Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃а-й де́нь. Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла ѳадде́а: и҆ ст҃ы́ѧ мч҃ницы ва́ссы.

И҆ преставле́нїе прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ а҆враа́мїа а҆рхїмандрі́та, смоле́нскагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла г҃, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Блаже́нне ѳадде́е а҆пⷭ҇ле, ꙳ прибли́живсѧ свѣ́тꙋ кра́йнемꙋ, ꙳ свѣ́тъ вторы́й по бжⷭ҇твенномꙋ прича́стїю ꙳ вои́стиннꙋ бы́лъ є҆сѝ: ꙳ и҆ разори́въ но́щь многобо́жїѧ, ꙳ дꙋ́шы приве́лъ є҆сѝ вседержи́телю. ꙳ тѣ́мже ра́дꙋющесѧ свѣ́тлꙋю и҆ благонаро́читꙋю ꙳ и҆ свѣтоза́рнꙋю па́мѧть твою̀ почита́емъ, ꙳ хрⷭ҇та̀ сла́вѧще.

Блаже́нне ѳадде́е бг҃опрїѧ́тне, ꙳ по бжⷭ҇твеннѣмъ хрⷭ҇то́вѣ ꙳ и҆ свѣтоно́снѣмъ воскрⷭ҇нїи, ꙳ и҆ къ нб҃сѝ прест҃ѣ́мъ вознесе́нїи, ꙳ є҆де́сскомꙋ гра́дꙋ ꙳ бжⷭ҇твенное проповѣ́данїе ᲂу҆вѣ́рилъ є҆сѝ: ꙳ въ него́же прише́дъ, ꙳ словесы̀ и҆ чꙋдесы̀, ꙳ мѣ́стнаго кнѧ́зѧ а҆́ѵгарѧ, ꙳ и҆ съ ни́мъ всѣ́хъ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ во и҆́стинѣ.

Бл҃же́нне ѳадде́е бг҃омꙋ́дре, ꙳ слѣпы̑мъ є҆́же ви́дѣти, ꙳ твои́мъ прикоснове́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ даде́сѧ, ꙳ и҆ хромы̑мъ хожде́нїе, и҆ недꙋ́жнымъ здра́вїе, ꙳ и҆ разсла́блєннымъ па́ки и҆справле́нїе, ꙳ и҆ невѣ́ждамъ ра́зꙋмъ спаси́теленъ: ꙳ ты́ бо и҆спо́лненъ дарова́нїй бы́лъ є҆сѝ ꙳ вседѣ́тельнагѡ дх҃а, пребога́те, ꙳ тѣ́мже воспѣва́емъ тѧ̀.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃ы́ѧ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе.

Стра́сть претерпѣ́ла є҆сѝ ꙳ мно́гихъ мꙋ́къ, всехва́льнаѧ, ꙳ крѣ́пкѡ пристꙋ́пльши, ꙳ ѿсю́дꙋ къ неболѣ́зненномꙋ преста́виласѧ є҆сѝ поко́ю, ꙳ и҆ незаходи́момꙋ сїѧ́нїю, ꙳ и҆ свѣ́тлѣй ра́дости, ꙳ и҆ вѣ́чномꙋ бжⷭ҇твенномꙋ наслажде́нїю. ꙳ тѣ́мъ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ и҆ ст҃о́е твоѐ дне́сь соверша́емъ торжество̀, ꙳ страстоте́рпице бг҃опрїѧ́тнаѧ.

По многоболѣ́зненныхъ ꙳ и҆ многоразли́чныхъ мꙋ́кахъ ꙳ въ мо́ре вве́рженнѣй бы́вшей, ꙳ бг҃ъ тѧ̀ спасѐ, сп҃съ всѧ́ческихъ, ꙳ бжⷭ҇твенною си́лою попра́вшꙋю крѣ́пость чꙋжда́гѡ, ꙳ ва́ссо многострада́льнаѧ: ꙳ и҆ ѿсю́дꙋ просвѣти́ла є҆сѝ благочести́выхъ ра́зꙋмы, ꙳ сконча́вши зна́мєнїѧ, ꙳ па́че ᲂу҆ма̀ и҆ помышле́нїѧ.

Ꙗ҆́коже пти́ца сладкопѣ́снива, ꙳ въ лꙋ́зѣ возгласи́вши кра́снагѡ страда́нїѧ, ꙳ твоѧ̑ созвала̀ є҆сѝ птенцы̀ кра̑сныѧ, ꙳ ловле́нїѧ пре́лести и҆збѣ́гши съ ни́ми, ва́ссо бг҃омꙋ́драѧ досточꙋ́днаѧ: ꙳ съ ни́миже и҆ всели́ласѧ є҆сѝ ꙳ въ добро́тахъ, преблаже́ннаѧ, нбⷭ҇ныхъ, ꙳ молѧ́щи ѡ҆ всѣ́хъ всегда̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те, всемі́рное ᲂу҆спе́нїе всенепоро́чныѧ бцⷣы пра́зднꙋемъ: дне́сь бо а҆́гг҃ли торжествꙋ́ютъ честно́е преставле́нїе бж҃їѧ мт҃ре и҆ къ весе́лїю на́съ земны́хъ призыва́ютъ, вопи́ти немо́лчнымъ гла́сомъ: ра́дꙋйсѧ, преста́вльшаѧсѧ ѿ землѝ и҆ къ нбⷭ҇нымъ ѻ҆би́телемъ пресе́льшаѧсѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́же ᲂу҆ч҃ни́ческїй ли́къ ѻ҆́блакомъ ле́гкимъ во є҆ди́но собра́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆пова́нїе и҆ спасе́нїе на́ше: тѧ́ бо хрїстїа́нскїй ро́дъ непреста́ннѡ ᲂу҆блажа́етъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Прїиди́те, свѣтлоно́снїи, свѧще́нными всѝ съ пѣ́сньми и҆ кѷмва́лы, бцⷣы и҆ мт҃ре ᲂу҆спе́нїе почти́мъ многопѣ́сненное: ѿ земли́ бо преставлѧ́етсѧ, въ се́лѣхъ же невеще́ственныхъ сла́вою вселѧ́етсѧ и҆ водворѧ́етсѧ, добро́тꙋ зрѧ́щи бж҃е́ственнꙋю, благода́ть же и҆сточа́ющи всѣ̑мъ вѣ́рнѡ чтꙋ́щымъ па́мѧть є҆ѧ̀.

Сті́хъ: Воскреснѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Ли́къ а҆пⷭ҇льскїй свѧще́нный, бжⷭ҇твенныхъ ѻ҆́блакъ ѡ҆роше́ньми, ѿ конє́цъ землѝ, влⷣчце, собра́сѧ, погребстѝ твоѐ честно́е, бг҃опрїѧ́тное же и҆ нетлѣ́ное тѣ́ло. тѣ́мже и҆ вѡ́инства премі́рнаѧ, ѻ҆́дръ неви́димѡ ѡ҆бстꙋ́пльше, пѣ́сньми поѧ́хꙋ тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, но́вый ковче́же свѧще́нїѧ.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Всѧ̑ непостижи̑ма твоѧ̑, всѧ̑ несказа́нна вои́стиннꙋ, стра̑шна та̑инства: ты́ бо была̀ є҆сѝ бж҃їѧ роди́тельница, нб҃са̀ ᲂу҆добри́ла є҆сѝ, просвѣти́ла є҆сѝ мі́ръ, всѧ̑ благоꙋха́ла є҆сѝ бжⷭ҇твенною па́мѧтїю твое́ю. тѣ́мже блажа́тъ тѧ̀ ꙗ҆зы́цы, тѣ́мже благословѧ́тъ тѧ̀: ра́дꙋйсѧ, но́вый ковче́же свѧще́нїѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃.

Дѣви́честїи ли́цы дне́сь та́йнѡ ѻ҆дрꙋ̀ дв҃ы и҆ мт҃ре ѻ҆́крестъ предстоѧ́тъ, и҆ дꙋ́шы првⷣныхъ ѡ҆бстꙋпи́вше, цр҃и́цꙋ сла́вѧтъ: ѻ҆́ви ᲂу҆́бѡ ꙗ҆́кѡ да́ръ дѣ́вство, вмѣ́стѡ мѵ́ра прино́сѧтъ: ѻ҆́ви же невеще́ственное пѣ́нїе съ добродѣ́телїю прино́сѧтъ. подоба́етъ бо мт҃ри бж҃їи ꙗ҆́кѡ цр҃и́цѣ, ца́рскими добродѣ́тельми, свѣтлосїѧ́ющими дорѷноси́тисѧ: съ ни́миже и҆ мы̀ житїѐ чи́стое совне́сше, и҆зы́демъ къ погребе́нїю сꙋ́щїѧ мт҃ре бг҃а на́шегѡ, пѣ́ньми и҆ пѣ́сньми дꙋхо́вными согла́снѡ ю҆̀ ᲂу҆блажа́юще.

Тропа́рь а҆пⷭ҇ла, гла́съ г҃:

А҆пⷭ҇ле ст҃ы́й, ѳадде́е, молѝ ми́лостиваго бг҃а, да прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́стъ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ а҃:

Въ ржⷭ҇твѣ̀ дѣ́вство сохрани́ла є҆сѝ, во ᲂу҆спе́нїи мі́ра не ѡ҆ста́вила є҆сѝ, бцⷣе, преста́виласѧ є҆сѝ къ животꙋ̀, мт҃и сꙋ́щи живота̀: и҆ моли́твами твои́ми и҆збавлѧ́еши ѿ сме́рти дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Велѣ́нїемъ зижди́телѧ твоегѡ̀, ро́ждшагѡсѧ и҆зъ тебє̀, ѻ҆́блакъ собра́въ а҆пⷭ҇лы, твоѐ ви́дѣти преставле́нїе. тѣ́мже и҆ со сла́вою и҆ мно́гимъ весе́лїемъ погребо́ша, воспѣва́юще, пречⷭ҇тое тѣ́ло твоегѡ̀ блаже́нства, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ то́йже. Поⷣ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

А҆пⷭ҇льскїй ли́къ, разсѣ́ѧнный по землѝ, собра́сѧ въ сїѡ́нѣ, да предпо́слетъ ѿ землѝ бцⷣꙋ къ вы́шнемꙋ, є҆го́же родѝ: си̑лы нбⷭ҇ныѧ премі̑рныѧ предтеча́хꙋ, вкꙋ́пѣ и҆ ликова́хꙋ, дꙋхо́внѣ зовꙋ́ще: весели́тесѧ нб҃са̀, прїе́мше бж҃їю мт҃рь, ꙗ҆́же влⷣчествꙋетъ ви́димыми и҆ неви́димыми.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃. Кѵ́ръ і҆ѡа́нна.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ ᲂу҆спе́нїе.

Дѣ̑вы ѻ҆трокови̑цы, съ марїамі́ею прⷪ҇ро́чицею, пѣ́снь и҆схо́днꙋю ны́нѣ воскли́кните: дв҃а бо и҆ є҆ди́на бг҃ома́ти ко прїѧ́тїю нбⷭ҇номꙋ преставлѧ́етсѧ.

Досто́йно ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нное тѧ̀ не́бо, прїѧ́ша нбⷭ҇наѧ, пречⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твєннаѧ селє́нїѧ: и҆ предста̀ свѣ́тлѡ ᲂу҆кра́шена, ꙗ҆́кѡ невѣ́ста всенепоро́чнаѧ, цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ.

Канѡ́нъ а҆пⷭ҇ла, на д҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Ѳадде́а пою̀ мꙋ́драго бг҃оглаго́льника. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ. (с. 410)

Престо́лꙋ влⷣчню премꙋ́дре ѳадде́е предстоѧ̀, просвѣще́нїе мѝ пода́ждь, свѣтоно́сное твоѐ пѣ́ти торжество̀.

Безлѣ́тный свѣ́тъ въ лѣ́то, съ на́ми ꙗ҆́вльсѧ пресꙋ́щный, ꙗ҆́кѡ лꙋчꙋ̀ тѧ̀, бл҃же́нне, ѡ҆ста́ви мі́ръ просвѣща́юща.

Си́лою ѡ҆поѧ́савъ тѧ̀, въ крѣ́пости непобѣди́мый, льсти́вагѡ всю̀ крѣ́пость погꙋби́ти, ᲂу҆крѣпи́лъ є҆́сть.

Бг҃оро́диченъ:

Влⷣчце, всѣ́ми ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ тварьмѝ влады́чествꙋющаго неизрече́ннѡ ро́ждши, бцⷣе дв҃о препѣ́таѧ.

Канѡ́нъ ст҃ы́ѧ, на д҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Твоѧ̑ по́двиги, ва́ссо честна́ѧ, приношꙋ̀. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ то́йже. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Твою̀ восхвалѧ́ющемꙋ ра́достнѡ всесла́внꙋю па́мѧть, съ нб҃се́ ми просвѣще́нїе да́ти моли́сѧ, бл҃же́ннаѧ, и҆ дꙋшетлѣ́нныхъ согрѣше́нїй проще́нїе.

Не ᲂу҆страши́сѧ повелѣ́нїй бг҃оме́рзскихъ, стра́хомъ гдⷭ҇нимъ ѡ҆гражде́ннаѧ твоѧ̀ дꙋша̀, ра́нъ разли́чныхъ и҆ бѣ́дъ. тѣ́мже мꙋ́жески дерзнꙋ́ла є҆сѝ.

Прїѧ́ла є҆сѝ мꙋ̑ки многови̑дныѧ, съ тремѝ сы́ны, страстоте́рпице, терпѣли́внѡ: съ ни́миже и҆сплела̀ є҆сѝ вѣнцы̀ нетлѣ̑нныѧ, трⷪ҇цꙋ сла́вѧщи.

Бг҃оро́диченъ:

Зачала̀ є҆сѝ сло́во ѻ҆́ч҃ее, безъ болѣ́зней, прест҃а́ѧ, ма́тернихъ: и҆ сего̀ неизрече́ннѡ па́че сло́ва, на спасе́нїе на́ше породила̀ є҆сѝ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй па́мѧти твое́й вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Ѿ ме́ртвыхъ чре́слъ произве́дшисѧ, є҆стество́мъ подо́бна, чⷭ҇таѧ, и҆схожде́нїе разрѣшѝ: ро́ждши же сꙋ́щꙋю жи́знь, къ жи́зни преста́висѧ бжⷭ҇твеннѣй и҆ ѵ҆поста́снѣй.

Ли́къ бг҃осло́вѡвъ ѿ конє́цъ, свы́ше же а҆́гг҃лъ мно́жєства, къ сїѡ́нꙋ и҆дѧ́хꙋ, всеси́льнымъ манове́нїемъ, достодо́лжнѡ, влⷣчце, твоемꙋ̀ погребе́нїю слꙋжа́ще.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Заре́ю бжⷭ҇твенныѧ благода́ти просвѣща́ѧ лю́ди, сла́вне, свѣ́тъ чи́стъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ лю́тыхъ.

Цѣльбꙋ̀ и҆ и҆збавле́нїе бг҃одѣ́тельными, мꙋ́дре, мановє́нїи царю̀ прине́слъ є҆сѝ а҆́ѵгарю, къ немꙋ̀ прише́дъ.

Хра́мы содѣ́лалъ є҆сѝ вседѣ́тельномꙋ, мꙋ́дре, дх҃ꙋ, земноро́дныхъ па̑гꙋбныѧ разори́лъ є҆сѝ хра́мы.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́на проначерта̑нїѧ, и҆ прⷪ҇ро́честїи гла́си, влⷣчце, твоѐ стра́шное ржⷭ҇тво̀ бг҃оѧвле́ннѡ сказа́ша.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Разже́гшисѧ вѣ́рою, и҆ те́плымъ жела́нїемъ премно́гїѧ любвѐ хрⷭ҇то́вы, всехва́льнаѧ, ѻ҆́гнь ᲂу҆гаси́ла є҆сѝ предстоѧ́нїемъ а҆́гг҃ла, и҆ лю́ди неразꙋ̑мныѧ а҆́бїе попали́ла є҆сѝ.

Ро́дъ ны́нѣ пра́выхъ благослове́нъ бы́сть, и҆зъ твоегѡ̀ чре́ва возсїѧ́вшїй страда́нїй свѣ́тлостїю, ва́ссо пресла́внаѧ, и҆ тмꙋ̀ разо́ршїй беззако́нныхъ противле́нїй ра́зꙋма тве́рдостїю.

Ѽ ма́тере превозше́ствїе зако́на текꙋ́щагѡ є҆стества̀! и҆ и҆́же па́че є҆стества̀ є҆дине́нїемъ, ꙗ҆́кѡ претерпѣ̀ непра́веднꙋ сме́рть, разли́чнѡ зрѧ́щи, и҆̀хже воспита̀ вѣ́рою и҆ млеко́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́на мѧ̀ снѣ́дїю преслꙋша́нїѧ спасла̀ є҆сѝ, є҆ди́на живо́тъ ро́ждши ѵ҆поста́сный, дв҃о всенепоро́чнаѧ. тѣ́мже тѧ̀ достодо́лжнѡ приснобл҃же́ннꙋю ны́нѣ ᲂу҆блажа́емъ.

Конда́къ а҆пⷭ҇ла, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣздꙋ̀ пресвѣ́тлꙋю цр҃ковь тѧ̀ стѧжа̀, а҆пⷭ҇ле ѳадде́е, чꙋдесы̀ твои́ми всегда̀ просвѣща́ема, спасѝ вѣ́рою чтꙋ́щыѧ па́мѧть твою̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Пристꙋпи́въ къ сл҃нцꙋ мы́сленномꙋ, ѿ негѡ̀ зари̑ та̑йныѧ прїѧ́лъ є҆сѝ: и҆ бы́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ, ѡ҆зарѧ́ѧ всеѧ̀ землѝ и҆сполнє́нїѧ, и҆ разорѧ́ѧ пре́лести мглꙋ̀, бл҃же́нне. тѣ́мже свѣтоно́снꙋю твою̀ соверша́емъ па́мѧть, вѣ́рнѡ восхвалѧ́юще тѧ̀, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: ѳадде́е а҆пⷭ҇ле, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, сѣда́ленъ ст҃ы́ѧ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Мꙋче́нїй ѻ҆́гнь дх҃а росо́ю погаси́ла є҆сѝ, честна́ѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ преста́виласѧ є҆сѝ бжⷭ҇твенномꙋ и҆ невеще́ственномꙋ, и҆ по кончи́нѣ блаже́ннѣ и҆сточа́еши же и҆сцѣле́нїй ка̑пли, ᲂу҆ставлѧ́ющи разжжє́нїѧ страсте́й си́лою дꙋхо́вною.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Всечестны́й ли́къ премꙋ́дрыхъ а҆пⷭ҇лъ собра́сѧ чꙋ́днѡ, погребстѝ сла́внѡ тѣ́ло твоѐ пречⷭ҇тое, бцⷣе всепѣ́таѧ. съ ни́миже воспѣ́ша и҆ а҆́гг҃лъ мно́жество, преставле́нїе твоѐ че́стнѡ хва́лѧще, є҆́же вѣ́рою пра́зднꙋемъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ, є҆́же ѿ дв҃ы воплоще́нїѧ тебє̀ вы́шнѧгѡ, прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотрѧ́ѧ зовѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Чꙋ́до бѧ́ше зрѣ́ти, нб҃о всѣ́хъ цр҃ѧ̀ ѡ҆дꙋшевле́нное и҆спражднє́нїѧ преходѧ́щее зємна́ѧ: ꙗ҆́кѡ чꙋ́дна дѣла̀ твоѧ̑! сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

А҆́ще и҆ непости́жный сеѧ̀ пло́дъ, и҆́мже нб҃са̀ бы́ша, погребе́нїю прїѧ́тъ во́лею ꙗ҆́кѡ ме́ртвъ: ка́кѡ погребе́нїѧ ѿве́ржетсѧ, неискꙋсобра́чнѡ ро́ждшаѧ;

Въ преставле́нїи твое́мъ, мт҃и бж҃їѧ, простра́ннѣйшее тѣ́ло твоѐ и҆ бг҃опрїѧ́тное, а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства свѧще́нными кри́лы, тре́петомъ и҆ ра́достїю покрыва́хꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

Высо́къ ᲂу҆́мъ и҆мѣ́ѧ, прїѧ́тъ бжⷭ҇твєнныѧ ра́зꙋмы, и҆ дꙋхѡ́внаѧ дарова̑нїѧ, ᲂу҆ченичѐ ѳадде́е, всѣ́хъ цр҃ѧ̀.

Та̑инъ, пребога́те, бжⷭ҇твенныхъ, во ᲂу҆че́нїи, бл҃же́нне, бы́въ, ненака̑занныѧ просвѣти́лъ є҆сѝ трⷪ҇цꙋ честѝ є҆диносꙋ́щнꙋю.

Зако́нъ бжⷭ҇твенный начерта́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, на сердца́хъ, загла́дивъ пе́рвѣе невѣ́дѣнїѧ начерта́нїе, и҆ ѕлоче́стїѧ и҆стꙋка̑нныѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ зижди́телѧ ро́ждши, всѣ́хъ тва́рей ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ цр҃и́ца: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ сла́вимъ, бцⷣе, є҆ди́на приснодв҃о.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Нераздвое́нъ и҆мꙋ́щи тво́й по́мыслъ, къ боре́нїю ѿлꙋчи́ласѧ є҆сѝ льсти́вагѡ борца̀, и҆ глꙋбино́ю крове́й сего̀ потопи́ла є҆сѝ.

Тѧ̀ глꙋбина̀ прїе́мши, ѡ҆сꙋжде́нꙋ сме́ртїю непра́ведною, ᲂу҆ти́шисѧ, и҆ спасѐ, страстоте́рпице ва́ссо, бжⷭ҇твеннымъ манове́нїемъ.

Ца́рство непоколеби́мое со благохва́льными сы́ны твои́ми сла́внаѧ, наслѣ́дила є҆сѝ, и҆ нбⷭ҇ный вои́стиннꙋ черто́гъ, и҆ свѣ́тъ незаходи́мый.

Бг҃оро́диченъ:

Несѣко́мꙋю го́рꙋ тѧ̀ дре́вле а҆ввакꙋ́мъ прови́дѣ дх҃омъ: бг҃ъ и҆зъ тебє̀ ꙗ҆ви́сѧ, и҆ на́съ, дв҃о, спасѐ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ честнѣ́мъ ᲂу҆спе́нїи твое́мъ: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, ѿ землѝ преста́виласѧ є҆сѝ къ вѣ̑чнымъ ѻ҆би́телемъ, и҆ къ безконе́чнѣй жи́зни, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ спасе́нїе подава́ющаѧ.

Да возгласѧ́тъ трꙋбы̑ бг҃осло́вѡвъ дне́сь, ѧ҆зы́къ же многовѣща́нный человѣ́ческїй ны́нѣ да восхва́литъ: да ѡ҆гласи́тъ же воздꙋ́хъ, безмѣ́рнымъ сїѧ́ѧ свѣ́томъ: а҆́гг҃ли да пою́тъ пречи́стыѧ дв҃ы ᲂу҆спе́нїе.

Сосꙋ́дъ подоба́ше и҆збра́нный, пѣ́нїемъ тѝ ве́сь ᲂу҆дивлѧ́емь, дв҃и́це, и҆схо́денъ, ве́сь ѡ҆свѧще́нъ бг҃ꙋ, всѣ̑мъ бг҃опрїѧ́тенъ, и҆ се́й и҆́стиннѡ ꙗ҆влѧ́емый, бцⷣе всепѣ́таѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Влⷣки бжⷭ҇твенное носѧ̀, бл҃же́нне, подо́бїе, мѣ́стномꙋ кнѧ́зю а҆́ѵгарю бжⷭ҇твенный вра́чь прише́лъ є҆сѝ.

Свѧще́нный ѳѡма̀ тѧ̀ по бжⷭ҇твеннѣмъ сло́ва вознесе́нїи проповѣ́дника посыла́етъ, премꙋ́дре ѳадде́е, тре́бꙋющымъ.

Недꙋ́ги ѿгони́мы, и҆ и҆сцѣлѧ́єма сердца̀ зрѧ̀ а҆́ѵгарь, и҆спо́лнисѧ бжⷭ҇твеннагѡ просвѣще́нїѧ хода́тайствомъ твои́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоще́нно сло́во, сꙋгꙋ́бо дѣ́йство носѧ́ща родила̀ є҆сѝ, неискꙋсобра́чнаѧ ѻ҆трокови́це, пребы́вши дв҃а нескве́рнаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Содержи́мь жа́ждею, сла́вне а҆га́пїе бг҃облаже́нне, хрⷭ҇то́вы любвѐ, ѕло́бꙋ до конца̀ возненави́дѣлъ є҆сѝ, и҆ крѣ́пкѡ под̾ѧ́лъ є҆сѝ бѡлѣ́зни мꙋ́къ, и҆ копїе́мъ тѣле́сное ᲂу҆бїе́нїе.

Разве́рзєннымъ твои̑мъ внꙋ́трєннимъ, ногтьмѝ стрꙋ́жемь, мꙋ́чениче ѳео́гнїе, позна́лъ є҆сѝ мно́жае, чи́стѣе и҆ соверше́ннѣе бг҃а всѣ́хъ: къ немꙋ́же возше́лъ є҆сѝ со сла́вою, страда́льческими блиста́ѧ свѣтлостьмѝ.

Несꙋмнѣ́нною вѣ́рою, премꙋ́дре вѣ́рне, вше́дъ въ сꙋди́лище невѣ́рныхъ, бл҃же́нне, неразꙋ́мныхъ сердца̀ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ, внегда̀ сокрꙋша́тисѧ твои̑мъ косте́мъ, и҆ на ᲂу҆́ды раздроби́тисѧ всемꙋ̀ тѣлесѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Прама́тере є҆́ѵы ны́нѣ и҆спра́вила є҆сѝ паде́нїе, ро́ждши и҆зба́вителѧ всѣ́хъ и҆ сп҃са и҆ зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а, бг҃ома́ти, є҆ди́на въ жена́хъ бл҃гослове́ннаѧ. сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ вѣ́рнїи сла́вимъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

И҆зъ тебє̀ жи́знь возсїѧ̀, ключѝ дѣ́вства не рꙋши́вши: ка́кѡ ᲂу҆́бѡ пречⷭ҇тое и҆ живонача́льное твоѐ тѣ́ло и҆скꙋше́нїѧ сме́рти бы́сть прича́стно;

Жи́зни бы́вши хра́мъ, жи́знь присносꙋ́щнꙋю ᲂу҆лꙋчи́ла є҆сѝ: сме́ртїю бо къ животꙋ̀ преминꙋ́ла є҆сѝ, ꙗ҆́же жи́знь ро́ждши воѷпоста́снꙋю.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

І҆ѡ́нꙋ въ ки́тѣ, гдⷭ҇и, є҆ди́наго всели́лъ є҆сѝ, мене́ же свѧ́заннаго мре́жами вра́жїими, ꙗ҆́кѡ ѿ тлѝ ѻ҆́наго, спасѝ.

Просвѣще́нїе ст҃а́гѡ дх҃а, всели́вшеесѧ въ се́рдце твоѐ, свѣти́льника мі́рꙋ тѧ̀, ѳадде́е, содѣ́ла и҆́стинна, ѡ҆мраче́нїе ле́сти разорѧ́юща.

Носѧ̀ пло́тїю хрⷭ҇то́вы ра̑ны, ѳадде́е, спаси́тєльныѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆краше́нїе всѧ́кїѧ некрасоты̀, лю́ди и҆зба́вилъ є҆сѝ, мꙋ́дре, и҆ къ ра́дости взѧ́лсѧ є҆сѝ прекра́снѣй.

Оу҆́треннее на́мъ ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ сл҃нце пра́вды, сла́вне, показꙋ́ѧ, и҆́мже просвѣти́вшесѧ, сы́нове свѣ́та мы́сленнагѡ, земноро́днїи, ѳадде́е, бы́хомъ.

Бг҃оро́диченъ:

Но́ваго на́мъ млⷣнца породила̀ є҆сѝ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ є҆диносꙋ́щна, и҆стлѣ́вшее є҆стество̀ человѣ́ческое къ пе́рвѣй добро́тѣ, чⷭ҇таѧ, сїѐ па́ки возводѧ́ща.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Водрꙋжє́нїѧ ме́рзскихъ богѡ́въ до конца̀ и҆стни́ла є҆сѝ, водрꙋзи́вши дꙋ́шꙋ къ бж҃їи неска́заннѣй любвѝ, и҆ была̀ є҆сѝ, страстоте́рпице ва́ссо, а҆́гг҃лѡмъ є҆диножи́тельна.

Вели́ки за хрⷭ҇та̀ по́двиги, мч҃нице, прошла̀ є҆сѝ, вели̑ка и҆ ѿ негѡ̀ прїѧ́ла є҆сѝ воздаѧ̑нїѧ: безсме́ртное бл҃госла́вїе, и҆ черто́гъ бжⷭ҇твенный, и҆ пи́щꙋ немимотекꙋ́щꙋю.

Ꙗ҆́коже дре́вле і҆ѡ́нꙋ ѿ глꙋбины̀ мо́рѧ, спасѐ бг҃ъ тѧ̀ вседѣ́тельною си́лою, прехва́льнаѧ, въ тебѣ̀ чꙋ́дный, и҆ въ совѣ́тѣхъ ст҃ы́хъ всегда̀ прославлѧ́емый.

Бг҃оро́диченъ:

Пꙋчи̑ны грѣхѡ́вныѧ и҆ во́лны ѿча́ѧнїѧ ѡ҆бꙋрева́ютъ мо́й ᲂу҆́мъ: ᲂу҆милосе́рдисѧ, влⷣчце, и҆ рꙋ́кꙋ мѝ прострѝ и҆ спаси́ мѧ, сп҃са ро́ждшаѧ.

Конда́къ пра́здника, гла́съ в҃:

Въ моли́твахъ неꙋсыпа́ющꙋю бцⷣꙋ, и҆ въ предста́тельствахъ непрело́жное ᲂу҆пова́нїе, гро́бъ и҆ ᲂу҆мерщвле́нїе не ᲂу҆держа́ста: ꙗ҆́коже бо живота̀ мт҃рь, къ животꙋ̀ преста́ви, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

І҆́косъ:

Ѡ҆градѝ моѧ̑ помышлє́нїѧ, хрⷭ҇тѐ мо́й, и҆́бо стѣ́нꙋ мі́ра воспѣ́ти дерза́ю, чи́стꙋю мт҃рь твою̀: на столпѣ̀ глагѡ́лъ ᲂу҆крѣпи́ мѧ, и҆ въ тѧ́жкихъ мы́слехъ застꙋпи́ мѧ: ты́ бо взыва́ющымъ и҆ просѧ́щымъ вѣ́рою, молє́нїѧ и҆сполнѧ́еши. ты̀ мнѣ̀ ᲂу҆́бѡ да́рꙋй ѧ҆зы́къ доброрѣ́чивъ, и҆ по́мыслъ непосты́денъ: всѧ́кое бо бла́го даѧ́нїе ѿ тебє̀ низпосыла́етсѧ, свѣтопода́телю, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ю҆́ношы и҆ дѣ̑вы, дв҃ыѧ же и҆ бг҃ома́тере па́мѧть чтꙋ́ще, ста́рцы и҆ мона́си, ца́рїе и҆ сꙋдїи̑ по́йте: ѻ҆тє́цъ на́шихъ гдⷭ҇и и҆ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Да вострꙋ́бѧтъ трꙋбо́ю дх҃о́вною го́ры нбⷭ҇ныѧ, да ра́дꙋютсѧ хо́лми, и҆ да и҆гра́ютъ бжⷭ҇твеннїи а҆пⷭ҇ли: цр҃и́ца къ сн҃ꙋ преставлѧ́етсѧ, съ ни́мъ ца́рствꙋющи.

Всесвѧще́нное преставле́нїе, бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ и҆ нетлѣ́нныѧ мт҃ре, премі̑рныѧ вы́шнихъ си́лъ совокꙋпѝ чи́ны, весели́тисѧ съ сꙋ́щими на землѝ тебѣ̀ пою́щими: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы благочести́вїи въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ непоклони́шасѧ, но посредѣ̀ пе́щи ѻ҆́гненныѧ ѡ҆роша́еми, пѣ́снь воспѣва́хꙋ, глаго́люще: превозноси́мый ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Чꙋдеса̀ соверша́ѧ призыва́нїемъ хрⷭ҇та̀, ꙗ҆́вльшагѡсѧ ве́щїю тѣ́ла, привле́клъ є҆сѝ лю́ди же и҆ гра́ды, прехва́льне, во и҆звѣ́стнꙋю вѣ́рꙋ, зовꙋ́щыѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Оу҆ста́вилъ є҆сѝ гное́нїе безбо́жїѧ, сла́дкихъ твои́хъ слове́съ бжⷭ҇твенною со́лїю, и҆ и҆сцѣли́лъ є҆сѝ сердца̀ стрѣло́ю ѕмїи́ною ᲂу҆ѧ́звєнаѧ, блаже́нне, а҆пⷭ҇ле, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, вопїѧ̀, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Взѧ́тсѧ къ высотѣ̀ видѣ́нїѧ, и҆спо́лнивсѧ, ѽ ѳадде́е, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, и҆ спаси́тельнымъ сло́вомъ бжⷭ҇твеннѣ ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ, и҆ лю́ди вопи́ти наꙋчи́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Нра́вомъ мои́мъ поползнꙋ́всѧ, и҆ дѣѧ̑нїи неподо́бными ѡ҆бложе́нъ, къ тебѣ̀ прибѣга́ю, помози́ ми, влⷣчце, покаѧ́нїѧ ѻ҆́бразы подаю́щи смире́ннѣй мое́й дꙋшѝ, да прославлѧ́ю тѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Си́лою бжⷭ҇твенною пла́мень ѻ҆гнѧ̀ проше́дши, мч҃нице, неѡпали́ма, ѻ҆гне́мъ твои́хъ крове́й, ꙗ҆́кѡ ве́щь, пре́лесть, вопїю́щи, попали́ла є҆сѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́же львѡ́въ свѧза́вый стремлє́нїѧ въ ро́вѣ, спаса́ѧ твоего̀ данїи́ла, невреди́мꙋ показа́лъ є҆сѝ ѕвѣрьмѝ страстоте́рпицꙋ, пою́щꙋю тѝ, влⷣко: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Свѣ́тлыми лꙋча́ми крⷭ҇та̀ ѡ҆сїѧ́ема, ва́ссо сла́внаѧ, тмꙋ̀ пре́лести невре́днѡ преминꙋ́ла є҆сѝ, и҆ къ свѣ́тꙋ и҆зшла̀ є҆сѝ, вопїю́щи: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Расто́ргни многоплетє́нныѧ мои́хъ согрѣше́нїй плени́цы, бг҃оневѣ́сто, взе́млющаго мі́ра грѣ́хъ, бг҃а па́че сло́ва ро́ждши, бл҃гослове́ннаѧ чⷭ҇таѧ, при́снѡ препросла́вленнаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѿтроки благочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть: тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Па́мѧть твою̀, чⷭ҇таѧ дв҃о, нача̑ла же и҆ вла̑сти, и҆ си̑лы, а҆́гг҃ли, а҆рха́гг҃ли, прⷭ҇то́ли, гдⷭ҇ьства, херꙋві́ми сла́вѧтъ, и҆ стра́шнїи серафі́ми: человѣ́ческїй же ро́дъ пое́мъ и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́же стра́ннѡ всели́выйсѧ, бцⷣе, въ чи́стое чре́во твоѐ воплоща́емь, се́й всесщ҃е́нный дх҃ъ тво́й прїе́мъ, ᲂу҆ себє̀ ᲂу҆поко́и: ꙗ҆́кѡ должни́къ сн҃ъ. тѣ́мже тѧ̀ пое́мъ, дв҃о, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѽ вы́ше ᲂу҆ма̀ чꙋде́съ приснодв҃ы же и҆ бг҃ома́тере. во гро́бъ бо все́льшисѧ, показа̀ ра́й, є҆мꙋ́же предстоѧ́ще дне́сь, ра́дꙋющесѧ пое́мъ: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене благода́тїю твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Не́бо ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, сла́вꙋ повѣ́даѧ бж҃їю, ѳадде́е, и҆ ꙗ҆зы́кѡвъ бы́лъ є҆сѝ просвѣще́нїе, къ вѣ́рѣ бжⷭ҇твеннѣй возводѧ̀ те́плѣ вопїю́щихъ: по́йте гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Крѣ́пость немощны̑мъ, и҆ слѣпы̑мъ прозрѣ́нїе, и҆ хромы̑мъ бл҃готече́нїе, бл҃же́нне, подаѧ̀, дꙋхо́вною си́лою, гра́да є҆де́сскагѡ свѣти́льникъ бы́лъ є҆сѝ, при́снѡ вѣ́рнѡ тѧ̀, ѳадде́е, хва́лѧщагѡ.

И҆́же бога́тствомъ чꙋде́съ, невѣ́ренъ ꙗ҆зы́къ въ вѣ́рꙋ ма́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ претвори́вый, и҆ ѿ і҆́дѡльскїѧ ле́сти спасы́й къ немꙋ̀ притека́ющыѧ, вѣ́рою по до́лгꙋ сла́витсѧ ѳадде́й.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́на сѣно́вное преста̀, влⷣчце, тебѣ̀ ро́ждшей зако́нꙋ да́телѧ, бл҃года́тїю просвѣща́юща вселе́ннꙋю: є҆го́же при́снѡ молѝ, зако́номъ мѧ̀ побѣжда́ема грѣхо́внымъ ᲂу҆ще́дрити вско́рѣ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́же на́шею не́мощїю себѐ ѡ҆бложи́вый, твоѐ немощно́е ꙗ҆́вѣ ᲂу҆крѣпѝ: и҆ тѧ̀ содѣ́ла си́льнѣйшꙋ, мч҃нице, ѻ҆гнѧ̀, воды̀ и҆ ѕвѣре́й, и҆ мꙋчи́тельныхъ сосꙋ̑дъ, вѣ́рнѡ вопїю́щꙋю: свѧще́нницы благослови́те, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ю҆́ношески хра́брствовавше, и҆ мꙋ́жески побѣди́ша ѻ҆́троцы честні́и сопроти́вныхъ противле́нїе, бжⷭ҇твенный ѳеогні́й, свѧще́нный а҆га́пїй, кꙋ́пнѡ и҆ пі́стъ, дѣ́ломъ и҆ сло́вомъ показа́вшесѧ, и҆ побѣ̑дныѧ вѣнцы̀ ѿ бг҃а прїи́мше, того̀ превозно́сѧтъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ ма́слина благопло́дна, ꙗ҆́кѡ многоно́сенъ вїногра́дъ, лоза́ми тремѝ ᲂу҆правлѧ́емь, съ ни́миже воздѣ́ла и҆сповѣ́данїѧ гро́зды, вїно̀ свидѣ́нїѧ и҆сточа́ющи, ва́ссо, веселѧ́щее сердца̀ благоче́стнѡ вопїю́щихъ: лю́дїе, превозноси́те хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Со безпло́тными чи́ны, съ мꙋ́ченическими во́инствы, прⷭ҇то́лꙋ предстоѧ́ще бж҃їю прехва́льнїи, и҆ сла́вы и҆ благода́ти и҆ просвѣще́нїѧ и҆спо́лнени, разори́те на́шихъ согрѣше́нїй мра́къ, вѣ́рою творѧ́щихъ свѣтоно́снꙋю и҆ бжⷭ҇твеннꙋю, и҆спо́лненꙋ дарова́нїй ва́шꙋ и҆зрѧ́днꙋю па́мѧть.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же нб҃са̀ ма́нїемъ, и҆ зе́млю хотѣ́нїемъ, сло́во ѻ҆́ч҃ее содѣ́лавъ, пречⷭ҇таѧ, и҆ созда́въ человѣ́ка, и҆зъ тебє̀ ꙗ҆́вѣ прїѧ́тъ пло́ть себѣ̀, назда́ти є҆стество̀ на́ше и҆стлѣ́вшее, и҆ сокрꙋше́нное пре́лестїю ѕмі́ѧ, дв҃о, є҆ди́ный ми́лостивый.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное преставле́нїе бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всеблаже́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Прїиди́те въ сїѡ́нъ, на бжⷭ҇твеннꙋю и҆ тꙋ́чнꙋю го́рꙋ жива́гѡ бг҃а, возра́дꙋемсѧ, бцⷣꙋ зрѧ́ще: къ ѕѣлѡ́ бо лꙋ́чшей и҆ бжⷭ҇твеннѣй сѣ́ни, ꙗ҆́кѡ мт҃рь, сїю̀ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ хрⷭ҇то́съ преста́ви.

Прїиди́те, вѣ́рнїи, ко гро́бꙋ пристꙋ́пимъ бж҃їѧ мт҃ре, и҆ ѡ҆б̾и́мемъ сердцы̀ и҆ ᲂу҆стна́ми, ѻ҆чесы̀ и҆ лице́мъ чи́стѡ прикаса́ющесѧ, и҆ почерпа́юще и҆сцѣле́нїй незави̑стныѧ да́ры ѿ и҆сто́чника приснотекꙋ́щагѡ.

Прїимѝ ѿ на́съ пѣ́снь и҆схо́днꙋю, мт҃и жива́гѡ бг҃а, и҆ свѣтоно́сною твое́ю и҆ бжⷭ҇твенною ѡ҆сѣнѝ бл҃года́тїю, во́инствꙋ побѣди́тєльнаѧ, хрⷭ҇толю̑бнымъ лю́демъ ми́ръ, ѡ҆ставле́нїе пою́щымъ, и҆ дꙋша́мъ спасе́нїе подаю́щи.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли̑ки тѧ̀ велича́юще.

Ви́дѣти ꙗ҆̀же вѣ̑чнаѧ бжⷭ҇твєннаѧ воздаѧ̑нїѧ, и҆ жела́нїй кра́йнихъ ꙗ҆снѣ́йше, бл҃же́нне, приближа́ѧсѧ, ѳадде́е, красꙋ́йсѧ и҆ ликꙋ́й.

Ꙗ҆́кѡ ке́дръ, ꙗ҆́кѡ вели́къ кѷпарі́съ, сла́вне ѳадде́е, добродѣ́тельми возне́слсѧ є҆сѝ, благоꙋха́ѧ сердца̀ восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

Совокꙋ́пльсѧ, бл҃же́нне, а҆пⷭ҇лѡмъ и҆ мч҃никѡмъ, и҆ безплѡ́тнымъ ликѡ́мъ веселѧ́сѧ: съ ни́миже молѝ спастѝ тѧ̀ чтꙋ́щыѧ.

Па́мѧть твоѧ̀ бога́тнымъ сїѧ́нїемъ дарова́нїй вѣ́рныхъ мы̑сли просвѣща́ющи, восхвали́ти тѧ̀, ѳадде́е, всѣ́хъ понꙋжда́етъ.

Бг҃оро́диченъ:

Благолюби́ваѧ дв҃о, ѡ҆ѕло́бленнꙋю грѣхмѝ дꙋ́шꙋ мою̀ ᲂу҆блажѝ, ꙗ҆́же пребл҃га́го сло́ва поро́ждши. (с. 422)

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Ви́дѣти жела́ющи, ꙗ҆̀же земно́е ѻ҆́ко вои́стиннꙋ не ви́дѣ, тѣлє́снаѧ терпѧ́ше болѣ́знєннаѧ мꙋ́жески сокрꙋшє́нїѧ ᲂу҆дѡ́въ, прехва́льнаѧ, стремле́нїе ѕвѣре́й, жже́нїе ѻ҆гнѧ̀, мо́рѧ треволне́нїе, невеще́ственнымъ свѣтозаре́нїемъ ᲂу҆ѧснѧ́ема, всебл҃же́ннаѧ.

Ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ свѣтоно́сна и҆ благолѣ́пна, бг҃оно́сна лꙋна̀ возсїѧ́ла є҆сѝ, бжⷭ҇твеннагѡ ли́ка, ꙗ҆́коже во ѕвѣзда́хъ свѣтоѧвле́нныхъ приводи́ма бл҃года́ти, со проше́дшими и҆зъ твоегѡ̀ чре́ва. и҆ ны́нѣ вселе́ннꙋю невеще́ственнымъ свѣтозаре́нїемъ ᲂу҆ѧснѧ́ете, блаже́ннїи.

Оу҆тверди́вше на ка́мени терпѣ́нїѧ мы̑сли восхожде́нїѧ блаже́ннїи, и҆скꙋшє́нїи многови́дныхъ наведе́нїй, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ неꙋкло́нни ꙗ҆ви́стесѧ, и҆ побѣ́дꙋ по хрⷭ҇тѣ̀ взе́мше, съ си́мъ при́снѡ црⷭ҇твовати сподо́бистесѧ ра́дꙋющесѧ.

Ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ цѣла̀ голꙋби́ца, и҆ го́рлица, ꙗ҆́же бг҃а возлю́бльши, ла́стовица съ бж҃е́ственными возлетѣ́вши птєнцы̀, на нб҃сѣ́хъ всели́сѧ, къ держа́вѣ бжⷭ҇твеннѣй и҆ мы́сленнѣй, зимы̀ ᲂу҆бѣжа́вши, и҆ ловле́нїѧ де́мѡнскагѡ ва́сса: ю҆́же любо́вїю ᲂу҆блажа́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Чл҃вѣколю́бца ро́ждши и҆ и҆зба́вителѧ, чꙋ́днаѧ и҆ бл҃голюби́ваѧ влⷣчце, грѣхѡ́въ и҆збавле́нїе мѝ да́ждь твои́ми моли́твами, и҆ дꙋ́шꙋ мою̀, всечⷭ҇тна́ѧ, ѡ҆ѕло́бленнꙋю помышлє́нїи, ᲂу҆блажѝ, и҆ покажѝ страсте́й смертоно́сныхъ свобо́днꙋ, всенепоро́чнаѧ.

Свѣти́ленъ а҆пⷭ҇ла. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Є҆де́сꙋ пома́занъ бы́въ свѣти́льникъ, ѳадде́е всемꙋ́дре, въ не́мже проповѣ́далъ є҆сѝ бжⷭ҇твенное смотре́нїе сло́ва, и҆ мѣстонача́льника а҆́ѵгарѧ, и҆ и҆̀же съ ни́мъ всѧ̑ просвѣти́въ, слꙋжи́тели показа́лъ є҆сѝ пресвѣ́тлыѧ трⷪ҇цы, а҆пⷭ҇ле бг҃опроповѣ́дниче.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника:

Ѽле та̑инъ твои́хъ, чⷭ҇таѧ бг҃ороди́тельнице! вы́шнѧгѡ бо, дв҃о, прⷭ҇то́лъ стра́шный показа́ласѧ є҆сѝ, херꙋві̑мъ пребо́льши, на не́мже сѣ́де, ꙗ҆ви́сѧ творе́цъ тва́ри. къ немꙋ́же и҆ ны́нѣ преста́вльшисѧ, покры́й и҆ снабдѝ мі́ръ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Помина́й прилѣ́жнѡ тѧ̀ молѧ́щыѧ, ꙳ дв҃о бцⷣе, ꙳ и҆ любо́вїю чтꙋ́щыѧ ꙳ свѧще́нное твоѐ ᲂу҆спе́нїе.

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ ст҃ы́ни твоеѧ̀.

Лѣ́ствица къ нб҃сѝ ꙳ гро́бъ пречⷭ҇тыѧ бцⷣы є҆́сть, ꙳ возводѧ́щаѧ пою́щыѧ ꙳ бжⷭ҇твенное сеѧ̀ ᲂу҆спе́нїе.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Невѣ́стꙋ тѧ̀ бж҃їю, ꙳ вы́шнее црⷭ҇тво, ꙳ и҆збра́нныхъ сла́ва, ꙳ прїе́млетъ, дв҃о, ꙳ къ сн҃ꙋ и҆дꙋ́щꙋю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Всѝ нбⷭ҇нїи воспо́йте ли́цы, ꙳ и҆́бо дв҃а мт҃и ꙳ преста́висѧ пресла́внѡ ꙳ ѿ землѝ къ нбⷭ҇нымъ.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь з҃ ѻ҆бою̀ канѡ́нѡвъ, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃.

Слꙋ́жба прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ а҆вра́мїа, смоле́нскагѡ чꙋдотво́рца.

Стїхи̑ры на и҃: пра́здника г҃, и҆ ст҃а́гѡ є҃. Гла́съ є҃. Поⷣ: Ра́дꙋйсѧ:

Ꙗ҆ви́сѧ гора̀ ᲂу҆́мнаѧ на́мъ ты̀, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е а҆вра́мїе, на ню́же возше́дъ, бг҃оно́се, ꙗ҆́кѡ на нб҃о, сла́вне, ꙗ҆́кѡ но́вый мѡѷсе́й, скрижа̑ли ѿ бг҃а, свѧ́те, хрⷭ҇то́во є҆ѵⷢ҇лїе прїе́мъ, ꙗ҆ви́сѧ ꙗ҆́кѡ трꙋба̀ наро́чита, всѣ̑мъ возвѣща́ющи концє́мъ, ᲂу҆твержда́ѧ и҆ просвѣща́ѧ всѣ́хъ дꙋ́шы къ бг҃оразꙋ́мїю, глаго́лѧ: пока́йтесѧ и҆ ѡ҆брати́тесѧ: ᲂу҆же́ бо прибли́жисѧ де́нь гдⷭ҇ень сꙋ́дный и҆ гро́зный, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ безпреста́ни моли́тесѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Ꙗ҆ви́сѧ, преподо́бне ѻ҆́ч҃е, лѣ́ствица высо́каѧ добродѣ́тели дꙋхо́вныѧ, бл҃года́ти восхо́дъ: по не́йже возше́дъ, свѧ́те, зри́ши бжⷭ҇твеннꙋю добро́тꙋ, и҆ сла́вꙋ бж҃їю, и҆ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ нбⷭ҇ныхъ ликостоѧ́нїѧ свѣ́тлости, и҆ гла́съ бг҃олѣ́пныхъ пѣ́нїй наслажда́ѧсѧ, бл҃же́нне: съ ни́миже пое́ши веселѧ́сѧ ра́достнѡ, бг҃оно́се а҆вра́мїе, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ моли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, вои́стиннꙋ бж҃їе возлюбле́нїе, и҆ ѡ҆сщ҃е́нъ ѿ ᲂу҆тро́бы ма́терни, и҆ ст҃и́тель ѿ бг҃а по́сланный къ на́мъ, наставлѧ́ѧ на пꙋ́ть блгⷣти хрⷭ҇то́ва смире́нїѧ. по немꙋ́же возше́дъ, свѧ́те, водворѧ́ешисѧ въ свѣ́тлости бл҃же́ннагѡ раѧ̀, и҆дѣ́же всѣ́хъ ст҃ы́хъ дꙋ́шы ра́дꙋющесѧ веселѧ́тсѧ. съ ни́миже на́съ помина́й, бг҃оно́се а҆вра́мїе, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ молѧ́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, по́стническихъ вои́стиннꙋ подвигѡ́въ благово́нный сосꙋ́де, крⷭ҇тъ на ра́мꙋ ᲂу҆́бѡ взе́мъ, и҆ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ себѐ, пребл҃же́нне, возложи́въ, пло́ти попра́лъ є҆сѝ до́лꙋ влекꙋ́щее мꙋдрова́нїе, добродѣ́тельми же дꙋ́шꙋ просвѣти́лъ є҆сѝ, и҆ къ бжⷭ҇твенномꙋ впери́лсѧ є҆сѝ жела́нїю. тѣ́мже всест҃ꙋ́ю твою̀ ѡ҆крꙋжи́вше ра́кꙋ, прехва́льне а҆вра́мїе, бжⷭ҇твеннагѡ чл҃вѣколю́бїѧ про́симъ, полꙋчи́ти твои́ми моли́твами, и҆ мі́рꙋ дарова́ти ве́лїю ми́лость.

Оу҆́гль бг҃осїѧ́ненъ, ѻ҆гню̀ прибли́живсѧ, бг҃оно́се, дх҃а, показа́лсѧ є҆сѝ въ мі́рѣ, а҆вра́мїе, просвѣща́ѧ дꙋ́шы на́шѧ, вѣ́рнѡ, бг҃омꙋ́дре, пристꙋпа́ющихъ къ тебѣ̀ къ свѣ́тꙋ наставлѧ́ѧ тѣ́хъ невече́рнемꙋ, преподо́бне, ѡ҆роша́емꙋ свы́ше бжⷭ҇твенною благода́тїю. тѣ́мже и҆ побѣ́ды тебѣ̀ проѧвле́ннѡ дарова̀ вѣне́цъ, бл҃же́нне, пра́вды смотри́тель хрⷭ҇то́съ: є҆го́же молѝ, дꙋша́мъ на́шымъ дарова́ти ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жества наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆вра́мїе: твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ. блаже́нъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, прпⷣбныхъ соприча́стниче и҆ пра́ведныхъ: съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Та́же парємїѝ, сегѡ̀ мѣ́сѧца въ г҃ де́нь. На стїхо́внѣ стїхи̑ры, пра́здника. Та́же ст҃а́гѡ самогла́сенъ, гла́съ а҃.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Лѣ́ствица нб҃сѝ подо́бна, ꙗ҆́вѣ житїѐ твоѐ, бг҃омꙋ́дре, бы́сть, є҆́юже на высотꙋ̀ возвы́сивсѧ дне́сь, влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ бесѣ́довати, бл҃же́нне, сподо́билсѧ є҆сѝ. ᲂу҆́мъ просвѣ́щь та́мѡ сꙋ́щими сїѧ́ньми, лꙋча́ми же тогѡ̀ просвѣща́емь, ра́внѡ а҆́гг҃лѡмъ прїѧ́лъ є҆сѝ свѣ́тлость. є҆мꙋ́же ны́нѣ предстоѧ̀, моли́сѧ, прпⷣбне, творѧ́щымъ бжⷭ҇твеннꙋю и҆ свѧще́ннꙋю па́мѧть твою̀ съ тобо́ю предста́ти, и҆ мі́рꙋ да́ти ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прїиди́те, всеꙋсе́рднѡ всѝ бг҃олюби́вїи лю́дїе, соше́дшесѧ похва́лимъ честно́е прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ ᲂу҆спе́нїе: се́й бо ѿ ю҆́ности возлю́бленъ, и҆ ѿ ᲂу҆тро́бы ма́терни ѡ҆ст҃и́сѧ бг҃ꙋ, и҆ тогѡ̀ стопа́мъ послѣ́довати и҆зво́лилъ є҆́сть, тѣ́мже мо́лимъ того̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а моли́ти непреста́ннѡ ѡ҆ ста́дѣ свое́мъ, и҆ ᲂу҆мири́ти мі́ръ, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Дне́сь возсїѧ̀ на́мъ па́мѧть твоѧ̀, сла́вне, ꙗ҆́кѡ со́лнце, свѣтоза́рнѡ лꙋча́ми ѡ҆зарѧ́ющаѧ мі́ръ, и҆ тмꙋ̀ но́щи ѕлы́хъ дꙋхѡ́въ ѿ на́съ ѿгонѧ́ющаѧ. дне́сь нбⷭ҇ныѧ си̑лы ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ и҆ дꙋ́шы пра́ведныхъ мы́сленнѡ торжествꙋ́ютъ, ра́дꙋющесѧ. дне́сь и҆ мы̀ грѣ́шнїи припа́дающе мо́лимсѧ: ѻ҆́ч҃е прпⷣбне а҆вра́мїе, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ непреста́ннѡ, спастѝ гра́дъ и҆ лю́ди, любе́знѡ тебѐ почита́ющыѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На ᲂу҆́трени, по а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Житїѐ на землѝ благоче́стнѡ сконча́въ, прїѧ́телище чистоты̀ и҆ дх҃а ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, просвѣща́ѧ къ тебѣ̀ вѣ́рою притека́ющыѧ, бл҃же́нне. тѣ́мже молѝ твоего̀ влⷣкꙋ хрⷭ҇та̀ бг҃а, просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ, воспѣва́ющихъ тѧ̀, а҆вра́мїе бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е на́шъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Всѣ́хъ творца̀ и҆ гдⷭ҇а и҆ зижди́телѧ, всенепоро́чнаѧ, чⷭ҇таѧ, дх҃омъ бжⷭ҇твеннымъ въ ложесна́хъ заче́нши, безъ и҆стлѣ́нїѧ родила̀ є҆сѝ, є҆го́же сла́вѧще, тѧ̀ воспѣва́емъ, дв҃о, ꙗ҆́кѡ пала́тꙋ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ и҆ мі́рови спасе́нїе.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Поⷣ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Возсїѧ́въ ꙗ҆́кѡ со́лнце, зари̑ ѡ҆блиста́еши, прпⷣбне, всемꙋ̀ мі́рꙋ и҆здале́ча ᲂу҆че́нїй твои́хъ, чꙋ́дный а҆вра́мїе свѣтоно́сче, прпⷣбныхъ похвало̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Въ кро́въ тво́й, пречⷭ҇таѧ дв҃о, прибѣга́ющихъ на́съ мольбꙋ̀ прїе́мши, не преста́й молѧ́щи чл҃вѣколю́бца, спастѝ рабы̑ твоѧ̑.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ѿ ᲂу҆тро́бы ѡ҆свѧти́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, свѧще́нне а҆вра́мїе, и҆ на землѝ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ пожи́лъ є҆сѝ: пло́ть бо ᲂу҆мертви́въ воздержа́нїемъ, трⷪ҇цы ᲂу҆го́дникъ показа́лсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне. тѣ́мже и҆ къ ре́вности бжⷭ҇твеннагѡ твоегѡ̀ житїѧ̀, ли́ки совокꙋпи́лъ є҆сѝ мона́шествꙋющихъ, сла́вне, бг҃оно́се ѻ҆́ч҃е на́шъ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нꙋю две́рь и҆ кївѡ́тъ, прест҃ꙋ́ю го́рꙋ, свѣ́тлый ѻ҆́блакъ воспои́мъ неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, слове́сный ра́й, є҆́ѵы воззва́нїе, вселе́нныѧ всеѧ̀ вели́кое сокро́вище, ꙗ҆́кѡ спасе́нїе въ не́й содѣ́ласѧ мі́рови, и҆ ѡ҆ставле́нїе дре́внихъ согрѣше́нїй. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ є҆́й: моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти благоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ всест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Степє́нна, а҃ а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ: тѣ́мъ на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, дє́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ безъ поро́ка поревнова́лъ є҆сѝ: дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ прпⷣбнагѡ на и҃.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Ꙗ҆́кѡ возсїѧ́въ всѣ̑мъ концє́мъ, хрⷭ҇тѐ, пра́ведное сл҃нце, пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре мольба́ми, покаѧ́нїе и҆ ᲂу҆миле́нїе и҆ сле́зы да́ждь мѝ, бж҃е, и҆ моле́нїемъ прпⷣбнагѡ спаси́ мѧ.

А҆́гг҃льскїѧ безплѡ́тныѧ чи́ны приво́димъ тѝ, хрⷭ҇тѐ, на моле́нїе, си́хъ мольба́ми и҆зба́ви и҆ сохранѝ ста́до твоѐ, бл҃же, ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ: и҆ моли́твами прпⷣбнагѡ спаси́ мѧ.

Съ ли́ки прⷪ҇рѡ́къ и҆ а҆пⷭ҇лъ, и҆ мꙋ́чєникъ, и҆ ст҃и́телей и҆ прпⷣбныхъ, и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми молѝ, свѧ́те ѻ҆́ч҃е, молѧ́щымсѧ тебѣ̀ прилѣ́жнѡ, и҆зба́витисѧ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀, и҆ спасти́ ны.

Бг҃оро́диченъ:

Всѝ мо́лимъ тѧ̀ прилѣ́жнѡ, гпⷭ҇жѐ дв҃о мт҃и ст҃а́ѧ, и҆збавле́нїе ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ пода́ждь на́мъ, молѧ́щисѧ прилѣ́жнѡ сн҃ꙋ и҆ бг҃ꙋ, поми́ловати же и҆ спасти́ ны.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Моле́нїѧ послꙋ́шавъ, гдⷭ҇и, и҆ногда̀ а҆́нны, пода́лъ є҆сѝ прⷪ҇ро́ка, и҆ тебѣ̀ ѿдадѐ слꙋжи́телѧ: та́кѡ и҆ на́ше ᲂу҆слы́ши моле́нїе, моли́твами прпⷣбнагѡ, и҆ спаси́ ны.

Прїимѝ ѿ дꙋшѝ молѧ́щыѧсѧ тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆ да́ждь на́мъ по́мощь твою̀ свы́ше, ꙗ҆́кѡ и҆ногда̀ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ твои̑мъ, хрⷭ҇тѐ, на мо́ри, и҆ ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ моле́нїемъ прпⷣбнагѡ.

Моли́сѧ прилѣ́жнѡ за ны̀, и҆збавле́нїе пода́ти, ѻ҆́ч҃е а҆вра́мїе, ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ, ꙗ҆̀же на ны̀ прихо́дѧтъ, ᲂу҆скорѝ, свѧ́те, на по́мощь на́шꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Бж҃їѧ рождества̀ твоегѡ̀, чⷭ҇таѧ, всѧ́ка сꙋщества̀ чи́нъ прехо́дитъ чꙋдесы̀: бг҃а бо па́че є҆стества̀ зачала̀ є҆сѝ во чре́вѣ, и҆ ро́ждши пребыва́еши приснодв҃а.

Конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника, и҆ сѣда́ленъ ст҃а́гѡ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Оу҆диви́сѧ, прпⷣбне и҆ бг҃оно́се а҆вра́мїе, во все́мъ мі́рѣ житїѐ твоѐ, ꙗ҆́кѡ ѿ ᲂу҆тро́бы ма́терни воззва́нъ бы́лъ є҆сѝ, свѧ́те, ꙗ҆́кѡ самꙋи́лъ сла́вне. веселѧ́тсѧ цр҃кви хрⷭ҇то́вы, и҆ ра́дꙋютсѧ мона́хѡвъ стада̀ и҆ ве́сь мі́ръ пра́зднꙋетъ, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ молѧ́щесѧ прилѣ́жнѡ: гдⷭ҇и, спасѝ гра́дъ и҆ лю́ди, моли́твами влⷣчцы, и҆ прпⷣбнагѡ ра́ди поми́лꙋй на́съ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ, моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Хрⷭ҇то́въ слꙋга̀ вои́стиннꙋ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, свѧ́те, ꙗ҆́кѡ ѿ ᲂу҆тро́бы ма́терни ѡ҆свѧти́всѧ бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ же́ртва прине́слсѧ є҆сѝ честна̀ гдⷭ҇еви, ѿ со́вѣсти чи́сты молѧ́сѧ є҆мꙋ̀.

Вои́стиннꙋ хрⷭ҇то́въ слꙋга̀ бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е а҆вра́мїе, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇рѡ́къ и҆ а҆пⷭ҇тѡлъ, ст҃и́телей и҆ прпⷣбныхъ всѣ́хъ подража́тель бы́въ, напоѧ́ѧ бл҃года́ти ᲂу҆миле́нїѧ сердца̀ на̑ша.

Вои́стиннꙋ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ показа́ тѧ въ напа́стехъ ти́хое приста́нище, свѧ́те, и҆ забра́ло, сирота́мъ же всѣ̑мъ ᲂу҆тѣше́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Неизглаго́ланно и҆ непостижи́мо є҆́сть твоегѡ̀, бцⷣе, бг҃олѣ́пнагѡ вои́стиннꙋ ржⷭ҇тва̀ та́инство, нбⷭ҇нымъ и҆ земны̑мъ: и҆́мже всѝ вѣ́рнїи спа́сшесѧ, тѧ̀ хва́лимъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Оу҆́треневалъ є҆сѝ къ бг҃ꙋ ѿ ю҆́ности, блаже́нне ѻ҆́ч҃е а҆вра́мїе, ꙗ҆́кѡ славі́й мꙋ́дре сладкоглаго́ливъ, ꙗ҆́кѡ ла́стовица многогла́сна, свѧ́те, приносѧ̀ моли́твꙋ бг҃ꙋ.

Оу҆краси́лсѧ є҆сѝ свѧщеннолѣ́пнѡ, бг҃оно́се ѻ҆́ч҃е а҆вра́мїе, і҆ере́йскою лѣ́потою, ꙗ҆́кѡ и҆ а҆арѡ́нъ и҆ самꙋи́лъ, бг҃олѣ́пнѡ по всѧ̑ дни̑ слꙋжѧ̀ бг҃ꙋ, и҆ молѧ́сѧ є҆мꙋ̀.

Вои́стиннꙋ ѿ ᲂу҆тро́бы позна́нъ бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, ѿ бг҃а вѣ́ренъ слꙋжи́тель: при́званъ же бы́въ, ꙗ҆́кѡ дрꙋгі́й проро́къ, свѧ́те, дх҃омъ бж҃їимъ, ᲂу҆чи́лъ є҆сѝ лю́ди бг҃оразꙋ́мїю.

Бг҃оро́диченъ:

Бцⷣꙋ тѧ̀ ѿ дꙋшѝ, влⷣчце мі́рꙋ бл҃га́ѧ, и҆сповѣ́дающыѧ спаса́й: тѧ́ бо застꙋпле́нїе и҆́мамы вои́стиннꙋ, всечⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Жите́йскагѡ, бл҃же́нне, ᲂу҆бѣжа́въ ѕла́гѡ волне́нїѧ, въ тишинꙋ̀ доше́дъ бж҃їѧ поко́ѧ и҆ наслажде́нїѧ, моли́сѧ пода́ти и҆ на́мъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ тогѡ̀ наслажде́нїѧ.

Бꙋ́рно приста́нище потоплѧ́етъ мѧ̀, пода́ждь мѝ рꙋ́кꙋ твою̀, влⷣко гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ и҆ногда̀ петрꙋ̀ ᲂу҆топа́ющꙋ, и҆ спаси́ мѧ во ѡ҆ти́шїе твоѐ прпⷣбнагѡ а҆вра́мїа моле́нїемъ.

Помоли́сѧ прилѣ́жнѡ за ны̀, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне а҆вра́мїе, къ бг҃ꙋ, и҆зба́витисѧ вско́рѣ ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ же и҆ скорбе́й, и҆ пода́ти ми́ръ и҆ спасе́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇таѧ влⷣчце, ро́ждши зємны́мъ прави́телѧ и҆ гдⷭ҇а, похоте́й мѝ ѕлолю́тое ᲂу҆кротѝ смꙋще́нїе, и҆ тишинꙋ̀ пода́ждь се́рдцꙋ моемꙋ̀.

Конда́къ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Возсїѧ̀, гдⷭ҇и, гра́дꙋ твоемꙋ̀, па́мѧть твоегѡ̀ ᲂу҆го́дника, ꙗ҆́кѡ свѣ́тлое со́лнце, ра́достнѡ всѣ́хъ ꙗ҆́кѡ лꙋча́ми ѡ҆зарѧ́ющи, па́че же моли̑твы пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ и҆збавлѧ́ютъ на́съ, и҆ ᲂу҆пражднѧ́ютъ ва̑рварскаѧ шата̑нїѧ. тѣ́мъ мы̀, лю́дїе твоѝ, и҆ гра́дъ на́шъ, вельмѝ хва́лимсѧ, и҆ спаса́емсѧ моли́твами твоегѡ̀ ᲂу҆го́дника а҆вра́мїа, прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀.

І҆́косъ:

Оу҆ѧсни́ ми ѧ҆зы́къ, и҆ ᲂу҆крѣпи́ ми ᲂу҆́мъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, моли́твами пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре. ѧ҆зы́къ мѝ бла́гъ глаго́лати пода́ждь на похвалꙋ̀, и҆ на ᲂу҆моле́нїе твоегѡ̀ ᲂу҆го́дника. свѣщꙋ̀ дꙋшѝ моеѧ̀ ᲂу҆ны́лꙋю, ю҆́же воздрема́всѧ ᲂу҆гаси́хъ, моли́твами прпⷣбнагѡ а҆вра́мїа возжзѝ, и҆ не ѿлꙋчѝ менѐ, хрⷭ҇тѐ, многосогрѣ́шша, ли́ка прпⷣбныхъ твои́хъ. всѐ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆пова́нїе къ тебѣ̀ возлага́ю: ты́ бо и҆ гра́дъ сохранѧ́еши моли́твами прпⷣбнагѡ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Халде́йскꙋю ѡ҆роси́въ ѻ҆трокѡ́въ пе́щь, и҆ прело́жъ на хла́дъ, на ны̀ и҆ноплемє́нникъ нападе́нїе, хрⷭ҇тѐ, погꙋбѝ, моле́нїемъ прпⷣбнагѡ а҆вра́мїа, пою́ща: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Прⷪ҇ро́кꙋ данїи́лꙋ, влⷣко хрⷭ҇тѐ, и҆ногда̀ ди́вїѧ ѕвѣ́ри ᲂу҆кроти́лъ є҆сѝ, ѡ҆бꙋзда́въ: та́коже и҆ ны́нѣ всѣ́хъ проти́вныхъ на ны̀ стремлє́нїѧ ᲂу҆кротѝ, и҆ ѡ҆бꙋзда́й моле́нїемъ, бж҃е, прпⷣбнагѡ а҆вра́мїа.

Є҆гда̀ прїи́деши, бж҃е, сꙋди́ти на зе́млю, хрⷭ҇тѐ цр҃ю̀, со а҆́гг҃льскими си́лами, тогда̀, ми́лостиве, пощади́ ны пою́щыѧ, моли́твами прпⷣбнагѡ а҆вра́мїа: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Тобо́ю на́мъ, дв҃о, свѣ́тъ возсїѧ̀ тє́мнымъ и҆ ѿпꙋще́нїе, ты́ бо родила̀ є҆сѝ зижди́телѧ всѣ́хъ бг҃а: є҆го́же молѝ, пречⷭ҇таѧ приснодв҃о, посла́ти вѣ̑рнымъ ве́лїю ми́лость.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене преподѡ́бнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. Тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆ви́сѧ ꙗ҆́кѡ рѣка̀ ᲂу҆́мнаѧ, ѿ ᲂу҆́стъ бжⷭ҇твеннагѡ раѧ̀ и҆сходѧ́щи, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е а҆вра́мїе, и҆ всѣ́хъ вѣ́рныхъ напаѧ́ѧ дꙋ́шы ᲂу҆миле́нїѧ, и҆ ѡ҆мыва́ѧ всѣ́хъ скве́рнꙋ, превозносѧ́щихъ хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ небеса̀ ᲂу҆́мнаѧ, ꙗ҆ви́шасѧ ᲂу҆ста̀ твоѧ̑, свѧ́те, ѧ҆зы́къ же тво́й, ѻ҆́ч҃е, ꙗ҆́кѡ со́тъ ме́двенный сладѧ̀, и҆ всѣ́хъ наꙋча́ѧ вопи́ти: гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Воздѣжѝ рꙋ́цѣ твоѝ ко влⷣцѣ бг҃ꙋ, свѧ́те, молѝ за ны̀ прилѣ́жнѡ, поми́ловати гра́дъ и҆ лю́ди, и҆зба́витисѧ гла́да же и҆ трꙋ́са, и҆ наше́ствїѧ и҆ноплеме́нныхъ, є҆го́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

А҆рха́гг҃ла гла́сомъ зове́мъ тѝ, пречⷭ҇таѧ дв҃о мт҃и: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, а҆́гг҃лѡмъ и҆ человѣ́кѡмъ заче́нши и҆ ро́ждши гдⷭ҇а. є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ невозмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно, є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ны́нѣ, бл҃же́нне, водворѧ́ешисѧ, и҆ весели́шисѧ со а҆́гг҃льскими си́лами, прїе́млѧ поко́й проти́вꙋ трꙋдѡ́въ, ѻ҆́ч҃е свѧ́те а҆вра́мїе, и҆ на́съ молѧ́щихсѧ помѧнѝ, бг҃оно́се, че́стнѡ пра́зднꙋющихъ па́мѧть твою̀, и҆ хрⷭ҇та̀ велича́ющихъ.

Ны́нѣ собо́ръ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ, и҆ ли́ки ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ, прⷪ҇рѡ́къ и҆ мꙋ́чєникъ, ст҃и́телей и҆ прпⷣбныхъ: свѣ́тлѡ торжествꙋ́ютъ ра́дꙋющесѧ, въ па́мѧти твое́й, свѧ́те ѻ҆́ч҃е а҆вра́мїе. съ ни́миже моли́сѧ, бг҃оно́се, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, всѣ́хъ и҆зба́вити бѣ́дъ, вѣ́рою тѧ̀ блажа́щихъ.

Прїимѝ, влⷣко хрⷭ҇тѐ цр҃ю̀, моле́нїе ра̑бъ твои́хъ, и҆ ѡ҆братѝ на ра́дость воздыха́нїе на́ше: мо́литъ тѧ̀ собо́ръ а҆рха́гг҃лъ, прⷪ҇рѡ́къ и҆ мꙋ́чєникъ, а҆пⷭ҇лъ и҆ ст҃и́тєль, и҆ прпⷣбный а҆вра́мїй, є҆гда̀ прїи́деши сꙋди́ти всемꙋ̀ мі́рꙋ, тогда̀ спасѝ и҆ поми́лꙋй велича́ющыѧ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Досто́йнѡ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ вои́стиннꙋ и҆ велича́емъ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а. ты́ бо є҆сѝ небе́сныхъ си́лъ ра́дость, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ добро́та и҆ ᲂу҆краше́нїе, хрⷭ҇тїа́нъ прибѣ́жище и҆ стѣна̀, грѣ́шныхъ пꙋ́ть, и҆ порꙋ́чница тебѐ велича́ющихъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Мїрско́е пристра́стїе ѡ҆ста́вль, и҆ бога́тство мимотекꙋ́щее, и҆ крⷭ҇тъ тво́й взе́мь, ѻ҆́ч҃е, хрⷭ҇то́ви, а҆вра́мїе, ᲂу҆се́рднѡ послѣ́довалъ є҆сѝ: по́стнически же ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ стра̑сти, и҆ къ безстра́стїю прите́клъ є҆сѝ, и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ на́съ, бг҃оно́се.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стїхи̑ры на ѕ҃, пра́здника г҃. и҆ ст҃а́гѡ г҃, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Всѐ ᲂу҆пова́нїе ко гдⷭ҇ꙋ возло́жь, ꙳ всѣ́мъ серде́чнымъ жела́нїемъ ꙳ горѧ̀ къ бг҃ꙋ, прпⷣбне, ꙳ ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ свѣ́тлаѧ на восто́цѣ, ꙳ всѣ̑мъ возсїѧ́лъ є҆сѝ, свѧ́те. ꙳ возра́дꙋйтесѧ и҆ возвесели́тесѧ мона́хѡмъ со́нмы, ꙳ торжествꙋ́юще воспое́мъ ꙳ свѣ́тлѡ въ па́мѧть є҆гѡ̀: ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ, ꙳ со дерзнове́нїемъ моли́сѧ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Два́жды.

Ве́сь ѿ ю҆́ности ꙳ прибли́жилсѧ є҆сѝ гдⷭ҇еви, ꙳ прпⷣбне ѻ҆́ч҃е а҆вра́мїе, ꙳ все́ю дꙋше́ю го́рнихъ жела́ѧ, ꙳ ви̑димаѧ и҆ земна̑ѧ, свѧ́те, возненави́дѣвъ, ꙳ хрⷭ҇та̀ є҆ди́наго возлюби́лъ є҆сѝ, прехва́льне, ꙳ и҆ тогѡ̀ крⷭ҇тъ ᲂу҆се́рднѡ тща́сѧ воспрїѧ́ти, ꙳ возслѣ́довалъ є҆сѝ є҆мꙋ̀, ꙳ не ᲂу҆боѧ́сѧ вра́жїихъ стрѣлѧ́нїй, ꙳ ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ по́мощь и҆мѣ́ѧ бг҃а. ꙳ є҆мꙋ́же со дерзнове́нїемъ моли́сѧ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, гла́съ є҆ѵⷢ҇лїа гдⷭ҇нѧ ᲂу҆слы́шавъ, мі́ръ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, бога́тство и҆ сла́вꙋ нивочто́же вмѣни́въ. тѣ́мъ всѣ̑мъ возопи́лъ є҆сѝ: возлюби́те бг҃а, и҆ ѡ҆брѧ́щете бл҃года́ть вѣ́чнꙋю: ничто́же предпочти́те па́че любвѐ є҆гѡ̀, да є҆гда̀ прїи́детъ въ сла́вѣ свое́й, ѡ҆брѧ́щете поко́й со всѣ́ми ст҃ы́ми, є҆гѡ́же моли́твами, хрⷭ҇тѐ, сохранѝ и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ и҆ ча́съ а҃. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь пра́здника. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ, конда́къ пра́здника, и҆ ст҃а́гѡ, премѣнѧ́юще глаго́лемъ.

На лїтꙋргі́и блажє́нна пра́здника, пѣ́снь з҃-ѧ, на д҃: и҆ ст҃а́гѡ, пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃ї. А҆ллилꙋ́їа. Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Є҆ѵⷢ҇лїе, лꙋкѝ, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle