Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же во и҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ великомꙋ́ченика ѳео́дѡра стратила́та:

И҆ ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка заха́рїи серпови́дца.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры мꙋ́ченика г҃, и҆ прⷪ҇ро́ка г҃.

Стїхи̑ры мч҃ника, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Страда́лецъ до́блественный, ꙳ во́инъ непобѣди́мь ꙳ дх҃омъ ст҃ы́мъ показа́лсѧ є҆сѝ, ꙳ низложи́въ бори́телѧ, ꙳ мꙋ́дростїю слове́съ твои́хъ, ꙳ и҆ дѣ́лъ твои́хъ, мꙋ́дре, терпѣли́вными ꙗ҆вле́ньми: ꙳ тѣ́мже прїѧ́лъ є҆сѝ вѣнцы̀ побѣ̑дныѧ, ꙳ и҆ съ вы́шними ли̑ки сочета́лсѧ є҆сѝ, ꙳ великомꙋ́чениче ѳео́дѡре.

Бжⷭ҇твенный сто́лпъ бы́лъ є҆сѝ ꙳ благоче́стїѧ, пребога́те, ꙳ ѕлочести́выхъ ка́пищъ возгнꙋша́всѧ, ꙳ и҆ ѻ҆вча̀ всесоверше́но, ꙳ и҆ заколе́нїе благопрїѧ́тно, ꙳ закла́вшемꙋсѧ тебє̀ ра́ди чи́стѣ приводи́мь, ꙳ просла́вльшемꙋ свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть, ꙳ и҆ чꙋде́съ сокро́вище тѧ̀ сꙋ́щымъ въ мі́рѣ ꙳ дарова́вшемꙋ, ѳео́дѡре.

На крⷭ҇тъ воздви́женъ, ꙳ и҆ пло́ти стрꙋ́жемѣ, ꙳ и҆ ѻ҆́стрыми стрѣла́ми ᲂу҆ѧзвлѧ́емь, ꙳ и҆ на дре́вѣ протѧза́емь, ꙳ и҆ мєчѝ ᲂу҆сѣка́емь, ꙳ и҆ всѧ́кими хитростьмѝ болѣ́зней ѡ҆крꙋжа́емь, ꙳ непрекло́ненъ и҆ непобѣди́мь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ си́лою на крⷭ҇тѣ̀ пригвожде́ннагѡ, ꙳ сла́ва мꙋ́ченикѡвъ, ѳео́дѡре. (с. 157)

И҆́ны стїхи̑ры прⷪ҇ро́ка, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Что̀ ва́съ нарече́мъ:

И҆мѣ́ѧ житїѐ равноа́гг҃льно, ꙳ со а҆́гг҃лы, бг҃оѧвле́нне, бесѣ́дꙋеши ꙗ҆́вѣ, ꙳ тѣ́ми ᲂу҆́бѡ ꙗ҆̀же па́че ᲂу҆ма̀ ꙳ просвѣща́ѧ ᲂу҆́мъ, ꙳ ѻ҆бразѡ́въ чꙋ́дныхъ ѡ҆чище́нїе, ꙳ вели́кихъ та̑инъ ѿкрове́нїе, ꙳ прⷪ҇ро́ческое провѣща́нїе, ꙳ дх҃о́вное возновле́нїе, ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

А҆́гг҃лъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ зе́мленъ, ꙳ на землѝ нбⷭ҇ныѧ собесѣ́дники и҆мѣ́въ, ꙳ зри́тель премі́рныхъ видѣ́нїй бы́въ, ꙳ свѣти́льникъ мы́сленный, ꙳ свѣ́тъ ѡ҆блиста́ющъ, ꙳ ма́слина, ѱало́мски рещѝ, плодови́та, ꙳ бг҃одѣ́йственнѡ и҆ска́пающи ꙳ благочести̑вымъ є҆ле́й, ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Надѣ́емагѡ ѡ҆боже́нїѧ наслажда́ѧсѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ проро́къ и҆́стиннѣйшїй бж҃їй, ꙳ и҆ ꙗ҆́снѡ присносꙋ́щныѧ ꙳ насыща́ѧсѧ сла́дости, ꙳ и҆ сла́вꙋ неизглаго́ланнꙋю ви́дѧ, ꙳ и҆ добро́ты вѣнцы̑ ᲂу҆кра́шенъ, ꙳ ѡ҆ на́съ пою́щихъ тѧ̀ молѝ ꙳ прилѣ́жнѡ, бг҃опрїѧ́тне, ꙳ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

А҆́ще є҆́сть по́стъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: пи̑саны въ и҃і де́нь. А҆́ще ли нѣ́сть поста̀, пое́мъ и҆ самогла́сенъ ст҃а́гѡ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Бж҃їихъ дарѡ́въ ꙗ҆́кѡ тезоимени́та, и҆ тогѡ̀ наслѣ́дника блаже́нства всѝ восхва́лимъ, вѣ́рнїи, и҆ ᲂу҆блажи́мъ по достоѧ́нїю, ѳео́дѡра до́блѧго великомꙋ́ченика, вселе́нныѧ побо́рника: мо́литсѧ бо хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

И҆́же на херꙋві́мѣхъ носи́мый, и҆ пѣва́емый ѿ серафі̑мъ, дне́сь въ бжⷭ҇твенное ст҃и́лище по зако́нꙋ приноси́мь, на ста́рческихъ ꙗ҆́кѡ на прⷭ҇то́лѣ сѣди́тъ рꙋка́хъ, и҆ ѿ і҆ѡ́сифа прїе́млетъ да́ры бг҃олѣ́пнѡ, ꙗ҆́кѡ сꙋпрꙋ́гъ го́рличищъ нескве́рнꙋю цр҃ковь, и҆ ѿ ꙗ҆зы̑къ новоизбра̑нныѧ лю́ди. голꙋби̑на же два̀ птєнца̀, ꙗ҆́кѡ нача́льникъ ве́тхагѡ же и҆ но́вагѡ, є҆́же къ немꙋ̀ ѡ҆бѣща́нїѧ, сѷмеѡ́нъ коне́цъ прїе́мъ, благосло́вѧ дв҃ꙋ (с. 158) мр҃і́ю бцⷣꙋ, страсте́й ѻ҆́бразы и҆̀же и҆зъ неѧ̀ провозгласѝ, и҆ ѿ негѡ̀ проша́ше ѿпꙋще́нїѧ, вопїѧ̀: ны́нѣ ѿпꙋсти́ мѧ, влⷣко, ꙗ҆́коже пре́жде возвѣсти́ ми, ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ тѧ̀ первовѣ́чнаго свѣ́та, и҆ сп҃са гдⷭ҇а, хрⷭ҇тоимени̑тымъ лю́демъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Двє́ри нбⷭ҇ныѧ, ѿве́рзитесѧ, ꙳ хрⷭ҇то́съ бо въ це́рковь, ꙳ ꙗ҆́кѡ млⷣнцъ, ꙳ мт҃рїю дв҃ою ꙳ бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ прино́ситсѧ.

Сті́хъ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ.

Оу҆́гль проѧвле́йсѧ ꙳ бжⷭ҇твенномꙋ и҆са́їи хрⷭ҇то́съ, ꙗ҆́кѡ клеща́ми, ꙳ рꙋка́ми бцⷣы, ꙳ ны́нѣ ста́рцꙋ дае́тсѧ.

Сті́хъ: Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ.

Стра́хомъ же и҆ ра́достїю, ꙳ на рꙋка́хъ влⷣкꙋ ꙳ сѷмеѡ́нъ держѧ̀, ꙳ живота̀ проша́ше разрѣше́нїѧ, ꙳ поѧ̀ бг҃омт҃рь.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Дне́сь возсїѧ̀ па́че денни́цы, честна́ѧ па́мѧть страстоте́рпца хрⷭ҇то́ва, вѣ́рныхъ сердца̀ неви́димѡ просвѣща́ющи, и҆ ѻ҆́блаки дꙋ́шъ ѿгонѧ́ющи дѣ́йствомъ и҆ бл҃года́тїю дх҃а, къ немꙋ́же, мꙋчениколю́бцы, воззове́мъ: ра́дꙋйсѧ, и҆́же вѣ̑рнымъ ꙗ҆́вльсѧ бг҃одарова́ннаѧ бл҃года́ть, и҆ чꙋде́съ мно́жєства простира́ѧ къ тебѣ̀ притека́ющымъ, ѳео́дѡре блаже́нне, хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ молѧ̀ не ѡ҆скꙋдѣ́й, вѣ́чныхъ бла̑гъ полꙋчи́ти вѣ́рою соверша́ющымъ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Ве́тхїй де́ньми младе́нствовавъ пло́тїю, мт҃рїю дв҃ою въ це́рковь прино́ситсѧ, своегѡ̀ зако́на и҆сполнѧ́ѧ ѡ҆бѣща́нїе, є҆го́же сѷмеѡ́нъ прїи́мъ, глаго́лаше: ны́нѣ ѿпꙋща́еши съ ми́ромъ, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, раба̀ твоего̀: ви́дѣша бо ѻ҆́чи моѝ спасе́нїе твоѐ, ст҃ы́й. (с. 159)

Тропа́рь мꙋ́ченика, гла́съ д҃:

Воинствосло́вїемъ и҆́стиннымъ, страстоте́рпче, нбⷭ҇нагѡ цр҃ѧ̀ воево́да предо́брый бы́лъ є҆сѝ, ѳео́дѡре: ѻ҆рꙋ́жїѧми бо вѣ́ры ѡ҆полчи́лсѧ є҆сѝ мꙋ́дреннѡ, и҆ побѣди́лъ є҆сѝ де́мѡнѡвъ полкѝ, и҆ побѣдоно́сный ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ страда́лецъ. тѣ́мже тѧ̀ вѣ́рою при́снѡ ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ бцⷣе дв҃о, и҆з̾ тебє́ бо возсїѧ̀ сл҃нце пра́вды хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, просвѣща́ѧй сꙋ́щыѧ во тмѣ̀: весели́сѧ и҆ ты̀, ста́рче пра́ведный, прїе́мый во ѡ҆б̾ѧ̑тїѧ свободи́телѧ дꙋ́шъ на́шихъ, да́рꙋющаго на́мъ воскресе́нїе.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды: Сла́ва, мꙋ́ченика. И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃: Подо́бенъ: Красотѣ̀ двⷭ҇тва:

Ѿ дв҃ы тѧ̀ воплоще́нна, хрⷭ҇тѐ, ра́дꙋѧсѧ под̾ѧ́тъ свѧще́нный сѷмеѡ́нъ, ны́нѣ ѿпꙋща́еши, вопїѧ̀, раба̀ твоего̀, влⷣко: а҆́нна же непоро́чнаѧ прⷪ҇ро́чица и҆ сла́внаѧ, ны́нѣ и҆сповѣ́данїе и҆ пѣ́нїе прино́ситъ тебѣ̀, мы́ же, жизнода́вче, вопїе́мъ тѝ: сла́ва та́кѡ благоволи́вшемꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Поⷣ: Свирѣ́лей па́стырскихъ:

Роди́лсѧ є҆сѝ на землѝ, собезнача́льный ѻ҆ц҃ꙋ̀, прине́слсѧ є҆сѝ въ це́рковь непостижи́мый: ра́дꙋѧсѧ же ста́рецъ на рꙋ́ки тѧ̀ воспрїѧ́тъ, зовы́й: ны́нѣ ѿпꙋща́еши, є҆го́же посѣти́лъ є҆сѝ, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, бл҃гоизво́ливый спастѝ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, ро́дъ человѣ́ческїй.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃ы́хъ два̀, на и҃.

Канѡ́нъ пра́здника.

Гла́съ г҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю со́лнце наше́ствова и҆ногда̀, ꙗ҆́кѡ (с. 160) стѣна́ бо ѡ҆гꙋстѣ̀ ѻ҆бапо́лы вода̀, лю́демъ пѣшомореходѧ́щымъ и҆ бг҃оꙋго́днѡ пою́щымъ: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Да ка́плютъ во́дꙋ ѻ҆́блацы, сл҃нце бо на ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ носи́мо наста́ло є҆́сть на нетлѣ́ннꙋю рꙋкꙋ̀, хрⷭ҇то́съ въ це́ркви, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ. тѣ́мже, вѣ́рнїи, возопїе́мъ: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Крѣпи́тесѧ, рꙋ́цѣ сѷмеѡ́ни, ста́ростїю ѡ҆сла́бленнїи, лы́ста же претрꙋждє́нна ста̑рча, пра́вѡ быстрѡ̀ движи́тасѧ хрⷭ҇тꙋ̀ на срѣ́тенїе, ли́къ со безпло́тными соста́вльше: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Ра́зꙋмомъ простє́ртаѧ нб҃са̀, весели́тесѧ, и҆ ра́дꙋйсѧ, землѐ: и҆зъ пребжⷭ҇твенныхъ бо нѣ́дръ хитре́цъ проше́дъ хрⷭ҇то́съ, мт҃рїю дв҃ою бг҃ꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ прино́ситсѧ, младе́нецъ, и҆́же пре́жде всѣ́хъ: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Канѡ́нъ мꙋ́ченика.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре: і҆и҃лѧ же бѣглеца̀ пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Бжⷭ҇твенными ꙗ҆́вѣ свѣ́тлостьми ᲂу҆добрѧ́ѧсѧ, страда́льческимъ вѣнце́мъ свѧщенноꙋкраша́емь и҆ сла́вою ѡ҆блиста́емь ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, хва́лѧщыѧ тѧ̀ помина́й, вели́кїй въ мꙋ́ченицѣхъ ѳео́дѡре.

И҆спо́лнь свѣ́та, и҆спо́лнь бжⷭ҇твенныѧ благода́ти на́мъ возсїѧ̀ свѧще́ннаѧ па́мѧть честны́хъ пѡ́двигъ твои́хъ, пресвѣ́тлыми свѣ́тлостьми ѡ҆зарѧ́ющи всѣ́хъ благоче́стнѡ тѧ̀ почита́ющихъ, мꙋ́чениче страстоте́рпче ѳео́дѡре.

І҆́дѡльстѣй ѡ҆держа́щи бꙋ́ри человѣ́чество, свѧще́нный мꙋ́ченикъ ѡ҆кормлѧ́емь крⷭ҇та̀ бж҃е́ственною благода́тїю, небꙋ́рнѡ преплы́въ, и҆ въ приста̑нища дости́же небє́снаѧ ра́дꙋѧсѧ. (с. 161)

Бг҃оро́диченъ:

Две́рь бж҃їѧ, покаѧ́нїѧ двє́ри мѝ, дв҃о, ѿве́рзи, помышле́ньми бжⷭ҇твенными дꙋ́шꙋ мою̀ просвѣтѝ, и҆ страсте́й ѿженѝ тѧ̑жкїѧ ѻ҆́блаки, ꙗ҆́кѡ да почита́ю ра́дꙋѧсѧ, и҆ до́лжнѡ ᲂу҆блажа́ю тѧ̀.

Канѡ́нъ прⷪ҇ро́ка.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

И҆мѣ́ѧ свѣтода́вца, твоѧ̑ послꙋ́шающа мѡльбы̀, просвѣще́нїе мѝ пода́ждь, заха́рїе прⷪ҇ро́че пречꙋ́дный.

Оу҆кра́шенъ добро́тами бжⷭ҇твенныѧ красоты̀, а҆́гг҃лѡвъ добрѡ́ты зри́ши дꙋше́вною чистото́ю.

И҆спо́лненъ ст҃ы́ни а҆гг҃лоподо́бныѧ свѣ́тлости, ꙗ҆́кѡ сы́й бг҃омꙋ́дре, соглаго́лющыѧ а҆́гг҃лы и҆ просвѣща́ющыѧ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, бг҃опости́жне.

Бг҃оро́диченъ:

Разрѣши́сѧ клѧ́тва є҆́ѵы прама́тере, всенепоро́чнаѧ: хрⷭ҇та́ бо ро́ждши, благослове́ньми мі́ръ ѡ҆богати́ла є҆сѝ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́нїе на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ, ᲂу҆твердѝ, гдⷭ҇и, цр҃ковь, ю҆́же стѧжа́лъ є҆сѝ честно́ю твое́ю кро́вїю.

Перворожде́нъ и҆з̾ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ, перворожде́нъ млⷣнцъ и҆зъ дв҃ы нетлѣ́нныѧ, а҆да́мꙋ рꙋ́кꙋ простира́ѧ ꙗ҆ви́сѧ.

Младоꙋ́мна бы́вша пре́лестїю первозда́ннаго, па́ки и҆справлѧ́ѧй бг҃ъ сло́во, младе́нствовавъ ꙗ҆ви́сѧ.

Землѝ и҆сча́дїе, па́ки поте́кшее въ ню̀, бж҃ества̀ соѻбра́зное є҆стество̀ зижди́тель, ꙗ҆́кѡ непрело́жнѣ младе́нствовавъ, ꙗ҆вѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть ст҃ъ, па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче. (с. 162)

Ꙗ҆́кѡ ле́въ дерзнꙋ́въ посредѝ сꙋди́ща ста́лъ є҆сѝ, возвѣща́ѧ спаси́тельное сло́во, досажда́ѧ ѕлочести̑вымъ, проповѣ́даѧ и҆́стинꙋ, и҆ ѡ҆блича́ѧ лжꙋ̀ безбо́жїѧ, ѳео́дѡре.

Мꙋчи́тель ᲂу҆ди́вльсѧ твоемꙋ̀ мꙋ́жествꙋ, мꙋ́дре, ско́тскою ꙗ҆́ростїю подви́гсѧ, жи́лами волꙋ́ѧми неща́днѡ ᲂу҆ранѧ́етъ тѧ̀, ѳео́дѡре, мє́рзскимъ и҆стꙋка̑ннымъ сокрꙋше́нїе содѣ́лавша.

Мꙋ́жескимъ по́мысломъ ꙗ҆́звєнныѧ ка̑пли, ꙗ҆́кѡ во́лны морскі̑ѧ, бг҃омꙋ́дре, ѿри́нꙋлъ є҆сѝ, крⷭ҇та̀ благода́тїю ᲂу҆крѣплѧ́емь и҆ вѣнцено́сецъ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а си́лою ꙗ҆влѧ́ѧсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Сотворѝ вои́стиннꙋ тебѣ̀ вели́чїе, и҆́же ѿ тебє̀ рожде́йсѧ гдⷭ҇ь: и҆ ро́ди всѝ тѧ̀, бж҃їю мт҃рь, сла́вѧтъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ, є҆го́же пое́тъ всѧ̀ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Вы́шнѧѧ благода́ть тебѐ ѡ҆сѣнѝ, промышле́нїѧ несказа́ннагѡ бжⷭ҇твенно ѡ҆кормле́нїе, ст҃ы́ми а҆́гг҃лы наꙋча́ющи, премꙋ́дре блаже́нне, и҆ просвѣща́ющи.

Бж҃е́ственнѣй бл҃гости наказꙋ́ѧсѧ, наꙋчи́лсѧ є҆сѝ, пребога́те, ꙗ҆́кѡ пречи́стъ, плодови́тъ жи́ти бжⷭ҇твеннымъ свѧще́нїемъ, во гра́дѣ всеѡсвѧще́ннѣмъ.

Стѣна̀ незы́блема, ᲂу҆твержде́нїе лю́демъ бг҃омꙋ̑дрымъ бы́лъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, и҆ дꙋша́мъ спасе́нїе, ꙗ҆́коже дре́вле провозвѣстѝ прⷪ҇ро́къ чꙋ́дный.

Бг҃оро́диченъ:

Ржⷭ҇тво̀ нетлѣ́нно и҆ пречⷭ҇то, бцⷣе, твоѐ чревоноше́нїе мі́ръ и҆зба́ви ѿ тлѝ и҆ сме́рти: сп҃са бо родила̀ є҆сѝ, сло́во присносꙋ́щное.

Конда́къ пра́здника, гла́съ а҃:

Оу҆тро́бꙋ дв҃и́чꙋ ѡ҆ст҃и́вый ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, и҆ рꙋ́цѣ сѷмеѡ́нѣ благослови́вый, ꙗ҆́коже подоба́ше, предвари́въ, и҆ ны́нѣ спа́слъ є҆сѝ на́съ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: но ᲂу҆мирѝ во (с. 163) бранѣ́хъ жи́тельство и҆ ᲂу҆крѣпѝ лю́ди, и҆́хже возлюби́лъ є҆сѝ, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

І҆́косъ:

Къ бцⷣѣ притеце́мъ, хотѧ́щїи сн҃а є҆ѧ̀ ви́дѣти, къ сѷмеѡ́нꙋ носи́ма, є҆го́же съ нб҃сѐ безпло́тнїи ви́дѧще, дивлѧ́хꙋсѧ, глаго́люще: чꙋ̑днаѧ зри́мъ ны́нѣ и҆ пресла̑внаѧ, непостижи̑маѧ, несказа̑ннаѧ: и҆́же бо а҆да́ма созда́вый но́ситсѧ ꙗ҆́кѡ младе́нецъ, невмѣсти́мый вмѣща́етсѧ на рꙋка́хъ ста́рчихъ: и҆́же въ нѣ́дрѣхъ неѡпи́санныхъ сы́й ѻ҆ц҃а̀ своегѡ̀, во́лею ѡ҆писꙋ́етсѧ пло́тїю, а҆ не бжⷭ҇тво́мъ є҆ди́нъ чл҃вѣколю́бецъ.

