Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃в-й де́нь. Ѡ҆брѣ́тенїе моще́й ст҃ы́хъ мꙋ́чєникъ, и҆̀же во є҆ѵге́нїи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Многоѻбра́зными ви́ды мꙋче́нїй, ꙳ совле́кшесѧ ᲂу҆мерщвле́нїѧ ри́зъ, ꙳ мч҃ницы сла́внїи, ꙳ въ нетлѣ́нїѧ бжⷭ҇твеннꙋю ри́зꙋ ѡ҆блеко́стесѧ: ꙳ и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ живетѐ, ꙳ бж҃е́ственномꙋ прⷭ҇то́лꙋ ꙳ всегда̀ предстоѧ́ще, пресвѣ́тли бг҃облаже́ннїи. ꙳ тѣ́мже вѣ́рою ꙳ всесвѣ́тлꙋю па́мѧть ва́шꙋ пра́зднꙋемъ, ꙳ и҆ моще́й ра́кꙋ свѧще́ннѡ ѡ҆блобыза́емъ.

Ѿ не́мощи человѣ́кѡмъ, ꙳ си́лою бжⷭ҇твенною, ꙳ и҆сцѣле́нїе подава́етсѧ пристꙋпа́ющымъ: ꙳ пе́рсть ма́ла тѣле́снаѧ страстоте́рпцєвъ, ꙳ и҆сто́чникъ чꙋде́съ и҆сточа́етъ бл҃года́тїю. ꙳ пристꙋ́пимъ, человѣ́цы, ꙳ и҆ почерпе́мъ здра́вїе дꙋшѝ, ꙳ здра́вїе тѣлесѐ, ꙳ взыва́юще благода̑рныѧ гла́сы, и҆ глаго́люще: ꙳ сп҃се мі́ра, ꙳ є҆гѡ́же ра́ди пострада́ша ꙳ честні́и страстоте́рпцы терпѣли́вѣйше, ꙳ тѣ́хъ моли́твами всѧ́кагѡ вре́да и҆змѝ на́съ.

И҆́же на лѣ̑та мнѡ́га сокрове́ни, ꙳ добропобѣ́днїи мꙋ́чєницы, ꙳ ны́нѣ ꙗ҆ви́шасѧ, ꙳ ꙗ҆́коже бога́тство многоцѣ́нно, ꙳ ца́рскїй гра́дъ ѡ҆богаща́юще всѣ́хъ градѡ́въ, ꙳ рꙋка́ми носи́ми а҆рхїере́а мꙋ́драгѡ, ꙳ и҆ въ це́рковь приноси́ми че́стнѣ бжⷭ҇твеннꙋю ꙳, и҆ просѧ́щымъ раздава́еми ꙳ на всѧ́ко здра́вїе, въ по́льзꙋ, ꙳ въ просвѣще́нїе, въ застꙋпле́нїе ꙳ ва́съ прїе́млющихъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ вѣ̑рныѧ бж҃їи ᲂу҆го́дники.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: то́йже:

