Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ і҃-й де́нь. Слꙋ́жба ст҃и́телю ѳеофа́нꙋ затво́рникꙋ вы́шинскомꙋ.

На вели́цѣй вече́рни.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Прїиди́те, вѣ́рнїи, бл҃гоче́стнѡ ᲂу҆бл҃жи́мъ ст҃и́телѧ хрⷭ҇то́ва ѳеофа́на, па́стырѧ предо́браго, ᲂу҆чи́телѧ златослове́снаго, ско́рбныхъ ᲂу҆тѣ́шителѧ, наста́вника всѣ́хъ притека́ющихъ къ немꙋ̀ съ вѣ́рою и҆ ны́нѣ молѧ́щагосѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Ст҃и́телю ѻ҆́тче ѳеофа́не, па́мѧть твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рное со́лнце возсїѧ̀ на́мъ, ѡ҆зарѧ́ющи приходѧ́щыѧ къ тебѣ̀ съ вѣ́рою и҆ просѧ́щыѧ ᲂу҆се́рднѡ: молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ѽ пребл҃же́нне ѻ҆́тче ѳеофа́не, человѣ́че бж҃їй и҆ вѣ́рный ра́бе, сосꙋ́де и҆збра́нный дх҃а ст҃а́гѡ, црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ наслѣ́дниче, ми́ръ цр҃кви правосла́внѣй и҆спросѝ, странѣ̀ на́шей бл҃годе́нствїе, всѣ̑мъ же вѣ̑рнымъ въ вѣ́рѣ ᲂу҆твержде́нїе, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе и҆ ѿ бѣ́дъ и҆збавле́нїе.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Ѻ҆́тче ѳеофа́не бг҃омꙋ́дре, а҆́ще и҆ въ та́йныхъ по́двизѣхъ тече́нїе соверши́лъ є҆сѝ, ѻ҆ба́че свѣти́льникъ пресвѣ́тлый лю́демъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, лꙋча́ми слове́съ твои́хъ просвѣща́ѧ на́съ, наꙋча́еши хрⷭ҇та̀ вѣ́дѣти. тѣ́мже ра́достнѡ покланѧ́ющесѧ ра́цѣ честны́хъ моще́й твои́хъ, со ᲂу҆миле́нїемъ взыва́емъ: сла́ва прославлѧ́ющемꙋ ст҃ы̑ѧ своѧ̑.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ трѝ, зрѝ л. сп҃з.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ г҃:

Ѳеофа́не пребл҃же́нне, чꙋдотво́рче пресла́внѣйшїй и҆ вѣ́рныхъ застꙋ́пниче, сосꙋ́де, бл҃года́ти преиспо́лненный, и҆ ми́лости и҆сто́чниче, ѡ҆ на́съ моли́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ѻ҆́тче бг҃омꙋ́дре ѳеофа́не, бл҃гі́й и҆ вѣ́рный дрꙋ́же гдⷭ҇ень, ст҃и́телей ᲂу҆краше́нїе и҆ ѻ҆тцє́въ сла́ва, ꙗ҆́коже въ житїѝ, та́кѡ и҆ по преставле́нїи твое́мъ, ди́вный во ст҃ы́хъ свои́хъ бг҃ъ и҆сцѣле́нїй бл҃года́ть тебѣ̀ дарова̀, и҆ ны́нѣ непреста́ннѡ моли́сѧ ѡ҆ на́съ ко гдⷭ҇ꙋ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Пребл҃же́нне ѳеофа́не, слове́съ є҆ѵⷢ҇льскихъ вѣ́рный храни́телю, во́льнꙋю нищетꙋ̀, ꙗ҆́кѡ сокро́вище, на себѐ под̾ѧ́въ, чистотꙋ̀ и҆́ноческагѡ житїѧ̀ сохрани́лъ є҆сѝ, ѻ҆́бразъ смире́нїѧ по ѻ҆́бразꙋ гдⷭ҇а своегѡ̀ ꙗ҆влѧ́ѧ, и҆ ны́нѣ предстоѧ̀ престо́лꙋ вседержи́телѧ, моли́сѧ прилѣ́жно ѡ҆ на́съ, соверша́ющихъ сщ҃е́ннꙋю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Дне́сь красꙋ́етсѧ ѻ҆би́тель вы́шинскаѧ и҆ торжествꙋ́етъ всѧ̀ цр҃ковь правосла́внаѧ, соверша́ющи па́мѧть твою̀, ст҃и́телю ѳеофа́не, ди̑внаѧ бо и҆ пресла̑внаѧ чꙋдеса̀ ꙗ҆вѝ тобо́ю гдⷭ҇ь, є҆гда̀ честны̑ѧ мо́щи твоѧ̑ просла́вити благоволѝ. тѣ́мже къ тебѣ̀ прибѣга́емъ и҆ мо́лимсѧ: моли́сѧ ѡ҆ на́съ ко гдⷭ҇ꙋ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ, стїхи̑ры, гла́съ є҃:

Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ, живоно́сный крⷭ҇те:

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́тче на́шъ ѳеофа́не, ско́рый въ ско́рбехъ ᲂу҆тѣ́шителю, ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡвъ и҆ и҆́нокинь наста́вниче, ра́дꙋйсѧ, сло́вомъ свои́мъ и҆ дѣ́ломъ всѣ́хъ къ бг҃ꙋ приводѧ́й, и҆ ны́нѣ предстоѧ̀ престо́лꙋ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, моли́сѧ прилѣ́жнѡ ѡ҆ на́съ, соверша́ющихъ свѣ́тлое сїѐ торжество̀.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѳеофа́не, цр҃кве рѡссі́йскїѧ пресла́вное ᲂу҆краше́нїе, ѻ҆би́тели вы́шинскїѧ свѣ́тлаѧ похвало̀, правосла́вїѧ сто́лпе непоколеби́мый, ра́дꙋйсѧ, моли́твенниче на́шъ предъ бг҃омъ, є҆мꙋ́же предстоѧ̀ со всѣ́ми ст҃ы́ми, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сті́хъ: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, а҆рхїере́ю бж҃їй, смире́нїѧ и҆ кро́тости зерца́ло, любвѐ неистощи́мое сокро́вище, а҆́ще и҆ въ затво́рѣ пребыва́лъ є҆сѝ, люде́й же, дꙋхо́внагѡ ᲂу҆тѣше́нїѧ жа́ждꙋщихъ, не ѡ҆ставлѧ́лъ є҆сѝ, тѣ́мже и҆ мы̀ къ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ ѻ҆тцꙋ̀, прибѣга́емъ и҆ любо́вїю взыва́емъ: моли́сѧ ѡ҆ на́съ ко гдⷭ҇ꙋ, сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Пребл҃же́нне ѻ҆́тче ѳеофа́не, до́мъ дх҃а ст҃а́гѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ᲂу҆ма̀ чистотꙋ̀ стѧжа́въ, въ затво́рѣ вы́шинскїѧ ѻ҆би́тели многолѣ́тнѣ пребыва́ѧ, писа́ньми твои́ми всѣ́хъ просвѣща́лъ є҆сѝ, вѣ́рою къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ, и҆ ны́нѣ не преста́й приноси́ти молє́нїѧ ѡ҆ на́съ, чтꙋ́щихъ сщ҃е́ннꙋю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Правосла́вїѧ наста́вниче, бл҃гоче́стїѧ ᲂу҆чи́телю и҆ чистоты̀, вы́шинскїй подви́жниче, ст҃и́телю ѳеофа́не бг҃омꙋ́дре, писа́ньми твои́ми сло́во бж҃їе и҆з̾ѧсни́лъ є҆сѝ и҆ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ пꙋ́ть ко сп҃се́нїю ᲂу҆каза́лъ є҆сѝ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Тропа́рь пра́здника, є҆ди́ножды.

На ᲂу҆́трени

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, ст҃о́мꙋ И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Непостижи́мый свѣ́тъ ѿ свѣ́та хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь, почи́въ въ тебѣ̀, ст҃и́телю ѳеофа́не, пресвѣ́тла сꙋ́ща показа́ тѧ мі́рꙋ, ꙗ҆́кѡ блиста́еши свѣ́тлымъ житїе́мъ, ѡ҆зарѧ́еши лꙋча́ми ᲂу҆че́нїй, сїѧ́еши чꙋдесы̀: тѣ́мже ны́нѣ пра́зднꙋемъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

По в҃-мъ стїхосло́вїи, сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Непостижи́мый свѣ́тъ ѿ свѣ́та хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь, почи́въ въ тебѣ̀, ст҃и́телю, ꙗ҆вѝ тебє̀ ꙗ҆́кѡ ре́вностна свидѣ́телѧ и҆́стины въ цр҃кви свое́й, въ ра́дость и҆ сп҃се́нїе всѣ́хъ, любо́вїю чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Премꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю, тве́рдый и҆́стины хрⷭ҇то́вы побо́рниче, ᲂу҆твердѝ сердца̀ на̑ша въ вѣ́рѣ правосла́внѣй, къ тебѣ̀ прибѣга́емъ и҆ тебѣ̀ мо́лимсѧ, моли́сѧ ѡ҆ на́съ ко гдⷭ҇ꙋ, ст҃и́телю ѻ҆́тче ѳеофа́не.

Сла́ва и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Неѡбори́маѧ предста́тельнице ѡ҆скорблѧ́емыхъ и҆ те́плое застꙋпле́нїе ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀, ѿ бѣ́дъ и҆ и҆скꙋше́нїй и҆зба́ви на́съ, бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ.

Та́же степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло л҃є ѿ полꙋ̀.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

И҆злїѧ́сѧ бл҃года́ть во ᲂу҆стнѣ́хъ твои́хъ, ст҃и́телю ѳеофа́не, бг҃оѧвле́нїѧ вои́стиннꙋ проповѣ́дникъ въ землѝ рѡссі́йстѣй ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, писа́ньми бо твои́ми всѧ̑ ᲂу҆́чиши вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ, во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀.

Канѡ́нъ пра́здника и҆ ст҃а́гѡ, гла́съ и҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Ра́дꙋйсѧ, ѳеофа́не, вы́шинскїй подви́жниче.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ра́достнѡ приносѧ́ще хвале́нїе, смире́ннѡ къ тебѣ̀ припа́дающе, про́симъ: прїимѝ недосто́йное моле́нїе на́ше, ст҃и́телю ѻ҆́тче ѳеофа́не.

А҆́гг҃ле земны́й и҆ человѣ́че бж҃їй, въ затво́рѣ вы́шинскїѧ ѻ҆би́тели пребыва́ѧ, непреста́ннѡ молѧ́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆з̾ѧснѧ́лъ є҆сѝ лю́демъ пꙋ́ть ко сп҃се́нїю.

Дне́сь соше́дшесѧ, вѣ́рнїи, восхва́лимъ пѣ́сньми и҆ пѣ́ньми дꙋхо́вными ст҃и́телѧ ѳеофа́на, на́шего при́снагѡ къ бг҃ꙋ моли́твенника.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆твердѝ на́съ, мт҃и бж҃їѧ, въ вѣ́рѣ снꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ твоемꙋ̀, ди́внѡ прославлѧ́ющемꙋ ᲂу҆го́дники своѧ̀ и҆ дрꙋ́ги и҆̀хъ нарица́ющемꙋ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

И҆́мѧ твоѐ, ст҃и́телю ѳеофа́не, ꙗ҆́кѡ мѵ́ро, зе́млю на́шꙋ ѡ҆благоꙋха̀, ᲂу҆слажда́юще сердца̀ вѣ́рныхъ, призыва́юще всѣ́хъ къ дꙋхо́внѣй ра́дости и҆ сп҃се́нїю.

Свѧ́тче бж҃їй, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ ѳеофа́не, при́зри на нє́мощи на́шѧ и҆ и҆сцѣлѝ дꙋ́шы на́шѧ, страстьмѝ при́снѡ ѡ҆бꙋрева́ємыѧ.

Ꙗ҆́кѡ пчела̀ трꙋдолюби́ваѧ, съ лꙋ́га дꙋхо́внагѡ ме́дъ писа́нїй ѻ҆те́ческихъ на́мъ предлага́еши, ст҃и́телю, во сп҃се́нїе съ моли́твою къ тебѣ̀ притека́ющихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѳеофа́не ст҃и́телю, прїидѝ, ста́ни съ на́ми, да просла́вимъ вкꙋ́пѣ прест҃ꙋ́ю дв҃ꙋ, хрⷭ҇та̀ бг҃а ро́ждшꙋю.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Житїѐ твоѐ сла́вно бы́сть и҆ ᲂу҆спе́нїе со ст҃ы́ми, свѧ́тче бж҃їй ѳеофа́не, ны́нѣ же ᲂу҆ престо́ла всевы́шнѧгѡ предстоѧ́й, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, всебл҃же́нне, да спасе́тъ гдⷭ҇ь дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ркомъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ѳеофа́не ст҃и́телю, ра́зꙋмъ тво́й мꙋ́дрѣ хрⷭ҇тꙋ̀ ввѣ́рилъ є҆сѝ, црⷭ҇твїѧ вѣ́чнагѡ сподо́бисѧ, молѝ ны́нѣ всѧ̀ премꙋ́дростїю сотво́ршаго, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ. є҆го́же возлюби́лъ є҆сѝ, є҆гѡ́же є҆ди́нагѡ возжелѣ́лъ є҆сѝ, є҆гѡ́же ра́ди въ затво́рѣ подвиза́лсѧ є҆сѝ, молѝ ны́нѣ, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Ѻ҆́бразъ бы́лъ є҆сѝ бг҃ода́ннѣй па́ствѣ твое́й, сло́вомъ, житїе́мъ, любо́вїю, дꙋ́хомъ, вѣ́рою и҆ чистото́ю. сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ ꙗ҆́кѡ и҆́стиннаго па́стырѧ почита́емъ, ѳеофа́не ѻ҆́тче на́шъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѳеофа́не бг҃омꙋ́дре, моли́сѧ ѡ҆ на́съ прест҃ѣ́й влⷣчцѣ бг҃оро́дице, да свои́мъ всеси́льнымъ предста́тельствомъ ᲂу҆моли́тъ хрⷭ҇та̀ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тьма̀, ѻ҆каѧ́ннаго: но ѡ҆брати́ мѧ и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

А҆́гг҃ли на нб҃сѝ ра́дꙋютсѧ, человѣ́цы на землѝ дꙋхо́внѡ торжествꙋ́ютъ, па́мѧть соверша́юще ст҃и́телѧ ѳеофа́на, ди́внагѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ моли́твенника.

Наꙋчѝ на́съ, бл҃же́нне ѳеофа́не, вѣ́дѣти хрⷭ҇та̀, свѣ́та и҆́стиннаго, просвѣща́ющаго всѧ́каго человѣ́ка, грѧдꙋ́щаго въ мі́ръ.

Є҆го́же вѡ́инства нбⷭ҇наѧ сла́вѧтъ, въ житїѝ свое́мъ непреста́ннѡ прославлѧ́лъ є҆сѝ, наꙋчѝ и҆ на́съ, свѧ́тче бж҃їй, добродѣ́тельми гдⷭ҇а сла́вити.

Бг҃оро́диченъ:

Вы́шшꙋю нб҃съ и҆ чи́стшꙋю свѣ́тлостей со́лнечныхъ, и҆зба́вльшꙋю на́съ ѿ клѧ́твы, влⷣчцꙋ ми́ра пѣ́сньми почти́мъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ, къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е сп҃се́нїѧ моегѡ̀. (с. 715)

Ше́лъ є҆сѝ тѣ́снымъ пꙋте́мъ ко сп҃се́нїю, кро́ткїй кро́ткомꙋ взыва́ѧ непреста́ннѡ: мнѣ̀ прилѣплѧ́тисѧ бг҃ови бла́го є҆́сть.

И҆́стины хрⷭ҇то́вы вожделѣ́въ, скѡ́рби и҆ ѡ҆би̑ды ра́достнѡ терпѣ́лъ є҆сѝ, помышлѧ́ѧ непреста́ннѡ, ꙗ҆́коже вѣне́цъ безъ побѣ́ды, та́кожде побѣ́да безъ по́двига не быва́етъ.

Не забꙋ́ди на́съ, ча́дъ твои́хъ, ѻ҆́тче ѳеофа́не, въ домꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ пребыва́ѧ, и҆ сподо́би моли́твами твои́ми въ черто́гъ гдⷭ҇а сла́вы вни́ти.

Сла́вꙋ и҆ всѧ̑ сокрѡ́вища мі́ра презрѣ́лъ є҆сѝ, неꙋкло́ннѡ ше́ствꙋѧ къ го́рнемꙋ мі́рꙋ, и҆ ны́нѣ ра́достїю а҆́гг҃льскою ра́дꙋешисѧ, ѻ҆́тче на́шъ, ст҃и́телю ѳеофа́не.

Бг҃оро́диченъ:

Кто̀ тебѐ не ᲂу҆бл҃жи́тъ, прест҃а́ѧ дв҃о; кто́ ли не воспое́тъ твоегѡ̀ пречⷭ҇тагѡ рождества̀; молѝ чⷭ҇таѧ, всебл҃же́ннаѧ, сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Конда́къ, гла́съ д҃:

Бг҃оѧвле́нїю тезоимени́тый, ст҃и́телю ѳеофа́не, ᲂу҆че́ньми твои́ми мнѡ́ги лю́ди просвѣти́лъ є҆сѝ, со а҆́гг҃лы ны́нѣ предстоѧ̀ престо́лꙋ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, молѝ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Ꙗ҆́коже ꙗ҆вле́нїе бжⷭ҇твенныхъ дарова́нїй вои́стиннꙋ показа́лсѧ є҆сѝ землѝ рѡссі́йстѣй, ст҃и́телю ѳеофа́не, па́стырю до́брый ста́да хрⷭ҇то́ва, вразꙋмлѧ́ѧ житїе́мъ, сло́вомъ и҆ писа́нїемъ наставлѧ́ѧ. и҆ ны́нѣ престо́лꙋ прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы предстоѧ̀, со дерзнове́нїемъ воздѣва́ѧ преподо́бнѣи рꙋ́цѣ твоѝ, молѝ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀. сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ, ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Кре́стный пꙋ́ть подвигополо́жника хрⷭ҇та̀ вы́нꙋ пред̾ собо́ю и҆мѣ́ѧ, пꙋте́мъ тѣ́снымъ, ведꙋ́щимъ въ жи́знь вѣ́чнꙋю, ше́ствовалъ є҆сѝ, бл҃же́нне, взыва́ѧ непреста́ннѡ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆лїѝ ѳесві́тѧнинꙋ ре́вностїю подража́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю ѳеофа́не, любо́вїю бжⷭ҇твенною се́рдце твоѐ распала́ѧ, въ терпѣ́нїи дꙋ́шꙋ твою̀ стѧжа́лъ є҆сѝ, вопїѧ̀: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́стины бжⷭ҇твенныѧ ре́вностный проповѣ́дниче, мꙋ́дростїю слове́съ твои́хъ и҆ ᲂу҆че́нїй, ѻ҆́тче ѳеофа́не, наставлѧ́еми, кꙋ́пнѡ съ тобо́ю пое́мъ ны́нѣ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Пода́ждь ᲂу҆тѣше́нїе рабѡ́мъ твои̑мъ, бг҃ороди́тельнице мр҃і́е, да вопїе́мъ съ тобо́ю къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ сп҃сꙋ на́шемꙋ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею сп҃сє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки, соверша́юще ве́лїе торжество̀ прославле́нїѧ ᲂу҆го́дника бж҃їѧ, ст҃и́телѧ ѳеофа́на.

Досто́йнѡ воспѣва́ти бж҃їю сла́вꙋ наꙋча́лъ є҆сѝ всѣ́хъ, проповѣ́дниче бл҃гоче́стїѧ ѳеофа́не, и҆ на́съ, ны́нѣ съ вѣ́рою прише́дшихъ къ тебѣ̀, семꙋ̀ наꙋчѝ, да сла́витсѧ и҆́мѧ бж҃їе во вѣ́ки.

Вѣ́ры тве́рдый побо́рниче, бл҃гоче́стїѧ мꙋ́дрый проповѣ́дниче, правосла́вїѧ и҆зрѧ́дный бг҃осло́ве, ѳеофа́не, вы́шинскїй затво́рниче, сподо́би на́съ, недосто́йныхъ, въ ра́дости дꙋхо́внѣй воспѣва́ти гдⷭ҇а, превозноси́маго во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣле́нїй стрꙋѝ всегда̀ вѣ̑рнымъ подае́ши, мт҃и бж҃їѧ, и҆сцѣлѝ дꙋ́шы на́шѧ, моли́твъ ра́ди ᲂу҆го́дника бж҃їѧ ѳеофа́на, да сла́вимъ ржⷭ҇тво̀ твоѐ, пречⷭ҇таѧ, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ не́бо, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ: тѣ́мъ тѧ̀, бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Жи́зни вѣ́чныѧ сподо́билсѧ є҆сѝ, ст҃и́телю, бꙋ́ди хода́тай и҆ моли́твенникъ те́плый ѡ҆ на́съ къ бг҃ꙋ, вѣ́рою па́мѧть твою̀ сщ҃е́ннꙋю пра́зднꙋющихъ.

Но́вый вои́стиннꙋ чꙋдотво́рецъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѳеофа́не бг҃омꙋ́дре, ꙗ҆́кѡ цѣли́тель преми́лостивый и҆ вра́чь безме́здный дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ всѣ́хъ съ вѣ́рою къ тебѣ̀ притека́ющихъ, ми́лꙋѧ и҆ ᲂу҆тѣша́ѧ и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑ преиз̾ѻби́льнѡ и҆злива́ѧ.

И҆́стиннѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ моли́твенникъ те́плый ѡ҆ на́съ къ бг҃ꙋ, и҆спросѝ, ѻ҆́тче, ᲂу҆ творца̀ всѧ́ческихъ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе всѣ̑мъ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю тѧ̀ велича́ющымъ.

Человѣ́че бж҃їй, вѣ́рный дрꙋ́же хрⷭ҇то́въ, прїимѝ ми́лостивнѡ молє́нїѧ на̑ша и҆ принесѝ ѧ҆̀ ко престо́лꙋ сла́вы гдⷭ҇а, креще́нїемъ свои́мъ і҆ѻрда́нскїѧ стрꙋѝ ѡ҆свѧти́вшагѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆го́же вѡ́инства нбⷭ҇наѧ сла́вѧтъ, є҆го́же во чре́вѣ носи́ла є҆сѝ, бг҃ома́ти пречⷭ҇таѧ, молѝ ᲂу҆ще́дрити и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Свѣти́ленъ:

Свѣти́льника, свы́ше просвѣща́емаго, свѣ́томъ бжⷭ҇твеннымъ ѡ҆сїѧ́ема, ст҃и́телѧ ѳеофа́на, ра́дꙋющесѧ, пѣ́сньми почти́мъ.

На хвали́техъ, стїхи̑ры, гла́съ з҃:

Возсїѧ̀ на́мъ бг҃оꙋго́дное житїѐ твоѐ, ст҃и́телю ѻ҆́тче ѳеофа́не, вы́шинскїй затво́рниче, всѐ плотско́е мꙋдрова́нїе дꙋ́хꙋ повинꙋ́лъ є҆сѝ, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, соверша́ющихъ сщ҃е́ннꙋю па́мѧть твою̀, да сп҃се́тъ гдⷭ҇ь дꙋ́шы на́шѧ.

По́двигѡвъ и҆́ноческихъ и҆ воздержа́нїѧ зерца́ло. любве́ же и҆ смире́нїѧ сокро́вище неистощи́мое ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́тче ѳеофа́не, тѣ́мже чтꙋ́ще ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, вѣнча́вшаго тѧ̀ хрⷭ҇та̀ прославлѧ́емъ, є҆го́же ᲂу҆се́рднѡ молѝ, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Человѣ́че бж҃їй и҆ вѣ́рный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, ѳеофа́не, безмо́лвїѧ рачи́телю и҆ є҆ди́нъ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ собесѣ́дниче, помѧнѝ на́съ, чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, и҆ принесѝ тє́плыѧ твоѧ̑ мѡли́твы ко гдⷭ҇ꙋ, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Бл҃гоче́стїѧ мꙋ́дрый проповѣ́дниче, правосла́вїѧ и҆зрѧ́дный бг҃осло́ве, и҆з̾ѧснѧ́лъ є҆сѝ лю́демъ та̑йны жи́зни дꙋхо́вныѧ, и҆ та́кѡ мнѡ́гїѧ къ вѣ́рѣ въ трїеди́наго бг҃а приве́лъ є҆сѝ, тѣ́мже чтꙋ́ще ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, бг҃оно́сне ѻ҆́тче ѳеофа́не, кꙋ́пнѡ съ тобо́ю взыва́емъ: трⷪ҇це ст҃а́ѧ, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Славосло́вїе вели́кое.

На лїтꙋргі́и слꙋ́жба пра́здника и҆ ст҃и́тельскаѧ.

Комментарии для сайта Cackle