Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ і҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика харала́мпїа.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Ве́сь ѿ ю҆́ности ꙳ возложи́всѧ влⷣцѣ, ꙳ сегѡ̀ возжела́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ тогѡ̀ стопа́мъ послѣ́довалъ є҆сѝ: ꙳ ѡ҆чи́стивсѧ же всѧ́кїѧ страсте́й скве́рны, ꙳ бжⷭ҇твенною благода́тїю ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ ꙳ твори́ти и҆сцѣлє́нїѧ, ꙳ и҆ (с. 191) чꙋдодѣ́йствовати пресла̑внаѧ: ꙳ и҆ мꙋ́ченикъ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ всѧ́кими прилѡ́ги мꙋче́нїй непрекло́ненъ пребы́въ, ꙳ си́лою поже́ршагѡсѧ на крⷭ҇тѣ̀. ꙳ є҆го́же прилѣ́жнѡ молѝ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Гвоздьмѝ пригвожда́емо ꙳ твоѐ блаже́нное тѣ́ло терпѣли́вное, ꙳ страда́льче харала́мпїе, и҆ непобѣди́мое, ꙳ дꙋ́шꙋ непрело́жнꙋ, и҆ ᲂу҆́мъ некра́домь, ꙳ соблю́дъ сокрꙋша́емь: ꙳ бжⷭ҇твенное бо жела́нїе тѧ̀, сла́вне, ꙳ бога́тнѡ распалѧ́ше, ꙳ и҆ терпѣ́ти мꙋ́къ всѧ́кїй ви́дъ поꙋща́ше, ꙳ мꙋ́чениче страстоте́рпче, ꙳ хрⷭ҇то́выхъ страда́нїй ѻ҆́бщниче. ꙳ є҆го́же со дерзнове́нїемъ молѝ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Ра́дость пресвѣ́тлꙋю, ꙳ и҆ пречестнꙋ́ю сла́вꙋ ꙳ пострада́въ наслѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ и҆ вѣ́чнꙋющее ра́дованїе, ꙳ свѧще́нниче преподо́бне, страда́льче честны́й, ꙳ во́ине до́блественный, и҆́же вѡ́инства и҆ ѡ҆полчє́нїѧ ѕмїи́на ꙳ крове́й твои́хъ тече́ньми ꙗ҆́вѣ потопи́лъ є҆сѝ благода́тїю, ꙳ и҆ бжⷭ҇твенною моли́твою ꙳ мє́ртвыѧ воздви́глъ є҆сѝ и҆́стиннѡ, ꙳ со дерзнове́нїемъ молѧ́сѧ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: то́йже:

Оу҆ѧзвле́ннаго мѧ̀ ꙳ разбо́йническими де́мѡнѡвъ нахѡ́ды, ꙳ и҆ лежа́ща всего̀ недѣ́йственна, всенепоро́чнаѧ, ꙳ на пꙋтѝ всегда̀ нестоѧ́ннагѡ житїѧ̀, и҆ ми́лости тре́бꙋюща, ꙳ вско́рѣ посѣтѝ, ꙳ вїно̀ возлїѧ́вши и҆ є҆ле́й ꙳ на неисцѣ̑льныѧ ра̑ны, ꙳ и҆ ко благоздра́вїю возведѝ: ꙳ ꙗ҆́кѡ да тѧ̀ сла́влю, ꙳ и҆ любо́вїю по до́лгꙋ воспою̀ вели̑чїѧ твоѧ̑, ꙳ чⷭ҇таѧ є҆ди́на мт҃и дв҃о.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ:

Ѻ҆рꙋ́жїе, ꙗ҆́коже речѐ сѷмеѡ́нъ, ꙳ се́рдце твоѐ про́йде, ꙳ пречⷭ҇таѧ влⷣчце, ꙳ є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ и҆зъ тебє̀ возсїѧ́вшаго, ꙳ неизрече́ннымъ сло́вомъ, ꙳ ѿ беззако́нныхъ ꙗ҆́кѡ ѡ҆сꙋжде́на возноси́ма на крⷭ҇тъ, ꙳ ѻ҆́цетъ и҆ же́лчь вкꙋша́юща, ꙳ въ ре́бра же пробода́ема, ꙳ и҆ рꙋ́цѣ и҆ но́зѣ (с. 192) пригвожда́ємы, ꙳ и҆ рыда́ющи восклица́ла є҆сѝ, мт҃рски вопїю́щи: ꙳ что̀ сїѐ, ча́до сладча́йшее, ꙳ но́вое та́инство;

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мꙋ́ченикъ тво́й, гдⷭ҇и, харала́мпїй во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти. тогѡ̀ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

Канѡ́нъ.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Съ ли̑ки ше́ствꙋѧ ве́селѡ въ мы́сленныхъ нбⷭ҇ныхъ се́лѣхъ, и҆ сїѧ́ѧ свѣ́томъ невече́рнимъ, и҆зба́ви мѧ̀ ѿ страсте́й моли́твами твои́ми, мꙋ́дре, ꙗ҆́кѡ да пою́ тѧ.

Свѣтоно́снаѧ твоѧ̀ па́мѧть со́лнечнаѧ ѡ҆блиста́етъ дарѡва́нїѧ, и҆ просвѣща́етъ вѣ́рнѡ въ не́й чтꙋ́щыѧ тѧ̀, ра́дости пресвѣ́тлыѧ вои́стиннꙋ, мꙋ́чениче тезоимени́те.

Крове́й твои́хъ ка́плѧми сла́ное невѣ́рїѧ мо́ре потопи́лъ є҆сѝ, рѣка̀ бл҃гоче́стїѧ бы́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇то́вꙋ напоѧ́ющи вои́стиннꙋ цр҃ковь при́снѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Грѣхѡ́въ бꙋ́рѧ, и҆ помышле́нїй проти̑вныѧ во́лны, и҆ страсте́й нашє́ствїѧ на мнѣ̀ преидо́ша: но твое́ю, бцⷣе дв҃о, держа́вною моли́твою спаси́ мѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Нѣ́сть ѿню́дъ и҆зрещѝ чꙋде́съ мно́жества, ꙗ҆̀же (с. 193) содѣ́лалъ є҆сѝ є҆щѐ въ жи́зни ходѧ̀, и҆ къ бг҃ꙋ преше́дъ, страстоте́рпче мꙋ́чениче досточꙋ́дне.

Си́лою бжⷭ҇твенною ᲂу҆крѣ́пльсѧ, некрѣ́пкꙋю на́глость беззако́нныхъ низложи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже во́инъ крѣ́покъ, харала́мпїе страда́льче, ꙗ҆́кѡ ѻ҆рꙋ́жникъ бжⷭ҇твеннагѡ ѡ҆полче́нїѧ.

Крове́й и҆сте́кшыѧ то́ки твоегѡ̀ тѣлесѐ ве́сь нече́стїѧ пла́мень и҆ лю́тое запале́нїе ᲂу҆гаси́ша, сла́дости же пото́къ тебѣ̀ и҆схода́таиша.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ы́хъ ст҃а́го бг҃а родила̀ є҆сѝ, всест҃а́ѧ, свѧ́тости хра́мъ ꙗ҆́вльшисѧ чи́стъ, и҆ две́рь, є҆́юже є҆ди́нъ хрⷭ҇то́съ про́йде, спаса́ѧ человѣ́чество.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Сто́лпъ незы́бленъ цр҃кве, свѣти́льникъ неꙋгаси́мый вселе́нныѧ, стрⷭ҇тоте́рпче, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, харала́мпїе: и҆ просїѧ́въ со́лнца свѣтлѣ́е, і҆́дѡльскꙋю ѿгонѧ́еши тмꙋ̀, мꙋ́чениче сла́вне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннаѧ была̀ є҆сѝ ски́нїа сло́ва, є҆ди́на всечⷭ҇таѧ дв҃о мт҃и, чистото́ю а҆́гг҃лы превозше́дшаѧ, па́че всѣ́хъ менѐ пе́рсть бы́вша, ѡ҆скверне́на плотски́ми прегрѣше́ньми, ѡ҆чи́сти моли́твъ твои́хъ бжⷭ҇твенными вода́ми, подаю́щи, чⷭ҇таѧ, ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃о мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, мт҃ролѣ́пнѡ рыда́ющи вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ, ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ, моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи, ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Красе́нъ бы́лъ є҆сѝ пома́завсѧ кро́вїю честна́гѡ мꙋче́нїѧ, (с. 194) и҆ добро́тами сегѡ̀ ᲂу҆краси́всѧ, харала́мпїе, страда́льцєвъ ᲂу҆краше́нїе и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Де́мѡнскаѧ ка̑пища твои́мъ сокрꙋши́лъ є҆сѝ, страстоте́рпче, мꙋ́жествомъ, хра́мъ тебѐ сама́го ст҃а́гѡ дх҃а, и҆ терпѣ́нїѧ нело́жнагѡ сто́лпъ показа́лъ є҆сѝ и҆ ѻ҆́бразъ.

На высотꙋ̀ возне́сше рꙋ́цѣ, сла́вне, тмы̀ предста́телє твоѧ̑ ре́бра строга́хꙋ ногтьмѝ, вѣ́чное и҆́стиннѡ и҆схода́таивше тебѣ̀ наслажде́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Крѣ́пость моѧ̀, и҆ пѣ́нїе моѐ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, и҆зъ тебє̀ возсїѧ́вый, премно́жествомъ, чⷭ҇таѧ, бла́гости и҆зба́ви ны̀ пе́рвагѡ престꙋпле́нїѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Бжⷭ҇твеннꙋю стра́сть, на́съ ра́ди стра́сти претерпѣ́вшагѡ, тве́рдѡ, мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, подража́въ, терпи́ши во все́мъ тѣ́лѣ, сла́вне, гвозде́й пригвождє́нїѧ до́блественнѣ.

Безслове́сїе гони́телей, сло́во собезнача́льное ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆справлѧ́ѧ, премꙋ́дре, сло́во безсловє́снымъ ꙗ҆́вѣ влага́етъ, разрѣши́ти ѿ ю҆́зъ тѧ̀ повелѣва́юща.

Рѡжны̀ пронзе́нъ, ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ се́рдце лю́тагѡ земноро́дныхъ бори́телѧ, копїе́мъ мꙋ́жества и҆ терпѣ́нїѧ твоегѡ̀, бг҃омꙋ́дре страстоте́рпче досточꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннымъ сїѧ́нїемъ твои́мъ, бл҃га́ѧ, ѡ҆мраче́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ сластьмѝ, просвѣтѝ, и҆ ко спасе́нїѧ стезѧ́мъ наста́ви, ꙗ҆́же є҆ди́на сп҃са хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Свѣти́льникъ бы́лъ є҆сѝ, страда́нїй твои́хъ свѣ́томъ (с. 195) просвѣща́ѧ концы̀: и҆сповѣ́дꙋеши и҆́мѧ хрⷭ҇то́во предъ мꙋчи́тєли, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ пресла́вне.

Бжⷭ҇твенныѧ распалѧ́емь ѻ҆гне́мъ любвѐ, росо́ю вѣ́ры ѕлоче́ствꙋющихъ ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ запале́нїе, хрⷭ҇тѡ́ва чꙋдеса̀ невѣ̑рнымъ показꙋ́ѧ, досточꙋ́дне.

Жи́зни жела́ѧ безсме́ртныѧ, плотска̑ѧ, харала́мпїе, ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ страстна̑ѧ движє́нїѧ: и҆ моли́твою мє́ртвыѧ возста́вилъ є҆сѝ, воспѣва́ющыѧ во всѣ́хъ тѧ̀ просла́вльшаго.

Бг҃оро́диченъ:

Страсте́й мѧ̀ коле́блющасѧ сопроти́вными прилѡ́ги, мт҃и бж҃їѧ, ᲂу҆твердѝ, ꙗ҆́кѡ безстра́стїѧ ро́ждши и҆сто́чникъ: къ тебѣ́ бо прибѣго́хъ, человѣ́кѡмъ вели́комꙋ прибѣ́жищꙋ.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Подо́бствовавъ бл҃года́тїю сщ҃е́нства, сла́вне, цр҃ковь свѣ́тлѡ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннымъ страда́нїемъ, є҆́же за хрⷭ҇та̀ прїѧ́лъ є҆сѝ до́блественнѡ ра́дꙋѧсѧ, харала́мпїе, честны́й свѣти́льниче всемі́рный, ѡ҆сїѧва́ѧй концы̀, ꙗ҆́кѡ непобѣди́мый.

І҆́косъ:

Па́стырѧ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, ꙗ҆́кѡ а҆́гнца на зе́млю бл҃говоли́вшаго прїитѝ, грѣхѝ взе́млющаго, и҆ недꙋ́ги всѣ́хъ поне́сшаго равноѡбразова́въ, мꙋ́чениче свѧ́те, дꙋ́шꙋ за ѻ҆́вцы положи́лъ є҆сѝ, возвѣща́ѧ є҆гѡ̀ стра̑сти: тѣ́мъ дне́сь всѝ пое́мъ тѧ̀ пѣ́сньми, ꙗ҆́кѡ непобѣди́ма.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ пе́щнагѡ пла́мене не ᲂу҆боѧ́шасѧ, но посредѣ̀ пла́мени вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Приѡбща́ѧсѧ мꙋ́камъ, и҆ ѻ҆гне́мъ ѡ҆палѧ́емь, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ, ꙗ҆́кѡ зла́то чи́сто бы́въ, и҆ свѧще́нно возложе́нїе хрⷭ҇то́во бы́лъ є҆сѝ.

Моли́твъ твои́хъ росо́ю пребеззако́ннꙋющихъ пе́щь (с. 196) ᲂу҆гасѐ, мꙋ́дре, и҆ и҆зба́вленъ бы́лъ є҆сѝ, пѣснопоѧ̀ сотво́ршемꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ѡ҆полче́нїемъ страда́нїй дре́во ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ высокора́слено, соѡсѣнѧ́ющо вѣ̑рныѧ ѿ пла́меннагѡ грѣха̀, зовꙋ́щыѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дость прїе́мшаѧ въ пречⷭ҇тѣмъ чре́вѣ твое́мъ, бцⷣе чⷭ҇таѧ, весе́лїѧ се́рдце моѐ и҆спо́лни, печа́ль ѿгонѧ́щи страсте́й, приснодв҃о.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене преподѡ́бнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Течє́нїи крове́й нака́паемь, ра́нъ добро́тою ᲂу҆краша́емь, побѣди́тельнымъ бл҃голѣ́пнѡ вѣнце́мъ ᲂу҆до́бренъ бг҃ꙋ предста́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче.

Мꙋ́къ ѻ҆́блацы не покры́ша мꙋ́жества твоегѡ̀, мꙋ́чениче, и҆ до́блестей, гони́телей не ѡ҆мрачѝ сопротивле́нїе твоегѡ̀ пресвѣ́тлагѡ, бг҃омꙋ́дре, терпѣ́нїѧ.

Свѧще́нникъ же и҆ мꙋ́ченикъ непобѣди́мь, во́инъ до́бль, и҆ сто́лпъ непоколеби́мь, ᲂу҆твержде́нїе вѣ́рныхъ, нече́стїѧ противобо́рецъ, вои́стиннꙋ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре страстоте́рпче.

Бг҃оро́диченъ:

Всѧ́чєскаѧ сотвори́вый бжⷭ҇твеннымъ хотѣ́нїемъ, восхотѣ́въ во чре́вѣ твое́мъ всели́сѧ, чⷭ҇таѧ, и҆стлѣ́вшыѧ ны̀ ѡ҆бнови́ти хотѧ̀: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ невозмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно, є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ни ѻ҆́гнь, ни ме́чь, но нижѐ сме́рть, ни гоне́нїе, ни ско́рбь, ни гла́дъ, нижѐ бѣда̀, ни мꙋ́къ всѧ́кихъ (с. 197) ᲂу҆мышле́нїе возмо́же ѿ любвѐ бж҃їѧ вои́стиннꙋ ѿлꙋчи́ти тѧ̀ сотво́ршагѡ, страда́льче досточꙋ́дне.

Строга́ньми ногте́й ᲂу҆мерщвле́нїѧ совле́къ ри̑зы, ѻ҆де́ждами ѿ крове́й тебѐ, страстоте́рпче, ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ: тѣ́мже со дерзнове́нїемъ, мꙋ́чениче непобѣди́ме, всѣ́хъ влⷣцѣ и҆ бг҃ꙋ ра́дꙋѧсѧ предстои́ши.

Ра́дости полна̀ и҆ бж҃е́ственныѧ свѣ́тлости пода́тельна, харала́мпїе, па́мѧть твоѧ̀ мі́рꙋ возсїѧ̀, страсте́й зи́мꙋ ѿгонѧ́щи, всѧ̑ просвѣща́ющи, ю҆́же пра́зднꙋюще ѡ҆брѣта́емъ прегрѣше́нїй ѡ҆чище́нїе моли́твами твои́ми.

Бг҃оро́диченъ:

Страсте́й бꙋ́рѧ смꙋща́етъ мѧ̀, и҆ сласте́й погрꙋжа́етъ треволне́нїе, всенепоро́чнаѧ, ко́рмчїѧ хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ, рꙋ́кꙋ мѝ по́мощи прострѝ, и҆ спаси́ мѧ, є҆ди́на спасе́нїе вѣ́рнѡ блажа́щихъ тѧ̀.

Комментарии для сайта Cackle