Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃ѳ-й де́нь. Оу҆сѣкнове́нїе честны́ѧ главы̀, честна́гѡ сла́внагѡ прⷪ҇ро́ка прⷣте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ і҆ѡа́нна.

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на д҃, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Прⷣте́чꙋ і҆ѡа́нна и҆ крⷭ҇ти́телѧ хрⷭ҇то́ва, ꙳ прїиди́те согла́снѡ всѝ вѣ́рнїи, ꙳ досто́йнѡ почти́мъ прилѣ́жнѡ: ꙳ прⷪ҇ро́къ бо сы́й прⷪ҇ро́чествꙋетъ бꙋ̑дꙋщаѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ слꙋжи́тель и҆ таи́нникъ бг҃олѣ́пенъ, неизрече́нныхъ чꙋде́съ хрⷭ҇то́выхъ.

И҆́рѡдъ безꙋ́мный ѿсѣка́етъ твою̀ главꙋ̀ неща́днѡ, ꙳ ѡ҆блича́ющꙋ сегѡ̀ прескве́рный нра́въ: ꙳ хрⷭ҇то́съ же тѧ̀, треблаже́нне, ꙳ ꙗ҆́кѡ крⷭ҇ти́телѧ главꙋ̀ содѣва́етъ цр҃кви, ꙳ всѣ́хъ содѣ́тель гдⷭ҇ь, ꙳ и҆ всѣ́хъ и҆зба́витель.

На блю́дѣ принестѝ твою̀ главꙋ̀, ꙳ и҆́рѡдъ беззако́нный, ꙳ скве́рнѣй и҆рѡдїа́дѣ, ꙳ ѿсѣ́къ со дерзнове́нїемъ, ꙳ повелѣва́етъ, всебл҃же́нне. ꙳ ѽ чꙋ́до стра́шное, и҆ пресла́вно слы́шанїе! ꙳ но хрⷭ҇то́ва цр҃ковь ра́достнѡ пра́зднꙋетъ твоѐ страда́нїе.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прⷣте́че сп҃совъ, а҆́ще и҆ ᲂу҆бі́йствомъ разрѣшѝ и҆́рѡдъ тѧ̀ и҆́стины проповѣ́дника: но ᲂу҆́стъ твои́хъ свѣтолꙋ́чнаѧ свѣща̀, и҆ сꙋ́щымъ во а҆́дѣ вѣ́ры сїѧ́нїе, призыва́ющи свѣтѧ́ше. тѣ́мже молѝ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Влⷣчце, прїимѝ моли̑твы ра̑бъ:

Прокі́менъ днѐ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Бо́лїй въ рожде́нныхъ жена́ми, ꙳ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне, ꙳ ꙗ҆́кѡ влⷣкꙋ всѣ́хъ ꙳ крⷭ҇ти́въ, і҆ѡа́нне, ꙳ прⷪ҇ро́че, проповѣ́дниче и҆ прⷣте́че.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Є҆гда̀ и҆рѡді́а пїѧ́нствомъ и҆ блꙋдо́мъ ꙳ ѡ҆держи́ма ви́дѣ беззако́ннаго и҆́рѡда, ꙳ ко ᲂу҆бі́йствꙋ сего̀ привлечѐ.

Сті́хъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Па́мѧть свѧще́ннꙋю, ꙳ бжⷭ҇твеннагѡ і҆ѡа́нна ꙳ и҆ крⷭ҇ти́телѧ, любо́вїю соверша́емъ, ꙳ пою́ще трⷪ҇цꙋ пребжⷭ҇твеннꙋю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, подо́бенъ то́йже:

Є҆ди́на хрⷭ҇тїа́нъ ᲂу҆пова́нїе ꙳ и҆ предста́тельнице, чⷭ҇таѧ, ꙳ съ прⷣте́чею молѝ сн҃а твоего̀, ꙳ ѡ҆ твои́хъ рабѣ́хъ.

Тропа́рь, гла́съ в҃:

Па́мѧть пра́веднагѡ съ похвала́ми, тебѣ́ же довлѣ́етъ свидѣ́тельство гдⷭ҇не, прⷣте́че: показа́лбосѧ є҆сѝ вои́стиннꙋ и҆ прⷪ҇ро́кѡвъ честнѣ́йшїй, ꙗ҆́кѡ и҆ въ стрꙋѧ́хъ крⷭ҇ти́ти сподо́билсѧ є҆сѝ проповѣ́даннаго. тѣ́мже за и҆́стинꙋ пострада́въ ра́дꙋѧсѧ, благовѣсти́лъ и҆ сꙋ́щымъ во а҆́дѣ, бг҃а ꙗ҆́вльшагосѧ пло́тїю, взе́млющаго грѣ́хъ мі́ра, и҆ подаю́щаго на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Всѧ̑ па́че смы́сла:

На вели́цѣй вече́рни стїхологисꙋ́емъ:

Блаже́нъ мꙋ́жъ, а҃ а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, поста́вимъ стїхѡ́въ и҃: и҆ пое́мъ стїхи̑ры самогла́сны.

Гла́съ ѕ҃. і҆ѡа́нна мона́ха.

Рождествꙋ̀ сотворѧ́емꙋ, безстꙋ́днагѡ и҆́рѡда, скве́рныѧ плѧса́вицы и҆сполнѧ́шесѧ сложе́нїе клѧ́твы: прⷣте́чева бо глава̀ ѿсѣ́кшисѧ, ꙗ҆́кѡ снѣ́дь ноша́шесѧ на блю́дѣ возлежа́щымъ. ѽ пи́ра ме́рзка, непреподо́бна дѣѧ́нїѧ, и҆ ᲂу҆бі́йства и҆спо́лнена! но мы̀ крⷭ҇ти́телѧ, ꙗ҆́кѡ въ рожде́нныхъ жена́ми бо́льша, досто́йнѡ чтꙋ́ще ᲂу҆блажа́емъ.

Два́жды.

Плѧса̀ ᲂу҆чени́ца вселꙋка́вагѡ дїа́вола, и҆ главꙋ̀ твою̀, прⷣте́че, мздꙋ̀ взѧ́тъ. ѽ пи́ра и҆спо́лнена крове́й! лꙋ́чше бѣ̀ не клѧ́тисѧ, и҆́рѡде беззако́нне, лжѝ внꙋ́че. а҆́ще ли же и҆ клѧ́лсѧ, є҆сѝ, но не ѡ҆ добрѣ̀ клѧ́лсѧ: лꙋ́чше бѣ̀ солга́вшꙋ жи́знь полꙋчи́ти, не́же и҆́стинствовавшꙋ главꙋ̀ прⷣте́чевꙋ ᲂу҆сѣ́кнꙋти. но мы̀ крⷭ҇ти́телѧ, ꙗ҆́кѡ въ рожде́нныхъ жена́ми бо́льша, досто́йнѡ чтꙋ́ще ᲂу҆блажа́емъ.

Два́жды.

Не подоба́ше тѝ, ѽ и҆́рѡде! прелюбодѣѧ́нїю ѡ҆бличи́телѧ, ра́ди раче́нїѧ сатани́нска, и҆ разжже́нїѧ неи́стовнагѡ блꙋда̀, сме́ртїю ѡ҆сꙋди́ти. не подоба́ше тѝ тогѡ̀ всечестнꙋ́ю главꙋ̀, пребеззако́ннѣй женѣ̀, ра́ди клѧ́твы плѧса́нїѧ преда́ти бѣ́днѣ. ѽ ка́кѡ дерзнꙋ́лъ є҆сѝ таково̀ ᲂу҆бі́йство соверши́ти; ка́кѡ же не ѡ҆пали́сѧ скве́рнаѧ плѧса́вица, посредѝ пи́ра на блю́дѣ носѧ́щи сїю̀; но мы̀ крⷭ҇ти́телѧ, ꙗ҆́кѡ въ рожде́нныхъ жена́ми бо́льша, досто́йнѡ чтꙋ́ще ᲂу҆блажа́емъ.

Два́жды.

Па́ки и҆рѡді́а бѣ́ситсѧ, па́ки смꙋща́етсѧ. ѽ плѧса́нїѧ льсти́вна и҆ пи́ра съ ле́стїю! крⷭ҇ти́тель ᲂу҆сѣка́шесѧ, и҆ и҆́рѡдъ смꙋща́шесѧ. моли́твами, гдⷭ҇и, твоегѡ̀ прⷣте́чи, ми́ръ пода́ждь дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Рождествꙋ̀ сотворѧ́емꙋ безстꙋ́днагѡ и҆́рѡда, скве́рныѧ плѧса́вицы и҆сполнѧ́шесѧ сложе́нїе клѧ́твы: прⷣте́чева бо глава̀ ѿсѣ́кшисѧ, ꙗ҆́кѡ снѣ́дь ноша́шесѧ на блю́дѣ возлежа́щымъ. ѽ пи́ра ме́рзска, непреподо́бна дѣѧ́нїѧ, и҆ ᲂу҆бі́йства и҆спо́лнена! но мы̀ крⷭ҇ти́телѧ, ꙗ҆́кѡ въ рожде́нныхъ жена́ми бо́льша, досто́йнѡ чтꙋ́ще ᲂу҆блажа́емъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебѐ не ᲂу҆блажи́тъ:

Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ.

Проро́чества и҆са́їина чте́нїе.

[Глава̀ м҃] Та́кѡ гл҃го́летъ гдⷭ҇ь: ᲂу҆тѣша́йте, ᲂу҆тѣша́йте лю́ди моѧ̑, гл҃го́летъ бг҃ъ: Свѧще́нницы, глаго́лите въ се́рдцы і҆ерꙋсали́мꙋ, ᲂу҆моли́те є҆го̀, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆мно́жисѧ смире́нїе є҆гѡ̀: разрѣши́сѧ бо грѣ́хъ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ прїѧ́тъ и҆з̾ рꙋкѝ гдⷭ҇ни сꙋгꙋ́ба согрѣшє́нїѧ своѧ̑. Гла́съ вопїю́щагѡ въ пꙋсты́ни: ᲂу҆гото́вайте пꙋ́ть гдⷭ҇ень, пра̑вы твори́те стєзѝ бг҃ꙋ на́шемꙋ. На го́рꙋ высокꙋ̀ взы́ди, бл҃говѣствꙋ́й сїѡ́нꙋ, возвыша́й крѣ́постїю гла́съ сво́й, бл҃говѣствꙋ́й і҆ерꙋсали́мꙋ: вознеси́те, не бо́йтесѧ. а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, а҆́зъ ᲂу҆слы́шꙋ ᲂу҆бо́гихъ і҆и҃лєвъ, и҆ не ѡ҆ста́влю тѣ́хъ. [м҃а] Но ѿве́рзꙋ ѿ го́ръ рѣ́ки, и҆ посредѣ̀ по́лѧ и҆сто́чники: сотворю̀ пꙋсты́ню въ лꙋ́гъ, и҆ жа́ждꙋщꙋю зе́млю во и҆сто́чники водны̑ѧ. [м҃є] Да возвесели́тсѧ не́бо свы́ше, и҆ ѻ҆́блацы да кропѧ́тъ пра́вдꙋ: да возсїѧ́етъ землѧ̀, и҆ да прозѧ́бнетъ ми́лость, и҆ пра́вда да возсїѧ́етъ вкꙋ́пѣ. [м҃и] Гла́съ весе́лїѧ возвѣсти́те, и҆ ᲂу҆слы́шано да бꙋ́детъ: возвѣсти́те да́же до конє́цъ землѝ: глаго́лите, ꙗ҆́кѡ и҆зба́ви гдⷭ҇ь раба̀ своего̀ і҆а́кѡва: и҆ а҆́ще вжа́ждꙋтъ въ пꙋсты́ни, и҆сточи́тъ и҆̀мъ во́дꙋ и҆зъ ка́мене. [н҃д] Возвесели́сѧ непло́ды неражда́ющаѧ, расто́ргни и҆ возопі́й неболѣ́вшаѧ: ꙗ҆́кѡ мнѡ́га ча̑да пꙋсты̑ѧ па́че, не́жели и҆мꙋ́щїѧ мꙋ́жа.

Проро́чества малахі́ина чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь вседержи́тель: сѐ а҆́зъ посыла́ю а҆́гг҃ла моего̀ предъ лице́мъ твои́мъ, и҆́же ᲂу҆гото́витъ пꙋ́ть тво́й предъ тобо́ю. И҆ прїи́детъ во хра́мъ сво́й гдⷭ҇ь, є҆го́же вы̀ и҆́щете. И҆ кто̀ стерпи́тъ де́нь вхо́да є҆гѡ̀; зане́же томꙋ̀ прїитѝ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь въ горни́лѣ, и҆ ꙗ҆́коже бы́лїе перꙋ́щихъ: и҆ ѡ҆чи́ститъ поѧда́ѧ и҆ ѡ҆чища́ѧ, ꙗ҆́кѡ сребро̀ и҆ зла́то. И҆ прїи́детъ къ ва́мъ сꙋдо́мъ, и҆ бꙋ́детъ свидѣ́тель ско́ръ на лꙋка̑выѧ, и҆ на прелюбодѣ́йцы, и҆ на кленꙋ́щыѧсѧ и҆́менемъ мои́мъ во лжꙋ̀, и҆ на лиша́ющыѧ мзды̀ нае́мника, и҆ на наси́льствꙋющыѧ вдови̑цы, и҆ пха́ющыѧ си̑рыѧ, и҆ на ᲂу҆клонѧ́ющыѧ сꙋ́дъ прише́льца, и҆ на не боѧ́щыѧсѧ є҆гѡ̀, глаго́летъ гдⷭ҇ь вседержи́тель. Занѐ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, и҆ не и҆змѣню̀ себѐ. и҆ вы̀, сы́нове і҆а́кѡвли, ᲂу҆клони́стесѧ ѿ зако́на, и҆ не сохрани́сте. Сегѡ̀ ра́ди ѡ҆брати́тесѧ ко мнѣ̀, и҆ ѡ҆бращꙋ́сѧ къ ва́мъ, глаго́летъ гдⷭ҇ь вседержи́тель. И҆ ᲂу҆блажа́тъ ва́съ всѝ ꙗ҆зы́цы, и҆ разꙋмѣ́йте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь, смотрѧ́ѧй посредѣ̀ првⷣнагѡ, и҆ посредѣ̀ беззако́нника въ де́нь ѻ҆́нъ, въ ѻ҆́ньже сотворю̀ снабдѣ́нїе лю́бѧщымъ мѧ̀. Позна́йте ᲂу҆́бѡ и҆ помѧни́те зако́нъ мѡѷсе́овъ, раба̀ моегѡ̀, ꙗ҆́коже заповѣ́да ва́мъ въ хѡри́вѣ, ко всемꙋ̀ і҆и҃лю повелѣ́нїе и҆ ѡ҆правда́нїе. И҆ сѐ а҆́зъ послю̀ ва́мъ и҆лїю̀ ѳесві́тѧнина, пре́жде да́же не прїитѝ дню̀ гдⷭ҇ню вели́комꙋ просвѣще́нномꙋ, и҆́же напра́витъ се́рдце ѻ҆тца̀ къ сы́нꙋ, и҆ се́рдце человѣ́ка ко и҆́скреннемꙋ своемꙋ̀: да не прише́дъ поражꙋ̀ зе́млю вско́рѣ, глаго́летъ гдⷭ҇и вседержи́тель, бг҃ъ ст҃ы́й і҆и҃левъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ѡ҆сꙋ́дитъ же првⷣникъ ᲂу҆мира́ѧй живꙋ́щыѧ нечєсти́выѧ. Оу҆́зрѧтъ бо кончи́нꙋ пра́веднагѡ, и҆ не разꙋмѣ́ютъ, что̀ совѣща́ша ѡ҆ не́мъ: ꙗ҆́кѡ пове́ржетъ гдⷭ҇ь нечєсти́выѧ безгла́сны ни́цъ, и҆ поколе́блетъ и҆̀хъ ѿ ѡ҆снова́нїй, и҆ до послѣ́днѧгѡ и҆сче́знꙋтъ въ болѣ́зни, и҆ па́мѧть и҆́хъ поги́бнетъ. Прїи́дꙋтъ бо въ помышле́нїе согрѣше́нїй свои́хъ ᲂу҆жа́сни, и҆ ѡ҆бличи́тъ и҆̀хъ сопроти́въ беззако́нїѧ и҆́хъ. [є҃] Тогда̀ ста́нетъ въ дерзнове́нїи мно́зѣ првⷣникъ предъ лице́мъ ѡ҆скорби́вшихъ є҆го̀, и҆ ѿмета́ющихъ трꙋды̀ є҆гѡ̀. Ви́дѣвше же є҆го̀, смѧтꙋ́тсѧ стра́хомъ мно́гимъ, и҆ ᲂу҆жа́снꙋтсѧ ѡ҆ пресла́вномъ спасе́нїи є҆гѡ̀. Рекꙋ́тъ бо въ себѣ̀ ка́ющесѧ, и҆ въ тѣснотѣ̀ дꙋ́ха воздо́хнꙋтъ, и҆ рекꙋ́тъ: се́й бѣ̀, є҆го́же и҆мѣ́хомъ нѣ́когда въ посмѣ́хъ и҆ въ при́тчꙋ поноше́нїѧ безꙋ́мнїи. Житїѐ є҆гѡ̀ вмѣни́хомъ неи́стово, и҆ кончи́нꙋ є҆гѡ̀ безче́стнꙋ. Ка́кѡ вмѣни́сѧ въ сынѣ́хъ бж҃їихъ, и҆ во ст҃ы́хъ жре́бїй є҆гѡ̀ є҆́сть; Оу҆̀бо заблꙋди́хомъ ѿ пꙋтѝ и҆́стиннагѡ, и҆ пра́вды свѣ́тъ не ѡ҆блиста̀ на́мъ, и҆ со́лнце не возсїѧ̀ на́мъ. Беззако́нныхъ и҆спо́лнихомсѧ стє́зь, и҆ поги́бели, и҆ ходи́хомъ стєзѝ непрохо́дны, пꙋти́ же гдⷭ҇нѧ не разꙋмѣ́хомъ.

На лїті́и стїхи̑ры самогла́сны, гла́съ а҃. Ге́рмана патрїа́рха:

Что́ тѧ нарече́мъ, прⷪ҇ро́че; а҆́гг҃ла ли; а҆пⷭ҇ла ли; и҆лѝ мꙋ́ченика; а҆́гг҃ла, занѐ ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ пожи́лъ є҆сѝ: а҆пⷭ҇ла, ꙗ҆́кѡ наꙋчи́лъ є҆сѝ ꙗ҆зы́ки. мꙋ́ченика же, ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ глава̀ за хрⷭ҇та̀ ᲂу҆сѣче́сѧ. є҆го́же молѝ, поми́ловати дꙋ́шы на́шѧ.

Ѿсѣ́ченѣй главѣ̀ прⷣте́чевѣ па́мѧть соверша́емъ: тогда̀ ᲂу҆́бѡ на блю́дѣ и҆сточа́ющи кро́вь, ны́нѣ же въ концѣ́хъ пролива́ющи и҆сцѣлє́нїѧ.

Дне́сь непреподобнодѣлоѻбра́знаѧ ма́ти ᲂу҆бі́йства, є҆́же ѿ беззако́ннагѡ сплете́нїѧ своегѡ̀, всескве́рнꙋю дще́рь, надъ всѣ́хъ прⷪ҇рѡ́къ бг҃оизѧ́щна бо́льшагѡ, ᲂу҆бїйственноѻбра́знымъ совѣ́томъ лꙋка́вствова: вражде́бномꙋ бо и҆́рѡдꙋ творѧ́щꙋ пи́ръ своегѡ̀ скве́рнагѡ рождества̀, съ клѧ́твою и҆спроси́ти ᲂу҆стро́и чꙋдото́чнꙋю бг҃опроповѣ́дника честнꙋ́ю главꙋ̀, є҆́же и҆ совершѝ пребезꙋ́мный, же́нскомꙋ плѧса́нїю да́въ тꙋ̀ возме́здїе, клѧ́твенный да́ръ. ѻ҆ба́че не преста̀ таи́нникъ хрⷭ҇то́ва прише́ствїѧ, бг҃оме́рзское смѣше́нїе и҆́хъ и҆ по кончи́нѣ ѡ҆блича́ти, но ѡ҆блича́ѧ вопїѧ́ше: не подоба́етъ тѝ, глаго́лѧ, прелюбодѣ́йствовати бра́та твоегѡ̀ фїлі́ппа женꙋ̀. ѽ рожде́нїѧ прⷪ҇рокоꙋбі́йственна, и҆ крове́й напо́лнена пи́ра. мы́ же благочестномꙋ́дреннѣ, во ᲂу҆сѣкнове́нїи прⷣте́чевѣ, бѣлоѡбразꙋ́юще пра́зднꙋемъ, ꙗ҆́кѡ въ благонаро́читый де́нь ра́дꙋющесѧ, и҆ ᲂу҆мо́лимъ сего̀ благоꙋсе́рдствовати трⷪ҇цꙋ, ѿ страсте́й безче́стїѧ и҆зба́вити на́съ, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Гла́съ д҃:

Рожде́нїе неподо́бно, и҆ пи́ръ безстꙋ́днѣйшїй и҆́рѡдъ соверши́лъ є҆́сть: любодѣ́йствомъ бо же́нскимъ ᲂу҆слажда́емь, и҆ нечести́вымъ женонеи́стовствомъ подстрѣка́емь, ѿсѣчѐ главꙋ̀ прⷣте́чевꙋ: но не ѿсѣчѐ ѧ҆зы́ка прⷪ҇ро́ческа, ѡ҆блича́ющагѡ безꙋ́мїе є҆гѡ̀. пролїѧ̀ кро́вь непови́ннꙋ, покры́ти хотѧ̀ грѣ́хъ беззако́ненъ: но ни ѡ҆ се́мъ скры̀ гла́са, вопїю́щагѡ всѣ̑мъ покаѧ́нїе. ѻ҆́нъ ᲂу҆́бѡ свеселѧ́шесѧ ᲂу҆бі́йствомъ: мы́ же спра́зднꙋемъ любо́вїю крести́телѧ і҆ѡа́нна блаже́нное заколе́нїе. предвари́ бо во а҆́дѣ жи́знь, проповѣ́дати сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдѧ́щымъ, свы́ше восто́къ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, є҆ди́наго многоми́лостиваго.

Прⷪ҇ро́ка и҆ мꙋ́ченика, и҆ крⷭ҇ти́телѧ сп҃сова, прїиди́те, лю́дїе, восхва́лимъ: се́й бо во пло́ти а҆́гг҃лъ сы́й, и҆́рѡда и҆з̾ѡбличи́лъ є҆́сть, пребеззако́ннагѡ любодѣѧ́нїѧ содѣ́ѧнїемъ ѡ҆сꙋди́въ є҆го̀. и҆ беззако́ннагѡ ра́ди плѧса́нїѧ, честна́ѧ глава̀ ѿсѣка́етсѧ, сꙋ́щымъ во а҆́дѣ благовѣствꙋ́ѧ и҆зъ ме́ртвыхъ воскрⷭ҇нїе: и҆ мо́литсѧ прилѣ́жнѡ гдⷭ҇еви, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Прⷪ҇ро́ка и҆ мꙋ́ченика, и҆ крⷭ҇ти́телѧ сп҃сова прїиди́те, лю́дїе, восхва́лимъ: ꙗ҆́кѡ бѣ́гаѧ въ пꙋсты́ни водворѧ́шесѧ, ме́дъ ди́вїй и҆ а҆крі́ды ꙗ҆ды́й, царѧ̀ беззако́ннꙋюща ѡ҆бличи́лъ є҆́сть: на́ше же малодꙋ́шїе ᲂу҆тѣша́ше, глаго́лѧ: пока́йтесѧ, прибли́жибосѧ црⷭ҇тво нбⷭ҇ное.

Сла́ва, гла́съ є҃. І҆ѡа́нна мона́ха:

Беззако́ннагѡ дѣѧ́нїѧ ѡ҆бличе́нїѧ ᲂу҆бѣжа́ти и҆́рѡдъ ᲂу҆мы́сливъ, главꙋ̀ твою̀, прⷣте́че, беззако́ннѣй женѣ̀ предадѐ па́костнѡ: не разꙋмѣ́ бо ѻ҆каѧ́нный ѡ҆блича́ѧ себѐ, на блю́дѣ ѡ҆бносѧ̀ ю҆̀. но ꙗ҆́кѡ чистоты̀ дѣ́тельный ᲂу҆чи́тель, и҆ покаѧ́нїѧ наста́вникъ спаси́тельный, моли́сѧ, крⷭ҇ти́телю хрⷭ҇то́въ, ѿ страсте́й безче́стїѧ и҆зба́вити на́съ.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Воспо́йте лю́дїе мт҃ри бг҃а на́шегѡ, воспо́йте: дне́сь бо всесвѣ́тлꙋю дꙋ́шꙋ свою̀, въ пречⷭ҇тыѧ дла̑ни, и҆зъ неѧ̀ вопло́щшагѡсѧ безъ сѣ́мене предае́тъ: є҆го́же и҆ мо́литъ непреста́ннѡ, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, самогла́сны, гла́съ в҃.

Покаѧ́нїѧ проповѣ́дниче і҆ѡа́нне крⷭ҇ти́телю, ѿсѣ́ченѣ бы́вшей твое́й главѣ̀, зе́млю ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ, занѐ зако́нъ бж҃їй вѣ̑рнымъ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, и҆ беззако́нїе потреби́лъ є҆сѝ: ꙗ҆́кѡ предстоѧ̀ престо́лꙋ нбⷭ҇нагѡ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, того̀ молѝ, поми́ловати дꙋ́шы на́шѧ.

Сті́хъ: Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ.

Зако́на ра́ди гдⷭ҇нѧ во главꙋ̀ ᲂу҆сѣкнове́нъ бы́лъ є҆сѝ, ѽ всест҃ы́й і҆ѡа́нне! ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ царѧ̀ ѕлочести́ва беззако́нновавша дерзнове́нїемъ непоро́чнымъ. тѣ́мже дивѧ́тсѧ тебѣ̀ вѡ́инства а҆́гг҃льскаѧ: сла́вѧтъ тѧ̀ ли́цы а҆пⷭ҇лъ и҆ мꙋ́чєникъ: чти́мъ твою̀ и҆ мы̀ лѣ́тнюю па́мѧть, всесла́вне, сла́вѧще ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, тебѐ вѣнча́вшꙋю, прⷣте́че блаже́нне.

Сті́хъ: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀.

И҆́же ѿ прⷪ҇ро́ка прⷪ҇ро́къ, и҆ бо́лїй прⷪ҇ро́кѡвъ бы́въ, и҆зъ чре́ва ма́тернѧ ѡ҆свѧще́нный въ слꙋже́нїе гдⷭ҇не, дне́сь ѿ беззако́нна царѧ̀ въ главꙋ̀ ᲂу҆сѣкнове́нъ бы́сть: и҆ безче́стнѡ плѧса́вшꙋю ѻ҆трокови́цꙋ, ꙗ҆́снѡ и҆ пре́жде ᲂу҆сѣкнове́нїѧ и҆ по ᲂу҆сѣкнове́нїи ѡ҆бличи́въ, посрамѝ грѣха̀ по́лкъ. и҆ сегѡ̀ ра́ди возопїе́мъ: крⷭ҇ти́телю і҆ѡа́нне, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе, прилѣ́жнѡ моли́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прⷣте́че сп҃совъ, ты̀ царѧ̀ и҆з̾ѡбличи́лъ є҆сѝ беззако́нїѧ не дѣ́лати. тѣ́мже и҆гра́нїе беззако́нныѧ жены̀, повинꙋ̀ и҆́рѡда ѿсѣщѝ твою̀ главꙋ̀: и҆ сегѡ̀ ра́ди ѿ востѡ́къ со́лнца да́же до за̑падъ, хва́льно и҆́мѧ твоѐ. дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко гдⷭ҇ꙋ, прилѣ́жнѡ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Безневѣ́стнаѧ дв҃о:

На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь два́жды, пи́санъ на ма́лѣй вече́рни: и҆ Бцⷣе дв҃о, є҆ди́ножды: и҆ чте́нїе.

На ᲂу҆́трени, по а҃-й каѳі́смѣ, сѣда́ленъ, гла́съ є҃.

Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:

Хода́таѧ согла́снѡ зако́на и҆ бл҃года́ти, вѣ́рнїи соше́дшесѧ восхва́лимъ: ꙗ҆́кѡ покаѧ́нїе на́мъ проповѣ́да, и҆ и҆́рѡда ꙗ҆́вѣ ѡ҆бличи́въ дерзнове́ннѣ, въ главꙋ̀ свою̀ ᲂу҆сѣ́ченъ бы́сть: и҆ ны́нѣ со а҆́гг҃лы живꙋ́щи, хрⷭ҇тꙋ̀ мо́литсѧ спасти́сѧ на́мъ.

Сла́ва, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Свѣ́тлꙋю твою̀ па́мѧть дне́сь творѧ́ще, сп҃са и҆ гдⷭ҇а моли́ти прилѣ́жнѡ, тѧ̀ мо́лимъ, прⷣте́че, всѣ́мъ да́ти согрѣше́нїй проще́нїе.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Те́плое застꙋпле́нїе сꙋ́щымъ въ бѣда́хъ, и҆ помо́щницꙋ на́шꙋ, и҆ къ бг҃ꙋ премѣне́нїе, є҆́юже тлѝ и҆зба́вихомсѧ, бцⷣꙋ вѣ́рнїи ᲂу҆блажа́емъ.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Поⷣ: Собезнача́льное сло́во:

И҆́же ѿ ложе́снъ прⷪ҇ро́ка ꙗ҆́вльшагосѧ на́мъ, и҆ ѿ непло́дове свѣти́льника вселе́ннѣй ꙗ҆́снѡ произше́дша, въ пѣ́снехъ восхва́лимъ хрⷭ҇то́ва крⷭ҇ти́телѧ, и҆ побѣдоно́сна страда́льца, предте́чꙋ і҆ѡа́нна: мо́литсѧ бо гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Ны́нѣ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ сп҃совъ крⷭ҇ти́тель, и҆ весели́тъ разꙋ́мнѣ помышлє́нїѧ вѣ́рныхъ, пꙋсты́ни красота̀, и҆ проро́кѡвъ печа́ть: тѣ́мже хрⷭ҇то́въ показа́сѧ прⷣте́ча, и҆ свидѣ́тель нело́женъ прише́ствїѧ тогѡ̀: дꙋхо́вными ᲂу҆̀бо пѣ́сньми согла́снѡ і҆ѡа́ннꙋ возопїе́мъ: прⷪ҇ро́че, проповѣ́дниче и҆́стины, моли́сѧ спасти́сѧ на́мъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆диви́шасѧ, чⷭ҇таѧ, всѝ а҆́гг҃лѡвъ ли́цы та́инствꙋ твоегѡ̀ рожде́нїѧ стра́шномꙋ, ка́кѡ и҆́же всѧ̑ содержа́й ма́нїемъ є҆ди́нымъ, ѡ҆б̾ѧ̑тїи твои́ми, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ содержи́тсѧ, и҆ прїе́млетъ нача́ло превѣ́чный, и҆ млеко́мъ пита́етсѧ всѧ́кое дыха́нїе пита́ѧй, неизрече́нною бла́гостїю; и҆ тѧ̀ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ бж҃їю мт҃рь хва́лѧще сла́вѧтъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Свирѣ́лей па́стырскихъ:

Прⷣте́ча, вѣ́рнїи, крⷭ҇ти́тель, и҆ а҆́гг҃лъ всѣ́хъ и҆зба́вителѧ, и҆́рѡда ѡ҆бличи́въ за беззако́нїе и҆рѡдїа́дино, ᲂу҆мира́етъ во главꙋ̀ ᲂу҆сѣ́ченъ: ꙗ҆́кѡ да и҆ сꙋ́щымъ во а҆́дѣ, со дерзнове́нїемъ благовѣсти́тъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ схо́дитъ та́мѡ плѣни́ти сме́рть.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Сло́во ѻ҆́ч҃ее на зе́млю сни́де, и҆ а҆́гг҃лъ свѣ́телъ бцⷣѣ глаго́лаше: ра́дꙋйсѧ, бл҃гослове́ннаѧ, ꙗ҆́же черто́гъ є҆ди́на сохра́ншаѧ, зача́тїе прїе́мши превѣ́чнагѡ бг҃а и҆ гдⷭ҇а: да ѿ пре́лести ꙗ҆́кѡ бг҃ъ спасе́тъ ро́дъ человѣ́ческїй.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе, матѳе́а, зача́ло н҃з.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Плѧса̀ ᲂу҆чени́ца вселꙋка́вагѡ дїа́вола, и҆ главꙋ̀ твою̀, прⷣте́че, мздꙋ̀ взѧ́тъ. ѽ пи́ра и҆спо́лнена крове́й! лꙋ́чше бѣ̀ не клѧ́тисѧ, и҆́рѡде беззако́нне, лжѝ внꙋ́че. а҆́ще ли же и҆ клѧ́лсѧ є҆сѝ, но не ѡ҆ добрѣ̀ клѧ́лсѧ: лꙋ́чше бѣ̀ солга́вшꙋ жи́знь полꙋчи́ти, не́же и҆́стинствовавшꙋ главꙋ̀ прⷣте́чевꙋ ᲂу҆сѣ́кнꙋти. но мы̀ крⷭ҇ти́телѧ, ꙗ҆́кѡ въ рожде́нныхъ жена́ми бо́льша, досто́йнѡ чтꙋ́ще ᲂу҆блажа́емъ.

Канѡ́на два̀, пе́рвый со і҆рмосо́мъ на и҃. І҆ѡа́нна мона́ха.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ѿ ᲂу҆тро́бы непло́дныѧ ꙗ҆́вльшасѧ прⷪ҇ро́ка, въ ложесна́хъ дѣви́ческихъ, во чре́вѣ носи́момꙋ неизрече́ннѡ, свѧще́ннагѡ воспое́мъ прⷣте́чꙋ.

Предѣ́лы є҆стества̀ превозше́дъ, пра́вды соблю́лъ є҆сѝ зако́ны, беззако́нное смѣше́нїе ѡ҆блича́ѧ, не ᲂу҆боѧ́всѧ царе́ва сꙋровства̀.

Зако́ннымъ млеко́мъ воспита́всѧ, законоположе́нїе совокꙋпле́нїѧ зако́ннагѡ, ꙗ҆́кѡ зако́на печа́ть запеча́тствꙋѧ, сопроти́вилсѧ є҆сѝ ме́рзскомꙋ прелюбодѣѧ́нїю.

Бг҃оро́диченъ:

Чи́ни тѧ̀ а҆́гг҃лъ, и҆ человѣ̑къ, безневѣ́стнаѧ мт҃и, восхвалѧ́ютъ непреста́ннѡ: зижди́телѧ бо си́хъ ꙗ҆́кѡ млⷣнца на ѡ҆б̾ѧ́тїихъ твои́хъ носи́ла є҆сѝ.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ, на ѕ҃. Кѵ́ръ а҆ндре́а кри́тскагѡ.

Гла́съ то́йже. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

И҆стрѧ́сшемꙋ въ мо́ри мꙋчи́тельство фараѡ́не, и҆ і҆и҃лѧ сꙋ́шею наста́вльшемꙋ пои́мъ хрⷭ҇тꙋ̀, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ во вѣ́ки.

Пꙋсты́ни кра́сное ѻ҆вча̀, заха́рїинъ пло́дъ, и҆ є҆лїсаве́тино па́че наде́жди прозѧбе́нїе, предповелѣва́етъ вѣ̑рнымъ торжествова́ти честнꙋ́ю є҆гѡ̀ па́мѧть.

Ѽ рожде́нїѧ и҆спо́лнена кро́ве! ѽ пи́ра ме́рзска! ᲂу҆бі́йствомъ бо пїѧ́нство и҆́рѡдъ растворѝ: трапе́за же є҆гѡ̀ скверноꙋбі́йства го́рькагѡ и҆спо́лнисѧ.

Ѡ҆бличи́вшаго и҆́рѡда беззако́ннꙋюща, вѣ́рнїи, и҆ ѿсѣче́нїе главы̀ претерпѣ́вша, воспои́мъ крⷭ҇ти́телѧ, ꙗ҆́кѡ за ре́вность бж҃їю ᲂу҆мерщвле́на.

Бг҃оро́диченъ:

Неѡпи́саннаго бг҃а сло́ва, всего̀ все́льшасѧ въ тѧ̀, родила̀ є҆сѝ, чⷭ҇таѧ бг҃ороди́тельнице, сꙋгꙋ́ба того̀, ꙗ҆́кѡ є҆ди́на сꙋ́ща сн҃а, воплоще́нна и҆зъ тебє̀ неизрече́ннѡ.

Катава́сїа: Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Дре́внихъ ꙗ҆́кѡ хода́тай, и҆ но́выхъ, прⷣте́че, є҆ѵⷢ҇льскихъ проповѣ́данїй, ты̀ предста́въ, смѣше́нїе беззако́нное мꙋчи́тельское ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, сла́внꙋю сме́рть ра́дꙋѧсѧ прїѧ́лъ є҆сѝ.

Ѿ ма́тере беззако́нныѧ преднаꙋчена̀ ѻ҆трокови́ца, ѡ҆б̾юродѣ́вшꙋ пїѧ́нствомъ, и҆́рѡдови речѐ: да́ждь на блю́дѣ главꙋ̀ і҆ѡа́нновꙋ, ма́тери да пода́мъ да́ръ возжелѣ́ненъ.

Ѡ҆бличе́нїѧ не терпѧ̀ безстꙋ́дный мꙋчи́тель, бг҃оно́снагѡ твоегѡ̀ ѧ҆зы́ка, сла́вне прⷣте́че, ѻ҆трокови́цѣ предае́тъ, же́нскимъ плѧса́нїемъ, честнꙋ́ю твою̀ страда́льнꙋю главꙋ̀, пресла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Всели́всѧ въ дв҃ꙋ тѣле́снѣ, гдⷭ҇и, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ человѣ́кѡмъ, ꙗ҆́коже подоба́ше ви́дѣти тѧ̀: ю҆́же и҆ показа́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ и҆́стиннꙋю бцⷣꙋ, и҆ вѣ̑рнымъ по́мощь, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ, є҆го́же пое́тъ всѧ̀ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Бо́лїй не воста̀ въ рожде́нныхъ жена́ми і҆ѡа́нна, взыва́ше хрⷭ҇то́съ и҆́стина: во ᲂу҆тро́бѣ бо позна̀ созда́нїе созда́вшаго, проповѣ́даше ма́тернимъ гла́сомъ.

Пе́рстомъ пе́рвѣе показа́въ а҆́гнца, и҆ ѧ҆зы́комъ второ́е и҆́рѡда ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, главо́ю же тре́тїе и҆сточа́еши чꙋдеса̀, ѿ зда́нна сосꙋ́да на́мъ.

Рожде́нїе сла́вно, крⷭ҇ти́телю хрⷭ҇то́въ, и҆ житїѐ твоѐ непоро́чно, и҆ пред̾изше́ствїе че́стно. и҆ показа́нїе стра́нно, сме́рть честна̀, и҆ погребе́нїе сла́вно.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃ъ сы́й, са́мъ себѐ и҆стощи́лъ є҆сѝ є҆диноро́дне, да спасе́ши ꙗ҆̀же созда́лъ є҆сѝ, и҆́хже ра́ди вочл҃вѣ́чилсѧ є҆сѝ вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, и҆ всѐ моѐ премѣни́въ є҆стество̀, приве́лъ є҆сѝ твоемꙋ̀ роди́телю.

Катава́сїа: Же́злъ во ѻ҆́бразъ:

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ѿ непло́дове просїѧ́въ сꙋдо́мъ бж҃їимъ, и҆ ᲂу҆́зы разрѣши́въ ѧ҆зы́ка ѻ҆́ч҃а, показа́лъ є҆сѝ со́лнце, денни́цꙋ ѡ҆зарѧ́ющее, и҆ лю́демъ въ пꙋсты́ни зижди́телѧ проповѣ́далъ є҆сѝ, а҆́гнца взе́млющаго мі́ра грѣхѝ. тѣ́мже ре́вностїю царѧ̀ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, въ пресла́внꙋю главꙋ̀ твою̀ ᲂу҆сѣ́ченъ бы́въ, приснопа́мѧтне, і҆ѡа́нне всехва́льне, моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ млⷣнца млеко́мъ пита́еши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Не могі́й терпѣ́ти ѡ҆бличе́нїѧ де́рзости, и҆́же зако́на томле́нїємъ пови́нный, ни де́рзость благоче́стїѧ, и҆́же скве́рными сластьмѝ растлѣ́нный, свѧза́въ блюдѧ́ше, невеще́ственнѡ гѡ́рнимъ пре́жде конца̀ ликѡ́мъ совокꙋплѧ́емаго.

Дꙋшевре́днымъ пїѧ́нствомъ, и҆ разжже́нїемъ блꙋ́днымъ поболѣ́въ, ѿда́нъ ѻ҆каѧ́нный, ѻ҆трокови́цы плѧса́нїемъ ножны́мъ свѧ́занъ, ᲂу҆бі́йца прⷪ҇ро́ка быва́етъ. зача́тъ бо пїѧ́нство блꙋда̀ ма́терь, и҆ лю́тое беззако́нїе породѝ.

Вои́стиннꙋ въ тебѣ̀ не солга̀ бжⷭ҇твенный гла́съ: ты́ бо во прⷪ҇ро́цѣхъ бо́льшїй є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́чествꙋ сподо́билсѧ ѿ са́мыѧ ᲂу҆тро́бы, въ несоверше́ннѣ тѣлесѝ, и҆ прорече́ннаго тобо́ю бг҃а сло́ва и҆ ви́дѣвъ, и҆ крⷭ҇ти́въ въ тѣлесѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ вѣ́рныхъ похвала̀ є҆сѝ, безневѣ́стнаѧ, ты̀ предста́тельница, ты̀, прибѣ́жище хрⷭ҇тїа́нъ, и҆ стѣна̀ и҆ приста́нище: къ сн҃ꙋ бо твоемꙋ̀ мольбы̑ но́сиши, всенепоро́чнаѧ, и҆ спаса́еши ѿ бѣ́дъ, вѣ́рою и҆ любо́вїю бцⷣꙋ чⷭ҇тꙋю тебѐ зна́ющыѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зъ горы̀ приѡсѣне́нныѧ, сло́ве, прⷪ҇ро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

Оу҆ѧсни́лъ є҆сѝ на́мъ хрⷭ҇то́во црⷭ҇тво, показа́лъ є҆сѝ лю́демъ пꙋти̑ покаѧ́нїѧ, и҆ и҆́рѡда ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ беззако́ннꙋюща, вели́кїй проповѣ́дниче і҆ѡа́нне мꙋ́дре.

Не терпѧ̀, крⷭ҇ти́телю, и҆́рѡдъ ѡ҆бличе́нїѧ, побѣди́сѧ гнѣ́вомъ и҆ за́вистїю и҆ го́рестїю: и҆ соблюда́ше вре́мѧ рожде́нїѧ, въ не́же ᲂу҆сѣчѐ главꙋ̀ твою̀, проповѣ́дниче хрⷭ҇то́въ.

Весели́сѧ, крⷭ҇ти́телю, да и҆гра́етъ дꙋ́хъ тво́й: ѡ҆блича́еши бо и҆ та́мѡ безбо́жнаго и҆́рѡда, и҆ сꙋ́щымъ во а҆́дѣ проповѣ́дꙋеши дꙋша́мъ, глаго́лѧ: спасе́нїе на́ше прибли́жисѧ,

Чꙋди́тсѧ землѧ̀ твоемꙋ̀ житїю̀, і҆ѡа́нне, проповѣ́дꙋетъ не́бо непра́ведное твоѐ заколе́нїе, и҆ сказꙋ́етъ мно́жество добродѣ́телей твои́хъ цр҃ковь воспѣва́ющи.

Бг҃оро́диченъ:

Роди́всѧ ѿ мт҃ре дв҃ы непоро́чныѧ, сохрани́лъ є҆сѝ чи́стꙋ по ржⷭ҇твѣ̀, и҆́же въ моѐ сꙋщество̀ ве́сь ѡ҆бле́ксѧ, грѣха̀ кромѣ̀.

Катава́сїа: Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и:

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Ма́терними наважде́ньми, цѣ́нꙋ плѧса́нїѧ ѕлоде́мѡнскагѡ, сꙋро́выѧ льви́цы сꙋровѣ́йшее и҆сча́дїе и҆спросѝ, ю҆́же и҆ ѕвѣ́рїе са́ми въ пꙋсты́ни почита́хꙋ, главꙋ̀ прⷣте́чи и҆ проповѣ́дника.

Ѽ твои́хъ неизрече́нныхъ и҆ непости́жныхъ сꙋде́бъ, человѣколю́бче! ꙗ҆́кѡ во ᲂу҆тро́бѣ є҆щѐ сꙋ́ща ма́терни, дх҃а ст҃а́гѡ прїѧ́телище бы́вша, и҆ возра́стша цѣломꙋ́дрїемъ и҆ чистото́ю, скверна́ваѧ и҆сплѧса̀ ѻ҆трокови́ца.

Любе́знѡ и҆ и҆́скреннѡ и҆зво́ли беззако́нною сопрѧже́нїе лю́бѧщемꙋ, къ рожде́ствєннымъ є҆гѡ̀ питїѧ́мъ, и҆ проро́че присовокꙋпи́ти ᲂу҆бі́йство, и҆ ча́шꙋ и҆спо́лненꙋ ст҃ы́хъ и҆ прⷪ҇ро́ческихъ крове́й, сластолю́бїемъ раствори́ти.

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃рне дерзнове́нїе, є҆́же къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆мꙋ́щи, пречⷭ҇таѧ, сро́днагѡ промышле́нїѧ є҆́же ѡ҆ на́съ не пре́зри, мо́лимсѧ: ꙗ҆́кѡ тебѐ и҆ є҆ди́нꙋ хрⷭ҇тїа́не ко влⷣцѣ, ѡ҆чище́нїе ми́лостивно предлага́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Пꙋсты́нное ѻ҆вча̀, и҆ вселе́ннѣй стѧжа́нїе прⷣте́ча, дне́сь гото́витъ дꙋхо́внꙋю трапе́зꙋ на́мъ.

Сласте́й раба̀ и҆ зако́нѡвъ престꙋ́пника, ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, і҆ѡа́нне, и҆́рѡда, и҆рѡдїа́ды го́рькаго рачи́телѧ.

И҆рѡдїа́да плѧ́шетъ, і҆ѡа́ннъ вѧ́жетсѧ и҆ закала́етсѧ: ѽ пїѧ́нства и҆́рѡдова! ѽ несмы́сльства дꙋшѝ є҆гѡ̀!

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннаѧ горо̀, ѿ неѧ́же ка́мень ѿсѣче́сѧ безъ рꙋ́къ пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆сыри́вшисѧ бг҃ꙋ и҆ сло́вꙋ, всенепоро́чнаѧ, пло́тїю.

Катава́сїа: Ѽ треблаже́нное дре́во:

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Ѡ҆ за́повѣдехъ зако́на бѣ́дствꙋѧй, бл҃же́нне, ѡ҆бличе́ньми наказꙋ́еши беззако́нновавшаго: не бы́лъ бо є҆сѝ тро́сть вра́жїихъ вѣ́трѡвъ коле́блема дꙋнове́ньми.

Кро́вїю закла́нїѧ глава̀ ка́плющи твоѧ̀, принесе́сѧ блꙋ́днымъ по́двигомъ, вмѣ́стѡ мзды̀, и҆́рѡда ѡ҆блича́ющи и҆ по кончи́нѣ, ꙗ҆́кѡ є҆стество̀ смѣси́вша.

Въ пꙋсты́нѧхъ ходѧ̀, власы̑ велбꙋ̑жи покрыва́емь, во ѻ҆́вѣхъ ᲂу҆́бѡ ꙗ҆́кѡ свѣтосїѧ́ннѡ жи́лъ є҆сѝ ца́рски: во ѻ҆́вѣхъ же ꙗ҆́кѡ ца́рскꙋ ѡ҆бносѧ̀ красотꙋ̀, надъ страстьмѝ воцари́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Да и҆зба́вимсѧ ѿ лю̑тъ прегрѣше́нїй, моли́твами твои́ми, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, и҆ да ᲂу҆лꙋчи́мъ, прест҃а́ѧ, бжⷭ҇твенное сїѧ́нїе, и҆зъ тебє̀ неизрече́ннѡ воплоще́ннагѡ сн҃а бж҃їѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́ка и҆зба́вилъ є҆сѝ и҆зъ глꙋбины̀ преиспо́днїѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ менѐ ѿ грѣхѡ́въ мои́хъ и҆зба́ви, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ, и҆ ᲂу҆пра́ви живо́тъ мо́й, молю́сѧ.

Оу҆сѣче́нїе честны́ѧ и҆ всехва́льныѧ твоеѧ̀ главы̀, прⷣте́че хрⷭ҇то́въ, почита́юще, сла́вимъ твою̀ приснохва́льнꙋю и҆ всемі́рнꙋю па́мѧть, пребл҃же́нне.

Ѽ скве́рнагѡ гоще́нїѧ! ѽ го́рькагѡ рожде́нїѧ! ѽ пїѧ́нства скве́рнагѡ, и҆́рѡда беззако́ннагѡ! содержи́мь бы́сть къ беззако́нїю, и҆ ѡ҆блича́емь прⷪ҇ро́ка ᲂу҆би́ти поꙋчава́етсѧ.

Плѧса́вши но́воѧ є҆гѵ́птѧнынѧ посредѝ пи́ра скве́рненѡ, главꙋ̀ и҆спросѝ, сеѧ̀ ѡ҆бличи́вшꙋю роди́тельницꙋ, и҆ и҆́рѡдовꙋ нало́жницꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же ны́нѣ сн҃ъ дв҃ы, пе́рвѣе сн҃ъ ѻ҆ч҃ь показа́сѧ, не и҆́нъ разꙋмѣва́емь, ѿ ви́димагѡ, а҆́ще и҆ пребы́сть є҆ди́нъ во ѻ҆бою̀ соверше́нъ.

Катава́сїа: Во́днагѡ ѕвѣ́рѧ во ᲂу҆тро́бѣ:

Конда́къ, гла́съ є҃:

Прⷣте́чево сла́вное ᲂу҆сѣкнове́нїе, смотре́нїе бы́сть нѣ́кое бжⷭ҇твенное: да и҆ сꙋ́щымъ во а҆́дѣ сп҃сово проповѣ́сть прише́ствїе. да рыда́етъ ᲂу҆́бѡ и҆рѡді́а, беззако́нное ᲂу҆бі́йство и҆спроси́вши: не зако́нъ бо бж҃їй, ни живы́й вѣ́къ возлюбѝ, но притво́рный привре́менный.

І҆́косъ:

Рожде́нїе и҆́рѡдово всѣ̑мъ ꙗ҆ви́сѧ непреподо́бно, є҆гда̀ посредѝ пита́ющихсѧ глава̀ постѧ́щагѡсѧ предложи́сѧ, ꙗ҆́коже снѣ́дь: ра́дости совокꙋпи́сѧ печа́ль, и҆ смѣ́хъ раствори́сѧ го́рькое рыда́нїе: ꙗ҆́кѡ главꙋ̀ крⷭ҇ти́телевꙋ на блю́дѣ носѧ̀, предъ всѣ́ми вни́де, ꙗ҆́коже речѐ, ѻ҆трокови́ца. и҆ клѧ́твы ра́ди рыда́нїе нападѐ на всѧ̑ возлежа́щыѧ тогда̀ съ царе́мъ. не бо̀ ѡ҆бвеселѝ ѻ҆́нѣхъ, нижѐ и҆́рѡда самаго̀. рече́ бо: ѡ҆скорбѣ́ша печа́лїю не и҆́стинною, но притво́рною, привре́менною.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снисхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Блꙋ́днымъ жела́нїемъ, лю́тымъ же пїѧ́нствомъ воѡрꙋже́нъ, прирази́всѧ разсѣ́десѧ, къ воздержа́нїѧ столпꙋ̀ непрекло́нномꙋ, и҆ цѣломꙋ́дрїѧ ко гра́дꙋ неразрꙋши́момꙋ, хрⷭ҇то́вꙋ крⷭ҇ти́телю, и҆́рѡдъ беззако́нный.

Не ᲂу҆жасе́сѧ, прⷣте́че, не ᲂу҆стыдѣ́сѧ, не ѡ҆слабѣ̀ наꙋче́ннаѧ дїа́воломъ, твою̀ приносѧ́щи честнꙋ́ю главꙋ̀, безсты́днѡ на блю́дѣ, наважде́нїемъ ма́тернимъ прельсти́вши ᲂу҆́мъ.

Ꙗ҆́кѡ свѣти́льникъ просїѧ́лъ є҆сѝ, предпосла́всѧ же ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ проповѣ́дꙋеши а҆́гнца бж҃їѧ ꙗ҆́вльшагосѧ хрⷭ҇та̀, ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ мече́мъ во главꙋ̀ ᲂу҆сѣ́клсѧ є҆сѝ, предвозвѣща́ѧ того̀ и҆ сꙋ́щымъ во а҆́дѣ мє́ртвымъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́вльшесѧ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, ѡ҆сꙋжде́нїѧ дре́внѧгѡ паде́нїѧ, ꙗ҆вле́ннꙋю винꙋ̀ свобожде́нїѧ, тѧ̀, мт҃и дв҃о, съ сн҃омъ твои́мъ, да́вшемꙋ и҆зба́вꙋ ѡ҆ на́съ себѐ, при́снѡ сла́вимъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ нача́лѣ зе́млю ѡ҆снова́вый, и҆ нб҃са̀ сло́вомъ ᲂу҆тверди́вый, бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Зако́нъ бж҃їй проповѣ́дꙋѧ і҆ѡа́ннъ, ѕлочести́вагѡ не ᲂу҆боѧ́сѧ и҆́рѡда, беззако́ннꙋющаго ᲂу҆цѣломꙋ́дрити: ѻ҆́гнь бо бѣ̀ въ не́мъ грѣха̀ є҆гѡ̀.

Ѽ главы̀ ꙗ҆́снѡ законополага́ющїѧ, и҆ ѿ землѝ и҆́рѡдꙋ провозглаша́ющїѧ: не достои́тъ тебѣ̀ беззако́ннꙋющꙋ багрѧни́цꙋ носи́ти, ꙗ҆́кѡ мꙋчи́тельскꙋю ѻ҆де́ждꙋ.

Ѻ҆рꙋ̑жїи скве́рными беззако́нный и҆́рѡдъ воѡрꙋжи́всѧ, съ клѧ́твою и҆сполнѧ́ше беззако́нїе, гоще́нїѧ пїѧ́нство и҆мѣ́ѧ та́мѡ, сво́инствꙋющее томꙋ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Безпло́тенъ сы́й, непрело́жнѡ воплоти́сѧ: безлѣ́тенъ сы́й, во вре́мени позна́сѧ ѿ дв҃ы, всѣ́хъ зижди́тель, несмѣ́снѡ пребы́въ ꙗ҆́коже бѣ̀, и҆ бы́въ ꙗ҆́коже не бѣ̀.

Катава́сїа: Безꙋ́мное велѣ́нїе:

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Предтекі́й ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ бжⷭ҇твенное страда́нїе, въ преиспо́днихъ мече́мъ быва́етъ прⷪ҇ро́къ и҆ вѣ́стникъ та́мошнѧгѡ прише́ствїѧ твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ гла́съ сло́ва і҆ѡа́ннъ взыва́ѧ: ме́ртвїи животода́вца, слѣпі́и свѣтода́вца, плѣне́ннїи и҆зба́вителѧ, хрⷭ҇та̀ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Дв҃и́ческагѡ ржⷭ҇тва̀ предте́къ ѿ непло́дове, ны́нѣ во́льнагѡ всѧ̑ созда́вшагѡ бы́сть распѧ́тїѧ предше́ственникъ, ᲂу҆сѣкнове́нїемъ, главны́мъ, сꙋ́щымъ во а҆́дѣ зовы́й: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Главѣ̀ твое́й ѿ тѣлесѐ ѿѧ́тѣ бы́вши, прⷣте́че, твое́ю пло́тїю дꙋша̀ владѧ́щаѧ ѿ сеѧ̀ раздѣли́сѧ: но бж҃ество̀ ѿ пло́ти є҆мманꙋ́ила не разлꙋчи́сѧ ѿсю́дꙋ, и҆ ко́сть не сокрꙋши́сѧ бг҃а и҆ влⷣки. тѣ́мже превозно́симъ є҆го̀ во вѣ́ки всѧ̑.

Бг҃оро́диченъ:

Гдⷭ҇ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ ꙗ҆́звы и҆ гноє́нїѧ ми́лостивною мольбо́ю твое́ю, дв҃о, ѡ҆чи́сти, и҆ па́дша возста́ви. спаси́ мѧ, всенепоро́чнаѧ, блꙋ́днаго, спасѝ: ты́ бо мѝ є҆сѝ предста́тельница и҆ застꙋпле́нїе, є҆ди́на чⷭ҇таѧ и҆ бл҃гослове́ннаѧ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

На горѣ̀ ст҃ѣ́й просла́вльшасѧ, и҆ въ кꙋпинѣ̀ ѻ҆гне́мъ приснодв҃ы мѡѷсе́ови та́йнꙋ ꙗ҆́вльшаго, гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Проповѣ́давый хрⷭ҇то́во прише́ствїе сꙋ́щымъ во а҆́дѣ, вѣ́рою возвѣща́ѧ, болѣ̑зни рѣша́ѧй прихо́дитъ гдⷭ҇ь сла́вы: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Въ темни́цѣ тѧ̀ затворѝ и҆́рѡдъ, і҆ѡа́нне, втора́го и҆лїю̀, и҆ желѣ́зными ᲂу҆́зы свѧза́въ ᲂу҆бѝ, покаѧ́нїѧ и҆ црⷭ҇твїѧ вѣ́рнаго свѧщеннопроповѣ́дника.

Ѽ трапе́зы кро́ве и҆спо́лненныѧ! ѽ снѣ́дей (с. 553) ᲂу҆бі́йствомъ растворе́нныхъ! ѽ пи́ра и҆спо́лнена сꙋ́етства! ѽ безчеловѣ́чїѧ и҆ скверноꙋбі́йства и҆́рѡда беззако́ннагѡ!

Бг҃оро́диченъ:

Горѣ̀ ве́сь, и҆ до́лѣ ве́сь, сло́ве, въ нѣ́дрѣхъ ѻ҆́ч҃ихъ, и҆ мт҃ре твоеѧ̀, ве́сь бг҃ъ, и҆ ве́сь є҆стество́мъ чл҃вѣ́къ, є҆ди́нъ ѵ҆поста́сїю, и҆ сꙋгꙋ́бъ є҆стество́мъ є҆сѝ, ми́лостиве.

Катава́сїа: Бл҃гослови́те ѻ҆́троцы:

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Оу҆страши́сѧ по́лкъ лꙋка́вый, и҆ сегѡ̀ предста́тель дїа́волъ, бг҃осло́внагѡ твоегѡ̀, прⷪ҇ро́че, ѧ҆зы́ка, хрⷭ҇та̀ проповѣ́давшагѡ, и҆ ѻ҆трокови́цею скве́рною, и҆́рѡда повинꙋ̀ главꙋ̀ ᲂу҆сѣщѝ твою̀: но мы́ тѧ крⷭ҇ти́телѧ велича́емъ.

Оу҆до́ль ᲂу҆́бѡ є҆стества̀ смире́на возвы́сисѧ, и҆ хо́лмъ смири́сѧ сме́ртныѧ горды́ни: гла́съ бо вопїю́щагѡ воззва̀ въ пꙋсты́нѧхъ свѣ́та, во а҆́довыхъ жили́щахъ, врата̀ возьми́тесѧ: цр҃ь бо всѣ́хъ вни́детъ.

Трепе́щꙋтъ стра̑сти человѣ́чєскїѧ, и҆ стра́хомъ ѿбѣга́ютъ де́мѡни, ѡ҆сѣне́нїемъ ѿ бг҃а тебѣ̀ да́нныѧ благода́ти. но ѿ ѻ҆бои́хъ и҆скꙋше́нїй ста́до твоѐ и҆зба́ви, гдⷭ҇нь прⷣте́че, вѣ́рою тѧ̀ при́снѡ велича́ющее.

Бг҃оро́диченъ:

Напрѧзѝ, и҆ ᲂу҆спѣва́й, и҆ црⷭ҇твꙋй, сн҃е бг҃ома́тере, і҆сма́ильтєскїѧ лю́ди покарѧ́ѧ борю́щыѧ на́съ, правосла́вномꙋ во́инствꙋ побѣ̑ды да́рꙋѧ на ва́рвары врагѝ, мольба́ми ро́ждшїѧ тѧ̀, сло́ве бж҃їй.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ во ѻ҆гнѝ и҆ кꙋпинѣ̀, рождество̀ приснодв҃ы, въ на́ше вѣ́рныхъ спасе́нїе, пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Па́ки є҆заве́ль ликꙋ́етъ на и҆лїю̀, па́ки є҆гѵ́птѧнынѧ і҆ѡ́сифа и҆́щетъ, прⷪ҇ро́ка же и҆ крⷭ҇ти́телѧ сп҃сова, ны́нѣ ꙗ҆́вльшаѧсѧ и҆рѡдїа́да скверна́ваѧ.

Во главꙋ̀ ᲂу҆сѣ́ченъ бы́въ, і҆ѡа́нне, ѿ и҆́рѡда, сꙋ́щымъ во а҆́дѣ дꙋша́мъ посла́лсѧ є҆сѝ, проповѣ́дати грѧдꙋ́щаго, и҆ тѣ́хъ спастѝ всѣ́хъ, пре́жде сконча́вшихсѧ вѣ́рныхъ ѿ а҆да́ма.

Свѣти́льникъ свѣ́та, и҆ гла́съ сло́ва сы́й, проповѣ́дникъ а҆́гнца бж҃їѧ, пꙋсты́нное ѻ҆вча̀, і҆ѡа́нне честны́й мꙋ́чениче гдⷭ҇ень, молѝ спасти́сѧ пою́щымъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на въ жена́хъ по ржⷭ҇твѣ̀ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ дв҃а, є҆ди́на въ жена́хъ ты̀, бг҃ороди́тельнице, показа́ласѧ є҆сѝ: є҆ди́на разрѣши́ла є҆сѝ ѿ болѣ́зни є҆́ѵꙋ, и҆ перворо́днꙋю и҆зсꙋши́ла є҆сѝ клѧ́твꙋ.

Катава́сїа: Та́инъ є҆сѝ, бцⷣе, ра́й:

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Оу҆ченикѡ́мъ зрѧ́щымъ:

Во прⷪ҇ро́цѣхъ бо́льша позна́на, и҆ а҆пⷭ҇лъ пред̾избра́нна бы́вша, пѣ́сньми похва́льными вѣнча́емъ прⷣте́чꙋ бл҃года́ти: во главꙋ́ бо ᲂу҆сѣ́ченъ бы́сть, зако́на ра́ди гдⷭ҇нѧ.

Сла́ва:

Скве́рный и҆́рѡдъ, чистоты̀ сади́телю, тебѣ̀, крⷭ҇ти́телю сп҃совъ, главꙋ̀ ᲂу҆сѣчѐ льсти́внѣ, ѡ҆бличе́нїй же твоегѡ̀ ѧ҆зы́ка посѣщѝ ника́коже возмо́же.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́же клѧ́твꙋ мїрскꙋ́ю бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, чⷭ҇таѧ, потре́бльши, ста́до тебѣ̀ молѧ́щеесѧ вѣ́рнѡ, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆зба́ви моли́твами твои́ми, ѻ҆трокови́це.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ и҃. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ! ꙳ свѧще́ннꙋю главꙋ̀, ꙳ и҆ а҆́гг҃лѡмъ говѣ́йнꙋю, ꙳ нечи́стаѧ блꙋдни́ца ноша́ше ѻ҆трокови́ца, ꙳ ѡ҆бличи́вшꙋю дѣѧ́нїе беззако́нно, ꙳ прелюбодѣ́йцѣ ма́тери принесѐ. ꙳ ѽ неизрече́ннагѡ твоегѡ̀ терпѣ́нїѧ, чл҃вѣколю́бче! ꙳ и҆́мже, хрⷭ҇тѐ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Два́жды.

Ѽ и҆́рѡдова ѡ҆камене́нїѧ! ꙳ ѡ҆безче́стивый бг҃а ꙳ зако́нными престꙋпле́ньми, ꙳ клѧ́твы соблюде́нїемъ ле́стнѣ лицемѣ́рствꙋетъ, ꙳ и҆ къ прелюбодѣѧ́нїю ᲂу҆бі́йство прилага́етъ, ꙳ сѣ́товати творѧ́йсѧ. ꙳ ѽ неизглаго́ланнагѡ твоегѡ̀ милосе́рдїѧ, влⷣко! ꙳ и҆́мже, хрⷭ҇тѐ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Ѽ па́че ᲂу҆ма̀ ᲂу҆дивле́нїѧ! ꙳ прⷪ҇ро́кѡвъ печа́ть, ꙳ земны́й а҆́гг҃лъ, ꙳ блꙋ́дномꙋ плѧса́нїю показꙋ́етсѧ цѣна̀, ꙳ бг҃осло́вный ѧ҆зы́къ, ꙳ предпосыла́етсѧ и҆ сꙋ́щымъ во а҆́дѣ хрⷭ҇то́въ провозвѣ́стникъ. ꙳ ѽ неска́заннагѡ твоегѡ̀ промышле́нїѧ, влⷣко! ꙳ и҆́мже, хрⷭ҇тѐ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ благоꙋтро́бенъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Па́ки и҆рѡді́а бѣ́ситсѧ, па́ки смꙋща́етсѧ. ѽ плѧса́нїѧ льсти́вна, и҆ пи́ра съ ле́стїю! крⷭ҇ти́тель ᲂу҆сѣка́шесѧ, и҆ и҆́рѡдъ смꙋща́шесѧ. моли́твами, гдⷭ҇и, твоегѡ̀ прⷣте́чи, ми́ръ пода́ждь дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ:

Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ, тропа́рь прⷣте́чи. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Всѧ̑ па́че смы́сла. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ дае́тсѧ ст҃ы́й є҆ле́й бра́тїи ѿ канди́ла ст҃а́гѡ прⷣте́чи. И҆ ча́съ а҃. На а҃- мъ часѣ̀, тропа́рь и҆ конда́къ прⷣте́чи. И҆ коне́чный ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и, бл҃жє́нна ѿ канѡ́на а҃-гѡ, пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ в҃-гѡ ѕ҃-ѧ, на д҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й, внегда̀ моли́тимисѧ къ тебѣ̀: А҆пⷭ҇лъ дѣѧ́нїй, зача́ло л҃г. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃ Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ: Сті́хъ: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ до́мꙋ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ. Є҆ѵⷢ҇лїе ма́рка, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

На трапе́зѣ ᲂу҆тѣше́нїе бра́тїи, кромѣ̀ сы́ра и҆ ꙗ҆и́цъ и҆ ры́бы: ꙗ҆ди́мъ же два́жды дне́мъ, а҆́ще среда̀, и҆лѝ пѧто́къ.

[Зрѝ] Вѣ́домо же бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ а҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ се́й въ недѣ́лю, предварѧ́етъ всѧ̑ слꙋ́жба воскрⷭ҇на на вече́рни и҆ на ᲂу҆́трени, и҆ на лїтꙋргі́и.

Зрѝ по́стнагѡ сегѡ̀ ᲂу҆ста́ва на ᲂу҆сѣкнове́нїе честны́ѧ главы̀ прⷣте́чевы, дре́вними ст҃ы́ми ѻ҆тцы̀ въ сі́й де́нь завѣща́ннагѡ.

Сꙋ́ть ᲂу҆́бѡ нѣ́цыи предаю́тъ, ка́чествꙋ бы́ти тогда̀ снѣ́дей, а не постꙋ̀: ѡ҆ то́мъ бо не возмого́хомъ ничто́же ѡ҆брѣстѝ напи́сано въ разли́чныхъ тѵ́пїцѣхъ, но па́че досто́итъ въ то́й де́нь всѧ́кѡ воздержа́тисѧ посто́мъ, пострада́вшагѡ ра́ди за и҆́стинꙋ прⷪ҇ро́ка, и҆ проповѣ́давшагѡ во а҆́дѣ гдⷭ҇а: разрѣше́нїю же бы́ти то́чїю на древѧ́ное ма́сло, и҆ прѡ́чаѧ ѿ разли́чныхъ ѻ҆во́щнагѡ плода̀, и҆ по мѣ́рѣ є҆ди́ной ча́шицѣ вїна̀ въ сла́вꙋ бж҃їю, трꙋда̀ ра́ди бдѣ́ннагѡ. Всѧ́кѡ бо досто́итъ на́мъ въ то́й де́нь сѣ́тованїемъ ᲂу҆ны́лымъ бы́ти, а҆ не чревоꙋгожде́нїе и҆мѣ́ти воздержа́тельнагѡ ра́ди житїѧ̀ ст҃а́гѡ, и҆ скверноꙋбі́йственнагѡ кровопроли́тїѧ є҆гѡ̀ ѿ и҆́рѡда: поне́же ᲂу҆сѣ́чена бы́сть глава̀ прⷣте́чева на пирꙋ̀ плѧса́нїемъ блꙋ́дныѧ плѧса́вицы, и҆ чревоꙋго́дїемъ, и҆ разли́чныхъ живо́тныхъ закла́нїемъ и҆ кровопроли́тїемъ. На́мъ же ни є҆ди́нагѡ ѿ таковы́хъ живо́тныхъ, и҆зъ ни́хже кро́вь и҆злива́етсѧ, но нижѐ ры́бъ (кро́вь бо и҆мѣ́ютъ, а҆́ще и҆ въ водѣ̀ жи́тельствꙋютъ, и҆ ѿ тва́рей живо́тныхъ сꙋ́ть) подоба́етъ вкꙋша́ти: да не соѻ́бщницы ꙗ҆ви́мсѧ и҆́рѡдовꙋ чревоꙋго́дїю. Ка́кѡ бо крⷭ҇ти́телево честно́е ᲂу҆сѣкнове́нїе почти́ти восхо́щемъ; мѧ́со ли хо́щемъ ꙗ҆́сти, и҆лѝ ѿ и҆́ныхъ разли́чныхъ бра́шенъ многоцѣ́нныхъ; а҆ ѻ҆́нъ живѧ́ше въ пꙋсты́ни безво́днѣй, и҆ безтра́внѣй, ни хлѣ́ба ꙗ҆дѧ́ше, ни трапе́зы и҆мѧ́ше. Вїно́ ли пїе́мъ, а҆ ѻ҆́нъ никогда́же пїѧ́ше вїна̀, ни и҆на́гѡ питїѧ̀ мїрска́гѡ: ни въ хра́мѣхъ живѧ́ше, но подъ ка́менемъ вкопа́всѧ живѧ́ше. Сто́лъ, и҆ трапе́за, и҆ ѻ҆́дръ є҆мꙋ̀ бѧ́ше землѧ̀, ра́звѣ ра́ди нꙋ́жды є҆сте́ственныѧ, є҆ди́ною дне́мъ вкꙋша́ше а҆крі́ды и҆ ме́дъ ди́вїй: ча́ша же є҆мꙋ̀ приго́рщи бѧ́ше, а҆ питїѐ и҆зъ ка́мене текꙋ́щаѧ вода̀. Тѣ́мже, бра́тїе, ᲂу҆се́рднѡ почти́мъ де́нь се́й, моли́твою и҆ посто́мъ въ цѣломꙋ́дрїи, ѿбѣжи́мъ пїѧ́нственнагѡ сегѡ̀ ѕла́гѡ нра́ва: а҆́ще бо кто̀ невѣ́рствїемъ ѡ҆держи́мь бꙋ́детъ, и҆ ᲂу҆зако́неннагѡ сегѡ̀ многоразсꙋди́тельнагѡ повелѣ́нїѧ не сохрани́тъ, таковы́й ѕлѣ̀ па̑гꙋбныѧ напа̑сти постра́ждетъ. Пра́вѡ содержа́щихъ же по́двигъ се́й, гдⷭ҇и, благословѝ, и҆ ᲂу҆пра́ви моли́твами ст҃а́гѡ прⷣте́чи.

Комментарии для сайта Cackle