Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ и҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ є҆мїлїа́на и҆сповѣ́дника, є҆пі́скопа кѷзі́ческагѡ.

И҆ прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ зѡсі́мы и҆ савва́тїа, солове́цкихъ чꙋдотво́рцєвъ.

Слꙋ́жба и҆́хъ пи́сана въ приложе́нїи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Прїиди́те, и҆ мы̀ до́брымъ и҆змѣни́мсѧ и҆змѣне́нїемъ, ꙳ бг҃омꙋ́дрїи дне́сь, ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ спреѡбрази́вшесѧ, ꙳ благоче́стнѡ и҆ ра́достнѡ, ꙳ на высотꙋ̀ возне́сшесѧ добродѣ́телей, ꙳ высо́че возра́дꙋемсѧ: ꙳ за милосе́рдїе бо, без̾ѻбра̑зїѧ преѡбра́жсѧ ꙳ человѣ́ка на ѳавѡ́рѣ ᲂу҆ѧснѝ, ꙳ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ.

Ѽ любозри́телїе ꙳ сꙋ́щихъ па́че ᲂу҆ма̀, ꙳ и҆ любопослꙋ́шницы! ꙳ ᲂу҆́мнѡ ᲂу҆́зримъ хрⷭ҇та̀, ѡ҆блиста́вша бжⷭ҇твенными зарѧ́ми, ꙳ и҆ ѡ҆гласи́мсѧ роди́тельнымъ гла́сомъ, ꙳ возлю́бленнаго проповѣ́дающе сн҃а, ꙳ ᲂу҆крѣ́пльшаго человѣ́ческꙋю не́мощь на ѳавѡ́рѣ, ꙳ и҆ и҆сточи́вшаго просвѣще́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Дне́сь показа́лъ є҆сѝ твоѐ бж҃ество̀, гдⷭ҇и, ꙳ честны́мъ а҆пⷭ҇лѡмъ твои̑мъ, ꙳ мѡѷсе́ю и҆ и҆лїи́ же, ꙳ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ зако́на и҆ благода́ти сы́й, ꙳ и҆збавлѧ́ѧ на́съ ѿ сме́ртныхъ ны́нѣ соꙋ̑зъ: ꙳ съ ни́миже твоѐ чл҃вѣколю́бное смотре́нїе сла́вимъ, ꙳ і҆и҃се всеси́льне, сп҃се дꙋ́шъ на́шихъ.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

И҆́же ѻ҆́бразъ хрⷭ҇то́въ ꙳ ꙗ҆́вѣ поче́тъ, ꙳ є҆гда̀ льво́во сꙋровство̀ разгорѣ́сѧ, ꙳ и҆ лю́ди восколеба̀, ꙳ ѡ҆бновлѧ́ѧ копрѡнѵ́мовꙋ безбо́жнꙋю є҆́ресь, ꙳ тогда̀ сего̀, премꙋ́дре, ꙗ҆́вѣ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, ꙳ твоѐ дерзнове́нїе прїи́мъ, ꙳ совокꙋ́пленꙋ а҆рхїере́євъ прише́ствїю. ꙳ тѣ́мже показа́лсѧ є҆сѝ до́блѣйшїй ꙳ во́инъ хрⷭ҇то́въ, всеблаже́нне: ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

И҆́же въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли всели́лсѧ є҆сѝ, ꙳ є҆гда̀ сопроти́вный нра́въ безбо́жный ꙳ и҆ ѕлочести́вый показа̀, ꙳ въ заточе́нїихъ ѡ҆сꙋдѝ твою̀ тве́рдость: ꙳ тогда̀ раѧ̀, ѿѻнꙋ́дꙋже и҆спадо́хомъ, ꙳ є҆ди́но ѻ҆те́чество, бг҃огла́се, ꙗ҆́вѣ вѣ́дый, ꙳ съ весе́лїемъ ра́дꙋѧсѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ ꙳. тѣ́мже пра́веднѡ ꙳ нетлѣ́нный сподо́билсѧ є҆сѝ живо́тъ зрѣ́ти хрⷭ҇та̀: ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Ѻ҆́гненъ ѧ҆зы́къ премꙋ́дрѡ и҆мѣ́ѧ, ꙳ є҆гда̀ смѣ́сный и҆ноплеме́нный зако́нъ положѝ, ꙳ не покланѧ́тисѧ велѧ́щь ꙳ хрⷭ҇то́вꙋ честно́мꙋ ѻ҆́бразꙋ ꙳ ле́въ ѻ҆каѧ́нный: ꙳ тогда̀ ты̀ бжⷭ҇твенный зако́нъ сопроти́въ положи́лъ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ прехо́дитъ поклоне́нїе і҆кѡ́нное, ꙳ ꙗ҆́коже нѣ́гдѣ нѣ́кто речѐ къ первоѻбра́зномꙋ. ꙳ и҆ твои́мъ сло́вомъ ꙗ҆́кѡ ѿ гро́ма ᲂу҆страши́сѧ ꙳ ѕвѣ́рь ѕлоимени́тый, ꙳ всечестны́й ѻ҆́ч҃е, бг҃оглаго́ливе свѧще́нне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ а҃:

И҆́же дре́вле съ мѡѷсе́омъ глаго́лавый на горѣ̀ сїна́йстѣй ѻ҆́бразы, а҆́зъ є҆́смь, глаго́лѧ, сы́й: дне́сь на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, преѡбра́жсѧ предъ ᲂу҆ч҃ники̑, показа̀ началоѻбра́знꙋю добро́тꙋ зра́ка, въ себѣ̀ воспрїи́мъ человѣ́ческое сꙋщество̀. и҆ таковы́ѧ благода́ти свидѣ́тели поста́вль, мѡѷсе́а и҆ и҆лїю̀, ѻ҆́бщники творѧ́ше весе́лїѧ, провозвѣща́ющыѧ сла́вное крⷭ҇та̀ ра́ди, и҆ сп҃си́тельное воскрⷭ҇нїе.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Гора̀ бж҃їѧ ѳавѡ́ръ ꙳ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ, сп҃се, ра́дꙋетсѧ, ꙳ ѻ҆ц҃ꙋ̀ возлю́бленна тѧ̀ сн҃а проповѣ́дꙋѧ.

Сті́хъ: Твоѧ̑ сꙋ́ть нб҃са̀, и҆ твоѧ̀ є҆́сть землѧ̀.

Чꙋ́до бѧ́ше ви́дѣти, ꙳ сл҃нца сла́вы, въ преѡбраже́нїи, ꙳ чꙋ́вственнагѡ со́лнца, лꙋчы̀ скры́вшаго.

Сті́хъ: Ѳавѡ́ръ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋетасѧ.

Ѿ землѝ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆ч҃ницы̀, ꙳ мѡѷсе́й же ѿ ме́ртвыхъ, ꙳ и҆ и҆лїа̀ ꙗ҆́кѡ свы́ше, ꙳ тебѣ̀ преѡбразꙋ́емꙋ, ꙳ раболѣ́пнѡ предста́ша.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ а҃:

Твоегѡ̀ є҆диноро́днагѡ сн҃а прови́дѣвъ дх҃омъ плотско́е къ человѣ́кѡмъ прише́ствїе, бг҃оѻте́цъ дв҃дъ, и҆здале́ча къ весе́лїю созыва́етъ тва́рь, и҆ прⷪ҇ро́чески взыва́етъ: ѳавѡ́ръ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋютсѧ. на сїю́ бо возше́дъ го́рꙋ, сп҃се, со ᲂу҆ч҃ники̑ твои́ми, ѡ҆чернѣ́вшее а҆да́мово є҆стество̀, преѡбра́жсѧ ѡ҆блиста́ти па́ки сотвори́лъ є҆сѝ, претвори́въ є҆̀ въ твоегѡ̀ бжⷭ҇тва̀ сла́вꙋ же и҆ свѣ́тлость. тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: содѣ́телю всѧ́ческихъ гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Тропа́рь пра́здника, гла́съ з҃:

Преѡбрази́лсѧ є҆сѝ на горѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, показа́вый ᲂу҆ч҃никѡ́мъ твои̑мъ сла́вꙋ твою̀, ꙗ҆́коже можа́хꙋ: да возсїѧ́етъ и҆ на́мъ грѣ̑шнымъ свѣ́тъ тво́й присносꙋ́щный, моли́твами бцⷣы, свѣтода́вче, сла́ва тебѣ̀.

На ᲂу҆́трени:

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

На горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, і҆и҃се, и҆ ѻ҆́блакъ свѣ́телъ протѧза́ющсѧ ꙗ҆́кѡ сѣ́нь, а҆по́столы сла́вою покры̀. тѣ́мже и҆ на зе́млю ни́цъ па́дахꙋ, не терпѧ́ще зрѣ́ти свѣ́тлости непристꙋ́пныѧ сла́вы лица̀ твоегѡ̀, безнача́льне сп҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е. и҆́же тогда̀ си̑мъ свѣ́тъ тво́й возсїѧ́вый, просвѣтѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Непристꙋ́пною твое́ю, хрⷭ҇тѐ, сла́вою бжⷭ҇твеннагѡ твоегѡ̀ свѣ́та преѡбра́жсѧ, твоѧ̑ ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твєнныѧ ᲂу҆ч҃никѝ, і҆ѡа́нна и҆ петра̀ и҆ і҆а́кѡва, ᲂу҆жаси́лъ є҆сѝ тѣ́хъ бжⷭ҇твенною благода́тїю. гла́съ же ѻ҆ч҃ь возлю́бленнаго сн҃а свидѣ́тельствꙋющъ слы́шаша, и҆ ви́дѣша, лица̀ твоегѡ̀ сла́вꙋ, сп҃се. и҆́же всѣ́хъ, сло́ве, спастѝ хотѧ̀, просвѣтѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника, кѵ́ръ і҆ѡа́нна, со і҆рмосо́мъ на и҃.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Мѡѷсе́й на мо́ри прⷪ҇ро́чески ви́дѣвъ ѻ҆́блакомъ и҆ столпо́мъ дре́вле ѻ҆́гненнымъ сла́вꙋ гдⷭ҇ню, вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ꙗ҆́кѡ ка́менемъ тѣ́ломъ покры́всѧ, ѡ҆боже́нїемъ неви́димагѡ зрѧ̀, мѡѷсе́й бг҃ови́децъ, взыва́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ты̀ не горѣ̀ зако́ннѣй, и҆ на ѳавѡ́рстѣй ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ мѡѷсе́емъ во мра́цѣ дре́вле, во свѣ́тѣ же ны́нѣ непристꙋ́пнѣмъ бжⷭ҇тва̀.

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ на д҃:

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̀ побѣди́тельнаѧ десни́ца бг҃олѣ́пнѡ въ крѣ́пости просла́висѧ: та́ бо, безсме́ртне, ꙗ҆́кѡ всемогꙋ́щаѧ, проти̑вныѧ сотрѐ, і҆и҃льтѧнѡмъ пꙋ́ть глꙋбины̀ новосодѣ́лавшаѧ.

Съ премі́рными живы́й чинонача́льствы, бг҃омꙋ́дре блаже́нне, творѧ́щыѧ твоѐ ра́достнѡ любе́зное торжество̀, ѻ҆́ч҃е, назира́ѧ, спасе́нїѧ сподо́би.

Ве́сь влⷣцѣ спримѣси́всѧ, и҆ ѿѻнꙋ́дными ѡ҆блиста́всѧ ѻ҆гнесїѧ́нми, всѐ просвѣти́лъ є҆сѝ твои́ми ᲂу҆че́ньми бг҃очести́выми торжество̀, ꙗ҆́кѡ свѧщенноѧвле́нъ ꙗ҆́вльсѧ, бг҃омꙋ́дре бг҃опрїѧ́тне.

Оу҆́мъ влⷣкꙋ страсте́мъ добродѣ́телїю, ст҃и́телю, поста́вилъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже пра́веденъ строи́тель дꙋшѝ и҆ тѣ́ла, ѻ҆́ч҃е, подаѧ̀ комꙋ́ждо потрє́бнаѧ.

Таи́нникъ и҆зрѧ́денъ сꙋ́щихъ па́че ᲂу҆ма̀, цр҃кви ꙗ҆́вѣ предстоѧ̀, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, пресла́вне, и҆ держа́венъ и҆́стины побо́рникъ, чє́люсти львѡ́въ сокрꙋша́ѧ, и҆ загражда́ѧ ᲂу҆ста̀.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́наго во двою̀ благоче́стнѡ ѿ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ рожде́нна вѣ́мы є҆стества́хъ, пренепоро́чнаѧ, бг҃а вкꙋ́пѣ па́че є҆стества̀ и҆ чл҃вѣ́ка, и҆мꙋ́ща соверше́нна коегѡ́ждо свѡ́йства.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ѡ҆сѣнѧ́ющаѧ сла́ва, въ сѣ́ни пе́рвѣе, и҆ мѡѷсе́еви бесѣ́дꙋющи твоемꙋ̀ ᲂу҆го́дникꙋ, ѻ҆́бразъ бы́сть ѡ҆блиста́вшагѡ неизрече́ннѡ, на ѳавѡ́рѣ, влⷣко, твоегѡ̀ преѡбраже́нїѧ.

Совзыдо́ша тѝ, сло́ве є҆диноро́дный, вы́шнїи а҆пⷭ҇льстїи версѝ, на го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю: и҆ сопредста́ша тѝ мѡѷсе́й же и҆лїа̀, ꙗ҆́кѡ бж҃їѧ слꙋги̑, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Бг҃ъ сло́во сы́й, ве́сь зе́мленъ бы́сть, всемꙋ̀ бжⷭ҇твꙋ̀ смѣси́въ человѣ́чество, во ѵ҆поста́си свое́й: ю҆́же во двою̀ сꙋщєствꙋ̀ мѡѷсе́й и҆ и҆лїа́ же ви́дѣша на горѣ̀ ѳавѡ́рѣ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆ди́не вѣ́дый человѣ́ческагѡ сꙋщества̀ не́мощь, и҆ ми́лостивнѡ въ нѐ воѡбра́жсѧ, препоѧ́ши мѧ̀ съ высоты̀ си́лою, є҆́же вопи́ти тебѣ̀, ст҃ы́й: ѡ҆дꙋшевле́нный хра́ме, неизрече́нныѧ сла́вы твоеѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Моли́твенника бг҃омꙋ́дра хрⷭ҇тꙋ̀ вѣ́рнїи тѧ̀ предлага́емъ, тогѡ̀ ра́ди свѣ́тлѡ до́бльствовавша, и҆ ѻ҆́бразъ сегѡ̀ поче́тша, и҆ зако́нъ соблю́дша честна́гѡ проповѣ́данїѧ, и҆ ю҆́же свы́ше вѣ́рꙋ сохра́нша.

Мч҃никѡвъ ᲂу҆твержде́нїе ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре досточꙋ́дне, ѕлочести́вое шата́нїе низложи́лъ є҆сѝ, цр҃кве ꙗ҆́вльсѧ забра́ло незы́блемо и҆ неꙋкло́нно, и҆ хода́тай бжⷭ҇твенъ, тве́рдѡ ѡ҆блича́ѧ безꙋ̑мныѧ.

Ꙗ҆́да є҆́реси и҆спи́въ до сы́тости вселꙋка́вый, ᲂу҆чи́тельнымъ твои́мъ сло́вомъ ѡ҆бличи́сѧ: свѣ́томъ бо тма̀ ѿгонѧ́етсѧ, и҆ ѡ҆бнажа́етсѧ плете́нїе лꙋка́вагѡ совѣ́та, бж҃е́ственныѧ мꙋ́дрости сїѧ́ньми.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тлымъ тѧ̀ гла́сомъ ны́нѣ ѿ дꙋшѝ вои́стиннꙋ бг҃ома́терь; бг҃а ро́ждшꙋю проповѣ́даемъ, воплоще́нна и҆зъ тебє̀ безпло́тнаго, въ на́съ все́льшасѧ, не преложе́нїе прїе́мша, ни смѣше́нїемъ смѣ́шшасѧ, всенепоро́чнаѧ.

По г҃-й пѣ́сни конда́къ ст҃а́гѡ, гла́съ г҃.

До́блѧго тѧ̀ побо́рника по трⷪ҇цѣ ꙗ҆́вльшасѧ цр҃ковь сла́витъ пою́щи, є҆мїлїа́не, за ню́же пострада́лъ є҆сѝ. сегѡ̀ ра́ди почита́емъ па́мѧть твою̀, ꙗ҆зы́ческагѡ наше́ствїѧ и҆зба́ви рабы̑ твоѧ̑.

Сѣда́ленъ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ просвѣще́нъ, проповѣ́далъ є҆сѝ со дерзнове́нїемъ, правосла́вїѧ, всебл҃же́нне, преда̑нїѧ, и҆ царѧ̀ посрами́лъ є҆сѝ беззако́ннаго: въ заточє́нїѧ непра́веднѡ ѿсыла́емь, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость. (с. 187)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: пра́здника. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ сла́вы сїѧ́нїе, ꙗ҆́коже можа́хꙋ, показа́лъ є҆сѝ, сло́ве бж҃їй, ᲂу҆ч҃никѡ́мъ твои̑мъ, на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀ преѡбразꙋ́ѧйсѧ. и҆́мже спросвѣти́хомсѧ и҆ мы̀ пою́щїи тѧ̀, є҆ди́не неизмѣ́нне и҆ безсме́ртне гдⷭ҇и, тебѣ́ бо вѣ́рою вопїе́мъ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, црⷭ҇твїю твоемꙋ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пло́ти твоеѧ̀ лꙋчѝ бжⷭ҇тва̀ и҆схожда́хꙋ, прⷪ҇ро́кѡмъ и҆ а҆пⷭ҇толѡмъ. тѣ́мъ нача̑льницы пою́ще взыва́хꙋ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

И҆́же кꙋпинꙋ̀ сохрани́вый неврежде́нꙋ, прикоснꙋ́вшꙋюсѧ ѻ҆гню̀, мѡѷсе́ю бг҃осїѧ́ннꙋю пло́ть показа́лъ є҆сѝ, влⷣко, пою́щемꙋ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Скры́сѧ заре́ю бжⷭ҇тва̀ чꙋ́вственное со́лнце, ꙗ҆́кѡ на горѣ̀ ѳавѡ́рѣ ви́дѣвъ тѧ̀ преѡбразꙋ́ющасѧ, і҆и҃се мо́й. сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ѻ҆́гнь не ѡ҆палѧ́ѧ ве́щи тѣле́сныѧ, ви́дѣнъ бы́сть невеще́ственъ: ꙗ҆́коже мѡѷсе́ю и҆ а҆пⷭ҇лѡмъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆лїи́ же, влⷣко, є҆ди́нъ ѿ двою̀, во двꙋ̀ совершє́ннꙋ є҆стєствꙋ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Го́рꙋ тѧ̀, бл҃года́тїю бж҃їею приѡсѣне́ннꙋю, прозорли́выма а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотри́въ ѻ҆чи́ма, и҆зъ тебє̀ и҆зы́ти і҆и҃левꙋ провозглаша́ше ст҃о́мꙋ, во спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бновле́нїе.

Возмо́глъ є҆сѝ шата́нїе низложи́ти льсти́вагѡ, присво́ивсѧ добродѣ́телїю, всебл҃же́нне є҆мїлїа́не, всемогꙋ́щемꙋ и҆ си́льномꙋ во бранѣ́хъ, пребога́те, и҆ ны́нѣ зове́ши: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Прїима́лъ є҆сѝ гѡ́рькаѧ заточє́нїѧ ѿсыла́емь, терпѣли́въ показа́лсѧ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре є҆мїлїа́не, сло́вомъ благода́ти ѡ҆гра́ждсѧ, свѧщеннотаи́нниче чꙋ́дне, бг҃ꙋ взыва́ѧ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Зако́ннѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆зъ дѣ́тства ѡ҆свѧще́нъ, по́стными просвѣти́всѧ, всеблаже́нне є҆мїлїа́не, пе́рвыми ѡ҆бꙋче́ньми: и҆ а҆рхїере́й, свѧщенномꙋ́чениче, по́слѣжде показа́лсѧ є҆сѝ, бг҃оно́се преизрѧ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же всѧ́кїѧ вы́ше разꙋмѣва́емый тва́ри, є҆́же па́че ᲂу҆ма̀ живонача́льна бг҃озда́нїѧ, на землѝ соверша́ѧ та̑инства, дѣ́вства ᲂу҆кра́шенꙋ свѣтлостьмѝ, во твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ всели́сѧ, пречⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Вѣті́йствꙋющїй ѧ҆зы́къ твоегѡ̀ вели́чества не мо́жетъ вѣща́ти: ꙗ҆́кѡ бо держа́й живо́тъ, и҆ сме́ртїю влады́й, предста́вилъ є҆сѝ на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀ мѡѷсе́а и҆ и҆лїю̀, свидѣ́тельствꙋющыѧ твоѐ бж҃ество̀.

И҆́же рꙋка́ми неви́димыми созда́въ по ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀, хрⷭ҇тѐ, человѣ́ка, началоѻбра́знꙋю твою̀ въ созда́нїи добро́тꙋ показа́лъ є҆сѝ: не ꙗ҆́кѡ во ѻ҆́бразѣ, но ꙗ҆́кѡ са́мъ сы́й по сꙋществꙋ̀, бг҃ъ бы́лъ є҆сѝ и҆ чл҃вѣ́къ.

Сраствори́всѧ неслїѧ́ннѡ, ᲂу҆́гль горѧ́щь показа́лъ є҆сѝ на́мъ бжⷭ҇тва̀, попалѧ́ющь ᲂу҆́бѡ грѣхѝ, дꙋ́шы же просвѣща́ющь, на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀: мѡѷсе́а со и҆лїе́ю, ᲂу҆ч҃никѡ́въ же старѣ́йшыѧ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бг҃ъ сы́й ми́ра, ѻ҆ц҃ъ щедро́тъ, вели́кагѡ совѣ́та твоегѡ̀ а҆́гг҃ла, ми́ръ подава́юща, посла́лъ є҆сѝ на́мъ: тѣ́мъ бг҃оразꙋ́мїѧ къ свѣ́тꙋ наста́вльшесѧ, ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, славосло́вимъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Разꙋмѣ́въ проразꙋмѣ́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ хрⷭ҇то́съ вели́кїѧ твоеѧ̀ дꙋшѝ предложе́нїе, вели́кими почестьмѝ ᲂу҆красѝ ꙗ҆́вѣ, ѻ҆де́ждами свѧще́нства тѧ̀ ᲂу҆ѧсни́въ, и҆ мꙋ́ченическими страда́ньми, свѧщеннотаи́нниче всече́стне.

Привле́къ бл҃года́ть дх҃а, рѣ́ки ᲂу҆че́нїй поче́рплъ є҆сѝ, всеблаже́нне ѡ҆свѧще́нне, ста́да хрⷭ҇то́ва, тѣ́мже тобо́ю ѻ҆́бразъ є҆гѡ̀ почита́ти навы́кше, и҆ ст҃ы́хъ всѣ́хъ, бг҃обо́рца посрамлѧ́емъ.

Оу҆мертви́въ пло́ти твоеѧ̀ мꙋдрова́нїе, въ по́стныхъ болѣ́знехъ, пребога́те, заре́ю дх҃а ѡ҆живи́лъ є҆сѝ ᲂу҆́мъ. тѣ́мже во ѻ҆бои́хъ просїѧ́лъ є҆сѝ, і҆ера́рше, бг҃ꙋ бл҃гоꙋгоди́въ, свѧщенномꙋ́чениче досточꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ы́хъ ст҃а́ѧ дв҃о чⷭ҇таѧ, ст҃ы́хъ ст҃а́го родила̀ є҆сѝ, всѣ́хъ ѡ҆свѧща́ющаго хрⷭ҇та̀ и҆зба́вителѧ. тѣ́мже тѧ̀ цр҃и́цꙋ и҆ влⷣчцꙋ всѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ мт҃рь зижди́телѧ тва́ри проповѣ́дꙋемъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Ꙗ҆́кѡ ве́лїе и҆ стра́шное ᲂу҆зрѣ́сѧ видѣ́нїе дне́сь, съ нб҃сѐ ᲂу҆́бѡ чꙋ́вственное ѿ земли́ же несравне́нное, ѡ҆блиста̀ сл҃нце пра́вды мы́сленное на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй.

Пре́йде ᲂу҆́бѡ сѣ́нь зако́ннаѧ, и҆знемо́гшаѧ, прїи́де же ꙗ҆́вѣ хрⷭ҇то́съ и҆́стина, мѡѷсе́й возопѝ, на ѳавѡ́рѣ ви́дѣвъ твоѐ бж҃ество̀.

Сто́лпъ ѻ҆́гненный, хрⷭ҇та̀ преѡбразꙋ́ема, ѻ҆́блакъ же ꙗ҆́вѣ благода́ть дх҃а, ѡ҆сѣни́вшꙋю на ѳавѡ́рѣ, предсказа́ша ꙗ҆вле́ннѣйше.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зъ ᲂу҆тро́бы і҆ѡ́нꙋ младе́нца и҆зблева̀ морскі́й ѕвѣ́рь, ꙗ҆кова̀ прїѧ́тъ: въ дв҃ꙋ же все́льшеесѧ сло́во, и҆ пло́ть прїе́мшее про́йде сохра́ншее нетлѣ́ннꙋ. є҆гѡ́же бо не пострада̀ и҆стлѣ́нїѧ, ро́ждшꙋю сохранѝ неврежде́ннꙋ.

Оу҆ста́вити восхотѣ́въ па́жить є҆́реси, ᲂу҆се́рднѡ къ бѣда́мъ ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ, и҆ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ со дерзнове́нїемъ, всеблаже́нне, нра́въ держа́щагѡ безбо́жїѧ, ты̀ пе́рвѣе глаго́лати наче́нъ собра́нномꙋ собо́рꙋ бг҃омꙋ́дромꙋ.

Є҆ди́наго хрⷭ҇та̀ те́плѣ любѧ̀, и҆ сегѡ̀ ᲂу҆лꙋчи́ти бжⷭ҇твеннагѡ сїѧ́нїѧ жела́ѧ, і҆ера́рше гдⷭ҇ень бг҃опрїѧ́тне, мꙋ́ченическꙋ показа́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, тве́рдость, просїѧ́въ пе́рвѣе поще́нїемъ, и҆ сꙋгꙋ́бы вѣнцы̀ прїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ.

Горѣ̀ тво́й ᲂу҆́мъ бг҃ꙋ бли́зъ, и҆ бжⷭ҇твенными зарѧ́ми, бл҃же́нне, сїѧ́юще и҆мѣ́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, легкѡ̀ житїѧ̀ преплы́лъ є҆сѝ мо́ре, и҆ ко приста́нищємъ нбⷭ҇нымъ ны́нѣ ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ, вѣ̑тры ст҃а́гѡ дх҃а направлѧ́емь, бг҃одꙋхнове́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Спастѝ человѣ́ческое є҆стество̀ ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ, и҆стлѣ́вшее лю́тѣ за́вистїю ѕмїи́ною, пребжⷭ҇твенный благоизво́ливъ, во чре́во твоѐ всели́сѧ, и҆ пло́ть неизмѣ́нна бы́сть, є҆ди́нꙋ тѧ̀ чи́стꙋ ѡ҆брѣ́тъ, бцⷣе дв҃о пречⷭ҇таѧ.

Конда́къ пра́здника, гла́съ з҃. Самогла́сенъ:

На горѣ̀ преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́коже вмѣща́хꙋ ᲂу҆ч҃ницы̀ твоѝ, сла́вꙋ твою̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ви́дѣша: да є҆гда́ тѧ ᲂу҆́зрѧтъ распина́ема, страда́нїе ᲂу҆́бѡ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ во́льное, мі́рови же проповѣ́дѧтъ: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе.

І҆́косъ:

Воста́ните, лѣни́вїи, и҆̀же всегда̀ ни́зꙋ пони́кшїи въ зе́млю, дꙋшѝ моеѧ̀ по́мыслы, возми́тесѧ и҆ возвы́ситесѧ на высотꙋ̀ бжⷭ҇твеннагѡ восхожде́нїѧ. притеце́мъ къ петрꙋ̀ и҆ къ зеведе́євымъ, и҆ вкꙋ́пѣ со ѻ҆́нѣми ѳавѡ́рскꙋю го́рꙋ дости́гнемъ, да ви́димъ съ ни́ми сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ, гла́съ же ᲂу҆слы́шимъ, и҆̀же свы́ше слы́шаша, и҆ проповѣ́даша ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ны́нѣ ви́дѣна бы́ша а҆пⷭ҇лѡмъ неви̑димаѧ бж҃ества̀ во пло́ти, на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй ѡ҆блиста́вша, вопїю́щымъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Оу҆жасо́шасѧ стра́хомъ, ᲂу҆ди́вльшесѧ благолѣ́пїю бж҃е́ственнагѡ црⷭ҇тва, на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй а҆пⷭ҇ли, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ны́нѣ неꙋслы̑шаннаѧ ᲂу҆слы́шана бы́ша: безъ ѻ҆ц҃а́ бо сн҃ъ ѿ дв҃ы ѻ҆т҃ческимъ гла́сомъ сла́внѡ свидѣ́тельствꙋетсѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆ чл҃вѣ́къ, то́йже во вѣ́ки.

Положе́нїемъ не бы́лъ є҆сѝ вы́шнѧгѡ, сꙋщество́мъ же сн҃ъ возлю́бленъ, пре́жде сы́й, на́мъ прибли́жилсѧ є҆сѝ непрело́жнѡ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тебѐ ᲂу҆́мнꙋю, бцⷣе, пе́щь, разсмотрѧ́емъ вѣ́рнїи: ꙗ҆́коже бо ѻ҆́троки спасѐ трѝ превозноси́мый, мі́ръ ѡ҆бновѝ, во чре́вѣ твое́мъ всецѣ́лъ, хва́льный ѻ҆ц҃є́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Ст҃и́телей благолѣ́пное ᲂу҆краше́нїе, ѻ҆́ч҃е, ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ: црⷭ҇твовавъ бо надъ страстьмѝ, сто́лпъ нерꙋши́мь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, досточꙋ́дне, цр҃кви забра́ло, хва́льнаго велича́ѧ бг҃а, препросла́вленнаго.

Но́вый дв҃дъ на́мъ показа́лсѧ є҆сѝ, и҆ноплемє́ннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ пра́щею низложи́въ, добролꙋ́чныхъ твои́хъ слове́съ, пресла́вне, и҆ ᲂу҆чи́тельными стрѣлѧ́ньми, хва́льнаго и҆менꙋ́ѧ бг҃а, препросла́вленнаго.

Ста́лъ є҆сѝ свѣ́тлѡ, ѻ҆́ч҃е, на сꙋди́щи мꙋчи́телѧ хрⷭ҇та̀ ра́ди, и҆ словеса̀ ꙗ҆́кѡ ѿ и҆сто́чника бжⷭ҇твенна и҆сточа́лъ є҆сѝ: всѣ̑мъ бо проповѣ́далъ є҆сѝ і҆кѡ́нное поклоне́нїе, ꙗ҆́вѣ вѣ́дый преходи́ти то̀ къ первоѡбра́зномꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Страннолѣ́пнѡ двⷭ҇твꙋеши, ро́ждши всѣ́хъ творца̀, на прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣмъ почива́ющаго, є҆ди́на всебл҃же́ннаѧ, дв҃о мт҃и всепѣ́таѧ, хва́льнаго ѻ҆тцє́въ бг҃а и҆ препросла́вленнаго.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы бл҃гослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆слы́шавше, влⷣко, ѿ ѻ҆ц҃а̀ свидѣ́тельствꙋема, и҆ ꙗ҆́кѡ человѣ́ческа твердѣ́йша зра́ка, зрѣ́ти лица̀ твоегѡ̀ блиста́нїѧ не терпѧ́ще, твоѝ ᲂу҆ч҃ницы̀ на зе́млю ни́цъ па́дахꙋ, со стра́хомъ пою́ще: свѧще́нницы благослови́те, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ца́рствꙋющихъ є҆сѝ цр҃ь прекра́сенъ, и҆ и҆̀же всю́дꙋ владѧ́щихъ гдⷭ҇ь си́ленъ, бл҃же́нъ, и҆ во свѣ́тѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ, є҆мꙋ́же ᲂу҆ч҃ницы̀ ᲂу҆ди́вльшесѧ, мѡѷсе́й же и҆ и҆лїа̀, вопїѧ́хꙋ: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ нб҃омъ влⷣчествꙋющемꙋ, и҆ земле́ю гдⷭ҇ьствꙋющемꙋ, и҆ преиспо́дними ѻ҆́бласть и҆мꙋ́щемꙋ, хрⷭ҇тѐ, предста́ша тѝ: ѿ землѝ ᲂу҆́бѡ а҆пⷭ҇ли, ꙗ҆́кѡ съ нб҃се́ же ѳесві́тѧнинъ и҆лїа̀, мѡѷсе́й же ѿ ме́ртвыхъ, пою́ще согла́снѡ: лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆ны́нїѧ ражда́ющыѧ печа̑ли на землѝ ѡ҆ста́виша а҆пⷭ҇лѡвъ и҆збра́ннїи, чл҃вѣколю́бче: ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ послѣ́доваша, ко и҆́же ѿ землѝ преложе́нїю бж҃е́ственнагѡ житїѧ̀. тѣ́мже и҆ по достоѧ́нїю твоегѡ̀ бг҃оѧвле́нїѧ ᲂу҆лꙋчи́вше, поѧ́хꙋ: лю́дїе, превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Чꙋ́да преесте́ственнагѡ росода́тельнаѧ и҆з̾ѡбразѝ пе́щь ѻ҆́бразъ: не бо̀ ꙗ҆̀же прїѧ́тъ пали́тъ ю҆́ныѧ, ꙗ҆́кѡ нижѐ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀ дв҃ы, въ ню́же вни́де ᲂу҆тро́бꙋ. тѣ́мъ воспѣва́юще воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь всѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Всю̀ ѻ҆гне́мъ мы́сленнымъ хвра́стнꙋю є҆́реси попали́лъ є҆сѝ пе́щь, призыва́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ: ꙗ҆́коже и҆лїа̀ і҆ере́и стꙋ̑дныѧ закла́лъ є҆сѝ мече́мъ дꙋхо́внымъ. и҆ ны́нѣ воспѣва́еши веселѧ́сѧ: да благослови́тъ тва́рь всѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бл҃года́ти же и҆ си́лы бжⷭ҇твенныѧ и҆спо́лненъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, требл҃же́нне, цѣломꙋ́дрїѧ добро́тою ᲂу҆кра́шенъ бг҃олѣ́пнѡ, благоче́стїе непрело́жное держа́лъ є҆сѝ. съ ни́мже ны́нѣ влⷣцѣ предстоѧ̀, да благослови́тъ тва́рь, вопїе́ши, гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Свы́ше пѣвцы̀ твоѧ̑ назира́еши, свѧще́нный ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре, показꙋ́ѧ стезю̀ на́мъ пра́вꙋю твои́ми моли́твами, и҆ сокрꙋша́ѧ є҆ресе́й шата̑нїѧ, да со дерзнове́нїемъ пое́мъ, і҆кѡ́нꙋ хрⷭ҇то́вꙋ почита́юще, и҆ поклони́мсѧ, и҆ бцⷣы и҆ ст҃ы́хъ всѣ́хъ.

Бг҃оро́диченъ:

Поро́ка нѣ́сть въ добро́тѣ твое́й, дв҃о: ты́ бо є҆ди́на пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ ѿ вѣ́ка всечⷭ҇таѧ, дѣ́вства лꙋча́ми ѡ҆зари́вши мі́ръ, и҆ чистоты̀ свѣ́томъ. тѣ́мже воспѣва́юще пое́мъ: да благослови́тъ тва́рь всѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Да твоѐ пока́жеши ꙗ҆́вѣ неизрече́нное второ́е сни́тїе, ꙗ҆́кѡ да вы́шнїй бг҃ъ ꙗ҆ви́шисѧ: стоѧ̀ посредѣ̀ богѡ́въ а҆пⷭ҇лъ на ѳавѡ́рѣ, мѡѷсе́а же и҆ и҆лїю̀ неизрече́ннѡ ѡ҆сїѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже всѝ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, велича́емъ.

Прїиди́те, мнѣ̀ покори́тесѧ лю́дїе, возше́дше на го́рꙋ ст҃ꙋ́ю пренбⷭ҇нꙋю, невеще́ственнѡ ста́немъ во гра́дѣ жива́гѡ бг҃а, и҆ ᲂу҆́зримъ мы́сленнѡ бж҃ество̀ невеще́ственное, ѻ҆ц҃а̀ и҆ дх҃а, въ сн҃ѣ є҆диноро́днѣмъ ѡ҆блиста́ющее.

Привле́клъ є҆сѝ любо́вїю мѧ̀, сп҃се, и҆ премѣни́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннымъ твои́мъ жела́нїемъ: но попалѝ ѻ҆гне́мъ невеще́ственнымъ грѣхѝ моѧ̑, и҆ насы́титисѧ твоеѧ̀ пи́щи сподо́би: да ѻ҆боѐ и҆гра́ѧ, велича́ю, бл҃же, вели̑чїѧ твоѧ̑.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразъ чи́стагѡ рождества̀ твоегѡ̀ ѻ҆гнепали́маѧ кꙋпина̀ показа̀ неѡпа́льнаѧ: и҆ ны́нѣ на на́съ напа́стей свирѣ́пѣющꙋю ᲂу҆гаси́ти, мо́лимсѧ, пе́щь, да тѧ̀, бцⷣе, непреста́ннѡ велича́емъ.

Ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ болѣ́зней возме́здїе, въ нбⷭ҇ныхъ, бг҃оно́се, се́лѣхъ, є҆мїлїа́не, ны́нѣ жи́ти сподо́бленъ, мꙋ́ченикъ съ бжⷭ҇твенными вѡ́инствы, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный ст҃и́тель, свѧщенномꙋ́чениче пречꙋ́дне.

Сло́вомъ и҆ мꙋ́дростїю, и҆зрѧ́дне, ᲂу҆кра́шенъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ повелѣ́ньми, є҆мїлїа́не. тѣ́мже хрⷭ҇то́съ вѣнча̀ честнꙋ́ю твою̀ главꙋ̀, пребога́те: є҆го́же ны́нѣ молѝ ѡ҆ на́съ при́снѡ, мо́лимсѧ.

Врата̀ нбⷭ҇наѧ, прпⷣбне, ѿве́рзъ влⷣка, прїѧ́тъ, є҆мїлїа́не, твою̀ дꙋ́шꙋ, на мѣ́стѣхъ прохла́дныхъ ᲂу҆поко́ивъ, ꙗ҆́кѡ пра́ведника: и҆ ны́нѣ ѡ҆бхо́диши ѻ҆́крестъ престо́ла всѣ́хъ цр҃ѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ па́че ᲂу҆ма̀ чꙋде́съ твои́хъ, бг҃ороди́тельнице, є҆ди́на всечⷭ҇таѧ влⷣчце! всѧ̑ бо ᲂу҆жаса́етъ а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства и҆ человѣ́кѡвъ разли̑чныѧ собо́ры. тѣ́мъ тѧ̀, бцⷣе, непреста́ннѡ велича́емъ.

Свѣти́ленъ пра́здника:

Свѣ́те неизмѣ́нный сло́ве, свѣ́та ѻ҆ц҃а̀ нерожде́нна, въ ꙗ҆вле́ннѣмъ свѣ́тѣ твое́мъ дне́сь на ѳавѡ́рѣ свѣ́тъ ви́дѣхомъ, ѻ҆ц҃а̀, свѣ́тъ и҆ дх҃а, свѣ́томъ наставлѧ́ющаго всю̀ тва́рь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Бла́го же па́че ᲂу҆ма̀ ра́дости, ꙳ є҆́йже сподо́бисѧ на ѳавѡ́рстѣй горѣ̀, ꙳ бжⷭ҇твенный ве́рхъ ꙳ ᲂу҆ч҃ни̑къ твои́хъ, гдⷭ҇и.

Сті́хъ: Твоѧ̑ сꙋ́ть нб҃са̀ и҆ твоѧ̑ є҆́сть землѧ̀.

Зна́менїе новолѣ́пнѡ ꙳ бж҃ества̀ показꙋ́етъ, ꙳ пре́жде крⷭ҇та̀ ᲂу҆ч҃никѡ́мъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ со́лнце ѡ҆блиста́въ ꙳ хрⷭ҇то́съ на горѣ̀ дне́сь.

Сті́хъ: Ѳавѡ́ръ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возра́дꙋетасѧ.

Прїиди́те, земноро́днїи, ꙳ взы́демъ ᲂу҆се́рднѡ ꙳ на го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю, ꙳ зрѣ́ти во сла́вѣ ꙳ хрⷭ҇та̀ преѡбразꙋ́ющасѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ а҃.

Неѡдержи́мое твоегѡ̀ свѣтоли́тїѧ, и҆ непристꙋ́пное бж҃ества̀, зрѧ́ще а҆пⷭ҇лѡвъ лꙋ́чшїи, на горѣ̀ преѡбраже́нїѧ, безнача́льне хрⷭ҇тѐ, бжⷭ҇твеннымъ и҆змѣни́шасѧ ᲂу҆́жасомъ, и҆ ѻ҆́блакомъ ѡ҆сїѧ́вшесѧ свѣ́тлымъ, гла́съ слы́шахꙋ ѻ҆ч҃ь, и҆звѣствꙋ́ющъ та́инство твоегѡ̀ вочл҃вѣ́ченїѧ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ є҆сѝ и҆ по воплоще́нїи, сн҃ъ є҆диноро́дный, и҆ сп҃съ мі́ра.

На лїтꙋргі́и, бл҃жє́нна, пра́здника, пѣ́снь г҃-ѧ, ѻ҆бои́хъ канѡ́нѡвъ, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃.

Комментарии для сайта Cackle