Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃д-й де́нь. Преподо́бныѧ ма́тере на́шеѧ ѯе́нїи.

И҆ бл҃же́нныѧ ма́тере на́шеѧ ѯе́нїи петербꙋ́ргскїѧ.

Слꙋ́жба є҆ѧ̀ пи́сана въ приложе́нїи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры ѻ҆ктѡ́иха г҃, и҆ ст҃ы́ѧ г҃, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Претво́ршисѧ пе́рвѣе любвѐ честна́ѧ, ꙳ и҆ ᲂу҆тве́рждши дѣ́ломъ лꙋ́чшимъ тебѣ̀ по́мысломъ, ꙳ и҆зшла̀ є҆сѝ ѿ сꙋеты̀ сласте́й, бл҃же́ннаѧ, стропо́тства, ꙳ и҆ добродѣ́телей жесто́кимъ пра́вѡ ше́ствꙋеши, ꙳ восхожде́нїемъ стра́нствовавши.

Въ приста́нище бж҃е́ственное ᲂу҆стреми́вшисѧ, ꙳ ти́хѡ прешла̀ є҆сѝ во́лнъ мїрски́хъ мѧте́жъ, ꙳ дꙋши́ же твоеѧ̀ кора́бль ве́сь, всечестна́ѧ, ꙳ непогрꙋзи́мь везꙋ́щи ꙳ ѿ сласте́й го́рести, ꙳ та́инственныхъ и҆мѣ́нїй по́лнъ сꙋ́щїй.

Бг҃олѣ́пнымъ подража́нїемъ, ꙳ ты̀ стра́нствовавши, ꙳ на́съ ра́ди свы́ше къ на́мъ низше́дшаго возвы́сити па́дшыѧ, ꙳ пребыва́еши, мꙋ́драѧ, сро́дникѡмъ ᲂу҆́бѡ невѣ́дома, ꙳ бл҃гочести̑вымъ же па́че, ꙳ и҆ бг҃ꙋ, ѯе́нїе, всегда̀ молѧ́щисѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Препросла́влена є҆сѝ въ ро́дѣхъ родѡ́въ, ꙳ дв҃о мт҃и, ѻ҆трокови́це бцⷣе мр҃і́е, ꙳ мі́ра предста́тельство, ꙳ ро́ждши пло́тїю сн҃а безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀, ꙳ соприсносꙋ́щна же дх҃ꙋ вои́стиннꙋ, ꙳ є҆го́же молѝ, спасти́сѧ на́мъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Воздви́жена ꙗ҆́кѡ ви́дѣ на крⷭ҇тѣ̀ а҆́гнца, ꙳ непоро́чнаѧ дв҃а, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ сладча́йшее моѐ ча́до, ꙳ что̀ но́вое и҆ пресла́вное видѣ́нїе; ꙳ ка́кѡ содержа́й всѧ́чєскаѧ го́рстїю, ꙳ на дре́вѣ пригвозди́лсѧ є҆сѝ пло́тїю;

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Въ тебѣ̀, мт҃и, и҆звѣ́стнѡ спасе́сѧ є҆́же по ѻ҆́бразꙋ: прїи́мши бо крⷭ҇тъ, послѣ́довала є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ дѣ́ющи ᲂу҆чи́ла є҆сѝ, презира́ти ᲂу҆́бѡ пло́ть, прехо́дитъ бо, прилѣжа́ти же ѡ҆ дꙋшѝ, ве́щи безсме́ртнѣй. тѣ́мже и҆ со а҆́гг҃лы сра́дꙋетсѧ, преподо́бнаѧ ѯе́нїе, дꙋ́хъ тво́й.

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха: и҆ ст҃ы́ѧ на д҃.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пѣ́снь возсле́мъ лю́дїе чꙋ́дномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, свободи́вшемꙋ і҆и҃лѧ ѿ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́днꙋю пою́ще и҆ вопїю́ще: пои́мъ тебѣ̀, є҆ди́номꙋ влⷣцѣ.

Стра́ннаго сꙋ́ща всѧ́кїѧ добродѣ́тели и҆ ᲂу҆дали́вшагосѧ ѿ бг҃а дѣѧ́ньми безмѣ́стными, присво́й мѧ̀ семꙋ̀ моли́твами твои́ми бл҃гопрїѧ́тными, ѯе́нїе честна́ѧ преподо́бнаѧ, твоѐ стра́нное житїѐ благохва́лѧщаго.

Ѻ҆́гнь тѧ̀ разжжѐ мы́сленный, ꙗ҆́кѡ ве́щь ᲂу҆добопа́льнꙋ, мїрскꙋ́ю пре́лесть и҆ плотска́гѡ ѡ҆брꙋ́чника ѿврещи́сѧ ᲂу҆вѣща̀ ра́зꙋмомъ мꙋ́жественнѣйшимъ, и҆ гдⷭ҇ꙋ чи́стѣ ᲂу҆невѣ́стисѧ.

Стра́ннꙋю ᲂу҆разꙋмѣ́вши жи́знь, на нб҃сѣ́хъ пребыва́ющꙋю и҆ непреходѧ́щꙋю, зва́нїе ꙗ҆́кѡ дѣѧ́нїе премѣни́ла є҆сѝ, и҆ потекла̀ є҆сѝ ꙗ҆́коже є҆ле́нь жа́ждꙋщїй, безсме́ртнагѡ въ слѣ́дъ ѡ҆брꙋ́чника.

Бг҃оро́диченъ:

Пѣ́сньми всечи́стꙋю, вѣ́рнїи, мр҃і́ю да восхва́лимъ, бг҃ома́терь ѡ҆бра́дованнꙋю, покро́въ бжⷭ҇твенный, бл҃готи́шное приста́нище, всѣ́хъ вѣ́рныхъ спасе́нїе.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й сло́вомъ нб҃са̀, и҆ зе́млю ѡ҆снова́вый на вода́хъ мно́гихъ, ᲂу҆тверди́ мѧ къ пѣ́нїю славосло́вїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Оу҆держа́ла є҆сѝ раче́нїе бжⷭ҇твенное, чи́стыѧ дꙋшѝ твоеѧ̀, забве́нїе прїѧ́ти тѧ̀ поще́нїѧ болѣ́зней ᲂу҆вѣща̀, честна́ѧ, и҆ є҆стества̀.

Безсме́ртнагѡ ѡ҆брꙋ́чника добро́тами наслажда́ема, добро́тꙋ пло́ти ᲂу҆вѧди́ла є҆сѝ: и҆ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ краснѣ́йша, въ бж҃е́ственный черто́гъ всели́вшисѧ.

Позлащє́ннаѧ кри́ла добродѣ́телей стѧжа́вши, къ высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй возлетѣ́ла є҆сѝ, бл҃же́ннаѧ, ꙗ҆́кѡ голꙋби́ца нетлѣ́нна.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тлый ѻ҆́блаче мы́сленнагѡ и҆ пресвѣ́тлагѡ сл҃нца, возсїѧ́вшагѡ и҆зъ чре́ва твоегѡ̀, дв҃о, просвѣтѝ дꙋ́шы пою́щихъ тѧ̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

За милосе́рдїе ꙗ҆́вльшеесѧ на землѝ, возлюби́вши сло́во бг҃а ѻ҆ц҃а̀, томꙋ̀ послѣ́довала є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ женихꙋ̀, всебл҃же́ннаѧ, и҆ тлѣ́ннаго жениха̀ ᲂу҆се́рднѡ ѡ҆ста́вила є҆сѝ, ѡ҆ста́вльши же тлѣ́нное бога́тство: тѣ́мже во стра́нствѣ тезоимени́тнѡ живꙋ́щи, стра̑сти ᲂу҆мертви́ла є҆сѝ, и҆ живы́хъ воспрїѧ́ла є҆сѝ наслѣ́дїе, бг҃одꙋхнове́ннаѧ. Молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Въ напа̑сти многоплетє́нныѧ впа́дъ ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, бꙋ́рею ѡ҆держи́мь безчи́сленныхъ прегрѣше́нїй мои́хъ и҆ ꙗ҆́кѡ къ те́пломꙋ застꙋпле́нїю и҆ покро́вꙋ моемꙋ̀, чⷭ҇таѧ, ко приста́нищꙋ притека́ю твоеѧ̀ бла́гости. Тѣ́мже, всечⷭ҇таѧ, и҆з̾ тебє̀ воплоще́нномꙋ безсѣ́меннѡ моли́сѧ прилѣ́жнѡ ѡ҆ всѣ́хъ рабѣ́хъ твои́хъ, непреста́ннѡ молѧ́щихтисѧ, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, молѧ́щи є҆го̀ при́снѡ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти воспѣва́ющымъ досто́йнѡ сла́вꙋ твою̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧй тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. Долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно и҆ и҆сто́чниче неизчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ, и҆ да́рꙋй прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бж҃е́ствєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ горы̀ приѡсѣне́нныѧ, сло́ве, прⷪ҇ро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ, бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

Вѣ́но хрⷭ҇тꙋ̀ принесла̀ є҆сѝ чистотꙋ̀, ᲂу҆мерщвле́нїе ᲂу҆де́съ и҆ болѣ̑зни воздержа́нїѧ: и҆ воспрїѧ́ла є҆сѝ нбⷭ҇ное црⷭ҇тво и҆ вѣ́чнꙋющее наслажде́нїе.

Ѻ҆́бразъ тебѐ дѡ́брымъ подаю́щи, привлекла̀ є҆сѝ мнѡ́гїѧ дꙋ́шы на спасе́нїе, ѿто́ргшисѧ мїрска́гѡ пристра́стїѧ, ѯе́нїе бг҃омꙋ́драѧ и҆ досточꙋ́днаѧ.

Моча́щи посте́лю слеза́ми, преподо́бнаѧ, и҆ съ пе́пеломъ ꙗ҆дꙋ́щи хлѣ́бъ, ᲂу҆тѣше́нїе полꙋчи́ла є҆сѝ нестарѣ́ющеесѧ и҆ раѧ̀ наслажде́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, ѿ на́съ ст҃а́ѧ бцⷣе: ра́дꙋйсѧ, ра́дость ро́ждшаѧ мі́рꙋ: ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на защище́нїе человѣ́кѡвъ, благослове́ннаѧ бцⷣе чⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Мра́къ дꙋшѝ моеѧ̀ разженѝ, свѣтода́вче хрⷭ҇тѐ бж҃е, началоро́днꙋю тмꙋ̀ и҆згна́въ бе́здны, и҆ да́рꙋй мѝ свѣ́тъ повелѣ́нїй твои́хъ, сло́ве, да ᲂу҆́тренюѧ сла́влю тѧ̀.

Ꙗ҆́кѡ ю҆́ница жела́ющи па́стырѧ бжⷭ҇твеннꙋю добро́тꙋ, взыва́ла є҆сѝ: гдѣ̀ ны́нѣ пасе́ши, женишѐ; гдѣ̀ почива́еши, рцы́ ми; жела́ю твоѐ ви́дѣти преизѧ́щное видѣ́нїе, и҆ распалѧ́юсѧ всю́дꙋ.

Рачи́тельныѧ добро́ты моеѧ̀, вопїе́тъ жени́хъ, и҆́щꙋщи, честна́ѧ, добродѣ́тельми ѡ҆блиста́вшисѧ, въ небесѣ́хъ мѧ̀ смотрѝ: та́мѡ пасꙋ̀ а҆́зъ, и҆ моѧ̑ призыва́ю всегда̀ ѻ҆́вцы.

Го́рлица краснѣ́йшаѧ, ла́стовица свѣтлѣ́йшаѧ и҆ мы́сленный славі́й, ловлє́нїѧ прете́кши мы́сленныхъ сѣ́тей, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, ѯе́нїе честна́ѧ, и҆ въ пожела́ннѣй добро́тѣ хрⷭ҇то́вѣ, досточꙋ́днаѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Безма́тернѧ горѣ̀, въ послѣ̑днѧѧ, сꙋ́щымъ до́лѣ, ражда́еши безъ ѻ҆тца̀, ѡ҆сꙋществова́вшаго, дв҃о, на́ше всѐ, за бл҃гоꙋтро́бїе мно́гое: є҆го́же молѝ спастѝ ѿ тлѝ пою́щыѧ тѧ̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Стра́нное твоѐ житїѐ, и҆ па́че человѣ́ка поще́нїе прославлѧ́ѧ, тебє̀ ра́ди стра́нствовавый, сла́внаѧ, зна́меньми и҆ чꙋдесы̀ пресла́вными и҆́стиннѡ тѧ̀, преподо́бнаѧ, ᲂу҆красѝ.

Крꙋ́гомъ добродѣ́телей вѣнча́вшисѧ, востекла̀ є҆сѝ, къ немꙋ́же жела́ла є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, крꙋ́гомъ ѕвѣ́зднымъ тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀ возвѣща́ющꙋ, бли̑жнимъ и҆ да̑льнимъ, странноѻбра́знѡ, ѯе́нїе сла́внаѧ.

Оу҆страни́вшагосѧ дале́че ѿ за́повѣдей бг҃а на́шегѡ, присво́й мѧ̀ твои́ми, преподо́бнаѧ, мольба́ми, и҆ стра́нна мѧ̀ сотворѝ лю́тыѧ гее́нны, и҆ страсте́й содержа́щихъ мѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

На ра́мѣхъ херꙋві́мскихъ неѡпи́саннѡ сѣдѧ́й, ѡ҆пи́санъ въ твое́мъ чре́вѣ всели́сѧ пло́тїю, а҆ не бж҃ество́мъ, и҆ и҆зъ тебє̀ про́йде спаса́ѧй человѣ́чество.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Крове́й твои́хъ:

Твою̀ страннонра́внꙋю, ѯе́нїе, па́мѧть соверша́юще, любо́вїю почита́ющїи тѧ̀, пое́мъ хрⷭ҇та̀, во всѣ́хъ тебѣ̀ подаю́щаго крѣ́пость и҆сцѣле́нїй: є҆мꙋ́же всегда̀ моли́сѧ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки ѡ҆роси́вый въ пещѝ, и҆ дв҃ꙋ сохрани́вый ро́ждшꙋю тѧ̀ по ржⷭ҇твѣ̀, благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пелена́ми ри́мъ хва́литсѧ, мі́ласса же мно́жае твоѧ̑ мо́щи стѧжа́вши, и҆зъ ни́хже то́чатсѧ чꙋдеса̀ вѣ̑рнымъ, бг҃оневѣ́сто.

Рѣка̀ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ врачева́нїй, страсте́й мо́ре потоплѧ́ѧ пѣснопою́щихъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Оу҆спи́ла є҆сѝ стра̑сти дꙋшетлѣ̑нныѧ во мно́гихъ бдѣ́нїихъ, блаже́ннаѧ, и҆ пра́вєднымъ подо́бнымъ сно́мъ ᲂу҆снꙋ́ла є҆сѝ, ѡ҆ мі́рѣ молѧ́щисѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ воплоти́вшагосѧ па́че сло́ва, молѧ́щи не преста́й, препѣ́таѧ бцⷣе, ѿ сѣ́тей и҆зба́витисѧ вра́жїихъ дꙋша́мъ на́шымъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Покрыва́ѧй вода́ми превы́спрєннѧѧ своѧ̑, полага́ѧй мо́рю предѣ́лъ песо́къ, и҆ содержа́й всѧ̑, тѧ̀ пое́тъ со́лнце, тѧ̀ сла́витъ лꙋна̀, тебѣ̀ прино́ситъ пѣ́снь всѧ̀ тва́рь, ꙗ҆́кѡ содѣ́телю всѣ́хъ, во вѣ́ки.

Ѡ҆брꙋчи́вшисѧ, ꙗ҆́кѡ писа́сѧ, є҆ди́номꙋ мꙋ́жꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, кра́сномꙋ добро́тою, всѧ́къ ви́дъ добродѣ́телей благоче́стнѡ навы́кла є҆сѝ, сла́внаѧ, и҆ въ черто́гъ бж҃е́ственный всели́сѧ, вѣ́но прїи́мши бл҃года́ть врачева́нїй во всѧ̑ вѣ́ки.

Дꙋша̀ моѧ̀ въ слѣ́дъ тебє̀ прилѣпи́сѧ, хрⷭ҇тѐ, вопїѧ́ла є҆сѝ любо́вїю: ꙗ҆́кѡ землѧ̀ жа́ждꙋщаѧ, тѧ̀ во́дꙋ жи́вꙋ и҆щꙋ̀, гдⷭ҇и, тебѣ̀ тꙋ́чы приноша́ю сле́зъ, твоеѧ̀ любвѐ стрꙋе́ю напо́й мѧ̀, сп҃се, во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆краси́ласѧ є҆сѝ возлю́бльши и҆́стиннѡ сꙋ́щее жела́нїе просла́виласѧ є҆сѝ, ѻ҆трокови́це, препросла́вленномꙋ прилѣпи́вшисѧ бг҃ꙋ: ты̀ ли́къ ст҃ы́й привела̀ є҆сѝ дѣ́въ сп҃сꙋ, тѧ̀ подража́вшихъ, съ ни́миже въ го́рнихъ ликꙋ́еши селе́нїихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́нꙋ тѧ̀ и҆збра̀ добро́тꙋ і҆а́кѡвлю ѻ҆́ч҃ее сло́во, и҆ посредѣ̀ тебє̀ всели́сѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃говолѝ, па́че всѣ́хъ кра́сный человѣ́кѡвъ, всечⷭ҇таѧ, про́йде, ѡ҆мрачи́вшеесѧ на́ше ѡ҆чища́ѧ є҆стество̀.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ, воздви́гнꙋвый ро́гъ спасе́нїѧ на́мъ въ домꙋ̀ дв҃довѣ ѻ҆́трока своегѡ̀, въ ни́хже посѣтѝ на́съ восто́къ съ высоты̀, и҆ напра́вилъ ны̀ є҆́сть на пꙋ́ть ми́ра.

Не́мощїю, сла́внаѧ, некрѣ́пкаго врага̀ побѣди́ла є҆сѝ, стра́ннꙋ проходѧ́щи жи́знь, и҆ стра̑сти плотскі̑ѧ ᲂу҆мертви́вши: и҆ ны́нѣ на небесѣ́хъ живе́ши, и҆дѣ́же твоѐ и҆́маши и҆́стинно жи́тельство, ꙗ҆́кѡ чи́стаѧ дѣ́ва.

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь, приста́нище ти́хое врачева́нїй показа́въ честнꙋ́ю твою̀ ра́кꙋ, на́мъ при́снѡ бѣ́дствꙋющымъ пꙋчи́ною и҆ бꙋ́рею страсте́й, мона́шествꙋющихъ сла́во и҆ дѣ́въ похвало̀, бг҃оно́снаѧ ѯе́нїе.

Ꙗ҆́кѡ дѣ́вства хра́мъ, ꙗ҆́кѡ чи́стꙋю голꙋби́цꙋ, ꙗ҆́кѡ го́рлицꙋ непоро́чнꙋю, ꙗ҆́кѡ невѣ́стꙋ хрⷭ҇то́вꙋ кра́снꙋю добро́тою тѧ̀, и҆ непоро́чнꙋю, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́бразъ бж҃е́ственныхъ добродѣ́телей, ꙗ҆́кѡ ве́ртъ заключе́нъ, вѣ́рнїи почита́емъ, бг҃оно́снаѧ ѯе́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Глаго́лѡмъ твои̑мъ послѣ́дꙋюще, ро́ди родѡ́въ, блаже́ннаѧ, тѧ̀ ᲂу҆блажа́ютъ при́снѡ: бг҃а бо и҆́стиннѡ блаже́ннаго родила̀ є҆сѝ, чⷭ҇таѧ дв҃о, всѧ̑ блажє́нны томꙋ̀ рабо́тающыѧ нело́жнѡ творѧ́щаго.

Комментарии для сайта Cackle