Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃є-й де́нь. И҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ тара́сїа, а҆рхїепⷭ҇копа кѡнстанті́нѧ гра́да.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Прїиди́те, и҆̀же бжⷭ҇твенныхъ рачи́телїе, и҆ дꙋхо́вныхъ почита́телїе, дне́сь трапе́зꙋ и҆мꙋ́щꙋю ᲂу҆́зримъ воздержа́нїѧ сла́дость, є҆ѧ́же бжⷭ҇твенный ᲂу҆гото́ва на́мъ пита́тель, дꙋ́хомъ тара́сїй, невеще́ственными добродѣ́тельми всѝ несомнѣ́ннѡ вопїю́ще: молѝ, мо́лимсѧ, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆брѧ́щемъ согрѣше́нїй проще́нїе.

Вѣ́рꙋ вселе́ннѣй, верхо́вный ѻ҆́ч҃е, вои́стиннꙋ ꙗ҆влѧ́ѧ, мꙋ́дре, начерта́лъ є҆сѝ, скве́рнꙋ ѿтрѧса́ѧ є҆реті́ческꙋю, и҆ добро́тꙋ водрꙋзи́лъ є҆сѝ церко́внꙋю, ᲂу҆че́нїємъ послѣ́дꙋѧ а҆пⷭ҇лъ хрⷭ҇то́выхъ. тѣ́мже съ ни́ми тебѣ̀ вопїе́мъ всѝ: достохва́льне ѻ҆́ч҃е, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Всего̀ воспрїѧ́лъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀, и҆ блаже́нство ми́лости, є҆́же къ ни́щымъ любо́вь, си̑мъ бо ми́лость бога́тнѡ и҆злїѧ́въ, ми́лость полꙋчи́лъ є҆сѝ ѡ҆бѣтова́нїѧ: ми́лость бо на сꙋдѣ̀ хвали́тисѧ вопїе́тъ. тѣ́мже къ жи́зни ѿше́лъ є҆сѝ, молѝ, мо́лимсѧ, ꙗ҆́кѡ да согрѣше́нїй ѡ҆брѧ́щемъ проще́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на невмѣсти́маго бг҃а нетѣсномѣ́стнѡ во чре́вѣ носи́ла є҆сѝ, чл҃вѣ́ка бы́вша за бла́гость, прест҃а́ѧ бг҃оневѣ́сто. тѣ́мже молю̀ тѧ̀: ᲂу҆тѣснѧ́ющихъ мѧ̀ страсте́й и҆змѣнѝ, ꙗ҆́кѡ да тѣ́снꙋю и҆ пра́вꙋю стезю̀ ше́ствовавъ, дости́гнꙋ ꙗ҆́же къ жи́зни, дв҃о, водѧ́щꙋю. (с. 389)

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Гро́здъ всезрѣ́лый, чⷭ҇таѧ, є҆го́же невоздѣ́ланнѡ во ᲂу҆тро́бѣ носи́ла є҆сѝ, на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ сего̀ повѣ́шена, рыда́ющи восклица́ла є҆сѝ, и҆ взыва́ла є҆сѝ: ча́до, сла́дость и҆ска́пай, є҆́юже ѿи́метсѧ пїѧ́нство всѧ́кое страсте́й, бл҃годѣ́телю, менє̀ ра́ди тебѐ ро́ждшїѧ, свои́мъ бл҃гоꙋтро́бїемъ ᲂу҆молѧ́емь.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Пра́вило вѣ́ры, и҆ ѻ҆́бразъ кро́тости, воздержа́нїѧ ᲂу҆чи́телѧ, ꙗ҆ви́ тѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́же веще́й и҆́стина: сегѡ̀ ра́ди стѧжа́лъ є҆сѝ смире́нїемъ высѡ́каѧ, нището́ю бога̑таѧ, ѻ҆́ч҃е тара́сїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Наведе́нїѧ и҆ плѣне́нїѧ, и҆ рабо́ты грѣхо́вныѧ мѧ̀ и҆зба́ви, и҆ къ покаѧ́нїю наста́ви, ще́дре, наводѧ́ мѧ ско́рѡ къ любвѝ твое́й.

Стрꙋи̑ жи́зни и҆мѣ́ѧ, мꙋ́дре, се́рдце твоѐ, цр҃кве бы́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ рѣка̀ бж҃їѧ, напо́лнившисѧ ᲂу҆че́ньми, и҆ сеѧ̀ напоѧ́ѧ, ѻ҆́ч҃е, бразды̑.

Ма́стїю тво́й ве́рхъ честны́й, дх҃омъ бжⷭ҇твеннымъ пома́засѧ, тара́сїе, на брадꙋ̀ бога́тнѡ ꙗ҆́кѡ а҆арѡ́ню, сни́де на ѻ҆ме́ты твоѧ̑, ꙗ҆́кѡ роса̀ а҆ермѡ́нскаѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Сѐ вопїе́тъ и҆са́їа, дв҃о чⷭ҇таѧ: совѣ́та вели́кагѡ а҆́гг҃ла, во ᲂу҆тро́бѣ твое́й заче́нши, безъ сѣ́мене родила̀ є҆сѝ, и҆ дв҃а пребыва́еши по рождествѣ̀, чⷭ҇таѧ. (с. 390)

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твердѝ на́съ въ тебѣ̀, гдⷭ҇и, дре́вомъ ᲂу҆мерщве́й грѣ́хъ, и҆ стра́хъ твоѝ всадѝ въ сердца̀ на́съ пою́щихъ тѧ̀.

Всѣ̑мъ ᲂу҆тверже́нїе сердца́мъ бы́лъ є҆сѝ, хлѣ́бомъ слове́съ твои́хъ, ст҃и́телю: ᲂу҆маща́ѧ же ꙗ҆́кѡ є҆ле́емъ, весели́ши ꙗ҆́кѡ вїно́мъ сердца̀ на̑ша.

Теплото́ю ра́зꙋма и҆ ре́вностїю вѣ́ры, ѻ҆ц҃є́въ бы́лъ є҆сѝ верхо́вникъ, и҆ є҆реті́чєскаѧ противлє́нїѧ ꙗ҆́кѡ сꙋ̑щаѧ а҆́дѡва врата̀ разори́лъ є҆сѝ.

Воздѣ́въ къ бг҃ꙋ прпⷣбныѧ рꙋ́ки твоѧ̑, ми́ръ ста́дꙋ твоемꙋ̀ и҆спросѝ. тѣ́мже и҆ къ вы́шнемꙋ наслѣ́дїю возше́дъ почи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Стра́нно ржⷭ҇тво̀, стра́нно происхожде́нїе во ᲂу҆тро́бѣ ѡ҆бновлѧ́етсѧ дв҃ы, и҆ є҆стество̀ попо́лзшеесѧ въ тлѣ́нїе, ѿ ле́сти воздви́же.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Дѣ́лы просїѧ́лъ є҆сѝ бг҃оразꙋ́мїѧ, заре́ю ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ цр҃ковь, є҆́рєси ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ словесы̀ твои́ми, нищелю́бїе и҆ любо́вь и҆сточи́лъ є҆сѝ, а҆враа́мовꙋ страннопрїѧ́тїю подо́бѧсѧ, ѻ҆́ч҃е тара́сїе, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннаѧ ски́нїѧ была̀ є҆сѝ сло́ва, є҆ди́на пречⷭ҇таѧ мт҃и дв҃о, чистото́ю а҆́гг҃лы превозше́дшаѧ, па́че всѣ́хъ менѐ пе́рсть бы́вша, ѡ҆скверне́на плотски́ми прегрѣше́ньми, ѡ҆чи́сти моли́твъ твои́хъ бжⷭ҇твенными вода́ми, подаю́щи, чⷭ҇таѧ, ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃а мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена, и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, мт҃рски подо́бнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ, ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка; (с. 391)

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Пою́ тѧ, слꙋ́хомъ бо, гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́шахъ, и҆ ᲂу҆жасо́хсѧ, до менє́ бо и҆́деши, менѐ и҆щѧ̀ заблꙋ́ждшаго. тѣ́мъ мно́гое твоѐ снизхожде́нїе, є҆́же на мѧ̀, прославлѧ́ю, многоми́лостиве.

По́томъ благоче́стїѧ всѣ́ѧлъ є҆сѝ бжⷭ҇твенное сло́во цр҃кви, и҆ пожа́лъ є҆сѝ кла́съ, тара́сїе, правосла́вїѧ: на землѝ кро́ткихъ всели́лсѧ є҆сѝ, и҆ съ ни́ми ра́дꙋешисѧ веселѧ́сѧ.

Є҆го́же речѐ и҆са́їа, преподо́бне, бжⷭ҇твенный стра́хъ во чре́вѣ прїѧ́лъ є҆сѝ дꙋ́хомъ, и҆ роди́лъ є҆сѝ цр҃кви, и҆́мже є҆ресе́й прозѧбє́нїѧ разбива́ютсѧ ѡ҆ ка́мень вѣ́ры.

И҆злїѧ́нїемъ сле́зъ, прпⷣбне, ѿмы́лъ є҆сѝ сквє́рны, и҆ ко и҆сто́чникꙋ дости́глъ є҆сѝ, въ не́мже неѡдожде́нное пи́во сла́дости присносꙋ́щныѧ пролива́емо, къ жела́нїємъ ты̀ приспѣ́лъ є҆сѝ кра̑йнимъ.

Бг҃оро́диченъ:

Безъ сѣ́мене заче́нсѧ, всенепоро́чнаѧ, бг҃ъ сло́во во ᲂу҆тро́бѣ твое́й, происхо́дитъ соѻбра́знѡ непрело́жнѡ къ человѣ́ческомꙋ ро́дꙋ: того̀ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ молѝ при́снѡ, ѿ бѣ́дъ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀, и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Си́лою слове́съ твои́хъ не́мощь нечести́выхъ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, и҆ сою́зомъ свѧза́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твенныѧ любвѐ ста́до твоѐ, и҆ наде́ждею, и҆ вѣ́рою сохранѧ́еши невреди́мо.

Ѿтрѧ́съ воздержа́нїемъ пи́щꙋ, пита́лъ є҆сѝ твою̀ дꙋ́шꙋ, хлѣ́бъ и҆мѣ́ѧ чи̑стыѧ моли̑твы: поꙋче́нїе же бжⷭ҇твенное, и҆ возносѧ́щее смире́нїе.

Ты̀ ри́зꙋ, мꙋ́дре, цр҃ко́внꙋю ѻ҆те́чески и҆стка́лъ є҆сѝ, въ ню́же хрⷭ҇то́съ честны́мъ ѻ҆́бразомъ ѡ҆дѣ́ѧвъ тѧ̀ вѣ́ры ра́ди: и҆ правосла́вїѧ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ ᲂу҆чє́нїѧ. (с. 392)

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ предста́тельницꙋ, чⷭ҇таѧ, и҆ наде́жди крѣ́пкое ѡ҆снова́нїе и҆ подпо́ръ, и҆ покро́въ, и҆ стѣ́нꙋ и҆́мамы всѝ, и҆ къ црⷭ҇твїю приводѧ́щїй мо́стъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Же́ртва и҆ заколе́нїе бы́въ, повинꙋ́лъ є҆сѝ себѐ бг҃ꙋ вѣ́рою, и҆ соблюда́еши безкро́вныѧ слꙋ́жбы є҆гѡ̀ соверше́нїе.

Ны́нѣ въ невеще́ственнꙋю сла́вꙋ преше́дъ ѿ землѝ, веще́ственными страстьмѝ ѡ҆скве́рншꙋюсѧ, преподо́бне, дꙋ́шꙋ мою̀ прилѣ́жною моли́твою твое́ю и҆сцѣлѝ.

Ѡ҆строга́лъ є҆сѝ дебельство̀ писа́нїѧ ра́зꙋма глꙋбо́кимъ и҆стонче́нїемъ, цр҃кви бы́лъ є҆сѝ скоропи́сца, тара́сїе, тро́сть.

Бг҃оро́диченъ:

Недоꙋмѣ́нїемъ покрыва́етсѧ ржⷭ҇тво̀ твоѐ, стра́нно бо, дв҃о, дои́ши пита́телѧ, и҆ млеко́мъ пита́еши невеще́ственнаго, и҆ на рꙋкꙋ̀ держи́ши зижди́телѧ.

Конда́къ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Правосла́вными догма́ты цр҃ковь ᲂу҆ѧсни́въ, и҆ хрⷭ҇то́вꙋ, блаже́нне, честнꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ почита́ти и҆ покланѧ́тисѧ всѣ́хъ наꙋчи́въ, ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ і҆кѡнобо́рцѡвъ безбо́жное велѣ́нїе. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: ѽ ѻ҆́ч҃е! ра́дꙋйсѧ, мꙋ́дре тара́сїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ, на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ, посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Премꙋ́дрости ча́ша ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, добродѣ́тельми и҆спо́лнена, и҆ созва́въ проповѣ́данїемъ высо́кагѡ житїѧ̀ твоегѡ̀, наслади́лъ є҆сѝ ста́до, бг҃омꙋ́дре, и҆ съ ни́мъ, ѻ҆́ч҃е, взыва́еши: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ѻ҆би́тєли та́мѡшнїѧ, и҆ наслаждє́нїѧ честна̑ѧ (с. 393) предвари́лъ є҆сѝ, и҆ ра́дꙋешисѧ съ бг҃омъ твои́мъ, и҆ весели́шисѧ ᲂу҆́бѡ. тѣ́мже тѧ̀ чтꙋ́ще, преблаже́нне, со дерзнове́нїемъ взыва́емъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Мꙋ́жествомъ ра́зꙋма препоѧ́санъ въ чре́сла, тара́сїе, и҆ житїе́мъ ѡ҆дѣ́ѧнъ вводѧ́щимъ въ вѣ́рꙋ, на трапе́зꙋ вы́шнѧгѡ цр҃ѧ̀ восте́клъ є҆сѝ, поѧ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Безъ ѻ҆тца̀ и҆зъ тебє̀, и҆́же безъ мт҃ре и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ прохо́дитъ, и҆ чистоты̀ твоеѧ̀ зна́мєнїѧ сохра́нь неврє́дна, показа̀ пречⷭ҇то ржⷭ҇тво̀ и҆ дѣ́вство нескве́рно: ѡ҆бновлѧ́етсѧ бо въ тебѣ̀ зако́на ржⷭ҇тво̀.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ ѻ҆́трочестѣй проѡбрази́лъ є҆сѝ и҆ногда̀ твою̀ мт҃рь, гдⷭ҇и, ѻ҆́бразъ же сїѧ̑ и҆зъ ѻ҆гнѧ̀ и҆з̾има́ше, неѡпа́льнѡ входѧ́щыѧ, ю҆́же пое́мъ ꙗ҆́вльшꙋюсѧ тобо́ю концє́мъ дне́сь, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ты̀ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́блакъ ᲂу҆́треннїй, и҆ ꙗ҆́кѡ ка́плѧ ка́плющаѧ, и҆ роса̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, благотворе́нїѧ бога́тство собра́лъ є҆сѝ на землѝ: а҆́лчꙋщихъ сердца̀ ᲂу҆ма́стилъ є҆сѝ, и҆ свѣ́тлꙋ вже́глъ є҆сѝ, мꙋ́дре, дꙋше́внꙋю свѣщꙋ̀.

