Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ г҃і-й де́нь. Ст҃ы́ѧ мꙋ́ченицы глѷке́рїи.

Стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Мꙋ́чєницы твоѝ, гдⷭ҇и:

Глаго́лѡмъ внима́ющи бг҃облаже́ннаѧ сла̑дкимъ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, го́ресть всѧ́кꙋ плотски́хъ ѡ҆ста́вила є҆сѝ страсте́й: и҆ сме́ртїю къ безсме́ртнѣй сла́вѣ, глѷке́рїе, преминꙋ́ла є҆сѝ, хрⷭ҇та̀ молѧ́щи, всѣ̑мъ дарова́ти ве́лїю ми́лость.

Оу҆ѧзви́сѧ любо́вїю твое́ю сла́дкою, влⷣко, глѷке́рїа, и҆ го́рькꙋю ꙗ҆́звъ болѣ́знь претерпѣва́етъ, сло́ве бж҃їй. тѣ́мже къ неболѣ́зненномꙋ преставлѧ́етсѧ наслажде́нїю, ꙗ҆́кѡ (с. 174) нескве́рна и҆ нетлѣ́нна: тоѧ̀ моли́твами, да́рꙋй всѣ̑мъ, сло́ве, ве́лїю ми́лость.

До́брѣ и҆сповѣ́давши хрⷭ҇то́во и҆́мѧ, твоегѡ̀ жениха̀, предъ врагѝ беззако́ннꙋющими, зако́ннѡ пострада́ла є҆сѝ є҆гѡ̀ ра́ди, честна́ѧ, на ᲂу҆́ды ссѣка́ема крѣ́пкѡ, ѕвѣ́ри побѣжда́ющи мꙋ́жески: и҆ ны́нѣ мо́лишисѧ, всѣ̑мъ дарова́ти ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь, гла́съ д҃:

А҆́гница твоѧ̀, і҆и҃се, глѷке́рїа зове́тъ ве́лїимъ гла́сомъ: тебѐ, женишѐ мо́й, люблю̀, и҆ тебѐ и҆́щꙋщи страда́льчествꙋю, и҆ сраспина́юсѧ, и҆ спогреба́юсѧ креще́нїю твоемꙋ̀, и҆ страждꙋ̀ тебє̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ да црⷭ҇твꙋю въ тебѣ̀, и҆ ᲂу҆мира́ю за тѧ̀, да и҆ живꙋ̀ съ тобо́ю: но ꙗ҆́кѡ же́ртвꙋ непоро́чнꙋю, прїими́ мѧ, съ любо́вїю поже́ршꙋюсѧ тебѣ̀. тоѧ̀ моли́твами, ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Го́рести мѧ̀ и҆зба́ви страсте́й, твои́ми, глѷке́рїе, къ бг҃ꙋ моли́твами: ꙗ҆́кѡ да твою̀ па́мѧть воспою̀, и҆ дѡ́блїѧ сла́влю по́двиги твоѧ̑.

Оу҆ѧзви́вшисѧ любо́вїю хрⷭ҇то́вою, крⷭ҇тнымъ всеѻрꙋ́жїемъ побѣди́ла є҆сѝ врага̀, и҆ побѣ́ды прїѧ́ла є҆сѝ вѣне́цъ, ѽ глѷке́рїе, дѣ́во прехва́льнаѧ!

Ка́менїю приноша́ющїи че́сть, тѧ̀ ка́менїемъ побива́ютъ, взира́ющꙋю ѿ дꙋшѝ къ живо́мꙋ ка́меню влⷣцѣ, тебѣ̀ дарова́вшемꙋ побѣ́дꙋ, бг҃оневѣ́сто.

Бг҃оро́диченъ:

Вои́стиннꙋ ро́ждши є҆стество́мъ бг҃а, и҆́стиннѡ слы́шишисѧ бцⷣа, вои́стиннꙋ и҆менова́нїе по коемꙋ́ждо, бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ чⷭ҇таѧ, носѧ́щи.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Не щи́тъ, ни копїѐ, но крⷭ҇тнꙋю побѣ́дꙋ вѣ́рою несꙋмнѣ́нною прїе́мши, ᲂу҆се́рднѡ возшла̀ є҆сѝ къ боре́нїємъ, и҆ дѡ́блимъ подвигѡ́мъ къ мїроде́ржца ко́знемъ.

Тѧ̀, женишѐ, жела́ющи, не ᲂу҆жаса́юсѧ сме́рти: твои́ми добро́тами наслажда́ема, го́ресть ѿлага́ю ра́дꙋющисѧ, мꙋ́кꙋ и҆ лю̑таѧ томлє́нїѧ, глѷке́рїа стра́ждꙋщи, и҆́стиннѡ взыва́ше.

За власы̀ повѣ́шена, и҆ желѣ́зными ноготьмѝ стрꙋ́жема, тѣ́ломъ бѡлѣ́зни терпѧ́ше, наслажде́нїе неболѣ́зненное, и҆ жениха̀ добро́тꙋ прозрѧ́щи, всечестна́ѧ, ᲂу҆ма̀ чистото́ю.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́на мѧ̀ дре́вле, къ животꙋ̀, пречⷭ҇таѧ, па́ки возвела̀ є҆сѝ є҆ди́на, ѵ҆поста́снꙋю жи́знь ро́ждшаѧ: є҆́йже прирази́вшисѧ разсѣ́десѧ ꙗ҆́вѣ сме́рть вражде́бнаѧ.

Конда́къ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Дв҃ꙋ лю́бѧщи бцⷣꙋ марі́ю, соблюла̀ є҆сѝ нетлѣ́нно твоѐ двⷭ҇тво: любо́вїю же ко гдⷭ҇ꙋ ᲂу҆се́рдствовавши, пострада́ла є҆сѝ мꙋжемꙋ́дреннѡ да́же до сме́рти: сегѡ̀ ра́ди и҆ сꙋгꙋ́бымъ тѧ̀, дѣ́во мч҃нице, вѣнце́мъ вѣнча́етъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Ѻ҆де́ждами свѣ́тлѡ ᲂу҆кра́шена, свѧще́нныхъ и҆ чꙋ́дныхъ пѡ́двигъ твои́хъ, ꙗ҆́коже невѣ́ста, дѣ́во, хрⷭ҇то́ва, къ нетлѣ́нномꙋ сегѡ̀ возшла̀ є҆сѝ черто́гꙋ, и҆ красоты̀ є҆гѡ̀ наслажда́ешисѧ. но молѝ, спасти́сѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды, любо́вїю пою́щымъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

Бл҃же́ннꙋю стрⷭ҇ть твою̀ мч҃ница бг҃омꙋ́драѧ и҆з̾ѡбража́ющи, претерпѣва́етъ повѣ́шенїе, и҆ ꙗ҆́звъ бѡлѣ́зни, всеси́льне.

Ка́плѧми крове́й твои́хъ ѻ҆́гнь ᲂу҆гасѐ сꙋ́етства: потопле́ни же бы́ша пото́цы многобо́жїѧ, всеблаже́ннаѧ.

Заꙋше́нїемъ лани́тъ твои́хъ ли́ца де́мѡнѡвъ, мꙋ́ченице, заꙋши́ла є҆сѝ: сокрꙋше́нїе же лица̀ твоегѡ̀ ꙗ҆́кѡ пра́хъ пре́лєсти и҆стнѝ.

Тѣ́ло ᲂу҆ранѧ́ющїи твоѐ, ревнова́вшей житїю̀ безпло́тнꙋ, па́дше ᲂу҆море́ни бы́ша, безпло́тныхъ бжⷭ҇твенными мановє́нїи.

Бг҃оро́диченъ:

Страсте́й мои́хъ смꙋще́нїе, ко́рмчїю ро́ждшаѧ гдⷭ҇а, и҆ бꙋ́рю ᲂу҆тишѝ мои́хъ прегрѣше́нїй, бг҃оневѣ́стнаѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннагѡ, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Добро́тами ᲂу҆слажда́ема, добротвори́телѧ і҆и҃са красото́ю, въ благово́нїе мѵ́ра тогѡ̀ востекла̀ є҆сѝ страда́ньми, ѡ҆палѧ́ема жела́нїемъ, разжига́ема любо́вїю тогѡ̀, глѷке́рїе, свѣ́тлостїю.

Ѿ и҆стѡ́чникъ спасе́нїѧ поче́рпши присноживо́тно и҆сцѣле́нїе, распали́ласѧ є҆сѝ жа́ждею мꙋче́нїѧ: и҆ ᲂу҆скори́вши потекла̀ є҆сѝ, и҆ пи́вши ста́ла є҆сѝ ᲂу҆поко́ившисѧ жела́нїемъ любвѐ кра́йнїѧ, бг҃оневѣ́сто.

Нбⷭ҇ною пи́щею тѧ̀, мꙋ́ченице, въ темни́цѣ пита́ютъ а҆́гг҃ли: пи́щи бо ми́ра, и҆ живы́хъ жи́зни возжела́ла є҆сѝ, є҆́йже предста̀ вои́стиннꙋ въ рѧ́снахъ ᲂу҆кра́шена ꙗ҆́звами твоегѡ̀ страда́нїѧ. (с. 177)

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃рнее дерзнове́нїе, є҆́же къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, и҆мꙋ́щи, всечⷭ҇таѧ, сро́днагѡ промышле́нїѧ, є҆́же ѡ҆ на́съ, не пре́зри, мо́лимсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѐ и҆ є҆ди́нꙋ хрⷭ҇тїа́не ко влⷣцѣ ѡ҆чище́нїе ми́лостивнѡ предлага́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Ꙗ҆́кѡ со́лнце ѿ за̑падъ мꙋ́ченица возсїѧ́вши, просвѣща́етъ вѣ́рныхъ сердца̀ бл҃года́тїю, и҆ попалѧ́етъ полкѝ мра́чныхъ бѣсѡ́въ зарѧ́ми страда́нїѧ.

Крⷭ҇тными зарѧ́ми ѡ҆свѣща́ема, неразꙋ́мїѧ тмы̀ ѿбѣжа́ла є҆сѝ: сердца́ же вѣ́рою вопїю́щихъ, глѷке́рїе страстоте́рпице, просвѣти́ла є҆сѝ.

Ко́жныхъ ри́зъ тлѣ́нїѧ совлече́сѧ мꙋ́ченица сла́внаѧ, копїе́мъ ᲂу҆бїе́на въ лицѐ и҆ главꙋ̀, сꙋровство́мъ мꙋ́чащагѡ, тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ, даю́щемꙋ крѣ́пость пою́щи благода́рнѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Но́во носѧ́щи ѻ҆троча̀, пре́жде вѣ̑къ бг҃а, всенепоро́чнаѧ, и҆зъ тебє̀ вопло́щшасѧ, не преста́й молѧ́щи, спастѝ пою́щыѧ тѧ̀.

Конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника.

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пꙋчи́нꙋ невре́днѡ преплыла̀ є҆сѝ страда́нїѧ, и҆ волнꙋ̀ болѣ́зней преминꙋ́ла є҆сѝ небꙋ́рнѡ, во приста̑нища дости́гла є҆сѝ ти̑хаѧ, бжⷭ҇твенными прохлажде́ньми благопреплы́вши, пою́щи: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Па́ѵлѡва гонє́нїѧ, бг҃омꙋ́драѧ, и҆з̾ѡбража́ющи, повелѣ́нїемъ мꙋчи́тельскимъ, ѿ гра́да во гра́дъ прехо́диши ча́стѡ, подвиза́ющисѧ проти́вꙋ нача̑лъ тмы̀, и҆ вы́шнїй гра́дъ дости́гла є҆сѝ, пою́щи: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ пе́щь вве́ржена бы́вши, не ѡ҆пали́сѧ: и҆́бо на ро́сꙋ преложѝ ѻ҆́гнь, ю҆́ношы трѝ въ вавѷлѡ́нѣ спасы́й, пресла́внаѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нъ ковче́гъ, прїѧ́ла є҆сѝ сло́во безнача́льное: ꙗ҆́кѡ свѧ́тъ хра́мъ, зижди́телѧ вмѣсти́ла є҆сѝ: ꙗ҆́кѡ престо́лъ ѻ҆гнезра́ченъ, но́сиши влⷣкꙋ, бг҃ома́ти, всеѧ̀ тва́ри.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Насади́телѧ тва́ри, ты̀ многопло́денъ вїногра́дъ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, глѷке́рїе, вои́стиннꙋ, носѧ́щи страда́нїѧ грѡ́здїѧ, и҆згнетє́ны, мꙋ́ченице, точи́лы мꙋ́ченическими, и҆ ᲂу҆миле́нїѧ вїно̀ пролива́ющи, вѣ́рою хрⷭ҇тꙋ̀ пою́щымъ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѡ́стланнымъ, сла́внаѧ, ѻ҆́стрымъ ка́менїємъ, терпѣ́ла є҆сѝ порѣва̑нїѧ неꙋкло́ннымъ ᲂу҆мо́мъ, ᲂу҆ловлѧ́еши же блюсти́телѧ, и҆ свѧза́вши бжⷭ҇твенными плени́цами і҆́дѡльскїѧ разрѣ́шшасѧ льстѝ, и҆ мч҃ника приво́диши сло́вомъ пра́веднѡ пѣ́ти: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже данїи́лъ заградѝ ѕвѣре́й ᲂу҆ста̀ бжⷭ҇твенными пѣ́сньми, моли́твъ твои́хъ, всечестна́ѧ, ѻ҆́гнь ᲂу҆гаси́ла є҆сѝ, беззако́ннꙋющихъ ѡ҆бличи́вши: тѣ́ломъ ме́ртвеннымъ безсме́ртїе стѧжа́ла є҆сѝ, а҆́гг҃лѡмъ ᲂу҆подо́бившисѧ, съ ни́миже пое́ши: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Глаго́лѡмъ твои̑мъ послѣ́дꙋюще, ᲂу҆блажа́емъ, пречⷭ҇таѧ, тѧ̀ бл҃же́ннꙋю, пло́тїю ро́ждшꙋю вои́стиннꙋ бл҃же́ннаго, во свѣ́тѣ живꙋ́щаго незаходи́мѣмъ, и҆ свѣтода́телѧ, и҆ жизнода́вца, и҆ влⷣкꙋ. є҆го́же, ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снисхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Оу҆́мъ тво́й зрѣ́нїемъ къ бг҃ꙋ ᲂу҆слажда́емь, соблюда́ла є҆сѝ себѐ безболѣ́зненнѡ, твоѐ многострада́льное тѣ́ло, дв҃о, є҆гда̀ предъ сꙋди́щемъ ᲂу҆ѧзвлѧ́ема мꙋчи́телей, страда́ла є҆сѝ тве́рдѡ, побѣжда́ющи безтѣлє́сныѧ врагѝ съ тѣ́ломъ.

Ѡ҆брꙋчи́ласѧ є҆сѝ, нетлѣ́ннаѧ дѣ́во, рожде́нномꙋ ѿ дв҃ы бг҃оѻтрокови́цы, и҆ принесла̀ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ да́ръ семꙋ̀, мꙋ́ченице, страда́нїе, многови́дными ра́нами, непра́веднꙋю сме́рть: тѣ́мже черто́га тѧ̀ нбⷭ҇нагѡ вои́стиннꙋ сподо́би.

И҆мꙋ́щи крилѣ̑ зла̑ты, сїѧ́ющыѧ заре́ю дх҃а, мꙋ́ченице, возлетѣ́ла є҆сѝ, цвѣ́ты ᲂу҆кра́шена, бжⷭ҇твенными свѣтлостьмѝ, и҆ въ са́мыхъ нбⷭ҇ныхъ бжⷭ҇твенныхъ жили́щахъ вои́стиннꙋ почи́ла є҆сѝ, наслажда́ющисѧ ꙗ҆́снѡ ѡ҆боже́нїѧ.

Ликꙋ́еши ны́нѣ ра́достнѡ со а҆́гг҃лы, предъ лице́мъ зижди́телѧ твоегѡ̀, ᲂу҆ѧснѧ́ема зарѧ́ми, ѿтꙋ́дꙋ и҆стека́ющими всегда̀: но помина́й на́съ вѣ́рою соверша́ющихъ твою̀ па́мѧть сла́внꙋю, глѷке́рїе страстоте́рпице прехва́льнаѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Селе́нїе была̀ є҆сѝ бж҃їе, невмѣсти́маго въ ложесна̀ вмѣ́щши, пре́жде безпло́тнаго, воплоще́нна ᲂу҆жа́снѡ ро́ждши. є҆го́же молѝ, чⷭ҇таѧ, согрѣше́нїй проще́нїе всѣ̑мъ дарова́ти, вѣ́рою тѧ̀ всегда̀ велича́ющымъ.

Комментарии для сайта Cackle