Библиотеке требуются волонтёры

Мцⷭ҇а тогѡ́же во в҃-й де́нь. Срѣ́тенїе гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

На ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры, гла́съ а҃-й. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ.

Неѡпи́санное сло́во и҆ пресꙋ́щное, ꙳ нбⷭ҇ными престо́лы носи́мое со сла́вою, ꙳ прїе́млетъ на рꙋ́ки сѷмеѡ́нъ, вопїѧ̀: ꙳ ны́нѣ ѿпꙋсти́ мѧ ꙳, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, сп҃се, ꙳ вѣ́рныхъ спасе́нїе и҆ наслажде́нїе.

Два́жды.

Млⷣнца ви́дѣвъ тѧ̀, вопїѧ́ше чꙋ́дный сѷмеѡ́нъ, ꙳ превѣ́чнаго сло́ва ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́нна, ꙳ страшꙋ́сѧ и҆ бою́сѧ, ꙳ рꙋка́ми мои́ми ѡ҆б̾ѧ́ти, влⷣко: ꙳ но съ ми́ромъ раба̀ твоего̀ и҆ща́й, ꙳ ны́нѣ ѿпꙋстѝ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ. (с. 25)

Ны́нѣ да ѿве́рзетсѧ две́рь нбⷭ҇наѧ: ꙳ и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ безъ сѣ́мене ро́ждсѧ бг҃ъ сло́во, ꙳ роди́сѧ ѿ дв҃ы, ꙳ пло́ть прїе́мъ человѣ́чꙋ во́лею, ꙳ ѡ҆бнови́ти є҆стество̀, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙳ и҆ посади́ти ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃. Самогла́сенъ. А҆ндре́а кри́тскагѡ:

Дне́сь сщ҃е́ннаѧ мт҃и и҆ ст҃и́лища вы́шши, во ст҃и́лище прїи́де, ꙗ҆́вльшаѧ мі́рꙋ законода́вца и҆ зако́на творца̀. є҆го́же на рꙋ́ки прїе́мъ ста́рецъ сѷмеѡ́нъ, ра́дꙋѧсѧ взыва́ше: ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ тѧ̀, сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Дне́сь сп҃си́тель, ꙳ ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ принесе́нъ бы́сть ꙳ въ це́рковь гдⷭ҇ню, ꙳ и҆ рꙋка́ми престарѣ́лыми ꙳ ста́рецъ того̀ под̾е́млетъ.

Сті́хъ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ.

Оу҆́гль проѧвле́йсѧ ꙳ бж҃е́ственномꙋ и҆са́їи хрⷭ҇то́съ, ꙳ ꙗ҆́кѡ клеща́ми ꙳ рꙋка́ми бцⷣы, ꙳ ны́нѣ ста́рцꙋ дае́тсѧ.

Сті́хъ: Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ.

Стра́хомъ же и҆ ра́достїю, ꙳ на рꙋка́хъ влⷣкꙋ ꙳ сѷмеѡ́нъ держѧ̀, ꙳ живота̀ проша́ше разрѣше́нїѧ, ꙳ поѧ̀ бг҃омт҃рь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже.

Прїимѝ, ѽ сѷмеѡ́не, ꙳ всечⷭ҇таѧ вопїѧ́ше, ꙳ во ѡ҆б̾ѧ̑тїѧ ꙗ҆́кѡ младе́нца, ꙳ гдⷭ҇а сла́вы, ꙳ и҆ мі́ра спасе́нїе.

Тропа́рь, гла́съ а҃:

Ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ бцⷣе дв҃о, и҆зъ тебє́ бо возсїѧ̀ сл҃нце пра́вды хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, просвѣща́ѧй сꙋ́щыѧ во тмѣ̀: весели́сѧ и҆ ты̀, ста́рче пра́ведный, прїе́мый во ѡ҆б̾ѧ̑тїѧ свободи́телѧ дꙋ́шъ на́шихъ, да́рꙋющаго на́мъ воскресе́нїе.

Та́же є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ. (с. 26)

На вели́цѣй вече́рни, Блаже́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, пое́мъ стїхи̑ры на и҃, гла́съ а҃, самогла́сны. Ге́рмана патрїа́рха:

Глаго́ли, сѷмеѡ́не, кого̀ носѧ̀ на рꙋкꙋ̀ въ це́ркви ра́дꙋешисѧ; комꙋ̀ зове́ши и҆ вопїе́ши: ны́нѣ свободи́хсѧ, ви́дѣхъ бо сп҃са моего̀; се́й є҆́сть ѿ дв҃ы рожде́йсѧ: се́й є҆́сть ѿ бг҃а бг҃ъ сло́во, воплоти́выйсѧ на́съ ра́ди и҆ спасы́й человѣ́ка, томꙋ̀ поклони́мсѧ.

Три́жды.

Прїмѝ, сѷмеѡ́не, є҆го́же подъ мра́комъ мѡѷсе́й законополага́юща прови́дѣ въ сїна́и, младе́нца бы́вша, зако́нꙋ повинꙋ́ющасѧ. се́й є҆́сть зако́номъ глаго́лавый, се́й є҆́сть во проро́цѣхъ рече́нный, воплоти́выйсѧ на́съ ра́ди и҆ спасы́й человѣ́ка, томꙋ̀ поклони́мсѧ.

Три́жды.

Прїи́демъ и҆ мы̀, пѣ́сньми бжⷭ҇твенными хрⷭ҇та̀ ᲂу҆срѧ́щемъ и҆ прїи́мемъ є҆го̀, є҆го́же спасе́нїе сѷмеѡ́нъ ви́дѣ. се́й є҆́сть, є҆го́же дв҃дъ провозвѣстѝ, се́й є҆́сть во прⷪ҇ро́цѣхъ глаго́лавый, воплоти́выйсѧ на́съ ра́ди и҆ зако́номъ вѣща́вый, томꙋ̀ поклони́мсѧ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃. І҆ѡа́нна мона́ха:

Да ѿве́рзетсѧ две́рь нбⷭ҇наѧ дне́сь: безнача́льное бо сло́во ѻ҆́ч҃ее, нача́ло прїи́мъ подъ лѣ́ты, не ѿстꙋ́пль своегѡ̀ бжⷭ҇тва̀, ѿ дв҃ы ꙗ҆́кѡ младе́нецъ четыредесѧтодне́венъ, мт҃рїю во́льнѣ прино́ситсѧ въ цр҃ковь зако́ннꙋю: и҆ сего̀ на рꙋ́ки прїе́млетъ ста́рецъ, ѿпꙋстѝ, зовы́й, раба̀, влⷣко, и҆́бо ѻ҆́чи моѝ ви́дѣста спасе́нїе твоѐ. прише́дый въ мі́ръ спастѝ ро́дъ человѣ́чь, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ: и҆ чтє́нїѧ г҃. И҆схо́да чте́нїе.

[Глаⷡ҇ в҃і] Глаго́ла гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю въ де́нь ѻ҆́нъ, въ ѻ҆́ньже и҆зведѐ сы́ны і҆и҃лєвы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, глаго́лѧй: [Глаⷡ҇ г҃і] ѡ҆ст҃ѝ мнѣ̀ всѧ́каго пе́рвенца перворожде́ннаго, (с. 27) разверза́ющаго ложесна̀ въ сынѣ́хъ і҆и҃левыхъ. И҆ и҆́де мѡѷсе́й, и҆ собра̀ всѧ̑ лю́ди, и҆ речѐ: по́мните де́нь се́й, въ ѻ҆́ньже и҆зыдо́сте ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆зъ до́мꙋ рабо́ты: рꙋко́ю бо крѣ́пкою гдⷭ҇ь и҆зведѐ на́съ ѿтꙋ́дꙋ: И҆ сохрани́те зако́нъ є҆гѡ̀. И҆ бꙋ́детъ, ꙗ҆́кѡ а҆́ще введе́тъ ва́съ гдⷭ҇ь бг҃ъ въ зе́млю ханане́йскꙋ, и҆́мже ѻ҆́бразомъ клѧ́тсѧ ѻ҆ц҃є́мъ твои̑мъ: и҆ ѿлꙋчи́ши всѧ́каго перворо́днаго, разверза́ющаго ложесна̀, мꙋ́жескъ по́лъ гдⷭ҇ꙋ: и҆ бꙋ́детъ, ꙗ҆́кѡ а҆́ще вопро́ситъ тѧ̀ по си́хъ сы́нъ тво́й, глаго́лѧ: что̀ сїѐ; и҆ рече́ши є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ рꙋко́ю крѣ́пкою и҆зведѐ на́съ гдⷭ҇ь ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆зъ до́мꙋ рабо́ты. є҆гда́ бо ѡ҆жесточѝ фараѡ́на не ѿпꙋсти́ти на́съ, побѝ гдⷭ҇ь всѧ̑ перворѡ́дныѧ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, ѿ перворо́дныхъ человѣ́ческихъ, да́же до перворо́дныхъ ско́тскихъ. Сегѡ̀ ра́ди а҆́зъ же́ртвꙋ гдⷭ҇ꙋ приношꙋ̀: всѧ́каго ѿверза́ющаго ложесна̀, мꙋ́жеска по́лꙋ, и҆ всѧ́каго перворо́днаго сынѡ́въ мои́хъ и҆зба́влю. И҆ бꙋ́детъ въ зна́менїе непоколеби́мо предъ ѻ҆чи́ма твои́ма. Ꙗ҆́кѡ та́кѡ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ вседержи́тель: ꙗ҆́кѡ перворождє́ннаѧ сынѡ́въ твои́хъ да́си мнѣ̀. И҆ бꙋ́детъ, всѧ́къ, и҆́же а҆́ще роди́тъ ѻ҆троча̀ мꙋ́жескъ по́лъ, къ де́нь ѻ҆смы́й ѡ҆брѣ́жете є҆мꙋ̀ пло́ть кра́йнюю є҆гѡ̀. И҆ три́десѧть и҆ трѝ дни̑ не вни́детъ во ст҃и́лище бж҃їе ко свѧще́нникꙋ, до́ндеже и҆спо́лнѧтсѧ дні́е ѡ҆чище́нїѧ. И҆ по си́хъ принесе́ши гдⷭ҇ꙋ а҆́гнѧ є҆динолѣ́тно, непоро́чно, во всесожже́нїе, и҆ птенца̀ голꙋби́на, и҆лѝ го́рличищна, при две́рехъ ски́нїи свидѣ́нїѧ, ко ст҃и́телю. И҆лѝ вмѣ́стѡ си́хъ принесе́ши предъ гдⷭ҇емъ два̀ птенца̑ голꙋби̑на, и҆лѝ два̀ гѡ́рличища, и҆ помо́литсѧ ѡ҆ не́мъ свѧще́нникъ. Ꙗ҆́кѡ воздаѧ́нїе воздаю́щїи сі́и мнѣ̀ сꙋ́ть ѿ всѣ́хъ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, и҆ прїѧ́хъ и҆̀хъ, и҆ ѡ҆ст҃и́хъ ѧ҆̀ мнѣ̀, вмѣ́стѡ перворо́дныхъ є҆гѵ́петскихъ: въ ѻ҆́ньже де́нь порази́хъ всѧ́каго пе́рвенца (с. 28) въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, ѿ человѣ́ка до скота̀: речѐ бг҃ъ вы́шнїй ст҃ы́й і҆и҃левъ.

Прⷪ҇ро́чества и҆са́їина чте́нїе.

[Глава̀ ѕ҃] Бы́сть въ лѣ́то, въ не́же ᲂу҆́мре ѻ҆зі́а ца́рь, ви́дѣхъ гдⷭ҇а сѣдѧ́ща на прⷭ҇то́лѣ высо́цѣ и҆ превознесе́ннѣ, и҆ и҆спо́лнь до́мъ сла́вы є҆гѡ̀. И҆ серафі́ми стоѧ́хꙋ ѻ҆́крестъ є҆гѡ̀, ше́сть кри́лъ є҆ди́номꙋ, и҆ ше́сть кри́лъ дрꙋго́мꙋ, и҆ двѣма̀ ᲂу҆́бѡ покрыва́хꙋ ли́ца своѧ̑, двѣма́ же покрыва́хꙋ но́ги своѧ̑, и҆ двѣма̀ лета́хꙋ. И҆ взыва́хꙋ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, и҆ глаго́лахꙋ: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, и҆спо́лнь всѧ̀ землѧ̀ сла́вы є҆гѡ̀. И҆ взѧ́тсѧ наддве́рїе ѿ гла́са, и҆́мже вопїѧ́хꙋ, и҆ до́мъ и҆спо́лнисѧ ды́ма. И҆ рѣ́хъ: ѽ ѻ҆каѧ́нный а҆́зъ! ꙗ҆́кѡ ᲂу҆мили́хсѧ, ꙗ҆́кѡ человѣ́къ сы́й, и҆ нечи̑сты ᲂу҆стнѣ̀ и҆мѣ́ѧ, посредѣ̀ люде́й нечи̑стаѧ ᲂу҆стна̀ и҆мꙋ́щихъ а҆́зъ живꙋ̀: и҆ цр҃ѧ̀ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа ви́дѣхъ ѻ҆чи́ма мои́ма. И҆ по́сланъ бы́сть ко мнѣ̀ є҆ди́нъ ѿ серафі́мѡвъ, и҆ въ рꙋцѣ̀ свое́й и҆мѧ́ше ᲂу҆́гль ѻ҆́гненный, є҆го́же клеща́ми взѧ́тъ ѿ же́ртвенника. И҆ прикоснꙋ́сѧ ᲂу҆стѡ́мъ мои̑мъ, и҆ речѐ: сѐ прикоснꙋ́сѧ сїѐ ᲂу҆стна́мъ твои̑мъ, и҆ ѿи́метъ беззакѡ́нїѧ твоѧ̑, и҆ грѣхѝ твоѧ̑ ѡ҆чи́ститъ. И҆ слы́шахъ гла́съ гдⷭ҇а гл҃го́лющагѡ: кого̀ послю̀; и҆ кто̀ по́йдетъ къ лю́демъ си̑мъ; и҆ реко́хъ: сѐ а҆́зъ є҆́смь: посли́ мѧ. И҆ речѐ: и҆дѝ, и҆ рцы̀ лю́демъ си̑мъ: слꙋ́хомъ ᲂу҆слы́шите, и҆ не ᲂу҆разꙋмѣ́ете, и҆ ви́дѧще ᲂу҆́зрите, и҆ не ᲂу҆ви́дите. Ѡ҆дебелѣ́ бо се́рдце люде́й си́хъ, и҆ ᲂу҆ши́ма свои́ма тѧ́жкѡ слы́шаша, и҆ ѻ҆́чи своѝ смѣжи́ша, да не ка́кѡ ᲂу҆ви́дѧтъ ѻ҆чи́ма, и҆ ᲂу҆ши́ма ᲂу҆слы́шатъ и҆ се́рдцемъ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ, и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ, и҆ и҆сцѣлю̀ ѧ҆̀. И҆ реко́хъ: доко́лѣ, гдⷭ҇и; и҆ речѐ до́ндеже а҆́ще запꙋстѣ́ютъ гра́ди, ѿ є҆́же не пожи́ти: и҆ до́ми, ѿ є҆́же не бы́ти человѣ́кѡмъ, и҆ землѧ̀ ѡ҆ста́влена бꙋ́детъ пꙋста̀. И҆ по си́хъ продолжи́тъ бг҃ъ человѣ́ки, и҆ ᲂу҆мно́жатсѧ ѡ҆ста́вльшїисѧ на землѝ. (с. 29)

Прⷪ҇ро́чества и҆са́їина чте́нїе.

[Глава̀ ѳ҃і] Сѐ гдⷭ҇ь сѣди́тъ на ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ, и҆ прїи́детъ въ є҆гѵ́петъ, и҆ сотрѧсꙋ́тсѧ рꙋкотворє́ннаѧ є҆гѵ́пєтскаѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀: и҆ се́рдце и҆́хъ ᲂу҆ма́литсѧ въ ни́хъ. И҆ смѧте́тсѧ дꙋ́хъ и҆́хъ въ ни́хъ, и҆ совѣ́тъ и҆́хъ разори́тъ. И҆ преда́стъ є҆гѵ́пта въ рꙋ́ки господе́й, занѐ сїѧ̑ гл҃го́летъ гдⷭ҇ь влⷣка ст҃ы́й саваѡ́ѳъ. И҆ и҆спїю́тъ є҆гѵ́птѧне во́дꙋ, ꙗ҆́же при мо́ри, рѣка́ же ѡ҆скꙋдѣ́етъ и҆ и҆́зсхнетъ. Сїѧ̑ гл҃го́летъ гдⷭ҇ь: гдѣ̀ сꙋ́ть ны́нѣ премꙋ́дрїи твоѝ; да возвѣстѧ́тъ тѝ, и҆ да рекꙋ́тъ тебѣ̀, что̀ совѣща̀ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ на є҆гѵ́пта. Въ де́нь ѻ҆́нъ бꙋ́дꙋтъ є҆гѵ́птѧне въ стра́сѣ и҆ тре́петѣ ѿ лица̀ рꙋкѝ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, ю҆́же ѻ҆́нъ возложи́тъ на ни́хъ, и҆ бꙋ́детъ ѻ҆лта́рь гдⷭ҇ень въ странѣ̀ є҆гѵ́петстѣй, и҆ сто́лпъ въ предѣ́лѣхъ є҆гѡ̀ гдⷭ҇еви. И҆ бꙋ́детъ въ зна́менїе въ вѣ́ки гдⷭ҇ꙋ саваѡ́ѳꙋ въ странѣ̀ є҆гѵ́петстѣй. Ꙗ҆́кѡ воззовꙋ́тъ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ по́слетъ и҆̀мъ гдⷭ҇ь человѣ́ка, и҆́же спасе́тъ и҆̀хъ. И҆ вѣ́домъ бꙋ́детъ гдⷭ҇ь є҆гѵ́птѧнѡмъ, и҆ позна́ютъ є҆гѵ́птѧне гдⷭ҇а въ де́нь ѻ҆́нъ, и҆ сотворѧ́тъ же́ртвꙋ и҆ да́ръ, и҆ помо́лѧтсѧ: и҆ воздадѧ́тъ ѡ҆бѣ́ты своѧ̑ гдⷭ҇еви.

На лїті́и стїхи̑ры самогла́сны, гла́съ а҃. А҆нато́лїа:

Ве́тхїй де́ньми, и҆́же зако́нъ дре́вле въ сїна́и да́въ мѡѷсе́ю, дне́сь младе́нецъ ви́дитсѧ, и҆ по зако́нꙋ ꙗ҆́кѡ зако́на творе́цъ, зако́нъ и҆сполнѧ́ѧ, во хра́мъ прино́ситсѧ, и҆ ста́рцꙋ дае́тсѧ. Прїе́мъ же сего̀ сѷмеѡ́нъ пра́ведный, и҆ ѡ҆бѣща́нїй сбытїѐ ви́дѣвъ соверша́емое, ра́достнѡ вопїѧ́ше: ви́дѣша ѻ҆́чи моѝ, є҆́же ѿ вѣ́ка та́инство сокрове́нное, напослѣ́докъ дні́й си́хъ ꙗ҆́вльшеесѧ, свѣ́тъ, разорѧ́ѧ невѣ́рныхъ ꙗ҆зы́кѡвъ ѡ҆мраче́нїе, и҆ сла́вꙋ даѧ̀ новоизбра́ннꙋ і҆и҃лю: тѣ́мже ѿпꙋстѝ раба̀ твоего̀ ѿ соꙋ̑зъ сеѧ̀ пло́ти къ нестарѣ́емомꙋ и҆ чꙋ́дномꙋ неконча́емомꙋ животꙋ̀, подаѧ̀ мі́рови ве́лїю ми́лость. (с. 30)

І҆ѡа́нна мона́ха:

Дне́сь дре́вле мѡѷсе́ю въ сїна́и зако́нъ пода́вый, закѡ́ннымъ повинꙋ́етсѧ велѣ́нїємъ, на́съ ра́ди ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ по на́мъ бы́въ. Ны́нѣ чи́стый бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ ст҃о, ложесна̀ разве́рзъ чи́стыѧ, себѣ̀ самомꙋ̀ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ прино́ситсѧ, зако́нныѧ клѧ́твы свобожда́ѧ, и҆ просвѣща́ѧ дꙋ́шы на́шѧ.

Гла́съ в҃. А҆ндре́а пи́рра:

Є҆мꙋ́же вы́шнїи слꙋжи́телїе съ тре́петомъ мо́лѧтсѧ, до́лꙋ ны́нѣ сѷмеѡ́нъ ве́щными рꙋка́ми прїе́мъ, бг҃а человѣ́кѡмъ соедини́тисѧ проповѣ́да, и҆ человѣ́ка нбⷭ҇на бг҃а ви́дѧй, ѿлꙋча́ѧсѧ сꙋ́щихъ на землѝ ра́достнѡ взыва́ше: и҆̀же во тмѣ̀ сꙋ́щымъ невече́рнїй свѣ́тъ ѿкрыва́ѧй, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Ге́рманово:

Дне́сь сѷмеѡ́нъ на рꙋ́ки гдⷭ҇а сла́вы под̾е́млетъ, є҆го́же подъ мра́комъ пе́рвѣе мѡѷсе́й ви́дѣ, на горѣ̀ сїна́йстѣй скрижа̑ли даю́ща є҆мꙋ̀. се́й є҆́сть, и҆́же во проро́цѣхъ гл҃го́лѧй, и҆ зако́на творе́цъ. се́й є҆́сть, є҆го́же дв҃дъ возвѣща́етъ, и҆́же всѣ̑мъ стра́шный, и҆мѣ́ѧй ве́лїю и҆ бога́тꙋю ми́лость.

Сщ҃е́ннаго сщ҃е́ннаѧ дв҃а принесѐ во ст҃и́лище ст҃и́телю, просте́ръ же рꙋ́цѣ сѷмеѡ́нъ прїѧ́тъ сего̀ ра́дꙋѧсѧ, и҆ возопѝ: ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ, гдⷭ҇и.

Зижди́тель нб҃сѐ и҆ землѝ на рꙋка́хъ ноша́шесѧ ст҃ы́мъ сѷмеѡ́номъ ста́рцемъ дне́сь. то́й бо дх҃омъ ст҃ы́мъ глаго́лаше: ны́нѣ свободи́хсѧ, ви́дѣхъ бо сп҃са моего̀.

А҆нато́лїа:

Дне́сь сѷмеѡ́нъ ста́рецъ во хра́мъ вхо́дитъ, ра́дꙋѧсѧ дх҃омъ, законода́вца мѡѷсе́ева и҆ и҆спо́лнителѧ зако́на на рꙋ́ки воспрїѧ́ти. ѻ҆́нъ ᲂу҆́бѡ мра́комъ и҆ гла́сомъ (с. 31) неѧвле́ннымъ бг҃ови́децъ сподо́бисѧ бы́ти, покрове́ннымъ лице́мъ є҆вре́ємъ невѣ̑рнаѧ сердца̀ и҆з̾ѡбличѝ: се́й же первовѣ́чное сло́во ѻ҆́ч҃ее воплоще́нное понесѐ, и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ ѿкры̀ свѣ́тъ, крⷭ҇тъ и҆ воскресе́нїе: и҆ а҆́нна проро́чица показа́сѧ, сп҃са и҆зба́вителѧ і҆и҃лю проповѣ́дающи. томꙋ̀ возопїи́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ: бцⷣы ра́ди поми́лꙋй на́съ.

Сла́ва, гла́съ є҃. А҆ндре́а кри́тскагѡ:

И҆спыта́йте писа̑нїѧ, ꙗ҆́коже речѐ, во є҆ѵⷢ҇лїихъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ: въ ни́хъ бо ѡ҆брѣта́емъ того̀ ражда́ема, и҆ пелена́ми повива́ема, въ ꙗ҆́слехъ полага́ема, и҆ млеко́мъ пита́ема, ѡ҆брѣ́занїе прїе́млюща, и҆ сѷмеѡ́номъ носи́ма, не мнѣ́нїемъ, ни привидѣ́нїемъ, но и҆́стиною мі́рови ꙗ҆́вльшасѧ, къ немꙋ́же возопїи́мъ: превѣ́чный бж҃е, сла́ва тебѣ̀.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Ге́рманово:

Ве́тхїй де́ньми младе́нствовавъ пло́тїю, мт҃рїю дв҃ою въ це́рковь прино́ситсѧ, своегѡ̀ зако́на и҆сполнѧ́ѧ ѡ҆бѣща́нїемъ, є҆го́же сѷмеѡ́нъ прїи́мъ глаго́лаше: ны́нѣ ѿпꙋща́еши съ ми́ромъ, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, раба̀ твоего̀: ви́дѣша бо ѻ҆́чи моѝ спасе́нїе твоѐ, ст҃ы́й.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ з҃. Космы̀ мона́ха:

Оу҆красѝ тво́й черто́гъ, сїѡ́не, и҆ под̾имѝ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, цѣлꙋ́й мр҃і́ю, нбⷭ҇нꙋю две́рь: та́ бо престо́лъ херꙋві́мскїй ꙗ҆ви́сѧ, та̀ но́ситъ цр҃ѧ̀ сла́вы. ѻ҆́блакъ свѣ́та є҆́сть дв҃а, носѧ́щи на рꙋка́хъ сн҃а пре́жде денни́цы, є҆го́же прїе́мъ сѷмеѡ́нъ на рꙋ́ки своѧ̑, проповѣ́даѧ лю́демъ влⷣкꙋ сего̀ бы́ти живота̀ и҆ сме́рти, и҆ сп҃са мі́рꙋ.

Сті́хъ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ.

Возсїѧ́вшаго пре́жде вѣ̑къ ѿ ѻ҆ц҃а̀, напослѣ́докъ же ѿ ложе́снъ дв҃и́ческихъ, носѧ́щи въ цр҃ковь неискꙋсобра́чнаѧ (с. 32) мт҃и, въ сїна́йстѣй горѣ̀ законоположи́вшаго, повелѣ́нїю зако́нномꙋ повинꙋ́ющасѧ принесѐ ст҃и́телю ста́рцꙋ и҆ пра́ведникꙋ, хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а ви́дѣти ѡ҆бѣща́нна: є҆го́же прїе́мъ сѷмеѡ́нъ на рꙋ́ки своѧ̑, возра́довасѧ, вопїѧ̀: бг҃ъ є҆́сть се́й, ѻ҆ц҃ꙋ̀ соприсносꙋ́щный и҆ и҆зба́витель дꙋ́шъ на́шихъ.

Сті́хъ: Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ.

Носи́маго на колесни́цѣ херꙋві́мстѣй, и҆ пѣва́емаго въ пѣ́снехъ серафі́мскихъ, носѧ́щи на рꙋкꙋ̀ бцⷣа мр҃і́а неискꙋсобра́чнѡ и҆зъ неѧ̀ вопло́щшагосѧ, законода́вца, зако́на и҆сполнѧ́юща чи́нъ, подаѧ́ше рꙋка́мъ ста́рца і҆ере́а: живо́тъ же носѧ́й, живота̀ проша́ше разрѣше́нїѧ, глаго́лѧ: влⷣко, ны́нѣ ѿпꙋсти́ мѧ возвѣсти́ти а҆да́мꙋ, ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ непрело́жна ѻ҆троча̀, бг҃а превѣ́чнаго и҆ сп҃са мі́ра.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃. А҆ндре́а кри́тскагѡ:

И҆́же на херꙋві́мѣхъ носи́мый и҆ пѣва́емый ѿ серафі̑мъ, дне́сь въ бжⷭ҇твенное ст҃и́лище по зако́нꙋ приноси́мь, на ста́рческихъ ꙗ҆́кѡ на прⷭ҇то́лѣ сѣди́тъ рꙋка́хъ: и҆ ѿ і҆ѡ́сифа прїе́млетъ да́ры бг҃олѣ́пнѡ, ꙗ҆́кѡ сꙋпрꙋ́гъ го́рличищъ, нескве́рнꙋю цр҃ковь, и҆ ѿ ꙗ҆зы̑къ новоизбра̑нныѧ лю́ди: голꙋби̑на же два̀ птенца̑, ꙗ҆́кѡ нача́льникъ ве́тхагѡ же и҆ но́вагѡ. є҆́же къ немꙋ̀ ѡ҆бѣща́нїѧ сѷмеѡ́нъ коне́цъ прїе́мъ, благосло́вѧ дв҃ꙋ мр҃і́ю бцⷣꙋ, страсте́й ѻ҆́бразы и҆́же и҆зъ неѧ̀ провозгласѝ, и҆ ѿ негѡ̀ проша́ше ѿпꙋще́нїѧ, вопїѧ̀: ны́нѣ ѿпꙋсти́ мѧ, влⷣко, ꙗ҆́коже пре́жде возвѣсти́ ми: ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ тѧ̀ первовѣ́чнаго свѣ́та, и҆ сп҃са гдⷭ҇а хрⷭ҇тоимени̑тымъ лю́демъ.

Та́же, Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е, и҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ, на благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь пра́здника три́жды, пи́санъ на ма́лѣй вече́рни, и҆ чте́нїе. [Зрѝ] А҆́ще же нѣ́сть бдѣ́нїѧ: По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: тропа́рь пра́здника, и҆ ѿпꙋ́стъ. На повече́рїи по Досто́йнѣ, (с. 33) конда́къ пра́здника. Полꙋ́нощницꙋ пое́мъ по ѻ҆бы́чаю съ каѳі́смою. По а҃-мъ трист҃о́мъ, вмѣ́стѡ, Сѐ жени́хъ, глаго́лемъ тропа́рь пра́здника. По в҃-мъ трист҃о́мъ, вмѣ́стѡ, Помѧнѝ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ бла́гъ, глаго́лемъ конда́къ пра́здника. Та́же, Гдⷭ҇и поми́лꙋй, в҃і: и҆ ѿпꙋ́стъ. Моли́твы же, Помѧнѝ, гдⷭ҇и, въ наде́жди, не глаго́лемъ.

На ᲂу҆́трени на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь три́жды.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ гла́съ а҃. Самоподо́бенъ:

Ли́къ а҆́гг҃льскїй да ᲂу҆диви́тсѧ чꙋдесѝ, земні́и же гла́сы возопїе́мъ пѣ́нїе, зрѧ́ще неизрече́нное бж҃їе снисхожде́нїе: є҆го́же бо трепе́щꙋтъ нбⷭ҇ныѧ си̑лы, ны́нѣ ста̑рчи ѡ҆б̾е́млютъ рꙋ́цѣ є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Сы́й со ѻ҆ц҃е́мъ на прⷭ҇то́лѣ ст҃ѣ́мъ, прише́дъ на зе́млю ѿ дв҃ы роди́сѧ, и҆ младе́нецъ бы́сть лѣ́ты сы́й неѡпи́санъ, є҆го́же прїи́мъ сѷмеѡ́нъ на рꙋ́ки, ра́дꙋѧсѧ глаго́лаше: ны́нѣ ѿпꙋща́еши, ще́дре, возвесели́въ раба̀ твоего̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Младе́нствꙋеши менє̀ ра́ди, ве́тхїй де́ньми: чище́нїємъ приѡбща́ешисѧ, чистѣ́йшїй бж҃е, да пло́ть ᲂу҆вѣ́риши мнѣ̀, ю҆́же ѿ дв҃ы. и҆ си̑мъ сѷмеѡ́нъ поꙋча́ѧсѧ, позна́ тѧ бг҃а ꙗ҆́вльшагосѧ пло́тїю и҆ ꙗ҆́кѡ жи́знь, лобза́ше, и҆ ра́дꙋѧсѧ ста́рчески взыва́ше: ѿпꙋстѝ менѐ, тебе́ бо ви́дѣхъ, живота̀ всѧ́ческихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Та́же, степє́нна, а҃ а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃:

Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ. Сті́хъ: Ѿры́гнꙋ се́рдце моѐ сло́во бла́го. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло и҃.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Да ѿве́рзетсѧ две́рь нбⷭ҇наѧ дне́сь: безнача́льное бо сло́во ѻ҆́ч҃ее, нача́ло прїе́мъ подъ лѣ́ты, не ѿстꙋ́пль своегѡ̀ (с. 34) бжⷭ҇тва̀, ѿ дв҃ы, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ четыредесѧтодне́венъ, мт҃рїю во́льнѣ прино́ситсѧ въ це́рковь зако́ннꙋю: и҆ сего̀ на рꙋ́ки прїе́млетъ ста́рецъ, ѿпꙋстѝ, зовы́й, раба̀, влⷣко, и҆́бо ѻ҆́чи моѝ ви́дѣста спасе́нїе твоѐ. Прише́дый въ мі́ръ спастѝ ро́дъ человѣ́чь, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Хрⷭ҇та̀ ра́достнѣ ста́рецъ ѡ҆б̾е́млетъ. Творе́нїе господи́на космы̀. І҆рмо́съ по два́жды: тропарѝ на в҃і.

Гла́съ г҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю со́лнце наше́ствова и҆ногда̀, ꙗ҆́кѡ стѣна́ бо ѡ҆гꙋстѣ̀ ѻ҆бапо́лы вода̀, лю́демъ пѣшемореходѧ́щымъ и҆ бг҃оꙋго́днѡ пою́щымъ: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Да ка́плютъ во́дꙋ ѻ҆́блацы, сл҃нце бо на ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ носи́мо наста́ло є҆́сть, на нетлѣ̑ннꙋю рꙋкꙋ̀, хрⷭ҇то́съ въ це́ркви ꙗ҆́кѡ млⷣнцъ. тѣ́мже, вѣ́рнїи, возопїи́мъ: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Крѣпи́тесѧ, рꙋ́цѣ сѷмеѡ́ни ста́ростїю ѡ҆сла́бленнїи, лы́ста же претрꙋждє́нна ста̑рча правобыстрѡ̀ дви́житасѧ хрⷭ҇тꙋ̀ на срѣ́тенїе, ли́къ со безпло́тными соста́вльше: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Ра́зꙋмомъ просте́ртаѧ нб҃са̀, весели́тесѧ, и҆ ра́дꙋйсѧ, землѐ, и҆зъ пребжⷭ҇твенныхъ бо нѣ́дръ хитре́цъ проше́дъ хрⷭ҇то́съ, мт҃ерїю дв҃ою бг҃ꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ прино́ситсѧ млⷣнецъ, и҆́же пре́жде всѣ́хъ: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Катава́сїа, і҆рмо́съ то́йже.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́нїе на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ, ᲂу҆твердѝ, гдⷭ҇и, цр҃ковь, ю҆́же стѧжа́лъ є҆сѝ честно́ю твое́ю кро́вїю.

Перворожде́нъ и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ, перворожде́нъ млⷣнецъ и҆зъ дв҃ы нетлѣ́нныѧ, а҆да́мꙋ рꙋ́кꙋ простира́ѧ ꙗ҆ви́сѧ. (с. 35)

Младоꙋ́мна бы́вша пре́лестїю первозда́ннаго, па́ки и҆справлѧ́й бг҃ъ сло́во, младе́нствовавъ ꙗ҆ви́сѧ.

Землѝ и҆сча́дїе, па́ки поте́кшее въ ню̀, бжⷭ҇тва̀ соѻбра́зное є҆стество̀ зижди́тель, ꙗ҆́кѡ непрело́жнѣ, младе́нствовавъ ꙗ҆вѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

На горѣ̀ сїна́йстѣй дре́вле ви́дѣ мѡѷсе́й за̑днѧѧ бж҃їѧ, и҆ то́нкїй бжⷭ҇твенный гла́съ сподо́бисѧ во мра́цѣ же и҆ ви́хрѣ слы́шати: ны́нѣ же сѷмеѡ́нъ воплоще́ннаго бг҃а непрело́жнѣ на́съ ра́ди на рꙋ́ки прїѧ́тъ, и҆ ра́достнѡ тща́шесѧ и҆тѝ ѿ сꙋ́щихъ здѣ̀ къ животꙋ̀ вѣ́чномꙋ. тѣ́мже вопїѧ́ше: ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Покры́ла є҆́сть нб҃са̀ добродѣ́тель твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ. и҆зъ кївѡ́та бо проше́дъ, ст҃ы́ни твоеѧ̀ нетлѣ́нныѧ мт҃ре, въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ рꙋконоси́мь и҆ и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

Ра́дꙋѧсѧ, сѷмеѡ́не, неизрече́нныхъ таи́нниче, бцⷣа вопїѧ́ше, є҆го́же ѿ ст҃а́гѡ дре́вле и҆звѣсти́сѧ тебѣ̀ дх҃а, младе́нствовавшаго сло́ва хрⷭ҇та̀ на рꙋ́ки прїимѝ, зовы́й є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

На него́же ᲂу҆пова́лъ є҆сѝ, сѷмеѡ́не, во́зрастъ дѣ́тищный, ра́дꙋѧсѧ под̾имѝ хрⷭ҇та̀, і҆и҃лѧ бж҃е́ственнагѡ ᲂу҆тѣше́нїе, зако́на творца̀ и҆ влⷣкꙋ, и҆сполнѧ́ющаго зако́на чи́нъ, зовы́й є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

Ви́дѧ сѷмеѡ́нъ сло́во безнача́льное, съ пло́тїю ꙗ҆́кѡ на прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣмъ дв҃ою носи́маго, вино́внаго є҆́же бы́ти всѧ́ческихъ, ꙗ҆́кѡ младе́нцꙋ дивѧ́сѧ вопїѧ́ше є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа ѻ҆бра́знѡ на прⷭ҇то́лѣ превознесе́на бг҃а, ѿ а҆́гг҃лъ (с. 36) сла́вы дѡрѷноси́ма, ѽ ѻ҆каѧ́нный, вопїѧ́ше, а҆́зъ прови́дѣхъ бо воплоща́ема бг҃а, свѣ́та невече́рнѧ и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Разꙋмѣ́въ бж҃е́ственный ста́рецъ проѧвле́ннꙋю дре́вле прⷪ҇ро́кꙋ сла́вꙋ, рꙋка́ми сло́во зрѧ̀ ма́терними держи́мо, ра́дꙋйсѧ, вопїѧ́ше, чⷭ҇таѧ: ꙗ҆́кѡ прⷭ҇то́лъ бо держи́ши бг҃а, свѣ́та невече́рнѧго и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Покло́нсѧ ста́рецъ, и҆ стопа́мъ бж҃е́ственнѣ прикоснꙋ́всѧ неискꙋсобра́чныѧ и҆ бг҃ома́тере, ѻ҆́гнь, речѐ, но́сиши, чⷭ҇таѧ: младе́нца бою́сѧ ѡ҆б̾ѧ́ти бг҃а, свѣ́та невече́рнѧго и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Ѡ҆чища́етсѧ и҆са́їа, ѿ серафі́ма ᲂу҆́гль прїе́мъ, ста́рецъ вопїѧ́ше бг҃ома́тери, ты̀ ꙗ҆́коже клеща́ми рꙋка́ми просвѣща́еши мѧ̀, пода́вши є҆го́же но́сиши, свѣ́та невече́рнѧго и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Возопѝ къ тебѣ̀ ви́дѣвъ ста́рецъ ѻ҆чи́ма спасе́нїе, є҆́же лю́демъ прїи́де ѿ бг҃а, хрⷭ҇тѐ, ты̀ бг҃ъ мо́й.

Сїѡ́нꙋ ты̀ ка́мень возложи́лсѧ є҆сѝ, непокори̑вымъ претыка́нїе и҆ собла́зна ка́мень, нерꙋши́мое вѣ́рныхъ спасе́нїе.

И҆звѣ́стнѣ носѧ̀ начерта́нїе, и҆́же пре́жде вѣ̑къ тѧ̀ и҆зрасти́вшагѡ, земны́хъ за милосе́рдїе ны́нѣ не́мощїю ѡ҆бложи́сѧ.

Сн҃ꙋ вы́шнѧгѡ, сн҃ꙋ дв҃ы, бг҃ꙋ ѻ҆троча́ти бы́вшемꙋ, покло́ншасѧ тебѣ̀ ны́нѣ ѿпꙋстѝ съ ми́ромъ.

Конда́къ гла́съ а҃:

Оу҆тро́бꙋ дв҃и́чꙋ ѡ҆свѧти́вый ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, и҆ рꙋ́цѣ сѷмеѡ́нѣ бл҃гослови́вый, ꙗ҆́коже подоба́ше, предвари́въ и҆ ны́нѣ спа́слъ є҆сѝ на́съ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: но ᲂу҆мирѝ во бранѣ́хъ жи́тельство и҆ ᲂу҆крѣпѝ лю́ди, и҆́хже возлюби́лъ є҆сѝ, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

І҆́косъ:

Къ бцⷣѣ притеце́мъ, хотѧ́щїи сн҃а є҆ѧ̀ ви́дѣти, къ сѷмеѡ́нꙋ носи́ма, є҆го́же съ нб҃сѐ безпло́тнїи ви́дѧще, (с. 37) дивлѧ́хꙋсѧ глаго́люще: чꙋ̑днаѧ зри́мъ ны́нѣ и҆ пресла̑внаѧ, непостижи̑маѧ, несказа̑ннаѧ: и҆́же бо а҆да́ма созда́вый но́ситсѧ, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ, невмѣсти́мый вмѣща́етсѧ на рꙋка́хъ ста́рчихъ, и҆́же въ нѣ́дрѣхъ неѡпи́санныхъ сы́й ѻ҆ц҃а̀ своегѡ̀, во́лею ѡ҆писꙋ́етсѧ пло́тїю, а҆ не бж҃ество́мъ, є҆ди́нъ чл҃вѣколю́бецъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Тебѐ во ѻ҆гнѝ ѡ҆роси́вшаго ѻ҆́троки бг҃осло́вившыѧ, и҆ въ дв҃ꙋ нетлѣ́ннꙋ все́льшагосѧ, бг҃а сло́ва пои́мъ, бл҃гоче́стнѡ пою́ще: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

А҆да́мꙋ и҆звѣсти́ти хотѧ́й и҆дꙋ̀ во а҆́дѣ живꙋ́щꙋ, и҆ є҆́ѵѣ принестѝ бл҃говѣ́стїе, сѷмеѡ́нъ вопїѧ́ше, со прⷪ҇рѡ́ки ликꙋ́ѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Ро́да зе́мна и҆збавлѧ́ѧй бг҃ъ, да́же до а҆́да прїи́детъ: плѣ̑ннымъ же пода́стъ всѣ̑мъ ѡ҆ставле́нїе, и҆ прозрѣ́нїе слѣпы̑мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ нѣмы̑мъ вопи́ти: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆ твоѐ се́рдце, нетлѣ́ннаѧ, ѻ҆рꙋ́жїе про́йдетъ, сѷмеѡ́нъ бцⷣѣ провозгласѝ, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи твоего̀ сн҃а, є҆мꙋ́же вопїе́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀ соедини́вшесѧ, бг҃оче́стїѧ предстоѧ́ще ю҆́ноши, пла́менемъ же невре́ждени, бжⷭ҇твеннꙋю пѣ́снь поѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Лю́дїе і҆зра́илєвы твою̀ сла́вꙋ є҆мманꙋ́ила, зрѧ́ще ѻ҆троча̀ и҆зъ дв҃ы, предъ лице́мъ бжⷭ҇твеннагѡ ковче́га ны́нѣ ликꙋ́йте: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сѐ, сѷмеѡ́нъ вопїѧ́ше, прерѣка́емое зна́менїе се́й бꙋ́детъ, бг҃ъ сы́й и҆ ѻ҆троча̀: семꙋ̀, вѣ́рнїи, возопїи́мъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Живо́тъ сы́й, се́й бꙋ́детъ паде́нїе непокори̑вымъ, (с. 38) младе́нствовавъ бг҃ъ сло́во: ꙗ҆́кѡ воста́нїе всѣ̑мъ вѣ́рою пою́щымъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Припѣ́вы на ѳ҃-й пѣ́сни:

Бцⷣе дв҃о, ᲂу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нѡмъ, покры́й, соблюдѝ и҆ спасѝ на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющихъ.

Бцⷣе дв҃о, мі́рꙋ бл҃га́ѧ помо́щнице, покры́й и҆ соблюдѝ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды и҆ печа́ли.

Бг҃оно́се сѷмеѡ́не, прїидѝ под̾имѝ хрⷭ҇та̀, є҆го́же родѝ дв҃а чⷭ҇таѧ мр҃і́а.

Ѡ҆б̾е́млетъ рꙋка́ми ста́рецъ сѷмеѡ́нъ содѣ́телѧ зако́на, и҆ влⷣкꙋ всѧ́ческихъ.

Не ста́рецъ менѐ держи́тъ, но а҆́зъ держꙋ̀ є҆го̀: то́й бо ѿ менє̀ ѿпꙋще́нїѧ про́ситъ.

Клещѐ та́инственнаѧ, ка́кѡ ᲂу҆́гль но́сиши, ка́кѡ пита́еши пита́ющаго всѧ̑;

Ѽ дщѝ фанꙋ́илева! прїидѝ, ста́ни съ на́ми, и҆ благодарѝ хрⷭ҇та̀ сп҃са, сн҃а бж҃їѧ.

А҆́нна цѣломꙋ́дреннаѧ провѣща́етъ стра̑шнаѧ, и҆сповѣ́дающи хрⷭ҇та̀, творца̀ не́бꙋ и҆ землѝ.

Непостижи́мо є҆́сть содѣ́ѧнное ѡ҆ тебѣ̀, а҆́гг҃лѡмъ и҆ человѣ́кѡмъ, мт҃и дв҃о чⷭ҇таѧ.

Чи́стаѧ голꙋби́ца, нескве́рнаѧ а҆́гница, а҆́гнца и҆ па́стырѧ прино́ситъ въ це́рковь.

Ѽ хрⷭ҇тѐ всѣ́хъ цр҃ю̀! побѣ́ды на врагѝ, вѣ́рнымъ лю́демъ твои̑мъ да́рꙋй.

Ѽ хрⷭ҇тѐ всѣ́хъ цр҃ю̀! пода́ждь мѝ сле́зы тє́плы, да пла́чꙋ мою̀ дꙋ́шꙋ, ю҆́же ѕлѣ̀ погꙋби́хъ.

Вмѣ́стѡ Сла́вы:

Трїсїѧ́тельное и҆ трїѷпоста́сное бж҃ество̀ благоче́стнѡ да похва́лимъ.

Вмѣ́стѡ И҆ ны́нѣ:

Ѽ дв҃и́це мр҃і́е! просвѣтѝ мою̀ дꙋ́шꙋ, помраче́ннꙋю лю́тѣ жите́йскими сластьмѝ. (с. 39)

Вѣ́домо да бꙋ́детъ, ꙗ҆́кѡ два̀ сꙋ́щыѧ припѣ́вы въ нача́лѣ припѣва́емъ ко і҆рмосꙋ̀. Та́же, къ коемꙋ́ждо тропарю̀ припѣва́емъ по д҃ припѣ́вы. И҆ по соверше́нїи д҃і припѣ́вѡвъ съ тропарѝ, къ катава́сїи пое́мъ ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ.

Припѣ́въ а҃-й: Бцⷣе дв҃о, ᲂу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нѡмъ:

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Въ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй ѻ҆́бразъ ви́димъ, вѣ́рнїи, всѧ́къ мꙋ́жескїй по́лъ, ложесна̀ разверза́ѧ, ст҃ъ бг҃ꙋ, тѣ́мъ перворожде́нное сло́во, ѻ҆ц҃а̀ безнача́льна, сн҃а первородѧ́щасѧ мт҃рїю неискꙋсомꙋ́жнѡ, велича́емъ.

И҆́же дре́внимъ новорожде́нныхъ го́рличищъ сꙋпрꙋ́гъ, дво́ица же бѧ́ше птенцє́въ, въ ни́хже мѣ́сто бжⷭ҇твенный ста́рецъ, и҆ цѣломꙋ́дреннаѧ а҆́нна проро́чица ѿ дв҃ы рожде́нномꙋ и҆ сн҃ꙋ є҆диноро́дномꙋ ѻ҆́ч҃ꙋ, въ це́рковь приноси́мꙋ, слꙋ́жатъ велича́юще.

Возда́лъ є҆сѝ мнѣ̀, вопїѧ́ше сѷмеѡ́нъ, спасе́нїѧ твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, ра́дованїе, воспрїимѝ твоего̀ слꙋжи́телѧ, сѣ́нїю претрꙋжде́ннаго, но́выѧ бл҃года́ти сщ҃еннопроповѣ́дника та́йнаго, во хвале́нїи велича́юща.

Сщ҃еннолѣ́пнѡ и҆сповѣ́дашесѧ а҆́нна прорица́ющи, цѣломꙋ́дреннаѧ и҆ преподо́бнаѧ и҆ ста́рица влⷣцѣ въ це́ркви ꙗ҆́вственнѡ: бцⷣꙋ же проповѣ́дающи всѣ̑мъ сꙋ́щымъ, велича́нїе.

Свѣти́ленъ, самоподо́бенъ:

Дх҃омъ во ст҃и́лищи предста́въ ста́рецъ, на рꙋ́ки воспрїѧ́тъ зако́на влⷣкꙋ, вопїѧ̀: ны́нѣ соꙋ̑зъ мѧ̀ плотски́хъ разрѣшѝ, ꙗ҆́коже ре́клъ є҆сѝ, съ ми́ромъ: ви́дѣхъ бо ѻ҆чи́ма ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ і҆зра́илю спасе́нїе.

Три́жды.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Зако́нъ и҆́же въ писа́нїи ꙳ и҆сполнѧ́ѧ чл҃вѣколю́бецъ, ꙳ въ цр҃ковь ны́нѣ прино́ситсѧ: ꙳ и҆ сего̀ прїе́млетъ ста́рыми рꙋка́ми сѷмеѡ́нъ ста́рецъ, ꙳ ны́нѣ ѿпꙋща́еши мѧ̀, вопїѧ̀, ꙳ (с. 40) ко ѻ҆́номꙋ блаже́нствꙋ: ꙳ ви́дѣхъ бо тѧ̀ дне́сь пло́тїю ме́ртвенною ѡ҆бложе́ннаго, живото́мъ госпо́дствꙋюща ꙳ и҆ сме́ртїю влады́чествꙋюща.

Два́жды.

Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, ꙳ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, гдⷭ҇и, ꙳ на ѻ҆́блацѣ сѣдѧ̀ ле́гцѣ, ꙳ со́лнце пра́вды, ꙳ зако́на сѣно́вное и҆сполнѧ́ѧ, ꙳ и҆ нача́ло и҆з̾ѧвлѧ́ѧ но́выѧ благода́ти. ꙳ тѣ́мъ тѧ̀ ви́дѣвъ сѷмеѡ́нъ взыва́ше: ꙳ и҆зъ и҆стлѣ́нїѧ мѧ̀ разрѣшѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ тѧ̀ дне́сь.

Нѣ́дръ роди́телѧ не ѿлꙋ́чсѧ бж҃ество́мъ, ꙳ вопло́щсѧ, ꙗ҆́коже и҆зво́лилъ є҆сѝ, ꙳ ѡ҆б̾ѧ́тїѧми держи́мь приснодв҃ы, ꙳ на рꙋ́ки пода́лсѧ є҆сѝ бг҃опрїи́мца сѷмеѡ́на, ꙳ рꙋко́ю твое́ю держа́й всѧ́чєскаѧ: тѣ́мже ны́нѣ ѿпꙋща́еши мѧ̀, ꙳ ра́достнѡ взыва́ше, ꙳ въ ми́рѣ раба̀ твоего̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ тѧ̀, влⷣко.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃. Ге́рманово:

На рꙋка́хъ ста́рческихъ во дне́шнїй де́нь, ꙗ҆́кѡ на колесни́цѣ херꙋві́мстѣй, восклони́тисѧ бл҃гоизво́ливый, хрⷭ҇тѐ бж҃е: и҆ на́съ пою́щихъ тѧ̀, страсте́й мꙋчи́тельства призыва́емый и҆зба́ви и҆ спасѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ тропа́рь пра́здника, є҆ктєнїѝ и҆ ѿпꙋ́стъ: и҆ ча́съ а҃-й. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь пра́здника. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ пра́здника, про́чее, и҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.

Ѡ҆ часѣ́ же второ́мъ днѐ и҆схо́димъ съ лїті́ею внѣ̀ ѻ҆би́тели, пою́ще стїхи̑ры пра́здника, и҆ канѡ́нъ по ѻ҆бы́чаю. И҆ возвра́щшесѧ пое́мъ часы̀, и҆ лїтꙋргі́ю.

На лїтꙋргі́и блажє́нна, ѿ канѡ́на пра́здника пѣ́снь г҃-ѧ, и҆ ѕ҃-ѧ. Вхо́дъ: Сказа̀ гдⷭ҇ь спасе́нїе своѐ, предъ ꙗ҆зы́ки ѿкры̀ пра́вдꙋ свою̀. Та́же тропа́рь пра́здника: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, конда́къ. прокі́менъ, пѣ́снь бцⷣы, гла́съ г҃: Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дꙋ́хъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀: се́ бо ѿ ны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди. А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло тѕ҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ (с. 41) твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ. Сті́хъ: Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло з҃. Прича́стенъ: Ча́шꙋ спасе́нїѧ прїимꙋ̀ и҆ и҆́мѧ гдⷭ҇не призовꙋ̀.

🕅 Вѣ́домо бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ а҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ недѣ́лю пре́жде недѣ́ли мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а, є҆гда̀ пое́тсѧ слꙋ́жба воскре́сна кромѣ̀ трїѡ́ди.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны гла́са д҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи́ра воскрⷭ҇на є҆ди́на, и҆ пра́здника стїхо́вна вели́кїѧ вече́рни, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ. На вели́цѣй вече́рни: на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ ꙾восто́ченъ꙾ (꙾А҆нато́лїевъ꙾) є҆ди́нъ, и҆ пра́здника ѕ҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ: и҆ чтє́нїѧ пра́здника г҃. На лїті́и стїхи̑ры, и҆ Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника три́жды: и҆ Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не: и҆ чте́нїе пра́здника. [Зрѝ] ( А҆ и҆дѣ́же нѣ́сть бдѣ́нїѧ, по Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: и҆ по трист҃о́мъ, тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На повече́рїи по Досто́йнѣ, и҆ по трист҃о́мъ, конда́къ воскре́сенъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ пра́здника. Полꙋ́нощницꙋ же пое́мъ по ѻ҆бы́чаю съ канѡ́номъ тро́ичнымъ.)

На ᲂу҆́трени: На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскрⷭ҇нъ два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѻ҆бы́чныхъ каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны, съ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ. И҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. Та́же полѷеле́й: и҆ тропарѝ, А҆́гг҃льскїй собо́ръ: и҆ сѣда́льны пра́здника ѻ҆́ба по є҆ди́ножды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, сѣда́ленъ, и҆́же по полѷеле́и: и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна гла́са. Прокі́менъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Та́же, Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: и҆ ѱало́мъ н҃, и҆ цѣлова́нїе є҆ѵⷢ҇лїа по ѻ҆бы́чаю, и҆ стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ бцⷣѣ на два̀: и҆ пра́здника на и҃. Катава́сїа пра́здника. По г҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ воскре́сенъ, и҆ сѣда́ленъ пра́здника є҆ди́ножды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже. По ѕ҃-й (с. 42) пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника: и҆ чте́мъ про́логъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃, и҆ пра́здника д҃, со стїхѝ пра́здничными: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: Та́же, Славосло́вїе вели́кое: тропа́рь воскре́сенъ то́чїю, є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. Та́же, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе, и҆ ча́съ а҃ въ притво́рѣ. На часѣ́хъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, тропа́рь пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. На всѣ́хъ часѣ́хъ конда́къ воскрⷭ҇нъ и҆ пра́здника глаго́лемъ премѣнѧ́юще.

На лїтꙋргі́и блажє́нна воскрⷭ҇на гла́са, на ѕ҃: и҆ пра́здника пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ пра́здника: Сла́ва, конда́къ воскрⷭ҇нъ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇толъ, а҆ллилꙋ́їа, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе чте́мъ пре́жде недѣ́ли гла́са, та́же пра́здника. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а: и҆ пра́здника.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ недѣ́лю мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а, и҆лѝ блꙋ́днагѡ, и҆лѝ мѧсопꙋ́стнꙋю, и҆лѝ сыропꙋ́стнꙋю.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры воскрⷭ҇ны гла́са, на д҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи́ра воскрⷭ҇на є҆ди́на, и҆ пра́здника стїхѡ́вны вели́кїѧ вече́рни, съ припѣ́вы и҆́хъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ пра́здника. Тропа́рь воскрⷭ҇нъ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ ѿпꙋ́стъ. На вели́цѣй вече́рни пое́мъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ, каѳі́смꙋ всю̀. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны гла́са, г҃: и҆ трїѡ́ди г҃: и҆ пра́здника д҃. А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: Воскрⷭ҇ны г҃: и҆ трїѡ́ди д҃: и҆ пра́здника г҃: Сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ, и҆ чтє́нїѧ пра́здника г҃. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника, гла́съ а҃: Ве́тхїй де́ньми: и҆ про́чихъ двѣ̀. Та́же трїѡ́ди хвали̑тны два̀ стїха̀. А҆́ще недѣ́лѧ фарїсе́ева: а҃-й сті́хъ, гла́съ г҃: Фарїсе́а велехва́льный: Вторы́й, гла́съ и҃: Ѿ дѣ́лъ похвале́ньми: [Зрѝ] А҆́ще ли є҆́сть недѣ́лѧ блꙋ́днагѡ: По стїхи́рахъ пра́здника, пое́мъ въ лїті́и трїѡ́ди г҃ стїха̀ хвали̑тны: а҃-й сті́хъ, гла́съ в҃: Блꙋ́днагѡ гла́съ: в҃-й, гла́съ и҃: И҆зжи́хъ блꙋ́днѡ: (с. 43) г҃-й, гла́съ ѕ҃: Ѻ҆́ч҃е бл҃гі́й: [Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: И҆ по стїхи́рахъ пра́здника, пое́мъ в҃ стїха̀ хвали̑тны: а҃-й, гла́съ ѕ҃: Помышлѧ́ю де́нь ѻ҆́нъ: в҃-й: Ѽ каковы́й ча́съ тогда̀: [Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ сыропꙋ́стнаѧ. И҆ пое́мъ въ лїті́и трїѡ́ди хвали́тныхъ в҃ же стїха̀. а҃-й, гла́съ є҃: Оу҆вы̀ мнѣ̀: в҃: По́прище добродѣ́телей: Сла́вꙋ же пое́мъ во всѧ̑ ты́ѧ недѣ̑ли, фарїсе́евꙋ, и҆ блꙋ́днагѡ и҆ мѧсопꙋ́стнꙋю, и҆ сыропꙋ́стнꙋю трїѡ́ди, ꙗ҆́же пи́сана на лїті́и: И҆ ны́нѣ, пра́здника. [Зрѝ] ( Тогѡ̀ ра́ди вчини́сѧ пѣ́тисѧ трїѡ́ди хвали̑тнымъ стїха́мъ въ лїті́и на вече́рни, за є҆́же не ѡ҆ста́вити трїѡ́днагѡ стїха̀ ни є҆ди́нагѡ, є҆́же є҆мꙋ̀ не пѣ́тисѧ.) На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны: Сла́ва, трїѡ́ди. И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь пра́здника, три́жды: и҆ чте́нїе въ посла́нїихъ а҆пⷭ҇тольскихъ. А҆ и҆дѣ́же не бꙋ́детъ бдѣ́нїѧ: По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На повече́рїи по трист҃о́мъ конда́къ трїѡ́ди. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Полꙋ́нощницꙋ же пое́мъ по ѻ҆бы́чаю съ канѡ́номъ трⷪ҇чнымъ.

На ᲂу҆́трени: на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскрⷭ҇нъ два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны съ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ, и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ, и҆ полѷеле́й пра́здника, и҆ тропарѝ, А҆́гг҃льскїй собо́ръ: А҆́ще ли недѣ́лѧ блꙋ́днагѡ, и҆лѝ мѧсопꙋ́стнаѧ, и҆лѝ сыропꙋ́стнаѧ: Припѣва́емъ и҆ г҃ ѱало́мъ: На рѣка́хъ вавѷлѡ́нскихъ: Та́же, велича́нїе пра́здника: и҆ сѣда́льны пра́здника, по є҆ди́ножды, и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна гла́са. Прокі́менъ пра́здника: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: и҆ ѱало́мъ н҃: стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ трїѡ́ди на д҃: и҆ пра́здника на ѕ҃. Катава́сїа пра́здника, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. [Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ на д҃, и҆ трїѡ́ди на ѕ҃, и҆ пра́здника на д҃. По г҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ трїѡ́ди: Сла́ва, и҆ ны́нѣ пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника, и҆ і҆́косъ. И҆ чте́мъ сѷнаѯа́рїй. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, (с. 44) пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, д҃. и҆ пра́здника д҃, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: [Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃, и҆ пра́здника д҃, со Сла́внымъ, съ припѣ́вы пра́здника. И҆ по сконча́нїи стїхи́ръ пра́здника, глаго́лемъ сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: и҆ пое́мъ самогла́снꙋ стїхи́рꙋ трїѡ́ди, гла́съ и҃: Данїи́лъ прⷪ҇ро́къ: Сла́ва, гла́съ а҃: Пред̾ѡчи́стимъ себѐ, бра́тїе: И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: [Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ сыропꙋ́стнаѧ: На хвали́техъ пое́мъ, ꙗ҆́коже въ недѣ́лю мѧсопꙋ́стнꙋю, глаго́лемъ сті́хъ та́кожде: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: и҆ пое́мъ самогла́снꙋ стїхи́рꙋ трїѡ́ди, гла́съ ѕ҃: А҆да́мъ и҆зъ раѧ̀ ѿго́нитсѧ: Сла́ва, гла́съ то́йже: Приспѣ̀ вре́мѧ: И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. тропа́рь воскрⷭ҇нъ: и҆ ѻ҆бы́чный ѿпꙋ́стъ. И҆ и҆схожде́нїе въ притво́ръ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ: и҆ ча́съ а҃-й. На а҃-мъ часѣ̀, и҆ на про́чихъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ пра́здника и҆ трїѡ́ди, премѣнѧ́юще глаго́лемъ.

На лїтꙋргі́и, блаже́нна гла́са на д҃: и҆ трїѡ́ди пѣ́сни г҃, на д҃: и҆ пра́здника ѕ҃-ѧ, на д҃. Вхо́дное пра́здника, посе́мъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ и҆ пра́здника. Сла́ва, конда́къ трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ гла́са, и҆ пра́здника. А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: Прокі́менъ трїѡ́ди и҆ пра́здника. А҆пⷭ҇толъ, А҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ пре́жде днѐ, и҆ пра́здника.

[Зрѝ] А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ пра́здникъ срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ сꙋббѡ́тꙋ мѧсопꙋ́стнꙋю:

Слꙋ́жба ᲂу҆ме́ршихъ пое́тсѧ ве́черъ и҆ ᲂу҆́трѡ, въ сꙋббѡ́тꙋ мимоше́дшꙋю, и҆лѝ въ четверто́къ мѧсопꙋ́стный. Въ сꙋббѡ́тꙋ же слꙋ́жба всѧ̀ пра́здника є҆ди́нагѡ пое́тсѧ непремѣ́ннѡ.

🕅 А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ срѣ́тенїе гдⷭ҇не въ понедѣ́льникъ, и҆лѝ во вто́рникъ, и҆лѝ въ четверто́къ сыропꙋ́стныѧ недѣ́ли:

Ве́черъ, на ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, на д҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ трїѡ́ди (с. 45) самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ мч҃ниченъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь пра́здника: є҆ктенїа̀, и҆ ѿпꙋ́стъ. На вели́цѣй вече́рни, и҆ на ᲂу҆́трени соверша́етсѧ всѧ̀ слꙋ́жба пра́здника непремѣ́ннѡ, ꙗ҆́коже пре́жде ᲂу҆каза́сѧ на рѧдꙋ̀: занѐ трїѡ́дь съ пра́здникомъ не пое́тсѧ, къ кі́й де́нь ни слꙋчи́тсѧ на сы́рной недѣ́ли, кромѣ̀ сꙋббѡ́ты и҆ недѣ́ли, ра́звѣ самогла̑сны стїхи̑ры днѐ, ꙗ҆̀же глаго́лютсѧ на ма́лѣй вече́рни, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ. [Зрѝ] А҆ и҆дѣ́же не быва́етъ всено́щное, пое́мъ на вели́цѣй вече́рни по предпи́санномꙋ. На стїхо́внѣ, Сла́ва, трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ по стїхи́рахъ пра́здника, Сла́ва, трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Славосло́вїе вели́кое. На часѣ́хъ, и҆ на лїтꙋргі́и, слꙋ́жба всѧ̀ пра́здника: дне́ же а҆пⷭ҇лъ и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, вычита́емъ напредѝ.

[Зрѝ] А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ пра́здникъ срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ сре́дꙋ сыропꙋ́стнꙋю, и҆лѝ въ пѧто́къ:

На ма́лѣй и҆ на вели́цѣй вече́рни, и҆ на ᲂу҆́трени соверша́етсѧ слꙋ́жба всѧ̀, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ въ понедѣ́льникъ сы́рный, непремѣ́ннѡ, быва́етъ же на коне́цъ вече́рни и҆ ᲂу҆́трени, и҆ всѧ́кагѡ часа̀ по г҃ покло́ны вели̑кїѧ то́чїю. На часѣ́хъ глаго́лемъ тропа́рь и҆ конда́къ пра́здника. На ѕ҃-мъ же часѣ̀, глаго́летсѧ тропа́рь паремїѝ, и҆ чте́тсѧ паремїа̀. Лїтꙋргі́а же златоꙋ́ста соверша́етсѧ во своѐ вре́мѧ. Вече́рню же пое́мъ по ѻ҆бы́чаю во своѐ вре́мѧ. По ѻ҆бы́чномъ ѱалмѣ̀ каѳі́сма рѧдова́ѧ. [Зрѝ] А҆ и҆дѣ́же бы́сть всено́щное: каѳі́смы не глаго́лемъ: Но по ѻ҆бы́чномъ ѱалмѣ̀ глаго́лемъ, Гдⷭ҇и, воззва́хъ. Та́же стїхи̑ры пра́здника, и҆ ст҃а́гѡ сѷмеѡ́на, г҃: Сла́ва, ст҃а́гѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ днѐ, и҆ паремїа̀. Та́же прокі́менъ: Да ᲂу҆пова́етъ і҆зра́иль на гдⷭ҇а: На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь пра́здника, и҆ ѿпꙋ́стъ.

[Зрѝ] Подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ срѣ́тенїе гдⷭ҇не въ понедѣ́льникъ сы́рный:

И҆ трипѣ́снецъ ᲂу҆́треннїй пое́мъ на повече́рїи въ недѣ́лю. А҆ (с. 46) самогла́сенъ днѐ трїѡ́ди ᲂу҆́треннїй пое́мъ въ пра́здникъ, на хвали́техъ Сла́вꙋ.

А҆́ще ли срѣ́тенїе гдⷭ҇не во вто́рникъ сы́рный:

И҆ вто́рничный трипѣ́снецъ пое́мъ въ сре́дꙋ сы́рнꙋю на повече́рїи: а҆ самогла́сенъ днѐ ᲂу҆́треннїй пое́мъ въ пра́здникъ, на хвали́техъ Сла́вꙋ.

А҆́ще ли срѣ́тенїе гдⷭ҇не въ сре́дꙋ сы́рнꙋю:

И҆ средны́й канѡ́нъ пое́мъ и҆ трипѣ́снецъ въ четверто́къ сы́рный на повече́рїи: а҆ самогла́сенъ днѐ ᲂу҆́треннїй пое́мъ въ пра́здникъ, на хвали́техъ Сла́вꙋ.

А҆́ще ли срѣ́тенїе гдⷭ҇не въ четверто́къ сы́рный:

И҆ четвертка̀ трипѣ́снецъ пое́мъ во вто́рникъ сы́рный на повече́рїи.

А҆́ще ли срѣ́тенїе гдⷭ҇не въ пѧто́къ сы́рный:

И҆ пое́мъ пѧтка̀ канѡ́нъ и҆ съ трипѣ́снцемъ въ сре́дꙋ сы́рнꙋю на повече́рїи.

🕅 А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ пра́здникъ срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ сꙋббѡ́тꙋ сы́рнꙋю:

Въ пѧто́къ ве́чера на ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры пра́здника на д҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, и҆ паремїа̀ днѐ: и҆ по не́й прокі́менъ: Да ᲂу҆пова́етъ і҆зра́иль на гдⷭ҇а: На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь пра́здника, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, пое́мъ стїхи̑ры пра́здника на ѕ҃: И҆ ѻ҆тцє́въ на д҃, Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ: пра́здника. Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ: и҆ чте́нїе пра́здника. На лїті́и стїхи̑ры, и҆ Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника: Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, два́жды, и҆ ѻ҆тцє́въ, є҆ди́ножды. И҆ чте́нїе пра́здника. [Зрѝ] А҆ и҆дѣ́же нѣ́сть всено́щнагѡ бдѣ́нїѧ: пое́мъ на вели́цѣй вече́рни всѐ по предпи́санномꙋ. Прокі́менъ и҆ чте́нїе днѐ, и҆ прокі́менъ: Да (с. 47) ᲂу҆пова́етъ і҆зра́иль на гдⷭ҇а. Та́же чтє́нїѧ пра́здника: На стїхо́внѣ пра́здника. Та́же ѻ҆тцє́въ припѣ́въ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. И҆ пое́мъ самогла́сенъ и҆́хъ: Мона́хѡвъ мно́жества: Сла́ва, самогла́сенъ трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды: Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны пра́здника, и҆ чте́нїе пра́здника. По полѷеле́и сѣда́ленъ пра́здника. Степє́нна: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ по н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на и҃: И҆ ѻ҆тцє́въ на ѕ҃. Катава́сїа пра́здника. По г҃-й пѣ́сни конда́къ ѻ҆тцє́въ и҆ і҆́косъ: и҆ сѣда́ленъ ѻ҆тцє́въ два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника, и҆ і҆́косъ. И҆ чте́мъ сѷнаѯа́рїй. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ пра́здника: Сла́ва, ѻ҆ц҃є́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника г҃, и҆ ѻ҆тцє́въ г҃. Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Славосло́вїе вели́кое. Тропа́рь ѻ҆ц҃є́въ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе въ притво́ръ, и҆ ча́съ а҃-й. На часѣ́хъ тропа́рь пра́здника: Сла́ва, ѻ҆ц҃є́въ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ пра́здника.

На лїтꙋргі́и блажє́нна пра́здника, пѣ́снь г҃ на д҃: И҆ ѻ҆тцє́въ ѕ҃-ѧ, на д҃. Вхо́дное пра́здника, тропа́рь пра́здника, и҆ ѻ҆тцє́въ: Сла́ва, конда́къ ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, А҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе и҆ прича́стенъ, пре́жде пра́здника, и҆ ѻ҆тцє́въ.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ а҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ понедѣ́льникъ пе́рвыѧ недѣ́ли поста̀:

И҆ слꙋ́жбꙋ пра́здника пѣ́ти въ недѣ́лю сыропꙋ́стнꙋю по предпи́санномꙋ.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ попра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ недѣ́лю пре́жде недѣ́ли мытарѧ̀ и҆ фарїсе́а: а҆ ст҃ы́й пое́тсѧ на д҃, и҆лѝ на ѕ҃:

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, и҆ бцⷣѣ по (с. 48) ѻ҆бы́чаю. Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ є҆гѡ̀.

На вели́цѣй вече́рни по каѳі́смѣ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ ꙾восто́ченъ꙾ (꙾А҆нато́лїевъ꙾) а҃: пра́здника тогѡ̀ днѐ, г҃і и҆ ст҃а́гѡ мине́и, г҃. [Зрѝ] ( А҆́ще ли пое́тсѧ ст҃ы́й на ѕ҃, и҆лѝ є҆мꙋ́же и҆ полѷеле́й: и҆ пое́мъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ пра́здника г҃: и҆ ст҃а́гѡ д҃ Сла́ва, ст҃а́гѡ: а҆́ще же нѝ,) Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника, тогѡ̀ днѐ рѧдовы̑ѧ стїхѡ́вны: и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще полѷеле́й. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника: а҆́ще же нѝ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь, Бцⷣе дв҃о, два́жды, и҆ пра́здника, є҆ди́ножды: и҆ чте́нїе въ посла́нїихъ а҆пⷭ҇льскихъ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь. тропа́рь воскрⷭ҇нъ два́жды: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: а҆́ще же нѝ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны, и҆ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ, и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. Посе́мъ непорѡ́чны, и҆ ѵ҆пакоѝ, и҆ чте́нїе недѣ́ли, рѧ́дъ. ( А҆́ще ли ст҃ы́й и҆́мать полѷеле́й, по каѳі́смахъ пое́мъ ст҃а́гѡ полѷеле́й, и҆ по полѷеле́и тропарѝ: А҆́гг҃льскїй собо́ръ: и҆ по є҆ктенїѝ сѣда́льны ст҃а́гѡ по є҆ди́ножды: Сла́ва, и҆́же по полѷеле́и сѣда́ленъ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ є҆гѡ̀, и҆ чте́нїе.) Степє́нна, и҆ прокі́менъ гла́са. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇но, и҆ Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ бцⷣы на два̀: и҆ пра́здника на д҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃. ( А҆́ще полѷеле́й, и҆лѝ славосло́вїе, и҆ пое́мъ канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃, и҆ пра́здника на д҃, и҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃.) Катава́сїа пра́здника. По г҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ, и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать, и҆ сѣда́ленъ є҆гѡ̀: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ чте́нїе. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ, и҆ і҆́косъ воскрⷭ҇нъ: и҆ чте́мъ про́логъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскре́сенъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать, И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃ и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать, подѡ́бны г҃: и҆ самогла́сенъ, и҆́же на Сла́вꙋ, пое́мъ съ припѣ́вы є҆гѡ̀. А҆́ще ли не и҆́мать ст҃ы́й хвали́тныхъ: и҆ (с. 49) пое́мъ воскрⷭ҇ны д҃, и҆ пра́здника д҃ тогѡ̀ днѐ стїхѡ́вны ᲂу҆́трєннїѧ съ припѣ́вы и҆́хъ: Сла́ва. стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. тропа́рь воскрⷭ҇нъ то́чїю. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе въ притво́ръ, и҆ ча́съ а҃-й. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, пра́здника: ст҃а́гѡ же, а҆́ще є҆́сть, тропа́рь и҆ конда́къ глаго́лемъ премѣнѧ́юще: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ пра́здника: и҆ коне́чный ѿпꙋ́стъ. Та́кожде и҆ на про́чихъ часѣ́хъ глаго́лемъ воскре́сенъ тропа́рь пре́жде, а҆ пра́здника и҆ ст҃а́гѡ премѣнѧ́емъ. Конда́къ воскре́сенъ и҆ пра́здника глаго́лемъ премѣнѧ́юще же: а҆́ще полѷеле́й, и҆ ст҃а́гѡ.

На лїтꙋргі́и блажє́нна ѻ҆ктѡ́иха на ѕ҃, и҆ съ трⷪ҇чнымъ: и҆ пра́здника пѣ́снь на д҃: ( А҆́ще ли и҆́мать ст҃ы́й пѣ́снь, и҆ блажє́нна воскре́сна на д҃: и҆ пра́здника пѣ́снь на д҃: и҆ ст҃а́гѡ пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃.) По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и҆ пра́здника: та́же хра́ма: и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать. Конда́къ воскре́сенъ, и҆ хра́ма: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пре́жде недѣ́ли рѧ́дъ. Та́же ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а: и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать: а҆́ще же нѝ, пра́здника.

🕅 А҆́ще слꙋчи́тсѧ попра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ недѣ́лю фарїсе́евꙋ, и҆лѝ блꙋ́днагѡ, и҆лѝ мѧсопꙋ́стнꙋю:

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, и҆ на стїхо́внѣ стїхи̑ры ѻ҆ктѡ́иха, по ѻ҆бы́чаю.

На вели́цѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: и҆ трїѡ́ди г҃ и҆ пра́здника г҃. [Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: Стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ трїѡ́ди д҃: и҆ пра́здника г҃: Сла́ва трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника рѧдовы̑ѧ тогѡ̀ днѐ стїхѡ́вныѧ, и҆ трїѡ́ди хвали̑тны: Сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны: Сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїе хлѣ́бѡвъ тропа́рь: Бцⷣе дв҃о: два́жды, и҆ пра́здника є҆ди́ножды: и҆ чте́нїе. (с. 50)

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскрⷭ҇нъ, два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны, съ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ: и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. По непоро́чныхъ тропарѝ: А҆́гг҃льскїй собо́ръ: [Зрѝ] А҆́ще же недѣ́лѧ блꙋ́днагѡ, и҆лѝ мѧсопꙋ́стнаѧ: Пое́мъ полѷеле́й, прилага́емъ же и҆ г҃-й ѱало́мъ: На рѣка́хъ вавѷлѡ́нскихъ: Степє́нна, и҆ прокі́менъ гла́са. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇ное: Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: и҆ прѡ́чаѧ. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃, и҆ бцⷣы на два̀, и҆ трїѡ́ди на д҃: и҆ пра́здника на д҃: Катава́сїа пра́здника. [Зрѝ] А҆́ще ли въ недѣ́лю мѧсопꙋ́стнꙋю: Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ на д҃: и҆ трїѡ́ди на ѕ҃: и҆ пра́здника на д҃. Катава́сїа трїѡ́ди. По г҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника: Сла́ва, сѣда́ленъ трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ трїѡ́ди, и҆ і҆́косъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Та́же свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃, и҆ пра́здника самогла́сны д҃, съ припѣ́вы є҆гѡ̀. [Зрѝ] А҆́ще ли є҆́сть недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: И҆ глаго́лемъ сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: и҆ пое́мъ стїхи́рꙋ самогла́снꙋ трїѡ́ди: Данїи́лъ прⷪ҇ро́къ: Сла́ва, трїѡ́ди же: Пред̾ѡчи́стимъ себѐ: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ: А҆́ще ли недѣ́лѧ фарїсе́ева, и҆лѝ блꙋ́днагѡ: Не глаго́лемъ трїѡ́ди стїха̀: но по стїхи́рахъ пра́здника глаго́лемъ, Сла́ва, трїѡ́ди. И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Є҆ктенїи̑, и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ и҆схожде́нїе ѻ҆бы́чное въ притво́ръ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, и҆ ча́съ а҃. На часѣ́хъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ трїѡ́ди, и҆ пра́здника, премѣнѧ́юще глаго́лемъ.

На лїтꙋргі́и: Блажє́нна гла́са на д҃: и҆ трїѡ́ди пѣ́снь ѕ҃-ѧ на д҃: и҆ пра́здника пѣ́снь рѧдова́ѧ на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ пра́здника. Сла́ва, конда́къ трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇толъ, А҆ллилꙋ́їа, Є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ днѐ. [Зрѝ] А҆́ще ли бꙋ́детъ попра́зднство срѣ́тенїѧ въ сꙋббѡ́тꙋ мѧсопꙋ́стнꙋю, и҆ слꙋ́жба попра́зднства ѡ҆ставлѧ́етсѧ: и҆ пое́мъ рѧдовꙋ́ю слꙋ́жбꙋ сꙋббѡ́ты ᲂу҆ме́ршихъ. (с. 51)

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ попра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ въ понедѣ́льникъ, и҆лѝ во вто́рникъ, и҆лѝ въ четверто́къ сы́рныѧ недѣ́ли.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника г҃, и҆ ст҃а́гѡ г҃: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать: И҆ ны́нѣ пра́здника: а҆́ще ли нѝ, Сла́ва и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: И҆ ны́нѣ пра́здника: а҆́ще ли нѝ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїа̀, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На ᲂу҆́трени: На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть, И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны пра́здника. Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на и҃ и҆ мине́и на д҃. А҆ и҆дѣ́же трипѣ́снецъ, и҆ пое́мъ канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на д҃, и҆ мине́и г҃ стїха̀ на два̀, и҆ трїѡ́ди на и҃. А҆́ще и҆́мать ст҃ы́й конда́къ и҆ і҆́косъ, глаго́лемъ по г҃-й пѣ́сни: та́же сѣда́ленъ трїѡ́ди, пи́санъ по в҃-й каѳі́смѣ. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника. По ѳ҃-й пѣ́сни свѣти́ленъ пра́здника: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. а҆́ще ли нѣ́сть, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника на д҃, стїхѡ́вныѧ тогѡ̀ днѐ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ пра́здника. На стїхо́внѣ самогла́сенъ трїѡ́ди два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: И҆ ны́нѣ, пра́здника: а҆́ще ли нѝ, Сла́ва и҆ ны́нѣ, пра́здника. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: тропа́рь ст҃а́гѡ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: а҆́ще же нѝ, пра́здника то́чїю, и҆ по є҆ктенїѝ ча́съ а҃. На часѣ́хъ тропа́рь пра́здника: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ глаго́лемъ конда́къ пра́здника непремѣ́ннѡ.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати:

А҆́ще слꙋчи́тсѧ попра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ на сы́рной недѣ́ли въ сре́дꙋ, и҆лѝ пѧто́къ, покло́нѡвъ нѣ́сть, то́чїю по концѣ̀ коегѡ́ждо пѣ́нїѧ по г҃ вели̑кїѧ покло́ны. Ве́черъ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ: (с. 52) стїхи̑ры пра́здника г҃, и҆ мине́и ст҃а́гѡ г҃: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: И҆ ны́нѣ, пра́здника: а҆́ще ли нѝ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ самогла́сенъ трїѡ́ди два́жды и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: И҆ ны́нѣ, пра́здника: а҆́ще ли нѝ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: а҆́ще ли нѝ, пра́здника. Є҆ктенїа̀, и҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ: и҆ ѿпꙋ́стъ. Повече́рїе же пое́мъ вели́кое ѿ Внегда̀ призва́ти мѝ: на не́мже пое́мъ трипѣ́снецъ ᲂу҆́треннїй трїѡ́ди, а҃. По Досто́йнѣ, и҆ по трист҃о́мъ конда́къ пра́здника. По Честнѣ́йшꙋю, г҃ покло́ны вели̑кїѧ, и҆ на ѿпꙋ́стѣ г҃ покло́ны. Та́кожде и҆ на полꙋ́нощницѣ, на Честнѣ́йшꙋю, г҃ покло́ны вели̑кїѧ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: И҆ ны́нѣ, пра́здника. А҆́ще ли нѝ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны пра́здника. Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ мине́и на д҃: и҆ трїѡ́ди на д҃. є҆гда́ же прїи́детъ трипѣ́снецъ, и҆ пое́мъ канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ мине́и на два̀, пє́рвыѧ да стїха̀ за є҆ди́нъ: и҆ трїѡ́ди на и҃. настоѧ́щагѡ канѡ́на рѧдова́ѧ пѣ́снь на д҃, и҆ втора́гѡ трипѣ́снца на д҃. пе́рвый же трипѣ́снецъ предпѣ́тъ на повече́рїи. По г҃ пѣ́сни конда́къ ст҃а́гѡ, та́же сѣда́ленъ трїѡ́ди: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃ пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника, и҆ про́логъ. По ѳ҃-й пѣ́сни свѣти́ленъ ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: а҆́ще ли нѝ, пра́здника, два́жды. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника, подо́бенъ на д҃, стїхо́вна тогѡ̀ днѐ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: И҆ ны́нѣ, пра́здника. А҆́ще же нѝ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По трист҃о́мъ тропа́рь ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. А҆́ще ли нѝ, то́чїю пра́здника. Є҆ктенїа̀, и҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ, и҆ ча́съ а҃. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь пра́здника. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, часѡ́въ. По трист҃о́мъ конда́къ пра́здника. На Честнѣ́йшꙋю, г҃ покло́ны вели̑кїѧ, (с. 53) и҆ про́чее, и҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ: и҆ покло́ны г҃. Та́кожде и҆ на про́чихъ часѣ́хъ глаго́лемъ тропа́рь пра́здника, и҆ по трист҃о́мъ конда́къ пра́здника. По Честнѣ́йшꙋю по г҃ покло́ны вели̑кїѧ. На ѕ҃-мъ часѣ̀ тропа́рь, паремїи̑ и҆ чте́нїе. Та́же прокі́менъ. По ѳ҃-мъ часѣ̀, пое́мъ блажє́нны ско́рѡ безъ пѣ́нїѧ, и҆ про́чее. Въ сре́дꙋ ве́чера, стїхи̑ры пра́здника г҃, и҆ мине́и ст҃а́гѡ подо́бенъ, г҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Та́же прокі́менъ, и҆ паремїа̀ днѐ. На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ, два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Посе́мъ є҆ктенїа̀: Поми́лꙋй на́съ, бж҃е: и҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ, и҆ моли́тва, Всест҃а́ѧ трⷪ҇це: И҆ Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не: три́жды. и҆ ѱало́мъ л҃г, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ покло́ны г҃.

🕅 А҆́ще попра́зднство срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ слꙋчи́тсѧ въ сꙋббѡ́тꙋ сыропꙋ́стнꙋю:

Въ пѧто́къ ве́чера по ѿпꙋ́стѣ часѡ́въ, а҆́бїе начина́емъ вече́рню. И҆ по ѻ҆бы́чнѣй каѳі́смѣ стїхи̑ры пра́здника г҃: и҆ ѻ҆ц҃є́въ г҃: Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, и҆ паремїа̀ днѐ. Та́же, Сподо́би, гдⷭ҇и: На стїхо́внѣ самогла́сенъ трїѡ́ди, два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, ѻ҆тцє́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь ѻ҆ц҃є́въ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: є҆ктенїа̀, и҆ ѿпꙋ́стъ. На повече́рїи конда́къ пра́здника. На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, ѻ҆ц҃є́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѻ҆бо́ихъ каѳі́смахъ сѣда́льны ѻ҆тцє́въ, по два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ чте́нїе пра́здника, и҆лѝ ѻ҆тцє́въ. Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, и҆ ѻ҆тцє́въ на и҃. Катава́сїа пра́здника. По г҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника, и҆ сѣда́ленъ ѻ҆тцє́въ, два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ ѻ҆ц҃є́въ. Свѣти́ленъ ѻ҆ц҃є́въ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника г҃, стїхо́вна тогѡ̀ днѐ: и҆ ѻ҆ц҃є́въ, г҃: Сла́ва, ѻ҆ц҃є́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Славосло́вїе вели́кое. Тропа́рь ѻ҆ц҃є́въ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: Є҆ктенїи̑, и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе въ притво́ръ, и҆ ча́съ а҃. На часѣ́хъ тропа́рь (с. 54) пра́здника, и҆ ѻ҆тцє́въ. Конда́къ пра́здника, и҆ ѻ҆тцє́въ, премѣнѧ́юще глаго́лемъ. На лїтꙋргі́и блажє́нна пра́здника, пѣ́снь рѧдова́ѧ на д҃: и҆ ѻ҆ц҃є́въ пѣ́снь ѕ҃-ѧ. По вхо́дѣ тропа́рь пра́здника, и҆ ѻ҆ц҃є́въ, и҆ хра́ма ст҃а́гѡ. Та́же конда́къ хра́ма ст҃а́гѡ: Сла́ва, ѻ҆ц҃є́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, А҆ллилꙋ́їа, и҆ прича́стенъ пра́здника, и҆ ѻ҆ц҃є́въ. А҆пⷭ҇лъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе днѐ, и҆ ѻ҆ц҃є́въ.

Комментарии для сайта Cackle