И҆́же бл҃гоче́стнѡ ꙳ покланѧ́ющыѧсѧ твоемꙋ̀ ржⷭ҇твꙋ̀, ꙳ ѿ (с. 346) всѧ́кагѡ спаса́й навѣ́та вра́жїѧ, ꙳ бг҃ороди́тельнице всенепоро́чнаѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ предста́тельница всегѡ̀ ро́да на́шегѡ сꙋ́щи: ꙳ тѧ́ бо ны́нѣ по́мощь всѝ стѧжа́хомъ, ꙳ прибѣ́жище же и҆ ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ и҆ хода́таицꙋ ко влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ и҆ гдⷭ҇ꙋ. ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ дарова́ти ми́ръ мі́рꙋ, мо́лимсѧ, ꙳ и҆ грѣхѡ́въ разрѣше́нїе ꙳ притека́ющымъ въ кро́въ тво́й.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Не рыда́й менє̀, мт҃и, ꙳ зрѧ́щи на дре́вѣ повѣ́шена, ꙳ твоего̀ сн҃а и҆ бг҃а ꙳, на вода́хъ повѣ́сившаго зе́млю неѡдержи́мѡ ꙳ и҆ всю̀ тва́рь созда́вшаго: ꙳ и҆́бо воскре́снꙋ и҆ просла́влюсѧ, ꙳ и҆ а҆́дѡва ца̑рствїѧ сокрꙋшꙋ̀ крѣ́постїю, ꙳ и҆ погꙋблю̀ тогѡ̀ си́лꙋ, ꙳ и҆ свѧ̑занныѧ и҆зба́влю ꙳ ѿ ѕлодѣ́йства є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, ꙳ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ моемꙋ̀ приведꙋ̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мч҃ницы твоѝ, гдⷭ҇и, во страда́нїихъ свои́хъ вѣнцы̀ прїѧ́ша нетлѣ̑нныѧ ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мꙋ́ще бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложи́ша, сокрꙋши́ша и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти. тѣ́хъ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Мч҃ническими ᲂу҆кра́шени дарова́ньми, и҆ вели́комꙋ свѣ́тꙋ всесвѣ́тли любо́вїю предстоѧ́ще мч҃ницы, ѻ҆́блаки дꙋ́шъ на́шихъ и҆ страсте́й зи́мꙋ разори́те, бл҃года́тїю всеси́льнагѡ бг҃а на́шегѡ.

Возложи́всѧ мꙋ́ченическїй собо́ръ всеви́дцꙋ бг҃ꙋ, и҆ тогѡ̀ любо́вїю дꙋ́шы привѧза́вше, разрѣши́ша сою́зъ ѕло́бы, и҆ разрѣше́нїе грѣхѡ́въ подава́ютъ, вѣ́рою тѣ́хъ блажа́щымъ. (с. 347)

Ѻ҆гне́мъ бжⷭ҇твеннымъ страстоте́рпцы мч҃ницы распалѧ́еми, и҆ мы́сленною си́лою дꙋ́шы вжили́вше, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́глїе ꙗ҆ви́стесѧ, попалѧ́юще ве́щь многобо́жїѧ, и҆ просвѣща́юще сїѧ́нїемъ бл҃гоче́стїѧ концы̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ и҆зба́ви мѧ̀, дв҃о мт҃и, врагѡ́въ, ꙗ҆́же бг҃а сло́ва ви́димаго ро́ждши, неви́дима сꙋ́ща: и҆ страсте́й мои́хъ бꙋ́рю твое́ю тишино́ю ѿженѝ, є҆ди́на человѣ́кѡвъ и҆справле́нїе.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Разже́гшесѧ любо́вїю бжⷭ҇твенною мч҃ницы, ѻ҆́гнь безбо́жїѧ крове́й стрꙋѧ́ми ᲂу҆гаси́сте: и҆ возсїѧ́вше свѣтови́днѡ ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды, всю̀ подсо́лнечнꙋю ᲂу҆ѧсни́сте.

Блиста́ютъ мꙋ́ченикѡвъ свѣтоза̑рныѧ мо́щы, свѣ́тъ и҆сцѣле́нїй вѣ́рою къ си̑мъ притека́ющымъ: бл҃года́ть бо почерпо́ша ѿ и҆сто́чникѡвъ сп҃совыхъ, тогѡ̀ во́льнѣй стрⷭ҇ти поревнова́вше.

Вѣ́ры столпѝ, хрⷭ҇тѡ́ва закла̑нїѧ, во вре́мѧ ᲂу҆́бѡ мно́го въ вода́хъ кры́еми ны́нѣ ꙗ҆ви́шасѧ: а҆рхїере́йскими рꙋка́ми бл҃гоче́стнѡ и҆ преподо́бнѡ преноша́еми бы́ша.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на ро́ждшаѧ всѧ́ческихъ гдⷭ҇а: ра́дꙋйсѧ, ра́дость человѣ́кѡмъ и҆схода́таивши: ра́дꙋйсѧ, присѣ́ннаѧ и҆ несѣко́маѧ горо̀, вѣ̑рнымъ ᲂу҆твержде́нїе: ра́дꙋйсѧ, всенепоро́чнаѧ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ѿ землѝ возсїѧ́вше ꙗ҆́кѡ свѣти̑ла пра́вды, нече́стїѧ всю̀ ѿрази́сте мглꙋ̀: и҆ вѣ́рныхъ просвѣща́ете, мч҃ницы бжⷭ҇твеннїи, трⷪ҇цы побѡ́рницы. (с. 348)

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Ле́сть вра́жїю ꙗ҆́вственнѡ низложи́вше, на лѣ̑та мнѡ́га зави́стнѣ сокрове́ннїи, на́мъ ꙗ҆ви́стесѧ, всеприснопа́мѧтнїи мч҃ницы, врачꙋ́юще дꙋ́шъ на́шихъ стра̑сти, и҆ и҆сцѣлѧ́юще тѣлє́сныѧ болѣ̑зни, во сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆пра́ви, чⷭ҇таѧ, ѻ҆каѧ́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, и҆ ᲂу҆ще́дри ю҆̀, ѿ мно́жества прегрѣше́нїй во глꙋбинꙋ̀ попо́лзшꙋюсѧ поги́бели, всенепоро́чнаѧ, и҆ въ ча́съ мѧ̀ стра́шный сме́рти ты̀ и҆схи́ти ѡ҆глаго́лꙋющихъ де́мѡнѡвъ, и҆ всѧ́кїѧ мꙋ́ки.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Зрѧ́щи тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, всенепоро́чнаѧ мт҃и, ме́ртва на крⷭ҇тѣ̀ просте́рта, вопїѧ́ше: сн҃е мо́й, собезнача́льне ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, что̀ неизрече́нное твоѐ сїѐ смотре́нїе, и҆́мже спа́слъ є҆сѝ пречⷭ҇тыхъ рꙋ́къ твои́хъ, ще́дре, созда́нїе;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̑ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ, тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Твоѐ заколе́нїе и҆ во́льнꙋю сме́рть, жизнода́вче, собо́ръ возжелѣ̀ страда́лєцъ, и҆ многови̑дныѧ болѣ̑зни претерпѣ́въ, въ неболѣ́зненное пре́йде и҆ бжⷭ҇твенное весе́лїе, пѣснопоѧ̀ бл҃года́рственнѡ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Крⷭ҇та̀ ѡ҆гражда́еми бронѧ́ми, и҆ любо́вїю бжⷭ҇твенною ᲂу҆твержда́еми, ѻ҆рꙋ́жїе низложи́ша врагѡ́въ, и҆ ѡ҆полчє́нїѧ си́хъ вѣ́рою потреби́ша мч҃ницы бжⷭ҇твеннїи, пою́ще ᲂу҆се́рднѡ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Добро́тами добродѣ́телей просвѣща́еми, ѿ крове́й багрѧни́цею ᲂу҆краси́стесѧ ѡ҆червле́ною, мч҃ницы: ꙗ҆́коже ски́птръ крⷭ҇та̀ побѣ́дꙋ носѧ́ще, со хрⷭ҇то́мъ црⷭ҇твовати сподо́бистесѧ вои́стиннꙋ, бл҃жє́нныѧ надє́жды прїѧ́ша. (с. 349)

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃и бж҃їѧ бл҃гослове́ннаѧ, всенепоро́чнаѧ, страда́лєцъ бжⷭ҇твенное ᲂу҆добре́нїе, ѡ҆небеси́вшаѧ на́ше є҆стество̀, ѿри́нꙋвшеесѧ совѣ́томъ ѕмїи́нымъ, спаси́ мѧ ѿ всѧ́кихъ житїѧ̀ собла̑знъ, и҆ ᲂу҆лꙋчи́ти спасе́нїе сподо́би.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Ст҃ы́хъ твои́хъ, сп҃се, вре́мѧ дово́льно сокровє́нныѧ кѡ́сти сохрани́въ, ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ ны́нѣ, ꙗ҆́кѡ бл҃говоли́лъ є҆сѝ, лю́демъ твои̑мъ, сло́ве, на ѡ҆свѧще́нїе и҆ спасе́нїе и҆ въ стꙋ́дъ врагѡ́мъ хꙋ́лѧщымъ тѧ̀.

Стꙋ́день пре́лести, теплото́ю вѣ́ры разори́сте, сла́внїи, мно́гихъ мꙋ́къ преше́дше многоплетє́нныѧ сѣ̑ти: къ вы́шнемꙋ гра́дꙋ вперѧ́еми любо́вїю, почи́ли є҆стѐ, сла́вою и҆сполнѧ́еми.

Терпѣ́нїемъ ра́нъ всѧ́кѡ низло́жше вра́жїе шата́нїе, тве́рдїи ѻ҆рꙋ́жницы, и҆ терза́еми и҆ повѣ́шаеми, и҆ ѻ҆гню̀ веще́ственномꙋ приѡбщи́вшесѧ, всѧ́кꙋ ве́щь безбо́жїѧ запали́сте бл҃года́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Превы́шши была̀ є҆сѝ вы́шнихъ си́лъ, бг҃ора́дованнаѧ, заче́нши сло́во, всѧ̑ сло́вомъ сотво́ршаго, и҆ ро́ждши сего̀, ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ рожде́нна, нетлѣ́ннѡ пречⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Ꙗ҆́коже крі́нъ въ мы́сленныхъ ᲂу҆до́лїихъ процвѣ́тше, бжⷭ҇твенныѧ вонѝ всѧ̑ наполнѧ́ете, всехва́льнїи: и҆ ѿ дꙋ́шъ ѿгонѧ́ете смра́дъ всѧ́къ, страстоте́рпцы досточꙋ́днїи.

Ссѣка́еми на ᲂу҆́ды, и҆ многоѻбра́знѡ мꙋ́чими, терпѣ́нїѧ (с. 350) и҆́стиннагѡ мече́мъ ссѣко́ша врагѝ невѣ́дꙋщыѧ тѧ̀, до́блїи, сло́ве, страстоте́рпцы твоѝ воспѣва́юще тѧ̀.

Стрꙋ́пы мч҃ничестїи дꙋ́шъ и҆сцѣлѧ́ютъ ꙗ҆́звы: си́ми бо врага̀ крѣ́пкѡ ᲂу҆ѧзви́вше, врачева́нїе безме́здно те́плѣ просѧ́щымъ, бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ бы́ша.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ бг҃ъ смє́ртнымъ, плотски́мъ ꙗ҆ви́сѧ прїѧ́тїемъ, бога́тъ сы́й, мою̀ нищетꙋ̀, всенепоро́чнаѧ, и҆зъ тебє̀ взѧ́тъ, безсме́ртїѧ вхо́ды мѝ да́рꙋѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Крѣ́пцыи вѣ́ры столпѝ, добропобѣ́днїи мч҃ницы, за хрⷭ҇та̀ под̾е́мше разли̑чныѧ мꙋ̑ки, и҆ на лѣ̑та мнѡ́га сокрове́ни бы́сте: и҆ ны́нѣ ꙗ҆ви́стесѧ, ꙗ҆́кѡ многоцѣ́нное бога́тство, и҆ въ це́рковь бж҃їю че́стнѡ носи́ми а҆рхїере́а бж҃їѧ дла́ньми, просѧ́щымъ раздава́ете є҆́же на по́льзꙋ. тѣ́мъ моли́тесѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Вѣ́доми сотво́ршемꙋ, мꙋче́нїемъ дре́вле бы́вше безъ вѣ́сти сокрове́ни, на́мъ ны́нѣ позна́ни бы́сте пѣснопою́щымъ, всехва́льнїи мч҃ницы: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Почерпи́те, человѣ́цы, ѿ и҆сто́чника точа́щагѡ во́дꙋ спаси́тельнꙋю, ѿ пото́кѡвъ невеще́ственныхъ, моще́й ра́ди мч҃никъ дне́сь, и҆ пѣснопо́йте сїѧ̑ просла́вльшемꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Свѣ́та жили́ща ꙗ҆ви́вшесѧ, мꙋ́къ ра́ди мно́гихъ, въ сокрове́нїи мра́чнѣмъ лѣ̑та мнѡ́га сокрыва́еми, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ незаходи́мыхъ свѣти́льницы возсїѧ́ша страда́льцы твоѝ, хрⷭ҇тѐ, просвѣща́юще на́съ. (с. 351)

Бг҃оро́диченъ:

Прⷪ҇ро́цы провозвѣсти́ша глꙋбинꙋ̀, дв҃о, та́инства твоегѡ̀, ѿ чⷭ҇тыхъ бо крове́й бг҃а, ѻ҆трокови́це, чревоноси́ла є҆сѝ, и҆ въ сꙋщества́хъ двою̀ породила̀ є҆сѝ, на спасе́нїе на́ше и҆ и҆збавле́нїе.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже вїногра́да ло́зїе невеще́ственнагѡ сꙋ́ще, гро́здїе на́мъ бг҃оразꙋ́мїѧ процвѣто́ша, и҆ вїно̀ и҆сточи́ша безсме́ртїѧ всѣ̑мъ ꙗ҆́вѣ, пїѧ́нства дꙋше́внагѡ ѿража́юще вре́дъ, мꙋ́чєницы вопїю́ще: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Течє́нїи кро́вными рѣ́ки и҆зсꙋши́ша і҆дѡлонеи́стовства, и҆ разжже́нїе ᲂу҆гаси́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ страда́льцы сла́вою хрⷭ҇то́вою: всѧ́ко же вѣ́рнѡ вопїю́щее се́рдце напои́ша бога́тнѡ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ст҃и́телей пред̾избра́нный свѧщенноподви́женъ, пренесе́нїе свѧще́нное сотворѝ ва́ше, всебл҃же́ннїи, и҆ лѣ́тнѡ сїѐ почита́етъ, поѧ̀ со всѣ́мъ свѧще́ннымъ сосло́вїемъ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆свѧ́щшисѧ дх҃омъ, бцⷣе всенепоро́чнаѧ, во ст҃ы́хъ почива́ющаго родила̀ є҆сѝ ст҃а́го, и҆ бл҃годѣ́телѧ є҆ди́наго бг҃а, всѧ̑ вопїю́щыѧ ѡ҆свѧща́юща вѣ́рою: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ (с. 352) ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее нб҃съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Дрꙋ́гъ дрꙋ́га порѣва́юще къ жи́зни, и҆ дерза́ти са́ми себѣ̀ повелѣва́юще ра̑ны претерпѣ́ти, вопїю́ще страда́льцы: сѐ вре́мѧ бл҃гопрїѧ́тно, ста́немъ и҆ побѣди́мъ врага̀. хрⷭ҇то́съ бо подвигополо́жникъ простира́етъ вѣнцы̀, и҆́же на́съ ра́ди страда́ти и҆зво́ливый.

Возвы́силсѧ є҆сѝ на дре́во, сло́ве бж҃їй, и҆ мч҃никѡвъ стада̀ привле́клъ є҆сѝ къ себѣ̀, стрⷭ҇ть воѡбрази́вшихъ и҆ заколе́нїе, є҆́же во́лею, влⷣко, прїѧ́лъ є҆сѝ за милосе́рдїе на́съ ра́ди. Тѣ́мже тѧ̀ до́блїи возлюби́вше страда́льцы, ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча́та закала́ютсѧ.

Со хрⷭ҇то́мъ црⷭ҇твовати всегда̀ страда́льцы всехва́льнїи мч҃ницы, ра́достнѡ сподо́бльшесѧ на нб҃сѣ́хъ, странѣ̀ побѣди́тєльнаѧ, и҆ всѣ̑мъ дꙋше́вное и҆спроси́те спасе́нїе, вѣ́рою восхвалѧ́ющымъ вы̀ дне́сь.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́блаче сл҃нца мы́сленнагѡ, дꙋшѝ моеѧ̀ ѻ҆́блаки разженѝ: две́ре бж҃їѧ, ѿве́рзи мнѣ̀ двє́ри, молю́ тѧ, пра́вды, влⷣчце: и҆ ко вхо́дѡмъ благи̑мъ введѝ, дв҃о, ѿ пꙋте́й многоѻбра́зныхъ лꙋка́вагѡ и҆збавлѧ́ющи мѧ̀.

Комментарии для сайта Cackle