Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃и-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ и҆сповѣ́дника васі́лїа, спо́стника ст҃а́гѡ проко́пїа.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Блаже́нства сꙋ́щагѡ па́че ᲂу҆ма̀ жела́ѧ, ꙳ вмѣни́лъ є҆сѝ, чꙋ́дне, ꙳ пи́щꙋ, воздержа́нїе, ꙳ нищетꙋ̀, бога́тство, ꙳ нестѧжа́нїе, и҆мѣ́нїе ѻ҆би́льно, ꙳ и҆ благосла́вїе, смире́нїе. ꙳ тѣ́мже и҆ жела́нїе ꙳ є҆́же по ра́зꙋмꙋ полꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙳ въ ски́нїихъ водворѧ́ѧсѧ ст҃ы́хъ, васі́лїе.

Тече́нїе воздержа́нїѧ ꙳ непрело́жно соверши́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ (с. 408) вѣ́рꙋ соблю́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже и҆ вѣнце́мъ ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, пра́вды, ꙳ є҆го́же тебѣ̀ ᲂу҆гото́ва хрⷭ҇то́съ, ꙳ по достоѧ́нїю подава́ѧй возмє́здїѧ, ꙳ и҆ по́чєсти да́рꙋѧ, и҆ болѣ́зней возда̑нїѧ. ꙳ є҆го́же молѝ, бг҃одꙋхнове́нне, ꙳ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Всѧ́кое сладостра́стїе, ꙳ порабоща́ѧ тѣ́ло твоѐ, ꙳ ѿве́рглъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре, ꙳ ѡ҆горчева́ѧ чꙋ́вство воздержа́нїѧ болѣ́зньми, ꙳ и҆ жестокопребыва́ньми, ꙳ терпѣ́нїемъ же напа́стей, ꙳ и҆ пожда́нїемъ ѡ҆бстоѧ́нїй, ꙳ и҆́миже безконе́чное прїе́млеши наслажде́нїе, ꙳ и҆ сла́дость непрее́мнꙋю, ꙳ и҆ ра́дость неизглаго́ланнꙋю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Де́мѡнскими преклоне́на прило́ги, ꙳ и҆ въ ро́въ поги́бели вве́ржена, ꙳ ᲂу҆ще́дри, влⷣчце, ꙳ и҆ ᲂу҆тверди́ мѧ на ка́мени добродѣ́телей: ꙳ и҆ навѣ́ты вра̑жїѧ разори́вши, ꙳ сподо́би мѧ̀ твори́ти повелѣ̑нїѧ ꙳ твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ, ꙳ ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆лꙋчꙋ̀ ꙳ ѡ҆ставле́нїе въ де́нь сꙋда̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, подо́бенъ то́йже:

Распина́ема хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца ꙳ ви́дѧщи пречⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ рє́бра и҆скопова́єма копїе́мъ, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ что̀ сїѐ, сн҃е мо́й; ꙳ что́ ти безблагода́тнїи лю́дїе возда́ша, ꙳ за ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ дѡ́браѧ и҆̀мъ; ꙳ и҆ тщи́шисѧ безча́дствовати мѧ̀, вселюбе́знѣйшїй: ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, бл҃гоꙋтро́бне, ꙳ твоемꙋ̀ во́льномꙋ распѧ́тїю.

Тропа́рь, гла́съ а҃:

Пꙋсты́нный жи́тель и҆ въ тѣлесѝ а҆́гг҃лъ, чꙋдотво́рецъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бг҃оно́се ѻ҆́ч҃е на́шъ васі́лїе, посто́мъ, бдѣ́нїемъ, моли́твою нбⷭ҇наѧ дарова̑нїѧ прїи́мъ, и҆сцѣлѧ́еши недꙋ̑жныѧ, и҆ дꙋ́шы вѣ́рою притека́ющихъ тѝ. сла́ва да́вшемꙋ тѝ крѣ́пость, сла́ва вѣнча́вшемꙋ тѧ̀, сла́ва дѣ́йствꙋющемꙋ тобо́ю всѣ̑мъ и҆сцѣлє́нїѧ. (с. 409)

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Вѣ́ры ѡ҆снова́нїе тѧ̀ зна́ю, ѻ҆́ч҃е. Творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крⷭ҇тоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Восхожде́нїе на ка́мени положи́въ, ѻ҆́ч҃е, вѣ́ры, напа́стей не ᲂу҆боѧ́лсѧ є҆сѝ стремле́нїѧ: но непоколеби́мь пре́былъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ добродѣ́тели побо́рникъ, и҆ ꙗ҆́кѡ црⷭ҇твїѧ тезоимени́тъ.

Бл҃года́ть прест҃а́гѡ дх҃а тѧ̀ ᲂу҆крѣпи́вши, болѣ́знєнныѧ ра̑ны претерпѣ́ти ᲂу҆твердѝ, и҆ побѣдоно́сца показа̀ на мꙋчи́телѧ сꙋемꙋ́дреннаго.

Сострада́льца и҆ сво́ина мꙋ́дра, ѻ҆́ч҃е, полꙋчи́лъ є҆сѝ, добродѣ́тельми преспѣва́юща при́снѡ: съ ни́мже ра́дꙋѧсѧ, пребога́те, по́двигъ страда́нїѧ проше́лъ є҆сѝ мꙋче́нїемъ.

Бг҃оро́диченъ:

Предста́тельницꙋ и҆ спасе́нїѧ хода́таицꙋ, и҆ стѣ́нꙋ неѡбори́мꙋ, тѧ̀ предлага́ю моеѧ̀ жи́зни, бцⷣе всепѣ́таѧ, бг҃а ро́ждшꙋю, бл҃годѣ́телѧ всеѧ̀ тва́ри.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Напра́вилъ є҆сѝ ᲂу҆се́рднѡ твоѐ се́рдце къ бг҃ꙋ, прпⷣбне, по́стною благода́тїю, и҆ и҆сповѣ́данїемъ просїѧ́лъ є҆сѝ.

Во́инство воспрїи́мъ, и҆ всеѻрꙋ́жїе крⷭ҇та̀, побѣди́лъ є҆сѝ мы́сленнаго ѕмі́ѧ, и҆ чꙋ́вственнаго, ѻ҆́ч҃е, льва̀.

Соблю́дше благочести́вѣ є҆́же по ѻ҆́бразꙋ дꙋшѝ, преподо́бнїи, хрⷭ҇то́въ пречⷭ҇тый чтꙋ́ще ѻ҆́бразъ пострада́сте. (с. 410)

Бг҃оро́диченъ:

Бл҃гослови́сѧ тобо́ю пе́рваѧ клѧ́тва, и҆ тлѣ́нїемъ держи́мое є҆стество̀ на́ше, чⷭ҇таѧ, нетлѣ́нїе прїѧ́тъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Бога́тство тлѣ́нное и҆ сла́вꙋ текꙋ́щꙋю ѡ҆ста́вивъ, нбⷭ҇ное бога́тство воспрїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ сла́вꙋ, ѻ҆́ч҃е, вои́стиннꙋ блаже́нне, вѣ́чнꙋю. тѣ́мже бл҃жи́мъ ст҃о́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе, и҆ торжествꙋ́юще въ не́мъ вопїе́мъ тѝ: помина́й на́съ, къ бг҃ꙋ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе, васі́лїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Недомы́сленно и҆ непостижи́мо є҆́сть, влⷣчце бг҃ора́дованнаѧ, є҆́же содѣ́ланное ѡ҆ тебѣ̀ стра́шное бж҃їе та́инство: и҆́бо неѡбыме́ннаго заче́нши родила̀ є҆сѝ, пло́тїю ѡ҆бложе́нна ѿ пречⷭ҇тыхъ крове́й твои́хъ: є҆го́же всегда̀, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ сн҃а твоего̀ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнаѧ чⷭ҇таѧ и҆ мт҃и твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, ви́дѧщи тѧ̀ ме́ртва, ви́сѧща на крⷭ҇тѣ̀, мт҃рски пла́чꙋщи, глаго́лаше: что̀ тебѣ̀ воздадѐ є҆вре́йскїй беззако́нный собо́ръ и҆ неблагода́рный, и҆́же мно́гихъ и҆ вели́кихъ твои́хъ, сн҃е мо́й, дарѡ́въ наслади́выйсѧ; пою̀ твоѐ бжⷭ҇твенное снизхожде́нїе.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́кѡ красно̀ твоѐ, всеблаже́нне, терпѣ́нїе, въ ста́рости ю҆́ностнꙋю показꙋ́ѧ, преподо́бне, тве́рдость, въ не́йже взыва́лъ є҆сѝ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Соедине́нъ любо́вїю твоемꙋ̀ влⷣцѣ, и҆ тогѡ̀ по́мощїю ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, болѣ́зни не чꙋ́вствовалъ є҆сѝ плотскі́ѧ, взыва́ѧ же пѣ́лъ є҆сѝ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Црⷭ҇тва ꙗ҆́кѡ тезоимени́тъ нбⷭ҇нагѡ, и҆́же къ немꙋ̀ (с. 411) ведꙋ́щимъ пꙋте́мъ ше́ствовалъ є҆сѝ, спꙋ́тника ѡ҆брѣ́тъ проко́пїа, зовꙋ́ща: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнѡ родила̀ є҆сѝ, ѽ дв҃о! и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ дѣ́вствꙋющи па́ки: тѣ́мже немо́чными гла́сы, ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀, влⷣчце, вѣ́рою несꙋмнѣ́нною зове́мъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Ты̀, прпⷣбне, свѣ́тлѡ подвиза́лсѧ є҆сѝ, васі́лїе, льво́вꙋ ᲂу҆кори́въ неꙋкроти́мꙋю де́рзость, и҆ нра́въ неразꙋ́мный.

Равномо́щна ѡ҆брѣ́тъ проко́пїа въ трꙋдѣ́хъ, соверша́еши страда́нїе, преспѣ̑ѧнїи многоѻбра́зными, бж҃е́ственнѣ вѣнча́емь.

Ны́нѣ ви́диши мы́сленнѡ хрⷭ҇та̀, є҆гѡ́же возжела́лъ є҆сѝ, и҆ є҆гѡ́же и҆здале́ча ꙗ҆влє́нїѧ дѣ́йственнѡ ви́дѣлъ є҆сѝ, пребл҃же́нне свѧще́ннѣйше.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ ѻ҆рꙋ́жїе непобѣди́мое на врагѝ предлага́емъ, тѧ̀ ᲂу҆твержде́нїе и҆ наде́ждꙋ на́шегѡ спасе́нїѧ, бг҃оневѣ́сто, стѧжа́хомъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Раче́нїемъ црⷭ҇твїе вы́шнее воспрїе́мь, земна́гѡ царѧ̀ несмы́сленный нра́въ и҆ повелѣ̑нїѧ, и҆ за́пѡвѣди, бг҃оно́се, до́блественнѣ пренебре́глъ є҆сѝ.

Два́жды.

На́гъ ᲂу҆́бѡ сꙋ́щихъ на землѝ, мꙋ́дростнѣ подвиза́лсѧ є҆сѝ, ѡ҆дѣ́ѧнъ же бжⷭ҇твенною си́лою, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ вѣнцено́сецъ, ꙗ҆́кѡ побѣди́въ безбо́жныхъ мꙋчи́телей противле́нїе. (с. 412)

Бг҃оро́диченъ:

Сѐ ны́нѣ прⷪ҇ро́кѡвъ и҆сполнѧ́ютсѧ проповѣ̑данїѧ, тебѣ̀ дв҃ѣ ро́ждшей прⷪ҇ро́ки дре́вле проповѣ́даннаго, и҆ и҆сполнѧ́ющаго проречє́ннаѧ дх҃а бл҃года́тїю.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Съ высоты̀ прїи́мь бжⷭ҇твенное ѿкрове́нїе, и҆зше́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, ѿ среды̀ мо́лвъ: и҆ мона́шествовавъ преподо́бнѡ, чꙋде́съ прїѧ́лъ є҆сѝ дѣ́йство, и҆ недꙋ́ги и҆сцѣлѧ́ти бл҃года́тїю, васі́лїе всебл҃же́нне, свѧще́ннѣйшїй.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю бл҃гоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Оу҆крѣпле́нъ бжⷭ҇твенною си́лою, ѻ҆́ч҃е, ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ всѧ̑, чⷭ҇тна́гѡ ѻ҆́браза хрⷭ҇то́ва ѿмета́ющыѧсѧ ꙗ҆́кѡ пребезꙋ̑мны, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, вопїѧ̀, въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Два́жды.

Воздѣ́лана и҆ ѡ҆чище́на воздержа́нїемъ, ѻ҆́ч҃е, и҆ поще́нїемъ возсїѧ́вша терпѣли́внѡ, хрⷭ҇то́съ тѧ̀ прїѧ́тъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, зовꙋ́ща, въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ бцⷣꙋ и҆ цр҃и́цꙋ всеѧ̀ тва́ри всѝ, вѣ́рнїи, пое́мъ тѧ̀ чⷭ҇тꙋю, и҆ є҆́же ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ взыва́емъ: бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ: ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Тѣ́ло, бг҃оно́се, и҆ ᲂу҆́мъ во всепло́дїе хрⷭ҇тꙋ̀ прине́слъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ всесожже́нїе соверше́но ѻ҆гне́мъ свѣ́дѣнїѧ, и҆ (с. 413) пла́менемъ ра̑нъ всесожега́емь, и҆ зовы́й: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Погна́въ твоѧ̑ врагѝ, и҆ гони́мь, ѻ҆́ч҃е, низложи́лъ є҆сѝ, и҆ попра́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, безꙋ́мїе высокомꙋ́дреннагѡ, неꙋкроти̑мы ви́дѧ тебѐ мꙋ́чащыѧ, взыва́ѧ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ꙗ҆́коже нѣ́кїй хꙋдо́жникъ на́мъ ᲂу҆че́ньми и҆зрѧ́денъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, пребога́те: пе́рвѣе бо воздержа́нїе къ страда́нїємъ мꙋ́жественнѣйше предложи́лъ є҆сѝ, сострада́льца и҆мѣ́ѧ ᲂу҆ченика̀ проко́пїа, и҆ вопїю́ща: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Две́рь свѣтоно́снꙋ нбⷭ҇нꙋю тѧ̀ и҆менꙋ́емъ, є҆́юже про́йде бг҃ъ: и҆ воплоти́сѧ, пречⷭ҇таѧ, безпло́тный пе́рвѣе, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ сы́й є҆диносꙋ́щенъ, є҆мꙋ́же вопїе́мъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Всѧ́ко чꙋ́вство, ѻ҆́ч҃е, ны́нѣ превозше́дъ, ко влⷣцѣ ра́дꙋѧсѧ преше́лъ є҆сѝ любо́вїю, твои́хъ подвигѡ́въ бога́тство ѡ҆бра́въ, а҆́гг҃льскꙋю красотꙋ̀, и҆ раѧ̀ сла́дость непреста́ннꙋю.

Съ твои́мъ ᲂу҆ченико́мъ и҆ сострада́льцемъ воспрїе́млѧ, бг҃оно́се, блаже́нныхъ наде́ждꙋ и҆ вѣ́чнꙋющее весе́лїе, ва́ше торжество̀ творѧ́щихъ назира́йте.

Ѿ землѝ къ нбⷭ҇номꙋ наслажде́нїю, вѣнцено́сцы, преста́вльшесѧ, и҆дѣ́же ст҃ы́хъ собо́ри, и҆ а҆́гг҃лъ бжⷭ҇твєннаѧ вѡ́инства, ᲂу҆чени̑къ сосло́вїе, ва́шими моли́твами спаса́йте.

Бг҃оро́диченъ:

Расто́ргни плени̑цы прегрѣше́нїй, тѧ̀ пою́щихъ, бг҃ома́ти, ᲂу҆ста́ви стремлє́нїѧ напа́стей, грѣхо́внꙋю ᲂу҆ти́ши молвꙋ̀, бꙋ́рю сокрꙋшѝ бѣ́дъ, мт҃и дв҃о.

Комментарии для сайта Cackle