Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃ѳ-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ и҆сповѣ́дника кассїа́на ри́млѧнина.

Є҆гда̀ и҆́мать феѵрꙋа́рїй мѣ́сѧцъ дне́й к҃и, тогда̀ слꙋ́жба ст҃а́гѡ кассїа́на пое́тсѧ на повече́рїи.

А҆́ще же є҆́сть ві́сектъ, стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Мꙋ́дрѣ проразꙋмѣ́лъ є҆сѝ ꙳ текꙋ́щꙋю пре́лесть, ѻ҆́ч҃е пресла́вне: ꙳ и҆ сїю̀ тре́бꙋющымъ и҆мѣ́ти возбрани́лъ є҆сѝ, ꙳ ника́кѡ пребыва́ющꙋю, ꙳ по и҆схожде́нїи ѿсю́дꙋ ко гдⷭ҇ꙋ: ꙳ мимотекꙋ́щее сїѐ ꙳ и҆ вре́менное житїѐ, и҆ ᲂу҆строе́нїе. ꙳ Тѣ́мже и҆ къ лꙋ́чшей жи́зни преста́вилсѧ є҆сѝ ꙳, ꙗ҆́кѡ смотри́тель и҆ мꙋ́дръ, ꙳ житїе́мъ и҆ дѣ́ломъ, кассїа́не, ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆годи́въ.

Крⷭ҇тъ ѿ младе́нства взе́мъ, ꙳ и҆ стезе́ю, ѻ҆́ч҃е, жесто́кою ꙳ и҆ тѣ́сною ше́ствовалъ є҆сѝ спѣ́шнѡ, ꙳ и҆ честно́ю па́че, ꙳ повинꙋ́ѧсѧ, сла́вне, ꙳ велѣ́нїємъ призва́вшагѡ. ꙳ Тѣ́мже сꙋгꙋ́бо ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ ꙳ трꙋдѡ́въ воздаѧ́нїе, ꙳ и҆ досто́йнꙋ мздꙋ̀, ꙳ нбⷭ҇ное црⷭ҇твїе хрⷭ҇то́во, ꙳ и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми ликова́нїе ꙳ во свѣ́тѣ, кассїа́не. ꙳ съ ни́миже непреста́ннѡ молѝ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Чꙋдесѐ ве́щь ꙳ всѧ́кїѧ є҆́сть добродѣ́тели, бг҃омꙋ́дре, ꙳ съ не́юже и҆ въ пло́ти на землѝ пе́рвѣе, ꙳ смотрѧ́ѧ молчѧ̀, прпⷣбне, ꙳ и҆ глаго́лѧ по́слѣжде ꙳ и҆ словесы̀ и҆ вещмѝ, ꙳ смире́нъ и҆ кро́токъ неѕло́бивъ, ꙳ и҆ вельмѝ бл҃гогла́сникъ прⷪ҇ро́ческїй: ꙳ мно́жае же ны́нѣ па́че, ꙳ є҆гда̀ къ бг҃ꙋ восте́къ ᲂу҆диви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ прїѧ́лъ бл҃года́ть и҆сцѣле́нїй.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, подо́бенъ то́йже:

Нра́вомъ ѕлы́мъ поползо́хсѧ, ꙳ и҆ порабоще́нъ ле́стїю (с. 415) лꙋка́вною, ꙳ бг҃оневѣ́стнаѧ, къ пречꙋ́дномꙋ твоемꙋ̀ милосе́рдїю, ꙳ и҆ те́пломꙋ застꙋпле́нїю, ꙳ прест҃а́ѧ ѻ҆трокови́це, ꙳ прибѣга́ю ѻ҆каѧ́нный: ꙳ сою̑зъ мѧ̀ и҆зба́ви напа́стей и҆ печа́лей, ꙳ и҆ спаси́ мѧ, пренепоро́чнаѧ, ꙳ бѣсо́вскихъ прилѡ́гъ, ꙳ да прославлѧ́ю тѧ̀ ꙳ и҆ любо́вїю пою̀, и҆ покланѧ́юсѧ, ꙳ и҆ велича́ю тѧ̀, влⷣчце, приснобл҃же́ннꙋю.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ, подо́бенъ то́йже:

Ѻ҆рꙋ́жїе, ꙗ҆́коже речѐ сѷмеѡ́нъ, ꙳ се́рдце твоѐ про́йде, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, ꙳ є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ и҆зъ тебє̀ возсїѧ́вшаго ꙳ неизрече́ннымъ сло́вомъ, ꙳ ѿ беззако́нныхъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆сꙋжде́на ꙳ возноси́ма на крⷭ҇тъ, ꙳ ѻ҆́цтомъ и҆ же́лчїю напаѧ́емаго, ꙳ рє́бра же пробода́єма ꙳, и҆ рꙋ́цѣ и҆ но́зѣ пригвожда́ємы, ꙳ и҆ рыда́ющи восклица́ла є҆сѝ, мт҃рски вопїю́щи: ꙳ что̀ сїѐ, ча́до сладча́йшее, ꙳ но́вое та́инство;

Канѡ́нъ,

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть, препросла́вленный гдⷭ҇ь, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Вѣнча́въ бжⷭ҇твенными добродѣ́тельми, прпⷣбне, житїѐ твоѐ, кассїа́не, къ бг҃ꙋ ѿше́лъ є҆сѝ: ѿ негѡ́же на́мъ просѝ и҆збавле́нїѧ прегрѣше́нїй, мо́лимсѧ, соверша́ющымъ вѣ́рою ст҃о́е твоѐ преставле́нїе.

Всеѻбра́знымъ манове́нїемъ къ бг҃ꙋ всѣ́хъ, достосла́вне, ѿ стра́стныхъ помышле́нїй ᲂу҆клони́лсѧ є҆сѝ, и҆ свѣ́тъ бы́лъ є҆сѝ, прича̑стїи невеще́ственными ѡ҆божа́емь, препросла́вленнаго гдⷭ҇а поѧ̀, тѧ̀ просла́вльшаго.

Вра́чь бы́лъ є҆сѝ дꙋша́мъ, бжⷭ҇твенными твои́ми ᲂу҆чє́нїи, кассїа́не, ᲂу҆правлѧ́ѧ мꙋдрова̑нїѧ мона́шествꙋющихъ (с. 416) бл҃года́тїю, и҆ къ жи́зни вѣ́чнѣй наста́вилъ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ всѝ любо́вїю почита́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Во чре́вѣ носи́вшꙋю, чⷭ҇таѧ, всѝ вѣ́мы: бг҃а бо въ пло́ть ме́ртвеннꙋю ѡ҆бле́кшасѧ па́че ᲂу҆ма̀ родила̀ є҆сѝ, просвѣти́вшаго прпⷣбныхъ сосло́вїе, препросла́вленнаго гдⷭ҇а, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Процвѣла̀ є҆́сть пꙋсты́нѧ ꙗ҆́кѡ крі́нъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆зы́ческаѧ неплодѧ́щаѧ це́рковь, прише́ствїемъ твои́мъ, въ не́йже ᲂу҆тверди́сѧ моѐ се́рдце.

Ѕвѣздꙋ́ тѧ на высотѣ̀ цр҃ко́внѣй возсїѧ́вшꙋю, просвѣще́нїе показа̀ сꙋ́щымъ во тмѣ̀ хрⷭ҇то́съ, всехва́льне, по́стникѡвъ ᲂу҆краше́нїе, прпⷣбне.

Крⷭ҇тꙋ̀ приѡбщи́вшемꙋсѧ, и҆ мі́ръ просвѣ́щшемꙋ, кассїа́не, подо́бѧсѧ, распѧ́лсѧ є҆сѝ мїрски̑мъ страстє́мъ, кова̑рствїѧ бѣсѡ́въ побѣди́въ.

Мꙋ́дрости и҆спо́лнисѧ твоѐ се́рдце, премꙋ́дре, ᲂу҆че́нїѧ бе́зднꙋ ст҃ы́мъ и҆сточѝ дх҃омъ, мона́хѡвъ стада̀ напаѧ́ющꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣлѝ, всенепоро́чнаѧ, дꙋ́шꙋ мою̀, молю́сѧ, и҆знемо́гшꙋю страстьмѝ и҆ всѧ́кими настоѧ̑нїи ѕлѣ́йшихъ де́мѡнѡвъ. бжⷭ҇твеннымъ хода́тайствомъ твои́мъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Преподо́бенъ бы́въ, бг҃ꙋ возложи́лсѧ є҆сѝ, и҆ просвѣ́щсѧ до́брыми ви́ды, кассїа́не, ꙗ҆́кѡ со́лнце ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ сїѧ́нїемъ бжⷭ҇твенныхъ твои́хъ ᲂу҆че́нїй, сердца̀ всѣ́хъ чтꙋ́щихъ тѧ̀ всегда̀ просвѣща́ѧ: но прилѣ́жнѡ молѝ хрⷭ҇та̀, ѡ҆ и҆̀же любо́вїю те́плѣ восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Грѣхолюби́въ сы́й, молю́ тѧ безгрѣ́шнаго бг҃а ро́ждшꙋю, (с. 417) взе́млющаго грѣхѝ мі́ра, пречⷭ҇таѧ, многогрѣ́шнꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ ᲂу҆ще́дрити, и҆ грѣхѝ моѧ̑ мнѡ́гїѧ ѡ҆чи́стити: грѣ́шныхъ бо ты̀ є҆сѝ ѡ҆чище́нїе и҆ спасе́нїе вѣ́рныхъ, и҆ застꙋпле́нїе.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ:

И҆́же во́лею на́съ ра́ди распе́ншагосѧ на дре́вѣ а҆́гница зрѧ́щи, рыда́ющи глаго́лаше слезѧ́щи: что́ ти безблагода́тный є҆вре́йскїй собо́ръ воздадѐ, и҆́же мно́гихъ, и҆ вели́кихъ, сн҃е мо́й, дарѡ́въ наслажде́йсѧ; но воспѣва́ю твоѐ, бж҃е мо́й, долготерпѣ́нїе.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

По́двиги твои́ми плотска̑ѧ покори́лъ є҆сѝ и҆гра̑нїѧ дꙋ́хꙋ, прпⷣбне: и҆ свѧще́нными ᲂу҆чє́нїи твои́ми всѧ̑ ѡ҆бнажи́лъ є҆сѝ кова̑рствїѧ льсти́вагѡ и҆ ловлє́нїѧ.

Оу҆мерщвлѧ́емь во́лею ѿ мїрскі́ѧ ме́ртвости, бꙋ́дꙋщїѧ жи́зни наслѣ́дїе прїѧ́лъ є҆сѝ, кассїа́не пресла́вне: зако́ны же написа́лъ є҆сѝ мона́хѡвъ въ наставле́нїе и҆ соверше́нїе.

Всели́сѧ въ дꙋ́шꙋ твою̀ бл҃года́ть дх҃а, и҆ всѣ́хъ вы́шша плотски́хъ мꙋдрова́нїй тѧ̀ показа̀, пребога́те, и҆ льсти́вагѡ сѣте́й ꙗ҆вле́ннѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Безлѣ́тнаго, въ лѣ́то бы́вша, родила̀ є҆сѝ неизрече́ннѡ, всенепоро́чнаѧ, прпⷣбныѧ просвѣти́вшаго, вѣ́рою пожи́вшыѧ, и҆ ѕлонача́льнаго ѕмі́ѧ смири́вшаго.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Хода́тай бг҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ бы́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: тобо́ю бо, влⷣко, къ свѣтонача́льникꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ приведе́нїе и҆́мамы.

Восхи́тилсѧ є҆сѝ, твои́ми добродѣ́тельми, бг҃опрїѧ́тне, (с. 418) носи́мь: и҆ ра́дꙋѧсѧ, дости́глъ є҆сѝ къ нбⷭ҇нымъ селе́нїємъ, трꙋдѡ́въ по́чєсти досто́йнѡ прїе́млѧ.

Оу҆мо́мъ чи́стымъ ты̀ взира́ѧ добро́тꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, стоѧ́лъ є҆сѝ непрекло́ненъ въ нощѝ и҆ во днѝ, пресла́вне, бжⷭ҇твєннаѧ ꙗ҆влє́нїѧ ѿтꙋ́дꙋ прїе́млѧ.

Сле́зъ течє́нїи, бг҃оно́се ѻ҆́ч҃е, напаѧ́емь, ꙗ҆́кѡ дре́во высоковѣ́твенно прине́слъ є҆сѝ плоды̀ и҆справле́нїѧ, веселѧ́щаѧ всѣ́хъ бжⷭ҇твеннѡ помышлє́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ жи́знь па́че ᲂу҆ма̀ возсїѧ́вши, дв҃о, врага̀ ᲂу҆мертвѝ, всѧ̑ ны̀ ᲂу҆мертви́вшаго, и҆ ѡ҆живѝ мі́ръ непреста́ннѡ воспѣва́ющїй тѧ̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ, ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Пꙋте́мъ тѣ́снымъ, ѻ҆́ч҃е, ше́ствовалъ є҆сѝ, всѣ̑мъ же словесы̀ твои́ми се́й показа́лъ є҆сѝ, и҆́мже до́брѣ ходѧ́щїи, въ ра́йскꙋю широтꙋ̀ вводи́ми быва́ютъ.

Жи́знь твоѧ̀ преподо́бна бы́сть и҆ кончи́на блаже́нна, и҆ честна̀, кассїа́не ѻ҆́ч҃е на́шъ, ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче.

Дрема́нїе ᲂу҆ны́нїѧ ѿве́рглъ є҆сѝ, и҆ пребдѣва́ѧ въ видѣ́нїихъ и҆ дѣѧ́нїихъ, а҆́гг҃льски пожи́лъ є҆сѝ на землѝ, бг҃оно́се всебл҃же́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ добрꙋ̀, ꙗ҆́кѡ краснꙋ̀ возлюби́въ тѧ̀, добротворѧ́й і҆и҃съ, всенепоро́чнаѧ, и҆зъ тебє̀ пло́тїю ражда́етсѧ, и҆ ѡ҆божа́етъ мѧ̀ за милосе́рдїе безмѣ́рное.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дꙋхо́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ. (с. 419)

Всегда̀ воззрѣ́ньми свѣтлѣ́йшими, бг҃омꙋ́дре, ѡ҆божа́емь, свѣти́льникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ незаходи́мь: ѿню́дꙋже ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ сло́во спаси́тельное, всѣ́хъ на́съ ра́зꙋмы просвѣща́ющее восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

Ѧ҆зы́къ тво́й дх҃омъ ѡ҆бощре́нъ, ꙗ҆́вѣ начерта́вшїй зако́нъ спаси́теленъ, и҆ ѻ҆́бразы и҆зложѝ, и҆́миже ᲂу҆правлѧ́ютсѧ всѧ̑, всебл҃же́нне, при́снѡ мона́шествꙋющихъ стада̀ ра́дꙋющесѧ.

Ра́зꙋмы, прпⷣбне, спаси́тєльныѧ и҆ глаго́лы, невѣ́дѣнїе серде́чное ѿгонѧ́ющыѧ, бога́тнѡ и҆сточи́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре. тѣ́мже тѧ̀ почита́емъ вѣ́рнѡ, всест҃ꙋ́ю соверша́юще па́мѧть твою̀.

Бг҃оро́диченъ:

Черто́гъ была̀ є҆сѝ бжⷭ҇твенныѧ сла́вы, и҆ прⷭ҇то́лъ ѻ҆гнезра́ченъ, на не́мже почѝ сло́во воплоще́нное за кра́йнюю бл҃госты́ню: того̀ ᲂу҆́бѡ молѝ, чⷭ҇таѧ, ᲂу҆ще́дрити и҆ поми́ловати ны̀.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Пе́щь и҆ногда̀ ѻ҆́гненнаѧ въ вавѷлѡ́нѣ дѣ̑йства раздѣлѧ́ше, бж҃їимъ велѣ́нїемъ халдє́и ѡ҆палѧ́ющаѧ, вѣ̑рныѧ же ѡ҆роша́ющаѧ, пою́щыѧ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Сїѧ́ѧ ꙗ҆́коже ѕвѣзда̀, сло́вомъ и҆ житїе́мъ, кассїа́не, просвѣща́еши всѧ̑ земны̑ѧ концы̀, невѣ́дѣнїѧ и҆з̾има́ѧ мглы̀, и҆ пѣ́ти повелѣва́ѧ всегда̀: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Заше́лъ є҆сѝ, ᲂу҆́меръ ꙗ҆́кѡ со́лнце, пребл҃же́нне, ꙗ҆́кѡ зарю́ же ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ незаходи̑ма словеса̀ твоѧ̑, просвѣща̑ющаѧ дꙋ́шы на́шѧ, вѣ́рою ст҃ꙋ́ю твою̀, прпⷣбне, соверша́ющихъ па́мѧть.

Добро́ты мы́сленныѧ неизрече́ннѡ наслажда́ешисѧ, ѡ҆ста́вль тлѣ́нное тѣ́ло, и҆ ви́дѣти сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙗ҆̀же ви́дѧтъ, (с. 420) сла́вне, а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства пою́ще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ нб҃съ ши́рши, дв҃о, є҆гѡ́же бо та̑ѧ не вмѣсти́ша, несказа́ннѡ вмѣсти́вши и҆ ро́ждши па́че смы́сла, сꙋгꙋ́ба сꙋ́ща є҆стество́мъ, є҆ди́нꙋ же и҆мꙋ́ща бг҃олѣ́пнѡ ѵ҆поста́сь.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ. тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Крѣ́пость тебѣ̀ дарова́сѧ ѿ бг҃а и҆ си́ла, нача̑ла ѿгони́ти мїроде́ржца: тѣ́мже до́блествовавъ вельмѝ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре, ликѡ́мъ счи́слилсѧ є҆сѝ преподо́бныхъ, ра́дꙋѧсѧ.

Ꙗ҆́кѡ шипо́къ сладково́ненъ, на́съ бл҃гоꙋха́ютъ бг҃одꙋхновє́ннаѧ словеса̀, бжⷭ҇твеннагѡ ѧ҆зы́ка твоегѡ̀: ты́ бо бл҃гоꙋха́нїе бы́лъ є҆сѝ, на́съ ра́ди и҆злїѧ́вшагѡсѧ за милосе́рдїе, и҆ въ пло́ть ѡ҆бле́кшасѧ, бг҃оно́се всече́стне.

Па́мѧть твоѧ̀ дне́сь преподо́бнѡ возсїѧ́вши, ѡ҆зарѧ́етъ сердца̀ восхвалѧ́ющихъ твоѐ а҆́гг҃льское житїѐ, кассїа́не, въ не́йже мо́лимсѧ, согрѣше́нїй проще́нїе дарова́ти всѣ̑мъ, помоли́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Гла́съ тѝ прино́симъ гаврїи́ловъ, взыва́юще: ра́дꙋйсѧ, трапе́зо, бжⷭ҇твенный хлѣ́бъ носи́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, непроходи́маѧ две́ре: ра́дꙋйсѧ, ра́досте всѣ́хъ спаса́емыхъ, прпⷣбныхъ похвало̀, бцⷣе приснодв҃о.

Комментарии для сайта Cackle