Минея. Июнь (церковнославянским шрифтом)

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ и҃і-й де́нь. Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика лео́нтїа.

И҆ пра́зднованїе прест҃ѣ́й бцⷣѣ, въ че́сть є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны боголю́бскїѧ.

Слꙋ́жба сїѧ̀ пи́сана въ приложе́нїи.

Стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Что̀ вы̀ нарече́мъ:

Что́ тѧ и҆менꙋ́емъ, сла́вне; ꙳ є҆лла́дское приноше́нїе, ꙳ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆стреми́вшасѧ ѿ неѧ̀: ꙳ фі́нїческое ѡ҆чище́нїе, ꙗ҆́кѡ заколе́на въ не́й: ꙳ свѣти́льника, ꙗ҆́кѡ во тмѣ̀ возблиста́вшаго: ꙳ до́блѧ, ꙗ҆́кѡ непобѣди́ма бїю́щими. ꙳ многоѻбра́зное твоѐ благозва́нїе, ꙳ лео́нтїе всебл҃же́нне, ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Что́ тѧ, страстоте́рпче, пронарече́мъ; ꙳ во́ина хрⷭ҇то́ва, ꙗ҆́кѡ погꙋби́телѧ врагѡ́въ: ꙳ цр҃ѧ̀ страсте́й, ꙗ҆́кѡ бл҃гоче́стїѧ страда́льца: ꙳ пита́телѧ а҆́лчꙋщихъ, ꙗ҆́кѡ нищелю́бца: ꙳ пра́ведника, ꙗ҆́кѡ рачи́телѧ нб҃омꙋ́дренна. ꙳ Разли̑чнаѧ твоѧ̑ страда̑нїѧ, ꙳ свѣтлѣ̑йша борє́нїѧ. ꙳ Молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Кто̀ не почꙋди́тсѧ тебѣ̀, лео́нтїе; ꙳ ꙗ҆́кѡ все́льника прїе́мъ нетлѣ́нїѧ и҆сто́чника, ꙳ рѣ́ки благодѣѧ́нїѧ и҆сточа́еши вѣ̑рнымъ, ꙳ и҆ всѣ̑мъ безме́зднѡ ꙳ незави̑стна приноша́еши жа́ждꙋщымъ дарѡва́нїѧ: ꙳ весели́ши же причаща́ющыѧсѧ ꙳ вода́мъ бл҃гости. ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ а҃:

Страстоте́рпче лео́нтїе прехва́льне, ѿ любвѐ хрⷭ҇то́вы тѧ̀ ни ѻ҆́гнь, ни ра̑ны, ни ме́чь ѿлꙋчи́ти возмого́ша: но мꙋ́жески пострада́въ посредѝ мꙋчи́телей, і҆́дѡльскїѧ жє́ртвы разори́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре, и҆ ны́нѣ, вѣнчено́сче, ликꙋ́еши на нб҃сѣ́хъ: прилѣ́жнѡ молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Оу҆ крⷭ҇та̀ предстоѧ́щи сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀, ꙳ и҆ долготерпѣ́нїе тогѡ̀ смотрѧ́ющи, ꙳ глаго́лаше пла́чꙋщи мт҃и чⷭ҇таѧ: ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до сладча́йшее, ꙳ что̀ сїѧ̑ стра́ждеши непра́веднѡ, сло́ве бж҃їй, ꙳ да спасе́ши человѣ́чество;

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ д҃:

Да весели́тсѧ нб҃о дне́сь свѣ́тлѡ, и҆ землѧ̀ да ра́дꙋетсѧ вѣ́рнѡ въ па́мѧть мꙋ́ченика лео́нтїа: и҆́бо наста́вшїй де́нь, не же́ртвами безслове́сными, но же́ртвою хвалы̀, ѿ цвѣтє́цъ дꙋхо́вныхъ вѣнчава́етсѧ: ᲂу҆кра́шенъ бо съ на́ми предстоѧ̀, безкро́внꙋ слꙋ́жбꙋ вѣнцеда́вцꙋ приносѧ̀, мольбꙋ̀ прино́ситъ свѣ́тлѡ, во дворы̀ ра̑йскїѧ дости́гнꙋти, вѣ́рнѡ творѧ́щымъ па́мѧть є҆гѡ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Распина́ема хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца ви́дѧщи пречⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ре́бра и҆скопава́єма копїе́мъ, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ что̀ сїѐ, сн҃е мо́й; ꙳ что́ ти безблагода́тнїи лю́дїе возда́ша, ꙳ за ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ дѡ́браѧ и҆̀мъ, ꙳ и҆ тщи́шисѧ безча́дствовати мѧ̀, вселюбе́знѣйшїй; ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, благоꙋтро́бне, ꙳ твоемꙋ̀ во́льномꙋ распѧ́тїю.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мꙋ́ченикъ тво́й, гдⷭ҇и, лео́нтїй, во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немѡщны́ѧ де́рзѡсти. тогѡ̀ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ, творе́нїе і҆ѡа́нна мона́ха.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ и҆зве́лъ є҆сѝ лю́ди и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, покры́лъ же є҆сѝ колєсни́цы фараѡ́нѡвы и҆ си́лꙋ.

Закѡ́нъ похва́льныхъ добродѣ́тель твоѧ̀ не ѿпа́даетъ, хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дниче лео́нтїе: то́й бо є҆́сть тебѣ̀ похвала̀, и҆ бога́тство неѿе́млемо.

Жела́ѧ, блаже́нне, пачеесте́ственныхъ нескве́рнꙋ дꙋ́шꙋ, дѣ́вствомъ же тѣ́ло ᲂу҆краси́въ, къ вы́шнемꙋ пꙋтѝ бл҃голѣ́пнѡ ᲂу҆стро́илъ є҆сѝ.

Держа́вꙋ взе́мъ на пре́лесть, мꙋ́ченическꙋю че́сть хвалѧ̀, преподо́бне, сла́вный лео́нтїе, при́снѡ тебѣ̀ жела́емаго.

Бг҃оро́диченъ:

Тебѣ̀ всѝ притека́емъ, бцⷣе, ꙗ҆́кѡ побо́рницѣ тве́рдѣй, на мольбꙋ̀ дви́жꙋще, и҆зба́вити ста́до твоѐ ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Ѻ҆бы́чай бл҃гоꙋкра́шенъ и҆ мꙋ́дрость, бл҃года́ть же ѿ бг҃а стѧжа́въ, лео́нтїе, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆́стинный страда́лецъ и҆ мꙋ́ченикъ и҆зрѧ́денъ.

Возложи́те дꙋ́шы живо́мꙋ бг҃ꙋ, твои́мъ сво́инникѡмъ приглаша́лъ є҆сѝ, лео́нтїе, цр҃ю́ же вѣ́чнѡ пребыва́ющемꙋ во́инствꙋйте.

И҆сточѝ благоче́стїѧ глаго́лы медото́чный и҆ бг҃олюбе́зный. ѧ҆зы́къ тво́й: рабы̑ же нече́стїѧ, хꙋ́льники низлага́ше.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и неискꙋсобра́чнаѧ, бг҃а сло́ва во ᲂу҆тро́бѣ твое́й вмѣсти́вшаѧ, и҆ ро́ждшаѧ воплоще́ннаго, ꙗ҆́кѡ бг҃а вкꙋ́пѣ и҆ чл҃вѣ́ка.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Крⷭ҇тъ ꙗ҆́коже ѻ҆рꙋ́жїе воспрїе́мъ, къ боре́нїю ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ неви́димыхъ врагѡ́въ: до́блественнѣ же пострада́лъ є҆сѝ. тѣ́мже потреби́въ си́лꙋ и҆́хъ, возме́здїе прїѧ́лъ є҆сѝ чꙋде́съ бл҃года́ть, молѧ̀ спасти́сѧ на́мъ, мꙋ́чениче лео́нтїе пресла́вне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Чтⷭ҇аѧ, всенепоро́чнаѧ и҆ неискꙋсомꙋ́жнаѧ, ꙗ҆́же є҆ди́на безлѣ́тнаго сн҃а и҆ сло́ва бж҃їѧ въ лѣ́то ро́ждши, сего̀ со ст҃ы́ми и҆ честны́ми патрїа̑рхи и҆ мꙋ́ченики, и҆ прⷪ҇рѡ́ки, и҆ преподо́бными молѝ, дарова́ти на́мъ ѡ҆чище́нїе и҆ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ̀ тѧ̀ возвы́шена ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ пречⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀, сло́ве бж҃їй, мт҃рски рыда́ющи вѣща́ше: что̀ но́вое и҆ стра́нное сїѐ чꙋ́до, сн҃е мо́й; ка́кѡ жи́знь всѣ́хъ вкꙋша́еши сме́рти, ѡ҆живи́ти мє́ртвыѧ хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Нб҃са̀ добродѣ́тель твоѧ̀ покры́ла є҆́сть, и҆ землѧ̀ и҆спо́лнисѧ сла́вы твоеѧ̀, хрⷭ҇тѐ. тѣ́мже вѣ́рнѡ вопїе́мъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́ростїю де́мѡнскою ѡ҆держи́мый, тѧ̀ любо́вїю бжⷭ҇твенною содержи́маго, неми́лостивнѡ ᲂу҆ранѧ́ше, мч҃ниче страстоте́рпче лео́нтїе.

Тѧ̀ ᲂу҆лови́ти и҆ ꙗ҆́ти хотѧ́щемꙋ, ко и҆́стинѣ де́рзостнѣ ѿвѣща́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ блаже́нна претѧ́щаго непщꙋ́ѧ, мꙋ́чениче страстоте́рпче лео́нтїе.

И҆́же на дре́вѣ тебє̀ ра́ди пригвожде́йсѧ пло́тїю, на дре́вѣ тѧ̀ свѧ́зана є҆гѡ̀ ра́ди зрѧ̀, крѣ́пости напо́лни и҆ благода́ти.

Бг҃оро́диченъ:

Херꙋві́мскихъ чинѡ́въ преимꙋ́щаѧ, и҆ бг҃а на рꙋкꙋ̀ сѣдѧ́щаго съ пло́тїю носи́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Стѧжа́вый ны̀ и҆збра̑нныѧ лю́ди кро́вїю твое́ю, гдⷭ҇и, тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ, во є҆диномы́слїи сохранѧ́ѧ ста́до твоѐ.

Ѻ҆вча̀ къ заколе́нїю гото́во приве́дсѧ, лео́нтїе всесла́вне, мꙋчи́тельскомꙋ сꙋди́щꙋ за хрⷭ҇та̀ самово́льнѣ предста́лъ є҆сѝ.

Низложи́ти твоеѧ̀ дꙋшѝ крѣ́пость покꙋша́шесѧ пре́лести пови́нный, распе́ншагосѧ гдⷭ҇а, ꙗ҆́коже ѕлодѣ́ѧ человѣ́ка ᲂу҆ничижа́ѧ.

Да поги́бнꙋтъ бо́зи, зе́млю и҆ нб҃о ꙗ҆́вѣ не сотво́ршїи: распны́йсѧ бо всѣ́хъ содѣ́тель є҆́сть, мꙋ́чениче, глаго́лалъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, прест҃а́ѧ, чⷭ҇таѧ, неискꙋсобра́чнаѧ, ст҃а́ѧ мр҃і́е бг҃оневѣ́сто, ꙗ҆́кѡ бг҃а родила̀ є҆сѝ, ѡ҆небеси́вшаго ро́дъ на́шъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се, цр҃ю̀ си́лъ.

Ти́хъ ᲂу҆́бѡ притека́ющымъ вѣ́рою, лео́нтїе, и҆ сло́во растворе́нно и҆мы́й бжⷭ҇твенною со́лїю, же́стокъ же врагѡ́мъ хрⷭ҇тѡ́вымъ ꙗ҆влѧ́лсѧ є҆сѝ.

Ра́дꙋѧсѧ ᲂу҆́бѡ вѣ́рный тво́й ра́бъ лео́нтїй, ѿдаѧ́ше себѐ свидѣ́тельствꙋ ца́рствїѧ твоегѡ̀: но не терпѧ́хꙋ вразѝ твоеѧ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆́стины.

Разжиза́хꙋсѧ ꙗ҆́ростїю ꙗ҆́коже ѕвѣ́рїе беззако́ннїи, и҆ рꙋ́цѣ возлага́хꙋ, ꙗ҆́кѡ на ло́въ, на мꙋ́ченика, наше́дше расто́ргнꙋти неща́днѡ непобѣди́маго.

Бг҃оро́диченъ:

Не и҆́мамы ра́звѣ тебє̀ застꙋ́пницы, пречⷭ҇таѧ, пою́щїи прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, влⷣчце. тѣ́мже мо́лимсѧ: благопребы́тна сотворѝ є҆го̀ рабѡ́мъ твои̑мъ.

Конда́къ, гла́съ г҃: Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Мꙋчи́телей посрами́лъ є҆сѝ лꙋка̑ваѧ кова̑рства, и҆ є҆́ллинѡвъ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ безбо́жное слꙋже́нїе, возсїѧ́лъ є҆сѝ бг҃оразꙋ́мїѧ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ, ᲂу҆че́ньми благоче́стїѧ, бг҃омꙋ́дре мꙋ́чениче, сегѡ̀ ра́ди твою̀ па́мѧть почита́емъ любо́вїю, премꙋ́дре лео́нтїе.

І҆́косъ:

Хода́таѧ бг҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ гдⷭ҇а, на́шꙋ земны́хъ нищетꙋ̀ прїе́мшаго, ѿ неискꙋсомꙋ́жныѧ чⷭ҇тыѧ бцⷣы, и҆ распе́ншасѧ, и҆ воздви́гша ѿ тлѝ человѣ́чество, призыва́ю дарова́ти, ꙗ҆́кѡ да мꙋ́драго лео́нтїа ны́нѣ восхвалю̀, и҆ повѣ́мъ свѣ̑тлаѧ є҆гѡ̀ страда̑нїѧ и҆ кра̑снаѧ, ꙗ҆̀же показа̀ до́брѣ, мꙋ́жествомъ и҆ вѣ́рою, и҆ любо́вїю, воѡрꙋже́нъ. сегѡ̀ ра́ди почита́емъ любо́вїю мꙋ́драго лео́нтїа.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа́мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Тве́рдостїю ра́зꙋма, ꙗ҆́коже плѣне́ннїи ѻ҆́троцы, съ пла́менемъ и҆скꙋше́нїй и҆ ле́сть попра̀ лео́нтїй непобѣди́мый, поѧ̀ тебѣ̀: гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Безпристра́стїемъ пло́ть забы́въ, крѣ́пкѡ ра̑ны за хрⷭ҇та̀, ꙗ҆́кѡ непобѣди́мь мꙋ́ченикъ, терпѣ́лъ є҆сѝ, поѧ̀ твоемꙋ̀ зижди́телю: бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Мꙋ́дростїю и҆ любо́вїю хрⷭ҇то́вою, є҆стества̀ тве́рдѡ ᲂу҆держа́въ тлѣ́нное сопрѧже́нїе, живоно́снꙋю произво́лилъ є҆сѝ сме́рть, воспѣва́ѧ, лео́нтїе: бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Сло́ва и҆ дх҃а со ѻ҆ц҃е́мъ є҆ди́но трїѷпоста́сное є҆стество̀ бг҃осло́вствꙋѧ, неꙋкло́нный и҆ непобѣди́мый мꙋ́ченикъ взыва́ше: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Безсѣ́меннѡ во ᲂу҆тро́бѣ, и҆ па́че є҆стества̀ прїе́мшꙋю непремѣ́ннаго бг҃а, за милосе́рдїе человѣ́кѡмъ примѣ́шшасѧ, благоче́стнѡ воспое́мъ, ꙗ҆́кѡ мт҃рь бж҃їю во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

На крⷭ҇тѣ̀ пло́тїю пригвожде́ннаго, и҆ показа́вшаго на́мъ ѻ҆рꙋ́жїе во спасе́нїе, ѻ҆́троцы, превозноси́те хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего во вѣ́ки.

Терпѧ́ше плотскі̑ѧ ра̑ны мꙋ́ченикъ, и҆ безпло́тнаго врага̀ ѕѣлѡ̀ побѣжда́ше, поѧ̀: превозноси́те хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего во вѣ́ки.

Свѣ́тлѡ ᲂу҆́мъ ко влⷣцѣ въ боде́нїихъ терно́вныхъ просте́рлъ є҆сѝ, любо́вїю, мꙋ́чениче, превозноси́те, вопїѧ̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего во вѣ́ки.

Побѣ́да тебѣ̀ хрⷭ҇то́съ є҆́сть, мꙋ́чениче, є҆го́же ра́нами плотски́ми просла́вилъ є҆сѝ, взыва́ѧ: ѻ҆́троцы, превозноси́те хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ пресла́внѡ, ѽ бг҃ома́ти, ро́дове всѝ земні́и, чи́стаѧ, ᲂу҆блажа́емъ: ꙗ҆́кѡ тобо́ю къ нб҃сѝ вознесо́хомсѧ, дѣ́во мт҃и.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́нно ꙗ҆ви́сѧ: бг҃ъ и҆зъ бокꙋ̀ твоє́ю про́йде, ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, и҆ съ человѣ́ки поживѐ: тѧ̀, бцⷣе, тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

Трⷪ҇цы слꙋжи́тель показа́лсѧ є҆сѝ, послꙋжи́въ, лео́нтїе, непоро́чнѡ, є҆мꙋ́же всѧ̑ колѣ̑на покланѧ́ютсѧ, нбⷭ҇ныхъ и҆ земны́хъ, и҆ преиспо́днихъ: є҆го́же пою́ще досто́йнѡ велича́емъ.

Ви́дѣти жела́ѧ невеще́ственнѡ лице́мъ ѿкрове́ннымъ гдⷭ҇ню сла́вꙋ, нача̑лъ совлече́сѧ и҆ власте́й, є҆ди́но проповѣ́давъ трїѷпоста́сное бж҃ество̀.

Возвесели́лсѧ є҆сѝ твои́мъ и҆сповѣ́данїемъ, и҆ тебѐ и҆сповѣ́да досто́йнѡ предъ ѻ҆ц҃е́мъ сп҃съ: є҆го́же ᲂу҆молѝ, страстоте́рпче, всѣ̑мъ спасти́сѧ вѣ́рою велича́ющымъ па́мѧть твою̀.

Бг҃оро́диченъ:

Вы́шнихъ чинѡ́въ вы́шши є҆сѝ, дв҃о бцⷣе, ꙗ҆́кѡ є҆ди́на позна́ласѧ є҆сѝ вы́шнѧгѡ селе́нїе, бл҃гослове́ннаѧ. тѣ́мже тѧ̀ всѝ бцⷣꙋ возвѣща́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо ѕвѣзда́ми:

И҆скꙋ́шсѧ ꙗ҆́коже зла́то ѻ҆гне́мъ и҆ мꙋ́ками, досто́инъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ да́ръ бг҃а вы́шнѧгѡ, всесла́вне страстоте́рпче, ѡ҆ на́съ ны́нѣ помоли́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Держа́внымъ твои́мъ кро́вомъ ѿ врагѡ́въ навѣ́та на́съ, чⷭ҇таѧ, твоѧ̑ рабы̑ сохранѝ невреждє́ны: тѧ́ бо стѧжа́хомъ є҆ди́нꙋ прибѣ́жище въ нꙋ́ждахъ.

На лїтꙋргі́и прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й: А҆пⷭ҇лъ дѣѧ́нїй, зача́ло к҃ѳ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло н҃в. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

ПРИЛОЖЕ́НІЕ

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ и҃і-й де́нь.

Слꙋ́жба прест҃ѣ́й бцⷣѣ, соверша́емаѧ въ Боголю́бской ѻ҆би́тели въ де́нь пра́зднества ст҃о́й чꙋдотво́рной Бг҃олю́бской і҆кѡ́нѣ Бж҃їей Мт҃ри.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ: стїхи̑ры на и҃.

Гла́съ д҃.

Ны́нѣ страна̀ рѡссі́йскаѧ ѡ҆ тебѣ̀ хва́литсѧ и҆ весели́тсѧ, и҆мѣ́ющи тѧ̀ застꙋ́пницꙋ непосты́днꙋю, и҆ стѣ́нꙋ нерꙋши́мꙋ, гра́дꙋ на́шемꙋ непоколеби́мое ѻ҆снова́нїе, стра́жа неꙋсы́пна землѝ рѡссі́йскїѧ. Не преста́й и҆ ны́нѣ твои́ми моли́твами, влⷣчце бг҃олюби́ваѧ, и҆збавлѧ́ти твоѧ̑ лю́ди ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ.

Тебѣ̀ припа́даютъ, гпⷭ҇жѐ, ст҃и́телей сосло́вїе, цр҃їе же и҆ кн҃зи и҆ ве́сь наро́дъ, ᲂу҆ми́льнѡ молѧ́щесѧ, и҆ любе́знѡ цѣлꙋ́ютъ тво́й ѻ҆́бразъ, бг҃олюби́ваѧ, гл҃го́люще: чтꙋ́щїй тѧ̀ гра́дъ всегда̀ сп҃са́й ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ.

Бж҃е́ственными дѣ́телми соблюда́еши и҆ покрыва́еши ѿ вра́жїихъ нахожде́нїй, любо́вїю пра́зднꙋющыѧ пресла́вное ꙗ҆вле́нїе твоѐ, бг҃олюби́ваѧ, бл҃говѣ́рномꙋ кн҃зю а҆ндре́ю, и҆ зовꙋ́щыѧ тѝ: ты̀ є҆сѝ крѣ́пость на́ша и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ ра́дованїе бг҃олѣ́пное. ви́дѧ же тѧ̀ молѧ́щꙋюсѧ ѡ҆ на́съ, И҆ мы̀ покланѧ́емсѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ, и҆ глаго́лемъ: і҆и҃се всеси́льне, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

Дне́сь сщ҃еннособра́вшесѧ, восхва́лимъ бцⷣꙋ: прест҃а́ѧ дв҃о, мнѡ́гаѧ твоѧ̑ вєли́чїѧ, и҆ чꙋде́съ пꙋчи́на: ты́ бо є҆сѝ на́мъ ст҃о́е ѡ҆гражде́нїе, и҆ похвала̀ и҆ сла́ва, и҆ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй. пра́зднꙋюще ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ, бг҃олюби́ваѧ, мо́лимсѧ гл҃юще, і҆и҃се всеси́льне, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

Бл҃гоче́стнѡ пречⷭ҇таѧ, чⷭ҇тны́ми твои́ми мл҃твами, ѡ҆градѝ и҆ сохранѝ, и҆ стра̑шны врагѡ́мъ и҆ нерабѡ́тны ꙗ҆вѝ, творѧ́щыѧ пра́зднество твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ, бг҃олюби́ваѧ: да сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зове́мъ: і҆и҃се всеси́льне, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: гла́съ и҃.

Прїиди́те, возра́дꙋемсѧ держа́внѣй застꙋ́пницѣ ро́да на́шегѡ, цр҃и́цѣ бцⷣѣ, прїиди́те, поклони́мсѧ є҆́й въ чꙋ́дномъ и҆ почита́емомъ а҆́гг҃лы, чⷭ҇тно́мъ є҆ѧ̀ ѻ҆́бразѣ: да́рꙋетъ бо бцⷣа вѣ̑рнымъ ѡ҆би́льныѧ да́ры цѣлє́бныѧ ѿ неистощи́магѡ и҆сто́чника ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны бг҃олю́бскїѧ, и҆скꙋше́нїй и҆ бѣ́дъ, и҆ всѧ́кагѡ грѣха̀ и҆збавлѧ́етъ на́съ, бл҃гоче́стнѡ и҆ бг҃опрїѧ́тнѡ прославлѧ́ющихъ и҆ чтꙋ́щихъ свѣ́тлꙋю і҆кѡ́нꙋ є҆ѧ̀: тѣ́мъ воспѣва́юще воззове́мъ бг҃олюби́вѣй: ра́дꙋйсѧ любе́знаѧ вѣ̑рнымъ помо́щнице, во спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

На лїті́и стїхи̑ры: гла́съ ѕ҃.

Нбⷭ҇ный цр҃ю̀, чл҃вѣколю́бче гдⷭ҇и, долготерпѣли́ве и҆ многоми́лостиве, при́зри ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, ви́ждь смире́нїе на́ше, ви́ждь и҆ ѡ҆ѕлобле́нїе на́ше: и҆ не ꙗ҆́ростїю твое́ю ѡ҆бличи́ши на́съ, нижѐ гнѣ́вомъ твои́мъ нака́жеши на́съ, и҆ не преда́ждь на́съ въ наше́ствїе ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆лѝ въ рꙋ́ки врагѡ́мъ, да не когда̀ рекꙋ́тъ ꙗ҆зы́цы: гдѣ̀ є҆́сть бг҃ъ и҆́хъ; мы́ же лю́дїе твоѝ, и҆ ѻ҆́вцы па́жити твоеѧ̀, и҆ и҆́мѧ твоѐ призыва́емъ. и҆́маши є҆сте́ственнꙋю бл҃гость твою̀, сегѡ̀ ра́ди покрыва́й гра́дъ се́й (и҆лѝ ѻ҆би́тель сїю̀). и҆́маши приснодв҃ꙋ мл҃твенницꙋ, ро́ждшꙋю тѧ̀, сло́ве бж҃їй, и҆́маши ли́къ а҆по́столѡвъ, и҆ мно́жество мч҃никѡвъ и҆ прпⷣбныхъ: прїимѝ моле́нїе и҆́хъ ѡ҆ лю́дехъ согрѣ́шшихъ и҆ ѿча́ѧнныхъ, и҆ спасѝ, неѕло́биве, достоѧ́нїе твоѐ.

Гла́съ г҃.

Прїиди́те всѝ концы̀ землѝ, чⷭ҇тно́мꙋ ѻ҆́бразꙋ бж҃їѧ мт҃ре поклони́мсѧ: та́ бо рꙋ́цѣ къ сн҃ꙋ воздѣ́ющи мо́литсѧ ѡ҆ на́съ и҆ тоѧ̑ ст҃ы́мъ ѻ҆́бразомъ на́ша страна̀ ѡ҆живлена̀ бы́сть. мы́ же ѱалмы̀ и҆ пѣ́сньми дх҃о́вными поѧ̀ є҆́й со всѣ́ми ст҃ы́ми, пра́зднꙋемъ дне́сь свѣ́тлѡ.

Велмѝ добро́тою ᲂу҆краси́ тѧ бг҃ъ: ꙗ҆́кѡ человѣ́кѡмъ свѣ́тъ дадѐ на рꙋкꙋ̀ твое́ю, бг҃олюби́ваѧ, ты́ же въ сїѧ́нїи є҆гѡ̀ сꙋ́щи ᲂу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нѡмъ, помо́щница и҆̀мъ въ нꙋ́ждахъ и҆ ско́рбехъ, бг҃олюби́ваѧ, и҆ приста́нище трꙋжда́ющымсѧ, молѝ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ напа́стей, любо́вїю пою́щымъ тѧ̀, и҆ молѧ́щымсѧ всечестно́мꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ, бг҃олюби́ваѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: гла́съ и҃.

Тѧ̀ мо́лимъ предста́тельницꙋ на́шꙋ, пречⷭ҇таѧ бг҃олюби́ваѧ, ѡ҆держи́ми печа́лми, не ѡ҆ста́ви до конца̀ погибнꙋ́ти рабѡ́мъ твои̑мъ, но ᲂу҆скорѝ и҆з̾ѧ́ти на́съ ѿ настоѧ́щагѡ гнѣ́ва и҆ ско́рби. ѽ прест҃а́ѧ дв҃о чи́стаѧ, ты́ бо є҆сѝ на́мъ стѣна̀ и҆ по́мощь, бг҃олюби́ваѧ.

И҆ є҆ктєнїѝ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃:

Ра́дꙋйсѧ бцⷣе всепѣ́таѧ, ра́дꙋйсѧ и҆сто́чниче живота̀ вѣ̑рнымъ, притека́ющымъ къ тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ всѣ́хъ влⷣчце, гпⷭ҇жѐ тва́ри бл҃гослове́ннаѧ, ра́дꙋйсѧ всенепоро́чнаѧ и҆ препросла́вленнаѧ, ра́дꙋйсѧ пала́то, ра́дꙋйсѧ бж҃е́ственное селе́нїе, ра́дꙋйсѧ всепречⷭ҇таѧ, ра́дꙋйсѧ мт҃и дв҃о, ра́дꙋйсѧ бг҃олюби́ваѧ.

Сті́хъ: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ, во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ.

Ра́дꙋйсѧ бг҃олюби́ваѧ бцⷣе, пречⷭ҇таѧ мт҃и хрⷭ҇то́ва. ра́дꙋйсѧ вѣ́рныхъ наде́ждо: ра́дꙋйсѧ мі́ра ѡ҆чище́нїе: ра́дꙋйсѧ всѧ́кїѧ ско́рби и҆збавлѧ́ющаѧ рабы̑ твоѧ̑: ра́дꙋйсѧ человѣ́кѡмъ ᲂу҆тѣше́нїе живоно́сное: ра́дꙋйсѧ застꙋпле́нїе призыва́ющымъ тѧ̀, бг҃олюби́ваѧ: ра́дꙋйсѧ бж҃їе пребыва́нїе и҆ горо̀ ст҃а́ѧ.

Сті́хъ: Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ:

Ра́дꙋйсѧ бг҃олюби́ваѧ бцⷣе, мт҃и хрⷭ҇то́ва, ра́дꙋйсѧ є҆ди́на наде́жда человѣ́кѡмъ и҆ застꙋпле́нїе, ра́дꙋйсѧ ѡ҆сщ҃е́ннаѧ пала́то: ра́дꙋйсѧ прибѣ́жище: ра́дꙋйсѧ свѣти́льниче свѣ́та свѣ́тлый, ра́дꙋйсѧ раю̀: ра́дꙋйсѧ бж҃е́ственное селе́нїе: ра́дꙋйсѧ и҆сто́чниче, и҆сточа́ющїй во́дꙋ жи́зни притека́ющымъ къ тебѣ̀, бг҃олюби́ваѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: гла́съ д҃.

Ты̀ є҆сѝ бцⷣе, а҆́гг҃лѡвъ ра́дость, ты̀ є҆сѝ человѣ́кѡмъ сла́ва, бг҃олюби́ваѧ, ты̀ вѣ̑рнымъ наде́жда, бцⷣе всепѣ́таѧ, предста́тельнице на́ша, и҆ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ во всѧ́кой нꙋ́ждѣ, ꙗ҆́кѡ да мл҃твами твои́ми ѿ стрѣ́лъ вра́жїихъ, и҆ па́гꙋбы дꙋшетлѣ́нныѧ, и҆ всѧ́кихъ скорбе́й и҆зба́вимсѧ всѝ, воспѣва́ющїи тѧ̀, бг҃олюби́ваѧ.

Тропа́рь, гла́съ а҃.

Бг҃олюби́ваѧ цр҃и́це, неискꙋсомꙋ́жнаѧ дв҃о бцⷣе мр҃і́е, молѝ за ны̀ тебѐ возлюби́вшаго, и҆ ро́ждшагосѧ ѿ тебѐ сн҃а твоего̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, пода́ти на́мъ ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй, мі́рови ми́ръ, бл҃гопло́дно и҆з̾ѻби́лїе, на враги́ же ѡ҆долѣ́нїе, па́стырємъ свѧты́ню, и҆ всемꙋ̀ человѣ́чꙋ ро́дꙋ спасе́нїе. гра́ды на́ша и҆ стра̑ны рѡссі̑йскїѧ ѿ нахожде́нїѧ и҆ноплеме́нныхъ застꙋпѝ, и҆ ѿ междоꙋсо́бныѧ бра́ни сохранѝ. ѽ мт҃и бг҃олюби́ваѧ дв҃о! ѽ цр҃и́це всепѣ́таѧ! Ри́зою свое́ю покры́й на́съ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀, ѿ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ вра̑гъ защитѝ, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени по а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ є҃.

Пречⷭ҇таѧ дв҃о бг҃олюби́ваѧ, поми́лꙋй на́съ прибѣга́ющихъ съ вѣ́рою къ тебѣ̀, милосе́рдой, и҆ просѧ́щихъ те́плагѡ застꙋпле́нїѧ твоегѡ̀: мо́жеши бо, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, всѣ́хъ спастѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ, ма́терними твои́ми моли́твами всегда̀ и҆збавлѧ́еши чтꙋ́щихъ тѧ̀ ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ, бг҃олюби́ваѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: гла́съ то́йже.

По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Мт҃рь тѧ̀ бж҃їю мо́лимъ всѝ вои́стиннꙋ, и҆ къ щедро́тамъ твои̑мъ вопїе́мъ, любо́вїю прибѣга́юще къ твое́й бл҃гости: тѧ́ бо и҆́мамы грѣ́шнїи застꙋ́пницꙋ, бг҃олюби́ваѧ, и҆ тебѐ стѧжа́хомъ въ напа́стехъ спасе́нїе, є҆ди́нꙋ пречи́стꙋю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: гла́съ то́йже.

Велича́нїе.

Велича́емъ тѧ̀, прест҃а́ѧ дв҃о, и҆ чти́мъ ѻ҆́бразъ тво́й ст҃ы́й, є҆го́же бл҃говѣ́рный кн҃зь а҆ндре́й дадѐ на́мъ на врагѝ въ побѣ́дꙋ, и҆ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ во спасе́нїе.

Ѱало́мъ: Ве́лїй гдⷭ҇ь, и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀:

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Стѣна̀ неѡбори́маѧ на́мъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ є҆сѝ, бцⷣе дв҃о: къ тебѣ́ бо прибѣга́юще, неврѣди́мы пребыва́емъ, и҆ па́ки согрѣша́юще, и҆́мамы тѧ̀ мл҃твенницꙋ, бг҃олюби́ваѧ. тѣ́мъ бл҃годарѧ́ще вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: то́йже.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃. Не ввѣ́ри мѧ̀ человѣ́ческомꙋ предста́тельствꙋ:

Канѡ́нъ, гла́съ д҃.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Бл҃гоговѣ́ютъ пред̾ тобо́ю, бцⷣе, а҆́гг҃лѡвъ нача̑льницы, и҆ ст҃ы́хъ чи́ни че́стнѡ слꙋ́жатъ тѝ, пра́веднїи красꙋ́ютсѧ, кн҃зь же а҆ндре́й мо́литсѧ, и҆ гра́дъ влади́мїръ похвалѧ́етсѧ свѣ́тлѡ. мы́ же грѣ́шнїи, припа́даѧ къ твое́й ст҃о́й і҆кѡ́нѣ, бг҃олюби́ваѧ, млⷭ҇ти про́симъ: ѡ҆зарѝ на́ша сердца̀, прест҃а́ѧ дв҃о бцⷣе.

Кн҃зь а҆ндре́й вопїѧ́ше со слеза́ми: прест҃а́ѧ цр҃и́це бцⷣе, ᲂу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нѡмъ, ᲂу҆молѝ сн҃а своего̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего ѡ҆ держа́вѣ твое́й: ты́ бо и҆зво́лила є҆сѝ въ предѣ́лѣхъ страны̀ влади́мїрскїѧ, ѻ҆би́тели свое́й сла́внѡ созда́тисѧ во и҆́мѧ твоѐ, бг҃олюби́ваѧ.

Прїиди́те, хрⷭ҇тоимени́тїи лю́дїе, ᲂу҆мы̀ та́йнѡ ѡ҆чи́стившесѧ, притеце́мъ въ хра́мъ мт҃ри хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, бг҃олюби́мое мѣ́сто страны̀ влади́мїрскїѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃опрїѧ́тное селе́нїе, ви́дѧще: въ не́мъ бо ꙗ҆влѧ́етъ на́мъ свою̀ ми́лость влⷣчца.

Под̾ кро́въ тво́й, бцⷣе дв҃о, прибѣга́емъ всѝ ро́ди чл҃вѣ́честїи, просвѣтѝ, бг҃олюби́ваѧ, мѣ́сто ст҃о́е торжества̀ твоегѡ̀: и҆ мы̀, грѣ́шнїи рабѝ твоѝ, молѧ́щесѧ пречⷭ҇тѣй твое́й і҆кѡ́нѣ, про́симъ ѿ тебѐ прїѧ́ти вєли́кїѧ ми́лѡсти.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ, дх҃о́внѡ ᲂу҆твердѝ: въ бж҃е́ственнѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Застꙋ́пница и҆ покро́въ гра́дꙋ влади́мїрꙋ, и҆ всѧ́комꙋ гра́дꙋ и҆ странѣ̀, бꙋ́ди на́мъ помо́щница и҆ прибѣ́жище, бг҃олюби́ваѧ, всѣ́хъ на́съ застꙋпѝ, гпⷭ҇жѐ цр҃и́це и҆ бцⷣе, и҆ во всѧ́кихъ ѕлы́хъ мѣ́стѣхъ вѣ̑рныѧ сохранѝ.

Прїимѝ хвалꙋ̀ ѿ ᲂу҆́стъ на́шихъ недосто́йныхъ, ѽ прест҃а́ѧ бцⷣе дв҃о бг҃олюби́ваѧ, наде́ждо на́ша и҆ похвало̀, покланѧ́емсѧ твоемꙋ̀ пресла́вномꙋ ѻ҆́бразꙋ: мольбꙋ̀ прїимѝ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ.

Пречⷭ҇тѣи рꙋ́цѣ твоѝ, цр҃и́це и҆ бцⷣе, ми́лостивнѡ воздви́гни къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ, просѧ́щи ѿпꙋще́нїѧ согрѣше́нїй на́шихъ, и҆ житїѐ на́ше и҆спра́ви, и҆ всѧ́кїѧ бл҃года́ти и҆спо́лни на́съ и҆ млⷭ҇ти сподо́би.

Прест҃а́ѧ дв҃о, мт҃и бг҃олюби́ваѧ, сохранѝ рабы̑ твоѧ̑ ѿ всѧ́кїѧ сопроти́вныѧ си́лы, и҆ и҆зба́ви ѿ всѧ́кїѧ напа́сти, и҆ ра́дость мі́рꙋ сотворѝ дꙋше́внꙋю и҆ тѣле́снꙋю, и҆ пре́зри на́мъ всѧ̑ согрѣшє́нїѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ в҃.

Моле́нїе те́плое и҆ стѣна̀ неѡбори́маѧ, ми́лости и҆сто́чниче, мі́рови прибѣ́жище, прилѣ́жнѡ вопїе́мъ тѝ: бцⷣе влⷣчце, предварѝ, и҆ ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ, є҆ди́на вско́рѣ предста́тельствꙋющаѧ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ, на прⷭ҇то́лѣ бж҃ества̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребж҃е́ственный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Є҆ѵⷢ҇лїа хрⷭ҇то́ва бг҃огла́сный списа́тель лꙋка̀ написа̀ ѻ҆́бразъ тво́й чꙋ́дный, всенепоро́чнаѧ влⷣчце, и҆ млⷣнца тѝ превѣ́чнаго на рꙋкꙋ̀ и҆з̾ѻбразѝ: ст҃ы́й же кн҃зь а҆ндре́й въ нощно́мъ видѣ́нїи ᲂу҆зрѣ́вши тѧ̀ молѧ́щꙋюсѧ за ны̀, дадѐ на́мъ ѻ҆́бразъ твоегѡ̀ моле́нїѧ, къ немꙋ́же притека́ющыѧ бѣ́дъ и҆ напа́стей и҆збавлѧ́еши.

Ѽ прест҃а́ѧ дв҃о бцⷣе, ты̀ и҆зво́лила є҆сѝ и҆зы́ти и҆з̾ гре́ческїѧ страны̀ въ чꙋдотво́рномъ ѻ҆́бразѣ твое́мъ, и҆ доитѝ до ст҃а́гѡ мѣ́ста, и҆дѣ́же и҆ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ кн҃зю а҆ндре́ю: ѻ҆́нъ же молѧ́сѧ тебѣ̀, со слеза́ми вопїѧ́ше: прест҃а́ѧ дв҃о бцⷣе, и҆зба́ви на́съ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆ скорбе́й.

На тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе возложи́хомъ, бг҃олюби́ваѧ мт҃и дв҃о, предста́тельницꙋ тѧ̀ живота̀ тве́рдꙋ и҆ непоколеби́мꙋ стѧжа́хомъ, молѝ ѡ҆ на́съ рабѣ́хъ твои́хъ всеще́драго бг҃а.

Ты̀ є҆сѝ похвала̀ и҆ вѣне́цъ ст҃ы̑мъ всѣ̑мъ, всѝ на тѧ̀ по бз҃ѣ наде́ждꙋ возложи́хомъ, и҆ тебѣ̀ мо́лимсѧ, бг҃олюби́ваѧ цр҃и́це, бж҃їѧ мт҃и, помо́щнице грѣ̑шнымъ и҆ спасе́нїе рабѡ́мъ твои́мъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Всѧ́кое мѣ́сто, прест҃а́ѧ дв҃о бцⷣе, свое́ю ми́лостїю просвѣща́еши, гра́дꙋ же влади́мїрꙋ и҆ мѣ́стꙋ бг҃олюби́момꙋ, вели́каѧ похвала̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, въ бѣда́хъ сꙋ́щымъ ско́раѧ помо́щница.

Проповѣ́дꙋетъ пресла́внѡ вєли́чїѧ твоѧ̑ ла́ѵра, ꙗ҆́же бо твоѐ и҆́мѧ нача́ло прїѧ̀, мт҃и бж҃їѧ бг҃олюби́ваѧ: хва́лѧтъ молє́бницы, и҆ велича́ютъ чꙋдотво́рный ѻ҆́бразъ твоегѡ̀ моле́нїѧ ѡ҆ на́съ и҆ гл҃го́лютъ: ᲂу҆твердѝ гдⷭ҇и ѻ҆би́тель сїю̀.

Приспѣ̀ дне́сь па́мѧть твоѧ̀, кнѧ́же а҆ндре́е, ра́дꙋетсѧ пресла́вный гра́дъ влади́мїръ, и҆ бг҃олюби́мое мѣ́сто красꙋ́етсѧ зовꙋ́щи: прест҃а́ѧ дв҃о бцⷣе, спасѝ на́съ и҆ и҆зба́ви ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды и҆ печа́ли.

Мр҃і́е, злата́ѧ кади́льнице, стра̑сти па̑гꙋбныѧ ѿженѝ ѿ на́съ, и҆ ᲂу҆твердѝ на́съ непоколеби́мыхъ, прест҃а́ѧ дв҃о бг҃олюби́ваѧ, не и҆́мамы бо и҆ны́ѧ по́мощи ра́звѣ тебѐ, влⷣчце.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бж҃е́ственное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Прише́ствїемъ честна́гѡ ѻ҆́браза твоегѡ̀, цр҃и́це бцⷣе, ѡ҆свѧти́ла є҆сѝ мѣ́сто бг҃олюби́мое, на не́мже ѻ҆би́тель свою̀ ѿ дре́внихъ лѣ́тъ сохранѧ́еши, и҆дѣ́же и҆ на́съ сподо́би тебѐ пѣ́ти чи́стыми сердцы̀.

Не ᲂу҆жаса́йсѧ кн҃же а҆ндре́е, и҆ не диви́сѧ, ви́дѣвъ ѻ҆́бразъ пречⷭ҇тыѧ бцⷣы, ѿ гре́ческїѧ страны̀ и҆зше́дшїй, доити́ же гра́да росто́ва неизво́лившїй: се́ бо до́йде до мѣ́ста ст҃а́гѡ, свы́ше пронарече́ннагѡ, и҆ подви́же вопи́ти тебѐ къ пребл҃гослове́ннѣй: ѽ всеми́лостиваѧ! молѝ ѡ҆ на́съ сн҃а своего̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего.

Воздви́гнемъ рꙋцѣ̀ своѝ горѣ̀, и҆ вознесе́мъ хвалє́нїѧ гдⷭ҇ви: се́ бо вои́стиннꙋ прїи́де пречⷭ҇таѧ дв҃а и҆ бцⷣа бг҃олюби́ваѧ, всѧ̀ ѡ҆зарѧ́ѧ вѣ̑рныѧ бж҃е́ственною свое́ю і҆кѡ́ною.

Хра́мъ живы́й и҆ ѡ҆сщ҃е́нный сꙋ́щи, пренепоро́чнаѧ, пребезнача́льное сло́во пло́тїю родила̀ є҆сѝ, безслове́сїѧ мі́ръ и҆зба́вльшее: и҆зба́ви и҆ на́съ ѿ напа́стей твои́ми моли́твами, бг҃олюби́ваѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃.

Дв҃о и҆ мт҃и бг҃олюби́ваѧ, цр҃и́це мр҃і́е бцⷣе, ми́лостиваѧ хода́таице къ сн҃ꙋ своемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ за ны̀ рабы̑ твоѧ̑! ты̀, ѻ҆трокови́це, бл҃гоизво́лила є҆сѝ твоемꙋ̀ пречꙋ́дномꙋ ѻ҆́бразꙋ, є҆го́ же написа̀ бг҃оглаго́ливый лꙋка̀, пе́рвѣе ѿ страны̀ гре́ческїѧ, пото́мъ же и҆ ѿ црⷭ҇твꙋющагѡ гра́да кі́ева и҆зы́ти, по ᲂу҆моле́нїю бл҃говѣ́рнагѡ кн҃зѧ а҆ндре́ѧ, и҆ ꙗ҆ви́ти ми́лость свою̀ новопросвѣщє́ннымъ лю́демъ страны̀ сеѧ̀, но не и҆зво́ливши дости́гнꙋти гра́да росто́ва, возлюби́ла є҆сѝ пребыва́ти въ предѣ́лѣхъ влади́мїрскихъ, и҆дѣ́же и҆ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ вѣ́рномꙋ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ кн҃зю а҆ндре́ю, молѧ́щисѧ ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ сн҃ꙋ и҆ бг҃ꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́коже дре́вле ст҃о́мꙋ а҆ндре́ю въ хра́мѣ влахе́рнскомъ. Тѣ́мже ст҃ы́й кн҃зь а҆ндре́й новописа́въ тебѐ, моли́твенницꙋ ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ, ѡ҆ста́ви на́мъ се́й моли́твенный ли́къ тво́й, бг҃олюби́ваѧ мт҃и, и҆ ѡ҆снова̀ ѻ҆би́тель въ мѣ́стѣ твоегѡ̀ ꙗ҆вле́нїѧ, и҆з̾ неѧ́же ѿ чꙋдотво́рныѧ твоеѧ̀ і҆кѡ́ны и҆ по все́й странѣ̀ рѡссі́йстѣй ми́лость и҆ по́мощь и҆ и҆сцѣле́нїе подае́ши съ вѣ́рою приходѧ́щымъ къ тебѣ̀: ꙗ҆́кѡ ѡ҆ тебѣ̀ бцⷣе всѧ̀ тва́рь ра́дꙋетсѧ.

Тропа́рь, гла́съ а҃.

Всепѣ́таѧ и҆ всеси́льнаѧ цр҃и́це бцⷣе, мт҃и всеѧ̀ тва́ри содѣ́телѧ, хрⷭ҇тїа́нскаѧ наде́ждо и҆ застꙋ́пнице, печа́льныхъ ᲂу҆тѣше́нїе, ненадѣ́ющихсѧ и҆ ѿча́ѧвшихсѧ ско́рое надѣ́ѧнїе, мо́лимъ тѧ̀, ми́лостива бꙋ́ди на́мъ грѣ̑шнымъ и҆ не ѡ҆ста́ви ра̑бъ свои́хъ, и҆ не ѿри́ни молє́нїѧ вѣ́рныхъ, въ ско́рбехъ и҆ бѣ́дахъ, пред̾ честны́мъ ѻ҆́бразомъ твои́мъ и҆збавле́нїѧ тре́бꙋющихъ. ѽ влⷣчце, бл҃га́ѧ помо́щнице! ри́зою твое́ю честно́ю на́съ защитѝ и҆ ѿ всѣ́хъ ѕѡ́лъ и҆зба́ви, молѧ́щи сн҃а твоего̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, да сп҃се́тъ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃олюби́вомꙋ житїю̀ первонача́льникъ и҆ наста́вникъ кн҃же а҆ндре́е бы́лъ є҆сѝ, и҆ моле́бнѡ подвиза́лсѧ є҆сѝ пред̾ пречꙋ́днымъ ѻ҆́бразомъ бж҃їѧ мт҃ре: свѣтлѣ́йши бо сл҃нца возсїѧ̀ пречⷭ҇тна́ѧ і҆кѡ́на прест҃ы́ѧ бцⷣы, є҆́й же моли́сѧ спасти́сѧ на́мъ.

Херꙋві̑мъ и҆ серафі̑мъ превы́шши ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ бцⷣе: ты́ бо є҆ди́на прїѧ́ла є҆сѝ невмѣсти́маго бг҃а во ᲂу҆тро́бѣ свое́й, и҆ бл҃говоли́ла доитѝ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ бг҃олюби́магѡ мѣ́ста. мы́ же рабѝ твоѝ всѝ вѣ́рнїи пѣ́снми тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Прест҃а́ѧ гпⷭ҇жѐ дв҃о бцⷣе, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, всѧ́кѡ мо́жеши на́мъ бы́ти помо́щница: посѣти́вшаѧ чꙋ́днымъ ѻ҆́бразомъ твои́мъ бг҃олюби́мое мѣ́сто сїѐ, бг҃олюби́ваѧ влⷣчце, посѣтѝ и҆ на́съ, и҆ не ѡ҆ста́ви, ꙗ҆́коже сама̀ вѣ́си, съ вѣ́рою приходѧ́щихъ къ тебѣ̀.

Пристꙋпѝ къ чꙋ́дномꙋ ѻ҆́бразꙋ бг҃олюби́выѧ бг҃ома́тере вели́кїй кн҃зь а҆ндре́й, и҆ просте́ръ рꙋ́цѣ своѝ взе́мъ ꙗ҆́кѡ безцѣ́нное сокро́вище, и҆ возвѣстѝ ѻ҆ц҃ꙋ̀ своемꙋ̀, ка́кѡ чꙋде́снѡ и҆з̾ вышегра́да посѣтѝ мѣ́сто бг҃олюби́мое.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочєсти́выѧ въ пещѝ рождество̀ бг҃оро́дичо сп҃сло̀ є҆́сть: тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѻ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Прїимѝ моле́нїе на́ше, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, сохранѝ и҆ застꙋпѝ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀, и҆ не ѿри́ни на́съ ѿ своегѡ̀ чⷭ҇тна́гѡ ѻ҆́браза: тѧ́ бо и҆́мамы моли́твенницꙋ те́плꙋ и҆ стѣ́нꙋ тве́рдꙋ и҆ покро́въ нерꙋши́мый, и҆ землѝ на́шей вели́кꙋю похвалꙋ̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ра́дꙋемсѧ дꙋше́ю и҆ весели́мсѧ се́рдцемъ, взира́юще на ѻ҆́бразъ тво́й, прест҃а́ѧ бцⷣе бг҃олюби́ваѧ, и҆мꙋ́ще тѧ̀ держа́вꙋ непобѣди́мꙋю и҆ ᲂу҆твержде́нїе непоколеби́мое, наде́ждꙋ и҆ ᲂу҆пова́нїе, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ спасе́нїе.

Помо́щница є҆сѝ въ ско́рбехъ и҆ въ напа́стехъ и҆ бѣ́дахъ, и҆ въ темни́цахъ и҆збавле́нїе, на бра́ни и҆ въ ра́техъ застꙋпле́нїе, бг҃оѻтрокови́це чⷭ҇таѧ, и҆ и҆збавле́нїе всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ человѣ́кѡмъ и҆ похвала̀, и҆ гра́дꙋ на́шемꙋ вели́кое ᲂу҆твержде́нїе.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ, ра́дꙋйсѧ всеблаже́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Сѐ тебѣ̀, прест҃а́ѧ цр҃и́це бг҃олюби́ваѧ, посыла́етсѧ съ нб҃сѐ а҆рха́гг҃лъ гаврїи́лъ, цр҃ѧ̀ всѣ́хъ и҆ бг҃а провозвѣсти́ти прише́ствїе, и҆ возгласи́ти тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и дв҃о, ра́дꙋйсѧ пречⷭ҇таѧ, прїѧ́телище бж҃їе, ра́дꙋйсѧ свѣ́щнице свѣ́та, а҆да́мово воззва́нїе и҆ є҆́ѵино и҆збавле́нїе, горо̀ ст҃а́ѧ и҆ пресла́внаѧ, и҆ сщ҃е́нный черто́же.

Ты̀ є҆сѝ похвала̀ хрⷭ҇тїа́нѡмъ влⷣчце, ты̀ ѻ҆рꙋ́жїе на врагѝ и҆ стѣна̀, къ тебѣ̀ прибѣга́емъ, тѧ̀ и҆ ны́нѣ на по́мощь призыва́емъ: гпⷭ҇жѐ цр҃и́це бцⷣе, сп҃сѝ и҆ сохранѝ правовѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑, бг҃олюби́ваѧ.

Ѽ всеми́лостиваѧ хрⷭ҇тїа́нѡмъ помо́щнице не мо́жетъ тѧ̀ воспѣ́ти досто́йнѡ ᲂу҆́мъ чл҃вѣ́ческїй и҆ а҆́гг҃льскїй, ꙗ҆́кѡ всеѧ̀ тва́ри чⷭ҇тнѣ́йшꙋю, нбⷭ҇ныхъ и҆ земны́хъ си́лъ сла́внѣйшꙋю: всѣ́хъ бо творца̀ родила̀ є҆сѝ и҆ бг҃а: но, ѽ влⷣчце! прїимѝ ми́лостивнѡ на́ше моле́нїе, всегда́ бо на тѧ̀ надѣ́емсѧ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Посѣти́лъ ны̀ є҆́сть:

Те́плое застꙋпле́нїе въ бѣда́хъ, и҆ помо́щницꙋ на́шꙋ, и҆ къ бг҃ꙋ примире́нїе, є҆́юже тлѝ и҆зба́вихомсѧ, бцⷣꙋ вѣ́рнїи ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Тѧ̀ предста́тельницꙋ и҆́мамы грѣ́шнїи, ѽ прест҃а́ѧ дв҃о: ты̀ бл҃гопремѣ́нна сотворѝ сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а на́шего, мт҃рними твои́ми мл҃твами.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃. Гла́съ ѕ҃.

Велича́емъ тѧ̀ всѝ, пренепоро́чнаѧ мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, ꙗ҆́же пре́жде ржⷭ҇тва̀ дв҃а, и҆ въ ржⷭ҇твѣ̀ дв҃а и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ па́ки пребыва́еши дв҃а: невѣ́сто неневѣ́стнаѧ, низложѝ врагѡ́въ на́шихъ, мо́лимъ тѧ̀ влⷣчце.

Два́жды.

Пребл҃гослове́нна и҆ препросла́вленна є҆сѝ бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ родила̀ є҆сѝ всѣ́хъ творца̀, мт҃и сꙋ́щи живота̀, тобо́ю прїѧ́хомъ мы̀ грѣ́шнїи паде́нїѧ на́шегѡ воста́нїе, є҆ди́на бл҃гослове́ннаѧ.

Бл҃жи́мъ тѧ̀ всѝ ро́ди бцⷣе, ꙗ҆́кѡ ра́дости всѧ̑ ны̀ и҆спо́лнила є҆сѝ ꙗ҆вле́нїемъ твои́мъ кн҃зю а҆ндре́ю, и҆ дарова́нїемъ на́мъ чⷭ҇тна́гѡ ѻ҆́браза твоегѡ̀ пречⷭ҇таѧ, є҆мꙋ́же дне́сь покланѧ́ющесѧ ᲂу҆ми́льнѡ мо́лимъ тѧ̀: сподо́би влⷣчце твоѧ̑ рабы̑, въ бꙋ́дꙋщемъ вѣ́цѣ, и҆збра́нныхъ ра́дости.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: гла́съ и҃:

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ! во всѣ́хъ страна́хъ тебѐ ра́ди прославлѧ́ема ѻ҆би́тель твоѧ̀, бг҃оневѣ́сто, ꙗ҆́кѡ и҆́мать въ себѣ̀ чꙋдотво́рнꙋю твою̀ і҆кѡ́нꙋ, ѿ неѧ́же неизречє́нныѧ цѣльбы̑ прїе́млюще, бл҃года́рствєннаѧ вопїе́мъ тебѣ̀ и҆ ᲂу҆ми́льнѡ мо́лимъ тѧ̀: прест҃а́ѧ дв҃о, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдаѧ.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна, пѣ́снь г҃ и҆ ѕ҃. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, є҆ѵⷢ҇лїе и҆ прича́стенъ бцⷣѣ ѻ҆́бщїй.

Моли́тва бг҃олюби́вой бж҃їей мт҃ри.

Ѽ чꙋ́днаѧ и҆ вы́сшаѧ всѣ́хъ тва́рей цр҃и́це бцⷣе, нбⷭ҇нагѡ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ на́шегѡ мт҃и! ᲂу҆слы́ши на́съ грѣ́шныхъ и҆ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, въ ча́съ се́й молѧ́щихсѧ и҆ припа́дающихъ къ тебѣ̀ съ воздыха́нїемъ и҆ слеза́ми, и҆ ᲂу҆ми́льнѡ глаго́лющихъ: и҆зведѝ на́съ ѿ ро́ва страсте́й, влⷣчце, и҆зба́ви на́съ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби и҆ печа́ли, ѡ҆градѝ ѿ всѧ́кїѧ напа́сти и҆ ѕлы́хъ клеве́тъ, и҆ ѿ непра́веднагѡ и҆ лю́тагѡ навѣ́та вра́жїѧ. мо́жеши бо, ѽ бл҃года́тнаѧ мт҃рь на́ша, не то́чїю ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ сохрани́ти лю́ди твоѧ̑, но и҆ всѧ́кимъ бл҃годѣѧ́нїемъ снабди́ти и҆ спастѝ: ра́звѣ тебѐ и҆ны́ѧ предста́тельницы въ бѣда́хъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїихъ и҆ те́плыѧ хода́таицы ѡ҆ на́съ грѣ́шныхъ не и҆́мамы къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, є҆го́ же ᲂу҆молѝ влⷣчне, да спасе́ннїи тобо́ю сла́вимъ и҆ въ бꙋ́дꙋщемъ вѣ́цѣ всест҃о́е и҆́мѧ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ кꙋ́пнѡ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ въ безконє́чныѧ вѣ́ки. а҆ми́нь.


Комментарии для сайта Cackle

Приглашаем на цикл бесед по основам православного вероучения и духовной жизни. По средам в 19 часов, город Санкт-Петербург, м. Чернышевская.