Минея. Июнь (церковнославянским шрифтом)

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃в-й де́нь. Ст҃а́гѡ свѧщенномꙋ́ченика є҆ѵсе́вїа, є҆пⷭ҇копа самоса́тскагѡ.

Стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Что̀ вы̀ нарече́мъ:

Что́ тѧ и҆менꙋ́емъ, сла́вне; ꙳ свѧти́телѧ и҆́стинна и҆ свѧще́нна ᲂу҆чи́телѧ, ꙳ правосла́вныхъ ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ цр҃ко́вное ѻ҆́ко: ꙳ свѣти́ло ᲂу҆́мный свѣ́тъ возблиста́вшаго: ꙳ мꙋ́ченикѡмъ сла́вна сꙋ́ща, ꙳ и҆́стины побо́рника, ꙳ вели́каго лжѝ ѡ҆глаго́льника. ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Что́ тѧ нарече́мъ, свѧти́телю; ꙳ рѣкꙋ̀ ѿ мы́сленнагѡ є҆де́ма и҆сходѧ́щꙋю, ꙳ напаѧ́ющꙋю зе́млю ѡ҆рошє́нїи дꙋхо́вными. ꙳ ча́шꙋ бжⷭ҇твенныѧ воды̀ по́лнꙋ сꙋ́щꙋ, ꙳ а҆́рїєвы є҆диномы́сленники погрꙋжа́ющꙋю. ꙳ сто́лпъ ѻ҆́гненъ, предводѧ́щїй нѡ́выѧ лю́ди ꙳ бжⷭ҇твенною благода́тїю. ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Что́ тѧ нарекꙋ̀, є҆ѵсе́вїе ꙳ благоче́стїѧ пода́телѧ, и҆ нече́стїѧ гꙋби́телѧ. ꙳ страстоте́рпцєвъ добро́тꙋ, и҆ свѧще́нникѡвъ ра́дованїе. ꙳ се́рпъ, пле́велы посѣка́ющїй, ꙳ пшени́цꙋ небе́снꙋю собира́ющїй, ꙳ и҆сто́чникъ чꙋде́съ приснотекꙋ́щїй, ꙳ недꙋ́гѡвъ ѿе́млюща зно́й, ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́ны стїхи̑ры прест҃ы́ѧ бцⷣы, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Стра́нно та́инство, чⷭ҇таѧ, ꙳ безсѣ́меннагѡ твоегѡ̀ рождества̀, дв҃о, и҆ ᲂу҆жа́сно, ꙳ превосходѧ̀ вели́чествомъ всѧ́кꙋ мы́сль человѣ́чꙋ: ꙳ є҆гѡ́же бо не терпѧ́тъ зрѣ́ти многоѻчи́тїи, ꙳ и҆ чи́ни всѝ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ трепе́щꙋтъ, ꙳ на́мъ пло́тїю родила̀ є҆сѝ, не ѿстꙋ́пльша же ѻ҆́ч҃а сꙋщества̀, ꙳ сла́вимъ ро́ждшꙋю тѧ̀, бг҃оневѣ́сто.

Комꙋ̀ ᲂу҆подо́биласѧ є҆сѝ, ѻ҆каѧ́ннаѧ, ꙳ къ покаѧ́нїю ника́коже возни́чꙋщи, дꙋшѐ, ꙳ и҆ ѻ҆гнѧ̀ не ᲂу҆жаса́ешисѧ ѕлы́хъ ждꙋ́щагѡ; ꙳ воста́ни, ꙳ и҆ є҆ди́нꙋ къ застꙋпле́нїю ꙳ ско́рꙋю призовѝ, и҆ возопі́й: ꙳ дв҃о мт҃и, молѝ твоего̀ сн҃а ꙳ и҆ бг҃а на́шего, ꙳ и҆зба́вити мѧ̀ сѣ́тей льсти́вагѡ.

Всѣ́хъ застꙋпле́нїе, влⷣчце, ꙳ пꙋчи́ною ѡ҆бꙋрева́емомꙋ мнѣ̀ тмы̀, ꙳ и҆ лю́тыхъ житїѧ̀ треволне́ньми ꙳ погрꙋжа́емꙋ мѝ при́снѡ, ꙳ ка́плю ми́лости твоеѧ̀ низпослѝ, ꙳ и҆ рꙋ́кꙋ по́мощи твоеѧ̀ пода́ждь мѝ, ꙳ и҆ ча́сти сподо́би мѧ̀ и҆збра́нныхъ и҆ пра́ведныхъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ бе́зднꙋ ро́ждшаѧ чл҃вѣколю́бца.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ѻ҆́гнь ро́ждши нестерпи́мый, ꙳ попалѧ́ющь грѣхѝ ꙳ и҆ ѡ҆роша́ющь вѣ̑рныѧ, ꙳ вє́щнаѧ безмѣ́рныхъ мои́хъ, пренепоро́чнаѧ чⷭ҇таѧ, согрѣше́нїй, ꙳ попалѝ моли́твами твои́ми, ꙳ и҆ росо́ю и҆ста́ѧвшꙋю страстьмѝ дꙋ́шꙋ мою̀ прохладѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ да твою̀ велегла́снѡ ми́лость и҆ си́лꙋ велича́ю ра́бъ тво́й.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: то́йже:

А҆́гница, а҆́гнца ꙗ҆́кѡ ви́дѣ на дре́вѣ, ꙳ просте́рта во́лею крⷭ҇тнѣмъ, ꙳ вопїѧ́ше мт҃рски, болѣ́знꙋющи съ плаче́мъ: ꙳ сн҃е мо́й, что̀ стра́нное сїѐ видѣ́нїе; ꙳ всѣ̑мъ живо́тъ даѧ́й ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, ка́кѡ ᲂу҆мерщвлѧ́ешисѧ, долготерпѣли́ве, ꙳ земны̑мъ подаѧ̀ воскресе́нїе; ꙳ сла́влю твоѐ мно́гое, бж҃е мо́й, снизхожде́нїе.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Благоче́стїѧ тезоимени́та чествꙋ́ю. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Посѣ́ченный несѣко́маго пресѣчѐ, и҆ ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю҆́же не ви́дѣ, лю́тагѡ врага̀ вода̀ потопѝ, и҆ непроходи́мое про́йде і҆и҃ль, пѣ́снь же воспѣва́шесѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Соверше́ннымъ свѣ́томъ ѡ҆сїѧ́емь, и҆ свѧщє́ннымъ ликѡ́мъ, блаже́нне, сочинѧ́емь, и҆ мꙋ́ченическимъ благосла́вїемъ ᲂу҆краша́емь, вѣ́рою пра́зднꙋющыѧ твою̀, є҆ѵсе́вїе блаже́нне, па́мѧть, сохранѧ́й, хрⷭ҇та̀ ми́лостива творѧ̀.

Сла́достнѣ жела́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ разжега́емь ѿ ю҆́ности, пло́ть покори́лъ є҆сѝ, преблаже́нне, дꙋшѝ, свѧще́нными си́лами, и҆ сосꙋ́дъ свѧще́нъ показа́всѧ: лю́ди въ преподо́бїи, преподо́бне, ᲂу҆па́слъ є҆сѝ, пома́завсѧ мѵ́ромъ благода́ти.

Тѧ̀ пастыренача́льника дх҃ъ ст҃ы́й предлага́етъ, є҆реті́чествꙋющихъ мглꙋ̀ словесы̀ свѣтоно́сными твои́ми разорѧ́юща, мꙋ́дре, и҆ ꙗ҆́вѣ показꙋ́юща стезю̀ пра́вꙋю, въ ню̀ преподо́бнѡ входѧ́щымъ, вели́кїй є҆ѵсе́вїе, свѣти́ло серде́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Благослове́ннаѧ бг҃а ро́ждшаѧ, благословѧ́щыѧ тѧ̀ ны́нѣ, пречⷭ҇таѧ, благословѝ, къ благи̑мъ вхо́дѡмъ рꙋководѝ, и҆ и҆спо́лни бжⷭ҇твенныхъ бла̑гъ, и҆ пѣ́ти ᲂу҆крѣпѝ: гдⷭ҇еви пое́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ. (с. 265)

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Стра́хъ тво́й, гдⷭ҇и, всадѝ въ сердца̀ ра̑бъ твои́хъ, и҆ бꙋ́ди на́мъ ᲂу҆твержде́нїе, тѧ̀ во и҆́стинѣ призыва́ющихъ.

Бы́лъ є҆сѝ кро́токъ и҆ неѕло́бивъ, смиренномꙋ́дръ же и҆ ти́хъ, и҆ любвѐ бжⷭ҇твенныѧ и҆спо́лненъ, мꙋ́ченическими причи́нѣ ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ вѣнцы̑.

Ѻ҆де́ждами, ꙗ҆̀же ѿ кро́ве, є҆ѵсе́вїе свѧще́нне, сїѧ́ѧ, во ст҃а̑ѧ восте́клъ є҆сѝ, свѣ́тлѡ ст҃ы́хъ сла́вою вѣнча́емь.

Ѡ҆блича́ѧ а҆́рїєвы є҆диномы́сленники, гонє́нїѧ, блаже́нне, под̾ѧ́лъ є҆сѝ, и҆ нꙋ́жднꙋю сме́рть: тѣ́мже безсме́ртныѧ сла́вы сподо́билсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Во́лею ѻ҆́ч҃ею сло́во родила̀ є҆сѝ, наи́тїемъ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, прест҃а́ѧ дв҃о мт҃и, а҆рхїере́євъ сла́во: тѣ́мже тѧ̀ пое́мъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Оу҆ѧсни́въ житїѐ твоѐ добродѣ́телей красота́ми, па́стырь наре́клсѧ є҆сѝ, и҆ свѧти́тель че́стенъ, преблаже́нне є҆ѵсе́вїе, кро́вїю же мꙋче́нїѧ себѐ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, горѣ̀ къ невеще́ствєннымъ преста́вилсѧ є҆сѝ ликѡ́мъ. съ ни́миже ѡ҆ на́съ хрⷭ҇та̀, ѻ҆́ч҃е, молѝ, поми́ловати дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Чтⷭ҇аѧ, всенепоро́чнаѧ и҆ неискꙋсомꙋ́жнаѧ, ꙗ҆́же є҆ди́на безлѣ́тнаго сн҃а и҆ сло́ва бж҃їѧ въ лѣ́то ро́ждши, сего̀ со ст҃ы́ми и҆ честны́ми патрїа́рхи и҆ мꙋ́ченики, и҆ проро́ки, и҆ преподо́бными, молѝ, дарова́ти на́мъ ѡ҆чище́нїе и҆ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крестѣ́ тѧ возвы́шена ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ пречⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀, сло́ве бж҃їй, мт҃рски рыда́ющи вѣща́ше: что̀ но́вое и҆ стра́нное сїѐ чꙋ́до, сн҃е мо́й; ка́кѡ, жи́знь всѣ́хъ, вкꙋша́еши сме́рти, ѡ҆живи́ти мє́ртвыѧ хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ горы̀ приѡсѣне́нныѧ, сло́ве, прⷪ҇ро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ, бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

Оу҆ста́вилъ є҆сѝ, мꙋ́дре, пре́лести гное́нїе, со́лїю твои́хъ и҆зрѧ́дныхъ ᲂу҆че́нїй: и҆ недꙋ́гꙋющыѧ є҆́ресїю ѕловѣ́рїѧ, блаже́нне, и҆сцѣли́лъ є҆сѝ, є҆ѵсе́вїе.

Напра́вивъ лю́ди къ приста́нищꙋ спасе́нїѧ, а҆́рїево погрꙋзи́лъ є҆сѝ невѣ́рїе, кро́внымъ наводне́нїемъ, па́стырю и҆ мꙋ́чениче, свѧти́телей ᲂу҆добре́нїе.

Ѕвѣзда̀ свѣтла̀ возсїѧ́лъ є҆сѝ въ мі́рѣ, сїѧ́нїемъ свѧще́ннымъ ѡ҆зарѧ́ѧ мы̑сли, преблаже́нне, правосла́вныхъ: тѣ́мже тѧ̀ вѣ́рнѡ ᲂу҆блажа́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆сты̀, чⷭ҇таѧ, и҆ ѧ҆зы́комъ, и҆ се́рдцемъ, и҆сповѣ́даю тѧ̀ зижди́телѧ мт҃рь, и҆ молю̀ тѧ̀: ѡ҆зарѝ дꙋ́шꙋ мою̀, ѡ҆мраче́ннꙋю согрѣше́ньми.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Оу҆чє́нїи твои́ми, блаже́нне, правосла́вныхъ ᲂу҆твержда́ѧ мꙋдрова́нїе, за благоче́стїе заточе́нїе претерпѣ́лъ є҆сѝ.

Правосла́вїѧ столпа̀, и҆ и҆сцѣле́нїй и҆сто́чника тѧ̀ вѣ́мы, премꙋ́дре свѧти́телю, и҆ цр҃кве ᲂу҆твержде́нїе.

Законоположє́нїи бжⷭ҇твенными беззако́ннꙋющыѧ ᲂу҆твержда́ѧ, є҆ѵсе́вїе, ѿ рꙋкѝ беззако́ннꙋющихъ непра́веднꙋ претерпѣ́лъ є҆сѝ сме́рть.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́телъ свѣ́щникъ, бг҃ороди́тельнице, бжⷭ҇твеннꙋю свѣщꙋ̀ носѧ́щи позна́ласѧ є҆сѝ, всѧ̑ ѡ҆зарѧ́ющꙋю концы̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Проповѣ́далъ є҆сѝ є҆диносꙋ́щное сло́во, и҆ (с. 267) собезнача́льнаго ѻ҆ц҃ꙋ̀ сн҃а: ме́рзскагѡ а҆́рїева неи́стовства потреби́лъ є҆сѝ сꙋ́етное мꙋдрова́нїе, є҆ѵсе́вїе, благочести́выхъ неразсѣ́дное и҆ тве́рдое ѡ҆гражде́нїе.

Кропле́нїемъ честны́хъ твои́хъ крове́й, порфѵ́рꙋ себѣ̀ ѡ҆багри́лъ є҆сѝ ца́рскꙋ, и҆ вмѣсти́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, съ весе́лїемъ въ бж҃е́ственное црⷭ҇твїе, предстоѧ́ти цр҃ю̀ вѣкѡ́въ, всебл҃же́нне є҆ѵсе́вїе.

Ꙗ҆́кѡ ши́покъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гово́ненъ крі́нъ, ꙗ҆́кѡ ра́й бж҃їй показа́лсѧ є҆сѝ, посредѣ̀ жи́зни и҆мѣ́ѧ дре́во, самодѣ́телѧ всѣ́хъ и҆ гдⷭ҇а, є҆ѵсе́вїе, ны́нѣ на́съ благово́нїѧ и҆сполнѧ́еши бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́вше бг҃оглаго́ливїи прⷪ҇ро́цы та́инства твоегѡ̀ безмѣ́рнꙋю глꙋбинꙋ̀, сїѐ ꙗ҆́вѣ провозвѣсти́ша, ѻ҆трокови́це, гада́ньми и҆ бжⷭ҇твенными проречє́нїи: сло́во бо ѻ҆́ч҃ее па́че сло́ва, чⷭ҇таѧ, воплоти́ла є҆сѝ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Бл҃гоче́стнѡ во ст҃и́тельствѣ пожи́въ, и҆ мꙋче́нїѧ пꙋ́ть проше́дъ, і҆́дѡльскїѧ ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ жє́ртвы, ст҃и́телю є҆ѵсе́вїе: но ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿтроцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Пѣ́сньми ᲂу҆пражнѧ́ѧсѧ, свѧти́телю, и҆ мольба́ми ᲂу҆спи́лъ є҆сѝ стра̑сти, и҆ на́мъ вѣ̑рнымъ бо́дръ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ храни́тель, бл҃гоче́стнѡ пою́щымъ тѧ̀, и҆ творѧ́щымъ твою̀ па́мѧть.

Мꙋ́ченикъ ꙗ҆́вльсѧ и҆ свѧти́тель, нбⷭ҇наѧ бжⷭ҇твеннѣ наслѣ́довалъ є҆сѝ и҆ прⷭ҇то́лꙋ предстоѧ̀ зижди́телѧ, вопїѧ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Оу҆́тро возсїѧ́лъ є҆сѝ, проповѣ́даѧ возсїѧ́вшаго ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде денни́цы, і҆и҃са хрⷭ҇та̀, свѣти́льниче цр҃ко́вный, ст҃и́телей ᲂу҆краше́нїе, страда́льцєвъ ᲂу҆добре́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́ны є҆стества̀, дв҃о, ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ ѡ҆бновлѧ́еши пресла́внѡ, и҆ и҆стлѣ́вшыѧ ны̀ ѕлы́мъ престꙋпле́нїемъ ѡ҆чища́еши. тѣ́мже тѧ̀ по до́лгꙋ восхвалѧ́емъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Бг҃оглаго́ливїи ѻ҆́троцы, въ пещѝ со ѻ҆гне́мъ пла́мень попира́юще, поѧ́хꙋ: благослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Со свѧти́тєли и҆ мꙋ́ченики молѝ, ꙗ҆́кѡ свѧти́тель и҆ мч҃никъ, свѧщеннопроповѣ́дниче є҆ѵсе́вїе, сп҃са всѣ́хъ, ѡ҆брѣстѝ на́мъ ми́лость.

Бл҃ги́мъ нра́вомъ пожи́въ, слове́сною па́лицею свѧще́нное твоѐ ста́до ᲂу҆па́слъ є҆сѝ, и҆ є҆реті́чєскїѧ ѕвѣ́ри, всебл҃же́нне, ѿгна́лъ є҆сѝ.

Ѡ҆тѧгчє́нныѧ пїѧ́нствомъ пре́лести, є҆реті́чествꙋющыѧ всꙋ́е, ты̀ ѡ҆блича́ѧ, є҆ѵсе́вїе, ѿ тѣ́хъ ᲂу҆бїе́нъ бы́лъ є҆сѝ, страда́въ тве́рдѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ вы́шши нбⷭ҇ныхъ высо́тъ, вы́шнее родила̀ є҆сѝ сло́во, ѿ землѝ возне́сшее па́дшее сꙋщество̀ человѣ́ческое, всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли̑ки тѧ̀ велича́юще.

Ви́дѣти сподо́билсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, да̑льнаѧ, сщ҃е́ннѣй твое́й дꙋшѝ надѣ́ємаѧ, и҆ къ невече́рнемꙋ сїѧ́нїю ра́дꙋѧсѧ всели́лсѧ є҆сѝ.

Красе́нъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ бг҃оглаго́ланїемъ, и҆ бл҃ги́ми дѣѧ̑нїи, є҆ѵсе́вїе, и҆ всечⷭ҇тны́ми страда́нїй, бл҃же́нне, свѣтлостьмѝ.

Поста́вимъ ли́къ ра́достенъ, свѧще́ннаго восхвалѧ́юще є҆ѵсе́вїа, благоче́стїѧ добро́тою ᲂу҆кра́шена.

Ра́ка твоѧ̀ дае́тъ благода́ть и҆сцѣле́нїй, ст҃а́ѧ же па́мѧть твоѧ̀, є҆ѵсе́вїе, просвѣща́етъ мі́ръ, ꙗ҆́кѡ вели́кое сл҃нце.

Бг҃оро́диченъ:

Бл҃голюби́ваѧ дв҃о, ѡ҆ѕло́бленнꙋю грѣхмѝ дꙋ́шꙋ мою̀ ᲂу҆блажѝ, ꙗ҆́же преблага́го бг҃а пло́тїю ро́ждшаѧ.


Комментарии для сайта Cackle