Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃д-й де́нь. Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика є҆ѵтѵ́ха, ᲂу҆ченика̀ ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна бг҃осло́ва:

И҆ пренесе́нїе честны́хъ моще́й, и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ петра̀, митрополі́та кі́евскагѡ и҆ всеѧ̀ рѡссі́и чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры є҆ѵтѵ́ха, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Мꙋ́чениче є҆ѵтѵ́хе бл҃же́нне, ꙳ ᲂу҆чи́всѧ свѧще́ннѡ сло́ва ᲂу҆ честна́гѡ ᲂу҆ченика̀, ꙳ бг҃ослове́снагѡ проповѣ́дника, ꙳ ѿ негѡ̀ всѧ́кагѡ ᲂу҆че́нїѧ свѧще́ннагѡ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ свѣ́тъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ ѡ҆свѣща́ѧ бл҃года́тїю всѧ́кꙋю мы́сль, ꙳ бг҃ослѡ́вїи твои́ми свѧще́нными. ꙳ тѣ́мже свѧтꙋ́ю твою̀ ꙳ па́мѧть почита́емъ.

Пре́лести низложи́лъ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе ꙳ по́двигомъ тве́рдымъ терпѣ́нїѧ, пребога́те, ꙳ и҆ ᲂу҆́зами и҆ ра́нами, ꙳ и҆ сла́вною сме́ртїю: ꙳ тѣ́мже безсме́ртїе полꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙳ съ ли̑ки мч҃никъ, ꙳ и҆ со а҆́гг҃льскими чи́ны водворѧ́ѧсѧ, ꙳ прича́стїемъ лꙋ́чшимъ бг҃олѣ́пнѡ, ꙳ до́брѣ ѡ҆божа́емь и҆ соверше́ннѣ.

Въ темни́цѣ затворѧ́емь, ꙳ хлѣ́бъ прїѧ́лъ є҆сѝ жи́зни съ нб҃сѐ, сла́вне, ꙳ вве́рженъ же бы́въ въ пла́мень, ꙳ неѡпале́нъ пребы́лъ є҆сѝ: ꙳ ра̑ны под̾ѧ́тъ лю́тѣ стрꙋ́жемь, ꙳ стремлє́нїѧ ѕвѣре́й моли́твами ᲂу҆кроти́лъ є҆сѝ. ꙳ мече́мъ глава̀ твоѧ̀ ѿсѣ́чена бы́сть, кровьмѝ къ нб҃сѝ ѡ҆блегча́емь, ꙳ ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенною колесни́цею.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Спаси́ мѧ, влⷣчце пречⷭ҇таѧ, ꙳ ꙗ҆́же сп҃са хрⷭ҇та̀ неизрече́ннѡ ро́ждшаѧ: тѧ́ бо є҆ди́нꙋ стѧжа́хъ предста́тельницꙋ, ꙳ и҆ неѡбори́мꙋю стѣ́нꙋ, ꙳ и҆ покро́въ и҆ ра́дованїе, ꙳ и҆ дꙋшѝ моеѧ̀ бжⷭ҇твенное ᲂу҆тѣше́нїе. ꙳ ты̀ ᲂу҆̀бо мѧ̀ и҆зба́ви неꙋсыпа́ющагѡ че́рвїѧ, ꙳ и҆ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнꙋющагѡ, ꙳ мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Что̀ зри́мое видѣ́нїе, є҆́же мои́ма ѻ҆чи́ма ви́дитсѧ, ѽ влⷣко! ꙳ содержа́й всю̀ тва́рь, ꙳ на дре́во воздви́женъ бы́въ, ꙳ и҆ ᲂу҆мира́еши всѣ̑мъ даѧ́й жи́знь, бцⷣа пла́чꙋщисѧ глаго́лаше: є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ̀ на крⷭ҇тѣ̀ возноси́ма, ꙳ и҆зъ неѧ̀ неизрече́ннѡ возсїѧ́вшаго ꙳ бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка.

На стїхо́внѣ, ѻ҆ктѡ́иха. Тропа́рь, гла́съ д҃:

И҆ нра́вѡмъ прича́стникъ, и҆ прⷭ҇то́лѡмъ намѣ́стникъ а҆по́столѡмъ бы́въ, дѣѧ́нїе ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, бг҃одохнове́нне, въ видѣ́нїѧ восхо́дъ: сегѡ̀ ра́ди сло́во и҆́стины и҆справлѧ́ѧ, и҆ вѣ́ры ра́ди пострада́лъ є҆сѝ да́же до кро́ве, сщ҃енномꙋ́чениче є҆ѵтѵ́хе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха: и҆ ст҃а́гѡ на д҃.

Творе́нїе і҆ѡ́сифово:

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

А҆пⷭ҇лѡмъ и҆ мꙋ́ченикѡмъ сожи́тель ꙗ҆влѧ́емый, и҆ бж҃е́ственныѧ зарѝ всегда̀ и҆сполнѧ́емь, честны́й тво́й дне́сь пра́здникъ творѧ́щыѧ, свѣ́та прича́стники покажѝ, мꙋ́чениче є҆ѵтѵ́хе достосла́вне.

Возлю́бленнагѡ ᲂу҆ченика̀, бл҃же́нне, ᲂу҆чени́къ бы́въ бл҃гоче́стнѡ, и҆ тогѡ̀ нра́вы вельмѝ подража́ѧ, гдⷭ҇а возлюби́лъ є҆сѝ, тогѡ̀ бжⷭ҇твєнныѧ зако́ны и҆спо́лнивъ: и҆ страсте́мъ сегѡ̀, є҆ѵтѵ́хе, ᲂу҆подо́билсѧ є҆сѝ.

Зако́нꙋ бжⷭ҇твенномꙋ бл҃гоче́стнѡ повинꙋ́ѧсѧ, пло́ть ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ по́стными болѣ́зньми, мі́ра ᲂу҆далѧ́ѧсѧ, и҆ въ гора́хъ, сла́вне, пребыва́ѧ, мꙋ́чениче, и҆ дꙋ́шꙋ ѡ҆чища́ѧ, и҆ бг҃ови́дѣнъ познава́емь.

Бг҃оро́диченъ:

На тѧ̀, дв҃о, наде́ждꙋ положи́хъ спасе́нїѧ моегѡ̀, грѣхо́вныѧ скве́рны всего́ мѧ ѡ҆мы́й, и҆ чи́ста содѣ́лай сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆зрѧ́днѡ бг҃оꙋгожда́юща, и҆ творѧ́ща сегѡ̀ всесвѧтꙋ́ю во́лю.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ѡ҆блиста́юще свѣ́томъ проповѣ́данїѧ премꙋ́драгѡ, ꙗ҆́коже со́лнца ѡ҆брѣ́тъ па́ѵла ходи́ти съ ни́мъ: ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ ве́лїѧ просвѣща́ѧ се́рдца, бл҃же́нне бг҃омꙋ́дре, дх҃омъ.

Бг҃осло́вѡвъ ѡ҆снова́нїе, ᲂу҆ченикѡ́въ ве́рхъ і҆ѡа́ннъ при́сный дрꙋ́гъ сп҃совъ, ѿ землѝ бж҃е́ственнѡ прело́жсѧ, тебѣ̀ бж҃їе ста́до, блаже́нне, пастѝ предадѐ.

Прекра́сенъ и҆ свѣтоза́ренъ и҆ и҆спо́лненъ дх҃а бжⷭ҇твеннагѡ, сꙋдѧ́щемꙋ непра́веднѡ предста́лъ є҆сѝ, ѡ҆блича́ѧ тогѡ̀ ѕлоче́стїе, пребога́те, и҆ хрⷭ҇то́во бжⷭ҇твенное и҆сповѣ́даѧ вочл҃вѣ́ченїе.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́же є҆ди́на ра́дость неска́заннѡ ро́ждши: ра́дꙋйсѧ, колесни́це и҆ ѻ҆́блаче сло́ва: ра́дꙋйсѧ, мт҃и бж҃їѧ, дв҃о неискꙋсобра́чнаѧ: ра́дꙋйсѧ, прпⷣбныхъ сла́во: ра́дꙋйсѧ мꙋ́ченикѡвъ вѣнча́нїе.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Сїѧ́нїе ѡ҆блиста́въ бг҃оразꙋ́мїѧ, тмꙋ̀ разори́лъ є҆сѝ многобо́жїѧ, мч҃нически сконча́въ тече́нїе твоѐ: и҆ и҆сцѣле́нїй и҆сточа́еши дарова̑нїѧ, приходѧ́щихъ ѡ҆чища́еши недꙋ́ги, мꙋ́чениче сла́вне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннаѧ ски́нїѧ была̀ є҆сѝ сло́ва, є҆ди́на пречи́стаѧ мт҃и дв҃о, чистото́ю а҆́гг҃лы превозше́дшаѧ, па́че всѣ́хъ менѐ пе́рсть бы́вша, ѡ҆скверне́на плотски́ми прегрѣше́ньми, ѡ҆чи́сти моли́твъ твои́хъ бжⷭ҇твенными вода́ми, подаю́щи, чⷭ҇таѧ, ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃а мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена, и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, мт҃рски подо́бнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ, ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Всѣ́мъ ᲂу҆мо́мъ ѿше́дъ ко гдⷭ҇ꙋ, не чꙋ́вствоваше всю́дꙋ бїе́мь и҆ растерза́емь лю́тѣ: и҆ ꙗ҆́коже благово́нное кади́ло, достосла́вне, благово́нїѧ предстоѧ́щыѧ и҆спо́лнилъ є҆сѝ бж҃е́ственнагѡ, дѣ́йствомъ, бг҃омꙋ́дре, дх҃а.

Бг҃омъ, мꙋ́чениче бг҃омꙋ́дре, соблюде́мь, въ темни́цѣ же свѧ́занъ сѣдѧ̀, хлѣ́бъ нбⷭ҇ный ви́димѡ ра́дꙋѧсѧ прїѧ́лъ є҆сѝ, бг҃ꙋ тѧ̀ ᲂу҆крѣплѧ́ющꙋ є҆ди́номꙋ подвигополо́жникꙋ, є҆ѵтѵ́хе бг҃оно́се: є҆гѡ́же стра́сти бжⷭ҇твеннѣй поревнова́лъ є҆сѝ.

Твоѧ̑ чⷭ҇тна̑ѧ ᲂу҆ста̀ ѿве́рзлъ дх҃омъ, предъ сꙋди́щемъ, премꙋ́дре, стоѧ̀ мꙋчи́телей, и҆́стиннꙋю вѣ́рꙋ трⷪ҇ческꙋю ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ: і҆́дѡльскꙋю же пре́лесть ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, блаже́нне, и҆ мꙋчи́телей безбо́жныхъ мꙋдрова̑нїѧ.

По мно́гихъ и҆ны́хъ ра́нахъ тѣле́сныхъ, бжⷭ҇твенною любо́вїю, блаже́нне, распалѧ́емь, запале́нный пла́мень ѻ҆гнѧ̀ ра́дꙋѧсѧ проше́лъ є҆сѝ, преще́нїемъ мꙋчи́телѧ ника́коже ѡ҆пали́всѧ: и҆́бо бжⷭ҇твенна тѧ̀ роса̀, є҆ѵтѵ́хе, съ нб҃сѐ ѡ҆роша́ше.

Бг҃оро́диченъ:

Въ жена́хъ є҆ди́на дв҃а пребыла̀ є҆сѝ, и҆ пре́жде ржⷭ҇тва̀ и҆ по ржⷭ҇твѣ̀: бг҃ъ бо бѣ̀ ѡ҆бновлѧ́ѧ є҆стєства̀ па́че сло́ва, и҆зъ тебє̀ неизрече́ннѡ воплоща́емь, и҆́же горѣ̀ пре́жде вѣ̑къ, и҆ на землѝ въ послѣ̑днѧѧ лѣ̑та ро́ждсѧ, пренепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ, пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Сло́вомъ бжⷭ҇твеннымъ ѡ҆бога́щсѧ, всѣ̑мъ тре́бꙋющымъ, мꙋ́чениче, пода́лъ є҆сѝ, и҆ хрⷭ҇то́во ста́до свѧще́нникъ бы́въ, ᲂу҆па́слъ є҆сѝ, ᲂу҆тѣша́ѧ, наказꙋ́ѧ и҆ наставлѧ́ѧ ко спасе́нїю, є҆ѵтѵ́хе страстоно́сче многострада́льне.

Дꙋшепа́гꙋбнꙋю пре́лесть си́лою бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а ѿтрѧ́съ, ко хрⷭ҇тꙋ̀ пристꙋпи́лъ є҆сѝ, и҆ мно́жєства семꙋ̀, мꙋ́чениче, приве́лъ є҆сѝ спаса́емыхъ вѣ́рою, твои́ми честны́ми бг҃овѣща̑нїи, є҆ѵтѵ́хе, страда́льцєвъ ᲂу҆добре́нїе.

Ꙗ҆́кѡ красны̀ но́ги твоѧ̑, преблаже́нне, стезе́ю ходи́вшыѧ свидѣ́нїй бжⷭ҇твенныхъ, и҆ въ си́хъ до́брѣ стꙋпа́вшыѧ, и҆ къ широтѣ̀ вели́цѣй нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇тва дости́гшыѧ, мꙋ́чениче сла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Дв҃о мт҃и ѻ҆трокови́це, непостижи́маго пло́тїю ро́ждши, а҆́гг҃лѡвъ сла́во, и҆ де́мѡнѡвъ ꙗ҆́зва, бг҃оневѣ́сто, моѐ се́рдце ᲂу҆ѧ́звенное грѣхмѝ, и҆сцѣле́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ сподо́би.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Во є҆фе́сѣ прїе́мь є҆́же за хрⷭ҇та̀ кончи́нꙋ, ѿ є҆фе́са, мꙋ́дре, ᲂу҆́зникъ ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ, и҆ во ѻ҆те́чествїи твое́мъ честнѣ́мъ страда́ньми ᲂу҆краша́емь, почи́лъ є҆сѝ.

Хра́мъ сы́й бж҃їй красе́нъ и҆ пречи́стъ, хра́мы і҆́дѡльскїѧ сквє́рныѧ низложи́лъ є҆сѝ бл҃года́тїю, и҆ къ нбⷭ҇номꙋ хра́мꙋ возне́слсѧ є҆сѝ, є҆ѵтѵ́хе, бг҃ꙋ предста́ти.

Оу҆крѣпи́ тѧ пꙋте́мъ ше́ствꙋюща бжⷭ҇твенный а҆́гг҃лъ, предглаго́лѧ тебѣ̀ ꙗ҆́вѣ хотѧ̑щаѧ бы́ти, є҆ѵтѵ́хе пребога́те, равноа́гг҃льнꙋ сꙋ́щꙋ, и҆ пло́ти внѣ̀ дх҃омъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ма̀ моегѡ̀ и҆звращє́нїѧ, и҆ дꙋшѝ двиза̑нїѧ стра̑стнаѧ и҆ лю̑таѧ, дв҃о, и҆спра́ви: и҆ цѣ́ла мѧ̀ соблюдѝ ѿ всегда̀ неми́лостивнѡ находѧ́щихъ мѝ.

Конда́къ, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

А҆пⷭ҇лѡвъ сопресто́льникъ, и҆ свѧти́телей красота̀ бы́въ, є҆ѵтѵ́хе, мꙋ́ченически просла́вилсѧ є҆сѝ, просїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ со́лнце, всѣ́хъ просвѣща́ѧ, и҆ разори́лъ є҆сѝ безбо́жїѧ но́щь глꙋбо́кꙋю: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ почита́емъ, ꙗ҆́кѡ бж҃е́ственнаго вои́стиннꙋ свѧщеннотаи́нника хрⷭ҇то́ва.

І҆́косъ:

Ꙗ҆́кѡ бж҃їй свѧще́нникъ, ꙗ҆́кѡ слꙋжи́тель нбⷭ҇ный, ꙗ҆́кѡ па́стырей па́стырь, ꙗ҆́кѡ страда́лецъ непобѣди́мь, съ вы́шними ны́нѣ ли̑ки водворѧ́ѧсѧ, свѧщеннотаи́нниче, свѣ́тъ мѝ низпослѝ, и҆ сло́во мѝ вдохнѝ, восхвали́ти бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑, и҆ гонє́нїѧ, и҆ борє́нїѧ и҆зрѧ̑днаѧ и҆ мꙋ́жествєннаѧ, сломлє́нїѧ косте́й, ᲂу҆дѡ́въ ссѣчє́нїѧ: и҆́хже ра́ди бы́лъ є҆сѝ, блаже́нне, причте́нъ а҆́гг҃лѡмъ, ꙗ҆́кѡ бж҃е́ственный вои́стиннꙋ свѧщеннотаи́нникъ хрⷭ҇то́въ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снисхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бж҃їимъ манове́нїемъ ѻ҆́гнь ᲂу҆гасѐ, на па́гꙋбꙋ тебѣ̀ разжже́нный, бг҃омꙋ́дре: съ нб҃се́ бо гро́мъ слы́шашесѧ, и҆ снѣ̑жныѧ ка̑пли пꙋща́хꙋсѧ, невѣ́дꙋщыѧ хрⷭ҇та̀ покрыва́юще.

Крѣ́пкѡ стрꙋ́жемь, благово́нїѧ мѵ́ро, мꙋ́чениче, и҆спꙋсти́лъ є҆сѝ, во благово́нїе стрⷭ҇те́й и҆злїѧ́вшагѡсѧ. и҆́бо прите́къ къ сло́вꙋ и҆ содѣ́телю, къ немꙋ́же взыва́лъ є҆сѝ: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Житїѐ твоѐ непоро́чно, мꙋче́нїе, мꙋ́дре, пречꙋ́дно, и҆ спаси́тельно всѣ̑мъ пристꙋпа́ющымъ моще́й твои́хъ ко ст҃ѣ́й ра́цѣ, и҆сцѣлє́нїѧ точа́щи, и҆ сквернє́нїѧ страсте́й мно́гихъ и҆зима́ющи.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́вше и҆здале́ча честні́и прⷪ҇ро́цы та́инства твоегѡ̀ неизрече́ннꙋю глꙋбинꙋ̀, многоѻбра́знѡ всѣ̑мъ ᲂу҆ѧсни́ша твоѐ ржⷭ҇тво̀, дв҃о, взыва́юще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы бл҃гослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Рꙋ́цѣ просте́ръ, сла́вне, ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, посредѣ̀ сꙋди́ща борѧ́сѧ со львы̀, невреди́мь пребы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́къ пре́жде данїи́лъ, а҆́гг҃ла при́снѡ соблюда́юща тѧ̀ и҆мѣ́ѧ, и҆ поѧ̀ непреста́ннѡ: свѧще́нницы бл҃гослови́те, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ско́тски ви́дѣ тѧ̀ беззако́нными ѡ҆сꙋжде́на, ѕвѣ́рь твое́й ᲂу҆гото́вленный поги́бели ꙗ҆́снѡ провѣща̀ всеси́льнымъ манове́нїемъ, и҆ вели̑чїѧ сп҃са хрⷭ҇та̀ проповѣ́да ᲂу҆дивлѧ́ѧ вопїю́щыѧ: свѧще́нницы бл҃гослови́те, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Си́лою бж҃їею и҆ бл҃года́тїю по́двигъ вели́кїй мꙋче́нїѧ проше́дъ, вѣнцы̀ ᲂу҆лꙋчи́лъ є҆сѝ побѣ́ды ра́дꙋѧсѧ, и҆ ликѡ́мъ приче́лсѧ є҆сѝ всѣ́хъ а҆пⷭ҇лъ и҆ мꙋ́чєникъ, съ ни́миже вопїе́ши непреста́ннѡ: свѧще́нницы бл҃гослови́те, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́ннꙋю ᲂу҆грызе́нїемъ дꙋ́шꙋ мою̀ ѕмїи́нымъ, є҆ди́на ꙗ҆вле́ннѡ живо́тъ ро́ждшаѧ, всенепоро́чнаѧ, ѡ҆живѝ, и҆ твори́ти сподо́би на́съ ра́ди и҆зъ тебє̀, дв҃о, ро́ждшагѡсѧ хотѣ́нїе, вопїю́щꙋ: свѧще́нницы благослови́те, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

И҆сцѣлє́нїѧ и҆сточа́еши разли̑чна, и҆ недꙋ́ги ᲂу҆тиша́еши тѧ́жкїѧ, ѿ хрⷭ҇та̀ бл҃года́ть прїи́мъ вои́стиннꙋ, до́брѣ подви́гсѧ, и҆ побѣди́въ врагѝ, бг҃омꙋ́дре стрⷭ҇тоте́рпче, а҆́гг҃лѡвъ сограждани́не и҆ мꙋ́ченикѡвъ ве́рхъ.

Красе́нъ въ по́двизѣхъ ꙗ҆́вльсѧ, въ кра̑сныѧ черто́ги всели́лсѧ є҆сѝ, ᲂу҆сѣ́ченъ бы́въ мече́мъ во свѧтꙋ́ю твою̀ главꙋ̀, ю҆́же і҆и҃съ вѣнча̀ побѣ́ды вѣнце́мъ бл҃голѣ́пнымъ, свѣти́льниче цр҃кве, ᲂу҆твержде́нїе и҆ похвала̀ бл҃гоче́стнѡ бл҃жа́щихъ тѧ̀. (с. 464)

Сокрꙋши́лъ є҆сѝ держа́вꙋ лꙋка́вагѡ, є҆ѵтѵ́хе страстоте́рпче прехва́льне, и҆ на него̀ побѣ́дꙋ поста́вль ю҆́ношески: и҆ побѣди́тель преизрѧ́денъ ны́нѣ є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, прⷭ҇то́лꙋ трⷪ҇ческомꙋ со дерзнове́нїемъ мно́гимъ свѣ́тлѡ предстоѧ̀.

Па́мѧть твоѧ̀ бжⷭ҇твеннаѧ и҆ свѣтоза́рнаѧ па́че со́лнца всѣ̑мъ просїѧ̀, свѣ́тлыми сїѧ̑нїи просвѣща́ющи вѣ́рнѡ и҆ бл҃гоче́стнѡ всегда̀ сїѐ пра́зднꙋющихъ, є҆ѵтѵ́хе, въ не́йже тѧ̀ мо́лимъ, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе, спасе́нїе на́мъ и҆спросѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Гла́съ тѝ провозглаша́емъ гаврїи́ловъ: ра́дꙋйсѧ, землѐ и҆збра́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, трапе́зо златови́днаѧ: ра́дꙋйсѧ, человѣ́кѡвъ прибѣ́жище: ра́дꙋйсѧ, мꙋ́ченикѡвъ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ ра́дованїе, ст҃а́ѧ бцⷣе, держа́во, вѣ́рою чи́стою блажа́щихъ тѧ̀.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

И҆ престо́лѡвъ ꙗ҆́кѡ прее́мникъ, и҆ нра́вѡвъ ꙗ҆́кѡ прича́стникъ свѧще́нныхъ а҆пⷭ҇лѡвъ ты̀ бы́въ, бг҃омꙋ́дре вѣ́рою ст҃о́е твоѐ страда́нїе пра́зднꙋющыѧ съ нб҃сѐ назира́й, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ч҃ни́къ сло́ва, є҆ѵтѵ́хе ст҃и́телю.

Бг҃оро́диченъ:

При́зри, чⷭ҇таѧ, на достоѧ́нїе твоѐ, и҆ непобѣди́мымъ твои́мъ сїѐ соблюдѝ предста́тельствомъ: цр҃ковь ᲂу҆пра́ви, вѣ́рꙋ ᲂу҆твердѝ, ꙗ҆зы́ки ᲂу҆кротѝ, и҆ и҆зле́й ми́ръ въ концы̀ мі́ра.

Слꙋ́жба и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ петра̀, митрополі́та всеѧ̀ рѡссі́и чꙋдотво́рца.

Ве́черъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ:

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃. Поⷣ: Ѽ ди́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѽ ди́внагѡ чꙋдесѐ! и҆сто́чникъ чꙋде́съ подъ земле́ю сокрове́нный дне́сь пресла́внѡ всѣ̑мъ ꙗ҆влѧ́етсѧ: и҆ самоде́ржца кꙋ́пнѡ, со а҆рхїере́йскими свѧще́нными рꙋка́ми пресла́внѡ въ цр҃ковь но́ситсѧ, и҆́же ѿ на́съ дꙋ́хомъ не разлꙋча́ѧсѧ, и҆ свои́мъ пренесе́нїемъ всѣ́хъ ѡ҆свѧща́етъ. є҆мꙋ́же вѣ́рнїи возопїе́мъ: ст҃и́телю пе́тре, ра́дꙋйсѧ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ моли́сѧ, дарова́ти моли́твами твои́ми мі́рови ве́лїю ми́лость.

Ѽ ди́внагѡ чꙋдесѐ! и҆́же и҆ногда̀ земле́ю покрове́нный, дне́сь пресла́внѡ, ꙗ҆́кѡ на херꙋві́мскомъ носи́лѣ, на плещꙋ̀ а҆рхїере́йскꙋ, и҆ самоде́ржца но́ситсѧ, всенаро́дное же мно́жество, сщ҃е́нники и҆ лю́дїе че́стнѡ послѣ́дствꙋюще, ра́дѡстнаѧ глаго́лютъ: а҆рхїере́ю пе́тре, ра́дꙋйсѧ, и҆ молѝ дарова́ти твои́мъ пренесе́нїемъ мі́рови ве́лїю ми́лость.

Твоѐ пресла́вное пренесе́нїе сла́вѧтъ а҆рхїере́и, кꙋ́пнѡ со сщ҃е́нныхъ собо́ры и҆ всенаро́днымъ мно́жествомъ, въ пресла́внѣмъ твое́мъ пренесе́нїи красѧ́щесѧ, пра́зднствєннаѧ ликова̑нїѧ тебѣ̀ воспѣва́юще, гл҃го́лютъ: пресла́вне пе́тре, ра́дꙋйсѧ, и҆ молѝ дарова́ти моли́твами твои́ми мі́рови ве́лїю ми́лость.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Кі́ими похва́льными:

Кі́ими похва́льными пѣ́сньми ны́нѣ соста́вимъ (с. 466) ликова́нїе въ честнѣ́мъ пра́здницѣ твоегѡ̀ пренесе́нїѧ, ст҃и́телю; дꙋхо́внѡ пра́зднꙋюще мо́лимсѧ: молѝ во́инствꙋ на́шемꙋ побѣди́тєльнаѧ на врагѝ дарова́ти: тебе́ бо те́пла моли́твенника ко влⷣцѣ стѧжа́хомъ, подаю́щемꙋ мі́рови ве́лїю ми́лость.

Кі́ими похва́льними добро́тами воспое́мъ во а҆рхїере́ехъ сла́внаго, и҆ въ вѣ́рѣ вели́каго, и҆ въ повелѣ́нїихъ доброразсꙋ́днаго, и҆ во ᲂу҆че́нїи ѧ҆зы́ка сла́достнаго, ᲂу҆че́нїемъ це́рковь ѡ҆богаща́юща; є҆го́же вѣнцы̀ вѣнча́етъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Кі́ими дх҃о́вными пѣ́сньми воспое́мъ свѧти́телѧ, ᲂу҆че́нїемъ къ бг҃оразꙋ́мїю всѣ́хъ наста́вльшаго, и҆сто́чника чꙋде́съ пречꙋ́днаго, и҆ пресвѣ́тлаго цр҃кви свѣти́льника, и҆ ᲂу҆чи́телѧ премꙋ́дра, рѡссі́йскїѧ землѝ прекра́сное ᲂу҆добре́нїе; є҆гѡ́же ра́ди хрⷭ҇то́съ врагѡ́въ шата́нїе низложѝ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

А҆рхїере́ѡвъ похвалꙋ̀, и҆ свѧще́нныхъ всѣ́хъ ᲂу҆краше́нїе, и҆ къ бг҃ꙋ моли́твенника непрестае́ма, и҆ и҆сто́чника чꙋде́съ преизѻби́льна, дне́сь любо́вїю соше́дшесѧ, ст҃и́телѧ петра̀ восхва́лимъ, и҆ честны̑ѧ є҆гѡ̀ мо́щи ѡ҆бстоѧ́ще, бл҃года̑рнаѧ томꙋ̀ прино́симъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю пе́тре, свѣти́льниче пресвѣ́тлый, ѡ҆зарѧ́ѧ и҆зрѧ́днѡ твоѐ достоѧ́нїе, ѻ҆те́чество же и҆ лю́ди: ѡ҆ ни́хже непреста́ннѡ хрⷭ҇тꙋ̀ моли́сѧ, ми́рно житїѐ дарова́ти, да всѝ честно́е твоѐ пренесе́нїе любо́вїю ᲂу҆блажа́емъ, и҆ мо́лимсѧ: молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебѐ не ᲂу҆блажи́тъ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Па́мѧть пра́веднагѡ съ похвала́ми, и҆ благослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. Блаже́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость: и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ: все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й, и҆ лѣ̑та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀: въ шꙋ́ицѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва: ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. [и҃] Послꙋ́шайте ᲂу҆̀бо менє̀, ѽ ча̑да! честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ, и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ премꙋ́дрость ᲂу҆стро́ихъ, совѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ и҆ смы́слъ а҆́зъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менѐ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆́бѡ, неѕло́бивїи, кова́рство, ненака́заннїи же, прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менє̀ и҆ па́ки, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра̑ваѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ горта́нь мо́й, мє́рзски же предо мно́ю ᲂу҆стны̀ лжи̑выѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. Всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ, и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋча́ю бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ѡ҆сꙋ́дитъ же првⷣникъ ᲂу҆мира́ѧй живꙋ́щыѧ нечєсти́выѧ. Оу҆́зрѧтъ бо кончи́нꙋ пра́веднагѡ, и҆ не разꙋмѣ́ютъ, что̀ совѣща́ша ѡ҆ не́мъ: ꙗ҆́кѡ пове́ржетъ гдⷭ҇ь нечєсти́выѧ безгла́сны ни́цъ, и҆ поколе́блетъ и҆̀хъ ѿ ѡ҆снова́нїй, и҆ до послѣ́днѧгѡ и҆сче́знꙋтъ въ болѣ́зни, и҆ па́мѧть и҆́хъ поги́бнетъ. Прїи́дꙋтъ бо въ помышле́нїе согрѣше́нїй свои́хъ ᲂу҆жа́сни, и҆ ѡ҆бличи́тъ и҆̀хъ сопроти́въ беззако́нїѧ и҆́хъ. [Глава̀ є҃] Тогда̀ ста́нетъ въ дерзнове́нїи мно́зѣ првⷣникъ предъ лице́мъ ѡ҆скорби́вшихъ є҆го̀, и҆ ѿмета́ющихъ трꙋды̀ є҆гѡ̀. Ви́дѣвше же є҆го̀, смѧтꙋ́тсѧ стра́хомъ мно́гимъ, и҆ ᲂу҆жа́снꙋтсѧ ѡ҆ пресла́вномъ спасе́нїи є҆гѡ̀. Рекꙋ́тъ бо въ себѣ̀ ка́ющесѧ, и҆ въ тѣснотѣ̀ дꙋ́ха воздо́хнꙋтъ, и҆ рекꙋ́тъ: се́й бѣ̀, є҆го́же и҆мѣ́хомъ нѣ́когда въ посмѣ́хъ и҆ въ при́тчꙋ поноше́нїѧ безꙋ́мнїи. Житїѐ є҆гѡ̀ вмѣни́хомъ неи́стово, и҆ кончи́нꙋ є҆гѡ̀ безче́стнꙋ. Ка́кѡ вмѣни́сѧ въ сынѣ́хъ бж҃їихъ, и҆ во ст҃ы́хъ жре́бїй є҆гѡ̀ є҆́сть; Оу҆̀бо заблꙋди́хомъ ѿ пꙋтѝ и҆́стиннагѡ, и҆ пра́вды свѣ́тъ не ѡ҆блиста̀ на́мъ, и҆ со́лнце не возсїѧ̀ на́мъ. Беззако́нныхъ и҆спо́лнихомсѧ стє́зь, и҆ поги́бели, и҆ ходи́хомъ стєзѝ непрохо́дны, пꙋти́ же гдⷭ҇нѧ не разꙋмѣ́хомъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Оу҆ста̀ првⷣнагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость: ᲂу҆стнѣ́ же мꙋже́й мꙋ́дрыхъ вѣ́дѧтъ бл҃года́ть. Оу҆ста̀ мꙋ́дрыхъ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, пра́вда же и҆збавлѧ́етъ и҆̀хъ ѿ сме́рти. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ пра́веднꙋ, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́етсѧ въ живо́тъ, и҆ во бл҃ги́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды ѡ҆б̾и́метъ. Свѣ́тъ пра́вєднымъ всегда̀, и҆ ѿ гдⷭ҇а ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть и҆ сла́вꙋ. Ѧ҆зы́къ мꙋ́дрыхъ дѡ́браѧ свѣ́сть, и҆ въ се́рдцѣ и҆́хъ почі́етъ мꙋ́дрость. Лю́битъ гдⷭ҇ь прпⷣбныѧ сердца̀, прїѧ́тни же є҆мꙋ̀ всѝ непоро́чнїи въ пꙋтѝ. Мꙋ́дрость гдⷭ҇нѧ просвѣща́етъ лицѐ разꙋ́мнагѡ. [ѕ҃] Постига́етъ бо жела́ющыѧ ю҆̀, пре́жде да́же разꙋмѣ́ти ю҆̀: и҆ ᲂу҆до́бь ᲂу҆́зритсѧ ѿ лю́бѧщихъ ю҆̀. Оу҆́треневавый къ не́й не ᲂу҆трꙋди́тсѧ: и҆ бдѧ́й є҆ѧ̀ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бꙋ́детъ. Ꙗ҆́кѡ досто́йныхъ є҆ѧ̀ сама̀ ѡ҆бхо́дитъ и҆́щꙋщи, и҆ во стезѧ́хъ є҆ѧ̀ ꙗ҆влѧ́етсѧ и҆̀мъ благопрїе́мнѣ. Мꙋ́дрости никогда́же ѡ҆долѣ́етъ ѕло́ба. [и҃] Си́хъ ра́ди и҆ рачи́тель бы́хъ добро́ты є҆ѧ̀: и҆ возлюби́хъ и҆ ю҆̀, и҆ поиска́хъ ѿ ю҆́ности моеѧ̀: И҆ взыска́хъ невѣ́стꙋ привестѝ себѣ̀, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ влⷣка возлюбѝ ю҆̀: Таи́нница бо є҆́сть бж҃їѧ хи́трости, и҆ ѡ҆брѣта́тельница дѣ́лъ є҆гѡ̀. Трꙋды̀ є҆ѧ̀ сꙋ́ть добродѣ́тєли: цѣломꙋ́дрїю же и҆ ра́зꙋмꙋ та̀ ᲂу҆чи́тъ, пра́вдѣ и҆ мꙋ́жествꙋ, и҆́хже потре́бнѣе ничто́же є҆́сть въ житїѝ человѣ́кѡмъ. А҆́ще же и҆ мно́гагѡ и҆скꙋ́сства жела́етъ кто̀, вѣ́сть дрє́внѧѧ, и҆ бы́ти хотѧ̑щаѧ разсмо́тритъ: свѣ́сть и҆зви̑тїѧ слове́съ, и҆ разрѣшє́нїѧ гада́нїй: зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ проразꙋмѣ́етъ, и҆ сбытїѧ̑ време́нъ и҆ лѣ́тъ: и҆ всѣ̑мъ совѣ́тникъ є҆́сть бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ безсме́ртїе є҆́сть въ не́й, и҆ бл҃госла́вїе во ѻ҆бще́нїи слове́съ є҆ѧ̀. Сегѡ̀ ра́ди бесѣ́довахъ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ помоли́хсѧ є҆мꙋ̀, и҆ рѣ́хъ ѿ всегѡ̀ се́рдца моегѡ̀: Бж҃е ѻ҆тцє́въ и҆ гдⷭ҇и ми́лости, сотвори́вый всѧ̑ сло́вомъ твои́мъ, и҆ мꙋ́дростїю твое́ю ᲂу҆стро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими ѿ тебє̀ тварьмѝ, и҆ да ᲂу҆правлѧ́етъ мі́ръ въ прпⷣбїи и҆ пра́вдѣ, да́ждь мѝ твои́хъ престо́лѡвъ присѣдѧ́щꙋю премꙋ́дрость, и҆ не ѿлꙋчѝ менє̀ ѿ ѻ҆́трѡкъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ра́бъ тво́й, и҆ сы́нъ рабы́ни твоеѧ̀. Послѝ ю҆̀ съ нб҃съ ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ѿ престо́ла сла́вы твоеѧ̀, да сꙋ́щи со мно́ю наꙋчи́тъ мѧ̀, что̀ бл҃гоꙋго́дно є҆́сть предъ тобо́ю: и҆ наста́витъ мѧ̀ въ ра́зꙋмъ, и҆ сохрани́тъ мѧ̀ въ сла́вѣ свое́й. Помышлє́нїѧ бо сме́ртныхъ всѧ̑ боѧзли̑ва, и҆ погрѣши́тєльна ᲂу҆мышлє́нїѧ и҆́хъ.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ в҃. Самогла́сны:

Хрⷭ҇то́во ста́до слове́сныхъ ѻ҆ве́цъ на ѕла́цѣ благоче́стїѧ до́брѣ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ, ст҃и́телю: тѣ́мже и҆ по преставле́нїи цр҃кѡ́внаѧ твоѧ̑ ча̑да не ѡ҆ста́ви посѣща́ѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ трⷪ҇цѣ со ст҃и́тєли предстоѧ̀, моли́сѧ спастѝ всѣ́хъ, твоѐ честно́е пренесе́нїе любо́вїю почита́ющихъ, пе́тре всехва́льне.

Тезоимени́тагѡ ра́ди твоегѡ̀ житїѧ̀, и҆ сла́дости ѧ҆зы́ка, и҆ разсꙋжде́нїѧ доброразсꙋ́днагѡ, па́стырѧ тѧ̀ лю́демъ хрⷭ҇то́съ врꙋча́етъ. є҆го́же молѝ спастѝ и҆ ᲂу҆ще́дрити всѣ́хъ, пресвѣ́тлꙋю па́мѧть твою̀ пра́зднꙋющихъ, и҆ честно́е пренесе́нїе моще́й твои́хъ любо́вїю почита́ющихъ, пе́тре пресла́вне, моли́твенниче те́плый ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Дне́сь пресла́внѡ, ст҃и́телю, ѿ твои́хъ и҆ къ твои̑мъ че́стнѡ прехо́диши, да твои́мъ ше́ствїемъ всѣ́хъ ѡ҆свѧти́ши, и҆ ра́дости напо́лниши па́мѧть твою̀ любо́вїю пра́зднꙋющихъ, и҆ честно́е прехожде́нїе твоѐ вѣ́рнѡ сла́вѧщихъ, и҆ прилѣ́жнѡ вопїю́щихъ: молѝ, мо́лимсѧ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Гра́дъ ѡ҆свѧти́сѧ, и҆ наро́ди бл҃гослови́шасѧ, и҆ цр҃ковь перворо́дныхъ дꙋ́хомъ ликовствꙋ́етъ въ пренесе́нїи честны́хъ моще́й твои́хъ, ст҃и́телю пе́тре, съ людьмѝ зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость и҆ ᲂу҆твержде́нїе, ты̀ моѧ̀ добро́та, и҆ тобо́ю хвалю́сѧ. молѝ спасти́сѧ всѣ̑мъ, любо́вїю всемі́рное твоѐ пренесе́нїе при́снѡ сла́вѧщымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Ѿ вы́шнѧгѡ про́мысла ꙳ премꙋ́дрости навы́къ, ꙳ лю́ди твоѧ̑ ꙳ твои́мъ ᲂу҆че́нїемъ просвѣти́лъ є҆сѝ. ꙳ ѡ҆ ни́хже не преста́й, ст҃и́телю, молѧ́сѧ.

Сті́хъ: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

До́мъ дх҃а прест҃а́гѡ ꙳ ѿ ю҆́ности, ст҃и́телю, бы́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже и҆ на́съ томꙋ̀ жили́ще ꙳ моли́твами твои́ми покажѝ, ꙳ да всѝ честно́е твоѐ пренесе́нїе почита́емъ.

Сті́хъ: Восхва́лѧтсѧ прпⷣбнїи во сла́вѣ, и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ.

Всѣ́хъ а҆рхїере́ѡвъ рѡссі́йскихъ ꙳ похвалꙋ́ тѧ свѣ́мы, ст҃и́телю, ꙳ и҆ свѧще́нникѡвъ благолѣ́пїе: ꙳ спаса́й всѣ́хъ честно́е твоѐ пренесе́нїе ꙳ пѣ́сньми сла́вѧщихъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже, самогла́сенъ:

Ви́дѣнъ бы́сть, такѡва́ѧ могꙋ́щымъ ви́дѣти, на ᲂу҆гото́ваннѣмъ тебѣ̀, ѻ҆́ч҃е, мѣ́стѣ, пресла́внѡ го́лꙋбь парѧ́щь. ꙗ҆́вѣ бо всѣ̑мъ назна́менавъ показа̀, ꙗ҆́кѡ и҆ по честнѣ́мъ преставле́нїи твое́мъ дх҃ъ прест҃ы́й дѣ́йствꙋетъ всегда̀ тобо́ю. є҆го́же молѝ спребыва́ти лю́бѧщымъ тѧ̀, и҆ честно́е твоѐ пренесе́нїе дꙋхо́внѣ пра́зднꙋющымъ, да всѝ тебѐ дерзнове́ннѡ, ꙗ҆́кѡ чадолюби́ва ѻ҆тца̀, пѣ́сньми почита́емъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Тропа́рь гла́съ д҃:

Наста̀ дне́сь всечестны́й пра́здникъ пренесе́нїѧ честны́хъ моще́й твои́хъ, ст҃и́телю пе́тре, веселѧ̀ и҆зрѧ́днѡ твоѐ ста́до, и҆ вѣ́рное ѻ҆те́чество, и҆ лю́ди: ѡ҆ ни́хже не ѡ҆скꙋдѣва́й молѧ́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, є҆́же ѿ негѡ̀ дарова́ннѣй тѝ па́ствѣ сохрани́тисѧ ѿ вра̑гъ ненавѣ́тованнѣй, и҆ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На ᲂу҆́трени по а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃.

Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Гра́дъ и҆ лю́ди, честно́е твоѐ пренесе́нїе со свѧще́нными пра́зднꙋющыѧ, невече́рнимъ свѣ́томъ просвѣтѝ, и҆ свы́ше тѣ́мъ бжⷭ҇твеннꙋю благода́ть низпослѝ, да всѝ тебѐ ᲂу҆блажа́емъ при́снѡ, и҆ любо́вїю вопїе́мъ: пе́тре прехва́льне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннаѧ ски́нїѧ была̀ є҆сѝ сло́ва, є҆ди́на пречⷭ҇таѧ мт҃и дв҃о, чистото́ю а҆́гг҃лы превозше́дшаѧ: па́че всѣ́хъ менѐ пе́рстъ бы́вша, ѡ҆скверне́нна плотски́ми прегрѣше́нми. ѡ҆чи́сти моли́твъ твои́хъ бжⷭ҇твенными вода́ми, подаю́щи, чⷭ҇таѧ, ве́лїю ми́лость.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Повелѣ́нное:

Возлюби́лъ є҆сѝ ѻ҆́ный вѣ́къ при́снѡ пребыва́ющїй, и҆змѣни́въ тлѣ́нными вѣ̑чнꙋющаѧ. тѣ́мже къ гѡ́рнимъ ше́ствїе невозбра́ннѡ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю пе́тре премꙋ́дре, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ спастѝ всѣ́хъ, честно́е твоѐ пренесе́нїе пѣ́сньми сла́вѧщихъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́же непремѣ́ннаго бг҃а поро́ждшаѧ, премѣнѧ́емое при́снѡ се́рдце моѐ грѣхо́мъ и҆ лѣ́ностїю, прило́гми льсти́вагѡ, ᲂу҆твердѝ, бл҃га́ѧ, моли́твами мт҃рними твои́ми. ꙗ҆́кѡ да и҆ а҆́зъ благода́рнѡ сла́влю тѧ̀, бг҃ороди́тельнице марі́е: поми́лꙋй ста́до твоѐ, є҆́же стѧжа́ла є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Оу҆краша́емь житїѧ̀ свѣ́тлостїю, благи́ми нра́вы ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ: тѣ́мже и҆ по преставле́нїи чꙋдодѣ́йствꙋеши, ст҃и́телю пе́тре прехва́льне. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти любо́вїю почита́ющымъ честно́е твои́хъ моще́й пренесе́нїе.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ всенепоро́чнаѧ невѣ́сто творцꙋ̀, ꙗ҆́кѡ неискꙋсомꙋ́жнаѧ мт҃и и҆зба́вителю, прїѧ́телище ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи ᲂу҆тѣ́шителѧ, препѣ́таѧ, беззако́нїю мѧ̀ сꙋ́ща скве́рное ѻ҆би́телище, и҆ бѣсѡ́мъ и҆гра́лище въ ра́зꙋмѣ бы́вша, потщи́сѧ ѿ тѣ́хъ ѕлодѣ́йства мѧ̀ и҆зба́вити, и҆ свѣ́тлое жили́ще добродѣ́телей совершѝ, свѣтоно́снаѧ нетлѣ́ннаѧ: ѿженѝ ѻ҆́блакъ страсте́й, и҆ вы́шнѧгѡ прича́стїѧ сподо́би, и҆ свѣ́та невече́рнѧгѡ, моли́твами твои́ми.

Та́же, Степє́нна, а҃ а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑ всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃є, ѿ полꙋ̀.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Є҆гда̀ пренесе́нїе честны́хъ твои́хъ моще́й, ѻ҆́ч҃е, бѧ́ше, тогда̀ кнѧ́зь вели́кїй со кнѧ̑зи и҆ со ст҃и́тєли под̾е́мше мо́щи, че́стнѡ ноша́хꙋ тебѐ: наро́ди же зрѧ́ще тѧ̀ свѣ́тлѡ носи́ма, любо́вїю ѡ҆держи́ми бѧ́хꙋ. кнѧ́зь же вели́кїй і҆ѡа́ннъ со слеза́ми вопїѧ́ше тѝ: ѽ влⷣко, ко́е благохвале́нїе твоемꙋ̀ пренесе́нїю сотвори́мъ; недоꙋмѣ́ю и҆ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ твоемꙋ̀ милосе́рдїю, є҆́же на на́съ показа́лъ є҆сѝ. но ᲂу҆̀бо, ст҃и́телю пе́тре, моли́сѧ прилѣ́жнѡ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, сохрани́ти лю́ди и҆ гра́дъ тво́й, пренесе́нїе твоѐ вѣ́рнѡ сла́вѧщыѧ.

Канѡ́на два̀ пренесе́нїѧ,

и҆́маже краегране́сїе внима́й ᲂу҆ червле́нныхъ слове́съ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Повелѣ́нїємъ влⷣки твоегѡ̀, ст҃и́телю, подо́бѧсѧ, кро́токъ и҆ смире́нъ бы́лъ є҆сѝ: и҆ ѿсю́дꙋ ᲂу҆блажа́емыхъ чи́нꙋ бы́ти сподо́билсѧ є҆сѝ: тѣ́мже дне́сь пресла́вное твоѐ пренесе́нїе почита́емъ.

Благочести́вагѡ ко́рене пресвѣ́тлаѧ ѻ҆́трасль, пресла́внѡ прозѧ́блъ є҆сѝ, а҆рхїере́ю пе́тре, въ добродѣ́тели соверше́ннѣ пожи́въ, и҆ сосꙋ́дъ чи́стъ дх҃а прест҃а́гѡ, ѻ҆́ч҃е, бы́лъ є҆сѝ.

Сопресто́льникъ и҆ ᲂу҆чи́тель всеѧ̀ землѝ рѡссі́йскїѧ, ѻ҆́ч҃е, бы́лъ є҆сѝ: тѣ́мъ ны́нѣ соше́дшесѧ въ пречестны́й хра́мъ, на пренесе́нїе честны́хъ моще́й твои́хъ, ст҃и́телю пе́тре пречꙋ́дне, про́симъ грѣхѡ́въ проще́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀, є҆ди́на бг҃оневѣ́сто, въ вы́шнихъ сѣдѧ́щаго на рꙋкꙋ̀ пло́тїю носи́ла є҆сѝ: тебѐ и҆збра̀ ѿ всѣ́хъ родѡ́въ прїѧ́телище досто́йно вседержи́тель.

И҆́нъ канѡ́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Вели́кагѡ кнѧ́зѧ рꙋка́ма че́стнѡ, а҆рхїере́ю, ше́ствїе твори́ши, да всѧ̑ твои́мъ прикоснове́нїемъ ѡ҆свѧти́ши, пренесе́нїе твоѐ сла́вѧщыѧ.

І҆ѡа́нна ми́лостивагѡ нра́вомъ подо́бѧсѧ, и҆ сегѡ̀ ра́ди ми́лостивъ къ тре́бꙋющымъ, ст҃и́телю, бы́лъ є҆сѝ: тѣ́мже дне́сь твоѐ пренесе́нїе че́стнѡ прославлѧ́емъ.

Всеѧ̀ рѡссі́и а҆рхїере́й, ѻ҆́ч҃е, бы́лъ є҆сѝ, и҆ всѣ́хъ наꙋчи́лъ є҆сѝ сла́вити въ трⷪ҇цѣ є҆ди́но бжⷭ҇тво̀, при́снѡ пребыва́ющее. тѣ́мже тѧ̀ всѝ пѣ́сньми ᲂу҆блажа́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Застꙋ́пнице скорбѧ́щихъ, и҆ спасе́нїе ненадѣ́ющихсѧ, бцⷣе всепѣ́таѧ, молѝ прилѣ́жнѡ, и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ бѣ́дъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Благослове́нїемъ твои́мъ всѧ̑ возмо́глъ є҆сѝ, ѡ҆ ᲂу҆крѣплѧ́ющемъ тѧ̀ хрⷭ҇тѣ̀, и҆ ѡ҆лѧденѣ́вшыѧ и҆ногда̀ лю́демъ бразды̑ дꙋшє́вныѧ, премꙋ́дрыми твои́ми ᲂу҆че́ньми, ст҃и́телю, ѡ҆чи́стилъ є҆сѝ, и҆ плодоно́сны сотвори́лъ є҆сѝ.

Фарїсе́йское киче́нїе ѿ ю҆́ности, ѻ҆́ч҃е, возненави́дѣвъ, и҆ мытаре́вꙋ смире́нїю поревнова́въ, кро́токъ и҆ смире́нъ ко всѣ̑мъ бы́лъ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди вси́ тѧ ꙗ҆́кѡ винꙋ̀ и҆ ѻ҆́бразъ благи́хъ почита́емъ.

И҆спо́лни ра́дости и҆ весе́лїѧ, тебѐ при́снѡ, ст҃и́телю пе́тре, лю́бѧщыѧ, и҆ торже́ствєннаѧ твоемꙋ̀ честно́мꙋ пренесе́нїю въ пѣ́снехъ всегда̀ пою́щыѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ застꙋпле́нїе небла́знено, бг҃ома́ти, стѧжа́вше, и҆ ᲂу҆пова́нїе на тѧ̀ возлага́юще спаса́емсѧ и҆ къ тебѣ̀ прибѣга́юще сохранѧ́емсѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Лице́мъ къ лицꙋ̀, зерца́лѡмъ разрѣ́шшымсѧ, зри́ши ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ: є҆́йже со ст҃и́тєли ѡ҆ на́съ, пе́тре, моли́сѧ, вѣ́рою твоѐ пренесе́нїе сла́вѧщихъ.

И҆спо́лненъ ра́дости дне́сь де́нь пренесе́нїемъ твои́мъ, ст҃и́телю, и҆ всѣ́хъ къ торжествꙋ̀ воздвиза́еши, хрⷭ҇то́ви съ весе́лїемъ вопи́ти: нѣ́сть свѧ́та па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Па́ки на́съ честны́мъ твои́мъ ꙗ҆вле́нїемъ, свѧти́телю пе́тре, весели́ши, па́ки твои́мъ прикоснове́нїемъ всѣ́хъ ѡ҆свѧща́еши, и҆ ᲂу҆чи́ши хрⷭ҇то́ви вопи́ти: нѣ́сть свѧ́та па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Живота̀ нетлѣ́ннагѡ бж҃їѧ ски́нїѧ была̀ є҆сѝ є҆ди́на ѡ҆ вѣ́ка ꙗ҆́вльшисѧ дв҃а мт҃и чⷭ҇таѧ, въ сѣ́ни мѧ̀ сꙋ́ща сме́ртнѣй къ животꙋ̀ наста́ви моли́твами твои́ми.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Моли́твамъ и҆ ми́лостынѧмъ, ст҃и́телю пе́тре, при́снѡ прилѣжѧ̀, ми́лостивъ къ тре́бꙋющымъ, ѻ҆́ч҃е, незави́стнѡ бы́лъ є҆сѝ: тѣ́мже тѧ̀ почита́ющихъ ѿ сопроти́вныхъ ѕѡ́лъ и҆збавлѧ́й, да всѝ твоѐ пренесе́нїе любо́вїю почита́емъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та ро́ждшаѧ пречⷭ҇таго, ѿ ѻ҆ц҃а̀ возсїѧ́вшаго пре́жде вѣ̑къ, просвѣтѝ, ѻ҆трокови́це, дꙋ́шꙋ мою̀ и҆ ᲂу҆́мъ, дале́че ѿ менє̀ ѿгонѧ́щи тмꙋ̀ страсте́й: да тѧ̀ ᲂу҆блажа́ю приснобл҃же́ннꙋю, вѣ̑рнымъ ᲂу҆пова́нїе.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бж҃ества̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Митрополі́та тѧ̀ рѡссі́йскаѧ страна̀ пресла́внѡ, ст҃и́телю пе́тре, стѧжа́вши, тобо́ю красꙋ́етсѧ, съ мона́си и҆ а҆рхїерє́и, и҆ со всенаро́днымъ мно́жествомъ хрⷭ҇та̀ воспѣва́ющими, си̑мъ тебѐ при́снѡ дарова́вшаго.

Всеѧ̀ рѡссі́и первопресто́льникъ и҆ а҆рхїере́й, ст҃и́телю пе́тре, бы́лъ є҆сѝ, и҆ всѣ́хъ твои́мъ ᲂу҆че́нїемъ просвѣти́лъ є҆сѝ. тѣ́мже па́мѧть твою̀ почита́емъ, и҆ пренесе́нїе твоѐ сла́вѧще вопїе́мъ: молѝ ѡ҆ всѣ́хъ пою́щихъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Крѣ́пкое тѧ̀ ѻ҆рꙋ́жїе на врагѝ предлага́емъ, и҆ ско́рби всѧ̑кїѧ лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй ѿрѣва́емъ вре́дъ, и҆ є҆реті́ческихъ возмꙋще́нїй, мт҃и бж҃їѧ, и҆збѣга́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

Благода́рное сїѐ пѣ́нїе приносѧ́щихъ тѝ ча̑дъ не пре́зри, ст҃и́телю: но прїимѝ сїѐ, и҆ доноша́й творцꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ, да всѝ честно́е твоѐ пренесе́нїе любо́вїю почита́емъ.

Принесе́сѧ да́ръ бг҃ꙋ, тобо́ю мно́жество спаса́емыхъ, твоемꙋ̀ ᲂу҆че́нїю при́снѡ послѣ́дꙋющихъ, и҆ хрⷭ҇та̀ во хвале́нїи воспѣва́ющихъ, тебѐ си̑мъ дарова́вшаго.

Рꙋ́къ твои́хъ къ бг҃ꙋ воздѣѧ́нїемъ, ст҃и́телю, пресла̑внаѧ чꙋдодѣ́йствꙋеши, вѣ́рою приходѧ́щымъ и҆сцѣлє́нїѧ подаѧ̀: тѣ́мже всѝ твоѐ пренесе́нїе че́стнѡ почита́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Съ бг҃омъ тѧ̀ застꙋ́пницꙋ стѧжа́хомъ: ты́ бо мт҃и бж҃їѧ была̀ є҆сѝ творца̀ и҆ содѣ́телѧ, на́ше воѡбраже́нїе прїе́мша, всенепоро́чнаѧ, всѣ́хъ ѿ сме́рти и҆ тлѝ спа́сшагѡ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Многогрѣ́шнагѡ, нерадѣ́нїемъ и҆зжи́вша житїѐ, не возгнꙋша́йсѧ, ст҃и́телю, но твои́ми моли́твами ѡ҆чи́сти, твоѐ пренесе́нїе пѣ́сньми, при́снѡ трꙋдолю́бнѡ сла́вѧщаго.

Пахѡ́мїа а҆́гг҃льскомꙋ видѣ́нїю сподо́бившасѧ, сегѡ̀ пра́вилꙋ навы́къ, мно́гажды безъ сна̀ въ моли́твѣ всю̀ но́щь, ст҃и́телю, пребы́лъ є҆сѝ: ѿѻнꙋ́дꙋже сподо́билсѧ є҆сѝ го́рнѧгѡ зва́нїѧ.

Смире́нъ нра́въ, и҆ высоко̀ є҆́же по бз҃ѣ житїѐ стѧжа́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю. тѣ́мже и҆ всеви́дѧщее ѻ҆́ко, ви́дѣвъ до́брое твоѐ произволе́нїе, сла́вна тѧ̀ всѣ̑мъ концє́мъ показа̀, хрⷭ҇то́съ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́нꙋ тебѐ, всенепоро́чнаѧ, ѿ родѡ́въ и҆збра́въ пречⷭ҇тꙋю, всели́сѧ въ тѧ̀, и҆ человѣ́ки ѡ҆божѝ. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ мт҃рне дерзнове́нїе къ немꙋ̀ стѧжа́вши, молѝ ѡ҆ и҆̀же бцⷣꙋ тѧ̀ и҆менꙋ́ющихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Рыда́ютъ попремно́гꙋ го́рцѣ бѣ́сове, моли́твами твои́ми ѿ человѣ̑къ ѿгони́ми: и҆зрѧ̑днаѧ же ча̑да твоѧ̑, ны́нѣ тебѐ че́стнѡ, ст҃и́телю пе́тре, преноси́ма ви́дѧще, ра́дꙋемсѧ.

Бжⷭ҇твеннꙋю бл҃года́ть въ честнѣ́мъ твое́мъ пренесе́нїи зрѧ́ще, попремно́гꙋ свѧщє́ннаѧ твоѧ̑ ча̑да ра́дꙋютсѧ: зра́комъ бо голꙋби́нымъ и҆звѣща́етъ всѣ̑мъ лю́бѧщымъ тѧ̀ дх҃а ст҃а́гѡ спребыва́нїе.

Къ бг҃ꙋ моли́твами твои́ми, ѻ҆́ч҃е, ми́рно житїѐ дарова́ти моли́сѧ, и҆ ᲂу҆крѣпѝ ѻ҆те́чество и҆ всѐ правосла́вїе: да тобо́ю ѿ ѕлы́хъ и҆збавлѧ́еми, почита́емъ честно́е твоѐ пренесе́нїе, пе́тре прехва́льне.

Бг҃оро́диченъ:

Наслажда́ющесѧ, пречⷭ҇таѧ, твои́хъ дарова́нїй, благода́рственное воспѣва́емъ пѣ́нїе, вѣ́дꙋще тѧ̀ бг҃ома́терь.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

На смире́нїе на́ше свы́ше ми́лостивнѡ назира́й, вѣ́рнѡ тебѐ при́снѡ сла́вѧщихъ, и҆ моли́сѧ, всѧ́кїѧ ско́рби и҆зба́вити, тебѐ те́пла предста́телѧ къ бг҃ꙋ, ст҃и́телю, стѧжа́вшыѧ.

Селе́нїе ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ прекра́сно дх҃а ст҃а́гѡ, бг҃одохнове́нными ᲂу҆чє́нїи твои́ми ѻ҆би́льнѡ пита́ѧ словє́снаѧ твоѧ̑ ча̑да. ѿню́дꙋже и҆ по преставле́нїи спребыва́еши лю́бѧщымъ тѧ̀, ст҃и́телю.

Бг҃оро́диченъ:

Пое́мъ, дв҃о бг҃ома́ти, па́че є҆стества̀ ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ твою̀ нетлѣ́ннꙋю чистотꙋ̀: и҆́бо и҆зъ тебє̀ ди́внѡ сочта́сѧ дѣ́вство и҆ ржⷭ҇тво̀ нетлѣ́нно, бг҃оневѣ́сто.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

А҆́ще и҆ преста́вилсѧ є҆сѝ ѿ земны́хъ, ст҃и́телю, но жи́въ въ вы́шнихъ со а҆́гг҃лы бг҃ꙋ предстои́ши. помина́й на́съ, честно́е твоѐ пренесе́нїе при́снѡ сла́вѧщихъ.

Бл҃же́ни роди́телїе, и҆̀же тебѐ роди́вшїи, блаже́нно же и҆ мѣ́сто, є҆́же тебѐ воспита́вшее: блаже́нъ же и҆ преблаже́нъ и҆ гра́дъ, и҆́же тебѐ такова̀ ᲂу҆чи́телѧ стѧжа́вый, пе́тре пресла́вне.

Не терпи́ши, ст҃и́телю, про́чее вре́мѧ подъ земле́ю сокрове́нъ бы́ти: тѣ́мже и҆ всѣ̑мъ себѐ ꙗ҆влѧ́еши, ꙗ҆́кѡ да всѣ́хъ твои́мъ ꙗ҆вле́нїемъ ѡ҆свѧти́ши, блаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Вседержи́тельною си́лою носѧ́й всѧ́чєскаѧ, не́мощною пло́тїю и҆зъ тебє̀ ѡ҆дѣ́ѧсѧ, дв҃о пренепоро́чнаѧ, на бл҃годѣѧ́нїе человѣ́кѡвъ, чл҃вѣколю́бецъ.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Ꙗ҆́кѡ врача̀ преизрѧ́дна, и҆ и҆сто́чника чꙋдесє́мъ ѻ҆би́льна, дне́сь соше́дшесѧ любо́вїю дꙋхѡ́внаѧ твоѧ̑ ча̑да, въ пренесе́нїе честны́хъ моще́й твои́хъ, а҆рхїере́ю пе́тре мо́лимъ тѧ̀: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, дарова́ти честны́мъ твои́мъ пренесе́нїемъ, вѣ́рномꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ на врагѝ побѣди́тєльнаѧ: да твои́ми къ бг҃ꙋ моли́твами находѧ́щихъ ѕѡ́лъ и҆зба́вльшесѧ, ра́достною дꙋше́ю и҆ весе́лїемъ се́рдца, благода̑рнаѧ тѝ воспое́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е пе́тре, а҆рхїере́євъ и҆ всеѧ̀ рѡссі́йскїѧ землѝ ᲂу҆добре́нїе.

І҆́косъ:

Ѿ ю҆́ности бжⷭ҇твенное твоѐ житїѐ, ст҃и́телю, до́брѣ и҆спра́вль, внима́тельнымъ ѻ҆́комъ всегда̀ къ вы̑шнимъ зрѧ̀, и҆ та́мошнихъ непреста́ннѡ жела́ѧ: ѿню́дꙋже вели́кїѧ ра́ди добродѣ́тели и҆ премꙋ́дрости ѧ҆зы́ка, (с. 480) а҆рхїере́йства са́номъ ᲂу҆кра́шенъ бы́въ, цр҃ковь и҆ лю́ди твои́ми ᲂу҆чє́нїи ѡ҆богати́лъ є҆сѝ. тѣ́мже и҆ тече́нїе благоче́стнѡ соверши́въ, къ бг҃ꙋ пресла́внѡ дꙋ́хомъ преше́лъ є҆сѝ, на́мъ честны̑ѧ мо́щи въ па́мѧть ѡ҆ста́вль, и҆́хже ны́нѣ честно́е и҆ пресла́вное пренесе́нїе пра́зднꙋюще мо́лимсѧ, побѣди́тєльнаѧ на врагѝ вѣ́рномꙋ во́инствꙋ дарова́ти, ꙗ҆́кѡ да въ тишинѣ̀ бг҃оꙋго́днѡ пожи́вше, тебѣ̀ ра́достною дꙋше́ю благода̑рнаѧ воспое́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е пе́тре, а҆рхїере́євъ и҆ всеѧ̀ рѡссі́йскїѧ землѝ ᲂу҆добре́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи, па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ, пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Свы́ше ѿ бг҃а да́ръ тезоимени́томꙋ гра́дꙋ, и҆ все́й землѝ да́нъ бы́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю пе́тре, ᲂу҆дивлѧ́ѧ ᲂу҆че́нїемъ всѧ̑, хрⷭ҇тꙋ̀ вопїю́щыѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

А҆рхїере́ѡвъ пресвѣ́тлаѧ добро́та, ѻ҆́ч҃е пе́тре, бы́лъ є҆сѝ, и҆ хрⷭ҇то́вы цр҃кве сто́лпъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе. тѣ́мже помина́й честно́е твоѐ пренесе́нїе сла́вѧщыѧ, пресла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ хода́таица є҆ди́на ꙗ҆ви́сѧ бжⷭ҇твеннагѡ и҆збавле́нїѧ, и҆зба́вителѧ всѣ́хъ ро́ждши, всенепоро́чнаѧ, є҆мꙋ́же пое́мъ: препѣ́тый ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Твоѐ пренесе́нїе чтꙋ́щихъ, ст҃и́телю, а҆рхїере́а же и҆ лю́ди, и҆ свѧще́нныхъ собо́ры, моли́твами твои́ми ѻ҆́гненнагѡ родства̀ и҆зба́ви, хрⷭ҇тꙋ̀ вопїю́щыѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Всеви́дѧще ѻ҆́ко, прови́дѣвъ твоегѡ̀ ра́зꙋма доброразсꙋ́дное, па́стырѧ тѧ̀ свои̑мъ лю́демъ поставлѧ́етъ, да всѣ́хъ наꙋчи́ши хрⷭ҇тꙋ̀ воспѣва́ти: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Во все́мъ житїѝ твое́мъ, ст҃и́телю, наказа́тель и҆ ᲂу҆чи́тель всѣ̑мъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ свѣти́льникъ многосвѣ́тлый, просвѣща́ѧ во мра́цѣ невѣ́дѣнїѧ лежа́щыѧ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ вопїѧ̀: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Зачала̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ, надъ всѣ́ми бг҃а и҆ гдⷭ҇а, благоволи́вшаго спастѝ человѣ́ческїй ро́дъ ѿ тлѣ́нїѧ и҆ сме́рти, є҆мꙋ́же по достоѧ́нїю пою́ще зове́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки благочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бжⷭ҇твенное пребыва́нїе ст҃а́гѡ дх҃а, ѻ҆́ч҃е, бы́лъ є҆сѝ, тѣ́мже и҆ въ житїѝ се́мъ ꙗ҆́кѡ внѣ̀ мі́ра бы́въ, къ та́мѡшнимъ всегда̀ раче́нїе и҆мы́й. тѣ́мже и҆ всѣ́хъ наꙋчи́лъ є҆сѝ хрⷭ҇то́ви пѣ́ти: гдⷭ҇а воспѣва́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

По бз҃ѣ застꙋ́пника тѧ̀ превели́ка, ст҃и́телю, дꙋхѡ́внаѧ твоѧ̑ ча̑да стѧжа́вше, всѧ́кїѧ сопроти́вныѧ ве́щи тобо́ю да и҆зба́вимсѧ, и҆ въ тишинѣ̀ поживе́мъ, хрⷭ҇то́ви пою́ще: гдⷭ҇а воспѣва́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Глаго́лѡмъ прⷪ҇ро́чєскимь послѣ́дꙋюще, дв҃о, бцⷣꙋ тѧ̀ возвѣща́емъ: родила́ бо є҆сѝ ѻ҆троча̀ всѣ́хъ дре́внѣйшее, є҆мманꙋ́илъ нарица́емо. є҆мꙋ́же ны́нѣ зове́мъ: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Влⷣкꙋ всѣ́хъ за ны̀ молѝ, ст҃и́телю, пресвѣ́тлый хра́мъ тебѣ̀ воздви́гшаго, вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ и҆́маши дерзнове́нїе: тебе́ бо ко хрⷭ҇тꙋ̀ предлага́емъ хода́таѧ и҆ неꙋсы́пна моли́твенника, пе́тре прехва́льне.

Пресла́внымъ твои́мъ ꙗ҆вле́нїемъ, ст҃и́телю всѧ́ко сомнѣ́нїе тво́й хра́мъ зда́ти хотѧ́щымъ ѿго́ниши, и҆ на дѣ́ло возставлѧ́еши, творцꙋ̀ вопи́ти: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

По бжⷭ҇твеннѣмъ твое́мъ преставле́нїи, ст҃и́телю, ю҆́ношꙋ разсла́бленнѣ рꙋ́цѣ и҆мꙋ́ща ѿ рожде́нїѧ и҆сцѣли́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ ничто́же ѕла̀ пострада́вша сотвори́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇то́ви вопїю́ща: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Помышлє́нїѧ моѧ̑, чⷭ҇таѧ, ѡ҆кормѝ къ твоемꙋ̀ ти́хомꙋ приста́нищꙋ, твоегѡ̀ безстра́стїѧ и҆ чистоты̀, да твоемꙋ̀ сн҃ꙋ воспѣва́ю: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Свѣ́телъ честны́й пра́здникъ преставле́нїѧ твоегѡ̀, а҆рхїере́ю пе́тре: свѣтлѣ́йше же пренесе́нїе твоѐ. є҆го́же всѝ сла́вѧще, тебѐ велича́емъ.

И҆сто́чникъ благоче́стїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ст҃и́телю, церкѡ́внаѧ твоѧ̑ ча̑да напоѧ́ѧ: тѣ́мже соше́дшесѧ, благоче́стнѡ свѧще́нное твоѐ пренесе́нїе любо́вїю почита́емъ.

Слове́съ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е, сла́дкое вѣща́нїе, вѣ́рныхъ сердца̀ къ любвѝ бж҃їи привлечѐ: чꙋде́съ же свѣ́тлостїю всѧ̑ человѣ́ки ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тѧ̀ всѝ благоче́стнѡ велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Въ пло́ть и҆з̾ тебє̀, всенепоро́чнаѧ, ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, въ мі́рѣ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ поживѐ, и҆ дре́вле всѣ́хъ мꙋ́чащаго, бжⷭ҇твенною свое́ю си́лою низложѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли̑ки тѧ̀ велича́юще.

Премꙋ́дрости сокро́вище бы́въ, ст҃и́телю, сердца̀ вѣ́рныхъ люде́й ѡ҆зарѧ́ѧ ᲂу҆че́нїемъ твои́мъ. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чи́телѧ тѧ̀ премꙋ́дра ᲂу҆блажа́емъ, и҆ свѧще́нное твоѐ пренесе́нїе почита́емъ.

Бжⷭ҇твеннымъ ᲂу҆че́нїемъ твои́мъ, ст҃и́телю, є҆ретїка̀ чꙋжда̑ѧ ѿ цр҃кве ᲂу҆чє́нїѧ и҆мꙋ́ща, ѿрази́лъ є҆сѝ, и҆ не хотѧ́ща повинꙋ́тисѧ, сего̀ а҆на́ѳемѣ пре́далъ є҆сѝ.

Пѣвцє́мъ тебѣ̀, ст҃и́телю пе́тре, похва̑льнаѧ пою́щымъ, свы́ше по́мѡщи низпослѝ, да тебѐ всегда̀ въ пѣ́снехъ велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Мѵ́ро та́йно и҆менꙋ́емъ тѧ̀, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ ро́ждши бг҃а пло́тїю, благоꙋха́нїѧ и҆сточа́юща дарова́нїе.

Свѣти́ленъ:

А҆рхїере́ю пе́тре, вои́стиннꙋ тезоимени́те верхо́вномꙋ, досто́йнѡ зва́нїе ѿ дѣ́лъ прїе́мъ, да́нный тѝ тала́нтъ до́брѣ ᲂу҆мно́живъ, внꙋ́трь черто́га бы́въ, и҆дѣ́же со ст҃ы́ми живе́ши, помина́й твоѐ пренесе́нїе сла́вѧщихъ.

Два́жды.

Бг҃оро́диченъ:

Держа́внымъ твои́мъ покро́вомъ ѿ вра̑гъ навѣ́та на́съ, чⷭ҇таѧ, твоѧ̑ рабы̑ сохранѝ всѧ̑ невре́дны: тѧ́ бо стѧжа́хомъ є҆ди́нꙋ прибѣ́жище въ ско́рбехъ.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ и҃. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю пе́тре, ꙳ всѣ́мъ благи́мъ ѻ҆́бразъ дово́ленъ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ къ го́рнемꙋ житїю̀ ведꙋ́щь, ꙳ смире́нїемъ и҆ кро́тостїю. ꙳ тѣ́мже ѿсю́дꙋ хрⷭ҇то́съ па́стырѧ тѧ̀ лю́демъ свои̑мъ ᲂу҆строѧ́етъ: є҆го́же молѝ, ꙳ спастѝ и҆ ᲂу҆ще́дрити всѣ́хъ, ꙳ вѣ́рою и҆ любо́вїю ꙳ честно́е пренесе́нїе твоѐ при́снѡ сла́вѧщихъ.

Два́жды.

Ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю пе́тре, ꙳ ты̀ ꙗ҆́кѡ а҆рхїере́й свѧще́нъ, ꙳ пресвѣ́тлѡ внꙋ́трь нбⷭ҇нагѡ черто́га бы́въ, ꙳ сца́рствꙋеши всѣ́ми црⷭ҇твꙋющемꙋ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀, ꙳ є҆мꙋ́же съ вы́шними ликостоѧ̑нїи ꙳ пресла́внѡ предстои́ши. ꙳ моли́сѧ спастѝ и҆ ᲂу҆ще́дрити всѧ̑, ꙳ вѣ́рнѡ бжⷭ҇твенное твоѐ ꙳ и҆ честно́е пренесе́нїе пѣ́сньми сла́вѧщыѧ.

Ѻ҆́ч҃е бг҃оно́се пе́тре, ꙳ дне́сь пресла́внѡ въ цр҃кви тѣле́снѣ, ꙳ свѧще́нныхъ рꙋка́ми свѣ́тлѡ но́сишисѧ, ꙳ и҆́же всегда̀ дꙋ́хомъ живы́й на нб҃сѣ́хъ, ꙳ и҆ со ст҃ы́ми водворѧ́ѧсѧ, ꙳ не забꙋ́ди молѧ́сѧ, ꙳ спастѝ и҆ ᲂу҆ще́дрити всѧ̑, ꙳ пресвѣ́тлое ᲂу҆спе́нїе твоѐ ꙳ пѣ́сньми при́снѡ сла́вѧщыѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Є҆щѐ ѿ ю҆́нагѡ во́зраста бг҃ꙋ ѡ҆свѧще́нъ бы́въ, ст҃и́телю, и҆ премꙋ́дрости рачи́тель бы́лъ є҆сѝ. сегѡ̀ ра́ди и҆ потща́лсѧ є҆сѝ тлѣ́нными вѣ̑чнꙋющаѧ стѧжа́ти, воздержа́нїѧ брозда́ми себѐ ѡ҆бложи́въ, пло́ть дꙋ́хꙋ повинꙋ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже и҆ по честнѣ́мъ твое́мъ преставле́нїи съ небе́сными совокꙋплѧ́ешисѧ ликостоѧ̑нїи, и҆́хже и҆ житїю̀ во пло́ти поревнова́лъ є҆сѝ. хрⷭ҇тꙋ̀, є҆мꙋ́же ѿ ю҆́ности послꙋжи́лъ є҆сѝ, моли́сѧ спасти́сѧ всѣ̑мъ, честно́е пренесе́нїе твоѐ пѣ́сньми при́снѡ сла́вѧщымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Славосло́вїе вели́кое.

На лїтꙋргі́и, слꙋ́жба ст҃и́тельскаѧ.

Комментарии для сайта Cackle