Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ л҃а-й де́нь. Положе́нїе честна́гѡ по́ѧса прест҃ы́ѧ бцⷣы.

Ве́черъ ѻ҆бы́чнаѧ каѳі́сма.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ д҃. Поⷣ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ра́ка, содержа́щаѧ, бцⷣе, по́ѧсъ тво́й, ꙳ кївѡ́тъ ѡ҆свѧще́нїѧ рабѡ́мъ твои̑мъ, ꙳ и҆ свѧще́нное ѡ҆гражде́нїе, ꙳ и҆ сла́ва и҆ похвала̀, ꙳ и҆ и҆сцѣле́нїй и҆сто́чникъ, ꙳ всегда̀ познава́етсѧ. ꙳ и҆дѣ́же дне́сь свѧще́ннѡ собра́вшесѧ, ꙳ воспѣва́емъ мнѡ́гаѧ твоѧ̑ вели̑чїѧ, ꙳ и҆ чꙋде́съ пꙋчи́нꙋ.

Два́жды.

Сѐ мѣ́сто пресла́вно, ꙳ сѐ хра́мъ присносвѣ́телъ, ꙳ въ не́мже сокро́вище положи́сѧ, ꙳ бг҃оѻтрокови́цы по́ѧсъ чⷭ҇тны́й бл҃года́тїю. ꙳ пристꙋпи́те человѣ́цы, ꙳ просвѣще́нїе и҆ ѡ҆чище́нїе проѧвле́ннѡ почерпи́те, ꙳ и҆ возопі́йте благода́рнымъ се́рдцемъ: ꙳ прест҃а́ѧ, благослови́мъ тѧ̀, дв҃о, ꙳ спаса́емїи ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ.

Два́жды.

Ст҃о́е положе́нїе, бцⷣе, ꙳ по́ѧса твоегѡ̀, ꙳ пра́здникъ стѧжа́хомъ веселѧ́щесѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ гра́дꙋ твоемꙋ̀ дне́сь да́ти благоизво́ли ꙳ сщ҃е́нное препоѧ́санїе, ꙳ храни́лище некра́домо, ꙳ да́ръ че́стенъ, ꙳ неѿе́млемо бога́тство, ꙳ и҆сцѣле́нїй рѣкꙋ̀, ꙳ и҆спо́лненꙋ дарова́нїй дꙋхо́вныхъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃:

Ꙗ҆́кѡ вѣнце́мъ пресвѣ́тлымъ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, по́ѧсомъ твои́мъ ст҃ы́мъ, цр҃ковь бж҃їѧ ѡ҆бложи́сѧ, и҆ свѣ́титсѧ ра́дꙋющисѧ дне́сь, и҆ та́йнѡ ликовствꙋ́етъ, влⷣчце, вопїю́щи тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, дїади́мо честна́ѧ и҆ вѣ́нче бжⷭ҇твенныѧ сла́вы: ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на сла́вы и҆сполне́нїе и҆ вѣ́чное весе́лїе: ра́дꙋйсѧ, къ тебѣ̀ притека́ющымъ приста́нище и҆ предста́тельнице и҆ спасе́нїе на́ше.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Подала̀ є҆сѝ гра́дꙋ твоемꙋ̀ по́ѧсъ тво́й, пресла́внаѧ, тве́рдое ѡ҆гражде́нїе, ꙳ сегѡ̀ ѡ҆б̾е́млющь ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀ ꙳ бжⷭ҇твенными дѣ́йствы, и҆ непобори́мь ѿ врагѡ́въ соблюда́ющь, ꙳ любо́вїю зовꙋ́щꙋ: ꙳ крѣ́пость моѧ̀ и҆ держа́ва, и҆ благолѣ́пно ра́дованїе, ꙳ сн҃ъ тво́й и҆ гдⷭ҇и, ꙳ є҆ди́нъ є҆́сть бл҃гоꙋтро́бный.

Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀ и҆ кївѡ́тъ ст҃ы́ни твоеѧ̀.

Честны́мъ вѣнце́мъ благоче́стнѡ ца́рствꙋющїи, ꙳ твои́мъ по́ѧсомъ, пречⷭ҇таѧ, ꙳ свѣ́тлѡ ѡ҆бложе́ннїи, ꙳ твои́ми хва́лѧтсѧ бжⷭ҇твенными вели́чествы, ꙳ и҆ стра́шни врагѡ́мъ борю́щымъ при́снѡ познава́ютсѧ ꙳ хва́лѧще тѧ̀, и҆ зовꙋ́ще ꙳ па́че сло́ва рожде́нномꙋ и҆зъ тебє̀: ꙳ і҆и҃се пресла́вне, ꙳ спасѝ всѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи.

