Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѳ҃ї-й де́нь. Ст҃а́гѡ мч҃ника а҆ндре́а стратила́та, и҆ съ ни́мъ двꙋ̀ ты́сѧщъ, пѧтѝ сѡ́тъ девѧти́десѧти тре́хъ.

И҆ пра́зднованїе прест҃ѣ́й бцⷣѣ, въ че́сть є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны донскі́ѧ.

Слꙋ́жба сїѧ̀ пи́сана въ приложе́нїи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ст҃о́е твоѐ пречи́стое, ꙳ и҆ честно́е преставле́нїе, ꙳ не на разстоѧ́нїе лю́бѧщихъ тѧ̀, ꙳ но неѿто́ржено соедине́нїе, дв҃о, бы́сть: ꙳ мы́сленнѡ бо при́снѡ тѧ̀ вои́стиннꙋ ꙳ сла́вѧщымъ бж҃їю мт҃рь, ꙳ ꙗ҆влѧ́ешисѧ, даю́щи твою̀ благода́ть, ꙳ и҆ показꙋ́ющи, ꙗ҆́кѡ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ ꙳ предста́тельница дарова́ласѧ є҆сѝ.

Ковче́гъ свѧще́нїѧ, ꙳ въ тѧ̀ все́льшагѡсѧ, ꙳ бцⷣе чⷭ҇таѧ, бы́вши, ꙳ къ нестарѣ́емомꙋ поко́ю ꙳ ѿ землѝ преставлѧ́ешисѧ, ꙳ тѣ́мъ и҆ тогѡ̀ ѡ҆сїѧ́ема свѣ́тлостїю. ꙳ тѣ́мже свы́ше назира́еши ꙳ любо́вїю тѧ̀ пою́щыѧ, ꙳ и҆ бжⷭ҇твєннаѧ вели̑чїѧ твои́хъ чꙋде́съ проповѣ́дающыѧ.

Ꙗ҆́кѡ черто́гъ многосвѣ́телъ, ꙳ сн҃ъ тво́й и҆ гдⷭ҇ь, ꙳ въ жили̑ща прїе́мъ тѧ̀, пречⷭ҇таѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ковче́гъ свѧще́нїѧ, ꙳ тебѐ показа̀ безплѡ́тнымъ во́инствѡмъ, ꙳ и҆ ст҃ы́хъ селе́нїємъ, ꙳ сла́вою неизглаго́ланнꙋю ꙳ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆збавлѧ́ющꙋю, ꙳ любо́вїю воспѣва́ющыѧ ꙳ вели̑чїѧ твоѧ̑, чⷭ҇таѧ.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мꙋ́чєницы:

Мꙋ́жества ѻ҆́бразъ ꙗ҆́вльсѧ, ꙳ на со́нмищи дерзнꙋ́лъ є҆сѝ ꙳ пода́ти себѐ сꙋди́щꙋ страда́нїѧ, ꙳ ꙗ҆́коже воево́да семꙋ̀ пред̾иды́й, ꙳ а҆ндре́е страстоте́рпче пребога́те: ꙳ вѣ̑рнымъ же всегда̀ и҆сцѣле́нїй то́чиши во́ды, ꙳ съ нб҃съ бл҃года́ть прїе́мъ.

Мꙋ́жества тезоимени́тъ ꙗ҆́вльсѧ, ꙳ мꙋ́жески хра́бровавъ, ꙳ со враго́мъ спле́тсѧ, ꙳ и҆ сего̀ погꙋби́лъ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ и҆но́го фараѡ́на, ꙳ стрꙋѧ́ми крове́й твои́хъ ꙳ погрꙋзи́въ всѐ во́инство, досточꙋ́дне. ꙳ тѣ́мже молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Во́инство многочи́сленное, ꙳ бг҃ꙋ да́телю, сла́вне, ꙳ благи́хъ приве́лъ є҆сѝ подви́гшеесѧ, ꙳ и҆ сме́ртїю безсме́ртнꙋю сла́вꙋ ꙳ ѡ҆брѣ́тшее съ тобо́ю, пресла́вне. съ ни́миже молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃:

Є҆гда̀ и҆зшла̀ є҆сѝ, бцⷣе дв҃о, ко и҆зъ тебє̀ ро́ждшемꙋсѧ неизрече́ннѡ, бѧ́ше і҆а́кѡвъ бра́тъ бж҃їй и҆ пе́рвый свѧщеннонача́льникъ, пе́тръ же, честнѣ́йшїй верхо́вникъ, бг҃осло́вѡвъ нача́льникъ, и҆ ве́сь бжⷭ҇твенный а҆пⷭ҇льскїй ли́къ, ꙗ҆вле́ннымъ бг҃осло́вїемъ пѣсносло́вѧще бжⷭ҇твенное и҆ стра́шное хрⷭ҇та̀ бг҃а смотре́нїѧ та́инство, и҆ живонача́льное и҆ бг҃опрїѧ́тное твоѐ тѣ́ло погре́бше, ра́довахꙋсѧ, всепѣ́таѧ. превы́ше же прест҃ы̑ѧ и҆ старѣ́йшыѧ а҆́гг҃льскїѧ си̑лы, чꙋдесѝ дивѧ́щесѧ, прини́кше дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ глаго́лахꙋ: возьми́те ва̑ша врата̀, и҆ воспрїими́те ро́ждшꙋю нб҃сѐ и҆ землѝ творца̀, славословле́ньми же воспое́мъ честно́е и҆ ст҃о́е тѣ́ло, вмѣсти́вшее на́ми неви́димаго и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мже, и҆ мы̀ па́мѧть твою̀ пра́зднꙋюще, вопїе́мъ тѝ, препѣ́таѧ: хрⷭ҇тїа́нскїй ро́гъ вознесѝ, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Безсме́ртнымъ ᲂу҆спе́нїемъ бж҃їѧ мт҃ре, ꙳ а҆́гг҃льскїй собо́ръ ра́дꙋетсѧ: ꙳ и҆ сїѧ̀ ѿходѧ́щи во ѻ҆би́тєли вѣ̑чныѧ вселѧ́етсѧ, ꙳ и҆ къ весе́лїю нбⷭ҇номꙋ прехо́дитъ, ꙳ въ бжⷭ҇твеннꙋю ра́дость и҆ вѣ́чное наслажде́нїе.

Сті́хъ: Воскреснѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ ст҃ы́ни твоеѧ̀.

Жи́знь вы́шнюю жела́ющи, ꙳ сїю̀ ѡ҆ста́вила є҆сѝ, бг҃ороди́тельнице, ꙳ ѻ҆трокови́це, дѣ́вства цвѣ́те, ꙳ хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ всѣ́хъ живота̀, ꙳ благоговѣ́йнѡ предстоѧ́ще а҆пⷭ҇льскїй собо́ръ, ꙳ честно́мꙋ твоемꙋ̀ погребе́нїю, бг҃оневѣ́стнаѧ.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Твои́мъ и҆схо́днымъ пѣ́нїемъ и҆ надгро́бнымъ ꙳ воздꙋ́хъ ᲂу҆́бѡ ѡ҆свѧти́сѧ, ꙳ восхожде́нїемъ твои́мъ, ꙳ мт҃и бг҃а чл҃вѣколю́бца, ꙳ чꙋ́до стра́шное, бцⷣе неискꙋсомꙋ́жнаѧ. ꙳ тѣ́мже вѣ́рнѡ покланѧ́емтисѧ вѣ́рнїи, ꙳ бцⷣе неискꙋсобра́чнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ є҃:

Прїиди́те, празднолю́бныхъ собо́ръ, прїиди́те и҆ ли́къ соста́вимъ, прїиди́те, вѣнча́емъ пѣ́сньми цр҃ковь, ᲂу҆покое́нїемъ ковче́га бж҃їѧ. дне́сь бо нб҃о простира́етъ нѣ̑дра, прїе́млѧ ро́ждшꙋю всѣ́ми невмѣсти́маго: и҆ землѧ̀ и҆сто́чникъ жи́зни, ѿдаю́щи благослове́нїе, ᲂу҆краша́етсѧ благолѣ́пїемъ. а҆́гг҃ли ли́къ составлѧ́ютъ со а҆пⷭ҇лы, ᲂу҆жа́снѡ взира́юще, ѿ живота̀ въ живо́тъ преставлѧ́емꙋ, ро́ждшꙋю нача́льника жи́зни. всѝ поклони́мсѧ є҆́й, молѧ́щесѧ: сро́днагѡ присвое́нїѧ не забꙋ́ди, влⷣчце, вѣ́рнѡ пра́зднꙋющихъ всест҃о́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе.

Тропа́рь ст҃а́гѡ, гла́съ є҃:

Земна́гѡ са́на сла́вꙋ ѡ҆ста́вивъ, нбⷭ҇ное црⷭ҇тво наслѣ́довалъ є҆сѝ: кро́вными ка́плѧми, ꙗ҆́кѡ пречꙋ́днымъ ка́менїемъ нетлѣ̑нныѧ вѣнцы̑ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ приве́лъ є҆сѝ собо́ръ страстоте́рпєцъ. съ ли́ки а҆́гг҃льскими въ невече́рнѣмъ, свѣ́тѣ, незаходи́маго сл҃нца хрⷭ҇та̀ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, свѧ́те а҆ндре́е стратила́те: є҆го́же молѝ, съ пострада́вшими съ тобо́ю при́снѡ, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ а҃.

Въ ржⷭ҇твѣ̀ дѣ́вство сохрани́ла є҆сѝ, во ᲂу҆спе́нїи мі́ра не ѡ҆ста́вила є҆сѝ, бцⷣе, преста́виласѧ є҆сѝ къ животꙋ̀, мт҃и сꙋ́щи живота̀: и҆ моли́твами твои́ми и҆збавлѧ́еши ѿ сме́рти дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени:

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Въ нбⷭ҇наѧ мы́слєннаѧ твоѧ̀ дꙋша̀, въ ра́й чⷭ҇тое твоѐ тѣ́ло преста́висѧ, ѿ тлѝ, пренепоро́чнаѧ, въ мѣ́сто свѣ́тло: тѣ́мже воздадѐ беззакѡ́ннымъ гдⷭ҇ь, ле́сть бо сотвори́ша честно́мꙋ тѣ́лꙋ твоемꙋ̀. сегѡ̀ ра́ди соше́дшесѧ, почита́емъ твоѐ, дв҃о, преставле́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Землѧ̀ ᲂу҆́бѡ благослови́сѧ погребе́нїемъ твои́мъ, воздꙋ́хъ же ѡ҆свѧти́сѧ восхожде́нїемъ твои́мъ, марі́е всепѣ́таѧ, а҆́гг҃ли же тебѣ̀ двє́ри нбⷭ҇ныѧ ѿверзо́ша, и҆дѣ́же ны́нѣ предстоѧ́щи, сн҃ꙋ твоемꙋ̀ мо́лишисѧ ѡ҆ ми́рѣ мі́ра, мт҃и безневѣ́стнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на и҃.

Творе́нїе і҆ѡа́нна дамаскина̀.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ ᲂу҆спе́нїе.

Дѣ̑вы ѻ҆трокѡви́цы съ марїамі́ею прⷪ҇ро́чицею пѣ́снь и҆схо́днꙋю ны́нѣ воскли́кните: дв҃а бо и҆ є҆ди́на бг҃ома́ти ко прїѧ́тїю нбⷭ҇номꙋ преставлѧ́етсѧ.

Досто́йнѡ ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нное тѧ̀ нб҃о, прїѧ́ша нбⷭ҇наѧ пречⷭ҇таѧ бжⷭ҇твєннаѧ селє́нїѧ: и҆ предста̀ свѣ́тлѡ ᲂу҆кра́шена, ꙗ҆́кѡ невѣ́ста всенепоро́чнаѧ, цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ.

И҆ ст҃а́гѡ на д҃. є҆гѡ́же краегране́сїе:

Пѣ́сньми пою̀ тѧ̀, а҆ндре́е стратила́те. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ то́йже. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма, а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Пѣ́ти свѧще́нное твоѐ торжество̀ ᲂу҆се́рдствꙋющагѡ, свѣ́тлыми дх҃а зарѧ́ми дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆зарѝ, и҆ мглꙋ̀ ѿженѝ невѣ́дѣнїѧ, мꙋ́чениче сла́вне.

Мꙋ́ченикъ бога́тнѡ свѣ́тлостьми, блаже́нне ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ, мꙋжемꙋ́дреннѡ си́лою бжⷭ҇твенною попра́лъ є҆сѝ льсти́ваго, и҆ побѣди́тель бы́въ мꙋ́чениче великоимени́те а҆ндре́е.

Оу҆мертви́въ ꙗ҆̀же на землѝ мꙋдрова̑нїѧ, мꙋ́чениче многострада́льне, ᲂу҆мертви́вшемꙋсѧ сло́вꙋ тебє̀ ра́ди, мꙋ́жески послѣ́довалъ є҆сѝ, и҆ къ жи́зни неги́бнꙋщей сме́ртїю преминꙋ́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же въ пло́ть за премно́гꙋю бла́гость, и҆зъ тебє̀, всенепоро́чнаѧ, на спасе́нїе всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ, вои́стиннꙋ ѡ҆бле́ксѧ, бг҃ꙋ вкꙋ́пѣ и҆ чл҃вѣ́къ сꙋгꙋ́бъ є҆стество́мъ познава́етсѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй па́мѧти твое́й вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Ѿ ме́ртвыхъ чре́слъ произве́дшисѧ, є҆стество́мъ подо́бна, чⷭ҇таѧ, и҆схожде́нїе разрѣшѝ: ро́ждши же сꙋ́щꙋю жи́знь, къ жи́зни преста́висѧ бжⷭ҇твеннѣй и҆ ѵ҆поста́снѣй.

Ли́къ бг҃осло́вѡвъ ѿ конє́цъ, свы́ше же а҆́гг҃лъ мно́жєства къ сїѡ́нꙋ и҆дѧ́хꙋ, всеси́льнымъ манове́нїемъ, достодо́лжнѡ, влⷣчце, твоемꙋ̀ погребе́нїю слꙋжа́ще.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Вѣ́триломъ крⷭ҇та̀ напа́сти препла́ваѧ пꙋчи́нꙋ, врагѝ, сла́вне, стрꙋѧ́ми твои́хъ крове́й погрꙋзи́лъ є҆сѝ.

Собла̑знъ лꙋка́вагѡ, и҆ тогѡ̀ хи́тростей превы́ше, ꙗ҆́кѡ побѣди́тель и҆зрѧ́денъ, мꙋ́чениче, бы́въ, просла́вилсѧ є҆сѝ.

Оу҆краша́емь благолѣ́пїѧ вѣнце́мъ, мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, всегда̀ со и҆збра́нными мꙋ́чєники въ ра́дости предстои́ши.

Бг҃оро́диченъ:

И҆збавлѧ́ющаго человѣ́ки ѿ мꙋчи́тельства вра́жїѧ, родила̀ є҆сѝ всѣ́хъ гдⷭ҇а, влⷣчце дв҃о всенепоро́чнаѧ.

Конда́къ ст҃а́гѡ, гла́съ в҃:

Въ моли́твахъ гдⷭ҇еви предстоѧ̀, ꙗ҆́коже ѕвѣзда̀ со́лнцꙋ предтекі́й, и҆ жела́емое сокро́вище црⷭ҇твїѧ ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ, ра́дости неизрече́нныѧ и҆сполнѧ́ѧсѧ: безсме́ртномꙋ цр҃ю̀ въ безконє́чныѧ вѣ́ки, ѿ а҆́гг҃лъ безпреста́ни хвали́момꙋ пое́ши, а҆ндре́е стратила́те. съ ни́миже моли́сѧ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Мꙋ́жествомъ дꙋ́шꙋ ᲂу҆крѣплѧ́ѧ, мꙋ́чениче, потреби́лъ є҆сѝ вра́жїе крѣ́пкое сꙋровство̀, и҆ ра́дꙋѧсѧ пострада́лъ є҆сѝ, и҆ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ. тѣ́мже всѝ пресвѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть пра́зднꙋемъ весе́лїемъ се́рдца, а҆ндре́е пребога́те.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже.

Подо́бенъ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Ли́къ бжⷭ҇твенныхъ а҆пⷭ҇лъ собра́сѧ, погребсти́ тѧ прече́стнѡ, бцⷣе всечⷭ҇таѧ: съ ни́миже и҆ а҆́гг҃льстїи чи́ни воспѣва́хꙋ преставле́нїе твоѐ, взыва́юще прехва́льнѡ. съ ни́миже и҆ мы̀ любо́вїю и҆гра́юще, чⷭ҇таѧ, хвалꙋ̀ тебѣ̀ прино́симъ гла́сы пѣ́сненными вѣ́рнїи, и҆ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, предста́тельнице при́снѡ чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ, є҆́же ѿ дв҃ы воплоще́нїѧ тебє̀ вы́шнѧгѡ, прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотрѧ́ѧ, зовѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Чꙋ́до бѧ́ше зрѣ́ти, нб҃о всѣ́хъ цр҃ѧ̀ ѡ҆дꙋшевле́нное, и҆спражднє́нїѧ преходѧ́щее земна̑ѧ, ꙗ҆́кѡ чꙋ́дна дѣла̀ твоѧ̑: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

А҆́ще и҆ непости́жный сеѧ̀ пло́дъ, и҆́мже нб҃са̀ бы́ша, погребе́нїе прїѧ́тъ во́лею, ꙗ҆́кѡ ме́ртвъ: ка́кѡ погребе́нїѧ ѿве́ржетсѧ неискꙋсобра́чнѡ ро́ждшаѧ;

Въ преставле́нїи твое́мъ, мт҃и бж҃їѧ, простра́ннѣйшее тѣ́ло твоѐ и҆ бг҃опрїѧ́тное, а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства, свѧще́нными кри́лы, тре́петомъ и҆ ра́достїю покрыва́хꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́кѡ стѣ́нꙋ крѣ́пкꙋ тѧ̀ цр҃ковь стѧжа́вши, премꙋ́дре, вра́жїими сопроти́вными прилѡ́ги непреклони́ма ꙗ҆влѧ́етсѧ, зовꙋ́щи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бжⷭ҇твенными ᲂу҆чє́нїи ᲂу҆крѣпи́въ мꙋ́ченическїй по́лкъ, ꙗ҆́коже воево́да, тѣ́лꙋ ꙗ҆́кѡ растли́тисѧ, сла́вне, хотѧ́щꙋ, пощади́тисѧ ника́коже повинꙋ́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ ѻ҆рꙋ́жїемъ воѡрꙋжи́всѧ мꙋ́жествомъ, и҆ ꙗ҆́коже мече́мъ ѡ҆боюдꙋѻ́стрымъ, а҆ндре́е преблаже́нне, крⷭ҇то́мъ честны́мъ врагѝ потреби́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже воево́да до́блественнѣйшїй.

Тѧ̀ побо́рника вѣ́ры восхвалѧ́емъ, ꙗ҆́кѡ страда́льца непобѣди́ма, и҆ нбⷭ҇ныѧ свѣ́тлости прича́стника, и҆ и҆сто́чника и҆сточа́юща во́ды чꙋде́съ тре́бꙋющымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Восхвалѧ́емъ тѧ̀, похвало̀ мꙋ́ченикѡвъ и҆ вѣ́рныхъ спасе́нїе, всѝ человѣ́честїи ро́ди, пренепоро́чнаѧ: бг҃а бо родила̀ є҆сѝ, пребы́вши дв҃а нетлѣ́нна.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ честнѣ́мъ ᲂу҆спе́нїи твое́мъ: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, ѿ землѝ преста́виласѧ є҆сѝ къ вѣ̑чнымъ ѻ҆би́телемъ и҆ къ безконе́чнѣй жи́зни, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ спасе́нїе подава́ющаѧ.

Да возгласѧ́тъ трꙋбы̑ бг҃осло́вѡвъ дне́сь: ѧ҆зы́къ же многовѣща́нный человѣ́ческїй ны́нѣ да восхва́литъ: да ѡ҆гласи́тъ же воздꙋ́хъ, безмѣ́рнымь сїѧ́ѧ свѣ́томъ: а҆́гг҃ли да пою́тъ пречⷭ҇тыѧ дв҃ы ᲂу҆спе́нїе.

Сосꙋ́дъ подоба́ше и҆збра́нный, пѣ́нїемъ тѝ ве́сь ᲂу҆дивлѧ́емь, дв҃и́це, и҆схо́денъ, ве́сь ѡ҆свѧще́нъ бг҃ови, всѣ̑мъ бг҃опрїѧ́тенъ, и҆ се́й и҆́стиннѡ ꙗ҆влѧ́емый, бцⷣе всепѣ́таѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ, вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Мꙋ́жества и҆́стиннагѡ бы́въ тезоимени́тъ, ѿгна́лъ є҆сѝ врагѝ твоѧ̑, и҆ до конца̀, а҆ндре́е всебл҃же́нне, потреби́лъ є҆сѝ.

Во́ды вѣ̑рнымъ и҆сцѣле́нїй всегда̀, прехва́льне, и҆сточа́еши, спаси́тельною бл҃года́тїю ѡ҆богати́въ дꙋхо́вною.

Протечѐ во всю̀ зе́млю вои́стиннꙋ, бг҃одꙋхнове́нне, хвала̀ твои́хъ чꙋде́съ, и҆ честна́гѡ мꙋче́нїѧ, сїѧ́нїе бжⷭ҇твенныѧ бл҃года́ти.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆рꙋ̑жїѧ врага̀ ны́нѣ до конца̀ ѡ҆скꙋдѣ́ша, ро́ждши тебѣ̀, бцⷣе, копїе́мъ ᲂу҆ѧ́звеннаго, и҆ мі́ръ ѡ҆бно́вльша.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

И҆зъ тебє̀ жи́знь возсїѧ̀, ключѝ дѣ́вства не рꙋши́вши: ка́кѡ ᲂу҆́бѡ пречⷭ҇тое и҆ живонача́льное твоѐ тѣ́ло и҆скꙋше́нїѧ сме́рти бы́сть прича́стно;

Жи́зни бы́вши хра́мъ, жи́знь присносꙋ́щнꙋю ᲂу҆лꙋчи́ла є҆сѝ: сме́ртїю бо къ животꙋ̀ преминꙋ́ла є҆сѝ, ꙗ҆́же жи́знь ро́ждши воѷпоста́снꙋю.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Притꙋпи́лъ є҆сѝ лꙋка́вагѡ жа̑ла болѣ́зньми твои́ми, и҆ къ неболѣ́зненнѣй сла́вѣ преста́вилсѧ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, мч҃ниче а҆ндре́е, стратила́те мꙋ́ченическихъ честны́хъ полкѡ́въ.

Кровьмѝ ма́лыми и҆змѣни́лъ є҆сѝ свѣ́тлость вѣ́чнꙋющїѧ сла́вы, и҆ ра́дость никогда́же престаю́щꙋю, и҆ вѣнцы̀ нбⷭ҇ныѧ, и҆ сїѧ́нїе невече́рнее.

Во́инство многочи́сленное, мꙋ́чениче, собра́въ, и҆ ликѡ́мъ а҆́гг҃льскимъ приче́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, съ тобо́ю страда́вшее: ра́достнѡ влⷣчцѣ всѣ́хъ предстоитѐ.

Бг҃оро́диченъ:

Родила̀ є҆сѝ неизглаго́ланнѡ ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льнаго, ᲂу҆подо́бльшасѧ человѣ́кѡмъ, па́че ᲂу҆ма̀ и҆ сло́ва, бг҃ороди́тельнице. є҆го́же молѝ, и҆зба́витисѧ ѿ бѣ́дъ рабѡ́мъ твои̑мъ.

Конда́къ пра́здника, гла́съ в҃:

Въ моли́твахъ неꙋсыпа́ющꙋю бцⷣꙋ, и҆ въ предста́тельствахъ непрело́жное ᲂу҆пова́нїе, гро́бъ и҆ ᲂу҆мерщвле́нїе не ᲂу҆держа́ста: ꙗ҆́коже бо живота̀ мт҃рь, къ животꙋ̀ преста́ви, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

І҆́косъ:

Ѡ҆градѝ моѧ̑ помышлє́нїѧ хрⷭ҇тѐ, мо́й, и҆́бо стѣ́нꙋ мі́ра воспѣ́ти дерза́ю, чⷭ҇тꙋю мт҃рь твою̀: на столпѣ̀ глагѡ́лъ ᲂу҆крѣпи́ мѧ, и҆ въ тѧ́жкихъ мы́слехъ застꙋпи́ мѧ: ты́ бо взыва́ющымъ, и҆ просѧ́щымъ вѣ́рою, молє́нїѧ и҆сполнѧ́еши. ты̀ мнѣ̀ ᲂу҆́бѡ да́рꙋй ѧ҆зы́къ доброрѣ́чивъ, и҆ по́мыслъ непосты́денъ: всѧ́кое бо бла́го даѧ́нїе ѿ тебє̀ низпосыла́етсѧ, свѣтопода́телю, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ю҆́ношы и҆ дѣ̑вы, дв҃ыѧ же и҆ бг҃ома́тере па́мѧть чтꙋ́ще, ста́рцы и҆ мона́си, ца́рїе и҆ сꙋдїи̑ по́йте: ѻ҆тє́цъ на́шихъ гдⷭ҇и и҆ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Да вострꙋ́бѧтъ трꙋбо́ю дꙋхо́вною го́ры нбⷭ҇ныѧ, да ра́дꙋютсѧ хо́лми, и҆ да и҆гра́ютъ бжⷭ҇твеннїи а҆пⷭ҇ли: цр҃и́ца къ сн҃ꙋ преставлѧ́етсѧ, съ ни́мъ црⷭ҇твꙋющи.

Всесвѧще́нное преставле́нїе, бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ и҆ нетлѣ́нныѧ мт҃ре, премі́рныѧ вы́шнихъ си́лъ совокꙋпѝ чи́ны, весели́тисѧ съ сꙋ́щими на землѝ, тебѣ̀ пою́щими: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Стрꙋѧ́ми кро́вными и҆сто́чникъ и҆стещѝ сотвори́лъ є҆сѝ, всѧ́ческихъ недꙋ̑гъ, мꙋ́чениче, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ болѣ́знь и҆сцѣлѧ́ющь, пристꙋпа́ющымъ къ тебѣ̀ несꙋмнѣ́нною вѣ́рою, бг҃одохнове́нне.

Ст҃ы́хъ собо́ръ прест҃о́мꙋ сло́вꙋ, мꙋ́дре мꙋ́чениче, приве́лъ є҆сѝ кро́вїю, жи́знь нестарѣ́емꙋю наслѣ́довалъ є҆сѝ: съ ни́миже молѝ ѡ҆ на́съ хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца.

Бжⷭ҇твенною ре́вностїю твои́ми кровьмѝ багрѧни́цꙋ себѣ̀, мч҃ниче, ѡ҆багри́въ, и҆ въ сїю̀ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, всѣ́ми црⷭ҇твꙋющемꙋ сцрⷭ҇твꙋеши ны́нѣ, побѣ́днымъ вѣнце́мъ ᲂу҆краша́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́же человѣ́ки па́че є҆стества̀, бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, дв҃о, проѧвле́ннѡ ѡ҆божи́вши, ꙗ҆́кѡ бг҃а неизрече́ннѡ вопло́щши, бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ є҆сѝ, пренепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Па́мѧть твою̀, чⷭ҇таѧ дв҃о, нача̑ла же и҆ вла̑сти, и҆ си̑лы, а҆́гг҃ли, а҆рха́гг҃ли, прⷭ҇то́ли, гдⷭ҇ьства, херꙋві́ми сла́вѧтъ, и҆ стра́шнїи серафі́ми: человѣ́ческїй же ро́дъ пое́мъ и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́же стра́ннѡ всели́выйсѧ, бцⷣе, въ чⷭ҇тое чре́во твоѐ воплоща́емь, се́й всесвѧще́нный дꙋ́хъ тво́й прїе́мъ, ᲂу҆ себє̀ ᲂу҆поко́и, ꙗ҆́кѡ должни́къ сн҃ъ. тѣ́мже тѧ̀ пое́мъ, дв҃о, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѽ вы́ше ᲂу҆ма̀ чꙋде́съ приснодв҃ы же и҆ бг҃ома́тере! во гро́бъ бо все́льшисѧ, показа̀ ра́й, є҆мꙋ́же предстоѧ́ще дне́сь, ра́дꙋющесѧ пое́мъ: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ, данїи́лъ львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Львѡ́въ ди́вїихъ стремлє́нїѧ ᲂу҆держа́лъ є҆сѝ, сла́вне, тве́рдыми пѡ́двиги твои́ми, мꙋчи́телей безбо́жныхъ шата̑нїѧ бжⷭ҇твенною си́лою смири́лъ є҆сѝ, и҆ побѣди́тель къ нб҃сє́мъ, вопїѧ̀, восте́клъ є҆сѝ: благослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ст҃ы́хъ свѣ́тлѡсти ви́дѣти, и҆ жи́ти въ ра́дости, мꙋ́чениче, сподо́билсѧ є҆сѝ, подви́гсѧ до́блественнѣ, и҆ сконча́въ по́двигъ тво́й ме́чнымъ ᲂу҆сѣкнове́нїемъ. и҆ ны́нѣ вопїе́ши съ весе́лїемъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Къ бжⷭ҇твенномꙋ притека́юще хра́мꙋ, бжⷭ҇твеннагѡ мꙋ́ченика свѣ́тъ прїи́мемъ: и҆ ра́цѣ прикаса́ющесѧ всегда̀ моще́й сегѡ̀ ра́дꙋющесѧ, свѧще́нїе пода́тельно бл҃года́ти прїи́мше вопїе́мъ: всѧ̑ дѣла̀ благослови́те гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃а́ѧ дв҃о, ꙗ҆́же бг҃а прест҃а́го свѧ́тѡ поро́ждши, є҆го́же всѝ ст҃і́и мꙋ́чєницы на сꙋди́щи и҆сповѣ́даша, ѡ҆свѧще́нїе и҆ просвѣще́нїе на́мъ низпослѝ, вопїю́щымъ: всѧ̑ дѣла̀ благослови́те гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇и.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное преставле́нїе бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Прїиди́те въ сїѡ́нъ, на бжⷭ҇твеннꙋю и҆ тꙋ́чнꙋю го́рꙋ жива́гѡ бг҃а, возра́дꙋемсѧ, бцⷣꙋ зрѧ́ще: къ ѕѣлѡ́ бо лꙋ́чшей и҆ бжⷭ҇твеннѣй сѣ́ни, ꙗ҆́кѡ мт҃рь, сїю̀ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ хрⷭ҇то́съ преста́ви.

Прїиди́те вѣ́рнїи, ко гро́бꙋ пристꙋ́пимъ бж҃їѧ мт҃ре, и҆ ѡ҆б̾и́мемъ сердцы̀ и҆ ᲂу҆стна́ми, ѻ҆чесы̀ и҆ лице́мъ чи́стѡ прикаса́ющесѧ, и҆ почерпа́юще и҆сцѣле́нїй незави̑стныѧ да́ры ѿ и҆сто́чника приснотекꙋ́щагѡ.

Прїимѝ ѿ на́съ пѣ́снь и҆схо́днꙋю, мт҃и жива́гѡ бг҃а, и҆ свѣтоно́сною твое́ю и҆ бжⷭ҇твенною ѡ҆сѣнѝ бл҃года́тїю, во́инствꙋ побѣди́тєльнаѧ, хрⷭ҇толю̑бнымъ лю́демъ ми́ръ, ѡ҆ставле́нїе пою́щымъ, и҆ дꙋша́мъ спасе́нїе подаю́щи.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀: тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Сѐ свѣтоза́рна страстоте́рпца па́мѧть просїѧ̀ свѣтоно́снѡ, тмꙋ̀ де́мѡнскꙋю ѿгонѧ́щи, вѣ̑рныѧ же всѧ̑ просвѣща́ющи: сїю̀ свѣ́тлѡ соверша́емъ, сего̀ досто́йнѡ велича́юще.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ со́лнце ве́лїе посредѝ, а҆ндре́е, стра́ждꙋщихъ съ тобо́ю, си́хъ къ невече́рнемꙋ сїѧ́нїю нбⷭ҇ныѧ свѣ́тлости наставлѧ́ѧ словесы̀ твои́ми: съ ни́миже тѧ̀ вѣ́рою ᲂу҆блажа́емъ.

Тѧ̀ свѣ́тлостїю чꙋде́съ всю̀ просвѣща́ющаго тва́рь, тѧ̀ неꙋкло́ннымъ мꙋче́нїемъ цр҃кви столпа̀ бы́вша, и҆ вѣ̑рнымъ ᲂу҆твержде́нїе, мꙋ́чениче а҆ндре́е, велича́емъ.

Процвѣ́лъ є҆сѝ посредѝ раѧ̀ страда́лецъ, ꙗ҆́коже шипо́къ, носѧ̀ та́йнѡ благово́нїе, и҆ ѡ҆бвеселѧ̀ вѣ́рныхъ и҆сполне́нїе, и҆ смра́дъ, всемꙋ́дре, пре́лести ѿгонѧ̀ бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Носѧ́щи хрⷭ҇та̀ на рꙋкꙋ̀, ма́нїемъ носѧ́щаго всѧ̑, сего̀ молѝ, рꙋки́ мѧ чꙋжда́гѡ и҆зба́вити, влⷣчце, правосла́вною вѣ́рою тѧ̀ непреста́ннѡ велича́юща.

Свѣти́ленъ пра́здника. Подо́бенъ: Не́бо ѕвѣзда́ми:

А҆пⷭ҇ли ѿ конє́цъ совокꙋ́пльшесѧ здѣ̀, въ геѳсїмані́йстѣй ве́си, погреби́те тѣ́ло моѐ, и҆ ты̀, сн҃е и҆ бж҃е мо́й, прїимѝ дꙋ́хъ мо́й.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Собо́ръ ᲂу҆ч҃ни̑къ, ꙳ и҆ бжⷭ҇твенныхъ а҆пⷭ҇лъ, ꙳ собра́сѧ погребстѝ ꙳ бг҃опрїѧ́тное тѣ́ло ꙳ є҆ди́ныѧ бг҃ома́тере.

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Ты̀, и҆́же и҆зъ неѧ̀ ꙳ возсїѧ́вый неизрече́ннѡ, ꙳ сн҃олѣ́пнѡ дꙋ́хъ всест҃ы́й, ꙳ рꙋка́ми твои́ми прїимѝ, ꙳ бцⷣы, влⷣко.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Є҆гда̀ ко и҆зъ тебє̀ ро́ждшемꙋсѧ ꙳ преста́виласѧ є҆сѝ, ꙳ снидо́шасѧ на ѻ҆́блацѣхъ, ꙳ тѣ́ло твоѐ погребстѝ, ꙳ дв҃о, а҆пⷭ҇ли.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ є҃:

Воспо́йте, лю́дїе, мт҃ри бг҃а на́шегѡ, воспо́йте: дне́сь бо всесвѣ́тлꙋю дꙋ́шꙋ свою̀ въ пречⷭ҇тыѧ дла̑ни, и҆зъ неѧ̀ вопло́щшагѡсѧ безъ сѣ́мене, предае́тъ: є҆го́же и҆ мо́литъ непреста́ннѡ, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

На лїтꙋргі́и, бл҃жє́нна, пра́здника, пѣ́снь є҃, ѻ҆бою̀ канѡ́нѡвъ, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ст҃ы̑мъ, и҆̀же сꙋ́ть на землѝ є҆гѡ̀, ᲂу҆дивѝ гдⷭ҇ь всѧ̑ хотѣ̑нїѧ своѧ̑ въ ни́хъ. Сті́хъ: Предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆деснꙋ́ю менє̀ є҆́сть. А҆пⷭ҇лъ ко є҆фесе́ємъ, зача́ло сл҃г. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Воззва́ша пра́веднїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆̀хъ. Сті́хъ: Мнѡ́ги скѡ́рби пра́вєднымъ: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло р҃ѕ. Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ:

Комментарии для сайта Cackle