Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же во в҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ а҆ѳана́сїа вели́кагѡ, патрїа́рха а҆леѯандрі́йскагѡ.

И҆ ст҃ы́хъ мч҃никѡвъ бори́са и҆ глѣ́ба.

Слꙋ́жба и҆́хъ пи́сана въ приложе́нїи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

И҆́же безсме́ртныѧ жи́зни сподо́бленъ, ꙳ є҆гда̀ є҆диносꙋ́щнаго и҆ соприсносꙋ́щнаго, ꙳ ѻ҆ц҃ꙋ̀ безнача́льномꙋ роди́телю, ꙳ сн҃а и҆ сло́ва животода́вца хрⷭ҇та̀ проповѣ́далъ є҆сѝ, ꙳ тогда̀ ѻ҆́гненнымъ твои́мъ ѧ҆зы́комъ ꙳ попали́лъ є҆сѝ ве́щь є҆ресе́й, сла́вне, ꙳ ѿгна́въ ѿ цр҃кве хрⷭ҇то́вы а҆́рїа: ꙳ и҆ бжⷭ҇твенными словесы̀ просвѣти́лъ є҆сѝ ꙳ благочести́выхъ сердца̀, мꙋ́дре, ꙳ покланѧ́тисѧ трⷪ҇цѣ во є҆ди́номъ сꙋществѣ̀.

Ꙗ҆́кѡ рѣка̀ бж҃їѧ ꙳ напо́лнена во́дъ дꙋхо́вныхъ, ꙳ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, пречꙋ́дне, ꙳ наводне́на бжⷭ҇твенными ᲂу҆чє́нїи, ꙳ и҆ напаѧ́ѧ цр҃ко́вное всѐ и҆сполне́нїе, ꙳ погрꙋжа́ѧ же собо́ръ є҆ретїкѡ́въ, ꙳ пꙋчи́ною бжⷭ҇твенныхъ твои́хъ слове́съ, ѻ҆́ч҃е, ꙳ и҆ во глꙋбинѣ̀ твои́хъ разꙋмѣ́нїй. ꙳ ты́ бо, премꙋ́дре, ꙳ є҆диносꙋ́щнаго ро́ждшемꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀, ꙳ влⷣкꙋ хрⷭ҇та̀ проповѣ́далъ є҆сѝ, ꙳ бжⷭ҇твенный а҆ѳана́сїе пребога́те.

Ꙗ҆́кѡ тайносказа́тель, ꙳ и҆ бжⷭ҇твенный ст҃и́тель, ꙳ бѣды̑ претерпѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ гонє́нїѧ терпѣли́внѡ, ꙳ и҆ навѣ́ты, бл҃же́нне, и҆ и҆згна̑нїѧ многовре́мєнна, ꙳ вѣ́ры ра́ди хрⷭ҇то́вы, ꙳ ꙗ҆́кѡ є҆диносꙋ́щнаго, и҆ соприсносꙋ́щнаго, ꙳ и҆ равнодѣ́телѧ, собезнача́льна хрⷭ҇та̀ проповѣ́даѧ, ꙳ первонача́льномꙋ и҆ собезнача́льномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ са́мъ ᲂу҆красѝ ꙳ пресвѣ́тлыми ꙗ҆́вѣ наꙋчє́нїи, и҆ пресвѣ́тла все́й вселе́ннѣй показа̀.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бг҃оѧвле́нне а҆ѳана́сїе, ѿ младе́нства позна́лсѧ є҆сѝ цр҃кви свѣти́льникъ, сїѧ́ѧ видѣ̑нїи пресвѣ́тлыми, и҆ всѧ́цѣмъ же ѻ҆́бразомъ богатѣ́ѧсѧ добродѣ́телей, словесы̀ ѻ҆гнедꙋхнове́нными попалѧ́ѧ є҆́рєси, вѣ̑рныѧ же всѧ̑ наставлѧ́ѧ, трⷪ҇цы сїѧ́нїемъ пребжⷭ҇твеннымъ, въ бжⷭ҇твѣ̀ є҆ди́номъ разꙋмѣва́емыѧ, и҆ соприсносꙋ́щнꙋю сла́вꙋ и҆мꙋ́щїѧ: тꙋ̀ молѝ, и҆ то́й моли́сѧ всегда̀, дарова́ти вселе́ннѣй є҆диномышле́нїе, ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бг҃оглаго́ливе а҆ѳана́сїе, тезоимени́тъ влѣ́потꙋ безсме́ртїѧ нарече́нъ бы́въ, сегѡ̀ хода́тайствꙋющею ше́ствовалъ є҆сѝ стезе́ю: житїѧ̀ свѣ́тлостїю ѡ҆бога́щсѧ ꙗ҆́вѣ, ᲂу҆́мъ чи́стъ, бг҃омꙋ́дре, стѧжа́въ, сло́вꙋ побо́рникъ ѡ҆брѣ́лсѧ є҆сѝ, и҆ по дс҃ѣ дыха́ѧ прест҃ѣ́мъ: и҆́мже просвѣща́емь, побѣжда́лъ є҆сѝ врагѝ твоѧ̑, и҆́мже ѡ҆гражда́емь, неꙋтоли́мь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆́мже и҆ ѡ҆божа́емь, є҆мꙋ́же и҆ прича́стникъ, свѧ́те: всѣ̑мъ и҆спросѝ, дарова́ти є҆диномышле́нїе, ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бг҃опроповѣ́дниче а҆ѳана́сїе, бѣды̑ претерпѣ́въ, и҆ ча̑стыѧ напа̑сти, пи́щи ра́йскїѧ ны́нѣ сподо́билсѧ є҆сѝ: внꙋ́трь бы́въ бжⷭ҇твенныхъ ѻ҆би́телей, къ дре́вꙋ прибли́жилсѧ є҆сѝ жи́зни нетлѣ́нныѧ, ꙗ҆́кѡ побѣди́тель, пра́веднымъ вѣнце́мъ ᲂу҆кра́шенъ, блаже́нне, и҆ дїади́мою вы́шнѧгѡ црⷭ҇твїѧ и҆спещре́нъ, и҆ добро́тою сїѧ́ѧ, хрⷭ҇то́ви помоли́сѧ, ᲂу҆ хрⷭ҇та̀, бг҃омꙋ́дре, просѝ, дарова́ти цр҃кви є҆диномышле́нїе, ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Хрⷭ҇то́ва ст҃и́телѧ воспое́мъ всѝ а҆ѳана́сїа, ꙗ҆́кѡ а҆́рїєва ᲂу҆чє́нїѧ всѧ̑ ᲂу҆праздни́въ, и҆ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы держа́вꙋ во все́мъ мі́рѣ ꙗ҆́снѡ возвѣща́етъ, є҆ди́наго бг҃а въ тре́хъ ли́цѣхъ нераздѣ́льна: є҆го́же и҆ мо́литъ ѡ҆ на́съ, вѣ́рою соверша́ющихъ па́мѧть є҆гѡ̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника: (с. 27)

На стїхо́внѣ трїѡ́ди: Сла́ва, ст҃а́гѡ. Гла́съ г҃. Ге́рманово:

Па́ки на́мъ златоте́чный ні́лъ, и҆ безсме́ртїѧ тезоимени́тъ, лѣ́тною па́мѧтїю прише́дъ, до́брыми восхожде́ньми наводнѧ́етъ златострꙋ̑йнаѧ безсме́ртїѧ лїѧ̑нїѧ, и҆ пи́щꙋ нетлѣ́нїѧ плододаѧ̀, высо́кимъ бг҃овѣща́нїемъ: трⷪ҇цы нераздѣ́льнѣй держа́вѣ ᲂу҆чи́тъ покланѧ́тисѧ, и҆ и҆сточа́етъ бжⷭ҇твєннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ, вѣ́рныхъ напоѧ́етъ помышлє́нїѧ, и҆ мо́литсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь, гла́съ г҃:

Сто́лпъ бы́лъ є҆сѝ правосла́вїѧ, бжⷭ҇твенными догма̑ты подтвержда́ѧ цр҃ковь, сщ҃еннонача́льниче а҆ѳана́сїе: ѻ҆ц҃ꙋ́ бо сн҃а є҆диносꙋ́щна проповѣ́давъ, посрами́лъ є҆сѝ а҆́рїа. ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ, на ѕ҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

А҆ѳана́сїй похвала̀ правосла́вїѧ бы́сть. Творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

А҆ѳана́сїю приноша́ю похвалꙋ̀, ꙗ҆́кѡ добродѣ́тель восхвалѧ́ѧ, къ бг҃ꙋ приноша́ю па́че похвале́нїе, ѿ негѡ́же человѣ́кѡмъ дае́тсѧ достохва́льно дарова́нїе добродѣ́тели, є҆́йже бы́сть ѡ҆дꙋшевле́нъ ѻ҆́бразъ и҆ печа́ть.

Бг҃омꙋ́дрїѧ бы́лъ є҆сѝ и҆спо́лненъ, и҆ па́че со́лнца, а҆́гг҃льскимъ, бл҃же́нне, житїе́мъ ѡ҆блиста́въ, ны́нѣ, прпⷣбне, превозше́лъ є҆сѝ похва́лъ зако́ны, и҆́же ѿ на́съ: но прїимѝ, ѻ҆́ч҃е, а҆́ще и҆ не по достоѧ́нїю похвале́нїе.

Достодо́лжнѡ ᲂу҆́бѡ пѣ́снь плете́мъ, во сла́внѣй твое́й па́мѧти: но лиша́емсѧ бо́льшихъ, а҆ѳана́сїе, по достоѧ́нїю пѣ́сней твои́хъ, про́симъ проще́нїе на́мъ да́ти, и҆ незави́стнꙋю бл҃года́ть тобо́ю дх҃а.

Ю҆́ношески плотски́хъ страсте́й и҆гра́нїе ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, въ ю҆́ности твое́й стѧжа́въ мꙋ́дрость ста́рческꙋю, и҆ бл҃гоꙋста́внѡ, а҆ѳана́сїе бл҃же́нне: жела́нїемъ бо премꙋ́дрости всѧ̑ чꙋ̑вства и҆спра́вилъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Вопло́щшагосѧ на́съ ра́ди, всенепоро́чнаѧ, ꙗ҆̀же пре́жде безпло́тнаго, бг҃онача́льнаго сло́ва ѻ҆́ч҃а родила̀ є҆сѝ, ѽ дѣ́вственнаѧ похвало̀ и҆ прїѧ́телище чистоты̀, и҆ хра́мъ ѡ҆чище́нїѧ, влⷣчце мі́ра бг҃оневѣ́сто.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ, па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ѡ҆чи́стивъ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны дꙋ́шꙋ же и҆ тѣ́ло, а҆ѳана́сїе, хра́мъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ досто́инъ бг҃ꙋ: тѣ́мже трⷪ҇цы и҆сполне́нїе почѝ въ тебѣ̀, сщ҃еннотаи́нниче пребога́те.

Твою̀ дꙋ́шꙋ, ꙗ҆́коже жела́ше, ᲂу҆тѣ́шителева бл҃года́ть ѿ страсте́й ѡ҆чище́нꙋ ѡ҆брѣ́тши, ꙗ҆́вѣ въ не́й дѣ́йствєннаѧ показꙋ́етъ, и҆ пресвѣ́тло свѣти́ло, ѻ҆́ч҃е, мі́рꙋ тѧ̀ полага́етъ.

Ст҃и́тельства ᲂу҆́бѡ пра́вило ст҃и́телємъ показа́лсѧ є҆сѝ, дѣ́тельнагѡ же подписа́нїе житїѧ̀: сло́во же твоѐ ꙗ҆́сно, видѣ́нїѧ ѻ҆́бразъ, премꙋ́дре, бг҃осло́вїѧ же твоегѡ̀ предѣ́лъ ᲂу҆че́нїе ꙗ҆ви́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Херꙋві̑мъ и҆ серафі̑мъ превы́шши ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, бцⷣе: ты́ бо є҆ди́на прїѧ́ла є҆сѝ невмѣсти́маго бг҃а во твое́мъ чре́вѣ, нескве́рнаѧ. тѣ́мже, вѣ́рнїи, тѧ̀ всѝ пѣ́сньми, чⷭ҇таѧ, ᲂу҆блажа́емъ.

По г҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника.

Та́же сѣда́ленъ ст҃а́гѡ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Премꙋ́дрости сло́ва навы́къ, а҆́рїевꙋ ле́сть низложи́въ, мі́рови проповѣ́далъ є҆сѝ правосла́внꙋю вѣ́рꙋ: ѻ҆ц҃а́ бо сло́во хрⷭ҇та̀ жи́знь на́шꙋ, вои́стиннꙋ бы́ти ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ сопресто́льна. тѣ́мже є҆диномꙋ́дреннѡ це́рковь сла́витъ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, во є҆ди́ницѣ бжⷭ҇тва̀, бг҃оно́се а҆ѳана́сїе. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Всѐ тебѣ̀ вдохнꙋ̀ живоно́сное дыха́нїе свы́ше, пе́рвѣе прише́дшее бг҃олѣ́пнѡ дх҃ъ хрⷭ҇то́въ въ го́рницѣ, и҆ ᲂу҆ченикѝ насы́щшее, а҆пⷭ҇тола тѧ̀ показа̀ тринадесѧ́таго, ѻ҆́ч҃е, правосла́внꙋю вѣ́рꙋ проповѣ́дающаго.

Ты̀ бжⷭ҇твенною ре́вностїю ѕѣлѡ̀ распалѧ́емь, собо́рꙋ споспѣ́шествовалъ є҆сѝ, и҆ пре́жде є҆́же соверши́ти тѧ̀ предсѣда́телѧ, въ нїке́и проповѣ́далъ є҆сѝ є҆диносꙋ́щное. тѣ́мже це́ркве хрⷭ҇то́съ пастыренача́льника и҆ ᲂу҆чи́телѧ тѧ̀ поставлѧ́етъ.

Врꙋчє́на и҆мѣ́ѧ цр҃кѡ́внаѧ корми̑ла, ѿ промышле́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ, а҆ѳана́сїе, є҆ретїкѡ́въ дꙋшеврє́днаѧ всѧ̑ ѧ҆зыкобѡ́лїѧ, ꙗ҆́коже нѣ́каѧ сѣки́ра посѣ́клъ є҆сѝ, и҆скоренѧ́ѧ ꙗ҆́коже те́рнїе, и҆ сѣ́мѧ слове́сное напаѧ́ѧ, мꙋ́дре, воздѣ́лалъ є҆сѝ.

Ѿ твоегѡ̀ ѧ҆зы́ка ѻ҆́гненнагѡ сожже́сѧ а҆́рїево сро́дное раздѣле́нїе, и҆ слїѧ́нїе саве́ллїево, ꙗ҆̀же ѿ безмѣ́рїѧ ѕла̀, и҆ къ нече́стїю є҆диноче́стна, и҆ всѧ̑ съ ни́ми хꙋлє́нїѧ є҆реті́ческаѧ, ѽ а҆ѳана́сїе!

Бг҃оро́диченъ:

Но́въ а҆да́мъ за пе́рваго ты̀ бы́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, за прама́терь и҆зба́витель всѣ́хъ и҆ сп҃съ, за сме́рть и҆́стиннаѧ жи́знь безсме́ртнаѧ. тѣ́мже тѧ̀ ро́ждшꙋю бцⷣꙋ вѣ́дꙋще, по достоѧ́нїю, чⷭ҇таѧ, ᲂу҆блажа́емъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Хрⷭ҇та̀ и҆мѣ́ѧ гл҃го́люща, ѻ҆́ч҃е, во ѻ҆рга́нѣ доброгла́снѣмъ ѧ҆зы́ка твоегѡ̀, посрами́лъ є҆сѝ ᲂу҆́бѡ і҆́дѡлѡвъ напи́саннѡ є҆́ресь, заблꙋждє́нныѧ наставлѧ́ѧ, и҆ ѡ҆браща́ѧ ко и҆́стинномꙋ бг҃ꙋ, а҆ѳана́сїе.

Гꙋби́тєльныѧ є҆́реси всѧ̑, ѻ҆́ч҃е, и҆з̾ѡбличи́лъ є҆сѝ, словесы̀ и҆ писа́ньми, разли́чнꙋю ле́сть и҆згонѧ́ѧ мꙋ́дрыми показа́ньми и҆зъ вселе́нныѧ, ᲂу҆ѧснѧ́ѧ невоспротивосло́внѣ правосла́внꙋю вѣ́рꙋ, бл҃же́нне.

Тѧ̀ ᲂу҆чи́телѧ вои́стиннꙋ вели́ка, ᲂу҆чи́телей мꙋ́дрыхъ, а҆ѳана́сїе, нело́жнѡ сказꙋ́етъ, и҆ со а҆пⷭ҇лы причтѐ це́рковь хрⷭ҇то́ва, ѻ҆́ч҃е, и҆з̾ѧвлѧ́юща сло́во вѣ́ры непоро́чное.

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃рнее дерзнове́нїе къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ стѧжа́вши, всечⷭ҇таѧ, сро́днагѡ промышле́нїѧ, є҆́же ѡ҆ на́съ не пре́зри, мо́лимсѧ: ꙗ҆́кѡ тѧ̀ и҆ є҆ди́нꙋ хрⷭ҇тїа́не ко влⷣцѣ ѡ҆чище́нїе ми́лостивнѡ предлага́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Чꙋжда́гѡ сѣ́мене сѣ́ѧтель ꙗ҆ви́всѧ а҆поллїна́рїй, земна́гѡ словесѐ и҆ ᲂу҆ма̀, хрⷭ҇то́во вочеловѣ́ченїе, крѣ́пкѡ и҆з̾ѡбличи́сѧ ѿ тебє̀, преблаже́нне, ꙗ҆́коже несмы́сленъ и҆ ᲂу҆мовре́денъ.

Глагѡ́лъ твои́хъ, блаже́нне, бг҃одохнове́нныхъ си́ла, ꙗ҆́кѡ гла́съ гро́ма, во ᲂу҆́ши, бг҃опрїѧ́тне, ꙗ҆́вѣ возгремѣ̀ є҆реті́чествꙋющихъ, и҆ ли́ца и҆́хъ ѡ҆чернѝ.

Диви́тсѧ всѧ́къ твои̑мъ, ѻ҆́ч҃е, влѣ́потꙋ списа́нїѧмъ мꙋ̑дрымъ, любе́знѡ вмѣща́ѧ хотѧ̑щаѧ бы́ти прозѧбє́нїѧ є҆ресе́й прови́дѧ, ѿвраща́ємыѧ ѿ тебє̀ проро́чески.

Бг҃оро́диченъ:

Сн҃ъ є҆диноро́дный, и҆ пре́жде вѣ̑къ неви́димый, въ послѣ̑днїѧ дни̑ пе́рвенецъ бы́сть, зри́мь въ тѣлесѝ и҆зъ тебє̀, бг҃ома́ти, бг҃ъ спасе́нїѧ моегѡ̀.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Крове́й твои́хъ:

Правосла́вїѧ насади́въ ᲂу҆чє́нїѧ, ѕлосла́вїѧ тє́рнїѧ и҆зсѣ́клъ є҆сѝ, ᲂу҆мно́живъ сѣ́мѧ вѣ́ры, ѡ҆дожде́нїемъ дх҃а, преподо́бне: тѣ́мже тѧ̀ пое́мъ, а҆ѳана́сїе.

І҆́косъ:

Быстрины̑ слове́съ твои́хъ и҆сточи́въ бжⷭ҇твеннагѡ ᲂу҆че́нїѧ мі́рови, дꙋ́шы вѣ́рныхъ напои́лъ є҆сѝ, а҆ѳана́сїе, и҆ є҆реті́чєскїѧ предста́тели потопи́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ дрꙋгі̑ѧ є҆гѵ́птѧны, зако́нъ на́мъ бг҃оначерта́нный да́въ правосла́вїѧ, поклоне́нїе трⷪ҇цы во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀ чти́ти, є҆́юже на́съ соблюдѝ, ѿ вра̑гъ неви́димыхъ и҆збавлѧ́ѧ: тѣ́мже тѧ̀ пое́мъ, а҆ѳана́сїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снисхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Є҆диноче́стное, сопресто́льное ѻ҆ц҃ꙋ̀ сло́во, є҆диноро́дна же сн҃а правосла́внѡ проповѣ́давъ, безсме́ртїѧ, ѻ҆́ч҃е тезоимени́те, а҆́бїе наꙋча́еши дх҃ꙋ сопресто́льна и҆ є҆диносꙋ́щна и҆ соприсносꙋ́щна.

Оу҆чи́телѧ тѧ̀ и҆ проповѣ́дника свѧщенноѧвле́нна трисо́лнечнагѡ свѣ́та, возвѣща́юща вѣ́рꙋ правосла́вїѧ да́же до конє́цъ землѝ, нече́стїѧ зрѧ̀ роди́тель, и҆згна̑нїѧ на тѧ̀ воздвиза́етъ.

Бѣды̑ безмѣ̑рныѧ, ꙗ҆̀же под̾ѧ́лъ є҆сѝ, блаже́нне, подвиза́ѧсѧ по благоче́стїю, вѣнцы́ же та́кожде свѣ́тлїи: и҆́бо а҆дама́нтъ бы́лъ є҆сѝ бїю́щымъ, къ себѣ́ же ꙗ҆́кѡ магни́тъ привлача́лъ є҆сѝ всѧ̑.

Стра̑нныѧ догма́ты, чꙋ̑ждїѧ же це́ркве хрⷭ҇то́вы и҆згна́лъ є҆сѝ, трⷪ҇цꙋ бг҃осло́вивъ ѵ҆поста́сьми, бжⷭ҇тво́мъ же є҆ди́ницꙋ, ю҆́же пѣ́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Въ лѣ́то безлѣ́тнаго, неискꙋсобра́чна є҆ди́на бы́вши, ꙗ҆́же пе́рвѣе безпло́тное сло́во, пло́ти прїѧ́тїемъ, дв҃о, родила̀ є҆сѝ, є҆мꙋ́же пое́мъ согла́снѡ зовꙋ́ще: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѧти́телей ᲂу҆краше́нїе благосла́вное, а҆ѳана́сїе, сто́лпе свѣ́та, и҆ це́ркве ᲂу҆твержде́нїе, трⷪ҇цы побо́рниче, бг҃осло́вїѧ трꙋбо̀ злата́ѧ, житїѧ́ же мона́шескагѡ и҆звѣ́стный законописа́телю, съ на́ми пра́зднꙋеши, і҆ерє́и соверша́ѧ, лю́ди вѣ̑рныѧ приводѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ во вѣ́ки.

Безсме́ртїѧ бы́лъ є҆сѝ вои́стиннꙋ тезоимени́тъ, дѣ́тєльныѧ бо сло́вомъ превозше́лъ є҆сѝ: и҆скꙋ́сныхъ же въ сло́вѣ и҆звѣ́стїемъ житїѧ̀ побѣжда́ѧ, во ѻ҆бои́хъ преше́лъ є҆сѝ кра́й. тѣ́мже непрело́жною добродѣ́телїю просїѧ́въ, безсме́ртнꙋю стѧжа́лъ є҆сѝ па́мѧть во вѣ́ки.

Ты̀ свѣтлѣ́йшее показа́лъ є҆сѝ, тайнонебе́сниче бг҃опрїѧ́тне, свѧти́тельство, до́блими страда́ньми твои́ми: пре́лесть и҆згна́лъ є҆сѝ, твои́ми и҆згна̑нїи ча́стыми по трⷪ҇цѣ, ю҆́же проповѣ́дꙋѧ, вопїе́ши: ѻ҆ц҃ꙋ̀ поклони́тесѧ, сн҃а бг҃осло́вите, дх҃а воспо́йте, во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та незаходи́магѡ бы́сть прїѧ́телище, пречⷭ҇таѧ, свѣ́тъ бо сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни бы́сть, просвѣща́ѧ всѧ́чєскаѧ бг҃оразꙋ́мїѧ бл҃года́тїю: є҆го́же непреста́ннѡ, вѣ́рнїи, во всѧ̑ вѣ́ки пое́мъ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Просїѧ̀ житїе́мъ ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ, и҆злїѧ́сѧ же, ѻ҆́ч҃е, всѣ̑мъ вѣща́нїе твоѐ ꙗ҆́коже гро́мъ, и҆̀хже со́лнце назира́етъ: съ небесе́ бо и҆мѣ́лъ є҆сѝ свы́ше вдохнове́нїе и҆́стинно. тѣ́мже не ᲂу҆гасѝ твоеѧ̀ па́мѧти хода́тай забве́нїѧ гро́бъ, а҆ѳана́сїе.

Свѣ́томъ трисо́лнечнымъ и҆ трисїѧ́ннымъ ꙗ҆снѣ́йше ны́нѣ ѡ҆сїѧ́емь, пѣвцє́мъ твои̑мъ ѡ҆сїѧ́нїе зареви́дное ꙗ҆влѧ́еши, ꙗ҆́кѡ зерца́ломъ свы́ше и҆спꙋща́ѧ со́лнечнѣ: и҆ ты̀ соста́ви, бл҃же́нне, а҆́ще вели́ко и҆ ма́ло па́че досто́инства проси́мое.

Пою́ще мо́лимъ тѧ̀ прилѣ́жнѡ, ѡ҆ цр҃кви помоли́сѧ, крⷭ҇то́мъ побѣ́ды дарова́ти во́инствꙋ, правосла́внѣй же вѣ́рѣ крѣ́пость на є҆́рєси врагѡ́въ, на́мъ же спасе́нїе, ми́ръ же мі́рꙋ, въ твое́й па́мѧти, а҆ѳана́сїе.

Бг҃оро́диченъ:

Всѣ́хъ предста́тельнице хрⷭ҇тїа́нъ, бг҃ома́ти дв҃о пренепоро́чнаѧ, ꙗ҆́кѡ ми́лостива, и҆зба́ви ѿ бѣ́дъ и҆ напа́стей ѡ҆скорблє́нныѧ рабы̑ твоѧ̑, и҆ недꙋ́гꙋющыѧ лю́тыхъ стрꙋ́пъ ꙗ҆́звами, и҆ болѣ́зньми ра́нъ болѧ́щыѧ и҆зврачꙋ́й.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Свѣ́те неизмѣ́нный:

Рѣка̀ златото́чнаѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ᲂу҆че́нїй вода́ми напаѧ́ѧ, слꙋжи́тель трⷪ҇цы, свѧти́телей ᲂу҆краше́нїе: ты́ бо а҆́рїево ᲂу҆че́нїе, а҆ѳана́сїе, разори́лъ є҆сѝ ᲂу҆чє́нїи твои́ми.

Сла́ва, и҆́нъ. Подо́бенъ: Не́бо ѕвѣзда́ми:

А҆рхїере́євъ сла́вꙋ, и҆ є҆гѵ́пта воспита́нїе, безсме́ртїѧ ᲂу҆краше́нїе, воспои́мъ во хвале́нїи а҆ѳана́сїа вели́каго, ꙗ҆́кѡ низложи́телѧ а҆́рїева и҆ вѣ́рныхъ застꙋ́пника.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ѻ҆́гненными твои́ми ᲂу҆чє́нїи ꙳ є҆ресе́й всѧ́каѧ хвра́стнаѧ ꙳ ве́щь попалѧ́етсѧ, пресла́вне, ꙳ глꙋбино́ю разꙋмѣ́нїи потоплѧ́етсѧ ꙳ во́инство непокори́выхъ ѕлочести́вое, ꙳ а҆ѳана́сїе прпⷣбне: ꙳ твои́ми же ᲂу҆чє́нїи ᲂу҆добрѧ́етсѧ, бл҃же́нне, ꙳ на кі́йждо де́нь вѣ́рныхъ це́рковь, ꙳ велегла́снѡ почита́ющи тѧ̀.

Два́жды.

Ѿ хрⷭ҇то́вы цр҃кве ꙳ мы́слєнныѧ во́лки ѿгна́лъ є҆сѝ, премꙋ́дре, ꙳ жезло́мъ ᲂу҆че́нїи твои́хъ, ꙳ и҆ сїю̀ ѻ҆́крестъ ѡ҆гради́лъ є҆сѝ ꙳ слове́съ ᲂу҆твержде́ньми, ꙳ и҆ предста́вилъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ недви́жимꙋ и҆ непоколеби́мꙋ ꙳ є҆го́же молѝ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ ꙳ вѣ́рою соверша́ющымъ ꙳ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Слове́съ твои́хъ бжⷭ҇твенныхъ свѣтлостьмѝ, прпⷣбне, ꙳ це́рковь всѧ̀ ᲂу҆краша́етсѧ, ꙳ и҆ бл҃гоче́стнѡ ᲂу҆добрѧ́етсѧ ꙳ кра́сными добро́тами, ꙳ и҆ почита́етъ достодо́лжнѡ ꙳ всепра́зднственнꙋю па́мѧть твою̀, а҆ѳана́сїе, ꙳ свѧще́нникѡвъ сла́во, ꙳ благоче́стїѧ свѣ́тлый и҆ вели́кїй проповѣ́дниче, ꙳ трⷪ҇цы побо́рниче.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Ге́рмана патрїа́рха:

Вели́каѧ церко́внаѧ и҆́стиннаѧ трꙋбо̀, многострада́льный а҆ѳана́сїй, къ благохвале́нїю дне́сь созыва́етъ вселе́ннꙋю свѣ́тлѡ: вѣ́рнїи всѝ къ торжествꙋ̀ пред̾ꙋсрѧ́щимъ до́брагѡ па́стырѧ, пѣ́сньми почита́юще свѧще́нныѧ є҆гѡ̀ трꙋды̀: ꙗ҆́кѡ да моли́твами є҆гѡ̀ прїи́мемъ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ пра́здника. Сла́ва гла́съ г҃:

Вели́кое ᲂу҆краше́нїе ст҃и́телей, а҆ѳана́сїа, непобѣди́маго предста́телѧ, свѧщеннолѣ́пнѡ да восхва́лимъ: се́й бо є҆ресе́й ссѣ́къ полкѝ си́лою прест҃а́гѡ дх҃а, правосла́вїю побѣ̑днаѧ воздви́же по все́й вселе́ннѣй, сочета́ѧ бл҃гоче́стнѡ трⷪ҇ческое та́инство, сво́йствомъ ли́цъ, и҆ па́ки совокꙋплѧ́ѧ несмѣ́снѡ во є҆ди́но, сꙋщества̀ то́ждествомъ, и҆ херꙋві́мски бг҃осло́вѧ, мо́литъ при́снѡ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь рѧдова́ѧ: и҆ ст҃а́гѡ, пѣ́снь г҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло ти҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло а҃і. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

ПРИЛОЖЕ́НІЕ

Мѣ́сѧца тогѡ́же во в҃-й де́нь.

Пренесе́нїе моще́й ст҃ы́хъ мч҃никѡвъ бори́са и҆ глѣ́ба, нарече́нныхъ во ст҃о́мъ креще́нїи рѡма́на и҆ даві́да.

Ве́черъ. Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ: стїхи̑ры, гла́съ є҃.

Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋйсѧ и҆ весели́сѧ, вышегра́де, красꙋ́йсѧ и҆ ра́дꙋйсѧ, ст҃а́ѧ цр҃ковь, въ ню́же пренесе́ни бы́ша и҆сцѣле́нїѧ ст҃і́и и҆сто́чницы и҆ побѡ́рницы на врагѝ, побѣ̑ды даю́щїи вѣ̑рнымъ, те́плїи застꙋ̑пницы дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ. тѣ́мъ дне́сь всѝ почита́емъ чⷭ҇тно́е пренесе́нїе тѣле́съ ва́шихъ, сла́внїи. Хрⷭ҇тꙋ̀ помоли́тесѧ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Ра́дꙋйтесѧ и҆ весели́тесѧ, самобра́тнїи, красꙋ́йтесѧ и҆ весели́тесѧ, до́брїи врачѝ, се́ бо прїѧ́ли є҆стѐ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ жела́ємыѧ вѣнцы̀, и҆́миже стра̑сти и҆ недꙋ́зи всѝ и҆сцѣлѧ́ютсѧ. Вы́ бо сокрꙋ́шистѣ бѣсѡ́вскїѧ кѡ́зни и҆ пога̑нскїѧ полкѝ. ва́шими бо мл҃твами и҆ посо́бїемъ вѣ́рнїи лю́ди на́ши держа́внѡ побѣжда́ютъ. тѣ́мъ и҆ мы̀ дне́сь, па́мѧть ва́шꙋ сла́вѧще, вопїе́мъ: хрⷭ҇тꙋ̀ помоли́тесѧ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃а́ѧ цр҃ковь, ди́внаѧ впра́вдꙋ, въ ню́же пренесе́ни бы́ша ст҃ы̑ѧ ра́ки, ꙗ҆̀же и҆́мꙋтъ въ себѣ̀ да́ры и҆сцѣле́нїѧ бл҃года́ти, чтⷭ҇на̑ѧ тѣлеса̀ ва̑ша, хрⷭ҇тѡ́ви мч҃ницы. Вы́ бо смире́нїе стѧжа́сте и҆ цѣломꙋ́дрїе, слꙋжи́телѧ же невѣ́рствовавша въ стра́хъ вложи́сте и҆ ᲂу҆вѣ́рили є҆стѐ. Недꙋ́зи и҆ стра̑сти и҆сцѣлѧ́ютсѧ, и҆ бѣсѡ́въ мно́жество и҆счеза́ютъ, прогони́ми быва́ютъ невѣ́рныхъ полцы̀ посо́бїемъ ва́шимъ. хрⷭ҇тꙋ̀ помоли́тесѧ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

Прїиди́те, ли́къ соста́вльше, возвели́чимъ чꙋдотво́рцы и҆ мч҃ники, и҆̀же зако́ннѡ пострада́вшыѧ и҆ свѣ́тлѡ со держа́вными мч҃ники вѣнча́вшыѧсѧ, и҆ со безпло́тными трⷪ҇цѣ предстоѧ́щыѧ, мо́лѧтъ ᲂу҆мири́ти мі́ръ и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ и҆ чтє́нїѧ мч҃ничєскаѧ (зрѝ ли́стъ р҃ѳ на ѡ҆б.)

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ д҃:

А҆́ще и҆ земна́гѡ црⷭ҇твїѧ, но́вый ка́їнъ бг҃оненави́стникъ и҆ братоненави́стный ᲂу҆бі́йственнѣ лишѝ ва́съ. Хрⷭ҇то́съ же непреходѧ́щее и҆ безконе́чное црⷭ҇тво ва́мъ дарова̀, є҆мꙋ́же со а҆́гг҃льскими во́инствы предстоѧ́ще, моли́тесѧ спастѝ любо́вїю пою́щыѧ всечⷭ҇тнꙋ́ю и҆ многопра́зднственнꙋю па́мѧть ва́шꙋ

Землѧ̀ ѡ҆свѧти́сѧ кро́вїю всечⷭ҇тно́ю ва́шею, и҆ чл҃вѣ́цы ѡ҆богати́вшесѧ ва́ми, и҆сцѣле́нїе незави́стнѡ прїе́млютъ, бг҃омꙋ́дрїи ᲂу҆гѡ́дницы хрⷭ҇тѡ́ви, сла́вне рѡма́не съ неѕло́бивымъ даві́домъ. Моли́тесѧ гдⷭ҇еви, є҆мꙋ́же ѿ ю҆́ности прилѣпи́стесѧ, сп҃стѝ и҆̀же вѣ́рою пою́щыѧ ва́съ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Дне́сь вѣ́рныхъ собо́ри, ли́къ дх҃о́вный соста́вивше, въ па́мѧти ст҃ы́хъ мч҃никъ ст҃олѣ́пнѡ ликовствꙋ́емъ и҆ весе́лїемъ гдⷭ҇а просла́вимъ, просла́вльшаго ст҃ы̑ѧ своѧ̑, си́мъ а҆́бїе ᲂу҆чꙋ́вствившесѧ и҆ кла́нѧющесѧ чꙋдотво́рномꙋ гро́бꙋ, вопїе́мъ: ра́дꙋйтесѧ, дрꙋ́зи гдⷭ҇ни, попра́вшїи главꙋ̀ ѕмі́евꙋ: ра́дꙋйтесѧ, и҆̀же по ѻ҆бы́чаю ѻ҆́бразъ невре́днѡ сохра́нше: ра́дꙋйтесѧ, хрⷭ҇то́вы ра́ди за́повѣди ᲂу҆бїе́нїе прїи́мшїи: ва̑ша же тѣлеса̀, на мѣ́стѣхъ непрохо́дныхъ и҆ пꙋсты́хъ повє́ржена, сто́лпъ ѻ҆́гненъ возвестѝ. Ра́дꙋйтесѧ, цвѣ̑тницы бл҃гово́нни, крі́ни неꙋвѧда́емїи рѡссі́йстїи, непреста́ннѡ молѧ́щїисѧ хрⷭ҇тꙋ̀ поми́ловатисѧ и҆ сп҃сти́сѧ свѣтоно́снꙋю ва́шꙋ па́мѧть пра́зднꙋющымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃:

Прїиди́те, цѣломꙋ́дрїѧ люби́телїе, мч҃никъ дво́ицꙋ восхва́лимъ, чⷭ҇тымъ се́рдцемъ хрⷭ҇та̀ возлю́бльшихъ, и҆̀же дꙋша́ми и҆ тѣлесы̀ неразлꙋ́чни и҆ мо́лѧтсѧ гдⷭ҇еви спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Пра́ведникъ, ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ, процвѣте́тъ и҆, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ.

Ѿ ст҃а и҆ чⷭ҇тна̀ ко́рене и҆зра́стше, пресла́вне рѡма́не съ неѕло́бивымъ даві́домъ, нетлѣ́емꙋю сла́вꙋ па́че тлѣ́нныѧ и҆збра́вше и҆ хрⷭ҇то́вы любвѐ ра́ди пострада́вше, є҆го́же моли́те сп҃стѝ на́съ, любо́вїю ва́съ почита́ющихъ.

Сті́хъ: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ.

За́пѡвѣди хрⷭ҇тѡ́вы дѣ́лы и҆сполнѧ́юще и҆ ѡ҆ ᲂу҆бива́ющихъ молѧ́щесѧ: не поста́ви и҆̀мъ, гдⷭ҇и, грѣха̀ сегѡ̀, гл҃го́люще, мл҃твами гдⷭ҇и твои́хъ ᲂу҆гѡ́дникъ послѝ на́мъ бога̑тыѧ твоѧ̑ млⷭ҇ти.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те, восхва́лимъ чꙋдотво́рцы и҆ мч҃ники: сі́и бо, зако́ннѡ пострада́вше, побѣди́ша сꙋпроти́внаго врага̀. и҆ ны́нѣ, свѣ́тлѡ ᲂу҆кра́шени, предстоѧ́тъ хрⷭ҇тꙋ̀, ра́дꙋющесѧ. тѣ́мъ и҆ мы̀ пѣ́сньми па́мѧть и҆́хъ ве́селѡ похва́лимъ, любо́вїю вопїю́ще: ра́дꙋйтесѧ, вселе́ннѣй застꙋ̑пницы и҆ побѡ́рницы на врагѝ: ра́дꙋйтесѧ, врачѝ болѧ́щымъ и҆ бѣсѡ́мъ прогони́телїе: ра́дꙋйтесѧ, ѽ любе́знаѧ версто̀, бра́тїе прекра́снїи, рѡма́не сла́вный и҆ даві́де чꙋ́дный, люби́мцы хрⷭ҇тѡ́ви, за ны̀ моли́те ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ и҆ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Дне́сь цр҃кѡ́внаѧ разширѧ́ютсѧ нѣ̑дра, прїе́млющїи бога́тство бж҃їѧ бл҃года́ти, веселѧ́тсѧ рꙋ́сстїи собо́ри, ви́дѧще пресла̑внаѧ чꙋдеса̀, ꙗ҆̀же твори́те приходѧ́щымъ къ ва́мъ вѣ́рою, ст҃і́и чꙋдотво́рцы бори́се и҆ глѣ́бе, моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а, да сп҃се́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆́нъ тропа́рь, гла́съ в҃:

Пречⷭ҇тні́и и҆ цѣломꙋ́дреннїи, и҆ неѕло́бивїи страстоте́рпцы, рѡма́не сла́вный и҆ даві́де чꙋ́дный, и҆́го бо гдⷭ҇не є҆ѵⷢ҇льски на ра́мо взе́мше, послѣ́довасте хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ кре́стъ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ски́петръ, въ рꙋкꙋ̀ и҆мꙋ́ще, врага̀ бра́та и҆ ѕла́го властолю́бца соѡдолѣ́сте, и҆ то́й ны́нѣ въ гее́ннѣ мꙋ́читсѧ, вы́ же ра́дꙋетесѧ, съ ли́ки а҆́гг҃льскими предстоѧ́ще ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ, моли́тесѧ ѡ҆ держа́вѣ срѡ́дникъ ва́шихъ, бл҃гоꙋго́днѣй бы́ти, и҆ сыновѡ́мъ рꙋ̑сскимъ сп҃сти́сѧ.

И҆́нъ тропа́рь, гла́съ д҃:

Мч҃ницы гдⷭ҇ни спа́сшїисѧ, пресла́внїи бл҃же́ннїи кнѧ́зи бори́се и҆ глѣ́бе, трꙋжда́ющымсѧ бы́стрїи помѡ́щницы, недꙋ̑жнымъ цѣли́тели, вы́ бо бѡлѣ́зни врачꙋ́ете притека́ющихъ въ цр҃ковь съ вѣ́рою. тѣ́мже и҆ мы̀ мо́лимсѧ: ѿ бѣ́дъ и҆зба́вите на́съ, чтꙋ́щихъ съ любо́вїю пренесе́нїе моще́й ва́шихъ.

И҆́нъ тропа́рь, гла́съ и҃:

Дне́сь всѧ́каѧ дꙋша̀ вѣ́рныхъ весели́тсѧ, въ пренесе́нїе чⷭ҇тны́хъ моще́й ва́шихъ, бори́се и҆ глѣ́бе, слѣпы̑ѧ просвѣща́ете, нѣмы̑мъ ᲂу҆ста̀ ѿверза́ете и҆ печа̑льныѧ ᲂу҆тѣша́ете, прїѧ́ли бо є҆стѐ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а бл҃года́ть и҆сцѣле́нїй, моли́тесѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

На ᲂу҆́трени.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Ѕвѣзды̀ незаходи̑мыѧ, пресвѣ̑тлаѧ свѣти̑ла ꙗ҆ви́лисѧ є҆стѐ, сла́вный рѡма́не съ до́блимъ даві́домъ, дне́сь и҆ по кончи́нѣ то́чите и҆сцѣлє́нїѧ. сла́ва да́вшемꙋ ва́мъ крѣ́пость, сла́ва вѣнча́вшемꙋ ва́съ, сла́ва дѣ́йствꙋющемꙋ ва́ми и҆сцѣле́нїе.

Сла́ва, и҆́нъ сѣда́ленъ, гла́съ то́йже:

Дне́сь землѧ̀ рꙋ́сскаѧ ва́ми, страстоте́рпцы хрⷭ҇тѡ́ви, кнѧ́же бори́се и҆ сла́вный глѣ́бе, сы́ны вели́кагѡ кнѧ́зѧ влади́мїра, свѣ́титсѧ, ꙗ҆́кѡ со́лнце, свои́ми бо вѣнцы̀ на всю̀ рꙋ́сскꙋю зе́млю сїѧ́ете, моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего за всѧ̑ вѣ̑рныѧ хрⷭ҇тїа́ны, да сп҃се́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

За́висти ра́ди погꙋ́блени ѿ своегѡ̀ бра́та, и҆́мже приведе́сѧ, ꙗ҆́кѡ а҆́гнцы, бг҃ꙋ, пожро́шасѧ во́лею, за ᲂу҆бива́ющыѧ бг҃ꙋ молѧ́щесѧ, и҆́хже мл҃твами сп҃сѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆́нъ сѣда́ленъ, гла́съ то́йже:

Со ст҃ы́ми ны́нѣ всели́лисѧ є҆стѐ, ст҃ꙋ́ю свою̀ сконча́сте жи́знь, тѣ́мъ и҆ ра́ка ва́ша и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй показа́сѧ, рѡма́не пребл҃же́нне съ чꙋ́днымъ даві́домъ, мл҃твами ва́шими ѿ напа́сти и҆зба́вите на́съ, ва́съ почита́ющихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Въ кро́въ тво́й, пречⷭ҇таѧ дв҃о, прибѣга́ющихъ, мольбꙋ̀ прїимѝ ѿ на́съ и҆ не преста́й молѧ́щи чл҃вѣколю́бца сп҃сти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Бл҃же́нна ᲂу҆̀бо землѧ̀, крѡ́ви ва́шѧ воспрїе́мшаѧ, и҆злїѧ́нны ѿ непра́веднагѡ бра́та и҆ врага̀, пречꙋ́днаѧ и҆ предо́браѧ версто̀, и҆́стинѣ побѡ́рницы и҆ приста́нище небꙋ́рное сꙋ́щымъ въ бѣда́хъ, тѣ́мъ досто́йнѡ бл҃жи́ми є҆стѐ, рѡма́не сла́вне съ неѕло́бивымъ даві́домъ. моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а согрѣше́нїємъ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва, и҆́нъ сѣда́ленъ, гла́съ то́йже:

Къ бж҃е́ственнѣй красотѣ̀ пресвѣ́тлѡ взѧ́стесѧ бл҃года́тїю, зємны́ѧ концы̀ по́хоти попра́вше свы́ше стра́стїю, рѡма́не и҆ даві́де, вселе́ннѣй свѣти̑ла. тѣ́мъ мо́лимсѧ ѿ тмы̀ грѣхо́вныѧ и҆ ѿ недꙋ̑гъ и҆зба́вити на́съ, мо́лимъ ва́съ: моли́те бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѽ прест҃а́ѧ дв҃о, мт҃и хрⷭ҇то́ва, дꙋшѝ моеѧ̀ стра̑сти и҆сцѣлѝ, ꙗ҆̀же без̾ ᲂу҆ма̀ содѣ́ѧхъ, молю́сѧ, и҆ тишинꙋ̀ мѝ пода́ждь: а҆́зъ бо дꙋ́шꙋ ѡ҆скверни́хъ и҆ тѣ́ло, ѻ҆каѧ́нный, и҆ не вѣ́мъ, (с. 525) что̀ сотворю̀ въ де́нь сꙋда̀, є҆гда̀ а҆́гг҃ли дꙋ́шꙋ мою̀ разлꙋча́тъ ѿ ᲂу҆бо́гагѡ моегѡ̀ тѣлесѐ, тогда̀ предста́тельница мѝ бꙋ́ди, и҆збавлѧ́ющи мѧ̀ мꙋче́нїѧ, при́снѡ молѧ́щи сн҃а своего̀ согрѣше́нїємъ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, тебе́ бо и҆мѣ́ю наде́ждꙋ, ра́бъ тво́й.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло р҃ѕ.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Дне́сь ᲂу҆̀бо соше́дшесѧ, многосостоѧ́нїе цр҃ко́вное, пѣ́сньми хва́лѧще хвала́мъ досто́йнаго самоде́ржца влади́мїра, повинꙋ́вшасѧ багрѧни́цы црⷭ҇твїѧ хрⷭ҇то́ва и҆ лю́ди своѧ̑ просвѣти́вша бл҃гоче́стїемъ, ѿ негѡ́же многосвѣ̑тлаѧ два̀ свѣти̑ла произыдо́сте, бори́съ со глѣ́бомъ. и҆́хже не терпѧ̀, бг҃оме́рзскїй братоненави́стникъ ѻ҆рꙋ́жїемъ тѣ́хъ закала́етъ. но мл҃твами, бж҃е, твои́хъ ᲂу҆гѡ́дникъ сп҃сѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ мч҃никѡмъ, гла́съ и҃.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Сокрꙋ́шившемꙋ бра̑ни мы́шцею свое́ю и҆ прове́дшемꙋ і҆и҃лѧ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, пои́мъ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вителю на́шемꙋ бг҃ꙋ: ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Похва́лимъ, вѣ́рнїи, пресла́внꙋю и҆ чⷭ҇тнꙋ́ю дво́ицꙋ, прехва́льныхъ мч҃никъ рѡма́на и҆ даві́да, и҆́миже хрⷭ҇то́съ просвѣтѝ всю̀ странꙋ̀ рꙋ́сскꙋю.

Дарова́вшемꙋ си̑мъ да́ръ бл҃года́ти и҆сцѣле́нїѧ, стра̑сти и҆ недꙋ́ги и҆сцѣлѧ́ти, влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ воспои́мъ сп҃сꙋ и҆ и҆зба́вителю на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ꙗ҆́коже речѐ хрⷭ҇то́съ: вѣ́рꙋѧй въ мѧ̀, дѣла̀, ꙗ҆̀же а҆́зъ творю̀, и҆ то́й сотвори́тъ, и҆ бо́лша си́хъ. сїѧ̑ прїе́мша, ст҃і́и мч҃ницы, болѧ́щыѧ и҆сцѣлѧ́ете и҆ дꙋ́хи бѣсѡ́вскїѧ ѿго́ните.

Бг҃оро́диченъ:

Чтⷭ҇нѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ и҆ сла́внѣйшꙋю серафі̑мъ, ро́ждшꙋю на землѝ бг҃а сло́ва, чⷭ҇тоты̀ хра́мъ дꙋше́вный, бцⷣꙋ мр҃і́ю вѣ́рнѡ восхва́лимъ.

Катава́сїа пра́здника.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ во гдⷭ҇ѣ, вознесе́сѧ ро́гъ мо́й въ бз҃ѣ мое́мъ, разшири́шасѧ на враги̑ моѧ̑ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, возвесели́хсѧ ѡ҆ сп҃се́нїи твое́мъ.

Чтⷭ҇ны́мъ пренесе́нїемъ тѣле́съ ва́шихъ, сла́внїи, просла́висѧ чтⷭ҇на́ѧ цр҃ковь, и҆мꙋ́щаѧ въ себѣ̀ бл҃года́ти сокро́вище неѡскꙋ́дное и҆ пречꙋ́дное.

Ст҃ы̑ѧ ра̑ки ва́ши чⷭ҇тны̑ѧ и҆мꙋ́щи въ себѣ̀ да́ры бл҃года̑тныѧ, пресла́внаѧ тѣлеса̀ ва̑ша, ст҃і́и мч҃ницы бори́се и҆ глѣ́бе, врачѝ недꙋ̑жнымъ.

Свѣ́телъ вои́стинꙋ и҆ пречⷭ҇тенъ вышегра́дъ, превы́ше бо всѣ́хъ градѡ́въ превознесе́сѧ, и҆мы́й въ себѣ̀ чⷭ҇тнꙋ́ю цр҃ковь, въ ню́же пренесе́ни бы́ша би́сери многоцѣ́ннїи.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆твердѝ, дв҃о, помышле́нїе моѐ и҆ ᲂу҆́мъ мо́й пла́вающїй ᲂу҆тишѝ, ко́рмчїю бо родила̀ є҆сѝ и҆ ѡ҆чи́стника собла́знѡмъ на́шымъ.

Конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника.

И҆́нъ конда́къ ст҃ы́хъ, гла́съ г҃:

Прїиди́те, всѝ рꙋ́сстїи собо́ри, чꙋдотвѡ́рцꙋ и҆ мч҃никꙋ бори́са и҆ глѣ́ба восхва́лимъ, зако́ннѡ бо пострада́вше, побѣди́сте сопроти́внаго врага̀, тѣ́мъ ст҃ы́мъ застꙋпле́нїемъ кнѧ́зи рꙋ́сстїи врагѝ побѣжда́ютъ, тѣ́мъ па́мѧть є҆́ю ве́селѡ и҆ любо́вїю похва́лимъ, вопїю́ще: за ны̀ моли́те ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ и҆ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆́нъ конда́къ ст҃ы́хъ, гла́съ д҃:

Ѿ гро́ба зна́мєнїѧ показа́сте во странѣ̀ рꙋ́сстѣй, ꙗ҆ви́сѧ дне́сь бл҃года́ть и҆сцѣле́нїѧ всѣ̑мъ, къ ва́мъ, страстоте́рпцы, притека́ющымъ съ вѣ́рою, бори́се сла́вный со глѣ́бомъ чꙋ́днымъ. крѣ́пцы вѣ́рою, добропобѣ́днїи мч҃ницы, за хрⷭ҇та̀ под̾е́мше разли̑чныѧ мꙋ̑ки, и҆ на мнѡ́га лѣ̑та сокровє́ни бы́ша ва́ши ст҃і́и мо́щи, ны́нѣ же ꙗ҆влѧ́етесѧ ѿ землѝ, возсїѧ́вше лꙋча́ми, ꙗ҆́кѡ бога́тство многоцѣ́нно, и҆ въ цр҃ковь бж҃їю чⷭ҇тнѡ носи́ми, а҆рхїерє́й бж҃їихъ дла́ньми. тѣ́мже вопїе́мъ ва́мъ: ра́дꙋйтесѧ, кнѧ́зи, рꙋ́сстїи застꙋ̑пницы.

Сѣда́ленъ ст҃ы́хъ, гла́съ и҃:

Хрⷭ҇тѡ́вы ᲂу҆вѣ́дѣвше за́пѡвѣди бл҃гі̑ѧ, того̀ возлюби́вше, страстонѡ́сцы сла́внїи, ѡ҆ ᲂу҆бїе́нїи тѣлесѐ неради́сте, дꙋ́шы же прекра̑сныѧ въ рꙋ́цѣ хрⷭ҇тꙋ̀ преда́сте: ѻ҆́въ, копїе́мъ пробода́емь, веселѧ́щесѧ, дрꙋгі́й же, ꙗ҆́кѡ а҆́гнѧ, без̾ ми́лости закала́емь, сегѡ̀ ра́ди прїѧ́ша да́ръ и҆сцѣле́нїѧ, мч҃ницы самобра́тнїи, моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Проро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆́мныма ѻ҆чи́ма прови́дѣ, гдⷭ҇и, прише́ствїе твоѐ, тѣ́мъ и҆ вопїѧ́ше: ѿ ю҆́га прїи́детъ бг҃ъ. сла́ва си́лѣ твое́й, сла́ва снизхожде́нїю твоемꙋ̀.

Бра́тїе прекра́снїи, ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ вѣнцы̀ жела́ємыѧ ѿ бг҃а прїе́мше и҆ сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́вльше всю̀ сла́вꙋ тлѣ́ющꙋю, да хрⷭ҇та̀ прїѡбрѧ́щете є҆ди́наго, би́сера безцѣ́ннаго.

Хрⷭ҇тѡ́вы ᲂу҆вѣ́дѣвше за́пѡвѣди бж҃е́ствєнныѧ и҆ томꙋ̀ послѣ́дꙋюще, воста́нетъ бо, речѐ, бра́тъ на бра́та, сегѡ̀ ра́ди прїѧ́сте нꙋ́жднꙋю сме́рть, ꙗ҆́кѡ а҆́гнцы закала́еми.

Прободе́нномꙋ на крестѣ̀ копїе́мъ тебѐ ра́ди послѣ́дꙋѧ стопа́мъ, а҆́гнцꙋ бж҃їю, сла́вный страда́льче, ᲂу҆бі́йцамъ не проти́вльсѧ, бори́се чꙋ́дный, во́ине до́блїй.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, дꙋше́внаѧ цр҃ковь и҆ рꙋно̀ пречⷭ҇тое бг҃оро́сное, воды̀ живы́ѧ и҆сто́чниче неистека́ющїй, влⷣчце, запечатле́нный дв҃ствомъ, рабы̑ своѧ̑ сохранѝ ѿ всѣ́хъ ѕѡ́лъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, стѧжи́ ны, гдⷭ҇и, ра́звѣ тебѐ и҆но́гѡ не вѣ́мы, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ.

Ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ безѕло́бивъ, не ретꙋ́ѧ же, ни вопїѧ̀, сн҃ъ бж҃їй веде́сѧ на сме́рть. вы́ же, семꙋ̀ послѣ́дꙋюще, не ѿ врага̀, но ѿ сро́дника ᲂу҆бїе́ни бы́сте.

Во́зрастомъ и҆ ю҆́ностїю ѡ҆ любвѝ преле́стнѣй небрего́сте, ст҃і́и, хрⷭ҇тѡ́вы за́пѡвѣди и҆сполнѧ́юще, вѣ́чнꙋю жи́знь прїѡбрѣто́сте.

Вторы́й солꙋ́нь ра́дꙋетсѧ, въ странѣ̀ рꙋ́сстѣй вышегра́дъ сла́вный, и҆мѣ́ѧ въ себѣ̀ бл҃года́ть сла́внꙋ пренесе́нїемъ тѣле́съ ва́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆врачꙋ́й, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, дꙋ́шꙋ мою̀, мѡлвы̀ же и҆ напа̑сти бѣсѡ́вскїѧ прогонѧ́ющи, врача́ бо страсте́мъ родила̀ є҆сѝ и҆ творца̀ всѣ́хъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ во́ды мѡрскі́ѧ, чл҃вѣколю́бче, волна́ми жите́йскими ѡ҆бꙋрева́юсѧ. тѣ́мже, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на, та́кѡ вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, благоꙋтро́бне гдⷭ҇и.

Всѧ́кѡ мѣ́сто ѡ҆ст҃и́сѧ и҆ и҆́же въ недꙋ́зѣхъ и҆сцѣлева́ютсѧ посѣще́нїемъ ва́шимъ, врачѝ пресла́внїи, слѣпі́и прозира́ютъ, хромі́и хо́дѧтъ, слꙋ́цыи простира́ютсѧ.

Во всю̀ зе́млю и҆зыдо́ша вѣща̑нїѧ а҆пⷭ҇льскаѧ, ва́шими же чꙋде́съ и҆сцѣлє́нїи вселе́ннаѧ и҆спо́лнисѧ, вѣ̑рнымъ бо и҆сточа́ете здра́вїе ѻ҆би́льнѡ, сла́внїи.

Сло́во твоѐ и҆спо́лнисѧ, чл҃вѣколю́бче, є҆́же речѐ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои̑мъ, гра́дъ бо не ᲂу҆кры́етсѧ, верхꙋ̀ горы̀ стоѧ̀. и҆ се́ бо вышегра́дъ просвѣща́етъ всю̀ зе́млю рꙋ́сскꙋю ꙗ҆вле́нїемъ ст҃ы́хъ твои́хъ, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Всепѣ́таѧ дв҃о, свѣ́тлый ѻ҆́блаче, проженѝ мра́къ дꙋшѝ моеѧ̀, ꙗ҆́кѡ со́лнце пра́ведное ро́ждшаѧ, и҆ наста́ви мѧ̀ на стезю̀ живо́тнꙋю мольба́ми свои́ми, пренепоро́чнаѧ.

Конда́къ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆ви́сѧ дне́сь въ странѣ̀ рꙋ́сстѣй блгⷣть и҆сцѣле́нїѧ всѣ̑мъ, къ ва́мъ, бл҃же́ннїи, приходѧ́щымъ и҆ вопїю́щымъ: ра́дꙋйтесѧ, застꙋ̑пницы те́плїи.

І҆́косъ:

Новоѧвле́нныхъ мꙋ́чєникъ пресла́внаѧ па́мѧть дне́сь рꙋ́сстѣй землѝ свѣ́тлѡ возсїѧ̀, свѣ̑тлы бо ꙗ҆ви́стесѧ ѕвѣ́зды ѿ бг҃а, чꙋдесы̀ ѡ҆блиста́юще, и҆́хже въ па́мѧть гдⷭ҇ь всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ подае́тъ и҆сцѣле́нїе и҆ въ темни́цѣ и҆збавле́нїе. тѣ́мже и҆ мы̀, немощні́и, прїиди́те, воспои́мъ сїѧ̑, да воспрїи́мемъ здра́вїе, просвѣща́ете бо слѣпы̑ѧ и҆ недꙋ̑жныѧ и҆сцѣлѧ́ете, застꙋ̑пницы те́плїи.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Халде́йскаѧ пе́щь, ѻ҆гне́мъ распала́емаѧ, ѡ҆роша́шесѧ дх҃омъ, бж҃їимъ предстоѧ́нїемъ, ѻ҆́троцы поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Вра̑жїѧ и҆счеза́ютъ полцы̀, и҆ пога̑нскаѧ тѣлеса̀ постла́на быва́ютъ под̾ но́ги во́инѡвъ на́шихъ, призыва́ющихъ и҆мена̀ ст҃ы̑ѧ ва̑ша, мч҃ницы хрⷭ҇тѡ́ви.

Пресла́внѡ просла́висѧ всѧ́ко мѣ́сто и҆ страна̀, въ ни́хже созда́ни бы́ша чⷭ҇тны̑ѧ цр҃кви всѣ́ми вѣ́рными ѡ҆ и҆́мени ва́шемъ, сла́внїи хрⷭ҇тѡ́ви мч҃ницы.

Кто̀ не диви́тсѧ зе́мленъ ва́шемꙋ цѣломꙋ́дрїю, ца́ри и҆ кнѧ́зи, сꙋдїи̑ же и҆ всѝ вѣ́рнїи, ва̑ша чꙋдеса̀ пресла̑внаѧ ви́дѧще, неисцѣ̑льныѧ бо стра̑сти и҆сцѣлѧ́ете вопїю́щымъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇таѧ влⷣчце, влⷣкꙋ всѣ́хъ ро́ждшаѧ, влⷣчества мѧ̀ ѕла́гѡ свободи́въ, наста́ви на пꙋ́ть живо́тный, бл҃гослове́ннаѧ бцⷣе прера́дованнаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Покрыва́ѧй вода́ми превы́спрєннѧѧ своѧ̑, полага́ѧй мо́рю предѣ́лъ песо́къ и҆ содержа́й всѧ̑, тѧ̀ пое́тъ со́лнце, тѧ̀ сла́витъ лꙋна̀, тебѣ̀ прино́ситъ пѣ́снь всѧ̀ тва́рь, ꙗ҆́кѡ содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

Помо́щники въ ско́рбехъ, и҆ въ напа́стехъ, и҆ бѣда́хъ, и҆ въ темни́цѣ и҆збавле́нїе, и҆ на бра́ни застꙋпле́нїе ва́шимъ посѣще́нїемъ ѿ бг҃а прїе́млемъ, призыва́юще ва́съ, хра́брїи, бра́тїе прекра́снїи.

И҆сцѣлѧ́ете стра̑сти, и҆ бѣ́сы прого́ните, и҆ напа̑сти разорѧ́ете всѣ́мъ, сла́вѧщымъ пресла́внѡ ст҃о́е пренесе́нїе тѣле́съ ва́шихъ, всехва́льнїи мч҃ницы хрⷭ҇тѡ́ви, застꙋ̑пницы гра́дꙋ на́шемꙋ.

Ѽ бл҃же́ннаѧ, ст҃а́ѧ вои́стинꙋ дво́ице преди́внаѧ, вы̀ кнѧ́зи кнѧзє́мъ, хра́бри же хрⷭ҇тѡ́ви мч҃ницы, ѡ҆ на́съ те́плїи моли́твєнницы, вы́ бо ѡ҆брѣта́етесѧ вско́рѣ, ѿ бѣ́дъ и҆збавлѧ́юще.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆мраче́нїе дꙋшѝ моеѧ̀ проженѝ, всечⷭ҇таѧ дв҃о, неразꙋ́мїѧ се́рдце моѐ просвѣтѝ и҆ ᲂу҆́мъ мо́й ѡ҆зарѝ, ро́ждшаѧ вели́каго совѣ́та а҆́гг҃ла, і҆и҃са чл҃вѣколю́бца, бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка, во ѻ҆бое́мъ соверше́на.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь, бг҃ъ і҆и҃левъ, воздви́гнꙋвый ро́гъ сп҃се́нїѧ на́мъ въ домꙋ̀ дв҃довѣ, ѻ҆́трока своего̀, въ ни́хже посѣтѝ на́съ восто́къ съ высоты̀ и҆ напра́вилъ ны̀ є҆́сть на пꙋ́ть ми́ра.

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ всѣ́хъ, странꙋ́ же и҆ всѧ̑ лю́ди защища́ѧ, чтꙋ́щихъ ва́ши ра́ки, сла́внїи, въ чⷭ҇тнѣй цр҃кви, въ ню́же принесе́ни бы́сте ст҃а́ѧ тѣлеса̀ ва̑ша сла̑внаѧ, рѡма́не и҆ даві́де.

Бж҃е́ственною ре́вностїю распала́еми, ѡ҆ че́сти земнѣ́й и҆ вла́сти небрего́сте, хрⷭ҇тѡ́вы за́пѡвѣди соблюда́юще бж҃е́ствєнныѧ, те́мнаго кнѧ́зѧ попра́ли є҆стѐ, ст҃і́и.

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ, вѣнча́вый дво́ицꙋ пречⷭ҇тнꙋ́ю, въ странѣ̀ рꙋ́сстѣй ᲂу҆го́дникѡвъ свои́хъ, и҆́миже посѣтѝ на́съ, свѣтода́вче, свы́ше, ᲂу҆моле́нъ быва́ѧ си́ми ѡ҆ на́съ, сп҃се на́шъ.

Бг҃оро́диченъ:

Бл҃гослове́нъ, гпⷭ҇жѐ, пло́дъ твоегѡ̀ чре́ва, призва́вый на́съ и҆з̾ тмы̀ и҆ сѣ́ни смє́ртныѧ и҆ ѡ҆свѧти́вый себѣ̀ лю́ди и҆збра́нны. сего̀ молѝ, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, рабѡ́мъ свои̑мъ побѣ̑ды дарова́ти на врагѝ проти̑вныѧ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо ѕвѣзда́ми:

Прїиди́те, пристꙋпи́те, вѣ́рнїи, въ бж҃е́ственнꙋю цр҃ковь пресла́вныхъ мч҃никъ рѡма́на и҆ даві́да, и҆̀же ѡ҆ста́виша сла́вꙋ вре́меннꙋю и҆ возлюби́ша сла́вꙋ безконе́чнꙋю и҆ въ не́й ликꙋ́ютъ съ нб҃е́сными чи́нми. моли́те ѡ҆ на́съ, чтⷭ҇нꙋ́ю ва́шꙋ па́мѧть пра́зднꙋющихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нб҃е́сныхъ чинѡ́въ:

Свѣтоза́рнаѧ, и҆ ст҃а́ѧ, и҆ бл҃гоѡбра́знаѧ мч҃никѡвъ бори́са и҆ глѣ́ба всепра́зднественнаѧ возсїѧ̀ па́мѧть, и҆́же, всю̀ зе́млю просвѣща́юще и҆ і҆́дѡльскїй мра́къ ѿгонѧ́юще, цѣльба́мъ бл҃года́ть и҆сточа́ютъ.

Чⷭ҇тны́ми ка́плѧми крове́й ва́шихъ ѡ҆багри́сте ри̑зы ва́шѧ, бл҃же́ннїи рѡма́не и҆ даві́де, тѣ́мъ вѣ́рою па́мѧть ва́шꙋ пра́зднꙋюще, моли́тесѧ, мо́лимъ ва́съ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ и҆ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ свѣ́тъ во двою̀ тѣлесѝ, мі́ръ просвѣща́ете чꙋде́сными блиста́нїи, страстоте́рпцы гдⷭ҇ни, мра́къ невѣ́денїѧ ѿгонѧ́юще, тѣ́мъ воспѣва́емъ ра́достнѡ, похвалѧ́юще ва́шꙋ па́мѧть.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃.

И҆̀же на землѝ а҆́гг҃лы и҆ на нб҃сѝ чл҃вѣ́ки бж҃їи, ст҃ы́хъ мч҃никъ почти́мъ, кро́вїю бо ва́шею всю̀ зе́млю рѡссі́йскꙋю ѡ҆свѧти́сте и҆ ѿ вселе́нныѧ просла́вистесѧ, сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀, грѣ́шнїи, къ ва́мъ прибѣга́емъ, и҆сцѣле́нїѧ да́ры прїе́млюще, ᲂу҆гѡ́дницы ст҃і́и рѡма́не и҆ даві́де, скорбѧ́щыѧ ᲂу҆тѣша́ете, печа̑льныѧ застꙋпа́ете, моли́тесѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и. Бл҃жє́нны ѿ канѡ́на, пѣ̑сни г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ст҃ы̑мъ, и҆̀же сꙋ́ть на землѝ є҆гѡ̀, ᲂу҆дивѝ гдⷭ҇ь всѧ̀ хотѣ̑нїѧ своѧ̑ въ ни́хъ. Сті́хъ: Предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ є҆́сть, да не подви́жꙋсѧ. А҆пⷭ҇толъ къ ри́млѧнѡмъ, зача́ло ч҃ѳ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Воззва́ша пра́веднїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆̀хъ, и҆ ѿ всѣ́хъ скорбе́й и҆́хъ и҆зба́ви и҆̀хъ. Сті́хъ: Мнѡ́ги скѡ́рби пра́вєднымъ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́хъ и҆зба́витъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло н҃в. Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ, пра́веднїи, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

Моли́тва.

Ѽ дво́ице сщ҃е́ннаѧ, бра́тїѧ прекра̑снаѧ, до́блїи страстоте́рпцы бори́се и҆ глѣ́бе, ѿ ю҆́ности хрⷭ҇тꙋ̀ вѣ́рою, чⷭ҇тото́ю и҆ любо́вїю послꙋжи́вшїи, и҆ кровьмѝ свои́ми, ꙗ҆́кѡ багрѧни́цею, ᲂу҆краси́вшїисѧ, и҆ ны́нѣ со хрⷭ҇то́мъ ца́рствꙋющїи. Не забꙋ́дите и҆ на́съ, сꙋ́щихъ на землѝ, но, ꙗ҆́кѡ те́плїи застꙋ̑пницы, ва́шимъ си́льнымъ хода́тайствомъ пред̾ хрⷭ҇то́мъ бг҃омъ сохрани́те ю҆́ныхъ во ст҃ѣ́й вѣ́рѣ и҆ чⷭ҇тотѣ̀ (с. 534) неврежде́нными ѿ всѧ́кагѡ прило́га невѣ́рїѧ и҆ нечⷭ҇тоты̀, ѡ҆гради́те всѣ́хъ на́съ ѿ всѧ̑кїѧ ско́рби, ѡ҆ѕлобле́нїй и҆ напра́сныѧ сме́рти, ᲂу҆кроти́те всѧ́кꙋю враждꙋ̀ и҆ ѕло́бꙋ, дѣ́йствомъ дїа́вола воздвига́емꙋю ѡ҆ бли́жнихъ и҆ чꙋжди́хъ. мо́лимъ ва́съ, хрⷭ҇толюби́вїи страстоте́рпцы, и҆спроси́те ᲂу҆ великодарови́тагѡ влⷣки всѣ̑мъ на́мъ ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй на́шихъ, є҆диномы́слїе и҆ здра́вїе, и҆збавле́нїе ѿ наше́ствїѧ и҆ноплеме́нныхъ, междоꙋсо́бныѧ бра́ни, ꙗ҆́звы и҆ гла́да. Снабдѣва́йте свои́мъ застꙋпле́нїемъ странꙋ̀ на́шꙋ и҆ всѣ́хъ, чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ, во вѣ́ки вѣкѡ́въ. а҆ми́нь.

Комментарии для сайта Cackle