Препоѧ́ши си́лою на́съ, дв҃о, по́ѧса твоегѡ̀, ꙳ на врагѝ ᲂу҆крѣплѧ́ющи, ꙳ стра̑сти покарѧ́ющи ꙳ при́снѡ мꙋ́чащыѧ и҆ борю́щыѧ, ꙳ и҆ побѣди́тельное на́мъ безстра́стїе при́снѡ подаю́щи, ꙳ чи́стѡ сла́вити тѧ̀, ꙳ и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ вопи́ти прилѣ́жнѡ: ꙳ і҆и҃се всеси́льне, ꙳ сп҃сѝ всѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Смы́слъ ѡ҆чи́стивше и҆ ᲂу҆́мъ, со а҆́гг҃лы и҆ мы̀ торжествꙋ́емъ, свѣ́тлѡ начина́юще дв҃дскꙋю пѣ́снь ѻ҆трокови́цѣ, невѣ́стѣ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, воскреснѝ, гдⷭ҇и, глаго́люще, въ поко́й тво́й, ты̀, и҆ кївѡ́тъ ст҃ы́ни твоеѧ̀: ꙗ҆́кѡ бо пала́тꙋ краснꙋ̀ сїю̀ ᲂу҆краси́въ, и҆ причтѐ ю҆̀ гра́дꙋ твоемꙋ̀, влⷣко, стро́ити и҆ покрыва́ти ѿ сꙋпоста́тныхъ пога̑нъ, держа́вною си́лою твое́ю, моли́твами є҆ѧ̀.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Бцⷣе приснодв҃о, человѣ́кѡвъ покро́ве, ри́зꙋ и҆ по́ѧсъ пречⷭ҇тагѡ твоегѡ̀ тѣлесѐ, держа́вное гра́дꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆бложе́нїе дарова́ла є҆сѝ, безсѣ́меннымъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, нетлѣ́нна пребыва́ющи: ѡ҆ тебѣ́ бо и҆ є҆стество̀ ѡ҆бновлѧ́етсѧ и҆ вре́мѧ. тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, ми́ръ гра́дꙋ твоемꙋ̀ дарова́ти, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь бцⷣы, три́жды.

По а҃-й каѳі́смѣ, сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Красото́ю дѣ́вства твоегѡ̀, прекра́сное сло́во ро́ждши, и҆ сего̀ по́ѧсомъ твои́мъ, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ млⷣнца ѡ҆бвила̀ є҆сѝ. сего̀ ᲂу҆́бѡ дарова́ла є҆сѝ рабѡ́мъ твои̑мъ, влⷣчце, покро́въ, по́мощь и҆ и҆сто́чникъ свѧще́нїѧ: є҆гѡ́же честно́е положе́нїе, прест҃а́ѧ дв҃о, всѝ вѣ́рнѡ пра́зднꙋемъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ржⷭ҇тво̀ нетлѣ́нно и҆ дѣ́вство є҆ди́на и҆мѣ́ла є҆сѝ, бл҃гослове́ннаѧ, ѡ҆дѣѧ́нїе же человѣ́кѡмъ спаси́тельно, тво́й ст҃ы́й по́ѧсъ дарова́ла є҆сѝ, да́же до ны́нѣ нетлѣ́ннѡ пребыва́ющїй, бг҃оневѣ́сто, є҆гѡ́же ра́ди ѿ бг҃а прїе́млемъ рабѝ твоѝ, чⷭ҇таѧ, ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́на два̀, пе́рвый со і҆рмосо́мъ на и҆ є҆гѡ́же краегране́сїе:

Крѣ́постїю мѧ̀ твое́ю ѡ҆поѧ́ши, чⷭ҇таѧ дв҃о.

Творе́нїе і҆ѡ́сифово, і҆рмо́съ по два́жды, тропарѝ на ѕ҃.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Крѣ́постїю мѧ̀ бжⷭ҇твенною бл҃гоче́стнѡ препоѧ́ши, пѣсносло́вѧща тво́й свѧще́нный по́ѧсъ, бжⷭ҇твенно сꙋ́щи гра́дꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆поѧ́санїе, и҆ держа́ва, ѻ҆трокови́це, и҆ незы́блемо ѡ҆стѣне́нїе, чⷭ҇таѧ дв҃о препѣ́таѧ.

Ты̀ бг҃а си́льнаго родила̀ є҆сѝ, препоѧсꙋ́ющаго благочести̑выѧ всѧ̑ си́лою, всенепоро́чнаѧ. тѣ́мже тѧ̀ блажи́мъ, и҆ бжⷭ҇твенный тво́й по́ѧсъ ра́достнѡ ѡ҆блобыза́юще, благода́ть почерпа́емъ и҆ ми́лость.

Ра́достнѡ положе́нїю дне́сь ѻ҆́крестъ ликꙋ́емъ, свѧще́ннагѡ по́ѧса честны́ѧ бг҃оѻтрокови́цы, ѿ неѧ́же на́мъ препоѧ́санїе нетлѣ́нїѧ и҆стка́сѧ, и҆ нераздира́ема ѻ҆де́жда, и҆ ри́за свѧще́нїѧ.

Подъ твою̀, твоѝ лю́дїе, всенепоро́чнаѧ, притека́ютъ си́лꙋ, подъ тво́й покро́въ прибѣга́ютъ всегда̀: всѣ̑мъ бꙋ́ди по́мощь, и҆ ꙗ҆̀же ко спасе́нїю всѣ̑мъ пода́ждь прошє́нїѧ, спаса́ющи ѿ бѣ́дъ дꙋ́шы на́шѧ.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ на д҃.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Свѣщꙋ̀ свѣтоѧвле́ннꙋю и҆ незаходи́мꙋю, дв҃ы хра́мъ ꙗ҆́кѡ нб҃о ѡ҆брѣ́тъ свѣ́тлѡ, тоѧ̀ пресвѣ́тлый по́ѧсъ вселе́ннꙋю дне́сь чꙋде́съ ѡ҆блиста́етъ зарѧ́ми.