Ст҃и́тельства ѻ҆де́ждею дѣ́лъ твои́хъ свѣ́томъ просвѣ́щсѧ, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ цѣломꙋ́дрїѧ клю́чь, воздержа́нїѧ пи́ща, и҆́стинныѧ моли́твы ᲂу҆чи́тель и҆ покаѧ́нїѧ пꙋ́ть, и҆ зако́нъ житїѧ̀.

Покаѧ́нїѧ вре́мѧ и҆ ѡ҆браще́нїѧ пло́дъ принесѝ, и҆ смоко́вницы непло́дныѧ посѣче́нїѧ преще́нїѧ, дꙋшѐ моѧ̀, клѧ́твы ᲂу҆бо́йсѧ: напита́й же хрⷭ҇та̀ добродѣ́телей благопло́дїемъ.

Бг҃оро́диченъ:

Не забꙋ́ди гла́са, предста́тельнице стра́шнаѧ, ра̑бъ твои́хъ, но ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀ моли́твами твои́ми, и҆ всѧ́кагѡ преще́нїѧ и҆схитѝ: преклонѧ́етъ бо бг҃а твоѧ̀ мт҃рнѧѧ моли́тва. (с. 394)

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѿ бг҃а, бг҃а сло́ва, неизрече́нною мꙋ́дростїю прише́дшаго ѡ҆бнови́ти а҆да́ма, ꙗ҆́дїю въ тлѣ́нїе па́дшаго лю́тѣ, ѿ ст҃ы́ѧ дв҃ы неизрече́ннѡ воплоти́вшагосѧ на́съ ра́ди, вѣ́рнїи, є҆диномꙋ́дреннѡ пѣ́сньми велича́емъ.

Оу҆вѧди́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, кова̑рствїѧ и҆ стрѣ́лы вра̑жїѧ ѻ҆гне́мъ воздержа́нїѧ, и҆ чистоты̀ ᲂу҆́гльми, пло́ти ве́щный гнѣ́въ попали́лъ є҆сѝ и҆́стиннѡ, ѻ҆́нагѡ свѣтозаре́нїѧ, тара́сїе, сподо́бивсѧ.

Съ патрїа́ршескими ли́ки водворѧ́ѧсѧ, пое́ши пѣ́снь а҆́гг҃льскꙋю съ ни́ми: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ ѻ҆ц҃ъ роди́тель, и҆ сн҃ъ рожде́йсѧ, и҆ дх҃ъ и҆сходѧ́й нераздѣ́льнѡ: трⷪ҇це ст҃а́ѧ, сла́ва тебѣ̀.

Ꙗ҆́кѡ вше́дшꙋ въ вы̑шнѧѧ съ па́ѵломъ, вопїе́мъ: преблаже́нне, бж҃їе блаже́нство, цр҃кви ᲂу҆твержде́нїе, во́инствꙋ побѣ́дꙋ, на́мъ же дарова́ти ѡ҆чище́нїе, чтꙋ́щымъ тѧ̀ любо́вїю, тара́сїе, помоли́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Вопло́щсѧ неизрече́ннѡ ѿ чи́стыхъ твои́хъ крове́й, ꙗ҆́кѡ сл҃нце ꙗ҆ви́сѧ на́мъ, пречⷭ҇таѧ мт҃и безневѣ́стнаѧ: вѣ̑къ всѣ́хъ и҆́же пе́рвѣе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́ленъ сн҃ъ, и҆ тмꙋ̀ ѿгна́въ, просвѣтѝ всѧ́чєскаѧ.

Комментарии для сайта Cackle