Библиотеке требуются волонтёры

Въ а҃ де́нь предпра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀: И҆ ст҃а́гѡ мꙋ́ченика трѵ́фѡна.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры предпра́зднства г҃, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Честна́ѧ гото́витсѧ цр҃ковь ꙳ воспрїѧ́ти въ себѣ̀ гдⷭ҇а, ꙳ ꙗ҆́кѡ младе́нца приходѧ́ща, ꙳ и҆ благода́тїю мы́сленнѡ ᲂу҆ѧснѧ́юща ꙳ вѣ́рнѣйшїй сво́й и҆ бг҃олюбе́зный собо́ръ ꙳ сегѡ̀ ра́ди вопїе́тъ: ꙳ ты̀ є҆сѝ сла́ва, и҆ похвала̀ ꙳ и҆ ᲂу҆краше́нїе и҆сполне́нїѧ моегѡ̀, сло́ве, ꙳ младе́нствовавый пло́тїю менє̀ ра́ди.

Черто́гъ многосвѣ́тлый, ꙳ и҆ сѣ́нь пречестна́ѧ, ꙳ и҆ хра́мъ ст҃ы́й и҆ простра́нный, ꙳ внꙋ́трь черто́гѡвъ вводѧ́щїй цр҃кве гдⷭ҇а, ꙳ пред̾ѡбрꙋча́етъ себѐ честнѣ́й цр҃кви є҆гѡ̀, ꙳ и҆ мо́литсѧ при́снѡ, ꙳ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ ꙳ и҆̀же вои́стиннꙋ бцⷣꙋ ꙳ сїю̀ непреста́ннѡ сла́вѧщымъ.

Предпра́зднственнꙋю хвалꙋ̀ ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ ны́нѣ принесе́мъ, ꙳ тогѡ̀ сла́вѧще соше́ствїе: ꙳ ꙗ҆́кѡ дв҃и́ческими рꙋка́ми, ꙳ ꙗ҆́кѡ младе́нецъ приноси́мь, ꙳ на рꙋ́ки сѷмеѡ́на возлещѝ грѧде́тъ, ꙳ воззва́нїе содѣва́ѧ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ, ꙳ и҆ ѡ҆божи́ти сꙋщество̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ благодѣ́тель и҆ гдⷭ҇ь. (с. 6)

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи:

Трѵ́фѡне всехва́льне, ꙳ сла́дости нетлѣ́нныѧ ꙳ прича́стникъ на нб҃сѣ́хъ бы́лъ є҆сѝ свѣтлѣ́йшїй, ꙳ до́блественными пѡ́двиги ꙳ пострада́лъ є҆сѝ, сла́вне: ꙳ и҆ свидѣ́тель и҆́стины бы́въ, ꙳ хрⷭ҇та̀ молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Трѵ́фѡне пресла́вне, ꙳ свѣ́та присносꙋ́щнагѡ сїѧ́ньми ꙳ свѣтови́денъ ве́сь бы́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆спрове́ргъ всю̀ мра́чнꙋю пре́лесть, и҆ мїроде́ржца тмы̀ низложи́въ ꙳ бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю. ꙳ тѣ́мже молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Трѵ́фѡне всебл҃же́нне, ꙳ ра́дости и҆ весе́лїѧ а҆́гг҃льскагѡ ꙳ сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙳ ѿве́рглсѧ кра́сныхъ житїѧ̀, ꙳ и҆ дꙋше́вною крѣ́постїю ꙳ всѧ̑ въ ничто́же вмѣни́въ, ꙳ терпѣли́внѣйше соверши́лъ є҆сѝ мꙋче́нїе, ꙳ и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ в҃. Кѷпрїа́ново:

Преѡби́дѣлъ є҆сѝ сꙋ́щыѧ на землѝ, всеблаже́нне трѵ́фѡне честны́й, къ сꙋди́щꙋ мꙋ́жески потща́сѧ, и҆ боре́нїѧ кро́вїю ты̀ хꙋдо́жнѣ, мч҃ниче, го́рдаго низложи́въ, прїѧ́лъ є҆сѝ побѣ́ды вѣне́цъ: хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего молѧ̀ ѡ҆ на́съ не ѡ҆скꙋдѣ́й, страстоте́рпче, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Ге́рманово:

Дне́сь сѷмеѡ́нъ на рꙋ́ки гдⷭ҇и сла́вы прїе́млетъ, є҆го́же подъ мра́комъ пе́рвѣе мѡѷсе́й ви́дѣ, на горѣ̀ сїна́йстѣй скрижа̑ли даю́ща є҆мꙋ̀. се́й є҆́сть и҆́же во проро́цѣхъ гл҃го́лѧй, и҆ зако́на творе́цъ: се́й є҆́сть, є҆го́же дв҃дъ возвѣща́етъ, и҆́же всѣ̑мъ стра́шный, и҆мѣ́ѧй ве́лїю и҆ бога́тꙋю млⷭ҇ть. (с. 7)

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Воспрїимѝ, ѽ сѷмеѡ́не! ꙳ гдⷭ҇а сла́вы, ꙳ ꙗ҆́коже и҆звѣсти́лсѧ є҆сѝ ꙳ ѿ дх҃а ст҃а́гѡ: ꙳ се́ бо прїи́де.

Сті́хъ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ.

Носѧ́щи чⷭ҇таѧ ꙳ и҆ пречⷭ҇таѧ дв҃а ꙳ содѣ́телѧ и҆ влⷣкꙋ, ꙳ ꙗ҆́кѡ младе́нца на рꙋка́хъ, ꙳ въ цр҃ковь вхо́дитъ.

Сті́хъ: Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ.

Ве́лїе и҆ стра́шное та́инство, ꙳ и҆ стра́нное смотре́нїѧ: ꙳ и҆́же всѧ̑ ѡ҆б̾е́млѧ, ꙳ и҆ младе́нцы созида́ѧй, ꙳ ꙗ҆́кѡ младе́нецъ на рꙋка́хъ но́ситсѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Сщ҃е́ннаго сщ҃е́ннаѧ дв҃а принесѐ во ст҃и́лище ст҃и́телю, просте́ръ же рꙋ́цѣ сѷмеѡ́нъ прїѧ́тъ сего̀ ра́дꙋѧсѧ, и҆ возопѝ: ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ, гдⷭ҇и.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мч҃никъ тво́й, гдⷭ҇и, трѵ́фѡнъ, во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀, бг҃а на́шегѡ. и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти. тогѡ̀ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: тропа́рь предпра́зднства, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Нбⷭ҇ный ли́къ нбⷭ҇ныхъ а҆́гг҃лъ прини́къ на зе́млю, прише́дша зри́тъ, ꙗ҆́кѡ младе́нца носи́ма ко хра́мꙋ, перворожде́нна всеѧ̀ тва́ри, ѿ мт҃ре неискꙋсомꙋ́жныѧ: предпра́зднственнꙋю ᲂу҆́бѡ съ на́ми пою́тъ пѣ́снь ра́дꙋющесѧ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства.

По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ двⷭ҇тва:

Ѿ дв҃ы тѧ̀ воплоще́нна, хрⷭ҇тѐ, ра́дꙋѧсѧ под̾ѧ́тъ (с. 8) свѧще́нный сѷмеѡ́нъ, ны́нѣ ѿпꙋща́еши, вопїѧ̀, раба̀ твоего̀, влⷣко: а҆́нна же, непоро́чнаѧ проро́чица и҆ сла́внаѧ, ны́нѣ и҆сповѣ́данїе и҆ пѣ́нїе прино́ситъ тебѣ̀. мы́ же, жизнода́вче, вопїе́мъ тѝ: сла́ва та́кѡ бл҃говоли́вшемꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Поⷣ: Свирѣ́лей па́стырскихъ:

Роди́лсѧ є҆сѝ на землѝ собезнача́льный ѻ҆ц҃ꙋ̀, прине́слсѧ є҆сѝ въ цр҃ковь непостижи́мый: ра́дꙋѧсѧ же ста́рецъ на рꙋ́ки тѧ̀ воспрїѧ́тъ, зовы́й: ны́нѣ ѿпꙋща́еши, є҆го́же посѣти́лъ є҆сѝ по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, бл҃гоизво́ливый спастѝ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, ро́дъ человѣ́ческїй.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на и҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃.

Канѡ́нъ предпра́зднства.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Сердца̀ ꙗ҆́коже рꙋ́цѣ всѝ пред̾ꙋгото́вльше, приходѧ́ща дне́сь хрⷭ҇та̀ чи́стѣ прїи́мемъ, и҆ тогѡ̀ дх҃омъ бжⷭ҇твенныхъ дарова́нїй наслади́мсѧ.

Двє́ри пред̾ѿве́рзши дне́сь, и҆́же въ зако́нѣ хра́мъ, законода́вцꙋ и҆ содѣ́телю ᲂу҆строѧ́етъ вхо́ды свѣ̑тлы, и҆ гото́витъ честны̑ѧ да́ры є҆мꙋ̀ бжⷭ҇твенное хвале́нїе.

Воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, младе́нствовавшемꙋ пло́тїю, и҆ зако́нꙋ повинꙋ́вшемꙋсѧ, и҆ спа́сшемꙋ человѣ́ка, є҆гѡ́же ра́ди бы́лъ є҆сѝ чл҃вѣ́къ.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́въ ве́тхїй, пречⷭ҇таѧ, хра́мъ тѧ̀, влⷣчце, влⷣцѣ всѣ́хъ и҆ бг҃ꙋ жили́ще чи́сто, ли́къ проповѣ́даше велича́ѧ сла́вꙋ твою̀. (с. 9)

И҆́нъ канѡ́нъ мꙋ́ченика, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Сла́дости причасти́тисѧ сподо́би мѧ̀, трѵ́фѡне.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Вои́стиннꙋ бж҃е́ственныѧ на нб҃сѣ́хъ сла́дости наслажда́ѧсѧ, ꙗ҆́кѡ непобѣди́мь страда́лецъ, твои́ми моли́твами дꙋ́шꙋ мою̀ и҆зба́ви ѿ страсте́й смꙋще́нїѧ.

Глагѡ́лы бжⷭ҇твенными ѡ҆гласи́всѧ, соверши́лъ є҆сѝ сїѧ̑, пресла́вне, дѣ́ѧтельнѡ, ст҃ы́ню возлюби́въ, и҆ цѣломꙋ́дрїе ѡ҆блобыза́въ.

Бы́лъ є҆сѝ и҆́стиннѡ па́стырь, пасы́й дꙋшѝ твоеѧ̀ въ мꙋ́дрости помышлє́нїѧ, дꙋ́шы ѡ҆браща́ѧ заблꙋжда́ющыѧ, и҆ бг҃ꙋ приводѧ̀, сла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Просвѣща́еши мѧ̀ сїѧ́нїемъ мы́сленнымъ, ѡ҆сїѧ́нїе сла́вы ро́ждшаѧ ѻ҆́ч҃ее, всенепоро́чнаѧ ѻ҆трокови́це, и҆ мра́къ грѣхо́вный разорѝ.

А҆́ще є҆́сть недѣ́лѧ, катава́сїа: Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Взыгра́шасѧ мы́сленнѡ, и҆́же въ домꙋ̀ бж҃їи шє́ствїѧ, цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ хотѧ́ща пло́тїю прїѧ́ти.

Ꙗ҆́кѡ честны̑ѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ пред̾ꙋгото́вльше дне́сь, вѣ́рнїи, да́ры прїѧ̑тны, хвалꙋ̀, сего̀ съ ра́достїю ᲂу҆срѧ́щемъ.

Ны́нѣ пре́йде сѣ́нь, и҆ пред̾и́де и҆́стина, благода́ти прише́дши: ны́нѣ под̾имѝ хрⷭ҇та̀, сѷмеѡ́не.

Бг҃оро́диченъ:

Преста̀ є҆́же въ сѣ́нехъ и҆ ѻ҆бра́зныхъ начерта́нїихъ вѣща́нїе: и҆́стина бо, чⷭ҇таѧ, тобо́ю ꙗ҆ви́сѧ концє́мъ. (с. 10)

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Притꙋпи́лъ є҆сѝ си́лꙋ го́рдагѡ, сла́вный мч҃ниче хрⷭ҇то́въ, свы́ше ѡ҆дѣ́ѧвсѧ си́лою.

Пло́тїю ѡ҆бложе́нъ, шата̑нїѧ безпло́тнагѡ ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ врага̀, и҆ воплоще́ннаго бг҃а сло́ва проповѣ́далъ є҆сѝ.

Є҆ди́нымъ то́кмѡ прише́ствїемъ твои́мъ дꙋ́хи лꙋка́вствїѧ ѿгонѧ́ютсѧ, дх҃а ст҃а́гѡ гони́ми бл҃года́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

И҆мѣ́ѧ тѧ̀ по́мощь, не постыждꙋ́сѧ, пречи́стаѧ мт҃и бж҃їѧ: и҆мѣ́ѧ тѧ̀ предста́тельницꙋ жи́зни моеѧ̀, спасꙋ́сѧ.

Конда́къ мꙋ́ченика, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Трⷪ҇ческою тве́рдостїю многобо́жїѧ разрꙋши́лъ є҆сѝ ѿ конє́цъ, всесла́вне, че́стенъ во хрⷭ҇тѣ̀ бы́въ, и҆ побѣди́въ мꙋчи́тели во хрⷭ҇тѣ̀ сп҃си́телѣ, вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ мꙋ́ченичества твоегѡ̀ и҆ дарова̑нїѧ бж҃е́ственныхъ и҆сцѣле́нїй, ꙗ҆́кѡ непобѣди́мь.

И҆ сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Болѣ́зньми, бл҃же́нне, наслажда́ѧсѧ плотски́ми, бж҃е́ственнꙋю и҆ неболѣ́зненнꙋю пи́щꙋ досто́йнѡ воспрїѧ́лъ є҆сѝ, вѣне́цъ безсме́ртїѧ ѿ бг҃а прїе́мъ. тѣ́мже и҆ и҆сцѣле́нїй рѣ́ки и҆сточа́еши любо́вїю прибѣга́ющымъ, мꙋ́чениче, въ кро́въ тво́й.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ а҃. Поⷣ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Сокро́вище вѣ́чное жи́зни всѧ́ческихъ, менє̀ ра́ди подъ зако́номъ младе́нствовавый дре́вле начерта́вый на скрижа́лѣхъ зако́нъ на горѣ̀ сїна́йстѣй, да всѧ̑ и҆змѣни́ши ѿ зако́нныѧ дре́внїѧ рабо́ты. сла́ва бл҃гоꙋтро́бїю твоемꙋ̀, сп҃се, сла́ва соше́ствїю твоемꙋ̀, сла́ва смотре́нїю твоемꙋ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче. (с. 11)

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

На ѻ҆́блацѣ носи́мь свѣтоно́снѣмъ, пло́тски ꙗ҆́кѡ сл҃нце пра́вды, бж҃е́ствєнныѧ зари̑ своѧ̑ предлага́етъ дне́сь, и҆ пред̾ѡзарѧ́етъ хра́мъ сво́й.

Предпра́зднственнꙋю хвалꙋ̀ влⷣцѣ цр҃ковь дне́сь привноша́етъ, и҆ сего̀ ꙗ҆́кѡ жениха̀ прїѧ́ти свѣ́тлѡ гото́витсѧ, и҆ съ сѷмеѡ́номъ ра́дꙋетсѧ: чи́ни а҆́гг҃льстїи ᲂу҆жасо́шасѧ, зрѧ́ще на рꙋка́хъ ста́рческихъ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ хвали́маго, ꙗ҆́кѡ сн҃а и҆ бг҃а на́шего.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ски́нїю тѧ̀, пресла́внаѧ бцⷣе, хотѧ́щи прїѧ́ти зако́ннаѧ сѣ́нь, зако́нꙋ гдⷭ҇а, на рꙋка́хъ носѧ́щꙋю, твое́ю ѡ҆сїѧ́шесѧ бл҃года́тїю.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Зрѧ́щихъ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ терпѣ́нїѧ, бл҃же́нне, тве́рдостїю: мꙋ̑ки бо претерпѣ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ въ чꙋжде́мъ стражда̀ тѣлесѝ, мꙋ́дре трѵ́фѡне.

Пита́лсѧ є҆сѝ, блаже́нне, ра́нами болѣ́зней прїе́мь, ны́нѣ же наслажда́ешисѧ чи́стѣе, присносꙋ́щныѧ сла́вы насыща́ѧсѧ.

Стрꙋ́жемꙋ тѣлесѝ твоемꙋ̀ желѣ́зныхъ ногте́й ѻ҆строто́ю, вжилѧ́шесѧ, чꙋ́дне, твоеѧ̀ дꙋшѝ крѣ́пость, бж҃е́ственною благода́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

На тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе моѐ всѐ возлага́ю, мт҃и дв҃о: дꙋ́шꙋ мою̀ сохранѝ, ꙗ҆́же бг҃а ро́ждшаѧ, сп҃са моего̀.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Тѧ̀, гдⷭ҇и, пло́тїю цр҃ковь хотѧ́щи прїѧ́ти, бжⷭ҇твенною твое́ю и҆ неизрече́нною бжⷭ҇тва̀ заре́ю сла́внѡ просвѣща́шесѧ. (с. 12)

Тѧ̀, гдⷭ҇и, рꙋка́ми дꙋше́вными сподо́би прїѧ́ти хва́лѧщыѧ твоѐ смотре́нїе: и҆ на́съ вѣ́рою пою́щихъ тѧ̀ прїимѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Тѧ̀, гдⷭ҇и, ра́достною дꙋше́ю прїе́млющыѧ, пло́тїю на́съ ра́ди хотѧ́ща прїитѝ, сподо́би съ сѷмеѡ́номъ благодари́ти тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́вльшесѧ тебє̀ ра́ди сѣно́вныѧ слꙋ́жбы, чи́стаѧ, ра́зꙋмомъ и҆́стиннымъ и҆ вѣ́рою тве́рдою досто́йнѡ тѧ̀ сла́вимъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Кꙋмі́ры прелє́стныѧ ᲂу҆праздни́лъ є҆сѝ, страстоте́рпче: то́кмѡ бо возлюби́лъ є҆сѝ хрⷭ҇то́вꙋ ѻ҆́бразꙋ покланѧ́тисѧ.

Разꙋмѣ́въ пресвѣ́тлꙋю, сла́вне страстоте́рпче, бл҃года́ть бг҃а на́шегѡ, є҆ѧ́же ра́ди пострада́лъ є҆сѝ.

Бжⷭ҇твенною ѡ҆зари́всѧ бл҃года́тїю, ᲂу҆се́рднѡ, страда́льче, хрⷭ҇та̀ ра́ди пострада́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Неизрече́нно бы́сть зача́тїе твоѐ, и҆ рождество̀ несказа́нно: пребыла́ бо є҆сѝ чи́стаѧ приснодв҃а.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди млⷭ҇ти ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Пѣ̑сни, ꙗ҆́коже цвѣ́ты, и҆спле́тше дне́сь, пред̾ꙋгото́вимъ вѣ́рою благодаре́нїѧ вѣне́цъ бжⷭ҇твенъ влⷣцѣ, мы́сленнѡ прїитѝ хотѧ́щемꙋ.

Рꙋ́ки дꙋшє́вныѧ бг҃ꙋ ᲂу҆гото́вимъ, ꙗ҆́коже сѷмеѡ́нъ ста́рецъ, и҆ въ хра́мъ бжⷭ҇твенныѧ сла́вы є҆гѡ̀ приходѧ́ща, того̀ съ весе́лїемъ воспрїи́мемъ.

Творца̀ вѣкѡ́въ ста́рецъ, ꙗ҆́кѡ младе́нца, прїе́мъ, бг҃а превѣ́чнаго разꙋмѣ̀, и҆ свѣ́та ꙗ҆зы́кѡвъ, во сла́вꙋ і҆и҃лѧ хрⷭ҇та̀. (с. 13)

Пи́шꙋще бг҃ови́днѡ тро́стїю дх҃о́вною тѧ̀ прⷪ҇ро́цы, дв҃о, хра́мъ, и҆ сѣ́нь, и҆ бжⷭ҇твенный до́мъ влⷣцѣ всѣ́хъ, ѡ҆ тебѣ̀ ᲂу҆краша́хꙋсѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

И҆зсꙋши́въ мє́рзскїѧ жє́ртвы, и҆ приношє́нїѧ сквє́рнаѧ и҆ неи́стѡвства і҆́дѡльскаѧ твои́ми кровьмѝ, сла́вне, напои́лъ є҆сѝ всѧ̑ цр҃кѡ́внаѧ бл҃горѡ́днаѧ, трѵ́фѡне, прозѧбє́нїѧ.

Стрꙋ́пи мꙋ́ченичестїи ꙗ҆́кѡ мѵ́ро благоꙋха́ютъ, кро́вь страда́лєцъ и҆сточа́етъ и҆сцѣлє́нїѧ, ѡ҆ста́нцы же тѣ́ла дꙋ́шы ѡ҆свѧща́ютъ вѣ́рою каса́ющихсѧ и҆̀мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нъ кївѡ́тъ прїѧ́ла є҆сѝ сло́во безнача́льное, ꙗ҆́кѡ ст҃о́е ст҃и́лище зижди́телѧ вмѣсти́ла є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ прⷭ҇то́лъ ѻ҆гнезра́ченъ но́сиши влⷣкꙋ, бг҃ома́ти, всеѧ̀ тва́ри.

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:

Со ѻ҆ц҃е́мъ сло́во сы́й неви́димо, ны́нѣ ᲂу҆́бѡ ви́димь є҆́сть пло́тїю, неизрече́ннѡ ѿ дв҃ы роди́сѧ, и҆ на рꙋкꙋ̀ ста̑рчꙋ дае́тсѧ свѧти́телю, поклони́мсѧ томꙋ̀ и҆́стинномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ.

І҆́косъ:

Сщ҃е́ннаѧ трапе́за предлага́етсѧ, празднолю́бныхъ собо́ръ дне́сь предпра́зднствєннаѧ носѧ́щи зна́мєнїѧ, гдⷭ҇а четыредесѧтодне́вна, и҆зъ дв҃ы стра́шное ржⷭ҇тво̀, и҆ ста́рца честна́гѡ ѡ҆б̾ѧ́тїе, и҆ че́стна страда́льца па́мѧть, предпра́зднствєннаѧ хвалы̑ припѣва́юще и҆́стинномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щи а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Цр҃ковь пред̾ꙋкра́шшисѧ заре́ю мы́сленною, любо́вїю влⷣки (с. 14) всѣ́хъ и҆ творца̀, воспрїѧ́ти є҆го̀ гото́витсѧ, и҆ ра́дѡстнаѧ семꙋ̀ плете́тъ восхождє́нїѧ.

И҆́же въ нѣ́дрѣхъ неѡпи́саннѡ сꙋ́ща ѻ҆ч҃ескихъ сло́во, сн҃а своего̀ є҆диноро́днаго, мт҃рнїи рꙋ́цѣ носѧ́щїи въ цр҃ковь пло́тїю, по зако́нꙋ, ꙗ҆́кѡ младе́нца вно́сѧтъ.

Всели́выйсѧ бг҃ъ во чре́во дв҃ы, на рꙋка́хъ сѷмеѡ́на, ꙗ҆́кѡ на прⷭ҇то́лѣ ѻ҆́гненнѣмъ, дне́сь сѣди́тъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ви́дѣша сла́вꙋ твою̀ ꙗ҆зы́цы всѝ, є҆ди́на чⷭ҇таѧ: тѣ́мже тва́рей всѣ́хъ тѧ̀ бл҃гоче́стнѡ цр҃и́цꙋ ᲂу҆блажа́ютъ, и҆ бг҃ома́терь па́че є҆стества̀ непреста́ннѡ сла́вѧтъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы, въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Вѣнцено́сецъ ликꙋ́еши съ ли́ки мꙋ́чєникъ веселѧ́сѧ: пре́лесть бо побѣди́въ сло́вомъ и҆́стиннымъ, воспѣва́еши ра́дꙋѧсѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Влⷣка всѧ́ческихъ свои́ми страда́ньми вѣнча́етъ мꙋ́ченика, и҆ сего̀ водворѧ́етъ въ се́лѣхъ нбⷭ҇ныхъ зовꙋ́ща, и҆ глаго́люща: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Мла́да носѧ́щи младе́нца, пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ бг҃а, всенепоро́чнаѧ, и҆зъ тебє̀ воплоще́нна, не преста́й молѧ́щи спастѝ пою́щыѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ: ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Рꙋ́цѣ распросте́ръ сѷмеѡ́нъ, и҆ пред̾ѡчи́щъ дꙋ́шꙋ бж҃е́ственными дѣѧ́ньми, младе́нствовавшаго гдⷭ҇и то́кмѡ за (с. 15) бла́гость прїѧ́тъ, вопїѧ̀ съ весе́лїемъ є҆мꙋ̀: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Свѣ́тъ бл҃года́ти хрⷭ҇то́вы просїѧ̀ на́мъ, хотѧ̀ ввестѝ въ хра́мъ сво́й, всесѣнѡ́внаѧ начерта̑нїѧ претворѧ́ѧ ꙗ҆́кѡ ѡ҆бнови́тель, вои́стиннꙋ вопїю́щымъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Предвѣ́чнаго бг҃а, бл҃говоли́вшаго на́съ ра́ди младе́нствовати, и҆ на рꙋка́хъ прїе́млема бы́ти ста́рца сѷмеѡ́на, бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же за бл҃госты́ню мно́гꙋю вочеловѣ́чсѧ хрⷭ҇то́съ, и҆зъ тебє̀, пречⷭ҇таѧ, на́съ ра́ди прїѧ̑тнаѧ дне́сь ѻ҆ц҃ꙋ̀ приноша́етъ ѡ҆чищє́нїѧ, є҆ди́нъ сы́й пречи́стъ и҆ пренепоро́ченъ, и҆ тѧ̀ є҆ди́нꙋ чистѣ́йшꙋю соблюда́ѧ прест҃ꙋ́ю.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Да́же до ᲂу҆сѣкнове́нїѧ и҆ ѡ҆пале́нїѧ да́же до кровепроли́тїѧ, да́же и҆ до сме́ртныѧ кончи́ны пострада́лъ є҆сѝ, сопротивлѧ́ѧсѧ проти́вꙋ грѣхꙋ̀, мч҃ниче хрⷭ҇то́въ: ны́нѣ же жи́знь во хрⷭ҇тѣ̀ сокрове́ннꙋю прїе́мь, взыва́еши: сщ҃е́нницы, бл҃гослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

На землѝ подвиза́лсѧ є҆сѝ, съ нечести́выми борѧ́сѧ, проти́вꙋ ле́стнѣй и҆ бг҃обо́рнѣй ле́сти, го́рцѣ нꙋ́дѧщымъ: на нб҃сѣ́хъ же, трѵ́фѡне, наслажда́ешисѧ, вѣне́цъ носѧ̀, и҆ со а҆́гг҃лы ликꙋ́еши поѧ̀: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те гдⷭ҇а во вѣ́ки.

Мꙋчи́тельское и҆з̾ѡбличи́лъ є҆сѝ безбо́жїе, всемꙋ́дре, и҆ де́мѡнское бг҃обо́рство ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ стрꙋѧ́ми крове́й твои́хъ: въ трⷪ҇цѣ є҆ди́наго бг҃а достолѣ́пнѣ и҆ чи́стѣ (с. 16) возвѣща́ѧ, и҆ чествꙋ́ѧ взыва́лъ є҆сѝ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те, во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Глаго́лѡмъ твои̑мъ послѣ́дꙋюще, ᲂу҆бл҃жа́емъ, пречи́стаѧ, тѧ̀ бл҃же́ннꙋю, пло́тїю ро́ждшꙋю вои́стиннꙋ бл҃же́ннаго, свѣ́та живꙋ́щаго незаходи́маго, и҆ свѣтонаста́вника, и҆ свѣтода́вца влⷣкꙋ: є҆го́же ѻ҆́троцы бл҃гословѧ́тъ, сщ҃е́нницы воспѣва́ютъ и҆ превозно́сѧтъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Дꙋше́вными тѧ̀ рꙋка́ми сподо́би мѧ̀, бл҃годѣ́телю, воспрїѧ́ти, ꙗ҆́коже дре́вле сѷмеѡ́нъ, и҆ наслади́тисѧ твоеѧ̀ бл҃года́ти: ты́ бо є҆сѝ є҆ди́нъ жела́нїе и҆ сла́дость превозжелѣ́нный.

Мы́сленнѡ вже́гше всѝ добродѣ́телей свѣщы̀, любо́вїю съ сѷмеѡ́номъ и҆ а҆́нною, свѣщено́сцы пред̾ꙋсрѧ́щемъ, хрⷭ҇тꙋ̀ хотѧ́щꙋ прїитѝ ѡ҆ст҃и́ти пою́щыѧ є҆го̀.

Дне́сь въ хра́мѣ сѷмеѡ́нъ ста́рецъ рꙋка́ми прїѧ́тъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, и҆ возопѝ глаго́лѧ: ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко.

Бг҃оро́диченъ:

Па́че сꙋ́щихъ воспрїѧ́тъ и҆зъ тебє̀ пло́ть сло́во вы́шнѧгѡ: чи́стъ сы́й, приноша́етъ безнача́льномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ ѡ҆чище́нїе, и҆ ѡ҆чища́етъ любо́вїю тѧ̀, бж҃їю мт҃рь, велича́ющыѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю мт҃рь бг҃а вы́шнѧгѡ, тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀ ро́ждшꙋю сло́вомъ вои́стиннꙋ бг҃а, вы́шшꙋю пречⷭ҇тыхъ си́лъ, немо́лчными славословлє́нїи велича́емъ.

Па́че ви́димыхъ мꙋ́ченическое ча́ѧнїе, по́лно безсме́ртнагѡ наслажде́нїѧ: ви́дитсѧ си́хъ наде́жда полна̀ (с. 17) бл҃гоꙋха́нїѧ, и҆ ра́дости и҆ свѣ́тлости неизрече́нныѧ: тѣ́мже досто́йнѡ ᲂу҆блажа́ютсѧ.

Свѣ́тъ бы́лъ є҆сѝ вторы́й, къ свѣ́тꙋ пе́рвомꙋ прибли́живсѧ, заре́ю є҆гѡ̀ просвѣща́емь и҆ воѡбража́емь, трѵ́фѡне мꙋ́дре, и҆ тогѡ̀ пода́тельными свѣтлостьмѝ сїѧ́ѧ: тѣ́мъ тѧ̀ всѝ ᲂу҆блажа́емъ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ неꙋжа́сенъ въ по́двизѣхъ, страстоте́рпче, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆́стиннѡ тезоимени́тъ бжⷭ҇твеннѣй и҆ ст҃ѣ́й пи́щи, є҆ѧ́же ны́нѣ воспрїе́млѧ, и҆ ꙗ҆́снѡ наслажда́ѧсѧ, спасе́нїе чтꙋ́щымъ тѧ̀ на́мъ и҆спросѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мертвѝ мꙋдрова́нїе, бг҃ороди́тельнице, пло́ти моеѧ̀, и҆ ѡ҆живѝ дꙋше́вное ᲂу҆мерщвле́нїе, дѣ́йствомъ и҆́стинныѧ жи́зни, и҆зъ тебє̀ ро́ждшїѧсѧ пло́тїю, за неизрече́нное бл҃гоꙋтро́бїе и҆ спасе́нїе пою́щихъ тѧ̀.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Дх҃омъ во ст҃и́лищи:

Пи́щи наслажда́ѧсѧ пресла́вныѧ и҆ бжⷭ҇твенныѧ, а҆́гг҃лѡмъ є҆диножи́тель бы́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне: гꙋ́си пасы́й въ лꙋзѣ́хъ, ѿ бг҃а прїѧ́лъ є҆сѝ бл҃года́ть и҆сцѣле́нїй, трѵ́фѡне великомч҃ниче, и҆сцѣлѧ́ти человѣ́чєскїѧ не́мѡщи и҆ недꙋ́ги.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства:

Ѻ҆троча̀ прине́сши всенепоро́чнаѧ ѻ҆трокови́ца во ст҃и́лище, соверши́ти ꙗ҆̀же по зако́нꙋ, и҆ сїѐ на рꙋ́ки ꙗ҆́кѡ прїѧ́тъ сѷмеѡ́нъ првⷣный, проти́вꙋ и҆зречѐ дв҃и́цѣ: се́й лежи́тъ на паде́нїе и҆ на воста́нїе мнѡ́гимъ, и҆ во зна́менїе въ мі́рѣ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, предпра́зднства, гла́съ в҃. Поⷣ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Скве́рны кромѣ̀, ꙳ хрⷭ҇то́съ ражда́етсѧ ѿ дв҃ы, ꙳ ꙗ҆́кѡ ѿ ѻ҆ц҃а̀ нетлѣ́ннѡ, ꙳ сн҃ъ пре́жде денни́цы, а҆да́ма и҆збавлѧ́ѧй.

Сті́хъ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ.

Двє́ри нбⷭ҇ныѧ, ѿве́рзитесѧ, ꙳ хрⷭ҇то́съ бо въ цр҃ковь, ꙳ ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ, мт҃рїю дв҃ою ꙳ бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ прино́ситсѧ. (с. 18)

Сті́хъ: Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ.

Воспрїимѝ, ѽ сѷмеѡ́не! ꙳ гдⷭ҇а сла́вы, ꙳ ꙗ҆́коже тѝ и҆звѣсти́сѧ ꙳ ѿ дх҃а ст҃а́гѡ: ꙳ се́ бо прїи́де.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Зижди́тель нб҃сѐ и҆ землѝ на рꙋка́хъ ноша́шесѧ ст҃ы́мъ сѷмеѡ́номъ ста́рцемъ дне́сь. то́й бо дх҃омъ ст҃ы́мъ глаго́лаше: ны́нѣ свободи́хсѧ, ви́дѣхъ бо сп҃са моего̀.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна ѿ канѡ́нѡвъ, предпра́зднства пѣ́снь г҃-ѧ, и҆ ст҃а́гѡ пѣ́снь ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й: А҆пⷭ҇толъ къ ри́млѧнѡмъ, зача́ло ч҃ѳ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Првⷣникъ, ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло н҃а, ѿ полꙋ̀. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

[Зрѝ] А҆́ще слꙋчи́тсѧ предпра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ сꙋббѡ́тꙋ.

Въ пѧто́къ ве́чера, по стїхи́рахъ, Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ пе́рвый, настоѧ́щагѡ гла́са.

🕅 А҆́ще ли прилꙋчи́тсѧ предпра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ недѣ́лю пре́жде недѣ́ли мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а:

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, и҆ бцⷣѣ, по ѻ҆бы́чаю: тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ є҆гѡ̀.

На вели́цѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ ꙾восто́ченъ꙾ (꙾А҆нато́лїевъ꙾) є҆ди́нъ, и҆ предпра́зднства г҃, и҆ мꙋ́ченика г҃. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ настоѧ́щагѡ гла́са. На лїті́и стїхи̑ры хра́ма, та́же стїхи̑ры стїхѡ́вныѧ предпра́зднства вечє́рнїѧ. Сла́ва, предпра́зднства, и҆́же пи́санъ На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: И҆ ны́нѣ, и҆́же пи́санъ на ᲂу҆́трени на стїхо́внѣ. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь, Бцⷣе дв҃о, два́жды: и҆ предпра́зднства, є҆ди́ножды: и҆ чте́нїе.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскрⷭ҇нъ два́жды: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны и҆ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ, и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи. Посе́мъ пое́мъ непорѡ́чны, и҆ ѵ҆пакоѝ, и҆ чте́нїе. Степє́нна гла́са. Та́же прокі́менъ, и҆ Всѧ́кое (с. 19) дыха́нїе: и҆ є҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇но. Та́же, Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: и҆ ѱало́мъ н҃, и҆ стїхи́ра воскрⷭ҇на. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃, и҆ бцⷣѣ на два̀: и҆ предпра́зднства на д҃, и҆ мꙋ́ченика на д҃. Катава́сїа пра́здника: Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю: По г҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ предпра́зднства, и҆ сѣда́ленъ ст҃а́гѡ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ воскрⷭ҇нъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ: Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, мч҃еника: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃, и҆ ꙾восто́ченъ꙾ (꙾А҆нато́лїевъ꙾) є҆ди́нъ: и҆ предпра́зднства г҃ стїхѡ́вныѧ, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ: И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. Тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе въ притво́ръ, и҆ ча́съ а҃-й. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, предпра́зднства. И҆ ны́нѣ, Бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ предпра́зднства: и҆ коне́чный ѿпꙋ́стъ.

На г҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, мꙋ́ченика. И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ воскрⷭ҇нъ. Та́коже и҆ на про́чихъ часѣ́хъ глаго́лемъ пре́жде тропа́рь воскрⷭ҇нъ: а҆ предпра́зднства, и҆ мꙋ́ченика, премѣнѧ́юще глаго́лемъ тропарѝ. Конда́къ же глаго́лемъ воскрⷭ҇нъ, и҆ предпра́зднства, премѣнѧ́юще. На лїтꙋргі́и: блажє́нна ѻ҆ктѡ́иха на д҃: и҆ предпра́зднства пѣ́снь г҃ на д҃: и҆ ст҃а́гѡ пѣ́снь ѕ҃ на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ предпра́зднства: Та́же хра́ма ст҃а́гѡ, и҆ мꙋ́ченика. Конда́къ воскре́сенъ, и҆ хра́ма ст҃а́гѡ: Сла́ва, мꙋ́ченика: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Прокі́менъ, А҆пⷭ҇толъ, А҆ллилꙋ́їа, и҆ Є҆ѵⷢ҇лїе, пре́жде недѣ́ли, пото́мъ ст҃а́гѡ.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати: а҆́ще слꙋчи́тсѧ предпра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ недѣ́лю фарїсе́овꙋ, и҆лѝ блꙋ́днагѡ, и҆лѝ мѧсопꙋ́стнꙋю:

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры, воскрⷭ҇ны, и҆ бцⷣы, по ѻ҆бы́чаю. На вели́цѣй вече́рни, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ ꙾восто́ченъ꙾ (꙾А҆нато́лїевъ꙾) (с. 20) є҆ди́нъ: и҆ трїѡ́ди г҃: и҆ предпра́зднства г҃. А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ трїѡ́ди д҃: и҆ предпра́зднства г҃. Сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. На лїті́и стїхи́ра хра́ма, и҆ предпра́зднства, стїхо́вна вече́рнѧѧ. Сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства, стїхѡ́вны ᲂу҆́трєннїѧ. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны: Сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На благослове́нїе хлѣ́бѡвъ, тропа́рь, Бцⷣе дв҃о, два́жды: и҆ предпра́зднства и҆ є҆ди́ножды: и҆ Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не, три́жды: и҆ чте́нїе. [Зрѝ] А҆ и҆дѣ́же нѣ́сть всено́щнагѡ бдѣ́нїѧ, по Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На повече́рїи, по Досто́йнѣ и҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ предпра́зднства. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, конда́къ трїѡ́ди.

На ᲂу҆́трени: на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскре́сенъ два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, и҆ про́чее и҆ до канѡ́на воскре́сно. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ бцⷣѣ на два̀: и҆ предпра́зднства на д҃: и҆ трїѡ́ди на д҃. Катава́сїа пра́здника. [Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ на д҃: и҆ предпра́зднства на д҃: и҆ трїѡ́ди на ѕ҃. Катава́сїа трїѡ́ди. По г҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ предпра́зднства, и҆ сѣда́ленъ трїѡ́ди два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ трїѡ́ди. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрє́сны є҃, и҆ трїѡ́ди г҃, съ и҆ припѣ́вы и҆́хъ. [Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: И҆ пое́мъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: и҆ трїѡ́ди съ припѣ́вы и҆́хъ д҃. Сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое, тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. Та́же, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ: и҆ ча́съ а҃-й, въ притво́рѣ. На часѣ́хъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, предпра́зднства: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ конда́къ предпра́зднства, и҆ трїѡ́ди, премѣнѧ́юще глаго́лемъ.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна гла́са на д҃: и҆ трїѡ́ди пѣ́снь г҃, на д҃: и҆ предпра́зднства пѣ́снь ѕ҃, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и҆ предпра́зднства: Сла́ва, конда́къ трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. (с. 21) Прокі́менъ гла́са. А҆пⷭ҇лъ, Є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ днѐ. Ст҃а́гѡ же трѵ́фѡна слꙋ́жба пое́тсѧ, є҆гда̀ настоѧ́тель разсꙋ́дитъ.

[Зрѝ] А҆́ще слꙋчи́тсѧ предпра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ сꙋббѡ́тꙋ мѧсопꙋ́стнꙋю:

Тогда̀ пое́мъ слꙋ́жбꙋ предпра́зднства срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ, пре́жде въ пѧто́къ тоѧ̀ недѣ́ли, со ст҃ы́ми кѵ́ромъ и҆ і҆ѡа́нномъ, и҆ трѵ́фѡномъ вкꙋ́пѣ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры предпра́зднства г҃: и҆ безме́здникѡвъ г҃: Сла́ва, безме́здникѡвъ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На стїхо́внѣ стїхи̑ры предпра́зднства: Сла́ва, безме́здникѡвъ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства.

На ᲂу҆́трени по каѳі́смахъ сѣда́льны предпра́зднства. Канѡ́нъ предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃ы́хъ два̀ канѡ́на на и҃: трѵ́фѡна же стїхи̑ры на хвали́техъ пое́мъ на д҃: Сла́ва, є҆мꙋ́же, пи́сана на Гдⷭ҇и, воззва́хъ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На стїхо́внѣ предпра́зднства, и҆ про́чее по ѻ҆бы́чаю. [Зрѝ] Слꙋ́жбꙋ же ᲂу҆ме́ршихъ пое́мъ на рѧдꙋ̀ по ѻ҆бы́чаю, въ сꙋббѡ́тꙋ мѧсопꙋ́стнꙋю, ꙗ҆́коже и҆ всегда̀.

🕅 А҆́ще слꙋчи́тсѧ предпра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ понедѣ́льникъ, и҆лѝ во вто́рникъ, и҆лѝ въ четверто́къ сы́рныѧ недѣ́ли.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры предпра́зднства г҃, и҆ ст҃а́гѡ г҃: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По трист҃о́мъ тропа́рь ст҃а́гѡ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. [Зрѝ] На повече́рїи по Досто́йнѣ, конда́къ предпра́зднства.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь предпра́зднства два́жды: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По а҃-й каѳі́смѣ є҆ктенїа̀, и҆ сѣда́ленъ предпра́зднства. По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ трїѡ́ди безъ є҆ктенїѝ. Канѡ́нъ предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на и҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃: А҆ и҆дѣ́же приспѣ́етъ трипѣ́снецъ, и҆ пое́мъ канѡ́нъ предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на д҃, и҆ ст҃а́гѡ г҃ стїха̀ на два̀, и҆ трїѡ́ди на и҃. Катава́сїа трїѡ́ди. По г҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ и҆ сѣда́ленъ ст҃а́гѡ: (с. 22) Сла́ва, и҆ ны́нѣ предпра́зднства. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ предпра́зднства. По ѳ҃-й пѣ́сни свѣти́ленъ ст҃а́гѡ: Сла́ва и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По Бл҃го є҆́сть, и҆ по трист҃о́мъ тропа́рь ст҃а́гѡ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На часѣ́хъ тропа́рь предпра́зднства: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ конда́къ глаго́лемъ предпра́зднства, непремѣ́ннѡ.

На лїтꙋргі́и блажє́нна ѿ канѡ́на предпра́зднства, пѣ́снь г҃: и҆ ст҃а́гѡ ѕ҃-ѧ. По вхо́дѣ тропа́рь предпра́зднства, и҆ хра́ма ст҃а́гѡ, и҆ ст҃а́гѡ, та́же конда́къ хра́ма ст҃а́гѡ: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Прокі́менъ, А҆пⷭ҇лъ, Є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ днѐ, и҆ ст҃а́гѡ.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати: а҆́ще слꙋчи́тсѧ предпра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ сре́дꙋ, и҆лѝ въ пѧто́къ сыропꙋ́стныѧ недѣ́ли.

Во вто́рникъ ве́чера, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры предпра́зднства г҃, и҆ ст҃а́гѡ г҃: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На стїхо́внѣ самогла́сенъ трїѡ́ди два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ съ припѣ́вы ѻ҆бы́чными: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства: По трист҃о́мъ тропа́рь ст҃а́гѡ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Є҆ктенїа̀, и҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ. Повече́рїе же пое́мъ вели́кое, ѿ Внегда̀ призва́ти мѝ: на не́мже пое́мъ трипѣ́снецъ ᲂу҆́треннїй трїѡ́ди пе́рвый. по Досто́йнѣ и҆ по трист҃о́мъ конда́къ предпра́зднства, и҆ г҃ покло́ны вели̑кїѧ, и҆ моли́тва, и҆ ѻ҆бы́чный ѿпꙋ́стъ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь предпра́зднства два́жды: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ предпра́зднства. По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ трїѡ́ди два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, безъ є҆ктенїѝ. Канѡ́нъ предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃: и҆ трїѡ́ди на д҃. [Зрѝ] Є҆гда́ же прїи́детъ трипѣ́снецъ, и҆ пое́мъ канѡ́нъ предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ ст҃а́гѡ г҃ стїха̀ на два̀: и҆ трїѡ́ди на и҃, настоѧ́щагѡ канѡ́на рѧдова́ѧ пѣ́снь на д҃: и҆ втора́гѡ трипѣ́снца на д҃. Пе́рвый же трипѣ́снецъ предпѣ́тъ на повече́рїи. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ ст҃а́гѡ, (с. 23) и҆ сѣда́ленъ є҆гѡ̀: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ предпра́зднства и҆ і҆́косъ. По ѳ҃-й пѣ́сни, свѣти́ленъ ст҃а́гѡ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства: є҆ктенїа̀, и҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ, без̾ ѿпꙋ́ста, и҆ ча́съ а҃. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь предпра́зднства. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ: и҆ про́чее всѐ по ѻ҆бы́чаю, и҆ по ко́емждо часѣ̀ твори́мъ покло́ны г҃ вели̑кїѧ. На ѕ҃-мъ часѣ̀ тропа́рь ѻ҆бы́чный, и҆ чте́нїе днѐ. Вече́рнѧ же пра́здника быва́етъ во своѐ вре́мѧ. Си́це пое́мъ слꙋ́жбꙋ предпра́зднства, а҆́ще слꙋчи́тсѧ и҆ въ пѧто́къ, ве́черъ и҆ ᲂу҆́трѡ неизмѣ́ннѡ. На повече́рїи трипѣ́снецъ ᲂу҆́треннїй пе́рвый, гла́са ѕ҃-гѡ.

[Зрѝ] А҆́ще слꙋчи́тсѧ предпра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ сꙋббѡ́тꙋ сыропꙋ́стнꙋю.

Ве́черъ каѳі́сма рѧдова́ѧ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на ѕ҃: предпра́зднства г҃: и҆ ѻ҆тцє́въ трїѡ́ди г҃. Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й, гла́са. Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ, и҆ чте́нїе трїѡ́ди, и҆ прокі́менъ: Да ᲂу҆пова́етъ і҆и҃ль на гдⷭ҇а. На стїхо́внѣ трїѡ́ди Самогла́сенъ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ. Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, и҆ по трист҃о́мъ тропа́рь ѻ҆тцє́въ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, є҆ктенїа̀, и҆ ѿпꙋ́стъ. [Зрѝ] На повече́рїи по Досто́йнѣ, и҆ по трист҃о́мъ конда́къ ѻ҆тцє́въ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь предпра́зднства, два́жды: Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По каѳі́смахъ сѣда́льны ѻ҆́ба ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Канѡ́нъ предпра́зднства, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, і҆рмо́съ по два́жды, и҆ ѻ҆тцє́въ на и҃. Катава́сїа, і҆рмо́съ трїѡ́ди: вторы́ѧ же пѣ́сни і҆рмо́съ трїѡ́ди пое́мъ є҆ди́ножды: послѣди́ же покрыва́емъ тѣ́мже і҆рмосо́мъ. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ предпра́зднства, и҆ сѣда́ленъ ѻ҆тцє́въ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ ѻ҆тцє́въ. Свѣти́ленъ ѻ҆тцє́въ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На хвали́техъ (с. 24) стїхи̑ры ѻ҆тцє́въ, на д҃: Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Славосло́вїе вели́кое, и҆ про́чее ᲂу҆́трени. На часѣ́хъ тропа́рь предпра́зднства: Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. Кондаки́ же предпра́зднства, и҆ ѻ҆тцє́въ, глаго́лемъ премѣнѧ́юще.

На лїтꙋргі́и, блажє́нна предпра́зднства пѣ́снь г҃, на д҃, и҆ ѻ҆тцє́въ, пѣ́снь ѕ҃, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь предпра́зднства, и҆ ѻ҆тцє́въ: Сла́ва, конда́къ ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства: и҆ про́чаѧ всѧ̀ слꙋ́жба днѐ и҆ ѻ҆тцє́въ. [Зрѝ] Мꙋ́ченика же трѵ́фѡна слꙋ́жба пое́тсѧ на повече́рїи: и҆лѝ є҆гда̀ настоѧ́тель разсꙋ́дитъ.

Комментарии для сайта Cackle