Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃д де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ сѷмеѡ́на, и҆́же на ди́внѣй горѣ̀:

И҆ па́мѧть прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ нїки́ты сто́лпника, переасла́вскагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры сѷмеѡ́на, на ѕ҃, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Сто́лпъ написа́нъ и҆мꙋ́щь, ꙳ рожде́ственный добродѣ́тели, ꙳ видѣ̑нїи и҆ дѣѧ̑нїи, ꙳ сѷмеѡ́не пребога́те, дꙋ́шꙋ содѣ́лалъ є҆сѝ, ꙳ плѡтска́ѧ побѣди́въ взыгра̑нїѧ, ꙳ и҆ въ живоно́снꙋю ѡ҆дѣ́ѧвсѧ ме́ртвость, прпⷣбне, ꙳ и҆ свѣти́льникъ бы́лъ є҆сѝ при́снѡ сїѧ́ющь, ꙳ всѧ̑ зємны́ѧ концы̀ ꙳ просвѣща́ѧ благода́тїю.

Жела́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ впери́мь, ꙳ є҆щѐ пло́ть носѧ̀, ꙳ и҆ пе́рстїю ѡ҆бложе́нъ, ꙳ а҆́гг҃лѡмъ бы́лъ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ є҆диножи́тель, ꙳ земны́хъ ᲂу҆́бѡ ѿстꙋ́пль, ꙳ къ нбⷭ҇нымъ же, ѻ҆́ч҃е, возвыша́емь, ꙳ столпо́мъ высо́кимъ ꙳ къ бг҃ꙋ взима́ѧсѧ при́снѡ, ꙳ и҆ восхождє́нїи ѡ҆блиста́ѧсѧ.

Пло́ть и҆стни́въ воздержа́нїемъ, ꙳ и҆ горѣ̀ возводѧ́щꙋ дꙋ́шꙋ, ꙳ и҆ къ бг҃ꙋ приближа́ющꙋсѧ, ꙳ сѷмеѡ́не, показа́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ прїѧ́телище дх҃а: ꙳ и҆ си́лою сегѡ̀ чꙋдеса̀ па́че є҆стества̀ ꙳ твори́ти сподо́билсѧ є҆сѝ. ꙳ ѿѻнꙋ́дꙋже бы́сть вседѣ́тельное дѣѧ́нїе, ꙳. же па́че ᲂу҆ма̀ всѧ̑ и҆ мы́сли прехо́дѧтъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ѻ҆́ч҃е досточꙋ́дне, пꙋсты́ни ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ до́брое прозѧбе́нїе, на́мъ же застꙋ́пникъ: въ то́й бо жела́нїе ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ нбⷭ҇ныѧ высоты̀, цѣле́бныѧ же благода́ти ѿ некра́домыхъ сокро́вищь дх҃а сподо́билсѧ є҆сѝ. тѣ́мже ѻ҆бои́ми хрⷭ҇то́съ тѧ̀ ѡ҆богатѝ, и҆ чꙋде́съ самодѣ́телѧ показа̀: сѷмеѡ́не прпⷣбне, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

На дре́вѣ живо́тъ на́шъ зрѧ́щи, всенепоро́чнаѧ бцⷣе, ви́сѧщъ, мт҃рски рыда́ющи вопїѧ́ше: сн҃е мо́й, и҆ бж҃е мо́й, спасѝ любо́вїю пою́щыѧ тѧ̀.

На стїхо́внѣ днѐ. Сла́ва, гла́съ в҃. Самогла́сенъ. Ге́рманово:

На го́рꙋ высокꙋ̀ ѻ҆бра́знѡ ди́внꙋ возше́дъ, и҆ въ честны́й кївѡ́тъ ꙗ҆́кѡ въ незаходи̑маѧ вше́дъ, дѣѧ́нїемъ и҆зрѧ́днымъ, и҆ восхожде́нїе видѣ́нїй показа́лъ є҆сѝ: житїѐ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆ѧсни́въ ᲂу҆́зы желѣ́зными, ꙗ҆́коже гри́внами златы́ми ᲂу҆кра́шенъ, бг҃а же зрѧ̀, и҆ зри́мь, и҆ є҆ди́нъ є҆ди́номꙋ бесѣ́дꙋѧ, є҆го́же молѝ, честны́й сѷмеѡ́не, ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Оу҆́гль, є҆го́же прови́дѣ пре́жде сла́вный и҆са́їа, воплоща́етсѧ ѿ неискꙋсомꙋ́жныѧ мт҃ре, ма́нїемъ прозѧ́бшагѡ и҆ роди́телѧ, и҆ ро́ждсѧ закала́етсѧ во́лею, мі́ра взе́млѧй прегрѣшє́нїѧ, а҆́гнецъ ꙗ҆́кѡ непоро́ченъ. тѣ́мже а҆́гница и҆ дв҃а сего̀ на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи, печа́ли ѻ҆рꙋ́жїемъ снѣда́шесѧ.

Тропа́рь, гла́съ а҃.

Пꙋсты́нный жи́тель, и҆ въ тѣлесѝ а҆́гг҃лъ, и҆ чꙋдотво́рецъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бг҃оно́се ѻ҆́ч҃е на́шъ сѷмеѡ́не, посто́мъ, бдѣ́нїемъ, моли́твою, нбⷭ҇наѧ дарѡва́нїѧ прїи́мъ, и҆сцѣлѧ́еши недꙋ̑жныѧ, и҆ дꙋ́шы вѣ́рою притека́ющихъ тѝ. сла́ва да́вшемꙋ тебѣ̀ крѣ́пость, сла́ва вѣнча́вшемꙋ тѧ̀, сла́ва дѣ́йствꙋющемꙋ тобо́ю всѣ̑мъ и҆сцѣлє́нїѧ.

Канѡ́нъ прпⷣбнагѡ на ѕ҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Чꙋ́дне, пою̀, сѷмеѡ́не, твою̀ благода́ть.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Бг҃осло́вїѧ вои́стиннꙋ вина̀ є҆́сть па́мѧть твоѧ̀, чꙋдодѣ́йственный ѻ҆́ч҃е сѷмеѡ́не, и҆ сїѧ́нїе, соше́дшымсѧ всѣ̑мъ, чи́стыми сердцы̀ пѣ́ти тоѧ̀ вели́чество, и҆ досточꙋ́дное житїѐ твоѐ.

Ѿ гла́са крⷭ҇ти́телева и҆ видѣ́нїѧ, благовѣсти́сѧ твое́й сла́внѣй ма́тери, и҆ тѧ̀ благово́нно и҆ бжⷭ҇твенное жили́ще, всебл҃же́нне ѻ҆́ч҃е, зача́тъ же и҆ родѝ, трїѷпоста́снагѡ бжⷭ҇тва̀.

Па́че є҆стества̀ пра́вды носи́ло бж҃їихъ дарова́нїй, ѿ пеле́нъ, ѻ҆́ч҃е, ма́тернихъ хотѧ́ща бы́ти, проразꙋмѣ́въ вели́кїй прⷣте́ча, шꙋ́ѧгѡ сосца̀ тебѣ̀ ѿвраща́тисѧ повелѣва́етъ, и҆ къ десно́мꙋ прилѣплѧ́тисѧ.

Чи́сто и҆зъ нача́ла прїи́мъ житїѐ, пребога́те, ба́нею, ѻ҆́ч҃е, пакибытїѧ̀ да́ръ дꙋхо́вный, ѿ младе́нства бжⷭ҇твеннѣ твоеѧ̀ дꙋшѝ благолѣ́пїе показа́лъ є҆сѝ со́лнца свѣтлѣ́йши.

Бг҃оро́диченъ:

Пресла́внаѧ возглаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ въ ро́дѣхъ родѡ́въ, бг҃а сло́ва во чре́вѣ вмѣсти́вшаѧ, чиста́ же пребы́вши, бцⷣе марі́е: тѣ́мже тѧ̀ всѝ почита́емъ сꙋ́щее по бз҃ѣ застꙋпле́нїе на́ше.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ѿ млады́хъ ногте́й подви́жникъ и҆зрѧ́денъ и҆зра́слъ є҆сѝ, рачи́тель же бжⷭ҇твенныѧ добро́ты те́плый. тѣ́мъ ѿ ложе́снъ тѧ̀ проꙋвѣ́дѣвъ влⷣка, сѷмеѡ́не, ѡ҆свѧти́лъ є҆́сть, ѻ҆́ч҃е пресла́вне.

Оу҆мꙋдри́всѧ ѿ мла́да, чꙋдотво́рче прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, во́зраста и҆́стиннымъ ра́зꙋмомъ, дх҃а непостижи́магѡ самови́днѡ сподо́билсѧ є҆сѝ ви́дѣти, си́лами ѡ҆крꙋжа́ема.

Дꙋшѝ чꙋ̑вства ѿ ᲂу҆жа́снагѡ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, просвѣти́въ видѣ̑нїѧ, чꙋ́денъ ра́зꙋмъ благи́хъ стѧжа́лъ є҆сѝ, и҆ и҆́накѡ и҆мꙋ́щымъ, сѷмеѡ́не, небла́зненно житїѐ показа́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́вственнѡ тебѣ̀ предста̀ по́сланный а҆́гг҃лъ, а҆́гг҃льское, бг҃оно́се, завѣща̀ житїѐ, цѣлова́ти ра́достнѡ, но́гъ же ꙗ҆́вльшагѡсѧ прикоснꙋ́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, стопа́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Всели́всѧ въ дв҃ꙋ тѣле́снѣ, гдⷭ҇и, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ человѣ́кѡмъ ꙗ҆́коже подоба́ше ви́дѣти тебѐ: ю҆́же и҆ показа́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ и҆́стиннꙋю бцⷣꙋ, и҆ вѣ́рныхъ помо́щницꙋ, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Пре́жде зача́тїѧ, ѻ҆́ч҃е, ѡ҆свѧти́всѧ, роди́тельницѣ пода́лсѧ є҆сѝ прекра́сно прозѧбе́нїе, хотѧ́щь бы́ти сосꙋ́дъ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, є҆гѡ́же си́лою возра́съ, ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ лꙋка́выхъ дꙋхѡ́въ мно́жество жезло́мъ вѣ́ры: тѣ́мже со сла́вою ѿше́дъ, бы́лъ є҆сѝ вѣ́рныхъ сто́лпъ непоколеби́мь, и҆ свѣти́льникъ свѣ́телъ, сѷмеѡ́не досточꙋ́дне. Молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Въ напа̑сти многоплетє́нныѧ впа́дъ, ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, бꙋ́рею ѡ҆держи́мь безчи́сленныхъ согрѣше́нїй мои́хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ къ те́пломꙋ застꙋпле́нїю и҆ покро́вꙋ моемꙋ̀, чⷭ҇таѧ, ко приста́нищꙋ притека́ю твоеѧ̀ бл҃гости: тѣ́мже, пречⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє̀ воплоще́нномꙋ безсѣ́меннѡ моли́сѧ прилѣ́жнѡ ѡ҆ всѣ́хъ рабѣ́хъ твои́хъ, непреста́ннѡ молѧ́щихтисѧ, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, молѧ́щи є҆го̀ при́снѡ, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти воспѣва́ющымъ досто́йнѡ сла́вꙋ твою̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ и҆ и҆зба́вителѧ, а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. Долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ, и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Пребы́ти внꙋ́трь ника́коже мі́ра претерпѣ́лъ є҆сѝ є҆щѐ, ѻ҆́ч҃е, и҆мѣ́ѧ наставлѧ́ющꙋю тѧ̀ бж҃їѧ дх҃а си́лꙋ: въ непроходи́мыхъ же пꙋсты́нѧхъ живы́й, и҆ со ѕвѣрьмѝ ходѧ̀ безъ боѧ́зни, ѻ҆троча̀ сы́й, и҆ болѣ́зньми весели́сѧ є҆сѝ тѣле́сными.

Скача̀ ꙗ҆́коже є҆ле́нь по гора́мъ, жела́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, бг҃ото́чныхъ и҆сто́чникѡвъ, и҆ ѡ҆брѣ́тъ сїѧ̑, сѷмеѡ́не, бг҃олю́бїѧ жа́ждꙋ преиспо́лнилъ є҆сѝ: ѿ ни́хже бг҃осло́вїѧ насы́щсѧ, и҆сточа́еши при́снѡ лицѐ хрⷭ҇то́во зрѧ̀.

Бѣлоѡбразꙋ́юща тѧ̀, ꙗ҆́коже на колесни́цѣ зрѣ́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, носи́ма, ᲂу҆́мныма, ѻ҆́ч҃е, ѻ҆чи́ма: столпо́мъ же свѣ́тлымъ ѻ҆троча̀ наставлѧ́емь, бжⷭ҇твенный і҆ѡа́ннъ стоѧ̀ на степе́ни, пре́жде твоегѡ̀ къ немꙋ̀ восхожде́нїѧ.

Наста́вленъ бы́въ, сла́вне, ѿ благода́ти да́нныѧ тебѣ̀, ꙗ҆́коже ѿ си́лы въ бжⷭ҇твеннꙋю си́лꙋ, ше́ствꙋеши коі҆ѡа́нновѣ хра́минѣ бг҃омꙋ́дреннагѡ: съ ни́мже по́двигомъ любе́знѡ боре́нїе проходѧ̀, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́коже а҆́гг҃лъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ вѣ́рныхъ похвала̀ є҆сѝ, безневѣ́стнаѧ, ты̀ предста́тельница, ты̀ прибѣ́жище хрⷭ҇тїа́нъ, стѣна̀ и҆ приста́нище: къ сн҃ꙋ бо твоемꙋ̀ мольбы̑ но́сиши, всенепоро́чнаѧ, и҆ спаса́еши ѿ бѣ́дъ вѣ́рою и҆ любо́вїю бцⷣꙋ чⷭ҇тꙋю тѧ̀ вѣ́дꙋщыѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннагѡ; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Красоты̀ и҆спо́лнь ꙗ҆́кѡ благолѣ́пенъ дѣ́тищъ, ѻ҆́ч҃е, гдⷭ҇ь ꙗ҆́вственнѡ предста̀, на степе́ни стоѧ́нїѧ твоегѡ̀ сꙋ́щꙋ: и҆ ѡ҆блиста́въ сла́вою терпѣ́нїѧ, ꙗ҆́коже проси́лъ є҆сѝ, себѐ показа́въ распина́ема.

Возсїѧ̀ заре́ю ѿкрове́нїй всѐ житїѐ твоѐ, и҆́мже бжⷭ҇твеннагѡ мѵ́ра благово́нїѧ бы́въ и҆спо́лненъ, сꙋпроти̑вныѧ страда́льчески, хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дниче, де́мѡнскїѧ ссѣ́клъ є҆сѝ полкѝ.

Возвы́силсѧ є҆сѝ видѣ̑нїи бжⷭ҇твенными, всеблаже́нне, ᲂу҆ма̀ чистото́ю: и҆ и҆сто́чникъ мꙋ́дрости живоно́сныѧ, то́ки и҆сточа́ющее се́рдце и҆мѣ́ѧ, ѿ бг҃а ᲂу҆че́ньми, дꙋ́шы болѧ́щихъ просвѣти́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃рнее дерзнове́нїе, є҆́же къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆мꙋ́щи, пречи́стаѧ, сро́днагѡ промышле́нїѧ є҆́же ѡ҆ на́съ не пре́зри, мо́лимсѧ: ꙗ҆́кѡ тебѐ и҆ є҆ди́нꙋ хрⷭ҇тїа́не ко влⷣцѣ ѡ҆чище́нїе ми́лостивно предлага́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Вели́къ ꙗ҆́коже мѡѷсе́й, добродѣ́тельми чꙋ́дный бы́въ, ѻ҆́ч҃е, на высо́къ сто́лпъ ма́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ возше́дъ, взѧ́тсѧ дх҃омъ, и҆ си́лꙋ просвѣти́тельнꙋю прїе́мъ, ꙗ҆́коже ѻ҆́нъ просла́вилсѧ є҆сѝ.

И҆стощѝ сво́й вра́гъ стрѣ́лъ дꙋшетлѣ́нный тꙋ́лъ, неи́стовнѡ, бг҃оно́се, стрѣлѧ́ѧ, и҆ дꙋшѝ твоеѧ̀ столпа̀ не поколеба̀: на ка́мени бо неразсѣ́днѣмъ хрⷭ҇то́вѣ крѣ́пкѡ ᲂу҆тверди́лсѧ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ терпѧ́щꙋ по́ты ᲂу҆до́бь воздержа́нїѧ, чꙋ́дный ѻ҆́ч҃е, ꙗ҆́вльсѧ влⷣка тебѣ̀, же́злъ крѣ́пости хрⷭ҇то́съ врꙋча́етъ, и҆ си́мъ тебѣ̀ немощны́хъ недꙋ́ги повелѣва́етъ цѣли́ти.

Бг҃оро́диченъ:

Марі́е, влⷣчнее селе́нїе, свѣ́тлыми дѣ́вства зарѧ́ми, свѣтови́днѡ ꙗ҆́кѡ крі́нъ сїѧ́ѧ, посредѝ терно́внагѡ смѣше́нїѧ, тебѣ̀ молю́сѧ бл҃го́й: согрѣше́нїй мѝ да́рꙋй проще́нїе.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Вы̑шнѧѧ жела́ѧ, дѡ́льнѧѧ ѿложи́въ, и҆ ꙗ҆́кѡ нб҃о сто́лпъ содѣ́лавый: тѣ́мъ ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ чꙋде́съ заре́ю, прпⷣбне, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ всѣ́хъ бг҃ꙋ мо́лишисѧ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Всесвѣ́тлаѧ блаже́ннагѡ па́мѧть, дрꙋгі́й ꙗ҆ви́сѧ де́нь спасе́нїѧ на́мъ, сїѧ́нїемъ поще́нїѧ но́щь глꙋбо́кꙋю страсте́й ѿгонѧ́щїй, и҆ всеизрѧ́дными дѣѧ́ньми просвѣща́ющїй: въ ню́же свѣ́тлѡ ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды ꙗ҆́вльшесѧ, всѝ вѣ́рнїи пѣ̑нїѧ въ весе́лїи сѷмеѡ́нꙋ свѣти́льникꙋ принесе́мъ: свы́ше бо зрѧ̀ просвѣща́етъ ны̀, и҆ дае́тъ ᲂу҆мире́нїе неизглаго́ланно, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѧ̀ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Халде́йскїѧ пе́щи всепа́гꙋбнꙋю си́лꙋ ᲂу҆гаси́вше, ѻ҆́бразомъ а҆́гг҃ла снизше́дшагѡ, зижди́телю ю҆́ношы взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ и҆ хва́льный бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ю҆́ношески, бг҃оно́се, мꙋдрова́нїѧ мїрскі́ѧ ле́сти, тщі́ѧ же сла́вы низпа́данїѧ бѣ́гаѧ, въ молча́нїи жи́ти возлюби́лъ є҆сѝ, и҆ дꙋ́хомъ вопїѧ̀ непреста́ннѡ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆те́цъ на́шихъ.

Крестоѻбра́знѡ простира́ѧ дла̑ни твоѧ̑, и҆ моли́твꙋ дѣ́йствꙋѧй, хрⷭ҇та̀ во сла́вѣ со а҆́гг҃лы ѻ҆чи́ма ꙗ҆вле́ннѡ, бг҃оно́се, ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ, на го́рꙋ сїю̀ ди́внꙋю взы́ти повелѣва́юща.

Нб҃оте́чнѣ нра́вомъ и҆ды́й, ѻ҆́ч҃е, къ столпꙋ̀ возше́лъ є҆сѝ на него̀, пре́жде сегѡ̀ ты̀ влⷣки бжⷭ҇твеннымъ повинꙋ́всѧ велѣ́нїємъ, дости́глъ є҆сѝ горы̀ сеѧ̀, ю҆́же чꙋ́днѡ чꙋ́днꙋ са́мъ и҆менова́лъ є҆сѝ.

Высо́кїй ве́рхъ, ꙗ҆́коже нбⷭ҇ный ра́й, благово́нными насажде́нъ цвѣты̑ всѧ́кими, ѡ҆брѣ́тъ всели́лсѧ є҆сѝ: жили́ще же сїѐ чꙋдодѣ́йственнѣ, бг҃оначерта́ннѡ водрꙋзи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Во свѣ́тѣ гдⷭ҇ни ходѧ́щїи, прїиди́те, воспои́мъ бжⷭ҇твенный гра́дъ цр҃ѧ̀ ца́рствꙋющихъ, марі́ю пречⷭ҇тꙋю, бцⷣꙋ и҆́стиннꙋю, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆пова́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃олѣ́пными, прпⷣбне, дꙋшѝ твоеѧ̀ си́лами, трисвѣ́тломꙋ спримѣси́лсѧ є҆сѝ сїѧ́нїю, ѿ негѡ̀ наꙋча́емь, ꙗ҆́кѡ ѿ є҆ди́нагѡ бж҃ества̀, семꙋ̀ предъ столпо́мъ твои́мъ требога́тенъ хра́мъ сла́внѡ созда́лъ є҆сѝ, и҆ несозда́ннꙋю чти́ти наꙋчи́лъ є҆сѝ въ не́мъ трⷪ҇цꙋ во вѣ́ки.

Всеси́льное дх҃а ст҃а́гѡ дѣ́йство, бг҃ови́днѡ все́льшеесѧ въ тѧ̀, бг҃огла́се, стица́тисѧ подви́же ѿ конє́цъ всѣ́хъ ѿ дꙋхѡ́въ лꙋка́выхъ томи̑мыѧ, и҆ си́хъ и҆сцѣлѧ́ѧ ва́їйнымъ твои́мъ жезло́мъ, наꙋча́еши зижди́телѧ пѣ́ти во вѣ́ки всѧ̑.

Ю҆́ношеское мꙋдрова́нїе плотско́е повинꙋ́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, посто́мъ и҆ моле́нїемъ дх҃ꙋ, ᲂу҆тро́бы же разгорѣ́нїе ᲂу҆гаси́въ, потреби́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ не ꙗ҆ды́й па́че человѣ́ка ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, пи́щею нбⷭ҇ною пита́ѧсѧ то́кмѡ: вино́вна же семꙋ̀ пое́ши во вѣ́ки.

Ликостоѧ́нїе бжⷭ҇твенное ᲂу҆ченикѡ́въ тебѣ̀, чꙋ́дный ѻ҆́ч҃е, врꙋча́етъ хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь: и҆̀хже любо́вїю прїе́мъ, ᲂу҆чє́нїи ѡ҆сїѧ́лъ є҆сѝ, къ воздержа́нїѧ простре́тисѧ тече́нїю. съ ни́миже почива́ѧ во црⷭ҇твїи, цр҃ѧ̀ всѣ́хъ славосло́виши во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆ на́съ молѝ сн҃а твоего̀ и҆ гдⷭ҇а, вои́стиннꙋ и҆ чи́стѡ вопїю́щихъ тѝ, и҆ тѧ̀ бг҃омт҃рь и҆сповѣ́дающихъ, чⷭ҇таѧ, грѣхѡ́въ просѧ́щи разрѣше́нїѧ, ᲂу҆лꙋчи́ти же спасе́нїе вѣ́рнѡ пою́щымъ: ѻ҆́троцы благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Хлѣ̑бы ма́лыми, сѷмеѡ́не, насы́щшаго мно́жество человѣ̑къ мно́гое, хрⷭ҇та̀, треблаже́нне, моли́твами твои́ми подража́ѧ, во ѻ҆гра́дѣ твое́й пра̑здныѧ жи̑тницы пшени́цы напо́лнилъ є҆сѝ благословє́нїи твои́ми, и҆ ѿ гла́да и҆зба́вилъ є҆сѝ ста́до твоѐ.

Глагѡ́лы ма́рѳы, честны́ѧ и҆ прпⷣбныѧ твоеѧ̀ мт҃ре, всеблаже́нне, моле́ньми тѧ̀ молѧ́ще, ᲂу҆моли́ти хрⷭ҇та̀, не ѿре́клсѧ є҆сѝ тоѧ̀ и҆спо́лнити прошє́нїѧ, и҆ бж҃їй гра́дъ бж҃їѧ гнѣ́ва и҆зба́вилъ є҆сѝ.

Оу҆ви́дѣвъ кончи́нꙋ, сѷмеѡ́не, подвигѡ́въ твои́хъ, разрѣ́шсѧ ѿ тѣлесѐ, пренеизглаго́ланное въ вы́шнихъ, всеблаже́нне, ѡ҆боже́нїе, къ немꙋ́же ѿсю́дꙋ возлетѣ́въ ра́дꙋешисѧ дх҃омъ, зрѧ̀ тогѡ̀ ра́ди трїѷпоста́сное сїѧ́нїе.

Ма́нїемъ, ѻ҆́ч҃е сѷмеѡ́не, и҆ промышлє́нїи твои́ми, ѿ житїѧ̀ къ тебѣ̀ многомѧте́жнагѡ моли́твами ᲂу҆стреми́вшыѧсѧ, въ приста́нище твоѐ, ѿ всѧ́кихъ врага̀ страсте́й свободѝ: и҆ па́мѧть твою̀ пра́зднꙋющыѧ свѣ́тлѡ сохранѧ́й.

Бг҃оро́диченъ:

Спаси́ мѧ, мт҃и бж҃їѧ, ро́ждшаѧ хрⷭ҇та̀ сп҃са моего̀ бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка сꙋгꙋ́ба є҆стество́мъ, а҆ не ѵ҆поста́сїю, є҆диноро́дна же ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆зъ тебє́ же пе́рвенца тва́ри всѧ́кїѧ. тѣ́мже вси́ тѧ при́снѡ велича́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Свѣ́те 5 неизмѣ́нный:

Ѿ пꙋсты́ни ѡ҆блиста́въ, вселе́ннꙋю просвѣща́еши, мона́хѡвъ мно́жєства ра́дꙋютсѧ ѡ҆ твое́й па́мѧти, ѽ сѷмеѡ́не бг҃оно́се! не преста́й ѡ҆ мі́рѣ молѧ́сѧ.

На стїхо́внѣ днѐ. Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е сѷмеѡ́не, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ: тѣ́мъ на небесѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, де́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ безъ поро́ка поревнова́лъ є҆сѝ. дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Предстоѧ́щи дре́вꙋ и҆ногда̀ во вре́мѧ распѧ́тїѧ дв҃а съ дѣ́вственнымъ ᲂу҆ченико́мъ, и҆ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ка́кѡ стра́ждеши, всѣ́хъ сы́й, хрⷭ҇тѐ, безстра́стїе!

На лїтꙋргі́и, блажє́нна пра́здника: и҆ свѧта́гѡ пѣ́снь г҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й: А҆пⷭ҇лъ къ колосса́ємъ, зача́ло сн҃и. А҆ллилꙋ́їа: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло м҃г. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Слꙋ́жба прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ нїки́ты сто́лпника, переасла́вскагѡ чꙋдотво́рца.

На ма́лѣй вече́рни поста́вимъ стїхѝ д҃, и҆ пое́мъ стїхи̑ры самогла́сны, гла́съ є҃:

Вѣ́рою и҆ любо́вїю соше́дшесѧ празднолю́бцы, ѱалмы̑ и҆ пѣ́сньми восхва́лимъ дне́сь нбⷭ҇наго человѣ́ка, и҆ земна́го а҆́гг҃ла, къ немꙋ́же возопїе́мъ: ѽ всеблаже́нне прпⷣбне, по́стникѡвъ похвало̀ и҆ мꙋ́ченикѡвъ! ѡ҆ на́съ моли́сѧ къ бг҃ꙋ, ѻ҆́ч҃е на́шъ нїки́то, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Честны́й и҆ свѣтоно́сный наста̀ пра́здникъ, и҆спо́лнь ра́дости и҆ весе́лїѧ и҆ дꙋхо́внагѡ торжества̀. тѣ́мже соше́дшесѧ мона́хѡвъ мно́жєства, и҆ хрⷭ҇тоимени́тїи лю́дїе, любо́вїю восхвалѧ́юще, блажи́мъ бжⷭ҇твєннаѧ дѣѧ̑нїѧ твоѧ̑: ꙗ҆́кѡ бо крі́нъ ᲂу҆до́льный процвѣ́тъ, благоꙋха́еши дꙋшє́внаѧ на̑ша чꙋ̑вства. нїки́то ѻ҆́ч҃е на́шъ, молѝ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ѧзви́лсѧ є҆сѝ жела́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е нїки́то: взе́мъ бо кре́стъ тво́й, послѣ́довалъ є҆сѝ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀. тогда̀ всѧ̑каѧ плотска̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ ᲂу҆мертви́въ, наслѣ́довалъ є҆сѝ кро́ткихъ зе́млю: прича́стїемъ бо ѡ҆божа́емь, и҆ неизрече́ннагѡ весе́лїѧ наслажда́ѧсѧ, помина́й на́съ творѧ́щихъ всесвѧтꙋ́ю твою̀ и҆ пречестнꙋ́ю па́мѧть.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прпⷣбне и҆ бг҃облаже́нне ѻ҆́ч҃е нїки́то, вои́стиннꙋ сподо́билсѧ є҆сѝ бжⷭ҇твенныѧ жи́зни, посто́мъ и҆ бдѣ́нїемъ и҆знꙋрѧ́ѧ тѣ́ло твоѐ: тѣ́мже и҆ ѻ҆́бразъ бы́лъ є҆сѝ мона́хѡвъ. а҆́ще бо и҆ тѣле́сный ꙗ҆зы́къ ᲂу҆молча̀, но чꙋдеса̀ свидѣ́тельствꙋютъ. дре́внїй гра́дъ переасла́вль проповѣ́дꙋѧ хва́литсѧ, и҆мѣ́ѧ въ себѣ̀ неистощи́мое сокро́вище: са́ми бо зрѧ́ще честнꙋ́ю ра́кꙋ моще́й твои́хъ, и҆ чꙋдеса̀ быва́ємаѧ, прославлѧ́ютъ просла́вльшаго тѧ̀ гдⷭ҇а. є҆мꙋ́же моли́сѧ, прпⷣбне, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ, и҆ ве́лїю ми́лость.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

И҆зше́дъ и҆зъ до́мꙋ, ꙳ гра́да переасла́влѧ, ꙳ прпⷣбне ѻ҆́ч҃е нїки́то, ꙳ и҆ доше́дъ тезоимени́тагѡ ла́ѵры, ꙳ тꙋ̀ показа́лсѧ є҆сѝ до́мъ прест҃а́гѡ дх҃а.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀.

До́мъ дх҃о́вный бы́ти ꙳ сподо́билсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е нїки́то, ꙳ ѿ ᲂу҆дивле́нїѧ бра́шенъ ᲂу҆жаснꙋ́всѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ка́мень согражде́нъ, ꙳ бжⷭ҇твенною благода́тїю.

Сті́хъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆го̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Зако́нъ прїе́мъ ѿ наста́вника ꙳ тезоимени́тагѡ ла́ѵры, ꙳ и҆ мїрска̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ ѡ҆ста́вль, ꙳ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ до́мъ ꙳ прест҃а́гѡ дх҃а.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́же ра́дость ꙳ мі́рꙋ прїе́мшаѧ, ꙳ и҆ ᲂу҆толи́вшаѧ печа́ль, ꙳ дв҃о, прамт҃рнюю, ꙳ хрⷭ҇та̀ жизнода́вца поро́ждши.

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ:

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Воздержа́нїѧ стрѣла́ми ꙳ врага̀ ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ сегѡ̀ разори́лъ є҆сѝ полкѝ. ꙳ тѣ́мъ побѣ̑ды прїѧ́тъ на врагѝ, блаже́нне прпⷣбне, ꙳ на сего̀ держа́внѡ тѧ̀, нїки́то, хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆крѣ́пльшꙋ: ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́вити ꙳ соверша́ющихъ при́снѡ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

На лꙋ́чшаѧ видѣ̑нїѧ ꙳ вше́дъ, блаже́нне, ꙳ земна̑ѧ всѧ̑ и҆ тлѣ̑ющаѧ преходѧ̑щаѧ, ꙳ въ тѣлесѝ, прпⷣбне, презрѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ житїѐ безвеще́ственное ꙳ на землѝ, нїки́то, пожи́лъ є҆сѝ сла́вѧ хрⷭ҇та̀. ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́вити ꙳ чтꙋ́щыѧ при́снѡ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Дарова̑нїи дх҃а, ꙳ бжⷭ҇твенными сїѧ̑нїи просвѣ́щсѧ, ꙳ приснопа́мѧтне нїки́то, ꙳ свѣти́льникъ показа́лсѧ є҆сѝ концє́мъ, ꙳ болѣ́зней ѕѡ́лъ и҆ тмꙋ̀ страсте́й ꙳ ѿгонѧ́ѧ моли́твами твои́ми, ꙳ и҆збавлѧ́ѧ недꙋ̑гъ и҆ скорбе́й и҆ бѣ́дъ, ꙳ вѣ́рою соверша́ющихъ при́снѡ ꙳ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Ꙗ҆́кѡ гла́съ прⷪ҇ро́ческїй ᲂу҆слы́шавъ, ꙳ и҆змы́йтесѧ и҆ чи́сти бꙋ́дете, ꙳ и҆ ѿ сегѡ̀ ᲂу҆миле́нїе въ се́рдцы прїе́мъ, ꙳ и҆ всего̀ себѐ слеза́ми ѡ҆блива́ѧ, ꙳ воспомина́ѧ своѧ̑ содѣ̑ѧннаѧ, ꙳ и҆ ничто́же могі́й вѣща́ти, ꙳ то́кмѡ во ᲂу҆мѣ̀ свое́мъ къ бг҃ꙋ глаго́лаше: ꙳ наста́ви мѧ̀ на стєзѝ пра̑вы, и҆ пойдꙋ̀ во и҆́стинѣ твое́й, ꙳ и҆сполнѧ́ѧ твоѧ̑ повелѣ̑нїѧ.

Є҆гда̀ дрꙋгѡ́мъ и҆ зна́ємымъ сѡ́званнымъ, ꙳ и҆ потрє́бнымъ ᲂу҆стро́єннымъ, ꙳ зна́менїе стра́шно показа́сѧ, ꙳ пѣ́на съ кро́вїю ѿ сосꙋ́да и҆сходѧ́щи, ꙳ и҆ снѣ̑днаѧ на мнѡ́ги ᲂу҆́ды человѣ́чєскїѧ претвори́шасѧ, ꙳ и҆ ве́лїимъ стра́хомъ ѡ҆держи́мь бы́въ, ꙳ ско́рѡ ѿ до́мꙋ и҆зы́де, ꙳ и҆ ко ѻ҆би́тели ᲂу҆стреми́сѧ, ꙳ во ᲂу҆мѣ̀ свое́мъ къ бг҃ꙋ молѧ́шесѧ.

Є҆гда̀ ѿ до́мꙋ и҆зше́дъ, ꙳ слеза́ми пꙋ́ть ѡ҆мочи́лъ є҆сѝ, ꙳ ѻ҆би́тели достиза́еши, ꙳ и҆ наста́вникꙋ дꙋхо́внѣ бесѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ ѻ҆бѣ́ты твоѧ̑ бг҃ꙋ воздава́ѧ: ꙳ пло́ти твоеѧ̀ не пощади́лъ є҆сѝ, ꙳ мра́вїю и҆ мши́цамъ ꙳ сїю̀ въ снѣ́дь пре́далъ є҆сѝ, ꙳ и҆ си́мъ врага̀ до конца̀ посрами́лъ є҆сѝ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Мі́ръ возненави́дѣвъ, хрⷭ҇та̀ возлюби́лъ є҆сѝ, и҆ томꙋ̀ послѣ́довавъ, вери̑ги тѧ̑жки на тѣ́лѣ твое́мъ носи́лъ є҆сѝ: посто́мъ и҆ бдѣ́нїемъ себѐ ᲂу҆дрꙋча́ѧ, ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ на землѝ пожи́лъ є҆сѝ: дꙋ́шꙋ же пресвѣ́тлꙋ бг҃ꙋ предста́вивъ, дарова́нїй чꙋде́съ сподо́билсѧ є҆сѝ. тѣ́мъ мо́лимъ тѧ̀, ѻ҆́ч҃е нїки́то прпⷣбне, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ чтє́нїѧ трѝ.

Прⷪ҇ро́чества и҆са́їина чте́нїе.

[Глава̀ м҃г] Та́кѡ гл҃го́летъ гдⷭ҇ь: всѝ ꙗ҆зы́цы собра́шасѧ вкꙋ́пѣ, и҆ соберꙋ́тсѧ кнѧ́зи ѿ ни́хъ: кто̀ возвѣсти́тъ сїѧ̑ въ ни́хъ; и҆лѝ ꙗ҆̀же ѿ нача́ла, кто̀ слы̑шана сотвори́тъ ва́мъ; да приведꙋ́тъ свидѣ́тели своѧ̑ и҆ ѡ҆правдѧ́тсѧ, и҆ да ᲂу҆слы́шатъ, и҆ да рекꙋ́тъ и҆́стинꙋ. Бꙋ́дите мѝ свидѣ́тели, и҆ а҆́зъ свидѣ́тель, глаго́летъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆ ѻ҆́трокъ, є҆го́же и҆збра́хъ, да позна́ете и҆ вѣ́рꙋете мѝ, и҆ разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь: пре́жде менє̀ не бы́сть и҆́нъ бг҃ъ, и҆ по мнѣ̀ не бꙋ́детъ: А҆́зъ є҆́смь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть ра́звѣ менє̀ спаса́ѧй. А҆́зъ возвѣсти́хъ и҆ спасо́хъ, ᲂу҆ничижи́хъ и҆ не бѣ̀ въ ва́съ чꙋ́ждїй. Вы̀ мнѣ̀ свидѣ́тели, и҆ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ: и҆ є҆щѐ ѿ нача́ла а҆́зъ є҆́смь, и҆ нѣ́сть ѿ рꙋ́къ мои́хъ и҆збавлѧ́ѧй, сотворю̀, и҆ кто̀ ѿврати́тъ то̀; Си́це глаго́летъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆збавлѧ́ѧй ва́съ, ст҃ы́й і҆зра́илевъ.

Прⷪ҇ро́чества и҆са́їина чте́нїе.

[Глава̀ ѯ҃в] Та́кѡ гл҃го́летъ гдⷭ҇ь: на стѣ́нахъ твои́хъ, і҆ерⷭ҇ли́ме, ᲂу҆стро́ихъ стра́жы ве́сь де́нь и҆ всю̀ но́щь, и҆̀же до конца̀ не премо́лкнꙋтъ, помина́юще гдⷭ҇а. Нѣ́сть бо ва́мъ подо́бенъ: а҆́ще и҆спра́виши и҆ сотвори́ши, і҆ерⷭ҇ли́ме, непрезо́рство на землѝ. Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь си́лою свое́ю, и҆ крѣ́постїю мы́шцы своеѧ̀: а҆́ще ктомꙋ̀ ѿда́мъ пшени́цꙋ твою̀, и҆ бра́шно твоѐ врагѡ́мъ твои̑мъ: и҆ а҆́ще ктомꙋ̀ и҆спїю́тъ вїно̀ твоѐ сы́нове чꙋжді́и, ѡ҆ не́мже трꙋди́лсѧ є҆сѝ: Но собира́ющїи снѣдѧ́тъ є҆̀, и҆ восхва́лѧтъ гдⷭ҇а: и҆ є҆́млющїи и҆спїю́тъ є҆̀ во дво́рѣхъ ст҃ы́хъ мои́хъ. Ше́ствꙋйте враты̑ мои́ми, и҆ пꙋ́ть сотвори́те лю́демъ мои̑мъ, и҆ ка́менїе, є҆́же на пꙋтѝ, размещи́те, и҆ воздви́гните зна́менїе во ꙗ҆зы́ки. Се́ бо гдⷭ҇ь слы́шано сотворѝ до послѣ́днихъ землѝ, и҆ рече́те дще́ри сїѡ́новѣ: сѐ сп҃си́тель тво́й прихо́дитъ, и҆мы́й мздꙋ̀ съ собо́ю, и҆ дѣ́ло є҆гѡ̀ предъ лице́мъ є҆гѡ̀. И҆ нарече́тъ ѧ҆̀ лю́ди свѧ́ты, и҆зба́влены гдⷭ҇емъ: ты́ же нарече́шисѧ взы́сканъ гра́дъ, и҆ не ѡ҆ста́вленъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ є҃] Пра́вєдницы во вѣ́ки живꙋ́тъ, и҆ въ гдⷭ҇ѣ мзда̀ и҆́хъ, и҆ попече́нїе и҆́хъ ᲂу҆ вы́шнѧгѡ. Сегѡ̀ ра́ди прїи́мꙋтъ црⷭ҇твїе благолѣ́пїѧ, и҆ вѣне́цъ добро́ты ѿ рꙋкѝ гдⷭ҇ни: занѐ десни́цею покры́етъ ѧ҆̀, и҆ мы́шцею защити́тъ и҆̀хъ. Прїи́метъ всеѻрꙋ́жїе рве́нїе своѐ, и҆ воѡрꙋжи́тъ тва́рь въ ме́сть врагѡ́мъ. Ѡ҆блече́тсѧ въ бронѧ̀ пра́вды, и҆ возложи́тъ шле́мъ, сꙋ́дъ нелицемѣ́ренъ: прїи́метъ щи́тъ непобѣди́мый, преподо́бїе: поѡстри́тъ же напра́сный гнѣ́въ во ѻ҆рꙋ́жїе: спобо́ретъ же съ ни́мъ мі́ръ на безꙋ̑мныѧ: по́йдꙋтъ праволꙋ̑чныѧ стрѣ́лы мѡ́лнїины, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿ благокрꙋ́гла лꙋ́ка ѻ҆блакѡ́въ на намѣ́ренїе полетѧ́тъ: и҆ ѿ каменоме́тныѧ ꙗ҆́рости, и҆спо́лнь падꙋ́тъ гра́ды: вознегодꙋ́етъ на ни́хъ вода̀ морска́ѧ, рѣ́ки же потопѧ́тъ ѧ҆̀ на́глѡ. Сопроти́въ ста́нетъ и҆̀мъ дꙋ́хъ си́лы, и҆ ꙗ҆́кѡ ви́хоръ развѣ́етъ и҆̀хъ: и҆ ѡ҆пꙋстоши́тъ всю̀ зе́млю беззако́нїе, и҆ ѕлодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите ᲂу҆̀бо, ца́рїе, и҆ разꙋмѣ́йте: навы́кните, сꙋдїи̑ концє́въ землѝ. Внꙋши́те, держа́щїи мно́жєства и҆ гордѧ́щїисѧ ѡ҆ наро́дѣхъ ꙗ҆зы̑къ: ꙗ҆́кѡ дана̀ є҆́сть ѿ гдⷭ҇а держа́ва ва́мъ, и҆ си́ла ѿ вы́шнѧгѡ.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ д҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е нїки́то, ты̀ вра́чь дꙋша́мъ и҆ тѣ́лѡмъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆сточа́ѧ недꙋ̑жнымъ и҆сцѣле́нїѧ стрꙋи̑: да́ромъ же благода́тнымъ ᲂу҆краша́емь, да́льнагѡ ра́ди ше́ствїѧ, тѧ́жкимъ недꙋ́гомъ ѡ҆бдержи́маго кнѧ́зѧ здра́ва сотвори́лъ є҆сѝ, воздаю́ща хвалꙋ̀ бг҃ꙋ, такова̀ да́ра сподо́бльшемꙋ тѧ̀, и҆ ѡ҆бра́щшагосѧ къ пꙋ́тномꙋ ше́ствїю глаго́лавша: молѝ, прпⷣбне, ѡ҆ чтꙋ́щихъ любо́вїю пречестнꙋ́ю па́мѧть твою̀, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Бг҃омꙋ́дре нїки́то, сла́вꙋ маловре́меннꙋю ѡ҆ста́вль, въ тезоимени́тагѡ ла́ѵрꙋ всели́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, и҆ трⷪ҇цѣ чи́стый до́мъ показа́всѧ, блаже́нне, си́лою и҆ дѣ́йствїемъ ст҃а́гѡ дх҃а тє́мныѧ полкѝ прогонѧ́еши, и҆ ѕмі́а средѝ ке́ллїи ме́ртва сотвори́лъ є҆сѝ: живѧ́ше бо въ тебѣ̀ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, є҆го́же молѝ, прпⷣбне, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Мїрскі́й мѧте́жъ ѡ҆ста́вль, и҆ взе́мъ крⷭ҇тъ тво́й, послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ невозвра́тнымъ по́мысломъ. и҆зъ до́мꙋ и҆зше́лъ є҆сѝ, сꙋпрꙋ́гꙋ и҆ бли́жники ꙗ҆́кѡ нивочто́же вмѣни́въ, и҆ дости́глъ є҆сѝ тезоимени́тагѡ въ мꙋ́ченицѣхъ ла́ѵры, дꙋшє́вныѧ стра̑сти и҆зъ ко́рене и҆сторга́ѧ, тѧ̑жкаѧ желѣ̑за на вы́ю возложи́лъ є҆сѝ, и҆ ча́стыхъ ра́ди бдѣ́нїй и҆ моли́твъ благода́ть воспрїе́мъ, прпⷣбне, и҆сцѣлѧ́ти разли̑чныѧ недꙋ́ги, а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дниче, и҆ прпⷣбнымъ сожи́телю, ѻ҆́ч҃е нїки́то, моли́сѧ гдⷭ҇еви спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, не да́лъ є҆сѝ сна̀ твои́ма ѻ҆чи́ма, ни вѣ́ждома дрема́нїѧ, до́ндеже дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло ѿ страсте́й свободи́лъ є҆сѝ, и҆ себѐ ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ дх҃ꙋ жили́ще: прише́дъ бо хрⷭ҇то́съ со ѻ҆ц҃е́мъ, ѻ҆би́тель въ тебѣ̀ сотворѝ, и҆ є҆диносꙋ́щныѧ трⷪ҇цы ᲂу҆го́дникъ бы́въ, великопроповѣ́дниче ѻ҆́ч҃е на́шъ нїки́то, молѝ спасти́сѧ на́мъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е нїки́то, ꙳ слѣпы̑мъ дае́ши свѣ́тъ, ꙳ болѧ́щымъ и҆сцѣле́нїе, ꙳ хрѡмы́мъ здра́вїе, и҆ ми́лостивнѡ преклонѧ́ешисѧ ꙳ приходѧ́щымъ съ вѣ́рою ко хра́мꙋ твоемꙋ̀, ꙳ просѧ́щымъ по́мощи твоеѧ̀. ꙳ се́ бо застꙋ́пника и҆ предста́телѧ вѣ́рнїи всѝ ѡ҆брѣто́хомъ, ꙳ восхвалѧ́ющїи тѧ̀, всече́стне.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е всече́стне, ꙳ добродѣ́тельми благи́ми вше́лъ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ на ѻ҆́гненнѣй колесни́цѣ къ бг҃ꙋ, и҆ побѣ́дными вѣнцы̑ ᲂу҆вѧ́злсѧ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ мони̑сты на тѣ́лѣ твое́мъ носи́лъ є҆сѝ честны̑ѧ вери̑ги: ꙳ на гро́бѣ же положены̀ ꙳ и҆сточа́ютъ и҆сцѣлє́нїѧ, ꙳ и҆ прогонѧ́ютъ дꙋ́хи лꙋка̑выѧ. ꙳ тѣ́мъ блажи́мъ тѧ̀, прехва́льне нїки́то.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Ликѡ́мъ по́стничєскимъ ꙳ сочта́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне, ꙳ и҆ мона́шескимъ ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, блаже́нне, житїе́мъ. ꙳ и҆ ны́нѣ въ нбⷭ҇ныхъ весели́шисѧ селе́нїихъ, ꙳ и҆дѣ́же ликꙋ́ютъ а҆́гг҃ли, ꙳ свѣ́томъ бж҃е́ственнымъ вои́стиннꙋ ѡ҆божа́емь. ꙳ помина́й вы́нꙋ блажа́щихъ тѧ̀ на землѝ, ꙳ и҆ пресвѧто́е твоѐ творѧ́щихъ ꙳ ᲂу҆спе́нїе, нїки́то.

Сла́ва, гла́съ г҃:

Гла́съ прⷪ҇ро́ка велегла́снѡ вопїю́ща: и҆змы́йтесѧ, и҆ чи́сти бꙋ́дете, молѧ́щꙋтисѧ во ст҃и́лищи, ᲂу҆слы́шавъ, возстена́лъ є҆сѝ и҆зъ глꙋбины̀ се́рдца, глаго́лѧ: бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀. и҆ ᲂу҆чрежде́нїе сотвори́лъ є҆сѝ въ домꙋ̀ клеврє́тъ ра́ди твои́хъ, и҆ ᲂу҆ви́дѣнїемъ бра́шенъ ᲂу҆жа́слсѧ и҆ ѿто́ргнꙋлсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ се́рна ѿ тенета̀, зємна́ѧ мꙋдрова̑нїѧ ѡ҆плева́въ. и҆ ны́нѣ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е нїки́то, не пре́зри моли́твы ра̑бъ твои́хъ молѧ́щихсѧ тебѣ̀, и҆спросѝ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а, поми́ловати дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Тропа́рь, гла́съ д҃:

Правосла́внымъ смы́сломъ, ю҆́нѡшскаѧ возжелѣ̑нїѧ возненави́дѣвъ, и҆ до́блествєнныѧ нра́вы воспрїи́мъ, врага̀ побѣди́лъ є҆сѝ, и҆ во благоразꙋ́мїи бг҃ꙋ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ: и҆ свы́ше ѿ негѡ̀ прїе́мъ да́ръ чꙋде́съ, бѣ́сы прогонѧ́ти, недꙋ́ги и҆сцѣлѧ́ти, нїки́то пресла́вне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени, по а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Во ѻ҆би́тели тезоимени́тагѡ тебѣ̀ страстоте́рпца жи́знь препроводи́лъ є҆сѝ, и҆ всѝ приходѧ́щїи къ тебѣ̀, а҆́ки ко и҆сто́чникꙋ благотекꙋ́щемꙋ ра́достнѡ ѿходѧ́ще, хрⷭ҇та̀ прославлѧ́ютъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Воста̑нїѧ безпло́тныхъ вра̑гъ, и҆ ѕло́бы и҆зба́ви мѧ̀, бцⷣе, и҆ твое́ю моли́твою си́хъ проженѝ: тѧ́ бо и҆́мамъ те́плое застꙋпле́нїе и҆ по́мощь, и҆ тве́рдое прибѣ́жище.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃:

Не то́кмѡ во гра́дѣ твое́мъ слы́шано бы́сть, но и҆ во всѧ̑ страны̑ и҆ гра́ды произы́де сла́ва и҆́мене твоегѡ̀, прпⷣбне, и҆ всѝ призыва́ющїи съ вѣ́рою тебѐ на по́мощь недꙋ́гѡвъ и҆сцѣле́нїе прїе́млютъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Предста́тельнице и҆ покро́въ ты̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ, и҆зба́ви ны̀ ѿ бѣ́дъ лю́тыхъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїй 6, и҆ дꙋ́шы на́шѧ спасѝ бжⷭ҇твенными твои́ми моли́твами.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Ко́е похвале́нїе принесе́мъ тебѣ̀, прпⷣбне; а҆́гг҃льски бо на землѝ пожи́лъ є҆сѝ, дре́внихъ же пѡ́стникъ воздержа́нїемъ дости́гъ, мꙋ́ченикѡмъ же приложи́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ нꙋ́жнꙋю сме́рть прїѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ мо́лимъ тѧ̀, нїки́то: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Прїѧ́тъ во чре́вѣ невмѣсти́маго бг҃а, херꙋві̑мъ и҆ серафі̑мъ вы́шши ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, влⷣчце: тѣ́мъ всѝ вѣ́рнїи воспѣва́емъ ржⷭ҇тво̀ твоѐ, пречⷭ҇таѧ.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, є҆гда̀ ѿ до́мꙋ и҆зше́лъ є҆сѝ, ни на гра́дъ ѡ҆зрѣ́лсѧ є҆сѝ, ни дрꙋгѡ́въ соедине́нїѧ, ни сꙋпрꙋ́жницы любвѐ помышлѧ́ѧ: но кꙋ́пнѡ всѧ̑ зємна́ѧ возненави́дѣвъ, на нбⷭ҇наѧ взира́ѧ, и҆ къ си̑мъ ра́зꙋмъ тво́й возвыша́ѧ, и҆ ꙗ҆́коже ѡ҆бѣща́лсѧ є҆сѝ, та́кѡ бл҃гоче́стнѡ соверши́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ па́мѧть твою̀ почита́емъ, досточꙋ́дне.

КАНѠ́НЪ:

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ, тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Свѣ́томъ благода́ти ѡ҆зарѧ́емь, прпⷣбне, вѣ́рою па́мѧть твою̀ торжествꙋ́ющыѧ свѣтови́днꙋю, тмы̀ грѣхо́вныѧ моли́твами твои́ми и҆зба́ви, нїки́то пресла́вне.

Къ бг҃ꙋ вводѧ́щь несовра́тнѡ ше́ствовалъ є҆сѝ пꙋ́ть, ко гра́дꙋ нбⷭ҇номꙋ, нїки́то, дости́глъ є҆сѝ: и҆́бо ст҃ы́й наста́ви тѧ̀ дх҃ъ, почива́ѧй въ се́рдцы твое́мъ.

Возносѧ́щее смире́нїе, нїки́то, и҆мѣ́лъ є҆сѝ: тѣ́мъ мо́лимсѧ тебѣ̀: ᲂу҆ще́дри, прпⷣбне, смире́нїе на́ше, и҆ болѣ̑зни ѧ҆̀ ѡ҆блегчѝ серде́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дости на́мъ хода́тай, ꙗ҆́кѡ прїе́мши и҆сполне́нїе всегѡ̀ бжⷭ҇тва̀, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ: тѣ́мъ всѝ тебѣ̀ ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лово согла́снѡ зове́мъ, бг҃ора́дованнаѧ.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ, и҆мѣ́ѧ краегране́сїе:

Пѣ́нїе приношꙋ̀ моле́бно преди́вномꙋ ѻ҆тцꙋ̀ нїки́тѣ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Сокрꙋши́вшемꙋ бра̑ни мы́шцею свое́ю, и҆ прове́дшемꙋ і҆и҃лѧ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, пои́мъ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вителю на́шемꙋ бг҃ꙋ: ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Пѣ́нїе прїимѝ ѿ ᲂу҆сте́нъ недосто́йныхъ, чл҃вѣколю́бче гдⷭ҇и, и҆ пода́ждь мѝ ѿверзе́нїе ᲂу҆стѡ́мъ, и҆ гла́съ ᲂу҆миле́нїѧ, да возмогꙋ̀ воспѣ́ти ᲂу҆го́дника твоегѡ̀ нїки́тꙋ преди́внаго.

Не́навистїю возненави́дѣвъ сꙋетꙋ̀ мі́ра, всѧ̑ содѣ̑ѧннаѧ съ пла́чемъ и҆сповѣ́далъ є҆сѝ дꙋхо́вномꙋ твоемꙋ̀ наста́вникꙋ, и҆ запреще́нїе любе́знѡ ѿ дꙋшѝ вопїѧ́лъ є҆сѝ.

Є҆ли́кѡ и҆мѣ́ѧ дрꙋгѡ́въ любле́нїѧ, и҆ подрꙋ́жїѧ совокꙋпле́нїѧ, и҆ домо́вное пребыва́нїе, во́лею всѣ́хъ ѿтщети́всѧ, хрⷭ҇та̀ є҆ди́наго приѡбрѣ́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Мольбꙋ̀ приноша́ю ѿ ᲂу҆сте́нъ недосто́йныхъ, сїю̀ прїимѝ, влⷣчце, ꙗ҆́кѡ вдо́выѧ ѻ҆́ны двѣ̀ ца̑тѣ, недѣ́йственна бо є҆́сть. тѣ́мже со ᲂу҆миле́нїемъ вопїю́ ти: ѽ пребога́таѧ, сла́ва ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀, пречⷭ҇таѧ!

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Не мꙋ́дростїю и҆ си́лою, и҆ бога́тствомъ хва́лимсѧ, но тобо́ю, ѻ҆́ч҃ею ѵ҆поста́сною мꙋ́дростїю, хрⷭ҇тѐ: нѣ́сть бо свѧ́тъ, па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Пре́жнее весе́лїе и҆змѣни́лъ є҆сѝ, бꙋ́дꙋщихъ ра́ди благи́хъ же́стостїю, добродѣ́тельнѡ пожи́въ, бл҃же́нне, на и҆сто́чницѣ въ гора́хъ, ꙗ҆́кѡ вели́кїй и҆лїа̀ пребыва́ѧ.

Пꙋ́ть пра́вый є҆гѡ́же возжелѣ́въ, поще́нїѧ ра́ди ᲂу҆дивле́нїемъ бра́шенъ тебѣ̀ показа̀ бг҃ъ, є҆го́же ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ безме́зднѡ, ꙗ҆́коже приста́нище, мꙋ́дре.

Коле́блемыхъ разли́чными страстьмѝ, ко твоемꙋ̀ столпꙋ̀, нїки́то, приходѧ́щихъ, честны́мъ твои́мъ хода́тайствомъ всѣ́хъ на́съ посѣтѝ, молѧ̀ чл҃вѣколю́бца.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ мꙋ́дрость бж҃їѧ всечⷭ҇тны́й ѻ҆рга́нъ ѡ҆брѣ́тши, ѡ҆ твои́хъ чⷭ҇тыхъ крове́й воплоща́етсѧ, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ нетлѣ́ннꙋ показа̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ во гдⷭ҇ѣ, вознесе́сѧ ро́гъ мо́й въ бз҃ѣ мое́мъ, разшири́шасѧ на врагѝ моѧ̑ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, возвесели́хсѧ ѡ҆ спасе́нїи твое́мъ.

Матѳе́й мы́тницꙋ ѡ҆ста́вль, є҆ѵⷢ҇лі́стъ показа́сѧ: ты́ же, прпⷣбне, сꙋетꙋ̀ мі́ра ѿве́ргъ, въ мона́шєскаѧ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ, и҆ чꙋдотво́рецъ показа́лсѧ є҆сѝ.

Лꙋка́вое со́нмище ѡ҆ста́вль, хрⷭ҇то́въ ꙗ҆ре́мъ на сѧ̀ возложи́лъ є҆сѝ, трꙋды̑ же и҆ пѡ́двиги твои́ми всѣ́хъ ᲂу҆дивлѧ́ѧ, и҆ ко спасе́нїю наставлѧ́ѧ.

Блꙋ́днагѡ гла́сомъ вопїѧ̀, и҆ со воздыха́нїемъ въ пє́рси бїѧ̀, бг҃ꙋ прибли́жилсѧ є҆сѝ, и҆ ра́дости вѣ́чныѧ сподо́билсѧ є҆сѝ и҆ непреста́ннагѡ, нїки́то, весе́лїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Напа́стьми мно́гими ѡ҆держи́мь, съ болѣ́зньми и҆ пла́чемъ вопїю́ ти: и҆зба́ви, бцⷣе, ѿ ѡ҆держа́щихъ мѧ̀ скорбе́й и҆ вѣ́чнагѡ мꙋче́нїѧ, и҆ црⷭ҇твїѧ сн҃а твоегѡ̀ сподо́би мѧ̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ є҃:

Тѣ́ломъ возше́дъ на сто́лпъ, ᲂу҆́мъ же возвы́сивъ на премі̑рнаѧ, трꙋды̀ ко трꙋдѡ́мъ прилага́еши, жела́ѧ дости́гнꙋти ᲂу҆гото́ванныхъ тебѣ̀ бл҃гъ на нб҃сѣ́хъ: и҆́хже полꙋчи́въ, помина́й на́съ, почита́ющихъ сщ҃е́ннꙋю па́мѧть твою̀.

Дрꙋгі́й сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ всесвѣ́тлаѧ ѕвѣзда̀ возсїѧ́въ свѣтоза́рными добродѣ́тельми, бг҃оно́се, всю̀ дꙋ́шꙋ просвѣти́лъ є҆сѝ дх҃омъ. тѣ́мъ преше́лъ є҆сѝ къ невече́рнемꙋ свѣ́тꙋ, разрѣша́ѧ страсте́й на́шихъ тє́мныѧ ѻ҆́блаки, па́мѧть твою̀ при́снѡ творѧ́щихъ се́рдца пра́востїю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нечи́стыхъ пѡ́мыслъ мои́хъ мно́жество, и҆ безмѣ́стныхъ мы́слей ѡ҆бꙋрєва́нїѧ, кто̀ и҆зрещѝ мо́жетъ, всенепоро́чнаѧ; настоѧ̑нїѧ же безпло́тныхъ вра̑гъ мои́хъ кто̀ и҆сповѣ́сть, и҆ си́хъ ѕло́бꙋ; но твое́ю мольбо́ю, бл҃га́ѧ, си́хъ мнѣ̀ всѣ́хъ и҆збавле́нїе да́рꙋй.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Столпꙋ̀, бг҃оно́се, согражда́емꙋ непоколе́блемою дꙋше́ю са́мсѧ пре́далъ є҆сѝ, бꙋ́дꙋщꙋю жи́знь предзрѧ̀, є҆ѧ́же ᲂу҆лꙋчи́ти жела́ѧ, ꙗ҆́кѡ хра́бръ во́инъ.

Ла́ѵры честны́ѧ дости́глъ є҆сѝ, мꙋ́дре, возвы́сивсѧ смире́нїемъ, верхѝ де́мѡнскїѧ смири́лъ є҆сѝ и҆ въ не́й до́блествовалъ є҆сѝ, сла́ва мона́хѡвъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Моли́твами и҆ посто́мъ воѡрꙋжи́всѧ, и҆ стра́хомъ себѐ ᲂу҆мертви́въ гдⷭ҇нимъ, блаже́нне, ѿстꙋ́пника и҆зсѣка́еши неви́димаго ѕмі́ѧ, ѻ҆́ч҃е, побѣ́дникъ бы́лъ є҆сѝ.

Ве́сь бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ разже́нъ бы́въ, ѻ҆́ч҃е, трꙋды̀ под̾ѧ́лъ є҆сѝ на мнѡ́га лѣ̑та, въ хлѣви́нѣ ᲂу҆́зцѣ терпѧ̀, взыска́ѧ гдⷭ҇а, благода́тїю тѧ̀ бжⷭ҇твенною ᲂу҆крѣплѧ́ющаго.

Бг҃оро́диченъ:

На прⷭ҇то́лѣ высо́цѣ стра́шнѡ сѣдѧ́й, на мт҃рнюю рꙋкꙋ̀ млⷣнецъ бы́въ сѣди́тъ, низпа́дшїй ѻ҆́бразъ возводѧ̀ и҆ ѡ҆боже́нїе сꙋ́щымъ подава́ѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆́мныма ѻ҆чи́ма прови́дѣ, гдⷭ҇и, прише́ствїе твоѐ, тѣ́мъ и҆ вопїѧ́ше: ѿ ю҆́га прїи́детъ бг҃ъ. сла́ва си́лѣ твое́й, сла́ва снизхожде́нїю твоемꙋ̀.

При́снѡ и҆мѣ́лъ є҆сѝ къ бг҃ꙋ моли́твенника, дꙋхо́внаго твоего̀ наста́вника, ꙗ҆́коже втора́го мѡѷсе́а, и҆зве́дшаго и҆зъ є҆гѵ́пта дре́внѧго і҆и҃лѧ, наꙋча́юща тѧ̀ воспѣва́ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Не довлѣ̀ тебѣ̀, прпⷣбне, многотрꙋ́дное пребыва́нїе, желѣ̑за тѧ̑жкаѧ на сѧ̀ возлага́еши, и҆ трꙋды̀ къ трꙋдѡ́мъ прилага́еши, вопїѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Шє́ствїѧ нб҃сѝ ꙗ҆влѧ́ѧ, сто́лпъ воздрꙋзи́лъ є҆сѝ, и҆ ѿ сегѡ̀ стезю̀ въ моли́твенный хра́мъ и҆скопа́лъ є҆сѝ, и҆дѣ́же прилѣ́жнѡ вопїѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Возста́ви мѧ̀ ни́зꙋ лежа́щаго моли́твами твои́ми, пречⷭ҇таѧ, и҆ на покаѧ́нїѧ стєзѝ наста́ви, да возбнꙋ́въ ѿ глꙋбины̀ неча́ѧнїѧ, ᲂу҆зрю̀ свѣ́тъ бг҃оразꙋ́мїѧ, и҆ воспою̀ застꙋпле́нїе твоѐ, препѣ́таѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Ходи́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, по ᲂу҆́зкомꙋ пꙋтѝ, бжⷭ҇твенными восхождє́нїи се́рдца распространѧ́ѧсѧ, и҆ прича́стїемъ ѡ҆божа́ѧсѧ, всемꙋ́дре. тѣ́мъ бы́лъ є҆сѝ мона́хѡмъ свѣ́тлость.

Ѻ҆́ко ѡ҆чи́стившꙋ ᲂу҆́мное, прпⷣбне, бл҃года́ть даде́сѧ тебѣ̀ а҆́ки прⷪ҇ро́кꙋ, є҆́же прє́днѧѧ предзрѣ́ти, и҆ предглаго́лати ꙗ҆́кѡ сꙋ̑щаѧ, да̑льнѧѧ и҆ безвѣ̑стнаѧ.

Болѣ́знь ѡ҆блегчи́ ми грѣхѡ́въ и҆ скорбе́й, и҆ преста́ви се́рдца моегѡ̀ болѣ̑зни, и҆ согрѣше́нїй разрѣше́нїе да́рꙋй, благодѣ́телѧ бг҃а и҆мѣ́ѧ, послꙋ́шающаго честны́хъ твои́хъ моли́твъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ма̀ моегѡ̀ и҆сцѣлѝ превраще́нїе, пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆врачꙋ́й стра̑сти дꙋшѝ моеѧ̀, и҆ лѣ́ностнꙋю тмꙋ̀ ѿженѝ, ꙗ҆́кѡ да хвала́ми тѧ̀ при́снѡ ᲂу҆блажа́емъ, всенепоро́чнаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, стѧжи́ ны, гдⷭ҇и, ра́звѣ тебє̀, и҆но́гѡ не вѣ́мы, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ.

Пѣ̑нїѧ соверша́ѧ и҆сходѧ̀ въ нощѝ ѿ столпа̀, два̀ и҆сто́чника и҆скопа́лъ є҆сѝ, ѿ ни́хже и҆ до ны́нѣ съ вѣ́рою почерпа́юще, прїе́млютъ благода́ть и҆сцѣле́нїй.

Сопе́рникъ прелꙋка́вый, а҆́ки ѕмі́й превели́къ, посредѣ̀ ке́ллїи твоеѧ̀ и҆зы́де, ᲂу҆страша́ѧ тѧ̀: ты́ же сего̀, бл҃же́нне, попра́лъ є҆сѝ, и҆ безъ вѣ́сти моли́твою до конца̀ сотвори́лъ є҆сѝ.

Недꙋ́гъ ѡ҆слабле́нїѧ ᲂу҆дѡ́въ и҆мѣ́ѧ благочести́вый мїхаи́лъ, кнѧже́нїе тогда̀ содержа́й во гра́дѣ черни́говѣ, моли́твами твои́ми и҆сцѣле́нїе полꙋчѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Хрⷭ҇та̀ і҆и҃са ро́ждшаѧ пречⷭ҇таѧ, сего̀ молѝ при́снѡ, и҆зба́вити ѿ бѣ́дъ рабы̑ твоѧ̑, вѣ́рою и҆́мѧ твоѐ призыва́ющыѧ: ра́звѣ бо тебє̀, влⷣчце, и҆но́гѡ застꙋпле́нїѧ не и҆́мамы.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бж҃е́ственное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Оу҆мертви́лъ є҆сѝ стра̑сти тѣлє́сныѧ, ꙗ҆́кѡ дре́во ви́дѣсѧ высокове́рхо, плоды̀ чꙋде́съ приносѧ̀, нїки́то бг҃облаже́нне.

И҆́же безчи́слєннымъ болѣ́знемъ прибли́жихсѧ, тѣ́ломъ не́мощенъ пребы́въ, прпⷣбне. тѣ́мъ зовꙋ́ ти вѣ́рою: болѣ̑зни ᲂу҆ста́ви се́рдца моегѡ̀.

Ѿ дꙋше́вныхъ не́мощей, ѻ҆́ч҃е, коле́блемыхъ, вѣ́рою тѧ̀ призыва́ющихъ ны́нѣ посѣтѝ, моли́твами твои́ми, ꙗ҆̀же къ бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ да благоче́стнѡ тѧ̀ сла́вимъ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на помо́щнице, помози́ ми погиба́ющꙋ, и҆ рꙋ́кꙋ мѝ прострѝ, и҆ ко приста́нищꙋ наведѝ покаѧ́нїѧ, дв҃о бг҃ора́дованнаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ во́ды морскі̑ѧ, чл҃вѣколю́бче, волна́ми жите́йскими ѡ҆бꙋрева́юсѧ. тѣ́мже, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на, та́кѡ вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, бл҃гоꙋтро́бне гдⷭ҇и.

Преди́вно бы́сть чꙋ́до, є҆ще́ бо держа́вномꙋ мїхаи́лꙋ ни ѻ҆би́тели дости́гшꙋ, ни столпа̀ ви́дѣвшꙋ, то́кмѡ же́злъ тво́й въ рꙋ́цѣ прїи́мъ, и҆ ѡ҆ се́мъ ᲂу҆крѣпи́всѧ, и҆сцѣле́нїе полꙋчѝ, и҆ прїи́де во ѻ҆би́тель твою̀ здра́въ.

Ра́достнѡ благочести́вый мїхаи́лъ кнѧ́зь, прїе́млѧ ѿ тебє̀ благослове́нїе, са́мъ тебѣ̀ и҆сповѣ́да, ка́кѡ велїа́ръ во ѻ҆́бразѣ чернца̀, двакра́ты поносѝ тебѐ, сказꙋ́ѧ тебѐ ѿ житїѧ̀ сегѡ̀ ѿше́дша.

Держа́вный мїхаи́лъ кнѧ́зь доше́дъ мѣ́ста, и҆дѣ́же и҆сцѣле́нїе полꙋчѝ, повелѣ̀ водрꙋзи́ти честны́й крⷭ҇тъ въ сла́вꙋ бг҃ꙋ, и҆ въ па́мѧть чꙋдесѝ преди́внагѡ ѻ҆тца̀.

Бг҃оро́диченъ:

Всѐ вре́мѧ живота̀ моегѡ̀ во страсте́хъ и҆зжи́хъ, и҆ ны́нѣ молє́нїѧ приноша́ю тѝ, пречⷭ҇таѧ: разрѣше́нїе, пода́ждь мѝ, всепѣ́таѧ, и҆ вѣ́чнагѡ мѧ̀ и҆зба́ви ѡ҆сꙋжде́нїѧ: ты́ бо мі́рꙋ бл҃га́ѧ помо́щница.

Конда́къ, гла́съ и҃.

Хрⷭ҇та̀ ра́ди ѿ твои́хъ рабѡ́въ нꙋ́жднꙋю сме́рть претерпѣ́лъ є҆сѝ: и҆ вѣне́цъ нетлѣ́нїѧ ѿ негѡ̀ воспрїѧ́лъ є҆сѝ: приходѧ́щымъ же съ вѣ́рою ѿ чⷭ҇тна́гѡ твоегѡ̀ гро́ба подае́ши цѣльбы̑, ѽ нїки́то прпⷣбне, моли́твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

І҆́косъ:

Земны́й а҆́гг҃лъ, небе́сный человѣ́къ бы́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, посто́мъ и҆ бдѣ́нїемъ дꙋ́шꙋ просвѣти́въ, а҆лка́нїемъ и҆ жа́ждею, и҆ на землѝ лега́нїемъ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ, и҆ всѧ́кꙋ добродѣ́тель мона́шескагѡ житїѧ̀ и҆спра́вилъ є҆сѝ: къ си́мже и҆ нꙋ́жднꙋю сме́рть ѿ твои́хъ рабѡ́въ воспрїи́мъ, возше́лъ є҆сѝ къ жела́емомꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ ра́дꙋѧсѧ, ѽ нїки́то прпⷣбне, моли́твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Се́рдце твоѐ трⷪ҇ческое жили́ще содѣ́лавъ, трѝ кресты̀ и҆ тѧ̑жкаѧ желѣ̑за, нїки́то, на себѣ̀ поне́съ, ѿ ни́хже бж҃е́ственною бл҃года́тїю цѣльбы̑ и҆стека́ютъ, на просвѣще́нїе и҆ ѡ҆чище́нїе вѣ́рнѡ притека́ющымъ тѝ.

Дꙋша̀ твоѧ̀ свѣтозаре́нїемъ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а сїѧ́ющи при́снѡ, дꙋ́шы ви́дѧше притека́ющихъ тѝ вѣ́рою свѣ́тлѡ, бл҃же́нне, прⷪ҇ро́ческими проречє́нїи: тѣ́мъ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Недꙋ́гѡвъ трꙋжда́ющихъ, блаже́нне, дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀, твои́ми свѧты́ми моли́твами вско́рѣ и҆змѣнѝ, и҆ пѣ́ти сотворѝ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Непремѣ́ннаго ро́ждши, є҆ди́на бг҃ора́дованнаѧ, десни́цею є҆гѡ̀, чⷭ҇таѧ, премѣни́ти мѝ ᲂу҆́мъ на лꙋ́чшее молю́тисѧ, лю́тѣ превраща́емый жите́йскими ᲂу҆пражднє́нїи.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆ц҃є́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Не ржа̀ покры̀ тѧ̑жкаѧ ѻ҆́на желѣ̑за, но трꙋды̀ твоѧ̑ и҆ по́ты си́хъ просвѣти́ша, и҆ ꙗ҆́кѡ зла́то блеща́хꙋсѧ: любве́ же ра́ди гдⷭ҇ни, не чꙋ́лъ є҆сѝ си́хъ на тѣлесѝ твое́мъ, ᲂу҆се́рднѡ вопїѧ̀: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Мꙋ́тнїи ᲂу҆мо́мъ ᲂу҆бі̑йцы, зрѧ́ще блиста́нїе ѻ҆́но на тѣлесѝ твое́мъ, мнѧ́ще мно́жество зла́та носѧ́щꙋ тѝ, ѡ҆ ᲂу҆бі́йствѣ твое́мъ ᲂу҆мы́слиша. ты́ же ѿ си́хъ, прпⷣбне, нꙋ́жднꙋю сме́рть воспрїѧ́лъ є҆сѝ, вопїѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Ѡ҆брѣто́ша во вре́мѧ ᲂу҆́треннѧгѡ клепа́нїѧ честно́е тѣ́ло твоѐ те́пло лежа́що, дꙋ́шꙋ же ѿше́дшꙋ ко гдⷭ҇ꙋ. ѻ҆би́тєли же и҆спо́лншисѧ благово́нїѧ, всѝ возопи́ша со слеза́ми: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Цр҃ковь ѡ҆свѧще́на бг҃ꙋ бы́вши, марі́е бг҃ороди́тельнице, сего̀ молѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бца, чⷭ҇таѧ, ᲂу҆ще́дрити лю́ди согрѣши́вшыѧ, и҆ спастѝ ѿ бѣ́дъ лю́тыхъ, и҆ страсте́й треволне́нїѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Стоѧ̀ на столпѣ̀ вы́спрь, ꙗ҆́кѡ на свѣ́щницѣ свѣща̀, прпⷣбне, свѣтѧ́щи, всѣ̑мъ ра́зꙋмы вѣ̑рнымъ просвѣща́ѧ, пока́зовалъ є҆сѝ до́брѣ, словесы̀ и҆ дѣѧ́нїи стезю̀ живота̀, и҆ возводи́лъ є҆сѝ сїѧ̑ бжⷭ҇твеннымъ смы́сломъ къ высотѣ̀ безстра́стїѧ.

Оу҆́мъ безстра́стїемъ ѡ҆чи́щь, бесѣ́довалъ є҆сѝ ко гдⷭ҇ꙋ вседержи́телю: ѿ негѡ́же неизречє́ннаѧ, прпⷣбне, навыка́ѧ, прⷪ҇ро́чески предглаго́лалъ є҆сѝ, просвѣща́ѧ дꙋ́шы, ꙗ҆́кѡ вели́кїй, преблаже́нне, прⷪ҇ро́къ: тѣ́мъ тѧ̀ согла́снѡ вѣ́рою воспѣва́емъ.

Наидо́ша мѝ ра̑ны тѧ̑жкїѧ, и҆ недꙋ́зи ча́стѡ трꙋжда́ютъ: тѣ́хъ мѧ̀ и҆змѣнѝ, ѻ҆́ч҃е, молю́тисѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ бг҃а прїи́мъ, нїки́то, бл҃года́ть, и҆сцѣлѧ́ти стра̑сти, и҆ болѣ̑зни ѡ҆блегча́ти.

Трⷪ҇ченъ:

Со всѣ́ми го́рними вѡ́инствы, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а, трⷪ҇цꙋ нераздѣ́льнꙋ, несозда́нно бжⷭ҇тво̀ пѣсносло́вѧще, ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ, возопїе́мъ ра́достнѡ, є҆ди́на вла́сть, нача́ло и҆ црⷭ҇тво.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же всѣ́ми непристꙋ́пенъ сы́й зижди́тель, го́рними, ѻ҆трокови́це, чи́нми всели́сѧ въ ложесна̀ твоѧ̀, неѡпа́льнꙋ соблюде́ тѧ, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ нетлѣ́ннꙋ. є҆мꙋ́же ны́нѣ при́снѡ пое́мъ: гдⷭ҇а воспѣва́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Покрыва́ѧй вода́ми превы́спрєннѧѧ своѧ̑, полага́ѧй мо́рю предѣ́лъ песо́къ, и҆ содержа́й всѧ̑, тѧ̀ пое́тъ со́лнце, тѧ̀ сла́витъ лꙋна̀, тебѣ̀ прино́ситъ пѣ́снь всѧ̀ тва́рь, ꙗ҆́кѡ содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

Неразꙋ́мнїи ѻ҆́ни ᲂу҆бі́йцы жела́емагѡ зла́та не полꙋчи́ша, честны̑ѧ же вери̑ги въ рѣкꙋ̀ во́лгꙋ вверго́ша, и҆ пресвѣ̑тлымъ лꙋча́мъ надъ ни́ми въ нощѝ ꙗ҆́вльшымсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ ве́сь гра́дъ ꙗ҆росла́вль ѡ҆сїѧ́вшымъ.

Кресты̀ трѝ, и҆ вери̑ги тѧ́жки, верхꙋ̀ воды̀ пла́вающе ѡ҆брѣто́шасѧ, и҆ си́хъ бг҃олюби́вїи взе́мше, во гра́дъ ꙗ҆росла́вль внесо́ша: и҆ мно́зи разли́чными недꙋ́ги ѡ҆держи́мїи и҆сцѣле́нїе ѿ си́хъ полꙋчи́ша.

Ты̀ са́мъ, прпⷣбне, ѡ҆брѣ́тшемꙋ ꙗ҆ви́всѧ, трѝ кресты̀, ре́клъ є҆сѝ, и҆ тѧ̑жкаѧ желѣ̑за, по́честь трꙋдѡ́въ мои́хъ, ско́рѡ положе́ни да бꙋ́дꙋтъ на гро́бѣ мое́мъ: ѻ҆́нъ же стра́хомъ и҆ ра́достїю ѡ҆держи́мъ бѣ̀, по словесѝ твоемꙋ̀ та́кѡ сотворѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Твоѧ̑ ми́лѡсти на мнѣ̀ ᲂу҆диви́вши, чⷭ҇таѧ, ᲂу҆ѧ́звеннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ и҆сцѣлѝ, и҆ бꙋ́дꙋщагѡ мꙋче́нїѧ и҆зба́ви, и҆ црⷭ҇твїѧ сн҃а твоегѡ̀ сподо́би мѧ̀.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чи́стаѧ приснодв҃о.

Воздвиза́ѧ рꙋ́ки твоѧ̀ къ бг҃ꙋ моли́лсѧ є҆сѝ, крѣпѧ̀ ᲂу҆́мъ тво́й, ᲂу҆держа́ти ѿ страсте́й, а҆́ки а҆́гг҃лъ въ тѣлесѝ, ѻ҆́ч҃е, ты̀ бы́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ со а҆́гг҃лы всегда̀ на нб҃сѣ́хъ живе́ши, сла́вномꙋ прⷭ҇то́лꙋ предстоѧ̀ свѣ́та невече́рнѧгѡ и҆сполнѧ́емь.

Ꙗ҆́кѡ на небесѝ въ хлѣви́нѣ ᲂу҆́зцѣ пожи́лъ є҆сѝ, прпⷣбне: тѣ́мъ тѝ ᲂу҆мири́шасѧ ди́внїи ѕвѣ́рїе, покори́вшемꙋ стра̑сти тѣлє́сныѧ и҆ ѕлостремлє́нїѧ, нїки́то препⷣбне. сегѡ̀ ра́ди вѣ́рою тѧ̀ почита́емъ.

Твоѧ̑ чєстны́ѧ и҆ свѧты́ѧ мо́щы во гро́бѣ лежа́ще, погрꙋжа́ютъ недꙋ́ги, и҆ попалѧ́ютъ толпы̑ де́мѡнскїѧ всегда̀, преподо́бне нїки́то, бжⷭ҇твенною благода́тїю, и҆ и҆сточа́ютъ всѣ̑мъ и҆сцѣлє́нїѧ, вѣ́рнѡ тѧ̀ блажа́щымъ.

Оу҆жѐ къ бг҃ꙋ приближа́ѧсѧ ꙗ҆́снѣ и҆ чи́стѣ, помѧнѝ вѣ́рою тѧ̀, нїки́то, помина́ющихъ, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе на́мъ и҆спросѝ, и҆ недꙋ́гѡвъ всѣ́хъ и҆збавле́нїе, и҆ бж҃їѧ црⷭ҇тва селе́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́томъ мѧ̀ ѡ҆зарѝ твои́мъ, непоро́чнаѧ, ро́ждшаѧ свѣ́тъ непристꙋ́пный: разженѝ ѻ҆́блакъ страсте́й дꙋшѝ моеѧ̀ и҆ ѿ тмы̀ и҆змѝ, молю́тисѧ, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ спасе́нїѧ сподо́би, чⷭ҇таѧ, є҆ди́на приснодв҃а.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю мт҃рь бг҃а вы́шнѧгѡ, тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀ ро́ждшꙋю сло́вомъ вои́стиннꙋ бг҃а, вы́шшꙋю пречⷭ҇тыхъ си́лъ, немо́лчными славословлє́нїи велича́емъ.

Молѝ за ны̀, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, держа́вный вопїѧ́ше, и҆ и҆спросѝ мі́рꙋ ми́ръ, на́мъ же здра́вїе, и҆ на врагѝ ѡ҆долѣ́нїе: тебе́ бо моли́твенника те́пла ко влⷣцѣ предлага́емъ.

Ра́кꙋ твою̀ лобыза́юще ца́рїе благочести́вїи, ᲂу҆ми́льнѡ глаго́лютъ: и҆спросѝ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀, прпⷣбне, на́мъ же и҆ ча́дѡмъ на́шымъ здра́вїе и҆ спасе́нїе и҆ ве́лїю ми́лость.

Кꙋ́пнѡ за ѻ҆те́чество и҆ ст҃и́телей, и҆ за всѧ̑ правосла̑вныѧ моли́сѧ, прпⷣбне: да всѝ па́мѧть твою̀ свѣ́тлѡ пра́зднꙋюще въ пѣ́снехъ хрⷭ҇та̀ велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Льва̀ рыка́ющаго на мѧ̀ ᲂу҆ти́ши, пречⷭ҇таѧ, мене́ же цѣльбы̀ бжⷭ҇твенныѧ сподо́би: да ᲂу҆зрю̀ свѣ́тъ бг҃оразꙋ́мїѧ, и҆ ра́достнѡ воспою̀ ржⷭ҇тво̀ твоѐ, бцⷣе.

Свѣти́ленъ.

Всѧ̑ житїѧ̑ ѡ҆ста́вль, хрⷭ҇та̀ приѡбрѣ́лъ є҆сѝ, трꙋдополо́жнѡ пожи́въ, и҆ сме́рть нꙋ́жднꙋю воспрїѧ́тъ. тѣ́мъ па́мѧть твою̀, нїки́то, почита́емъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бг҃а на́мъ, пречⷭ҇таѧ, родила̀ є҆сѝ, и҆ всѝ прароди́тельныѧ клѧ́твы и҆зба́вльшесѧ, воспѣва́емъ тѧ̀, препѣ́таѧ.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃. гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ! ꙳ ка́кѡ премѣни́сѧ ра́зꙋмъ тво́й ꙳ ѿ сꙋеты̀ мі́ра на благоче́стїе; ꙳ смире́нъ и҆ цѣломꙋ́дръ показа́сѧ ꙳ мона́хѡмъ наста́вникъ ко спасе́нїю, ꙳ по́стникѡвъ похвала̀, ꙳ молча́льникѡвъ ᲂу҆добре́нїе. ꙳ тѣ́мже любо́вїю па́мѧть твою̀, ꙳ нїки́то прпⷣбне, ᲂу҆блажа́емъ.

Два́жды.

Моли́твенникъ къ бг҃ꙋ крѣ́покъ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ чистоты̀ рачи́тель, ꙳ цѣломꙋ́дрїѧ ѻ҆́бразъ, ꙳ терпѣ́нїѧ сто́лпъ: ꙳ а҆́гг҃льски на землѝ пожи́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ показа́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ бы́лъ є҆сѝ мнѡ́гимъ во́ждь ко спасе́нїю. ꙳ тѣ́мже любе́знѡ па́мѧть твою̀, нїки́то прпⷣбне, восхвалѧ́емъ.

Ѻ҆́бразомъ а҆гг҃лолѣ́пенъ показа́лсѧ є҆сѝ, ꙳ сѣди́на честна̀ посто́мъ ᲂу҆кра́шена, ꙳ воздержа́нїемъ сїѧ́ѧ, ꙳ братолю́бїемъ цвѣты́й, ꙳ кро́токъ взо́ромъ, ꙳ и҆ ти́хъ хожде́нїемъ, ꙳ и҆ ᲂу҆миле́нъ видѣ́нїемъ, и҆ смире́нъ се́рдцемъ, ꙳ высо́къ добродѣ́тельнымъ житїе́мъ. ꙳ тѣ́мже любо́вїю па́мѧть твою̀, ꙳ нїки́то прпⷣбне, ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е нїки́то, въ мона́шествѣ пожи́лъ є҆сѝ непоро́чнѡ, и҆ благоꙋго́днѡ гдⷭ҇еви, и҆ є҆ли́кѡ трꙋдополо́жнѡ нача́лъ є҆сѝ, и҆зрѧ́днѡ и҆ чꙋ́днѡ сконча́лъ є҆сѝ, и҆ всесоверше́ннѡ во стра́сѣ бж҃їи, и҆ чꙋде́съ дарова́нїй сподо́билсѧ є҆сѝ, є҆́же и҆сцѣлѧ́ти недꙋ́ги разли̑чныѧ, и҆ прогонѧ́ти дꙋ́хи лꙋка̑выѧ. тѣ́мъ па́мѧть твою̀ почита́емъ, досточꙋ́дне.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ.

* * *

5

Исправлена опечатка оригинала: Свѣ́та. Прим. orthlib

6

Исправлена опечатка оригинала: ѡ҆стоѧ́нїй. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle