Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ парѳе́нїа, є҆пⷭ҇копа ламѱакі́йскагѡ:

И҆ преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ лꙋкѝ, и҆́же во є҆лла́дѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры ст҃и́телѧ г҃: и҆ преподо́бнагѡ г҃.

Стїхи̑ры ст҃и́телѧ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Дѣ́вства тезоимени́тый, ꙳ ламѱакі́йскїй свѣти́льникъ, ꙳ чꙋдодѣ́йствъ свѣ́тлаѧ денни́ца, ꙳ парѳе́нїй вели́кїй, ꙳ (с. 139) всѣ́хъ на́съ созыва́етъ па́мѧтїю свое́ю, ꙳ торжество̀ соверша́ти дꙋхо́вное, ꙳ воспѣва́ющихъ сп҃са хрⷭ҇та̀.

И҆зъ мла́да во́зраста бг҃а въ себѣ̀ носѧ̀, ꙳ дє́мѡнскїѧ полкѝ ꙳ ѻ҆гне́мъ моли́твъ твои́хъ попали́лъ є҆сѝ, преблаже́нне, ꙳ напра́вилъ є҆сѝ, мꙋ́дре, ламѱакі́йское ста́до: ꙳ и҆́бо трє́бища і҆́дѡльскаѧ низложи́въ, ꙳ ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ себѐ бг҃ꙋ.

Проповѣ́дꙋетъ твоѐ чꙋ́до и҆зве́ргшаѧсѧ ры́ба, ꙳ ѡ҆жи́вшаѧ недыха́ющаѧ, ꙳ пло́дъ непло́дныѧ ни́вы и҆ вїногра́да, ꙳ до́ждь дово́льный, ѡ҆мака́ющихъ ѡ҆бѣща́нїе. ꙳ чꙋдє́сна твоѧ̑ дѣла̀, свѧщеннодѣ́йственне: ꙳ тѣ́мже молѝ спасти́сѧ на́мъ.

И҆́ны стїхи̑ры преподо́бнагѡ, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Ве́сь ѿ ю҆́ности послѣ́довавъ гдⷭ҇еви, ꙳ роди́телей ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, сла́вне, ꙳ пристра́стїе, и҆ любо́вь мїрскꙋ́ю, ꙳ и҆ въ пꙋсты́нѧхъ пожи́лъ є҆сѝ, ꙳ по́стныхъ житїѐ держѧ̀ во смире́нїи, ꙳ є҆́же и҆ сконча́лъ є҆сѝ, горѧ̀ дꙋ́хомъ, преподо́бне, ꙳ до́брѣ кꙋ́плю содѣ́лавъ, ꙳ расточи́въ твоѧ̑ и҆мѣ̑нїѧ ни́щымъ, ꙳ и҆ би́серъ честны́й кꙋпи́въ хрⷭ҇та̀: ꙳ є҆гѡ́же и҆ полꙋчи́въ жела́нїѧ, ꙳ почи́лъ є҆сѝ, достосла́вне.

Терпѣ́лъ є҆сѝ бїе́мь, ꙳ ᲂу҆корѧ́емь, ѻ҆́ч҃е, ꙳ ᲂу҆ранѧ́емь ѿ роди́телей за гдⷭ҇а, ꙳ є҆гѡ́же жела́лъ є҆сѝ, сла́вне: ꙳ є҆гѡ́же ра́ди ᲂу҆ѧзви́всѧ жела́нїемъ, кра̑снаѧ въ ничто́же вмѣни́лъ є҆сѝ ꙳ ма́тере же лише́нїе ꙳ и҆ стра́нничество возлюби́лъ є҆сѝ, ꙳ во ѻ҆́бразъ ѡ҆бле́ксѧ є҆сѝ мона́шескїй, свѧще́ннѣйше: ꙳ но ꙗ҆влѧ́етъ тѧ̀ бг҃ъ и҆ не хотѧ́ща ꙳ моли́твамъ ма́тєрнимъ, лꙋко̀ преподо́бне, ꙳ прекло́нсѧ, ꙗ҆́кѡ человѣколю́бецъ.

Житїѐ сконча́въ твоѐ свѧще́нное, всесвѧще́нне, ꙳ чꙋдеса̀ соверши́лъ є҆сѝ, свѧще́нне, ꙳ и҆зрѧ̑дна и҆ пресла̑вна, ꙳ и҆ бг҃ꙋ тебѣ̀ пода́вшꙋ зало́гъ бжⷭ҇твенъ, ꙳ и҆ пре́жде воздаѧ́нїѧ бжⷭ҇твенныхъ трꙋдѡ́въ твои́хъ, ꙳ подае́тъ же и҆ вѣне́цъ нетлѣ́ненъ тебѣ̀, и҆ сла́вꙋ вѣ́чнꙋющꙋю, ꙳ є҆гда̀ ꙗ҆́кѡ (с. 140) сꙋдїѧ̀ прїи́детъ. ꙳ того̀ ᲂу҆̀бо молѝ, ꙳ и҆зба́витисѧ пою́щымъ тѧ̀ при́снѡ ꙳ ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆ѕлобле́нїѧ, ꙳ лꙋко̀ пречꙋ́дне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ. Ге́рманово:

На рꙋка́хъ ста́рческихъ во дне́шнїй де́нь, ꙗ҆́кѡ на колесни́цѣ херꙋві́мстѣй, восклони́тисѧ благоизво́ливый, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ на́съ пою́щихъ тѧ̀ страсте́й мꙋчи́тельства призыва́емый и҆зба́ви, и҆ спасѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

А҆́ще є҆́сть по́стъ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: а҆́ще ли во вто́рникъ и҆лѝ въ четверто́къ ве́чера, крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, пи́санъ въ і҃ де́нь.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Воспрїимѝ, речѐ, сѷмеѡ́не, зижди́телѧ всѧ́ческихъ рꙋка́ми: ѽ ста́рче! под̾имѝ хрⷭ҇та̀, є҆го́же дв҃а ѻ҆трокови́ца родѝ безсѣ́меннѡ, на ра́дость ро́да на́шегѡ.

Сті́хъ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ.

Зако́нꙋ творца̀ и҆ бг҃а, є҆гѡ́же трепе́щꙋтъ а҆́гг҃льскаѧ мно́жєства, соше́дшесѧ воспои́мъ, лю́дїе, є҆ди́наго благодѣ́телѧ и҆ зако́на законода́телѧ, во спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Сті́хъ: Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ.

Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, влⷣко, раба̀ твоего̀, ꙗ҆́коже ре́клъ є҆сѝ, съ ми́ромъ: ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, свѣ́та первовѣ́чнаго, соꙋ̑зъ мѧ̀ плотски́хъ, во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ і҆и҃лю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃: І҆ѡа́нна мона́ха:

Да ѿве́рзетсѧ две́рь нбⷭ҇наѧ дне́сь, безнача́льное бо сло́во ѻ҆́ч҃ее, нача́ло прїи́мъ подъ лѣ́ты, не ѿстꙋ́пль своегѡ̀ бж҃ества̀, ѿ дв҃ы ꙗ҆́кѡ младе́нецъ четыредесѧтодне́венъ, мт҃рїю во́льнѣ прино́ситсѧ въ це́рковь зако́ннꙋю, и҆ сего̀ на рꙋ́ки прїе́млетъ ста́рецъ, ѿпꙋстѝ, зовы́й, раба̀, влⷣко: и҆́бо ѻ҆́чи моѝ ви́дѣста спасе́нїе твоѐ, прише́дый въ мі́ръ спастѝ ро́дъ человѣ́чь, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀. (с. 141)

Тропа́рь ст҃ы́хъ, гла́съ д҃:

Бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, творѧ́й при́снѡ съ на́ми по твое́й кро́тости, не ѿста́ви ми́лость твою̀ ѿ на́съ: но моли́твами и҆́хъ въ ми́рѣ ᲂу҆пра́ви живо́тъ на́шъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ а҃:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ бцⷣе дв҃о, и҆з̾ тебє́ бо возсїѧ̀ сл҃нце пра́вды хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, просвѣща́ѧй сꙋ́щыѧ во тмѣ̀: весели́сѧ и҆ ты̀, ста́рче пра́ведный, прїе́мый во ѡ҆б̾ѧ̑тїѧ свободи́телѧ дꙋ́шъ на́шихъ, да́рꙋющаго на́мъ воскрⷭ҇нїе.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Поⷣ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Младе́нствꙋеши менє̀ ра́ди, ве́тхїй де́ньми чище́нїємъ приѡбща́ешисѧ, чистѣ́йшїй бж҃е, да пло́ть ᲂу҆вѣ́риши мнѣ̀, ю҆́же ѿ дв҃ы: и҆ си̑мъ сѷмеѡ́нъ поꙋча́ѧсѧ, позна́ тѧ бг҃а ꙗ҆́вльшагосѧ пло́тїю, и҆ ꙗ҆́кѡ жи́знь лобза́ше, и҆ ра́дꙋѧсѧ ста́рчески взыва́ше: ѿпꙋстѝ менѐ, тебе́ бо ви́дѣхъ живота̀ всѧ́ческихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃-й. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Сы́й со ѻ҆ц҃е́мъ на прⷭ҇то́лѣ ст҃ѣ́мъ, прише́дъ на зе́млю ѿ дв҃ы роди́сѧ, и҆ младе́нецъ бы́сть лѣ́ты сы́й неѡпи́санъ, є҆го́же прїи́мъ сѷмеѡ́нъ на рꙋ́ки, ра́дꙋѧсѧ глаго́лаше: ны́нѣ ѿпꙋща́еши, ще́дре, возвесели́въ раба̀ твоего̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, и҆ ст҃ы́хъ на и҃. Канѡ́нъ пра́здника.

Гла́съ г҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю со́лнце наше́ствова и҆ногда̀, ꙗ҆́кѡ стѣна́ бо ѡ҆гꙋстѣ̀ ѻ҆бапо́лы вода̀, лю́демъ пѣшомореходѧ́щымъ и҆ бг҃оꙋго́днѡ пою́щымъ: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Да ка́плютъ во́дꙋ ѻ҆́блацы, сл҃нце бо на ѻ҆́блацѣ (с. 142) ле́гцѣ носи́мо наста́ло є҆́сть на нетлѣ́ннꙋю рꙋкꙋ̀, хрⷭ҇то́съ въ це́ркви, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ. тѣ́мже, вѣ́рнїи, возопїи́мъ: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Крѣпи́тесѧ, рꙋ́цѣ сѷмеѡ́ни, ста́ростїю ѡ҆сла́бленнїи, лы́ста же претрꙋждє́нна ста̑рча, пра́вѡ быстрѡ̀ движи́тасѧ хрⷭ҇тꙋ̀ на срѣ́тенїе, ли́къ со безпло́тными соста́вльше: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Ра́зꙋмомъ простє́ртаѧ нб҃са̀, весели́тесѧ, и҆ ра́дꙋйсѧ, землѐ: и҆зъ пребжⷭ҇твенныхъ бо нѣ́дръ хитре́цъ проше́дъ хрⷭ҇то́съ, мт҃рїю дв҃ою бг҃ꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ прино́ситсѧ, младе́нецъ, и҆́же пре́жде всѣ́хъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Канѡ́нъ ст҃и́телѧ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Оу҆ѧснѧ́ютъ добродѣ́телей благода́тїю дне́сь всѣ́хъ на́съ, въ свѣ́тлое торжество̀ мꙋ́драгѡ ст҃и́телѧ, ꙗ҆́коже зарю̀ и҆спꙋща́ѧ свѣтонѡ́снаѧ чꙋде́съ сїѧ̑нїѧ.

На го́рꙋ безстра́стїѧ, преподо́бне, возне́слъ є҆сѝ ᲂу҆́мъ, и҆ во мра́къ писа́нїй вше́дъ, невеще́ственнагѡ, парѳе́нїе, свѣ́та, преподо́бне, и҆спо́лненъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, сла́вне.

Ѻ҆рꙋ́жїе ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ и҆звле́къ, и҆́же є҆́сть глаго́лъ бж҃їй, вра́жїю ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ крѣ́пость, ст҃и́телю парѳе́нїе: тѣ́мже побѣди́тєльнаѧ на де́мѡны ты̀ прїѧ́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Роди́тель въ раѝ бы́сть за́висть сме́рти человѣ́кѡмъ: є҆го́же ро́ждсѧ, дв҃о, и҆зъ тебє̀ сн҃ъ бж҃їй ѻ҆ч҃ь съ шꙋ́момъ потребѝ, безсме́ртїе пода́въ ро́дꙋ на́шемꙋ.

И҆́нъ канѡ́нъ преподо́бнагѡ.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, (с. 143) гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мь, вопїѧ́ше.

Сло́во мѝ да́ждь, бг҃ови́дче, предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ влⷣки твоегѡ̀, воспѣ́ти свѣ́тлое и҆ свѣтоно́сное житїѐ твоѐ, лꙋко̀, разори́въ мглꙋ̀ ᲂу҆ма̀ моегѡ̀.

Всекрѣ́пкѡ тѧ̀ возлюби́въ сщ҃е́нный, сп҃се, къ по́стничествꙋ пристꙋпѝ тве́рдѡ, скѡ́рби и҆ трꙋды̀ и҆ болѣ̑зни терпѧ̀, и҆́миже ѡ҆брѣ́те сла́дость неконча́емꙋ.

Оу҆трꙋжда́ѧ тѣ́ло, ѻ҆́ч҃е лꙋко̀, воздержа́нїемъ всегда̀, бдѣ́нїемъ ча́стымъ, и҆ ѡ҆ѕлобле́нїемъ всѧ́цѣмъ, мꙋ́дре, стремлє́нїѧ страсте́й лю́тыхъ ᲂу҆ста́вилъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Гдⷭ҇ороди́тельнице дв҃о, ꙗ҆́же бг҃а пло́тїю ро́ждши неразлꙋ́чнаго ѻ҆ц҃ꙋ̀, воплоще́нна за милосе́рдїе земны́хъ, томле́нїѧ мѧ̀ страсте́й покажѝ превы́шша.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́нїе на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ, ᲂу҆твердѝ, гдⷭ҇и, цр҃ковь, ю҆́же стѧжа́лъ є҆сѝ честно́ю твое́ю кро́вїю.

Перворожде́нъ и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ, перворожде́нъ млⷣнцъ и҆зъ дв҃ы нетлѣ́нныѧ, а҆да́мꙋ рꙋ́кꙋ простира́ѧ ꙗ҆ви́сѧ.

Младоꙋ́мна бы́вша пре́лестїю первозда́ннаго, па́ки и҆справлѧ́ѧй бг҃ъ сло́во, младе́нствовавъ ꙗ҆ви́сѧ.

Землѝ и҆сча́дїе, па́ки поте́кшее въ ню̀, бж҃ества̀ соѻбра́зное є҆стество̀ зижди́тель, ꙗ҆́кѡ непрело́жнѣ младе́нствовавъ, ꙗ҆вѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ꙗ҆́коже фі́нїѯъ цвѣтоно́сенъ, добродѣ̑тели на землѝ, преподо́бне, безсме́ртїѧ плоды̀ на нб҃сѣ́хъ скры́лъ є҆сѝ.

Хра́мъ тѧ̀ всѣ́хъ бг҃ꙋ, живꙋ́щаѧ въ тебѣ̀ показа̀ (с. 144) благода́ть себѣ̀, преподо́бне, є҆ѧ́же ра́ди просла́вилсѧ є҆сѝ, парѳе́нїе.

Пречестны́мъ ѿ бг҃а а҆рхїере́йства ᲂу҆кра́шсѧ, сла́вне, ѡ҆дѣѧ́нїемъ, свѧщеннодѣ́йственникъ досто́инъ тогѡ̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ благосты́ни.

Бг҃оро́диченъ:

Разрꙋши́сѧ клѧ́твы на́шеѧ средогра́дїе, чⷭ҇таѧ влⷣчце, па́че ᲂу҆ма̀ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, и҆ бжⷭ҇твенномꙋ є҆стествꙋ̀ совокꙋпи́хомсѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Воскрили́всѧ те́плымъ раче́нїемъ сп҃са, роди́телей любо́вь презрѣ́лъ є҆сѝ: є҆гѡ́же ра́ди и҆ бы́лъ є҆сѝ, ѽ лꙋко̀, стра́ненъ всѣ́хъ сла́дкихъ, блаже́нне.

Хра́мъ гдⷭ҇ень себѐ содѣ́лати хотѧ̀, въ пꙋсты́нѧхъ всели́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́коже дре́вле и҆лїа̀, съ де́мѡны борѧ́сѧ: тѣ́мже ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ кончи́нꙋ блаже́ннꙋю.

Всѧ́кой бжⷭ҇твеннѣй за́повѣди, ꙗ҆́коже благопокори́въ ра́бъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, всебл҃же́нне, до́брѣ сїѧ̑ соверша́ѧ, и҆ смирѧ́ѧ себѐ: тѣ́мже высотꙋ̀ прїѧ́лъ є҆сѝ нбⷭ҇нꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Дв҃о мт҃и бж҃їѧ, ро́ждшаѧ сло́во па́че сло́ва, ꙗ҆́вльшеесѧ на́съ ра́ди, молѝ прилѣ́жнѡ, безслове́сїѧ всѧ́кагѡ мѧ̀ и҆зба́вити.

Конда́къ парѳе́нїа, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Чꙋде́съ прїѧ́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннꙋю благода́ть, бг҃омꙋ́дре сщ҃е́нне парѳе́нїе, чꙋдотво́рче бг҃оно́се, всѧ̑ вѣ́рныхъ стра̑сти ѡ҆чища́ѧ, дꙋ́хи лꙋка́вства, ѻ҆́ч҃е, и҆згонѧ́ѧ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ воспѣва́емъ, ꙗ҆́кѡ ве́лїѧ таи́нника бж҃їѧ благода́ти.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

И҆спо́лнь дх҃а бжⷭ҇твеннагѡ сы́й, дѣ́лы просїѧ̀ благоче́стїѧ, сщ҃е́нне чꙋдотво́рче парѳе́нїе, ѿ ле́сти человѣ́ки ѡ҆брати́лъ є҆сѝ, болѧ́щихъ стра̑сти и҆сцѣлѧ́ѧ, ѻ҆́ч҃е преподо́бне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ. (с. 145)

Сла́ва, сѣда́ленъ преподо́бнагѡ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ѿ младе́нства возлюби́въ добродѣ́тель, сла́дкихъ всѣ́хъ ѡ҆ша́ѧлсѧ є҆сѝ, мꙋ́дре, поще́нїе и҆ воздержа́нїе и҆звѣ́стнѡ показꙋ́ѧ, и҆ ма́терне жела́нїе нивочто́же вмѣни́въ, стра́нничествꙋ себѐ та́й вда́лъ є҆сѝ: па́ки же возвѣща́етъ тѧ̀ бг҃ъ мт҃ри твое́й, рыда́ющей лише́нїѧ твоегѡ̀ пра́веднѡ, всеизрѧ́днѣйше. Съ не́ю же ны́нѣ живы́й, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Свирѣ́лей па́стырскихъ:

Роди́лсѧ є҆сѝ на землѝ, собезнача́льный ѻ҆ц҃ꙋ̀, прине́слсѧ є҆сѝ въ це́рковь непостижи́мый: ра́дꙋѧсѧ же ста́рецъ на рꙋ́ки тѧ̀ воспрїе́мъ, зовы́й: ны́нѣ ѿпꙋща́еши, є҆го́же посѣти́лъ є҆сѝ, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, бл҃гоизво́ливый спастѝ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ро́дъ человѣ́ческїй.

А҆́ще є҆́сть по́стъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: а҆́ще среда̀ и҆лѝ пѧто́къ, крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: пи̑саны сегѡ̀ мѣ́сѧца въ а҃і де́нь.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Покры́ла є҆́сть нб҃са̀ добродѣ́тель твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ: и҆зъ кївѡ́та бо проше́дъ, ст҃ы́ни твоеѧ̀ нетлѣ́нныѧ мт҃ре, въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ рꙋконоси́мь: и҆ и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сѷмеѡ́не, неизрече́нныхъ таи́нниче, бцⷣа вопїѧ́ше, є҆го́же ѿ ст҃а́гѡ дре́вле и҆звѣсти́сѧ тебѣ̀ дх҃а, младе́нствовавшаго сло́ва хрⷭ҇та̀ на рꙋ́ки прїимѝ, зовы́й є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

На него́же ᲂу҆пова́лъ є҆сѝ, сѷмеѡ́не, во́зрастъ дѣ́тищный, ра́дꙋѧсѧ под̾имѝ хрⷭ҇та̀, і҆и҃лѧ бжⷭ҇твеннагѡ ᲂу҆тѣше́нїе, зако́на творца̀ и҆ влⷣкꙋ, и҆сполнѧ́ющаго зако́на чи́нъ, зовы́й є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

Ви́дѧ сѷмеѡ́нъ сло́во безнача́льное, съ пло́тїю ꙗ҆́кѡ на (с. 146) прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣмъ дв҃ою носи́мо, вино́внаго є҆́же бы́ти всѧ́ческихъ, ꙗ҆́кѡ младе́нцꙋ дивѧ́сѧ, вопїѧ́ше є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Та̑инъ неизглаго́ланныхъ насла́ждсѧ бж҃їихъ, треблаже́нне, наꙋча́ѧсѧ бжⷭ҇твеннѡ тогѡ̀ сокровє́ннымъ: тѣ́мже и҆ ра́зꙋма рѣ́ки, парѳе́нїе, и҆сточи́лъ є҆сѝ.

Ве́сь взе́мсѧ, бг҃оно́се, мы́слїю къ нб҃сѝ бжⷭ҇твеннѣ, сла́вꙋ ви́дѣлъ є҆сѝ мы́сленнѡ неизрече́ннꙋю: тѣ́мже и҆ равноа́гг҃ленъ на землѝ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, парѳе́нїе.

Весели́тсѧ со а҆́гг҃лы всѧ̀ тва́рь, ꙗ҆́же па́че ᲂу҆ма̀ зрѧ́щи соверша́єма, ѻ҆́ч҃е, тобо́ю зна́мєнїѧ: тѣ́мже и҆ вино́внаго си̑мъ воспѣва́етъ, ꙗ҆́кѡ бг҃а си́льна.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ пресла̑вна и҆ неизглагѡ́ланна, бцⷣе, но́вагѡ твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀, и҆́стиннѡ сꙋ́ть, чⷭ҇таѧ, та̑инства стра̑шна и҆ ᲂу҆жа̑сна, въ ни́хже мы́сль и҆ ᲂу҆́мъ побѣжда́етсѧ, пречⷭ҇таѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Неѕло́бивъ, преподо́бенъ, пра́веденъ, и҆ кро́токъ, и҆ цѣ́лъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е лꙋко̀: тѣ́мже ᲂу҆блажи́лсѧ є҆сѝ ѿ всѣ́хъ творца̀ и҆ влⷣки, всеблаже́нне.

Ви́дѣвъ зави́дѧй тѧ̀ до́брѣ проходѧ́ща житїѐ, разжже́сѧ, и҆ напа́стей мно́жество тебѣ̀ воздви́же, но и҆з̾ѡбличи́сѧ то́щъ во́лкъ, всꙋ́е сло́вомъ зи́нꙋвъ.

Оу҆ма̀ пра́востїю житїѐ ᲂу҆пра́вилъ є҆сѝ къ лꙋ́чшымъ, всебл҃же́нне, жела́нїй всѣ́хъ кра́йнѣйшее жела́ѧ, ѻ҆́ч҃е, ви́дѣти, є҆́же благополꙋ́чнѡ и҆ полꙋчи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Краснꙋ̀ добро́тою тѧ̀ па́че всѣ́хъ ѡ҆брѣ́тъ же́нъ, (с. 147) кра́сный, дв҃о чⷭ҇таѧ, въ твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ всели́сѧ, и҆ ѕлоѻбра́зїѧ мѧ̀ страсте́й и҆ тмы̀ и҆зба́ви.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа ѻ҆бра́знѡ на прⷭ҇то́лѣ превознесе́на бг҃а, ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дорѷноси́ма, ѽ ѻ҆каѧ́нный, вопїѧ́ше, а҆́зъ: прови́дѣхъ бо воплоща́ема бг҃а, свѣ́та невече́рнѧ, и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Разꙋмѣ́въ бжⷭ҇твенный ста́рецъ проѧвле́ннꙋю дре́вле прⷪ҇ро́кꙋ сла́вꙋ, рꙋка́ми сло́во зрѧ̀ ма́терними держи́мо, ѽ ра́дꙋйсѧ, вопїѧ́ше, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ прⷭ҇то́лъ бо держи́ши бг҃а, свѣ́та невече́рнѧго, и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Покло́нсѧ ста́рецъ, и҆ стопа́мъ бжⷭ҇твеннѣ прикоснꙋ́всѧ неискꙋсобра́чныѧ и҆ бг҃ома́тере, ѻ҆́гнь, речѐ, но́сиши, чⷭ҇таѧ, млⷣнца бою́сѧ ѡ҆б̾ѧ́ти бг҃а, свѣ́та невече́рнѧго, и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Ѡ҆чища́етсѧ и҆са́їа ѿ серафі́ма ᲂу҆́гль прїе́мъ, ста́рецъ вопїѧ́ше бг҃ома́тери: ты̀ ꙗ҆́коже клеща́ми рꙋка́ми просвѣща́еши мѧ̀, пода́вши, є҆го́же но́сиши, свѣ́та невече́рнѧго, и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Пома́залсѧ є҆сѝ вои́стиннꙋ є҆ле́емъ дх҃а, парѳе́нїе, по достоѧ́нїю слꙋжи́ти гдⷭ҇ꙋ, сла́вою тѧ̀ ᲂу҆краси́вшемꙋ.

Глꙋбинꙋ̀ и҆спыта́ѧ писа́нїѧ, пресла́вне, многоцѣ́нный би́серъ хрⷭ҇та̀ и҆збра́въ, є҆го́же ста́дꙋ разда́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ ѿ бг҃а неистощи́мꙋ бл҃года́ть, мꙋ́дре, пресла̑вна и҆сточа́еши чꙋдеса̀ всѣ̑мъ, чꙋдотво́рче парѳе́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Да кропи́тъ нб҃о весе́лїе, и҆ бл҃года́ть на землѝ, воздаде́ бо є҆́й ны́нѣ весе́лїе въ высотꙋ̀, є҆ди́нꙋ бг҃ороди́тельницꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы (с. 148) любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Трꙋдѡ́въ твои́хъ воздаѧ́нїе, ѿ богатода́вца воспрїе́мъ, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, пꙋчи́на чꙋде́съ всѣ̑мъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, недꙋ́ги ѿгонѧ́ѧ пристꙋпа́ющымъ къ тебѣ̀.

Не поколеба́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, врага̀ премно́гими прилѡ́ги, не ᲂу҆жаса́лсѧ є҆сѝ возвыше́нїѧ є҆гѡ̀, ста́лъ же є҆сѝ ꙗ҆́кѡ сто́лпъ тве́рдъ непоколе́бленъ, во смире́нїе ꙗ҆́кѡ во бронѧ̑ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ.

До́брѣ соверши́въ свѧще́нное житїѐ твоѐ, всеблаже́нне, и҆ прїе́мъ ѿ бг҃а вседержи́телѧ благода́ть и҆сцѣле́нїй, слѣпы̑ѧ просвѣти́лъ є҆сѝ, хромы̑ѧ и҆ разсла́блєнныѧ здра̑вы содѣва́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Лю́дїе, по́йте, ю҆́же вои́стиннꙋ ро́ждшꙋю сло́во бж҃їе несказа́ннѡ, и҆ пребы́вшꙋю па́ки по ржⷭ҇твѣ̀ дв҃ꙋ нетлѣ́ннꙋ, ꙗ҆́кѡ всѣ̑мъ предста́тельство и҆ спасе́нїе на́ше.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Возопѝ къ тебѣ̀, ви́дѣвъ ста́рецъ ѻ҆чи́ма спасе́нїе, є҆́же лю́демъ прїи́де ѿ бг҃а: хрⷭ҇тѐ, ты̀ бг҃ъ мо́й.

Сїѡ́нꙋ ты̀ ка́мень возложи́лсѧ є҆сѝ, непокори̑вымъ претыка́нїе, и҆ собла́зна ка́мень, нерꙋши́мое вѣ́рныхъ спасе́нїе.

И҆звѣ́стнѣ носѧ̀ начерта́нїе, и҆́же пре́жде вѣ̑къ тѧ̀ и҆зрасти́вшагѡ, землены́хъ за милосе́рдїе ны́нѣ не́мощїю ѡ҆бложи́сѧ.

Сн҃ꙋ вы́шнѧгѡ, сн҃ꙋ дв҃ы, бг҃ꙋ ѻ҆троча́ти бы́вшемꙋ, покло́ншасѧ тебѣ̀ ны́нѣ ѿпꙋстѝ съ ми́ромъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости, ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Трꙋ́битъ вселе́ннѣй все́й, парѳе́нїе, бг҃оно́сное твоѐ житїѐ, кра́сныхъ чꙋде́съ дарова̑нїи, пресла́вне, вѣща́нїемъ дх҃а. (с. 149)

Кропи́лъ є҆сѝ сыноположе́нїѧ во́дꙋ ста́дꙋ твоемꙋ̀, нече́стїѧ скве́рнꙋ ѡ҆мыва́ѧ ᲂу҆чє́нїи твои́ми, парѳе́нїе, и҆ просвѣща́ѧ свѣ́томъ бл҃года́ти.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́зꙋма нетлѣ́ннагѡ пло́дъ прозѧбла̀ є҆сѝ, бг҃ороди́тельнице, мі́рꙋ, при́снѡ живы́й хода́тай нетлѣ́нїѧ ꙗ҆влѧ́емь, вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щымъ тѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многомлⷭ҇тиве.

Разори́сѧ дре́внѧѧ твоѧ̀, льстивомꙋ́дре, ꙗ҆́же на ны̀ крѣ́пость, и҆ безъ вѣ́сти бы́ша мнѡ́гаѧ твоѧ̑ кова̑рства, лꙋка́вне: се́ бо про́стъ и҆ неѕло́бивъ ю҆́ноша тѧ̀ низложѝ.

Не да́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, твои́ма ѻ҆чи́ма дрема́нїѧ, ни вѣ́ждома поко́ѧ, до́ндеже всю̀ низложи́лъ є҆сѝ хи́трость лестца̀, разли̑чныѧ тебѣ̀ напа̑сти на всѧ́къ де́нь воздвиза́ющагѡ.

Цѣломꙋ́дренно соверши́лъ є҆сѝ твоѐ житїѐ, и҆ до́брѣ стра̑нныѧ прїе́млѧ всегда̀, ми́лꙋѧ же бога́тнѡ и҆ дово́льнѡ: тѣ́мже и҆ полꙋчи́лъ є҆сѝ нетлѣ́ннꙋю сла́вꙋ и҆ наслажде́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ трⷪ҇цы родила̀ є҆сѝ ты̀ є҆ди́наго пло́тски, бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ, па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва, тѣ́мже вопїю̀: трⷪ҇цы бжⷭ҇твенныѧ мѧ̀ мл҃твами твои́ми покажѝ жили́ще.

Конда́къ пра́здника, гла́съ а҃.

Оу҆тро́бꙋ дв҃и́чꙋ ѡ҆ст҃и́вый ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, и҆ рꙋ́цѣ сѷмеѡ́нѣ бл҃гослови́вый, ꙗ҆́коже подоба́ше, предвари́въ, и҆ ны́нѣ спа́слъ є҆сѝ на́съ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: но ᲂу҆мирѝ во бранѣ́хъ жи́тельство и҆ ᲂу҆крѣпѝ лю́ди, и҆́хже возлюби́лъ є҆сѝ, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

І҆́косъ:

Къ бцⷣѣ притеце́мъ, хотѧ́щїи сн҃а є҆ѧ̀ ви́дѣти, къ сѷмеѡ́нꙋ носи́ма, є҆го́же съ нб҃сѐ безпло́тнїи ви́дѧще, (с. 150) дивлѧ́хꙋсѧ, глаго́люще: чꙋ̑днаѧ зри́мъ ны́нѣ и҆ пресла̑внаѧ, непостижи̑маѧ, несказа̑ннаѧ: и҆́же бо а҆да́ма созда́вый но́ситсѧ ꙗ҆́кѡ младе́нецъ, невмѣсти́мый вмѣща́етсѧ на рꙋка́хъ ста́рчихъ: и҆́же въ нѣ́дрѣхъ неѡпи́санныхъ сы́й ѻ҆ц҃а̀ своегѡ̀, во́лею ѡ҆писꙋ́етсѧ пло́тїю, а҆ не бж҃ество́мъ, є҆ди́нъ чл҃вѣколю́бецъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Тебѐ во ѻ҆гнѝ ѡ҆роси́вшаго ѻ҆́троки бг҃осло́вившыѧ, и҆ въ дв҃ꙋ нетлѣ́ннꙋ все́льшагосѧ бг҃а сло́ва пои́мъ, благоче́стнѡ пою́ще: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

А҆да́мꙋ и҆звѣсти́ти хотѧ́й и҆дꙋ̀, во а҆́дѣ живꙋ́щꙋ, и҆ є҆́ѵѣ принестѝ благовѣ́стїе, сѷмеѡ́нъ вопїѧ́ше, со прⷪ҇рѡ́ки ликꙋ́ѧ: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ро́да зе́мна и҆збавлѧ́ѧй бг҃ъ, да́же до а҆́да прїи́детъ: плѣ̑ннымъ же пода́стъ всѣ̑мъ ѡ҆ставле́нїе, и҆ прозрѣ́нїе слѣпы̑мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ нѣмы̑мъ вопи́ти: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆ твоѐ се́рдце, нетлѣ́ннаѧ, ѻ҆рꙋ́жїе про́йдетъ, сѷмеѡ́нъ бцⷣѣ провозгласѝ, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи твоего̀ сн҃а, є҆мꙋ́же вопїе́мъ: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Дх҃а въ тебѣ̀ все́льшаѧсѧ бжⷭ҇твеннаѧ бл҃года́ть, мꙋ́дре, хра́мъ и҆ це́рковь тѧ̀ сла́вы ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ ᲂу҆стро́и, парѳе́нїе: въ ню́же ѻ҆ц҃ъ, и҆ сн҃ъ, и҆ са́мъ ᲂу҆тѣ́шитель всели́сѧ.

Ѻ҆гне́мъ бжⷭ҇твеннымъ нече́стїѧ попали́лъ є҆сѝ, преподо́бне, всю̀ терно́внꙋю ле́сть на землѝ, и҆ всѣ́ѧлъ є҆сѝ ста́дꙋ твоемꙋ̀ бжⷭ҇твєннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ, присноживо́тны плоды̀ приносѧ̑щаѧ.

Оу҆́дицею ѧ҆зы́ка и҆зъ глꙋбины̀ пре́лести, парѳе́нїе, дре́вле твоѐ ста́до и҆звле́клъ є҆сѝ къ жи́зни: ны́нѣ же, ѻ҆́ч҃е, (с. 151) моли́твами твои́ми, ᲂу҆ловлѧ́еши ѿ всѧ́кагѡ ро́да ры́бна, благода́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Ви́дѣша а҆́гг҃ли, бг҃ороди́тельнице, стра́ннѡ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ є҆стество̀ тлѣ́нное ро́да пе́рстнагѡ къ нетлѣ́нномꙋ па́ки прите́кшее житїю̀ и҆ сла́вѣ нбⷭ҇нѣй.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ пе́щнагѡ пла́мене не ᲂу҆боѧ́шасѧ, но посредѣ̀ пла́мене вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ра́ка твои́хъ моще́й, лꙋко̀, и҆сто́чникъ показа́сѧ и҆сцѣле́нїй, къ не́йже всѧ́къ притека́ѧ и҆збавлѧ́етсѧ всѧ́ческихъ страсте́й, тѧ̀ блажѧ̀, преподо́бне, и҆ поѧ̀ влⷣкꙋ твоего̀.

Зна́мєнїи велича́йшими, ѻ҆́ч҃е, просла́ви тѧ̀ гдⷭ҇ь, є҆го́же просла́вилъ є҆сѝ ты̀ болѣ́зньми воздержа́нїѧ пе́рвѣе: благослове́нъ бо, взыва́лъ є҆сѝ, бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Въ житїѝ пресвѣ́телъ, и҆ въ чꙋдесѣ́хъ велича́йшъ, и҆ во всѣ́хъ до́брыхъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ непрело́женъ, преподо́бне: тѣ́мже трꙋдѡ́въ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ воздаѧ́нїе, црⷭ҇твїе бж҃їе.

Бг҃оро́диченъ:

Лю́ди и҆ гра́дъ тво́й спаса́й, бг҃ороди́тельнице всенепоро́чнаѧ, предста́тельство на́ше, вѣ́рою несомнѣ́нною вопїю́щихъ тѝ: благослове́нъ, всечⷭ҇таѧ, пло́дъ чре́ва твоегѡ̀.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀ соедини́вшесѧ, бг҃оче́стїѧ предстоѧ́ще ю҆́нѡши, пла́менемъ же неврежде́ни, бжⷭ҇твеннꙋю пѣ́снь поѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Лю́дїе і҆и҃лєвы твою̀ сла́вꙋ є҆мманꙋ́ила, зрѧ́ще ѻ҆троча̀ и҆зъ дв҃ы, предъ лице́мъ бжⷭ҇твеннагѡ ковче́га ны́нѣ ликꙋ́йте: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сѐ, сѷмеѡ́нъ вопїѧ́ше, прерѣка́емое зна́менїе се́й бꙋ́детъ, (с. 152) бг҃ъ сы́й и҆ ѻ҆троча̀, семꙋ̀, вѣ́рнїи, возопїе́мъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Живо́тъ сы́й, се́й бꙋ́детъ паде́нїе непокори̑вымъ, младе́нствовавъ бг҃ъ сло́во, ꙗ҆́кѡ воста́нїе всѣ̑мъ вѣ́рою пою́щымъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ: ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Жезло́мъ вѣ́ры, мꙋ́дре, є҆́ллинскїѧ хра́мы разори́лъ є҆сѝ, и҆ хра́мы воздви́глъ є҆сѝ, преподо́бне, сп҃сꙋ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ, въ ни́хже жє́ртвы чи̑сты прине́слъ є҆сѝ, поѧ̀ є҆мꙋ̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Заколе́нїе благово́нно са́мъ себѐ прине́слъ є҆сѝ, мꙋ́дре, воздержа́нїѧ ѻ҆гне́мъ ᲂу҆ха́нїе воспосла́лъ є҆сѝ непоро́чно, въ бжⷭ҇твенный и҆ непристꙋ́пный же́ртвенникъ бж҃їй, поѧ̀, парѳе́нїе: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

И҆мѣ́ѧ бжⷭ҇твеннꙋю благода́ть ѿ бг҃а, ѻ҆́ч҃е парѳе́нїе, и҆сточа́еши и҆сцѣлє́нїѧ пристꙋпа́ющымъ къ тебѣ̀, преподо́бне, ѡ҆чища́ѧ недꙋ́ги, и҆ ѿгонѧ̀ крѣ́пкѡ де́мѡнѡвъ полкѝ, вино́внаго си̑мъ пѣ́ти, ꙗ҆́кѡ бг҃а, наꙋча́ѧ при́снѡ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же є҆стество́мъ непристꙋ́пный вездѣ̀, сн҃ъ и҆ сло́во бж҃їе въ тѧ̀ все́льсѧ, чи́стаѧ, и҆ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, прест҃а́ѧ, въ на́шъ ѻ҆́бразъ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ, ꙗ҆ви́сѧ благопристꙋ́пенъ пло́тїю, и҆ поживѐ съ на́ми: сегѡ̀ ра́ди любо́вїю мно́гою тѧ̀ чтꙋ̀, и҆ пою̀, и҆ хвалю̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

За зако́ны ѻ҆те́чєскїѧ блаже́ннїи въ вавѷлѡ́нѣ ю҆́нѡши предбѣ́дствꙋюще, царю́ющагѡ ѡ҆плева́ша повелѣ́нїе безꙋ́мное, и҆ совокꙋ́плени, и҆́мже не свари́шасѧ, ѻ҆гне́мъ, держа́вствꙋющемꙋ (с. 153) досто́йнꙋю воспѣва́хꙋ пѣ́снь: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Вре́дъ всѧ́кїй стра́сти, преподо́бне, ѿгонѧ́еши, ѻ҆́ч҃е лꙋко̀ блаже́нне, прокажє́нныѧ ѡ҆чища́ѧ, ᲂу҆крѣплѧ́ѧ немощны̑ѧ, и҆ слѧ́чєнныѧ разрѣша́ѧ содержи́мыѧ ᲂу҆́зы, и҆ хромы̑ѧ вкꙋ́пѣ и҆ слѣпы̑ѧ и҆сцѣлѧ́ѧ, гдⷭ҇а по́йте, зовы́й, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Неболѣ́зненнꙋ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ сла́вꙋ, преподо́бне, болѣ̑зни мнѡ́ги под̾е́мъ и҆ по́двиги, бдѣ́нїе и҆ и҆зможда́нїе тѣлесѐ, поще́нїе и҆ ѡ҆ѕлобле́нїе и҆ низꙋлега́нїе, и҆ всѧ́ко и҆́но дрꙋче́нїе пло́ти любвѐ ра́ди содѣ́телѧ твоегѡ̀, съ ни́мже ны́нѣ живы́й весели́шисѧ. того̀ ᲂу҆̀бо молѝ спасти́сѧ всѣ̑мъ вѣ́рою и҆ любо́вїю тѧ̀ велича́ющымъ.

Разли́чныхъ ра́ди болѣ́зней, прпⷣбне, и҆ добродѣ́телей вше́лъ є҆сѝ въ нбⷭ҇ное црⷭ҇тво, веселѧ́сѧ ны́нѣ вѣ́чнѡ, и҆ влⷣки всегда̀ наслажда́ѧсѧ добро́тами, со а҆́гг҃лы пѣ́нїе трист҃о́е пое́ши: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Не ѿстꙋ́пльша неразлꙋ́чнаго ѿ ѻ҆те́ческагѡ нѣ́дра, чⷭ҇таѧ, родила̀ є҆сѝ неискꙋсомꙋ́жнѡ, несказа́ннѡ же человѣ́ка соверше́нна сꙋ́ща, є҆го́же молѝ да́ти мѝ крѣ́пость, лꙋка́выхъ помышле́нїй прило́гъ всѧ́кїй низложи́ти до конца̀, и҆ во́лю бжⷭ҇твеннꙋю тогѡ̀ дѣ́лати всегда̀, да тѧ̀ велича́ю.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Въ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй ѻ҆́бразъ ви́димъ, вѣ́рнїи, всѧ́къ мꙋ́жескїй по́лъ, ложесна̀ разверза́ѧ, ст҃ъ бг҃ꙋ. тѣ́мъ перворожде́нное сло́во ѻ҆ц҃а̀ безнача́льна, сн҃а первородѧ́щасѧ мт҃рїю неискꙋсомꙋ́жнѡ, велича́емъ.

И҆́же дрє́внимъ новорожде́нныхъ го́рличищъ сꙋпрꙋ́гъ, дво́ица же бѧ́ше птенцє́въ, въ ни́хже мѣ́стѡ бжⷭ҇твенный ста́рецъ, и҆ цѣломꙋ́дреннаѧ а҆́нна проро́чица ѿ дв҃ы (с. 154) рожде́нномꙋ, и҆ сн҃ꙋ є҆диноро́дномꙋ ѻ҆́ч҃ꙋ, въ це́рковь приноси́мꙋ слꙋ́жатъ велича́юще.

Возда́лъ мѝ є҆сѝ, вопїѧ́ше сѷмеѡ́нъ, спасе́нїѧ твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, ра́дованїе: воспрїимѝ твоего̀ слꙋжи́телѧ, сѣ́нїю претрꙋжде́ннаго, но́выѧ бл҃года́ти сщ҃еннопроповѣ́дника та́йнаго, во хвале́нїи велича́юща.

Сщ҃еннолѣ́пнѡ и҆сповѣ́дашесѧ а҆́нна прорица́ющи, цѣломꙋ́дреннаѧ и҆ преподо́бнаѧ и҆ ста́рица влⷣцѣ, въ це́ркви ꙗ҆́вственнѡ: бцⷣꙋ же проповѣ́дающи всѣ̑мъ сꙋ́щымъ, велича́ше.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀, тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Тимѣ́нїе ѿтрѧ́съ и҆́стиннѡ плотски́хъ страсте́й, треблаже́нне, всего̀ себѐ къ бжⷭ҇твеннѣй преселѝ жи́зни, и҆ наслажде́нїю невеще́ственномꙋ, и҆дѣ́же ликꙋ́ѧ назира́еши ны̀.

Цвѣ́ты мы́слєнныѧ, бг҃оно́сне, ꙗ҆́кѡ въ наслажде́нїи, нетлѣ́нне, во ст҃ѣ́й твое́й па́мѧти, чꙋде́съ добро́тꙋ пожина́юще, разли́чнѡ и҆сплете́нъ вѣне́цъ, дѣ́йствїѧ ѡ҆бно́симъ.

Ты̀ прете́къ ꙗ҆̀же въ мі́рѣ, и҆ съ нбⷭ҇ными, ѽ бг҃оно́сне! безпло́тными ли̑ки ликꙋ́ѧ, ѻ҆́ч҃е парѳе́нїе, ѡ҆ на́съ моли́сѧ творѧ́щихъ твою̀ па́мѧть вѣ́рнѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Пою̀ твою̀ бл҃года́ть, дв҃о, и҆ велича́ю твою̀ сла́вꙋ: ты́ бо просвѣще́нїе дꙋшѝ мое́й є҆сѝ вои́стиннꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе, ско́раѧ по́мощь, и҆ спасе́нїе, и҆ застꙋпле́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ невозмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно, є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Твоѧ̑ бѡлѣ́зни, ѻ҆́ч҃е, и҆ по́двиги кто̀ и҆зрещѝ возмо́жетъ зе́мленъ; и҆́хже ра́ди досто́йнꙋ мздꙋ̀ воспрїѧ́лъ є҆сѝ (с. 155) ѿ бг҃а: бы́лъ бо є҆сѝ прїѧ́телище бж҃е́ственнагѡ дх҃а, преподо́бенъ, пра́въ, и҆́стиненъ, пра́веденъ и҆ непоро́ченъ.

Во ѻ҆би́телехъ ѻ҆́ныхъ ꙗ҆́кѡ водворѧ́ѧсѧ жела́нныхъ, и҆ добро́тъ бж҃е́ственныхъ насыща́ѧсѧ: раѧ́ же бжⷭ҇твеннагѡ цвѣтѡ́въ ны́нѣ наслажда́ѧсѧ въ сы́тость, и҆ ра́дꙋѧсѧ, па́мѧть къ бг҃ꙋ ѡ҆ на́съ сотворѝ, всебл҃же́нне.

Трⷪ҇ченъ:

Є҆ди́но є҆стество̀ трїѷпоста́сное, трисїѧ́нное сꙋщество̀, и҆ неразлꙋ́чнаѧ си́ло, ѻ҆́ч҃е, сн҃е и҆ ст҃ы́й дш҃е, є҆ди́но бж҃ество̀, спаса́й вѣ́рою тѧ̀ є҆ди́наго велича́ющыѧ бг҃а въ трїе́хъ ли́цѣхъ.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́ти не мо́жетъ твоегѡ̀ та́инства зе́мленъ ᲂу҆́мъ, дв҃о бцⷣе всепѣ́таѧ. пре́жде бо рождества̀ безмꙋ́жнѡ зачала̀ є҆сѝ, пребыла́ же є҆сѝ дв҃а и҆ по ржⷭ҇твѣ̀, родила́ же є҆сѝ сло́во, ѻ҆ц҃ꙋ̀ соприсносꙋ́щное.

Свѣти́ленъ пра́здника:

Дх҃омъ во ст҃и́лищи предста́въ ста́рецъ, на рꙋ́ки воспрїѧ́тъ зако́на влⷣкꙋ, вопїѧ̀: ны́нѣ соꙋ̑зъ мѧ̀ плотски́хъ разрѣшѝ, ꙗ҆́коже ре́клъ є҆сѝ, съ ми́ромъ: ви́дѣхъ бо ѻ҆чи́ма ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ і҆и҃лю спасе́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Носѧ́щи чи́стаѧ ꙳ и҆ пречⷭ҇таѧ дв҃а ꙳ содѣ́телѧ и҆ влⷣкꙋ, ꙳ ꙗ҆́кѡ млⷣнца на рꙋка́хъ, ꙳ въ це́рковь вхо́дитъ.

Сті́хъ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ.

Прїимѝ, ѽ сѷмеѡ́не, ꙳ гдⷭ҇а сла́вы, ꙳ ꙗ҆́коже и҆звѣсти́лсѧ є҆сѝ ꙳ ѿ дх҃а ст҃а́гѡ: ꙳ се́ бо прїи́де.

Сті́хъ: Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ.

Ны́нѣ ви́дѣша, ꙳ бл҃гі́й бж҃е, ѻ҆́чи моѝ ꙳ твоѐ ѡ҆бѣща́нїе: ꙳ разрѣши́ мѧ ско́рѡ, ꙳ раба̀ твоего̀, чл҃вѣколю́бче. (с. 156)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́же ра́дость ꙳ мі́ра прїи́мшаѧ, ꙳ хрⷭ҇та̀ жизнода́вца, ꙳ и҆ ᲂу҆ста́вльшаѧ печа́ль, ꙳ дв҃о, према́терню.

Комментарии для сайта Cackle