Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же во к҃а-й де́нь Слꙋ́жба прпⷣбнагѡ маѯі́ма гре́ка

На вели́цѣй вече́рни,

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ в҃: Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Є҆гда̀ всѧ̑ мїрска̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ ѿве́рглъ є҆сѝ, ѻ҆́тче маѯі́ме, кресто́мъ ра́зꙋмъ просвѣти́въ, ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ безцѣ́нный би́серъ хрⷭ҇та̀, и҆́же тѧ̀ премꙋ́дра показа̀, ᲂу҆лови́въ мре́жею вѣ́ры. сегѡ̀ ра́ди мо́лимсѧ тѝ, ѻ҆́тче маѯі́ме: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ᲂу҆мꙋдри́ти на́съ и҆ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Є҆гда̀ хрⷭ҇та̀ ра́ди стра̑нствїѧ под̾ѧ́лъ є҆сѝ, премꙋ́дре маѯі́ме, кресто́мъ всѧ̑ стрѣ̑лы лꙋка́вагѡ разжже́нныѧ ᲂу҆гаси́въ, стѧжа́лъ є҆сѝ бл҃года́ть ст҃а́гѡ дх҃а, и҆́же тѧ̀ чꙋдото́чца просла́ви, ꙗ҆влѧ́ѧ и҆сцѣлє́нїѧ и҆ цѣльбы̑. сегѡ̀ ра́ди мо́лимсѧ тѝ, ѻ҆́тче маѯі́ме: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а бл҃года́ть пода́ти на́мъ и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Є҆гда̀ мнѡ́гїѧ кни̑ги ѿ гре́ческагѡ на слове́нскїй ꙗ҆зы́къ преве́лъ є҆сѝ, прпⷣбне маѯі́ме, кресто́мъ вѣ́рꙋ ᲂу҆ѧсни́въ, ѡ҆клеве́танъ бы́лъ є҆сѝ и҆ въ темни́цꙋ ѡ҆сꙋжде́нъ, и҆дѣ́же ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ канѡ́нъ написа́лъ є҆сѝ, не и҆мꙋ́щꙋ тѝ черни́лъ, ᲂу҆гле́мъ по стѣ́намъ. сегѡ̀ ра́ди мо́лимсѧ тѝ, многострада́льне маѯі́ме: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ᲂу҆крѣпи́ти на́съ и҆ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Є҆гда̀ ле́стный мра́къ ᲂу҆ны́нїѧ просвѣти́лъ є҆сѝ, ст҃е маѯі́ме, кресто́мъ дꙋ́шꙋ ᲂу҆тверди́въ, позна́лъ є҆сѝ бг҃а и҆́стиннаго ѻ҆тца̀, и҆́же тѧ̀, ꙗ҆́кѡ сы́на, въ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное призва̀, па́че снѣ́га ᲂу҆бѣли́въ. сегѡ̀ ра́ди мо́лимсѧ тѝ, ѻ҆́тче маѯі́ме: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ᲂу҆мири́ти на́съ и҆ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ а҃:

Въ преставле́нїи твое́мъ къ бг҃ꙋ, прпⷣбне маѯі́ме, жа́лостїю сердца̀ на̑ша и҆сполнѧ́ютсѧ, и҆ сле́знїи и҆сто́чницы и҆злива́ютсѧ, и҆ мона́хѡвъ мно́жество ᲂу҆ми́льными словесы́ тѧ, ѻ҆тца̀, и҆ ᲂу҆чи́телѧ, и҆ наста́вника вѣнчава́ютъ, всѧ́ же страна̀ рѡссі́йскаѧ безпреста́ни красꙋ́етсѧ сла́дкими словесы̀ твои́ми.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ прпⷣбническаѧ (зрѝ л. рн҃а).

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃:

Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

До́мъ дх҃а ст҃а́гѡ и҆ црⷭ҇твїѧ наслѣ́дникъ ты̀ є҆сѝ, маѯі́ме, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сті́хъ: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

До́мъ бл҃года́ти ꙗ҆ви́лсѧ є҆́сть гро́бъ тво́й, маѯі́ме премꙋ́дре, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, притека́ющихъ къ тебѣ̀.

Сті́хъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

До́мъ тво́й но́вый ст҃а́ѧ ла́ѵра, вкꙋ́пѣ и҆ а҆ѳѡ́нъ пѣ́сненнѡ да восхва́лѧтъ по́двиги и҆ страда̑нїѧ твоѧ̑. (с. 756)

Сла́ва, гла́съ то́йже.

До́ме ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, красꙋ́йсѧ и҆ ликꙋ́й, и҆мѣ́ѧ свѣти́льникъ, и҆́же подъ спꙋ́домъ сїѧ́етъ па́че со́лнечныхъ лꙋ̑чъ.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже.

До́мъ бж҃їй, и҆ пала́та црⷭ҇каѧ, и҆ черто́гъ нбⷭ҇ный ты̀ є҆сѝ, прчⷭ҇таѧ, ᲂу҆пова́нїе и҆ покро́въ.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Заре́ю дх҃а ѡ҆блиста́емь, виті́йствꙋющихъ бг҃омꙋ́дреннѡ сподо́билсѧ є҆сѝ разꙋмѣ́нїѧ, невѣ́дѣнїемъ ѡ҆мрачє́ннаѧ сердца̀ человѣ́кѡвъ свѣ́томъ бл҃гоче́стїѧ просвѣща́ѧ, пресвѣ́телъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ правосла́вїѧ свѣти́льникъ, маѯі́ме прпⷣбне, ѿѻнꙋ́дꙋже ре́вности ра́ди всеви́дѧщагѡ ѻ҆те́чества чꙋ́ждъ и҆ стра́ненъ, рѡссі́йскїѧ страны̀ бы́лъ є҆сѝ пресе́льникъ, страда̑нїѧ темни́цъ и҆ заточе́нїѧ ѿ самодержа́внагѡ претерпѣ́въ, десни́цею вы́шнѧгѡ вѣнча́ешисѧ и҆ чꙋдодѣ́йствꙋеши пресла̑внаѧ. и҆ ѡ҆ на́съ хода́тай бꙋ́ди непрело́женъ, чтꙋ́щихъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На ᲂу҆́трени

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Тве́рдыѧ и҆ бг҃овѣща̑нныѧ глаго́лы со тща́нїемъ и҆з̾ѧснѧ́ѧ и҆ нечєсти́выѧ писа̑нїѧ ѡ҆блича́ѧ, ᲂу҆́мъ сво́й впери́въ въ го́рнѧѧ къ бг҃ꙋ, ᲂу҆́зы страда́льческїи ѿ навѣ̑тъ проти́вныхъ претерпѣ́лъ, маѯі́ме прпⷣбне, и҆ си́хъ ра́ди и҆́нокѡмъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѻ҆́бразъ, па́че же и҆ похвала̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀, превосходѧ́щꙋю безплѡ́тныѧ бжⷭ҇твенныѧ чи́ны несравне́нною чистото́ю, молю̀, всепѣ́таѧ: скве́рнꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ ѡ҆чи́сти ѿ беззако́нныхъ помышле́нїй, ꙗ҆́кѡ да досто́йнѡ сла́влю тѧ̀.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Всѐ своѐ ᲂу҆́мное жела́нїе къ бг҃ꙋ впери́лъ є҆сѝ, и҆ тогѡ̀ зва́нїю невозвра́тнѡ ѿ дꙋшѝ послѣ́довалъ є҆сѝ, во ѻ҆би́тель прпⷣбнагѡ се́ргїа коне́чнѡ всели́всѧ, и҆ та́мѡ а҆́гг҃льски пожи́въ, мнѡ́гимъ пꙋ́ть бы́лъ є҆сѝ ко сп҃се́нїю, сегѡ̀ ра́ди и҆ гдⷭ҇ь тебє̀ просла́ви, чꙋдесы̀ ѡ҆богати́въ, тѣ́мже всѝ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ ѻ҆би́тели трⷪ҇цкїѧ чꙋдесото́чное похвало̀, маѯі́ме ѻ҆́тче на́шъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Молю́ тѧ, пречⷭ҇таѧ, не пре́зри менѐ, потоплѧ́ема лю́тѣ въ скве́рнꙋю ти́нꙋ грѣха̀, но и҆змы́й менѐ ѿ ѕлосмра́дїѧ бл҃гоꙋха́ннымъ мѵ́ромъ моле́нїй твои́хъ и҆ свѣ́томъ сладча́йшимъ бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ любвѐ всю̀ тьмꙋ̀ дꙋшѝ моеѧ̀ просвѣтѝ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ, ѡ҆бте́кшаѧ востѡ́чныѧ стра́ны и҆ къ сѣ́верꙋ прише́дшаѧ, ѡ҆зарѧ́етъ мглꙋ̀, те́мность мра́ка просвѣща́ѧ всѧ́ческꙋю, та́кѡ и҆ ты̀ прпⷣбне маѯі́ме, ᲂу҆подо́билсѧ є҆сѝ се́й, держа́внагѡ и҆спроше́нїемъ стра́ненъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆ пресе́льникъ ѿ а҆ѳѡ́на въ вели́цѣй рѡссі́и, въ и҆справле́нїи бжⷭ҇твенныхъ писа́нїй преди́венъ, и҆зѧ́щенъ показа́сѧ, но навѣ́тꙋющими льсти́вагѡ борца̀ наꙋще́нїи пострада́лъ (с. 758) є҆сѝ, и҆ за страда̑нїѧ своѧ̑ и҆ въ темни́цѣ заточє́нїѧ ѿ бг҃а свы́ше прїѧ́тъ чꙋдодѣ́йствїѧ да́ръ, и҆ ны́нѣ мо́лимъ тѧ̀: при́снѡ просѝ хрⷭ҇та̀ ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆ще́дри менѐ, влⷣчца, къ тебѣ̀ прибѣга́ющаго, и҆ и҆зба́ви мѧ̀ стꙋ́днагѡ наси́лїѧ ѕло́бныхъ предста́телей лю́тагѡ ѕмі́ѧ, и҆̀же, ꙗ҆́кѡ є҆хі̑дны, ᲂу҆ѧзвлѧ́ютъ дꙋ́шꙋ мою̀. а҆́ще бо а҆́зъ и҆ неключи́мый ра́бъ тво́й, влⷣчце, но ᲂу҆пова́ю на тѧ̀.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са.

Прокі́менъ, гла́съ д҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло м҃г:

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃: Подо́бенъ: Є҆гда̀ преставле́нїе:

Є҆гда̀ страда̑нїѧ претерпѣва́лъ є҆сѝ, прпⷣбне маѯі́ме, тогда̀, пла́ча и҆ рыда́ѧ, моли́лъ є҆сѝ ст҃и́телѧ мака́рїа: да́ждь мѝ ᲂу҆зрѣ́ти ст҃ꙋ́ю го́рꙋ моли́твенницꙋ ѡ҆ вселе́ннѣй. ѻ҆́нъ же со слеза́ми вопїѧ́ше тѝ: ѽ маѯі́ме! ви́ждꙋ тѧ̀ невино́вна моли́твенника и҆ сокрꙋша́юсѧ, ᲂу҆́зы твоѧ̑ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нагѡ ѿ ст҃ы́хъ цѣлꙋ́ю, а҆ помощѝ не могꙋ́ ти. но, ѽ прпⷣбне ѻ҆́тче, моли́сѧ прилѣ́жно бг҃ꙋ и҆ мт҃ре є҆гѡ̀ сп҃сти́сѧ сѣ́тей вра́жїихъ на́мъ невреди̑мымъ.

Канѡ́нъ прест҃ѣ́й бцⷣѣ ра́ди є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны, нарица́емыѧ ватопе́дскїѧ, и҆ прпⷣбномꙋ маѯі́мꙋ гре́кꙋ канѡ́нъ, гла́съ а҃:

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Пои́мъ, всѝ лю́дїе, ѿ го́рькїѧ рабо́ты фараѡ́ни і҆и҃лѧ и҆змѣ́ншемꙋ и҆ во глꙋбинѣ̀ морстѣ́й нога́ми немо́крыми наста́вльшемꙋ пѣ́снь побѣ́днꙋю, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Воспѣ́ти кі́й ꙗ҆зы́къ возмо́жетъ по достоѧ́нїю твоѧ̑, преди́вный ѻ҆́тче, вє́лїѧ и҆справлє́нїѧ, высо́кое ᲂу҆чи́тельство, въ темни́цѣ и҆ во ᲂу҆́захъ мꙋ́ченическое страда́нїе и҆ долготерпѣ́нїе.

Ка́кѡ воспое́мъ и҆ что́ тѧ нарече́мъ, предо́блїй ѻ҆́тче; прⷪ҇рка ли, ꙗ҆́кѡ провѣща̀ неꙋдо́бь разꙋмѣва́ємаѧ и҆ вѣ́дѡмаѧ на́мъ, а҆пⷭ҇ла ли, ꙗ҆́кѡ зы́блемꙋю проти́вными на́мъ вѣ́тры ᲂу҆твердѝ хрⷭ҇тїа́нскꙋю вѣ́рꙋ бжⷭ҇твенныхъ писа́нїй ᲂу҆че́нїи, ᲂу҆чи́телѧ ли, но вои́стиннꙋ ничи́мъ же хꙋ́ждши и҆ ни́жши є҆сѝ вели́кихъ ѻ҆́нѣхъ вселе́нскихъ ᲂу҆чи́тель.

Воспѣ́ти ст҃а́го и҆ поклонѧ́емаго паракли́та въ темни́цѣ и҆звѣще́нїе ѿ а҆́гг҃ла прїи́мъ, сотвори́лъ є҆сѝ канѡ́нъ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆́мже є҆щѐ въ во́ли просвѣще́нъ, сщ҃е́нныѧ и҆ бг҃одꙋхновє́нныѧ кни́ги соста́вилъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Пои́мъ, всѝ лю́дїе, ст҃ы́ню и҆ сла́вꙋ пречⷭ҇тыѧ и҆ всепѣ́тыѧ бж҃їѧ мт҃ре, вы́шшꙋю небе́съ и҆ всѣ́хъ ᲂу҆́мныхъ си́лъ, поноси́вшꙋю въ пречⷭ҇той свое́й ᲂу҆тро́бѣ є҆мманꙋ́ила, ꙗ҆́кѡ свѧ́та и҆ пресла́вна є҆́сть.

Пѣ́снь г҃:

І҆рмо́съ: Оу҆твердѝ менѐ, хрⷭ҇тѐ, на недви́жимомъ ка́мени за́повѣдей твои́хъ и҆ просвѣти́ мѧ свѣ́томъ лица̀ твоегѡ̀: нѣ́сть бо ст҃ъ, па́че тебѐ, человѣколю́бче.

Оу҆тверди́лъ є҆сѝ, прпⷣбне маѯі́ме, въ се́рдцѣ свое́мъ бжⷭ҇твенный стра́хъ, всѧ̑ пѡ́хоти плѡтскі́ѧ возненави́дѣвъ, сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆мꙋдри́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́коже про́стъ младе́нецъ, и҆ вслѣ́дъ гдⷭ҇еви восте́клъ є҆сѝ.

Оу҆твержде́нїемъ и҆мѣ́ѧ распе́ншагосѧ гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, стра́ненъ, незна́емъ, бездо́менъ, без̾ѻте́чественъ, без̾име́ненъ, безсмы́сленъ бы́лъ є҆сѝ, прпⷣбне маѯі́ме, пред̾ свои́ми сро́дники, зна́емыми и҆ дрꙋ́ги.

Оу҆твержда́ѧсѧ на за́повѣдехъ гдⷭ҇нихъ, ѿ го́рести темни́чныѧ бы́лъ є҆сѝ на мно́гъ ча́съ, ꙗ҆́кѡ ме́ртвъ, но дѣ́ѧлъ є҆сѝ ѡ҆ ѕлонра́вныхъ моли́твꙋ, си́це глаго́лѧ: гдⷭ҇и, і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, сн҃е бг҃а жива́гѡ, не поста́ви и҆̀мъ грѣха̀ сегѡ̀, клеве́щꙋщихъ на мѧ̀ непра́вдꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆твердѝ на́съ къ хвале́нїю твоемꙋ̀, дв҃о, и҆ сохранѝ безъ вреда̀ ѿ всѧ́кїѧ ко́зни лꙋка́вагѡ, и҆ сподо́би стоѧ́нїѧ ѡ҆деснꙋ́ю є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, є҆мꙋ́же подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Оу҆́мъ ᲂу҆краси́въ поꙋче́нїи бг҃одохнове́нныхъ писа́нїй, тре́звенною моли́твою и҆ бдѣ̑нїи бг҃оꙋго́дными, ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ се́рдце своѐ въ гдⷭ҇ѣ и҆сполне́нїемъ за́повѣдей сп҃си́тельныхъ є҆гѡ̀, сегѡ̀ ра́ди прославлѧ́ютъ тѧ̀ вы́нꙋ рѡссі́йстїи лю́дїе и҆ а҆ѳѡ́нъ, и҆ ѻ҆би́тель ватопе́дскаѧ вкꙋ́пѣ съ на́ми вопїе́тъ: маѯі́ме премꙋ́дре, не ѡ҆ста́ви на́съ, молѧ́щихсѧ тебѣ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Молю́ тѧ, пречⷭ҇таѧ мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ, є҆ди́но дꙋшѝ моеѧ̀ ᲂу҆тѣше́нїе, ᲂу҆пова́нїе, сла́досте, бжⷭ҇твенный покро́ве, свѣ́те, застꙋпле́нїе и҆ сп҃се́нїе. сподо́би мѧ̀ твои́ми моли́твами ᲂу҆слы́шати гла́съ, бл҃гослове́нныхъ призыва́ющїй внꙋ́трь черто́га влⷣки.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Ве́лїѧ та́йна твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, смотре́нїѧ: сїю́ бо свы́ше прови́дѧ бг҃озри́тельнѡ, а҆ввакꙋ́мъ, и҆зше́лъ є҆сѝ, вопїѧ́ше тебѣ̀, во сп҃се́нїе люде́й твои́хъ, человѣколю́бче.

Ѿ та́йныхъ є҆реті́ческихъ лжеꙋче́нїй ничто́же ᲂу҆таи́сѧ ѿ тебѐ, прпⷣбне маѯі́ме, но бл҃года́тїю ст҃а́гѡ и҆ поклонѧ́емагѡ дх҃а всѧ̑ тебѣ̀ ѿкрове́на сꙋ́ть.

Та́инственныхъ догма́тѡвъ правосла́вныѧ вѣ́ры не то́чїю побо́рника и҆́стинна и҆ вѣ́рна себѐ показа̀, но и҆ па́че преѻ́стра сѣки́ра на всѧ̑, ꙗ҆̀же под̾ небесе́мъ, є҆́рєси ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ та́инъ ст҃а́гѡ дх҃а строи́тель, и҆ небе́снагѡ жи́тельства рачи́тель, и҆ зако́на гдⷭ҇нѧ ᲂу҆чи́тель вои́стиннꙋ показа́лсѧ є҆сѝ, премꙋ́дре маѯі́ме.

Бг҃оро́диченъ:

Ве́лїю та́инствꙋ мѡѷсе́й бг҃ови́децъ наꙋче́нъ, зрѧ̀ кꙋпинꙋ̀ неѡпали́мꙋ: кꙋпина̀ не́мощь человѣ́ческагѡ є҆стества̀, ѻ҆́гнь же бжⷭ҇тво̀ є҆диноро́днагѡ сн҃а вы́шнѧгѡ, и҆́бо бг҃ъ на́шъ ѻ҆́гнь є҆́сть, поѧда́ѧй грѣхѝ на́шѧ, ꙗ҆́коже бжⷭ҇твенный а҆пⷭ҇лъ речѐ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, пое́мъ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льна и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ, ми́ръ мі́рови пода́ждь, человѣколю́бче.

Но́щїю лꙋна̀, дне́мъ со́лнце просвѣща́ютъ и҆ веселѧ́тъ тва́рь всю̀ ви́димꙋю, житїе́ же и҆ премꙋ́дрость ст҃ы́хъ просвѣща́ютъ и҆ веселѧ́тъ дꙋ́шы всѣ́хъ человѣ́кѡвъ, хотѧ́щихъ сп҃сти́сѧ и҆ въ ра́зꙋмъ и҆́стины прїитѝ. си́це и҆ писа̑нїѧ прпⷣбнагѡ маѯі́ма гре́ка, ꙗ҆́кѡ бг҃одꙋхновє́нныѧ трꙋды̀, велегла́снѡ вопїю́тъ.

Въ нощѝ молѧ́щꙋсѧ тебѣ̀ въ темни́цѣ, бг҃онача́льныѧ и҆ пребл҃гі́ѧ трⷪ҇цы про́мысломъ вне́мъ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь и҆ речѐ: ѽ ста́рче! си́ми мꙋ́ками и҆збꙋ́деши вѣ́чныхъ мꙋ́къ.

Въ нощѝ, ꙗ҆́кѡ сладкогла́сный и҆ добропѣ́снивый сла́вїй, воспѣ́лъ є҆сѝ, премꙋ́дре маѯі́ме: не тꙋжѝ, не скорбѝ, нижѐ тоскꙋ́й ѡ҆ ни́хже, любе́зна мѝ дꙋшѐ, стра́ждеши бе́зъ пра́вды, твоѧ́ бо мзда̀ ве́лїѧ на нб҃сѣ́хъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, пое́мъ тѧ̀, дв҃о, дще́рь цр҃е́вꙋ, рѧ̑сны златы́ми ѡ҆дѣ́ѧнꙋ и҆ преиспещре́нꙋ, лѣ́ствицꙋ, ю҆́же і҆а́кѡвъ ви́дѣ, го́рꙋ, ю҆́же благоволѝ бг҃ъ жи́ти въ не́й, и҆́бо гдⷭ҇ь всели́тсѧ до конца̀.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Прⷪ҇ро́ка спа́слъ є҆сѝ ѿ ки́та, человѣколю́бче, и҆ менѐ и҆зъ глꙋбины̀ прегрѣше́нїй возведѝ, молю́сѧ.

Прⷪ҇ро́чески, прпⷣбне маѯі́ме, лю́ди ѡ҆блича́лъ є҆сѝ, къ покаѧ́нїю приводѧ̀: заблꙋди́хомъ, заблꙋди́хомъ ѿ пра́ваго и҆ незаблꙋ́днагѡ жи́тельства прпⷣбныхъ и҆́нѡкъ и҆ безъ ᲂу҆ма̀ тече́мъ къ по́чести вы́шнѧгѡ зва́нїѧ.

Прⷪ҇ро́къ покаѧ́нїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне маѯі́ме, дꙋшѝ трезве́нїе снабдѣ́ваѧ бжⷭ҇твенными словесы̀ и҆ и҆зъ ро́ва страсте́й возводѧ̀ ѡ҆мраче́нныхъ грѣхмѝ.

Прⷪ҇рѡ́ческїѧ писа̑нїѧ, въ та́йнѣ глагѡ́ланныѧ, ꙗ҆́вны содѣ́лалъ є҆сѝ, премꙋ́дре маѯі́ме, сегѡ̀ ра́ди послꙋ́шаютъ тѧ̀ ѻ҆би́льнѡ всѝ лю́дїе.

Бг҃оро́диченъ:

Прⷪ҇ро́ки тѧ̀ провозвѣсти́ша, дв҃о чⷭ҇таѧ, а҆пⷭ҇ли проповѣ́даша, ст҃і́и всѝ ᲂу҆блажи́ша, мы́ же со а҆рха́гг҃ломъ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Конда́къ, гла́съ и҃: Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Бг҃одꙋхнове́ннымъ писа́нїемъ и҆ бг҃осло́вїѧ проповѣ́данїемъ невѣ́рствꙋющихъ сꙋемꙋ́дрїе ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, всебога́те, па́че же, въ правосла́вїи и҆справлѧ́ѧ, на стезю̀ и҆́стиннагѡ позна́нїѧ наста́вилъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже свирѣ́ль бг҃огла́снаѧ, ᲂу҆слажда́ѧ слы́шащихъ ра́зꙋмы, непреста́ннѡ весели́ши, маѯі́ме досточꙋ́дне, сегѡ̀ ра́ди мо́лимъ тѧ̀: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе низпосла́ти вѣ́рою пою́щымъ всест҃о́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе, маѯі́ме, ѻ҆́тче на́шъ.

І҆́косъ:

Ка́кѡ воспое́мъ велича́йшемꙋ тезоимени́таго, маѯі́ма предо́блѧго, прпⷣбныхъ кра́сна вѣнца̀, страда́льцєвъ тве́рдаго пра́вила, є҆ретїкѡ́въ нело́жнаго посрамле́нїѧ, цр҃кви столпа̀ непоколеби́маго, дѣ̑вственникъ и҆звѣ́стнаго наста́вника и҆ сꙋпрꙋ́жества честна́го застꙋ́пника, фїло́софѡвъ премꙋ́дршаго мꙋдреца̀, и҆́стины и҆сто́чника приснотекꙋ́щаго, и҆́нѡкъ похвалꙋ̀ и҆ всѣ́хъ люде́й вои́стиннꙋ ᲂу҆краше́нїе; сегѡ̀ ра́ди мо́лимъ тѧ̀, досточꙋ́дне маѯі́ме: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе низпосла́ти вѣ́рою пою́щымъ всест҃о́е твоѐ ᲂу҆спе́нїе, маѯі́ме, ѻ҆́тче на́шъ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ѻ҆́бразꙋ слꙋжи́ти, мꙋсїкі́йскомꙋ согла́сїю созыва́ющꙋ лю́ди, ѿ пѣ́сней сїѡ́нскихъ пою́ще ѻ҆те́чески, ѻ҆́троцы даві́дѡвы мꙋчи́телево разори́ша ѕлочести́вое велѣ́нїе и҆ пла́мень въ ро́сꙋ преложи́ша, пѣ́снь воспѣва́юще: превозноси́мый ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѻ҆́бразꙋ промышле́нїѧ прст҃ы́ѧ трⷪ҇цы пѣ́снь бл҃года́рственнꙋ возда́въ, прпⷣбне маѯі́ме, всѧ̑ ны̀ призва́лъ є҆сѝ бл҃гослови́ти небла́зненнѡ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, є҆ди́наго бг҃а въ трїе́хъ ѵ҆поста́сехъ.

Ѻ҆́бразъ ѕлострада́нїѧ, терпѣ́нїѧ и҆ моли́твы показа́лсѧ є҆сѝ, ст҃е маѯі́ме, па́че же и҆ ᲂу҆пова́нїѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ сꙋдїѧ̀ пра́веденъ, и҆ крѣ́покъ, и҆ долготерпѣли́въ є҆́сть, и҆ то́й возда́стъ коемꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀.

Ѻ҆́бразъ превы́спреннѧгѡ бг҃осло́вїѧ стѧжа́лъ є҆сѝ, премꙋ́дре маѯі́ме, сі́и є҆́сть догма́ты бжⷭ҇твенныхъ а҆пⷭ҇лъ и҆ ѻ҆тє́цъ, ѿ свѧта́гѡ паракли́та и҆злїѧ̑нныѧ, и҆́мже и҆ на́съ наꙋча́еши бг҃омꙋ́дрыми свои́ми писа́нїи.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́бразъ пречⷭ҇тагѡ твоегѡ̀ рождества̀, дв҃о мт҃и, неизрече́ненъ и҆ невѣ́домъ є҆́сть, ты́ бо вселе́нїе превѣ́чнагѡ є҆диноро́днагѡ сн҃а ѻ҆́ч҃а была̀ є҆сѝ, не ѡ҆пали́вшисѧ ѿ негѡ̀.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Въ пла́мени ѻ҆́гненнѣ горѧ́щїѧ пе́щи сохра́ншаго дѣ́ти и҆ во зра́цѣ а҆́гг҃ла снизше́дшаго къ ни́мъ, по́йте гдⷭ҇а и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки. (с. 765)

Пла́мене бжⷭ҇твеннагѡ паракли́това ѡ҆блиста́нїѧ возжелѣ́въ, прпⷣбне маѯі́ме, сегѡ̀ ра́ди и҆ сладча́йшимъ свѣ́томъ ᲂу҆че́нїѧ и҆ чꙋде́съ ѻ҆гне́мъ ѿгна́лъ є҆сѝ всѧ́кїй мра́къ бѣсо́вскїй.

Пла́мене гее́ннскагѡ бѣ́гати лю́ди наꙋчи́лъ є҆сѝ, прпⷣбне маѯі́ме, си́хъ призыва́ѧ дѣ́ломъ соверша́ти за́пѡвѣди хрⷭ҇тѡ́вы и҆ ѿстꙋпи́ти ѕло́бы, блꙋда̀, лжѝ, го́рдости, льстѝ и҆ хище́нїѧ непра́веднагѡ чꙋжи́хъ и҆мѣ́нїй.

Пла́меннѡ нече́стїе є҆реті́ческое попали́лъ є҆сѝ, премꙋ́дре маѯі́ме, вѣ́ры же хрⷭ҇тїа́нскїѧ непоро́чныѧ бжⷭ҇твенное и҆сповѣ́данїе и҆з̾ѧсни́въ.

Бг҃оро́диченъ:

Въ пла́мени ѻ҆́гненнѣ горѧ́щїѧ кꙋпины̀ ви́дѣ тѧ̀ мѡѷсе́й бг҃ови́децъ, провозвѣсти́въ безсѣ́менное рождество̀ твоѐ, дв҃о прчⷭ҇таѧ, сегѡ̀ ра́ди и҆ на́съ плотски́хъ страсте́й свободѝ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Тебѐ, свѣ́тлꙋю свѣщꙋ̀ и҆ мт҃рь бж҃їю, пречꙋ́днꙋю сла́вꙋ и҆ вы́шшꙋю всѣ́хъ тва́рей, пѣ́сньми велича́емъ.

Тебѐ, свѣ́тлꙋю свѣщꙋ̀, и҆ ᲂу҆́мъ кра́йнѣйшїй, и҆ сто́лпъ непоколеби́мъ вѣ́мы, па́че же наста́вника мона́хѡвъ и҆ є҆ресе́й наказа́телѧ проповѣ́дꙋемъ.

Свѣ́тлѡ ѿ полꙋ́денныхъ стра́нъ возсїѧ́лъ є҆сѝ, прпⷣбне маѯі́ме, свѣ́тло житїѐ показа́въ, мра́къ лꙋка́вствїѧ прогонѧ́ѧ и҆ бл҃гопрїѧ́тною моли́твою просїѧ́въ.

Свѣща̀ бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма бы́въ, дости́глъ є҆сѝ въ позна́нїе сн҃а бж҃їѧ, въ мꙋ́жа соверше́нна, въ мѣ́рꙋ (с. 766) во́зраста хрⷭ҇то́ва, сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀ вопїе́мъ тѝ: бл҃же́нъ ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ по всемꙋ̀, и҆ по́двиги, и҆ сла́вою, и҆ бл҃года́тїю, ꙗ҆̀же є҆сѝ свы́ше полꙋчи́лъ.

Бг҃оро́диченъ:

Тебѐ, и҆ свѣ́тлꙋю свѣщꙋ̀ въ нощѝ страсте́й, и҆ покро́въ бл҃госты́ни, и҆ стѣ́нꙋ неѡбори́мꙋ ѿ навѣ̑тъ вра́жїихъ, пѣ́сньми велегла́снѡ велича́емъ.

Свѣти́ленъ:

Свѣ́тъ возсїѧ́лъ є҆́сть прпⷣбномꙋ маѯі́мꙋ бжⷭ҇твенныхъ слове́съ и҆ повелѣ́нїй, сегѡ̀ ра́ди ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ вторы́й и҆ ᲂу҆́мъ кра́йнѣйшїй на́мъ ꙗ҆ви́сѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆жасо́шасѧ а҆́гг҃льскїѧ си̑лы, зрѧ́ще дв҃ꙋ, свѣ́тъ ѿ свѣ́та въ рꙋка́хъ держа́щꙋ, чи́стѣ ро́ждшей вопїѧ́ше: свѣ́тъ возсїѧ́лъ є҆́сть на́мъ ѿ дв҃и́ческихъ ложе́снъ.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ и҃:

Ѿре́клсѧ є҆сѝ себѐ, прпⷣбне маѯі́ме, и҆ стра́нна себѐ показа̀ всегѡ̀ житїѧ̀ сегѡ̀ сꙋ́етнагѡ, ни пи́щѣ сла́дкой, ни сла́вѣ, ни и҆мѣ́нїемъ ктомꙋ̀ ра́дꙋѧсѧ, нижѐ дрꙋ́жбамъ си́льныхъ. всѧ̑ же вкꙋ́пѣ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ нестѧжа́тельнымъ житїе́мъ, и҆ слеза́ми, и҆ безмо́лвїемъ, моли́твами, и҆ бдѣ́нїи, и҆ кни́жными прочита́нїи, бжⷭ҇твенною добро́тою мы́сленнѡ пита́ѧсѧ, ра́дꙋешисѧ, весе́лїѧ при́снѡ наполнѧ́емь.

Маѯі́мъ прпⷣбный, ꙗ҆́коже и҆ дре́вле ѻ҆тцы̀, не хꙋ́дѣ борє́нїѧ показа̀, ѻ҆́во є҆ретїкѝ словесы̀ свои́ми бїѧ̀, ѻ҆́во же вѣ̑рныѧ неподвижи́мѡ вѣ́рѣ стоѧ̑нїѧ ᲂу҆крѣплѧ́ѧ, не поколеба́ша бо сегѡ̀ ѻ҆тца̀ лю́тыѧ (с. 767) бꙋ́ри приражє́нїѧ, ни темни́ца, ни ᲂу҆́зы, тѣ́ло держа́щїи, а҆ дꙋ́шꙋ просвѣща́ющїи.

Маѯі́мъ премꙋ́дрый, вторы́й земны́й и҆ многострада́льный херꙋві́мъ, бжⷭ҇твеннꙋю трапе́зꙋ на́мъ предлага́етъ въ па́мѧти свое́й, ᲂу҆се́рднѡ теце́мъ, ѽ празднолю́бцы, на пресла́дкїй се́й и҆ и҆з̾ѻби́льный и҆сто́чникъ, распали́вшꙋюсѧ жа́ждꙋ ѿ ло́жныхъ є҆реті́ческихъ ᲂу҆че́нїй ᲂу҆гаша́юще и҆ дꙋ́шы въ гѡ́рнїѧ ѡ҆би́тели возводѧ́ще.

Сла́ва, гла́съ г҃:

Сп҃сѝ на́съ твое́ю бл҃года́тїю, прест҃а́ѧ трⷪ҇це, содѣ́телю всѣ́хъ и҆ содержа́телю, сохранѝ на́съ чи̑сты, въ настоѧ́щемъ ᲂу҆̀бо житїѝ бл҃говѣ́рнѡ слꙋжа́щихъ тѝ, въ бꙋ́дꙋщемъ вѣ́цѣ сподо́би соꙋчини́тисѧ на́мъ бжⷭ҇твенномꙋ ли́кꙋ и҆збра́нныхъ твои́хъ, и҆дѣ́же шꙋ́мъ чи́стъ пра́зднꙋющихъ и҆ гла́съ неизрече́ннагѡ весе́лїѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Славосло́вїе вели́кое.

На лїтꙋргі́и слꙋ́жба прпⷣбническаѧ.

Комментарии для сайта Cackle