Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца а҆́ѵгꙋста въ к҃и-й де́нь. Прпⷣбныхъ ѻ҆тцє́въ пече́рскихъ, и҆́хже нетлѣ̑нныѧ мо́щи въ да́льней пеще́рѣ почива́ютъ.

Ве́черъ. Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ, пресла́внагѡ чꙋдесѐ:

Нбⷭ҇нагѡ цр҃ѧ̀ воево́да, ѳеодо́сїй бг҃омꙋ́дрый, по́лкъ во́инѡвъ дꙋхо́вныхъ, прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ, собра̀, и҆́хже по́двиги ᲂу҆блажа́юще, пѣ́снєнныѧ похвалы̀ и҆̀мъ принесе́мъ и҆ возопїи́мъ, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щїи дерзнове́нїе ко влⷣцѣ всѣ́хъ и҆ бг҃ꙋ, проси́те дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїѧ ми́лости и҆ мі́рꙋ всемꙋ̀ ᲂу҆мире́нїѧ.

Видѣ́нїе ᲂу҆́мнымъ ѻ҆чесє́мъ зри́тсѧ чꙋде́снѡ: пламеноно́снѣи крилѣ̑ и҆мꙋ́ще, во́ини дꙋхо́внїи, ѿ нб҃съ прихо́дѧтъ ѻ҆тцы̀ всебл҃же́ннїи и҆ въ по́мощь на́шꙋ ᲂу҆скорѧ́ютъ, на мїроде́ржца ѡ҆полча́ющесѧ. къ ни́мже припаде́мъ, зовꙋ́ще: ва́съ призыва́емъ, неꙋсы́пнїи застꙋ̑пницы на́ши, потщи́тесѧ и҆зба́вити на́съ ѿ находѧ́щихъ врагѡ́въ на́шихъ и҆ да́ти на́мъ ѿ скорбе́й и҆збавле́нїе.

Разрꙋшѝ нападє́нїѧ вра̑жїѧ, прпⷣбне ѻ҆́тче на́шъ ѳеодо́сїе, ста́до твоѐ ѡ҆гражда́ѧ вѡ́и нбⷭ҇ными, при́снѡ бо совѣ́тꙋютъ нахождє́нїи ѕлы́ми разори́ти є҆̀, но ты̀ ꙗ҆́кѡ ско́ръ сы́й въ по́мощь, да́ждь застꙋпле́нїе къ тебѣ̀ притека́ющымъ и҆ просѧ́щымъ твоегѡ̀ и҆збавле́нїѧ и҆ не ѡ҆тщетѝ въ печа́лехъ посѣще́нїѧ.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Прⷭ҇то́лꙋ трисо́лнечнагѡ бжⷭ҇тва̀ предстоѧ́щїи и҆ бога́тнѡ ѡ҆сїѧва́еми непристꙋ́пными свѣ́тлостьми, ѻ҆тцы̀ на́ши всебл҃же́ннїи, и҆̀же на землѝ любе́знѡ предстоѧ́щихъ и҆ собо́ръ ва́шъ дне́сь гла́сы воспѣва́ющихъ страсте́й и҆ бѣ́дъ свободи́те, ꙗ҆́кѡ при́снїи къ бг҃ꙋ хода́таи и҆ моли̑твенницы ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Цр҃ь нбⷭ҇ный:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ чтє́нїѧ трѝ прпⷣбническаѧ, зрѝ л. н҃а ѡ҆б.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Бг҃оизбра́ннїи дѣ́лателїе, прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀ на́ши пече́рстїи, мы́сленный добродѣ́телей на землѝ вїногра́дъ насади́сте, ѿ негѡ́же возрастѐ ва́мъ досто́йный пло́дъ вѣ́чнагѡ живота̀.

Сті́хъ: Восхва́лѧтсѧ прпⷣбнїи во сла́вѣ и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ.

Посѣ́ѧсте въ горѣ̀ сле́зы, да пло́дъ дово́льный, ра́дость во дво́рѣхъ гдⷭ҇нихъ, процвѣте́тъ: є҆ѧ́же вы̀ наслажда́ющесѧ во вѣ́ки, моли́тесѧ за ны̀ ко гдⷭ҇ꙋ.

Сті́хъ: Бл҃же́ни всѝ боѧ́щїисѧ гдⷭ҇а, ходѧ́щїи въ пꙋте́хъ є҆гѡ̀.

Мо́лвъ жите́йскихъ и҆зба́витисѧ жела́юще, всели́стесѧ въ пеще́рꙋ, и҆дѣ́же трꙋдолю́бнѣ пожи́вше, въ вѣ́чный поко́й внидо́сте. моли́тесѧ та́мѡ за ны̀ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀.

Сла́ва, гла́съ а҃:

Волнобꙋ́рныѧ молвы̀ житїѧ̀ и҆збѣ́гше, ко ѡ҆ти́шїю же пеще́ры ст҃ы́ѧ дости́гше и҆ та́мѡ трꙋдолю́бнѣ гдⷭ҇еви ᲂу҆годи́вше, ны́нѣ вы́шнѧго сїѡ́на є҆стѐ гра́ждане, и҆ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ сꙋ́ще сы́нове, моли́тесѧ, ѻ҆тцы̀ бг҃оно́снїи, прича́стїе сла́вы ва́шеѧ ᲂу҆лꙋчи́ти при́снѡ собо́ръ ва́шъ любо́вїю почита́ющымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ ра́дованїе:

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мы́сленное со́лнце и҆ свѣ́тлꙋю лꙋнꙋ̀, первонача́льныхъ пече́рскихъ, со всѣ́мъ собо́ромъ прпⷣбныхъ дне́сь почти́мъ, ті́и бо, цр҃ко́внꙋю тве́рдь (с. 691) ѡ҆зарѧ́юще, просвѣща́ютъ во тмѣ̀ страсте́й бѣ́дствꙋющихъ, и҆ подаю́тъ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а моли́твами свои́ми по́мощь во всѣ́хъ ско́рбехъ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ про́сѧтъ и҆збавле́нїѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́ное:

На ᲂу҆́трени.

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь прпⷣбныхъ два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Мно́гими скорбьмѝ пꙋ́ть жи́зни сеѧ̀ преидо́сте, и҆ дости́гше кра́ѧ ᲂу҆́мнагѡ жела́нїѧ, въ черто́гъ бжⷭ҇твенныѧ сла́вы всели́стесѧ: и҆ ны́нѣ, ра́дꙋющесѧ со всѣ́хъ цр҃е́мъ и҆ бг҃омъ, моли́тесѧ, ꙗ҆́кѡ да и҆ мы̀ ва́шегѡ весе́лїѧ прича̑стницы бꙋ́демъ, ва́шъ собо́ръ почита́ющїи, ѻ҆тцы̀ всебл҃же́ннїи.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆бра́дованнаѧ, хода́тайствꙋй твои́ми моли́твами и҆ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ мно́жество щедро́тъ и҆ ѡ҆чище́нїе прегрѣше́нїй, всѣ̑мъ пою́щымъ тѧ̀, чⷭ҇тꙋю мт҃рь и҆ дв҃ꙋ.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃:

Бра́къ а҆́гнчїй въ черто́зѣ нбⷭ҇нѣмъ ᲂу҆слы́шавше, и҆ зва́нїю цр҃ѧ̀ вы́шнѧгѡ ко всѣ̑мъ бы́вшꙋ, всѧ̑ мїрска̑ѧ пристра̑стїѧ ѡ҆ста́висте, ѻ҆тцы̀ бг҃оно́снїи, и҆ сле́зными стрꙋѧ́ми ри̑зы своѧ̑ и҆спра́вше, чи́сти внидо́сте въ трапе́зꙋ хрⷭ҇та̀ бг҃а. но, пре́жде да́же не затворѧ́тсѧ двє́ри тогѡ̀ вхо́да, моли́тесѧ, ꙗ҆́кѡ да и҆ мы̀, покаѧ́нїемъ вше́дше, ва́мъ прича̑стницы бꙋ́демъ. (с. 692)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Черто́гъ, присносꙋ́щною сла́вою ᲂу҆кра́шенъ, ви́дѧще вы́нꙋ, жела́нїе и҆́мамы совни́ти въ ѻ҆́нь, но, ѻ҆де́жды не и҆мꙋ́ще, стыди́мсѧ, да не свѧ́зани ѿ а҆́гг҃лъ и҆ и҆зве́ржени бꙋ́демъ. ты̀, сꙋ́щи ѻ҆де́жда наги́хъ дерзнове́нїѧ, дв҃о марі́е, ᲂу҆краси́ ны и҆ введѝ внꙋ́трь црⷭ҇твїѧ хрⷭ҇то́ва.

Велича́нїе:

Велича́емъ ва́съ, прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀ на́ши пече́рстїи, и҆ чти́мъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ, вы́ бо мо́лите ѡ҆ на́съ хрⷭ҇та̀, бг҃а на́шего.

Сті́хъ а҃: Ра́дꙋйтесѧ, првⷣнїи, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀.

Сті́хъ в҃: Сѣ́ющїи слеза́ми ра́достїю пожнꙋ́тъ.

Сті́хъ г҃: Восхва́лѧтсѧ прпⷣбнїи во сла́вѣ и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ.

Сті́хъ д҃: Весели́тесѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ и҆ ра́дꙋйтесѧ, првⷣнїи, и҆ хвали́тесѧ, всѝ пра́вїи се́рдцемъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Зва́нїю гдⷭ҇а своегѡ̀ послѣ́дꙋюще, крⷭ҇тъ, а҆́ки же́злъ, въ рꙋ́цѣ воспрїе́мше, не ᲂу҆боѧ́стесѧ стра́ха, предстоѧ́щагѡ во тмѣ̀, но ᲂу҆пова́нїемъ преидо́сте къ безбѣ́дномꙋ приста́нищꙋ, и҆ по́двигѡвъ свои́хъ ѡ҆брѣ́тше воздаѧ́нїе, весели́тесѧ во свѣ́тѣ непристꙋ́пнѣмъ. тѣ́мже ва́съ почита́емъ, ѻ҆тцы̀ всебл҃же́ннїи, ꙗ҆́кѡ при́снѡ молѧ́щихъ хрⷭ҇та̀ бг҃а согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ бл҃гослове́ннꙋю и҆ дѣ́вамъ похвалꙋ̀ и҆ ᲂу҆краше́нїе, въ бра́нехъ непреѡбори́мꙋю по́мощь, немощны̑мъ ᲂу҆твержде́нїе и҆ ско́рое посѣще́нїе въ печа́ли сꙋ́щымъ и҆мꙋ́ще тѧ̀, бг҃оневѣ́стнаѧ дв҃о, дне́сь въ пречестнѣ́мъ твое́мъ хра́мѣ припа́даемъ и҆ мѡльбы̀ на́шѧ къ тебѣ̀ прино́симъ, ꙗ҆́кѡ да мо́лиши хрⷭ҇та̀ бг҃а согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти бл҃гоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ прест҃о́мꙋ рождествꙋ̀ твоемꙋ̀.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло м҃г. По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ и҃: Прⷭ҇то́лꙋ трисо́лнечнагѡ бжⷭ҇тва̀: (зрѝ сла́вникъ на Гдⷭ҇и воззва́хъ )

Канѡ́нъ бг҃оро́дицы со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, и҆ прпⷣбныхъ на и҃, гла́съ и҃.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Во́дꙋ преходи́ти пѣ́сненныхъ слове́съ въ па́мѧть ва́шꙋ, бг҃оно́снїи ѻ҆тцы̀, хотѧ́щѧ мѧ̀, въ тишинѣ̀ ᲂу҆́мнѣй всегда̀ и҆спра́вите и҆ ѿ бꙋ́рныхъ страсте́й ᲂу҆держи́те, да въ ва́шемъ хвале́нїи съ пѣ́снїю возвели́чꙋ и҆́мѧ бг҃а моегѡ̀.

И҆зше́дъ на зла́чное по́ле мы́сленнагѡ раѧ̀ пеще́ры ст҃ы́ѧ, ᲂу҆слажда́юсѧ бл҃гово́нными а҆рѡма́ты, ꙗ҆̀же (с. 694) и҆сточа́ютъ мо́щи ва́шѧ, прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀, и҆ ве́селѡ созда́телю бг҃ꙋ пѣ́снь ᲂу҆мо́мъ возсыла́ю.

Вертогра́дъ заключе́нъ ты̀ є҆сѝ, пеще́ро ст҃а́ѧ, въ тебѣ́ бо сади́тель вы́шнїй насадѝ мно́жество древе́съ, бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ, а҆́ки ке́дрѡвъ лїва́нскихъ, и҆̀же досѧго́ша небе́съ высото́ю, и҆́мже ᲂу҆дивлѧ́ѧсѧ, пою̀ пѣ́снь бг҃ꙋ моемꙋ̀

Стра́жꙋ неꙋсы́пне, ло́ггїне вра́тарю, да́ръ и҆мѣ́вый прозира́ти мы́сли входѧ́щихъ, ѡ҆брѣты́й пѡ́чести вы́шнѧгѡ зва́нїѧ, вни́ди и҆ ѡ҆б̾имѝ хвалы̀ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ, въ и҆́хже па́мѧти пѣ́снь бг҃ꙋ на́шемꙋ пое́мъ.

І҆гна́тїе, па́стырю и҆́ночествꙋющихъ и҆ цѣли́телю болѧ́щихъ, въ недꙋ́зѣхъ на́шихъ посо́бствꙋй тѧ̀ почита́ющымъ, да въ па́мѧти твое́й пѣ́снь хвалы̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ принесе́мъ.

Сїлꙋа́не прпⷣбне, чистоты̀ рачи́телю и҆ храни́телю садо́вїй, тате́й чꙋ́вственныхъ и҆ мы́сленныхъ, плоды̀ ѻ҆боѧ̀ ѡ҆кра́сти хотѧ́щихъ, моли́твою свѧза́вый, ѿ тѣ́хъ нападе́нїй и҆ на́съ спасѝ, мо́лимсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Мно́гими та̑ти ѡ҆бстои́мь, не чꙋ́вствꙋю всегда̀, и҆ ѡ҆крада́ютъ мѝ вразѝ покаѧ́нїѧ плоды̀, но бо́дренною твое́ю моли́твою и҆ неисче́тною благосты́нею, мт҃и бж҃їѧ, и҆зба́ви мѧ̀, молю́сѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не человѣколю́бче.

Нбⷭ҇нагѡ и҆ земна́гѡ крꙋ́га созда́тель созда̀ мѣ́сто сїѐ и҆ ва́съ, дѡ́брыѧ гра́жданы, въ не́мъ поста́ви, требл҃же́ннїи ѻ҆тцы̀, причти́те на́съ въ сожи́тїе ва́ше нетлѣ́нное и҆ жела́емагѡ кра́ѧ ми́лости дости́гнꙋти моли́тесѧ, мо́лимъ ва́съ.

А҆гаѳѡ́не бл҃же́нне, бл҃гости вѣща́нїѧ и҆мени́те, по́стникѡмъ красото̀, проро́че нело́жный и҆ цѣли́телю недꙋ́жныхъ, скажѝ на́мъ, нечꙋ́вствєннымъ, а҆́ще пꙋ́ть беззако́нїѧ є҆́сть въ на́съ, и҆ ты̀ наста́ви ны̀ моли́твами твои́ми на пꙋ́ть вѣ́ченъ.

Пое́мъ ди́внаго зинѡ́на, сїѧ́ющаго посто́мъ, и҆ мака́рїа, бл҃же́нствꙋ тезоимени́та, си́хъ двои́хъ ра́ди ѻ҆тцє́въ, мо́лимтисѧ, влⷣко, и҆змѝ на́съ дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ страсте́й, є҆ди́не человѣколю́бче.

Сла́вимъ а҆хи́лꙋ, слꙋжи́телѧ же́ртвы, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́стиннаго по́стника приво́димъ тѝ, хрⷭ҇тѐ, въ моли́твꙋ, є҆гѡ́же ра́ди и҆змѝ на́съ ѿ порабоще́нїѧ чре́вныхъ страсте́й и҆ воздержа́нїю тогѡ̀ наꙋчи́ ны, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ѵ҆па́тїе, слꙋжи́телю немощны̑мъ, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй да́ръ больны́хъ цѣли́ти возложе́нїемъ рꙋкꙋ̀, тѧ̀ мо́лимъ, посѣтѝ свы́ше на́съ, дꙋше́вными недꙋ́ги ѡ҆бдержи́мыхъ, и҆ спасѝ моли́твами твои́ми.

Ꙗ҆́кѡ въ житїѝ се́мъ любвѐ свѧ̑зани сою́зомъ, по сме́рти же въ є҆ди́нѣмъ гро́бѣ сꙋ́ще положе́ни, та́кѡ и҆ въ нетлѣ́ннѣй жи́зни ны́нѣ вкꙋ́пѣ живꙋ́ще, паѵ́сїе и҆ меркꙋ́рїе, хода́тайствомъ ва́шимъ къ бг҃ꙋ въ є҆диномы́слїи и҆ любвѝ ᲂу҆тверди́те ны̀, мо́лимсѧ.

Лаѵре́нтїе, по́стникѡмъ свѣти́ло, и҆ мѡѷсе́е крⷭ҇тоно́сне, въ тмѣ̀ страсте́й на́съ сꙋ́щихъ и҆ ходѧ́щихъ ѡ҆свѣти́те и҆ моли́твами ва́шими наста́вите, да и҆ мы̀ въ крⷭ҇тоноше́нїи на́шемъ не преткне́мъ ѡ҆ ка́мень собла́зна но́гъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Тма̀ страсте́й ѡ҆б̾ѧ́тъ ны̀, и҆ въ пꙋтѝ сласте́й ᲂу҆клони́хомсѧ непрохѡ́дны, свѣ́та и҆справле́нїѧ не ви́димъ. Наста́внице, наста́ви на́съ и҆ свѣ́тъ покаѧ́нїѧ возсїѧ́й на́мъ, ты́ бо є҆сѝ всѣ̑мъ многосвѣ́тлое свѣти́ло, просвѣща́ющее дꙋ́шы на́шѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Поще́нїемъ просїѧ́вшихъ и҆ свѣ́тлыми по́двиги прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ пече́рскихъ чи́стое житїѐ и҆ трꙋды̀ кто̀ восхвали́ти мо́щенъ; ѻ҆ба́че ѿ любвѐ, ꙗ҆́же къ ни́мъ, пѣ́снєнныѧ да́ры прино́симъ, ті́и бо, со а҆́гг҃лы предстоѧ́ще, при́снѡ мо́лѧтсѧ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Милосе́рдїѧ сꙋ́щи и҆сто́чникъ, ми́лости сподо́би на́съ, бг҃оро́дице, при́зри на лю́ди согрѣши́вшыѧ, ꙗ҆вѝ, ꙗ҆́кѡ при́снѡ, си́лꙋ твою̀, на тѧ́ бо ᲂу҆пова́юще: ра́дꙋйсѧ, вопїе́мъ тѝ, ꙗ҆́коже и҆ногда̀ гаврїи́лъ, безпло́тныхъ а҆рхїстрати́гъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

Дре́внихъ ѻ҆тє́цъ стопа́мъ послѣ́дꙋюще, не ᲂу҆клони́стесѧ ни ма́лѡ ѿ и҆́хъ трꙋдѡ́въ, тѣ́мже (с. 697) ра́вный дина́рь вѣ́чныѧ жи́зни ѿ хрⷭ҇та̀ прїе́мше, со а҆́гг҃лы сла́вите превѣ́чное тогѡ̀ бж҃ество̀.

І҆лларїѡ́нъ ди́вный, вели́кагѡ ѻ҆́браза чи́нъ и҆мѣ́вый и҆, по чи́нꙋ своемꙋ̀ ревнꙋ́ѧ житїю̀ прпⷣбнагѡ ѳеодо́сїа, є҆ди́ною всегда̀ въ седми́цѣ ꙗ҆ды́й, крѣ́покъ бѣ̀ во славосло́вїи пѣ́ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

По́стническое стече́сѧ во́инство, въ не́мже просїѧ̀ свѣ́тлаѧ ѕвѣзда̀, дїонѵ́сїй, и҆́же ны́нѣ сїѧ́етъ во сла́вѣ ст҃ы́хъ и҆ сла́витъ є҆ди́но бж҃ество̀.

Трꙋдолю́бцємъ ѻ҆́бразъ и҆звѣ́стный, а҆рсе́нїй, мꙋ́жествꙋ тезоимени́тый, въ трꙋдѣ́хъ де́нь и҆ но́щь живы́й, прїѧ́тъ возме́здїе, да́ръ чꙋдотворе́нїѧ, ѿ негѡ́же подае́тъ тре́бꙋющымъ всѣ̑мъ неѡскꙋ́днѡ.

Пі́мене, по́стникѡмъ є҆динонра́вне, кровопо́тными трꙋды̀ трꙋди́выйсѧ въ послꙋша́нїи вы́нꙋ, дрова̀ носѧ̀, въ же́рновѣхъ мелѧ̀, на всѧ́кꙋ же но́щь непреста́ннѡ поѧ̀ бг҃а и҆ тогѡ̀ є҆ди́но бж҃ество̀.

Сто́лпе непоколеби́ме, а҆ѳана́сїе затво́рниче, водрꙋже́нъ сы́й въ затво́рѣ, не тре́бовалъ є҆сѝ свѣ́тлости чꙋ́вственныѧ, поне́же тебѣ̀ мы́сленнаѧ свѣтѧ́ше, то́ю молѝ, бл҃же́нне, просвѣти́тисѧ тѧ̀ почита́ющымъ.

Тро́иченъ:

Сла́ва тебѣ̀, трⷪ҇це прест҃а́ѧ, ꙗ҆́кѡ просла́вила є҆сѝ мѣ́сто земно́е, нбⷭ҇номꙋ гра́жданы подо́бное, въ и҆́хже па́мѧти приноси́мымъ ѿ на́съ пѣ́нїемъ тѧ̀, ѻ҆́ч҃е, и҆ сн҃е, и҆ дш҃е ст҃ы́й, съ раболѣ́пнымъ поклоне́нїемъ, грѣ́шнїи, сла́вимъ и҆ твоѐ є҆ди́но бж҃ество̀ превозно́симъ.

Бг҃оро́диченъ:

Сла́ва тебѣ̀, правосла́вныхъ сла́во, чⷭ҇таѧ, тѧ́ бо сла́витъ со а҆́гг҃лы ро́дъ человѣ́ческїй и҆ припа́даѧ вопїе́тъ: сла́ва бо твоѧ̑, бцⷣе, всѣ̑мъ простре́сѧ во спасе́нїе.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Просвѣти́ша всю̀ рѡссі́йскꙋю зе́млю да́нною и҆̀мъ бл҃года́тїю ѻ҆тцы̀ всебл҃же́ннїи, и҆ тма̀ ᲂу҆жѐ ѕловѣ́рїѧ вконе́цъ поги́бе. ты́ѧ лꙋчѝ прострѝ на ны̀ моле́нїѧ и҆́хъ ра́ди, мо́лимтисѧ, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Сїсѡ́е чꙋ́дне и҆ григо́рїе, и҆́мѧ ѿ бо́дрости и҆мѣ́вый, ѻ҆́ба посто́мъ ѡ҆бꙋзда́вшїи своѧ̑ стра̑сти, свирѣ́пѣющꙋю по́хоть и҆ на́шеѧ пло́ти смири́те, ва́мъ бо дана̀ є҆́сть бл҃года́ть въ страсте́хъ на́мъ посо́бствовати.

Воздержа́нїѧ рачи́телю, па́ѵле бл҃же́нне, со двѣма̀ канѡна́рхома, простри́те ѡ҆ на́съ мѡльбы̀ ко влⷣцѣ, да тогѡ̀ бл҃года́тїю ѿ чре́внѧгѡ несы́тства ᲂу҆де́ржимсѧ и҆ ва́мъ въ воздержа́нїи наслѣ̑дницы бꙋ́демъ.

Сло́во бж҃їе, вразꙋмлѧ́ющее человѣ́ки, не кни́жныѧ мꙋ́дрости наꙋчи́ тѧ, не́стѡре ст҃е, но вы́шнїѧ, є҆́юже зрѣ́лъ є҆сѝ при моли́твахъ а҆́гг҃лы и҆ кончи́нꙋ свою̀ предви́дѣлъ є҆сѝ. тоѧ̀ и҆ на́съ прича́стники сотворѝ, мо́лимъ тѧ̀, па́мѧть твою̀ почита́юще.

Ті́те всемꙋ́жественне, во́инствꙋющꙋ тѝ и҆ногда̀, поби́ша сопроти́внїи ѻ҆рꙋ́жїемъ главꙋ̀ твою̀, и҆ бы́сть ꙗ҆́зва вино́ю, ꙗ҆́кѡ прише́лъ є҆сѝ въ пече́рскꙋю го́рꙋ и҆ та́мѡ пла́калъ є҆сѝ ѡ҆ грѣсѣ́хъ свои́хъ, ѡ҆ и҆́хже проще́нїи и҆звѣще́нїе прїе́мъ, ра́достнѡ ѿше́лъ є҆сѝ къ гѡ́рнимъ селе́нїємъ нбⷭ҇нымъ, прпⷣбне.

Па́мвꙋ послꙋшли́ваго почита́ти дерза́ю и҆ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ: то́й бо въ послꙋша́нїи ѿ невѣ́рныхъ и҆ вѣ́ры ра́ди во ᲂу҆́захъ претерпѣ̀ мно́го, ѻ҆ба́че, ѿ а҆́гг҃лъ восхище́нъ и҆ пренесе́нъ, въ ке́ллїи свое́й ѡ҆брѣ́тесѧ, и҆ сбы́стсѧ на не́мъ, ꙗ҆́кѡ послꙋша́нїе ѿ сме́рти и҆збавлѧ́етъ.

Тро́иченъ:

Впадо́хъ въ рꙋ́ки врагѡ́въ мы́сленныхъ и҆ ѡ҆ко́ванъ є҆́смь ѿ ни́хъ тѧ́жкими пꙋ́ты, ѿ ни́хже бра́тъ не и҆зба́витъ. ты̀, трⷪ҇це прест҃а́ѧ, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тиваѧ, созда́нїе твоѐ поми́лꙋй и҆ бл҃гостїю твое́ю ѿ ᲂу҆́зъ сме́ртныхъ свободѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧ́занъ є҆́смь мно́гими плени́цами страсте́й, и҆ нѣ́сть мѝ разрѣше́нїѧ наде́жды, но ты̀ поми́лꙋй мѧ̀, ꙗ҆́кѡ мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ, и҆ разрѣши́ мѧ ѿ ни́хъ, ты́ бо є҆ди́на си́льна є҆сѝ по бз҃ѣ грѣхѡ́вныѧ плєни́цы разрѣши́ти.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Моли̑твы на́шѧ прино́симъ ва́мъ, ѽ бг҃оно́снїи ѻ҆тцы̀, вы́ бо є҆стѐ моли̑твенницы ѡ҆ на́съ къ бг҃ꙋ и҆ хода́таи, хода́тайствомъ ᲂу҆̀бо ва́шимъ ѿ тлѝ грѣхо́вныѧ и҆зба́вите честны́й ва́шъ собо́ръ почита́ющихъ.

Неꙋсы́пнѣ серде́чное видѣ́нїе и҆мꙋ́ще къ бг҃ꙋ, бы́сте неѕло́бивїи, а҆́ки младе́нцы, но ꙗ҆́ро ѻ҆́ко и҆мѣ́сте на бѣ́сы, ꙗ҆́кѡ и҆ и҆́мене ва́шегѡ и҆̀мъ трепета́ти. мо́лимъ ва́съ, моли́тесѧ, да и҆ ѿ на́съ нападє́нїѧ вра̑жїѧ со стꙋдо́мъ возвратѧ́тсѧ.

Заха́рїе, па́мѧти гдⷭ҇ней тезоимени́те, по и҆́мени твоемꙋ̀ и҆ житїѐ стѧжа́вый, та́кѡ бо на врагѝ посто́мъ мꙋ́жески воѻрꙋжи́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ во все́мъ житїѝ твое́мъ ѕе́лїемъ пита́ѧсѧ, дово́ленъ бы́лъ є҆сѝ, тѣ́мъ и҆́мене твоегѡ̀ боѧ́хꙋсѧ бѣ́си: ѿ си́хъ ᲂу҆́бѡ ѕлодѣ́йства и҆збавлѧ́ѧ, ᲂу҆скорѝ на по́мощь на́шꙋ, смире́ннѡ мо́лимтисѧ.

Ѳео́дѡре бл҃же́нне, сла́вꙋ бл҃горо́дства своегѡ̀ въ пе́рсть всели́вый, и҆змени́въ кнѧже́нїе на и҆́ноческїй ѻ҆́бразъ, въ не́мже влⷣцѣ своемꙋ̀ до́брѣ ᲂу҆годи́вый и҆ ны́нѣ со а҆́гг҃лы въ нбⷭ҇ныхъ живы́й, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, да сла́вы неги́бнꙋщїѧ прича̑стницы бꙋ́демъ.

Софро́нїе прпⷣбне, въ те́мнѣмъ мѣ́стѣ себѐ затвори́вый, непреста́ннѡ во ѱалмѣ́хъ пѣ́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ. и҆ ны́нѣ въ простра́ннѣмъ селе́нїи го́рнѣмъ наслажда́ѧсѧ а҆́гг҃льскихъ пѣ́нїй, моли́сѧ, да и҆ мы̀ та̑ѧ слы́шати сподо́бимсѧ.

Въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ сщ҃е́нствꙋѧ вы́шнемꙋ, пагкра́тїе чꙋ́дне, чꙋдотво́рными да́ры ѡ҆богати́всѧ, ѿ си́хъ подава́лъ є҆сѝ неѡскꙋ́днѡ тре́бꙋющымъ. пода́ждь ᲂу҆̀бо сїѧ̑ и҆ на́мъ, въ болѣ́знехъ къ тебѣ̀ ᲂу҆се́рднѡ приходѧ́щымъ.

Тро́иченъ:

Сла́вы ра́ди и҆́мене твоегѡ̀, пресꙋ́щественнаѧ трⷪ҇це, просла́вила є҆сѝ пра́ведныхъ твои́хъ и҆ мѣ́сто сїѐ. бл҃гостїю ᲂу҆̀бо твое́ю пода́ждь и҆ на́мъ, бл҃же, сла́вꙋ ст҃ы́хъ во сла́вѣ твое́й зрѣ́ти и҆ съ ни́ми тебѣ̀ сла́вити, въ трїе́хъ ѵ҆поста́сехъ є҆ди́наго бг҃а.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же тѧ̀ не просла́витъ, прест҃а́ѧ дв҃о, то́й да не ви́дитъ сла́вы жи́зни вѣ́чныѧ: на́мъ же да́ждь ви́дѣти тꙋ́ю, и҆́бо зна́емъ тѧ̀, сла́вимꙋ ѿ всѣ́хъ си́лъ нбⷭ҇ныхъ, и҆ сїѐ прино́симъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рнымъ и҆звѣ́стнаѧ похвало̀.

Конда́къ, гла́съ и҃:

И҆збра́ннїи ѿ родѡ́въ ᲂу҆гѡ́дницы бж҃їи, ст҃і́и прпⷣбнїи пече́рстїи, на си́хъ гора́хъ добродѣ́тельми просїѧ́вшїи, ва́съ землѧ̀ не потаи́ла є҆́сть, но нб҃о ѿве́рзесѧ ва́мъ и҆ ра́йское селе́нїе. тѣ́мже мы̀ похва̑льныѧ пѣ́сни бг҃ꙋ, просла́вльшемꙋ ва́съ, въ па́мѧти ва́шей прино́симъ: вы́ же, ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щїи дерзнове́нїе, ва́шъ собо́ръ почита́ющихъ ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ моли́твами ва́шими застꙋпа́йте, ꙗ҆́кѡ застꙋ̑пницы на́ши и҆ къ бг҃ꙋ хода́таи.

І҆́косъ:

Восхвали́ти по є҆ди́номꙋ кто̀ возмо́жетъ ст҃ы̑ѧ твоѧ̑, бл҃же: и҆зочтꙋ̀ и҆́хъ, и҆ па́че песка̀ ᲂу҆мно́жатсѧ, но са́мъ, влⷣко хрⷭ҇тѐ, и҆счита́ѧй мно́жество ѕвѣ́здъ и҆ всѣ̑мъ и҆мена̀ нарица́ѧй, прїимѝ всѣ́хъ и҆́хъ мѡльбы̀ ѡ҆ на́съ и҆ ꙗ҆вѝ щедро́ты твоѧ̑ на лю́дехъ твои́хъ: вѣ́мы бо, ꙗ҆́кѡ мно́го и҆́мꙋтъ дерзнове́нїе къ вели́чествꙋ твоемꙋ̀ и҆ хода́тайствꙋютъ къ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ при́снѡ моли̑твенницы ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы, въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Тꙋ́чнаѧ є҆сѝ и҆ ᲂу҆сыре́ннаѧ, пече́рскаѧ горо̀, въ твои́хъ бо гра́жданѣхъ и҆зво́ли вы́шнїй селе́нїе своѐ положи́ти, тѣ́мже и҆ мы̀ съ ни́ми пое́мъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Смѵ́рны и҆спо́лнена и҆ хо́лмꙋ лїва́нскомꙋ подо́бна є҆сѝ, пече́рскаѧ горо̀, ка́плющаѧ мѵ́ры бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на и҆сцѣле́нїе болѣ́зней тлѣтво́рныхъ, и҆́хже мы̀ бл҃гоꙋха́нїе прїе́млюще, пое́мъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

А҆ммѡ́не и҆ марда́рїе, подви́жный сꙋпрꙋ́гъ, бы́вше нищеты̀ рачи́телїе, ны́нѣ же бога́тство неги́блющее стѧжа́вшїи, моли́тесѧ и҆ на́мъ то́ежде стѧжа́ти въ вы́шнихъ, и҆дѣ́же пою́тъ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пое́мъ рꙋ́фа, по́стникѡмъ и҆ трꙋдолю́бцємъ зерца́ло, съ венїамі́номъ бл҃же́ннымъ, и҆́же всѐ своѐ и҆мѣ́нїе ѿдадѐ ни́щымъ, да є҆ди́нъ би́серъ хрⷭ҇та̀ стѧ́жетъ, є҆мꙋ́же ревни́телїе да бꙋ́демъ, пою́ще: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѳео́фїле, і҆ера́рхѡмъ ᲂу҆добре́нїе, новагра́да престо́лъ содержа́вый и҆ сама́го гдⷭ҇а ви́дѣвый, ᲂу҆молѝ тогѡ̀ бл҃гость, да и҆ мы̀ лицѐ є҆гѡ̀ ᲂу҆́зримъ съ тобо́ю и҆ воспое́мъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ дїа́конѣхъ свѣти́ло и҆ въ трꙋдолю́бцѣхъ ѻ҆́бразе, мартѵ́рїе, чистоты̀ рачи́телю, да́ръ и҆мѣ́вый прогонѧ́ти ѿ человѣ̑къ лꙋка̑выѧ дꙋ́хи и҆ не́мѡщи цѣли́ти, дꙋ́ха ѕло́бы и҆ всѧ̑кїѧ ле́сти ѿженѝ ѿ на́съ, да чи́стѡ воспое́мъ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Тро́иченъ:

Прославлѧ́ющыѧ ст҃ы́хъ твои́хъ просла́ви, пребл҃га́ѧ трⷪ҇це, сла́вою, ю҆́же ᲂу҆гото́вала є҆сѝ ѿ вѣ́ка рабѡ́мъ твои̑мъ, и҆ сподо́би пѣ́ти: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Прера́дованнаѧ мт҃и и҆ цр҃це, ра́дѡстнаѧ тебѣ̀ приносѧ́щихъ ра́дости вѣ́чныѧ сподо́би и҆ ѿве́рзи ра̑йскїѧ двє́ри хрⷭ҇тїа́нскомꙋ всемꙋ̀ ро́дꙋ, при́снѡ тебѣ̀ пою́щемꙋ: бг҃оро́дице, бл҃гослове́нна є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ во́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Цр҃цы нбⷭ҇ныѧ селе́нїе є҆сѝ, ст҃опече́рскаѧ горо̀, ю҆́же си́льныхъ мно́жество прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ ѡ҆крꙋжа́ютъ, всѝ ѻ҆рꙋ̑жїѧ и҆з̾ѡщрє́на и҆мꙋ́ще, моли̑твы проти́вꙋ мїроде́ржца, пою́тъ пѣ́снь бг҃ꙋ: пое́мъ и҆ превозно́симъ є҆го̀ во вѣ́ки.

Восто́къ и҆ за́падъ, ю҆́гъ и҆ сѣ́веръ ви́дитъ во ѡ҆гра́дѣ твое́й, пече́рскаѧ горо̀, и҆сто́чникъ, кипѧ́щїй мѵ́ры чꙋде́съ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ, и҆злива́ющїйсѧ всѣ̑мъ и҆з̾ѻби́льнѡ, и҆̀же пою́тъ и҆ превозно́сѧтъ гдⷭ҇а во вѣ́ки.

Ко́е хвале́нїе ва́мъ принесе́мъ, ѽ бг҃оно́снїи ѻ҆тцы̀, ка́кѡ и҆сповѣ́мы трꙋды̀ и҆ по́двиги ва́шѧ тꙋпогрꙋ́бымъ ѧ҆зы́комъ, не вѣ́мы. но ты̀, ст҃е є҆ѵѳѵ́мїе молчали́ве, наꙋчи́ ны, да съ тобо́ю пое́мъ гдⷭ҇а во вѣ́ки.

По́стникѡмъ и҆ трꙋдолю́бцємъ сїѧ́нїе, кассїа́не и҆ пїѡ́ре бл҃же́нне, ѻ҆́ба свѣтѧ́щїисѧ житїе́мъ, а҆́ки нбⷭ҇наѧ свѣти̑ла, свѣ́тлостїю бл҃года́ти, да́нныѧ ва́мъ, ѡ҆зари́те ны̀, да сподо́бимсѧ съ ва́ми пѣ́ти гдⷭ҇а во всѧ̑ вѣ́ки.

Пла́чꙋщихъ помина́ѧ бл҃же́нство, пафнꙋ́тїе прпⷣбне, всегда̀ пла́калъ є҆сѝ, ны́нѣ же ра́дѡстнаѧ наслѣ́дивъ мѣста̀, моли́сѧ та́мѡ и҆ на́мъ во кро́въ безплаче́вный всели́тисѧ, да съ тобо́ю превозно́симъ гдⷭ҇а во вѣ́ки.

Со і҆ѡ́сифомъ чꙋ́днымъ ва́шꙋ, всѝ ст҃і́и, па́мѧть почита́емъ, посто́мъ и҆ трꙋды̀ до́брѣ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́вшїи, и҆ мо́лимъ, да ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ застꙋпле́нїе ва́ми ѡ҆брѧ́щемъ и҆ сподо́бимсѧ гдⷭ҇а превозноси́ти во вѣ́ки.

Во ѡ҆гра́дѣ пеще́ры ст҃ы́ѧ проходѧ́ще ᲂу҆мо́мъ, зри́мъ на тве́рди є҆ѧ̀ мно́жество, а҆́ки ѕвѣ́здъ, ѻ҆тє́цъ прпⷣбныхъ, и҆́хже и҆счи́слити невозмо́жнѡ. тѣ́мъ ѡ҆ всѣ́хъ возда́вше хвалꙋ̀ бг҃ꙋ, мо́лимъ, да да́стъ на́мъ съ ни́ми превозноси́ти є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Гони́мъ сы́й ѕмі́емъ мїролю́бнымъ, къ твое́й ѡ҆гра́дѣ прибѣго́хъ, чⷭ҇таѧ: кро́вомъ ᲂу҆̀бо ми́лости твое́й защити́ мѧ и҆ тогѡ̀ зꙋбѡ́въ и҆зба́ви, ꙗ҆́кѡ да спасе́нъ, превозношꙋ́ тѧ, мт҃рь бж҃їю, во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, сп҃се́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли̑ки тѧ̀ велича́юще.

Вои́стиннꙋ пре́жде ю҆до́ль бѣ̀ плаче́внаѧ и҆ верте́пъ разбо́йникѡмъ гора̀ сїѧ̀ ст҃а́ѧ, ны́нѣ же до́мъ бж҃їй є҆́сть, и҆ живꙋ́щїи въ не́мъ бл҃же́нни, ꙗ҆́кѡ ва́ми ѡ҆ст҃и́сѧ, бг҃оно́снїи ѻ҆тцы̀: сегѡ̀ ра́ди всѣ́хъ ва́съ велича́емъ.

Гла́съ ра́дованїѧ и҆ шꙋ́мъ празднолю́бныхъ стека́етсѧ восхвали́ти собо́ръ ва́шъ, ѻ҆тцы̀ пече́рстїи: тѣ́хъ ᲂу҆́бѡ хвалє́нїѧ прїе́мше, ѿ всѣ́хъ скорбе́й и҆ печа́лей спаса́йте, да всегда̀ ва́съ велича́емъ.

Ра́достною дꙋше́ю взе́мше кре́стное и҆́го и҆ ра́ломъ трꙋдѡ́въ го́рꙋ сїю̀ воздѣ́лавше, насади́сте сады̀ по́тѡвъ ва́шихъ, бг҃оно́снїи ѻ҆тцы̀, мы́сленныхъ, и҆́хже плоды̀ ѡ҆б̾е́мше, ᲂу҆веселѧ́емъ дꙋ́шы на́шѧ и҆ всѣ́хъ ва́съ велича́емъ.

Во є҆ди́нъ пꙋ́ть за́повѣдей гдⷭ҇нихъ ходѧ́ще, разли̑чнаѧ сѣ́мена сѣ́ѧсте, ѻ҆́въ чистотꙋ̀, ѻ҆́въ послꙋша́нїе, и҆́нъ по́стъ, дрꙋгі́й нищетꙋ̀, трꙋды̀ и҆ сле́зы. ѻ҆ба́че всѝ ра́внѡ ра́дости рꙋкоѧ́ти пожина́ете, ѿ ни́хже и҆ на́мъ да́рствꙋйте, да вы́нꙋ ва́съ всѣ́хъ велича́емъ.

Гдⷭ҇ь пасе́тъ ва́съ ны́нѣ на мѣ́стѣ ѕла́чнѣ, пребл҃же́ннїи ѻ҆тцы̀, и҆ ко́е ᲂу҆жѐ ва́съ лиша́етъ бл҃го, пото́къ бо сла́дости ва́съ напаѧ́етъ, ѿ негѡ́же понѐ ка́плею є҆ди́ною житїѧ̀ на́шегѡ го́ресть, мо́лимсѧ, ᲂу҆слади́те, да ра́достнѡ бг҃ꙋ на́шемꙋ воспое́мъ.

Ѿ мѣ́ста плаче́внагѡ на безплаче́вное преше́дшихъ, мо́лимъ ва́съ, ѻ҆тцы̀ пребл҃же́ннїи, на́съ, па́мѧть ва́шꙋ вкꙋ́пѣ почита́ющихъ, всѧ́кїѧ ско́рби и҆збавлѧ́йте, да всѝ ва́съ велича́емъ.

Тро́иченъ:

Сла́ва ты̀ є҆сѝ, трⷪ҇це, прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ ли́кꙋ, и҆ неги́блющее весе́лїе, ѡ҆ тебѣ́ бо мі́ръ и҆ пло́ть съ неви́димымъ враго́мъ побѣди́вше, прїѧ́ша вѣнцы̀ и҆ ра́дꙋютсѧ со а҆́гг҃лы, тѧ̀ всегда̀ велича́юще.

Бг҃оро́диченъ:

Сла́вимъ тѧ̀, пресла́вный гра́де бж҃їй, тебе́ бо са́мъ ѡ҆снова̀ вы́шнїй и҆ дадѐ въ прибѣ́жище всѣ̑мъ ѿ лица̀ вра́жїѧ бѣжа́щымъ. и҆ на́мъ бꙋ́ди въ приста́нище, да тѧ̀ вы́нꙋ велича́емъ.

Свѣти́ленъ:

Ца́рское свѧще́нїе, ро́де и҆збра́нный, і҆ера́рси ст҃і́и, сщ҃е́нницы, мона́си, дѣ́вствєнницы, чꙋдотво́рцы и҆ всѐ по́стническое сосло́вїе прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ пече́рскихъ, собери́тесѧ дне́сь на моли́твꙋ, да ва́съ ра́ди цр҃ь сла́вы спасе́тъ правосла̑вныѧ лю́ди, бл҃гоче́стнѡ собо́ръ ва́шъ почита́ющихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ст҃ы́хъ ст҃ѣ́йшꙋю тѧ̀ сла́вимъ, чⷭ҇таѧ дв҃о, и҆ велича́емъ ѿ тебѐ рожде́нное сло́во, ты́ же прїимѝ и҆ ѿ на́съ славосло́вїе сїѐ, и҆ да́ждь сла́вити тѧ̀, и҆дѣ́же всѝ ст҃і́и мт҃рь тѧ̀ бж҃їю сла́вѧтъ.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Плотско́е мꙋдрова́нїе, покоре́нїемъ ᲂу҆ма̀ плѣни́сте въ послꙋша́нїе хрⷭ҇то́во, ѻ҆тцы̀ пребл҃же́ннїи, и҆, стра́стное мо́ре преплы́вше, достиго́сте кра́йнѧгѡ жела́нїѧ, тѣ́мъ дарова̀ ва́мъ пѡ́чести зва́нїѧ вы́шнѧгѡ і҆и҃съ чл҃вѣколю́бецъ и҆ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ.

Оу҆гаси́сте пе́щь мїрски́хъ пристра́стїй и҆ самохо́тныѧ молвы̀, сле́зными пото́ки и҆ коне́чною нището́ю, ѻ҆тцы̀ прпⷣбнїи, и҆ ꙗ҆́кѡ въ черто́зѣ свѣ́тлѣ, въ те́мныхъ пребы́сте пеще́рахъ, а҆́гг҃льски славосло́вѧще і҆и҃са чл҃вѣколю́бца и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Ѿ бре́нныѧ страсте́й глꙋбины̀, скорбе́й и҆ попече́нїй жите́йскихъ ᲂу҆́мъ ѡ҆чи́стивше, ѻ҆тцы̀ бг҃оно́снїи, ᲂу҆пова́нїемъ бꙋ́дꙋщїѧ жи́зни всѧ̑ тлѣ̑ннаѧ презрѣ́сте. и҆ ны́нѣ, въ нетлѣ́ннѣй жи́зни сꙋ́ще, моли́те за ны̀ і҆и҃са чл҃вѣколю́бца и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Бл҃же́нства непоро́чныхъ вожделѣ́вше, въ пꙋ́ть за́повѣдей гдⷭ҇нихъ теко́сте, и҆ свидѣ́нїѧ во́ли бж҃їей взыскꙋ́юще, въ го́ры, въ верте́пы и҆ въ тє́мныѧ пещє́ры всели́стесѧ, мі́ръ съ похотьмѝ распѧ́сте, и҆ бѣсѡ́вскїѧ полкѝ побѣди́вше, ны́нѣ жи́знь и҆ сла́вꙋ безконе́чнꙋю наслѣ́дисте. моли́тесѧ за ны̀, мо́лимъ ва́съ, ѻ҆тцы̀ прпⷣбнїи, ᲂу҆лꙋчи́ти прича́стїе съ ва́ми вы́шнѧгѡ і҆ерⷭ҇ли́ма и҆ спасе́нїе дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ, возрасти́вшаѧ на́мъ пло́дъ живота̀, тебѣ̀ мо́лимсѧ: моли́сѧ, влⷣчце, со ст҃ы́ми а҆пⷭ҇лы и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Славосло́вїе вели́кое. Є҆ктєнїѝ. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и. Бл҃жє́нны ѿ канѡ́на, пѣ̑сни г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃. Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃ї. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло м҃г, и҆лѝ ѿ лꙋкѝ, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ.

Комментарии для сайта Cackle