Крѣ́пость же и҆ ᲂу҆твержде́нїѧ сою́зъ, твои́мъ, пречⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твеннымъ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ по́ѧсомъ, мы́сленнѣ ѡ҆поѧ́санъ гра́дъ тво́й, держа́вꙋ нераздра́ннꙋ и҆́мать: тѣ́мже и҆ ѡ҆ тебѣ̀ хва́литсѧ.

Дре́вле ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ пречестна́гѡ кївѡ́та, твоѧ̀ ра́ка, бг҃ороди́тельнице, ꙗ҆ви́сѧ сꙋ́щымъ на землѝ, не скрижа̑ли носѧ́щаѧ, но вѣ́рнѡ соблюда́юща и҆́стины позна́нїѧ.

А҆рѡма́ты та̑йныѧ пролива́ютсѧ, во хра́мѣ чⷭ҇тыѧ, ѿ честны́ѧ дне́сь ра́ки: и҆ и҆сполнѧ́ютъ дꙋхо́внагѡ благово́нїѧ всѣ́хъ, любо́вїю къ то́й притека́ющихъ.

Катава́сїа. Крⷭ҇тъ начерта́въ:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ѡ҆бновлѧ́етсѧ се́рдце, вѣ́рою те́плою прикаса́ющесѧ по́ѧсꙋ свѧще́нномꙋ дв҃ы, и҆ препоѧсꙋ́етсѧ си́лою непобѣди́мою, на стра̑сти нечи̑стыѧ и҆ вра̑гъ безпло́тныхъ, невреди́мо пребыва́юще.

Пребыва́етъ нетлѣ́ненъ є҆щѐ свѧще́нный по́ѧсъ тво́й, и҆́же твоѐ нетлѣ́нное тѣ́ло, ѻ҆трокови́це, ѡ҆поѧ́са, ѡ҆свѧща́ющъ благоче́стнѡ пристꙋпа́ющыѧ, и҆ тлѝ и҆з̾има́ющъ недꙋ̑гъ и҆ скорбе́й.

Была̀ є҆сѝ до́мъ преꙋдо́бренъ, чⷭ҇таѧ, сло́ва и҆зъ тебє̀ воплоще́ннагѡ, и҆ во ст҃ѣ́мъ хра́мѣ твое́мъ благоволи́ла є҆сѝ по́ѧсъ тво́й положи́ти: є҆го́же ѡ҆блобыза́юще ѡ҆свѧща́емсѧ.

Честны́й тво́й по́ѧсъ че́стнѡ всѝ ра́достнымъ се́рдцемъ ѡ҆блобыза́емъ, че́сть сꙋ́щꙋю всѣ́хъ вѣ́рныхъ, бцⷣе, ꙗ҆́кѡ пречⷭ҇тно́мꙋ твоемꙋ̀ прикоснꙋ́вшꙋсѧ тѣлесѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ це́рковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Да почти́мъ, вѣ́рнїи, ꙗ҆́кѡ совокꙋпле́нїѧ къ бг҃ꙋ сою́зъ, чⷭ҇тыѧ дне́сь по́ѧсъ, и҆ вѣ́рнѡ да поклони́мсѧ.

Всегда́шнїи то́ки бл҃года́тей, чⷭ҇таѧ, ѿ пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ ра́ки текꙋ́щїи, всѣ́хъ вѣ́рныхъ напаѧ́ютъ.

И҆сцѣлє́нїѧ вѣ̑рнымъ многопѣ́тый на́мъ дне́сь пречестны́ѧ честны́й по́ѧсъ, и҆сточа́етъ благода́тїю.

Ꙗ҆́кѡ роса̀ ᲂу҆́треннѧѧ, весе́лїе твоѐ, чⷭ҇таѧ, точа́щи, страсте́й пе́щь, тѧ̀ при́снѡ воспѣва́ющымъ ᲂу҆гаша́етъ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Въ моли́твахъ:

Бг҃опрїѧ́тное твоѐ чре́во, бцⷣе, ѡ҆б̾е́мшїй по́ѧсъ тво́й чⷭ҇тны́й, держа́ва гра́дꙋ твоемꙋ̀ неѡбори́ма, и҆ сокро́вище є҆́сть, благи́хъ неѡскꙋ́дно, є҆ди́на ро́ждшаѧ приснодв҃о.

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенное возложе́нїе во хра́мѣ бж҃їи, чⷭ҇таѧ, ѡ҆свѧти́сѧ по́ѧсъ всечестны́й, и҆́мже препоѧ́сала є҆сѝ ложесна̀, непоро́чнаѧ, бг҃а заче́ншаѧ. тѣ́мже семꙋ̀ вѣ́рою прикаса́ющесѧ, и҆ стра́хомъ че́стнѡ ѡ҆блобыза́юще, ѡ҆свѧща́емсѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, дрꙋгі́й, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Положе́нїе твоегѡ̀ чⷭ҇тна́гѡ по́ѧса, цр҃ковь твоѧ̀ свѣ́тлѡ пра́зднꙋетъ, и҆ прилѣ́жнѡ зове́тъ тѝ, дв҃о чⷭ҇таѧ: всѧ̑ ѡ҆поѧ́ши на си́лꙋ вра́жїю, низложѝ шата́нїе безбо́жныхъ ва̑рваръ: и҆ на́шъ ᲂу҆пра́ви живо́тъ, дѣ́лати гдⷭ҇нѧ бж҃е́ствєннаѧ хотѣ̑нїѧ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Взѧ́тсѧ къ свѣ́тꙋ незаходи́момꙋ преста́вльшисѧ, ѡ҆ста́вила є҆сѝ тѧ̀ блажа́щымъ, вмѣ́стѡ тѣлесѐ твоегѡ̀, чⷭ҇таѧ, честны́й по́ѧсъ, и҆сто́чникъ чꙋде́съ сꙋ́щи, и҆ мѣ́сто спасе́нїѧ, и҆ ѡ҆гражде́нїе семꙋ̀ чтꙋ́щемꙋ тѧ̀ гра́дꙋ, пречⷭ҇таѧ.

Ꙗ҆́кѡ въ но́во не́бо, мы̀ вхо́димъ въ тво́й хра́мъ, и҆дѣ́же сокро́вище положи́сѧ, ꙗ҆́коже со́лнце свѣтоза́рно, тво́й бжⷭ҇твенный по́ѧсъ, лꙋчы̀ чꙋде́съ и҆спꙋща́ющь, и҆ всѣ́хъ сердца̀ ѡ҆зарѧ́ющъ, ѻ҆трокови́це, и҆ страсте́й мглꙋ̀ ѿгонѧ́ющъ.

Ты̀ кївѡ́тъ мы́сленнагѡ свѧще́нїѧ є҆сѝ, чⷭ҇таѧ всепѣ́таѧ: и҆ честнꙋ́ю сїю̀ ра́кꙋ и҆мꙋ́щꙋю по́ѧсъ, є҆го́же на себѣ̀ носи́ла є҆сѝ, подае́ши лю́демъ твои̑мъ прибѣ́жище ве́лїе, и҆ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй неистоща́емый.

Принесе́сѧ твоемꙋ̀ гра́дꙋ многобога́тный да́ръ, честны́й по́ѧсъ тво́й, всенепоро́чнаѧ, и҆ положи́сѧ свѣ́тлѡ въ се́й де́нь въ се́мъ бж҃е́ственнѣмъ хра́мѣ твое́мъ: и҆ бы́сть ве́лїѧ пра́здника, бцⷣе, те́плѣ лю́бѧщымъ тѧ̀ вина̀.

Зако́на сѣ̑ни и҆ прⷪ҇рѡ́къ гада̑нїѧ предсказа́хꙋ, бы́ти тебѐ, пречⷭ҇таѧ, бг҃ꙋ мт҃рь всеи́стиннꙋю, є҆́юже клѧ́тва и҆счезѐ, и҆ процвѣтѐ соверше́нное благослове́нїе, и҆ спаси́тельнаѧ бл҃года́ть, вѣ́рою и҆ любо́вїю пою́щымъ тѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́кѡ пречестно́е ᲂу҆твержде́нїе, бцⷣе, творе́цъ и҆ созда́тель тѧ̀ водрꙋзи́въ, ꙗ҆́коже ѕвѣзда́ми ᲂу҆краси́лъ тѧ̀ є҆́сть, бжⷭ҇твенными сїѧ̑нїи, и҆́миже просвѣща́еши концы̀.

Тѧ̀ держа́вꙋ гра́дъ тво́й, бцⷣе, и҆ тве́рдое ѡ҆снова́нїе и҆мѣ́ѧ, бжⷭ҇твеннымъ по́ѧсомъ твои́мъ содержи́тсѧ: сою́зъ неразори́мь се́й въ бра́нехъ притѧза́ющъ.

Ѿ землѝ на́съ возвлачи́тъ, бг҃ороди́тельнице, къ нб҃сѝ бжⷭ҇твенный по́ѧсъ тво́й, любо́вїю твое́ю и҆ тогѡ̀ возводи́мыхъ. тѣ́мъ тѧ̀ сла́вимъ, ꙗ҆́кѡ винꙋ̀ сла́вы лꙋ́чшїѧ.

Сѐ бл҃года́ть неисчерпа́емаѧ, прїиди́те всѝ ᲂу҆се́рднымъ се́рдцемъ, почерпи́те рѣ́ки точа́щыѧ незави́стнѡ празднолю́бцы, ѿ честны́ѧ ра́ки пречⷭ҇тыѧ мт҃ре.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

По́ѧсꙋ бжⷭ҇твенномꙋ положе́нꙋ дне́сь во хра́мѣ твое́мъ, бг҃ора́дованнаѧ, съ ни́мъ положи́сѧ благи́хъ всѧ́ко даѧ́нїе тре́бꙋющымъ, и҆ наполнѧ́етсѧ всѧ́къ кто̀ свѧще́нїѧ приходѧ́й, прошє́нїѧ вѣ́рнѡ прїе́млѧ.

Оу҆краси́сѧ, дв҃о, сло́ва прекра́снаго поро́ждши, и҆ во твое́мъ кра́снѣмъ благоволи́ла є҆сѝ домꙋ̀ положи́тисѧ кра́сномꙋ по́ѧсꙋ, и҆́же твоѐ кра́сное тѣ́ло, бцⷣе, краснѡ̀ ѡ҆поѧ́са.

Тво́й ст҃ы́й хра́мъ, ꙗ҆́коже дрꙋгі́й ра́й всѣ̑мъ познава́етсѧ: посредѣ̀ стѧжа̀ ꙗ҆́коже благово́ненъ шипо́къ по́ѧсъ тво́й, благово́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ и҆сполнѧ́ющь сердца̀, вѣ́рнѡ пристꙋпа́ющымъ, всенепоро́чнаѧ.

