Библиотеке требуются волонтёры

Въ а҃-й де́нь: Ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка і҆еремі́и:

И҆ преставле́нїе прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ пафнꙋ́тїѧ бо́ровскагѡ.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры прⷪ҇ро́ка, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Гдⷭ҇и, а҆́ще и҆ на сꙋди́щи:

Гдⷭ҇и, ꙳ ты̀ пре́жде созда́тисѧ, ꙳ проразꙋмѣ́лъ є҆сѝ і҆еремі́ю сла́внаго: ꙳ и҆ пре́жде рожде́нїѧ и҆зъ ложе́снъ, ꙳ прⷪ҇ро́ка ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ провѣ́дый вои́стиннꙋ ра́зꙋма свобо́дное: ꙳ є҆гѡ́же моли́твами, ꙳ ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ, ꙳ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Гдⷭ҇и, ꙳ а҆́ще и҆ въ ка́лъ вве́рженъ бы́сть ꙳ і҆еремі́а ст҃ы́й, ꙳ но кра́сное благово́нїе ᲂу҆́мнѡ воспрїима́ше, ꙳ въ ра́йскихъ се́лѣхъ ꙗ҆́коже водворѧ́ѧсѧ: ꙳ є҆гѡ́же моли́твами, ꙳ ꙗ҆́кѡ бл҃годѣ́тель, ꙳ всѣ́хъ на́съ сохранѝ.

Гдⷭ҇и, ꙳ твои́ми пресвѣ́тлыми зарѧ́ми ꙳ прⷪ҇ро́къ сїѧ́ѧ, ꙳ и҆ сꙋпроти́вными зрѧ́шесѧ ꙳ блаже́нъ и҆ че́стенъ: ꙳ добродѣ́телей бо ꙗ҆́вѣ стыди́тсѧ и҆ сꙋпоста̑тъ, ꙳ и҆ бꙋ̑дꙋщаѧ ꙗ҆́кѡ настоѧ̑щаѧ ꙳ восхождє́нїѧ пред̾ꙋвѣ́дѣ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ви́ждь моегѡ̀ ꙳ сокрꙋше́ннагѡ се́рдца воздыха́нїе, бг҃оневѣ́сто, ꙳ прїимѝ, дв҃о марі́е чⷭ҇таѧ, ꙳ рꙋ́къ мои́хъ воздѣѧ́нїе, ꙳ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколюби́ва, ꙳ и҆ не ѿри́ни, всенепоро́чнаѧ: ꙳ да пою̀ и҆ велича́ю тѧ̀, ꙳ возвели́чившꙋю ро́дъ на́шъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. подо́бенъ то́йже:

Безнача́льное сло́во ѻ҆́ч҃ее, ꙳ и҆ сн҃е мо́й, ꙳ и҆ дх҃ꙋ сопресто́льное, ꙳ ка́кѡ твоѝ пречⷭ҇тыѧ дла̑ни ꙳ на дре́вѣ просте́рлъ є҆сѝ; что̀ толи́каѧ твоѧ̀ ны́нѣ нищета̀, пребл҃гі́й; ꙳ предстоѧ́щи твоемꙋ̀ крⷭ҇тꙋ̀, ꙳ вопїѧ́ше пренепоро́чнаѧ.

Тропа́рь, гла́съ в҃:

Прⷪ҇ро́ка твоегѡ̀ і҆еремі́и па́мѧть, гдⷭ҇и, пра́зднꙋюще, тѣ́мъ тѧ̀ мо́лимъ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ, гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Пре́жде твоегѡ̀ созда́нїѧ проꙋвѣ́дѣннѡ, и҆зъ ма́тернѧ чре́ва ѡ҆свѧти́лсѧ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ прⷪ҇ро́къ пома́залсѧ є҆сѝ, взыва́ѧ: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Всѣ́хъ ра́зꙋмъ пре́жде прїе́мый, твоеѧ̀ мы́сли движє́нїѧ прозрѧ̀, ѽ і҆еремі́е бг҃оѧвле́нне, наста́вника тѧ̀ лю́демъ поставлѧ́етъ.

Твоеѧ̀ мы́сли зри́тельное, мꙋ́дре, ѡ҆чи́стивъ ѿ скве́рнъ плотски́хъ, и҆́стины свидѣ́тель показа́лсѧ є҆сѝ, творцꙋ̀ твоемꙋ̀ превозлю́бленъ.

Бг҃оро́диченъ:

Всели́вшеесѧ въ тѧ̀ сло́во ѻ҆́ч҃ее, на землѝ, дв҃о бцⷣе, па́че є҆стества̀ пло́тїю ро́ждши, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ тва́рей всѣ́хъ влⷣчца.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Ты̀ ѡ҆свѧти́въ прⷪ҇ро́ка твоегѡ̀, влⷣко, пе́рвѣе рождества̀, блꙋдѧ́щымъ наста́вника посла́лъ є҆сѝ.

Бл҃года́ть дх҃а, все́льшаѧсѧ во ᲂу҆стнѣ̀ твоѝ, ꙗ҆́коже пресвѣ́тло свѣти́ло, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ возсїѧ̀.

Мѵ́ра благово́нїѧ твоегѡ̀ не терпѧ́щи, собо́ръ тѧ̀ і҆и҃левъ скве́рный въ ро́вѣ затворѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Тобо́ю, пречⷭ҇таѧ, пресꙋ́щественный, безнача́льный сн҃ъ бж҃їй спожи́ти человѣ́кѡмъ благоизво́ли.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Воскр҃се ѿ гро́ба:

Приложѝ тебѣ̀ ᲂу҆́хо бг҃ъ, ᲂу҆слы́шавати словеса̀ є҆гѡ̀, бг҃огла́сный прⷪ҇ро́че. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ настоѧ̑щаѧ не сꙋ̑щаѧ всѣ̑мъ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ: рыда́ньми же ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ, ᲂу҆да́льшихсѧ ѿ гдⷭ҇а, пла́калъ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ сы́й на небесѣ́хъ, мо́лишисѧ спасти́сѧ на́мъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Въ пꙋчи́нꙋ лю́тагѡ впадо́хъ ᲂу҆ны́нїѧ, ѿ мно́жества лꙋка́выхъ и҆ нечи́стыхъ мои́хъ дѣ́лъ прїидо́хъ въ недоꙋмѣ́нїе, и҆ ѿча́ѧнїемъ ны́нѣ ѡ҆держи́мь є҆́смь. влⷣчце бцⷣе, сама́ мѧ спасѝ бл҃гоꙋтро́бїемъ твои́мъ: грѣ́шныхъ бо ты̀ є҆сѝ по́мощь и҆ ѡ҆чище́нїе спаси́тельное.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница а҆́гнца и҆ па́стырѧ ви́сѧща на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи, вопїѧ́ше: ча́до моѐ, что̀ стра́нное ᲂу҆́бѡ и҆ ненаде́жное сїѐ зрѣ́нїе; ка́кѡ жи́знь всѣ́хъ сме́ртїю ѡ҆сꙋжда́етсѧ, земны̑мъ подо́бнѣ; но воскреснѝ тридне́внѡ и҆зъ ме́ртвыхъ, сло́ве, ꙗ҆́коже ре́клъ є҆сѝ, да ра́дꙋющисѧ сла́влю тѧ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Пресвѣ́тлое сїѧ́нїе прест҃а́гѡ и҆ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а се́рдце твоѐ ѡ҆блиста́вшее, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ просвѣще́нїе содѣ́ла.

Прⷪ҇ро́кѡвъ спострада́тельнѣе всѣ́хъ бы́въ, всеблаже́нне бг҃опрїѧ́тне, ми́лости мѧ̀ сподо́би, ѿча́ѧннаго мно́гими прегрѣше́ньми.

Ꙗ҆́кѡ хода́тай бы́въ ꙗ҆вле́ннымъ и҆ бжⷭ҇твеннымъ сїѧ́нїемъ, хода́тайствомъ твои́мъ ᲂу҆мирѝ многомѧте́жнагѡ моегѡ̀ житїѧ̀ бꙋ́рю.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃а, є҆го́же родила̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, сего̀ молѝ, моли́твами твои́ми дарова́ти согрѣше́нїй проще́нїе.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Ꙗ҆́коже мо́лнїю, прⷪ҇ро́ка твоего̀ посла́лъ є҆сѝ, і҆еремі́ю ѡ҆свѧще́ннаго, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ свѣ́та тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, возвѣща́юща.

Стрѣлꙋ̀ и҆збра́ннꙋ, въ тꙋ́лѣ тѧ̀ сокрове́ннꙋ, і҆еремі́е, проразꙋмѣ́нїемъ свои́мъ, тво́й влⷣка, въ ни́хже подоба́ше вре́менѣхъ показа̀.

Оу҆́ши чи́стѣ ᲂу҆́мнїи и҆мѣ́ѧ, сла́вне, бесѣ́дꙋющꙋ тебѣ̀ дх҃ꙋ сподо́билсѧ є҆сѝ, прⷪ҇ро́че, послꙋ́шати.

Бг҃оро́диченъ:

Ве́лїе и҆ стра́шное дв҃ы та́инство: и҆́бо ꙗ҆́вльшагосѧ на землѝ є҆́ю бг҃а человѣ́кѡмъ, милосе́рдїѧ ра́ди, мт҃рски воспита̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бе́здна грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй бꙋ́рѧ мѧ̀ смꙋща́етъ, и҆ во глꙋбинꙋ̀ нꙋ́жднагѡ рѣ́етъ мѧ̀ ѿча́ѧнїѧ: но твою̀ крѣ́пкꙋю рꙋ́кꙋ мнѣ̀ прострѝ, ꙗ҆́кѡ петро́ви, ѽ ᲂу҆пра́вителю, и҆ спасѝ.

Привле́клъ є҆сѝ просвѣще́нїе, и҆ благода́ть бога́тнѡ, бг҃оно́се, дꙋхо́внѡ ᲂу҆ста̀ дꙋшє́вныѧ разшири́въ, и҆ и҆спо́лньсѧ, ѻ҆́бщно всѣ̑мъ по́далъ є҆сѝ, ѽ прⷪ҇ро́че, хотѧ́щымъ сїѧ́нїе.

Мо́ре мїрско́е, возвыша́емое напа́стей треволне́нїемъ, ᲂу҆зрѣ́въ, послѣ̑днѧѧ дворы̀ возжела́лъ є҆сѝ, и҆ и҆сто́чникъ рѣко́ю точа́щъ сле́зы, люде́й твои́хъ ѕлобы́тства го́рцѣ рыда́ти.

Сме́рть и҆зба́вителѧ предска́зовалъ є҆сѝ та́йнѡ, бг҃огла́се, ꙗ҆́коже бо а҆́гнѧ, на дре́во хрⷭ҇та̀ воздвиго́ша, живота̀ нача́льника, собо́ръ беззако́нный і҆ꙋде́йскїй, бл҃годѣ́телѧ всеѧ̀ тва́ри.

Бг҃оро́диченъ:

Сло́во, є҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ ро́ждшеесѧ безпло́тнѡ, и҆зъ тебє̀, чⷭ҇таѧ, въ лѣ́то пло́тски ражда́етсѧ: и҆ въ сѣ́ни тогѡ̀ всѝ поживе́мъ, ꙗ҆́коже дре́вле і҆еремі́а проречѐ.

Конда́къ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Ѡ҆чи́стивъ дх҃омъ, вели́кїй прⷪ҇ро́че и҆ мꙋ́чениче, твоѐ свѣтоза́рное се́рдце, сла́вне і҆еремі́е, прⷪ҇ро́чествїѧ да́ръ свы́ше прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ возопи́лъ є҆сѝ велегла́снѡ во страна́хъ: сѐ бг҃ъ на́шъ, и҆ не приложи́тсѧ и҆́нъ къ немꙋ̀, и҆́же вопло́щсѧ на землѝ ꙗ҆ви́лсѧ є҆́сть.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ты̀ ны́нѣ не ктомꙋ̀ въ наде́ждахъ, но ве́щїю, прⷪ҇ро́че, проречє́ннаѧ и҆сполнѧ́єма твоѧ̑ зрѧ̀, взыва́еши: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ѻ҆рга́нъ бжⷭ҇твенный ꙗ҆ви́сѧ, ᲂу҆дарѧ́емь рꙋко́ю ᲂу҆тѣ́шителевою, нбⷭ҇ныѧ гла́сы вѣща́ѧ, и҆ поѧ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Рыда̑нїѧ списꙋ́ѧ, ѽ прⷪ҇ро́че, не помрачѝ бжⷭ҇твеннагѡ весе́лїѧ, є҆гѡ́же ѿ младе́нства ꙗ҆́снѡ наслади́лсѧ є҆сѝ, зовы́й: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Во чре́во дв҃ы вни́ти, ꙗ҆́коже бл҃говоли́лъ є҆сѝ, человѣ́ки хотѧ̀ спастѝ, прⷪ҇ро́ки ꙗ҆́вѣ наꙋчи́вый чꙋдесѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене бл҃года́тїю твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

На небеса̀ возше́лъ є҆сѝ веселѧ́сѧ, бг҃одꙋхнове́нне і҆еремі́е, и҆ со безпло́тными прⷭ҇то́лꙋ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ предстои́ши, бл҃гослови́те, поѧ̀, дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бл҃гочє́стїѧ проповѣ́дникъ бы́въ, прехва́льне, ѡ҆свѧще́нъ, и҆ нече́стїѧ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ не́мощь, і҆еремі́е, бл҃гослови́те, поѧ̀, дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бжⷭ҇твенныѧ зарѝ свѣ́томъ сїѧ́ѧ, ѡ҆блиста̑нїѧ лю́бѧщымъ посыла́еши, зерца́ло многосвѣ́тло ꙗ҆́кѡ прїи́мъ, бл҃гослови́те, вопїѧ̀, всѧ̑ дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Моѐ сꙋщество̀ и҆зъ тебє̀ воспрїѧ́тъ животода́вецъ, и҆ пре́жднихъ скве́рнъ сїѐ ѡ҆чи́сти, ѽ бг҃ома́ти! є҆го́же пое́мъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли́ки тѧ̀ велича́юще.

Свѣ́тꙋ сраствори́всѧ пречⷭ҇томꙋ, бжⷭ҇тва̀ за́ри, бл҃же́нне сла́вне, є҆гѡ́же на землѝ ꙗ҆влє́нїѧ ꙗ҆́снѡ стѧжа́лъ є҆сѝ.

И҆сто́чника нетлѣ́ннагѡ доше́дъ, ѡ҆зарє́нїи же сегѡ̀, бг҃одꙋхнове́нне, жела́емый тебѣ̀ коне́цъ ꙗ҆́вѣ полꙋчи́лъ є҆сѝ.

Заре́ю свѣтоно́сною, є҆ѧ́же ны́нѣ наслажда́ешисѧ, воспѣва́ющихъ твою̀ па́мѧть просвѣща́ти, і҆еремі́е бл҃же́нне, всѣ́хъ сподо́би.

Бг҃оро́диченъ:

Приста́нище спасе́нїѧ, вѣ́рꙋющїи пречⷭ҇томꙋ твоемꙋ̀ ржⷭ҇твꙋ̀ свѣ́дꙋще, ѿ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ тѧ̀ мо́лимъ.

На лїтꙋргі́и, прокі́менъ, гла́съ д҃: Ты̀ і҆ере́й во вѣ́къ, по чи́нꙋ мелхїседе́ковꙋ. Сті́хъ: Речѐ гдⷭ҇ь гдⷭ҇еви моемꙋ̀: сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю менє̀, до́ндеже положꙋ̀ врагѝ твоѧ̑ подно́жїе но́гъ твои́хъ. А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рн҃ѕ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃. Мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ во і҆ере́ехъ є҆гѡ̀, и҆ самꙋи́лъ въ призыва́ющихъ и҆́мѧ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло д҃і. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Слꙋ́жба прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ пафнꙋ́тїа бо́ровскагѡ.

Ве́черъ, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ:

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бл҃же́нне пафнꙋ́тїе, пресла́вное житїѐ твоѐ мона́хѡвъ ᲂу҆краше́нїе, прпⷣбныхъ сожи́тельниче: а҆пⷭ҇льскагѡ ᲂу҆че́нїѧ бы́въ и҆спо́лненъ, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а жили́ще, сто́лпъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ бл҃гоче́стїѧ. тѣ́мже твою̀ свѧще́ннꙋю па́мѧть ра́достнѡ пра́зднꙋющымъ, молѝ ѿ бѣ́дъ и҆ скорбе́й и҆зба́витисѧ, любо́вїю чтꙋ́щымъ тѧ̀, пребл҃же́нне.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бл҃же́нне пафнꙋ́тїе, ты̀ ѿ ю҆́ности добродѣ́тєли прилѣ́жнѡ возлюби́лъ є҆сѝ: сме́ртное попече́нїе въ се́рдцы стѧжа́въ, ꙗ҆́кѡ кро́токъ и҆ ми́лостивъ, и҆ чи́стъ бы́лъ є҆сѝ: ᲂу҆́мъ тво́й безстра́стїемъ просвѣти́въ, и҆ бжⷭ҇твеннымъ смире́нїемъ ᲂу҆краси́въ. вѣ́рою и҆ любо́вїю твою̀, пресла́вне, па́мѧть чтꙋ́щымъ, молѝ спасти́сѧ, къ бг҃ꙋ твои́ми моли́твами.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е пафнꙋ́тїе, всехва́льне, любо́вь и҆мѣ́лъ є҆сѝ, соверше́нїе добродѣ́телей: ѻ҆би́тели твоеѧ̀ врата̀ ѿве́рзлъ є҆сѝ, ни́щымъ бы́въ покро́въ и҆ прибѣ́жище, и҆ всѣ̑мъ всѧ́къ бы́лъ є҆сѝ: ѡ҆би̑димымъ помога́лъ є҆сѝ, печа̑льныѧ ᲂу҆тѣша́ѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ чадолюби́въ. сегѡ̀ ра́ди почита́емъ тѧ̀, и҆ свѣтоно́снꙋю па́мѧть твою̀ пра́зднꙋемъ, бг҃облаже́нне.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е премꙋ́дре пафнꙋ́тїе, ꙳ слѣпы̑мъ подае́ши свѣ́тъ, ꙳ болѧ́щымъ и҆сцѣле́нїе, ꙳ хромы̑мъ здра́вїе. ꙳ ми́лостивнѡ прекланѧ́ешисѧ ꙳ къ приходѧ́щымъ вѣ́рою къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, ꙳ и҆ просѧ́щымъ по́мощи твоеѧ̀: ꙳ тебе́ бо застꙋ́пника, и҆ предста́телѧ, ꙳ и҆ храни́телѧ вѣ́рнїи всѝ ѡ҆брѣто́хомъ, восхвалѧ́юще тѧ̀.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е всече́стне пафнꙋ́тїе, ꙳ до́брыми добродѣ́тельми ꙳ возше́дъ на колесни́цꙋ, ꙳ къ бг҃ꙋ восте́клъ є҆сѝ, ꙳ побѣ̑дныѧ по́чєсти прїе́млѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ми́лѡть на́мъ тѣ́ло твоѐ положе́но во гро́бѣ, ꙳ ѻ҆́ч҃е, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ и҆сточа́ти и҆сцѣле́нїе, ꙳ прогони́ти дꙋ́хи лꙋка̑выѧ ꙳. тѣ́мъ блажи́мъ тѧ̀, прехва́льне.

Ликѡ́мъ по́стничєскимъ сочета́лсѧ є҆сѝ, ꙳ по́стническимъ житїе́мъ ᲂу҆краси́всѧ, ꙳ бл҃же́нне пафнꙋ́тїе: ꙳ и҆ ны́нѣ на небесѣ́хъ живе́ши, веселѧ́сѧ, ꙳ и҆дѣ́же ликꙋ́ютъ а҆́гг҃ли. ꙳ и҆ свѣ́томъ вои́стиннꙋ бжⷭ҇твеннымъ ѡ҆божа́емь, ꙳ помина́й вы́нꙋ ꙳ блажа́щихъ тѧ̀ на землѝ, ꙳ и҆ прест҃о́е твоѐ пра́зднꙋющихъ ᲂу҆спе́нїе.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Є҆́же по ѻ҆́бразꙋ соблю́дъ невреди́мо, ᲂу҆́мъ влⷣкꙋ на стра̑сти па̑гꙋбныѧ по́стнически поста́вивъ, во є҆́же по подо́бїю ꙗ҆́кѡ мо́щно возше́лъ є҆сѝ: мꙋ́жески бо є҆стество̀ понꙋ́дивъ, потща́лсѧ є҆сѝ хꙋ́ждшее покори́ти лꙋ́чшемꙋ, и҆ пло́ть порабо́тити дꙋ́хꙋ. тѣ́мже мона́шествꙋющихъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ве́рхъ, жи́тель пꙋсты́нный, благотекꙋ́щихъ ѡ҆бꙋчи́тель, пра́вило добродѣ́тели и҆звѣ́стнѣйшее. И҆ ны́нѣ на небесѣ́хъ зерца́лѡмъ разрѣ́шшымсѧ, ѻ҆́ч҃е на́шъ пафнꙋ́тїе, чи́стѣ зри́ши ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, молѧ́сѧ несре́дственнѣ ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ: Чтє́нїѧ г҃: пи̑саны сегѡ̀ мѣ́сѧца въ г҃ де́нь, прпⷣбномꙋ ѳеодо́сїю пече́рскомꙋ.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ и҃:

Вре́мєннаѧ презрѧ̀, и҆ дѡ́льнаѧ, бг҃омꙋ́дре, высѡ́каѧ и҆ пребыва̑ющаѧ возлюби́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннымъ раче́нїемъ: крⷭ҇тъ бо тво́й поне́съ на ра́мѣ, є҆ѵⷢ҇льски бг҃а возлюби́лъ є҆сѝ: поще́нїемъ мꙋ́жески побѣди́въ бѣсѡ́вскїѧ полкѝ, съ нбⷭ҇ными весели́шисѧ ли́ки, ꙗ҆́кѡ непобѣди́мь, го́рнихъ хра́ма жела́ѧ, (с. 13) безконе́чныѧ жи́зни сподо́билсѧ є҆сѝ. но моли́сѧ, бг҃оно́се пафнꙋ́тїе, сп҃сꙋ всѣ́хъ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Прїиди́те, стецы́тесѧ, и҆́ноческаѧ чета̀ бг҃олюби́ваѧ, къ бжⷭ҇твеннѣй па́мѧти ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ пафнꙋ́тїа: се́й бо ѿ ю҆́ны версты̀ взѧ́тъ и҆́го хрⷭ҇то́во на сѧ̀. тѣ́мъ и҆ ѿ негѡ̀ прїѧ́тъ да́ръ чꙋдодѣ́йствїѧ, и҆ хрⷭ҇толюби̑вымъ кнѧзє́мъ ᲂу҆чи́тель бы́въ пра́выѧ вѣ́ры, вельмо́жамъ тве́рдое защище́нїе, си̑рымъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ милосе́рдъ, вдова́мъ те́плое застꙋпле́нїе, скорбѧ́щымъ ᲂу҆тѣше́нїе, ни́щымъ сокро́вище неѡскꙋ́дное. и҆ ѻ҆би́тели твоеѧ̀ врата̀ ѿвє́рсты ни́щымъ всегда̀ и҆мѣ́ѧ, въ гла́дное лѣ́то всѧ̑ препита́лъ є҆сѝ приходѧ́щыѧ въ до́мъ пречⷭ҇тыѧ. и҆ во грѧдꙋ́щее лѣ́то моли́твою твое́ю плодѡ́въ ᲂу҆множе́нїе ѿ хрⷭ҇та̀ и҆спроси́лъ є҆сѝ а҆́лчꙋщымъ лю́демъ. и҆ кнѧ́зѧ, враждꙋ̀ и҆мꙋ́ща на тѧ̀, моли́твою твое́ю ѿ а҆га́рѧнскихъ рꙋ́къ и҆зба́вивъ, согрѣше́нїй проще́нїе є҆мꙋ̀ по́далъ є҆сѝ: ѻ҆́нъ же ве́лїю вѣ́рꙋ къ тебѣ̀ стѧжа̀. и҆ а҆га́рѧнинꙋ новокреще́ннꙋ, хотѧ́щꙋ зажещѝ твоѐ жили́ще, запреще́нїемъ твои́мъ слѣпотꙋ̀ наве́дъ, пока́ѧвшꙋсѧ же є҆мꙋ̀, моли́твою свѣ́тъ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀ дарова́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ и҆ мы̀ мо́лимъ тѧ̀: и҆зба́ви на́съ ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, и҆ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Прпⷣбне и҆ бг҃облаже́нне пафнꙋ́тїе, поꙋчи́всѧ во днѝ и҆ въ нощѝ въ за́повѣдехъ гдⷭ҇нихъ, сподо́билсѧ є҆сѝ ѡ҆брѣстѝ лѣ́ствицꙋ нбⷭ҇нꙋю, по не́йже возше́дъ, дости́глъ є҆сѝ го́рнѧгѡ і҆ерⷭ҇ли́ма: и҆ ѿ болѣ́зней и҆ трꙋдѡ́въ досто́йнꙋ по́честь прїе́млѧ, со а҆́гг҃льскими ли́ки ны́нѣ ра́дꙋешисѧ, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ зрѣ́нїѧ наслажда́ешисѧ є҆диносꙋ́щныѧ трⷪ҇цы. тѣ́мже и҆ на́съ помина́й, предстоѧ̀ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла всѣ́хъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ и҆ бг҃а на́шегѡ. а҆́ще бо и҆ тѣле́снѣ ѧ҆зы́къ тво́й ᲂу҆молчѐ, но чꙋдеса̀ свидѣ́тельствꙋютъ: рѡссі́йскаѧ же землѧ̀ вельмѝ тобо́ю хва́литсѧ: и҆мѣ́ю бо, речѐ, въ себѣ̀ сокро́вище неистоща́емое: са́ми бо зрѧ́ще честнꙋ́ю ра́кꙋ моще́й твои́хъ, и҆ чꙋдеса̀ быва́ємаѧ, прославлѧ́ютъ просла́вльшаго гдⷭ҇а. тѣ́мже дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ къ немꙋ̀, и҆ на́мъ и҆спросѝ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ѻ҆́ч҃е пребл҃же́нне пафнꙋ́тїе, пꙋсты́нный бы́въ жи́телю, и҆́же мі́ръ ѡ҆ста́вивъ, и҆ бы́сть ᲂу҆дрꙋча́ѧ тѣ́ло твоѐ посто́мъ, и҆ бдѣ́нїемъ, и҆ трꙋды̀, зи́мꙋ терпѧ̀, и҆ въ наготѣ̀ пребыва́ѧ, въ моли́твахъ же ᲂу҆́мъ тво́й возводѧ̀ къ нбⷭ҇номꙋ црⷭ҇твїю: и҆ ны́нѣ со а҆́гг҃лы водворѧ́ешисѧ во свѣ́тѣ присносꙋ́щныѧ трⷪ҇цы. тѣ́мъ и҆ ѡ҆ на́съ моли́сѧ чл҃вѣколю́бцꙋ бг҃ꙋ, сохрани́тисѧ на́мъ ѿ сѣте́й лꙋка́вагѡ, и҆ сподо́битисѧ десна́гѡ стоѧ́нїѧ въ де́нь стра́шнагѡ сꙋди́ща хрⷭ҇то́ва, твои́ми, свѧ́те, моли́твами. и҆ си́це хва́лѧще тѧ̀ рце́мъ: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче многосвѣ́тлый, возводѧ̀ ко хрⷭ҇тꙋ̀ мона́хѡвъ мно́жество: ра́дꙋйсѧ, странѣ̀ рѡссі́йстѣй похвала̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ благоꙋти́шное приста́нище, и҆ ѡ҆чище́нїе болѧ́щымъ во грѣсѣ́хъ, и҆ на бжⷭ҇твенное тѣ́хъ возвыша́ѧ раче́нїе. тѣ́мъ пречестнꙋ́ю твою̀ и҆ свѧтꙋ́ю, и҆ а҆́гг҃лѡмъ говѣ́йнꙋю ѡ҆бстоѧ́ще ра́кꙋ, любе́знѡ ѡ҆блобыза́емъ, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ чл҃вѣколю́бїѧ про́симъ полꙋчи́ти, твои́ми къ бг҃ꙋ моли́твами, и҆ мі́рꙋ ми́ръ дарова́ти, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Ѻ҆́ч҃е прпⷣбне пафнꙋ́тїе, ꙳ твоѧ̀ кра́снаѧ па́мѧть ꙳ по́стникѡвъ собра́нїе весели́тъ до́брѣ, ꙳ твое́ же житїѐ, и҆ чꙋде́съ бл҃года́ть, ꙳ и҆ є҆́же дарова́нїй свѣтлостьмѝ. ꙳ хрⷭ҇та̀ молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Ѻ҆́ч҃е прпⷣбне пафнꙋ́тїе, ꙳ твоегѡ̀ ᲂу҆ста́ва по́стнагѡ, ꙳ проти́внїи ᲂу҆боѧ́шасѧ, ꙳ и҆ про́клѧти бы́ша твои́ми моли́твами ꙳ непреста́нными, всехва́льне: ꙳ хрⷭ҇та́ бо содѣ́тельствꙋюща стѧжа́въ. ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Ѻ҆́ч҃е прпⷣбне пафнꙋ́тїе, ꙳ хрⷭ҇та̀ возлюби́въ, ꙳ всѧ́ко тогѡ̀ бжⷭ҇твєннымъ стопа́мъ ꙳ послѣ́довалъ є҆сѝ, кре́стъ взе́мъ, ꙳ пло́ть ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ живе́ши, бг҃оно́се, дꙋ́хомъ. ꙳ и҆ ны́нѣ молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жества наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ пафнꙋ́тїе: твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ: бл҃же́нъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, прпⷣбныхъ соприча́стниче и҆ пра́ведныхъ: съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь, гла́съ д҃:

Житїѧ̀ свѣ́тлостїю просвѣти́въ твоѐ ѻ҆те́чество, въ моли́твахъ и҆ постѣ́хъ дарова́нїй бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а и҆спо́лнилсѧ є҆сѝ: и҆ во вре́меннѣй се́й жи́зни до́брѣ подвиза́всѧ, ми́лость бл҃гоꙋтро́бїѧ всѣ̑мъ скорбѧ́щымъ ѿве́рзлъ є҆сѝ, и҆ ни́щымъ бы́лъ є҆сѝ застꙋ́пникъ. тѣ́мъ мо́лимъ тѧ̀, ѻ҆́ч҃е пафнꙋ́тїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, ст҃а́гѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника. По а҃-й каѳі́смѣ, сѣда́ленъ пра́здника.

По в҃-й, сѣда́ленъ, ст҃а́гѡ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Го́рнѧгѡ жела́ѧ премі́рнагѡ живота̀, мі́ра красотꙋ̀, и҆ ꙗ҆̀же въ не́мъ тлѣ̑ннаѧ ѡ҆ста́вивъ, прпⷣбне: тѣ́мже въ пꙋсты́нѧхъ и҆ въ верте́пахъ всели́всѧ, гра́да нбⷭ҇нагѡ показа́лсѧ є҆сѝ граждани́нъ: въ не́мже помѧнѝ соверша́ющихъ твою̀ па́мѧть.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нечи́стыхъ помыслѡ́въ мои́хъ мно́жество, и҆ безмѣ́стныхъ мы́слей ѡ҆бꙋрева̑нїѧ, кто̀ и҆зрещѝ мо́жетъ, всенепоро́чнаѧ; настоѧ̑нїѧ же безпло́тныхъ вра̑гъ мои́хъ кто̀ и҆сповѣ́сть, и҆ си́хъ ѕлѡ́бы; но твое́ю мольбо́ю, бл҃га́ѧ, си́хъ мнѣ̀ всѣ́хъ и҆збавле́нїе да́рꙋй.

По полѷеле́и, сѣда́ленъ прпⷣбнагѡ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Воздержа́нїѧ по́томъ по́стнымъ погаси́лъ є҆сѝ пла́мень страстны́й, пло́ть бо ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, прпⷣбныхъ житїю̀ досто́йнѡ поревнова́въ, бж҃їй показа́лсѧ є҆сѝ ᲂу҆го́дникъ, бл҃же́нне. тѣ́мже къ ре́вности бжⷭ҇твеннагѡ житїѧ̀ твоегѡ̀, ли́ки совокꙋпи́лъ є҆сѝ мона́шествꙋющихъ, сла́вне, тѣ́мже соше́дшесѧ по до́лгꙋ почита́емъ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀ моле́бне, прпⷣбне бг҃оно́се пафнꙋ́тїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ми́лостиваго сло́ва и҆ милосе́рдаго, ꙗ҆́кѡ ро́ждшаѧ, влⷣчце, всѣ́хъ поми́лꙋй къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ, напа́стей и҆ болѣ́зней, и҆ всѧ́кагѡ ѡ҆ѕлобле́нїѧ, и҆ вѣ́чнꙋющагѡ пла́мене свободѝ, ꙗ҆́кѡ да благода́рственнѡ мно́гихъ щедро́тъ твои́хъ бога́тство просла́вимъ, и҆ безмѣ́рнꙋю ми́лость, и҆ вопїе́мъ тѝ всегда̀: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: Ѱало́мъ н҃.

Стїхи́ра самогла́сна, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ: тѣ́мъ на небесѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ. Де́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ безъ поро́ка поревнова́лъ є҆сѝ. дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ на и҃. Канѡ́нъ прпⷣбнагѡ пафнꙋ́тїа, творе́нїе ᲂу҆ченика̀ є҆гѡ̀ і҆нноке́нтїа, и҆́нока тоѧ́же ѻ҆би́тели.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пѣ́снь побѣ́днꙋю пои́мъ всѝ бг҃ꙋ, сотво́ршемꙋ ди̑внаѧ чꙋдеса̀ мы́шцею высо́кою, и҆ спа́сшемꙋ і҆и҃лѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Но́во тебѣ̀ пѣ́нїе принестѝ моле́бнѡ, во ѿверзе́нїе ᲂу҆́стъ мои́хъ, пафнꙋ́тїе бг҃омꙋ́дре, пода́ждь мѝ твои́ми моли́твами бл҃года́ть, ꙗ҆́кѡ да воспою́ тѧ.

Страсте́й ѡ҆мраче́нїемъ порабоще́на, ѻ҆́ч҃е, свѣ́тлыми твои́ми моли́твами, прпⷣбне пафнꙋ́тїе, ны́нѣ свободѝ: да ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́ва тѧ̀ раба̀ бжⷭ҇твенными воспою̀ пѣ́сньми, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Хрⷭ҇тꙋ̀ прилѣплѧ́ѧсѧ ѿ ю҆́ности, бл҃же́нне, ᲂу҆мо́мъ ѡ҆чище́ннымъ, чистото́ю и҆ цѣломꙋ́дрїемъ тѣле́снымъ дꙋ́шꙋ просвѣти́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ на землѝ пожи́въ. и҆ ны́нѣ въ вы́шнихъ бг҃ови предстоѧ̀, на́съ чтꙋ́щихъ тѧ̀ помина́й.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ вы́шши а҆́гг҃лъ, бг҃а вопло́щши ро́ждшагосѧ и҆ погребе́на, и҆ мє́ртвымъ нетлѣ́нїе, дв҃о чⷭ҇таѧ, пода́вшаго. є҆го́же молѝ, спастѝ на́съ, вѣ́рнѡ сла́вѧщихъ тѧ̀.

Катава́сїа пра́здника.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце моѐ, въ во́ли твое́й, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆́же надъ вода́ми не́бо ᲂу҆твержде́й второ́е, и҆ ѡ҆снова́вый на вода́хъ зе́млю, всеси́льне.

Бжⷭ҇твеннымъ свѣтоли́тїемъ, бг҃омꙋ́дре, просвѣща́емь, ѻ҆́ч҃е, пребл҃же́нне: свѣ́тлое и҆ свѣтоно́сное твоѐ и҆ честно́е ᲂу҆спе́нїе любо́вїю чтꙋ́щыѧ, прпⷣбне, твои́ми моли́твами просвѣтѝ.

Оу҆ма̀ твоегѡ̀ ѻ҆́ко, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, ѿ страсте́й мглы̀ ѡ҆чи́стивъ, прест҃о́мꙋ дх҃ꙋ прїѧ́тно чи́стымъ блиста́нїемъ содѣ́лалъ є҆сѝ, бг҃облаже́нне.

Тве́рдостїю ра́зꙋма ᲂу҆крѣплѧ́емь, всебл҃же́нне, разли̑чнаѧ мечта̑нїѧ врагѡ́въ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, и҆ горды́ню тѣ́хъ возвы́шеннꙋю низложи́лъ є҆сѝ, преподо́бне.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же пре́жде вѣ̑къ рожде́йсѧ ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆ напослѣ́докъ неизрече́ннѡ и҆зъ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ про́йде, и҆ ѡ҆божѝ на́ше є҆стество̀, мт҃и дв҃о, преподо́бныхъ ли́ки ꙗ҆́вѣ и҆зводѧ́й.

По г҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника. Та́же сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Ѿ ю҆́ности, блаже́нне, всѧ̑ ѡ҆ста́вль житє́йскаѧ, кра̑снаѧ же и҆ лѣ́пѡтнаѧ, и҆ ᲂу҆се́рднѡ послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, зва́вшемꙋ тѧ̀, прпⷣбне. посто́мъ, ѻ҆́ч҃е, тѣ́ло и҆знꙋри́лъ є҆сѝ въ моли́твахъ, непреста́ннѡ бдѧ̀: тѣ́мже тѧ̀ всевѣ́дый гдⷭ҇ь до́брѣ ᲂу҆строѧ́етъ па́стырѧ свои̑мъ ѻ҆вца́мъ словє́снымъ, пафнꙋ́тїе бг҃оно́се, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ млⷣнца млеко́мъ пита́еши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Дх҃омъ прови́дѧ, прⷪ҇ро́че а҆ввакꙋ́ме, словесѐ воплоще́нїе, проповѣ́далъ є҆сѝ вопїѧ̀: внегда̀ прибли́житисѧ лѣ́тѡмъ, позна́ешисѧ: внегда̀ прїитѝ вре́мени, пока́жешисѧ. сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Зако́нъ бж҃їй сохранѧ́ѧ невреди́мѡ, прпⷣбне, чистотꙋ̀ и҆ смиренномꙋ́дрїе ты̀ ѿ младе́нства и҆мѣ́лъ є҆сѝ, и҆ житїѐ нескве́рно, и҆ нра́въ ми́лостивенъ, досточꙋ́дне.

Возвы́силъ є҆сѝ къ бг҃ꙋ серде́чное жела́нїе, и҆ смири́лъ є҆сѝ па̑гꙋбныѧ стра̑сти, и҆ лꙋка̑вствїѧ бѣсѡ́въ низложи́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, мона́шествꙋющихъ недви́жимое ѡ҆снова́нїе.

Въ нищетѣ̀ пожи́въ, блаже́нне, добродѣ́тельми ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ, и҆ житїѧ̀ свѣ́тлостїю бы́въ и҆спо́лненъ, преста́вилсѧ є҆сѝ къ вы́шнемꙋ гра́дꙋ, ѻ҆́ч҃е пафнꙋ́тїе, и҆ мо́лишисѧ и҆зба́витисѧ ѿ бѣ́дъ ста́дꙋ твоемꙋ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ы́хъ ст҃а́го, па́че смы́сла и҆ є҆стества̀ породила̀ є҆сѝ, бцⷣе, ѡ҆свѧще́нїе и҆ и҆збавле́нїе, и҆ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, вѣ̑рнымъ хода́тайствомъ твои́мъ подаю́щи, є҆гѡ̀ сла́вѧщымъ воскрⷭ҇нїе.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ, сн҃е бж҃їй: и҆но́гѡ бо ра́звѣ тебє̀ бг҃а не зна́емъ, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ живы́хъ и҆ ме́ртвыхъ є҆сѝ.

Ѻ҆те́цъ си̑рымъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ пита́тель вдови́цамъ, скорбѧ́щымъ ᲂу҆тѣше́нїе, ѡ҆би̑димымъ помо́щникъ, па́стырь и҆ наста́вникъ ста́дꙋ твоемꙋ̀, преподо́бне пафнꙋ́тїе: и҆ ны́нѣ прилѣ́жнѡ моли́сѧ влⷣцѣ ѡ҆ на́съ.

И҆́нокъ и҆́стиненъ бы́лъ є҆сѝ, простра́ннагѡ пꙋтѝ ᲂу҆далѧ́ѧсѧ, тѣ́сный предпочита́ѧ, дости́глъ є҆сѝ широты̀ ра́йскїѧ, и҆ дре́ва жи́зни причаща́ешисѧ: но и҆ на́съ вѣ́рою чтꙋ́щихъ тѧ̀ помина́й.

Се́рдце твоѐ скрижа́ль чи́стꙋ наше́дши, бл҃года́ть ст҃а́гѡ дх҃а, ѻ҆́ч҃е пафнꙋ́тїе, ѡ҆брѣ́те, дарова̀ тебѣ̀ соверше́нно безстра́стїе, вѣ́рꙋ тве́рдꙋ и҆ любо́вь нелицемѣ́рнꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧще́нїѧ сѣ́нь ꙗ҆влѧ́ешисѧ, марі́е, ѡ҆скверне́ннꙋю сластьмѝ ѻ҆каѧ́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ ѡ҆свѧтѝ, и҆ бжⷭ҇твенныѧ сла́вы прича́стника мѧ̀ сотворѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ подража́ѧ, вопїю̀: живо́тъ мо́й, бл҃же, свободѝ и҆зъ тлѝ, и҆ спаси́ мѧ, сп҃се мі́ра, зовꙋ́ща: сла́ва тебѣ̀.

Стра́хомъ хрⷭ҇то́вымъ ᲂу҆тверди́всѧ, преподо́бне, тѣ́ло и҆ дꙋ́шꙋ, и҆ ᲂу҆́мъ ѡ҆чи́стилъ є҆сѝ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны, и҆́миже зарю̀ прїѧ́тъ трисо́лнечнꙋю, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е пафнꙋ́тїе, всеблаже́нне.

Ве́сь распѧ́лсѧ є҆сѝ мі́рови, ѻ҆́ч҃е пафнꙋ́тїе, крⷭ҇тъ хрⷭ҇то́въ на ра́мо взе́мъ, блаже́нне, и҆ тогѡ̀ стрⷭ҇те́мъ подо́бѧсѧ, прича́стникъ бы́лъ є҆сѝ воскрⷭ҇нїѧ и҆ сла́вы лꙋ́чшїѧ, въ не́йже на́съ помина́й.

Хра́мъ тѧ̀ всѝ вѣ́рнїи ст҃а́гѡ дх҃а вѣ́мы. хра́мъ бо благолѣ́пенъ воздви́глъ є҆сѝ бг҃ꙋ, и҆ тогѡ̀ ро́ждшей и҆менова́лъ є҆сѝ, и҆ ѡ҆гра́дꙋ ве́лїю ᲂу҆стро́илъ є҆сѝ, и҆ мона́хѡвъ мно́жество совокꙋпи́лъ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ моли́твами твои́ми всѧ́къ недꙋ́гъ ѿгонѧ́етсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ви́дѣвши, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бг҃а, ѿ ме́ртвыхъ воста́вша, ра́дости и҆спо́лниласѧ є҆сѝ, дв҃о мт҃и марі́е. того̀ ᲂу҆̀бо молѝ, всѧ́кꙋ печа́ль, чⷭ҇таѧ, на́шегѡ се́рдца до конца̀ потреби́ти.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Взбра́нной:

Бж҃їимъ свѣтоли́тїемъ просвѣще́нъ, ѻ҆́ч҃е, по́стническое стѧжа́въ жи́тельство, прпⷣбне, и҆́нокѡмъ предо́брый наста́вниче, и҆ по́стникѡмъ благо́е ᲂу҆краше́нїе. сегѡ̀ ра́ди гдⷭ҇ь трꙋды̀ твоѧ̑ ви́дѣвъ, чꙋде́съ да́ромъ ѡ҆богати́ тѧ, и҆сточа́еши бо и҆сцѣлє́нїѧ. мы́ же ра́дꙋющесѧ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е пафнꙋ́тїе.

І҆́косъ:

Пѣ́снь ѿ ᲂу҆сте́нъ скве́рныхъ, къ похвале́нїю пѡ́двигъ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е, прино́ситсѧ, не и҆́мамъ бо се́рдца моегѡ̀ чи́стагѡ, ꙗ҆́кѡ сїѐ сра́мными дѣѧ́ньми ѡ҆скверни́хъ, и҆ дꙋ́шꙋ лꙋка́выми пѡ́мыслы ѡ҆смради́хъ. но ты̀ пода́ждь мѝ сло́во, преподо́бне, чи́стое твоѐ воспѣ́ти житїѐ, взыва́ющꙋ тебѣ̀ такова̑ѧ, преблаже́нне: ра́дꙋйсѧ, преподо́бныхъ всѣ́хъ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, по́стникѡвъ подража́телю, и҆ пꙋсты́ни насади́телю: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ въ не́й прече́стенъ хра́мъ бцⷣѣ воздви́глъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ въ не́мъ тобо́ю бг҃ъ сла́витсѧ: ра́дꙋйсѧ, до́брѣ пасы́й ста́до твоѐ ѿ навѣ̑тъ вра́жїихъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ смири́лъ є҆сѝ ѕлонача́льнаго врага̀: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ посрами́лъ є҆сѝ бѣсѡ́въ полкѝ: ра́дꙋйсѧ, мона́шествꙋющихъ свѣти́льниче пресвѣ́тлый, и҆ сто́лпъ терпѣ́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ собра́лъ є҆сѝ мона́хѡвъ мно́жество во спасе́нїе: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ не́мже хва́лимсѧ всѝ: ра́дꙋйсѧ, є҆гѡ́же ра́ди и҆збавлѧ́емсѧ ѿ бѣ́дъ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е пафнꙋ́тїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Сꙋ́щымъ въ пещѝ ѻ҆трокѡ́мъ твои̑мъ, сп҃се, не прикоснꙋ́сѧ, нижѐ стꙋжѝ ѻ҆́гнь. тогда̀ трїѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̀ поѧ́хꙋ и҆ бл҃гословлѧ́хꙋ, глаго́люще: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Смотрѧ́ѧ бꙋ́дꙋщꙋю жи́знь, блаже́нне, мі́рови ᲂу҆мертви́лсѧ є҆сѝ вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ со́лнце возсїѧ́въ. стра́хъ бж҃їй воспрїи́мъ въ се́рдцы твое́мъ, вселе́ннꙋю всю̀ возвесели́лъ є҆сѝ ᲂу҆че́ньми, вопїѧ̀: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Зрѧ̀ мꙋчє́нїѧ та́мѡшнѧѧ мы́сленныма ѻ҆чи́ма, и҆ се́рдцемъ болѣ́знꙋѧ вы́нꙋ, чи́сто житїѐ по́жилъ є҆сѝ, бг҃облаже́нне, и҆ къ нестарѣ́ющейсѧ преста́вилсѧ є҆сѝ пи́щи: въ не́йже на́съ чтꙋ́щихъ тѧ̀ помина́й.

Оу҆краси́въ добродѣ́тельми твоѐ житїѐ, свѧ́тѡ сконча́въ твою̀ жи́знь. ᲂу҆снꙋ́лъ є҆сѝ, преподо́бне, со́нъ ми́ренъ. тѣ́мже спаса́й ста́до твоѐ всегда̀, твою̀ па́мѧть пра́зднꙋющыѧ и҆ вопїю́щыѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Премꙋ́дрость ѵ҆поста́снꙋю и҆ сло́во присносꙋ́щное, врача̀ дꙋша́мъ и҆ тѣ́лѡмъ поро́ждшаѧ, ꙗ҆́звы и҆ гноє́нїѧ дꙋшѝ моеѧ̀ ᲂу҆врачꙋ́й, лю̑тыѧ и҆ лѣ̑тнїѧ се́рдца моегѡ̀ и҆сцѣлѝ болѣ̑зни, дв҃о.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Є҆гѡ́же ᲂу҆жаса́ютсѧ а҆́гг҃ли и҆ всѧ̑ вѡ́инства, ꙗ҆́кѡ творца̀ и҆ гдⷭ҇а, по́йте, свѧще́нницы, просла́вите, ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, лю́дїе, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Подвиза́всѧ на землѝ зако́ннѡ, ны́нѣ ра́дꙋешисѧ, преподо́бне, со ст҃ы́ми, нбⷭ҇ный ѡ҆брѣ́тъ поко́й, и҆ соприча́стникъ бы́лъ є҆сѝ весе́лїѧ тѣ́хъ и҆ ра́дости, взыва́ѧ: лю́дїе, превозноси́те гдⷭ҇а во вѣ́ки.

Посто́мъ ᲂу҆́мъ ѡ҆чища́ѧ, кро́токъ и҆ неѕло́бивъ ꙗ҆́вльсѧ на землѝ кро́ткихъ живе́ши, бг҃омꙋ́дре, со всѣ́ми пра́ведными и҆ и҆збра́нными поѧ̀: лю́дїе, превозноси́те гдⷭ҇а во вѣ́ки.

Ѡ҆лѧденѣ́вшꙋю страстьмѝ дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆чи́сти твои́ми къ бг҃ꙋ свѧще́нными моли́твами: и҆ содержа́щагѡ мѧ̀ грѣхо́внагѡ плѣне́нїѧ и҆зба́ви, ѻ҆́ч҃е пафнꙋ́тїе бг҃оно́се, да ра́дꙋѧсѧ пою̀: лю́дїе, превозноси́те гдⷭ҇а во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Пощадѝ на́съ пою́щихъ твоѐ, гдⷭ҇и, є҆́же ѿ дв҃ы неизрече́нное ржⷭ҇тво̀, и҆ и҆зба́ви ѿ стра́стныхъ бѣ́дъ и҆ скорбе́й рабы̑ твоѧ̑, мольба́ми пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ и҆ є҆ди́нъ чл҃вѣколю́бецъ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Живопрїе́мный и҆сто́чникъ приснотекꙋ́щїй, свѣтоно́сный свѣти́льникъ бл҃года́ти, хра́мъ ѡ҆дꙋшевле́нный, сѣ́нь пречⷭ҇тꙋю, нб҃сѐ и҆ землѝ простра́ннѣйшꙋю, бцⷣꙋ вѣ́рнїи велича́емъ.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́трѡ, ꙗ҆́кѡ со́лнце возсїѧ́вши па́мѧть твоѧ̀, преподо́бне, вѣ́рныхъ сердца̀ просвѣща́етъ, и҆ тмꙋ̀ ѿгонѧ́етъ дꙋшетлѣ́нныхъ страсте́й, ю҆́же соверша́юще бл҃гоче́стнѡ восхвалѧ́емъ тѧ̀ ра́достными пѣ́сньми.

Ꙗ҆́кѡ въ раѝ, ѻ҆́ч҃е, воздержа́нїѧ процвѣ́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ ма́слина ѱало́мски ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ли́ца и҆ сердца̀ на̑ша помазꙋ́ѧ є҆ле́емъ трꙋдѡ́въ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е пафнꙋ́тїе, благоче́стнѡ чтꙋ́щихъ свѧще́ннꙋю па́мѧть твою̀.

Дне́сь на́мъ возсїѧ̀ честна́ѧ па́мѧть твоѧ̀, пребл҃же́нне, просвѣща́ющи дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀, и҆ страсте́й мглꙋ̀ ѿгонѧ́щи, преподо́бне, пода́ждь моли̑твы твоѧ̑, пафнꙋ́тїе ѻ҆́ч҃е, и҆ наста́ви на стезю̀ жи́зни. тѣ́мже досто́йнѡ чтꙋ́ще тѧ̀ велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Прїе́мли, пречⷭ҇таѧ ѻ҆трокови́це, бжⷭ҇твеннꙋю пѣ́снь, воздаю́щи благода́ть на тѧ̀ надѣ́ющымсѧ, и҆ ми́ръ и҆спросѝ цр҃квамъ при́снѡ пода́ти, да всѧ́къ ꙗ҆зы́къ хрїстїа́нскїй тѧ̀ велича́етъ.

Свѣти́ленъ:

Пꙋсты́ню гра́дъ сотвори́лъ є҆сѝ, премꙋ́дрыми ѻ҆́бразы, ѻ҆тцє́мъ ᲂу҆краше́нїе, пафнꙋ́тїе бг҃омꙋ́дре, и҆ сїю̀ соверши́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ мы́сленный ра́й, приносѧ́щь цвѣ́ты бжⷭ҇твєнныѧ, є҆диноѻбра́зныхъ мно́жєства, досто́йнѡ творѧ́щихъ па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щи милосе́рдїе и҆ ми́лость ве́лїю, при́зри, препѣ́таѧ бцⷣе дв҃о, на моѐ смире́нїе, и҆ страсте́й мглꙋ̀, и҆ собла́знъ житїѧ̀ разорѝ, ѻ҆трокови́це, и҆ ѻ҆гнѧ̀ гее́нскагѡ и҆зба́ви моли́твами твои́ми.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Презира́тель до́льныхъ и҆ пресе́льникъ, ꙳ рачи́тель вы́шнихъ, ꙳ и҆ пꙋсты́нный граждани́нъ пафнꙋ́тїй бг҃омꙋ́дрый, ꙳ всѣ̑мъ на́мъ пра́здновати предповелѣва́етъ, ꙳ къ бг҃ꙋ ѿше́ствїѧ є҆гѡ̀ ꙳ де́нь спаси́тельный.

Внѣ̀ пло́ти и҆ мі́ра добродѣ́тельми бы́въ, ꙳ тѣ́мъ просла́ви на землѝ житїе́мъ ꙳ гдⷭ҇а сла́вы, ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре: ꙳ и҆ по достоѧ́нїю ѿ негѡ̀ просла́вивсѧ, ꙳ и҆сцѣле́нїй ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ бжⷭ҇твенный и҆сто́чникъ, ꙳ пафнꙋ́тїе бг҃опрїѧ́тне.

Смире́нъ, неѕло́бивъ, кро́токъ, про́стъ, ꙳ и҆ молчали́въ бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, па́че человѣ́ка вои́стиннꙋ: ꙳ и҆ невеще́ственъ бы́въ въ ве́щи, ꙳ хра́мъ бж҃їй ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ по достоѧ́нїю, ꙳ ꙗ҆̀же ѿ негѡ̀ прибы̑вшаѧ тебѣ̀ дарова̑нїѧ, ꙳ ми́лостивнѡ подава́ѧ на́мъ.

Сла́ва, гла́съ д҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е прехва́льне, житїѐ благоче́стно на землѝ соверши́въ, любвѐ лꙋча́ми просвѣща́емь, мона́хѡвъ свѣти́льниче пресвѣ́тлый, пра́вило добродѣ́тели и҆зрѧ́дно, смире́нїе, бдѣ́нїе, моли́твꙋ и҆ любо́вь нелицемѣ́рнꙋ стѧжа́лъ є҆сѝ. тѣ́мже къ ре́вности бжⷭ҇твеннагѡ житїѧ̀ твоегѡ̀ ли́къ совокꙋпи́лъ є҆сѝ мона́шествꙋющихъ: ѻ҆́ч҃е преподо́бне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На лїтꙋргі́и блажє́нна, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ, къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Блаже́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло і҃. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle