Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ г҃-й де́нь. Предпра́зднство просвѣще́нїѧ: И҆ ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка малахі́и:

И҆ ст҃а́гѡ мч҃ника горді́а.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры прⷪ҇ро́ка, г҃, и҆ мч҃ника, г҃.

Прⷪ҇ро́ка стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Гдⷭ҇и, а҆́ще и҆ на сꙋди́щи:

Гл҃го́лы ꙳ бг҃одви́жимагѡ твоегѡ̀ ѧ҆зы́ка ꙳ сбыва́емы зрѧ̀, ꙳ тѧ̀ ны́нѣ ᲂу҆блажа́ю, прⷪ҇ро́че, и҆́стинѣ ᲂу҆дивлѧ́емь: ꙳ ты́ бо гла́сомъ свѣ́тлымъ ꙳ мі́ръ ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ, ꙳ гдⷭ҇не провозглаша́ѧ ꙳ прише́ствїе сп҃си́тельное.

А҆́гг҃лъ, ꙳ а҆гг҃лоподо́бнымъ твои́мъ житїе́мъ, ꙳ на землѝ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ прозва́нїемъ а҆́гг҃ла ꙳ всеподо́бнѡ ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ, ꙳ добро́тꙋ дꙋше́внꙋю ꙳ добро́тѣ тѣле́снѣй ꙳ сꙋгꙋ́бѡ сочета́въ, ꙳ малахі́е всеблаже́нне.

Гдⷭ҇и, ꙳ къ тебѣ̀ твоего̀ прⷪ҇ро́ка, ꙳ моле́бника и҆ моли́твенника предлага́ю. ꙳ є҆гѡ́же мольба́ми, ще́дре, и҆ моли́твами, ꙳ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, ꙳ ѿча́ѧнныѧ дꙋшѝ ꙳ согрѣшє́нїѧ разрѣшѝ, ꙳ сꙋще́ственнꙋю и҆мѣ́ѧ ꙳ и҆ є҆сте́ственнꙋю бл҃госты́ню.

И҆́ны стїхи̑ры мч҃ника, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Превозвы́шеннꙋю ви́дѣвъ ꙳ пре́лести мглꙋ̀, ꙳ бѣ́гаѧ ᲂу҆дали́лсѧ є҆сѝ, ꙳ страстоте́рпче горді́е, ꙳ бг҃а ѡ҆жида́ѧ, ꙳ мно́гими же болѣ́зньми и҆скꙋша́емь, ꙳ и҆ а҆́лчбами томи́мь, ꙳ ꙗ҆́коже вѣ́дый свою̀ си́лꙋ подви́жникъ, ꙳ ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ самозва́нъ къ противобо́рцꙋ.

Вельмѝ ᲂу҆пова́въ, ꙳ прише́лъ є҆сѝ къ проти́вныхъ мно́жествꙋ, ꙳ всесла́вный горді́е, въ ничто́же вмѣни́въ беззако́нныхъ собо́рище: ꙳ и҆ ста́въ посредѝ проповѣ̑дникъ самовла́стенъ, велегла́снѡ хрⷭ҇та̀ проповѣ́далъ є҆сѝ, ꙳ зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а, ꙳ ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льна и҆ чⷭ҇тно́мꙋ дх҃ꙋ ꙳ є҆диноче́стна и҆ соприсносꙋ́щна.

Мече́мъ во главꙋ̀ ᲂу҆сѣка́емь, ꙳ ѿ жи́зни въ жи́знь ꙳, ѿ сме́рти въ безсме́ртїе, ꙳ и҆ ѿ тлѣ́нїѧ къ нетлѣ́нїю проѧвле́ннѡ прише́лъ є҆сѝ, ꙳ не пожда́въ є҆стества̀ ме́ртвости, ꙳ но самоизво́льнѡ ведо́мь ᲂу҆мре́ти. ꙳ Ѽ подвигѡ́въ твои́хъ, страстоно́сче горді́е, ꙳ и҆́миже хрⷭ҇та̀, мꙋ́чениче, возвели́чилъ є҆сѝ, ꙳ є҆ди́наго бл҃гоꙋтро́бнаго!

Сла́ва, и҆ ны́нѣ гла́съ д҃. І҆ѡа́нна мона́ха:

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ! и҆́же дх҃омъ ст҃ы́мъ креща́ѧй и҆ ѻ҆гне́мъ на і҆ѻрда́нъ грѧде́тъ крⷭ҇ти́тисѧ ѿ і҆ѡа́нна: бг҃ъ не на́гъ, нижѐ человѣ́къ про́стъ, но во двою̀ є҆стєствꙋ̀, є҆ди́нъ то́йжде сн҃ъ є҆диноро́дный, и҆ща́й ᲂу҆́бѡ креще́нїѧ, ꙗ҆́кѡ человѣ́къ, ѿ сме́ртнагѡ, взима́ѧ же, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, грѣ́хъ мі́ра, и҆ подаѧ̀ всѣ̑мъ ве́лїю ми́лость.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Сѐ просвѣще́нїе вѣ́рныхъ, сѐ ѡ҆чище́нїе на́ше вни́ти хо́щетъ во стрꙋи̑ рѣ̑чныѧ, ꙗ҆́кѡ да скве́рнꙋ ѿмы́етъ ѕло́бы человѣ́ческїѧ, и҆ ѡ҆бнови́тъ сокрꙋшє́нныѧ ны̀.

Сті́хъ: Сегѡ̀ ра́ди помѧнꙋ́хъ тѧ̀ ѿ землѝ і҆ѻрда́нски и҆ є҆рмѡнїи́мски.

Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ тѧ̀ грѧдꙋ́ща прⷣте́ча тво́й, гдⷭ҇и, и҆ просѧ́ща крести́тисѧ ѿ негѡ̀, со стра́хомъ вопїѧ́ше: бж҃е мо́й, содѣ́телю мо́й, ка́кѡ тѧ̀ крещꙋ̀ нескве́рнаго;

Сті́хъ: Ви́дѣша тѧ̀ во́ды, бж҃е, ви́дѣша тѧ̀ во́ды, и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ.

Сни́демсѧ, вѣ́рнїи, ᲂу҆́мнѣ ко і҆ѻрда̑нскимъ стрꙋѧ́мъ, ꙗ҆́кѡ да чꙋ́до ве́лїе ви́димъ ꙗ҆́вѣ: зижди́тель бо всѣ́хъ ꙗ҆ви́сѧ зри́мь, и҆ крⷭ҇ти́тисѧ прише́лъ є҆́сть.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ є҃:

На і҆ѻрда́нскꙋю рѣкꙋ̀ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ прихо́дитъ ко креще́нїю ѡ҆чи́стити хотѧ́ ны ѿ беззако́нїй на́шихъ свои́мъ ꙗ҆вле́нїемъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Тропа́рь, мꙋ́ченика, гла́съ д҃:

Мч҃никъ тво́й, гдⷭ҇и, горді́й, во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀, бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти. тогѡ̀ мл҃твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Тропа́рь, предпра́зднства, гла́съ то́йже:

Гото́висѧ, завꙋлѡ́не, и҆ красꙋ́йсѧ, нефѳалі́ме: і҆ѻрда́не рѣко̀, ста́ни: под̾имѝ взыгра́ѧ крⷭ҇ти́тисѧ грѧдꙋ́ща влⷣкꙋ: весели́сѧ, а҆да́ме съ прама́терїю, не кры́йта себѐ, ꙗ҆́коже въ раѝ пре́жде: и҆́бо на́ги ви́дѣвъ вы̀ ꙗ҆ви́сѧ, да ѡ҆блече́тъ въ пе́рвꙋю ѻ҆де́ждꙋ. хрⷭ҇то́съ ꙗ҆ви́сѧ, всю̀ тва́рь хотѧ̀ ѡ҆бнови́ти.

На повече́рїи трипѣ́снецъ. І҆рмосы̀ по два́жды: тропари́ же на ѕ҃.