Сѣда́ленъ мꙋ́ченика, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Бжⷭ҇твенное всеѻрꙋ́жїе воспрїи́мъ, и҆ і҆́дѡльскꙋю ле́сть низложи́въ, а҆́гг҃лы воздви́глъ є҆сѝ восхвали́ти по́двиги твоѧ̑: бжⷭ҇твенною бо любо́вїю ᲂу҆́мъ распали́въ, на ѻ҆́гненнꙋю сме́рть до́блественнѡ дерзнꙋ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тезоимени́тнѡ просѧ́щымъ тѧ̀ дае́ши бжⷭ҇твєннаѧ дарова̑нїѧ, страстоте́рпче ѳео́дѡре. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю па́мѧть твою̀.

Сла́ва прⷪ҇ро́ка, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Впрѧжены̑ колесни̑цы ви́дѣлъ є҆сѝ, пра̑вимы рꙋко́ю всѣ́хъ бг҃а, безплѡ́тныѧ слꙋги̑, заха́рїе чꙋ́дне: съ ни́миже ра́дꙋѧсѧ ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ приснопа́мѧтный, молѝ напра́витисѧ къ пꙋтѝ бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма вѣ́рою несомнѣ́нною соверша́ющымъ па́мѧть твою̀ всесвѧще́ннꙋю.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Сы́й со ѻ҆ц҃е́мъ на прⷭ҇то́лѣ ст҃ѣ́мъ, прише́дъ на зе́млю ѿ дв҃ы роди́сѧ, и҆ младе́нецъ бы́сть лѣ́ты сы́й неѡпи́санъ, є҆го́же прїи́мъ сѷмеѡ́нъ на рꙋ́ки, ра́дꙋѧсѧ глаго́лаше: ны́нѣ ѿпꙋща́еши, ще́дре, возвесели́въ раба̀ твоего̀. (с. 164)

А҆́ще є҆́сть по́стъ, Сла́ва и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: а҆́ще среда̀ и҆лѝ пѧто́къ, крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: пи̑саны въ к҃и де́нь.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Покры́ла є҆́сть нб҃са̀ добродѣ́тель твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ: и҆зъ кївѡ́та бо проше́дъ, ст҃ы́ни твоеѧ̀ нетлѣ́нныѧ мт҃ре, въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ рꙋконоси́мь: и҆ и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

Ра́дꙋѧсѧ, сѷмеѡ́не, неизрече́нныхъ таи́нниче, бцⷣа вопїѧ́ше, є҆го́же ѿ ст҃а́гѡ дре́вле и҆звѣсти́сѧ тебѣ̀ дх҃а, младе́нствовавшаго сло́ва, хрⷭ҇та̀ на рꙋ́ки прїимѝ, зовы́й є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

На него́же ᲂу҆пова́лъ є҆сѝ, сѷмеѡ́не, во́зрастъ дѣ́тищный, ра́дꙋѧсѧ под̾имѝ хрⷭ҇та̀, і҆и҃лѧ бжⷭ҇твеннагѡ ᲂу҆тѣше́нїе, зако́на творца̀ и҆ влⷣкꙋ, и҆сполнѧ́ющаго зако́на чи́нъ, зовы́й є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

Ви́дѧ сѷмеѡ́нъ сло́во безнача́льное, съ пло́тїю ꙗ҆́кѡ на прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣмъ дв҃ою носи́мо, вино́внаго є҆́же бы́ти всѧ́ческихъ, ꙗ҆́кѡ младе́нцꙋ дивѧ́сѧ, вопїѧ́ше є҆мꙋ̀: и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

И҆мѣ́ѧ хрⷭ҇та̀ внꙋ́трь себє̀, бл҃же́нне, вѣща́юща, лїкїні́евꙋ горды́ню низложи́лъ є҆сѝ словесы̀ мꙋ́дрыми. сѐ вои́стиннꙋ, мч҃ниче, ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ премно́гое безꙋ́мїе, и҆ дѣ́лы пресла́вными зрѧ́щыѧ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ, страда́льче доблемꙋ́дренне ѳео́дѡре.

Повѣ́шенъ бы́въ беззако́нїемъ мꙋчи́телѧ, и҆ ногтьмѝ и҆стерза́емь, и҆ ѡ҆багре́нъ ка́плѧми, мꙋ́чениче, непра́веднѡ (с. 165) и҆злива́емыхъ крове́й твои́хъ, ᲂу҆мерщвле́нїѧ дебельства̀ и҆ тлѝ совле́клъ є҆сѝ ри̑зы, преблаже́нне ѳео́дѡре.

Бг҃оро́диченъ:

Лꙋка́вое грѣхѡ́въ мои́хъ рꙋкописа́нїе бж҃е́ственнымъ копїе́мъ, пречⷭ҇таѧ, расто́ргни, пробо́дшимъ бж҃е́ствєннаѧ ре́бра, вочл҃вѣ́читисѧ и҆зъ тебє̀, дв҃о, восхотѣ́вшаго, и҆ въ кни́зѣ мѧ̀ написа́ти спаса́емыхъ, моли́сѧ, безъ ᲂу҆ма̀ ѿ бг҃а ᲂу҆да́льшасѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зъ горы̀ приѡсѣне́нныѧ, сло́ве, прⷪ҇ро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

Є҆ди́но ᲂу҆́бѡ просвѣща́тельное сꙋщество̀ честѝ, въ со́лнцѣхъ же тре́хъ ѡ҆предѣлѧ́емо, въ сꙋ̑щаѧ проше́ствїѧми мно́жимо, ꙗ҆́вѣ наꙋча́еши, всебл҃же́нне.

Колесни́ца бж҃їѧ бы́въ, прⷪ҇ро́че, колесни̑цы зрѧ̀ разли̑чны а҆́гг҃льскїѧ, ѡ҆бходи́ти всѧ̑ сподо́билсѧ є҆сѝ, со бл҃гочи́нїемъ и҆дꙋ́щыѧ.

Сщ҃еннолѣ́пнѡ многосвѣ́тлый свѣ́щникъ, ѻ҆́бразъ зри́ши бж҃е́ственнагѡ свѣтозаре́нїѧ, смотрѧ́еши же, всебл҃же́нне, всеви́дца, и҆́мже всѧ́чєскаѧ спаса́ютсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́бразъ твоегѡ̀ чи́стагѡ ржⷭ҇тва̀ бг҃ови́днїи прⷪ҇ро́цы проначерта́ютъ, многови́днѡ проѡбрази́вше, и҆ разли́чнѡ гада́ньми бг҃омꙋ́дрїи.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа ѻ҆бра́знѡ на престо́лѣ превознесе́на бг҃а, ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дѡрѷноси́ма, ѽ ѻ҆каѧ́нный, вопїѧ́ше, а҆́зъ: прови́дѣхъ бо воплоща́ема бг҃а, свѣ́та невече́рнѧ и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Разꙋмѣ́въ бжⷭ҇твенный ста́рецъ проѧвле́ннꙋю дре́вле прⷪ҇ро́кꙋ сла́вꙋ, рꙋка́ми сло́во зрѧ̀ ма́терними держи́мо, ѽ ра́дꙋйсѧ, (с. 166) вопїѧ́ше, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ прⷭ҇то́лъ бо держи́ши бг҃а, свѣ́та невече́рнѧго, и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Покло́нсѧ ста́рецъ, и҆ стопа́мъ бжⷭ҇твеннѣ прикоснꙋ́всѧ неискꙋсобра́чныѧ и҆ бг҃ома́тере, ѻ҆́гнь, речѐ, но́сиши, чⷭ҇таѧ, млⷣнца бою́сѧ ѡ҆б̾ѧ́ти бг҃а, свѣ́та невече́рнѧго, и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Ѡ҆чища́етсѧ и҆са́їа, ѿ серафі́ма ᲂу҆́гль прїе́мъ, ста́рецъ вопїѧ́ше бг҃омт҃ри, ты̀ ꙗ҆́коже клеща́ми рꙋка́ми просвѣща́еши мѧ̀, пода́вши, є҆го́же но́сиши, свѣ́та невече́рнѧго, и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Просвѣща́емь заре́ю, мꙋ́чениче, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, и҆ распалѧ́емь хрⷭ҇то́вою любо́вїю, ѡ҆палѧ́емѣ пло́ти неради́лъ є҆сѝ, ни ѡ҆щꙋти́лъ є҆сѝ болѣ́зни, ни вмѣни́лъ є҆сѝ мꙋ́ки, нбⷭ҇ными наде́ждами пита́емь.

И҆́го влⷣки носѧ̀ на вы́и преле́гкое, ѻ҆́лова тѧгото́ю, страстоте́рпче преблаже́нне, ѡ҆тѧгче́нъ, не преклони́лсѧ є҆сѝ ѿню́дъ, ни поколеба́лсѧ є҆сѝ, нижѐ побѣди́лсѧ є҆сѝ, во́ине до́блїй ѳео́дѡре.

Съ нб҃сѐ пригласи́въ тѧ̀ пребл҃го́е сло́во, де́рзостна сотворѝ, є҆гѡ́же си́лою гѡ́рькїѧ болѣ̑зни претерпѣ́лъ є҆сѝ беззако́ннꙋющихъ, мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, и҆ мꙋ̑ки и҆ нꙋ́жднꙋю, сла́вне, сме́рть.

Бг҃оро́диченъ:

Пребыва́ти мѧ̀ цѣ́ла, непрело́жна стоѧ́нїѧ лꙋ́чшагѡ, но пра́вѣ ше́ствꙋюща, и҆ бг҃оꙋгѡ́днаѧ дѣ́юща бл҃га́ѧ ᲂу҆молѝ, бл҃га́го ро́ждши сло́ва, на́съ безслове́сїѧ и҆зба́вльшаго.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и. (с. 167)

Чи́стымъ се́рдцемъ, и҆ ᲂу҆ма̀ прови́дѧ ѻ҆строто́ю стрⷭ҇ть сп҃совꙋ, достолѣ́пнѡ блажи́тсѧ.

Преесте́ственнѡ ст҃ы́й, ра́дꙋйсѧ, сїѡ́не, проро́къ предповелѣва́етъ, грѧде́тъ цр҃ь тво́й пра́веденъ, и҆ спаса́ѧй кро́тостїю.

Прⷪ҇ро́кѡвъ сла́ва, бг҃оглаго́ливыхъ мꙋже́й бл҃голѣ́пїе, мі́ръ ѡ҆зарѧ́етъ прⷪ҇ро́чества свѣ́тлостїю.

Бг҃оро́диченъ:

Дв҃ы ржⷭ҇тво́мъ ѡ҆бнови́въ на́съ, свободѝ пе́рвыхъ согрѣше́нїй, на́съ ра́ди бы́въ чл҃вѣ́къ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Возопѝ къ тебѣ̀, ви́дѣвъ ста́рецъ ѻ҆чи́ма спасе́нїе, є҆́же лю́демъ прїи́де ѿ бг҃а, хрⷭ҇тѐ, ты̀ бг҃ъ мо́й.

Сїѡ́нꙋ ты̀ ка́мень возложи́лсѧ є҆сѝ, непокори̑вымъ претыка́нїе, и҆ собла́зна ка́мень, нерꙋши́мое вѣ́рныхъ спасе́нїе.

И҆звѣ́стнѣ носѧ̀ начерта́нїе, и҆́же пре́жде вѣ̑къ тѧ̀ и҆зрасти́вшагѡ, земны́хъ за милосе́рдїе ны́нѣ не́мощїю ѡ҆бложи́сѧ.

Сн҃ꙋ вы́шнѧгѡ, сн҃ꙋ дв҃ы, бг҃ꙋ ѻ҆троча́ти бы́вшемꙋ, покло́ншасѧ тебѣ̀ ны́нѣ ѿпꙋстѝ съ ми́ромъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Стра́сть безстра́стнагѡ воѡбража́ѧ, распѧ́лсѧ є҆сѝ, сла́вный мꙋ́чениче, пригвозди́всѧ на дре́вѣ, преблаже́нне, и҆ подо́бникъ влⷣцѣ бы́лъ є҆сѝ, разрѣши́вшагѡ крⷭ҇то́мъ человѣ́чєскїѧ стра̑сти во́лею.

Повѣ́шенъ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ на дре́вѣ, и҆ стрѣла́ми сострѣ́лѧнъ, блаже́нне, и҆ ѻ҆че́съ зѣ̑ницы и҆збоде́нъ, и҆ ᲂу҆ѧ́звленъ по всемꙋ̀ тѣлесѝ, ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ врагѡ́въ сердца̀ копїе́мъ болѣ́зней твои́хъ.

Пото́цы безмѣ́рныхъ мꙋ́къ, ко хра́минѣ припрѣ́вшесѧ, (с. 168) мꙋ́чениче, твоеѧ̀ дꙋшѝ, не поколеба́ша сеѧ̀: на недви́жимѣмъ бо ка́мени ᲂу҆тверди́сѧ просїѧ́вшагѡ ѿ дв҃ы и҆ человѣ́ческїй ро́дъ просвѣ́щшагѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Мр҃і́е, всегѡ̀ мі́ра гпⷭ҇жѐ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а всѣ́хъ ро́ждши, вра́жїѧ рабо́ты мѧ̀ и҆зба́ви: и҆ тогѡ̀ мꙋче́нїѧ и҆схи́ти и҆ спаси́ мѧ, на тѧ̀ несомнѣ́ннѡ ᲂу҆пова́ющаго.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Сы́й проро́ческагѡ и҆спо́лнь вдохнове́нїѧ, бꙋ́дꙋщихъ ра́зꙋма па́че є҆стества̀ наꙋчи́всѧ, по́сланъ бы́лъ є҆сѝ проповѣ́дати бл҃года́ть бꙋ́дꙋщꙋю, де́нь же крⷭ҇та̀ вѣ́домый гдⷭ҇еви, бг҃опрїѧ́тне.

Ра́зꙋмомъ дх҃о́внымъ ᲂу҆кра́шенъ, дарѡ́въ сꙋ́щихъ па́че ᲂу҆ма̀ сподо́билсѧ є҆сѝ, а҆́гг҃льскаѧ ꙗ҆влє́нїѧ и҆ чи́ны, и҆ вѣща̑нїѧ и҆ сла̑вы ви́дѣвъ, пребога́те, чꙋ́днымъ наꙋча́ющыѧ и҆ бжⷭ҇твєннымъ та́йнамъ.

Свѣщꙋ̀ добродѣ́телей стѧжа́въ, просвѣще́нїемъ бг҃оразꙋ́мїѧ сїѧ́еши, та́инственнꙋю провозвѣща́ѧ свѣщꙋ̀, є҆́юже па́че словесѐ, сло́ва воплоще́нїе, ꙗ҆ви́тсѧ бг҃олѣ́пнѣ ѿ сїѡ́на, заха́рїе, проро́че бг҃опрїѧ́тне.

Бг҃оро́диченъ:

Поста́вивый нб҃о, показа́ тѧ нб҃о слове́сное, бцⷣе, добро́тꙋ і҆а́кѡвлю, возлюби́въ, и҆ и҆зъ чре́ва твоегѡ̀ бжⷭ҇тва̀ сл҃нце возсїѧ̀ пло́тски, и҆ мі́ръ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆́сть бл҃года́тїю.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Мꙋ́жествомъ дꙋшѝ въ вѣ́рꙋ ѡ҆болкі́йсѧ, и҆ глаго́лъ бж҃їй а҆́ки копїѐ въ рꙋ́кꙋ взе́мъ, врага̀ побѣди́лъ є҆сѝ, мꙋ́ченикѡвъ, преве́лїй ѳео́дѡре: съ ни́ми хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ молѧ́сѧ, не преста́й ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Страда́льцєвъ пресвѣ́тлꙋю добро́тꙋ, прїиди́те всѝ, пѣ́сненными вѣнцы̀, вѣ́рнїи, ѳео́дѡра вѣнча́емъ: да́ръ бо бж҃їй (с. 169) вели́къ мі́рꙋ ꙗ҆ви́сѧ сїѧ́ньми чꙋде́съ, врага́ бо побѣди́въ велїа́ра страда̑нїи честны́ми, ѡ҆дождѧ́етъ вмѣ́стѡ кро́вныхъ ка́плей и҆сцѣле́нїй то́ки, съ си́ми ᲂу҆́бѡ всѣ́ми ра́дꙋетсѧ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ дае́тъ ми́ръ неѡскꙋ́денъ. тѣ́мъ вопїе́мъ є҆мꙋ̀: молѝ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Тебѐ во ѻ҆гнѝ ѡ҆роси́вшаго ѻ҆́троки бг҃осло́вившыѧ, и҆ въ дв҃ꙋ нетлѣ́ннꙋ все́льшагосѧ, бг҃а сло́ва пои́мъ, благоче́стнѡ пою́ще: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

А҆да́мꙋ и҆звѣсти́ти хотѧ́й и҆дꙋ̀, во а҆́дѣ живꙋ́щꙋ, и҆ є҆́ѵѣ принестѝ благовѣ́стїе, сѷмеѡ́нъ вопїѧ́ше, со прⷪ҇рѡ́ки ликꙋ́ѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ро́да зе́мна и҆збавлѧ́ѧй бг҃ъ, да́же до а҆́да прїи́детъ: плѣ̑ннымъ же пода́стъ всѣ̑мъ ѡ҆ставле́нїе, и҆ прозрѣ́нїе слѣпы̑мъ, ꙗ҆́кѡ и҆ нѣмы̑мъ вопи́ти: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆ твоѐ се́рдце, нетлѣ́ннаѧ, ѻ҆рꙋ́жїе про́йдетъ, сѷмеѡ́нъ бцⷣѣ провозгласѝ, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи твоего̀ сн҃а, є҆мꙋ́же вопїе́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Глаго́ланїе ра́дꙋѧсѧ вели̑чїѧ вседержи́тєлева, тѣ́мже ᲂу҆ди́вльшесѧ зрѧ́щїи, пре́лести ѡ҆ста́виша мꙋчи́тельство, и҆ вѣ́рою вопїѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Плени́цами премꙋ́дрыхъ твои́хъ слове́съ, преблаже́нне, ра́дꙋѧсѧ ᲂу҆лови́лъ є҆сѝ и҆зъ глꙋбины̀ неразꙋ́мїѧ пристꙋпа́ющыѧ, и҆ бжⷭ҇твєнны мꙋ́ченики содѣ́лалъ є҆сѝ, ѳео́дѡре, пою́щыѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Въ темни́цѣ къ дре́вꙋ тѧ̀ свѧ́зана, а҆́гг҃лъ свѧ́тъ (с. 170) прише́дъ разрѣшѝ, дерзнове́нїе даѧ̀ и҆ ᲂу҆крѣплѧ́ѧ тѧ̀ велегла́снѡ вопи́ти, ѳео́дѡре: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Менѐ жи́вша въ лѣ́ности, и҆ презрѣ́вша ст҃ы̑ѧ твоѧ̑ зако́ны, и҆ честны̑ѧ твоѧ̑, хрⷭ҇тѐ, за́пѡвѣди, ᲂу҆ще́дри и҆ спасѝ ро́ждшїѧ тѧ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ бл҃годѣ́тель бг҃ъ и҆ многоми́лостивъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

По все́й землѝ твоѐ, прⷪ҇ро́че, и҆зы́де вѣща́нїе бг҃одохнове́нное, и҆ глагѡ́лъ твои́хъ си́ла, вопїю́щихъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ве́сь вы́шними зарѧ́ми просвѣще́нъ, бꙋ̑дꙋщаѧ ви́дѣлъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ сꙋ̑щаѧ: тѣ́мже, пребога́те, вопїѧ́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Пѣ́сньми почита́ю тѧ̀, дв҃о, поче́тшꙋю ро́дъ человѣ́ческїй, безче́стїемъ лю́тымъ пе́рвѣе ѡ҆сꙋжде́нный: бл҃гослове́нъ, всечⷭ҇таѧ, пло́дъ твоегѡ̀ чре́ва.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀ соедини́вшесѧ, бл҃гоче́стїѧ предстоѧ́ще ю҆́нѡши, пла́менемъ же неврежде́ни, бжⷭ҇твеннꙋю пѣ́снь поѧ́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Лю́дїе і҆и҃лєвы, твою̀ сла́вꙋ є҆мманꙋ́ила, зрѧ́ще ѻ҆троча̀ и҆зъ дв҃ы, предъ лице́мъ бжⷭ҇твеннагѡ ковче́га ны́нѣ ликꙋ́йте: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сѐ, сѷмеѡ́нъ вопїѧ́ше, прерѣка́емое зна́менїе се́й бꙋ́детъ, бг҃ъ сы́й и҆ ѻ҆троча̀. семꙋ̀, вѣ́рнїи, возопїе́мъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Живо́тъ сы́й, се́й бꙋ́детъ паде́нїе непокори̑вымъ, (с. 171) младе́нствовавъ бг҃ъ сло́во, ꙗ҆́кѡ воста́нїе всѣ̑мъ вѣ́рою пою́щымъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѣ́тлѡ подвиза́всѧ, врага̀ побѣди́лъ є҆сѝ, и҆ потре́бль вѡ́инства є҆гѡ̀ ѻ҆рꙋ́жїи вѣ́ры: тѣ́мже побѣ́днымъ вѣнце́мъ ᲂу҆вѧ́злсѧ є҆сѝ, поѧ̀ влⷣцѣ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

