Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃-й де́нь. Пра́зднованїе прест҃ѣ́й бцⷣѣ въ че́сть є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны, и҆менꙋ́емыѧ взыска́нїе поги́бшихъ.

На вели́цѣй вече́рни. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры на и҃, пра́здника г҃, и҆ бцⷣы є҃.

Стїхи̑ры пра́здника, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Бг҃оѧвле́нїѧ неизрече́ннагѡ ны́нѣ пра́зднꙋемъ сп҃си́тельнꙋю бл҃года́ть: ѿ дв҃ы бо ѿрокови́цы непрело́жнѡ младе́нствовавъ, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ въ цр҃ковь бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ мт҃рїю ны́нѣ прино́ситсѧ, є҆го́же прїи́мъ, сѷмеѡ́нъ рꙋка́ми ѡ҆б̾ѧ́тъ.

Во проро́цѣхъ ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже мо́щнѡ бѧ́ше, і҆и҃се, тебѐ ви́дѣти дре́вле, но ны́нѣ, бж҃їй сло́ве, пло́тїю всемꙋ̀ мі́рꙋ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ во́лею ѿ дв҃ы мр҃і́и, хрⷭ҇тѐ, твоѐ сп҃се́нїе всѣ̑мъ сꙋ́щымъ ѿ а҆да́ма ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

На сїна́йстѣй горѣ̀ зако́нъ ᲂу҆чини́вый дре́вле, ны́нѣ въ сїѡ́нѣ гра́дѣ и҆сполнѧ́ѧ закѡ́ннаѧ, рꙋка́ми бцⷣы, младе́нецъ хрⷭ҇тѐ, со всесожже́нїи на рꙋка́хъ сѷмеѡ́на во хра́мъ внести́сѧ восхотѣ́лъ є҆сѝ пло́тїю.

Стїхи̑ры бцⷣы, гла́съ а҃:

Сїѧ́нїе сла́вы ѻ҆́ч҃їѧ, сн҃ъ ѿ свѣ́та, свѣ́те присносꙋ́щный, ѡ҆зарѝ, мо́лимъ тѧ̀, ᲂу҆́мъ и҆ се́рдце (с. 440) на́ше, і҆и҃се, и҆ напо́лни на́съ дх҃а, да воспѣва́емъ, ра́дꙋющесѧ, ро́ждшꙋю тѧ̀ дв҃ꙋ чи́стꙋю и҆ воспѣва́емъ ди̑внаѧ є҆ѧ̀ чꙋдеса̀.

Свѣ́тлый составлѧ́етъ ли́къ і҆кѡ́на твоѧ̀, влⷣчце, къ не́йже мы̀ взира́юще, се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты̀ бл҃гослови́мъ, пое́мъ и҆ велича́емъ твоѐ ма́тернее бл҃гоꙋтро́бїе и҆ кꙋ́пнѡ ѿ тебѐ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Пое́мъ се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты̀ не дре́внюю златꙋ́ю ста́мнꙋ, въ не́йже бѣ̀ ма́нна, но пое́мъ дв҃ꙋ бцⷣꙋ, хрⷭ҇та̀ во чре́вѣ носи́вшꙋю, и҆ сла́вимъ твоегѡ̀ ѻ҆́браза бг҃осоверша́емаѧ чꙋдеса̀.

Ꙗ҆́коже лꙋна̀ свѣтоза́рнаѧ, ꙗ҆ви́сѧ твоѧ̀, влⷣчце, і҆кѡ́на, ѡ҆зарѧ́ѧ сꙋ́щыѧ во тьмѣ̀ и҆ приводѧ̀ къ свѣ́тꙋ бг҃оразꙋ́мїѧ, и҆ на́съ, во грѣсѣ́хъ погиба́ющихъ, мо́лимъ тѧ̀ со слеза́ми: сп҃сѝ ѿ тьмы̀ неразꙋ́мїѧ и҆ твоѧ̑ пѣвцы̀ вѣ́чной сла́вы сподо́би.

Тѧ̀, є҆ди́нꙋ въ жена́хъ бл҃гослове́ннꙋю, мы̀, грѣ́шнїи, пою́ще, мо́лимъ: и҆зба́ви на́съ, пречⷭ҇таѧ, ѿ страсте́й грѣхо́вныхъ бл҃года́тїю сн҃а твоегѡ̀ и҆ ᲂу҆крѣпѝ на́съ въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ ходи́ти вре́мѧ про́чее непоро́чнѡ, сп҃са́ѧ въ ми́рѣ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ є҃:

И҆сполне́нїе зако́на и҆ прⷪ҇ро́кѡвъ, ро́ждшаѧ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆спо́лни ра́дости и҆ весе́лїѧ всѣ́хъ, чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀, влⷣчце, да, свѣ́тло дне́сь пра́зднꙋюще, тѧ̀ ра́достнѡ воспое́мъ и҆ любо́вїю и҆́мѧ твоѐ просла́вимъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ є҆ди́на, ѿ всѣ́хъ родѡ́въ и҆збра́ннаѧ, бл҃гослове́ннаѧ и҆ препросла́вленнаѧ. (с. 441)

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ є҃, ге́рманово:

Ве́тхїй де́ньми младе́нствовавъ пло́тїю, ма́терїю дв҃ою въ це́рковь прино́ситсѧ, своегѡ̀ зако́на и҆сполнѧ́ѧ ѡ҆бѣща́нїе, є҆го́же сѷмеѡ́нъ прїи́мъ, глаго́лаше: ны́нѣ ѿпꙋща́еши съ ми́ромъ, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, раба̀ твоего̀, ви́дѣша бо ѻ҆́чи моѝ сп҃се́нїе твоѐ, ст҃ы́й.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ чтє́нїѧ.

Бытїѧ̀ чте́нїе.

[Глава̀ к҃и] И҆зы́де і҆а́кѡвъ ѿ стꙋденца̀ клѧ́твеннагѡ, и҆ и҆́де въ харра́нь. И҆ ѡ҆брѣ́те мѣ́сто, и҆ спа̀ та́мѡ: за́йде бо сл҃нце. И҆ взѧ́тъ ѿ ка́менїѧ мѣ́ста тогѡ̀, и҆ положѝ возгла́вїе себѣ̀, и҆ спа̀ на мѣ́стѣ ѻ҆́номъ. И҆ со́нъ ви́дѣ: и҆ сѐ лѣ́ствица ᲂу҆твержде́на на землѝ, є҆ѧ́же глава̀ досѧза́ше до нб҃съ, и҆ а҆́гг҃ли бж҃їи восхожда́хꙋ и҆ низхожда́хꙋ по не́й, гдⷭ҇ь же ᲂу҆твержда́шесѧ на не́й. И҆ речѐ: а҆́зъ бг҃ъ а҆враа́мовъ ѻ҆ц҃а̀ твоегѡ̀, и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, не бо́йсѧ: землѧ̀ и҆дѣ́же ты̀ спи́ши на не́й, тебѣ̀ да́мъ ю҆̀, и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀. И҆ бꙋ́детъ сѣ́мѧ твоѐ ꙗ҆́кѡ песо́къ земны́й, и҆ распространи́тсѧ на мо́ре, и҆ лі́вꙋ, и҆ сѣ́веръ, и҆ на восто́ки: и҆ возбл҃гословѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ всѧ̑ колѣ̑на зємна́ѧ, и҆ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ. И҆ сѐ а҆́зъ съ тобо́ю сохранѧ́ѧй тѧ̀ на всѧ́комъ пꙋтѝ, а҆́може а҆́ще по́йдеши, и҆ возвращꙋ́ тѧ въ зе́млю сїю̀: ꙗ҆́кѡ не и҆́мамъ тебѐ ѡ҆ста́вити, до́ндеже сотвори́ти мѝ всѧ̑, є҆ли̑ка глаго́лахъ тебѣ̀. И҆ воста̀ і҆а́кѡвъ ѿ сна̀ своегѡ̀, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ є҆́сть гдⷭ҇ь на мѣ́стѣ се́мъ, а҆́зъ же не вѣ́дѣхъ. И҆ ᲂу҆боѧ́сѧ, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ стра́шно мѣ́сто сїѐ: нѣ́сть сїѐ, но до́мъ бж҃їй, и҆ сїѧ̑ врата̀ нбⷭ҇наѧ. (с. 442)

Прⷪ҇ро́чества і҆езекі́илева чте́нїе.

[Гла́вы м҃г и҆ м҃д] Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: бꙋ́детъ ѿ днѐ ѻ҆сма́гѡ и҆ про́чее, сотворѧ́тъ і҆ерє́и на ѻ҆лтарѝ всесожже́нїѧ ва́шегѡ, и҆ ꙗ҆̀же спасе́нїѧ ва́шегѡ: и҆ прїимꙋ̀ вы̀, глаго́летъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. И҆ ѡ҆брати́ мѧ на пꙋ́ть вра́тъ ст҃ы́хъ внѣ́шнихъ, зрѧ́щихъ на восто́ки, и҆ сїѧ̑ бѧ́хꙋ затворе́на. И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: врата̀ сїѧ̑ затворє́на бꙋ́дꙋтъ, и҆ не ѿве́рзꙋтсѧ, и҆ никто́же про́йдетъ сквозѣ̀ и҆́хъ: ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ про́йдетъ и҆́ми, и҆ бꙋ́дꙋтъ затворє́на. Ꙗ҆́кѡ и҆гꙋ́менъ сѧ́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ: по пꙋтѝ є҆ла́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и҆ по пꙋтѝ є҆гѡ̀ и҆зы́детъ. И҆ введе́ мѧ по пꙋтѝ вра́тъ ст҃ы́хъ сꙋ́щихъ къ сѣ́верꙋ, прѧ́мѡ хра́мꙋ: и҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ и҆спо́лнь сла́вы хра́мъ гдⷭ҇нь.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ ѳ҃] Премꙋ́дрость созда̀ себѣ̀ до́мъ, и҆ ᲂу҆твердѝ столпѡ́въ се́дмь. Закла̀ своѧ̑ же́ртвєннаѧ, и҆ растворѝ въ ча́ши свое́й вїно̀, и҆ ᲂу҆гото́ва свою̀ трапе́зꙋ. Посла̀ своѧ̑ рабы̀, созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́данїемъ на ча́шꙋ, глаго́лющи: и҆́же є҆́сть безꙋ́менъ, да ᲂу҆клони́тсѧ ко мнѣ̀. И҆ тре́бꙋющымъ ᲂу҆ма̀ речѐ: прїиди́те, ꙗ҆ди́те мо́й хлѣ́бъ, и҆ пі́йте вїно̀, є҆́же раствори́хъ ва́мъ. Ѡ҆ста́вите безꙋ́мїе, и҆ жи́ви бꙋ́дете. И҆ взыщи́те ра́зꙋма, да поживетѐ: и҆ и҆спра́вите ра́зꙋмъ въ вѣ́дѣнїи. Наказꙋ́ѧй ѕлы̑ѧ, прїи́метъ себѣ̀ безче́стїе: ѡ҆блича́ѧй же нечести́ваго, ѡ҆поро́читъ себѐ: ѡ҆бличе́нїѧ бо нечести́вомꙋ, ра̑ны є҆мꙋ̀. Не ѡ҆блича́й ѕлы́хъ, да не возненави́дѧтъ тебѐ: ѡ҆блича́й премꙋ́дра, и҆ возлю́битъ тѧ̀. Да́ждь премꙋ́дромꙋ винꙋ̀, и҆ (с. 443) премꙋ́дршїй бꙋ́детъ: сказꙋ́й пра́ведномꙋ, и҆ приложи́тъ прїима́ти. Нача́ло премꙋ́дрости стра́хъ гдⷭ҇нь, и҆ совѣ́тъ ст҃ы́хъ, ра́зꙋмъ: разꙋмѣ́ти бо зако́нъ, по́мысла є҆́сть бл҃га́гѡ. Си́мъ бо ѡ҆́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мѧ, и҆ приложа́тсѧ тебѣ̀ лѣ́та живота̀.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ д҃:

Торжествꙋ́юще ны́нѣ ра́достнѡ во хра́мѣ твое́мъ, пречⷭ҇таѧ, и҆ твоемꙋ̀ припа́дающе честно́мꙋ ѻ҆́бразꙋ, мо́лимъ тѧ̀ ᲂу҆миле́ннѡ: сотворѝ на́съ досто́йны бы́ти ли́ка пра́зднꙋющихъ и҆ въ торжествѣ̀ и҆збра́нныхъ сн҃а твоегѡ̀.

Сердца̀ на̑ша привлекла̀ є҆сѝ, дв҃о чⷭ҇таѧ, и҆ ди́внымъ ѻ҆́браза твоегѡ̀ бл҃голѣ́пїемъ и҆ бг҃олѣ́пными ѻ҆́нагѡ чꙋдесы̀, тѣ́мже, пою́ще, мо́лимъ тѧ̀: и҆ на́шѧ дꙋ́шы свѣ́тлы содѣ́лай, влⷣчце.

Въ премі́рномъ ликꙋ́ѧ свѣ́тѣ, не пре́зри на́съ, до́лꙋ сꙋ́щихъ во тьмѣ̀ земно́й, но, ѡ҆сѣнѧ́ѧ і҆кѡ́ною, при́зри ма́тернимъ бл҃гоꙋтро́бїемъ на рабы̀ твоѧ̑ и҆ свѣ́томъ сн҃а твоегѡ̀, влⷣчце, ѿженѝ ѿ на́съ мра̑чныѧ прило́ги лꙋка́вагѡ.

Оу҆твердѝ, просла́ви, вознесѝ вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑, вѣ́рныхъ помо́щнице, гра́дъ се́й и҆ всѧ̑ гра́ды и҆ страны̀ въ ми́рѣ сохранѝ и҆ всѣ́хъ, лю́бѧщихъ сла́вити чⷭ҇тны́й ѻ҆́бразъ тво́й, вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Не надѣ́емсѧ на кнѧ̑зи, на сы́ны человѣ̑ческїѧ, но всѐ на́ше ᲂу҆пова́нїе на твоего̀ сн҃а, бцⷣе, возлага́емъ и҆ вѣ́рꙋемъ непрело́жнѡ, ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть сп҃се́нїе на́ше, и҆ да не постыди́мсѧ. (с. 444)

И҆ ны́нѣ пра́здника, гла́съ ѕ҃:

Да ѿве́рзетсѧ две́рь нбⷭ҇наѧ дне́сь: безнача́льное бо сло́во ѻ҆́ч҃ее, нача́ло прїи́мъ подъ лѣ̑ты, не ѿстꙋ́пль своегѡ̀ бжⷭ҇тва̀, ѿ дв҃ы ꙗ҆́кѡ младе́нецъ четыредесѧтодне́венъ мт҃рїю во́льнѣ прино́ситсѧ въ це́рковь зако́ннꙋю, и҆ сего̀ на рꙋ́ки прїе́млетъ ста́рецъ, ѿпꙋстѝ, зовы́й, раба̀, влⷣко, и҆́бо ѻ҆́чи моѝ ви́дѣста сп҃се́нїе твоѐ. прише́дый въ мі́ръ сп҃стѝ ро́дъ человѣ́чь, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Стїхо́вна бцⷣы, гла́съ є҃:

Неисповѣди́мое чꙋде́съ мо́ре, вѣ́мы тѧ̀, бцⷣе, па́че бо херꙋві́мѡвъ и҆ серафі́мѡвъ просла́виласѧ є҆сѝ, тѣ́мже и҆ ны́нѣ тѧ̀ ꙗ҆́кѡ мт҃рь бж҃їю въ пѣ́снехъ велича́емъ, рабѝ твоѝ, бл҃года́рственнѡ.

Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Не тва́ри преклонѧ́емъ колѣ̑на, падо́ша бо и҆стꙋка́ны, но тебѣ̀, пренепоро́чнаѧ дв҃о, и҆ ѻ҆́бразъ тво́й лобыза́юще, мо́лимсѧ: сп҃сѝ лю́ди твоѧ̑ ѿ ѻ҆гнѧ̀ страсте́й, ѿ бѣ́дъ и҆ напа́стей рꙋко́ю бг҃а бл҃гослове́ннагѡ.

Сті́хъ: Приведꙋ́тсѧ цр҃ю̀ дѣ́вы въ слѣ́дъ є҆ѧ̀, и҆́скрєннїѧ є҆ѧ̀ приведꙋ́тсѧ тебѣ̀.

Ты̀ ти́хое ѡ҆бꙋрева́ємымъ, бцⷣе, приста́нище, ты̀ ра́дость въ печа́ль погрꙋжє́ннымъ, болѧ́щымъ ты̀ и҆сцѣле́нїе и҆ покро́въ всѣ̑мъ, къ тебѣ̀ прибѣга́ющымъ. влⷣчце, є҆ди́на чⷭ҇таѧ и҆ бл҃гослове́ннаѧ.

Сті́хъ: Приведꙋ́тсѧ въ весе́лїи и҆ ра́дованїи, введꙋ́тсѧ въ хра́мъ цр҃е́въ.

Тобо́ю возстаю́тъ разсла́бленнїи, недꙋ́гꙋющїи и҆сцѣлѧ́ютсѧ, слѣпі́и прозира́ютъ, ѿ бѣсѡ́въ томи́мїи (с. 445) свобожда́ютсѧ, ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче дарова́нїй, бг҃обл҃года́тнаѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Соберѝ разстоѧ́щыѧ во є҆ди́но, ми́ръ мі́рови ро́ждшаѧ, правосла́вїе ᲂу҆твердѝ непоколеби́мѡ и҆ всѣ́хъ на́съ соблюдѝ непреткнове́нныхъ бы́ти во и҆сповѣ́данїи сн҃а твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ є҆ди́на вѣ́рныхъ помо́щнице.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ ѕ҃:

На рꙋка́хъ ста́рческихъ во дне́шнїй де́нь, ꙗ҆́кѡ на колесни́цѣ херꙋві́мстѣй, восклони́тисѧ бл҃гоизво́ливый, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ на́съ, пою́щихъ тѧ̀, страсте́й мꙋчи́тельства призыва́емый и҆зба́ви и҆ сп҃сѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Стїхо́вна пра́здника, гла́съ ѕ҃: Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Воспрїимѝ, речѐ, сѷмеѡ́не, зижди́телѧ всѧ́ческихъ рꙋка́ми, ѽ ста́рче, подымѝ хрⷭ҇та̀, є҆го́же дв҃а ѻ҆трокови́ца родѝ безсѣ́меннѡ на ра́дость ро́да на́шегѡ.

Сті́хъ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀ съ ми́ромъ.

Зако́нꙋ творца̀ и҆ бг҃а, є҆гѡ́же трепе́щꙋтъ а҆́гг҃льскаѧ мнѡ́жества, соше́дшесѧ, воспои́мъ лю́дїе є҆ди́наго бл҃годѣ́телѧ и҆ зако́на законода́телѧ во сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Сті́хъ: Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ.

Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, влⷣко, раба̀ твоего̀, ꙗ҆́коже ре́клъ є҆сѝ, съ ми́ромъ, ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, свѣ́та первовѣ́чнаго, соꙋ́зъ мѧ̀ плотски́хъ, во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ і҆и҃лю. (с. 446)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃. А҆ндре́ѧ пѵ́рра:

Є҆мꙋ́же вы́шши слꙋжи́телїе съ тре́петомъ мо́лѧтсѧ, до́лꙋ ны́нѣ сѷмеѡ́нъ ве́щными рꙋка́ми прїе́мъ, бг҃а человѣ́кѡмъ соедини́тисѧ проповѣ́да, и҆ чл҃вѣ́ка нбⷭ҇на бг҃а ви́дѧй, ѿлꙋча́ѧсѧ сꙋ́щихъ на землѝ, ра́достнѡ взыва́ше: и҆́же во тьмѣ̀ сꙋ́щымъ невече́рнїй свѣ́тъ ѿкрыва́ѧй, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Тропа́рь, гла́съ з҃:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ бцⷣе дв҃о, во ѡ҆б̾ѧ́тїѧхъ свои́хъ превѣ́чнаго младе́нца и҆ бг҃а носи́вшаѧ, просѝ є҆го̀ да́ти мі́рꙋ ᲂу҆мире́нїе и҆ дꙋша́мъ на́шымъ сп҃се́нїе. сн҃ъ бо тебѣ̀, бг҃ома́ти, вѣща́етъ, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ прошє́нїѧ твоѧ̑ во бл҃го́е и҆спо́лнитъ. сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀, припа́дающе, мо́лимсѧ и҆, надѣ́ющїисѧ на тѧ̀, да не поги́бнемъ, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ: ты́ бо є҆сѝ, влⷣчце, взыска́нїе поги́бшихъ.

И҆́нъ тропа́рь, гла́съ д҃:

Взыщѝ на́съ, погиба́ющихъ, прест҃а́ѧ дв҃о, не по грѣхѡ́мъ бо на́шымъ наказꙋ́еши на́съ, но по чл҃вѣколю́бїю ми́лꙋеши, и҆зба́ви на́съ ѿ а҆́да, болѣ́зни и҆ нꙋ́жды и҆ сп҃сѝ на́съ.

Тропа́рь пра́здника, гла́съ а҃:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ бцⷣе дв҃о, и҆зъ тебе́ бо возсїѧ̀ со́лнце пра́вды, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, просвѣща́ѧй сꙋ́щыѧ во тьмѣ̀. весели́сѧ и҆ ты̀, ста́рче пра́ведный, прїе́мый во ѡ҆б̾ѧ́тїѧ свободи́телѧ дꙋ́шъ на́шихъ, да́рꙋющаго на́мъ воскресе́нїе.

На ᲂу҆́трени. На Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, бцⷣы. И҆ ны́нѣ, пра́здника. (с. 447)

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Самоподо́бенъ:

Ли́къ а҆́гг҃льскїй да ᲂу҆диви́тсѧ чꙋдесѝ, земні́и же гла́сы, возопїе́мъ пѣ́нїе, зрѧ́ще неизрече́нное бж҃їе снизхожде́нїе. є҆гѡ́же бо трепе́щꙋтъ нбⷭ҇ныѧ си̑лы, ны́нѣ ста́рчи ѡ҆б̾е́млютъ рꙋ́цѣ є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Свирѣ́лей па́стырскихъ:

Роди́лсѧ є҆сѝ на землѝ, собезнача́льный ѻ҆ц҃ꙋ̀, прине́слсѧ є҆сѝ въ цр҃ковь, непостижи́мый, ра́дꙋѧсѧ же, ста́рецъ на рꙋ́ки тѧ̀ воспрїѧ́тъ, зовы́й: ны́нѣ ѿпꙋща́еши, є҆го́же посѣти́лъ є҆сѝ по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, бл҃гоизво́ливый сп҃стѝ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ро́дъ человѣ́ческїй.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Младе́нствꙋеши менѐ ра́ди, ве́тхїй де́ньми, чище́нїемъ прїѡбща́ешисѧ, чⷭ҇тѣ́йшїй бж҃е, да пло́ть ᲂу҆вѣ́риши мнѣ̀, ю҆́же ѿ дв҃ы. и҆ си́мъ сѷмеѡ́нъ, поꙋча́ѧсѧ, позна́ тѧ, бг҃а, ꙗ҆́вльшагосѧ пло́тїю, и҆, ꙗ҆́кѡ жи́знь, лобза́ше и҆ ра́дꙋѧсѧ, ста́рчески взыва́ше: ѿпꙋстѝ менѐ, тебе́ бо ви́дѣхъ, живота̀ всѧ́ческихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Та́же степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ. Сті́хъ: Ѿры́гнꙋ се́рдце моѐ сло́во бла́го: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло д҃. (с. 448) По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра лїті́йнаѧ на Сла́вѣ, гла́съ ѕ҃: Не надѣ́емсѧ на кнѧ́зи:

Канѡ́ны пра́здника съ і҆рмосо́мъ на ѕ҃, і҆рмосы̀ по два́жды и҆ бцⷣы на и҃. Катава́сїа пра́здника. По г҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника, сѣда́ленъ бцⷣы. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ бцⷣы.

Канѡ́нъ пра́здника, гла́съ г҃ (зрѝ л. є҃і ѡ҆б.).

Канѡ́нъ прест҃ы́ѧ бцⷣы, гла́съ д҃.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̀, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ, тоѧ̀, чꙋдеса̀.

Оу҆милосе́рдисѧ ѡ҆ на́съ, грѣ́шныхъ, погиба́ющихъ, прест҃а́ѧ бцⷣе, но вмѣ́стѡ печа́ли да́рꙋй на́мъ ра́дость, да воспѣва́емъ тѧ̀, всест҃а́ѧ влⷣчце.

Оу҆тишѝ дꙋ́шъ на́шихъ свирѣ́пство, поне́же мнѡ́гїѧ скѡ́рби и҆ пєча́ли нападо́ша на на́съ, грѣ́шныхъ, да не поги́бнемъ во ѕлѣ̀, ѡ҆каѧ́ннїи.

Ты̀ є҆сѝ на́ша крѣ́пость и҆ ᲂу҆твержде́нїе и҆ ѿ врагѡ́въ защище́нїе, и҆ сегѡ̀ ра́ди не бои́мсѧ вра́жїѧ навѣ́та, но при́снѡ пое́мъ тѧ̀ и҆ сла́вимъ, всесла́внаѧ.

Напа̑сти, и҆ бѣ̑ды, и҆ скѡ́рби мнѡ́ги прїидо́ша на на́съ и҆ ѡ҆тѧготи́ша на́съ, и҆ ѿ всегѡ̀ се́рдца мо́лимъ тѧ̀, вопїю́ще: и҆зба́ви, бг҃ороди́тельнице, ѿ ѡ҆бдержа́щихъ на́съ ѕѡ́лъ и҆ весе́лїѧ и҆спо́лни.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѐ совокꙋ́пльшыѧ, дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бж҃е́ственнѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би. (с. 449)

Ты̀ є҆сѝ те́плаѧ предста́тельница и҆ тве́рдое застꙋпле́нїе, и҆зба́ви на́съ, всест҃а́ѧ, ѿ наше́дшихъ на на́съ напа́стей, ты́ бо є҆сѝ, влⷣчце, па́дшихъ и҆справле́нїе.

И҆зба́ви на́съ, пречⷭ҇таѧ, ѿ напа́стей, и҆ бѣ́дъ, и҆ ѡ҆мраче́нїѧ дꙋше́внагѡ, и҆ ᲂу҆ны́нїѧ, всѧ̑ стра̑сти ѿженѝ ѿ на́съ, чⷭ҇таѧ, да при́снѡ тѧ̀ сла́вимъ.

Къ тебѣ̀ притека́емъ, пречⷭ҇таѧ, не пре́зри на́шеѧ болѣ́зни и҆ воздыха́нїѧ, но при́зри на на́съ, сꙋ́щихъ въ ско́рби, и҆ сїю̀ на́шꙋ печа́ль на ра́дость преложѝ, бг҃облаже́ннаѧ.

Ви́ждь, влⷣчце, бѣдꙋ̀ на́шꙋ и҆ ско́рби, ꙗ҆́кѡ въ тѣ́хъ лꙋка́вый вра́гъ поглоти́ти на́съ тщи́тсѧ, но ты̀, пречⷭ҇таѧ, препнѝ є҆гѡ̀ ѕлохи́трое кова́рство, да, и҆зба́вльшисѧ, сла́вимъ тѧ̀, тве́рдꙋю застꙋ́пницꙋ за ны̀, во грѣсѣ́хъ погиба́ющихъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Моле́нїе те́плое и҆ стѣна̀ неѡбори́маѧ, ми́лости и҆сто́чниче, мі́рови прибѣ́жище, приле́жнѡ вопїе́мъ тѝ: бцⷣе, влⷣчце, предварѝ и҆ ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ, є҆ди́на, вско́рѣ предста́тельствꙋющаѧ.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бж҃ества̀ во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ, прїи́де і҆и҃съ пребж҃е́ственный нетлѣ́нною дла́нїю и҆ сп҃сѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Ты̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, наде́ждо и҆ ᲂу҆твержде́нїе на́ше нерꙋши́мое, и҆ лю́тыхъ бѣ́дъ ѡ҆свобожде́нїе, и҆ ѿ печа́ли ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ дꙋ́шъ на́шихъ просвѣще́нїе, и҆ во ᲂу҆пова́нїи на́шемъ непоколеби́мый сто́лпе.

Въ си́хъ печа́лехъ бꙋ́ди сла́дкое ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ въ бѣда́хъ ско́раѧ помо́щница, и҆ въ моли́твахъ (с. 450) предста́тельница, тѧ́ бо, мт҃и бж҃їѧ, стѧжа́вши, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆збавлѧ́емсѧ и҆ ко сп҃се́нїю тобо́ю наставлѧ́емсѧ.

Ты̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, сꙋ́щымъ въ бѣда́хъ прибѣ́жище, немощны́мъ помога́еши, грѣ́шныхъ и҆справлѧ́еши и҆ ко сп҃се́нїю наставлѧ́еши, ꙗ҆́кѡ мт҃и бж҃їѧ сꙋ́щаѧ.

Сꙋдѝ ѡ҆би́дѧщихъ, и҆ поборѝ борю́щихъ на́съ, и҆ ѿ напра́снагѡ ѡ҆скорбле́нїѧ и҆зба́ви на́съ, ѡ҆сꙋжде́нныхъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ сꙋдїю̀ пра́веднаго родила̀ є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ. и҆́же хо́щетъ сꙋди́ти комꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Преклони́сѧ къ мольба́мъ рабѡ́въ твои́хъ, влⷣчце, и҆ не закоснѝ и҆зба́вити на́съ ѿ всѣ́хъ скорбе́й и҆ бѣ́дъ, ꙗ҆̀же ѡ҆бдержа́тъ на́съ, ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ врагѡ́въ ѿженѝ ѿ на́съ, да не ѕлѣ̀ поги́бнемъ, ѡ҆каѧ́ннїи.

Ты̀ въ напа́стехъ и҆ ско́рбехъ ми́лостивѡ защища́еши, и҆̀же подъ кро́въ тво́й прибѣга́ютъ, прїимѝ, пречⷭ҇таѧ, и҆ на́ше сїѐ ма́лое ѿ ᲂу҆ны́лагѡ се́рдца моле́нїе, да не ѕлѣ̀ въ ѿча́ѧнїи поги́бнемъ.

Ми́лостивымъ и҆ кро́ткимъ ѻ҆́комъ, бг҃ороди́тельнице, и҆ милосе́рдїемъ твои́мъ при́зри на на́съ, недосто́йныхъ, и҆ ѿ ѡ҆бстоѧ́нїѧ напа́сти на́съ свободѝ, призыва́ющихъ тѧ̀ на по́мощь, всепречⷭ҇таѧ. (с. 451)

Первозда́нный а҆да́мъ и҆ є҆́ѵа тобо́ю, влⷣчце, и҆зба́вистасѧ ѿ сле́зъ, съ ни́ми же и҆ на́съ, припа́дающихъ и҆ молѧ́щихсѧ тѝ, и҆зба́ви сле́зъ, печа́лей и҆ скорбе́й и҆ пода́ждь поле́зное на́мъ ᲂу҆тѣше́нїе ѡ҆ бз҃ѣ, сп҃сѣ на́шемъ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Бж҃е́ственное сїѐ и҆ всечⷭ҇тно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃омт҃ре, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Оу҆слы́ши печа́льный во́пль ра́бъ твои́хъ, тре́бꙋющихъ по́мощи твоеѧ̀, бг҃ома́ти, ты́ бо є҆сѝ ᲂу҆пова́нїе на́ше, потщи́сѧ печа́ль на́шꙋ на ра́дость преложи́ти.

И҆зба́ви на́съ, влⷣчце, ѿ ꙗ҆зы́ка льсти́ва и҆ ѿ человѣ́ка непра́ведна и҆змѝ на́съ, всѧ̑ бо ты̀ мо́жеши, ꙗ҆́кѡ мт҃и зижди́телѧ на́шегѡ сꙋ́щи.

Вѣ́мы тѧ̀, бг҃облагода́тнаѧ, ско́рое поги́бшихъ взыска́нїе, на́съ, немощны́хъ, крѣ́пость и҆ ᲂу҆твержде́нїе, дꙋ́хомъ, ᲂу҆сты̀ и҆ се́рдцемъ зове́мъ тѝ: ѿ напа́стей и҆ печа́ли свободѝ на́съ, влⷣчце, къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ.

И҆зба́ви на́съ ѿ напа́стей и҆ бѣ́дъ, бг҃оневѣ́сто, тѧ́ бо ᲂу҆стро́и бг҃ъ на сп҃се́нїе и҆ застꙋпле́нїе на́ше хода́таицꙋ, сегѡ̀ ра́ди и҆ на́мъ, недостѡ́йнымъ, и҆схода́тайствꙋй ѿ печа́ли и҆збавле́нїе.

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:

Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы, но предварѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на моли́твꙋ и҆ потщи́сѧ (с. 452) на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ, бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Дрꙋгі́й конда́къ, гла́съ то́йже:

Не и҆́мамы и҆ны́ѧ по́мощи, не и҆́мамы и҆ны́ѧ наде́жды, ра́звѣ тебѐ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, ты̀ на́мъ помозѝ, на тебѐ надѣ́емсѧ и҆ тобо́ю хва́лимсѧ: твои́ бо є҆смы̀ рабѝ, да не постыди́мсѧ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи, па́че созда́вшагѡ, но, ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ, пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ты̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, покрови́тельница на́ша и҆ непреста́нное ра́дованїе дꙋ́шъ на́шихъ, не пре́зри на́съ, ѡ҆держи́мыхъ лю́тою бѣдо́ю и҆ неꙋтѣши́мою печа́лїю, но застꙋпѝ и҆ поми́лꙋй рабы̀ твоѧ̑.

Ты̀ є҆сѝ крѣ́пость на́ша, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, и҆ въ наше́дшихъ неча́емыхъ ско́рбехъ ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ сегѡ̀ ра́ди мы̀, недосто́йнїи рабѝ твоѝ, всенаде́жнѡ вопїе́мъ тѝ: поми́лꙋй на́съ, па́дшихъ.

И҆сцѣлѝ дꙋшє́вныѧ ꙗ҆́звы, влⷣчце, и҆ застꙋпѝ на́съ, рабѡ́въ твои́хъ, и҆зба́ви на́съ ѿ па́гꙋбныѧ сѣ́ти лꙋка́вагѡ, ѿ всѧ́кагѡ паде́нїѧ и҆ ѿ развраще́нїѧ и҆змѝ на́съ, пребл҃гослове́ннаѧ.

Сокрꙋшѝ совѣ́ты непра́вєдныѧ, и҆̀же и҆з̾ѡщре́ны сꙋ́ть на ны̀, мы́ бо и҆ны́ѧ по́мощи не и҆́мамы, ра́звѣ тебѐ, чⷭ҇таѧ, и҆ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ: не попꙋстѝ поги́бнꙋти, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ тебѣ̀ возмѡ́жна сꙋ́ть.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Ѿроки бл҃гочєсти́выѧ въ пещѝ рожⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, (с. 453) вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀ и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Дꙋ́шы на́шѧ сохранѝ под̾ кро́вомъ твои́мъ, пребл҃гослове́ннаѧ бцⷣе, и҆ ѿ разли́чныхъ належа́щихъ на на́съ бѣ́дъ и҆ скорбе́й и҆зба́ви на́съ, да не пора́дꙋетсѧ вра́гъ на́шъ ѡ҆ на́шей поги́бели, но да сла́вимъ тѧ̀, бж҃їю мт҃рь, во вѣ́ки.

Оу҆боѧ́хомсѧ по́мощи человѣ́ческїѧ и҆ска́ти, прибѣго́хомъ къ тебѣ̀, всенепоро́чнаѧ, ты̀ є҆сѝ храни́тельница хрⷭ҇тїа́нѡмъ, дне́сь къ покро́вꙋ притеко́хомъ, надѣ́ѧсѧ на ми́лость бл҃гоꙋтро́бїѧ твоегѡ̀, матери́нски поми́лꙋй на́съ, да сла́вимъ тѧ̀ во вѣ́ки.

Ты̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, просвѣще́нїе и҆ и҆збавле́нїе, ты̀ є҆сѝ помо́щница на́ша всера́достнаѧ и҆ стѣна̀ нерꙋши́маѧ, сла́ва и҆ хвала̀ на́ша, всенепоро́чнаѧ, да просла́вимъ тѧ̀ во вѣ́ки.

На тѧ̀ всю̀ наде́ждꙋ сп҃се́нїѧ на́шегѡ возложи́хомъ, неискꙋсобра́чнаѧ бг҃ороди́тельнице, и҆ на по́мощь призыва́емъ тѧ̀: сп҃сѝ на́съ ѿ печа́ли сїѧ̀ и҆ напа́сти и҆ ѿ всѣ́хъ скорбе́й и҆зба́ви на́съ, да сла́вимъ тѧ̀ во вѣ́ки.

На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ припѣ́вы пра́здника.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

И҆́зсше, ꙗ҆́кѡ скꙋде́ль, ѿ печа́ли крѣ́пость на́ша, и҆ ко а҆́дꙋ прибли́жихомсѧ, ѿ ꙗ҆зы́къ дꙋшепа́гꙋбныхъ (с. 454) предварѝ, мт҃и бж҃їѧ, застꙋпле́нїемъ твои́мъ и҆ ѿ ѡ҆бдержа́щихъ на́съ скорбе́й рꙋко́ю, мт҃и, твое́ю и҆зба́ви на́съ, да сла́вимъ тѧ̀, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Два́жды.

Всенепоро́чнаѧ ѻ҆трокови́це, всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ крѣ́пкаѧ помо́щнице, и҆ ᲂу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нѡмъ, бꙋ́ди и҆ ѡ҆ на́съ неѿстꙋ́пнаѧ моле́бница къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ ѡ҆ ѡ҆свобожде́нїи ѿ наше́дшїѧ сїѧ̀ напа́сти, да вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Ты̀ є҆сѝ крѣ́пость на́ша, прибѣ́жище и҆ стѣна̀ неѡбори́маѧ, ты̀ є҆сѝ те́плаѧ къ бг҃ꙋ моли́твенница, всѧ́кихъ напа́стей и҆ бѣ́дъ свободѝ, є҆ди́наѧ бл҃гослове́ннаѧ, да вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, пребл҃же́ннаѧ бцⷣе, приснодв҃о.

Свѣти́ленъ пра́здника.

На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника г҃ и҆ бцⷣы г҃, лїті̑йныѧ.

Стїхи̑ры пра́здника, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Стра́хомъ же и҆ ра́достїю на рꙋка́хъ влⷣкꙋ сѷмеѡ́нъ держа̀, живота̀ проша́ше разрѣше́нїѧ, поѧ̀ бг҃ороди́тельницꙋ.

Ны́нѣ мѧ̀ къ жи́зни ѿпꙋстѝ и҆́стиннѣй, сѷмеѡ́нъ вопїѧ́ше, сп҃се мо́й, ви́дѣхъ бо тѧ̀, свѣ́та, ми́ра влⷣко.

А҆́нна прⷪ҇ро́чески, цѣломꙋ́дреннаѧ и҆ прпⷣбнаѧ, ны́нѣ и҆сповѣ́дашесѧ ѿ дв҃ы прозѧ́бшемꙋ земны́хъ на и҆збавле́нїе.

Сла́ва, бцⷣы. И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ в҃:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́же ра́дость мі́рꙋ прїе́мшаѧ, хрⷭ҇та̀ жизнода́вца, и҆ ᲂу҆ста́вльшаѧ печа́ль, дв҃о, прама́тернюю. (с. 455)

Моли́тва а҃.

Ѽ, прест҃а́ѧ и҆ пребл҃гослове́ннаѧ дв҃о, влⷣчце бцⷣе! при́зри ми́лостивымъ твои́мъ ѻ҆́комъ на на́съ, предстоѧ́щихъ предъ ст҃о́ю і҆кѡ́ною твое́ю и҆ со ᲂу҆миле́нїемъ молѧ́щихсѧ тебѣ̀, воздви́гни на́съ и҆зъ глꙋбины̀ грѣхо́вныѧ, просвѣтѝ ᲂу҆́мъ на́шъ, ѡ҆мраче́нный страстьмѝ, и҆ ᲂу҆врачꙋ́й ꙗ҆́звы дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ. не и҆́мамы и҆ны́ѧ по́мощи, не и҆́мамы и҆ны́ѧ наде́жды, ра́звѣ тебѐ, влⷣчце, ты̀ вѣ́си всѧ̑ не́мѡщи и҆ согрѣшє́нїѧ на́шѧ, къ тебѣ̀ прибѣга́емъ и҆ вопїе́мъ: не ѡ҆ста́ви на́съ твое́ю нбⷭ҇ною по́мощїю, но предста́ни на́мъ при́снѡ и҆ твои́мъ неизрече́ннымъ милосе́рдїемъ и҆ щедро́тами сп҃сѝ и҆ поми́лꙋй на́съ, погиба́ющихъ. да́рꙋй на́мъ и҆справле́нїе грѣхо́вныѧ жи́зни на́шеѧ и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ скорбе́й, бѣ́дъ и҆ болѣ́зней, ѿ напра́сныѧ сме́рти, а҆́да и҆ вѣ́чныѧ мꙋ́ки. ты́ бо, цр҃и́це и҆ влⷣчце, ско́раѧ помо́щница и҆ застꙋ́пница всѣ̑мъ, притека́ющымъ къ тебѣ̀, и҆ крѣ́пкое прибѣ́жище грѣ́шникѡвъ ка́ющихсѧ. пода́ждь ᲂу҆́бѡ на́мъ, пребл҃га́ѧ и҆ всенепоро́чнаѧ дв҃о, хрⷭ҇тїа́нскїй коне́цъ живота̀ на́шегѡ, ми́ренъ и҆ непосты́денъ, и҆ сподо́би на́съ твои́мъ хода́тайствомъ всели́тисѧ въ ѻ҆би́телѧхъ нбⷭ҇ныхъ, и҆дѣ́же непреста́нный гла́съ пра́зднꙋющихъ ра́достїю сла́витъ прст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, ны́нѣ, и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. а҆ми́нь.

Моли́тва в҃.

Застꙋ́пнице ᲂу҆се́рднаѧ, бл҃гоꙋтро́бнаѧ гдⷭ҇а мт҃и, къ тебѣ̀ прибѣга́ю а҆́зъ, ѻ҆каѧ́нный и҆ па́че всѣ́хъ человѣ̑къ грѣшнѣ́йшїй, вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ моегѡ̀, (с. 456) во́пль мо́й и҆ стена́нїѧ ᲂу҆слы́ши, ꙗ҆́кѡ беззакѡ́нїѧ моѧ̑ превзыдо́ша главꙋ̀ мою̀, и҆ а҆́зъ, ꙗ҆́коже кора́бль въ пꙋчи́нѣ, погрꙋжа́юсѧ въ мо́ре грѣхѡ́въ мои́хъ. но ты̀, всебл҃га́ѧ и҆ милосе́рдаѧ влⷣчце, не пре́зри менѐ, ѿча́ѧннаго и҆ во грѣсѣ́хъ погиба́ющаго, поми́лꙋй мѧ̀, ка́ющагосѧ въ ѕлы́хъ дѣ́лѣхъ мои́хъ, и҆ ѡ҆братѝ на пꙋ́ть пра́вый заблꙋ́ждшꙋю ѡ҆каѧ́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀. на тебѐ, влⷣчце моѧ̀ бцⷣе, возлага́ю всѐ ᲂу҆пова́нїе моѐ. ты̀, мт҃и бж҃їѧ, сохранѝ и҆ соблюди́ мѧ подъ кро́вомъ твои́мъ, ны́нѣ, и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. а҆ми́нь.

Моли́тва г҃.

Ѽ прест҃а́ѧ влⷣчце и҆ бцⷣе, вы́сшаѧ херꙋві̑мъ и҆ честнѣ́йшаѧ серафі̑мъ, бг҃оизбра́ннаѧ ѻ҆трокови́це, поги́бшихъ взыска́нїе и҆ всѣ́хъ скорбѧ́щихъ ра́досте, пода́ждь ᲂу҆тѣше́нїе и҆ на́мъ, въ поги́бели и҆ ско́рби сꙋ́щымъ, ра́звѣ бо тебѐ, и҆но́го прибѣ́жища и҆ по́мощи не и҆́мамы. ты̀ є҆ди́на є҆сѝ ра́дости на́шеѧ хода́таица и҆ ꙗ҆́кѡ мт҃рь бж҃їѧ и҆ мт҃и милосе́рдїѧ, предстоѧ̀ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы, мо́жеши на́мъ помощѝ: никто́же бо, притека́ѧй къ тебѣ̀, посра́мленъ ѿхо́дитъ. ᲂу҆слы́ши ᲂу҆́бѡ и҆ на́съ ны́нѣ, въ де́нь поги́бели и҆ печа́ли, предъ твое́ю і҆кѡ́ною припа́дающихъ и҆ со слеза́ми тебѣ̀ молѧ́щихсѧ: ѿженѝ ѿ на́съ належа́щыѧ на на́съ скѡ́рби и҆ бѣ́ды въ се́й вре́меннѣй жи́зни, не лише́ны же ны̀ сотворѝ твои́мъ всеси́льнымъ хода́тайствомъ и҆ вѣ́чныѧ несконча́емыѧ ра́дости въ црⷭ҇твїи сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ. а҆ми́нь.

Комментарии для сайта Cackle