Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃-й де́нь. Предпра́зднство преѡбраже́нїѧ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀:

И҆ ст҃а́гѡ мꙋ́ченика є҆ѵсѷгні́а.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры предпра́зднства, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Прїиди́те, взы́демъ со і҆и҃сомъ ꙳ восходѧ́щимъ на го́рꙋ ст҃ꙋ́ю, ꙳ и҆ та́мѡ ᲂу҆слы́шимъ ꙳ гла́съ бг҃а жива́гѡ, ꙳ ѻ҆ц҃а̀ пребезнача́льна, ꙳ ѻ҆́блакомъ свѣ́тлымъ свидѣ́тельствꙋющь бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ, ꙳ тогѡ̀ сво́йство присносꙋ́щнагѡ сн҃овства̀: ꙳ и҆ ᲂу҆мо́мъ просвѣща́еми, ꙳ въ свѣ́тѣ свѣ́тъ ᲂу҆́зримъ.

Прїиди́те, предликꙋ́емъ, ꙳ и҆ себѐ ѡ҆чи́стимъ, ꙳ и҆ вѣ́рнѡ ᲂу҆гото́вимъ къ бжⷭ҇твенномꙋ восхо́дꙋ, ꙳ превы́шнѧгѡ бж҃їѧ жи́тельства: ꙳ ꙗ҆́кѡ да самови́дцы ꙳ тогѡ̀ вели́чества ꙗ҆ви́мсѧ, ꙳ и҆ сла́вꙋ полꙋчи́мъ, ꙳ ю҆́же ви́дѣти сподо́бишасѧ а҆пⷭ҇лѡвъ пред̾избра́ннїи, ꙳ та́йнѡ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй.

Прїиди́те, ны́нѣ лꙋ́чшимъ ꙳ и҆змѣ́ншесѧ и҆змѣне́нїемъ, ꙳ себѐ наꙋ́трїе до́брѣ ᲂу҆гото́вимъ, ꙳ на го́рꙋ предвзы́ти бж҃їю ст҃ꙋ́ю, ꙳ неизмѣ́ннѡ хрⷭ҇то́вꙋ сла́вꙋ блиста́ющꙋ ᲂу҆зрѣ́вше, ꙳ ꙗ҆́снѡ па́че со́лнца: ꙳ и҆ трⷪ҇чнымъ ѡ҆зарѧ́еми свѣ́томъ, ꙳ ѡ҆ се́мъ просла́вимъ тогѡ̀ схожде́нїе.

И҆́ны стїхи̑ры мꙋ́ченика, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ѡ҆багри́всѧ кро́вїю пло́ти твоеѧ̀, ꙳ ѻ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ въ порфѵ́рꙋ, сла́вне, ꙳ бжⷭ҇твенныѧ бл҃года́ти, ꙳ и҆ ве́рхъ тво́й вѣнце́мъ ѡ҆бложи́лъ є҆сѝ ꙳ нетлѣ́нїѧ жи́зни. ꙳ крⷭ҇та́ же побѣ́дꙋ, мч҃ниче всемꙋ́дре, ꙳ десни́цею ѡ҆бносѧ̀ ꙗ҆́коже ски́птро, ꙳ со хрⷭ҇то́мъ црⷭ҇твꙋеши, ꙳ всегда̀ веселѧ́сѧ.

Во́инъ непобѣди́мь ꙳ позна́нъ бы́лъ є҆сѝ, є҆ѵсѷгні́е: ꙳ крⷭ҇тнымъ бо ѻ҆рꙋ́жїемъ ѡ҆гражда́емь, ꙳ къ боре́нїємъ и҆зше́лъ є҆сѝ врага̀ борца̀, ꙳ и҆ низложи́лъ є҆сѝ того̀, ꙳ воева́въ свѣ́тлѡ, ꙳ и҆ вѣне́цъ прїе́мъ побѣ́ды ꙳ ѿ є҆ди́нагѡ подвигополо́жника и҆ влⷣки ꙳ и҆ при́снѡ црⷭ҇твꙋющагѡ.

Честны́ми твои́ми страстьмѝ, ꙳ стрⷭ҇ть честнꙋ́ю, сла́вне ꙳ страда́льче є҆ѵсѷгні́е, и҆з̾ѡбрази́лъ є҆сѝ: ꙳ и҆ побѣдоно́сецъ бы́въ, ꙳ въ вы́шнѣй митропо́лїи ꙳ со всѣ́ми живе́ши страстоте́рпцы ра́дꙋѧсѧ, ꙳ и҆ ѡ҆божа́ѧсѧ прича́стїемъ бжⷭ҇твеннымъ. ꙳ сегѡ̀ ра́ди честно́е твоѐ ꙳ и҆ свѧто́е соверша́емъ торжество̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ є҃:

Прїиди́те, взы́демъ на го́рꙋ гдⷭ҇ню, и҆ въ до́мъ бг҃а на́шегѡ, и҆ ᲂу҆́зримъ сла́вꙋ преѡбраже́нїѧ є҆гѡ̀, сла́вꙋ ꙗ҆́кѡ є҆диноро́днагѡ ѿ ѻ҆ц҃а̀: свѣ́томъ прїи́мемъ свѣ́тъ, и҆ возвы́шени бы́вше дꙋ́хомъ, трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю воспои́мъ во вѣ́ки.

А҆́ще сꙋббѡ́та, И҆ ны́нѣ, догма́тїкъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Сїѧ́нїемъ добродѣ́телей просвѣ́щшесѧ, ꙳ произы́демъ на го́рꙋ ст҃ꙋ́ю, ꙳ да ᲂу҆́зримъ бжⷭ҇твенное ꙳ гдⷭ҇не преѡбраже́нїе.

Сті́хъ: Ми́лость и҆ и҆́стина срѣто́стѣсѧ, пра́вда и҆ ми́ръ ѡ҆блобыза́стасѧ.

Зна́менїе бг҃олѣ́пно ꙳ бжⷭ҇тва̀ показꙋ́етъ, ꙳ пре́жде крⷭ҇та̀ таи́нникѡмъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ со́лнце ѡ҆блиста́въ, ꙳ хрⷭ҇то́съ на горѣ̀ дне́сь.

Сті́хъ: Блаже́ни лю́дїе вѣ́дꙋщїи воскликнове́нїе.

Є҆стество̀ є҆́же во а҆да́мѣ, ꙳ хрⷭ҇то́съ и҆змѣни́ти хотѧ́й, на го́рꙋ ны́нѣ ꙳ восхо́дитъ ѳавѡ́рскꙋю, ꙳ да ѡ҆бнажи́тъ таи́нникѡмъ бж҃ество̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

И҆́же на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́выйсѧ во сла́вѣ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ показа́вый ᲂу҆ч҃никѡ́мъ твои̑мъ сла́вꙋ твоегѡ̀ бжⷭ҇тва̀, ѡ҆зарѝ и҆ на́съ свѣ́томъ твоегѡ̀ позна́нїѧ, и҆ наста́ви на стезю̀ за́повѣдей твои́хъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бла́гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Хрⷭ҇то́во преѡбраже́нїе пред̾ꙋсрѧ́щемъ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́юще предпра́зднствєннаѧ, вѣ́рнїи, и҆ возопїи́мъ: приспѣ̀ де́нь бжⷭ҇твеннагѡ весе́лїѧ. восхо́дитъ на го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю влⷣка, бжⷭ҇тва̀ своегѡ̀ ѡ҆блиста́ти красотꙋ̀.

Є҆ди́ножды.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь предпра́зднства, три́жды.

По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Пра́здникъ пресвѣ́телъ влⷣчнь прїи́де, прїиди́те всѝ на го́рꙋ ᲂу҆́мнѡ пред̾ѡчи́стившесѧ взы́демъ ѳавѡ́рскꙋю, хрⷭ҇та̀ ви́дѣти.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Предпра́зднества де́нь вѣ́рнїи дне́сь свѣ́тлѡ сла́внагѡ и҆ стра́шнагѡ преѡбраже́нїѧ хрⷭ҇то́ва соверша́юще, согла́снѡ возопїе́мъ: смѣше́нїе на́ше преѡбразѝ, сп҃се, бжⷭ҇твенною твое́ю пло́тїю соѡблиста́въ томꙋ̀, и҆ ѿда́ждь пе́рвѣйшее достоѧ́нїе нетлѣ́нїѧ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ, да тѧ̀ всѝ славосло́вимъ є҆ди́наго бг҃а на́шего.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ предпра́зднства, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ трипѣ́снецъ на д҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃. Подо́бнѣ пое́мъ и҃-ю и҆ ѳ҃-ю пѣ́сни: г҃-ю же и҆ про́чыѧ пѣ́сни да́же до ѻ҆смы́ѧ, предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на и҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃. (А҆́ще слꙋчи́тсѧ предпра́зднство въ недѣ́лю, трипѣ́снецъ выпѣва́емъ на повече́рїи.)

Канѡ́нъ предпра́зднства.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Да ѡ҆блиста́етъ до́лѣ свѣ́тъ нб҃о па́че со́лнца, и҆ землѧ̀ да слы́шитъ глаго́лы жива́гѡ бг҃а, сн҃овство̀ преѡбразꙋ́емагѡ: ѻ҆ц҃ъ бо свидѣ́тельствꙋетъ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй.

Чл҃вѣ́къ зри́мый, но бг҃ъ кры́емый, на ѳавѡ́ръ хрⷭ҇то́съ восхо́дитъ, бж҃ества̀ зарю̀ ѡ҆бнажа́ѧ, є҆́же па́че со́лнца, сла́вы свѣтлостьмѝ.

Разꙋ́мнѡ ны́нѣ предгрѧде́тъ ꙗ҆ви́тисѧ мѡѷсе́ю хрⷭ҇то́съ, сла́вы видѣ́нїе показꙋ́ѧ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, лице́мъ къ лицꙋ̀ нехода́тайственною бесѣ́дою, ра́дꙋющесѧ дне́сь предпра́зднꙋемъ.

Трипѣ́снецъ.

Гла́съ то́йже. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ и҆зве́лъ є҆сѝ лю́ди и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, покры́лъ же є҆сѝ колесни̑цы фараѡ́новы и҆ си́лꙋ.

Се́й предпра́зднственный де́нь соверша́юще вѣ́рнїи, преѡбраже́нїѧ хрⷭ҇та̀ и҆зба́вителѧ на́шегѡ, воспле́щимъ пѣ́сньми.

Вхо́дъ пости́гше ст҃а́гѡ преѡбраже́нїѧ хрⷭ҇то́ва, и҆ мы̀ ѡ҆блиста́емсѧ бжⷭ҇твенными и҆змѣне́нїи, сїѐ ѡ҆блобыза́юще.

По ны́нѣшнемъ хрⷭ҇то́съ днѝ пое́мь ᲂу҆ченикѝ, на го́рꙋ восхо́дитъ, и҆ та́мѡ преѡбра́жсѧ, ѡ҆блиста́емъ бжⷭ҇тво́мъ.

Го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю, прїиди́те всѝ, дости́гше ᲂу҆́мнѡ, хрⷭ҇та̀ ᲂу҆́зримъ предъ ᲂу҆ч҃никѝ свои́ми стра́шнѡ преѡбразꙋ́ющасѧ.

Ꙗ҆́кѡ дв҃дъ прⷪ҇ро́къ вопїе́мъ тѝ: ѳавѡ́рскаѧ гора̀ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ твое́мъ и҆́мени, хрⷭ҇тѐ, возра́дꙋютсѧ въ преѡбраже́нїи твое́мъ.

Го́рꙋ превысо́кꙋю, се́рдце ѡ҆чище́но ѿ страсте́й и҆мꙋ́щїи, ᲂу҆́зримъ хрⷭ҇то́во преѡбраже́нїе, просвѣща́ющее ᲂу҆́мъ на́шъ.

Трⷪ҇ченъ:

Трⷪ҇цꙋ просла́вимъ правосла́внѡ, со ѻ҆ц҃е́мъ сн҃а и҆ дх҃а ст҃а́го, є҆ди́но бж҃ество̀, є҆ди́ницꙋ трїѷпоста́снꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃рь и҆ дв҃ꙋ тѧ̀ правосла́внѡ и҆сповѣ́дꙋемъ вѣ́рнїи, неизрече́ннѡ ро́ждшꙋю хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, є҆ди́наго многоми́лостиваго.

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

Съ пресла́вными чи́нми а҆́гг҃льскими, пресла́вне сы́й, непреста́ннѡ па́мѧть твою̀ сла́вѧщыѧ спаса́й.

Хра́мъ ᲂу҆тѣ́шителевъ ѡ҆свѧще́нный тво́й ᲂу҆́мъ, страстоте́рпче, показа́сѧ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ вѣ́рою почита́емъ.

Оу҆мерщвле́нїе живоно́снѡ, пло́тїю пострада́вшагѡ и҆з̾ѡбрази́лъ є҆сѝ пло́тїю твое́ю, преблаже́нне, и҆ и҆́стиннѣй жи́зни сподо́бнасѧ є҆сѝ.

Держа́вꙋ беззако́ннꙋющихъ, ᲂу҆крѣ́пльсѧ дх҃омъ, низложи́лъ є҆сѝ, и҆ зако́ны гдⷭ҇ни, пресла́вне мꙋ́чениче, ᲂу҆держа́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Разрѣши́сѧ клѧ́тва, преста́ же печа́ль ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, всебл҃гослове́ннаѧ ѻ҆трокови́це, вѣ́рныхъ весе́лїе, пренепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ, дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бж҃е́ственнѣй твое́й сла́вѣ, вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Влады́чествꙋѧй тва́рїю все́ю, ви́дѣнъ бы́сть зра́къ раба̀ прїе́мъ: и҆́мже бж҃ества̀ непристꙋ́пное сїѧ́нїе ᲂу҆ченикѡ́мъ показа́лъ є҆́сть, ꙗ҆́коже вмѣща́хꙋ зрѣ́ти.

На го́рꙋ и҆́детъ ѡ҆блиста́ти сла́вы сл҃нце хрⷭ҇то́съ, и҆ свы́ше сїѧ́ющꙋю денни́цꙋ ѡ҆мрачи́ти свѣ́томъ: є҆гѡ́же зарѧ́ми сїѧ́юще, предпра́зднꙋимъ дне́сь.

Живота̀ вѣ́чнагѡ и҆сполнѧ́ѧ глаго́лы, предста̀ хрⷭ҇то́съ, ꙗ҆́коже показꙋ́ѧ вє́щи дрꙋгѡ́мъ разꙋмѣ́ти, въ себѣ̀ благоволѝ ѻ҆ч҃ескꙋю сла́вꙋ блиста́ющꙋю.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Ста́лъ є҆сѝ предъ сꙋди́щемъ, и҆сповѣ́дꙋѧ бг҃а цр҃ѧ̀, мꙋ́чениче мꙋ́дре, пло́ть взе́мшаго, и҆ человѣ́ки назда́вшаго.

Же́ртва непоро́чна, всесожже́нна ᲂу҆́гльми мꙋ́ченическими, и҆́же ѿ дв҃ы принесе́сѧ ᲂу҆́глю.

Вода́ми дꙋхо́вными наводнѧ́емь, сла́вне, мꙋ̑тныѧ многобо́жїѧ и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ стрꙋи̑.

Бг҃оро́диченъ:

Всѐ моѐ жела́нїе къ тебѣ̀ дви́жꙋ, чⷭ҇таѧ влⷣчце, плотски́хъ похоте́й мѧ̀ вско́рѣ премѣнѝ.

Сѣда́ленъ ст҃а́гѡ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Мꙋ́ченика є҆ѵсѷгні́а похва́лимъ, ꙗ҆́кѡ всю̀ ᲂу҆праздни́вшаго ле́сть си́лою хрⷭ҇то́вою, и҆ вѣ́рꙋ ᲂу҆ѧсни́вшаго: претерпѣ́ бо мꙋ̑ки пои́стиннѣ, и҆ ѡ҆бличѝ мꙋчи́телей сꙋровство̀ всѐ, и҆ вѣне́цъ побѣ́ды десни́цею бж҃їею прїѧ́тъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ то́йже.

Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Гото́висѧ ны́нѣ, ѳавѡ́ре, се́ бо грѧде́тъ хрⷭ҇то́съ, бж҃ества̀ зарю̀ па́че ᲂу҆ма̀ показа́ти на тебѣ̀, сла̑внымъ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ, ꙗ҆́коже можа́хꙋ. и҆лїа̀ и҆ мѡѷсе́й стра́хомъ предстоѧ́ста, ѻ҆́блакъ же свѣ́та ѡ҆сѣнѧ́ше, и҆ гла́съ слы́шашесѧ свы́ше ѿ ѻ҆ц҃а̀ свѣ́тѡвъ, глаго́лющь: се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, того̀ послꙋ́шайте.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на престо́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Нбⷭ҇ный ли́къ съ земны́ми ра́дꙋетсѧ, и҆ предпра́зднꙋетъ свѣтода́вца сїѧ́нїе, и҆́же несказа́ннѡ ѡ҆блиста́етъ, и҆змѣнѧ́ѧ человѣ́ческїй зра́къ на ѳавѡ́рѣ, ꙗ҆́коже благоволѝ.

Бг҃очеловѣ́чнымъ прише́ствїемъ, человѣ́кѡмъ прибли́живсѧ, и҆ чꙋде́съ заре́ю мі́ръ та́йнѡ просвѣти́лъ є҆сѝ: блиста́ющеюсѧ же сла́вою бжⷭ҇тва̀ просїѧ́лъ є҆сѝ на ѳавѡ́рѣ непристꙋ́пнымъ свѣ́томъ.

І҆исꙋ́съ наѵи́нъ сы́нъ, пе́рвѣе со́лнце ᲂу҆ста́ви, проѡбразꙋ́ѧ де́нь бжⷭ҇твенныѧ стрⷭ҇ти: са́мъ же, сп҃се, пре́жде честна́гѡ крⷭ҇та̀ твоегѡ̀, сїѧ̑нїѧ скры́лъ є҆сѝ со́лнца, зарѧ́ми бжⷭ҇твенными лица̀ твоегѡ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

Дрема́нїе ѿри́нꙋвъ ᲂу҆ны́нїѧ, мꙋ́чениче є҆ѵсѷгні́е, бо́дреннѡ къ страда́нїю несꙋмнѣ́нною вѣ́рою дерзнꙋ́лъ є҆сѝ.

Ѡ҆ гдⷭ҇ѣ сп҃сѣ твое́мъ, мꙋ́чениче ра́дꙋѧсѧ досточꙋ́дне, мꙋ̑ки тѣлє́сныѧ, ꙗ҆́кѡ пи́щꙋ сла́дкꙋ ты̀ вмѣни́лъ є҆сѝ.

Го́рдое шата́нїе, за ѕло́бꙋ попо́лзшагосѧ, страстоте́рпче, низве́рглъ є҆сѝ, бжⷭ҇твенными нра̑вы смирѧ́ѧсѧ.

Во́инъ непобѣди́мь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, во бранѣ́хъ подвиза́ѧсѧ: сконча́въ же мꙋче́нїе, врагѝ безплѡ́тныѧ потреби́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Равноси́льна, сопресто́льна родила̀ є҆сѝ сло́ва ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ: є҆го́же молѝ спасти́ мѧ, прест҃а́ѧ ѻ҆трокови́це приснодв҃о.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Хрⷭ҇тꙋ̀ ра́дꙋющесѧ вѣ́рнѡ послѣ́дꙋемъ: се́ бо и҆́детъ къ горѣ̀, ᲂу҆ч҃никѝ лꙋ́чшыѧ съ собо́ю веды́й, предъ ни́миже непристꙋ́пною добро́тою возсїѧ́въ па́че со́лнца, показа̀ сла́вꙋ свою̀.

Да просвѣти́тсѧ дне́сь нб҃о свѣтлѣ́йше, восхо́домъ є҆́же къ горѣ̀, ѿѻнꙋ́дꙋже ѡ҆блиста́етъ хрⷭ҇то́съ непристꙋ́пнымъ свѣ́томъ, со́лнєчныѧ лꙋчѝ сла́вою бжⷭ҇тва̀ ѡ҆мрача́ѧ, ꙗ҆́кѡ свѣ́та пода́тель.

Та́инство показа̀ хрⷭ҇то́съ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ на ѳавѡ́рѣ, просїѧ́въ па́че зарѝ лице́мъ: ѻ҆де́ждою же ри́зъ свои́хъ ᲂу҆бѣли́всѧ свѣ́тлѡ ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ, ѡ҆дѣва́ѧйсѧ ꙗ҆́кѡ ри́зою свѣ́томъ ѱало́мски.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

И҆́скреннѡ прилѣплѧ́ѧсѧ, премꙋ́дре, влⷣцѣ, себѐ ᲂу҆дали́лъ є҆сѝ ѿ лꙋка́вствїѧ, є҆ѵсѷгні́е.

Мє́ртвымъ ка́пищємъ че́сти не прине́слъ є҆сѝ, бг҃оно́се, бг҃а жи́ва гдⷭ҇а на нб҃сѣ́хъ вѣ́дый.

На дре́вѣ воздви́женъ, мч҃ниче доблемꙋ́дренне, стра́сти и҆з̾ѡбрази́лъ є҆сѝ безстра́стнагѡ вѣ́рою. (с. 133)

Бг҃оро́диченъ:

Сло́во во ᲂу҆тро́бѣ твое́й, чⷭ҇таѧ, воплоща́етсѧ, безслове́сныхъ плотски́хъ страсте́й мі́ръ и҆збавлѧ́ѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Черто́гъ сла́вы бꙋ́дꙋщїѧ ра́дости дрꙋгѡ́мъ гото́вѧ, восхо́дитъ на го́рꙋ хрⷭ҇то́съ, къ житїю̀ нбⷭ҇номꙋ ѿ жи́зни до́лꙋ влекꙋ́щїѧ возводѧ̀ и҆̀хъ.

Оу҆дивлѧ́ѧ ра́зꙋмъ хрⷭ҇то́съ ᲂу҆ч҃никѡ́въ, нбⷭ҇ное на землѝ сїѧ́нїе ѡ҆блиста̀, зако́на и҆ прⷪ҇ро́кѡвъ раболѣ́пнѡ представлѧ́ѧ нача́льники: и҆́миже мє́ртвымъ и҆ живы̑мъ свидѣ́тельствꙋетсѧ бг҃ъ.

Свѣти́льникъ ꙗ҆ви́тисѧ ны́нѣ грѧде́тъ хрⷭ҇то́съ, въ те́мнѣмъ мѣ́стѣ сїѧ́нїемъ бжⷭ҇твеннагѡ блиста́нїѧ, є҆гѡ́же къ сїѧ́нїю и҆́демъ, прѧ́мѡ лицꙋ̀ є҆гѡ̀ ра́дꙋющесѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Разꙋмѣ̑нїѧ и҆́стиннаѧ въ се́рдцы, благоро́дными поло́жъ ѻ҆́бразы, не невѣ́дый разꙋмѣ́нїѧ, бл҃же́нне, вра́жїѧ, на сꙋди́ще поте́клъ є҆сѝ, и҆ погꙋби́лъ є҆сѝ крⷭ҇тнымъ всеѻрꙋ́жїемъ сегѡ̀ во́инство.

Де́мѡнѡвъ слꙋжи́телїе, слꙋжи́телѧ тѧ̀ трⷪ҇цѣ разꙋмѣ́вше мꙋ́камъ и҆ темни́цамъ и҆ непра́веднѣй сме́рти предаю́тъ, мꙋ́чениче є҆ѵсѷгні́е: но побѣжда́ютсѧ твои́мъ непобѣди́мымъ сопротивле́нїемъ, пребога́те.

Пото́цы крове́й твои́хъ, мꙋ́чениче, мꙋ̑тныѧ беззако́нїѧ пото́ки, и҆ рѣ́ки безбо́жїѧ лє́стныѧ, и҆ лꙋка̑выѧ и҆зсꙋши́ша стрꙋи̑, и҆сцѣле́нїй же вѣ̑рнымъ неизчерпа́емаѧ пꙋчи́на ꙗ҆ви́шасѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зсꙋши́вши сады̀ ѕло́бы, въ тебѣ̀ прозѧбе́нїемъ сло́ва, мт҃и чⷭ҇таѧ, и҆зъ ко́рене дꙋшѝ моеѧ̀ лꙋка̑выѧ мы̑сли ѿсѣцы̀, и҆ насадѝ добродѣ́телей кра̑снаѧ, дв҃о, прозѧбє́нїѧ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Бжⷭ҇твеннымъ дне́сь преѡбраже́нїемъ, человѣ́ческое всѐ є҆стество̀ просїѧва́етъ бжⷭ҇твеннѡ, въ весе́лїи зовꙋ́ще: преѡбразꙋ́етсѧ хрⷭ҇то́съ, спаса́ѧй всѧ̑.

І҆́косъ:

Преѡбраже́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ, зра́къ на́шъ, и҆́же дре́вле тлѣ́нїемъ растлѣ́нный, во а҆́довыхъ сокро́вищахъ пра́ѻтца а҆да́ма, дне́сь зижди́тель и҆зъ тлѝ возведѐ, ѡ҆божа́етъ на́шъ ра́зꙋмъ: пребыва́етъ же бг҃ъ вкꙋ́пѣ и҆ чл҃вѣ́къ, є҆стества̀ ка̑ѧждо соединє́на носѧ̀, непрелѡ́жна же и҆ нераздѣ̑льна. тѣ́мже ны́нѣ на ѳавѡ́рѣ несказа́ннѡ сїѧ́етъ, и҆ и҆зъ всеѧ̀ пло́ти дае́тъ лꙋчѝ бж҃ества̀ своегѡ̀, просвѣща́ѧ вопїю́щыѧ: преѡбразꙋ́етсѧ хрⷭ҇то́съ, спаса́ѧй всѣ́хъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Къ преложе́нїю ѿ землѝ, на высотꙋ̀ возводѧ́щемꙋ, ᲂу҆ч҃ни̑къ и҆збра́нїю послѣ́дꙋемъ, хрⷭ҇то́во смотрѧ́юще стра́нное видѣ́нїе. ᲂу҆ди́вльшесѧ же съ си́ми возопїе́мъ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѡ҆скве́рншеесѧ ѡ҆чи́стилъ є҆сѝ є҆стество̀ человѣ́ческое водо́ю же и҆ ѻ҆гне́мъ: твое́ю пло́тїю сегѡ̀ свѣ́тлость показꙋ́еши, сп҃се, лице́мъ твои́мъ просїѧ́въ па́че со́лнца во ѻ҆́бразъ бꙋ́дꙋщїѧ сла́вы.

Взы́демъ со хрⷭ҇то́мъ на го́рꙋ ст҃ꙋ́ю, возводѧ́щимъ зеведе́евы сы́ны, и҆ петра̀ лꙋ́чшаго, и҆̀хже и҆збра̀ сла́вѣ свое́й свидѣ́тели, зовꙋ́щыѧ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿтроцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Кровьмѝ, мч҃ниче, и҆злїѧ́нными, любвѐ ра́ди хрⷭ҇та̀ вопло́щшагѡсѧ, просвѣти́въ твою̀ дꙋ́шꙋ, къ семꙋ̀ преста́вилсѧ є҆сѝ, вопїѧ̀ ра́дꙋѧсѧ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Горѧ̀ любо́вїю сп҃са, и҆збѣжа́лъ є҆сѝ про́пасти нече́стїѧ, и҆ зи́мꙋ лю́тыхъ претерпѣ́лъ є҆сѝ мꙋ́къ, взыва́ѧ, є҆ѵсѷгні́е: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Є҆щѐ текꙋ́щымъ ка́плѧмъ, пресла́вне, бжⷭ҇твенныхъ твои́хъ крове́й, влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ предста́лъ є҆сѝ, воспѣва́ѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Да бжⷭ҇твеннагѡ црⷭ҇твїѧ вѣ́чнꙋю жи́знь наслѣ́диши, вре́меннагѡ живота̀ сла́вы возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ, вопїѧ̀, є҆ѵсѷгні́е: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Но́во родила̀ є҆сѝ ѻ҆троча̀, є҆го́же ро́ди ѻ҆ц҃ъ пре́жде вѣ̑къ, бцⷣе чⷭ҇таѧ. є҆мꙋ́же всѝ воспѣва́емъ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѿтроки бл҃гочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Кто̀ не ᲂу҆диви́тсѧ, всецр҃ю̀ сла́вы, великолѣ́пїю сла́вы твоеѧ̀, въ не́же преѡбра́жсѧ показа́лъ є҆сѝ дрꙋгѡ́мъ твои̑мъ, бжⷭ҇твенными свѣтлостьмѝ ѡ҆блиста́въ и҆́хъ; съ ни́миже предпра́зднꙋющихъ вѣ́рою ᲂу҆ѧснѝ свѣ́томъ твои́мъ на́съ, тѧ̀ пою́щихъ.

Высотꙋ̀ нбⷭ҇нагѡ житїѧ̀, и҆ сла́вы присносꙋ́щныѧ (с. 136) бжⷭ҇твенное сїѧ́нїе да́рꙋй рабѡ́мъ твои̑мъ, ны́нѣ предпра́зднꙋющымъ твоегѡ̀ преѡбраже́нїѧ свѣ́тлое торжество̀: въ не́же свѣ́тъ ѡ҆блиста́ѧ, ᲂу҆ѧснѧ́еши тѧ̀ воспѣва́ющыѧ, хрⷭ҇тѐ свѣтода́вче.

Свѣ́та пода́тель, и҆ свѣ́тъ сы́й непристꙋ́пенъ, присносꙋ́щне, пребезнача́льне, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́коже ри́зою, свѣ́тъ въ мі́рѣ просїѧ́лъ є҆сѝ, съ пло́тїю прише́дъ: и҆ свѣ́тъ на горѣ̀ ѡ҆блиста́еши, сла́вы ѻ҆́ч҃їѧ показа́въ ѻ҆́бразъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ трипѣ́снца:

Цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, є҆го́же и҆сповѣ́даша плѣне́ннїи ѻ҆́троцы, въ пещѝ глаго́люще ве́лїимъ гла́сомъ, всѧ̑ дѣла̀ по́йте гдⷭ҇а.

Гдⷭ҇нѧ свѣ́тлагѡ преѡбраже́нїѧ, настоѧ́щїй де́нь ѡ҆блиста́въ, мі́рови повелѣва́етъ вопи́ти: всѧ̑ дѣла̀ по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Мы́слїю вѣ́рнїи прїиди́те по́йдемъ къ горѣ̀ ст҃ѣ́й, ви́дѣти преѡбраже́нїе хрⷭ҇то́во всесвѣ́тлое: всѧ̑ бо просвѣща́етъ, славосло́вѧщыѧ сїѐ во вѣ́ки.

Дне́сь хрⷭ҇то́вꙋ преѡбраже́нїю, чи́стымъ се́рдцемъ пред̾ꙋсрѣ́тенїе сотвори́мъ, и҆ возопїи́мъ свѣ́тлѡ: всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Трⷪ҇ченъ:

Въ ли́цѣхъ тре́хъ є҆ди́ное бжⷭ҇тво̀ бг҃осло́вимъ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ дх҃а прест҃а́го, кꙋ́пнѡ всѧ̑ дѣла̀ по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, є҆го́же на́мъ родѝ дв҃а марі́а, и҆ по рождествѣ̀ пребы́вши дв҃а чⷭ҇таѧ, всѧ̑ дѣла̀, по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене благода́тїю твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Щито́мъ, всеблаже́нне, благоче́стїѧ, всю́дꙋ ѡ҆гражда́емь, беззако́ннꙋющыѧ побѣди́лъ є҆сѝ благода́тїю, поѧ̀ непреста́ннѡ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Внегда̀ скорбѣ́ти тебѣ̀, къ бг҃ꙋ воззва́лъ є҆сѝ бл҃годѣ́телю, и҆ ᲂу҆слы́ша тебѐ, и҆ ѿ лю́тыхъ и҆зба́ви тѧ̀ вопїю́ща: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Не богѡ́мъ бездꙋ́шнымъ че́сть безслове́снѣйшꙋ, мꙋ́чениче, прине́съ, чиста̀ же́ртва бг҃ꙋ прине́слсѧ є҆сѝ, поѧ̀ непреста́ннѡ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Да бꙋ́дꙋщꙋю полꙋчи́ши, премꙋ́дре, жи́знь и҆ сла́вꙋ, ᲂу҆мертви́лсѧ є҆сѝ мі́рови, вопїѧ̀, є҆ѵсѷгні́е, ᲂу҆море́нъ бы́лъ є҆сѝ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ми́лостиваѧ дв҃о, бг҃а преми́лостиваго поро́ждшаѧ, ми́лости бжⷭ҇твенныѧ всѧ̑ сподо́би пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Ра́дꙋйсѧ, нб҃о, ѿ землѝ возсїѧ́ющаго ны́нѣ провѣ́дый, сл҃нца незаходи́маго, и҆ сла́вою бжⷭ҇твенною покры́ти хотѧ́щаго со́лнєчныѧ свѣ́тлѡсти: землѧ́ же да ликꙋ́етъ свѣ́тлѡ, нбⷭ҇ною заре́ю и҆ свѣ́тлостїю сїѧ́ющи, и҆ свѣ́тъ быва́ющи.

Поѧ̀, дв҃дъ твоѐ преѡбраже́нїе предвозгласѝ: кто̀ ᲂу҆подо́битсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇еви, глаго́лѧ, въ сынѣ́хъ бж҃їихъ; ты́ бо прославлѧ́ѧсѧ въ совѣ́тѣхъ ст҃ы́хъ, вели́къ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ сꙋ́щымъ ѻ҆́крестъ тебє̀, стра́шенъ въ сла́вѣ бжⷭ҇твеннагѡ зра́ка.

Ѽ сло́во бж҃їе, мꙋ́дрость и҆ си́ла, и҆ ѻ҆́бразъ ѻ҆́ч҃ь! ѽ бж҃е разꙋмѣва́емый вѣ́рными, и҆ чл҃вѣ́че познава́емый! твоегѡ̀ преѡбраже́нїѧ на́съ сподо́би, соверши́ти свѣ́тлое торжество̀, во свѣ́тѣ до́брыхъ дѣ́лъ сїѧ́ющихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю бцⷣꙋ, нбⷭ҇ный черто́гъ, ро́ждшꙋю нача́льника спасе́нїѧ на́шегѡ, пѣ́сньми велича́емъ.

Се́й первовхо́дный де́нь твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, творѧ́ще пресла́внагѡ и҆ всесвѣ́тлагѡ преѡбраже́нїѧ, пѣ́сньми тѧ̀ велича́емъ.

Оу҆се́рднѡ вѣ́дѧще сла́вное преѡбраже́нїе гдⷭ҇не, ѡ҆зари́мъ дꙋхо́внѡ помышлє́нїѧ на̑ша, сїѐ велича́юще.

До́брымъ и҆змѣне́нїемъ и҆змѣ́ншесѧ, хрⷭ҇то́вымъ преѡбраже́нїемъ, ѡ҆брѧ́щемсѧ свѣтоѧвле́ни добродѣѧ̑нїи на́шими, сїѐ велича́юще.

Трⷪ҇ченъ:

Тѧ̀ трїѷпоста́снꙋю трⷪ҇цꙋ, и҆ нераздѣ́льное сꙋщество̀, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ дх҃а ст҃а́го, пѣ́сньми велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ кꙋпинꙋ̀, ю҆́же мѡѷсе́й ви́дѣ, горѧ́щꙋю и҆ неѡпалѧ́емꙋю, ѻ҆́гнь прїе́мшꙋю бжⷭ҇тва̀, пѣ́сньми велича́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Крѣ́постїю, мꙋ́чениче, хрⷭ҇то́вою, некрѣ́пкаго врага̀ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ возносѧ́щагосѧ, и҆ сꙋ́етнѡ вои́стиннꙋ ны́нѣ шата́ющагосѧ, и҆ ме́чномꙋ ᲂу҆сѣче́нїю главꙋ̀ преклони́лъ є҆сѝ, и҆ ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ кро́внымъ тече́нїемъ зе́млю всю̀.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆краше́нїе всѣ́хъ страда́льцєвъ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикѡвъ красота̀, є҆ѵсѷгні́е, ꙗ҆́кѡ сто́лпъ непоколеби́мь це́ркве, ꙗ҆́кѡ ѡ҆гражде́нїе благочести́выхъ преѧ́вственно, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твеннаѧ лѣ́пота притека́ющихъ къ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ всесвѣ́тлаѧ ѕвѣзда̀ ᲂу҆блажи́лсѧ є҆сѝ.

И҆ска́паютъ мѵ́ро па́ры по́товъ твои́хъ благово́нное, є҆ѵсѷгні́е, и҆ сердца̀ на̑ша тѧ̀ чтꙋ́щихъ благоꙋха́ютъ, и҆ смра́дъ страсте́й, бѣ́дъ и҆ скорбе́й ѿгонѧ́ютъ, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ до́блїй.

Сл҃нце сла́вы, і҆и҃се, ᲂу҆ѧсни́вый па́мѧть дне́сь страда́льца твоегѡ̀: тогѡ̀ моли́твами просвѣтѝ, молю́сѧ, ѡ҆мрачи́вшꙋюсѧ мою̀ дꙋ́шꙋ пре́лестїю ѕмїи́ною: да сла́влю тѧ̀ ꙗ҆́кѡ бг҃а и҆́стинна, и҆ чл҃вѣколю́бца.

Бг҃оро́диченъ:

Просвѣтѝ две́ре свѣ́та, се́рдца моегѡ̀ ѻ҆́чи, молю́сѧ, тмо́ю грѣхо́вною ѡ҆слѣ́пшыѧ, и҆ прїѧ́тны бжⷭ҇твеннымъ покажѝ сїѧ́нїемъ: да почита́ю тѧ̀, да бжⷭ҇твенными гла́сы велича́ю тѧ̀.

Свѣти́ленъ предпра́зднства. Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:

Нб҃о созда́вый, и҆ ѕвѣзда́мъ свѣ́тъ вложи́вый, дне́сь на го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю возше́дъ, ѡ҆свѣща́етъ ᲂу҆ч҃ни̑къ заре́ю бж҃ества̀ своегѡ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, подо́бенъ:

Дне́сь на ѳавѡ́рѣ хрⷭ҇то́съ свѣ́тъ ѡ҆блиста̀, дне́сь свы́ше шꙋ́мъ, гла́съ ѻ҆́ч҃ь ᲂу҆слы́шанъ бы́сть: се́й є҆́сть, вопїѧ̀, сн҃ъ возлю́бленный мо́й.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Прест҃а́гѡ сла́внагѡ преѡбраже́нїѧ ꙳ предсрѣ́тенїе творѧ́ще въ настоѧ́щїй де́нь, ꙳ хрⷭ҇та̀ славосло́вимъ, ꙳ на́ше ѻ҆гне́мъ бж҃ества̀ ꙳ преѡбрази́вша є҆стество̀, ꙳ и҆ ꙗ҆́коже пре́жде нетлѣ́нїемъ ѡ҆блиста́вша.

Сті́хъ: Ми́лость и҆ и҆́стина срѣто́стѣсѧ, пра́вда и҆ ми́ръ ѡ҆блобыза́стасѧ.

На ст҃ꙋ́ю го́рꙋ прїиди́те, взы́демъ, ꙳ и҆ всесвѣ́тлое преѡбраже́нїе ꙳ вѣ́рою ᲂу҆́зримъ гдⷭ҇не, ꙳ томꙋ̀ вѣ́рнѡ покланѧ́ющесѧ, и҆ глаго́лемъ: ꙳ ты̀ бг҃ъ є҆ди́нъ є҆сѝ вопло́щсѧ, ꙳ и҆ ѡ҆божи́въ человѣ́чество.

Сті́хъ: Гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ лица̀ твоегѡ̀ по́йдемъ, и҆ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋемсѧ во вѣ́ки.

Се́й є҆́сть де́нь предпра́зднственный, ꙳ въ ѻ҆́ньже преѡбразꙋ́етсѧ хрⷭ҇то́съ, ꙳ сꙋ́щымъ съ ни́мъ мѡѷсе́ю и҆ и҆лїѝ, ꙳ и҆ є҆гѡ̀ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, ꙳ гла́сꙋ таковꙋ̀: глаго́лющꙋ: ꙳ се́й є҆́сть вои́стиннꙋ и҆збра́нный мо́й сн҃ъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ є҃. Самогла́сенъ:

Зако́на и҆ прⷪ҇ро́кѡвъ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, творца̀ и҆ и҆спо́лнителѧ свидѣ́тельствоваша, зрѧ́ще во ѻ҆́блацѣ мѡѷсе́й бг҃ови́децъ, и҆ и҆лїа̀ ѻ҆гнеколесни́чникъ, и҆ неѡпа́льный небоше́ственникъ, въ преѡбраже́нїи твое́мъ. съ ни́миже и҆ на́съ просвѣще́нїѧ твоегѡ̀ сподо́би, влⷣко, пѣ́ти тѧ̀ во вѣ́ки.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна предпра́зднства, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати: а҆́ще слꙋчи́тсѧ предпра́зднство преѡбраже́нїѧ хрⷭ҇то́ва въ недѣ́лю:

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, и҆ бцⷣы, по ѻ҆бы́чаю. На вели́цѣй вече́рни, по каѳі́смѣ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ ꙾восто́ченъ꙾ 4 є҆ди́нъ, и҆ предпра́зднства г҃, и҆ мꙋ́ченика г҃. Сла́ва, предпра́зднства: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й настоѧ́щагѡ гла́са. На лїті́и стїхи́ра хра́ма, и҆ предпра́зднства стїхо́вны тогѡ̀ днѐ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На стїхо́внѣ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь: Бцⷣе дв҃о, ра́дꙋйсѧ: три́жды. И҆ чте́нїе въ посла́нїихъ а҆пⷭ҇льскихъ.

[зрѝ] А҆ и҆дѣ́же нѣ́сть бдѣ́нїѧ: по Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На повече́рїи пое́мъ трипѣ́снецъ: и҆ по Досто́йнѣ конда́къ предпра́зднства. На ᲂу҆́трени тропа́рь воскрⷭ҇нъ два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. И҆ про́чее до канѡ́на воскрⷭ҇но. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃ и҆ бцⷣы на в҃: и҆ предпра́зднства на д҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃. Катава́сїа: Крⷭ҇тъ начерта́въ: По г҃ пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ предпра́зднства, и҆ сѣда́ленъ ст҃а́гѡ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ воскрⷭ҇нъ, и҆ і҆́косъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ, два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: и҆ предпра́зднства стїхи̑ры, со Сла́внымъ, д҃. Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ. И҆ ны́нѣ: Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. Тропа́рь воскрⷭ҇нъ, є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѡ҆глаше́нїе стꙋді́тово, и҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе въ притво́ръ, и҆ ча́съ а҃. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, предпра́зднства: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ предпра́зднства. Та́кожде и҆ на про́чихъ часѣ́хъ глаго́лемъ премѣнѧ́юще.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна гла́са на ѕ҃: и҆ предпра́зднства пѣ́снь г҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, предпра́зднства, и҆ хра́ма бцⷣы, а҆́ще є҆́сть, и҆ хра́ма ст҃а́гѡ и҆лѝ ст҃ы́ѧ. Та́же конда́къ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, хра́ма ст҃а́гѡ, и҆лѝ ст҃ы́ѧ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ днѐ, и҆ ᲂу҆́трешнїй а҆пⷭ҇лъ и҆ є҆ѵⷢ҇лїе рѧ́дъ подъ зача́ло.

[зрѝ] Вѣ́стно бꙋ́ди, Ꙗ҆́кѡ а҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ хрⷭ҇то́ва преѡбраже́нїѧ въ недѣ́лю, ничто́же воскрⷭ҇но пое́тсѧ, нижѐ є҆ѵⷢ҇лїе ᲂу҆́треннее чте́тсѧ, но всѧ̀ слꙋ́жба пра́здника, ве́черъ и҆ ᲂу҆́трѡ, и҆ на лїтꙋргі́и, неизмѣ́ннѡ.

* * *

4

꙾А҆нато́лїевъ꙾

Комментарии для сайта Cackle