Минея. Июнь (церковнославянским шрифтом)

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ свѧщенномꙋ́ченика меѳо́дїа, є҆пⷭ҇кпа пата́рскагѡ, и҆́же ѻ҆рїге́новꙋ є҆́ресь попалѝ.

Стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Хꙋдо́жество па́мѧть твоѧ̀ на́мъ ꙳ сп҃си́тельное носѧ́щи, ꙳ свѧти́телю меѳо́дїе, ꙳ свѣ́тлѡ прїи́де. ꙳ тѣ́мже въ не́й тѧ̀ пѣсносло́вимъ, ꙳ проповѣ́дающе твоѧ̑ ꙳ свѣ̑тлыѧ по́двиги и҆ борє́нїѧ: ꙳ и҆́миже многокова́рственнаго и҆ лꙋка́ваго пребра́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ побѣ́ды вѣне́цъ и҆спле́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ.

Словесы̀ просвѣти́лъ є҆сѝ цр҃ко́вное и҆сполне́нїе, ꙳ бг҃оѧвле́нне меѳо́дїе, страда́нїй же свѣ́тлостїю ꙳ многобо́жїѧ ѿгна́лъ є҆сѝ мра́къ, ꙳ и҆ преше́лъ є҆сѝ къ свѣ́тꙋ, сщ҃енномꙋ́чениче, ꙳ ны́нѣ невече́рнемꙋ. ꙳ тѣ́мже твоѐ всепра́зднственное ꙳ и҆ свѣтоно́сное торжество̀ пра́зднꙋемъ дне́сь, благоче́стїемъ ѡ҆сїѧ́еми.

Кровьмѝ ѡ҆багри́лъ є҆сѝ ꙳ свѧще́ннꙋю ѻ҆де́ждꙋ твою̀, ꙳ бг҃оно́се меѳо́дїе: ꙳ съ не́юже во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, бл҃же́нне, ꙳ вмѣсти́лсѧ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, и҆ зри́ши свѣ́тлѡ ꙳ трⷪ҇ческꙋю бжⷭ҇твеннꙋю свѣ́тлость, ꙳ наꙋча́ѧсѧ ꙗ҆снѣ́йше сꙋ́щымъ па́че ᲂу҆ма̀ и҆ смы́сла, ꙳ и҆ ѡ҆божа́ѧсѧ, и҆зрѧ́дне ст҃и́телю пребога́те.

И҆́ны стїхи̑ры бцⷣѣ. Подо́бенъ: то́йже:

Ра́дꙋйсѧ, солнцезра́чнаѧ лꙋчѐ, сл҃нца незаходи́магѡ прⷭ҇то́ле, ꙳ ꙗ҆́же сл҃нце возсїѧ́вши недоꙋмѣ́нное: ꙳ ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆́ме, ѡ҆блиста́ѧй бжⷭ҇твенными сїѧ́ньми, зарѐ мо́лнїйнаѧ, ꙳ ѡ҆свѣти́вшаѧ землѝ концы̀, ꙳ и҆́стинное зла́та блиста́нїе, ꙳ вседо́браѧ и҆ пренепоро́чнаѧ, ꙳ свѣ́тъ невече́рнїй вѣ̑рнымъ ѡ҆блиста́вши.

Скве́рнꙋ ѿмы́й стра́стнагѡ се́рдца моегѡ̀, бцⷣе всепѣ́таѧ, ꙳ и҆ всѧ̑ ꙗ҆́звы и҆ гноє́нїѧ сегѡ̀, ꙳ ꙗ҆̀же ѿ грѣха̀ ѡ҆чи́сти, чⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ᲂу҆ма̀ моегѡ̀ ᲂу҆ста́ви непостоѧ́нное: ꙳ ꙗ҆́кѡ да си́лꙋ твою̀, ꙳ и҆ вели́кое застꙋпле́нїе ꙳ велича́ю ѻ҆каѧ́нный и҆ непотре́бный ра́бъ тво́й.

Не́мощь и҆ разслабле́нїе, ꙳ дв҃о мт҃и всенепоро́чнаѧ, ꙳ дꙋшѝ моеѧ̀ преложѝ въ крѣ́пость и҆ си́лꙋ, ꙳ стра́хомъ и҆ любо́вїю твори́ти же, ꙳ и҆ дѣ́ѧти ѡ҆правда̑нїѧ хрⷭ҇тѡ́ва: ꙗ҆́кѡ да и҆збѣ́гнꙋ ѻ҆гнѧ̀ нестерпи́магѡ, ꙳ и҆ наслѣ́дїе небе́сное, ꙳ и҆ жи́знь непреходи́мꙋю ꙳ тобо́ю воспрїимꙋ̀ веселѧ́сѧ всегда̀. (с. 249)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Бѣсо́вскими преклоне́на прило́гми, ꙳ и҆ въ ро́въ поги́бели вве́ржена, ꙳ ᲂу҆ще́дри, влⷣчце, ꙳ и҆ ᲂу҆тверди́ мѧ на ка́мени добродѣ́телей, ꙳ и҆ навѣ́ты вра̑жїѧ разо́рши, ꙳ сподо́би мѧ̀ твори́ти повелѣ̑нїѧ ꙳ твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ: ꙳ ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆лꙋчꙋ̀ ꙳ ѡ҆ставле́нїе въ де́нь сꙋда̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: то́йже:

Распина́ема хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца ꙳ ви́дѧщи пречⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ре́бра и҆скопава́єма копїе́мъ, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ что̀ сїѐ, сн҃е мо́й; ꙳ что́ ти безблагода́тнїи лю́дїе возда́ша, ꙳ за ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ дѡ́браѧ и҆̀мъ, ꙳ и҆ тщи́шисѧ безча́дствовати мѧ̀, вселюбе́знѣйшїй; ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, благоꙋтро́бне ꙳ твоемꙋ̀ во́льномꙋ распѧ́тїю.

Тропа́рь, гла́съ а҃:

Кро́вь твоѧ̀, мꙋ́дре, та́йнѡ вопїе́тъ ѿ землѝ, ꙗ҆́коже а҆́велева къ бг҃ꙋ, бг҃омꙋ́дре свѧти́телю меѳо́дїе, ꙗ҆́снѡ проповѣ́давый бж҃їе вочеловѣ́ченїе. тѣ́мже и҆ посрами́лъ є҆сѝ ѻ҆рїге́новꙋ ле́сть, и҆ преста́вилсѧ є҆сѝ въ нбⷭ҇ный черто́гъ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ, творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ з҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ма́нїемъ твои́мъ на земны́й ѻ҆́бразъ преложи́сѧ пре́жде ᲂу҆доборазлива́емое водно́е є҆стество̀, гдⷭ҇и. тѣ́мже немо́креннѡ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, пое́тъ тебѣ̀ пѣ́снь побѣ́днꙋю.

Стезѝ ско́рыѧ, къ бг҃ꙋ мѧ̀ носѧ́щїѧ, показꙋ́ѧ прехо́дъ, свѧщеннотаи́нниче, наꙋчѝ: ꙗ҆́кѡ да безконе́чнꙋю ᲂу҆лꙋчꙋ̀ жи́знь моли́твами твои́ми, сла́вне.

Ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ свѣтоно́снѡ во хрⷭ҇то́вѣ цр҃кви, сꙋгꙋ́быми сїѧ́ѧ, сщ҃енноѧвле́нне, бл҃года́тьми. тѣ́мже сꙋгꙋ́быми тѧ̀ вѣнцы̑ сщ҃еннолѣ́пнѡ хрⷭ҇то́съ вѣнча̀.

Вѣнце́мъ мꙋче́нїѧ, свѧще́нства же ма́стїю, бл҃же́нне, ᲂу҆краша́емь, ѻ҆бои́ми просїѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже и҆́стинное и҆ бг҃ови́дное наслѣ́дїе полꙋчи́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ непоро́чна же́ртва, и҆ свѧще́нна влⷣцѣ, и҆ жива̀ и҆ ѡ҆дꙋшевле́нна, сщ҃еннодѣ́йствовасѧ, сла́вне. тѣ́мже же́ртвенникꙋ нбⷭ҇номꙋ прїѧ́тъ бы́лъ є҆сѝ, меѳо́дїе.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́вителѧ человѣ́ческагѡ ро́да и҆ свободи́телѧ, и҆ сп҃са хрⷭ҇та̀ на́мъ родила̀ є҆сѝ, дв҃о мт҃и чⷭ҇таѧ. тѣ́мже ꙗ҆́вѣ тѧ̀ вѣ́дꙋще хода́таицꙋ живота̀ вѣ́чнагѡ сла́вимъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Въ нача́лѣ нб҃са̀ всеси́льнымъ сло́вомъ твои́мъ ᲂу҆тверже́й, гдⷭ҇и сп҃се, и҆ вседѣ́тельнымъ, и҆ бж҃їимъ дх҃омъ всю̀ си́лꙋ и҆́хъ, на недви́жимѣмъ мѧ̀ ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀ ᲂу҆твердѝ.

Распала́ющꙋсѧ ви́дѣвъ ѻ҆рїге́новꙋ пре́лесть, ꙗ҆́кѡ сы́й и҆зрѧ́денъ па́стырь, бж҃е́ственнымъ ѻ҆гне́мъ ско́рѡ попали́лъ є҆сѝ всю̀ ѻ҆́нагѡ мглꙋ̀, блиста́ющꙋю лꙋчꙋ̀ вже́гъ премꙋ́дрости твоеѧ̀, бг҃опрїѧ́тне.

Дѣ́вство чⷭ҇тно́е, и҆ чистоты̀ добро́тꙋ и҆скꙋ́сомъ, сла́вне, навы́къ, премꙋ́дростїю твое́ю, и҆ слове́съ благода́тїю, всѣ́хъ си́хъ добро́тꙋ показꙋ́еши, бг҃омꙋ́дре, и҆ вѣ́чнꙋющꙋю свѣ́тлость.

Твои́хъ слове́съ мо́лнїѧ, и҆ ра́зꙋма трꙋба̀, и҆ ᲂу҆че́нїй бл҃гонаро́читое вѣща́нїе, во всю̀ зе́млю и҆зы́де, преподо́бне, всѧ̑ зовꙋ́щи вѣ̑рныѧ къ прича́стїю, пребл҃же́нне, небе́сныхъ наслажде́нїй.

Крѣпча́йшею пи́щею дх҃о́вныхъ напое́нїй насы́щшесѧ, премꙋ́дре, твои́хъ, и҆́стинною пи́щею ѻ҆́ною наслажда́ютсѧ, пребыва́ющею, приснотекꙋ́щею не мимохо́днѡ, и҆ растꙋ́щею прича́стникѡмъ.

Бг҃оро́диченъ:

Съ бжⷭ҇твеннымъ гаврїи́ломъ, бл҃гослове́ннаѧ дв҃о, тебѣ̀, ра́дꙋйсѧ, зове́мъ при́снѡ: ра́дости бо на́мъ вина̀ была̀ є҆сѝ и҆ весе́лїѧ и҆́стиннагѡ, и҆зба́вителѧ и҆ сп҃са всѣ́хъ пло́тїю ро́ждши.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Же́ртвенникъ красе́нъ се́рдце твоѐ сотвори́лъ є҆сѝ, безкрѡ́вны, свѧщеннодѣ́йственне, прине́слъ є҆сѝ жє́ртвы бг҃ꙋ. пострада́въ же крѣ́пкѡ, и҆ поже́рсѧ прине́слсѧ є҆сѝ же́ртва, меѳо́дїе, на́съ ра́ди поже́ршемꙋсѧ. є҆го́же прилѣ́жнѡ молѝ при́снѡ, всѧ̑ спастѝ любо́вїю пою́щыѧ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нечи́стыхъ помыслѡ́въ мои́хъ мно́жество, и҆ безмѣ́стныхъ мы́слей ѡ҆бꙋрева̑нїѧ кто̀ и҆зрещѝ мо́жетъ, всенепоро́чнаѧ; настоѧ̑нїѧ же безпло́тныхъ вра̑гъ мои́хъ кто̀ и҆сповѣ́сть, и҆ си́хъ ѕло́бꙋ; но твое́ю мольбо́ю, блага́ѧ, си́хъ мнѣ̀ всѣ́хъ и҆збавле́нїе да́рꙋй.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

И҆́же ѿ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго, напослѣ́докъ тѧ̀ пло́тїю ро́ждшаѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧща зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, любе́знѣйшїй і҆и҃се, вопїѧ́ше, ка́кѡ сла́вимый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ а҆́гг҃лъ, ѿ беззако́нныхъ ны́нѣ человѣ̑къ, сн҃е, хотѧ̀ распина́ешисѧ; пою̀ тѧ̀, долготерпѣли́ве.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́ч҃а нѣ́дра не ѡ҆ста́вль, и҆ соше́дъ на зе́млю, хрⷭ҇тѐ бж҃е, та́йнꙋ ᲂу҆слы́шахъ смотре́нїѧ твоегѡ̀, и҆ просла́вихъ тѧ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Къ добродѣ́телей высотѣ̀, мꙋ́ченически сконча́всѧ, восте́клъ є҆сѝ, великодаро́вное воздаѧ́нїе свѧщеннодѣ́йствїѧ твоегѡ̀ прїе́мъ, преблаже́нне.

Престо́лъ и҆мѣ́ѧ свѧти́тельскїй, свѧще́ннꙋю же жи́знь стѧжа́въ, правосла́внꙋю проповѣ́далъ є҆сѝ вѣ́рꙋ, всече́стне, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ твоѐ ста́до.

Сла́дость дꙋшеполе́знаѧ твои́хъ ᲂу҆че́нїй ꙗ҆́кѡ и҆сто́чникъ происхо́дитъ, прича́стники веселѧ̀, и҆ ᲂу҆слажда́ѧ дꙋшє́вныѧ на̑ша чꙋ̑вства.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆ч҃ескихъ нѣ́дръ не ѿстꙋ́пль, и҆ ѿ дв҃ы вопло́щсѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, сохранѝ ста́до твоѐ, строе́нїѧ твоегѡ̀ покланѧ́ющеесѧ бжⷭ҇твєннымъ ѻ҆бразѡ́мъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ѿ но́щи ᲂу҆́треневавъ тебѣ̀ молю́сѧ: пода́ждь мѝ ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй мои́хъ, и҆ къ свѣ́тꙋ твои́хъ повелѣ́нїй пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Ме́ртвостїю живоно́сною ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, пре́жде сконча́нїѧ твоегѡ̀, и҆ мече́мъ ᲂу҆сѣ́ченъ мꙋче́нїѧ твоегѡ̀, къ жи́зни многосꙋгꙋ́бнѣй преста́вилсѧ є҆сѝ, сла́вне, лꙋ́чшей.

Таи́нниче неизрече́нныхъ, и҆ ѻ҆́бщниче вы́шнѧгѡ ликостоѧ́нїѧ, любо́вїю чтꙋ́щыѧ тѧ̀ спасѝ, пресла́вне, и҆скꙋше́нїй лю́тыхъ наи̑тїѧ разорѧ́ѧ моли́твами твои́ми.

И҆мѣ́ѧ ко влⷣцѣ дерзнове́нїе, ѻ҆́ч҃е, є҆гѡ́же и҆ стра́сти ᲂу҆се́рднѡ поревнова́лъ є҆сѝ, по́двиги твои́ми, вѣ̑рнымъ бжⷭ҇твенный ми́ръ и҆ тишинꙋ̀ и҆спросѝ, премꙋ́дре.

Пе́рвѣе свѧщеннодѣ́ствовалъ є҆сѝ а҆́гнца бж҃їѧ, грѣхѝ мі́ра взе́млющаго: послѣди́ же закала́емь, слове́сна и҆ жива̀ же́ртва семꙋ̀ прине́слсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е меѳо́дїе.

Бг҃оро́диченъ:

Чтⷭ҇аѧ бцⷣе, мою̀ дꙋ́шꙋ ѡ҆мраче́ннꙋю, прїѧ́телище сꙋ́ши неразори́магѡ свѣ́та, и҆ хра́мъ бжⷭ҇твенныѧ зарѝ, свѣ́томъ твои́мъ просвѣтѝ, молю́сѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пла́вающаго въ молвѣ̀ жите́йскихъ попече́нїй, съ корабле́мъ потоплѧ́ема грѣхи̑, и҆ дꙋшетлѣ́нномꙋ ѕвѣ́рю примета́ема, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на, хрⷭ҇тѐ, вопїю́ ти: и҆зъ смертоно́сныѧ глꙋбины̀ возведи́ мѧ.

Дрема́нїѧ вѣ́ждамъ и҆ ѻ҆чи́ма твои́ма сна̀, (с. 253) преблаже́нне не да́лъ є҆сѝ, до́ндеже всѣ́хъ страсте́й себѐ свободи́лъ є҆сѝ, и҆ вмѣсти́теленъ хра́мъ содѣ́лалъ є҆сѝ зарелꙋ́чнѣй мо́лнїи дх҃а.

Ве́сь бжⷭ҇твенномꙋ и҆ бг҃ови́дномꙋ сїѧ́нїю, бг҃омꙋ́дре, соединѧ́ѧсѧ, бжⷭ҇твеннагѡ свѧще́нства пра́вило бы́лъ є҆сѝ, и҆ къ бг҃ꙋ хода́тай ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, все́й це́ркви вѣ́рныхъ, меѳо́дїе.

Къ свѣ́тломꙋ житїю̀ свѣ́тлостное совокꙋ́пльсѧ, сꙋ́щихъ ѿкрове́нїе, бг҃оглаго́ливе, свѣ́тлаго свѣти́льника мі́рꙋ тѧ̀ показа̀, є҆реті́ческое глꙋмле́нїе, и҆ безбо́жїѧ тмꙋ̀ ѿгонѧ́ща.

Бг҃оро́диченъ:

Цр҃и́цꙋ всѣ́хъ бы́вшихъ тѧ̀ вѣ́дѧще, бг҃а бо родила̀ є҆сѝ, бг҃омт҃и, ѿ несꙋ́щихъ всѧ̑ сотво́ршаго, ра́достное пѣсносло́вїе со а҆́гг҃ломъ гаврїи́ломъ тебѣ̀ зове́мъ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Свѧщеннотаи́нникъ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, и҆ ꙗ҆̀же па́че ᲂу҆ма̀ повелѣ́нїй бжⷭ҇твенныхъ проповѣ́дникъ, и҆ правосла̑внымъ ᲂу҆твержде́нїе бы́лъ є҆сѝ, меѳо́дїе, ѕлосла̑вныѧ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ смы́слы правовѣ́рїѧ ра́ди, кро́вїю твое́ю свѧщенномꙋ́ченикъ ꙗ҆́вльсѧ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ со а҆́гг҃лы предстоѧ̀, молѝ, спасти́сѧ на́мъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю вве́ржени преподо́бнїи ѻ҆́троцы, ѻ҆́гнь въ ро́сꙋ преложи́ша, воспѣва́нїемъ си́це вопїю́ще: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ѡ҆свѧще́нъ, бг҃омꙋ́дре, и҆ мꙋ́ченикѡмъ и҆́стины свѣ́тлѡ сїѧ́ѧ кро́вїю, съ ни́ми влⷣцѣ пое́ши непреста́ннѡ: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Оу҆твержде́нъ вѣ́рою, і҆́дѡльскїй ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ пла́мень тѡ́ки ст҃ы́хъ крове́й твои́хъ, мꙋ́чениче, си́це взыва́ѧ: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Наꙋче́нъ бжⷭ҇твеннымъ видѣ́нїемъ превы́шнимъ, ᲂу҆́мъ премꙋ́дрѡ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, съ вѣ́рнѡ пою́щими, ѻ҆́ч҃е, взыва́ѧ: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Пѣсносло́вїемъ сла́витъ твоѐ ржⷭ҇тво̀ всѧ̀ тва́рь, бг҃а, дв҃о, вѣ́дѧщи, и҆ че́стнѡ покланѧ́ющисѧ томꙋ̀ зове́тъ: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Є҆ди́наго безнача́льнаго цр҃ѧ̀ сла́вы, є҆го́же благословѧ́тъ нбⷭ҇ныѧ си̑лы, и҆ трепе́щꙋтъ чи́ни а҆́гг҃льстїи, по́йте, свѧще́нницы, лю́дїе, превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Тѧ̀ неви́димаго ꙗ҆́кѡ ви́дѣ, терпѧ́ше мꙋчи́телей ра̑ны бг҃омꙋ́дрый, и҆ вѣнце́мъ ᲂу҆вѧзе́сѧ, поѧ̀: по́йте, свѧще́нницы, лю́дїе, превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Непрее́млемое хрⷭ҇то́во црⷭ҇тво свѣ́тлѡ жела́ѧ, свѧти́телю, сїѐ тебѣ̀ и҆схода́тайствовавшꙋ пра́вою стезе́ю, зовы́й хрⷭ҇тꙋ̀: лю́дїе, превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Многосꙋгꙋ́бнꙋ хрⷭ҇то́съ тебѣ̀ подадѐ твои̑мъ трꙋдѡ́мъ мздꙋ̀, бг҃оно́се, мы́сль преходѧ́щꙋю всѧ́кꙋ, пою́щꙋ благоче́стнѡ тогѡ̀ црⷭ҇тво во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆че́нїй пꙋчи́нꙋ, и҆ скрижа́ль наказа́нїй, и҆ зрѣ́нїѧ высо́кагѡ сокро́вище тѧ̀ зна́емъ, и҆ чꙋ́вствъ престо́лъ, пою́ще благоче́стнѡ хрⷭ҇та̀ цр҃ѧ̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́бски, пречⷭ҇таѧ, тебѣ̀ прихождꙋ̀ вѣ́рою, заче́ншаѧ всѣ́хъ влⷣкꙋ, ны́нѣ спаси́ мѧ гоне́нїѧ и҆ бѣ́дъ, пою́ща благоче́стнѡ бг҃а воплоще́ннаго и҆зъ тебє̀, бг҃ороди́тельнице.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Мт҃и бж҃їѧ и҆ дв҃а, ро́ждшаѧ и҆ дѣ́вствꙋющаѧ па́ки, не є҆стества̀ дѣ́ло, но бж҃їѧ снизхожде́нїѧ: тѣ́мъ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нꙋ, бж҃їихъ чꙋде́съ сподо́бльшꙋюсѧ, тѧ̀ при́снѡ велича́емъ.

Всегда̀ хрⷭ҇та̀ молѝ, бг҃облаже́нне ѻ҆́ч҃е, є҆ресе́й ᲂу҆ста́вити є҆́же на ны̀ кова̑рства, и҆ ны́нѣшнїй мра́къ ѿ среды̀ ѿженѝ: ꙗ҆́кѡ бо свѧти́тель си́ленъ, моли́твенникъ бы́лъ є҆сѝ.

Ѿ землѝ къ небе́снѣй жи́зни преста́вилсѧ є҆сѝ, слꙋже́нїѧ твоегѡ̀ по́честь прїе́мъ и҆ страда́нїѧ, и҆дѣ́же жи́зни нетлѣ́нныѧ прича́стникъ бы́въ, вѣ́чнѡ бы́ти со хрⷭ҇то́мъ сподо́билсѧ є҆сѝ.

Дре́ва жи́зненнагѡ пло́дъ ѡ҆б̾ѧ́лъ є҆сѝ, безсме́ртныѧ, преблаже́нне, жи́зни, человѣ́кѡмъ первонача́льника приѡбрѣ́тъ, є҆гѡ́же ра́дости наслажда́ѧсѧ бога́тнѡ, ѡ҆ пою́щихъ тѧ̀ вѣ́рою, моли́сѧ.

Ве́сь ᲂу҆́мъ простира́ѧ, преподо́бне, бла́гостїю житїѧ̀, хрⷭ҇то́ва зрѣ́нїѧ и҆ кра́снагѡ весе́лїѧ сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ свѧщенномꙋ́ченикъ и҆ сказа́тель благоче́стїѧ, и҆ побо́рникъ.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́на но́вагѡ ковче́гъ нарица́емъ тѧ̀, и҆ бг҃оначерта́ннꙋю скрижа́ль, въ не́йже сло́во написа́сѧ бж҃їе, чл҃вѣ́къ бы́въ, за є҆́же спастѝ мі́ръ ѿ ле́сти, ѡ҆бра́дованнаѧ бцⷣе всепѣ́таѧ.


Комментарии для сайта Cackle