі́ра сегѡ̀ ѿ младе́нства возненави́дѣлъ є҆сѝ, возлюби́въ нищетꙋ̀ и҆ терпѣ́нїе: ѻ҆гне́мъ печа́ли ѻ҆чны̑ѧ сле́зы и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ, и҆ всѧ̑ скѡ́рбнаѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ, преблаже́нне васі́лїе. (с. 84)

Премꙋ́дростїю бж҃їею просвѣще́нъ є҆сѝ, ѻ҆́гнь веще́ственный невеще́ственнымъ ᲂу҆гаси́въ, и҆ чистото́ю житїѧ̀ твоегѡ̀ безтѣле́снагѡ во́инства ᲂу҆свое́нїю сподо́билсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сточа́еши и҆сцѣле́нїй стрꙋи̑ болѧ́щымъ, дв҃о, всю́дꙋ: тѧ́ бо и҆сто́чника показа̀ милосе́рдїѧ, влⷣчце, ми́лости гдⷭ҇и, и҆зъ тебє̀ рожде́йсѧ па́че ᲂу҆ма̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́ка и҆зба́вилъ є҆сѝ и҆зъ глꙋбины̀ преиспо́днїѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ менѐ ѿ грѣхѡ́въ мои́хъ и҆зба́ви, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ, и҆ ᲂу҆пра́ви живо́тъ мо́й, молю́сѧ.

Кто̀ мо́жетъ и҆зчестѝ чꙋдеса̀ премꙋ́драгѡ васі́лїа, є҆го́же ви́дѧхꙋ по мо́рю ше́ствꙋюща немо́креннѡ, ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ; и҆ ви́дѧхꙋ невѣ́рнїи ꙗ҆зы́цы дивлѧ́хꙋсѧ, и҆ прише́дше въ рѡссі́ю повѣ́дахꙋ: мы̀, реко́ша, ви́дѣхомъ такова̀ человѣ́ка по мо́рю ше́ствꙋюща: и҆́стинно бо свидѣ́тельство и҆ ѿ вра̑гъ прино́ситсѧ. мы́ же глаго́лемъ: сла́ва бг҃ꙋ творѧ́щемꙋ чꙋдеса̀ ди̑внаѧ.

Оу҆подо́билсѧ є҆сѝ, премꙋ́дре васі́лїе, всѣ́ми нра́вы и҆ ѻ҆бы́чаемъ сѷмеѡ́нꙋ, ю҆ро́дивомꙋ хрⷭ҇та̀ ра́ди, и҆ а҆ндре́ю царегра́дскомꙋ, и҆ вели́комꙋ ѻ҆тцꙋ̀ мака́рїю, и҆ ѻ҆нꙋ́фрїю, и҆ па́ѵлꙋ ѳиве́йскомꙋ, и҆ маѯі́мꙋ чꙋ́дномꙋ, и҆ проко́пїю вели́комꙋ: съ ни́миже сожи́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ во црⷭ҇твїи хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ.

Ѽ премꙋ́дре васі́лїе, чꙋ́дный житїе́мъ и҆ ра́зꙋмомъ! мо́лимъ тѧ̀, бл҃же́нне: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего за лю́ди правосла̑вныѧ, и҆ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ спасе́нїе и҆спросѝ, и҆ мі́рꙋ ми́ръ, и҆ ѿ грѣ̑хъ свобожде́нїе, и҆ ᲂу҆молѝ црⷭ҇твїю бы́ти наслѣ́дникѡмъ.

Бг҃оро́диченъ:

Кто̀ на́съ и҆зба́витъ ѿ мꙋ́ки вѣ́чныѧ и҆ ѿ сме́рти дꙋше́вныѧ; а҆́ще не ты̀ воздѣ́жеши пречⷭ҇тѣи рꙋ́цѣ, бцⷣе, сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ: да спасе́тъ ны̀ ни ѿкꙋ́дꙋже и҆мꙋ́щыѧ по́мощи, твои́мъ покро́вомъ, пребл҃гослове́ннаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Ѻ҆́стръ ᲂу҆́мъ всегда̀ къ бг҃ꙋ и҆мѣ́въ, ꙗ҆́кѡ нечꙋ́вственъ ко всѣ̑мъ житє́йскимъ бы́лъ є҆сѝ: всѧ̑ же кова̑рства лꙋка́вагѡ, ꙗ҆́кѡ сѣ́ть расто́ргнꙋлъ є҆сѝ, и҆ пресвѣ́тлое свѣти́ло мі́рови показа́лсѧ є҆сѝ, бг҃облаже́нне васі́лїе.

Дх҃омъ бж҃їимъ наставлѧ́емь, благоюро́диве, чистотꙋ̀ є҆стества̀ твоегѡ̀ преесте́ственнꙋ, нб҃соподража́тельное житїѐ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, и҆ а҆гг҃лолѣ́пное видѣ́нїе. тѣ́мже молѝ спасти́сѧ на́мъ ѿ вра̑гъ на́шихъ.

А҆́гг҃лъ житїе́мъ на землѝ показа́лсѧ є҆сѝ, и҆ на го́рꙋ безсме́ртїѧ возше́дъ добродѣ́тельми, а҆́гг҃льскїѧ полкѝ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ, и҆ на врагѝ храбо́рникъ чꙋ́денъ показа́лсѧ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ посо́бствꙋй во́инствꙋ на́шемꙋ, преблаже́нне, да твои́ми моли́твами проти́внїи побѣжда́ютсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Рꙋ́ки твоѧ̀ пречи́стыѧ, дв҃о мт҃и, просте́рши, покры́й на тѧ̀ надѣ́ющыѧсѧ, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: всѣ̑мъ пода́ждь, хрⷭ҇тѐ, ми́лѡсти твоѧ̑.

Конда́къ, гла́съ д҃:

Дх҃омъ бж҃їимъ води́мь, пребл҃же́нне васі́лїе, ѿтрѧ́слъ є҆сѝ мїрскі́й мѧте́жъ, и҆ житїѧ̀ треволне́нїѧ возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ, и҆ совле́ксѧ ѡ҆дѣѧ́нїй тлѣ́нныхъ, и҆ ѡ҆бле́ксѧ въ ри́зꙋ безстра́стїѧ, ᲂу҆бѣжа́лъ є҆сѝ ловле́нїѧ льсти́вагѡ мїроде́ржца, и҆ бы́лъ є҆сѝ стра́ненъ во твое́мъ ꙗ҆зы́цѣ, и҆ па́че земна́гѡ бога́тства и҆збра́въ бога́тство небе́сное, ᲂу҆вѧ́злсѧ є҆сѝ вѣнце́мъ терпѣ́нїѧ. и҆ ны́нѣ, пребл҃же́нне васі́лїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ѡ҆ творѧ́щихъ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, пребл҃же́нне васі́лїе.

І҆́косъ:

Трꙋдолю́бномꙋ житїю̀ твоемꙋ̀ а҆́гг҃ли ᲂу҆диви́шасѧ: мꙋ́жески бо воста́лъ є҆сѝ на є҆стество̀, разꙋмѣ́въ непостоѧ́нное житїѧ̀ сегѡ̀, совле́клсѧ є҆сѝ ѡ҆дѣѧ́нїй, и҆ на́гъ сы́й ста́лъ є҆сѝ проти́вꙋ ко́знемъ дїа́вѡльскимъ, ꙗ҆́коже хра́брый ратобо́рецъ, по словесѝ, преблаже́нне, а҆пⷭ҇ловꙋ: нѣ́сть на́ша бра́нь къ кро́ви и҆ пло́ти, но къ нача́лѡмъ и҆ ко власте́мъ, и҆ къ мїродержи́телємъ тмы̀ вѣ́ка сегѡ̀. и҆ семꙋ̀ нагото́ю тѣле́сною спле́тсѧ до́блественнѣ, ни ѿ ко́еѧже стра́сти побѣди́лсѧ є҆сѝ, но всѣ́хъ сѣте́й ᲂу҆бѣжа́лъ є҆сѝ го́рдагѡ велїа́ра, прескочи́въ про́пасть а҆́довꙋ, ю҆́же и҆зры̀ вра́гъ междꙋ̀ ла́заремъ и҆ бога́тымъ. и҆ ны́нѣ ᲂу҆ а҆враа́ма на ло́нѣ почива́еши, ѿнесе́нъ ст҃ы́ми а҆́гг҃лы: моли́сѧ, пребл҃же́нне, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ ѡ҆ творѧ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, преблаже́нне васі́лїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

На по́лѣ деи́рѣ и҆ногда̀ мꙋчи́тель пе́щь поста́ви на мꙋче́нїе бг҃оно́сныхъ, въ не́йже трѝ ѻ҆́троки пѣсносло́вѧхꙋ є҆ди́наго бг҃а, тро́ичнѡ воспѣва́хꙋ глаго́люще: ѻ҆тє́цъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Де́нь гдⷭ҇нь всегда̀ предъ ѻ҆чи́ма зрѧ̀, премꙋ́дре, васі́лїе, предстоѧ́лъ є҆сѝ на́гъ ꙗ҆́коже сꙋди́щꙋ нелицемѣ́рномꙋ сн҃а бж҃їѧ. и҆ послꙋжи́лъ є҆сѝ влⷣцѣ твоемꙋ̀ во мно́зѣ терпѣ́нїи, воспѣва́ѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Разꙋмѣ́въ, бл҃же́нне васі́лїе, ꙗ҆́кѡ ничто́же нꙋ́жднѣе дꙋшѝ, за ню́же хрⷭ҇то́съ ᲂу҆́мре и҆ воскре́се, не ѡ҆скверни́лъ є҆сѝ ри́зы дꙋше́вныѧ, ю҆́же прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ ст҃а́гѡ креще́нїѧ. и҆ ны́нѣ предстоѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ взыва́еши: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ничто́же разлꙋчи́тъ мѧ̀ ѿ любвѐ хрⷭ҇то́вы, сїѧ̑ пребл҃же́нный васі́лїй глаго́лаше, ни высота̀, ни глꙋбина̀, ни а҆́гг҃ли, ни си̑лы, ни сла́ва, ни бога́тство: ничто́же бо хощꙋ̀ кра́сныхъ мі́ра сегѡ̀ па́че і҆и҃са сла́дкагѡ, є҆мꙋ́же вопїю̀: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Пре́жде ржⷭ҇тва̀ пребы́сть дв҃ою мт҃и сн҃а бж҃їѧ, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ па́ки дв҃а: бг҃ъ бо бѣ̀, и҆дѣ́же хо́щетъ, побѣжда́ютсѧ є҆стества̀ чи́ни. ты́ бо ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ село̀ простра́нно 2 сн҃а ѻ҆́ч҃а, бл҃гослове́ннаѧ, є҆мꙋ́же вопїе́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дх҃о́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Тве́рдый дꙋше́ю а҆дама́нтъ показа́лсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне, вои́стиннꙋ житїѐ твоѐ па́че є҆стества̀, ꙗ҆́коже въ ка́ющихсѧ ѻ҆би́тели: и҆ ѡ҆сѧза́нїемъ и҆ сластьмѝ мі́ра сегѡ̀, безстра́стенъ пребыва́ѧ, ве́лїй же ѿ видѣ́нїѧ пребы́лъ є҆сѝ безъ вре́да.

И҆спо́лнилсѧ є҆сѝ ст҃а́гѡ дх҃а бл҃года́ти, разꙋмѣ́въ гдⷭ҇не благовѣ́ствїе, широ́кїй и҆ простра́нный пꙋ́ть вводѧ́й въ па́гꙋбꙋ возненави́дѣлъ є҆сѝ, и҆ возлюби́лъ є҆сѝ безмо́лвїе: тѣ́снымъ и҆ приско́рбнымъ пꙋте́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́дꙋѧ, ѿ земны́хъ къ нбⷭ҇нымъ ѻ҆би́телемъ пресла́внѡ возше́лъ є҆сѝ.

Благода́рное сїѐ пѣ́нїе, приноси́мое тебѣ̀ не пре́зри, пребл҃же́нне, но ми́лостивнѡ прїимѝ, и҆ ра́дости дꙋхо́вныѧ и҆спо́лни на́съ: ᲂу҆молѝ гдⷭ҇а, пода́ти це́ркви на́шей ᲂу҆твержде́нїе и҆ мі́рꙋ ᲂу҆строе́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Бл҃гоꙋтро́бїѧ ми́лѡсти и҆мꙋ́щи, смире́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ не пре́зри, вѣ́рнѡ молю́ тѧ, ѻ҆трокови́це: но ᲂу҆ще́дри вско́рѣ, и҆ спаси́ мѧ ѿ пꙋчи́ны согрѣше́нїй мои́хъ: и҆ ѡ҆бно́вльши бл҃года́ть твою̀ на мнѣ̀, просвѣтѝ, дв҃о чⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене благода́тїю твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ви́дѧ гдⷭ҇ь трꙋды̀ твоѧ̑ и҆ мнѡ́гїѧ по́двиги, чꙋде́съ да́ромъ ѡ҆богатѝ тѧ̀: просїѧ́лъ бо є҆сѝ на свѣ́щницѣ хрⷭ҇то́ва сїѧ́нїѧ, и҆ ꙗ҆ви́ тѧ вселе́ннѣй зна́ема ра́ди чꙋде́съ и҆сцѣле́нїѧ, и҆ всѝ вопїю́тъ съ тобо́ю, пребл҃же́нне: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇и, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Слы́шалъ є҆сѝ, премꙋ́дре васі́лїе, сп҃совꙋ за́повѣдь: а҆́ще, речѐ, человѣ́къ ве́сь мі́ръ приѡбрѧ́щетъ, и҆ ѿтщети́тъ дꙋ́шꙋ свою̀, что̀ да́стъ и҆змѣ́нꙋ на дꙋшѝ свое́й; ты́ же сїѐ въ се́рдцы твое́мъ скры́лъ є҆сѝ, и҆ пе́клсѧ є҆сѝ, ка́кѡ ᲂу҆годи́ти бг҃ꙋ, є҆мꙋ́же взыва́еши: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Ничи́мже ме́ньши пре́жнихъ ст҃ы́хъ, чꙋ́дне васі́лїе, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆зрѧ́денъ мно́гими трꙋды̀ и҆ по́двиги, и҆ та́йными къ бг҃ꙋ моли́твами, а҆́ще человѣ́кѡмъ и҆ невѣ́домы, но бг҃омъ всѧ̑ зри́мы и҆ вѣ́домы, є҆мꙋ́же вопїе́ши: бл҃гослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, ро́ждшагосѧ ѿ дв҃ы марі́и, и҆ спа́сшаго всеро́днаго а҆да́ма ѿ паде́нїѧ, и҆ возне́сшаго па́ки человѣ́чество на высотꙋ̀ нбⷭ҇нꙋю, и҆ сѣдѧ́щаго ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀, є҆мꙋ́же вопїю́тъ всѝ а҆́гг҃ли: да благослови́тъ всѧ̀ тва́рь гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ є҆го̀ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѻ҆́гнь стра́шный разꙋмѣва́ѧ, земны́хъ ничто́же (с. 89) возлюби́лъ є҆сѝ. печа́лїю дꙋше́вною и҆ глꙋбо́кимъ сѣ́тованїемъ ᲂу҆́мъ во глꙋбинꙋ̀ смире́нїѧ погрꙋзи́лъ є҆сѝ, жела́ѧ всели́тисѧ въ нбⷭ҇ное црⷭ҇тво: є҆́же и҆ полꙋчи́въ, ны́нѣ ра́дꙋешисѧ ра́достїю безконе́чною.

Равноа́гг҃льнꙋю че́сть досто́йнѡ полꙋчи́лъ є҆сѝ, пребл҃же́нне васі́лїе, и҆ со безпло́тными бг҃ꙋ предстоѧ̀, призира́й на ны̀ съ небе́снагѡ крꙋ́га, ра́дости пода́телю, и҆ возсїѧ́й свѣ́тъ тво́й на́мъ, ꙗ҆́кѡ да ви́димъ твоѧ̑ чꙋдеса̀.

И҆́мже ѻ҆́бразомъ жела́етъ є҆ле́нь пали́мь на и҆сто́чники, си́це и҆ ты̀, пребл҃же́нне, всегда̀ подвиза́ѧсѧ, жела́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннагѡ хотѣ́нїѧ, и҆ всѧ̑ благоꙋго́днѡ гдⷭ҇еви соверши́лъ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ со ст҃ы́ми пое́ши непреста́ннѡ: по́йте всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Лꙋка́во вре́мѧ живота̀ моегѡ̀ и҆ всѧ́кїѧ ѕло́бы и҆спо́лнено, сатанѣ̀ лꙋка́вомꙋ лю́тѣ мѧ̀ смꙋща́ющꙋ, ты́ мѧ и҆сто́ргни тогѡ̀, бг҃ороди́тельнице, па́кости: на тѧ́ бо всѐ возложи́хъ ча́ѧнїе моѐ, спаси́ мѧ твои́ми бо́дрыми моли́твами.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Благослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ, воздви́гнꙋвый ро́гъ спасе́нїѧ на́мъ, въ домꙋ̀ дв҃довѣ ѻ҆́трока своегѡ̀: въ ни́хже посѣтѝ на́съ восто́къ съ высоты̀, и҆ напра́вилъ ны̀ є҆́сть на пꙋ́ть ми́ра.

Ꙗ҆́коже речѐ хрⷭ҇то́съ, са́маѧ и҆́стина, внꙋ́трь ва́съ є҆́сть црⷭ҇тво нбⷭ҇ное. ты́ бо, васі́лїе чꙋ́дне, бы́лъ є҆сѝ сы́нъ и҆ наслѣ́дникъ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ, є҆́же скры́лъ є҆сѝ внꙋ́трь себє̀ добродѣ́тельми. сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ всѝ ᲂу҆блажа́емъ, хрⷭ҇та̀ велича́юще.

Бди́те, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ моли́тесѧ, не вѣ́сте бо днѐ и҆ часа̀, ка́кѡ прїи́детъ сн҃ъ бж҃їй. ты́ же, пра́ведне васі́лїе, всегда̀ гото́въ сы́й, ѡ҆жида́лъ є҆сѝ прише́ствїѧ хрⷭ҇та̀ цр҃ѧ̀ небе́снагѡ: є҆го́же и҆ ра́достнѡ ᲂу҆срѣ́лъ є҆сѝ, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ бл҃же́нство вѣ́чное, хрⷭ҇та̀ велича́ѧ.

Є҆гда̀ преста́вилсѧ є҆сѝ, пребл҃же́нне васі́лїе, тогда̀ стеко́шасѧ ца́рїе и҆ кнѧ́зи, и҆ всѝ собо́ри рѡссі́йстїи, ю҆́ношы и҆ дѣ̑вы, ста́рцы съ ю҆́нотами, твои̑мъ честны̑мъ моще́мъ поклони́тисѧ, и҆ воскли́кнꙋша кꙋ́пнѡ всѝ па́мѧть вѣ́чнꙋю, хрⷭ҇та̀ велича́юще.

Бг҃оро́диченъ:

Возвели́чимъ мт҃рь бг҃а на́шегѡ, ю҆́же пою́тъ всѝ а҆́гг҃ли и҆ а҆рха́гг҃ли, и҆ всѝ ро́ди и҆ колѣ̑на покланѧ́ютсѧ, и҆ блажа́тъ ѿ ны́нѣ и҆ до вѣ́ка, вопїю́ще: ра́дꙋйсѧ, ѽ бл҃года́тнаѧ! гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ. тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Ст҃ы́мъ дх҃омъ ᲂу҆тѣше́нїе стѧжа́въ, ᲂу҆́мныхъ си́лъ и҆мѣ́лъ є҆сѝ жи́тельство, пребл҃же́нне. тѣ́мъ свѣтоно́снꙋю твою̀ па́мѧть похвалѧ́юще мо́лимъ: и҆спо́лни на́съ ра́дости, и҆ весе́лїѧ дꙋхо́внагѡ.

Оу҆мо́мъ, и҆ дꙋше́ю ᲂу҆кра́шенъ, пребл҃же́нне, и҆ многострада́льнымъ житїе́мъ свѣ́тлѡ просїѧ̀ па́мѧть твоѧ̀, и҆ бл҃года́тными твои́ми лꙋча́ми просвѣща́ющесѧ, бѣ́дъ и҆ недꙋ̑гъ и҆збавлѧ́емсѧ.

Блага̑ѧ воспрїѧ́лъ є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, и҆ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ ра́дость неизрече́ннꙋю, и҆ на́съ просвѣти́лъ є҆сѝ чꙋдесы̀, и҆ ны́нѣ пребыва́еши со ст҃ы́ми а҆́гг҃лы во свѣ́тѣ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы пребл҃же́нне васі́лїе: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

А҆́гг҃льстїи собо́ри тѧ̀, бг҃ороди́тельнице, сла́вѧтъ, и҆ человѣ́честїи ро́ди пѣ́сньми тѧ̀ почита́ютъ непреста́ннѡ: ты́ бо бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ земны̑ѧ съ нбⷭ҇ными совокꙋпи́ла є҆сѝ: тѣ́мъ тѧ̀ почита́емъ.

Свѣти́ленъ.

Свѣ́тъ хрⷭ҇то́въ всели́сѧ въ се́рдце твоѐ, васі́лїе чꙋ́дне, совле́клсѧ є҆си́ бо ве́тхагѡ человѣ́ка, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ но́въ, горѧ̀ дꙋ́хомъ по хрⷭ҇то́вѣ за́повѣди. и҆ ᲂу҆мно́живъ тала́нтъ трꙋдѡ́въ твои́хъ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ чꙋ́денъ въ да́льныхъ страна́хъ, и҆ рѡссі́йскꙋю зе́млю просвѣти́лъ є҆сѝ, чꙋде́съ зарю̀ и҆спꙋща́ѧ. и҆ ны́нѣ предстои́ши во свѣ́тѣ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы ра́дꙋѧсѧ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тъ ро́ждши дꙋ́шъ на́шихъ, бцⷣе, хрⷭ҇та̀ ѿ ѻ҆ц҃а̀ возсїѧ́вшаго, и҆ ѿгна́вшаго тмꙋ̀ і҆дѡлобѣ́сїѧ, просвѣти́вшаго всѧ̑ вѣ̑рныѧ, и҆ дарова́вшаго на́мъ бы́ти бл҃года́тїю ча́дѡмъ бж҃їимъ, во свѣ́тѣ присносꙋ́щнѣмъ водворѧ́тисѧ и҆ дх҃омъ бж҃їимъ ѡ҆свѧща́тисѧ, тѧ̀ воспѣва́ющымъ.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Всѐ ѿло́жь мїрско́е мꙋдрова́нїе, ꙳ поте́клъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ ꙳ въ слѣ́дъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ. ꙳ є҆мꙋ́же во все́мъ животѣ̀ твое́мъ ꙳ нело́жнѡ рабо́таѧ, ꙳ показа́лъ є҆сѝ трꙋды̀ и҆ по́двиги, ꙳ и҆ по́льзꙋ мнѡ́гимъ сотвори́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ᲂу҆бѣли́лъ є҆сѝ ри́зꙋ дꙋше́внꙋю, ꙳ снѣ́га бѣлѣ́йши: ꙳ да во все́мъ послꙋшли́въ бы́въ хрⷭ҇тꙋ̀, ꙳ со дерзнове́нїемъ моли́сѧ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Два́жды.

Всѧ̑ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀ ра́ди, ꙳ ѻ҆тца̀ и҆ ма́терь, ꙳. женꙋ̀ и҆ ча̑да и҆ срѡ́дствїѧ, ꙳ се́ла и҆ и҆мѣ̑нїѧ, ꙳ презрѣ́въ плотска̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ, ꙳ кꙋ́пнѡ све́ргъ ꙳ и҆ тѣлє́снаѧ ѡ҆дѣѧ̑нїѧ, бы́лъ є҆сѝ хрⷭ҇то́въ ᲂу҆чени́къ и҆збра́нный, ꙳ и҆ во все́мъ послꙋшли́въ томꙋ̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ. ꙳ є҆го́же со дерзнове́нїемъ молѝ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Ве́сь возложи́лсѧ є҆сѝ, ꙳ мꙋ́дре васі́лїе, ꙳ на щедро́ты бг҃а на́шегѡ, ꙳ ᲂу҆пова́ѧ полꙋчи́ти црⷭ҇тво нбⷭ҇ное, ꙳ є҆́же и҆ полꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙳ проти́вѡ трꙋдѡ́въ твои́хъ. ꙳ и҆ ны́нѣ не забꙋ́ди гра́дъ и҆ лю́ди правосла̑вныѧ, ꙳ и҆зба́ви ѿ гла́да тѣле́снагѡ, ꙳ вкꙋ́пѣ же и҆ дꙋше́внагѡ, ꙳ во все́мъ бо ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀: ꙳ є҆го́же со дерзнове́нїемъ молѝ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ и҃. Самогла́сенъ:

Стра́хъ гдⷭ҇ень всели́сѧ въ се́рдце твоѐ, и҆ ѿ сегѡ̀ разꙋмѣ́лъ є҆сѝ лꙋ̑чшаѧ, є҆́же по бжⷭ҇твенномꙋ пꙋтѝ ше́ствовати. и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ра́венъ ст҃ы̑мъ ѻ҆тцє́мъ, мака́рїю и҆ ѻ҆тцꙋ̀ ѻ҆нꙋ́фрїю, и҆ па́ѵлꙋ ѳиве́йскомꙋ, и҆ маѯі́мꙋ чꙋ́дномꙋ, и҆ проко́пїю: си́хъ подража́тель и҆зрѧ́денъ бы́лъ є҆сѝ а҆́гг҃льскагѡ и҆ безвеще́ственнагѡ житїѧ̀. и҆ ꙗ҆́коже а҆́гг҃лъ свѣ́та неизмѣ́ннѡ рабо́таѧ твоемꙋ̀ влⷣцѣ, преблаже́нне васі́лїе, молѝ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна, ѿ а҃-гѡ канѡ́на пѣ́снь г҃- ѧ: и҆ ѿ в҃-гѡ канѡ́на пѣ́снь ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й. А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃ї. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

* * *

2

Исправлена опечатка оригинала: простри́нно. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle