Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃ѕ-й де́нь. Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла ка́рпа, є҆ди́нагѡ ѿ ѻ҃:

И҆ ст҃а́гѡ великомч҃ника геѡ́ргїа но́вагѡ, пострада́вшагѡ ѿ безбо́жнагѡ царѧ̀ сели́ма тꙋ́рскагѡ.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи:

Прїѧ́тными сїѧ̑нїи ꙳ ᲂу҆́мъ бжⷭ҇твенъ творѧ̀, ꙳ просвѣти́лсѧ є҆сѝ, всебога́те, ꙳ и҆ на про́повѣдь хрⷭ҇то́вꙋ и҆зше́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ лю́ди наꙋчи́лъ є҆сѝ чти́ти є҆го̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бца. ꙳ и҆ ны́нѣ молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ, ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ѕвѣзда̀ пресвѣ́тла ꙗ҆́вльсѧ, ꙳ бжⷭ҇твенными сїѧ́ньми ꙳ вселе́нныѧ концы̀ просвѣща́еши всегда̀ ꙳ ᲂу҆чє́нїи, блаже́нне, ꙳ и҆ разгонѧ́еши благода́тїю ꙳ мра́къ недꙋ́жный комꙋ́ждо, ꙳ и҆ ны́нѣ молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ, ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Же́ртвꙋ безкро́внꙋ бг҃ꙋ ꙳ жрѧ̀ соверше́ннꙋю, ꙳ за того̀, мꙋ́чениче, поже́рлсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ прине́слсѧ є҆сѝ къ разꙋ́мнѣй трапе́зѣ, ꙳ же́ртва благово́нна, ꙳ а҆пⷭ҇ле ка́рпе всебога́те. ꙳ и҆ ны́нѣ молѝ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ, ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ.

Всепѣ́таѧ влⷣчце, ꙳ наде́жде вѣ́рныхъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, ꙳. прибѣ́жище и҆ по́мощь, ꙳ тѧ̀ мо́лимъ: ꙳ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀ рабы̑ твоѧ̑ сохранѝ, ꙳ вѣ́рою покланѧ́ющыѧсѧ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀ є҆го́же молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ, ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Своего̀ а҆́гнца ꙳ а҆́гница и҆ непоро́чнаѧ влⷣчца ꙳ на крⷭ҇тѣ̀ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ зра́ка не и҆мꙋ́ща нижѐ добро́ты, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, рыда́ющи гл҃го́лаше: ꙳ гдѣ̀ добро́та твоѧ̀ за́йде, сладча́йшїй; ꙳ гдѣ̀ благолѣ́пїе; ꙳ гдѣ̀ благода́ть блиста́ющаѧ ѻ҆́браза твоегѡ̀, ꙳ сн҃е мо́й любе́знѣйшїй;

Тропа́рь, гла́съ г҃:

А҆пⷭ҇ле ст҃ы́й ка́рпе, молѝ ми́лостиваго бг҃а, да прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́стъ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ, творе́нїе і҆ѡ́сифово, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Сла́внаго хвалю̀ ка́рпа бжⷭ҇твенною любо́вїю.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ и҆зве́лъ є҆сѝ лю́ди и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, покры́лъ же є҆сѝ колєсни́цы фараѡ́нѡвы и҆ си́лꙋ.

Любо́вїю соверша́ющыѧ твою̀ свѣтоно́снꙋю и҆ свѧще́ннꙋю, сла́внꙋю и҆ всечестнꙋ́ю па́мѧть, свѣ́та бжⷭ҇твеннагѡ и҆спо́лни, а҆пⷭ҇ле, моли́твами твои́ми.

Ве́сь возложи́всѧ влⷣцѣ, сегѡ̀ зако́ны честны̑ѧ невре́дны соблю́лъ є҆сѝ: беззакѡ́нныѧ же благозако́нїю наꙋчи́лъ є҆сѝ, а҆пⷭ҇ле.

Оу҆́мъ преꙋ́мный возлюби́въ въ зрѣ́нїи та́йномъ, ᲂу҆мо́мъ ѡ҆зари́всѧ, всебл҃же́нне свѧще́нне, свѣ́тъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ вторы́й.

Бг҃оро́диченъ:

Ро́ждши, дв҃о, несказа́ннѡ, є҆сте́ствєнныѧ зако́ны ѡ҆бнови́ла є҆сѝ: тѣ́мже тѧ̀ блажи́мъ, марі́е бг҃оневѣ́сто.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Цѣвни́ца брѧца́ющаѧ дх҃омъ бы́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне, бг҃одви́жимый ѧ҆зы́къ тво́й, вѣща́ющь вели̑чїѧ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ.

И҆мѣ́ѧ сло́во пребезнача́льное направлѧ́ющее тѧ̀, и҆ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆крѣплѧ́ющее, безбѡ́жнымъ спаси́тєльныѧ стєзѝ, ка́рпе, показа́лъ є҆сѝ.

Ка́рпе, спаси́тельное проповѣ́данїе тва́ри, ꙗ҆́кѡ свѧти́тель бг҃опрїѧ́тенъ, возвѣсти́въ, мнѡ́га под̾ѧ́лъ є҆сѝ гонє́нїѧ и҆ скѡ́рби, сла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Но́во ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ родила̀ є҆сѝ, пре́жде вѣ̑къ и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ возсїѧ́вшее, неизглаго́ланнѡ, бг҃ороди́тельнице: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ сла́вимꙋ.

Сѣда́ленъ гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Бжⷭ҇твенное сїѧ́нїе воспрїи́мъ, ка́рпе премꙋ́дре, ᲂу҆тѣ́шителево, ѡ҆мрачє́нныѧ невѣ́дѣнїемь просвѣти́лъ є҆сѝ: и҆ преста́вльсѧ къ вы́шнемꙋ ца́рствїю, цр҃ю̀ всѣ́хъ предстои́ши, молѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а всегда̀, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннагѡ є҆стества̀ не ѿлꙋ́чсѧ, пло́ть бы́въ во чре́вѣ твое́мъ: но бг҃ъ вочл҃вѣ́чсѧ и҆ пребы́сть, и҆́же по ржⷭ҇твѣ̀ мт҃рь тѧ̀ дв҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀ сохрани́въ всенепоро́чнꙋ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь. того̀ прилѣ́жнѡ молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃а мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена, и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, мт҃рски подо́бнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ, ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Любвѐ ра́ди, твоегѡ̀ ѻ҆́браза, на крⷭ҇тѣ̀ твое́мъ ста́лъ є҆сѝ, и҆ раста́ѧшасѧ ꙗ҆зы́цы: ты́ бо є҆сѝ, чл҃вѣколю́бче, крѣ́пость моѧ̀ и҆ хвале́нїе.

Созда́въ ꙗ҆́кѡ ка́менїе вѣ́рныхъ мно́жество, на благоче́стїи ка́мени хра́мы содѣ́лалъ є҆сѝ ст҃а́гѡ дх҃а, бг҃омꙋ́дре а҆пⷭ҇ле.

Нѡ́вы содѣ́лавъ креще́нїемъ, бг҃облаже́нне, ѡ҆бветша́вшыѧ нра́вомъ тлѣ́ннымъ человѣ́ки спа́слъ є҆сѝ, сла́вѧщыѧ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего.

Ꙗ҆влѧ́ѧ та́инство покры́вшагѡ добродѣ́телїю, бг҃омꙋ́дре, небеса̀, привле́клъ є҆сѝ ꙗ҆зы́ки къ позна́нїю, тмꙋ̀ ѿгонѧ̀.

Съ па́ѵломъ свѣти́льникомъ вселе́нныѧ, пꙋ́ть ше́ствꙋѧ мно́жицею, пꙋти̑ ведꙋ́щыѧ, ка́рпе, показа́лъ є҆сѝ лю́демъ ко благоче́стїю.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆́мнѡ бг҃оно́сный, бг҃ороди́тельнице, го́рꙋ тѧ̀ ви́дѣвъ ве́лїю, и҆ присѣ́ннꙋю, ѻ҆трокови́це, ѿ неѧ́же прїи́де пло́тїю бг҃ъ на́шъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣще́нїе твоѐ, гдⷭ҇и, низпослѝ на́мъ и҆ ѿ мглы̀ прегрѣше́нїй разрѣши́ ны, бл҃же, тво́й ми́ръ да́рꙋѧй.

Ꙗ҆́кѡ садодѣ́латель и҆зрѧ́денъ показа́лъ є҆сѝ лю́демъ живо́тное дре́во: ѿ негѡ́же ꙗ҆ды́й жи́въ бꙋ́детъ про́чее во вѣ́ки, хрⷭ҇топроповѣ́дниче а҆пⷭ҇ле.

Проповѣ́дникъ ꙗ҆зы́кѡвъ а҆пⷭ҇лъ, и҆ ᲂу҆чи́тель че́стенъ свѧщеннотаи́нникъ, и҆ свѧщенносло́въ, ка́рпе, бы́въ, въ весе́лїи влⷣцѣ предстои́ши.

Ѿ восто́ка прише́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ незаходи́маѧ ѕвѣзда̀, вселе́ннꙋю зарѧ́ми твои́хъ слове́съ, и҆ свѧще́нными просвѣща́ѧ ѻ҆́бразы, і҆ера́рше а҆пⷭ҇ле.

Бг҃оро́диченъ:

Скве́рнꙋ дꙋшѝ тѣлесѐ ѡ҆чи́сти мѝ ны́нѣ, (с. 446) бл҃гослове́ннаѧ, милосе́рдымъ твои́мъ воззрѣ́нїемъ: ꙗ҆́кѡ да тѧ̀ пою̀ и҆ велича́ю по до́лгꙋ, всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се, цр҃ю̀ си́лъ.

И҆сточа́етъ ра́ка твои́хъ моще́й тре́бꙋющымъ и҆сцѣлє́нїѧ, ст҃и́телю, то́ки благода́тїю бжⷭ҇твенною, и҆ ѿе́млетъ стра̑сти, и҆ потоплѧ́етъ нечи̑стыѧ дꙋ́хи.

Сло́во твоѐ ѿ безслове́сїѧ и҆збавлѧ́ѧ человѣ́ки, и҆ чꙋде́съ вели́кое показа́нїе, сла́вне, заблꙋ́ждшихъ ко благоче́стїю, ка́рпе, наста́ви.

Вжилѧ́емь си́лою бжⷭ҇твенною, ѕмі́ѧ на высотꙋ̀ хꙋлꙋ̀ глаго́лавшаго погꙋби́въ, ѿ ѻ҆́нагѡ поглощє́нныѧ, а҆пⷭ҇ле, спа́слъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Родила̀ є҆сѝ безъ болѣ́зни зижди́телѧ, всенепоро́чнаѧ, болѣ̑зни и҆ трꙋды̀ на́шѧ ѿе́млющаго, и҆ неболѣ́зненнѣй сподоблѧ́юща пи́щи человѣ́чество.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣздꙋ̀ пресвѣ́тлꙋю це́рковь всегда̀ стѧжа́ тѧ, а҆пⷭ҇ле ка́рпе, чꙋде́съ твои́хъ многоподава́нїемъ просвѣща́ема, спасѝ вѣ́рою чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

А҆враа́мстїи и҆ногда̀ въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пѣ́сньми взыва́юще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Недꙋ́ги ѿгонѧ̀ вѣща́нїемъ, и҆сцѣлѧ́ѧ стра̑сти зна́менїемъ то́кмѡ є҆ди́нымъ, спаси́тельное возвѣсти́лъ є҆сѝ проповѣ́данїе, свѧщеннотаи́нниче ка́рпе, просвѣща́ѧ сꙋ́щыѧ во тмѣ̀.

Ꙗ҆́рости кнѧзе́й, мꙋ́дре, ника́коже ᲂу҆боѧ́всѧ, до́блественнѣ ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ къ страда́нїю болѣ́зненныхъ трꙋдѡ́въ, взыва́ѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Посѣще́на тѧ̀ ѿ гдⷭ҇а, ка́рпе, ве́ррїи бжⷭ҇твенна поста́ви посѣти́телѧ, и҆зрѧ́днѡ посѣща́юща сего̀ посѣщє́нїи бжⷭ҇твенными.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ простра́ннѣйши сꙋ́щи небе́съ, въ ложесна̀ прїѧ́тъ сло́во невмѣсти́мое, дв҃о, и҆збавлѧ́ющаго тѣсноты̀ всѧ́кїѧ ро́дъ человѣ́ческїй.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

На крⷭ҇тѣ̀ пло́тїю пригвожде́ннаго, и҆ показа́вшаго на́мъ ѻ҆рꙋ́жїе во спасе́нїе, ѻ҆́троцы, превозноси́те хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего во вѣ́ки.

Па́ѵлꙋ мꙋ́дромꙋ наста́вникꙋ въ посла́нїихъ слꙋжѧ̀ бж҃е́ственныхъ, ст҃и́телю, спаси́тєльнаѧ ᲂу҆чє́нїѧ всѣ̑мъ разда́лъ є҆сѝ спаса́ємымъ.

Оу҆́тро свѣ́тлое, ѡ҆зарѧ́ѧй вселе́ннꙋю свѣ́томъ, проповѣ́дникъ показа́лсѧ є҆сѝ, и҆ неразꙋ́мїѧ тмꙋ̀ глꙋбо́кꙋю ѿгна́лъ є҆сѝ, досточꙋ́дне.

Чꙋдеса̀ соверша́ѧ призыва́нїемъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ дх҃а, мꙋ́дре, сло́ва воплоще́ннагѡ, ᲂу҆вѣ́рилъ є҆сѝ є҆́ллины мꙋ̑дрыѧ, трїѷпоста́сное сꙋщество̀ чти́ти.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ нб҃о, бг҃ороди́тельнице, возсїѧ́вшее на́мъ пра́вды сл҃нце, просвѣща́ющи всѧ̑ ны̀, въ ра́зꙋмъ бг҃оразꙋ́мїѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ржⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́ннѡ ꙗ҆ви́сѧ: бг҃ъ и҆зъ бокꙋ̀ твоє́ю про́йде, ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, и҆ съ человѣ́ки поживѐ. Тѧ̀, бцⷣе, тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

Ви́дѣвъ со сла́вою бг҃а восходѧ́ща, съ пло́тїю въ вы̑шнѧѧ, седми́десѧтимъ, ка́рпе, ᲂу҆ч҃никѡ́мъ соприче́лсѧ є҆сѝ, и҆зше́лъ є҆сѝ вкꙋ́пѣ съ ни́ми, проповѣ́дникъ бжⷭ҇твенъ ꙗ҆влѧ́ѧсѧ.

Ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ посредѝ волкѡ́въ по́сланъ бы́лъ є҆сѝ, претворѧ́ѧ тѣ́хъ, ка́рпе, къ разꙋмѣ́нїю, сло́вомъ и҆́стиннымъ на спасе́нїе, и҆ прилага́ѧ си́хъ нра́въ, бг҃оглаго́ливе, ко благоче́стїю.

Собесѣ́дникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ а҆́гг҃лѡвъ, а҆пⷭ҇ле ка́рпе бг҃оглаго́ливе, а҆пⷭ҇лѡмъ же и҆ мꙋ́ченикѡмъ, ди́внѡ во благоче́стїи сконча́вшымсѧ. съ ни́миже ликꙋ́ѧ ве́селѡ, и҆ на́съ помина́й.

Ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ, ка́рпе, ше́ствꙋѧ зе́млю, и҆ ст҃о́е проповѣ́далъ є҆сѝ є҆ѵⷢ҇лїе вѣ́рою, и҆ дꙋ́шы живода́тельномꙋ сло́вꙋ приве́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тебѣ̀ да́рꙋетъ наслѣ́дїе нбⷭ҇ное.

Бг҃оро́диченъ:

Гла́съ тѝ прино́симъ, дв҃о, гаврїи́ломъ, вопїю́ще: ра́дꙋйсѧ, ле́гкїй ѻ҆́блаче, ра́дꙋйсѧ, землѐ недѣ́ланнаѧ, кла́съ красе́нъ плодоносѧ́щи, пита́телѧ все́й тва́ри.

Слꙋ́жба ст҃а́гѡ великомч҃ника хрⷭ҇то́ва геѡ́ргїа, мꙋ́чившагѡсѧ въ средцѣ̀ гра́дѣ бо́лгарскомъ, ѿ безбо́жнагѡ царѧ̀ сели́ма тꙋ́рскагѡ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋйсѧ, прехва́льне мч҃ниче хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїе, тебѐ ни свирѣ́пство мꙋчи́телѧ, ни слове́съ ласка̑нїѧ, ни мꙋ́къ прещє́нїѧ, ни гѡ́рькаѧ бїє́нїѧ, ни темни́ца, ѿ хрⷭ҇та̀ ѿверго́ша, сла́вне: но въ толи́ко сꙋровство̀ нечести́вїи прїидо́ша, є҆́же свѧщє́ннымъ твои̑мъ пло́темъ съ жезлы̑ возноси́тисѧ на воздꙋ́хъ, и҆ землѝ ѡ҆багри́тисѧ кро́вїю твое́ю. ты́ же ни гла́са и҆спꙋсти́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче: но вта́йнѣ ᲂу҆стна́ми движѧ̀, мл҃твы возсыла́лъ є҆сѝ къ бг҃ꙋ, є҆го́же и҆зъ младе́нства возлюби́лъ є҆сѝ: є҆мꙋ́же и҆ моли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїе прехва́льне, ты̀ кро́вїю твое́ю честно́ю зе́млю ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ, и҆ сквє́рныѧ крѡ́ви приноси̑мыѧ бѣсѡ́мъ ᲂу҆праздни́лъ є҆сѝ, и҆ вѣне́цъ нетлѣ́нный ѿ рꙋкѝ гдⷭ҇ни на версѣ̀ твое́мъ прїѧ́лъ є҆сѝ всече́стне, не ѿ ка́меней честны́хъ ᲂу҆кра́шенъ, но твое́ю кро́вїю прозѧбе́нъ. тѣ́мже моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїе всече́стне, мы̀ ѡ҆свѧща́еми є҆смы̀, твоѧ̑ свѧще́нне, борє́нїѧ и҆ по́двиги сла́вѧщїи, є҆́же подвиза́лсѧ є҆сѝ по хрⷭ҇тѣ̀ бз҃ѣ въ лѣ́тѣхъ послѣ́днихъ, проти́вꙋ неви́димагѡ врага̀ ко́знемъ, и҆ срацы́нскꙋю вѣ́рꙋ безбо́жнꙋю попра́лъ є҆сѝ твои́мъ терпѣ́нїемъ. тѣ́мже и҆ согражани́нъ а҆́гг҃лѡмъ бы́лъ є҆сѝ, пресла́вне, и҆ всѣ̑мъ страстоте́рпцємъ сопресто́льникъ. съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

Прїиди́те мꙋчениколю́бцы всѝ, ли́къ соста́вимъ, вѣнцы̀ похвала́ми плетꙋ́ще, и҆ честнꙋ́ю главꙋ̀ великомч҃ника хрⷭ҇то́ва геѡ́ргїа но́вагѡ вѣнча́юще, напослѣ́докъ лѣ́тѡмъ въ средцѣ̀ гра́дѣ мꙋче́нїѧ две́рь до́брѣ проше́дшагѡ: се́й бо храбо́рникъ, хрⷭ҇то́вою воѡрꙋжи́всѧ вѣ́рою, въ по́двигъ вни́де мꙋ́жественнѣ, и҆ хрⷭ҇та̀ и҆сповѣ́да сн҃а бж҃їѧ и҆ бг҃а, творца̀ и҆ сꙋдїю̀ всѧ́ческихъ, предъ тмочи́сленнымъ наро́домъ, и҆ моаме́ѳова преда̑нїѧ и҆ зако́ны, и҆ ᲂу҆чє́нїѧ є҆гѡ̀ до конца̀ низложѝ, мꙋчи́телѧ и҆ царѧ̀ безбо́жнаго сели́ма тꙋ́рскаго попра́въ, мꙋ́ченикѡмъ бы́сть ѻ҆́бразъ и҆ подписа́нїе. прїиди́те лю́ди вѣ́рнїи, сего̀ подража́йте, да и҆ подѡ́бнымъ вѣнцє́мъ приѡбщите́сѧ. бога́тїи и҆ ни́щїи, и҆ здра́вїи и҆ недꙋ́жнїи, почерпи́те ѻ҆би́льнѡ и҆сцѣлє́нїѧ, въ сла́вꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ ѿ ковче́га свѧще́ннагѡ, ꙗ҆́кѡ ѿ нетлѣ́нна и҆сто́чника. се́й ᲂу҆́бѡ на землѝ пострада́вый, и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ црⷭ҇твꙋѧ, со а҆́гг҃лы и҆ съ ли́ки мꙋ́чєникъ, и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми мо́литсѧ сп҃сꙋ ѡ҆ на́съ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ:

И҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

А҆́гнца своего̀ ꙳ а҆́гница нескве́рнаѧ дре́вле ꙳ и҆ непоро́чнаѧ влⷣчца ꙳ на дре́вѣ крⷭ҇тнѣмъ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀, ꙳ мт҃рски восклица́ше, ꙳ и҆ дивѧ́щисѧ: вопїѧ́ше: ꙳ ча́до сладча́йшее, ꙳ что̀ зрѣ́нїе сїѐ но́вое и҆ пресла́вное; ꙳ ка́кѡ со́нмъ безбл҃года́тный ꙳ сꙋди́щꙋ пїла́товꙋ предаде́ тѧ, ꙳ и҆ ѡ҆сꙋжда́етъ на сме́рть живота̀ всѧ́ческихъ; ꙳ но воспѣва́ю твоѐ неизрече́нное, ꙳ сло́ве, снизхожде́нїе.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, ѻ҆ктѡ́иха. Та́же мꙋ́ченика стїхи́ра, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Сті́хъ: Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ.

Страда́лецъ до́блественный, и҆ во́инъ непобѣди́мый, ꙳ ст҃ы́мъ дх҃омъ показа́всѧ, ꙳ низложи́лъ є҆сѝ сꙋпоста́та мꙋ́дростїю слове́съ, ꙳ и҆ дѣ́лъ твои́хъ, сла́вне, ꙳ и҆ терпѣли́выми показа̑нїи. ꙳ тѣ́мже прїѧ́лъ є҆сѝ вѣне́цъ нетлѣ́нный ѿ рꙋкѝ гдⷭ҇ни, ꙳ съ вы́шними ли̑ки счета́всѧ, ꙳ мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїе, ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ и҃. Самогла́сенъ:

Великомꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїе, ты̀ ѡ҆клевета́емь ѿ нечести́выхъ, и҆ бг҃оме́рзскихъ сеи̑тъ, предста́лъ є҆сѝ мꙋчи́телю. мꙋчи́тель же, ᲂу҆диви́всѧ твоемꙋ̀ во́зрастꙋ, и҆ красотѣ̀ лица̀, нача̀ ласка́нїемъ ᲂу҆вѣща́ти тѧ̀ ѻ҆каѧ́нный ѿ хрⷭ҇тїа́нскїѧ вѣ́ры, и҆ тафїю̀ возложѝ на честнꙋ́ю главꙋ̀ твою̀, ю҆́же ѻ҆нѝ беззако́ннїи ноша́хꙋ: ты́ же, мꙋ́чениче, де́рзостнѡ попра́лъ є҆сѝ нога́ми твои́ми, и҆ поплева́лъ є҆сѝ ли́ца и҆́хъ, безбо́жны наре́къ, и҆ ꙗ҆́снѡ хрⷭ҇та̀ сн҃а бж҃їѧ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, предъ всѣ́ми проповѣ́давъ, срацы́нскꙋю вѣ́рꙋ и҆ зако́ны и҆́хъ до конца̀ низложи́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твенною ᲂу҆тѣ́шителѧ си́лою. и҆ по мно́гихъ мꙋ́кахъ ѕломы́сленный мꙋчи́тель ѻ҆гне́мъ и҆скꙋсѝ пло́ть твою̀: ты́ же ꙗ҆́кѡ хлѣ́бъ сла́докъ трⷪ҇цѣ прине́слсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне, и҆ нбⷭ҇нымъ счисли́лсѧ є҆сѝ а҆́гг҃лѡмъ. тѣ́мъ тѧ̀ мо́лимъ, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крестобг҃оро́диченъ:

На дре́вѣ ви́дѧщи воздви́жена сн҃а своего̀, пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆тро́бою мт҃рски растерза́ющисѧ зва́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ка́кѡ за́йде, свѣ́те мо́й безлѣ́тный;

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Бжⷭ҇твеннымъ жела́нїемъ ѿ ю҆́нагѡ во́зраста ве́сь са́мъ себѐ гдⷭ҇еви возложи́въ, въ моли́твахъ и҆ постѣ́хъ ѻ҆́бразъ бы́въ добродѣ́тели, бога́тство же и҆ сла́вꙋ, и҆ доброро́дство тѣле́сное ꙗ҆́кѡ не сꙋ́щее презрѣ́въ, и҆ хрⷭ҇та̀ є҆ди́наго ѿ дꙋшѝ возлюби́лъ є҆сѝ, и҆ того̀ и҆́стиннаго сꙋ́ща бг҃а въ трⷪ҇цѣ покланѧ́ема предъ нечести́выми тꙋ̑рки проповѣ́далъ є҆сѝ: и҆ срацы́нскꙋю вѣ́рꙋ, и҆ зако́ны моаме́ѳовы подъ нога́ми попра́въ, и҆ мꙋчи́телѧ ᲂу҆жаси́въ, мꙋче́нїѧ вѣнце́мъ ᲂу҆краси́всѧ, сла́вне, къ нбⷭ҇нымъ восте́клъ є҆сѝ ликостоѧ́нїємъ, премꙋ́дре геѡ́ргїе: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, сохрани́ти ѻ҆те́чество твоѐ, и҆ спастѝ лю́ди и҆ гра́дъ, и҆̀же твоѧ̑ по́двиги при́снѡ почита́ющыѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

На ᲂу҆́трени канѡ́нъ ѕ҃, є҆гѡ́же краегране́сїе сицево̀:

Но́вомꙋ мꙋ́ченикꙋ но́вꙋ плетꙋ̀ похвалꙋ̀.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Новоѧвле́нъ мꙋ́ченикъ, бл҃же́нне геѡ́ргїе, вселе́ннѣй напослѣ́докъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ: тѣ́мже пода́ждь мѝ сло́во твое́ю благода́тїю, твоѧ̑ по́двиги воспѣва́ти по достоѧ́нїю.

Ѻ҆чи́ма мы́сленныма предстоѧ̀ на сꙋди́щи, мꙋ́ченикѡвъ зрѣ́лъ є҆сѝ честно́е сосло́вїе, тебѐ призыва́ющихъ ра́достнѡ, геѡ́ргїе, и҆ подо́бными вѣнцы̑ ᲂу҆краша́ющихъ.

Во́инствомъ досточꙋ́днымъ твоегѡ̀ сопротивле́нїѧ погаси́въ моаме́ѳова преда̑нїѧ и҆ зако́ны, вѣ́рꙋ и҆́хъ срацы́нскꙋю попра́лъ є҆сѝ, досточꙋ́дне геѡ́ргїе, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ ᲂу҆крѣплѧ́ѧсѧ, и҆ ѕлочести́ваго мꙋчи́телѧ соверше́ннѣ посрами́лъ є҆сѝ, сла́вне.

Ѡ҆дѣ́ѧвсѧ въ бронѧ̀ и҆сповѣ́данїѧ вѣ́ры, и҆ шле́мъ возложи́въ благода́ти, свѣтлѣ́йшїй ѧ҆зы́комъ, геѡ́ргїе, бг҃овѣща́ннымъ и҆ честны́мъ, ꙗ҆́коже мече́мъ, ссѣ́клъ є҆сѝ безꙋ́мнаго мꙋчи́телѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Безъ сѣ́мене ѻ҆́ч҃ею во́лею ѿ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, бж҃їѧ зачала̀ є҆сѝ сн҃а, и҆ пло́тїю породила̀ є҆сѝ, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ безъ ма́тере, и҆ на́съ ра́ди и҆зъ тебє̀ безъ ѻ҆тца̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ѻ҆полче́нїе ѕлочести́вое, ꙗ҆́кѡ воево́да си́ленъ побѣди́лъ є҆сѝ: и҆ стропти́вагѡ ѕмі́ѧ всѧ̑ хи́трѡсти попра́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче геѡ́ргїе.

Ѡ҆ влⷣцѣ пе́рвѣе и҆ гдⷭ҇ѣ не насы́тишасѧ і҆ꙋдє́и законопрестꙋ́пнїи, и҆ прⷪ҇рокоꙋбі́йственнїи: но и҆ тогѡ̀ мꙋ́ченика разрѣ́заемꙋ тѣ́лꙋ, и҆ ѻ҆гне́мъ ѡ҆палѧ́емꙋ неми́лостивнѡ, и҆ води́мꙋ по гра́дꙋ ѿ слꙋ́гъ нече́стїѧ.

Є҆па́рхъ сѣ̑ти простира́ше словесы̀ ласка́тельными, къ ловле́нїю страда́льца премꙋ́драгѡ, но ѻ҆́нъ вопїѧ̀ къ немꙋ̀: преста́ни на мно́зѣ блѧдосло́вїѧ, а҆́зъ бо бѣсѡ́мъ не поклоню́сѧ, ни пожрꙋ̀ па́че творца̀, на́съ созда́вшагѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ є҆ди́на сꙋ́щымъ на землѝ, па́че є҆стества̀, бл҃ги́хъ хода́таица мт҃и бж҃їѧ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ: тѣ́мже, ра́дꙋйсѧ, вопїе́мъ тѝ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а ро́ждшей, спасе́нїе дꙋша́мъ на́шымъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Во́инство сꙋ́щее на землѝ возненави́дѣвъ, мч҃ниче, небе́сныѧ возжела́въ сла́вы, бѡлѣ́зни претерпѣ́лъ є҆сѝ за хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ ѻ҆гнепа́льнꙋю сме́рть, ѿ безбо́жныхъ и҆ скве́рныхъ тꙋ́ркѡвъ: беззако́ннаго же царѧ̀ сели́ма посрами́лъ є҆сѝ хрⷭ҇то́вымъ посо́бїемъ. тѣ́мже дне́сь свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть пра́зднꙋемъ, гдⷭ҇еви приносѧ́ще хвалꙋ̀, треблаже́нне страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїе. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Сл҃нца ѻ҆́блаче разꙋ́мнагѡ, бжⷭ҇твеннагѡ свѣ́та свѣти́льниче златокова́нный, нескве́рнаѧ, небла́знаѧ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце, ѡ҆мраче́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆слѣпле́нїемъ страсте́й, безстра́стїѧ заре́ю просвѣтѝ, молю́сѧ, и҆ ѡ҆скверне́нное мѝ се́рдце ѡ҆мы́й потѡ́ки ᲂу҆миле́нїѧ, покаѧ́нїѧ же слеза́ми, и҆ ѿ тимѣ́нїѧ мѧ̀ ѡ҆чи́сти дѣ́лъ мои́хъ, да любо́вїю зовꙋ́ ти: бцⷣе приснодв҃о, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти мѝ: тебе́ бо и҆мѣ́ю наде́ждꙋ ра́бъ тво́й.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ, а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше, пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бж҃е́ствєнныѧ стра̑сти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Что́ ми мнѡ́гаѧ словеса̀, и҆ ѡ҆бѣща́ємаѧ тлѣ́ємаѧ, ꙗ҆̀же безꙋ́мнѣ предлага́еши; геѡ́ргїе, глаго́лалъ є҆сѝ къ мꙋчи́телю: сїѧ̑ всѧ̑ мнѣ̀ же́лчи горча́йши, но творѝ, є҆́же хо́щеши, ѽ ѕломꙋ́дренне! а҆́зъ бо вопїю̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

И҆знꙋрѝ пло́ть твою̀ мно́гими ра́нами ѕломꙋ́дренный мꙋчи́тель: ты́ же, требл҃же́нне, по́мыслъ непрекло́ненъ спа́слъ є҆сѝ, поѧ̀ ᲂу҆се́рднѡ тѧ̀ ᲂу҆крѣ́пльшемꙋ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ника́коже тебѐ послꙋ́шаю къ па́гꙋбѣ привлача́юща, є҆́же слꙋжи́ти нечи̑стымъ бѣсѡ́мъ, ꙗ҆́коже вы̀ нечести́вїи слꙋ́жите помраче́нной пре́лести, геѡ́ргїй къ мꙋчи́телю вѣща́ше: ᲂу҆мрꙋ́ же па́че ᲂу҆се́рднѡ, за ᲂу҆ме́ршаго менє̀ ра́ди, и҆ съ мꙋ́чєники вопїю̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнѡ родила̀ є҆сѝ, ѽ дв҃о, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ дѣ́вствꙋющи па́ки. тѣ́мже немо́лчными гла́сы, ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, вѣ́рою несꙋмнѣ́нною взыва́емъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ, вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

И҆знемого́ша бїю́щїи, страстоте́рпчестѣй пло́ти ᲂу҆тве́рждшисѧ, и҆ мꙋчи́тель томлє́нїѧ и҆зыскꙋ́ѧ: ты́ же до́блественнѣ терпѣ́лъ є҆сѝ, красꙋ́ѧсѧ ра́нами, ꙗ҆̀же за любо́вь под̾ѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇а твоегѡ̀. (с. 455)

Ко́ль стра́шно же и҆ пресла́вно за хрⷭ҇та̀ сопротивле́нїе твоѐ, є҆мꙋ́же ᲂу҆́бѡ почꙋди́шасѧ племена̀, ѡ҆брѣ́тшаѧсѧ на по́двизѣ, и҆ похвали́ша терпѣ̑нїѧ, тꙋ́рцы же и҆ срацы́ни стꙋдо́мъ ѡ҆блеко́шасѧ;

Ѽ нра́ва благочести́ва! ѽ до́блественна ра́зꙋма! ѽ вѣ́ры теплѣ́йшїѧ честна́гѡ страстоте́рпца геѡ́ргїа! є҆ѧ́же ра́ди бг҃а полꙋчѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ ѻ҆рꙋ́жїе непобѣди́мо на врагѝ предлага́емъ: тѧ̀ держа́вꙋ и҆ наде́ждꙋ на́шегѡ спасе́нїѧ, бг҃оневѣ́стнаѧ, и҆́мамы.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Ника́коже поколеба́ша столпа̀ благоче́стїѧ свирѣ́пство повелѣва́ющагѡ безбо́жнагѡ мꙋчи́телѧ, ни жезлы̑ бїє́нїѧ, ни го́рькаѧ темни́ца, ни ра̑ны, нижѐ сме́рть нꙋжднѣ́йшаѧ.

Ѻ҆́кꙋ херꙋві́мскомꙋ ᲂу҆ма̀ твоегѡ̀ чистота̀ ᲂу҆подо́бисѧ: до́лѣ бо мꙋ́жески терпѣ́лъ є҆сѝ мꙋчє́нїѧ, горѣ́ же предстоѧ́лъ влⷣцѣ, посла́вшемꙋ тебѣ̀ вѣне́цъ побѣ́дный.

Взыгра́шасѧ свѣ́тлѡ мꙋ́ченичестїи тогда̀ ли́цы, ви́дѣвше твоѐ дерзнове́нїе, и҆ прини́кше кꙋ́пнѡ со а҆́гг҃лы, неви́димѡ ᲂу҆крѣплѧ́хꙋ тѧ̀ въ по́двизѣ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ чꙋ́до, всѣ́хъ чꙋде́съ новѣ́йшее! ꙗ҆́кѡ дв҃а во ᲂу҆тро́бѣ всѧ̑ содержа́щаго неискꙋсомꙋ́жнѡ прїе́мши, нестꙋжи́ си.

Конда́къ, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ непреле́стнаѧ мі́рови, пра́веднагѡ сл҃нца хрⷭ҇та̀ возвѣща́ющи страда̑нїи твои́ми, страстоте́рпче, вели́кїй мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїе, и҆ пре́лесть погаси́лъ є҆сѝ срацы́нскꙋю, и҆ моаме́ѳова преда̑нїѧ и҆ зако́ны подъ нога́ми твои́ми попра́лъ є҆сѝ: и҆ беззако́ннаго царѧ̀, и҆ мꙋчи́телей ᲂу҆жаси́лъ є҆сѝ крѣ́пкимъ твои́мъ терпѣ́нїемъ. и҆ вѣ̑рнымъ подае́ши свѣ́тъ, молѧ́сѧ къ бг҃ꙋ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Премꙋ́дрый зижди́тель влⷣка, и҆ гдⷭ҇и́нъ вїногра́да мы́сленнагѡ, ꙗ҆́коже прест҃ы́ми ᲂу҆сты̀ и҆́же ѡ҆ при́тчи вїногра́да глаго́летъ: ꙗ҆́коже во є҆динонадесѧ́тый ча́съ дѣ́лавшымъ подо́бнꙋю да́стъ цѣ́нꙋ, та́кожде и҆ ѿ пе́рвагѡ часа̀ дѣ́лавшымъ. и҆ ны́нѣ дѣ́лы и҆звѣстѝ въ при́тчи кры́емое, геѡ́ргїа но́ва показа́въ свѣ́тла мꙋ́ченика и҆ храбо́рника преизрѧ́дна, преда̑нїѧ и҆ зако́ны моаме́ѳѡвы подъ нога́ма свои́ма попра́вшаго, и҆ беззако́ннаго царѧ̀ сели́ма, и҆ мꙋчи́тели ᲂу҆жаси́вшаго крѣ́пкимъ терпѣ́нїемъ, на са́мый ᲂу҆́бѡ послѣ́докъ лѣ́тныхъ ты́сѧщъ, подо́бна бы́вшагѡ пє́рвымъ страда́льцємъ. того̀ хрⷭ҇то́съ просла́ви нетлѣ́нїемъ и҆сцѣле́нїѧ, и҆́же вѣ̑рнымъ подае́тъ свѣ́тъ, молѧ́сѧ непреста́ннѡ къ бг҃ꙋ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Наноси̑маѧ тѝ страда̑нїѧ, геѡ́ргїе досточꙋ́дне, є҆ли́кѡ пе́стрый ѻ҆́нъ, и҆ кова́рный мꙋчи́тель наноша́ше: ты́ же, страда́льче, мꙋ́жественнѣ терпѣ́лъ є҆сѝ, за любо́вь хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, ра́достнѡ поѧ̀: препѣ́тый ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́стиненъ а҆́зъ мч҃никъ, и҆́стиннагѡ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ страда́лецъ взыва́ше къ беззакѡ́ннымъ: бїє́нїѧ же́злєннаѧ и҆ ѻ҆́гнь, и҆ и҆́ныѧ мꙋ̑ки гото́въ є҆́смь сла́дцѣ под̾ѧ́ти за любо́вь хрⷭ҇та̀ моегѡ̀, ра́достнѡ поѧ̀: препѣ́тый ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Зꙋбы̀ скре́гчꙋще ᲂу҆бі́йственнѣ беззако́ннїи тꙋ́рцы, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́рїе восхи́тиша бг҃оѧвле́нника и҆ ѻ҆гню̀ предава́хꙋ. мꙋ́ченикъ же ра́достнѡ поѧ́ше: препѣ́тый ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Вы́шнѧгѡ ѡ҆свѧще́нное бжⷭ҇твенное селе́нїе, ра́дꙋйсѧ, тобо́ю бо даде́сѧ ра́дость, бцⷣе, вопїю́щымъ тѝ: бл҃гослове́нна ты̀ въ жена́хъ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Оу҆блажи́ша тѧ̀ лю́ди, благослови́ша ст҃и́телїе, слы́шаще твоѐ мꙋ́жественное терпѣ́нїе, и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ хода́таѧ стѧжа́вше тѧ̀. И҆ ны́нѣ приходѧ́ще, чєстны́мъ твои̑мъ моще́мъ покланѧ́ютсѧ, взыва́юще. бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Хвалѧ́сѧ ꙗ҆́звами хрⷭ҇то́выми, къ вѣ́чнымъ восте́клъ є҆сѝ ѻ҆би́телемъ, въ баграни́цꙋ ѡ҆дѣ́ѧнъ, мч҃ниче геѡ́ргїе, ѿ крове́й твои́хъ ѡ҆багре́ннꙋю. и҆ свѣ́тлѡ цр҃ю̀ си́лъ предстои́ши, съ мꙋ́ченики ликꙋ́ѧ пое́ши: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

И҆гра́етъ вели́кїй гра́дъ среде́цъ, и҆ всѝ ѻ҆кре́стнїи гра́ди, и҆ вє́си, тебѐ воспита́вшїи, и҆ красѧ́тсѧ па́мѧтїю твое́ю честно́ю, страстоте́рпче геѡ́ргїе: мꙋче́нїе бо сконча́въ, вѣнца̀ побѣ́ды сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆ пое́ши: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ є҆ди́на во всѣ́хъ родѣ́хъ, дв҃о пречⷭ҇таѧ, мт҃и ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ бг҃а, ты̀ бж҃ествꙋ̀ была̀ є҆сѝ пребыва́лище, всенепоро́чнаѧ, не ѡ҆па́льшисѧ ѻ҆гне́мъ непристꙋ́пнагѡ свѣ́та. тѣ́мже вси́ тѧ бл҃гослови́мъ, марі́е бг҃оневѣ́стнаѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Во́инъ и҆́стинный хрⷭ҇то́ва проповѣ́данїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, геѡ́ргїе, и҆ безбо́жїѧ ле́сти срацы́нскїѧ потреби́тель бы́лъ є҆сѝ. тѣ́мже ны́нѣ моли́твами твои́ми потребѝ ва́рварское воста́нїе, во́инствꙋ на́шемꙋ подъ но́ги си́хъ, сла́вне, низлага́ѧ.

А҆́ще и҆ разсѣ́ѧны бы́ша свѧщє́нныѧ, мꙋ́дре, плѡ́ти твоѧ̑, и҆ а҆́ще крѡ́ви и҆злїѧ́шасѧ, но побѣди́тєльнаѧ ѿ тебє̀ проидо́ша. тѣ́мже на на́съ востаю́щихъ си́лою твое́ю посрамѝ, и҆ во́инство на́ше всерѡссі́йскаго, побѣди́телѧ ꙗ҆вѝ, любо́вїю тебѐ сла́вѧщаго.

Є҆ѧ́же жела́хомъ, па́мѧть свѣтоза́рнꙋю твою̀ и҆ честнꙋ́ю, прїи́мше почита́емъ. ра́дꙋющесѧ же дꙋ́хомъ и҆ и҆гра́юще, мо́лимсѧ, бл҃же́нне геѡ́ргїе: мѣ́сто сїѐ, ст҃и́тели и҆ лю́ди, и҆дѣ́же и҆зво́ли сла́витисѧ и҆́мѧ твоѐ, сохранѧ́й невре́днѡ, ѻ҆те́чество и҆ во́и ᲂу҆твердѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Бл҃гослове́ннꙋю марі́ю, и҆ бж҃їю мт҃рь и҆ дв҃ꙋ, прїиди́те всѝ, вѣ́рою и҆ любо́вїю непреста́ннѡ восхва́лимъ: є҆ѧ́же ра́ди ѡ҆брѣ́тше вѣ́чное ра́дованїе.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Пло́тїю ᲂу҆снꙋ́въ:

Свѣ́тꙋ невече́рнемꙋ предстоѧ̀, бл҃же́нне, съ мꙋ́ченическими ли́ки, воспѣва́ющыѧ тѧ̀ въ па́мѧти твое́й, ѿ и҆скꙋше́нїѧ спаса́й моли́твами твои́ми.

Два́жды.

Бг҃оро́диченъ:

На тѧ̀ съ бг҃омъ ᲂу҆пова́емъ, пречⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє̀ проше́дшемꙋ, сраспина́ємыѧ хрⷭ҇тꙋ̀, твои́ми къ немꙋ̀ мольба́ми невре́дны до конца̀ ны̀ сохранѝ. (с. 459)

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃, гла́съ и҃. Самогла́сны:

Неизрече́нныхъ пѡ́двигъ твои́хъ, мꙋ́чениче геѡ́ргїе, ты̀ бжⷭ҇твенною распала́емь любо́вїю, терпѧ̀ же́зленное бїе́нїе, и҆ разрѣ́занїе пло́ти твоеѧ̀, и҆ свѣща́ми ѡ҆пале́нїе, ника́коже прекло́ненъ пребы́лъ є҆сѝ, показꙋ́ѧ страда́льцємъ пє́рвымъ равно̀ сопротивле́нїе твоѐ, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ ᲂу҆крѣплѧ́емь, го́рдаго ѕмі́ѧ и҆ мꙋчи́телѧ посрами́лъ є҆сѝ, и҆ моаме́ѳова беззакѡ́ннаѧ преда̑нїѧ попра́лъ є҆сѝ нога́ми твои́ми. тѣ́мже всѝ соше́дшесѧ, любо́вїю па́мѧть твою̀ почита́емъ, страстоте́рпче.

Два́жды.

Терпѣли́внѡ свѣща́ми ѡ҆палѧ́емь по всемꙋ̀ тѣлесѝ за влⷣкꙋ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, и҆ ра́нами хребе́тъ сокрꙋша́емь, и҆ ножи̑ разрѣза́емь, и҆ по гра́дꙋ води́мь: порꙋга́шасѧ бо тебѣ̀ нечести́вїи и҆ законопрестꙋ́пнїи тꙋ́рцы, надѣ́ющесѧ ᲂу҆лови́ти а҆дама́нта, и҆ къ свое́й пре́лести привлещѝ: но хрⷭ҇то́съ тѧ̀ кры́ѧше свое́ю десни́цею. ты́ же, мч҃ниче, претерпѣ́лъ є҆сѝ, зовы́й: хрⷭ҇то́вы любвѐ ѿню́дъ ничто́же мѧ̀ разлꙋчи́тъ ни сме́рть, ни живо́тъ, ни всѧ́каѧ дрꙋга́ѧ мꙋ́ка. тѣ́мже тѧ̀ всѝ любо́вїю ᲂу҆блажа́емъ, и҆ свѣтоно́сный де́нь страда́нїѧ твоегѡ̀ почита́емъ.

Ты̀ подо́бникъ великомꙋ́ченикꙋ пантелеи́монꙋ бы́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїе: ѻ҆́нъ бо помоли́сѧ во вре́мѧ стра́сти своеѧ̀, и҆ врѧ́щее ѻ҆́лово ᲂу҆стꙋдѝ. тебе́ же ѕломꙋ́дренный мꙋчи́тель по мно́гихъ мꙋ́кахъ преда̀ ѻ҆гню̀, и҆ пє́съ мно́жество вве́рже, не хотѧ̀ безꙋ́мный честны̑мъ твои̑мъ моще́мъ сла̑вимымъ бы́ти ѿ хрⷭ҇тїа́нъ. бг҃ꙋ же тѧ̀ вельмѝ просла́вльшꙋ, мꙋ́чениче, во вре́мѧ страда́нїѧ твоегѡ̀, дожде́мъ и҆ гро́момъ стра́шнымъ, и҆ свѣ́томъ вели́кимъ, показа̀ честно́е и҆ многострада́льное тѣ́ло твоѐ невреди́мо: и҆ ны́нѣ моли́сѧ гдⷭ҇еви, є҆мꙋ́же съ мꙋ́ченики предстои́ши, ѡ҆ творѧ́щихъ па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ра́дꙋйсѧ и҆ весели́сѧ, бо́лгарскїй гра́де среде́цъ сла́вный, красꙋ́йсѧ и҆ ликꙋ́й, ꙗ҆́кѡ въ тебѣ̀ прозѧбѐ пло́дъ сла́венъ прекра́сный, добропобѣ́дный вели́кїй мч҃никъ хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїй: все́ бо кова́рство мꙋчи́телѧ врага̀ мꙋ́жески попра̀, и҆ вѣне́цъ побѣ́ды досто́йнѡ прїѧ́лъ є҆́сть, проповѣ́да лю́демъ че́стнѣ покланѧ́тисѧ въ трⷪ҇цѣ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ. тѣ́мже и҆ мы̀ со дерзнове́нїемъ вопїе́мъ: сего̀ просла́вльшемꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Сѐ ᲂу҆́бѡ ви́дѣхъ копїѐ пробо́дшее се́рдце моѐ, ча́до, ꙗ҆́коже прореко́ша мѝ дре́вле, є҆гда́ тѧ ᲂу҆зрѣ́хъ, всѣ́хъ сынѡ́въ земны́хъ краснѣ́йша: на крⷭ҇тѣ́ бо во́лею съ разбѡ́йники, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й, повѣ́шенъ бы́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ в҃. Самогла́сенъ:

Прїиди́те, мꙋчениколю́бцы, наслади́мсѧ мы́сленнѡ дꙋхо́вныѧ дне́сь трапе́зы, ю҆́же на́мъ предложѝ мꙋ́ченикъ геѡ́ргїй, є҆ѧ́же а҆́гг҃ли наслажда́ютсѧ, по ре́кшемꙋ прⷪ҇ро́кꙋ: хлѣ́бъ ꙗ҆дѐ а҆́гг҃льскїй. съ ни́миже и҆ дꙋ́хомъ водворѧ́етсѧ, и҆ на́мъ про́ситъ ѿ сп҃са хрⷭ҇та̀ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїѧ, тогѡ̀ честнꙋ́ю па́мѧть соверша́ющымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Дре́вꙋ крⷭ҇тномꙋ тѧ̀, і҆и҃се, пригвожде́на зрѧ́щи неискꙋсобра́чнаѧ, пла́чꙋщи гл҃го́лаше: ча́до сла́дкое, почто̀ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ менѐ ро́ждшꙋю тѧ̀ є҆ди́нꙋ, свѣ́те непристꙋ́пный пребезнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀; потщи́сѧ и҆ просла́висѧ, ꙗ҆́кѡ да сла́вꙋ полꙋча́тъ бжⷭ҇твеннꙋю, и҆̀же бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑ сла́вѧщїи.

На лїтꙋргі́и, блажє́нна ѿ канѡ́на, пѣ́снь г҃ и҆ ѕ҃-ѧ: и҆ про́чаѧ всѧ̀ слꙋ́жба мꙋ́ченическаѧ. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle