Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ в҃і-й де́нь. И҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, є҆пїфа́нїа, є҆пі́скопа кѵ́прскагѡ: и҆ ге́рмана, патрїа́рха кѡнстантїнопо́льскагѡ.

И҆ ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика є҆рмоге́на, патрїа́рха моско́вскагѡ.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана феѵрꙋа́рїа въ з҃і де́нь.

Стїхи̑ры є҆пїфа́нїа, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋйсѧ, по́стникѡвъ вои́стиннꙋ, па́лицею премꙋ́дрыхъ ᲂу҆че́нїй твои́хъ, ᲂу҆пасы́й а҆́гнца сего̀, на па́житехъ вои́стиннꙋ правосла́вїѧ, є҆пїфа́нїе, хрⷭ҇та̀ пастыренача́льника, кро́ткое ѻ҆вча̀, є҆́же на тебѣ̀ воспита́нное воздержа́нїѧ, и҆ все́льшеесѧ ны́нѣ во ѡ҆гра́дѣ вы́шнїѧ жи́зни: и҆дѣ́же со ст҃и́тєли ликꙋ́ѧ и҆ мч҃ники, всѣ̑мъ, бг҃омꙋ́дре, любо́вїю соверша́ющымъ па́мѧть твою̀, всегда̀ моли́сѧ, ми́ръ дарова́ти на́мъ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, благоче́стїѧ свѣти́ло, зарѧ́ми ѻ҆́гненныхъ слове́съ твои́хъ просвѣти́вый вселе́ннꙋю, и҆ попали́вый врагѡ́въ хвра̑стнаѧ ᲂу҆чє́нїѧ, є҆пїфа́нїе, ѻ҆гне́мъ, и҆̀же въ бꙋ́ри невѣ́дѣнїѧ сꙋ́щыѧ, къ приста́нищꙋ бг҃оразꙋ́мїѧ благоꙋти́шномꙋ призыва́ѧ: ѻ҆рга́нъ, ѡ҆глаша́емь дыха́нїѧ дх҃а, цвѣ́томъ чꙋде́съ непреста́ннѡ и҆сточа́ѧ пꙋчи́нꙋ, и҆ сме́рти и҆збавлѧ́ѧ. хрⷭ҇та̀ ᲂу҆молѝ, дꙋша́мъ на́шымъ дарова́ти ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, мы́сленнаѧ рѣко̀, и҆спо́лнена во́дъ дꙋхо́вныхъ, ᲂу҆краше́нїе цр҃ко́вное, свѧщеннонача́лїѧ пра́вило, мона́шествꙋющихъ сто́лпъ, є҆пїфа́нїе, ѡ҆снова́нїе правосла́вныхъ, цр҃ко́вное водрꙋже́нїе, сто́лпъ крѣ́пости, нече́стїю сꙋпроти́вниче, трꙋбо̀ бг҃огла́снаѧ, славі́й многовѣща́нный, нбⷭ҇ный ᲂу҆́ме, бо́дрый ѧ҆зы́че, и҆́же зако́нꙋ бжⷭ҇твенномꙋ поꙋчи́всѧ, благода́тїю хрⷭ҇то́вою: є҆го́же молѝ, дꙋша́мъ на́шымъ да́ти ве́лїю ми́лость.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ ге́рмана, гла́съ а҃. Поⷣ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Лео́нтїево мꙋдрова́нїе ꙳ тве́рдѡ, ге́рмане, низложи́лъ є҆сѝ: ꙳ и҆́же ѕлоче́стїѧ и҆спо́лнь, ꙳ поклоне́нїѧ честны́хъ і҆кѡ́нъ хрⷭ҇то́выхъ ѻ҆каѧ́нный, ꙳ и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ ѿве́ржесѧ, ꙳ но словесы̀ твои́ми, бг҃оѧвле́нне, ꙳ и҆з̾ѡбличи́всѧ ꙗ҆́кѡ безꙋ́менъ, ꙳ и҆ несмы́сленъ пребы́сть.

Ле́въ безбо́жный ѕвѣ́рь, ꙳ и҆́же бг҃а ненави́дѧ, ꙳ а҆нті́хрїстовъ предоте́ча, ꙳ поклоне́нїе хрⷭ҇то́ва ѻ҆́браза ꙳ ѿве́ргъ, преподо́бне, ꙳ наслѣ́дїѧ вѣ́рныхъ и҆зве́ржесѧ. ꙳ тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, ꙳ ꙗ҆́коже ѻ҆́нагѡ моли́твами твои́ми, ꙳ настоѧ́щее ѿженѝ смꙋще́нїе.

Жела́нїе ᲂу҆лꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙳ є҆́же тебѣ̀, бг҃оѧвле́нне, ꙳ и҆здале́че жела́емое ꙗ҆вле́ннѡ: ꙳ и҆́бо ко влⷣцѣ твоемꙋ̀, ꙳ со дерзнове́нїемъ, ге́рмане блаже́нне, ꙳ ны́нѣ свѧщеннолѣ́пнѡ вше́лъ є҆сѝ. ꙳ є҆мꙋ́же предстоѧ̀, ꙳ наслажда́ешисѧ ѡ҆боже́нїѧ, ꙳ ми́ръ мі́рови и҆спросѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, творѧ́й при́снѡ съ на́ми по твое́й кро́тости, не ѿста́ви ми́лость твою̀ ѿ на́съ: но моли́твами и҆́хъ въ ми́рѣ ᲂу҆пра́ви живо́тъ на́шъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ є҆пїфа́нїа, творе́нїе і҆ѡа́нна мона́ха.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̀ побѣди́тельнаѧ десни́ца бг҃олѣ́пнѡ въ крѣ́пости просла́висѧ: та́ бо, безсме́ртне, ꙗ҆́кѡ всемогꙋ́щаѧ, проти̑вныѧ сотрѐ, і҆и҃льтѧнѡмъ пꙋ́ть глꙋбины̀ новосодѣ́лавшаѧ.

Во ᲂу҆го́днѣмъ вѣ́рою пожи́въ зако́нѣ писа́нїй, влⷣчнїй под̾ѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆ре́мъ: ᲂу҆краси́всѧ же, пребога́те, свѣти́льникъ показа́лсѧ є҆сѝ, земны̑ѧ просвѣща́ѧ концы̀.

Жела́нїемъ бжⷭ҇твеннагѡ зако́на ѡ҆б̾ѧ́тъ бы́въ, и҆ непра́веднагѡ разсꙋди́въ пра́ведное, ѻ҆́ч҃е є҆пїфа́нїе, ѻ҆бра́знѡ прїѧ́лъ є҆сѝ спаси́тельнꙋю вѣ́рꙋ трⷪ҇ческꙋю, ꙗ҆́коже ѿ бж҃е́ственнагѡ проразꙋмѣ́нїѧ.

Цѣли́тель пло́ти же и҆ дꙋшѝ, бг҃ови́дѣнъ бы́сть тебѣ̀ человѣ́къ, под̾ѧре́мникомъ твои́мъ стра́стное ᲂу҆би́лъ є҆́сть стремле́нїе, и҆ и҆сцѣлѝ дꙋшѝ невѣ́рное мꙋдрова́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Ве́сь ѻ҆́бразъ мо́й прїе́мъ, и҆́же во ѻ҆́бразѣ бж҃їи пе́рвѣе зри́мый, ве́сь ѡ҆бнови́лъ є҆́сть, во твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ бг҃олѣ́пнѡ все́льсѧ, чⷭ҇таѧ. тѣ́мже бцⷣꙋ вѣ́рою тѧ̀ всѝ сла́вимъ.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃а́гѡ ге́рмана, творе́нїе ѳеофа́на.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ то́йже.

Свѧще́нїѧ ѻ҆де́ждою ᲂу҆кра́шенъ, бл҃же́нне, пожи́лъ є҆сѝ: сло́вомъ же бл҃года́ти, вѣ́рныхъ пречестны̑ѧ собо́ры, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бг҃оѧвле́нне, просвѣща́ѧ ᲂу҆чє́нїи.

Колесни́ца бы́лъ є҆сѝ добродѣ́телей, на ню́же всѣ́дъ, къ бг҃ꙋ ѿше́лъ є҆сѝ, мі́ра красотꙋ̀ ѡ҆ста́вль, и҆ гнилꙋ́ю сла́вꙋ, нбⷭ҇ный таи́нникъ свое́ю премꙋ́дростїю бы́въ.

Ѿ промышле́нїѧ проꙋвѣ́дѣнъ бы́въ, ꙗ҆́кѡ свѧще́нникъ бг҃огла́сенъ сы́й, ѻ҆́ч҃е, и҆збѣ́глъ є҆сѝ томи́тельнагѡ скве́рнагѡ ᲂу҆бі́йства, преподо́бне, бг҃ꙋ соблюда́ющꙋ тѧ̀ десни́цею вседержи́тельною.

Бг҃оро́диченъ:

Кꙋ́ю тѝ досто́йнꙋю пѣ́снь на́ше принесе́тъ неможе́нїе, то́кмѡ ѡ҆бра́довательнꙋю, є҆́йже на́съ гаврїи́лъ наꙋчѝ: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе дв҃о, мт҃и неневѣ́стнаѧ;

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Є҆ди́не вѣ́дый человѣ́ческагѡ сꙋщества̀ не́мощь, и҆ ми́лостивнѡ въ нѐ воѡбра́жсѧ, препоѧ́ши мѧ̀ съ высоты̀ си́лою, є҆́же вопи́ти тебѣ̀, ст҃ы́й: ѡ҆дꙋшевле́нный хра́ме, неизрече́нныѧ сла́вы твоеѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Чернꙋ̀ ѻ҆де́ждꙋ ви́дѣвъ пода́вшагѡ, проси́вшꙋ ми́лости, тѣле́сныма ѻ҆чи́ма: свѣ́тлою же ри́зою ѡ҆дѣ́ѧна разꙋ́мнѡ ᲂу҆зрѣ́въ, бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю просвѣти́лсѧ є҆сѝ къ вѣ́рѣ непоро́чнѣй.

Слы́шавъ глаго́лы благочести̑выѧ, ве́щи возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ ᲂу҆́бѡ, и҆ житїѐ возжела́въ невеще́ственно, ꙗ҆́кѡ и҆ кро́ви соприча́стнꙋ твое́й, и҆ ра́зꙋма прича́стнꙋ прїи́мъ сестрꙋ̀, ꙗ҆ви́стасѧ сꙋпрꙋ̑га блажє́ннаѧ.

Ме́ртвыхъ помышле́нїй ѿврати́всѧ, пребл҃же́нне є҆пїфа́нїе, возжела́лъ є҆сѝ живо́мꙋ слꙋжи́ти бг҃ꙋ: и҆ къ бжⷭ҇твенномꙋ хра́мꙋ вѣ́рнѡ прите́клъ є҆сѝ, прїе́мъ ѻ҆́бразъ свѣ́тлый, пребога́те, ме́ртвыхъ твои́хъ ꙗ҆влѧ́ѧ ѿпаде́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ы́хъ ст҃а́го хрⷭ҇та̀ свѧ́тѡ породила̀ є҆сѝ, ст҃ы́ни ст҃о́е селе́нїе, во ст҃ы́хъ почива́ющаго, є҆мꙋ́же вопїе́мъ: свѧта̀ цр҃кви ѡ҆дꙋшевле́ннаѧ, пречⷭ҇тыѧ сла́вы твоеѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

И҆́же бжⷭ҇твеннымъ проразꙋмѣ́нїемъ провѣ́дый твоегѡ̀ нра́ва свобо́дное, и҆ дꙋше́вное, мꙋ́дре, благоро́дїе, рꙋка́ми беззако́нныхъ ᲂу҆бїе́ннꙋ бы́ти тебѣ̀ бг҃ъ возбранѝ, и҆ дѣ́вственныхъ чи́нꙋ, скопле́нїе премꙋ́дрѡ ѡ҆бличѝ.

Ви́дѣти жела́ѧ ꙗ҆́вѣ, блаже́нне, свѣ́тлость мы́сленнꙋю, бжⷭ҇твеннагѡ ѡ҆боже́нїѧ, свѧщеннонача́лїе твоѐ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, житїе́мъ цѣломꙋ́дреннымъ и҆ мꙋ́дрыми ᲂу҆че́ньми, правосла́внѡ напра́вилъ є҆сѝ ста́до.

На вели́кое сѣда́лище вше́дъ, вельмѝ просвѣти́лъ є҆сѝ цр҃ко́вное, ѻ҆́ч҃е, и҆сполне́нїе, ᲂу҆че́нїй пѣ́сньми, ге́рмане прехва́льне, ст҃и́телю преподо́бне, и҆ свѣти́льниче вселе́нныѧ прече́стне.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ процвѣтѐ, чⷭ҇таѧ, цвѣ́тъ неꙋвѧда́емый, благоꙋха́ѧ всѐ человѣ́чество, бжⷭ҇твеннымъ мѵ́ромъ своегѡ̀ є҆стества̀, ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льный, и҆ и҆зъ тебє̀ бы́въ подъ лѣ́томъ, дв҃о всенепоро́чнаѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Но́гъ твои́хъ ѡ҆бꙋ́щи, ꙗ҆́коже мѡѷсе́й во ст҃ѣ́мъ мѣ́стѣ ѿложи́въ, бжⷭ҇твєннымъ та́йнамъ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ дꙋхѡ́внымъ: и҆ воздержа́нїѧ болѣ́зньми ᲂу҆мертви́въ тѣ́ло твоѐ, пресла́вныхъ чꙋде́съ тва́рь и҆спо́лнилъ є҆сѝ. тѣ́мже и҆ бг҃одохнове́ннагѡ писа́нїѧ неизречє́ннаѧ всѣ̑мъ благоразсꙋди́лъ є҆сѝ, бг҃оно́се ѻ҆́ч҃е на́шъ, ст҃и́телю є҆пїфа́нїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆́нъ сѣда́ленъ, гла́съ то́йже:

Во свѧще́ннꙋю ѡ҆бле́ксѧ ѻ҆де́ждꙋ, показа́лсѧ є҆сѝ посо́бникъ хрⷭ҇то́ви, не ᲂу҆боѧ́всѧ беззако́ннагѡ царѧ̀, ѻ҆́ч҃е на́шъ: вы́и не преклони́лъ є҆сѝ безбо́жномꙋ велѣ́нїю, заꙋшє́нїѧ терпѧ̀, поношє́нїѧ и҆ прещє́нїѧ. тѣ́мже льсте́цъ ꙗ҆́ростїю разгорѣ́всѧ, въ темни́цѣ тѧ̀ затворѝ, да́же до кончи́ны, блаже́нне. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти на́мъ, чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Го́рꙋ тѧ̀, бл҃года́тїю бж҃їею приѡсѣне́ннꙋю, прозорли́выма а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотри́въ ѻ҆чи́ма, и҆зъ тебє̀ и҆зы́ти і҆и҃левꙋ провозглаша́ше ст҃о́мꙋ, во спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бновле́нїе.

Моли́твенникъ ꙗ҆́коже ра́бъ пристꙋ́пль ко креще́нїю, сыноположи́лсѧ є҆сѝ и҆́мъ, и҆ наслѣ́дникъ и҆́стиненъ бж҃їй, є҆пїфа́нїе, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ снаслѣ́дникъ бы́лъ є҆сѝ, бг҃олѣ́пнѡ томꙋ̀ пожи́въ.

Зри́тъ твоѐ многоꙋкра́шено лицѐ, и҆ неизрече́нною па́стырь сла́вою, и҆ вѣнце́мъ благолѣ́пнымъ, сла́внꙋю главꙋ̀ твою̀, па́че є҆стества̀ вѣнча́нꙋ, сла́вне, чи́стагѡ твоегѡ̀ се́рдца ѻ҆́бразы.

Бы́лъ є҆сѝ прїѧ́телище бжⷭ҇твенныѧ благода́ти, преподо́бне, и҆ расточи́лъ є҆сѝ мꙋ́дрѣ бога́тство вре́менное хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ и҆мѣ́нїемъ нбⷭ҇нымъ ѡ҆бога́щсѧ, некра́домое сокры́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже разꙋ́мный сꙋдїѧ̀, є҆пїфа́нїе.

Ю҆́ныхъ ѿве́рглъ є҆сѝ во ю҆́ности мꙋдрова́нїе: ᲂу҆крѣ́пльжесѧ ста́рческими ѿ мꙋ́дрыхъ и҆ разꙋ́мныхъ, стра́хомъ, блаже́нне, бжⷭ҇твеннымъ, поꙋче́нїемъ слове́съ дꙋхо́вныхъ, рачи́тель премꙋ́дрости бы́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ы́хъ ст҃а́ѧ бцⷣе всепѣ́таѧ, ча́ѧнїе ꙗ҆зы́кѡвъ и҆ спасе́нїе вѣ́рныхъ, и҆зъ тебє̀ возсїѧ̀ и҆зба́витель и҆ жизнода́вецъ, и҆ гдⷭ҇ь: є҆го́же молѝ, спасти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Оу҆мертви́въ премꙋ́дрѣ пло́ти взыгра̑нїѧ, сщ҃еннотаи́нниче ге́рмане, любомꙋ́дрїѧ просвѣще́нїемъ ᲂу҆́мъ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, дꙋхо́внымъ та́йнѡ наставле́нїемъ ᲂу҆кра́шенъ, хрⷭ҇тꙋ̀ зовы́й: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ѿврещи́сѧ пречⷭ҇тны́хъ хрⷭ҇то́выхъ и҆з̾ѡбраже́нїй ѕлочести́вый вра́гъ понꙋ́ди тѧ̀, въ неразꙋ́мїе бо вве́ргсѧ, твои́ми и҆з̾ѡбличи́сѧ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆чє́нїи, сла́вне: но неисцѣ́льнѡ недꙋ́гꙋѧ, нечꙋ́вственъ пребы́сть.

Глагѡ́лъ ѡ҆бличе́нїе твои́хъ зрѧ̀ ѕвѣроимени́тый, мꙋ́дре, ѕвѣроѻбра́знымъ ᲂу҆мо́мъ съ престо́ла низведѐ свѧще́ннагѡ: но вмѣ́стѡ сегѡ̀ ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ свѧщеннодѣ́йствомъ, всеблаже́нне, нбⷭ҇нымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дость тебѣ̀ ꙗ҆́вѣ ѿ нб҃съ приносѧ̀, а҆рхїстрати́гъ, чⷭ҇таѧ, благовѣстѝ, ре́къ: бг҃ъ прїи́детъ съ пло́тїю и҆зъ тебє̀, дв҃о пречⷭ҇таѧ, на спасе́нїе любо́вїю пою́щымъ тѧ̀.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣти́вый сїѧ́нїемъ прише́ствїѧ твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆ ѡ҆свѣти́вый крⷭ҇то́мъ твои́мъ мі́ра концы̀, сердца̀ просвѣтѝ, свѣ́томъ твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ, правосла́внѡ пою́щихъ тѧ̀.

Преподо́бнѡ твоѐ чре́во хлѣ́бомъ и҆ водо́ю ᲂу҆тѣсни́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ва́риво и҆мѣ́въ со́ль, и҆ стра̑сти ᲂу҆держа́лъ є҆сѝ пло́ти, во пло́ти житїю̀ безпло́тныхъ подо́бѧсѧ.

Оу҆ще́дрилъ є҆сѝ та́ющихъ въ жа́жди зно́ѧ, и҆ зно́й премѣни́лъ є҆сѝ, бг҃олѣ́пнѡ зна́мєнїѧ начина́ѧ, ꙗ҆́кѡ слꙋжи́тель и҆зрѧ́денъ, твоемꙋ̀ подо́бѧсѧ влⷣцѣ, вїно̀ въ во́дꙋ преложи́лъ є҆сѝ, блаже́нне. (с. 167)

И҆збѣ́глъ є҆сѝ тщі́ѧ человѣ̑къ сла́вы, и҆ въ пꙋсты́ню ꙗ҆́коже тво́й влⷣка всели́лсѧ є҆сѝ, и҆скꙋшє́нїи, мꙋ́дре, влⷣчними, къ боре́нїю неви́димыхъ, неможе́нїе твоѐ ᲂу҆крѣплѧ́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Сло́во бжⷭ҇твенное, сло́вомъ во ᲂу҆тро́бѣ вмѣсти́ла є҆сѝ, па́че сло́ва, бцⷣе: того̀ ᲂу҆́бѡ молѝ, ѿ безслове́сныхъ дѣѧ́нїй, и҆ сласте́й смертоно́сныхъ свободи́ти рабы̑ твоѧ̑.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

До конца̀ хрⷭ҇та̀ возлю́бль, бг҃опрїѧ́тне, возлю́бленъ бы́лъ є҆сѝ ѿ негѡ̀ досто́йнѡ, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ дарова́нїй пꙋчи́нꙋ: и҆́бо, мꙋ́дре, ᲂу҆чє́нїи твои́ми цр҃ковь просвѣти́лъ є҆сѝ.

Пѣ́сньми, ге́рмане, бг҃одохнове́нными ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ ли́ки вѣ́рныхъ, и҆ бжⷭ҇твєннаѧ и҆сполнє́нїѧ: и҆́бо всѐ подо́бное ᲂу҆твержде́нїе, ѻ҆́ч҃е, твоегѡ̀ се́рдца правосла̑вныѧ просвѣтѝ.

Ра́дꙋйсѧ, мч҃никѡвъ страда́нїе, и҆ побѣ̑ды ѡ҆бличи́въ, похвала́ми и҆ словесы̀ сложе́нными, и҆ а҆́бїе, сла́вне, ѻ҆бра́зными шародѣ́йствы во є҆ди́но совокꙋплѧ́ѧ ѻ҆боѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Веселѧ́тсѧ нбⷭ҇ныѧ си̑лы, зрѧ́ще тѧ̀: ра́дꙋютсѧ съ ни́ми человѣ́кѡвъ собра̑нїѧ: ржⷭ҇тво́мъ бо твои́мъ соедини́шасѧ, дв҃о бцⷣе, є҆го́же досто́йнѡ сла́вимъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆бы́де на́съ послѣ́днѧѧ бе́здна, нѣ́сть и҆збавлѧ́ѧй, вмѣни́хомсѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы заколе́нїѧ, спасѝ лю́ди твоѧ̑, бж҃е на́шъ: ты́ бо крѣ́пость немощствꙋ́ющихъ и҆ и҆справле́нїе.

Бѣсо́встїи тѧ̀ подо́бницы ѡ҆крꙋжи́вше, а҆га́рѧнстїи внꙋ́чата: влⷣцѣ же подо́бѧсѧ твоемꙋ̀, сопроти́вѧщагосѧ возблагодѣ́тельствовалъ є҆сѝ, и҆ свѣ́тло показа́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, дрꙋго́е ѻ҆́ко.

Содѣ́тель тво́й въ тебѣ̀ почи́вый, дх҃а тѧ̀ ѻ҆рга́нъ, и҆ бо́га ꙗ҆́коже мѡѷсе́а фараѡ́нꙋ показа̀, а҆ра̑вскимъ жили́щємъ: вои́стиннꙋ бо ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́бразꙋ сегѡ̀ подо́бѧсѧ.

Сотрѧсѐ а҆ссѷрі́йскаго царѧ̀ дꙋ́хъ гонѧ́щаго, бы́сть же вѣ́стникъ твое́й, ѻ҆́ч҃е, добродѣ́тели, и҆ бжⷭ҇твенныѧ бл҃года́ти: и҆́бо того̀ вѣ́сть сла́вити бг҃ъ сла́вѧщыѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Веселѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀, дв҃о пречⷭ҇таѧ, ро́да на́шегѡ пра́ѻц҃ы, є҆де́мъ воспрїе́мше тобо́ю, є҆го́же престꙋпле́нїемъ погꙋби́ша: ты́ бо чиста̀, и҆ пре́жде ржⷭ҇тва̀, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Напоѧ́етсѧ ᲂу҆чє́нїи твои́ми, всемꙋ́дре, и҆ словесы̀, ца́рское свѧще́нїе, лю́дїе же хрⷭ҇то́ви возлю́бленнїи, бг҃озва́ннїи, и҆ къ бг҃ꙋ наставлѧ́ютсѧ наказа̑нїи твои́ми.

Помина́й тѧ̀ пою́щыѧ, преподо́бне, бг҃ꙋ ны́нѣ предстоѧ̀, и҆спо́лненъ бжⷭ҇твенныѧ добро́ты и҆ нетлѣ́нныѧ красоты̀: и҆ къ животꙋ̀ наста́ви моли́твами твои́ми.

Восхожде́нїе, мꙋ́дре, житїю̀ положи́лъ є҆сѝ, ѿ сла́вы и҆ си́лы, къ нбⷭ҇нѣй сла́вѣ и҆ крѣ́пости, сла́вне, преминꙋ́ѧ воздержа̑нїи: до́ндеже хрⷭ҇тꙋ̀ жела́емомꙋ, ра́дꙋѧсѧ, бесѣ́довалъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ны́нѣ, пречⷭ҇таѧ, твоего̀ раба̀ и҆зба́ви ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, треволне́нїѧ же и҆ бꙋ́ри страсте́й, и҆ къ твоемꙋ̀ приста́нищꙋ наста́ви: ты́ бо є҆сѝ мнѣ̀ предста́тельница и҆ и҆справле́нїе.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Свѧщеннонача̑льникъ чꙋ́днꙋю дво́ицꙋ восхва́лимъ, вѣ́рнїи, по до́лгꙋ, съ ге́рманомъ бжⷭ҇твеннаго є҆пїфа́нїа: сі́и бо попали́ша безбо́жныхъ ѧ҆зы́ки, догма́ты премꙋ́дрѣйшыѧ возло́жше всѣ̑мъ, правосла́внѡ пою́щымъ при́снѡ благоче́стїѧ вели́кое та́инство.

І҆́косъ:

Ꙗ҆́кѡ свѧще́нныхъ добро́тꙋ, и҆ сла́вꙋ правосла́вныхъ, дво́ицꙋ свѧтꙋ́ю почти́мъ досто́йнѡ: сі́и бо ꙗ҆ви́шасѧ на́мъ столпѝ ᲂу҆твержде́нїѧ, на врагѝ неви̑димыѧ и҆ ви̑димыѧ всегда̀, вѣ́ры же столпѝ непрекло́ннїи, и҆ цр҃кве ᲂу҆краше́нїе красно̀. є҆го́же носѧ́щи пра́вѡ и҆справлѧ́етъ, ᲂу҆́мнѡ вопїю́щи: возвесели́сѧ во мнѣ̀ дꙋ́хъ мо́й вои́стиннꙋ, ѻ҆де́ждꙋ мою̀ ꙗ҆́коже пре́жде воспрїе́мши, ю҆́же є҆ретїцы̀ растерза́ша, непою́ще благоче́стїѧ вели́кое та́инство.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Тебѐ ᲂу҆́мнꙋю, бцⷣе, пе́щь, разсмотрѧ́емъ вѣ́рнїи: ꙗ҆́коже бо ѻ҆́троки спасѐ трѝ превозноси́мый, мі́ръ ѡ҆бновѝ во чре́вѣ твое́мъ всецѣ́лъ, хва́льный ѻ҆тцє́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Ѿ бжⷭ҇твенныѧ десни́цы прїе́мъ чꙋде́съ да́ръ, просѧ́щымъ ᲂу҆ тебє̀ тꙋ́не, ѻ҆́ч҃е, и҆сцѣлє́нїѧ всѣ̑мъ разда́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже влⷣка тебѣ̀ повелѣ̀, хва́льный ѻ҆тцє́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Па́даетъ на ногꙋ̀ твоє́ю валѧ́ѧсѧ а҆ссѷрі́йскїй ца́рь: стыдѣ́тисѧ бо добродѣ́тели вѣ́сть и҆ сопоста́тъ. всѧ́кагѡ же покарѧ́етъ є҆ди́ный во ст҃ы́хъ почива́ѧ, хва́льный ѻ҆тцє́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Сло́во молчи́тъ, и҆справлє́нїѧ твоѧ̑, и҆ чꙋде́съ мно́жество, ника́коже возмо́же сказа́ти, всеблаже́нне: песка́ бо преминꙋ́етъ, є҆́же хрⷭ҇то́съ тебѣ̀ дарова̀, хва́льный ѻ҆тцє́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ

Трⷪ҇ченъ:

Трисвѣ́тлаѧ є҆ди́нице, неѡскꙋ́дный безмѣ́рныѧ бе́здны свѣ́те, назира́еши твоѧ̑ пѣвцы̀: превозноси́мый, безнача́льный ѻ҆́ч҃е, и҆ сн҃е собезнача́льный, и҆ дш҃е соприсносꙋ́щный, хва́льный ѻ҆тцє́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ и҆сто́чникъ жи́зни ро́ждши, ᲂу҆мерщвле́нна мѧ̀ лю́тѣ бѣсо́вскими наведє́нїи, чⷭ҇таѧ всенепоро́чнаѧ, ѡ҆живѝ моли́твами твои́ми, твоемꙋ̀ сн҃ꙋ воспѣва́юща: хва́льный ѻ҆тцє́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Ве́сь въ тебѣ̀ ст҃а́гѡ дх҃а и҆злїѧ́сѧ и҆сто́чникъ: и҆сточа́еши бо ꙗ҆́кѡ рѣ́ки, ѻ҆́ч҃е досточꙋ́дне, за́пѡвѣди спаси́тєльныѧ и҆ бг҃окра̑снаѧ ᲂу҆чє́нїѧ, прехва́льнаго велича́ѧ бг҃а во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣсносло́вѧ благоче́стнѡ, ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ влⷣчнїѧ пра́здники, воспѣва́ѧ пѣ́сненнѡ, ѡ҆боже́нъ бы́въ: всѧ̑ ст҃ы̑ѧ же твои́ми мꙋсїкі́ѧми, къ добродѣ́тели помазꙋ́ѧ мꙋ́дрѣ вѣ́рою пою́щыѧ: хва́льный ѻ҆тцє́въ бж҃е и҆ препросла́вленъ.

Трⷪ҇ченъ:

Є҆ди́но нача́ло во є҆ди́нствѣ непресѣко́мѣмъ, во ѵ҆поста́сѣхъ трїе́хъ, бг҃осло́внымъ ѧ҆зы́комъ вопїѧ̀, всѣ̑мъ проповѣ́далъ є҆сѝ безнача́льна роди́телѧ, є҆диноро́днаго же собезнача́льна сн҃а, и҆ соесте́ственна бжⷭ҇твеннаго дх҃а ꙗ҆́снѡ, и҆ є҆диносꙋ́щна.

Бг҃оро́диченъ:

На тебѐ, чⷭ҇таѧ бцⷣе, положи́хъ всю̀ наде́ждꙋ, и҆ къ тебѣ̀ прибѣга́ю всегда̀: спаси́ мѧ, всенепоро́чнаѧ, и҆ и҆зба́ви моли́твами твои́ми, ѡ҆держа́щїѧ молвы̀ и҆ смꙋще́нїѧ, лю́тыхъ мои́хъ страсте́й и҆ паде́нїй.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ ѻ҆́троцы і҆и҃лєвы, ꙗ҆́коже въ горни́лѣ, добро́тою благоче́стїѧ чистѣ́е зла́та блеща́хꙋсѧ, глаго́люще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ты̀ сло́вомъ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ мꙋ́дрѣ є҆ресе́й пре́лесть, и҆ сїѧ́нїемъ благоче́стїѧ ѿгна́лъ є҆сѝ тꙋ́ю, вопїѧ̀, є҆пїфа́нїе: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

На престо́лъ возне́ссѧ высо́къ, надъ страстьми́ бо ца́рствовалъ є҆сѝ, пло́ть же ᲂу҆держа́въ, ты̀ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ хрⷭ҇то́во ста́до, зовы́й: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Да ликꙋ́етъ всѧ́ко мы́сленное и҆ слове́сное сꙋщество̀, въ па́мѧть ст҃и́телѧ и҆ ᲂу҆го́дника хрⷭ҇то́ва, вѣ́рнѡ зовꙋ́щее: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оꙋго́днѡ ты̀ бг҃осло́вивъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆снова́нїе ᲂу҆че́нїй, всѣ̑мъ бг҃осло́вїе ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ твоѐ, и҆́мже ѻ҆́ч҃е пое́мъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле сла́вный бж҃їй, ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ стѣно̀, є҆́юже свѣ́тъ сꙋ́щымъ во тмѣ̀ возсїѧ̀ хрⷭ҇то́съ. и҆ тѧ̀ блажа́ще вопїе́мъ: всѧ̑ дѣла̀, дв҃ꙋ бл҃гослови́те, и҆ славосло́вите пречⷭ҇тое є҆ѧ̀ ржⷭ҇тво̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Сїѧ́нїй блиста̑нїи свѣ́та трисл҃нечнагѡ, свѣще́ю, свѧщенноѧвле́нне, наслажда́ѧсѧ, и҆ ны́нѣ зове́ши ра́дꙋѧсѧ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇и, по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Мно́гагѡ свѣ́та и҆ сїѧ́нїѧ, ѻ҆́ч҃е, сподо́бленъ въ се́лѣхъ нбⷭ҇ныхъ и҆ въ жили́щахъ, на́съ вопїю́щихъ помѧнѝ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ соблю́дъ бг҃ови́днѡ и҆ по ѻ҆́бразꙋ бж҃їю, і҆кѡ́ны ст҃ы́хъ воздви́глъ є҆сѝ, вѣ́дый на первоѻбра́зное преходи́ти, всѧ́кꙋ че́сть же, прехва́льне, и҆ сла́вꙋ, гдⷭ҇а по́йте, вопїѧ̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Новоѻбра́знѡ па́че є҆стества̀, дв҃о, заче́нши сло́во, ѻ҆ц҃ꙋ̀ соесте́ственна сн҃а, дв҃ою пребыла̀ є҆сѝ. тѣ́мъ тѧ̀ пое́мъ всѧ̑ дѣла̀, и҆ ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ вопїе́мъ, и҆ превозно́симъ, чⷭ҇таѧ, во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразъ чⷭ҇тагѡ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ ѻ҆гнепали́маѧ кꙋпина̀ показа̀ неѡпа́льнаѧ: и҆ ны́нѣ на на́съ напа́стей свирѣ́пѣющꙋю ᲂу҆гаси́ти, мо́лимсѧ, пе́щь, да тѧ̀, бцⷣе, непреста́ннѡ велича́емъ.

Предѣ́лъ дѣ́тели житїѐ твоѐ, и҆ видѣ́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ, ѻ҆́ч҃е, словеса̀ твоѧ̑ бг҃омꙋ̑дрымъ вои́стиннꙋ лю́демъ ѡ҆ста́висѧ, є҆пїфа́нїе блаже́нне сла́вне. тѣ́мже тѧ̀ по достоѧ́нїю восхвалѧ́юще, велича́емъ.

Невѣ́стѣ хрⷭ҇то́вѣ предста̀, цр҃кви, сла́вне є҆пїфа́нїе, и҆ ᲂу҆ти́ши ꙗ҆́же на ню̀ воздви́женнꙋю, моли́твами твои́ми, свирѣ́пꙋю бꙋ́рю, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе ко влⷣцѣ и҆ человѣколю́бцꙋ

Трⷪ҇ченъ:

Цр҃ю̀ царе́й, ст҃а́ѧ є҆динонача́льнаѧ трⷪ҇це, всѣ́ми влⷣчествꙋющаѧ, пою́щымъ тѧ̀ согрѣше́нїй проще́нїе, и҆ житїѧ̀ всегѡ̀ ᲂу҆строе́нїе неѿе́млемо пода́ждь, є҆пїфа́нїа моли́твами.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ па́че ᲂу҆ма̀ чꙋде́съ твои́хъ! бж҃їе бо сло́во пло́ть бы́вшее, є҆ди́на родила̀ є҆сѝ на́мъ па́че є҆стества̀, мт҃и дв҃о, всѧ́чєскаѧ бжⷭ҇твенною во́лею ꙗ҆́вѣ содержа́ща: є҆го́же ѡ҆ всѣ́хъ ᲂу҆молѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Рѣши́ти и҆ вѧза́ти согрѣшє́нїѧ вла́сть съ нб҃сѐ прїе́мъ, по зако́нꙋ ꙗ҆́кѡ свѧще́нникъ, преблаже́нне, пою́щымъ тѧ̀, ѻ҆́ч҃е, ѡ҆ставле́нїе моли́твами твои́ми пода́ждь: да тѧ̀ всѝ ᲂу҆блажа́емъ.

Ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ воздаѧ̑нїѧ болѣ́зней твои́хъ свѧщенноѧвле́ннѡ, ге́рмане всеблаже́нне: блаже́ннꙋю прїи́мь кончи́нꙋ, и҆ жи́знь вѣ́чнꙋю воспрїи́мь, бжⷭ҇твеннагѡ видѣ́нїѧ непреста́ннѡ наслажда́ешисѧ.

Ве́сь себѐ возложи́лъ є҆сѝ всеви́дцꙋ сло́вꙋ, и҆ вседержи́телю добра̀ слꙋ́жба показа́лсѧ є҆сѝ свѧще́ннаѧ, же́ртвꙋ прїѧ́тнꙋ, и҆ благоꙋго́днꙋ приносѧ̀ гдⷭ҇еви, твои́хъ трꙋдѡ́въ пѣ̑нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ста́ви плотско́е мꙋдрова́нїе, и҆ страсте́й, дв҃о, ᲂу҆тишѝ смꙋще́нїе, прибѣга́ющагѡ, бг҃ороди́тельнице, къ покро́вꙋ твоемꙋ̀, и҆ наде́ждꙋ ѡ҆снова́нїѧ тѧ̀ и҆мꙋ́щагѡ, и҆ бжⷭ҇твеннымъ предста́тельствомъ ѡ҆бога́щшасѧ и҆ застꙋпле́нїемъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Прїиди́те, вѣ́рнїи, почти́мъ бжⷭ҇твенное и҆ всесвѧще́нное і҆ера́рхѡвъ совокꙋпле́нїе, въ пѣ́нїихъ пѣ́сненныхъ, бжⷭ҇твеннаго є҆пїфа́нїа и҆ ге́рмана, разори́вшыѧ є҆ресе́й ѡ҆мраче́нїе, и҆ благоче́стїѧ заре́ю просвѣ́щшыѧ всю̀ тва́рь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На лїтꙋргі́и: прокі́менъ, гла́съ а҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑, всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те, всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй. А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ѡмъ, зача́ло ти҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Оу҆ста̀ пра́веднагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости: Сті́хъ: Зако́нъ бг҃а є҆гѡ̀ въ се́рдцѣ є҆гѡ̀, и҆ не за́пнꙋтсѧ стѡпы̀ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло а҃і: Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle