Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ и҃ї-й де́нь. Ст҃ы́хъ мꙋ́чєникъ, флѡ́ра и҆ ла́ѵра.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Кі́ими похва́льными:

Кі́ими недосто́йными ᲂу҆стна́ми ᲂу҆блажи́мъ бцⷣꙋ, честнѣ́йшꙋю тва́ри, и҆ ст҃ѣ́йшꙋю сꙋ́щꙋ херꙋві̑мъ и҆ всѣ́хъ а҆́гг҃лъ, прⷭ҇то́лъ ца́рскїй недви́жимый, до́мъ, въ не́мже всели́сѧ превы́шнїй, спасе́нїе мі́ра, бж҃їе свѧще́нїе, подаю́щꙋю вѣ̑рнымъ въ бжⷭ҇твеннѣй па́мѧти є҆ѧ̀ бога́тнѡ ве́лїю ми́лость;

Ка̑ѧ стра̑шнаѧ пѣ̑нїѧ, ꙗ҆̀же принесо́ша тѝ тогда̀, дв҃о, ѻ҆́крестъ твоегѡ̀ ѻ҆дра̀ стоѧ́щїи, всѝ и҆̀же сло́ва а҆пⷭ҇ли, и҆ ᲂу҆жа́снѣ вопїю́ще: ѿхо́дитъ цр҃е́ва пала́та, возвыша́етсѧ кївѡ́тъ свѧще́нїѧ! двє́ри, возьми́тесѧ, ꙗ҆́кѡ да бж҃їѧ две́рь вни́детъ въ ра́дость, мі́рꙋ непреста́ннѡ просѧ́щи ве́лїѧ ми́лости.

Ка̑ѧ дꙋхо́внаѧ пѣ̑нїѧ ны́нѣ принесе́мъ тебѣ̀, всест҃а́ѧ; безсме́ртнымъ бо ᲂу҆спе́нїемъ твои́мъ ве́сь мі́ръ ѡ҆ст҃и́ла є҆сѝ, и҆ ко премі̑рнымъ прешла̀ є҆сѝ, добро́тꙋ разꙋмѣва́ти вседержи́телѧ, и҆ семꙋ̀ ꙗ҆́коже мт҃и сра́доватисѧ, а҆́гг҃льскимъ тѧ̀ чинѡ́мъ дорѷносѧ́щымъ, чⷭ҇таѧ, и҆ дꙋша́мъ првⷣныхъ. съ ни́миже просѝ на́мъ ми́ра и҆ ве́лїѧ ми́лости.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃ы́хъ, гла́съ д҃: Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Ка́менїе пресоверше́ни, ꙳ мꙋче́нїемъ сѣко́ми, ꙳ и҆ ка́зньми и҆стеса́еми свѧті́и ꙗ҆ви́вшесѧ, ꙳ созда́стесѧ въ це́рковь гдⷭ҇ню, ꙳ и҆ і҆́дѡльскїѧ хра́мы и҆ трє́бища ꙳ низло́жше на зе́млю. ꙳ тѣ́хъ ᲂу҆̀бо ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ раѧ̀ жи́телей, ꙳ ꙗ҆́кѡ хра́ма возложє́нїѧ нбⷭ҇нагѡ сꙋ́щѧ.

Благода́ть почерпи́те, ꙳ и҆ просвѣще́нїе прїими́те, ꙳ весе́лїе и҆ ми́лость, ꙳ мощє́мъ прикоснꙋ́вшїисѧ свѧще́нныхъ мꙋ́чєникъ ꙳ флѡ́ра же и҆ ла́ѵра: ꙳ и҆зъ ни́хже и҆стека́етъ бога́тнѡ и҆сцѣле́нїй бжⷭ҇твенное дѣ́йство. ꙳ и҆ си́хъ ᲂу҆блажа́юще ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ни ᲂу҆го́дники, ꙳ прилѣ́жнѡ возопїе́мъ: ꙳ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Въ ро́вѣ затворе́ни, ꙳ и҆ подъ земле́ю покрыва́еми, ꙳ повелѣ́нїемъ мꙋчи́телѧ, ꙳ бжⷭ҇твенными повѣ́даньми ꙳ и҆ ѿкрове́нїемъ дх҃а ст҃а́гѡ ꙳ ꙗ҆вле́ни бы́сте на́мъ ꙗ҆́коже ѕвѣ́зды, ꙳ ѡ҆блиста́юще зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ ꙳ и҆ и҆сцѣле́нїй дарова̑нїѧ, ꙳ страстоте́рпцы самобра́тнїи, ꙳ а҆́гг҃лѡвъ кꙋпножи́тели.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Ревни́тели ст҃і́и, самобра́тнїи хрⷭ҇то́вы, флѡ́ре и҆ ла́ѵре, хвала́ми досто́йными почте́ни бꙋ́дите: вы́ бо крѣ́пкѡ подви́гшесѧ, є҆́же къ бг҃ꙋ и҆сповѣ̑данїи тве́рдѡ пострада́вше, побѣ̑дныѧ вѣнцы̀ ᲂу҆лꙋчи́сте. тѣ́мъ со а҆́гг҃лы въ вы́шнихъ ликовствꙋ́ете, прилѣ́жнѡ молѧ́ще свѧтꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Прїиди́те, воспое́мъ лю́дїе прест҃ꙋ́ю дв҃ꙋ чⷭ҇тꙋю, и҆зъ неѧ́же неизрече́ннѡ про́йде вопло́щсѧ сло́во ѻ҆́ч҃ее, зовꙋ́ще и҆ глаго́люще: бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ, блаже́нное чре́во вмѣсти́вшее хрⷭ҇та̀. тогѡ̀ ст҃ы̑мъ рꙋка́мъ дꙋ́шꙋ преда́вши, моли́сѧ, пречⷭ҇таѧ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Всѝ нбⷭ҇нїи ꙳ воспо́йте ли́цы, и҆́бо дв҃а мт҃и ꙳ преста́висѧ пресла́внѡ ꙳ ѿ землѝ къ нбⷭ҇нымъ.

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Собра́сѧ ли́къ ᲂу҆ч҃ни̑къ ꙳ пресла́внѡ, ѻ҆трокови́це, ꙳ ѿ конє́цъ мі́ра, погребстѝ твоѐ тѣ́ло ꙳ бжⷭ҇твенное и҆ нетлѣ́нное.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Двє́ри нбⷭ҇ныѧ, возми́тесѧ, ꙳ зрѧ́ще две́рь вы́шнѧгѡ, ꙳ и҆дꙋ́щꙋ къ вы̑шнимъ, є҆ди́нꙋ бг҃ома́терь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃ 14 :

Дв҃дскꙋю пѣ́снь дне́сь лю́дїе воспое́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: приведꙋ́тсѧ, речѐ, цр҃ю̀ дѣ̑вы во слѣ́дъ є҆ѧ̀, и҆ и҆́скрєннїѧ є҆ѧ̀ приведꙋ́тсѧ въ весе́лїи и҆ ра́дованїи. и҆́бо ѿ сѣ́мене дв҃дова, є҆ѧ́же ра́ди мы̀ ѡ҆божи́хомсѧ, въ рꙋ́цѣ своегѡ̀ сн҃а и҆ влⷣки сла́внѡ и҆ па́че сло́ва прелага́етсѧ. ю҆́же ꙗ҆́кѡ мт҃рь бж҃їю воспѣва́юще, вопїе́мъ и҆ глаго́лемъ: спасѝ на́съ и҆сповѣ́дающихъ тѧ̀ бцⷣꙋ ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, и҆ и҆зба́ви ѿ бѣ́дъ дꙋ́шы на́шѧ.

Тропа́рь ст҃ы́хъ, гла́съ д҃:

Преꙋдо́бреннꙋю и҆ бг҃омꙋ́дрꙋю дво́ицꙋ пресвѣ́тлꙋю восхва́лимъ вѣ́рнїи по достоѧ́нїю, флѡ́ра преблаже́ннаго и҆ ла́ѵра всечестна́го, и҆̀же ᲂу҆се́рднѡ трⷪ҇цꙋ несозда́ннꙋю ꙗ҆́снѡ проповѣ́дасте всѣ̑мъ. тѣ́мже пострада́вше до кро́ве, и҆ вѣнцы̑ пресвѣ́тлыми ᲂу҆вѧзо́стесѧ, моли́тесѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ а҃:

Въ ржⷭ҇твѣ̀ дѣ́вство сохрани́ла є҆сѝ, во ᲂу҆спе́нїи мі́ра не ѡ҆ста́вила є҆сѝ, бцⷣе. преста́виласѧ є҆сѝ къ животꙋ̀, мт҃и сꙋ́щи живота̀: и҆ моли́твами твои́ми и҆збавлѧ́еши ѿ сме́рти дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Въ сла́внѣй па́мѧти твое́й вселе́ннаѧ невеще́ственнымъ дꙋ́хомъ прекра́шена, ᲂу҆́мнѡ съ весе́лїемъ зове́тъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, дв҃о, хрⷭ҇тїа́нъ похвало̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Милосе́рдїѧ двє́ри:

Твоѐ преставле́нїе, чⷭ҇таѧ, всѝ вѣ́рнїи восхвалѧ́юще, пое́мъ тѧ̀: преста́виласѧ бо ѿ землѝ, ѿ живота̀ въ живо́тъ, и҆ сꙋ́щи на нб҃сѣ́хъ бг҃ꙋ молѧ́щисѧ, и҆зба́витисѧ ѿ бѣ́дъ ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на и҃, кѵ́ръ космы̀:

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Преꙋкраше́ннаѧ бжⷭ҇твенною сла́вою, свѧще́ннаѧ и҆ сла́внаѧ, дв҃о, па́мѧть твоѧ̀, всѧ̑ собра̀ къ весе́лїю вѣ̑рныѧ, начина́ющей марїа́мѣ, съ ли̑ки и҆ тѷмпа́ны, твоемꙋ̀ пою́щыѧ є҆диноро́дномꙋ: сла́внѡ ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Да провожда́ютъ невеще́ственнїи чи́нове небоше́ственное въ сїѡ́нъ бжⷭ҇твенное тѣ́ло твоѐ, внеза́пꙋ же сте́кшесѧ а҆пⷭ҇лъ мно́жество ѿ конє́цъ, бцⷣе, тебѣ̀ предста́ша а҆́бїе: съ ни́миже, чⷭ҇таѧ, твою̀ честнꙋ́ю, дв҃о, па́мѧть сла́вимъ.

Побѣ̑дныѧ по́чєсти взѧла̀ є҆сѝ на є҆стество̀, чⷭ҇таѧ, бг҃а ро́ждши: ѻ҆ба́че же подо́бѧщисѧ творцꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ, па́че є҆стества̀ повинꙋ́ешисѧ є҆сте́ствєннымъ зако́нѡмъ: тѣ́мже ᲂу҆ме́рши, съ сн҃омъ востае́ши вѣ́чнꙋющи.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃ы́хъ, на д҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Кра́снꙋю воспою̀ мꙋ́ченикѡвъ дво́ицꙋ. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Свѣтоза́рными блиста̑нїи дх҃а просвѣща́еми, мра̑чныѧ ѻ҆́блаки дꙋшѝ моеѧ̀ разори́те: ꙗ҆́кѡ да воспою̀ ра́дꙋѧсѧ свѣтоно́снꙋю ст҃і́и, и҆ честнꙋ́ю ва́шꙋ па́мѧть, мꙋ́чєницы хрⷭ҇то́вы предо́блїи.

На ка́мени непоро́чныѧ вѣ́ры созда́вше, добродѣ́тельми бжⷭ҇твенными са́ми себѐ, блаже́ннїи, предо́бръ показа́стесѧ и҆ красе́нъ хра́мъ, въ него́же ѻ҆ц҃ъ всели́сѧ и҆ сн҃ъ и҆ дх҃ъ ст҃ы́й.

И҆зъ ко́рене посѣка́юще пре́лести те́рнїе, великоимени́тїи, посѣка́тельнымъ сло́вомъ бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры сердца̀ ѡ҆бнови́ша ѡ҆лѧденѣ̑вшаѧ ле́стїю, и҆ плодонѡ́сна показа́ша, вѣ́рꙋ процвѣта́юща непоро́чнꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ дв҃и́ческїѧ ᲂу҆тро́бы прозѧбла̀ є҆сѝ ко́ренѧ ненапое́ннаго, сади́телѧ всѣ̑мъ, чл҃вѣ́ка бы́вша и҆ стрⷭ҇ти претерпѣ́вша. є҆гѡ́же жела́юще бжⷭ҇твеннїи, вѣ́рнѡ пострада́ша мꙋ́чєницы, пречⷭ҇таѧ дв҃о всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Подѣ́тельнаѧ и҆ содержи́тельнаѧ всѣ́хъ бж҃їѧ мꙋ́дросте и҆ си́ло, непрекло́ннꙋ, недви́жимꙋ цр҃ковь ᲂу҆твердѝ, хрⷭ҇тѐ: є҆ди́нъ бо є҆сѝ ст҃ъ, во ст҃ы́хъ почива́ѧй.

Женꙋ́ тѧ ме́ртвеннꙋ, но па́че є҆стества̀ и҆ мт҃рь бж҃їю ви́дѣвше, всенепоро́чнаѧ, сла́внїи а҆пⷭ҇ли, ᲂу҆жа́снѡ прикаса́хꙋсѧ рꙋка́ми сла́вою ѡ҆блиста́ющей, ꙗ҆́кѡ бг҃опрїѧ́тное селе́нїе ви́дѧще.

Пости́же рꙋ́цѣ досади́тєльныѧ де́рзагѡ, ᲂу҆сѣче́нїемъ сꙋ́дъ нане́съ, бг҃ꙋ сохра́ншꙋ че́сть, ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ кївѡ́тꙋ, сла́вою бж҃ества̀ въ не́мже сло́во пло́ть бы́сть.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Зако́нъ бжⷭ҇твенный и҆сполнѧ́юще, прехва́льнїи мꙋ́чєницы, ни́щымъ бога́тнѡ хлѣ́бъ пода́сте, и҆ ко благоче́стїю наста́висте бжⷭ҇твенномꙋ, спасе́нїѧ хода́таи си̑мъ бы́вше.

Дво́ица свѣтоно́сныхъ страда́лєцъ, возсїѧ́вши чꙋде́сными зарѧ́ми, тмꙋ̀ ѿгна̀ пре́лести многобо́жныѧ, и҆ прельщє́нныѧ къ сїѧ́нїю бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры всѧ̑ наста́висте.

Младе́нствꙋющїй наро́дъ, благочести́вїи мꙋ́чєницы, бж҃е́ственными ᲂу҆чє́нїи къ стезѝ бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма наста́висте, и҆ трє́бища дє́мѡнскаѧ моли́твою, блаже́ннїи, низложи́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, є҆ѧ́же ра́ди на́мъ возсїѧ̀ сло́во, є҆́же вы́ше всѧ́кагѡ нача́ла разꙋмѣва́емо, спаса́й ста́до твоѐ, и҆ всѧ́къ гра́дъ и҆ странꙋ̀, ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, бг҃ора́дованнаѧ.

Конда́къ ст҃ы́хъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Ꙗ҆́кѡ благоче́стїѧ мꙋ́ченики, и҆ страда́льцы хрⷭ҇то́вы бг҃омꙋ́дрены, вселе́ннаѧ, пресла́внѡ почита́етъ флѡ́ра и҆ ла́ѵра дне́сь: ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆лꙋчи́мъ благода́ть и҆ ми́лость моли́твами и҆́хъ, и҆ и҆зба́вимсѧ бѣ́дъ и҆ напа́стей, гнѣ́ва же и҆ ско́рби въ де́нь сꙋ́дный.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости.

Зо́дчїи показа́стесѧ дꙋхо́внїи, назда́сте вѣ́рою благочести́выхъ дꙋ́шы, бжⷭ҇твенною благода́тїю на ка́мени вѣ́ры, и҆ себѐ са́ми соверши́вше хра́мъ свѧще́нъ честны́ѧ трⷪ҇цы, тве́рдѡ пострада́сте. тѣ́мъ и҆ и҆сцѣлє́нїѧ и҆сточа́ете вѣ́рою къ ва́мъ притека́ющымъ, и҆ стра̑сти ѿгонѧ́ете, страстоно́сцы самобра́тнїи. моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Ꙗ҆́же бг҃а заче́нши безъ сѣ́мене, и҆ воплоще́нна ро́ждши безъ тлѝ, но́вымъ ѡ҆дѣѧ́нїемъ ѡ҆блекла́сѧ є҆сѝ нетлѣ́нїѧ дꙋ́ха: ꙗ҆́кѡ жи́зни бо мт҃и и҆ всѣ́хъ цр҃и́ца къ жи́зни преста́виласѧ є҆сѝ, дв҃о, невеще́ственнѣй. тѣ́мже по достоѧ́нїю вои́стиннꙋ показа́ласѧ є҆сѝ ѻ҆́блакъ, и҆сточа́ющь жи́зни на́шеѧ во́ды бг҃ома́ти всенепоро́чнаѧ. молѝ сн҃а твоего̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃о́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Рѣ̑чи прⷪ҇ро́кѡвъ и҆ гада̑нїѧ воплоще́нїе проѧви́ша ѿ дв҃ы твоѐ, хрⷭ҇тѐ: сїѧ́нїе блиста́нїѧ твоегѡ̀ во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆зы́детъ, и҆ возгласи́тъ тебѣ̀ бе́здна съ весе́лїемъ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ви́дите лю́дїе и҆ чꙋди́тесѧ: гора́ бо ст҃а́ѧ, и҆ ꙗ҆́вственнаѧ бг҃ꙋ, въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли превы́шше взе́млетсѧ, нб҃о земно́е въ нбⷭ҇ное и҆ нетлѣ́нное селе́нїе вселѧ́емо.

Жи́зни присносꙋ́щныѧ и҆ лꙋ́чшїѧ сме́рть твоѧ̀ бы́сть прехожде́нїе, чⷭ҇таѧ, ѿ привре́менныѧ къ бжⷭ҇твеннѣй вои́стиннꙋ и҆ непреходи́мѣй, преставлѧ́ѧ тѧ̀, чⷭ҇таѧ, въ весе́лїи сн҃а зрѣ́ти твоего̀ и҆ гдⷭ҇а.

Взѧ́шасѧ двє́ри нбⷭ҇ныѧ, и҆ а҆́гг҃ли воспѣ́ша: и҆ прїѧ́тъ хрⷭ҇то́съ дѣ́вства своеѧ̀ мт҃ре сосꙋ́дъ: херꙋві́ми под̾ѧ́ша тѧ̀ съ весе́лїемъ, серафі́ми же сла́вѧтъ ра́дꙋющесѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ю҆́ношски со враго́мъ спле́тшесѧ, до́блїи, сего̀ низложи́сте крⷭ҇тнымъ ѻ҆рꙋ́жїемъ тве́рдѡ, и҆ сокрꙋшє́нныѧ грѣхо́мъ сотвори́ша хра́мы гдⷭ҇еви жи́вы, благоче́стнѡ пою́щыѧ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ѿ хрⷭ҇та̀ ка́мене ᲂу҆сѣ́ченагѡ, ꙗ҆́коже пи́шетъ, ѿ горы̀ дв҃ы бг҃оѻтрокови́цы, ᲂу҆крѣ́пльшесѧ всесла́внїи ст҃і́и, і҆́дѡлѡмъ сокрꙋше́нїе содѣ́ласте, и҆ взѧ́ти бы́сте къ горѣ̀ ꙗ҆вле́ннѣй мꙋче́нїѧ, и҆ а҆́гг҃лѡмъ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆подо́бистесѧ.

Є҆ди́нꙋ зарю̀ трисо́лнечнагѡ бж҃ества̀, безбѡ́жнымъ ра́дꙋющесѧ возвѣстѝ дво́ица честна́ѧ мꙋ́чєникъ, флѡ́ръ же и҆ ла́ѵръ, и҆ мꙋче́нїѧ ча́шꙋ и҆спи́ша ᲂу҆се́рднѡ, хрⷭ҇тꙋ̀ пою́ще, сла́ва си́лѣ твое́й, чл҃вѣколю́бче.

Зако́нꙋ бж҃їю подкло́ншесѧ, преклони́ша беззакѡ́нныѧ, сего̀ є҆ди́наго честѝ ѿверзе́нїемъ ѻ҆че́съ, разꙋ̑мнаѧ и҆́хъ зрѣ̑нїѧ просвѣ́щше, мꙋ́чєницы бжⷭ҇твеннїи, свѣти̑льника два̀, и҆̀же концы̀ всѧ̑ просвѣти́вше.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ чⷭ҇тꙋю ѿ родѡ́въ и҆збра̀, бцⷣе, тѧ̀ приснодв҃ꙋ, зижди́тель всѣ́хъ и҆ бг҃ъ, и҆ твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ пала́тꙋ содѣ́ла нескве́рнꙋ, є҆ди́ный цр҃ь вѣкѡ́въ, и҆зъ тебє̀ человѣ́кѡмъ ꙗ҆ви́сѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю добро́тꙋ добродѣ́телей твои́хъ, хрⷭ҇тѐ, и҆сповѣ́мъ: ѿ присносꙋ́щныѧ бо сла́вы, соприсносꙋ́щное и҆ ѵ҆поста́сное возсїѧ́вый сїѧ́нїе, и҆зъ дѣ́вственныѧ ᲂу҆тро́бы, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни, вопло́щсѧ, возсїѧ́лъ є҆сѝ сл҃нце.

Ꙗ҆́кѡ на ѻ҆́блацѣ, дв҃о, а҆пⷭ҇льскїй ли́къ носи́мь, къ сїѡ́нꙋ ѿ конє́цъ, слꙋжи́ти тебѣ̀, ѻ҆́блакꙋ ле́гкомꙋ собира́шесѧ: ѿ неѧ́же вы́шнїй бг҃ъ сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни пра́ведное возсїѧ̀ сл҃нце.

Трꙋ́бъ бг҃опрїѧ́тнїи ѧ҆зы́цы бг҃осло́вныхъ мꙋже́й бл҃гогла́снѣйше бцⷣѣ вопїѧ́хꙋ, и҆схо́днꙋю возглаша́юще пѣ́снь дх҃омъ: ра́дꙋйсѧ, нетлѣ́нный и҆сто́чниче бж҃їѧ живонача́льнагѡ и҆ спаси́тельнагѡ всѣ̑мъ воплоще́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ, пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Раздѣле́нїѧ не под̾ѧ́тъ бжⷭ҇твеннаѧ дво́ица мꙋ́чєникъ самобра́тнаѧ: нераздѣ́льнѣй бо ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ вѣ́ровавше є҆ди́ною наде́ждою, раздѣле́нїемъ пре́лести безмѣ́стныѧ содержи̑мыѧ совокꙋпѝ бл҃года́тїю.

И҆́стины ве́рвїю, ѻ҆ско́рдомъ же бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма, ѡ҆каменє́нныѧ мы̑сли благоче́стнѡ страда́льцы и҆стеса́вше, хра́мы трⷪ҇цѣ пресла́вны бжⷭ҇твенною вѣ́рою содѣ́ласте, си́лою дх҃а.

Кореносѣка́тели ѕло́бы всѧ́кїѧ ꙗ҆ви́стесѧ, мч҃ницы сла́внїи, сади́тели же всѧ́кагѡ благоче́стїѧ, и҆ словесы̀ и҆ вещмѝ: и҆зра́стшїй цвѣ́тъ і҆ессе́евъ ѿ ко́рене бжⷭ҇твеннагѡ, въ непроходи́мыхъ сердца́хъ насади́сте. (с. 373)

Бг҃оро́диченъ:

Пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ, дв҃о, сокрове́нное вели́кое та́инство, є҆́же не ᲂу҆вѣ́дѣно бы́сть родѡ́мъ пє́рвымъ, всенепоро́чнаѧ, тобо́ю ꙗ҆ви́сѧ сло́во ѻ҆́ч҃ее превѣ́чное, вопло́щсѧ и҆ бы́въ чл҃вѣ́къ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Морскі́й пꙋчиноро́дный ки́товъ внꙋ́треннїй ѻ҆́гнь, тридне́внагѡ твоегѡ̀ погребе́нїѧ проѡбраже́нїе, є҆гѡ́же і҆ѡ́на прⷪ҇ро́къ показа́сѧ: спасе́нъ бо ꙗ҆́кѡ и҆ предпосла́сѧ, неврежде́нъ вопїѧ́ше: пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и.

Дае́тъ тебѣ̀, ꙗ҆̀же превы́ше є҆стества̀, цр҃ь всѣ́хъ бг҃ъ: въ ржⷭ҇твѣ́ бо дв҃ꙋ ꙗ҆́коже сохранѝ, та́кѡ во гро́бѣ тѣ́ло соблюдѐ нетлѣ́нно, и҆ спросла́ви бжⷭ҇твеннымъ преставле́нїемъ, че́сть тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ сн҃ъ мт҃ри да́рꙋѧ.

Вои́стиннꙋ тѧ̀ ꙗ҆́кѡ свѣ́телъ свѣ́щникъ невеще́ственнагѡ свѣ́та, кади́льницꙋ златꙋ́ю бжⷭ҇твеннагѡ ᲂу҆́глѧ, во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ вселѝ: рꙋ́чкꙋ и҆ же́злъ, скрижа́ль бг҃опи́саннꙋю, ковче́гъ ст҃ы́й, трапе́зꙋ сло́ва жи́зни, дв҃о, ржⷭ҇тво̀ твоѐ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Терпѣ́нїемъ неꙋкло́ннымъ беззакѡ́нныѧ побѣжда́юще, по зако́нꙋ страда́льцы хрⷭ҇тꙋ̀ достохва́льный коне́цъ принесо́сте, не покры́вшесѧ нече́стїѧ сꙋ́етствомъ.

Ѻ҆рꙋ́жїѧ си́льнагѡ ꙗ҆влѧ́еми 15 дх҃а, побѣди́сте врагѝ безплѡ́тныѧ, блаже́ннїи, и҆ стрⷭ҇ть блаже́ннꙋю въ ре́бра прободе́ннагѡ благоче́стнѡ воѡбрази́сте.

Ꙗ҆́коже два̀ предѡбра̀ сѡсца̀, сла́внїи, ꙗ҆ви́стесѧ цр҃кви хрⷭ҇то́вѣ, не млеко̀ пролива́юще, но да́ръ незави́стенъ и҆ спаси́теленъ и҆сцѣле́нїй и҆сточа́юще.

Бг҃оро́диченъ:

Недꙋ́говавшꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ грѣхо́мъ и҆сцѣлѝ, ꙗ҆́же врача̀ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ ро́ждшаѧ, пречⷭ҇таѧ, є҆го́же бжⷭ҇твеннїи мꙋ́чєницы и҆сповѣ́дающе, вра́чеве страсте́й ꙗ҆ви́стесѧ.

Конда́къ пра́здника, гла́съ в҃:

Въ моли́твахъ неꙋсыпа́ющꙋю бцⷣꙋ, и҆ въ предста́тельствахъ непрело́жное ᲂу҆пова́нїе, гро́бъ и҆ ᲂу҆мерщвле́нїе не ᲂу҆держа́ста: ꙗ҆́коже бо живота̀ мт҃рь, къ животꙋ̀ преста́ви, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

І҆́косъ:

Ѡ҆градѝ моѧ̑ помышлє́нїѧ, хрⷭ҇тѐ мо́й, и҆́бо стѣ́нꙋ мі́ра воспѣ́ти дерза́ю, чⷭ҇тꙋю мт҃рь твою̀: на столпѣ̀ глагѡ́лъ ᲂу҆крѣпи́ мѧ, и҆ въ тѧ́жкихъ мы́слехъ застꙋпи́ мѧ, ты́ бо взыва́ющымъ и҆ просѧ́щымъ вѣ́рою, молє́нїѧ и҆сполнѧ́еши. ты̀ мнѣ̀ ᲂу҆́бѡ да́рꙋй ѧ҆зы́къ доброрѣ́чивъ, и҆ по́мыслъ непосты́денъ: всѧ́кое бо бла́го даѧ́нїе ѿ тебє̀ низпосыла́етсѧ, свѣтопода́телю, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Безстꙋ́днѣй ꙗ҆́рости же и҆ ѻ҆гню̀, бжⷭ҇твенное жела́нїе сопротивлѧ́ѧсѧ, ѻ҆́гнь ᲂу҆́бѡ ѡ҆роша́ше, ꙗ҆́рости же смѣѧ́шесѧ, бг҃одохнове́нною слове́сною прпⷣбныхъ тривѣща́нною цѣвни́цею, противовѣща́ѧ мꙋсїкі̑йскимъ ѻ҆рга́нѡмъ посредѝ пла́мене: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃одѣ̑ланныѧ скрижа̑ли мѡѷсе́й, пи̑санныѧ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ, ꙗ҆́ростїю сокрꙋ́шъ: но сего̀ влⷣка ро́ждшꙋю неврежде́ннꙋ въ нбⷭ҇ныѧ сохра́нь до́мы, ны́нѣ внꙋ́трь вселѝ. съ не́ю и҆гра́юще вопїе́мъ хрⷭ҇тꙋ̀: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ кѷмва́лѣхъ ᲂу҆сты̀ чи́стыми, мꙋсїкі́йски же се́рдцемъ свѣ́тлымъ, доброгла́сною трꙋбо́ю, высо́кою мы́слїю, дв҃ы и҆ чи́стыѧ въ наро́читый и҆збра́нный де́нь преставле́нїѧ, дѣ́тельными пле́щꙋще рꙋка́ми, вопїе́мъ: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃омꙋ́дрїи собери́тесѧ лю́дїе: бж҃їѧ бо сла́вы селе́нїе, ѿ сїѡ́на преставлѧ́етсѧ къ нбⷭ҇номꙋ жили́щꙋ, и҆дѣ́же гла́съ чи́стъ пра́зднꙋющихъ, гла́съ несказа́ннагѡ ра́дованїѧ, и҆ въ весе́лїи вопїю́щихъ хрⷭ҇тꙋ̀. препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снисхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Древѧны̑ѧ ᲂу҆́бѡ и҆ ка́мєнныѧ бо́ги безбо́жныхъ разори́ша, столпы̀ бг҃оразꙋ̑мныѧ, флѡ́ръ и҆ ла́ѵръ великоимени́тїи, пою́щымъ себѐ возста́виша: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Сꙋ́ще и҆спо́лнени ѻ҆гнѧ̀ бжⷭ҇твеннагѡ, мч҃ницы, дх҃а, въ пе́щь воврещѝ прпⷣбныѧ мꙋ́жи непра́веднѡ хотѧ́щыѧ, тꙋ́чами бжⷭ҇твенныхъ моли́твъ ва́шихъ соблюдо́сте неврежде́ны, сла́внїи.

Болѧ́щымъ и҆сцѣле́нїе, ѡ҆би̑димымъ и҆збавле́нїе, бѣ́дствꙋющымъ всѣ̑мъ спасе́нїе при́снѡ подаю́тъ, флѡ́ръ и҆ ла́ѵръ, вопїю́ще мч҃ницы: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ шипо́къ ᲂу҆до́лїѧ тѧ̀ въ житїѝ, ѻ҆трокови́це, хрⷭ҇то́съ и҆збра̀, и҆ въ тѧ̀ всели́всѧ, пло́тїю про́йде, благово́нствꙋѧ на́съ бг҃оразꙋ́мїѧ дохновє́нїи, всенепоро́чнаѧ, бцⷣꙋ при́снѡ и҆сповѣ́дающихъ тѧ̀.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Пла́мень ѡ҆роша́ющь прпⷣбныѧ, ѕлочести̑выѧ же попалѧ́ющь, а҆́гг҃лъ бж҃їй всемо́щный, показа̀ ѻ҆трокѡ́мъ, живонача́льный же и҆сто́чникъ содѣ́ла бцⷣꙋ, тлю̀ сме́рти, и҆ живо́тъ точа́щꙋ пою́щымъ: содѣ́телѧ є҆ди́наго пои́мъ и҆зба́вленнїи, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Глаго́лы послѣ́довахꙋ бжⷭ҇твенномꙋ ковче́гꙋ свѧще́нномꙋ, всѐ мно́жество бг҃осло́вѡвъ въ сїѡ́нѣ, ка́мѡ и҆́деши ны́нѣ, ски́нїе, зовꙋ́ще, бг҃а жива́гѡ; не преста́й призира́ющи вѣ́рою пою́щыѧ: содѣ́телѧ є҆ди́наго пое́мъ и҆збавле́ннїи и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже воздѣ́вши рꙋ́цѣ, и҆схо́диши, всенепоро́чнаѧ, рꙋ́цѣ, и҆́миже бг҃а носи́ла є҆сѝ пло́тїю, со дерзнове́нїемъ ꙗ҆́кѡ мт҃и рекла̀ є҆сѝ къ рожде́нномꙋ: ꙗ҆̀же мѝ да́лъ є҆сѝ, во вѣ́ки сохранѝ, вопїю́щыѧ тебѣ̀: содѣ́телѧ є҆ди́наго пое́мъ и҆зба́вленнїи и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы бл҃гослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Глаго́ломъ живы́мъ пита́юще дꙋ́шы, всеприснопа́мѧтнїи, гла́домъ та́ющымъ спаси́тельное бра́шно, ᲂу҆бѡ́гимъ промышле́нїе, и҆ си̑рымъ ꙗ҆ви́стесѧ, всѣ̑мъ дово́льствꙋюще, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ пою́ще: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѡ҆свѧще́нно и҆мꙋ́ще житїѐ и҆ кончи́нꙋ, вре́мѧ до́лго мꙋ́дрїи скрыва́еми, ѿ землѝ и҆зда́стесѧ, па́че зарѝ со́лнечныѧ на́мъ, возсїѧ́вше лꙋчѝ пресла́вныхъ чꙋде́съ, вѣ́рою пою́щымъ: ѻ҆́троцы блгⷭ҇ви́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Два̀ свѣти́льника ꙗ҆ви́стесѧ мы́сленнѣй тве́рди, цр҃ковь сщ҃е́ннѡ ᲂу҆краша́юще, и҆ всю̀ просвѣща́ете свѣ́тлѡ тва́рь при́снѡ чꙋдотворє́нїи страстоте́рпцы, вопїю́ще: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ѣ́йши є҆сѝ а҆́гг҃лъ, ро́ждши, дв҃о прест҃а́ѧ, ст҃ы́хъ ст҃а́го, за милосе́рдїе бы́вша несмѣ́снѡ чл҃вѣ́ка, ꙗ҆́коже є҆смы̀, спастѝ вопїю́щыѧ є҆мꙋ̀ непреста́ннѡ: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Побѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ᲂу҆ста́вы въ тебѣ̀, дв҃о чⷭ҇таѧ: дѣ́вствꙋетъ бо ржⷭ҇тво̀, и҆ живо́тъ пред̾ѡбрꙋча́етъ сме́рть: по рождествѣ̀ дв҃а, и҆ по сме́рти жива̀, спаса́еши при́снѡ, бцⷣе, наслѣ́дїе твоѐ.

Дивлѧ́хꙋсѧ а҆́гг҃льскїѧ си̑лы, въ сїѡ́нѣ смотрѧ́юще своего̀ влⷣкꙋ, же́нскꙋю дꙋ́шꙋ рꙋка́ми носѧ́щаго: пречи́стѡ бо ро́ждшей, сынолѣ́пнѡ провозглаша́ше: грѧдѝ, чⷭ҇таѧ, съ сн҃омъ и҆ бг҃омъ просла́влена бꙋ́ди.

Ѡ҆прѧ́та ли́къ а҆по́стольскїй бг҃опрїѧ́тное тѣ́ло твоѐ, со стра́хомъ зрѧ́ще, и҆ гла́сомъ ве́лїимъ вѣща́юще: въ нбⷭ҇ныѧ до́мы къ сн҃ꙋ восходѧ́щи, спаса́еши при́снѡ, бцⷣе, наслѣ́дїе твоѐ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Сѐ ᲂу҆́бѡ, вопїѧ́ше дре́вле дв҃дъ, что̀ добро̀ и҆ красно̀ и҆ спаси́тельно, но є҆́же ꙗ҆́вѣ бжⷭ҇твєннымъ бра́тїѧмъ вкꙋ́пѣ жи́ти въ дꙋ́сѣ, подви́гшымсѧ ꙗ҆́снѡ, и҆ побѣ́дꙋ взе́мшымъ на дїа́вола: и҆̀хже по достоѧ́нїю ᲂу҆блажа́емъ.

Красны̀ ꙗ҆ви́стесѧ ѻ҆́чи честны́ѧ цр҃кве благода́тїю: и҆ ѻ҆́чи дре́вле ѡ҆слѣплє́ныѧ тмо́ю лю́тою, и҆ пре́жде сме́рти ст҃і́и, и҆ по кончи́нѣ свѧще́ннѣй, ѿверзо́сте въ сла́вꙋ всѣ́хъ бл҃годѣ́телю, ла́ѵре и҆ флѡ́ре достохва́льнїи.

Зна́меньми ꙗ҆вле́нными и҆ стра́шными хрⷭ҇то́съ гро́бъ ва́шъ ст҃і́и, и҆ ра́кꙋ, дре́вле ꙗ҆́коже проречѐ, ꙗ҆влѧ́етъ, и҆дѣ́же терпѣли̑ваѧ тѣлеса̀ лежа́хꙋ свѧще́ннѡ, лꙋчы̀ и҆сцѣле́нїй и҆спꙋща́юще бога́тнѡ, и҆ благово́нїе достохва́льное.

Бжⷭ҇твеннаѧ и҆ свѣтоно́снаѧ вои́стиннꙋ дво́ица, ла́ѵре и҆ флѡ́ре, добропобѣ́днїи мꙋ́чєницы, на нб҃сѣ́хъ всегда̀ трⷪ҇цѣ вседѣ́тельнѣй предстоѧ́ще, и҆збавле́нїе грѣхѡ́въ лю́тыхъ и҆спроси́те, вѣ́рою ва́шꙋ бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть на землѝ торжествꙋ́ющымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Стра́шно твоѐ ржⷭ҇тво̀, мт҃и чⷭ҇таѧ, нбⷭ҇ныѧ бо є҆гѡ́же трепе́щꙋтъ чи́ны, сло́ва бж҃їѧ, чл҃вѣ́ка бы́вша на землѝ, па́че є҆стества̀ родила̀ є҆сѝ, пребы́вши дв҃ою, ꙗ҆́коже пре́жде. тѣ́мже тѧ̀ бцⷣꙋ, и҆ ѧ҆зы́комъ и҆ се́рдцемъ и҆сповѣ́дающе, велича́емъ.

Свѣти́ленъ пра́здника. Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:

А҆пⷭ҇ли ѿ конє́цъ совокꙋ́пльшесѧ здѣ̀, въ геѳсїмані́йстѣй ве́си погреби́те тѣ́ло моѐ: и҆ ты̀, сн҃е и҆ бж҃е мо́й, прїимѝ дꙋ́хъ мо́й.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Ли́къ ᲂу҆ч҃ни̑къ собира́етсѧ, ꙳ погребстѝ мт҃рь бцⷣꙋ, ꙳ прише́дше ѿ конє́цъ, ꙳ всеси́льнымъ манове́нїемъ.

Сті́хъ: Воскреснѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Невѣ́ста бж҃їѧ, ꙳ цр҃и́ца дв҃а, ꙳ и҆збра̑ннымъ сла́ва, ꙳ хвала̀ дѣ́вамъ, ꙳ къ сн҃ꙋ преселѧ́етсѧ.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Тѣ́ло твоѐ ꙳ тлѣ́нїѧ непристꙋ́пно бы́сть, ꙳ и҆ къ погребе́нїю преда́сѧ ꙳ є҆стество́мъ зако́на, ꙳ пребыва́етъ же нетлѣ́нно.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃:

Всечестно́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе, прест҃а́ѧ дв҃о чⷭ҇таѧ, а҆́гг҃лъ мно́жество на нб҃сѝ, и҆ человѣ́ческїй ро́дъ на землѝ ᲂу҆блажа́емъ, ꙗ҆́кѡ мт҃и была̀ є҆сѝ творца̀ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ бг҃а: того̀ молѧ́щи не преста́й ѡ҆ на́съ, мо́лимсѧ, на тѧ̀ съ бг҃омъ ᲂу҆пова́нїе поло́жшихъ, бцⷣе всепѣ́таѧ, и҆ неискꙋсобра́чнаѧ.

На лїтꙋргі́и, блажє́нна пра́здника, пѣ́снь д҃-ѧ ѻ҆бою̀ канѡ́нѡвъ, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃. Прокі́менъ пра́здника, и҆ ст҃ы́хъ: Ст҃ы̑мъ и҆̀же сꙋ́ть на землѝ є҆гѡ̀, ᲂу҆дивѝ гдⷭ҇ь всѧ̑ хотѣ̑нїѧ своѧ̑ въ ни́хъ. Сті́хъ: Предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ: А҆пⷭ҇лъ ко є҆фесе́ємъ, зача́ло сл҃г. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло ѯ҃г. Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ:

* * *

14

Исправлена опечатка оригинала: то́йже. Прим. orthlib

15

Исправлена опечатка оригинала: ѧ҆влѧ́еми. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle