Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃і-й де́нь. Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла ѻ҆ни́сїма.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Всынѧ́ема бл҃года́тїю ꙳ вѣ́ры ра́ди бг҃ꙋ, ꙳ и҆ рожде́на па́ѵловою вѣ́рою, ꙳ бжⷭ҇твеннагѡ а҆пⷭ҇ла ѻ҆ни́сїма бг҃омꙋ́ченика, ꙳ дне́сь свѧще́ннꙋю є҆гѡ̀ па́мѧть ꙳ пѣ́сньми соверша́юще, восхвалѧ́емъ.

Соѻбра́знѡ рабо́ты и҆збѣжа́въ, ꙳ мꙋ́дре, преле́стныѧ, ꙳ ча́до бг҃ꙋ бы́лъ є҆сѝ по бл҃года́ти, ꙳ дх҃омъ ст҃ы́мъ и҆ (с. 294) вѣ́рою хрⷭ҇то́вою, ꙳ па́ѵлѡвымъ бжⷭ҇твєннымъ и҆ прехва̑льнымъ примѣ́шсѧ ᲂу҆ченикѡ́мъ, ꙳ бл҃гопотре́бне ѻ҆ни́сїме.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чени́къ бы́въ сло́ва, ꙳ проповѣ́дникомъ и҆ а҆по́столомъ, ꙳ бжⷭ҇твеннымъ па́ѵломъ всехва́льнымъ, ꙳ ѻ҆ни́сїме треблаже́нне, ꙳ три́щи сꙋгꙋ́бъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ и҆ вѣне́цъ прїе́млеши, ꙳ ꙗ҆́кѡ свѧще́нникъ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ проповѣ́дникъ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ страда́лецъ ᲂу҆краша́емь, прехва́льне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Жезло́мъ твоегѡ̀ предста́тельства, ꙳ бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, ꙳ ѕвѣри̑нныѧ стра̑сти ꙳ ѻ҆каѧ́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ ѿженѝ ᲂу҆́бѡ, ꙳ ми́рнѡ къ жи́зни мѧ̀ направлѧ́ющи, ꙳ и҆ ст҃о́мꙋ мѧ̀ ста́дꙋ ꙳ и҆збра́нныхъ твои́хъ ѻ҆ве́цъ причтѝ.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ. Подо́бенъ:

Воздви́жена ꙗ҆́кѡ ви́дѣ на крⷭ҇тѣ̀ а҆́гнца, ꙳ непоро́чнаѧ дв҃а, пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ сла́дкое моѐ ча́до, ꙳ что̀ но́вое и҆ пресла́вное видѣ́нїе; ꙳ ка́кѡ содержа́й всѧ́чєскаѧ го́рстїю, ꙳ на дре́вѣ пригвожда́ешисѧ пло́тїю;

Тропа́рь, гла́съ г҃:

А҆пⷭ҇ле ст҃ы́й ѻ҆ни́сїме, молѝ млⷭ҇тиваго бг҃а, да прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́стъ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Страсте́й мѧ̀ раба̀ сꙋ́ща и҆зба́ви, бл҃же́нне. Ѳеофа́нъ.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ, пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Просвѣще́нъ бжⷭ҇твенною и҆ свѣтоза́рною сп҃са бл҃года́тїю, ѡ҆мраче́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀, молѧ̀, ѻ҆ни́сїме, хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца бг҃а, бл҃же́нне, просвѣтѝ.

Свѣтосїѧ́нными па́ѵла ѡ҆зари́всѧ лꙋча́ми, сла́вне, (с. 295) невѣ́дѣнїѧ мглы̀ ᲂу҆до́бь и҆збѣ́глъ є҆сѝ, хрⷭ҇тꙋ̀ благода́рственнꙋю пѣ́снь вопїѧ̀, всебл҃же́нне.

Бжⷭ҇твенъ показа́лсѧ є҆сѝ, пребл҃же́нне, сщ҃еннодѣ́йственникъ, и҆ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ сїѧ́ѧ свѣ́тлѡ, всю́дꙋ проте́клъ є҆сѝ, хрⷭ҇та̀ возвѣща́ѧ бл҃гоче́стнѡ, бг҃облаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆кра́шена добро́тою добродѣ́телей, бг҃ома́ти чⷭ҇таѧ, бг҃а и҆́стиннаго па́че ᲂу҆ма̀ зачала̀ є҆сѝ, на́съ бжⷭ҇твенными добродѣ́тельми ᲂу҆ѧсни́вшаго.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Во́дъ бжⷭ҇твенныхъ и҆сто́чникꙋ прибли́жилъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀, и҆ сла́дости пото́къ ѿ негѡ̀ прїе́мъ, лицѐ честны́ѧ цр҃кве, сла́вне, напои́лъ є҆сѝ.

Прича́стїемъ сїѧ́нїѧ мы́сленнагѡ свѣтлѣ́йшїй ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бл҃гоче́стїѧ свѣща́ми сердца̀ вѣ́рныхъ просвѣща́ѧ свѣ́тлѡ, и҆ свѣтоно́сною заре́ю про́повѣди.

Разрѣши́лсѧ є҆сѝ па́ѵловыми ᲂу҆́зами ѿ рабо́тныѧ ле́сти, и҆ свобо́дою бл҃года́ти почти́лсѧ є҆сѝ: сн҃ъ бж҃їй бы́въ, и҆ наслѣ́дникъ бжⷭ҇твенъ показа́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ле́стнѡ ѕмі́й мѧ̀ пе́рвѣе ꙗ҆́кѡ плѣ́нника взѧ́тъ, ле́стїю плѣни́въ: тобо́ю же рабо́ты є҆гѡ̀ и҆змѣ́нсѧ, бг҃ома́ти, пѣ́сньми ᲂу҆блажа́ю тѧ̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Вре́менныѧ, ѻ҆ни́сїме, ѿрѣши́всѧ и҆́стиннѡ рабо́ты, бы́лъ є҆сѝ ра́бъ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ сосꙋ́дъ бл҃гопотре́бенъ: тѣ́мже порабощє́нныѧ враго́мъ, свобѡ́дны показа́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннымъ сло́вомъ, и҆ нбⷭ҇ныѧ гра́жданы сотвори́въ: съ ни́миже свѧще́ннꙋю твою̀ па́мѧть вѣ́рнѡ сла́вимъ. (с. 296)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆бнови́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ и҆стлѣ́вшее во страсте́хъ земноро́дныхъ ме́ртвенное сꙋщество̀, и҆ воздви́гла є҆сѝ всѧ̑ ѿ сме́рти къ животꙋ̀ нетлѣ́нїѧ: тѣ́мже тѧ̀ по до́лгꙋ блажи́мъ всѝ, дв҃о препросла́вленнаѧ, ꙗ҆́коже прорекла̀ є҆сѝ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ возвы́шена ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ пречⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀, сло́ве бж҃їй, мт҃рски рыда́ющи вѣща́ше: что̀ но́вое и҆ стра́нное сїѐ чꙋ́до, сн҃е мо́й; ка́кѡ, жи́знь всѣ́хъ, вкꙋша́еши сме́рти, ѡ҆живи́ти мє́ртвыѧ хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇рдъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Хотѧ́й всѧ̑ спастѝ гдⷭ҇ь ѿ и҆́га тѧ̀ рабо́ты, сщ҃еннодѣ́йственника, бл҃же́нне, поставлѧ́етъ, сщ҃еннодѣ́йствꙋюща чⷭ҇тно́е, бг҃оѧвле́нне, є҆ѵⷢ҇лїе.

Сы́нъ ты̀ бы́лъ є҆сѝ бж҃їй бл҃года́тїю, тогѡ̀ возвѣща́ѧ є҆диноро́дное сло́во присносꙋ́щное, съ пло́тїю сꙋ́щымъ на землѝ, пресла́внѡ прибли́жшасѧ.

Сло́вомъ сꙋда̀, и҆ бжⷭ҇твеннымъ пома́занїемъ сщ҃е́нства, ꙗ҆́кѡ ст҃и́тель, всемꙋ́дре, пожи́лъ є҆сѝ, и҆ терпѣ́пїемъ лю́тыхъ, бжⷭ҇твенъ мч҃никъ бы́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆стество́мъ безнача́льный сн҃ъ и҆ безлѣ́тный, вре́менное ѿ дв҃ы ѻ҆трокови́цы нача́ло во́льнѡ прїе́млетъ, сꙋ́щыѧ подъ лѣ́томъ ѿ тлѝ ѡ҆бнови́ти промышлѧ́ѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Оу҆ма̀ ѻ҆строто́ю, и҆ дꙋшѝ, бл҃же́нне, чистото́ю, вра̑жїѧ (с. 297) прелетѣ́въ сѣ̑ти, возвы́силсѧ є҆сѝ къ нбⷭ҇нымъ селе́нїємъ, крилѣ̑ бг҃оразꙋ́мїѧ прїе́мъ.

Тво́й а҆пⷭ҇толъ, бл҃же, плотско́е твоѐ къ человѣ́кѡмъ прише́ствїе проповѣ́да, заблꙋ́ждшыѧ къ позна́нїю наставлѧ́ѧ, и҆ просвѣща́ѧ заре́ю вѣ́ры.

Хра́мъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ всебл҃голѣ́пенъ, внꙋ́трь и҆мѣ́ѧ ꙗ҆́кѡ свѣ́щникъ, сїѧ́нїе бжⷭ҇твенныѧ бл҃года́ти, зда́нїемъ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а ѡ҆снова́нъ, бл҃же́нне ѻ҆ни́сїме.

Бг҃оро́диченъ:

Грѣха̀ моегѡ̀ плени̑цы твои́мъ хода́тайствомъ и҆ предста́тельствомъ, дв҃о, расто́ргни: ты́ бо ѿча́ѧнныхъ є҆сѝ наде́жда, вѣ́рою притека́ющихъ въ бжⷭ҇твенный кро́въ тво́й.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многомлⷭ҇тиве.

Ѡ҆блиста́въ ꙗ҆́кѡ со́лнце, съ нб҃сѐ зва́нный, просвѣще́нїемъ бл҃года́ти ѡ҆ста́ви тебѐ зарю̀, и҆здале́ча бл҃гомо́щнѡ ѿгонѧ́щꙋ невѣ́дѣнїѧ мра́къ, всебл҃же́нне.

Два́жды.

Свѣ́тлѡ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ беззако́нныхъ гнила̑ѧ и҆ ѕлочести̑ваѧ шата̑нїѧ, бл҃гоче́стїѧ вѣща́ѧ вои́стиннꙋ бжⷭ҇твєннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ, ст҃и́телю гдⷭ҇ень всече́стне.

Бг҃оро́диченъ:

Сы́й пови́ненъ грѣхѡ́мъ, и҆ лю́тѣ ᲂу҆ѧ́звленъ ѻ҆каѧ́нный, къ тебѣ̀, бг҃ома́ти, ми́лостивѣй, прибѣга́ю молѧ́сѧ, стрꙋ́пы ѡ҆чи́стити прегрѣше́нїй мои́хъ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆́кѡ лꙋча̀ возсїѧ́лъ є҆сѝ вселе́ннѣй, зарѧ́ми сїѧ́ѧ со́лнца, бл҃же́нне, всесвѣ́тлагѡ па́ѵла, мі́ръ просвѣти́вшагѡ: тѣ́мже тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆ни́сїме сла́вне.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ прпⷣбнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ. (с. 298)

Бл҃же́ннꙋю прїѧ́лъ є҆сѝ, ѻ҆ни́сїме, кончи́нꙋ, и҆ неги́блемое безсме́ртїе, наде́ждею, бл҃же́нне, чи́стою, и҆ пое́ши ра́дꙋѧсѧ хрⷭ҇тꙋ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Два́жды.

Тве́рдымъ твои́мъ мꙋдрова́нїемъ, ѻ҆ни́сїме, пре́лести кова̑рства попра́лъ є҆сѝ, бл҃гоче́стїѧ сїѧ̑ низложи́въ ѻ҆рꙋ́дїѧми, бг҃омꙋ́дре, вопїѧ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи всенепоро́чнаѧ бг҃оневѣ́сто, сло́во бж҃їе зачала̀ є҆сѝ, неразлꙋ́чнѡ въ нѣ́дрѣхъ ѻ҆ц҃а̀ сꙋ́ща, рꙋка́ми же держи́мо твои́ми, бл҃гослове́нна бг҃ома́ти неискꙋсобра́чнаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене прпⷣбнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Со а҆́гг҃лы ликꙋ́ѧ, бл҃же́нне ѻ҆ни́сїме, мꙋче́нїѧ вѣнце́мъ ᲂу҆краша́емь, прⷭ҇то́лꙋ же свѣ́тлѡ влⷣчню предстои́ши: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

А҆пⷭ҇лꙋ бж҃їю слꙋжѧ̀, бжⷭ҇твенне ѻ҆ни́сїме, неизрече́нныхъ чꙋде́съ и҆мѣ́лъ є҆сѝ дѣ́йство, проповѣ́дникъ и҆́стиненъ хрⷭ҇то́въ, бл҃же́нне, бы́въ. є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆сцѣле́нїй бл҃года́тїю ѿ незави́стна и҆сто́чника сп҃сова ѡ҆богати́всѧ, всѣ̑мъ препода́лъ є҆сѝ. сегѡ̀ повинꙋ́ѧсѧ, бл҃же́нне, бжⷭ҇твєннымъ велѣ́нїємъ, є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Наꙋчи́вшесѧ чꙋдесѝ твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀ воспѣва́емъ, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенно па́че смы́сла, всест҃а́ѧ чⷭ҇таѧ бг҃ома́ти, пренепоро́чнаѧ, та́инство, тѧ̀ превозноша́юще во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно: є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ. (с. 299)

Свѣти́льникъ пресвѣ́телъ показа́лсѧ є҆сѝ, свѣ́тлыми зарѧ́ми сїѧ́ѧ дꙋхо́вными, мїрскі̑ѧ концы̀ ѡ҆свѣща́ѧ свѣ́томъ бг҃оразꙋ́мїѧ, бл҃же́нне ѻ҆ни́сїме. тѣ́мже со а҆пⷭ҇льскими ли́ки тѧ̀ велича́емъ.

Плоды̀ дх҃о́вными ты̀ ᲂу҆кра́шенъ, на нб҃са̀ взѧ́лсѧ є҆сѝ, бг҃оѧвле́нне, ра́дꙋѧсѧ, хрⷭ҇то́въ а҆пⷭ҇лъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ че́стенъ, премꙋ́дръ ст҃и́тель, мч҃никъ непобѣди́мь, проповѣ́дникъ и҆́стиненъ сꙋ́щихъ па́че ᲂу҆ма̀, бг҃облаже́нне.

При́снѡ предста́ни пою́щымъ тѧ̀ всегда̀, и҆ твоѐ восхвалѧ́ющымъ торжество̀, влⷣцѣ предстоѧ̀, ѻ҆ни́сїме: ве́сь просвѣще́нъ, ве́сь пресвѣ́телъ, ве́сь ѿѻнꙋ́дными блиста́ѧсѧ свѣтлостьмѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́вленъ бы́въ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, неискꙋсобра́чнаѧ мт҃и бж҃їѧ, дре́внѧгѡ ко́жнагѡ ᲂу҆мерщвле́нїѧ и҆ клѧ́твы, и҆ тлѝ, и҆ сме́рти, ю҆́же ѿ грѣха̀ ѿтрѧ́съ, съ нбⷭ҇ными вѡ́и при́снѡ сла́влю тѧ̀.

Комментарии для сайта Cackle