Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ льва̀, є҆пⷭ҇кпа ката́нскагѡ.

И҆ преподобномꙋ́ченика корни́лїѧ и҆гꙋ́мена пско́во- пече́рскагѡ.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана въ приложе́нїи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Гдⷭ҇и, а҆́ще и҆ на сꙋди́щи:

Гдⷭ҇и, ꙳ ты̀ ст҃и́телѧ въ мі́рѣ, ꙳ а҆пⷭ҇лѡвъ прее́мника показа́лъ є҆сѝ, ꙳ дѣ́лы и҆ словесы̀, ꙳ пра́выхъ ᲂу҆че́нїй проповѣ́дника: ꙳ и҆ сегѡ̀ ра́ди наста́вника положи́лъ є҆сѝ ст҃и́телей, ꙳ и҆ сла́вы соприча́стника ꙳ нетлѣ́нныѧ твоеѧ̀.

Сто́лпъ тѧ̀, львѐ, ꙳ хрⷭ҇то́ва цр҃ковь жи́въ, ꙳ и҆ глаго́льника держа́щи, ꙳ пра́выхъ ᲂу҆че́нїй сло́ва, ꙳ сего̀ зрѧ́щи (с. 328) непоколеби́ма и҆́стины, ꙳ при́снѡ пребыва́етъ, ꙳ сла́вѧщи влⷣкꙋ всѣ́хъ и҆ гдⷭ҇а, ꙳ тѧ̀ просла́вльшаго.

Гдⷭ҇и, ꙳ ты̀ ст҃и́телѧ сло́во ꙳ и҆з̾ѡщре́нъ показа́лъ є҆сѝ ме́чь ꙳ на ѕлоче́ствꙋющихъ, ꙳ въ правосла́внꙋю вѣ́рꙋ твою̀: ꙳ и҆ тѣ́мъ посѣка́ѧ лѡ́жнаѧ мꙋдрова̑нїѧ, ꙳ бл҃гоче́стїѧ въ мі́рѣ ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ ꙳ ᲂу҆чє́нїѧ, влⷣко.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: то́йже:

Ви́ждь моегѡ̀ ꙳ сокрꙋше́ннагѡ се́рдца ꙳ стєна́нїѧ, бг҃оневѣ́стнаѧ, ꙳ прїимѝ, дв҃о мр҃і́е, ꙳ и҆ не ѿри́ни, всенепоро́чнаѧ, ꙳ рꙋ́къ мои́хъ, чⷭ҇таѧ, воздѣѧ́нїе, ꙳ ꙗ҆́кѡ бл҃голюби́ва: ꙳ да пою̀ и҆ велича́ю возвели́чившꙋю ро́дъ на́шъ.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ. Подо́бенъ:

А҆́гнца тѧ̀ ꙳ є҆гда̀ а҆́гница и҆ дв҃а къ заколе́нїю ведо́ма ᲂу҆зрѣ̀, ꙳ со слеза́ми, сло́ве, послѣ́доваше, ꙳ и҆ взыва́ше: ꙳ гдѣ̀ тщи́шисѧ, ча́до моѐ; ꙳ сше́ствꙋю тебѣ̀, сладча́йшїй: ꙳ не терплю́ бо не зрѣ́ти тебє̀, ꙳ і҆и҃се мо́й многомлⷭ҇тиве.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Пра́вило вѣ́ры и҆ ѻ҆́бразъ кро́тости, воздержа́нїѧ ᲂу҆чи́телѧ, ꙗ҆ви́ тѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́же веще́й и҆́стина. Сегѡ̀ ра́ди стѧжа́лъ є҆сѝ смире́нїемъ высѡ́каѧ, нището́ю бога̑таѧ, ѻ҆́ч҃е львѐ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Льва̀ и҆сто́чникъ сꙋ́щь чꙋде́съ чтꙋ̀. І҆ѡ́сифъ:

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Свѣти́льника тѧ̀ бжⷭ҇твенна хрⷭ҇то́ва свѣ́тла цр҃ковь стѧжа́вши, львѐ мꙋ́дре, добродѣ́телей твои́хъ сїѧ́ньми, и҆ чꙋде́съ бога́тнѡ просвѣща́етсѧ.

Ѿ младе́нства возложи́лъ є҆сѝ себѐ сама́го всѣ́хъ (с. 329) влⷣцѣ, и҆ ᲂу҆мерщвле́нїемъ сласте́й жива̀ сегѡ̀ бы́лъ є҆сѝ же́ртва, закала́ѧ себѐ безъ кро́ве, бл҃же́нне.

Житїѐ твоѐ сїѧ́етъ добродѣ́тельми ᲂу҆кра́шено, и҆ чꙋде́съ блиста́ньми ᲂу҆добре́но, бг҃оно́се, преѧвле́на тѧ̀ всѣ̑мъ содѣ́ла.

Бг҃оро́диченъ:

Хра́мъ ты̀ была̀ є҆сѝ бж҃їй, нескве́рнаѧ ѻ҆трокови́це, все́льшемꙋсѧ па́че ᲂу҆ма̀ въ тѧ̀, бцⷣе, и҆ ле́сть ѿ дꙋ́шъ человѣ́ческихъ ѿгна́вшемꙋ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Небе́снагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Спаси́тельна, ѻ҆́ч҃е, и҆ бл҃гочє́стна ᲂу҆чє́нїѧ правосла́вїѧ хранѧ̀ неврє́дна, ста́до ᲂу҆па́слъ є҆сѝ на па́житехъ живоно́сныхъ, и҆ въ нбⷭ҇нꙋю ѡ҆гра́дꙋ вве́лъ є҆сѝ.

Возше́дъ на высотꙋ̀ добродѣ́телей, прпⷣбне, пома́занїе свѧще́нно прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ превысо́каго, всемꙋ́дре, восхвали́лъ є҆сѝ высоча́йшимъ сѣда́лищемъ, послꙋжи́въ бл҃года́тїю томꙋ̀, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ.

Напа̑сти претерпѣ́въ хрⷭ҇та̀ ра́ди, прпⷣбне, безсме́ртїю причасти́лсѧ є҆сѝ ѡ҆боже́нїѧ: мѵ́ро же благово́нно непреста́ннѡ и҆сточа́ѧ, ѡ҆сщ҃а́еши вѣ́рою къ тебѣ̀ притека́ющыѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆́глѧ бжⷭ҇твеннагѡ и҆ свѣтоза́рнагѡ клещѐ, кꙋпино̀, ѻ҆гне́мъ не ѡ҆пали́вшисѧ бжⷭ҇тва̀, хвра̑стныѧ моѧ̑ всѧ̑ попалѝ стра̑сти, и҆ ѻ҆гнѧ̀ и҆схитѝ вѣ́чнꙋющагѡ.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Вели́кое со́лнце вселе́ннѣй возсїѧ́лъ є҆сѝ добродѣ́телей твои́хъ сїѧ́ньми, и҆ чꙋде́съ свѣ́тлостїю просвѣти́въ вѣ́рныхъ собо́ры, и҆ ѿгна́въ страсте́й ѡ҆мраче́нїе, львѐ прпⷣбне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость. (с. 330)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннагѡ є҆стества̀ не ѿлꙋ́чсѧ, пло́ть бы́въ во чре́вѣ твое́мъ: но бг҃ъ воч҃лвѣ́чивсѧ пребы́сть, и҆́же по ржⷭ҇твѣ̀ мт҃рь тѧ̀ дв҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀ сохрани́въ всенепоро́чнꙋ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь: того̀ прилѣ́жнѡ молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃а мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена, и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, мт҃рски подо́бнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀ ча́до моѐ, ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

Земледѣ́лавъ ни́вꙋ твоегѡ̀ ра́зꙋма, стокра́тный кла́съ прине́слъ є҆сѝ, пребога́те, добродѣ́телей бжⷭ҇твенныхъ и҆ и҆сцѣле́нїй.

Ст҃а́ѧ твоѧ̀, сла́вне, ра́ка вы́нꙋ є҆ле́й ст҃ы́й и҆сточа́етъ, ѡ҆сщ҃а́ющи дꙋ́шы вѣ́рою къ тебѣ̀ притека́ющыѧ.

Недꙋ́гѡвъ ѡ҆чище́нїе, лꙋка́выхъ де́мѡнѡвъ ѿгони́тель, ст҃и́телю, бы́лъ є҆сѝ, и҆ вѣ́рныхъ человѣ́кѡвъ прибѣ́жище.

Бг҃оро́диченъ:

Всѣ̑мъ невмѣсти́мый, пречⷭ҇таѧ, вмѣща́етсѧ во ᲂу҆тро́бѣ твое́й, спаса́ѧ мѧ̀ бл҃гостїю, погрꙋже́ннаго мно́гими грѣхѝ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Оу҆мо́мъ чистѣ́йшимъ, ᲂу҆ма̀ всѣ́хъ вино́внаго смотрѧ́ѧ, ѿ негѡ̀ прїѧ́лъ є҆сѝ дарова́нїй зарю̀, бг҃одохнове́нне, и҆сцѣле́нїй сщ҃є́ннаѧ свѣтоли̑тїѧ, и҆́миже разрѣша́еши страсте́й ѡ҆мраче́нїе. (с. 331)

Пре́лестьми де́мѡнскими всѧ̑ вѣ́рꙋющыѧ хрⷭ҇тꙋ̀ прельща́ющаго, ѻ҆́гненномꙋ сꙋдꙋ̀ пре́далъ є҆сѝ пра́веднѡ, блаже́нне, и҆ дꙋ́шы и҆зба́вилъ є҆сѝ всегꙋби́тельнагѡ сегѡ̀ вре́да, ꙗ҆́кѡ па́стырь и҆́стиненъ и҆ спаси́теленъ.

Разгорѣ́вшꙋсѧ ѻ҆гню̀, посредѝ ста́лъ є҆сѝ, неѡпали́мь, пресла́вне: бж҃е́ственнаѧ бо роса̀ ст҃а́гѡ ѡ҆крꙋжи́ тѧ дх҃а, ꙗ҆́кѡ сщ҃еннотаи́нника, ꙗ҆́кѡ слꙋжи́телѧ бжⷭ҇твенныѧ сла́вы, ꙗ҆́кѡ вы́шнїѧ свѣ́тлости прича́стника.

Бг҃оро́диченъ:

Ви́дѣвше дре́вле бжⷭ҇твеннѣйше, бг҃ора́дованнаѧ, честні́и прⷪ҇ро́цы та́инства глꙋбинꙋ̀ неизрече́ннꙋю чⷭ҇тна́гѡ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, пречⷭ҇таѧ, разли́чными ѻ҆́бразы, ꙗ҆́кѡ вмѣсти́ша, сего̀ провозвѣсти́ша.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Слѣпі́и моли́твами твои́ми, ѻ҆́ч҃е, прїѧ́ша прозрѣ́нїе, бг҃омꙋ́дре: хрⷭ҇та́ бо содѣ́йственника и҆мѣ́ѧ, и҆ къ немꙋ̀ дꙋшѝ твоеѧ̀ ѻ҆́чи стѧжа́въ вы́нꙋ, прошє́нїѧ бога́тнѡ прїѧ́лъ є҆сѝ.

Бы́лъ є҆сѝ царю̀, чꙋ́дне, стра́шенъ, внегда̀ и҆ды́й во дворы̀ є҆гѡ̀, носи́лъ є҆сѝ ѻ҆де́ждою ᲂу҆́глїе горѧ́щее: прославлѧ́ше бо тѧ̀ бг҃ъ, є҆го́же житїе́мъ твои́мъ, львѐ, просла́вилъ є҆сѝ.

Бл҃гоꙋха́етъ ра́ка моще́й твои́хъ, и҆ и҆злива́етъ при́снѡ, всебл҃же́нне, ꙗ҆́коже и҆сто́чникъ чи́стъ и҆ бл҃гово́нный, є҆ле́й бжⷭ҇твенный: и҆́мже ѿгонѧ́ютсѧ недꙋ́зи ѿ вѣ́рныхъ, и҆ здра́вїе тре́бꙋющымъ да́рꙋетсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆свѧтѝ дꙋ́шꙋ мою̀, дв҃о, ст҃о́е ро́ждшаѧ сло́во, вои́стиннꙋ во ст҃ы́хъ ꙗ҆́кѡ пречи́стѡ почива́ющаго, є҆ди́наго бг҃а на́шего, и҆ да́рꙋй мѝ, ꙗ҆́кѡ ми́лостива, ᲂу҆миле́нїѧ тꙋ́чꙋ, всенепоро́чнаѧ. (с. 332)

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Ꙗ҆́коже свѣти́льника превели́ка цр҃ковь и҆́мать, всебл҃же́нне, тебѐ па́че со́лнца сїѧ́юща, ю҆́же твои́ми моли́твами сохранѝ, бл҃же́нне, непобѣди́мꙋ и҆ непоколеби́мꙋ ѿ є҆́реси всѧ́кїѧ, и҆ нескве́рнꙋ, ꙗ҆́кѡ приснопа́мѧтный.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Чинѡ́мъ бжⷭ҇твєннымъ безплѡ́тнымъ съ пло́тїю подо́бѧсѧ, бг҃омꙋ́дре, слꙋжи́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ непреста́ннѡ воспѣва́ѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Оу҆́ши глꙋхі̑ѧ, всебл҃же́нне, моли́твами твои́ми ѿве́рзлъ є҆сѝ бжⷭ҇твенными, и҆ хромы̑мъ ꙗ҆́вственнѡ пода́лъ благотече́нїе, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, вопїѧ̀, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ма́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ влⷣки неѡпале́нъ пре́былъ є҆сѝ, вше́дъ посредѝ ѻ҆гнѧ̀: неприча́стный же сегѡ̀, сꙋдо́мъ пра́веднымъ ѡ҆палѧ́етсѧ и҆лїодѡ́ръ, моли́твою твое́ю.

Бг҃оро́диченъ:

Твоегѡ̀ чре́ва не ѡ҆палѝ бжⷭ҇тва̀ ѻ҆́гнь, дв҃о мт҃и, воплоща́етсѧ и҆зъ тебє̀, концы̀ ѡ҆роша́ѧ бжⷭ҇твенными свѣ́тлостьми: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ пое́мъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене бл҃года́тїю твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

И҆злїѧ́сѧ бл҃года́ть, ѻ҆́ч҃е, во ᲂу҆стна́хъ твои́хъ, сщ҃еннотаи́нниче, сегѡ̀ ра́ди тѧ̀, львѐ, бг҃ъ пома́за ст҃и́телѧ, лю́демъ вопїю́щымъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Цр҃ю̀, всебл҃же́нне, превѣ́чнꙋющемꙋ бл҃гоꙋгоди́лъ є҆сѝ, земно́мꙋ, львѐ, царю̀ предста́лъ є҆сѝ, ᲂу҆́глїе носѧ̀, и҆ сегѡ̀, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆жаса́ѧ мы́сль чꙋдодѣ́йствы ѕѣлѡ̀ пресла́вными.

Ꙗ҆́кѡ ма́слина, ѻ҆́ч҃е, насажде́на бы́въ плодови́та въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, пло́дъ приноша́еши по кончи́нѣ, ѿ бжⷭ҇твеннагѡ (с. 333) тѣ́ла твоегѡ̀ є҆ле́й бжⷭ҇твенный, вѣ́рныхъ всѧ́къ недꙋ́гъ ѡ҆гонѧ́ѧ всегда̀, къ тебѣ̀ съ любо́вїю, мꙋ́дре, притека́ющихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Хотѣ́нїемъ всѧ̑ соверша́ѧй, всенепоро́чнаѧ бл҃гослове́ннаѧ, восхотѣ́въ во чре́во твоѐ всели́сѧ, и҆ пло́тїю ꙗ҆ви́сѧ, и҆ ѡ҆божи́ мѧ, и҆стлѣ́вша пре́жде льсти́вагѡ ѕлы́мъ совѣ́томъ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Да тѧ̀ бжⷭ҇твенными гла́сы блажи́мъ преподо́бнѡ пожи́вша, и҆ на нб҃са̀ возше́дша и҆ ра́дꙋющасѧ: ѿ страсте́й и҆ скорбе́й на́съ моли́твами твои́ми спаса́й и҆ ѿ ѡ҆бстоѧ́нїй, ст҃и́телю и҆ па́стырю досточꙋ́дне.

Ꙗ҆́кѡ розга̀ вїногра́да и҆́стиннагѡ бы́въ, ѻ҆́ч҃е, прозѧ́блъ є҆сѝ добродѣ́тельны гре́зны, чꙋде́съ сла́дость и҆ска́пающыѧ: ѿ ни́хже пїю́ще вѣ́рнѡ, здра́вїе прїе́млютъ и҆ ра́дость хва́лѧщїи тѧ̀ при́снѡ, львѐ всемꙋ́дре.

Тѣ́ло твоѐ бы́сть хра́мъ ст҃а́гѡ и҆ чⷭ҇тна́гѡ, ѻ҆́ч҃е, дх҃а, и҆ ны́нѣ лежи́тъ внꙋ́трь бжⷭ҇твеннагѡ хра́ма, є҆го́же созда́лъ є҆сѝ въ сла́вꙋ, львѐ, и҆ че́сть лꙋкі́и мч҃ницы, чꙋде́съ и҆сточа́ѧ на́мъ рѣ́ки, благоче́стнѡ тѧ̀ почита́ющымъ.

Ꙗ҆́коже со́лнце свѣтоза́рнѡ, добродѣ́тельными свѣща́ми концы̀ ѡ҆зарѧ́ѧ при́снѡ, и҆ ны́нѣ къ свѣ́тꙋ преминꙋ́лъ є҆сѝ незаходи́момꙋ. Тѣ́мже свѣтоно́снꙋю твою̀ па́мѧть пра́зднꙋющыѧ, львѐ пребога́те, ѡ҆мраче́нїй вселю́тыхъ и҆зба́ви.

Бг҃оро́диченъ:

Страшꙋ́сѧ твоегѡ̀, є҆ди́не цр҃ю̀, втора́гѡ прише́ствїѧ, и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ, безмѣ́рнѡ согрѣши́въ тебѣ̀, и҆ по ра́зꙋмѣ не ᲂу҆тве́рждсѧ: но ꙗ҆́кѡ сы́й бл҃гъ, ѡ҆братѝ и҆ спаси́ мѧ ро́ждшїѧ тѧ̀ бл҃гопрїѧ́тными, і҆и҃се, моли́твами.

Комментарии для сайта Cackle