Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃є-й де́нь. Возвраще́нїе моще́й ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла варѳоломе́а: И҆ па́мѧть ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла ті́та.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры ст҃а́гѡ варѳоломе́а, г҃, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Многосвѣ́тлагѡ со́лнца ꙳ ѕвѣздꙋ̀ незаходи́мꙋю, ꙳ нб҃о ѡ҆дꙋшевле́нное, ꙳ повѣ́дающее сла́вꙋ бж҃їю спаси́тельнꙋю, ꙳ бжⷭ҇твеннаго проповѣ́дника, ꙳ свѣти́льника ꙗ҆зы́кѡвъ, ꙳ рѣкꙋ̀ пролива́ющꙋ стрꙋю̀ ра́зꙋма, ꙳ и҆ напоѧ́ющꙋ вѣ́рныхъ сердца̀, ꙳ ᲂу҆блажи́мъ прилѣ́жнѡ варѳоломе́а сла́внаго.

Шє́ствїѧ твоѧ̑ ꙗ҆ви́шасѧ въ мо́ри, а҆пⷭ҇ле, ꙳ па́че ᲂу҆ма̀ человѣ́ческа ꙗ҆влѧ́єма: ꙳ вве́рженъ бо бы́въ съ ковче́гомъ, ꙳ къ за́падꙋ те́клъ є҆сѝ, ꙳ ѿ восто́ка благосла̑внымъ ꙳ послѣ́дꙋющымъ мꙋ́ченикѡмъ тебѣ̀ ѿѻбою́дꙋ, ꙳ и҆ че́сть творѧ́щымъ, ꙳ манове́ньми влⷣки всѧ́ческихъ, ꙳ варѳоломе́е всеизрѧ́дне.

Во́дꙋ восхожде́ньми ꙳ чꙋ́дными ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ко ѻ҆́стровꙋ дости́глъ є҆сѝ лїпа́рскомꙋ, ꙳ мѵ́ро и҆сточа́ѧ, сла́вне, ꙳ и҆ стра̑сти неисцѣ̑льныѧ и҆сцѣлѧ́ѧ, ꙳ и҆ спа́съ сꙋ́щымъ та́мѡ бы́въ и҆ прибѣ́жище, ꙳ и҆ предста́тель и҆ и҆зба́витель, ꙳ ко всѣ́хъ цр҃ю̀ и҆ сп҃сꙋ, ꙳ варѳоломе́е а҆пⷭ҇ле.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ ті́та, г҃, гла́съ то́йже.

Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Є҆ди́но трїѷпоста́сное 17 ꙳ проповѣ́дꙋѧ бжⷭ҇тво̀, ꙳ многобо́жное мо́ре ꙗ҆зы̑къ возмꙋти́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ къ ти̑химъ, блаже́нне, приста́нищємъ, ꙳ погрꙋжа́ємыѧ глꙋбино́ю безбо́жїѧ ꙳ ты̀ возве́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже нбⷭ҇ное возме́здїе воспрїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ молѧ̀ чл҃вѣколю́бца ꙳ ѡ҆ воспѣва́ющихъ тѧ̀.

Бжⷭ҇твенными сїѧ́ньми ꙳ ѡ҆зари́въ тво́й ᲂу҆́мъ, ꙳ ꙗ҆́коже лꙋча̀ ше́ствовавъ съ со́лнцемъ, ꙳ просвѣща́ющи ѡ҆мрачє́нныѧ ꙳ съ па́ѵломъ, бжⷭ҇твенный ті́те: и҆ съ ни́мъ всю̀ зе́млю ѿ глꙋбо́кїѧ но́щи и҆зба́вилъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, ꙗ҆́кѡ ст҃и́телѧ бг҃опрїѧ́тна, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇ла бжⷭ҇твенна, ꙳ ꙗ҆́кѡ моли́твенника те́пла.

Ѿ кри́та ᲂу҆стреми́всѧ, ꙳ и҆ въ него̀ возвраща́емь, ꙳ ꙗ҆́кѡ незы́блемо ѡ҆снова́нїе, ꙳ на не́мже ᲂу҆тверди́сѧ пра́ваѧ вѣ́ра, ꙳ зда́нїемъ назда̀ вѣ̑рныѧ: ꙳ нбⷭ҇ною бжⷭ҇твенною си́лою, ꙳ ті́тъ бл҃же́нный ѻ҆те́чествꙋ первопресто́льникъ, па́ѵлꙋ спꙋ́тникъ, ꙳ и҆ вѣ́рныхъ ᲂу҆тѣше́нїе.

Сла́ва, гла́съ а҃:

Ѡ҆ста́вивъ земна̑ѧ, послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ зна́менавсѧ дохнове́нїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, по́сланъ бы́въ ѿ негѡ̀ въ ꙗ҆зы́ки поги́бшыѧ, ѡ҆браща́ти человѣ́ки въ свѣ́тъ бг҃оразꙋ́мїѧ, а҆пⷭ҇ле варѳоломе́е: и҆ сконча́въ по́двиги бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ стра́сти, и҆ мꙋ́къ разли́чныхъ, дꙋ́шꙋ твою̀ хрⷭ҇тꙋ̀ пре́далъ є҆сѝ. того̀ молѝ, всебл҃же́нне, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Дре́вꙋ крⷭ҇тномꙋ тѧ̀, і҆и҃се, пригвожде́на, зрѧ́щи неискꙋсобра́чнаѧ, пла́чꙋщи гл҃го́лаше: ча́до сла́дкое, почто̀ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ менѐ ро́ждшꙋю тѧ̀ є҆ди́нꙋ, свѣ́те непристꙋ́пный пребезнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀; потщи́сѧ и҆ просла́висѧ, ꙗ҆́кѡ да сла́вꙋ полꙋча́тъ бжⷭ҇твеннꙋю, и҆̀же бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑ сла́вѧщїи.

Тропа́рь, гла́съ г҃:

А҆пⷭ҇ли ст҃і́и, моли́те ми́лостиваго бг҃а, да прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́стъ дꙋша́мъ на́шымъ. (с. 487)

На ᲂу҆́трени, канѡ́нъ ѻ҆ктѡ́иха є҆ди́нъ, и҆ ст҃ы́хъ два̀, на и҃.

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла варѳоломе́а, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Пѣ́сньми почита́ю до́браго моего̀ предста́телѧ. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Прече́стна ка́менѧ тѧ̀, живота̀ ка́мень показа̀, на не́мже созда̀ цр҃ковь свою̀, варѳоломе́е, а҆пⷭ҇ле гдⷭ҇ень. тѣ́мже тѧ̀ чти́мъ и҆ ᲂу҆блажа́емъ.

Вели̑кимъ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ сꙋ́щымъ, па́че ᲂу҆ма̀ и҆ смы́сла, премꙋ́дрость ѡ҆брѣ́тъ ѵ҆поста́снꙋю, ѡ҆б̾юро́дилъ є҆сѝ є҆́ллинѡвъ мꙋ́дрость, ᲂу҆мꙋдри́въ концы̀ бжⷭ҇твенными ᲂу҆чє́нїи.

Мертве́цъ погребе́нный мо́рѧ ше́ственникъ бы́лъ є҆сѝ, бжⷭ҇твєннымъ повелѣ́нїємъ повинꙋ́ѧсѧ: и҆ ꙗ҆́кѡ со́лнце къ за́падꙋ, ѿ восто́ка, а҆пⷭ҇ле, приспѣ́лъ є҆сѝ, просвѣща́ѧ є҆го̀.

Бг҃оро́диченъ:

По́лный и҆стощава́етсѧ, превѣ́чный начина́етсѧ, ѿ дв҃ы бг҃оѻтрокови́цы ражда́емь: є҆го́же проповѣ́далъ є҆сѝ во двою̀ сꙋщєствꙋ̀, во є҆ди́ной же ѵ҆поста́си, бг҃облаже́нне.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла ті́та, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Па́ѵлова ᲂу҆ченика̀ ті́та пою̀ премꙋ́дреннѡ. Творе́нїе ѳеофа́ново. Гла́съ то́йже.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ то́йже:

Всѧ́кими дарова́ньми ѡ҆богати́вши тѧ̀ бл҃года́ть дх҃а, проповѣ́дника бж҃е́ственна а҆пⷭ҇ла, въ концы̀ проповѣ́дающа посла̀ сло́ва воплоще́нїе, ті́те пресла́вне.

Зарю̀ бжⷭ҇твенныѧ бл҃года́ти прїе́мь, ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ со́лнце, премꙋ́дре, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ дꙋша́мъ, ꙗ҆̀же просвѣти́лъ є҆сѝ, и҆з̾има́ѧ невѣ́дѣнїѧ, пре́лести рабо́ты и҆збавлѧ́ѧ, бл҃же́нне.

Сы́й и҆спо́лненъ дарѡ́въ дꙋхо́вныхъ па́ѵелъ премꙋ́дрый, на тѧ̀ рꙋкоположе́нїе возлага́етъ: и҆ слꙋжи́телѧ и҆ бж҃е́ственна ᲂу҆ч҃ника̀, и҆ вѣ́ры проповѣ́дника ᲂу҆строѧ́етъ, ті́те пречꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

И҆збавлѧ́ѧ мїрскі̑ѧ концы̀ пре́лести, возсїѧ̀ ѿ твоегѡ̀ чре́ва гдⷭ҇ь, бг҃оневѣ́сто: є҆го́же молѝ всегда̀ спастѝ, вѣ́рою тѧ̀, дв҃о, чтꙋ́щыѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Крѣ́пко ᲂу҆тѣше́нїе тѧ̀ ѡ҆брѣто́ша, и҆ свѣ́тъ и҆ лю́тыхъ и҆збавле́нїе, варѳоломе́е премꙋ́дре, и҆̀же пре́лестїю содержи́мїи, и҆ безбо́жїѧ мра́комъ ᲂу҆мовре́днѡ ѡ҆бложе́ннїи.

Оу҆ста̀ бы́лъ є҆сѝ бг҃а сло́ва, ѿ ᲂу҆́стъ во́лка лꙋка́вагѡ лю́ди и҆зба́вилъ є҆сѝ, сла́вне, приводѧ̀ къ зижди́телю твоемꙋ̀ ба́нею креще́нїѧ, варѳоломе́е а҆пⷭ҇ле.

Ѧ҆зы́комъ твои́мъ ѻ҆́гненнымъ попали́въ пре́лести ве́щь го́рькꙋю, ѡ҆лѧденѣ́вшаѧ, премꙋ́дре, сердца̀ ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ, и҆ дѣ́лати нбⷭ҇ныѧ ра́зꙋмы ᲂу҆стро́илъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀, па́че сло́ва бг҃ъ сло́во роди́тисѧ бл҃гоизво́ли пло́тїю, дв҃ома́ти чⷭ҇таѧ, ᲂу҆ченика̀ и҆збра́въ и҆ слꙋжи́телѧ при́снаго, варѳоломе́а сла́внаго.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Не мꙋ́дростїю, и҆ си́лою, и҆ бога́тствомъ хва́лимсѧ, но тобо́ю, ѻ҆́ч҃ею ѵ҆поста́сною мꙋ́дростїю, хрⷭ҇тѐ, нѣ́сть бо свѧ́тъ, па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Не мꙋ́дростїю ѡ҆б̾юро́ди то́й внима́ющыѧ, но ра́зꙋмомъ и҆́стинны ѡ҆слѣпле́нїе, блаже́нне, дꙋ́шъ, ѿгна́лъ є҆сѝ, притека́ющихъ къ тебѣ̀.

Ѡ҆лѧденѣ́вшꙋю безбо́жїѧ те́рнїемъ браздꙋ̀, всенаслѣ́дїе ꙗ҆зы̑къ, серпо́мъ бжⷭ҇твеннымъ ѡ҆чи́стилъ є҆сѝ, ра́зꙋма сѣ́мена насѣ́ѧвъ.

Є҆ди́но проповѣ́даѧ въ тре́хъ ли́цахъ бж҃ество̀, ѿгна́лъ є҆сѝ мглꙋ̀ многобо́жїѧ, блаже́нне, къ бжⷭ҇твенномꙋ ра́зꙋмꙋ приводѧ̀ концы̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ѣ́йшꙋ а҆́гг҃лѡвъ, и҆ всеѧ̀ тва́ри вы́шшꙋ, и҆зъ тебє̀ пло́тїю роди́выйсѧ тѧ̀ содѣ́ла: тѣ́мже тѧ̀ ꙗ҆́кѡ влⷣчцꙋ всѣ́хъ почита́емъ.

Конда́къ ті́та, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Па́ѵловъ ꙗ҆ви́всѧ собесѣ́дникъ, а҆пⷭ҇ле, съ ни́мъ на́мъ сло́во предвозвѣсти́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твенныѧ благода́ти, тайноглаго́льниче ті́те приснопа́мѧтне. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Сѣда́ленъ варѳоломе́а, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ:

Бога́тство некра́домо цр҃кви, сто́лпъ непоколеби́мь благоче́стїѧ, варѳоломе́е показа́лсѧ є҆сѝ а҆пⷭ҇ле, въ мо́ри же стезю̀ творѧ̀, пꙋчи́нꙋ бжⷭ҇твенныхъ и҆сточа́еши и҆сцѣле́нїй, достосла́вне: хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, ті́та, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ꙗ҆́коже ѕвѣзда̀ съ со́лнцемъ, ходи́лъ є҆сѝ, пресла́вне ті́те, съ па́ѵломъ, ꙗ҆́вѣ зе́млю просвѣти́сте, и҆ тмꙋ̀ разори́сте, въ кри́тстѣмъ же ѻ҆́стровѣ заше́дъ, блаже́нне, сме́ртїю, всѣ̑мъ незаходи́мы ѡ҆ста́вилъ, є҆сѝ ꙗ҆́кѡ зари̑, бг҃омꙋ́дре, твоѧ̑ болѣ̑зни и҆ словеса̀, и҆́миже просвѣ́щшесѧ благоче́стнѡ тѧ̀ чти́мъ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ всенепоро́чнаѧ невѣ́сто творцꙋ̀, ꙗ҆́кѡ неискꙋсомꙋ́жнаѧ мт҃и и҆зба́вителѧ, прїѧ́телище ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи ᲂу҆тѣ́шителѧ, препѣ́таѧ, беззако́нїю мѧ̀ сꙋ́ща скве́рное ѻ҆би́телище, и҆ бѣсѡ́мъ и҆гра́лище въ ра́зꙋмѣ бы́вша, потщи́сѧ ѿ тѣ́хъ ѕлодѣ́йства мѧ̀ и҆зба́вити: и҆ свѣ́тлое жили́ще добродѣ́телей совершѝ, свѣтоно́снаѧ, нетлѣ́ннаѧ: ѿженѝ ѻ҆́блакъ страсте́й, и҆ вы́шнѧгѡ прича́стїѧ сподо́би, и҆ свѣ́та невече́рнѧгѡ моли́твами твои́ми.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ, є҆́же ѿ дв҃ы воплоще́нїѧ тебє̀ вы́шнѧгѡ, прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотрѧ́ѧ, зовѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Речє́нїѧ коне́цъ прїѧ́ша прⷪ҇ро́чєскаѧ: свѣ́тъ бо, ꙗ҆зы́кѡмъ въ снабдѣ́нїе, бг҃огла́сный по́йде ᲂу҆ч҃ни́къ, просвѣща́ѧ всѧ̑ вселе́нныѧ концы̀.

Заре́ю просвѣща́емь бг҃онача́льною, бжⷭ҇твеннымъ прича́стїемъ, вторы́й свѣ́тъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, слꙋжи́въ перводѣ́тельнѡ на́съ ра́ди ѡ҆бнища́вшемꙋ пло́тїю, сла́вне.

И҆зба́ви твоѐ ста́до грѣхо́вныѧ бꙋ́ри и҆ бѣ́дъ, и҆ скорбе́й сопроти́вныхъ, наставлѧ́ѧ на́съ при́снѡ ко приста́нищємъ, сла́вне, спаси́тєльнымъ, бл҃года́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ несказа́нное премно́гое бога́тство милосе́рдїѧ ро́ждши несказа́ннѡ, ѡ҆бнища́вшыѧ ны̀ грѣхо́мъ, пречⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твенными дарова̑нїи ѡ҆богатѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Ѿ сокро́вищъ неистощи́мыхъ поче́рпъ, всемꙋ́дре, жа̑дныѧ ра́зꙋмы бога́тства и҆́стиннагѡ насы́тилъ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆мерщвлє́ннаѧ сердца̀ ѡ҆живи́лъ є҆сѝ, неразꙋ́мїѧ ѿгонѧ́ѧ мглꙋ̀, всесла́вне.

Па́ѵлова тѧ̀ мре́жа промышле́нїемъ благода́ти, ᲂу҆ловлѧ́етъ, ті́те, хотѧ́ща ᲂу҆се́рднѡ по́слѣжде твое́ю ᲂу҆́дицею сло́ва, ꙗ҆зы́ки премнѡ́гїѧ и҆звлещѝ ѿ ле́стныѧ глꙋбины̀ ко благоче́стїю.

Сла́вномꙋ ꙗ҆́коже а҆́гнѧ бжⷭ҇твенномꙋ па́ѵлꙋ послѣ́дꙋѧ, тѧ́жкїѧ ѿ среды̀ во́лки, бг҃огла́се, ѿгна́лъ є҆сѝ: і҆́дѡльскїѧ же хра́мы на зе́млю низве́рглъ є҆сѝ, и҆ хра́мы бг҃ꙋ земнорѡ́дныѧ сотвори́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃а́ѧ бцⷣа, сѣ́нь нескве́рнаѧ, свѣ́та две́рь, трапе́за и҆ рꙋ́чка всезлата́ѧ, несѣко́маѧ гора̀ и҆ присѣ́ннаѧ, ꙗ҆́кѡ вмѣсти́вшаѧ содѣ́телѧ, ᲂу҆блажа́етсѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Но́ги стѧжа́въ красны̀ проповѣ́данїемъ, всѣ̑мъ блага̑ѧ благовѣсти́лъ є҆сѝ, всѣ̑мъ ми́ръ, блаже́нне, проповѣ́далъ є҆сѝ, вражды̀ дре́внїѧ ѿчꙋжди́въ бжⷭ҇твенными ᲂу҆чє́нїи, сп҃са, а҆пⷭ҇ле.

Сло́во твоѐ цѣльба̀ бы́сть прїе́мшымъ ѕмі́ѧ ꙗ҆́дъ смертоно́сный, варѳоломе́е: землѧ́ же паде́сѧ нечести́выхъ прⷪ҇ро́чески, вѣща́нїемъ премꙋ́дрыхъ ᲂу҆че́нїй твои́хъ.

Мертве́цъ многодне́вный жи́знь и҆сточа́ѧ незави́стнꙋю, хрєбты̀ носи́мь морски́ми, варѳоломе́е, съ бжⷭ҇твенными мꙋ́чєники, безмѣ̑рныѧ пꙋчи̑ны проше́дъ, во ѻ҆́стровъ лїпа́рскїй ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ, а҆пⷭ҇ле.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́стиннѡ сла́влю тѧ̀ бж҃їю мт҃рь пречⷭ҇тꙋю, ра́дꙋѧсѧ, тебѣ̀ зовꙋ̀ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ, бл҃гослове́ннаѧ ѡ҆бра́дованнаѧ, слы́шанїе и҆ глаго́ланїе стра́шно, стра́нно прїѧ́телище влⷣцѣ тва́ри.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нечести́вїи не ᲂу҆́зрѧтъ сла́вы твоеѧ̀, хрⷭ҇тѐ, но мы̀ тѧ̀, є҆диноро́дне, ѻ҆ч҃ескїѧ сла́вы сїѧ́нїе бжⷭ҇тва̀, ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, воспѣва́емъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Смердѧ́щꙋю ᲂу҆ста́вилъ є҆сѝ ѕло́бы ꙗ҆́звꙋ, ꙗ҆зы́кѡмъ, бл҃же́нне, дꙋ́шъ, сла́дкою со́лїю бжⷭ҇твенныхъ слове́съ твои́хъ, ꙗ҆́коже вра́чь и҆зрѧ́денъ, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃года́ти слꙋжи́тель.

Па́ѵла велѣ́нїємъ повинꙋ́ѧсѧ кро́ткѡ, съ ни́мъ поднбⷭ҇нꙋю ѡ҆бхо́диши, премꙋ́дре, сло́во ра́зꙋма благовѣствꙋ́ѧ, бг҃опроповѣ́дниче всече́стне.

Равнодѣ́тельна, є҆динопресто́льна, сло́ва ѻ҆ц҃ꙋ̀ наꙋча́ѧ, ꙗ҆́коже мꙋ́дръ, бг҃огла́се, повинꙋ́лъ є҆сѝ сꙋемꙋ̑дрыѧ, і҆́дѡльскꙋю всю̀ ле́сть ѿри́нꙋти.

Бг҃оро́диченъ:

Чтⷭ҇ꙋю чи́стымъ почти́мъ ᲂу҆мо́мъ, добро́тꙋ і҆а́кѡвлю, бжⷭ҇твенными дѣѧ́ньми ᲂу҆добрѧ́еми, благоче́стнѡ воспое́мъ, ꙗ҆́кѡ мт҃рь бг҃а на́шегѡ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бж҃е́ственное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Зарѧ̀ со́лнца возсїѧ́вшагѡ мі́рꙋ пло́тїю бы́лъ є҆сѝ, свѣтоно́сными твои́ми ᲂу҆чє́нїи, а҆пⷭ҇ле, ѿгонѧ́ѧ но́щь ле́сти многобо́жнꙋю.

Лю́демъ бж҃їе спасе́нїе ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, пло́ти подо́бїемъ ꙗ҆́вльшагосѧ за мно́гꙋю бл҃гость, варѳоломе́е, проповѣ́дниче ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ а҆пⷭ҇ле.

Пꙋ́ть мо́рѧ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, и҆ стези̑ въ вода́хъ сотвори́лъ є҆сѝ: и҆ позна́шасѧ твоѧ̑ въ си́хъ стопы̑ дх҃омъ, ꙗ҆́коже дв҃дъ проречѐ, бл҃же́нне а҆пⷭ҇ле.

Бг҃оро́диченъ:

Хра́мъ сла́вы была̀ є҆сѝ, и҆ две́рь свѣ́та ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, гора̀ присѣ́ннаѧ, зна́меньми прⷪ҇ро́ческими пѣва́ема, дв҃о мт҃и бг҃ора́дованнаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Па́ѵелъ мі́ра невече́рнее со́лнце, тѧ̀ ꙗ҆́коже зарю̀ и҆спꙋща́етъ свѣтолꙋ́чнꙋ, блаже́нне, ꙗ҆́же во тмѣ̀ неразꙋ́мїѧ сѣдѧ́щаѧ сердца̀ просвѣща́юща.

Во́дъ живото́чныхъ сы́й и҆спо́лненъ, стрꙋѧ́ми бжⷭ҇твенныхъ ᲂу҆че́нїй пото́ки, блаже́нне, неразꙋ́мїѧ потоплѧ́еши, напаѧ́ѧ ꙗ҆зы́кѡвъ совокꙋплє́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Пою́тъ ро́ди родѡ́въ тѧ̀, всепѣ́таѧ: препѣ́тое бо сло́во бж҃їе родила̀ є҆сѝ па́че сло́ва, є҆го́же сла́вѧтъ и҆ человѣ́честїи и҆ а҆́гг҃льстїи чи́ни.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ве́лїе со́лнце цр҃кви, ᲂу҆че́нїй сїѧ́нїемъ, и҆ чꙋдесы̀ стра́шными, просвѣща́ѧ пою́щыѧ тѧ̀, варѳоломе́е, гдⷭ҇ень а҆пⷭ҇ле.

І҆́косъ:

Ꙗ҆́коже со́лнце многосвѣ́тлое проше́дъ мі́ръ, и҆ се́й лꙋча́ми слове́съ твои́хъ просвѣ́щь, заше́лъ є҆сѝ ᲂу҆́меръ мꙋ́ченически, и҆ и҆сходѧ́щими ѿ гро́ба твоегѡ̀ сїѧ̑нїи тмꙋ̀ страсте́й ѿгна́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тѧ̀ и҆̀же за́вистїю ѡ҆держи́мїи, и҆ къ за́падѡмъ со́лнца ѿгна́вше, страстоно́сче, ѿпꙋща́ютъ по мо́рю ходѧ́ща, ᲂу҆зрѣ́жесѧ въ тебѣ̀ превели́ко чꙋ́до, ѿ пла́вающагѡ стра́шнѡ глꙋбины̀ мо́рѧ, є҆́же чꙋ́дными ѡ҆свѧти́сѧ твои́ми ше́ствованїи, варѳоломе́е гдⷭ҇ень а҆пⷭ҇ле.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Ѡ҆б̾юродѣ́вшее ѕло́бою, пресла́вне, человѣ́чество, сла́дкою со́лїю и҆сцѣли́лъ є҆сѝ слове́съ твои́хъ, и҆ пѣ́ти ᲂу҆вѣ́рилъ є҆сѝ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ нб҃о превысо́ко бы́въ, сла́вꙋ бж҃їю мы́сленнѡ высо́кимъ гла́сомъ проповѣ́дꙋеши, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный а҆пⷭ҇лъ, є҆мꙋ́же зове́мъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆зтка́въ бжⷭ҇твенныѧ благода́ти ри́зꙋ, блаже́нне, ѡ҆дѣ́ѧлъ є҆сѝ ѡ҆бнажє́нныѧ лю́тѣ ѕло́бою ѕмі́ѧ, и҆ пѣ́ти ᲂу҆вѣ́рилъ є҆сѝ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Предста́тельницꙋ тѧ̀ и҆ стѣ́нꙋ неѡбори́мꙋю ѡ҆богати́вшесѧ, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, рабѝ твоѝ всегда̀ вѣ́рою вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, мо́сте къ бг҃ꙋ преводѧ́й ѿ землѝ, бл҃гослове́ннаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа̑мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Є҆ди́но бжⷭ҇тво̀ пѣ́ти, є҆ди́но гдⷭ҇ьство чти́ти, ті́тъ наꙋча́ѧ человѣ́ки, многобо́жнагѡ неи́стовства и҆змѣнѝ благоче́стнѡ взыва́ющыѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Оу҆мерщвлє́нныѧ дꙋше́ю, бездꙋ́шнꙋю чтꙋ́щыѧ ве́щь, ᲂу҆мерщвле́ннаго на́съ ра́ди животода́вца бг҃а позна́ша, тобо́ю наказꙋ́еми, ᲂу҆ченичѐ, и҆ тайновѣща́телю неизрече́нныхъ.

Ꙗ҆́кѡ и҆́стины слꙋжи́тель, лжѝ ѿгони́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ па́ѵловъ ᲂу҆чени́къ, гонє́нїѧ и҆ бѣды̑ претерпѣ́лъ є҆сѝ, съ ни́мъ поѧ̀, сла́вне: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆спещре́на добродѣ́тельми, всецр҃ю̀ предста́ла є҆сѝ ѡ҆деснꙋ́ю, ѿ твои́хъ воплоще́на крове́й, безневѣ́стнаѧ, прилѣ́жнѡ молѧ́щи, и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Стрꙋѧ́ми наводнѧ́емь бжⷭ҇твенными, ꙗ҆́коже и҆зъ є҆де́ма рѣка̀ и҆зше́лъ є҆сѝ, напои́ти подсо́лнечнꙋю ᲂу҆чє́нїи твои́ми, и҆ прелє́стныѧ во́ды и҆зсꙋша́ѧ благода́тїю, гдⷭ҇а по́йте, зовы́й и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Сло́во, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенна бг҃осло́ва, слове́съ вы́шшихъ наꙋчи́въ тѧ̀, ꙗ҆́коже стрѣлꙋ̀ нбⷭ҇нꙋю мі́рꙋ посла̀, ᲂу҆ѧзвлѧ́ѧ собо́ры вра̑жїѧ, сла́вне, и҆ спаса́ѧ вѣ́рою пою́щыѧ, и҆ превозносѧ́щыѧ є҆го̀ во вѣ́ки.

И҆ска́паѧ, ꙗ҆́коже гора̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бжⷭ҇твеннꙋю сла́дость, достохва́льне: мо́ре же и҆мѣ́лъ є҆сѝ стезю̀ по сме́рти, бж҃е́ственными си́лами пла́ваѧ, сегѡ̀ непотоплѧ́емь пꙋчи́ною, тѧ̀ дорѷносѧ́щымъ, до́блїй страда́льче.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́нѡвъ є҆стества̀ ᲂу҆таи́вшисѧ, и҆ ражда́еши и҆ пребыва́еши приснодв҃а: сло́во бо родила̀ є҆сѝ, чл҃вѣ́ка бы́вша за премно́гꙋю бла́гость, є҆мꙋ́же всѝ зове́мъ: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Кропле́нїемъ крове́й твои́хъ ᲂу҆гасѐ ѻ҆́гнь пре́лести чꙋжді́й, недꙋ́зи ѿгна́шасѧ, де́мѡни и҆счезо́ша, къ бг҃ꙋ мольбо́ю твое́ю, ті́те а҆пⷭ҇ле. тѣ́мъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆го́дника бж҃е́ственна всецр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, восхвалѧ́емъ.

Ве́сь бг҃ꙋ ѡ҆свѧще́нъ, и҆ бжⷭ҇твенными ᲂу҆кра́шенъ, ті́те, бл҃года́тьми, сло́во спаси́тельное всѣ̑мъ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, безслове́сїѧ, всемꙋ́дре, на́съ и҆зба́вльшее, вѣ́рою и҆́стинною бл҃госло́вѧщихъ, и҆ превозносѧ́щихъ хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Свѣ́та чистѣ́йшее прїѧ́телище бы́въ, просвѣти́лъ є҆сѝ подсо́лнечнꙋю бжⷭ҇твенными сїѧ́ньми, ті́те досточꙋ́дне: и҆ ѡ҆мрачи́лъ є҆сѝ сопротивлє́нїѧ беззако́ннꙋющихъ вра̑гъ, гдⷭ҇а поѧ̀ и҆ превозносѧ̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆рꙋ́жїе дре́вле ѡ҆браща́емое, плещѝ, дв҃о, ны́нѣ мнѣ̀ дае́тъ, ꙗ҆́кѡ сло́во родила̀ є҆сѝ пло́тїю ѡ҆бложе́но, и҆ во двою̀ є҆стєствꙋ̀ разꙋмѣва́емо: є҆гѡ́же трепе́щꙋтъ а҆́гг҃льстїи чи́ни, и҆ славосло́вѧтъ земні́и во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Приво́дитъ пра́здникъ па́мѧти твоеѧ̀ дне́сь, а҆пⷭ҇льскїй ли́къ: мꙋ́чєницы ра́дꙋютсѧ, и҆ пра́ведныхъ всѣ́хъ чи́нове. вѣ́рнїи же пѣ́сньми тѧ̀ почита́емъ, и҆ вопїе́мъ: ѿ всѧ́кїѧ на́съ печа́ли, ᲂу҆ч҃ничѐ хрⷭ҇то́въ, и҆зба́ви.

Крⷭ҇то́мъ блаже́ннꙋю кончи́нꙋ, сла́вне, прїе́мъ, соѻбра́зенъ бы́лъ є҆сѝ стрⷭ҇те́мъ ᲂу҆чи́телѧ твоегѡ̀, и҆ прича́стникъ свѣ́тлости, и҆ бжⷭ҇твенныѧ сла́вы, при́снѡ со а҆́гг҃лы томꙋ̀ предстоѧ̀, и҆ неизрече́ннагѡ свѣ́та сподоблѧ́емь.

Пресвѣ́тлаѧ и҆ бл҃гонаро́читаѧ па́мѧть твоѧ̀ на́мъ возсїѧ̀, всѣ́хъ просвѣща́ющи, хрⷭ҇то́въ самови́дче, варѳоломе́е мꙋ́дре, въ не́йже мо́лимъ тѧ̀: помѧнѝ всѣ́хъ на́съ, сꙋпротивле́нїѧ всѧ́кагѡ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, моли́твами твои́мъ на́съ и҆збавлѧ́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мертвѝ на̑ша плотска̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, ᲂу҆ста́ви страсте́й на́шихъ бꙋ́рю, ᲂу҆ти́ши смꙋще́нїе, и҆ помышле́ньми ᲂу҆твердѝ бжⷭ҇твенными, чⷭ҇таѧ, сердца̀ вѣ́рою чтꙋ́щихъ тѧ̀, предста́тельнице на́ша непосты́днаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гомъ преслꙋша́нїѧ клѧ́твꙋ всели́ла є҆́сть: ты́ же, дв҃о бцⷣе, прозѧбе́нїемъ чревоноше́нїѧ, мі́рови благослове́нїе процвѣла̀ є҆сѝ. тѣ́мъ тѧ̀ всѝ велича́емъ.

Всю̀ твою̀ ко и҆зба́вителю носѧ̀, и҆ любо́вь и҆ наде́ждꙋ, влече́тъ спꙋ́тника па́ѵелъ, съ тобо́ю свѧще́нное є҆ѵⷢ҇лїе ꙗ҆зы́кѡмъ проповѣ́дꙋѧ, а҆пⷭ҇ле. тѣ́мже съ ни́мъ тѧ̀ почита́емъ.

Недꙋ́ги ѿго́ниши вѣ́рныхъ, де́мѡны прогонѧ́еши бж҃е́ственною бл҃года́тїю. кри́тъ вели́кїй гра́дъ первопресто́льника тѧ̀ стѧжа̀ бжⷭ҇твенна, свѣти́льника же и҆ зарю̀ небе́снꙋю, ті́те бг҃омꙋ́дре и҆ достохва́льне.

Ꙗ҆́кѡ со́лнце возсїѧ̀ на́мъ па́мѧть твоѧ̀, зарѧ́ми дꙋхо́вными всесвѣ́тлѡ ᲂу҆кра́шена, ѻ҆́блаки дꙋ́шъ ѿгонѧ́щи: ю҆́же вѣ́рою творѧ́щыѧ на́съ сохранѧ́й, ті́те всеблаже́нне и҆ достохва́льне.

Бг҃оро́диченъ:

Плени̑цы прегрѣше́нїй мои́хъ, чⷭ҇таѧ, разрѣшѝ хода́тайствомъ твои́мъ, всенепоро́чнаѧ, разорѝ тмꙋ̀ дꙋшѝ моеѧ̀, бꙋ́рю страсте́й мои́хъ ᲂу҆ти́ши, всꙋ́е борю́щыѧ мѧ̀ сокрꙋшѝ, и҆ спаси́ мѧ, влⷣчце приснодв҃о.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо ѕвѣзда́ми:

Свѣ́та прїѧ́тєлища, непремѣ̑нныѧ зарѝ невече́рнѧгѡ днѐ, свѣтолꙋ̑чныѧ мѡ́лнїи, варѳоломе́а и҆ ті́та вѣ́рнїи сла́вимъ всѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Крѣ́пкимъ твои́мъ покро́вомъ ѿ навѣ́та вра́жїѧ на́съ, чⷭ҇таѧ, твоѧ̑ рабы̑ сохранѝ всѧ̑ невре́дны: тѧ́ бо и҆́мамы є҆ди́нꙋ прибѣ́жище въ напа́стехъ.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ: Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: А҆пⷭ҇лъ къ ті́тꙋ, зача́ло т҃. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло а҃ї. Прича́стенъ: Во всю̀ зе́млю:

* * *

17

Исправлена опечатка оригинала: прїѷпоста́сное. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle