Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѕ҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ и҆ пра́веднагѡ і҆́ѡва многострада́льнагѡ.

Стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Пра́веденъ и҆ неѕло́бивъ, ꙳ и҆́стиненъ же и҆ непоро́ченъ, и҆ вѣ́ренъ, ꙳ и҆ всѧ́кїѧ ѡ҆греба́ѧсѧ, і҆́ѡве, ѕлы́ѧ ве́щи, позна́нъ бы́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, ꙳ ᲂу҆кра́шенъ добродѣ́тельми ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, ꙳ и҆ благоче́стїемъ сїѧ́ѧ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, и҆ свѧто́е твоѐ дне́сь и҆ честно́е пра́зднꙋемъ, ра́дꙋющесѧ, торжество̀.

Бога́тствомъ благоче́стїѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ багрѧни́цею многоцѣ́нною ᲂу҆кра́шенъ, ꙳ непоро́чный і҆́ѡве, ꙳ ми́лостїю, пра́вдою, ꙳ ꙗ҆́коже бжⷭ҇твеннымъ вѣнце́мъ ѡ҆дѣ́ѧнъ, ꙳ надъ страстьмѝ томѧ́щими ꙳ ты̀ ца́рствовалъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже къ црⷭ҇твѡмъ разꙋ́мнымъ преста́вилсѧ є҆сѝ, ꙳ цр҃ю̀, пресла́вне, вѣ́чномꙋ предстоѧ́ти.

І҆́ѡва непобѣди́маго во и҆скꙋше́нїихъ бы́вша, ꙳ пло́ти своеѧ̀ ꙗ҆́звами, ꙳ столпа̀ непоколеби́маго, ꙳ мꙋ́жествꙋ забра́ло, ꙳ всѣ̑мъ позна́на бы́вша, ꙳ мꙋдролю́бнымъ по́мысломъ, ꙳ дїа́волꙋ жа̑ла сокрꙋши́вша, ꙳ бжⷭ҇твеннаго и҆ бг҃омꙋ́драго, ꙳ благочести̑вымъ ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ гдⷭ҇нѧ непоро́чнаго, восхва́лимъ, ᲂу҆го́дника.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь, гла́съ а҃.

Бога́тство ви́дѣвъ добродѣ́телей і҆́ѡвлихъ, ᲂу҆кра́сти ко́знствоваше пра́ведныхъ вра́гъ, и҆ растерза́въ сто́лпъ тѣлесѐ, сокро́вище не ᲂу҆кра́де дꙋ́ха: ѡ҆брѣ́те бо воѡрꙋже́нꙋ непоро́чнагѡ дꙋ́шꙋ, мене́ же и҆ ѡ҆бнажи́въ плѣнѝ. предвари́въ ᲂу҆́бѡ мѧ̀ пре́жде конца̀, и҆зба́ви мѧ̀ льсти́вагѡ, сп҃се, и҆ спаси́ мѧ.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе безъ бг҃оро́дичнѡвъ:

Тмострада́льнаго досто́йно пѣ́ти і҆́ѡва.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ли́цы і҆и҃льтестїи невла́жными стопа́ми по́нтъ чермны́й, и҆ вла́жнꙋю глꙋбинꙋ̀ прогна́вше, вса́дники трїста́ты врагѝ ви́дѧще въ не́й погрꙋжє́ны, съ весе́лїемъ поѧ́хꙋ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Крѣ́пкаго а҆дама́нта, терпѣ́нїѧ вѣнце́мъ ᲂу҆кра́шена, хрⷭ҇то́ва цр҃ковь ᲂу҆́мныма зрѧ́щи ѻ҆чи́ма, торжествꙋ́етъ въ ра́дости, вопїю́щи: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ни ѧ҆зы́къ премꙋ́дрыхъ возмо́жетъ, ни ᲂу҆́мъ человѣ́чь пости́гнꙋти похвалы̀ твоеѧ̀: и҆́бо несозда́нный ѧ҆зы́къ тѧ̀ бг҃очести́ва, и҆́стинна и҆ непоро́чна наречѐ. тѣ́мже согла́снѡ вопїе́мъ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Непщева́въ бога́тствомъ ѡ҆гражде́на, подви́жнѡ побѣди́ти пра́ведника и҆спроша́етъ льсти́вый, и҆ ѡ҆бнаже́нїемъ нꙋ́жднѡ побори́въ разсѣ́десѧ, терпѣ́нїемъ бо вопїѧ́ше: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ли́цы тѧ̀ прⷪ҇ро́честїи пою́тъ, чⷭ҇таѧ, и҆ безпло́тныхъ мно́жєства почита́ютъ. и҆́бо зижди́телѧ всѣ́хъ и҆зъ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ несказа́ннѡ проше́дшаго зрѧ́ще, семꙋ̀ немо́лчнѡ пою́тъ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою. сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Пребыва́лъ є҆сѝ непрекло́ненъ ᲂу҆мо́мъ, ты̀ любе́зныхъ дѣте́й и҆ бога́тства ѡ҆бнаже́нъ, воспѣва́ѧ: бл҃гослове́нно гдⷭ҇а моегѡ̀ и҆́мѧ.

Ве́щь добродѣ́тели сотвори́лъ є҆сѝ, бога́тство и҆ нищетꙋ̀: ѻ҆бои́ми бо розжига́емь, ꙗ҆́кѡ зла́то седмери́цею, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆скꙋ́снѣйшїй.

Глаго́лѡмъ жены̀ приложи́сѧ, ꙗ҆́коже нача́льномꙋ роди́телю, ѕло́бы нача́льникъ ѕмі́й тебѣ̀: но солга́сѧ, кова́рствомъ безъ мѣ́ры хвалѧ́йсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и неискꙋсобра́чнаѧ, ꙗ҆́же бг҃а сло́ва во ᲂу҆тро́бѣ твое́й вмѣ́щши, и҆ ро́ждши воплоще́ннаго, ꙗ҆́кѡ бг҃а кꙋ́пнѡ и҆ чл҃вѣ́ка.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки.

Ꙗ҆́кѡ и҆́стиненъ и҆ пра́веденъ, бг҃очести́въ и҆ непоро́ченъ, ѡ҆свѧще́нъ же ꙗ҆́вльсѧ, всесла́вне, бж҃їй ᲂу҆го́дниче и҆́стинный, просвѣти́лъ є҆сѝ мі́ръ въ терпѣ́нїи твое́мъ, терпѣли́вѣйшїй и҆ до́блѣйшїй. тѣ́мже всѝ, бг҃омꙋ́дре, па́мѧть твою̀ воспѣва́емъ.

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

І҆́ѡва непоро́чнаго и҆ чистѣ́йшаго, превысо́каго столпа̀, и҆ непобѣди́маго хитростьмѝ врага̀ бы́вша дꙋ́хомъ, всѝ ᲂу҆блажи́мъ и҆ вѣ́рнѡ восхва́лимъ, вели́ка ᲂу҆го́дника хрⷭ҇тꙋ̀ бы́вшаго, и҆ сего̀ прилѣ́жнѡ молѧ́ща, спастѝ ѿ бѣ́дъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ сла́вное смотре́нїе твоѐ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ роди́лсѧ є҆сѝ ѿ дв҃ы, да ѿ ле́сти и҆зба́виши зовꙋ́щыѧ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Дово́льнѣйшїй ѻ҆́бразъ, и҆ сто́лпъ ѡ҆дꙋшевле́нъ, на́мъ добродѣ́телей і҆́ѡвъ непоро́чный показа́сѧ, є҆мꙋ́же ревни́тели ны̀ вопїю́щыѧ сотворѝ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

И҆сцѣлѣва́етъ твоегѡ̀ благоси́лїѧ и҆ терпѣ́нїѧ неѕло́бныѧ дꙋшѝ во гное́нїи страда̑нїѧ, є҆́же во є҆де́мѣ сꙋ́щагѡ престꙋпле́нїѧ и҆сцѣле́нїе, і҆́ѡве преблаже́нне.

По́мысломъ разсꙋжда́ѧ прпⷣбнымъ, воспѣва́ше і҆́ѡвъ: блага̑ѧ прїе́мше ѿ гдⷭ҇а, болѣ́знєннаѧ до́блественнѡ не стерпи́мъ ли; сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнаѧ бг҃оневѣ́сто, ꙗ҆́же сп҃са ро́ждши пло́тїю, тѧ̀ воспѣва́емъ, препросла́вленнаѧ, и҆ немо́лчнѡ си́це тебѣ̀ взыва́емъ: ра́дꙋйсѧ, предста́тельнице твои́хъ рабѡ́въ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Возсїѧ́вый свѣ́тъ и҆ просвѣти́вый ᲂу҆́тро, и҆ показа́вый де́нь, сла́ва тебѣ̀, сла́ва тебѣ̀, і҆и҃се сн҃е бж҃їй.

Оу҆тѣша́юще ѿ лю́тыхъ, прило́жше стрꙋпѡ́мъ твои̑мъ болѣ̑зни, множа́йшыѧ тебѣ̀ и҆сплето́ша вѣнцы̀, і҆́ѡве сла́вне.

Ю҆́ношски въ лю́тыхъ непобѣди́мь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ въ бога́тствѣ къ досажде́нїю, пра́ведниче, не взѧ́тсѧ, і҆́ѡве непоро́чне.

Невреди́мо дꙋше́вное храни́ло назида́ѧ, до́блественнѣ терпѣ́лъ є҆сѝ, сла́вне, вра́жїю лю́тꙋю бꙋ́рю.

Бг҃оро́диченъ:

А҆́гг҃лѡвъ гла́съ немо́лчнѡ тва́рь приноша́етъ тебѣ̀, дв҃о: ра́дꙋйсѧ, мт҃и чⷭ҇таѧ і҆и҃са, сн҃а бж҃їѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се, цр҃ю̀ си́лъ.

Диви́тсѧ слꙋ́хъ, наслажда́ѧсѧ слове́съ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ста̀ та̑инъ показа́лсѧ є҆сѝ и҆спо́лнена, сотво́ршагѡ и҆ наꙋ́чшагѡ тѧ̀, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а.

И҆сцѣлѧ́ѧ скорбѧ́щемꙋ болѣ́знь се́рдца, ѿ ѻ҆́чїю милосе́рдїѧ пролива́лъ є҆сѝ сле́зы, предстоѧ̀ си̑рымъ и҆ вдови́цамъ, і҆́ѡве сла́вне.

Житїѐ твоѐ благоче́стное и҆ бг҃олю́бное бы́сть: сегѡ̀ ра́ди и҆ сме́рть ꙗ҆ви́сѧ поко́й, и҆ къ непреста́нномꙋ весе́лїю, і҆́ѡве, преста́вилсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Мо́лимсѧ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ, пренепоро́чнаѧ бцⷣе, и҆зъ тебє̀ воплоще́ннаго молѝ, ꙗ҆́кѡ тѧ̀ є҆ди́нꙋ предста́тельницꙋ на́шꙋ зна́емъ.

Конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа̑мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Зако́нныхъ не невкꙋ́сенъ сы́й, но прⷪ҇ро́кѡвъ и҆ зако́на носѧ̀ и҆сполне́нїе і҆́ѡве, за любо́вь бг҃ꙋ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ, воспѣва́ѧ: препѣ́тый гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Не сниска́въ сокро́вища на землѝ, но на нб҃сѣ́хъ ᲂу҆пова́нїе, ꙗ҆́кѡ пра́хъ вмѣни́лъ є҆сѝ зла́то, бг҃ови же пѣ́ти возжела́лъ є҆сѝ: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Любве́ тѧ ча̑дъ и҆ и҆мѣ́нїѧ ѡ҆бнажѝ пра́ведныхъ вра́гъ: дꙋши́ же твоеѧ̀ крѣ́пость не преста̀ вопи́ти: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Трⷪ҇ченъ:

Сло́во и҆ дх҃ъ ѿ ѻ҆ц҃а̀ є҆ди́но трїѷпоста́сное є҆стество̀, бг҃осло́вѧще благоче́стнѡ, бг҃омꙋ́дрїи, вѣ́рою вопїе́мъ: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Безбра́чнѡ во чре́вѣ вы́ше сло́ва прїи́мшꙋ непремѣ́ннаго бг҃а, ми́лостїю человѣ́кѡмъ прича́щшагосѧ, благоче́стнѡ воспое́мъ, ꙗ҆́кѡ мт҃рь бж҃їю, во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Во ѻ҆́бразѣ а҆́гг҃ла ꙗ҆́вльшагосѧ въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй пѣсносло́вцємъ, хрⷭ҇та̀ бг҃а по́йте, ѻ҆́троцы, свѧще́нницы, бл҃гослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Торжествꙋ́етъ ве́сь пра́зднꙋющихъ въ вы́шнихъ ли́къ, съ чꙋде́снымъ воспѣва́емымъ і҆́ѡвомъ: по́йте, ѻ҆́троцы, свѧще́нницы, благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆сꙋгꙋ́би тебѣ̀ вѣнцы̀ на землѝ и҆ на нб҃сѝ подвигополо́жникъ, бг҃омꙋ́дре і҆́ѡве. тѣ́мже взыва́еши: свѧще́нницы, благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆сцѣлє́нїѧ дꙋша́мъ же и҆ тѣ́лѡмъ, гное́нїе твоеѧ̀ пло́ти и҆сточа́етъ, пребога́те, воспѣва́ющымъ: свѧще́нницы, благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Недꙋ́гъ и҆ здра́вїе, бога́тство и҆ нищета̀, воскипѣ́ша въ житїѝ твое́мъ, блаже́нне, свѣ́телъ бо ꙗ҆́вльсѧ всѣ́ми, зове́ши: лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Неизрече́ннѡ и҆ безъ сѣ́мене заче́ншꙋю, и҆ ро́ждшꙋю ра́дость вселе́ннѣй, хрⷭ҇та̀ бг҃а, по́йте, ѻ҆́троцы, свѧще́нницы, благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гомъ преслꙋша́нїѧ клѧ́твꙋ всели́ла є҆́сть, ты́ же, дв҃о бцⷣе, прозѧбе́нїемъ чревоноше́нїѧ мі́рови бл҃гослове́нїе процвѣла̀ є҆сѝ: тѣ́мъ тѧ̀ всѝ велича́емъ.

І҆́ѡвъ ᲂу҆́бѡ терпѣ́нїѧ свѣ́тлостїю досто́йнѡ вѣнча́сѧ: ты́ же пла́чеши и҆ сѣ́тꙋеши, не терпѧ̀ пра́веднагѡ вѣнца̀: сꙋ́етнѡ бо надѣ́ѧвсѧ, посрами́лсѧ є҆сѝ, сатано̀, є҆ди́не пра́ведникѡвъ вра́же.

Ꙗ҆́кѡ дости́жнѡ человѣ́кѡмъ ви́дѣти, сла́вꙋ твою̀ ᲂу҆смотри́въ безсме́ртнꙋю, стра́хомъ ᲂу҆держа́нъ бы́въ, и҆ благоговѣ́нїемъ возопѝ і҆́ѡвъ, ѕѣлѡ̀ тре́петенъ: пе́пелъ є҆́смь и҆ землѧ̀, ты́ же гдⷭ҇ь. тѣ́мъ тѧ̀ всѝ велича́емъ.

Кни̑ги тѧ̀ досто́йнѡ живѡ́тныѧ прїѧ́ша, и҆ сокрѡ́вища нбⷭ҇наѧ, ꙗ҆́кѡ пшени́цꙋ зрѣ́лꙋ сꙋ́щꙋ, и҆ и҆спо́лнь дне́й дꙋхо́вныхъ, і҆́ѡве, ᲂу҆го́дниче гдⷭ҇ень бл҃же́нне. тѣ́мже тѧ̀ всѝ ᲂу҆блажа́емъ.

Є҆ди́нице трїѷпоста́снаѧ, чⷭ҇тна́ѧ трⷪ҇це, и҆ є҆диносла́внаѧ прест҃а́ѧ, бж҃е на́шъ, свѣ́тъ и҆ жи́знь, и҆ нетлѣ́нїе, мі́рꙋ показа́ласѧ є҆сѝ, зовꙋ́щыѧ твоѧ̑ рабы̑ ѿ ле́сти спасѝ, да вѣ́рою тебѣ̀ поклони́мсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Премꙋ́дрости вмѣсти́лище па́че ᲂу҆ма̀ лꙋ́чшее показа́ласѧ є҆сѝ, ѻ҆трокови́це пренепоро́чнаѧ, ѡ҆дꙋшевле́нъ прⷭ҇то́лъ же и҆ две́рь: тѣ́мже ꙗ҆́кѡ цр҃и́цꙋ возлюби́вше дѣ̑вы тѧ̀, дв҃о, въ слѣ́дъ тебє̀ приведо́шасѧ бг҃оѻтрокови́цы.

На лїтꙋргі́и, прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Блаже́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ.

Комментарии для сайта Cackle