Тꙋ́чи бжⷭ҇твенныѧ ѻ҆́блакъ была̀ є҆сѝ, пренепоро́чнаѧ, и҆ска́пающїй спасе́нїѧ во́дꙋ, и҆ зе́млю ѡ҆лѧденѣ́вшꙋю грѣхмѝ, къ плодоно́сїю преводѧ́щи благоче́стїѧ, сегѡ̀ ра́ди вѣ́рнѡ тѧ̀ сла́вимъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Ты̀, гдⷭ҇и, твою̀ мт҃рь возвели́чилъ є҆сѝ, ты̀ возвы́силъ є҆сѝ надъ всѧ̑ мы́слєнныѧ вла̑сти, безъ сравне́нїѧ сла́вы тоѧ̀.

Бл҃года́ть бж҃їѧ ны́нѣ незави́стнѡ подае́тсѧ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, ѿ чⷭ҇тны́ѧ ра́ки твоеѧ̀, вѣ́рою покланѧ́ющымсѧ тебѣ̀.

Твое́ю си́лою вѣ́рнїи ца́рїе ѡ҆поѧсꙋ́ютсѧ, тѧ̀ сою́зъ, бцⷣе, тво́й гра́дъ хва́лѧщи, по́ѧсомъ твои́мъ чествꙋ́етсѧ.

Вѣ́дома твоѧ̀ вои́стиннꙋ бл҃года́ть показа́сѧ, пречⷭ҇таѧ, пресла́внѡ дѣ́йствꙋющаѧ си̑лы, и҆ зна́мєнїѧ по все́й землѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бе́здна грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй бꙋ́рѧ мѧ̀ смꙋща́етъ, и҆ во глꙋбинꙋ̀ нꙋ́жднагѡ рѣ́етъ мѧ̀ ѿча́ѧнїѧ: но твою̀ крѣ́пкꙋю рꙋ́кꙋ мнѣ̀ прострѝ ꙗ҆́кѡ петро́ви, ѽ ᲂу҆пра́вителю! и҆ спасѝ.

Но́во родила̀ є҆сѝ на́мъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀, пре́жде вѣ̑къ сꙋ́щаго, и҆ ѡ҆бновлѧ́еши сердца̀ грѣхмѝ ѡ҆бетша̑вшаѧ, прїе́мшаѧ ѡ҆бновле́нїе, положе́нїемъ честна́гѡ по́ѧса твоегѡ̀, ѻ҆трокови́це приснодв҃о.

Ст҃а́ѧ твоѧ̀ це́рковь, ди́вна въ пра́вдꙋ є҆́сть, и҆́же чꙋ́дный тво́й по́ѧсъ точа́щїй чꙋдеса̀ стѧжа́вши, бѣ̑днымъ пꙋчи́на ꙗ҆влѧ́етсѧ и҆сцѣле́нїй, бг҃ороди́тельнице мт҃и дв҃о.

Возвесели́сѧ всѧ́ка дꙋша̀, совокꙋ́пльшисѧ во ст҃ѣ́мъ хра́мѣ твое́мъ, и҆ въ не́мъ зрѧ́щи, бцⷣе, по́ѧсъ тво́й, ꙗ҆́коже со́лнце свѣ́тло свѣ́тъ ѡ҆блиста́ющъ дарова́нїй вседѣ́телѧ и҆ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а.

Оу҆крѣпѝ на̑ша, чⷭ҇таѧ, сердца̀, презрѣ́вши всѧ̑ согрѣшє́нїѧ: и҆ препоѧ́ши си́лою, по́ѧсъ тво́й вѣ́рнѡ ꙗ҆́коже многоцѣ́нно стѧжа́вшихъ, и҆ неѿе́млемо сокро́вище.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Всю̀ тѧ̀ преесте́ственнѣ просла́ви гдⷭ҇ь, всю̀ возвы́сивъ тѧ̀ є҆ди́нꙋ, всю̀ тѧ̀ почтѐ па́че сло́ва, бцⷣе, хра́мъ съ по́ѧсомъ и҆ бжⷭ҇твенною ра́кою.

И҆стека́ютъ и҆зъ пꙋчи́ны стрꙋи̑ бл҃года́ти ѿ ра́ки пречⷭ҇тыѧ, и҆ тва́рь всю̀ ѡ҆крꙋжа́ютъ напаѧ́юще, вѣ́рнѡ покланѧ́ющыѧсѧ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Крѣ́пость тѧ̀ вѣ́рнїи стѧжа́вше, и҆ похвалꙋ̀, ѡ҆поѧсꙋ́ютсѧ сла́вою, честны́й тво́й по́ѧсъ, бг҃ороди́тельнице, и҆мꙋ́ще ꙗ҆́кѡ пресвѣ́тлꙋю ᲂу҆́тварь и҆ честнꙋ́ю.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Честна́гѡ по́ѧса твоегѡ̀ положе́нїемъ пра́зднꙋетъ дне́сь, тво́й, препѣ́таѧ, хра́мъ, и҆ прилѣ́жнѡ взыва́етъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, дв҃о, хрⷭ҇тїа́нъ похвало̀.

І҆́косъ:

Твои́мъ мѧ̀ просвѣтѝ свѣ́томъ, дв҃о бцⷣе, и҆ разрꙋшѝ мою̀ тмꙋ̀ во ᲂу҆мѣ̀ лежа́щꙋю лю́тѣ, ꙗ҆́кѡ да чи́стѡ тебѣ̀ пристꙋплю̀ чⷭ҇тѣй, зємны́ѧ ѡ҆божи́вшей: воспою̀ тво́й, всенескве́рнаѧ и҆ непоро́чнаѧ, бжⷭ҇твенный по́ѧсъ, свѣтлѣ́йшїй со́лнца, є҆го́же мі́ръ се́й и҆́мать ꙗ҆́кѡ тве́рдъ покро́въ и҆ наде́ждꙋ, побѣжда́ющъ совѣ́ты врагѡ́въ беззако́нныхъ, и҆ си́хъ кова̑рства разорѧ́ющъ, и҆ всегда̀ сохранѧ́ющъ твоѧ̑ рабы̑, ра́дꙋйсѧ, дв҃о, хрⷭ҇тїа́нъ похвало̀.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снисхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Всѣ́хъ цр҃и́ца къ нбⷭ҇нымъ се́лѡмъ ѿше́дши, ѡ҆ста́ви бога́тство царю̀ всѣ́хъ градѡ́въ сво́й по́ѧсъ, и҆́мже спаса́ютсѧ ѿ наше́ствїѧ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ вра̑гъ.

Ко и҆сто́чникꙋ ны́нѣ пристꙋ́пимъ, и҆ска́пающемꙋ бл҃года́ть и҆ ми́лость ра́цѣ честнѣ́й, и҆мꙋ́щей по́ѧсъ всечестны́й, поче́тшїѧ человѣ́ческое смѣше́нїе, честны́мъ ржⷭ҇тво́мъ свои́мъ, дв҃ы же и҆ мт҃ре.

Хвали́те гдⷭ҇а си̑лы всѧ̑ нбⷭ҇ныѧ, и҆ сего̀ ро́ждшꙋю человѣ́честїи ꙗ҆зы́цы всѝ просла́вите: ꙗ҆́кѡ по́ѧсъ сво́й дарова̀, прибѣ́жище и҆́стинно и҆ спасе́нїе вѣ̑рнымъ.

Да кропѧ́тъ свы́ше пра́вдꙋ ѻ҆́блацы дне́сь, положе́нїемъ по́ѧса твоегѡ̀, ѻ҆́блаче бг҃ора́дованный, и҆ да сладкопое́тъ дꙋша̀ всѧ́ка ра́дꙋющисѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Ты̀ ꙗ҆́кѡ сл҃нце пра́вды, є҆ди́не сы́й свѣтода́вче, бжⷭ҇твеннѣ хра́мъ чⷭ҇тыѧ просвѣти́лъ є҆сѝ разли́чными твои́ми дарова̑нїи: и҆́мже сїѧ́ющи лꙋчы̀ и҆з̾ѧснѧ́етъ по́ѧсъ тоѧ̀.

Ꙗ҆́кѡ златꙋ́ю ста́мнꙋ тво́й по́ѧсъ ѡ҆крꙋжа́юще, є҆ди́на чⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твеннѣй вои́стиннꙋ причаща́емсѧ ны́нѣ сла́дости бл҃года́тей, всебл҃гослове́ннаѧ, и҆ скрижа́лей вы́шшꙋю тѝ ꙗ҆́кѡ сꙋ́щꙋю, почита́емъ сїю̀.

И҆сточа́ютъ вои́стиннꙋ чꙋде́съ, ѻ҆трокови́це чⷭ҇таѧ, ча̑ши твоѧ̑ бл҃года́ть вѣ̑рнымъ: и҆ незави́стнѡ ѿ твоеѧ̀ ра́ки происхо́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ ѿ и҆на́гѡ є҆де́ма рѣ́ки.

Ны́нѣ пристꙋпи́те съ весе́лїемъ всѝ, и҆́же на землѝ, прїиди́те, ра́ка прорица́етъ та́йнѡ гпⷭ҇жѝ: ѡ҆б̾емли́те пресла́внꙋю, во мнѣ̀ сокро́виществовавшꙋю по́ѧсъ сво́й.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже прⷭ҇то́лъ свѧ́тъ, ковче́гъ положи́сѧ, внꙋ́трь невходи́мыхъ свѧще́нныхъ свѣ́тлѡ, є҆ди́ныѧ бг҃оѻтрокови́цы и҆ цр҃и́цы всѣ́хъ чⷭ҇тыѧ, поѧ́съ и҆мꙋ́щїй поко́йный: ѿ негѡ́же трꙋжда́ющымсѧ во мно́гихъ болѣ́знехъ, поко́й соверше́нъ прихо́дитъ незави́стнѡ.

На землѝ гдⷭ҇а сщ҃е́ннѡ воплоти́ла є҆сѝ, и҆ рꙋка́ми ст҃ы́ми вои́стиннꙋ ѡ҆поѧ́сала є҆сѝ, препоѧсꙋ́ющаго благочести̑выѧ си́лою: ны́нѣ же возше́дши нб҃съ превы́ше, ѡ҆ста́вила є҆сѝ чл҃вѣ́кѡмъ честны́й тво́й по́ѧсъ, дв҃о бцⷣе, держа́вꙋ и҆ покро́въ.

Недꙋ́гꙋющихъ и҆сцѣле́нїе, поползнꙋ́вшихсѧ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ ᲂу҆ныва́ющихъ благодꙋ́шїе бжⷭ҇твенно, корми́ло пла́вающихъ, заблꙋ́ждшихъ ѡ҆браще́нїе, послѣ́дꙋющаѧ честно́мꙋ твоемꙋ̀ по́ѧсꙋ, чⷭ҇таѧ дв҃о, бжⷭ҇твеннаѧ бл҃года́ть вои́стиннꙋ є҆́сть: є҆мꙋ́же вѣ́рою покланѧ́емсѧ во всѧ̑ вѣ́ки.

Соверша́юще дне́сь ст҃о́е положе́нїе по́ѧсѧ твоегѡ̀ бж҃е́ственнагѡ, свѧще́нное торжество̀ рабѝ твоѝ чти́мъ, и҆ ра́достїю вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе, ра́досте а҆́гг҃лѡвъ и҆ всѣ́хъ человѣ́кѡвъ, вѣ́рою пою́щихъ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Скрижа̑ли бжⷭ҇твєнныѧ дре́вле кївѡ́тъ, рꙋко́ю напи̑санныѧ бж҃їею, содержа́ше пречⷭ҇таѧ: твоѧ́ же чⷭ҇таѧ влⷣчце, чествова́ннаѧ и҆ честна́ѧ ра́ка по́ѧсъ содержи́тъ. тѣ́хъ законополо́жника содержа́щїѧ въ себѣ̀ стра́шное та́инство.

А҆́гг҃ли, пречⷭ҇таѧ чⷭ҇таѧ, ны́нѣ въ честнѣ́мъ твое́мъ хра́мѣ сликꙋ́ютъ, и҆ ѡ҆б̾е́млютъ, влⷣчце, честны́й и҆ ст҃ы́й тво́й по́ѧсъ: є҆мꙋ́же любо́вїю и҆ ра́достїю и҆ весе́лїемъ мно́гимъ покланѧ́емсѧ, тѧ̀ воспѣва́юще, сла́вꙋ ро́да на́шегѡ.

Же́злъ, ꙗ҆́же цвѣ́тъ жи́зни прозѧ́бшїй, ты̀ є҆сѝ всѣ́хъ ра́дость, многоцѣ́ннаѧ чⷭ҇таѧ мѷрополо́жница дх҃а, сокро́вище благи́хъ, а҆рѡма̑тъ и҆сто́чникъ, и҆зъ неѧ́же мѵ́ро и҆сцѣле́нїй и҆злива́етъ бжⷭ҇твеннаѧ ра́ка.

Воспѣва́ютъ, пречⷭ҇таѧ чⷭ҇таѧ, вели̑чїѧ твоѧ̑, мы́слєннаѧ вѡ́инства, проповѣ́дꙋютъ всѝ патрїа́рси и҆ прⷪ҇ро́цы ꙗ҆́вственнѡ, а҆пⷭ҇ли со свѧще́нными, и҆ мч҃никѡвъ ли́кове: съ ни́миже покланѧ́емсѧ тебѣ̀.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Сѐ бжⷭ҇твенный ѻ҆́дръ соломѡ́новъ, є҆го́же си́льнїи ѡ҆крꙋжа́ютъ шестьдесѧ́тъ, речє́нїѧ писа́нїй, ꙗ҆́коже на ѻ҆дрѣ̀ ца́рстѣ въ ковче́зѣ че́стнѣ дне́сь, по́ѧсъ полага́етъ сво́й, на воззва́нїе всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ, и҆ благочести̑вымъ въ снабдѣ́нїе.

Ѽ гра́де цр҃ѧ̀ нбⷭ҇нагѡ, ѡ҆ не́мже возглаго́лашасѧ пресла̑внаѧ! положѝ твоемꙋ̀ гра́дꙋ да́ръ че́стенъ и҆ свѧ́тъ, всест҃ы́й тво́й по́ѧсъ во ᲂу҆твержде́нїе всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ, и҆́мже вѣнцено́сцы побѣжда́ютъ сꙋпоста́ты, правосла́вїемъ сїѧ́юще.

И҆ска́пайте го́ры ны́нѣ сла́дость, и҆ хо́лми весе́лїе вѣ́чное: патрїа̑рхъ собо́ри, и҆ мч҃никъ ли́цы, прⷪ҇ро́кѡвъ же сосло́вїе, бжⷭ҇твенныхъ а҆пⷭ҇лѡвъ со́нмъ честны́й, весели́тесѧ со всѣ́ми на́ми, въ положе́нїи бжⷭ҇твеннагѡ по́ѧса бг҃оѻтрокови́цы.

Ѡ҆свѧти́ла є҆сѝ всѧ̑ твои́мъ, прест҃а́ѧ дв҃о, ржⷭ҇тво́мъ и҆ ны́нѣ на́мъ подала̀ є҆сѝ премно́гое просвѣще́нїе, прест҃ы́й по́ѧсъ тво́й: є҆гѡ́же положе́нїемъ всѧ̀ землѧ̀ ликꙋ́етъ, и҆ почита́етъ тѧ̀, ра́дости неизглаго́ланныѧ и҆спо́лнившꙋю человѣ́чество.

Любве́ мѧ ле́стныѧ страсте́й, и҆ врага̀ всегда̀ и҆скꙋша́ющагѡ грѣхѡ́въ тѧгото́ю, ᲂу҆ны́нїѧ же лю́тагѡ ѿведе́нїѧ, пречⷭ҇таѧ, и҆ плѣне́нїѧ и҆ грѣха̀, къ твое́й прибѣга́ющаго ми́лости, вско́рѣ ꙗ҆́кѡ ми́лостива, чⷭ҇таѧ, премѣнѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Черто́гъ пречестны́й вои́стиннꙋ, бг҃ороди́тельнице, ра́ка твоѧ̀ ꙗ҆ви́сѧ, ст҃ы́й тво́й по́ѧсъ, дѣ́вственнꙋю и҆ невѣ́стническꙋю ꙗ҆́кѡ ѻ҆де́ждꙋ, досто́йнѣ содержа́щи и҆ соблюда́ющи, ꙗ҆́кѡ живота̀ сокро́вище.

Бжⷭ҇твенною дїади́мою красоты̀, цр҃ковь, бцⷣе, ѡ҆дѣ́ѧвшисѧ, бжⷭ҇твеннымъ и҆ всест҃ы́мъ твои́мъ по́ѧсомъ дне́сь ца́рски весели́тсѧ, и҆ красꙋ́етсѧ сла́вою твое́ю.

Хра́мъ по всемꙋ̀ подо́бѧщїйсѧ небесє́мъ благокра́сный дне́сь дв҃ы, вѣ́рнїи прїе́мше дарова́нїй зари̑, ꙗ҆́коже ѕвѣ́здными красота́ми ѡ҆сїѧ́еми, свѣтли́тесѧ.

И҆́мать свѧты́й тво́й по́ѧсъ, бг҃ороди́тельнице, гра́дъ тво́й, сою́зъ ми́ра и҆ стѣ́нꙋ, и҆ догма̑тъ бжⷭ҇твенное є҆ди́нство, и҆ правосла́вныхъ похвалꙋ̀, и҆ вѡ́емъ ѡ҆долѣ́тєльнаѧ.

Воспѣва́емъ неизглаго́ланнꙋю сла́вꙋ, и҆ неизче́тнꙋю твою̀ благода́ть: ты́ бо є҆сѝ и҆сто́чникъ премꙋ́дрости, и҆зъ неѧ́же сло́во всѣ̑мъ происхо́дитъ чтꙋ́щымъ тѧ̀, пречⷭ҇таѧ, и҆ велича́ющымъ ржⷭ҇тво̀ твоѐ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите.

По́ѧсъ честны́й тво́й, и҆́мже свѧще́нное твоѐ препоѧ́сала є҆сѝ тѣ́ло, бг҃оѻтрокови́це, дв҃о, чтꙋ́ще пра́зднꙋемъ сегѡ̀ ны́нѣ положе́нїе, и҆́мже тлѝ и҆збавлѧ́емсѧ, и҆ бѣ́дъ и҆ напа́стей, мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ꙗ҆́кѡ пресвѣ́тлымъ вѣнце́мъ, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, ꙳ ст҃ы́мъ по́ѧсомъ твои́мъ ѡ҆бложи́сѧ цр҃ковь: ꙳ и҆ ра́дꙋющисѧ свѣтлѣ́етсѧ дне́сь, ꙳ и҆ ликꙋ́етъ та́йнѡ, ꙳ вопїю́щи тебѣ̀, влⷣчце: ꙳ ра́дꙋйсѧ, вѣ́нче и҆ дїоди́мо бжⷭ҇твеннаѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на и҆сполне́нїѧ моегѡ̀ сла́ва ꙳ и҆ весе́лїе вѣ́чное.

Два́жды.

Ты̀, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, ꙳ держа́вное ѡ҆гражде́нїе, ꙳ незы́блемо же ᲂу҆твержде́нїе, и҆ спасе́нїе ꙳ твои̑мъ лю́демъ и҆ гра́дꙋ твоемꙋ̀ сꙋ́щи. ꙳ дала̀ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ свѣ́тло ѡ҆дѣѧ́нїе, ꙳ пречестны́й по́ѧсъ тво́й, ꙳ спаса́ющь ѿ всѧ́кихъ ѕлоключе́нїй, ꙳ вѣ́рою и҆ те́плымъ ᲂу҆се́рдїемъ ꙳ сего̀ чтꙋ́щихъ, бг҃оневѣ́сто.

Хра́мъ тво́й, пречⷭ҇таѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ и҆сто́чникъ неисчерпа́емый ꙳ чꙋде́съ дне́сь показа́сѧ. ꙳ рѣ́ки бо благода́ти незави́стнѡ пролива́ютсѧ ꙳ ѿ ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ ра́ки: ꙳ и҆ вѣ́рныхъ помышле́нїе ᲂу҆веселѧ́ютъ, ꙳ вѣ́рою и҆ любо́вїю тебѣ̀ вопїю́щихъ: ꙳ ра́дость, и҆ весе́лїе, ꙳ и҆ жи́знь на́ша ты̀ є҆сѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃: Смы́слъ ѡ҆чи́стивше и҆ ᲂу҆́мъ:

Пи́санъ на вече́рни, на стїхо́внѣ.

Славосло́вїе вели́кое. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и, бл҃жє́нна ѿ канѡ́нѡвъ, пѣ́снь г҃-ѧ, и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ г҃, пѣ́снь бцⷣы: Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дꙋ́хъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀: А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло т҃к. А҆ллилꙋ́їа. Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло н҃д. Прича́стенъ: Ча́шꙋ спасе́нїѧ прїимꙋ̀, и҆ и҆́мѧ гдⷭ҇не призовꙋ̀.

Комментарии для сайта Cackle