Гла́съ в҃. Є҆гѡ́же краегране́сїе: Четве́ртомꙋ пою̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑. Возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Сꙋ́етное бы́сть ᲂу҆мышле́нїе и҆́рѡдово, хотѧ́щагѡ ᲂу҆лꙋчи́ти свобо́дꙋ, беззако́ннѡ ᲂу҆бива́ющагѡ дѣ́ти: хрⷭ҇то́съ бо, и҆зба́витель на́шъ, жи́знь да́рꙋетъ всѣ̑мъ неꙋбі́йственнꙋ, креща́ѧсѧ.

Лю́тое совѣща́нїе и҆́рѡдово младе́нцєвъ пе́рвѣе ᲂу҆бѝ но́вый во́зрастъ, виѳлее́мъ кровмѝ и҆спо́лнивъ: ны́нѣ же хрⷭ҇то́съ грѧде́тъ цр҃кве ча̑да мнѡ́гаѧ креще́нїемъ сотвори́ти.

Дрꙋгі́й трипѣ́снецъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Предсꙋббѡ́тїе же.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю, бл҃гоꙋтро́бїѧ ра́ди, себѐ и҆стощи́вшемꙋ непрело́жнѡ, и҆ раба̀ рꙋко́ю крести́тисѧ восхотѣ́вшемꙋ, сло́ве бж҃їй: ми́ръ пода́ждь мѝ па́дшемꙋ, чл҃вѣколю́бче.

Ѡ҆чи́стивше ᲂу҆мы̀, и҆ пред̾измы́вшесѧ та́инства прича́стїемъ стра́шнагѡ смотре́нїѧ, всѝ вѣ́рнїи, грѧдꙋ́ща хрⷭ҇та̀ срѧ́щемъ і҆ѻрда́нскими стрꙋѧ́ми ѡ҆чи́стити ны̀.

Зри́те, дрꙋ́зи, гла́съ сло́ва, сл҃нца свѣти́льника, дрꙋ́га женихо́ва, пока́йтесѧ, лю́демъ вопїю́ща, и҆ потщи́тесѧ ѡ҆чи́ститисѧ зижди́телѧ на срѣ́тенїе.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Глаго́лъ мꙋчи́телевъ поне́же превозмо́же, седмери́цею пе́щь разже́на бы́сть и҆ногда̀: въ не́йже ѻ҆́троцы не ѡ҆пали́шасѧ, царе́во попра́вше велѣ́нїе, но вопїѧ́хꙋ: всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆злїѧ́вше слє́зныѧ и҆сто́чники, вѣ́рнїи, ѿ ѻ҆че́съ, ѡ҆чи́стимъ всѧ́кꙋ скве́рнꙋ дꙋше́внꙋю, и҆ свѣ́тъ во свѣ́тѣ свѣ́томъ ᲂу҆́зримъ, крⷭ҇ти́тисѧ хрⷭ҇тꙋ̀ грѧдꙋ́щꙋ. Є҆мꙋ́же присвидѣ́тельствꙋетъ ѻ҆ц҃ъ съ нб҃сѐ, и҆ дх҃а ст҃а́гѡ блиста́етъ прише́ствїе голꙋби́нымъ ви́домъ.

Слезꙋ̀ всѧ́кꙋю хрⷭ҇то́съ ѿе́млѧ ѿ всѧ́кагѡ лица̀ предгрѧде́тъ, дꙋ́шъ многоболѣ́знєнныѧ недꙋ́ги неболѣ́зненнѡ водо́ю ᲂу҆ставлѧ́ѧ, и҆ ѡ҆бветша́вшыѧ человѣ́ки ѡ҆бновлѧ́ѧ пакибытїе́мъ, превозносѧ́щыѧ є҆го̀ во вѣ́ки.

Свѧщеннодѣ́йствꙋютсѧ дꙋ́шы креще́нїѧ бг҃ода́нною ба́нею, и҆ дх҃а ѻ҆гне́мъ, стра̑сти ѡ҆чища́ющагѡ, и҆ ве́щь попалѧ́ющагѡ всю̀ скве́рныѧ ѕло́бы, и҆ благода́ть даю́щагѡ вопи́ти во ᲂу҆миле́нїи: тѧ̀ превозно́симъ, хрⷭ҇тѐ, во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Столпꙋ̀ ѕло́бы лю́тагѡ и҆́рѡда:

Ѿ вѣ́ждей дꙋше́вныхъ ѕло́бы со́нъ ѿтрѧ́сше, лꙋка̑вствїѧ ѿи́мемъ, вѣ́рнїи, ѿ серде́цъ на́шихъ, и҆ слеза́ми те́плыми ѡ҆мы́емъ смы́слы, ꙗ҆́кѡ да зри́телїе ꙗ҆́вльшагѡсѧ ꙗ҆ви́мсѧ, хрⷭ҇та̀ сла́вѧще во вѣ́ки.

Скве́рно сло́во лꙋка́выхъ помышле́нїй да не внесе́мъ: сло́вꙋ же бжⷭ҇твенномꙋ поꙋчи́вшесѧ, пѣ̑сни да принесе́мъ сло́вꙋ, на́съ ра́ди пло́тїю ꙗ҆́вльшемꙋсѧ, и҆ просвѣща́ющемꙋ сꙋ́щыѧ во тмѣ̀. є҆го́же всѧ̀ тва́рь благосло́витъ, сла́вѧщи во вѣ́ки.

Глꙋбина̀ премꙋ́дрости сокрове́ннагѡ та́инства ны́нѣ ꙗ҆влѧ́етсѧ человѣ́кѡмъ, бж҃їихъ сꙋде́бъ бе́здна ны́нѣ вѣ̑рнымъ ѿкрыва́етсѧ, бг҃ꙋ съ пло́тїю на землѝ ꙗ҆́вльшꙋсѧ на ѡ҆бновле́нїе человѣ́ческагѡ ро́да. є҆го́же всѧ̀ тва́рь бл҃госло́витъ, сла́вѧщи во вѣ́ки.

Ѿрица́ешисѧ, і҆ѡа́нне, є҆́же да содѣ́лаеши вско́рѣ, повинꙋ́ѧсѧ мнѣ̀: ѡ҆ста́ви ᲂу҆́бѡ ны́нѣ, та́кѡ бо подоба́етъ на́мъ всѧ́кꙋ и҆спо́лнити вои́стиннꙋ пра́вдꙋ, влⷣка рабꙋ̀ речѐ. є҆го́же всѧ̀ тва́рь бл҃госло́витъ, сла́вѧщи во вѣ́ки.

Та́же:

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланѧ́емсѧ гдⷭ҇еви, пою́ще и҆ превозносѧ́ще во всѧ̑ вѣ́ки.

І҆рмо́съ:

Столпꙋ̀ ѕло́бы лю́тагѡ и҆́рѡда всѝ порꙋга́вшесѧ, на і҆ѻрда́нъ прїиди́те: и҆́демъ, вѣ́рнїи, да ᲂу҆́зримъ хрⷭ҇та̀, и҆зба́вителѧ, ѿ прⷣте́чи креща́емаго пло́тїю во стрꙋѧ́хъ. є҆го́же всѧ̀ тва́рь благослови́тъ, сла́вѧщи во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Дꙋша́ми чи́стыми и҆ нескве́рными ᲂу҆стна́ми, прїиди́те, возвели́чимъ нескве́рнꙋю и҆ пречⷭ҇тꙋю мт҃рь є҆мманꙋ́илевꙋ: є҆́юже, и҆з̾ неѧ̀ къ рожде́нномꙋ приносѧ́ще моли́твꙋ, пощадѝ дꙋ́шы на́шѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ спасѝ на́съ.

Неразꙋ́менъ никто́же, и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ неблагода́ренъ да бꙋ́детъ, долготерпѣ́нїе пожда́нїѧ є҆гѡ̀ и҆ бла́гость ᲂу҆корѧ́ѧ, да не преѡби́дитъ: но со стра́хомъ и҆ ра́достїю да порабо́таемъ є҆мꙋ̀, пою́ще: пощадѝ дꙋ́шы на́шѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ спасѝ на́съ.

Глаго́летъ лю́демъ непокори̑вымъ прⷣте́ча: кто̀ ва́мъ показа̀ ѿ гнѣ́ва ᲂу҆бѣжа́ти грѧдꙋ́щагѡ, є҆хі́днѡва и҆сча̑дїѧ; покаѧ́нїѧ ᲂу҆́бѡ плоды̀ покажи́те достѡ́йны, вопїю́ще: пощадѝ дꙋ́шы на́шѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ спасѝ на́съ.

Ѽ слѣ́потнагѡ неразꙋ́мїѧ де́рзости! є҆мꙋ́же бо и҆ноплемє́нницы, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вителю хрⷭ҇тꙋ̀, поклони́шасѧ, съ да́ры почествова́вше: дома́шнїи же неи́стовнѣ и҆ска́хꙋ ᲂу҆би́ти рожде́ннаго. пощадѝ дꙋ́шы на́шѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ спасѝ на́съ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ: Честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ:

Всегꙋби́тельное паде́нїе а҆да́мово ны́нѣ и҆справлѧ́ѧ, ꙗ҆ви́сѧ но́вый а҆да́мъ, свобожде́нїе па́ки бытїѧ̀ подаѧ̀ пресла́внѡ креще́нїемъ.

Зако́нъ и҆ прⷪ҇ро́ки и҆сполнѧ́ѧ и҆ пра́вдꙋ скончава́ѧ, всѣ́хъ сп҃съ ны́нѣ под̾ дла́нь прекланѧ́етсѧ раба̀, ѿ рабо́ты восхища́ѧ вра́жїѧ человѣ́ка.

Ꙗ҆зы́кѡмъ возсїѧ̀ вели́кїй свѣ́тъ, ѡ҆мрачє́ннымъ бжⷭ҇твеннаѧ просїѧ̀ зарѧ̀, въ сѣ́ни дре́вле сме́ртнѣй сѣдѧ́щымъ сл҃нце сла́вы хрⷭ҇то́съ возсїѧ̀.

Ѡ҆крꙋжа́хꙋ а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства во і҆ѻрда́нѣ креща́емаго и҆зба́вителѧ, и҆ тре́петомъ вели́кое та́инство воспѣва́хꙋ, сегѡ̀ неизглаго́ланное соше́ствїе.

Та́же і҆рмо́съ:

Честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ, и҆ сла́внѣйшꙋю без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ, без̾ и҆стлѣ́нїѧ бг҃а сло́ва ро́ждшꙋю, сꙋ́щꙋю бцⷣꙋ тѧ̀ велича́емъ.

И҆ покло́нъ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь предпра́зднства, два́жды.

Сла́ва, мꙋ́ченика: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства.

По а҃ стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ двⷭ҇тва:

Неѡпи́санъ сы́й бжⷭ҇тво́мъ, ѡ҆пи́санъ ве́щїю тѣле́сною хо́щетъ прїитѝ вода́ми і҆ѻрда́нскими крести́тисѧ. Сего̀ чистото́ю мы́сленною прїи́мемъ: всѣ̑мъ бо содѣ́лати ѡ҆бновле́нїе хо́щетъ. Къ немꙋ́же возопїи́мъ со стра́хомъ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, ꙗ҆вле́нїю твоемꙋ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, подо́бенъ то́йже:

Ꙗ҆́вльшꙋсѧ тебѣ̀ во і҆ѻрда́нѣ, сп҃се, въ вода́хъ крести́тисѧ пло́тїю, а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства ᲂу҆жаса́хꙋсѧ, зрѧ́ще рабꙋ̀ предстоѧ́ща влⷣкꙋ тва́ри: свы́ше проповѣ́да тѧ̀ ѻ҆ц҃ъ пребезнача́льный. Тѣ́мже съ весе́лїемъ вопїе́мъ тѝ: сла́ва бг҃ꙋ крести́вшемꙋсѧ.

По в҃ стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:

Є҆диноче́стное сло́во ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, воплоще́нно за милосе́рдїе и҆ креща́емо, а҆́гг҃льстїи ли́цы, ви́дѧще, трепета́хꙋ: и҆ і҆ѻрда́нскаѧ рѣка̀, ᲂу҆стыдѣ́вшисѧ и҆ ᲂу҆боѧ́вшисѧ, возврати́сѧ вспѧ́ть, на́съ возводѧ̀ къ высотѣ̀ спасе́нїѧ, страстьмѝ и҆стлѣ́вшыѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже подо́бенъ:

Собезнача́льное сло́во ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, воѡбра́жсѧ за милосе́рдїе ны́нѣ въ чꙋжде́е, крести́тисѧ, на́съ ра́ди, ᲂу҆жѐ грѧде́тъ. Оу҆срѧ́щемъ є҆го̀ мы́слїю чи́стою, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, вопїю́ще, хрⷭ҇тѐ, сп҃се бл҃годѣ́телю, ѡ҆ст҃и́ти на́съ приходѧ́й.

Канѡ́ны трѝ: предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ прⷪ҇ро́ка на д҃: и҆ мꙋ́ченика на д҃.

Канѡ́нъ предпра́зднства, є҆гѡ́же краегране́сїе по а҆лфави́тꙋ, і҆ѡ́сифъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ, тоѧ̑ чꙋдеса̀.

Бє́здны повелѣ́нїемъ сотвори́въ, чл҃вѣколю́бче, и҆́же зе́млю на вода́хъ повѣ́сивый, гдⷭ҇и, смирѧ́ѧсѧ, предгрѧде́ши крести́тисѧ рѣ́чными стрꙋѧ́ми, ѡ҆мыва́ѧ мѧ̀ ѿ скве́рныхъ страсте́й.

Хотѣ́нїемъ ѡ҆бнища́лъ є҆сѝ, самово́льнѡ ѡ҆бнища́вшаго ѕлы́ми дѣѧ́ньми менѐ ѡ҆богаща́ѧ, хрⷭ҇тѐ, и҆ къ вода́мъ предгрѧде́ши і҆ѻрда̑нскимъ, креще́нїѧ просѧ̀, безгрѣ́шный.

Ѡ҆бветша́вшїй прегрѣше́ньми мі́ръ ѡ҆бновлѧ́ѧ, человѣколю́бче, стра́нно порожде́нїе грѧде́ши сотвори́ти водо́ю и҆ дх҃омъ человѣ́кѡмъ. тѣ́мже твоѐ сла́вимъ ꙗ҆вле́нїе.

Дв҃дъ, бж҃е́ственнымъ дх҃омъ предвозглаша́ѧ, вѣща́ше: что́ ти є҆́сть мо́ре, ꙗ҆́кѡ побѣ́гло є҆сѝ; и҆ ты́ же, ꙗ҆́кѡ возврати́лсѧ є҆сѝ, і҆ѻрда́не, хрⷭ҇та̀ ви́дѣвъ на́га, стоѧ́ща въ тебѣ̀;

И҆́нъ канѡ́нъ прⷪ҇ро́ка, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Малахі́ева мно́ю сла́ва да сла́витсѧ. Творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Посѣ́ченый несѣко́маго пресѣчѐ, и҆ ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю҆́же не ви́дѣ: лю́таго врага̀ вода̀ потопѝ, и҆ непроходи́мое про́йде і҆и҃ль. Пѣ́снь же воспѣва́шесѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Го́рнемꙋ ли́кꙋ сра́дꙋѧсѧ, и҆ семꙋ̀ сликовствꙋ́ѧ и҆ свеселѧ́сѧ, и҆ бж҃е́ственнагѡ просвѣще́нїѧ досто́йнѡ насыща́ѧсѧ, бг҃одꙋхнове́нне, вѣ́рою твою̀ честнꙋ́ю па́мѧть пра́зднꙋющыѧ, гдⷭ҇ꙋ пою́щыѧ, моли́твою твое́ю сохранѝ. (с. 57)

А҆гг҃лоѻбра́зныѧ дꙋшѝ красото́ю и҆ добро́тою сїѧ́ѧ, па́ки тѣле́сною, вы́шнюю зарю̀ бж҃е́ственнагѡ сїѧ́нїѧ прїѧ́лъ є҆сѝ, бг҃оглаго́ливе, свѣ́тлѡ, и҆ ра́дꙋѧсѧ взыва́лъ є҆сѝ: гдⷭ҇ꙋ пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Непоро́чно соверша́ѧ житїѐ твоѐ, и҆ ѻ҆́бразомъ бл҃гоꙋкраше́нїѧ ᲂу҆краша́ѧсѧ, и҆ нра́вы бл҃ги́ми, пребл҃же́нне, чи́стѧ себѐ, прⷪ҇ро́къ бл҃гоче́стїѧ и҆́стиннагѡ зовы́й бы́лъ є҆сѝ: гдⷭ҇ꙋ пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Чи́стаѧ мт҃и бг҃а вседержи́телѧ, ꙗ҆́же ѿ ца́рскагѡ колѣ́на, влⷣчце, возра́стши, и҆ є҆ди́наго бг҃а, всѣ́ми црⷭ҇твꙋющаго, ро́ждши пло́тїю па́че є҆стества̀, ѿ бѣ́дъ мѧ̀ спасѝ, сн҃ꙋ твоемꙋ̀ пою́ща: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Канѡ́нъ мꙋ́ченика, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Мꙋ́ченика горді́а пѣ́сньми сла́дкими пою̀. Творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̀ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

Свидѣ́тель и҆́стины, горді́е всебл҃же́нне, познава́емь, свѣтоно́снꙋю мнѣ̀ бл҃года́ть съ нб҃сѐ пода́ждь моли́твами твои́ми.

Пои́мъ гдⷭ҇еви, страстоте́рпца ᲂу҆крѣ́пльшемꙋ на противобѡ́рныѧ и҆ вѣнце́мъ побѣ́ды ᲂу҆краси́вшемꙋ.

Си́лою и҆ всеѻрꙋ́жїемъ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ ᲂу҆крѣплѧ́емь, мꙋчи́телей низложи́лъ є҆сѝ враждꙋ̀, всесла́вный горді́е.

Бг҃оро́диченъ:

Воды̀, текꙋ́щїѧ въ безсме́ртїе, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ селе́нїе, и҆сточа́ющагѡ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ жи́знь, бг҃оневѣ́сто.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дх҃о́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бж҃е́ственнѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Возвесели́сѧ пꙋсты́нѧ жа́ждꙋщаѧ, человѣ́ческое є҆стество̀ всѐ: сѐ, вода̀ ꙗ҆влѧ́етсѧ жи́зненнаѧ, напаѧ́ющи тѧ̀ новора́сленною бл҃года́тїю, хрⷭ҇то́съ, всѣ́хъ ѡ҆бновле́нїе.

Взыска́ти мѧ̀, ра́зꙋмомъ заблꙋ́ждшаго, предгрѧде́ши на во́ды, хрⷭ҇тѐ: въ нѧ́же вше́дъ, потоплѧ́еши моѧ̑ прегрѣшє́нїѧ, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ возво́диши мѧ̀ всѧ́кїѧ ѕло́бы, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Со́лнце, зрѣ́ти тѧ̀ и҆мꙋ́щее, сло́ве, ѡ҆бнаже́на, сокрыва́етъ зари̑: грѧде́ши бо ѡ҆бнаже́на мѧ̀ ле́стїю ѕмїи́ною, чⷭ҇тны́мъ креще́нїемъ во ѻ҆де́ждꙋ ѡ҆блещѝ спаси́тельнꙋю.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Ра́дꙋешисѧ ны́нѣ, зрѧ̀ прорече́нїй сбытїѐ, бл҃же́нне, твои́хъ и҆ соверше́нїе, малахі́е бг҃опрїѧ́тне.

И҆сцѣле́нїе въ крила́хъ и҆мѣ́ѧй, возсїѧ̀ со́лнце мы́сленное пра́вды, ꙗ҆́коже проре́клъ є҆сѝ, бг҃одохнове́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Всю̀ наде́ждꙋ мою̀ на тѧ̀, всенепоро́чнаѧ, возлага́ю всю̀ къ тебѣ̀, ра́дꙋѧсѧ, простира́ю и҆ дꙋ́шꙋ и҆ помышле́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ, є҆го́же пое́тъ всѧ̀ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Текꙋ́щихъ нестоѧ́тельное помышлѧ́ѧ, и҆ пребыва́ющихъ состоѧ́нїе, мꙋ́чениче сла́вне, воспомина́ѧ, бл҃же́нне, без̾ стра́ха въ сꙋди́лище вше́лъ є҆сѝ страда́нїѧ.

Ѿстꙋпи́лъ є҆сѝ привре́меннагѡ сꙋ́етства, и҆ приложи́лсѧ є҆сѝ, всебога́тне, при́снѡ пребыва́ющымъ: и҆ бѣ́гаѧ ѿ человѣ̑къ, а҆́гг҃лѡмъ є҆динокро́вникъ, бг҃омꙋ́дре, бы́лъ є҆сѝ.

Земна̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ ѡ҆ста́вивъ, жи́тельство нбⷭ҇ное, мꙋ́чениче, ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ: зрѣ́ти бо не терпѧ̀ пре́лести шата́нїѧ, въ пꙋсты́ню ᲂу҆дали́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Нѣ́сть непоро́чны, ꙗ҆́коже ты̀, влⷣчце, и҆ нѣ́сть пречи́сты, па́че тебє̀, всенепоро́чнаѧ: во ᲂу҆тро́бѣ бо зижди́телѧ всѣ́хъ вмѣсти́ла є҆сѝ, є҆ди́наго многоми́лостиваго.

По г҃-й пѣ́сни конда́къ прⷪ҇ро́ка, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Прⷪ҇ро́чества дарова́нїемъ богатѣ́ѧ, прⷪ҇ро́че, хрⷭ҇то́во предвозвѣсти́лъ є҆сѝ прише́ствїе ꙗ҆́вѣ, и҆ мі́рови спасе́нїе, є҆гѡ́же сїѧ́нїемъ мі́ръ просвѣти́сѧ.

Дрꙋгі́й конда́къ мꙋ́ченика, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Твоѧ̑ по́ты, пресла́вне, всю̀ зе́млю напои́ша, и҆ чⷭ҇тны́ми кровьмѝ, горді́е, мі́ръ ве́сь возвесели́лъ є҆сѝ. Мл҃твами твои́ми, бг҃омꙋ́дре, спаса́й всѧ̑, вѣ́рою тѧ̀ воспѣва́ющыѧ и҆ ᲂу҆блажа́ющыѧ, вопїю́щыѧ пѣ́снь досто́йнꙋю, всехва́льне, ꙗ҆́кѡ многострада́лецъ.

Сѣда́ленъ прⷪ҇ро́ка, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Прⷪ҇ро́чествїѧ бл҃года́тїю ѡ҆бога́щсѧ, бꙋ́дꙋщихъ зна́нїю бг҃олѣ́пнѡ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ дх҃омъ, малахі́е бг҃одохнове́нне, и҆ предглаго́леши всѣ̑мъ хрⷭ҇то́во прише́ствїе, и҆ ꙗ҆зы́кѡвъ, пребога́те, бжⷭ҇твенное призва́нїе: тѣ́мже честнꙋ́ю твою̀ пра́зднꙋемъ па́мѧть, и҆ любо́вїю пое́мъ тѧ̀, и҆ вѣ́рнѡ ᲂу҆блажа́емъ, взыва́юще тебѣ̀, сла́вне: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва мꙋ́ченика, гла́съ то́йже.

Разже́гсѧ любо́вїю і҆и҃совою, самово́льнымъ хотѣ́нїемъ, мꙋ́чениче мꙋ́дре, ᲂу҆се́рднѡ на сме́рть себѐ преда́лъ є҆сѝ, и҆ посредѝ сꙋди́ща самозва́нъ ста́лъ є҆сѝ, вопїѧ̀ мꙋчи́телємъ: сѐ, а҆́зъ прїидо́хъ. Тѣ́мже, и҆ ле́сть дерзнове́нїемъ ѡ҆бличи́въ, мече́мъ во главꙋ̀ ᲂу҆сѣ́ченъ є҆сѝ, сла́вне, и҆ къ жи́зни безконе́чнѣй преста́вилсѧ є҆сѝ, всехва́льне. Молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Свирѣ́лей па́стырскихъ:

Ли́къ прⷪ҇ро́ческїй ра́дꙋетсѧ, проповѣ́дꙋѧ кр҃ще́нїе хрⷭ҇то́во, живо́тъ и҆сточа́ющее, зове́тъ и҆са́їа: почерпи́те во́дꙋ чисти́тельнꙋю. пи́шетъ бг҃оѻц҃ъ: ка́кѡ ѿ лица̀ бѣжи́тъ мо́ре бл҃говоле́нїемъ спаса́ющагѡ бг҃а ро́дъ человѣ́ческїй;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ, є҆́же ѿ дв҃ы, воплоще́нїѧ тебє̀ вы́шнѧгѡ прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотрѧ́ѧ, зовѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Оу҆́жасомъ содержи́тсѧ нб҃о, и҆ а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства, раболѣ́пнѡ тѧ̀ и҆дꙋ́ща, хрⷭ҇тѐ, къ твоемꙋ̀ рабꙋ̀ ви́дѧще, и҆ просѧ́ща креще́нїѧ.

І҆ѡа́нне, взыгра́й: грѧде́тъ бо всѣ́хъ и҆збавлѧ́ѧй гдⷭ҇ь преклони́тисѧ рꙋцѣ̀ твое́й смире́ннѡ, ꙗ҆́кѡ да смире́ннаго мѧ̀ бжⷭ҇твеннымъ вознесе́тъ кр҃ще́нїемъ.

Преклони́въ нб҃са̀, сше́лъ є҆сѝ въ дв҃ꙋ, человѣколю́бче, и҆ і҆ѡа́ннꙋ прекланѧ́еши ве́рхъ, просѧ̀ креще́нїѧ. сла́ва мно́гомꙋ бл҃гоꙋтро́бїю твоемꙋ̀.

Разрѣша́ѧ безмѣ̑рныѧ моѧ̑, сло́ве, плени̑цы согрѣше́нїй, на во́ды і҆ѻрда̑нскїѧ тщи́шисѧ прїитѝ, и҆ крⷭ҇ти́тисѧ, влⷣко. сла́ва мно́гомꙋ бл҃гоꙋтро́бїю твоемꙋ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Прⷪ҇ро́къ бы́въ бг҃онача́льныѧ, бл҃же́нне, бл҃гости, всѣ̑мъ ꙗ҆зы́кѡмъ проповѣ́далъ є҆сѝ бы́вшее и҆збавле́нїе.

Наꙋчи́всѧ дх҃омъ преесте́ственномꙋ сло́ва воплоще́нїю, неизглаго́ланное та́инство, малахі́е блаже́нне, провозгласи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

На тѧ̀ возложи́хъ всѧ́ко ча́ѧнїе спасе́нїѧ моегѡ̀ и҆ житїѧ̀ ѡ҆кормле́нїе, ѡ҆бра́дованнаѧ мт҃и дв҃о.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆з̾ горы̀ приѡсѣне́нныѧ, сло́ве, прⷪ҇ро́къ є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ, бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧще си́лꙋ твою̀.

Речє́нїѧ хрⷭ҇тѡ́ва, всеблаже́нне, ᲂу҆слы́шавъ, ра́дꙋѧсѧ тлѣ́нное ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ во́инство, и҆ цр҃ю̀ вво́инилсѧ є҆сѝ нбⷭ҇номꙋ, вѣнцено́сче, мꙋ́чениче горді́е.

Сокрꙋши́шасѧ, мꙋ́чениче, го́ры мꙋчи́телей, растаѧ́шасѧ же хо́лми і҆́дѡльстїи терпѣли́внымъ твои́мъ страда́нїемъ, и҆ со дерзнове́нїемъ, вѣнцено́сче, прибли́жившасѧ.

Оу҆крѣпи́лсѧ є҆сѝ крⷭ҇та̀ бж҃е́ственною си́лою собо́рꙋ ѕлочести́вомꙋ вопи́ти велегла́снѡ: не и҆́щꙋщымъ ѡ҆брѣто́хсѧ, не вопроша́ющымъ ны́нѣ ᲂу҆пова́въ ꙗ҆влѧ́юсѧ.

Ве́сь на тѧ̀, бг҃омꙋ́дре, мꙋчи́телѧ воздви́глъ є҆сѝ неꙋдержи́мый гнѣ́въ, ᲂу҆ди́вльшасѧ, всеблаже́нне, ᲂу҆мышле́нїю, и҆ дꙋшѝ твоеѧ̀ воста́нїю.

Бг҃оро́диченъ:

Невѣ́сто бж҃їѧ, мр҃і́е бцⷣе, и҆зба́ви мѧ̀ лю́тыхъ прегрѣше́нїй и҆ бѣ́дъ, и҆ къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ и҆ спаси́тельномꙋ твои́ми моли́твами наста́ви.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Дале́че человѣ́чество ѿ бг҃а бы́вшее сло́во бж҃їе ᲂу҆ще́дривъ, чл҃вѣ́къ ꙗ҆ви́сѧ и҆ креще́нїемъ бг҃одѣ́льнымъ сїѐ присвоѧ́етъ бг҃олѣ́пнѡ, и҆ къ первоѻбра́зномꙋ возво́дитъ достоѧ́нїю.

Ме́ртвы бы́вшыѧ ны̀ престꙋпле́ньми грѧде́ши, живода́вче всеще́дрый, ѡ҆живи́ти і҆ѻрда́нскими стрꙋѧ́ми. Тѣ́мже твоѐ сла́вимъ вѣ́рнѡ ны́нѣ ꙗ҆вле́нїе и҆ неизрече́ннꙋю млⷭ҇ть.

Диви́тсѧ всѧ́ка дꙋша̀, помышлѧ́ющи твоѐ, сло́ве, стра́шное смотре́нїе: ка́кѡ, назда́ти всѧ̑ хотѧ̀, грѧде́ши вни́ти въ рѣ̑чныѧ стрꙋи̑ ѡ҆бнаже́нъ, и҆́же свѣ́томъ ѡ҆дѣва́ѧйсѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ человѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Стра́шный де́нь хрⷭ҇то́ва прише́ствїѧ провозвѣсти́лъ є҆сѝ, малахі́е бг҃омꙋ́дре, бжⷭ҇твеннымъ просвѣща́емь дх҃омъ.

Дꙋ́шъ скве́рнꙋ ѿе́млѧ, и҆ ѡ҆мыва́ѧ бл҃года́тїю, ꙗ҆́коже бѣли́ломъ перꙋ́щихъ, си́це тѧ̀, бг҃омꙋ́дре, просла́ви.

Бг҃оро́диченъ:

Держа́вꙋ сме́рти, ѻ҆трокови́це, живоно́снымъ твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ разори́ла є҆сѝ, всест҃а́ѧ дв҃о, и҆ жи́знь и҆сточи́ла є҆сѝ неразори́мꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Вше́дъ безъ стра́ха и҆ до́блественнѣ, ꙗ҆́кѡ ле́въ, въ позо́рище, ꙗ҆́коже ка́менїе бездꙋ́шное, бл҃же́нне, вмѣни́лъ є҆сѝ безꙋ̑мныѧ.

Нака́занъ, мч҃ниче, бг҃одꙋхнове́ннагѡ писа́нїѧ ᲂу҆че́нїемъ, всѧ̑ ко спасе́нїю ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ ведꙋ̑щаѧ, горді́е.

Разꙋмѣ́въ, бг҃омꙋ́дре, тве́рдое твоѐ мꙋчи́тель противле́нїе, ꙗ҆́коже ѡ҆ ка́мень волна̀, твое́ю разсѣ́десѧ тве́рдостїю.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же и҆зъ твоеѧ̀ ᲂу҆тро́бы пресꙋ́щественнѡ, дв҃о, воплоща́ѧйсѧ, мі́ръ бг҃оразꙋ́мїѧ заре́ю просвѣтѝ, пречⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечⷭ҇тно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃омт҃ре, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

И҆̀же во тмѣ̀ дре́вле сѣдѧ́щїи, свѣ́тъ прише́дшъ зрѧ́ще, ра́дости и҆спо́лнитесѧ: сѐ, ꙗ҆ви́сѧ гдⷭ҇ь, і҆ѻрда́нскими стрꙋѧ́ми ѡ҆дѣ́ѧнъ.

Ка́кѡ ᲂу҆́зритъ тѧ̀ и҆дꙋ́ща прⷣте́ча, сп҃се, и҆ просѧ́ща бжⷭ҇твеннагѡ кр҃ще́нїѧ; ка́кѡ тѧ̀ во́ды прїи́мꙋтъ і҆ѻрда̑нскїѧ, во́дꙋ сꙋ́щꙋ ѡ҆ставле́нїѧ;

Да кропѧ́тъ веселѧ́щесѧ ѻ҆́блацы мы́сленное ра́дованїе: сѐ, прїи́де крⷭ҇ти́тисѧ гдⷭ҇ь, разорѧ́ѧ тє́мныѧ ѻ҆́блаки серде́цъ на́шихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Мл҃твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Просвѣ́щшисѧ твоѧ̀ мꙋ́драѧ мы́сль ѿ самагѡ̀ бж҃е́ственнагѡ свѣтозаре́нїѧ, и҆ до́льныхъ ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ веще́й, бꙋ́дꙋщихъ сподо́бисѧ ра́зꙋма: зва́нїе бо ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ зако́на преста́тїе проре́клъ є҆сѝ.

Прїи́де вои́стиннꙋ гдⷭ҇ь, є҆го́же мы̀ ра́достнѡ и҆ска́хомъ, во хра́мъ, є҆го́же са́мъ ѿ дв҃ы бл҃гослове́нныѧ мꙋ́дрѣ созда̀, ꙗ҆́коже речѐ, ѿ бг҃а ѡ҆сїѧ́всѧ, малахі́й сла́вный.

Бг҃оро́диченъ:

Безнача́льный ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ є҆диноро́дный, то́йже є҆диноча́дый ѿ дв҃ы вопло́щсѧ, и҆ неизрече́ннѡ роди́сѧ, и҆ ро́ждшꙋю дв҃ꙋ сохранѝ: бг҃ъ бо бѣ̀ и҆́стиненъ, а҆́ще и҆ є҆стество̀ человѣ́ческое прїѧ́тъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́ка и҆зба́вилъ є҆сѝ и҆з̾ глꙋбины̀ преиспо́днїѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ менѐ ѿ грѣхѡ́въ мои́хъ и҆зба́ви, ꙗ҆́кѡ человѣколю́бецъ, и҆ ᲂу҆пра́ви живо́тъ мо́й, молю́сѧ.

Сщ҃еннодѣ́йствꙋетсѧ же́ртва, и҆ прїѧ́тно приноше́нїе тебѣ̀ прино́ситсѧ, и҆ска́паѧ кро́вїю горді́й, влⷣко, во́льнѣй стрⷭ҇ти твое́й подо́бѧсѧ.

Несмы́сленный ᲂу҆мо́мъ тебѣ̀ тлѣ́ннꙋю ѡ҆бѣщава́етъ сла́вицꙋ, сла́вою нетлѣ́нною, горді́е, ѡ҆бога́щшемꙋсѧ, и҆ безсме́ртное бога́тство сокры́вшемꙋ.

Напра́влєна ᲂу҆пова̑нїѧ къ бг҃ꙋ и҆мѣ́ѧ, прете́клъ є҆сѝ житїѧ̀ нестоѧ́тельное, и҆ мече́мъ посѣка́емь, къ простра́ннѣй широтѣ̀ преше́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́нный ᲂу҆́мъ мо́й страсте́й треволне́ньми возста́ви, жи́знь вѣ́чнꙋю хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ, подаю́щаго всѣ̑мъ и҆сцѣлє́нїѧ.

Конда́къ предпра́зднства, гла́съ д҃ Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Во стрꙋѧ́хъ дне́сь і҆ѻрда́нскихъ бы́въ гдⷭ҇ь, і҆ѡа́ннꙋ вопїе́тъ: не ᲂу҆бо́йсѧ крести́ти мѧ̀, спасти́ бо прїидо́хъ а҆да́ма первозда́ннаго.

І҆́косъ:

Не и҆стѧзꙋ́ю тѧ̀, крⷭ҇ти́телю, предѣ́лы преходи́ти, не глаго́лю тебѣ̀: рцы́ ми, ꙗ҆̀же глаго́леши беззакѡ́ннымъ, и҆ ᲂу҆чи́ши грѣ́шники, то́чїю крести́ мѧ молчѧ̀, и҆ ча́ѧ, ꙗ҆̀же ѿ кр҃ще́нїѧ: прїи́меши бо сегѡ̀ ра́ди досто́инство, є҆́же не бы́сть а҆́гг҃лѡмъ, и҆́бо всѣ́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ бо́льша тѧ̀ сотворю̀. ѿ ѻ҆́ныхъ ᲂу҆́бѡ ни є҆ди́нъ ꙗ҆́вѣ мѧ̀ ви́дѣ, но во ѻ҆́бразѣхъ и҆ сѣ́нѣхъ и҆ гада́нїихъ, ты́ же пред̾ тобо́ю стоѧ́ща ви́дѣлъ є҆сѝ: спасти́ бо прїидо́хъ а҆да́ма первозда́ннаго.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Сокрꙋше́на мѧ̀ прегрѣше́ньми, и҆ лежа́ща во тмѣ̀, гдⷭ҇и, престꙋпле́нїѧ, поми́ловавъ, ᲂу҆ще́дрилъ є҆сѝ за бл҃госты́ню: и҆ въ вода́хъ і҆ѻрда́нскихъ, влⷣко, грѧде́ши крести́тисѧ.

Что̀ стра́нное сїѐ видѣ́нїе, возопи́ша а҆́гг҃льстїи чи́ни: є҆зе́ра и҆ рѣ́ки сотвори́вый велѣ́нїемъ, і҆ѻрда́нскими стрꙋѧ́ми грѧде́тъ ѡ҆дѣ́ѧтисѧ; си́ми бо а҆да́ма ѡ҆бновлѧ́етъ.

Высота̀ неизрече́нна и҆ глꙋбина̀ неизмѣ́рна є҆́сть, влⷣко, смотре́нїѧ твоегѡ̀, всѧ́ко преходѧ̀ ᲂу҆ма̀ постиже́нїе: ка́кѡ водо́ю и҆ всест҃ы́мъ дх҃омъ земны̑ѧ ѡ҆чища́еши;

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ты̀ влады́чествꙋющагѡ всѣ́ми всечⷭ҇тно́е проре́клъ є҆сѝ прише́ствїе, малахі́е, прⷪ҇ро́че сла́вне, зовы́й: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Прїимѝ молѧ́щагосѧ, ще́дре, сла́внаго прⷪ҇ро́ка малахі́ю, ѡ҆ и҆̀же бл҃гоче́стнѡ пою́щихъ и҆ вопїю́щихъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Всемꙋ̀ мнѣ̀ ве́сь неслїѧ́ннѡ по ѵ҆поста́си соедини́лсѧ є҆сѝ, бж҃їй сло́ве, ѿ дв҃ы чи́стыѧ ѡ҆бо́лксѧ въ мѧ̀, ще́дре, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки ѡ҆роси́вый въ пещѝ, и҆ дв҃ꙋ сохрани́вый ро́ждшꙋю тѧ̀ по ржⷭ҇твѣ̀, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Мꙋче́нїѧ сла́вꙋ стѧжа́въ, со а҆́гг҃лы ликꙋ́еши вѣнцено́сче, хрⷭ҇тꙋ̀ взыва́ѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Благочести́вое дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ѕлочести̑выѧ ѡ҆блича́еши, воспѣва́ѧ велегла́снѡ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

И҆зба́витисѧ прегрѣше́нїй ны́нѣ молѝ, вѣ́рою чтꙋ́щымъ твою̀ честнꙋ́ю па́мѧть, и҆ пою́щымъ велегла́снѡ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆доме́тное те́рнїе грѣха̀ и҆сцѣле́нїй ѡ҆дожде́нїемъ твои́хъ ѿмыва́еши, бг҃ороди́тельнице бл҃гослове́ннаѧ, всечⷭ҇таѧ, бг҃а безсѣ́меннѡ ро́ждшаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки благочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Гла́съ роди́телевъ съ высоты̀ сн҃а свидѣ́тельствꙋетъ є҆диносꙋ́щна, входѧ́ща въ во́ды, и҆ бл҃гослове́нїе твоѐ си̑мъ предпосыла́юща, бл҃гослове́нне хрⷭ҇тѐ, и҆ дх҃ъ тѧ̀ ст҃ы́й всѣ̑мъ проповѣ́дꙋетъ бг҃а воплоще́нна.

Ликꙋ́й, тва́ре, ᲂу҆ви́дѣвши бж҃їе ст҃о́е ꙗ҆вле́нїе, а҆́гг҃ли по́йте, мо́ре весели́сѧ, є҆зе́ра и҆ и҆сто́чницы взыгра́йте, и҆ рѣ́ки та́йнѡ восплещи́те пѣ́сньми: предста̀ бг҃ослове́ньми ва́съ хрⷭ҇то́съ просвѣща́ѧй.

Пое́мъ гдⷭ҇ꙋ во хвале́нїи, ꙗ҆́вльшемꙋсѧ на вода́хъ, и҆ сокрꙋше́нїе на́ше си́ми ѡ҆бно́вльшемꙋ, и҆ главы̑ сте́ршемꙋ неви́димыхъ врагѡ́въ, и҆ воззове́мъ: по́йте дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѽ чꙋ́до чꙋде́съ! ка́кѡ всѧ́кїѧ тва́ри вы́шши бг҃ъ на́шъ зи́ждетсѧ, и҆ ѡ҆бновлѧ́етсѧ ѿ бг҃ороди́тельницы, и҆ ѡ҆бновлѧ́етъ во́лею, и҆ назида́етъ на́съ водо́ю и҆ дх҃а ѡ҆бновле́нїемъ чꙋ́днымъ є҆ди́ный бл҃годѣ́тель;

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене бл҃года́тїю твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ѿчꙋжди́всѧ всѧ́кагѡ ве́щнагѡ ꙗ҆вле́нїѧ, сщ҃енноѧвле́нне, бжⷭ҇твенныѧ зарѝ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ нескве́рно зерца́ло, поѧ̀: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Неизрече́нныѧ сла́вы зри́тель ты̀ бы́лъ є҆сѝ, и҆ та́инъ нбⷭ҇ныхъ, бл҃же́нне, проповѣ́дникъ бы́въ, поѧ̀ непреста́ннѡ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Жи́зни тѧ̀ мт҃рь и҆ бж҃їю роди́тельницꙋ позна́вше, правосла́вною вѣ́рою всѝ бл҃жи́мъ, дв҃о мт҃и, бл҃гословѧ́ще вкꙋ́пѣ ржⷭ҇тво̀ твоѐ пречⷭ҇тое, и҆ превозносѧ́ще, чⷭ҇таѧ, во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бг҃оглаго́ливїи ѻ҆́троцы въ пещѝ, со ѻ҆гне́мъ пла́мень попира́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Вослѣ́дꙋющаѧ тебѣ̀ бл҃года́ть, неви́димѡ просвѣ́щши, мч҃ниче, до́блести и҆спо́лни, бл҃гослови́те, вопїю́ща, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Тече́нїемъ ско́рымъ гонѧ̀, страда́льче, къ жела́емомꙋ концꙋ̀ црⷭ҇твїѧ дости́глъ є҆сѝ, зовы́й: бл҃гослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Въ непроходи̑мыѧ вѣ́ки пребыва́етъ мч҃никѡвъ твои́хъ сла́ва и҆ безсме́ртное бл҃гохвале́нїе: бл҃гослови́мъ тѧ̀, всѧ̑ дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоще́нно сло́во заче́нши, пе́рвѣе безпло́тное, є҆́ѵинꙋ клѧ́твꙋ дре́внюю ѿврати́ла є҆сѝ, бл҃гослове́нїе, дв҃о, мі́рꙋ ро́ждши.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чи́стаѧ приснодв҃о.

Сѐ а҆́гнецъ, взе́млѧй прегрѣшє́нїѧ человѣ́чества, прїи́де и҆ предста̀ къ рабꙋ̀, просѧ̀ креще́нїѧ, раболѣ́пнѡ предстои́тъ, свободи́ти и҆ща́й порабощє́нныѧ ны̀ ѿ льсти́вагѡ, и҆ добро́тꙋ пе́рвꙋю погꙋ́бльшыѧ.

Ꙗ҆ви́сѧ ꙗ҆́вственнѡ бг҃ъ воплоща́емь за бл҃гость, и҆ і҆ѻрда́нскими ѡ҆дѣ́ѧтисѧ грѧде́тъ вода́ми, ѡ҆дѣва́ѧй нб҃о ѻ҆́блаки вои́стиннꙋ: сегѡ̀ всѝ ны́нѣ предпра́зднꙋимъ чⷭ҇тно́е ра́достїю ꙗ҆вле́нїе.

Взыгра́й ра́достнѡ, и҆ пред̾ꙋгото́висѧ под̾ѧ́ти во́дꙋ текꙋ́щꙋю, ѽ і҆ѻрда́не! въ вѣ́чнꙋю жи́знь: рѣ́ки, ликꙋ́йте, ви́дѧще ны́нѣ пи́щнаго пото́ка, во стрꙋи̑ і҆ѻрда̑нскїѧ входѧ́ща, и҆ ѕло́бы и҆злїѧ́нїе и҆зсꙋша́юща.

Ѡ҆зари́сѧ на́мъ де́нь спаси́тельный, въ нощѝ лю́тыхъ всегда̀ спѧ́щымъ: и҆́бо предста̀ хрⷭ҇то́съ, гдⷭ҇ь, пра́вды сл҃нце сы́й и҆ разꙋмѣва́емый, подклони́ти главꙋ̀ свою̀ рабꙋ̀, и҆ пло́тїю крести́тисѧ во́лею.

Оу҆жаса́ютсѧ херꙋві́ми, и҆ всѐ нбⷭ҇ное є҆стество̀, всенепоро́чнаѧ, па́че постиже́нїѧ чⷭ҇тна́гѡ твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀, ᲂу҆подо́бльшагѡсѧ на́мъ за благоꙋтро́бїе неизглаго́ланное, и҆ кре́щшагѡсѧ пло́тїю: є҆гѡ́же бжⷭ҇твенное всѝ ꙗ҆вле́нїе пра́зднꙋемъ ны́нѣ ра́дꙋющесѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. Тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Наста̀ бг҃осїѧ́нный прⷪ҇ро́ка пра́здникъ и҆ честны́й, ѡ҆зарѧ́ѧ приходѧ́щыѧ вѣ́рою и҆ пою́щыѧ, проро́ческими блиста̑нїи, и҆ всѣ̑мъ точа́щїй дꙋша́мъ и҆сцѣлє́нїѧ, и҆ просвѣща́ющїй ꙗ҆́снѡ бг҃омꙋ̑дрыѧ.

Соблюдѝ живонача́льною десни́цею твое́ю держа́вною, многоми́лостиве, цр҃ковь твою̀, мольба́ми твоегѡ̀ ᲂу҆го́дника, проре́кшагѡ на́мъ твоѐ вочл҃вѣ́ченїе, и҆́мже возсїѧ̀ спасе́нїе и҆ дꙋша́мъ и҆збавле́нїе.

Зрѣ́лꙋ ѡ҆б̾е́млю жи́знь, неврежде́нъ дре́вомъ ра́зꙋма: ты́ бо, всенепоро́чнаѧ, жи́зни дре́во хрⷭ҇та̀ прозѧбла̀ є҆сѝ, вхо́ды живота̀ всѣ̑мъ показа́вшаго. Тѣ́мъ тѧ̀, всечи́стаѧ, бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, возвѣща́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ во ѻ҆гнѝ и҆ кꙋпинѣ̀, ржⷭ҇тво̀ приснодв҃ы, въ на́ше вѣ́рныхъ спасе́нїе, пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Млⷭ҇тива бы́ти молѝ влⷣкꙋ вѣ́рою тѧ̀ чтꙋ́щымъ, и҆ тво́й свѣтоно́сный и҆ чⷭ҇тны́й пра́здникъ соверша́ющымъ, горді́е, мꙋ́ченикѡвъ ᲂу҆краше́нїе.

Ны́нѣ нетлѣ́нныѧ пи́щи и҆ бг҃овидѣ́нїѧ насыща́ѧсѧ, горді́е, и҆ свѣ́та невече́рнѧгѡ, въ жили́щахъ вѣ́чныхъ прїе́млеши приплѡ́дїѧ по́двигѡвъ твои́хъ.

Сла́вꙋ мимотекꙋ́щꙋю, и҆ тлѣ́ннꙋю, и҆ попира́емꙋю презрѣ́въ, бг҃омꙋ́дре мꙋ́чениче, присносꙋ́щныѧ ны́нѣ сла́вы и҆ ра́дости вои́стиннꙋ наслажда́ешисѧ, прⷭ҇то́лꙋ влⷣчнемꙋ предстоѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ спа́сшесѧ, дв҃о, пе́рвыѧ клѧ́твы твои́мъ бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ, досто́йнѡ пою́ще, гла́сы немо́лчными вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе, наде́жда на́ша.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Дх҃омъ во ст҃и́лищи:

Виѳлее́мъ ѡ҆ста́вивше, пресла́вное чꙋ́до, ко і҆ѻрда́нꙋ теце́мъ дꙋше́ю те́плою, и҆ та́мѡ ᲂу҆́зримъ стра́шное та́инство: бг҃олѣ́пнѡ бо предста̀ ѡ҆бнажи́всѧ хрⷭ҇то́съ мо́й, ѡ҆дѣва́ѧ мѧ̀ во ѻ҆де́ждꙋ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: А҆́гг҃льскїѧ:

Прⷭ҇то́лъ нб҃о и҆мѣ́ѧ влⷣка, прїи́де на зе́млю вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, и҆ на і҆ѻрда́нѣ предста́въ, ѡ҆чище́нїѧ всѣ́хъ про́ситъ ѿ і҆ѡа́нна. ѻ҆те́чєствїѧ землѝ всеѧ̀, томꙋ̀ пое́мъ: бл҃гослове́нъ ꙗ҆вле́йсѧ, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Приспѣ̀ хрⷭ҇то́съ ко стрꙋѧ́мъ і҆ѻрда̑нскимъ, кр҃ще́нїѧ просѧ̀ ѡ҆чища́ѧй грѣхѝ. Всѧ̀ землѧ̀ да и҆гра́етъ, нб҃са̀ да веселѧ́тсѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆зы́ческаѧ цр҃ковь, цр҃ю̀ ᲂу҆невѣ́стившисѧ, вѣ́рнѡ возопі́й: бл҃гослове́нъ ꙗ҆вле́йсѧ, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Го́ры сла́дость весе́лїѧ да ка́плютъ, рꙋка́ми та́инственнѡ ны́нѣ восплещи́те ꙗ҆зы́цы, пꙋсты́нѧ да процвѣте́тъ. І҆ѻрда́не, под̾имѝ: грѧдѝ, крести́телю, та́инствꙋ и҆зба́вителѧ послꙋжѝ, ра́дꙋѧсѧ. Лю́дїе воспои́мъ: бл҃гослове́нъ ꙗ҆вле́йсѧ, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Свѣ́тъ и҆з̾ свѣ́та пре́жде лѣ́тъ возсїѧ́вый, въ нощѝ сѣдѧ́щымъ ꙗ҆ви́сѧ, и҆ тмꙋ̀ грѣха̀ ѡ҆чи́сти, и҆ просвѣтѝ: ликꙋ́й, а҆да́ме, и҆ весели́сѧ, є҆́ѵо, и҆збавле́нїе хрⷭ҇то́съ прїи́де. дв҃де, возопі́й: бл҃гослове́нъ ꙗ҆вле́йсѧ, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Сла́ва, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ѕвѣзда̀ и҆зъ і҆а́кѡва возсїѧ̀ мі́рꙋ, и҆ пла́менный человѣ́кѡвъ грѣ́хъ воспрїи́мъ, погреба́етъ во і҆ѻрда́нскихъ вода́хъ, сїѧ́ѧ бж҃ества̀ сїѧ́нїемъ, и҆ просвѣще́нїе бг҃оразꙋ́мїѧ подава́ѧ ꙗ҆зы́кѡмъ: бл҃гослове́нъ ꙗ҆вле́йсѧ, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

И҆ ны́нѣ, подо́бенъ то́йже:

Зако́на и҆спо́лнитель по пло́ти бы́въ, прїи́де хрⷭ҇то́съ нача́токъ спасе́нїѧ на і҆ѻрда́нъ соверши́ти, ꙗ҆́кѡ бл҃госе́рдъ, и҆ крⷭ҇ти́телю подклонѧ́етъ ве́рхъ, вѣ́рнѡ вопїю́щꙋ, лю́дїе, зове́мъ: бл҃гослове́нъ ꙗ҆вле́йсѧ, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Ѿ виѳлее́ма ꙳ на і҆ѻрда́нъ пре́йдемъ, ꙳ та́мѡ бо свѣ́тъ сꙋ́щымъ во тмѣ̀ ꙳ ѡ҆зарѧ́ти ᲂу҆жѐ начина́етъ.

Сті́хъ: Сегѡ̀ ра́ди помѧнꙋ́хъ тѧ̀ ѿ землѝ і҆ѻрда́нски и҆ є҆рмѡнїи́мски.

Землѧ̀ завꙋлѡ́нѧ, ꙳ сꙋ́щїи ѡ҆б̾ ѻ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на ꙳ ᲂу҆слы́шите, ꙳ приближа́етсѧ хрⷭ҇то́съ, ꙳ спасе́нїе, свѣ́тъ и҆ и҆збавле́нїе.

Сті́хъ: Ви́дѣша тѧ̀ во́ды, бж҃е, ви́дѣша тѧ̀ во́ды, и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ.

Оу҆гото́ви и҆ ты̀, ꙳ і҆ѻрда́не, стрꙋи̑, ꙳ ѻ҆гне́мъ бо креща́ѧй ꙳ приближа́етсѧ ѡ҆бнови́ти ꙳ сокрꙋше́нное созда́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ꙗ҆ви́сѧ сла́вы ꙳ ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе ꙳ во стрꙋѧ́хъ і҆ѻрда́нскихъ, ꙳ креще́нїемъ ѡ҆чища́ѧ ꙳ скве́рнꙋ дꙋ́шъ на́шихъ.

На лїтꙋргі́и: Блажє́нна, ѿ канѡ́на предпра́зднства пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й, внегда̀ моли́тимисѧ къ тебѣ̀. А҆пⷭ҇лъ къ тїмоѳе́ю, зача́ло сч҃в. А҆ллилꙋ́їа. Пра́ведникъ, ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ, процвѣте́тъ: и҆ ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло л҃ѕ. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle