Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ и҃і-й де́нь. Ст҃а́гѡ мч҃ника ѳеодо́та, и҆́же во а҆гкѵ́рѣ:

И҆ ст҃ы́хъ мч҃никъ петра̀, дїонѵ́сїа, и҆ и҆̀же съ ни́ми.

И҆ ст҃ы́хъ седмѝ дѣ́въ.

Стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Ми́рнымъ строе́нїемъ ᲂу҆добрѧ́емь, ꙳ слꙋжи́ти всѣ̑мъ, ѳеодо́те пребл҃же́нне, ꙳ прпⷣбнѡ и҆збра́нъ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ страда́льческимъ просвѣ́щсѧ вѣнце́мъ, ꙳ съ пострада́вшими съ тобо́ю ликꙋ́еши на нб҃сѣ́хъ: ꙳ съ ни́миже молѝ, спасти́сѧ на́мъ.

Возложи́всѧ гдⷭ҇еви, ꙳ ꙗ҆́коже свѧще́ненъ сосꙋ́дъ, ꙳ и҆ повинꙋ́ѧсѧ словесє́мъ є҆гѡ̀, бг҃облаже́нне, ꙳ разда́лъ є҆сѝ бога́тнѡ, мꙋ́чениче мꙋ́дре, ꙳ ни́щымъ бога́тство некра́домо, ꙳. мꙋчє́нїѧ разꙋ́мнѡ и҆ чꙋ́днѡ себѣ̀ притворѧ́ѧ.

Сѐ рѣка̀ спасе́нїѧ, ꙳ сѐ и҆сто́чникъ жи́въ, ꙳ свѧты́хъ ковче́гъ показа́сѧ дѣ́въ: ꙳ тѣ́мже прїиди́те ᲂу҆се́рднѡ, ꙳ почерпе́мъ ны́нѣ болѧ́щїи и҆сцѣле́нїе, ꙳ и҆ ра́дость и҆̀же въ ско́рби, ꙳ моли́твами свѧты́хъ невѣ́стъ хрⷭ҇то́выхъ.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Заре́ю просвѣща́еми ꙳ трисо́лнечнагѡ бжⷭ҇тва̀, ꙳ темнотꙋ̀ претеко́сте мꙋ́къ, ꙳ и҆ ꙗ҆ви́стесѧ свѣ̑тлы ѕвѣ́зды, ꙳ це́ркве бжⷭ҇твенное ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ при́снѡ свѣтоводѧ́ще, свѧті́и мꙋ́чєницы. ꙳ тѣ́мже свѣтоза́рное ва́ше соверша́емъ торжество̀, ꙳ покланѧ́ющесѧ моще́мъ, ꙳ и҆ пе́рсти тѣле́снѣй.

Петра̀, дїонѵ́сїа, ꙳ па́ѵла, а҆ндре́а, венеди́ма, ꙳ дѡ́блїѧ а҆дама́нты, ꙳ хрїсті́нꙋ, и҆раклі́а и҆ паѵлі́на, ꙳ всѝ ра́достїю ны́нѣ ᲂу҆блажи́мъ, вѣ́рнїи, ꙳ по трⷪ҇цѣ тве́рдѡ страда́вшыѧ, ꙳ и҆ всѧ̑ ѕмїи̑на кова̑рства попра́вшыѧ, ꙳ и҆ тмꙋ̀ ѿгна́вшыѧ і҆́дѡльскꙋю, бл҃года́тїю.

Кровьмѝ и҆скꙋпи́сте црⷭ҇твїе, бл҃же́ннїи, ꙳ бж҃їе недви́жимое, ꙳ и҆ приста̑нища достиго́сте ти̑хаѧ, ꙳ всѧ́ко треволне́нїе под̾е́мше лю́тыхъ, ꙳ ра́зꙋмомъ мꙋ́жескимъ, бг҃облаже́ннїи. ꙳ тѣ́мъ ᲂу҆блажа́етесѧ, ꙳ и҆ всѣ́ми прославлѧ́етесѧ, ꙳ молѧ́щесѧ всегда̀, ꙳ ѡ҆брѣстѝ на́мъ ми́лость въ де́нь сꙋ́дный.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Канѡ́нъ мꙋ́ченика, и҆ ст҃ы́хъ же́нъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви, пресла́внѡ погрꙋзи́вшемꙋ фараѡ́на въ мо́ри, пѣ́снь побѣ́днꙋю, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Пое́мъ гдⷭ҇еви, человѣ́ческꙋю не́мощь на неви́димаго врага̀ ᲂу҆крѣ́пльшемꙋ, и҆ побѣ́дами вѣнча́вшемꙋ.

Бг҃ода́ннꙋю, стрⷭ҇тоте́рпче, побѣ́дꙋ прїе́мь, не побѣжде́нъ сꙋпоста̑ты ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѳеодо́те сла́вне, тѣ́хъ побѣжда́ѧ.

Чистоты̀ бжⷭ҇твенныѧ добро́тою ᲂу҆кра́шени, въ сꙋди́лище ꙗ҆́коже въ невѣ́стникъ, дѣ̑вы внидо́сте, пою́ще жениха̀ хрⷭ҇та̀.

Бг҃оро́диченъ:

Бы́хомъ, бцⷣе, твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ всѝ ѻ҆́бщницы бжⷭ҇твенныѧ сла́вы, и҆̀же любо́вїю сла́вѧще, мт҃рь тѧ̀ всѣ́хъ бг҃а.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃ы́хъ мч҃никѡвъ.

Гла́съ то́йже. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ и҆зве́лъ є҆сѝ лю́ди и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, покры́лъ же є҆сѝ колесни̑цы фараѡ́нѡвы и҆ си́лꙋ.

Вѣ́ры побѡ́рницы, вѣ́рою свѧще́нное ва́ше всегда̀ творѧ́щыѧ торжество̀, страсте́й и҆зба́вите, и҆ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ.

Вѣ́триломъ впери́вшесѧ, бг҃оно́снїи, крⷭ҇тнымъ пресла́внѡ, немо́креннѡ пꙋчи́нꙋ мꙋче́нїй преплы́сте, врагѝ пото́пльше.

Совокꙋпи́стесѧ чинѡ́мъ нбⷭ҇нымъ, претерпѣ́вше ꙗ҆́звы въ тѣлесѝ, свѧті́и: тѣ́мже бжⷭ҇твеннꙋю дне́сь ва́шꙋ па́мѧть почита́емъ.

Зако́номъ бжⷭ҇твеннымъ ᲂу҆твержда́еми, беззако́ннꙋющихъ совѣ́ты, мꙋ́дрїи, ᲂу҆праздни́сте, пострада́вше же зако́ннѡ, бж҃їю сла́вꙋ ᲂу҆лꙋчи́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ прⷭ҇то́лъ, дв҃о, цр҃ѧ̀, на него́же всѣ́дъ, вѣ̑рнымъ сѣда́лище нбⷭ҇ное ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ, почита́емъ и҆ любо́вїю тѧ̀ сла́вимъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Въ гдⷭ҇ѣ бз҃ѣ мое́мъ се́рдце моѐ ᲂу҆тверди́сѧ: тѣ́мъ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою.

Ѡ҆ гдⷭ҇ѣ бз҃ѣ твое́мъ ᲂу҆крѣ́пльсѧ, мꙋ́чениче ѳеодо́те, врагѝ сꙋпроти̑вныѧ и҆́стиною ᲂу҆ничижи́лъ є҆сѝ.

Дебельство̀ плотско́е воздержа́нїемъ ѿло́жше, къ высотѣ̀, страстоте́рпцы, страда́нїѧ впери́стесѧ.

Къ ласка́нїємъ врагѡ́въ слꙋ́ха не прикло́нше, пострада́сте зако́ннѡ, зако́нѡвъ бжⷭ҇твенныхъ послꙋ́шавше.

Бг҃оро́диченъ:

На ка́мени, дв҃о, твое́ю наде́ждею ᲂу҆твержде́ни, ника́коже треволне́нїемъ и҆скꙋше́нїй поколеби́мсѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Поста́вль на ка́мени вѣ́ры, пе́тре, дꙋшѝ твоеѧ̀ но́ги, бл҃же́нне, сопротивле́нїемъ не побѣди́лсѧ є҆сѝ безбо́жныхъ, всеблаже́нне.

Ꙗ҆́коже тѧ̀ ѕвѣздꙋ̀ сїѧ́ющꙋ, гра́дъ тво́й, пе́тре, мі́рови предлага́етъ, ѿгонѧ́ща безбо́жїѧ но́щь бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю.

Воззрѣ́нїемъ къ бг҃ꙋ вжилѧ́ѧсѧ, пе́тре, колесы̀ и҆ ᲂу҆́зами сокрꙋша́емь, и҆ бїе́мь непреста́ннѡ, вѣнцено́сецъ показа́лсѧ є҆сѝ.

Пѣ́нїе бг҃ови приносѧ́ще, всѧ́ко, страстоте́рпцы, нанесе́нїе мꙋ́къ претерпѣ́сте: сегѡ̀ ра́ди вѣнцє́въ сподо́бистесѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на дѣ́вствꙋеши ро́ждши, є҆ди́на та́инства вели́кагѡ вои́стиннꙋ слꙋжи́тельница позна́ласѧ є҆сѝ, бг҃а ро́ждши, бцⷣе мт҃и дв҃о.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Всѣ̑мъ слꙋжи́тель, дх҃омъ бжⷭ҇твеннымъ пома́завсѧ, бы́лъ є҆сѝ, сла́вне, и҆ пострада́въ тве́рдѡ, вельмѝ просла́вилсѧ є҆сѝ. тѣ́мже тѧ̀ соше́дшесѧ, ѳеодо́те, почита́емъ, вѣ́рою соверша́юще свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть: въ не́йже моли́твами твои́ми всѧ̑ спаса́й.

Сла́ва, гла́съ а҃. Подо́бенъ: то́йже:

Мꙋ́ченическими кровьмѝ ᲂу҆добре́ни, гдⷭ҇еви предстоитѐ всѣ́хъ цр҃ю̀, добропобѣ́днїи мꙋ́чєницы. тѣ́мже съ весе́лїемъ честнꙋ́ю ва́шꙋ па́мѧть дне́сь соверша́емъ, долгѡ́въ разрѣше́нїе просѧ́ще прїѧ́ти ва́ми, и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Дв҃о всенепоро́чнаѧ, ꙗ҆́же пресꙋ́щнаго бг҃а ро́ждшаѧ, со безпло́тными того̀ непреста́ннѡ молѝ, ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀ да́ти на́мъ пре́жде конца̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю пою́щымъ тѧ̀ по до́лгꙋ, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ возвы́шена ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ пречⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀, сло́ве бж҃їй, мт҃рски рыда́ющи вѣща́ше: что̀ но́вое и҆ стра́нное сїѐ чꙋ́до, сн҃е мо́й; ка́кѡ, жи́знь всѣ́хъ, вкꙋша́еши сме́рти, ѡ҆живи́ти мє́ртвыѧ хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ твоегѡ̀ смотре́нїѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ дв҃ы роди́лсѧ є҆сѝ, ро́ждшꙋю ни ѡ҆пали́въ, и҆ просла́вихъ, сп҃се, снизхожде́нїе твоѐ.

Ты̀ кровьмѝ страда́льческими, ꙗ҆́коже въ мо́ри, гони́телѧ, мꙋ́чениче, погрꙋ́жь, въ нетлѣ́ннѣ наслажде́нїи весели́шисѧ, поѧ̀ хрⷭ҇та̀ вѣнцеда́вца.

Просїѧ̀ благохва́льный ли́къ страстоте́рпицъ, се́дмь мꙋ́дрыхъ дѣ́въ, многосвѣ̑тлы свѣщы̀ вже́гше, въ хрⷭ҇то́вѣ бжⷭ҇твеннѣмъ черто́зѣ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ вѣне́цъ тѧ̀ мы́сленный дѣ̑вы страстотє́рпицы и҆мꙋ́ще, ѡ҆ тебѣ̀, дв҃о, хва́лѧтсѧ, пою́ще сн҃а и҆ бг҃а твоего̀, жениха̀ и҆ влⷣкꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Любвѐ ра́ди, ще́дре, твоегѡ̀ ѻ҆́браза на крⷭ҇тѣ̀ твое́мъ ста́лъ є҆сѝ, и҆ раста́ѧшасѧ ꙗ҆зы́цы. ты́ бо є҆сѝ, человѣколю́бче, крѣ́пость моѧ̀ и҆ хвале́нїе.

Дрема́нїе ѿ вѣ́ждей дꙋше́вныхъ ѿтрѧ́сше, є҆́же ѿ лѣ́ности бо́дростїю бжⷭ҇твенною, всѐ ᲂу҆спи́сте безбо́жныхъ ѕло́е ᲂу҆мышле́нїе.

Ꙗ҆́кѡ пречестні́и и҆ бжⷭ҇твеннїи сло́ва ка́менїе, ᲂу҆море́ни бы́вше ка́менїемъ, а҆ндре́й, па́ѵелъ и҆ дїонѵ́сїй, присносꙋ́щныѧ жи́зни сподо́бишасѧ.

Прекра́сное цвѣ́тїе бл҃гоче́стїѧ, и҆ и҆́стинное, и҆ бжⷭ҇твенное хрⷭ҇то́во бл҃гово́нїе, вѣ́рою восхва́лимъ мч҃ники дне́сь.

Дѡ́льнѧѧ презрѣ́вше жела́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ, и҆ плотскі̑ѧ болѣ̑зни претерпѣ́вше до́блественнѣ, ра́дꙋющесѧ къ неболѣ́зненномꙋ животꙋ̀ преидо́ша.

Бг҃оро́диченъ:

Препѣ́таѧ дв҃о бг҃ороди́тельнице, пою́щыѧ тѧ̀ спаса́й на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющыѧ, всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ и҆ бѣ́дъ, и҆ скорбе́й.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Возсїѧ́вый свѣ́тъ и҆ просвѣти́вый ᲂу҆́тро, и҆ показа́вый де́нь, сла́ва тебѣ̀, сла́ва тебѣ̀, і҆и҃се сн҃е бж҃їй.

Ѿ ча́ши, мꙋ́дре, дꙋшѝ твоеѧ̀, пролива́ѧ вїно̀ ᲂу҆че́нїѧ, сердца̀ возвесели́лъ є҆сѝ благочести́выхъ, ѳеодо́те сла́вне.

Воздержа́нїѧ, честны̑ѧ, напи́вшесѧ росы̀, цвѣ́ты чистоты̀ разꙋ́мнѡ и҆зрасти́сте, и҆ хрⷭ҇то́во благово́нїе ꙗ҆ви́стесѧ.

Плотскі̑ѧ болѣ̑зни, ꙗ҆́кѡ наслажде́нїе, дѣ̑вы, влⷣчнїѧ ра́ди любвѐ вмѣнѧ́юще, є҆гѡ̀ ра́ди до́блѣ пострада́ша.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́вльшесѧ пре́лести і҆́дѡльскагѡ бѣше́нїѧ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ бжⷭ҇твеннымъ, тѧ̀ пое́мъ, чⷭ҇таѧ, благи́хъ винꙋ̀ и҆ хода́таицꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Просвѣще́нїе твоѐ, гдⷭ҇и, низпослѝ на́мъ и҆ ѿ мглы̀ прегрѣше́нїи разрѣши́ ны, бл҃же, тво́й ми́ръ да́рꙋѧй.

Зна́менавшесѧ, мꙋ́чєницы, свѣ́томъ разꙋ́мнымъ, мꙋче́нїѧ тмꙋ̀ и҆ но́щь ѕлꙋ́ю многобо́жїѧ, си́лою бжⷭ҇твенною, непоткнове́ннѡ преидо́сте.

Дѣви́ческими сїѧ́ющи, хрїсті́но, добро́тами, ꙗ҆́звенными зарѧ́ми свѣ́тлѡ ᲂу҆краси́ласѧ є҆сѝ, и҆ въ мы́сленный хрⷭ҇то́въ черто́гъ всели́ласѧ є҆сѝ ра́дꙋющисѧ.

Неи́стовнѣ рачи́тельствꙋющїи тѣ́ла твоегѡ̀, хрїсті́но мꙋ́ченице, сла́дкимъ твои́мъ сло́вомъ жела́нїю бж҃їю привѧ́зани, пострада́ша крѣ́пкѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Невѣ́сто бж҃їѧ безневѣ́стнаѧ, є҆ѧ́же ра́ди ве́тхагѡ ѿрѣши́вшесѧ до́лга, сы́нове по бл҃года́ти ꙗ҆ви́хомсѧ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ, пою́щыѧ тѧ̀ сохранѧ́й.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ ѿ ки́та и҆зба́вилъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: и҆ менѐ и҆зъ глꙋбины̀ прегрѣше́нїй возведѝ, и҆ спаси́ мѧ, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ꙗ҆́коже приста́нище тѧ̀ бжⷭ҇твенно вѣ́рнїи, ѳеодо́те, ѡ҆брѣ́тше, ѕлочести́выхъ треволне́нїѧ ᲂу҆клони́шасѧ, пою́ще ко́рмчїю хрⷭ҇та̀.

Любле́нїемъ зижди́телѧ, є҆сте́ственнꙋю ᲂу҆крѣпи́ша не́мощь, па́че є҆сте́ствєнныѧ страстотє́рпицы по́двиги, и҆ ѡ҆ се́мъ до́брѣ претерпѣ́ша.

Седмосвѣ́тлагѡ свѣти́льника, равночи́слєнны свѣщы̀ вже́гше, ꙗ҆́коже въ черто́зѣ, дѣ̑вы, внидо́сте въ по́двигъ страда́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Землѧ̀ ѿ клѧ́твы и҆зба́висѧ дре́внїѧ, дв҃о, ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, со живꙋ́щими на не́й: винꙋ̀ благослове́нїѧ всегда̀ сла́вимъ тѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се, цр҃ю̀ си́лъ.

Сла́вный до́блествовавъ и҆раклі́й, прїѧ́тъ ве́лїю сла́вꙋ, раѧ̀ граждани́нъ бы́въ, и҆ честны̑мъ ликѡ́мъ соедини́всѧ страда́лєцъ, ны́нѣ ра́дꙋетсѧ.

Воспое́мъ съ паѵлі́номъ бжⷭ҇твеннаго венеди́ма и҆ а҆ндре́а, и҆раклі́а и҆ дїонѵ́сїа, петра́ же и҆ па́ѵла, и҆ хрїсті́нꙋ, гдⷭ҇ни мꙋ́ченики.

Растерза́еми, и҆ ка́менїемъ непра́веднѡ бїе́ми, ѻ҆гне́мъ же сконча́еми, сла́внїи мꙋ́чєницы, въ це́ркви пе́рвенєцъ жи́ти сподо́бистесѧ.

Показа́вшемꙋ премꙋ̑дрыѧ страстоте́рпцы, сїѧ́юще ꙗ҆́коже ѕвѣ́зды на тве́рди церко́внѣй, благоче́стнѡ пою́ще: сн҃ꙋ бж҃їю поклони́мсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ни́ва плодоно́сный кла́съ прозѧбла̀ є҆сѝ, бцⷣе, живо́тный, жи́знїю вѣ̑рныѧ препита́ющаго, и҆ гла́дъ преле́стный ѿ землѝ вои́стиннꙋ ѿвраща́ющаго.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Страда́льчески подвиза́всѧ до́брѣ, со страда̑льцы твои́ми, ѳеодо́те, и҆ вѣнцы̀ по́чести прїѧ́сте съ честны́ми страстоте́рпицами дѣ́вами. тѣ́мже хрⷭ҇та̀ бг҃а моли́те непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Глаго́лавый на горѣ̀ съ мѡѷсе́омъ, и҆ ѻ҆́бразъ дѣ́вства ꙗ҆вле́й въ кꙋпинѣ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Кова̑рствїѧ врагѡ́въ, страстоте́рпче, мꙋ́дростїю дꙋхо́вною и҆з̾ѡблича́ѧ, ѿ си́хъ пре́лести спа́слъ є҆сѝ пострада́вшыѧ съ тобо́ю мꙋ́ченики.

Нетлѣ́нныхъ врагѡ́въ любо́вїю, дѣ̑вы, ѡ҆крили́вше помышлє́нїѧ, пѡ́двиги взыдо́сте къ си̑мъ, воспѣва́юще хрⷭ҇та̀.

Ѕло́бы ѡ҆брѣта́телѧ, страстоте́рпцы, ника́коже ле́стїю прекло́ншесѧ, цѣ́лꙋ зижди́телѧ, сла̑вныѧ, за́повѣдь соблюдо́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Ви́дѣти сла́вꙋ и҆зъ тебє̀ рожде́ннагѡ, и҆ сеѧ̀ наслади́тисѧ съ мꙋ́ченики, тѧ̀, пречⷭ҇таѧ, пою́щыѧ, сего̀ при́снѡ ᲂу҆молѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

А҆враа́мстїи и҆ногда̀ въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пѣ́сньми взыва́юще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ю҆́нымъ ревнꙋ́юще вѣ́рнѡ въ вавѷлѡ́нѣ дѣ́темъ, во ѻ҆́гнь ᲂу҆се́рднѡ внидо́сте, вопїю́ще, блаже́ннїи: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Не поклони́стесѧ и҆стꙋка̑ннымъ, страда́льцы сла́внїи, небре́гше, приснопа́мѧтнꙋю сме́рть претерпѣ́сте, безсмє́ртнаѧ наслаждє́нїѧ ꙗ҆́вѣ воспрїе́мше.

Мꙋ́жественною дꙋше́ю, и҆ крѣ́постїю нра́ва беззако́ннꙋющихъ шата̑нїѧ низложи́ша мꙋ́чєницы, вопїю́ще вѣ́рнѡ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Глагѡ́лы бжⷭ҇твенныхъ мꙋ́чєникъ ᲂу҆крѣ́пльсѧ, паѵлі́не, ᲂу҆мре́ти произво́лилъ є҆сѝ, пресла́вне, вопїѧ̀ сотво́ршемꙋ всѧ́чєскаѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Кївѡ́тъ бж҃їй, бжⷭ҇твенныѧ ма́нны ста́мнꙋ, златы́й свѣ́щникъ, и҆ трапе́зꙋ, го́рꙋ свѧтꙋ́ю, бцⷣꙋ всѝ пѣ́сненнѡ сла́вимъ вѣ́рнїи.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Царѧ̀ хрⷭ҇та̀, є҆го́же и҆сповѣ́даша плѣне́ннїи ѻ҆́троцы, въ пещѝ глаго́люще ве́лїимъ гла́сомъ: всѧ̑ дѣла̀, по́йте гдⷭ҇а.

Бл҃годѣ́телѧ хрⷭ҇та̀ и҆мѣ́ѧ, ѳеодо́те, въ болѣ́знехъ страда́нїѧ, соблюда́юща и҆ ᲂу҆крѣплѧ́юща при́снѡ тѧ̀ во все́мъ, пачеесте́ствєнныѧ по́двиги под̾ѧ́лъ є҆сѝ, поѧ̀ самого̀ бг҃а и҆ цр҃ѧ̀.

Благоволе́нїемъ хрⷭ҇та̀ дѡ́брыѧ дѣ̑вы дꙋ́шы ᲂу҆слади́вше, во слѣ́дъ сегѡ̀ теча́хꙋ, пострада́вше до́блественнѡ, и҆ въ ра́дости вопїѧ́хꙋ: тѧ̀ превозноша́емъ, хрⷭ҇тѐ, во вѣ́ки.

Содѣ́телю всѧ́ческихъ, ты̀ не́мощь ᲂу҆крѣпи́лъ є҆сѝ, сло́ве, же́нскагѡ є҆стества̀ во страда́нїихъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ: тѣ́мже до́брѣ страда́вше, поѧ́хꙋ ст҃ы̑ѧ тѧ̀ бг҃а и҆ цр҃ѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Новодѣ́тель человѣ́ча є҆стества̀, чⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє́ бо человѣ́ческое поне́слъ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ и҆ творе́цъ, є҆стество̀ созда̀ на́ше, и҆сповѣ́дающихъ тѧ̀ вои́стиннꙋ бцⷣꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зба́вителю всѣ́хъ, всеси́льне, посредѣ̀ пла́мене благоче́ствовавшыѧ, снизше́дъ ѡ҆роси́лъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: всѧ̑ дѣла̀, благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

И҆стка́ннꙋю ѿ вы́шнїѧ бл҃года́ти, совлече́нїемъ бре́ннагѡ тѣлесѐ, страда́льцы въ ри́зꙋ ѡ҆блеко́шасѧ, любо́вїю вопїю́ще: всѧ̑ дѣла̀, благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Кропле́нїемъ бжⷭ҇твенныѧ кро́ве, мꙋ́чєницы, ѡ҆чи́стившесѧ, кро́вь ва́шꙋ за хрⷭ҇та̀ и҆злїѧ́сте, пою́ще непреста́ннѡ: всѧ̑ дѣла̀, бл҃гослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Красны̑ гро́зды ꙗ҆ви́стесѧ мы́сленнагѡ вїногра́да, бл҃же́ннїи, вїно̀ на́мъ пролива́юще бл҃гоче́стїѧ, любо́вїю взыва́ющымъ: всѧ̑ дѣла̀, бл҃гослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Мы́сленное ѡ҆чисти́лище бы́сть, всѣ́хъ моли̑твы прїе́млющи, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, пречⷭ҇таѧ, возносѧ́щи, во и҆збавле́нїе пою́щымъ: всѧ̑ дѣла̀, благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безсѣ́менное ржⷭ҇тво̀ твоѐ, бцⷣе чⷭ҇таѧ, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Прелє́стныѧ полкѝ побѣдѝ, сла́вне, си́лою дꙋхо́вною, и҆ прїѧ́тъ вѣне́цъ побѣ́ды, ѳеодо́те. (с. 272)

Ꙗ҆́кѡ ма̑сти чꙋдеса̀ дыха́ѧ, всѣ́хъ бл҃гоꙋха́еши, ѳеодо́те, вѣ́рою и҆ любо́вїю тѧ̀ сла́вѧщыѧ.

Заре́ю сїѧ́юще чистоты̀, красны̑ показа́стесѧ добро́тою во страда́нїи, добродѣ̑вы.

Мольбꙋ̀ седмосвѣ́тлꙋю, честны̑ѧ, вже́гше, на́съ наста́вите къ незаходи́момꙋ свѣ́тꙋ хрⷭ҇та̀ бг҃а.

Бг҃оро́диченъ:

Па́че всѧ́кїѧ любвѐ твоѐ жела́нїе, пречⷭ҇таѧ, сꙋ́щи, привлачи́тъ мѧ̀ вопи́ти тебѣ̀ непреста́ннѡ: ра́дꙋйсѧ, влⷣчце.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гомъ преслꙋша́нїѧ клѧ́твꙋ всели́ла є҆́сть: ты́ же, дв҃о бцⷣе, прозѧбе́нїемъ чревоноше́нїѧ, мі́рови бл҃гослове́нїе процвѣла̀ є҆сѝ. тѣ́мъ тѧ̀ всѝ велича́емъ.

Поже́рше жела́нїемъ са́ми себѐ, мꙋ́чєницы до́блїи ра́дꙋющесѧ преда́ша крѡ́ви ᲂу҆се́рднѡ, и҆ бога́тство неѿе́млемо прїѧ́ша, и҆ ны́нѣ мꙋ́ченичєскимъ причто́стесѧ ликостоѧ́нїємъ, всехва́льнїи.

Ꙗ҆ви́стесѧ цвѣ́ти мы́сленнїи, благоꙋха́юще стрⷭ҇тоно́сцы благоче́стїе, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ гра́да гра́ждане, приста̑нища сꙋ́щымъ въ бꙋ́ри спаси́тєльна, свѣти̑льницы и҆́стины и҆ побѡ́рницы: тѣ́мже досто́йнѡ блажи́ми є҆стѐ.

Съ петро́мъ и҆ па́ѵломъ мꙋ́драго и҆раклі́а, паѵлі́на и҆ венеди́ма, вкꙋ́пѣ а҆ндре́а и҆ хрїсті́нꙋ, и҆ дїонѵ́сїа, почти́мъ, крѣ́пкѡ за хрⷭ҇та̀ пострада́вшыѧ и҆ ле́сть потре́бльшыѧ.

Землѧ̀ ᲂу҆́бѡ крѡ́ви ва́шѧ прїѧ́тъ, и҆злїѧ́вшыѧсѧ, великоимени́тїи, за всѣ́хъ бл҃годѣ́телѧ, жили̑ща же пра́ведныхъ дꙋ́хи. съ ни́миже ликꙋ́юще, помѧни́те помина́ющыѧ ва́съ всегда̀.

Бг҃оро́диченъ:

Гла́съ тебѣ̀ вѣ́рнїи ра́достнѡ приноша́емъ а҆́гг҃ловъ, бг҃оневѣ́сто: ра́дꙋйсѧ, помо́щнице человѣ́кѡмъ, мꙋ́чєникъ и҆ а҆пⷭ҇лъ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ всѣ́хъ прⷪ҇рѡ́къ ѡ҆глаше́нїе, бг҃ороди́тельнице всенепоро́чнаѧ.

Комментарии для сайта Cackle