Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃в-й де́нь. Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика а҆гаѳоні́ка, и҆ и҆̀же съ ни́мъ.

Въ се́й же де́нь пое́тсѧ слꙋ́жба и҆ ст҃а́гѡ лꙋ́ппа.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры а҆гаѳоні́ка, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Пе́рвꙋю бл҃гость ꙳ и҆ па́че ᲂу҆ма̀ красотꙋ̀ и҆щѧ̀, а҆гаѳоні́че, ꙳ ра́дꙋѧсѧ поше́лъ є҆сѝ, ꙳ къ предлежа́щымъ до́блественнѣ подвигѡ́мъ. ꙳ и҆ спле́тсѧ со враго́мъ: ꙳ мꙋ́жески ѡ҆ зе́млю разрази́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ побѣ́ды свѣ́телъ и҆спле́лъ є҆сѝ вѣне́цъ, ꙳ молѧ̀ чл҃вѣколю́бца ꙳ ѡ҆ воспѣва́ющихъ тѧ̀.

Мꙋ́дростїю ᲂу҆кра́шенъ, ꙳ сло́во живото́чно и҆сточи́лъ є҆сѝ, ꙳ ѡ҆браща́ѧ несмы́слєнныѧ: ꙳ ѡ҆блича́ѧ мꙋчи́телѧ, ꙳ многобо́жїѧ бꙋ́рю ᲂу҆тиша́ѧ, ꙳ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ вѣ̑рныѧ ꙳ пребыва́ти въ бж҃їей бл҃года́ти. ꙳ тѣ́мже лю̑таѧ претерпѣ́въ ѡ҆палє́нїѧ, ꙳ къ вы́шнемꙋ црⷭ҇твꙋ вѣнцено́сецъ восте́клъ є҆сѝ.

Кро́вїю ка́плей, ꙳ терпѣли́вагѡ твоегѡ̀ страда́нїѧ, ꙳ влⷣцѣ предста́лъ є҆сѝ же́ртва благово́нна, ꙳ чи́сто заколе́нїе, ꙳ благопрїѧ́тенъ да́ръ, свѧще́нно приноше́нїе, ꙳ и҆ свѧще́нїе соверше́нно непоро́чно. ꙳ тѣ́мже моли́твами твои́ми ꙳ цр҃ко́вное и҆сполне́нїе въ ми́рѣ соблюдѝ, ꙳ страда́льче а҆гаѳоні́че.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ лꙋ́ппа, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Лꙋ́ппъ бл҃же́нный ꙳ безбо́жїѧ растопѝ ле́дъ тѧ́жкїй ꙳ теплото́ю бжⷭ҇твеннаго дх҃а: ꙳ и҆ ᲂу҆сѣ́ченъ бы́въ мече́мъ, ꙳ и҆сцѣле́нїй стрꙋи̑ и҆сточа́етъ, ꙳ и҆ дꙋ́шы и҆ста́ѧвшыѧ ѡ҆роша́етъ бл҃года́тїю. ꙳ того̀ восхва́лимъ ꙗ҆́кѡ моли́твенника на́шего и҆зрѧ́дна, ꙳ и҆ те́пла застꙋ́пника, ꙳ благоче́стнѡ, мч҃николю́бцы.

Є҆́ллинскаѧ чти̑лища ꙳ глꙋбинѣ̀ во́дъ пре́далъ є҆сѝ, ꙳ и҆ безбо́жныхъ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ зрѧ́щихъ чꙋдеса̀, ꙳ твое́ю, всеблаже́нне, твори̑ма вѣ́рою. ꙳ посредѝ и҆́хъ стоѧ̀, ꙳ ба́ню бжⷭ҇твеннꙋю свы́ше прїѧ́тъ, ꙳ бг҃ꙋ тѧ̀ велича́ющꙋ, ꙗ҆́кѡ присномꙋ́ченика, ꙳ и҆ до́блѧ а҆дама́нта, ꙳ страстоте́рпче многострада́льне.

И҆скꙋша́юще посѣщи́ тѧ вразѝ, ꙳ дрꙋ́гъ дрꙋ́га посѣца́хꙋ, ꙳ и҆ стрѣ́лы пꙋща́юще, ꙳ дрꙋ́гъ дрꙋ́га ᲂу҆ѧзвлѧ́хꙋ, ꙳ страстоно́сче лꙋ́ппе: ꙳ и҆ прете́рти мнѧ́ще, дре́вꙋ приложи́ша ꙗ҆́звꙋ, ꙳ ѡ҆мраче́ни, бл҃же́нне, сꙋ́ще: ꙳ соблюда́ше бо тѧ̀ гдⷭ҇и, ꙳ є҆гѡ́же ра́ди пострада́ти и҆зво́лилъ є҆сѝ, ꙳ моли́твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче.

Сла́ва, гла́съ а҃. А҆нато́лїево:

Тезоиме́ннѣ назва́лсѧ є҆сѝ благі́ѧ побѣ́ды (с. 436) тезоимени́тъ, а҆гаѳоні́че многострада́льне: бжⷭ҇твеннымъ бо жела́нїемъ ᲂу҆ѧзви́всѧ, і҆́дѡльскїѧ ле́сти и҆ мꙋчи́тельскїѧ ѿве́ргсѧ, къ жи́зни неконча́емѣй пресла́внѡ преше́лъ є҆сѝ. тѣ́мже въ сла́внѣй твое́й па́мѧти, дерзнове́нїе и҆мы́й къ бг҃ꙋ, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Подоба́ше самови́дцємъ сло́ва и҆ слꙋга́мъ, и҆ є҆́же по пло́ти мт҃ре є҆гѡ̀ ᲂу҆спе́нїе ви́дѣти, коне́чное є҆ли́ко на не́й та́инство: ꙗ҆́кѡ да не то́кмѡ є҆́же ѿ землѝ сп҃сово восхожде́нїе ᲂу҆́зрѧтъ, но и҆ ро́ждшїѧ є҆го̀ преставле́нїю свидѣ́тельствꙋютъ. тѣ́мже ѿвсю́дꙋ бжⷭ҇твенною си́лою собра́вшесѧ, сїѡ́на достиго́ша, и҆ на нб҃о и҆дꙋ́щꙋю предсыла́хꙋ, вы́шшꙋю херꙋві̑мъ: є҆́йже и҆ мы̀ съ ни́ми покланѧ́емсѧ, ꙗ҆́кѡ молѧ́щейсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ! ꙳ ꙗ҆́же бг҃а пло́тїю неискꙋсомꙋ́жнѡ ро́ждши, ꙳ и҆ дв҃а пребы́вши, ꙳ ѿ житїѧ̀ преставлѧ́етсѧ: ꙳ и҆ привре́менныѧ жи́зни ѿходѧ́щи, ꙳ къ нестарѣ́емѣй преложи́сѧ. ꙳ тѣ́мже стека́ютсѧ на ѻ҆́блацѣхъ дне́сь, ꙳ хрⷭ҇то́вы ᲂу҆ченицы̀ и҆ а҆пⷭ҇ли, ꙳ къ погребе́нїю є҆ѧ̀.

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Дне́сь свѣ́тло торжество̀, ꙳ благопремѣни́мсѧ всѝ, ꙳ со а҆́гг҃лы сла́вѧще ꙳ честно́е преставле́нїе мт҃ре бг҃а на́шегѡ: ꙳ ст҃ꙋ́ю бо и҆ свѣтоно́снꙋю дꙋ́шꙋ ꙳ преда́вши въ рꙋ́цѣ сн҃а, ꙳ съ ни́мъ совокꙋплѧ́етсѧ въ жи́зни присносꙋ́щнѣй, ꙳ дꙋхо́внѡ всегда̀ молѧ́щи ѡ҆ на́съ прилѣ́жнѡ.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Прїиди́те, мы́сленнѡ, ꙳ предвари́мъ геѳсїма́нїю честнꙋ́ю, и҆ ст҃ы́й до́мъ сла́внагѡ тѣлесѐ ꙳ мт҃ре бг҃а на́шегѡ. ꙳ со а҆пⷭ҇лы бл҃гоꙋха́емсѧ, ꙳ и҆ со а҆́гг҃лы пѣсносло́вимъ: ꙳ є҆ди́на бо бы́сть ра́дость дне́сь, ꙳ сꙋ́щымъ на землѝ и҆ на нб҃сѝ, ꙳ во ᲂу҆спе́нїи є҆ѧ̀.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Тезоиме́нно зва́нїе прїе́мъ бл҃ги́хъ сокро́вищъ, хра́мъ себѐ ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче а҆гаѳоні́че, за всѣ́хъ цр҃ѧ̀ въ мꙋ́кахъ зако́ннѡ подви́гсѧ, лю́тагѡ врага̀ низложи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, и҆ побѣ́ды взе́мъ по́честь, вѣнцено́сецъ въ вы́шнихъ бг҃ꙋ предстои́ши: є҆го́же и҆ моли́ти не преста́й ѡ҆ чтꙋ́щихъ тѧ̀, мꙋ́ченикѡвъ ᲂу҆добре́нїе.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Оу҆вѣрѧ́ѧ і҆и҃съ сн҃ъ тво́й, бцⷣе, и҆ бг҃ъ на́шъ, два̀ є҆стєства̀ своѧ̑, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́бѡ человѣ́къ ᲂу҆мира́етъ, и҆ ꙗ҆́коже бг҃ъ востае́тъ. и҆ тѧ̀, бг҃ома́ти, зако́номъ є҆стества̀ ᲂу҆мре́ти благоизво́ли, да не невѣ̑рнымъ привидѣ́нїе мни́тсѧ смотре́нїе. прешла́ бо є҆сѝ къ нбⷭ҇нѣй странѣ̀, нбⷭ҇наѧ невѣ́сто, ꙗ҆́кѡ ѿ черто́га селе́нїѧ твоегѡ̀ ѿ землѝ взѧта̀. ѡ҆свѧти́сѧ воздꙋ́хъ восхожде́нїемъ твои́мъ, ꙗ҆́кѡ просвѣти́сѧ землѧ̀ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ: предпосыла́ютъ а҆пⷭ҇ли, и҆ а҆́гг҃ли под̾е́млютъ. тѣ́мже, погре́бше пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ и҆ надгро́бное пѣ́нїе воспѣ́вше, ᲂу҆жа́снѡ зрѧ́хꙋ и҆ со стра́хомъ глаго́лахꙋ: сїѧ̀ и҆змѣ́на десни́цы вы́шнѧгѡ, то́й бо посредѝ тебє̀, и҆ не подви́жешисѧ. но, ѽ многопѣ́таѧ мт҃и, не ѿстꙋпа́й на́съ назира́ющи: мы́ бо лю́дїе твоѝ, и҆ ѻ҆́вцы па́жити твоеѧ̀, и҆ и҆́мѧ твоѐ призыва́емъ, просѧ́ще тебє̀ ра́ди спасе́нїѧ и҆ ве́лїѧ ми́лости.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мꙋ́чєницы твоѝ, гдⷭ҇и, во страда́нїихъ свои́хъ вѣнцы̀ прїѧ́ша нетлѣ̑нныѧ ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мꙋ́ще бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложи́ша, сокрꙋши́ша и҆ де́мѡнѡвъ немѡщны́ѧ де́рзѡсти. тѣ́хъ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, тропа́рь пра́здника, гла́съ а҃:

Въ ржⷭ҇твѣ̀ дѣ́вство сохрани́ла є҆сѝ, во ᲂу҆спе́нїи мі́ра не ѡ҆ста́вила є҆сѝ, бцⷣе. преста́виласѧ є҆сѝ къ животꙋ̀, мт҃и сꙋ́щи живота̀: и҆ моли́твами твои́ми и҆збавлѧ́еши ѿ сме́рти дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени, по а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Простра́ннѣйши нб҃съ ꙗ҆́вльшисѧ на землѝ, ꙗ҆́кѡ ро́ждши пло́тїю всѣ́хъ содѣ́телѧ, ны́нѣ въ са̑маѧ нб҃са̀ ѿ землѝ преста́виласѧ є҆сѝ, пра́ведныхъ же дꙋ́шы зрѧ́ще тѧ̀, а҆́гг҃льстїи же ли́цы смотрѧ́юще, ꙗ҆́кѡ цр҃и́цѣ хвалꙋ̀ досто́йнѡ всегда̀ тебѣ̀ прино́сѧтъ. тѣ́мже молѧ́щи не преста́й ѡ҆ воспѣва́ющихъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ то́йже. Поⷣ: Ско́рѡ предварѝ:

Твоѐ пра́зднꙋемъ ᲂу҆спе́нїе, пречⷭ҇таѧ, въ не́же прїи́де, и҆зъ тебє̀ воплоти́выйсѧ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, со сла́вою неизрече́нною, прїѧ́ти тво́й дꙋ́хъ. тѣ́мъ а҆́ще и҆ преста́виласѧ є҆сѝ, но на́съ, бцⷣе, моли́твами твои́ми не преста́й посѣща́ющи пою́щихъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, кѵ́ръ космы̀.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Преꙋкраше́ннаѧ бжⷭ҇твенною сла́вою, свѧще́ннаѧ и҆ сла́внаѧ, дв҃о, па́мѧть твоѧ̀, всѧ̑ собра̀ къ весе́лїю вѣ̑рныѧ, начина́ющей марїа́мѣ, съ ли̑ки и҆ тѷмпа́ны, твоемꙋ̀ пою́щыѧ є҆диноро́дномꙋ: сла́внѡ ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Да провожда́ютъ невеще́ственнїи чи́нове небоше́ственное въ сїѡ́нъ бжⷭ҇твенное тѣ́ло твоѐ, внеза́пꙋ же сте́кшесѧ а҆пⷭ҇лъ мно́жество ѿ конє́цъ, бцⷣе, тебѣ̀ предста́ша а҆́бїе: съ ни́миже, чⷭ҇таѧ, твою̀ честнꙋ́ю, дв҃о, па́мѧть сла́вимъ.

Побѣ̑дныѧ по́чєсти взѧла̀ є҆сѝ на є҆стество̀, чⷭ҇таѧ, бг҃а ро́ждши: ѻ҆ба́че же подо́бѧщисѧ творцꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ, па́че є҆стества̀ повинꙋ́ешисѧ є҆сте́ствєннымъ зако́нѡмъ: тѣ́мже ᲂу҆ме́рши, съ сн҃омъ востае́ши вѣ́чнꙋющи.

И҆ ст҃ы́хъ два̀ канѡ́на, на и҃.

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ а҆гаѳоні́ка. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пѣ́снь побѣ́днꙋю пои́мъ всѝ бг҃ꙋ, сотво́ршемꙋ ди̑внаѧ чꙋдеса̀ мы́шцею высо́кою, и҆ спа́сшемꙋ і҆и҃лѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Оу҆блажѝ, свѧ́те, ѡ҆ѕло́бленнꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ страстьмѝ, бла́гъ бы́въ блага́гѡ бг҃а подража́тель: и҆ сло́во да́ждь, честнꙋ́ю сла́вити па́мѧть твою̀.

Зна́емь вѣ́дꙋщемꙋ всѧ̑, мꙋ́чениче, бы́лъ є҆сѝ, бг҃одохнове́нне: и҆ сегѡ̀ воплоще́нїе предъ ꙗ҆зы́ки проповѣ́далъ є҆сѝ, плотскі́ѧ не ᲂу҆боѧ́всѧ сме́рти.

Возста́вилъ є҆сѝ сло́вомъ твои́мъ па́дшыѧ: и҆ возста́нїѧ ѻ҆́бщники показа́лъ є҆сѝ, и҆ свѣ́тлости вѣ́чныѧ благоче́стнѡ, мꙋ́чениче пребога́те.

Бг҃оро́диченъ:

Чꙋде́съ превы́ше ве́лїе чꙋ́до, чⷭ҇таѧ, ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ зри́тсѧ: ражда́еши бо въ подо́бїи пло́ти бы́вша хрⷭ҇та̀, кромѣ̀ преложе́нїѧ и҆ смѣше́нїѧ.

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ лꙋ́ппа. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Трїста́ты крѣ̑пкїѧ, рожде́йсѧ ѿ дв҃ы, безстра́стїѧ во глꙋбинѣ̀ дꙋшѝ трича́стное потопѝ, молю́сѧ: да тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ въ тѷмпа́нѣ, во ᲂу҆мерщвле́нїи тѣлесѐ побѣ́дное воспою̀ пѣ́нїе.

Пою́щꙋ свѣ́тлꙋю и҆ свѣтоно́снꙋю твою̀ па́мѧть, во́ине хрⷭ҇то́въ, до́блїй страда́льче, дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆зарѝ сїѧ́ньми невече́рними, ѡ҆зарѧ́емь при́снѡ, и҆ бжⷭ҇твенномꙋ свѣ́тꙋ предстоѧ̀.

Въ мꙋ́ченичєскїѧ вше́дъ мꙋ́жески по́двиги, и҆сповѣ́далъ є҆сѝ бг҃а ꙗ҆́вльшасѧ на землѝ, и҆ є҆стество̀ ѡ҆божи́вша, премꙋ́дре, человѣ́ческое, и҆ бо́ги потреби́лъ є҆сѝ є҆́ллинскїѧ си́лою дх҃о́вною.

Во́дъ живо́тныхъ и҆спо́лнивъ се́рдце, ꙗ҆́коже бжⷭ҇твеннаѧ рѣка̀, стрꙋи̑, премꙋ́дре, пре́лести и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ: вѣ́рою же мы̑сли человѣ́кѡвъ напои́лъ є҆сѝ, прозѧба́ющыѧ пло́дъ нбⷭ҇ный.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тро благолѣ́пно ѿ бокꙋ̀ возсїѧ́ла є҆сѝ, і҆и҃са просвѣще́нїе всѣ́хъ и҆ бг҃а, неискꙋсобра́чнаѧ влⷣчце, но́щь многобо́жїѧ потре́бльша, и҆ сїѧ̑нїи невече́рними мі́ръ просвѣща́юща.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Содѣ́тельнаѧ и҆ содержи́тельнаѧ всѣ́хъ бж҃їѧ мꙋ́дросте и҆ си́ло, непрекло́ннꙋ, недви́жимꙋ цр҃ковь ᲂу҆твердѝ, хрⷭ҇тѐ: є҆ди́нъ бо є҆сѝ ст҃ъ, во ст҃ы́хъ почива́ѧй.

Женꙋ̀ тѧ̀ ме́ртвеннꙋ, но па́че є҆стества̀ и҆ мт҃рь бж҃їю ви́дѣвше, всенепоро́чнаѧ, сла́внїи а҆пⷭ҇ли, ᲂу҆жа́снѡ прикаса́хꙋсѧ рꙋка́ми сла́вою ѡ҆блиста́ющей, ꙗ҆́кѡ бг҃опрїѧ́тное селе́нїе ви́дѧще.

Пости́же рꙋ́цѣ досади́тєльныѧ де́рзагѡ, ᲂу҆сѣче́нїемъ сꙋ́дъ нане́съ, бг҃ꙋ сохра́ншꙋ че́сть, ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ кївѡ́тꙋ, сла́вою бж҃ества̀, въ не́мже сло́во пло́ть бы́сть.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце моѐ въ во́ли твое́й, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆́же надъ вода́ми не́бо ᲂу҆твержде́й второ́е, и҆ ѡ҆снова́вый на вода́хъ зе́млю, всеси́льне.

Сꙋемꙋ́дренный ласка̑нїи тѧ̀ ле́стнѡ ᲂу҆кра́сти надѣ́ѧшесѧ, ѡ҆сꙋети́сѧ же є҆гѡ̀ сꙋ́етное мꙋдрова́нїе, ᲂу҆твержде́нꙋ тебѣ̀ на ка́мени нело́жныѧ, мꙋ́чениче, вѣ́ры.

Преплы́въ пꙋчи́нꙋ ра̑нъ, и҆ болѣ́зней тѣлесѐ правле́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ, мꙋ́чениче а҆гаѳоні́че, ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ къ приста́нищемъ мы́слєннымъ ра́дꙋѧсѧ.

Сѣчє́нїѧ и҆ терза̑нїѧ тѣлесѐ на мѧ̀ да прїи́дꙋтъ дне́сь, мечѝ, и҆ сковрады̑, и҆ ѻ҆́гнь, и҆ ѕвѣ́рїе, и҆ сме́рть, не ᲂу҆бою́сѧ, вопїѧ́лъ є҆сѝ, страда́льче а҆гаѳоні́че.

Бг҃оро́диченъ:

По є҆стествꙋ̀ неѡпи́санный воѡбра́жсѧ и҆зъ тебє̀, на́ше ѡ҆писа́нїе пло́тски прїѧ́тъ, влⷣчце, въ сꙋщества́хъ и҆ хотѣ́нїихъ сꙋгꙋ́быхъ познава́емь.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ непло́ды родѝ ѿ ꙗ҆зы̑къ цр҃ковь, и҆ мно́гое въ ча́дѣхъ и҆знемо́же со́нмище, чꙋ́дномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ возопїи́мъ: ст҃ъ є҆сѝ, гдⷭ҇и.

Оу҆тверди́всѧ дх҃а непобѣди́мою си́лою, къ подвигѡ́мъ, мꙋ́чениче, возше́лъ є҆сѝ мꙋ́жески, и҆ пре́лести шата́нїе ᲂу҆праздни́лъ є҆сѝ, лꙋ́ппе всеблаже́нне.

Разꙋмѣ́въ тѧ̀ свидѣ́телѧ хрⷭ҇то́выхъ страда́нїй свирѣ́пый гони́тель, ласка̑нїи тво́й по́мыслъ прельсти́ти надѣ́ѧшесѧ, солга́сѧ же ѻ҆ба́че вселꙋка́вый.

Ꙗ҆́коже цѣвни́ца дх҃омъ вседѣ́тельнымъ ᲂу҆дарѧ́ема, возглаша́лъ є҆сѝ предъ мꙋчи́тєли ра́достнѡ пѣ́снь бж҃е́ственнагѡ ра́зꙋма, ᲂу҆слади́лъ є҆сѝ вѣ́рою притека́ющыѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃ъ посредѝ тебє̀ все́льсѧ, ꙗ҆́коже вѣ́сть, дѣ́вства ключа̀ не поколеба̀, чⷭ҇таѧ, на недви́жимѣмъ же ка́мени вѣ́ры всѧ̑ ᲂу҆твердѝ.

Конда́къ мꙋ́ченика, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Зва́нїе благо́е стѧжа́въ, бг҃омꙋ́дре, мꙋже́й лꙋка́выхъ ѿврати́лсѧ є҆сѝ вѣ́ры, не ᲂу҆боѧ́всѧ мꙋ́къ, а҆гаѳоні́че сла́вне: тѣ́мже благи̑мъ бы́лъ є҆сѝ наслѣ́дникъ, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ со стра́ждꙋщими съ тобо́ю достѡ́йныѧ вѣнцы̀.

І҆́косъ:

Бл҃га́го и҆ чл҃вѣколю́бца молѝ, а҆гаѳоні́че всемꙋ́дре, ᲂу҆блажи́ти ѡ҆ѕлобле́нїе моегѡ̀ се́рдца, и҆ дарова́ти мѝ сло́во, є҆́же досто́йнѡ пѣ́ти твоѧ̑ по́двиги, є҆́же пострада́лъ є҆сѝ по вѣ́рѣ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, ка́кѡ всю́дꙋ сматрѧ́еши, ꙗ҆́коже па́стырь, мꙋ́чениче, и҆ во́лки ѿгна́въ, наста́вилъ є҆сѝ ста́до твоѐ къ землѝ и҆́стиннѣй, вопїѧ̀ со дерзнове́нїемъ: ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы вмѣни́хомсѧ заколе́нїѧ. тѣ́мже ᲂу҆́мремъ, да прїи́мемъ нетлѣ̑нныѧ вѣнцы̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Крове́й твои́хъ стрꙋѧ́ми мы́сленнаго фараѡ́на ᲂу҆дави́въ съ вѡ́и є҆гѡ̀, сла́вне, къ землѝ преше́лъ є҆сѝ, и҆дѣ́же кро́тцыи живꙋ́тъ, и҆ мꙋ́чєницы всѝ, нетлѣ́нїѧ вѣне́цъ прїе́мъ, досточꙋ́дне. тѣ́мже и҆сточа́еши вѣ̑рнымъ и҆сцѣлє́нїѧ, и҆ ᲂу҆ставлѧ́еши стра̑сти, и҆ ѿгонѧ́еши дꙋ́хи лꙋка̑выѧ, страда́льче а҆гаѳоні́че: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, лꙋ́ппа, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Страда́нїемъ просвѣти́всѧ ꙗ҆́кѡ зла́то въ пещѝ, ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, цѣле́нїй зарю̀, и҆ тмꙋ̀ ѿгна́лъ є҆сѝ де́мѡнѡвъ бл҃года́тїю. тѣ́мже всѝ свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть пра́зднꙋемъ, бг҃облаже́нне лꙋ́ппе, мꙋ́ченикѡвъ похвало̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Ли́къ бжⷭ҇твенныхъ а҆пⷭ҇лъ собра́сѧ погребсти́ тѧ прече́стнѡ, бцⷣе всечⷭ҇таѧ: съ ни́миже и҆ а҆́гг҃льстїи чи́ни воспѣва́хꙋ преставле́нїе твоѐ, взыва́юще прехва́льнѡ. съ ни́миже и҆ мы̀ любо́вїю и҆гра́юще, чⷭ҇таѧ, хвалꙋ̀ тебѣ̀ прино́симъ, гла̑сы пѣ́сненными вѣ́рнїи, и҆ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, предста́тельнице присночтꙋ́щихъ тѧ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Рѣ̑чи прⷪ҇ро́кѡвъ и҆ гада̑нїѧ воплоще́нїе проѧви́ша ѿ дв҃ы твоѐ, хрⷭ҇тѐ: сїѧ́нїе блиста́нїѧ твоегѡ̀ во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆зы́детъ, и҆ возгласи́тъ тебѣ̀ бе́здна съ весе́лїемъ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ви́дите лю́дїе и҆ чꙋди́тесѧ: гора́ бо ст҃а́ѧ, и҆ (с. 443) ꙗ҆́вственнаѧ бг҃ꙋ, въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли превы́шше взе́млетсѧ, нб҃о земно́е въ нбⷭ҇ное и҆ нетлѣ́нное селе́нїе вселѧ́емо.

Жи́зни присносꙋ́щныѧ и҆ лꙋ́чшїѧ сме́рть твоѧ̀ бы́сть прехожде́нїе, чⷭ҇таѧ, ѿ привре́менныѧ къ бжⷭ҇твеннѣй вои́стиннꙋ и҆ непреходи́мѣй, преставлѧ́ѧ тѧ̀, чⷭ҇таѧ, въ весе́лїи сн҃а зрѣ́ти твоего̀ и҆ гдⷭ҇а.

Взѧ́шасѧ двє́ри нбⷭ҇ныѧ, и҆ а҆́гг҃ли воспѣ́ша: и҆ прїѧ́тъ хрⷭ҇то́съ дѣ́вства своеѧ̀ мт҃ре сосꙋ́дъ: херꙋві́ми под̾ѧ́ша тѧ̀ съ весе́лїемъ, серафі́ми же сла́вѧтъ ра́дꙋющесѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Дх҃омъ прови́дѧ, прⷪ҇ро́че а҆ввакꙋ́ме, словесѐ воплоще́нїе, проповѣ́далъ є҆сѝ, вопїѧ̀: внегда̀ прибли́житисѧ лѣ́тѡмъ, позна́ешисѧ, внегда̀ прїитѝ вре́мени, пока́жешисѧ. сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Вше́лъ є҆сѝ въ мꙋ́ченическое сꙋди́лище, мꙋ́дре, ѻ҆рꙋ́жїемъ бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры свѣ́тлѡ ѡ҆гради́всѧ: спле́тсѧ же со враго́мъ, держа́внѡ сего̀ побѣди́въ покори́лъ є҆сѝ по́дъ но́зѣ твоѝ, мꙋ́чениче страда́льче а҆гаѳоні́че.

Мꙋ́дростїю твои́хъ слове́съ, и҆ дѣ́лъ свѧще́нныхъ бж҃е́ственными показа̑нїи, ᲂу҆страши́лъ є҆сѝ врагѝ, надѣ́ющыѧсѧ терпѣли́вное ᲂу҆ма̀ твоегѡ̀ побѣди́ти, и҆ къ пре́лести привлещѝ, мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ а҆гаѳоні́че.

Ѻ҆гне́мъ всесоже́гъ любвѐ бжⷭ҇твенныѧ тво́й ᲂу҆́мъ сла́вне, ѻ҆гнѧ̀ сꙋпоста̑тъ не ᲂу҆страши́лсѧ є҆сѝ, но возже́гъ ꙗ҆́коже ᲂу҆́гль, безбо́жїѧ запали́лъ є҆сѝ хвра́стїе, мꙋ́чениче свѧще́нне а҆гаѳоні́че.

Бг҃оро́диченъ:

На хребтѣ́хъ ѣ҆́здѧй, чⷭ҇таѧ, херꙋві́мскихъ, вопло́щсѧ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ и҆зъ тебє̀ бг҃олѣ́пнѡ, во твои́хъ ѡ҆б̾ѧ́тїѧхъ сѣди́тъ ꙗ҆́коже млⷣнцъ, и҆ младе́нствꙋетъ, младоꙋ́мнаго дре́вле бы́вша спаса́ѧй первозда́ннаго.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Превозше́дъ человѣ́чєскїѧ не́мѡщи, бл҃же́нне, земны̑ѧ предѣ́лы, терпѣ́лъ є҆сѝ ра̑ны па́лицами бїе́мь, же́злъ си́лы носѧ̀ спаси́тельный, пресла́вный лꙋ́ппе, крⷭ҇тъ бг҃а на́шегѡ.

Надѣ́ѧвсѧ ꙗ҆́коже гора̀ на гдⷭ҇а, пребы́лъ є҆сѝ, страстоте́рпче лꙋ́ппе, бжⷭ҇твенною по́мощїю непоколеби́мь, тѣ́мже сокрꙋшє́нїѧ ᲂу҆дѡ́въ твои́хъ претерпѣ́лъ є҆сѝ, возвыша́емь къ нб҃сѝ бжⷭ҇твеннымъ жела́нїемъ.

И҆спо́лненъ вѣ́ры сы́й, и҆ премꙋ́дрости и҆ бл҃года́ти, посредѣ̀ беззако́ннꙋющихъ сло́во бж҃їе и҆сповѣ́далъ є҆сѝ: пꙋща́емыхъ же стрѣ́лъ небре́глъ є҆сѝ, ᲂу҆пражднѧ́емыхъ си́лою хрⷭ҇то́вою, прибли́житисѧ тебѣ̀.

Бг҃оро́диченъ:

На тебѐ, ꙗ҆́коже до́ждь, премꙋ́дрости бе́здна і҆и҃съ сни́де, є҆ди́нꙋ чи́стꙋ тѧ̀ ѡ҆брѣ́тъ, бг҃ороди́тельнице дв҃о, и҆ потопѝ нече́стїѧ пото́ки лю̑тыѧ бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю добро́тꙋ добродѣ́телей твои́хъ, хрⷭ҇тѐ, и҆сповѣ́мъ: ѿ присносꙋ́щныѧ бо сла́вы, соприсносꙋ́щное и҆ ѵ҆поста́сное возсїѧ́вый сїѧ́нїе, и҆зъ дѣ́вственныѧ ᲂу҆тро́бы, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни, вопло́щсѧ, возсїѧ́лъ є҆сѝ сл҃нце.

Ꙗ҆́кѡ на ѻ҆́блацѣ, дв҃о, а҆пⷭ҇льскїй ли́къ носи́мь, къ сїѡ́нꙋ ѿ конє́цъ, слꙋжи́ти тебѣ̀, ѻ҆́блакꙋ ле́гкомꙋ собира́шесѧ: ѿ неѧ́же вы́шнїй бг҃ъ сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни пра́ведное возсїѧ̀ сл҃нце.

Трꙋ́бъ бг҃опрїѧ́тнїи ѧ҆зы́цы бг҃осло́вныхъ мꙋже́й бл҃гогла́снѣйше бцⷣѣ вопїѧ́хꙋ, и҆схо́днꙋю возглаша́юще пѣ́снь дх҃омъ: ра́дꙋйсѧ, нетлѣ́нный и҆сто́чниче бж҃їѧ живонача́льнагѡ и҆ спаси́тельнагѡ всѣ̑мъ воплоще́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Свѣ́тлый на́мъ возсїѧ́й свѣ́тъ присносꙋ́щный, ᲂу҆́тренюющымъ ѡ҆ сꙋдьба́хъ за́повѣдей твои́хъ, влⷣко чл҃вѣколю́бче, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

Зако́нѡмъ проти́вилсѧ є҆сѝ гꙋби́телѧ, зако́номъ спаси́тельнымъ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ зако́ненъ, сла́вне, законода́вца и҆ всѣ́ми влады́чествꙋющагѡ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ.

Свѣ́телъ и҆ пресла́венъ мꙋ́ченикъ бы́въ, а҆гаѳоні́къ ны́нѣ ᲂу҆блажа́етсѧ, съ нбⷭ҇ными всегда̀ си́лами свѣ́тлѡ ра́дꙋѧсѧ.

Па́че є҆́же жи́ти, ᲂу҆мре́ти и҆зво́лилъ є҆сѝ, сла́вне, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́дꙋщꙋю при́снѡ и҆ вѣ́чнꙋющꙋю жи́знь приѡбрѧ́щеши. тѣ́мже мечꙋ̀ сѣкꙋ́щемꙋ вы́ю подклони́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Твоѧ̑ чꙋдеса̀ прови́дѧ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ и҆са́їа, взыва́ше: сѐ во чре́вѣ прїи́меши невмѣсти́маго, воплоща́ема, чⷭ҇таѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нечести́вїи не ᲂу҆́зрѧтъ сла́вы твоеѧ̀, хрⷭ҇тѐ: но мы̀, є҆диноро́дне, ѻ҆ч҃ескїѧ сла́вы сїѧ́нїе бжⷭ҇тва̀, ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, воспѣва́емъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

На ᲂу҆́ды прети́ша ссѣщи́ тѧ вразѝ, са́ми же себѐ па́че, мꙋ́дре, бжⷭ҇твенными манове́нми посѣка́юще, невреди́ма и҆ не ᲂу҆ѧ́звена смотрѧ́хꙋ сохранѧ́ема.

Оу҆тверди́въ, сла́вне, ѻ҆́ко дꙋше́вное на ка́мени неразсѣ́днѣмъ, ника́коже волна́ми, мꙋ́чениче, поколеба́лсѧ є҆сѝ го́рькихъ мꙋ́къ, бжⷭ҇твенною си́лою ᲂу҆крѣплѧ́емь.

Кропле́ньми крове́й твои́хъ запале́нїе і҆́дѡльское погаси́лъ є҆сѝ, страда́льче, и҆ ѻ҆гне́мъ страда́нїй твои́хъ всю̀ попали́лъ є҆сѝ ле́сть, дх҃омъ ст҃ы́мъ разжига́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Чтⷭ҇ꙋю чи́стымъ ᲂу҆мо́мъ почти́мъ, добро́тꙋ і҆а́кѡвлю, бжⷭ҇твенными дѣѧ́ньми ᲂу҆добрѧ́еми, благоче́стнѡ воспое́мъ, ꙗ҆́кѡ мт҃рь бг҃а на́шегѡ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Морскі́й пꙋчиноро́дный ки́товъ внꙋ́треннїй ѻ҆́гнь, тридне́внагѡ твоегѡ̀ погребе́нїѧ проѡбраже́нїе, є҆гѡ́же і҆ѡ́на прⷪ҇ро́къ показа́сѧ: спасе́нъ бо ꙗ҆́кѡ и҆ предпосла́сѧ, неврежде́нъ вопїѧ́ше: пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и.

Дае́тъ тебѣ̀, ꙗ҆̀же превы́ше є҆стества̀ цр҃ь всѣ́хъ бг҃ъ: въ ржⷭ҇твѣ́ бо дв҃ꙋ ꙗ҆́коже сохранѝ, та́кѡ во гро́бѣ тѣ́ло соблюдѐ нетлѣ́нно: и҆ спросла́ви бжⷭ҇твеннымъ преставле́нїемъ, че́сть тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ сн҃ъ мт҃ри да́рꙋѧ.

Вои́стиннꙋ тѧ̀ ꙗ҆́кѡ свѣ́телъ свѣ́щникъ невеще́ственнагѡ свѣ́та, кади́льницꙋ златꙋ́ю бжⷭ҇твеннагѡ ᲂу҆́глѧ, во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ вселѝ: рꙋ́чкꙋ и҆ же́злъ, скрижа́ль бг҃опи́саннꙋю, ковче́гъ ст҃ы́й, трапе́зꙋ сло́ва жи́зни, дв҃о, ржⷭ҇тво̀ твоѐ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ подража́ѧ, вопїю̀: живо́тъ мо́й, бл҃же, свободѝ и҆зъ тлѝ, и҆ спаси́ мѧ, сп҃се мі́ра, зовꙋ́ща: сла́ва тебѣ̀.

Тмочи́сленное мно́жество є҆ѳїѡ́пъ мы́сленныхъ побѣди́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, не́мощїю плотско́ю, и҆ соедини́лсѧ є҆сѝ со тма́ми свѧще́нныхъ слꙋ́гъ.

Ше́ствовалъ є҆сѝ мꙋ́жески мꙋче́нїѧ пꙋ́ть, и҆ ᲂу҆тѣсни́лъ є҆сѝ пꙋти̑ ѕло́бы, страда́льче, и҆ дости́глъ є҆сѝ простра̑ннаѧ селє́нїѧ нбⷭ҇наѧ.

Просвѣ́щсѧ ꙗ҆́коже зла́то въ горни́лѣ лю́тыхъ страда́нїй, хрⷭ҇то́въ а҆гаѳоні́че мꙋ́дре, и҆з̾ѡбраже́нїе ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, въ бжⷭ҇твенныхъ положе́нъ сокро́вищахъ.

Бг҃оро́диченъ:

Дѣ́вствꙋеши ꙗ҆́коже пре́жде и҆ ро́ждши хрⷭ҇та̀, млеко́мъ пита́еши всѣ̑мъ пи́щꙋ даю́щагѡ, чⷭ҇таѧ, пресла́внѡ: ди́вно чꙋ́до и҆ не постижи́мо.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се цр҃ю̀ си́лъ.

Терпѣ́лъ є҆сѝ плотскі̑ѧ мꙋ̑ки крѣ́пкѡ, ᲂу҆мꙋча́ѧ беззако́ннꙋющихъ мꙋдрова̑нїѧ безбѡ́жнаѧ, и҆ го́рькѡ ᲂу҆ранѧ́ѧ де́мѡнѡвъ мно́жєства, досточꙋ́дне. (с. 447)

Стрѧ́слъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ пра́хъ бо́ги и҆стни́въ безбо́жныхъ, тебе́ же сама́го возста́вилъ є҆сѝ ѡ҆дꙋшевле́нъ благоче́стїѧ сто́лпъ, и҆ мꙋ́жества ѻ҆́бразъ, бг҃одохнове́нне.

Ра́довашесѧ пита́емь мꙋ́ками, сла́вный страстоно́сецъ, прови́дѣ вѣнцы̀ дх҃омъ, и҆ вѣ́чнꙋю бꙋ́дꙋщꙋю мꙋ́ченикѡмъ сла́вꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Родила̀ є҆сѝ, є҆го́же ѻ҆ц҃ъ пре́жде вѣ̑къ родѝ пребезнача́льнѡ, и҆ сосце́ма пита́телѧ пита́ла є҆сѝ, па́че ᲂу҆ма̀ чꙋ́до, и҆ па́че сло́ва, чⷭ҇таѧ, та́инство.

Конда́къ пра́здника, гла́съ в҃:

Въ моли́твахъ неꙋсыпа́ющꙋю бцⷣꙋ, и҆ въ предста́тельствахъ непрело́жное ᲂу҆пова́нїе, гро́бъ и҆ ᲂу҆мерщвле́нїе не ᲂу҆держа́ста: ꙗ҆́коже бо живота̀ мт҃рь, къ животꙋ̀ преста́ви, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

І҆́косъ:

Ѡ҆градѝ моѧ̑ помышлє́нїѧ, хрⷭ҇тѐ мо́й, и҆́бо стѣ́нꙋ мі́ра воспѣ́ти дерза́ю, чⷭ҇тꙋю мт҃рь твою̀: на столпѣ̀ глагѡ́лъ ᲂу҆крѣпи́ мѧ, и҆ въ тѧ́жкихъ мы́слехъ застꙋпи́ мѧ: ты́ бо взыва́ющымъ и҆ просѧ́щымъ вѣ́рою, молє́нїѧ и҆сполнѧ́еши. ты̀ мнѣ̀ ᲂу҆́бѡ да́рꙋй ѧ҆зы́къ доброрѣ́чивъ, и҆ по́мыслъ непосты́денъ: всѧ́кое бо бла́го даѧ́нїе ѿ тебє̀ низпосыла́етсѧ, свѣтопода́телю, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Безстꙋ́днѣй ꙗ҆́рости же и҆ ѻ҆гню̀, бжⷭ҇твенное жела́нїе сопротивлѧ́ѧсѧ, ѻ҆́гнь ᲂу҆́бѡ ѡ҆роша́ше, ꙗ҆́рости же смѣѧ́шесѧ, бг҃одохнове́нною слове́сною прпⷣбныхъ тривѣща́нною цѣвни́цею, противовѣща́ѧ мꙋсїкі̑йскимъ ѻ҆рга́нѡмъ посредѝ пла́мене: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃одѣ̑ланныѧ скрижа̑ли мѡѷсе́й, пи̑санныѧ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ, ꙗ҆́ростїю сокрꙋ́шъ: но сего̀ влⷣка ро́ждшꙋю неврежде́ннꙋ въ нбⷭ҇ныѧ сохра́нь до́мы, ны́нѣ внꙋ́трь вселѝ. съ не́ю и҆гра́юще вопїе́мъ хрⷭ҇тꙋ̀: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ кѷмва́лѣхъ ᲂу҆сты̀ чи́стыми, мꙋсїкі́йски же се́рдцемъ свѣ́тлымъ, доброгла́сною трꙋбо́ю, высо́кою мы́слїю, дв҃ы и҆ чи́стыѧ въ наро́читый и҆збра́нный де́нь преставле́нїѧ, дѣ́тельными пле́щꙋще рꙋка́ми, вопїе́мъ: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃омꙋ́дрїи собери́тесѧ лю́дїе: бж҃їѧ бо сла́вы селе́нїе ѿ сїѡ́на преставлѧ́етсѧ къ нбⷭ҇номꙋ жили́щꙋ, и҆дѣ́же гла́съ чи́стъ пра́зднꙋющихъ, гла́съ несказа́ннагѡ ра́дованїѧ, и҆ въ весе́лїи вопїю́щихъ хрⷭ҇тꙋ̀: препросла́вленный ѻ҆ц҃є́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сꙋ́щымъ въ пещѝ ѻ҆трокѡ́мъ твои̑мъ, сп҃се, не прикоснꙋ́сѧ, нижѐ стꙋжѝ ѻ҆́гнь. тогда̀ трїѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̑, поѧ́хꙋ и҆ благословлѧ́хꙋ, глаго́люще: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Небе́сныѧ сла́вы ѻ҆́бщникъ бы́лъ є҆сѝ, всѧ̑ ꙗ҆̀же на землѝ ми́мѡ те́къ, и҆ ѿ дꙋшѝ нб҃сѐ и҆ землѝ влⷣкꙋ возлюби́въ, сла́вне: тѣ́мже почита́емъ твою̀ ст҃ꙋ́ю па́мѧть вѣ́рнѡ.

Послѣ́дꙋѧ стрⷭ҇ти хрⷭ҇то́вѣ, и҆сточи́вшагѡ всѣ̑мъ безстра́стїе вѣ̑рнымъ, претерпѣ́лъ є҆сѝ поноше́нїе и҆ скѡ́рби, мꙋ́чениче, и҆ сме́рть непра́веднꙋю, мече́мъ твоѧ̀ глава̀ ѿсѣ́чена бы́вши съ ра́достїю.

Мє́ртвымъ ка́пищємъ че́сти ника́коже по́далъ є҆сѝ, чествꙋ́ѧ безсме́ртнаго бг҃а, на́съ ра́ди ме́ртва ꙗ҆́вльшасѧ, и҆ льсти́вагѡ крѣ́пость ᲂу҆мори́вша. тѣ́мже жи́знь и҆́стиннꙋю ᲂу҆лꙋчи́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче мꙋ́дре.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃ъ и҆зъ тебє̀ бы́сть человѣ́къ, смѣше́нїемъ, чⷭ҇таѧ, ѡ҆божи́въ человѣ́чество, и҆ ѻ҆́бщники є҆стества̀ бж҃е́ственнагѡ сотво́рь, тебѐ бл҃жа́щыѧ, въ жена́хъ вои́стиннꙋ бл҃гослове́ннаѧ, чⷭ҇таѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа̑мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Просвѣще́нъ добро́тами добротво́рныхъ страда́нїй на крⷭ҇тѣ̀ на́съ ра́ди претерпѣ́вшемꙋ стра̑сти, сла́вне, ра́дꙋѧсѧ ны́нѣ предстои́ши, ѡ҆зарѧ́емь бжⷭ҇твенными свѣтоли̑тїи.

Съ нб҃сѐ тебѣ̀ ꙗ҆́вѣ вода̀ и҆злїѧ́сѧ пресла́внѡ, просвѣща́етъ и҆ ᲂу҆крѣплѧ́етъ дꙋ́шꙋ твою̀, вопи́ти повелѣва́ющи: препѣ́тый гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Стоѧ́лъ є҆сѝ посредѣ̀ врагѡ́въ ꙗ҆́коже сто́лпъ непревра́тенъ, непоколеби́мь ᲂу҆мо́мъ, многоѻбра́зныхъ мꙋ́къ сла́вный страда́льче кознмѝ, разори́лъ же є҆сѝ ле́сть велемꙋ́дреннѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ добро́тꙋ і҆а́кѡвлю є҆ди́нꙋ и҆збра̀ є҆ди́ный, живы́й на нб҃сѣ́хъ: и҆ всели́всѧ посредѣ̀ тебє̀, чⷭ҇таѧ, ника́коже поколеба̀ дѣ́вства твоегѡ̀ ключѝ, благослове́ннаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Пла́мень ѡ҆роша́ющь прпⷣбныѧ, ѕлочести̑выѧ же попалѧ́ющь, а҆́гг҃лъ бж҃їй всемо́щный, показа̀ ѻ҆трокѡ́мъ, живонача́льный же и҆сто́чникъ содѣ́ла бцⷣꙋ, тлю̀ сме́рти, и҆ живо́тъ точа́щꙋ пою́щымъ: содѣ́телѧ є҆ди́наго пои́мъ и҆зба́вленнїи, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Глаго́лы послѣ́довахꙋ бжⷭ҇твенномꙋ ковче́гꙋ свѧще́нномꙋ, всѐ мно́жество бг҃осло́вѡвъ въ сїѡ́нѣ, ка́мѡ и҆́деши ны́нѣ, ски́нїе, зовꙋ́ще, бг҃а жива́гѡ; не преста́й призира́ющи вѣ́рою пою́щыѧ: содѣ́телѧ є҆ди́наго пое́мъ и҆зба́вленнїи и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже воздѣ́вши рꙋ́цѣ, и҆схо́диши, всенепоро́чнаѧ, рꙋ́цѣ, и҆́миже бг҃а носи́ла є҆сѝ пло́тїю, со дерзнове́нїемъ ꙗ҆́кѡ мт҃и рекла̀ є҆сѝ къ рожде́нномꙋ: ꙗ҆̀же мѝ да́лъ є҆сѝ, во вѣ́ки сохранѝ, вопїю́щыѧ тебѣ̀: содѣ́телѧ є҆ди́наго пое́мъ и҆зба́вленнїи и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆гѡ́же ᲂу҆жаса́ютсѧ а҆́гг҃ли и҆ всѧ̑ вѡ́инства, ꙗ҆́кѡ творца̀ и҆ гдⷭ҇а, по́йте свѧще́нницы, просла́вите ѻ҆́троцы, благослови́те лю́дїе, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѿ мѣ́ста влачи́мь на мѣ́сто, страда́льче, зе́млю ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ стопа́ми твои́ми: и҆ прекло́нь вы́ю мечꙋ̀ сѣкꙋ́щемꙋ, пло́ти ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ, и҆ бг҃ꙋ соедини́лсѧ є҆сѝ.

Бїє́нїѧ всѧ̑каѧ и҆ мꙋ̑ки плотскі̑ѧ преѡби́дѣлъ є҆сѝ, жела́нїемъ ѡ҆палѧ́емь бж҃їимъ: и҆ ра́дꙋѧсѧ совокꙋпи́лсѧ є҆сѝ, по́двигъ до́брый тво́й сконча́въ, вы̑шнимъ тма́мъ.

Крѣ́пость низложи́сѧ безпло́тнагѡ врага̀, плотско́ю не́мощїю мꙋ́чєницы хрⷭ҇то́вы побѣди́ша сего̀, ᲂу҆крѣплѧ́еми всеси́льною крѣ́постїю влⷣки.

Бг҃оро́диченъ:

Ски́нїю тѧ̀ и҆ трапе́зꙋ, и҆ бжⷭ҇твенный кївѡ́тъ, и҆ ста́мнꙋ, вмѣсти́вшꙋю ма́ннꙋ жи́зни, и҆ свѧтꙋ́ю го́рꙋ и҆менꙋ́емъ, дв҃о мр҃і́е, при́снѡ благослове́ннаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зба́вителю всѣ́хъ всеси́льне, посредѣ̀ пла́мене благоче́ствовавшыѧ, снизше́дъ ѡ҆роси́лъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: всѧ̑ дѣла̀ благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

По мно́гихъ мꙋ́кахъ, блаже́нне, бг҃ꙋ вы́ю преклони́лъ є҆сѝ, мече́мъ во главꙋ̀ ᲂу҆сѣка́емь, главы̑ же ссѣка́ѧ, ꙗ҆́кѡ во ᲂу҆́жасѣ, беззако́нныхъ вра̑гъ, вѣ́рою.

Са́мъ себѐ на заколе́нїе во́льное ꙗ҆́кѡ а҆́гнѧ дадѐ непоро́чно, а҆́гнцꙋ бж҃їю подо́бѧсѧ, взе́млющемꙋ грѣхѝ мі́ра, не вопїю́щемꙋ, ни взыва́ющемꙋ.

Недꙋ́гѡвъ всѧ́кихъ цѣльба̀, и҆ врачева́нїе дꙋ́шъ неиждива́емое, твоѧ̀ ра́ка бы́сть: ѿ бг҃а бо бл҃года́тїю и҆сцѣле́нїй ѡ҆богати́сѧ, лꙋ́ппе прехва́льне.

Бг҃оро́диченъ:

Бл҃гослови́тъ всѧ̀ тва́рь, дв҃о, ржⷭ҇тво̀ твоѐ, благослове́нми на́съ вѣнча́вшаго, и҆ клѧ́твꙋ ѿе́мшаго: всеблагослове́ннаѧ є҆ди́на препросла́вленнаѧ, ро́дъ на́шъ ѡ҆благода́тившаѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Побѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ᲂу҆ста́вы въ тебѣ̀, дв҃о чⷭ҇таѧ: дѣ́вствꙋетъ бо ржⷭ҇тво̀, и҆ живо́тъ пред̾ѡбрꙋча́етъ сме́рть: по рождествѣ̀ дв҃а, и҆ по сме́рти жива̀, спаса́еши при́снѡ, бцⷣе, наслѣ́дїе твоѐ.

Дивлѧ́хꙋсѧ а҆́гг҃льскїѧ си̑лы, въ сїѡ́нѣ смотрѧ́юще своего̀ влⷣкꙋ, же́нскꙋю дꙋ́шꙋ рꙋка́ми носѧ́щаго: пречи́стѡ бо ро́ждшей, сынолѣ́пнѡ провозглаша́ше: грѧдѝ, чⷭ҇таѧ, съ сн҃омъ и҆ бг҃омъ просла́влена бꙋ́ди.

Ѡ҆прѧ́та ли́къ а҆по́стольскїй бг҃опрїѧ́тное тѣ́ло твоѐ, со стра́хомъ зрѧ́ще, и҆ гла́сомъ ве́лїимъ вѣща́юще: въ нбⷭ҇ныѧ до́мы къ сн҃ꙋ восходѧ́щи, спаса́еши при́снѡ, бцⷣе, наслѣ́дїе твоѐ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Свѣтоно́сный ѻ҆́блакъ, въ ѻ҆́ньже всѣ́хъ влⷣка, ꙗ҆́кѡ до́ждь съ нб҃сѐ на рꙋно̀ сни́де, и҆ воплоти́сѧ на́съ ра́ди, бы́въ чл҃вѣ́къ, безнача́льный: велича́емъ всѝ ꙗ҆́кѡ мт҃рь бг҃а на́шегѡ чⷭ҇тꙋю.

Во ст҃ы́хъ ли́цѣхъ свѧще́нныхъ а҆пⷭ҇лъ, и҆ во дво́рѣхъ страда́льцєвъ, и҆ прпⷣбныхъ ста́дѣхъ, и҆ со прорѡ́ки причте́нъ, мꙋ́дре а҆гаѳоні́че, ра́дꙋѧсѧ съ ни́ми, трⷪ҇цѣ вѣнцено́сецъ ны́нѣ предстои́ши свѣ́тлѡ.

Ꙗ҆́кѡ чꙋдна̀ ре́вность твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ тверда̀ твоѧ̀ вѣ́ра, ꙗ҆́кѡ блага̀ ꙗ҆́же къ бг҃ꙋ твоѧ̀ наде́жда, мꙋ́чениче, ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рна твоѧ̀ жи́знь, ꙗ҆́кѡ благода́ти и҆спо́лнена сме́рть. безсме́ртныѧ тѧ̀ сла́вы, страстоно́сче, сотворѝ прича́стника.

Тѧ̀ хрⷭ҇то́ва а҆́гнца, свѧще́нное заколе́нїе, страда́лєцъ добро́тꙋ, чꙋде́съ и҆сто́чника, цр҃кви кра́сное, бг҃омꙋ́дре, ᲂу҆краше́нїе, ᲂу҆твержде́нїе вѣ́рныхъ, восхвалѧ́емъ, по до́лгꙋ, а҆гаѳоні́че мꙋ́дре.

Всест҃а́ѧ твоѧ̀ па́мѧть ѡ҆свѧща́ющаѧ мі́ръ, ны́нѣ прїи́де на́мъ, всесла́вный мꙋ́чениче: въ не́йже мо́лимсѧ ᲂу҆лꙋчи́ти твоѐ застꙋпле́нїе, почита́юще тѧ̀ любо́вїю, а҆гаѳоні́че, ꙗ҆́кѡ сло́ва блага́го ᲂу҆го́дника.

Бг҃оро́диченъ:

Грѣхолюби́вый нра́въ, и҆ неиспра́влено житїѐ, и҆ грѣ́шнꙋ дꙋ́шꙋ и҆ се́рдце ѡ҆скверне́но и҆мѣ́ѧ блꙋ́дный а҆́зъ, припа́даю тебѣ̀, влⷣчце: помози́ ми, и҆ и҆справле́нїе да́ждь, пре́жде да́же не пости́гнетъ менѐ сме́ртное посѣче́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гомъ преслꙋша́нїѧ клѧ́твꙋ всели́ла є҆́сть: ты́ же, дв҃о бцⷣе, прозѧбе́нїемъ чревоноше́нїѧ, мі́рови благослове́нїе процвѣла̀ є҆сѝ. тѣ́мъ тѧ̀ всѝ велича́емъ.

Возмо́глъ є҆сѝ си́лою бжⷭ҇твенною ѕмі́ѧ дре́внѧго, пресла́вне, съ пло́тїю попра́ти, и҆ побѣ́днымъ вѣнча́лсѧ є҆сѝ вѣнце́мъ: тѣ́мже съ мꙋ́чєники ра́дꙋѧсѧ живе́ши на нб҃сѣ́хъ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ многосвѣ́тлаѧ ѕвѣзда̀, сл҃нце возвѣща́ѧ сѣдѧ́щымъ, мꙋ́чениче, во тмѣ̀ поги́бели: и҆́мже ѡ҆зари́вшесѧ, ꙗ҆ви́шасѧ днѐ прича́стницы вѣ́рою невече́рнѧгѡ, достосла́вне.

Дне́сь па́мѧть твоѧ̀ на́мъ просїѧ̀, сл҃нца свѣтлѣ́йши, всю̀ зе́млю просвѣща́ющи, ѻ҆́блаки дꙋ́шъ ѿгонѧ́щи, и҆ мра́къ страсте́й ѿе́млющи, ю҆́же моле́бнѡ пра́зднꙋемъ.

Вы́шнїй сїѡ́нъ и҆збра́нныхъ гра́дъ, тво́й дх҃ъ но́ситъ ра́дꙋѧсѧ, перворо́дныхъ цр҃ковь ᲂу҆ѧснѧ́етсѧ: вѣ́рнїи же почита́емъ тѧ̀, просѧ́ще спасти́сѧ моли́твами твои́ми, лꙋ́ппе бг҃омꙋ́дре всеблаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та и҆́же въ тебѣ̀ лꙋча́ми, бг҃оневѣ́сто, дꙋ́шꙋ мою̀ просвѣтѝ, лежа́щꙋю въ ро́вѣ поги́бели возста́ви, врагѝ низлага́ющи ѡ҆скорблѧ́ющыѧ при́снѡ се́рдце моѐ, и҆ къ страсте́мъ порѣва́ющыѧ мѧ̀.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Дх҃омъ во ст҃и́лищи:

Ꙗ҆́кѡ благи́хъ тезоимени́тъ, и҆ побѣ́ды вкꙋ́пѣ, блага́го молѝ, а҆гаѳоні́че мꙋ́чениче, и҆ щедролюби́ваго бг҃а, благи́хъ бы́ти мѝ прича́стникꙋ вѣ́чныхъ, и҆ пою́щымъ вѣ́рнѡ свѣ́тлꙋю твою̀ и҆ достохва́льнꙋю па́мѧть.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Подо́бенъ:

А҆пⷭ҇ли собери́тесѧ, погребстѝ тѣ́ло є҆ди́ныѧ бг҃оневѣ́сты и҆ мт҃ре гдⷭ҇ни, ра́дꙋйсѧ ны́нѣ геѳсїмані́и гра́дъ ве́сь, и҆ надгрѡ́бнаѧ по́йте на нб҃са̀ возлетѣ́вшей, и҆ со а҆́гг҃лы ликꙋ́ющей въ безконе́чнѣй сла́вѣ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника, гла́съ в҃. Поⷣ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Пѣ́сньми твоѐ ꙳ честно́е и҆ бг҃опрїѧ́тное тѣ́ло ꙳ провожда́юще бжⷭ҇твеннїи а҆пⷭ҇ли, ꙳ вопїѧ́хꙋ: ꙳ ка́мѡ ны́нѣ и҆́деши, влⷣчце;

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ свѧты́ни твоеѧ̀.

Прїиди́те земноро́днїи, ꙳ соста́вимъ ли́къ, ꙳ и҆схѡ́днаѧ вопїю́ще, ꙳ въ преставле́нїи ꙳ бцⷣѣ дне́сь.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Землѧ̀ ᲂу҆́бѡ твои́мъ погребе́нїемъ ꙳ благослови́сѧ, дв҃о: ꙳ воздꙋ́хъ же восхожде́нїемъ ꙳ ѡ҆свѧти́сѧ стра́ннымъ, ꙳ зако́номъ ᲂу҆мира́ющи є҆стества̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ. Подо́бенъ:

Всѝ земноро́днїи ꙳ стеце́мсѧ ᲂу҆се́рднѡ со безпло́тными, ꙳ погребстѝ ро́ждшꙋю ꙳ творца̀ тва́ри.

На часѣ́хъ глаго́лемъ конда́къ пра́здника. На лїтꙋргі́и блажє́нна пра́здника, пѣ́снь и҃-ѧ ѻ҆бою̀ канѡ́нѡвъ, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃.

Комментарии для сайта Cackle