По распѧ́тїи сла́внѣ, по стра́сти блаже́ннѣй, по безмѣ́рныхъ ра́нахъ, блаже́нне, бг҃ꙋ вы́ю твою̀ приклони́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче мꙋ́дре, мече́мъ честна́ѧ глава̀ твоѧ̀ ᲂу҆сѣ́чена бы́сть, зовы́й влⷣцѣ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѧще́нное, ѳео́дѡре, и҆ многострада́льное тѣ́ло твоѐ, и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй вѣ̑рнымъ бы́сть, и҆зъ негѡ́же почерпа́ютъ благоче́стнѡ притека́ющїи разрѣше́нїе страсте́й, и҆ дꙋ́шъ спасе́нїе, вопїю́ще влⷣцѣ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́ннꙋю ѡ҆живѝ, па́дшꙋю возста́ви, ᲂу҆ѧ́звленнꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ и҆сцѣлѝ, ᲂу҆́мъ мо́й ᲂу҆мирѝ, напа́стей во́лны ᲂу҆кротѝ, дв҃о, и҆ вопїю́ща мѧ̀ спасѝ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те гдⷭ҇а во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

На горѣ̀ ст҃ѣ́й просла́вльшасѧ, и҆ въ кꙋпинѣ̀ ѻ҆гне́мъ приснодв҃ы мѡѷсе́ови та́йнꙋ ꙗ҆́вльшаго, гдⷭ҇а по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сїѡ́не горо̀, гра́де ст҃ы́й, ра́дꙋйсѧ ѕѣлѡ̀, бж҃е́ственный (с. 172) заха́рїа а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дникъ повелѣва́етъ: и҆ ты̀ весели́сѧ, і҆ерꙋсали́ме, во всѧ̑ вѣ́ки.

Заха́рїе прⷪ҇ро́че, красꙋ́йсѧ, и҆спѡ́лншаѧсѧ ви́дѧ словеса̀, ꙗ҆̀же предглаго́лалъ є҆сѝ дх҃омъ просвѣща́емь, гдⷭ҇а пою́щымъ и҆ превозносѧ́щымъ є҆го̀ во вѣ́ки.

Посредѝ го́ръ присѣ́нныхъ ви́дѣлъ є҆сѝ стоѧ́щыѧ а҆́гг҃лы, и҆̀же над̾ всѣ́ми промышле́нїю наꙋча́ющыѧ тѧ̀, сла́вный прⷪ҇ро́че, пѣсносло́вѧщыѧ хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле ѻ҆гнезра́чный гдⷭ҇ень, ра́дꙋйсѧ, две́ре невеще́ственнагѡ сїѧ́нїѧ, ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́блаче ле́гкїй, ꙗ҆́же сл҃нце пра́вды возсїѧ́вшаѧ мі́рꙋ, чⷭ҇таѧ бг҃ороди́тельнице.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Въ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй ѻ҆́бразъ ви́димъ, вѣ́рнїи: всѧ́къ мꙋ́жескїй по́лъ, ложесна̀ разверза́ѧ, ст҃ъ бг҃ꙋ. тѣ́мъ перворожде́нное сло́во ѻ҆ц҃а̀ безнача́льна, сн҃а первородѧ́щасѧ мт҃рїю неискꙋсомꙋ́жнѡ, велича́емъ.

И҆̀же дрє́внимъ новорожде́нныхъ го́рличищъ сꙋпрꙋ́гъ, дво́ица же бѧ́ше птенцє́въ, въ ни́хже мѣ́стѡ бж҃е́ственный ста́рецъ, и҆ цѣломꙋ́дреннаѧ а҆́нна проро́чица, ѿ дв҃ы рожде́нномꙋ, и҆ сн҃ꙋ є҆диноро́дномꙋ ѻ҆́ч҃ꙋ, въ це́рковь приноси́мꙋ, слꙋ́жатъ велича́юще.

Возда́лъ є҆сѝ мнѣ̀, вопїѧ́ше сѷмеѡ́нъ, спасе́нїѧ твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, ра́дованїе: воспрїимѝ твоего̀ слꙋжи́телѧ, сѣ́нїю претрꙋжде́ннаго, но́выѧ благода́ти свѧщеннопроповѣ́дника та́йнаго, во хвале́нїи велича́юща.

Свѧщеннолѣ́пнѡ и҆сповѣ́дашесѧ а҆́нна прорица́ющи, цѣломꙋ́дреннаѧ и҆ преподо́бнаѧ, и҆ ста́рица влⷣцѣ въ це́ркви ꙗ҆́вственнѡ: бцⷣꙋ же проповѣ́дающи всѣ̑мъ сꙋ́щымъ, велича́ше.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть (с. 173) простра́ннѣйшее нб҃съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре мꙋ́чениче, са́мъ себѐ, поже́ршемꙋсѧ а҆́гнцꙋ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ, возвы́сивсѧ ꙗ҆́кѡ всесожже́нїе благово́нно къ немꙋ̀, и҆ свѧще́нно возложе́нїе, и҆ соверше́нна и҆ чиста̀ бл҃гопрїѧ́тна же́ртва: тѣ́мже тѧ̀ восхвалѧ́емъ, и҆ по до́лгꙋ ᲂу҆блажа́емъ.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тро, ꙗ҆́кѡ де́нь свѣтоза́ренъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѳео́дѡре, со́лнце свѣ́тлыми твоегѡ̀ страда́нїѧ лꙋча́ми, и҆ чꙋдесы̀, всеблаже́нне, подсо́лнечнꙋю благоче́стнѡ просвѣща́ѧ, и҆ ѿгонѧ̀ тмꙋ̀ пре́лестей и҆ страсте́й на́шихъ, ѳео́дѡре.

Совокꙋпи́лсѧ є҆сѝ со а҆́гг҃лы пло́тїю, безплѡ́тныѧ врагѝ побѣ́ждь, и҆ со страда́льческими ли́ки весели́шисѧ всегда̀: и҆ съ ни́ми бжⷭ҇твеннꙋю пѣ́снь трⷪ҇цѣ возглаша́еши, ѳео́дѡре треблаже́нне, свѣти́льниче це́ркве, и҆ страстоте́рпцєвъ ᲂу҆добре́нїе.

Землѧ̀ положе́нїемъ твоегѡ̀ честна́гѡ, ѳео́дѡре, тѣлесѐ, не́бо же ра́дꙋетсѧ, дꙋ́хъ тво́й сщ҃е́нный стѧжа́въ: всегда̀ человѣ́цы па́мѧть твою̀ честнꙋ́ю творѧ́ще, моле́бнѡ про́симъ тѧ̀ моли́твенника ѡ҆ на́съ, преблаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃олюби́ваѧ дв҃о, бл҃га́го молѝ спасти́ мѧ ѿ скве́рнъ всѣ́хъ, ꙗ҆́звы се́рдца моегѡ̀ ѡ҆мы́вши покаѧ́нїемъ чи́стымъ и҆ пла́чемъ сле́знымъ: да тѧ̀ ᲂу҆блажа́ю и҆ велича́ю, пренепоро́чнаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю мт҃рь бг҃а вы́шнѧгѡ, тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀ ро́ждшꙋю сло́вомъ вои́стиннꙋ бг҃а, вы́шшꙋю пречⷭ҇тыхъ си́лъ, немо́лчными славословлє́нїи велича́емъ.

Всѧ́ко чꙋ́вство ѡ҆ста́вивъ, ᲂу҆мꙋ̀ бжⷭ҇твенномꙋ и҆ чистѣ́йшемꙋ, всемꙋ́дре, свѣтоно́сенъ предстои́ши, ѡ҆ мі́рѣ моли̑твы творѧ̀. тѣ́мже всѝ тѧ̀, заха́рїе, блажи́мъ. (с. 174)

Глаго́лѡмъ послѣ́дꙋюще твои́хъ ᲂу҆сте́нъ, бг҃оѧвле́нне, гдⷭ҇а призыва́емъ: и҆́мже спаса́еми, ꙗ҆́кѡ и҆́стины тѧ̀ проро́ка и҆ проповѣ́дника, заха́рїе, благоче́стнѡ блажи́мъ.

Ми́лостива содѣ́лай твои́ми моли́твами влⷣкꙋ, свѧще́нный и҆ благознамени́тый пра́здникъ тво́й, бг҃одохнове́нне, вѣ́рою соверша́ющымъ, и҆ тѧ̀ любо́вїю чтꙋ́щымъ ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́ка и҆ бг҃оглаго́льника и҆́стиннѣйша.

Бг҃оро́диченъ:

Бе́зднꙋ чꙋде́съ тѧ̀, и҆ дарова́нїй, бцⷣе, пꙋчи́нꙋ, чⷭ҇таѧ, вѣ́дꙋще, и҆ ꙗ҆́вѣ зна́юще, въ твоѐ предста́тельство надѣ́ющесѧ притека́емъ, и҆ спѣ́шнѡ къ твоемꙋ̀ кро́вꙋ прибѣга́емъ.

Свѣти́ленъ мꙋ́ченика. Подо́бенъ: Дх҃омъ во ст҃и́лищи:

Полкѝ врагѡ́въ и҆ де́мѡнѡвъ на́глѡсти до конца̀ низложи́лъ є҆сѝ, и҆ кончи́нꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ, ѳео́дѡре блаже́нне, вѣ́ры ра́ди зижди́телѧ твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ свидѣ́тель и҆́стины спаса́еши всѣ́хъ ѿ всѧ́кихъ скорбе́й, и҆ вре́да чꙋжда́гѡ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника:

Дх҃омъ во ст҃и́лищи предста́въ ста́рецъ, на рꙋ́ки воспрїѧ́тъ зако́на влⷣкꙋ, вопїѧ̀: ны́нѣ соꙋ̑зъ мѧ̀ плотски́хъ разрѣшѝ, ꙗ҆́коже ре́клъ є҆сѝ, съ ми́ромъ: ви́дѣхъ бо ѻ҆чи́ма ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ і҆и҃лю спасе́нїе.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника, гла́съ а҃. Поⷣ: Всехва́льнїи:

Ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ пресвѣ́тлый ꙳ бж҃їй ковче́гъ чⷭ҇таѧ, ꙳ ѡ҆чище́нїе дне́сь хрⷭ҇та̀ прине́сши, ꙳ въ це́рковь вно́ситъ, ꙳ и҆ че́стнѡ полага́етъ ꙳ на рꙋ́ки сѷмеѡ́на бг҃омꙋ́драгѡ: ꙳ тѣ́мже ѡ҆свѧти́шасѧ ꙳ ст҃ы́хъ ны́нѣ ст҃а̑ѧ, ꙳ и҆ є҆ди́номꙋ свѧто́мꙋ сра́дꙋютсѧ.

Сті́хъ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, съ ми́ромъ.

Просла́висѧ дне́сь, ꙳ хрⷭ҇та̀ сѷмеѡ́нъ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́гль ꙳ бг҃олѣ́пнѡ прїе́мь, ꙳ и҆ ѡ҆блобыза́етъ ѡ҆чи́щь ᲂу҆стнѣ̀: ꙳ и҆сповѣ́даетсѧ (с. 175) же и҆ ра́дꙋетсѧ, ꙳ и҆ про́ситъ ѿпꙋще́нїѧ. ꙳ того̀ ᲂу҆́бѡ всѝ благоче́стнѡ ꙳ ны́нѣ ᲂу҆блажа́юще, ꙳ немо́лчными пѣ́сньми почита́емъ.

Сті́хъ: Свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ.

Две́рь ѡ҆дꙋшевле́на, чⷭ҇таѧ дв҃а дне́сь, ꙳ цр҃ѧ̀ и҆ гдⷭ҇а, ꙳ є҆го́же внꙋ́трь и҆мѣ́ѧше, ꙳ въ це́рковь вно́ситъ, ꙳ две́рьми входѧ́ща, ꙳ дре́вле та́йнѡ затворе́нными на землѝ. ꙳ тѣ́мже ликꙋ́юще предъ лице́мъ є҆ѧ̀ всѝ, ꙳ бжⷭ҇твенными пѣ́сньми тꙋ̀ восхва́лимъ.

Сла́ва, ст҃а́гѡ, гла́съ и҃:

Страда́льческїй соста́вивъ по́двигъ, на пре́лесть мꙋ́жествовалъ є҆сѝ, ѳео́дѡре: ѻ҆гневѣща́ннымъ ѧ҆зы́комъ твои́мъ посрами́лъ є҆сѝ лѷкїні́ево безчеловѣ́чество. тѣ́мже и҆ со а҆́гг҃лы ра́дꙋѧсѧ, блаже́нне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, ꙗ҆́кѡ да ми́лостивъ бꙋ́детъ на́мъ въ де́нь сꙋ́дный.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ є҃:

И҆спыта́йте писа̑нїѧ, ꙗ҆́коже речѐ во є҆ѵⷢ҇лїихъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ: въ ни́хъ бо ѡ҆брѣта́емъ того̀ ражда́ема, и҆ пелена́ми повива́ема, въ ꙗ҆́слехъ полага́ема, и҆ млеко́мъ пита́ема, ѡ҆брѣ́занїе прїе́млюща, и҆ сѷмеѡ́номъ носи́ма, не мнѣ́нїемъ, ни привидѣ́нїемъ, но и҆́стиною мі́рови ꙗ҆́вльшасѧ. къ немꙋ́же возопїи́мъ: превѣ́чный бж҃е, сла́ва тебѣ̀.

На лїтꙋргі́и. Бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь и҃-ѧ, и҆ ст҃а́гѡ пѣ́снь ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й, внегда̀ моли́тимисѧ къ тебѣ̀. А҆пⷭ҇лъ къ тїмоѳе́ю, зача́ло сч҃в. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло л҃ѕ. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle