Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ и҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ сла́внагѡ, всехва́льнагѡ, а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста, напе́рсника, возлю́бленнагѡ дѣ́вственника, і҆ѡа́нна бг҃осло́ва.

И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆рсе́нїа вели́кагѡ.

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Прїиди́те, премꙋ́дрости глꙋбинꙋ̀ и҆ правосла́вныхъ догма̑тъ списа́телѧ, вѣ́рнїи, пѣ́сньми бжⷭ҇твенными дне́сь вѣнча́емъ, і҆ѡа́нна сла́внаго и҆ возлю́бленнаго: се́й бо возгремѣ̀, є҆́же, въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во. ѿѻнꙋ́дꙋже громогла́сенъ показа́сѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃говѣ́стникъ мі́рови, просїѧ́въ многомꙋ́дреннѣ, всехва́льный.

Два́жды.

Вои́стиннꙋ ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆́стиненъ дрꙋ́гъ и҆ напе́рсникъ вели́къ ᲂу҆чи́телю хрⷭ҇тꙋ̀: на пє́рси бо возле́гъ, ѿ ни́хже поче́рплъ є҆сѝ премꙋ́дрости догма́ты, и҆́миже ѡ҆богаща́еши ѻ҆́крестъ всю̀ зе́млю, ꙗ҆́кѡ бг҃оглаго́льникъ бж҃їй. тѣ́мже и҆ содержа́щи сїѧ̑ кра́снаѧ хрⷭ҇то́ва цр҃ковь, ны́нѣ ра́дꙋющисѧ весели́тсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃осло́ве вои́стиннꙋ, ра́дꙋйсѧ, мт҃ре гдⷭ҇ни сы́не всевозлю́бленный: ты́ бо, предстоѧ̀ при крⷭ҇тѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ, бжⷭ҇твенный слы́шалъ є҆сѝ гла́съ влⷣчнь: сѐ ны́нѣ мт҃и твоѧ̀, къ тебѣ̀ возопи́вшꙋ. ѿѻнꙋ́дꙋже досто́йнѡ тѧ̀ всѝ, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇ла хрⷭ҇то́ва вели́ка и҆ возлю́бленнаго, ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, гла́съ в҃. Самогла́сенъ:

А҆пⷭ҇лѡвъ верхо́внаго, бг҃осло́вїѧ трꙋбꙋ̀, дꙋхо́внаго во́ина, вселе́ннꙋю бг҃ꙋ покори́вшаго, прїиди́те, вѣ́рнїи, ᲂу҆блажи́мъ і҆ѡа́нна приснопа́мѧтнаго, ѿ землѝ востаю́щаго, и҆ землѝ неѿстꙋпа́юща, но жи́ва сꙋ́ща и҆ ждꙋ́ща стра́шнагѡ влⷣчнѧ втора́гѡ прише́ствїѧ. є҆́же неѡсꙋжде́ннѡ срѣ́сти на́мъ и҆спросѝ, дрꙋ́же та́йный, хрⷭ҇то́въ напе́рсниче, любо́вїю соверша́ющымъ па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ пра́здника.

Сла́ва, а҆пⷭ҇ла, гла́съ а҃: Оу҆ченичѐ сп҃совъ: пи́санъ на лїті́и:

Тропа́рь, гла́съ в҃:

А҆пⷭ҇ле, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ возлю́бленне, ᲂу҆скорѝ и҆зба́вити лю́ди безѿвѣ́тны, прїе́млетъ тѧ̀ припа́дающа, и҆́же па́дша на пє́рси и҆зво́ливый: є҆го́же молѝ, бг҃осло́ве, и҆ належа́щїй ѻ҆́блакъ ꙗ҆зы́кѡвъ разгна́ти, просѧ̀ на́мъ ми́ра и҆ ве́лїѧ ми́лости.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїа̀ и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ, а҃ а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника г҃: и҆ а҆пⷭ҇ла д҃: и҆ прпⷣбнагѡ г҃.

Стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Зри́тель неизрече́нныхъ ѿкрове́нїй, ꙳ и҆ сказа́тель вы́шнихъ бж҃їихъ та̑инъ, ꙳ сы́нъ зеведе́овъ, ꙳ написа́въ на́мъ хрⷭ҇то́во є҆ѵⷢ҇лїе, ꙳ бг҃осло́вити же ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а, и҆ дх҃а ст҃а́го, наꙋчѝ.

Два́жды.

Бг҃одви́жимаѧ гꙋ́сль нбⷭ҇ныхъ пѣ́нїй, тайнопи́сецъ сы́й, ꙳ бг҃осказа̑ннаѧ ᲂу҆ста̀, ꙳ пѣ́нїе пѣ́сненное пое́тъ краснѡ̀: ꙳ ᲂу҆стнѣ̀ бо движѧ̀ ꙗ҆́кѡ стрꙋ́ны, ꙳ ꙗ҆́коже брѧца́ло, ѧ҆зы́къ движѧ̀, ꙳ мо́литсѧ, спаси́сѧ на́мъ.

Громогла́снымъ твои́мъ ѧ҆зы́комъ ꙳ и҆звѣща́ѧ бж҃їѧ премꙋ́дрости ꙳ сокрове́нное сло́во, ꙳ бг҃ꙋ возлю́бленне, зове́ши при́снѡ, ꙳ движѧ̀ ᲂу҆стна́ми ча́стѡ: ꙳ є҆́же, въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, ꙳ и҆ наꙋча́еши всѧ́каго человѣ́ка ра́зꙋмꙋ бж҃їю.

И҆́ны стїхи̑ры прпⷣбнагѡ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре а҆рсе́нїе, ꙳ сле́зными и҆стѡ́чники, просвѣти́въ мы́сль, ꙳ бг҃ꙋ бесѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ непреста́нными ѡ҆чищє́нїи ꙳ и҆ сїѧ̑нїи сто́лпъ всесвѣ́телъ бл҃гоче́стїѧ, ꙳ ѻ҆гнесїѧ́ненъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне, ꙳ мона́хѡвъ похвало̀. ꙳ и҆ ны́нѣ на́съ всѣ́хъ сохранѝ ꙳ моли́твами твои́ми.

Ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре а҆рсе́нїе, ꙳ воздержа́нїемъ ᲂу҆́мъ ѡ҆поѧ́санъ всю́дꙋ, ꙳ къ пе́рвомꙋ вино́вникꙋ ꙳ востещѝ сотвори́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ѡ҆ста́вль мїрскі́й мѧте́жъ, ꙳ и҆ молвы̑ ѿтрѧ́съ, ꙳ ᲂу҆ма̀ чистото́ю смѣси́лсѧ є҆сѝ, премꙋ́дре, ꙳ жела́нїемъ вои́стиннꙋ ꙳ кра́йнимъ, бл҃же́нне.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е а҆рсе́нїе, ꙳ ты̀ бг҃а взыскꙋ́ѧ, ꙳ и҆ сегѡ̀ просвѣти́тисѧ ꙳ свѣтолꙋ́чными сїѧ̑нїи ꙳ бл҃гоче́стнѡ жела́ѧ, ꙳ вели́чїѧ всю̀ свѣ́тлость, ꙳ и҆ ца̑рскїѧ дворы̀ ѡ҆ста́вивъ, ꙳ безсме́ртное наслѣ́дїе прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ со хрⷭ҇то́мъ ны́нѣ водворѧ́ѧсѧ, бг҃облаже́нне.

Сла́ва, гла́съ в҃. Самогла́сенъ:

Сы́на гро́мова, ѡ҆снова́нїе бжⷭ҇твенныхъ слове́съ, нача́льника бг҃осло́вїѧ и҆ проповѣ́дника пе́рвѣйшаго и҆́стинныхъ догма̑тъ бж҃їѧ премꙋ́дрости, возлю́бленнаго і҆ѡа́нна и҆ дѣ́вственника, человѣ́ческїй ро́дъ по до́лгꙋ до́брѣ похва́лимъ: се́й во непреста́ннѡ въ себѣ̀ и҆мы́й бжⷭ҇твенное, є҆́же въ нача́лѣ бѣ̀, речѐ, сло́во. а҆́бїе же ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ неразлꙋ́чное, и҆ ра́вное по си́хъ ѻ҆ч҃ескагѡ сꙋщества̀, ꙗ҆влѧ́ѧ на́мъ собо́ю правосла́вїе ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы: содѣ́телѧ же сꙋ́ща со ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ живо́тъ носѧ́ща и҆ свѣ́тъ и҆́стинный, того́жде показа̀ на́мъ. ѽ чꙋдесѐ ᲂу҆жа́снагѡ и҆ ве́щи премꙋдри́тельныѧ! ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнь сы́й любвѐ, и҆спо́лнь бы́сть и҆ бг҃осло́вїѧ: сла́вою и҆ че́стїю, и҆ вѣ́рою, ѡ҆снова́тель сы́й чи́стыѧ на́шеѧ вѣ́ры, є҆ѧ́же ра́ди полꙋчи́мъ вѣ́чныхъ бла̑гъ въ де́нь сꙋ́дный.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ чтє́нїѧ трѝ.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе.

Возлю́бленнїи, а҆́ще се́рдце на́ше не за́зритъ на́мъ, дерзнове́нїе и҆́мамы къ бг҃ꙋ. И҆ є҆гѡ́же а҆́ще про́симъ, прїе́млемъ ѿ негѡ̀, ꙗ҆́кѡ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ, и҆ ᲂу҆гѡ́днаѧ предъ ни́мъ твори́мъ. И҆ сїѧ̀ є҆́сть за́повѣдь є҆гѡ̀, да вѣ́рꙋемъ во и҆́мѧ сн҃а є҆гѡ̀ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ лю́бимъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, ꙗ҆́коже да́лъ є҆́сть за́повѣдь на́мъ. И҆ соблюда́ѧй за́пѡвѣди є҆гѡ̀, въ не́мъ пребыва́етъ, и҆ то́й въ не́мъ: и҆ ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ пребыва́етъ въ на́съ, ѿ дх҃а, є҆го́же да́лъ є҆́сть на́мъ. Возлю́бленнїи, не всѧ́комꙋ дꙋ́хꙋ вѣ́рꙋйте, но и҆скꙋша́йте дꙋ́хи, а҆́ще ѿ бг҃а сꙋ́ть: ꙗ҆́кѡ мно́зи лжепроро́цы и҆зыдо́ша въ мі́ръ. Ѡ҆ се́мъ познава́йте дх҃а бж҃їѧ и҆ дꙋ́ха ле́стча: всѧ́къ дꙋ́хъ, и҆́же и҆сповѣ́дꙋетъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ во пло́ти прише́дша, ѿ бг҃а є҆́сть. И҆ всѧ́къ дꙋ́хъ, и҆́же не и҆сповѣ́дꙋетъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ во пло́ти прише́дша, ѿ бг҃а нѣ́сть: и҆ се́й є҆́сть а҆нті́хрїстовъ, є҆го́же слы́шасте, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, и҆ ны́нѣ въ мі́рѣ є҆́сть ᲂу҆жѐ. Вы̀ ѿ бг҃а є҆стѐ, ча̑дца, и҆ побѣди́сте тѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ бо́лїй є҆́сть, и҆́же въ ва́съ, не́жели и҆́же въ мі́рѣ. Ѻ҆нѝ ѿ мі́ра сꙋ́ть, сегѡ̀ ра́ди ѿ мі́ра глаго́лютъ, и҆ мі́ръ тѣ́хъ послꙋ́шаетъ. Мы̀ ѿ бг҃а є҆смы̀: и҆́же зна́етъ бг҃а, послꙋ́шаетъ на́съ: и҆ и҆́же нѣ́сть ѿ бг҃а, не послꙋ́шаетъ на́съ.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе.

Возлю́бленнїи, а҆́ще си́це возлюби́лъ є҆́сть на́съ бг҃ъ, и҆ мы̀ до́лжни є҆смы̀ дрꙋ́гъ дрꙋ́га люби́ти. Бг҃а никто́же нигдѣ́же ви́дѣ: а҆́ще дрꙋ́гъ дрꙋ́га лю́бимъ, бг҃ъ въ на́съ пребыва́етъ, и҆ любы̀ є҆гѡ̀ соверше́нна є҆́сть въ на́съ. Ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ въ не́мъ пребыва́емъ, и҆ то́й въ на́съ, ꙗ҆́кѡ ѿ дх҃а своегѡ̀ да́лъ є҆́сть на́мъ. И҆ мы̀ ви́дѣхомъ и҆ свидѣ́тельствꙋемъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ посла̀ сн҃а, сп҃си́телѧ мі́рꙋ. И҆́же а҆́ще и҆сповѣ́сть, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть сн҃ъ бж҃їй, бг҃ъ въ не́мъ пребыва́етъ, и҆ то́й въ бз҃ѣ. И҆ мы̀ позна́хомъ и҆ вѣ́ровахомъ любо́вь, ю҆́же и҆́мать бг҃ъ въ на́съ: бг҃ъ любы̀ є҆́сть, и҆ пребыва́ѧй въ любвѝ, въ бз҃ѣ пребыва́етъ, и҆ бг҃ъ въ не́мъ пребыва́етъ.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе.

Возлю́бленнїи, а҆́ще кто̀ рече́тъ, ꙗ҆́кѡ люблю̀ бг҃а, а҆ бра́та своего̀ ненави́дитъ, ло́жъ є҆́сть: и҆́бо не любѧ́й бра́та своегѡ̀, є҆го́же ви́дѣ, бг҃а, є҆гѡ́же не ви́дѣ, ка́кѡ мо́жетъ люби́ти; И҆ сїю̀ за́повѣдь и҆́мамы ѿ негѡ̀, да любѧ́й бг҃а, лю́битъ и҆ бра́та своего̀. Всѧ́къ вѣ́рꙋѧй, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть хрⷭ҇то́съ, ѿ бг҃а рожде́нъ є҆́сть: и҆ всѧ́къ любѧ́й ро́ждшаго, лю́битъ и҆ рожде́ннаго ѿ негѡ̀. Ѡ҆ се́мъ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ лю́бимъ ча̑да бж҃їѧ, є҆гда̀ бг҃а лю́бимъ, и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ. Сїѧ́ бо є҆́сть любы̀ бж҃їѧ, да за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ, и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ тѧ̑жки не сꙋ́ть. Ꙗ҆́кѡ всѧ́къ рожде́нный ѿ бг҃а, побѣжда́етъ мі́ръ: и҆ сїѧ̀ є҆́сть побѣ́да побѣ́ждшаѧ мі́ръ, вѣ́ра на́ша. Кто́ є҆сть побѣжда́ѧй мі́ръ; то́кмѡ вѣ́рꙋѧй, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть сн҃ъ бж҃їй.

На лїті́и стїхи́ра хра́ма,, и҆лѝ пра́здника, и҆ а҆пⷭ҇ла, гла́съ а҃. Ге́рманово:

Рѣ́ки бг҃осло́вїѧ ѿ честны́хъ твои́хъ ᲂу҆сте́нъ и҆стеко́ша, а҆пⷭ҇ле, ѿ ни́хже цр҃ковь бж҃їѧ бога́тнѡ напаѧ́ема, покланѧ́етсѧ правосла́внѡ трⷪ҇цѣ є҆диносꙋ́щнѣй, ю҆́же и҆ ны́нѣ молѝ, і҆ѡа́нне бг҃осло́ве, ᲂу҆тверди́ти и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

А҆ндре́а пѵ́рра:

Са́дъ чистоты̀, мѵ́ро бл҃гово́нїѧ па́ки возсїѧ̀ на́мъ въ прише́дшїй пра́здникъ, возопи́ти къ немꙋ̀: возлегі́й на пє́рси влⷣчни, и҆ ѡ҆дожди́въ сло́во мі́рꙋ, і҆ѡа́нне а҆пⷭ҇ле, и҆́же дв҃ꙋ сохрани́въ ꙗ҆́кѡ зѣ́ницꙋ ѻ҆́ка, и҆спросѝ на́мъ ѿ хрⷭ҇та̀ ве́лїю ми́лость.

Оу҆ченичѐ сп҃совъ, дѣ́вственниче и҆ бг҃осло́ве, тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ дѣ́вственникꙋ, дв҃ꙋ и҆ бцⷣꙋ, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ распина́емь предадѐ, и҆ сїю̀ сохрани́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ зѣ́ницꙋ ѻ҆́ка: тѣ́мъ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ꙗ҆́кѡ неизрече́нныхъ та̑инъ самови́децъ, воззва́лъ є҆сѝ, вопїѧ̀, превѣ́чное сло́во въ нача́лѣ бы́ти къ бг҃ꙋ, и҆ того̀ бы́ти бг҃а, і҆ѡа́нне а҆пⷭ҇ле, напе́рсниче хрⷭ҇то́въ и҆ дрꙋ́же при́сный, и҆ трⷪ҇цы наслажде́нїе, є҆фе́сꙋ и҆ па́тмꙋ ᲂу҆твержде́нїе непоколеби́мо, на́мъ же по́мощь. моли́сѧ, бг҃осло́ве пребл҃же́нне, ѿ ѕлочести́выхъ вра̑гъ чꙋ́вственныхъ и҆ мы́сленныхъ, и҆зба́витисѧ лю́демъ, па́мѧть твою̀ при́снѡ соверша́ющымъ вѣ́рнѡ.

Прпⷣбнагѡ стїхи́ра, гла́съ є҃.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, гла́съ є҆ѵⷢ҇лїа гдⷭ҇нѧ ᲂу҆слы́шавъ, мі́ръ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, бога́тство и҆ сла́вꙋ нивочто́же вмѣни́въ. тѣ́мъ всѣ̑мъ возопи́лъ є҆сѝ: возлюби́те бг҃а и҆ ѡ҆брѧ́щете бл҃года́ть вѣ́чнꙋю: ничто́же предпочти́те па́че любвѐ є҆гѡ̀, да є҆гда̀ прїи́детъ въ сла́вѣ свое́й, ѡ҆брѧ́щете поко́й со всѣ́ми ст҃ы́ми. є҆гѡ́же моли́твами, хрⷭ҇тѐ, сохранѝ и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ д҃:

Возле́гъ на пє́рси ᲂу҆чи́телѧ хрⷭ҇та̀, на ве́чери гдⷭ҇ни, возлю́бленне ᲂу҆ченичѐ, ѿтꙋ́дꙋ разꙋмѣ́лъ є҆сѝ неизречє́ннаѧ, и҆ нбⷭ҇ный всѣ̑мъ возгремѣ́лъ є҆сѝ гла́съ: въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, и҆ сло́во бѣ̀ къ бг҃ꙋ, и҆ бг҃ъ бѣ̀ сло́во, свѣ́тъ и҆́стинный, просвѣща́ѧй всѧ́каго человѣ́ка, въ мі́ръ грѧдꙋ́щаго, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ и҆ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Сн҃а вы́шнѧгѡ бг҃осло́вивъ, ꙳ ѻ҆ц҃ꙋ̀ соприсносꙋ́щна, ꙳ и҆ є҆диносꙋ́щественна, ꙳ свѣ́тъ ѿ свѣ́та непремѣ́ненъ, ꙳ и҆ начерта́нїе ѵ҆поста́си роди́телевы, ꙳ безлѣ́тнѡ возсїѧ́вша и҆ безстра́стнѡ ѿ негѡ̀, ꙳ содѣ́телѧ же и҆ гдⷭ҇а всѣ́хъ вѣкѡ́въ, ꙳ возлю́бленне, ты̀ проповѣ́далъ є҆сѝ сего̀ мі́рови, ꙳ ꙗ҆́кѡ и҆зве́дша свѣ́тъ ѿ тмы̀, ꙳ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего. ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Сті́хъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ.

Оу҆тѣ́шителевъ свѣ́тъ воспрїе́мъ, ꙳ и҆́мже и҆ просвѣща́емь, бг҃осло́вилъ є҆сѝ, ꙳ ѿ ѻ҆ц҃а̀ происходѧ́ща, сн҃омъ же человѣ́чествꙋ ꙗ҆влѧ́ема, ꙳ є҆диноче́стна, сопрⷭ҇то́льна и҆ є҆диносꙋ́щна ꙳ сꙋ́ща ѻ҆ц҃ꙋ̀ безнача́льнꙋ же, ꙳ и҆ бж҃їю сло́вꙋ, ꙳ возлю́бленне, всѣ̑мъ проповѣ́далъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже въ пѣ́снехъ тѧ̀ почита́емъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ вѣ́ры бжⷭ҇твенное ѡ҆снова́нїе: ꙳ ю҆́же непоколеби́мꙋ соблюда́й, ꙳ ко гдⷭ҇ꙋ моли́твами твои́ми.

Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь.

На высотꙋ̀ возше́дъ бг҃осло́вїѧ, ꙳ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ неизрече́нныхъ бж҃їихъ та̑инъ, ꙳ ѡ҆ є҆диносꙋ́щїи бжⷭ҇тва̀, ꙳ сла́вѣ же є҆ди́ной, ꙳ и҆ црⷭ҇твѣ, и҆ гдⷭ҇ствѣ, ꙳ тре́ми ѵ҆поста́сьми раздѣлѧ́емѣмъ при́снѡ, ꙳ сꙋ́щественнѣмъ же, нераздѣлѧ́емѣмъ и҆ совокꙋплѧ́емѣмъ, ꙳ въ неслїѧ́нномъ бжⷭ҇твенномъ є҆ди́нствѣ, ꙳ си́це сла́вѧ, проповѣ́далъ є҆сѝ, бг҃осло́ве, ꙳ трⷪ҇цꙋ нераздѣ́льнꙋ: ꙳ ю҆́же молѝ, ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃, і҆ѡа́нна мона́ха:

А҆пⷭ҇ле хрⷭ҇то́въ, є҆ѵⷢ҇лі́сте бг҃осло́ве, неизрече́нныхъ таи́нникъ бы́въ, премꙋ́дрости неизглагѡ́ланнаѧ на́мъ возгремѣ́лъ є҆сѝ ᲂу҆чє́нїѧ, є҆́же въ нача́лѣ бѣ̀, ᲂу҆ѧсни́въ вѣ̑рнымъ, и҆ є҆́же не бѣ̀, ѿложи́въ, є҆реті́чествꙋющихъ ѿрѣва́ѧ словеса̀, напе́рсникъ ꙗ҆́вльсѧ, и҆ дрꙋ́гъ возлю́бленъ: ꙗ҆́коже и҆са́їа велегла́сный и҆ мѡѷсе́й бг҃ови́децъ, дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ къ бг҃ꙋ, прилѣ́жнѡ моли́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ в҃, два́жды, пи́санъ на ма́лѣй вече́рни: и҆ Бцⷣе дв҃о є҆ди́ножды: и҆ бл҃гослове́нїе хлѣ́бѡвъ, по ѻ҆бы́чаю: и҆ чте́нїе.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, є҆ди́ножды: и҆ а҆пⷭ҇ла, є҆ди́ножды.

Сла́ва, прпⷣбнагѡ, гла́съ и҃:

Сле́зъ твои́хъ тече́ньми пꙋсты́ни безпло́дное воздѣ́лалъ є҆сѝ, и҆ и҆̀же и҆зъ глꙋбины̀ воздыха́ньми, во сто̀ трꙋдѡ́въ ᲂу҆плодоноси́лъ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ свѣти́льникъ вселе́ннѣй, сїѧ́ѧ чꙋдесы̀ а҆рсе́нїе ѻ҆́ч҃е на́шъ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Хрⷭ҇та̀ ᲂу҆чени́къ бы́въ, всѧ́ческихъ влⷣки, наꙋчи́лъ є҆сѝ лю́ди, и҆ просвѣти́лъ є҆сѝ мі́ръ, къ позна́нїю сегѡ̀ наста́вль, а҆пⷭ҇ле. тѣ́мже проповѣ́дника тѧ̀ и҆́стины всѝ и҆менꙋ́емъ, и҆ бг҃осло́ва, дрꙋ́га хрⷭ҇то́ва и҆ напе́рсника.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

По в҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Поⷣ: Собезнача́льное сло́во:

А҆пⷭ҇ла всѝ и҆ ᲂу҆ченика̀ хрⷭ҇то́ва, проповѣ́давшаго всѣ̑мъ бжⷭ҇твенное ржⷭ҇тво̀, є҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆зба́вителѧ и҆ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, і҆ѡа́нна: непреста́ннѡ бо мо́литсѧ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

По полѷеле́и, сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Возле́гъ на пє́рси і҆и҃совы, дерзнове́нїе полꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чени́къ вопроша́ѧ: кто́ є҆сть предаѧ́й тѧ̀, гдⷭ҇и; возлю́бленъ ѕѣлѡ̀ сы́й, прехва́льне, хлѣ́бомъ сего̀ ꙗ҆́вѣ тебѣ̀ показа̀: тѣ́мже ꙗ҆́кѡ таи́нникъ неизрече́нныхъ бы́въ, сло́во воплоще́нїѧ наꙋча́еши концы̀, бг҃осло́ве а҆пⷭ҇ле. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нꙋю две́рь и҆ ковче́гъ, всест҃ꙋ́ю го́рꙋ, свѣ́тлый ѻ҆́блакъ воспои́мъ, неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, слове́сный ра́й, є҆́ѵино свобожде́нїе, вселе́нныѧ всеѧ̀ вели́кїй сосꙋ́дъ, ꙗ҆́кѡ спасе́нїе къ не́мъ содѣ́ласѧ мі́рови, и҆ ѡ҆ставле́нїе дре́внихъ согрѣше́нїй. тѣ́мже и҆ вопїе́мъ є҆́й: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти бл҃гоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло ѯ҃з.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ в҃:

Бг҃осло́ве дѣ́вственниче, ᲂу҆ченичѐ возлю́бленне сп҃совъ, моли́твами твои́ми на́съ спаса́й, мо́лимсѧ, ѿ всѧ́кагѡ вре́да, ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆смы̀ ста́до.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ, на д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла, на ѕ҃: и҆ прпⷣбнагѡ, на д҃. Канѡ́нъ і҆ѡа́нна бг҃осло́ва.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца, спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Ꙗ҆́кѡ чи́стъ и҆ возлю́бленъ бы́лъ є҆сѝ, нетлѣ́нномꙋ свѣ́тꙋ, и҆ на пе́рсехъ сегѡ̀ возле́гъ ᲂу҆поко́ивсѧ, дерзнове́нною дꙋше́ю и҆з̾ бе́здны премꙋ́дрости, свѣ́тъ ра́зꙋма и҆звле́клъ є҆сѝ, блаже́нне і҆ѡа́нне а҆пⷭ҇ле.

Преесте́ственнѣ богосло́вѧ, возгремѣ́лъ є҆сѝ, возлю́бленне хрⷭ҇тꙋ̀: въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, жи́во и҆ воѷпоста́сно ко своемꙋ̀ роди́телю, и҆ бг҃ъ бѣ̀ сло́во, и҆ пло́ть сло́во бы́сть, и҆ бг҃ъ пребы́сть непрело́женъ.

Бг҃оро́диченъ:

Подъ кро́въ тво́й, чⷭ҇таѧ, прибѣга́юще, ѡ҆греба́емсѧ напа́стей всѧ́кихъ находѧ́щихъ, пречⷭ҇таѧ: тѣ́мъ и҆ ны́нѣ мо́лимъ, па́дшыѧ и҆з̾ глꙋбины̀ прегрѣше́нїй возведѝ, бжⷭ҇твенными твои́ми, чⷭ҇таѧ, мольба́ми.

И҆́нъ канѡ́нъ прпⷣбнагѡ, гла́съ и҆ і҆рмо́съ то́йже:

Влⷣчнемꙋ повинꙋ́ѧсѧ, а҆рсе́нїе, бжⷭ҇твенномꙋ повелѣ́нїю, ца́рскагѡ бога́тства сла́вꙋ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже мѡѷсе́й законода́вецъ, и҆ бѣ́гаѧ ѿ человѣ̑къ, а҆́гг҃лѡмъ сожи́тель бы́лъ є҆сѝ, вкꙋ́пѣ съ ни́ми веселѧ́сѧ.

Ты̀ мѧте́жей ᲂу҆бѣга́ѧ, а҆рсе́нїе, ꙗ҆́коже грѣхо́вныхъ и҆сто́чникѡвъ, безмо́лвїемъ ѧ҆зы́къ ѡ҆бꙋзда́лъ є҆сѝ. тѣ́мже немѧте́женъ ᲂу҆́мъ въ молча́нїи соблю́лъ є҆сѝ, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а бы́въ достолѣ́пнѣйшїй до́мъ поко́ища.

Бг҃оро́диченъ:

Пресла̑внаѧ возглаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ къ ро́дѣхъ родѡ́въ, бг҃а сло́ва во чре́вѣ вмѣ́щшаѧ, чиста́ же пребы́вши, бцⷣе марі́е. тѣ́мже тѧ̀ всѝ почита́емъ, сꙋ́щее по бз҃ѣ застꙋпле́нїе на́ше.

Катава́сїа пра́здника.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ. ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ, па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ѿ ры́барей лове́цъ человѣ́кѡвъ, и҆ бг҃осло́въ бы́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре і҆ѡа́нне, пренебре́гъ ѻ҆те́ческꙋю и҆ мїрскꙋ́ю любо́вь, и҆ влⷣцѣ сло́вꙋ жела́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ вослѣ́дꙋѧ.

Ѡ҆чище́нъ дꙋше́внымъ ѻ҆́комъ, ѽ бг҃осло́ве, ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ неизрече́ннꙋю сла́вꙋ, ѿ ѻ҆ц҃а̀ є҆диноро́днагѡ сло́ва и҆ сн҃а бж҃їѧ, и҆́мже мꙋ́дрѣ всѧ̑ бжⷭ҇твеннымъ бы́ша дх҃омъ.

Бг҃оро́диченъ:

Подъ твоѐ спаси́тельное прибѣ́жище притека́емъ, бцⷣе дв҃о, и҆ спаса́емсѧ навѣ́та вра́жїѧ моли́твами твои́ми, и҆ бꙋ́дꙋщагѡ, чⷭ҇таѧ, и҆збавлѧ́емсѧ мꙋче́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Ѻ҆́ч҃е а҆рсе́нїе, твоеѧ̀ хрⷭ҇топодража́тельныѧ нищеты̀, ѻ҆́строе и҆ ѕѣлѡ̀ хꙋ́ждшее рꙋ́бище, пресла́вное пе́рвыѧ ри́зы покры́ло є҆́сть, неизрече́нныѧ сла́вы ѡ҆дѣѧ́нїе тебѣ̀ снабдѣва́ющее.

Претыка̑нїѧ вра̑жїѧ, и҆ велехва́льныхъ дꙋхѡ́въ, ѿ бг҃а сокрꙋше́нїемъ се́рдца прїе́мый по́мощь, а҆рсе́нїе, низве́рглъ є҆сѝ, побѣдоно́сецъ, ѻ҆́ч҃е, смире́нїемъ бы́въ.

Бг҃оро́диченъ:

Херꙋві́мѡвъ и҆ серафі́мѡвъ превы́шши ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, бцⷣе: ты́ бо є҆ди́на прїѧ́ла є҆сѝ невмѣсти́маго бг҃а въ твое́мъ чре́вѣ, нескве́рнаѧ. тѣ́мже тѧ̀ вѣ́рнїи всѝ пѣ́сньми, чⷭ҇таѧ, ᲂу҆блажа́емъ.

Конда́къ прпⷣбнагѡ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Ѿ ри́ма возсїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́коже со́лнце вели́кое, и҆ къ ца́рскомꙋ гра́дꙋ дости́глъ є҆сѝ, преблаже́нне, словесы̀ твои́ми просвѣща́ѧ сего̀ и҆ дѣ́лы, всѧ́кꙋ неразꙋ́мїѧ мглꙋ̀ ѿгонѧ̀. сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆тцє́въ сла́во, а҆рсе́нїе прпⷣбне.

І҆́косъ:

Оу҆слы́шавъ гла́съ гдⷭ҇ень, прпⷣбне, мїрскі̑ѧ красоты̑ ѡ҆ста́вль, мона́шествовалъ є҆сѝ, а҆́гг҃льскомꙋ житїю̀ поревнова́въ, бг҃омꙋ́дре. тѣ́мже и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ве́сь преложе́нъ, въ тѣлесѝ а҆́гг҃лъ, хрⷭ҇тꙋ̀ приносѧ̀ поще́нїе и҆ сле́зы, непоро́чнꙋ моли́твꙋ и҆ стоѧ́нїе всено́щное. тѣ́мже бы́лъ є҆сѝ хра́мъ трⷪ҇цы, ѻ҆́бразъ же мона́хѡвъ, и҆ наста́вникъ добродѣ́тели, и҆ чтꙋ́щихъ тѧ̀ всегда̀ моли́твенникъ те́плъ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ чти́мъ, ѻ҆тцє́въ сла́во, а҆рсе́нїе прпⷣбне.

Та́же сѣда́ленъ а҆пⷭ҇ла, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Премꙋ́дрости на пє́рси возле́гъ, и҆ ра́зꙋма сꙋ́щихъ навы́къ бжⷭ҇твеннѡ возгремѣ́лъ є҆сѝ: въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во: до́брѣ написа́въ пе́рвѣе безнача́льное ржⷭ҇тво̀, проповѣ́далъ є҆сѝ всѣ̑мъ сло́ва воплоще́нїе. тѣ́мже и҆ ѧ҆зы́комъ ꙗ҆́кѡ мре́жею ᲂу҆лови́въ ꙗ҆зы́ки, по бл҃года́ти дх҃а и҆зꙋча́еши концы̀, и҆ просвѣща́еши чꙋдесы̀, бг҃осло́ве а҆пⷭ҇ле, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, сѣда́ленъ прпⷣбнагѡ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Мо́лвъ жите́йскихъ ᲂу҆бѣжа́въ, и҆ безмо́лвнѣ житїѐ соверша́ѧ, стра̑сти ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ и҆ ᲂу҆́мъ впери́лъ є҆сѝ къ бг҃ꙋ, и҆ сто́лпъ ѻ҆́гненный показа́лсѧ є҆сѝ, и҆ свѣти́льникъ всѣ́хъ вѣ́рныхъ чтꙋ́щихъ тѧ̀: тꙋ́чами же сле́зъ напаѧ́емь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ дре́во плодови́тое бг҃оно́се а҆рсе́нїе. моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Тѧ̀ гро́мова сы́на гдⷭ҇ь наречѐ, тѧ̀ гремѣ́ти дх҃омъ сподо́би, своегѡ̀ ѿ ѻ҆ц҃а̀ бжⷭ҇твеннагѡ и҆ непостижи́магѡ рожде́нїѧ неизрече́нное: тѣ́мъ твою̀, бг҃осло́ве, всепра́зднственнꙋю па́мѧть пѣ́сньми досто́йнѡ сла́вимъ.

Ты̀ добродѣ́тельми возше́лъ є҆сѝ, а҆пⷭ҇ле, на высотꙋ̀, ты̀ ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ сла́вою блиста́ющее є҆диноро́дное сло́во во пло́ти, во ѻ҆ч҃ескихъ безнача́льнѡ нѣ́дрѣхъ сѣдѧ́щее: гла́са же ᲂу҆слы́шати ѻ҆ч҃ескагѡ сподо́билсѧ є҆сѝ, свидѣ́тельствꙋюща тогѡ̀ сыновство̀.

Бг҃оро́диченъ:

Подъ твоѐ ны́нѣ прибѣга́ѧ застꙋпле́нїе, непотре́бный ра́бъ тво́й, всенепоро́чнаѧ, да не постыжꙋ́сѧ: тѧ́ бо къ бг҃ꙋ и҆́мамъ предста́тельницꙋ, и҆ стѣ́нꙋ нера́тнꙋ: ѡ҆ тебѣ̀ и҆ бꙋ́дꙋщїѧ да наслаждꙋ́сѧ тишины̀ и҆ бжⷭ҇твенныѧ жи́зни, молю́сѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Ты̀ нꙋ́дитель є҆стества̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, а҆рсе́нїе, ты̀ стра̑сти, ѻ҆́ч҃е, покори́лъ є҆сѝ ᲂу҆́мномꙋ влады́чествꙋ, ꙗ҆́коже рабꙋ̀ снꙋ̀ повелѣва́ѧ. тѣ́мже и҆ во всено́щныхъ бдѣ́нїихъ вопїѧ́лъ є҆сѝ: си́лѣ твое́й сла́ва, человѣколю́бче.

Ты̀ бг҃а, прпⷣбне, жела́тельнѣ взыска́лъ є҆сѝ, ты̀ ꙗ҆́вльшагосѧ мно́жае возжела́лъ є҆сѝ, и҆ чистото́ю бг҃ови́дѣнъ ве́сь бы́въ, къ жела́емомꙋ бесѣ́довалъ є҆сѝ, разꙋмѣ́въ соедине́нїемъ вы́шшагѡ всѧ́кагѡ постиже́нїѧ, ѻ҆́ч҃е а҆рсе́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ вѣ́рныхъ похвала̀ є҆сѝ, безневѣ́стнаѧ, ты̀ предста́тельница, ты̀ и҆ прибѣ́жище хрⷭ҇тїа́нъ, стѣна̀ и҆ приста́нище: къ сн҃ꙋ бо твоемꙋ̀ мольбы̑ но́сиши, всенепоро́чнаѧ, и҆ спаса́еши ѿ бѣ́дъ вѣ́рою и҆ любо́вїю бцⷣꙋ чи́стꙋю тебѐ зна́ющыѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннагѡ, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Во тмѣ̀ мі́ра просїѧ́вшїй, ви́дѣвъ свѣ́тъ пречⷭ҇тый, раствори́лсѧ є҆сѝ любо́вїю: и҆ свѣти́льникъ благоче́стїѧ бы́въ, многосѣ́менныхъ ро́ды ꙗ҆зы̑къ бг҃осло́вїѧ, і҆ѡа́нне, свѣ́томъ ѡ҆сїѧ́лъ є҆сѝ.

Оу҆вѣ́дѣвъ ꙗ҆́кѡ зако́нъ мѡѷсе́омъ сѣ́нный да́нъ бы́сть, бжⷭ҇твеннаѧ же бл҃года́ть хрⷭ҇то́мъ бг҃омъ на́шимъ бы́сть, бг҃осло́внымъ ѧ҆зы́комъ, сы́не гро́мовъ возлю́бленне, благовѣсти́лъ є҆сѝ є҆гѡ̀ бжⷭ҇тво̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ты́ ми покро́въ и҆ держа́ва, пречⷭ҇таѧ, и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ стѣна̀ нерꙋши́ма, и҆ тѧ̀ призыва́ю: въ нощѝ и҆ во днѝ мѧ̀ соблюда́й ѿ всѧ́кагѡ вре́да велїа́ра находѧ́щагѡ, да вѣ́рою и҆ любо́вїю сла́влю тѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Хода́таѧ пе́рвомꙋ, ѻ҆́ч҃е, престꙋпле́нїю первозда́ннагѡ а҆да́ма, благоче́стнѡ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ, вра̑жїѧ до́брѣ ви́дѧ кова̑рствїѧ: тѣ́мже въ непоро́чномъ ликовствꙋ́ѧ пи́щномъ приста́нищи, влⷣкꙋ хрⷭ҇та̀ молѝ.

Себѐ сама́гѡ ѿве́ргсѧ, всѧ́кагѡ сладостра́стїѧ ѿве́рглсѧ є҆сѝ: и҆ на ра́мꙋ крⷭ҇тъ тво́й носѧ̀, а҆рсе́нїе, и҆ хрⷭ҇та̀ жела́ѧ, на нб҃сѣ́хъ снаслѣ́дникъ досто́йнѣ сегѡ̀ показа́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃рнее дерзнове́нїе къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆мꙋ́щи, всечⷭ҇таѧ, сро́днагѡ промышле́нїѧ ѡ҆ на́съ не пре́зри, мо́лимсѧ: ꙗ҆́кѡ тебѐ и҆ є҆ди́нꙋ хрⷭ҇тїа́не ко влⷣцѣ, ѡ҆чище́нїе ми́лостивнѡ предлага́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бе́здна грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй бꙋ́рѧ мѧ̀ смꙋща́етъ, и҆ во глꙋбинꙋ̀ нꙋ́жднагѡ рѣ́етъ мѧ̀ ѿча́ѧнїѧ. но твою̀ крѣ́пкꙋю рꙋ́кꙋ мнѣ̀ прострѝ, ꙗ҆́кѡ петро́ви, ѽ ᲂу҆пра́вителю, и҆ спасѝ.

Оу҆́гль бжⷭ҇твеннагѡ ѻ҆гнѧ̀ прови́дѣ ѻ҆бра́знѡ и҆са́їа, ѡ҆чи́стивъ ᲂу҆стнѣ̀, прⷪ҇ро́чества сподо́бисѧ: воплоти́вшагѡсѧ же бг҃а сло́ва, бл҃же́нне і҆ѡа́нне, ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ напе́рсникъ.

Сло́во сы́й є҆диноро́дное, є҆́же въ нѣ́дрѣхъ ѻ҆ч҃ескихъ сѣдѧ́щее, воплоще́нно ᲂу҆зрѣ́сѧ, і҆ѡа́нне бл҃же́нне, и҆ ꙗ҆́кѡ таи́нникꙋ возлю́бленнꙋ тебѣ̀ сказа̀, безпло́тнѣ бг҃а никомꙋ́же ви́дѣти когда̀.

Бг҃оро́диченъ:

Просвѣтѝ мою̀ дꙋ́шꙋ ро́ждшаѧ ѡ҆заре́нїе сла́вы ѻ҆́ч҃и, дв҃о бцⷣе всепѣ́таѧ: твою́ бо и҆́стиннꙋю бл҃года́ть и҆мꙋ́ще, бесѣ́ды ѧ҆зыковре́дїѧ возбранѧ́емсѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Мꙋ́дрость плотскꙋ́ю бл҃гоче́стнѡ безстра́стїемъ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, не возлюби́въ наслѣ́дїѧ земна́гѡ, прпⷣбне, ѿ хрⷭ҇та̀ жела́ѧ, ѻ҆́ч҃е а҆рсе́нїе, въ вы́шнихъ наслѣ́дїе воспрїѧ́ти.

Со́лнце ꙗ҆́вльшеесѧ всено́щное твоѐ разрѣшѝ стоѧ́нїе, мы́сленнагѡ сл҃нца несравне́нное сїѧ́нїе, по є҆́же въ нощѝ житїѧ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, провѣща́ѧ ѡ҆сїѧ́ти тебѣ̀, а҆рсе́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

И҆мꙋ́щи сострада́тельное, ꙗ҆́кѡ ро́ждши чл҃вѣколю́бное сло́во, спасѝ на́съ го́рькїѧ и҆ лю́тыѧ напа́сти: тѧ́ бо є҆ди́нꙋ вѣ́рнїи, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, застꙋпле́нїе неѡбори́мое стѧжа́хомъ.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Вели̑чїѧ твоѧ̑, дѣ́вственниче, кто̀ повѣ́сть; то́чиши бо чꙋдеса̀, и҆ и҆злива́еши и҆сцѣлє́нїѧ, и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ, ꙗ҆́кѡ бг҃осло́въ и҆ дрꙋ́гъ хрⷭ҇то́въ.

І҆́косъ:

Высоты̀ нбⷭ҇ныѧ ᲂу҆вѣ́дѣти, и҆ мо́рѧ глꙋбины̑ и҆спыта́ти де́рзостно є҆́сть и҆ непостижи́мо. ꙗ҆́коже бо ѕвѣ́зды и҆зчестѝ, и҆ морскі́й песо́къ невозмо́жно ѿню́дъ: си́це и҆ бг҃осло́ва и҆справлє́нїѧ и҆зрещѝ недово́льно є҆́сть. толи́цѣми того̀ вѣнцы̑ хрⷭ҇то́съ, є҆го́же возлюбѝ, вѣнча̀: є҆мꙋ́же и҆ на пє́рси возле́гъ, и҆ на та́йнѣй ве́чери съ ни́мъ ꙗ҆дѐ, ꙗ҆́кѡ бг҃осло́въ и҆ дрꙋ́гъ хрⷭ҇то́въ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снисхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ ко цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Оу҆се́рднѡ и҆зше́лъ є҆сѝ ᲂу҆́зъ ве́щи, ѽ всебл҃же́нне! ꙗ҆́кѡ бж҃їй предста́тель, и҆ бг҃одꙋхнове́ннагѡ бы́въ вѣ́стникъ бг҃осло́вїѧ, вопи́ти наꙋчи́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ꙗ҆́кѡ травꙋ̀ вмѣни́лъ є҆сѝ зла́то и҆ бога́тство, ѽ всебл҃же́нне! и҆ сѣ́но ꙗ҆́кѡ зла́то тебѣ̀ дѣ́йствомъ бжⷭ҇твеннымъ бы́сть, бг҃осло́вѧщꙋ содѣ́телѧ и҆ гдⷭ҇а: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Дх҃ъ ст҃ы́й ѿ ѻ҆ц҃а̀ безнача́льнагѡ и҆сходѧ́щь, и҆ ѿ тебє̀ нераздѣ́льнѣ прїе́млемъ, сло́ве є҆диноро́дне бж҃їй, а҆пⷭ҇толѡмъ зва́ти возвѣсти́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Хра́мъ и҆ пала́та цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ была̀ є҆сѝ, и҆ ѻ҆́дръ є҆ди́на соломѡ́новъ: є҆го́же, ꙗ҆́коже речѐ писа́нїе, ѡ҆крꙋжа́ютъ си́льнїи шестьдесѧ́тъ. съ тобо́ю ны́нѣ, дв҃о, зовꙋ́тъ, и҆ пою́тъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Па́гꙋбꙋ возмни́въ дре́внихъ мѵ́рѡвъ, ѻ҆́ч҃е а҆рсе́нїе, ѕлово́нїе терпѧ̀, и҆ бл҃гово́нїе хрⷭ҇то́во бы́въ прича́стїемъ бл҃года́ти, глаго́лалъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Въ бжⷭ҇твенный въ тѣлесѝ мра́къ вше́дъ, ѻ҆́ч҃е а҆рсе́нїе, во хрⷭ҇тѣ́ же поꙋчи́всѧ позна́ти ѻ҆ц҃а̀ безнача́льна, и҆ дх҃а, и҆́же въ трⷪ҇цѣ є҆ди́ницꙋ воспѣ́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Трⷪ҇ченъ:

Всѣ́хъ ᲂу҆́бѡ гдⷭ҇а, є҆ди́наго же є҆ди́номꙋ є҆диноро́дномꙋ сн҃ꙋ, правосла́внѡ ѻ҆ц҃а̀ бг҃осло́вѧще, тѧ̀ возвѣща́емъ, и҆ є҆ди́наго вѣ́дѧще твоего̀ и҆сходѧ́ща дх҃а пра́ваго, соесте́ственна и҆ соприсносꙋ́щна.

Бг҃оро́диченъ:

Въ лѣ́то безлѣ́тнаго неискꙋсобра́чнѡ, чⷭ҇таѧ, родила̀ є҆сѝ, пре́жде безпло́тное сло́во, пло́ти прїѧ́тїемъ дв҃а породила̀ є҆сѝ, є҆мꙋ́же пое́мъ согла́снѡ, зовꙋ́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ бл҃голѣ́пна, и҆ бл҃гознамени́та пресла́внаѧ па́мѧть твоѧ̀, бл҃говѣ́стниче і҆и҃сова бжⷭ҇тва̀, бжⷭ҇твєннаѧ бл҃гоꙋха́ющи цр҃кви возсїѧ̀. тѣ́мъ ра́дꙋющесѧ, вѣ́рнїи, пое́мъ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃осло́ва и҆мꙋ́ще ли́кꙋ чинонача́льника, тѧ̀ ѿ негѡ̀, хрⷭ҇тѐ, бг҃осло́вима, бг҃а возвѣща́емъ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ, и҆ є҆динонача́льственнѣ пѣсносло́вѧще вопїе́мъ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоще́ннаго родила̀ є҆сѝ бг҃а сло́ва, всенепоро́чнаѧ, сего̀ ᲂу҆молѝ ѻ҆гнѧ́ мѧ и҆зба́вити: се́ бо житїѐ моѐ всѐ ѡ҆тѧгчи́сѧ, всѐ порабо́тисѧ лю́тыми грѣха́ми. тѣ́мъ къ тебѣ̀, дв҃о, прибѣга́ю, и҆ тѧ̀ призыва́ю ѡ҆бра́дованнꙋю.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

По́хотей, а҆рсе́нїе, дꙋшегꙋ́бныхъ разжжє́нїѧ мꙋчи́тельныѧ же гее́нны распале́нїе, бл҃горазꙋ́мнѡ сле́зными и҆стѡ́чники погаси́лъ є҆сѝ. но и҆ на́съ ѿ ѻ҆бою̀ и҆схити́ти, не преста́й молѧ̀ сп҃са мі́ра хрⷭ҇та̀: є҆го́же бл҃гослови́мъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Се́дмь седми́цею, прпⷣбне, ᲂу҆миле́нїѧ пе́щь вавѷлѡ́нскꙋю себѣ̀ разже́глъ є҆сѝ, въ не́йже ѡ҆роша́емь просвѣще́нїемъ бл҃года́ти, содѣ́телю и҆ сп҃сꙋ вопїѧ́лъ є҆сѝ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Трⷪ҇ченъ:

Трисвѣ́тлое бжⷭ҇тво̀, є҆ди́нꙋ сїѧ́ющее зарю̀, ѿ є҆ди́нагѡ трїѷпоста́снагѡ є҆стества̀, роди́телѧ безнача́льна: є҆диноесте́ственно же сло́во ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сцрⷭ҇твꙋющаго є҆диносꙋ́щнаго дх҃а, ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Крⷭ҇тꙋ̀ влⷣчню предстоѧ́й, дв҃ѣ же и҆ бцⷣѣ чи́стѣй, ᲂу҆чени́къ возлю́бленный, чи́стый бг҃осло́вїѧ ѻ҆рга́нъ, ꙗ҆́коже дѣ́вственникъ врꙋче́нїе прїѧ́тъ, и҆ храни́тель непоро́чныѧ бы́въ бцⷣы, ны́нѣ досто́йнѡ ᲂу҆блажа́етсѧ.

Досто́йнѡ возлю́бль пречⷭ҇тый, честно́е и҆ непоро́чное житїѐ твоѐ, а҆́гг҃льски пожи́вша на землѝ, тѧ̀ въ бра́та мѣ́стѡ прїѧ́тъ, бл҃же́нне і҆ѡа́нне, свое́й сы́на тѧ̀ возвѣстѝ мт҃ри бцⷣѣ, съ не́юже тѧ̀ всѝ ᲂу҆блажа́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Сп҃си́тельный бꙋ́ди мѝ сто́лпъ, чⷭ҇таѧ, де́мѡнѡвъ бездѣ̑льны сотворѝ полкѝ, и҆скꙋше́нїй молвꙋ̀ и҆ бѣ́дъ ѿрѣва́ющи, и҆ страсте́й нахо́ды дале́че ѿгонѧ́ющи, и҆ чи́стое даю́щи свобожде́нїе, и҆ бжⷭ҇твєннаѧ дарова̑нїѧ, незави́стнѣ мнѣ̀ препода́ющи.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Мѡѷсе́й ᲂу҆диви́сѧ, сподо́бльсѧ ви́дѣти дв҃ыѧ ржⷭ҇тво̀ ѻ҆бра́знѣ, кꙋпинꙋ̀ ѡ҆бразова́ннꙋю ѻ҆гнезра́чнѡ: ты́ же бж҃е́ственномꙋ дх҃ꙋ, ве́сь и҆зстꙋпле́нїемъ соедини́всѧ, ѻ҆гнезра́ченъ ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ. тѣ́мже и҆ досто́йнѡ ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀, а҆рсе́нїе.

Возсїѧ̀ тебѣ̀ хрⷭ҇то́съ свѣ́тъ незаходи́мый, ра́дость же тѧ̀ под̾ѧ́тъ на нбⷭ҇наѧ: па́мѧтїю бо ѡ҆ сме́рти всегда́шнею, прине́слъ є҆сѝ себѣ̀ житїѐ нескве́рное прилѣ́жнѡ. тѣ́мже и҆ досто́йнѡ воспрїѧ́лъ є҆сѝ плоды̀ трꙋдѡ́въ, всеблаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, ѽ дв҃о мт҃и бж҃їѧ, па́че є҆стества̀ ро́ждши пло́тїю бг҃а сло́ва, є҆го́же ѻ҆ц҃ъ ѿры́гнꙋ ѿ се́рдца своегѡ̀ пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ. є҆го́же ны́нѣ и҆ тѣле́съ превы́шша разꙋмѣ́емъ, а҆́ще и҆ въ тѣ́ло ѡ҆блече́сѧ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Гро́мовъ сы́нъ бы́въ, къ человѣ́кѡмъ бг҃осло́вилъ є҆сѝ, є҆́же въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, а҆пⷭ҇ле і҆ѡа́нне: возлегі́й бо на пє́рси вѣ́рнѡ влⷣки твоегѡ̀, и҆ ѿтꙋ́дꙋ поче́рпъ бг҃осло́вїѧ стрꙋи̑, тва́рь всю̀ напоѧ́еши.

Сла́ва, прпⷣбнагѡ:

Мїрска́гѡ пристра́стїѧ ꙗ҆́кѡ ѿ скве́рны ᲂу҆клони́лсѧ є҆сѝ, и҆ неѧде́нїемъ пло́ть ᲂу҆вѧди́въ, ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ дꙋшѝ крѣ́пость, прпⷣбне, и҆ сла́вою ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ нбⷭ҇ною, а҆рсе́нїе: тѣ́мже моли́тисѧ не преста́й ѡ҆ на́съ гдⷭ҇еви.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника г҃, и҆ а҆пⷭ҇ла г҃, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Бл҃же́нне і҆ѡа́нне премꙋ́дре, ꙳ мно́жествомъ те́плости ко хрⷭ҇то́вѣ любвѝ ꙳ мно́жае всѣ́хъ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ ᲂу҆чени́къ возлю́бленъ ꙳ всеви́дцꙋ сло́вꙋ, ꙳ и҆ сꙋдѧ́щемꙋ пра́выми мѣ́рами все́й вселе́ннѣй, ꙳ чистото́ю и҆ дѣ́вства добро́тами ѡ҆зари́всѧ, ꙳ тѣ́ломъ и҆ помышлє́нїи, ꙳ бг҃облаже́нне.

Дѣ́вства процвѣте́нїе, ꙳ честны́хъ добродѣ́телей прїѧ́тное жили́ще, ꙳ премꙋ́дрости ѻ҆рга́нъ, дꙋхо́вный хра́мъ, ꙳ свѣтонѡ́снаѧ ᲂу҆ста̀ бл҃года́ти ꙳, цр҃кви пресвѣ́тлое ѻ҆́ко, ꙳ всечестна́го і҆ѡа́нна ꙳ пѣ́сньми дꙋхо́вными ны́нѣ восхва́лимъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ слꙋжи́телѧ хрⷭ҇то́ва.

Бг҃осло́вїѧ во́ды, ꙳ на пє́рси возле́гъ ꙳ премꙋ́дрости поче́рплъ є҆сѝ, ꙳ и҆ мі́ръ напои́лъ є҆сѝ, ꙳ і҆ѡа́нне всеизрѧ́дне: ꙳ трⷪ҇ческимъ ра́зꙋмомъ ꙳ мо́ре и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ безбо́жїѧ, ꙳ сто́лпъ бы́въ и҆ ѻ҆́блакъ ѡ҆дꙋшевле́нъ, ꙳ наставлѧ́еши на́съ къ нбⷭ҇номꙋ наслѣ́дїю.

Сла́ва, гла́съ и҃. Самогла́сенъ:

Бл҃говѣ́стниче і҆ѡа́нне, равноа́гг҃льне, дѣ́вственниче, бг҃осло́ве бг҃омъ наꙋче́нне, правосла́внѡ мі́рови пречⷭ҇тое ребро̀, кро́вь и҆ во́дꙋ и҆сточи́вшее проповѣ́далъ є҆сѝ, и҆́мже вѣ́чный живо́тъ прїе́млемъ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ тропа́рь а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, преподо́бнагѡ: И҆ ны́нѣ пра́здника. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ча́съ а҃-й. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь пра́здника: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ конда́къ пра́здника, и҆ про́чее: и҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ. На часѣ́хъ конда́къ пра́здника, и҆ а҆пⷭ҇ла, глаго́лемъ премѣнѧ́юще.

На лїтꙋргі́и: бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь рѧдова́ѧ, и҆ а҆пⷭ҇ла, ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: А҆пⷭ҇лъ, собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова, зача́ло ѯ҃и. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и. Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло ѯ҃а. Прича́стенъ: Во всю̀ зе́млю:

Оу҆ка́зъ ѡ҆ пра́здницѣ ст҃а́гѡ и҆ всехва́льнагѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста і҆ѡа́нна бг҃осло́ва.

Начина́етсѧ ѿ сꙋббѡ́ты в҃-ѧ недѣ́ли по па́сцѣ, и҆ восхо́дитъ до з҃-ѧ недѣ́ли ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ а҆́ще слꙋчи́тсѧ ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна бг҃осло́ва въ недѣ́лю мѷроно́сицъ, и҆лѝ ѡ҆ разсла́бленномъ, и҆лѝ самарѧны́ни и҆лѝ ѡ҆ слѣпо́мъ:

Въ сꙋббѡ́тꙋ, на ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. На стїхо́внѣ стїхи́ра воскрⷭ҇на и҆ а҆пⷭ҇ла стїхо́вна вели́кїѧ вече́рни, съ припѣ́вы є҆гѡ̀: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни по ѻ҆бы́чной каѳі́смѣ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны гла́са г҃: и҆ пра́здника г҃: и҆ а҆пⷭ҇ла д҃. Сла́ва, пра́здника, самогла́сенъ, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. Вхо́дъ: прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ а҆пⷭ҇ла г҃. На лїті́и стїхи́ра хра́ма, и҆ а҆пⷭ҇ла самогла́сны: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи́ра воскрⷭ҇на, и҆ па́схи: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, трїѡ́ди. На бл҃гослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь: Бцⷣе дв҃о, два́жды: и҆ а҆пⷭ҇ла, є҆ди́ножды: и҆ чте́нїе въ дѣѧ́нїихъ а҆пⷭ҇льскихъ.

[Зрѝ] А҆́ще є҆́сть недѣ́лѧ мѷроно́сицъ: На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Є҆гда̀ снизше́лъ є҆сѝ къ сме́рти: є҆ди́ножды: Бл҃гоѻбра́зный і҆ѡ́сифъ: є҆ди́ножды: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, мѷроно́сицамъ.

[Зрѝ] А҆́ще ли во и҆́ны недѣ̑ли, тропа́рь воскрⷭ҇нъ, два́жды: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й, въ то́йже гла́съ. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны, и҆ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ: и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. Полѷеле́й, и҆ сѣда́льны ѻ҆́ба а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, сѣда́ленъ по полѷеле́и: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: и҆ чте́нїе а҆пⷭ҇ла. Степє́нна, и҆ прокі́менъ гла́са: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇но. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: три́жды. Ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра воскрⷭ҇на. Канѡ́нъ па́схи со і҆рмосо́мъ и҆ съ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ на ѕ҃: и҆ а҆пⷭ҇ла на д҃: и҆ трїѡ́ди на д҃. Пое́мъ же си́це: на ко́ейждо пѣ́сни тропа́рь воскрⷭ҇нъ є҆ди́нъ, и҆ пра́здника є҆ди́нъ, и҆ трⷪ҇ченъ, и҆ бг҃оро́диченъ. Катава́сїа: Воскрⷭ҇нїѧ де́нь: По г҃-й пѣ́сни конда́къ а҆пⷭ҇ла, и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ є҆гѡ̀ два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆ чте́нїе а҆пⷭ҇ла. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника, и҆ і҆́косъ. На ѳ҃-й пѣ́сни Честнѣ́йшꙋю, не пое́мъ. Свѣти́ленъ па́схи: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла д҃, со Сла́вою и҆ съ припѣ́вы є҆гѡ̀: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, є҆ктєнїѝ, и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе въ притво́ръ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, и҆ ча́съ пе́рвый.

На часѣ́хъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, кондакѝ премѣнѧ́юще глаго́лемъ.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна гла́са, на д҃: и҆ трїѡ́ди пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃: По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и҆ а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, конда́къ а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе. и҆ прича́стенъ, пре́жде днѐ, и҆ а҆пⷭ҇ла.

[Зрѝ] Ст҃а́гѡ же а҆рсе́нїа слꙋ́жба ѡ҆ставлѧ́етсѧ, и҆ пое́тсѧ є҆гда̀ хо́щетъ настоѧ́тель и҆лѝ це́ркве нача́льникъ.

🕅 Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇тола і҆ѡа́нна бг҃осло́ва, въ сре́дꙋ преполове́нїѧ.

Во вто́рникъ на ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла на д҃: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла вели́кїѧ вече́рни, со стїхи̑ и҆́хъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По трист҃о́мъ тропа́рь а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ. А҆́ще ли не бꙋ́детъ бдѣ́нїѧ: на повече́рїи конда́къ а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ: а҆нтїфѡ́нъ а҃. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, на д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла на д҃. Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ пра́здника, и҆ а҆пⷭ҇ла. На лїті́и стїхи́ра хра́ма, и҆ а҆пⷭ҇ла самогла́сны: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника, со стїхѝ и҆́хъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь пра́здника, два́жды: и҆ а҆пⷭ҇ла, є҆ди́ножды. и҆ чте́нїе а҆пⷭ҇ла, во а҆покалѵ́ѱїи.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны пра́здника, и҆ чте́нїе пра́здника. Полѷеле́й и҆ сѣда́льны а҆пⷭ҇ла ѻ҆́ба: Сла́ва, по полѷеле́и сѣда́ленъ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ є҆гѡ̀: и҆ чте́нїе а҆пⷭ҇ла. Степє́нна, а҃- й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ а҆пⷭ҇ла: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе а҆пⷭ҇ла. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: Ѱало́мъ н҃: стїхи́ра а҆пⷭ҇ла. Канѡ́нъ пра́здника, гла́съ д҃, со і҆рмосо́мъ на д҃, и҆ а҆пⷭ҇ла на ѕ҃: и҆ дрꙋгі́й канѡ́нъ пра́здника, гла́съ и҃, на д҃. Катава́сїа, і҆рмо́съ пра́здника, и҃-гѡ гла́са, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. По г҃-й пѣ́сни конда́къ а҆пⷭ҇ла, и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ а҆пⷭ҇ла, два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. и҆ чте́нїе а҆пⷭ҇ла. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника, и҆ і҆́косъ. На ѳ҃-й пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю, не пое́мъ. Свѣти́ленъ пра́здника: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника г҃: и҆ а҆пⷭ҇ла г҃: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла, гла́съ и҃: Благовѣ́стниче і҆ѡа́нне: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ тропа́рь а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, и҆ ны́нѣ пра́здника. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе, и҆ ча́съ пе́рвый въ притво́рѣ. На часѣ́хъ тропа́рь пра́здника: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, глаго́лемъ кондакѝ премѣнѧ́юще.

На лїтꙋргі́и блажє́нна пра́здника, ѿ канѡ́на д҃-гѡ гла́са пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла пѣ́снь ѕ҃- ѧ, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь пра́здника, и҆ а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, конда́къ а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ пре́жде пра́здника, та́же а҆пⷭ҇ла. Ст҃а́гѡ же а҆рсе́нїа слꙋ́жба пое́тсѧ во и҆́нъ де́нь.

🕅 Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ въ недѣ́лю самарѧны́ни:

Ѡ҆ставлѧ́етсѧ слꙋ́жба преполове́нїѧ, и҆ пое́тсѧ воскрⷭ҇на, и҆ самарѧны́ни, и҆ бг҃осло́ва, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ пре́жде во и҆́ны недѣ̑ли.

🕅 Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла і҆ѡа́нна бг҃осло́ва въ сре́дꙋ предъ вознесе́нїемъ во ѿда́нїе па́схи:

Во вто́рникъ ве́чера, на ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла, на д҃ Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, днѐ. На стїхо́внѣ стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла, вели́кїѧ вече́рни, съ припѣ̑вы и҆́хъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, днѐ. Тропа́рь а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Всѧ̑ па́че: Є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ.

[Зрѝ] А҆́ще же нѣ́сть бдѣ́нїѧ: На повече́рїи глаго́лемъ конда́къ а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, па́схи: А҆́ще и҆ во гро́бъ: На вели́цѣй вече́рни по ѻ҆бы́чномъ ѱалмѣ̀ пое́мъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры ѡ҆ слѣпо́мъ, на ѕ҃: и҆ а҆пⷭ҇ла на д҃: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: и҆ ны́нѣ, днѐ. Кто̀ возглаго́летъ: Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ а҆пⷭ҇ла. На лїті́и стїхи́ра хра́ма, и҆ а҆пⷭ҇ла самогла́сны: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, Сѐ и҆спо́лнисѧ: На стїхо́внѣ стїхи́ра воскре́сна, гла́съ є҃: Тебѐ воплоще́ннаго: та́же стїхи̑ры па́схи, съ припѣ́вы и҆́хъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, па́схи: Воскрⷭ҇нїѧ де́нь: и҆ Хрⷭ҇то́съ воскр҃се: є҆ди́ножды. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь а҆пⷭ҇ла, два́жды. и҆ Бцⷣе дв҃о, є҆ди́ножды: и҆ чте́нїе во ѿкрове́нїи а҆пⷭ҇ла і҆ѡа́нна.

[Зрѝ] А҆́ще же нѣ́сть бдѣ́нїѧ: По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, и҆ по трист҃о́мъ, тропа́рь воскрⷭ҇нъ гла́са: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: И҆ ѿпꙋ́стъ. Полꙋ́нощницꙋ же пое́мъ по ѻ҆бы́чаю. По а҃-мъ Трист҃о́мъ, вмѣ́стѡ Сѐ жени́хъ, глаго́лемъ тропа́рь воскр҃сенъ: Собезнача́льное сло́во: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ є҆гѡ̀. По в҃-мъ, вмѣ́стѡ Помѧнѝ, гдⷭ҇и, конда́къ па́схи: А҆́ще и҆ во гро́бъ: Посе́мъ, Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, в҃і и҆ ѿпꙋ́стъ. Моли́твы же, Помѧнѝ, гдⷭ҇и, не глаго́лемъ. На Бг҃ъ гдⷭ҇ь тропа́рь воскрⷭ҇нъ, два́жды, гла́съ є҃: Собезнача́льное сло́во: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, Всѧ̑ па́че смы́сла: По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ воскре́сенъ: и҆ чте́нїе. По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ ѡ҆ слѣпо́мъ: и҆ чте́нїе. Полѷеле́й, и҆ сѣда́льны а҆пⷭ҇ла всѝ по є҆ди́ножды: и҆ чте́нїе. Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ а҆пⷭ҇ла: и҆ Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе а҆пⷭ҇ла. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: Ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра а҆пⷭ҇ла. Канѡ́нъ па́схи безъ бг҃оро́дичнѡвъ со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ а҆пⷭ҇ла на д҃: и҆ ѡ҆ слѣпо́мъ на д҃. Пое́мъ же во всѧ́кой пѣ́сни тропа́рь ѡ҆ слѣпо́мъ, по два́жды: Сла́ва, трⷪ҇ченъ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Катава́сїа, і҆рмо́съ: Спаси́телю бг҃ꙋ: ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. [ Предпра́зднства же канѡ́нъ здѣ̀ ѡ҆ставлѧ́етсѧ, и҆ пое́мъ є҆гѡ̀ во вто́рникъ, напредѝ.] По г҃-й пѣ́сни конда́къ а҆пⷭ҇ла, и҆ і҆́косъ. Та́же ѵ҆пакоѝ па́сцѣ: Предвари́вшыѧ ᲂу҆́трѡ. Сла́ва, сѣда́ленъ а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, слѣпа́гѡ: и҆ чте́нїе а҆пⷭ҇ла. По ѕ҃ пѣ́сни конда́къ па́схи, и҆ і҆́косъ. На ѳ҃ пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю, не пое́мъ. Свѣти́ленъ па́схи: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, слѣпа́гѡ. На хвали́техъ стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла на д҃. Та́же, Да воскрⷭ҇нетъ бг҃ъ: и҆ стїхи̑ры па́схи, съ припѣ́вы и҆́хъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, па́схи, гла́съ є҃: Воскресе́нїѧ де́нь: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: є҆ди́ножды. Славосло́вїе вели́кое. Тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, Всѧ̑ па́че смы́сла: Є҆ктєнїѝ, и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ и҆схожде́нїе, и҆ ча́съ а҃-й въ притво́рѣ. На часѣ́хъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ па́схи и҆ а҆пⷭ҇ла, премѣнѧ́емъ.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна ѿ канѡ́на па́схи, пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла пѣ́снь ѕ҃, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, конда́къ а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, па́схи. Прокі́менъ, и҆ а҆ллилꙋ́їа па́схи, и҆ а҆пⷭ҇ла: а҆пⷭ҇лъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе днѐ, и҆ а҆пⷭ҇ла. Прича́стенъ: Тѣ́ло хрⷭ҇то́во: Дрꙋгі́й, Во всю̀ зе́млю:

🕅 Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ подоба́етъ вѣ́дати: а҆́ще слꙋчи́тсѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇тола і҆ѡа́нна бг҃осло́ва въ четверто́къ вознесе́нїѧ.

На ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры пра́здника г҃, на д҃: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла, съ припѣ̑вы и҆́хъ, вели́кїѧ вече́рни: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ. [Зрѝ] А҆́ще ли нѣ́сть бдѣ́нїѧ: на повече́рїи конда́къ а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, на ѕ҃: и҆ а҆пⷭ҇ла на д҃: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ пра́здника, и҆ а҆пⷭ҇ла. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника, и҆ а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника, съ припѣ́вы и҆́хъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь пра́здника два́жды: и҆ а҆пⷭ҇ла, є҆ди́ножды: и҆ чте́нїе пра́здника.

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника два́жды: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны пра́здника, и҆ чте́нїе. Полѷеле́й и҆ сѣда́ленъ пра́здника, и҆ чте́нїе [пра́здника]. Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са: прокі́менъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: Ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ пра́здника, гла́съ є҃, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ а҆пⷭ҇ла на д҃, и҆ дрꙋгі́й пра́здника, на д҃. Катава́сїа: Бжⷭ҇твеннымъ покрове́нъ: ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. По г҃ пѣ́сни конда́къ а҆пⷭ҇ла и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ чте́нїе а҆пⷭ҇ла. По ѕ҃ пѣ́сни, конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ. На ѳ҃ пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю, не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́вы пра́здника: къ тропарє́мъ же а҆пⷭ҇ла: Ст҃ы́й а҆пⷭ҇ле и҆ є҆ѵⷢ҇лі́сте і҆ѡа́нне бг҃осло́ве, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ. Свѣти́ленъ пра́здника: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры на ѕ҃: пра́здника г҃: и҆ а҆пⷭ҇ла г҃: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Славосло́вїе вели́кое: по трист҃о́мъ тропа́рь а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктєнїѝ и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ѿпꙋ́стъ. Дае́тсѧ же и҆ ст҃ы́й є҆ле́й бра́тїи ѿ канди́ла ст҃а́гѡ. И҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе: и҆ ча́съ а҃-й въ притво́рѣ. На часѣ́хъ тропа́рь пра́здника: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: кондакѝ пра́здника, и҆ а҆пⷭ҇ла, премѣнѧ́емъ.

На лїтꙋргі́и и҆з̾ѡбрази́тєльныѧ: и҆ ѿ канѡ́на пра́здника, гла́са ѕ҃-гѡ пѣ́снь г҃, на д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. Вхо́дное пра́здника, тропа́рь пра́здника, и҆ а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, конда́къ а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ, пре́жде пра́здника, и҆ а҆пⷭ҇ла.

[Зрѝ] Ст҃а́гѡ же а҆рсе́нїа слꙋ́жба ѡ҆ставлѧ́етсѧ, и҆ пое́тсѧ, є҆гда̀ разсꙋ́дитъ є҆кклисїа́рхъ.

🕅 Ѡ҆ то́мже подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла і҆ѡа́нна бг҃осло́ва въ недѣ́лю з҃-ю по па́сцѣ, свѧты́хъ ѻ҆тє́цъ ти҃і.

Ѡ҆ставлѧ́етсѧ слꙋ́жба вознесе́нїѧ, и҆ пое́тсѧ воскрⷭ҇на, и҆ бг҃осло́ва, и҆ свѧты́хъ ѻ҆ц҃є́въ.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны на д҃: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла, гла́съ в҃: Сы́на гро́мова: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ ма́лыѧ вече́рни. На стїхо́внѣ стїхи́ра воскрⷭ҇на є҆ди́на: та́же а҆пⷭ҇ла стїхо́вна вели́кїѧ вече́рни, съ припѣ̑вы свои́ми: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ по гла́сꙋ. По трист҃о́мъ, тропа́рь воскрⷭ҇нъ и҆ ѻ҆ц҃є́въ. Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни: По ѻ҆бы́чномъ ѱалмѣ̀ и҆ по каѳі́смѣ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ ѻ҆ц҃є́въ д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла г҃: Сла́ва, ѻ҆ц҃є́въ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й, гла́са. Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ ѻ҆ц҃є́въ, и҆ а҆пⷭ҇ла. На лїті́и стїхи́ра ѻ҆ц҃є́въ, гла́съ г҃. и҆ а҆пⷭ҇ла самогла́сны: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны: Сла́ва, ѻ҆ц҃є́въ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На бл҃гослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь, Бцⷣе дв҃о: два́жды: и҆ а҆пⷭ҇ла, є҆ди́ножды: и҆ чте́нїе. На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ ѻ҆ц҃є́въ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. По каѳі́смахъ, сѣда́льны воскрⷭ҇ны, съ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ: и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. Полѷеле́й, и҆ сѣда́льны ст҃а́гѡ всѝ, и҆ чте́нїе а҆пⷭ҇ла, Степє́нна, и҆ прокі́менъ гла́са: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇ное. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: Ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра воскрⷭ҇на, и҆ про́чее. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла на д҃: и҆ ѻ҆ц҃є́въ на ѕ҃. Катава́сїа: Бжⷭ҇твеннымъ покрове́нъ: По г҃-й пѣ́сни, конда́къ а҆пⷭ҇ла и҆ і҆́косъ: и҆ сѣда́ленъ ѻ҆ц҃є́въ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: и҆ чте́нїе а҆пⷭ҇ла. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ ѻ҆ц҃є́въ и҆ і҆́косъ, и҆ про́логъ. Свѣти́ленъ воскр҃сенъ, и҆ ѻ҆ц҃є́въ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ ѻ҆ц҃є́въ в҃: и҆ а҆пⷭ҇ла со сла́вникомъ г҃: Сла́ва, ѻ҆ц҃є́въ: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое, тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Є҆ктєнїѝ и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ. И҆ ча́съ а҃-й въ притво́рѣ. На часѣ́хъ тропа́рь воскре́сенъ: Сла́ва, ѻ҆ц҃є́въ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ воскре́сенъ. На г҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскре́сенъ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, кондакѝ а҆пⷭ҇ла, и҆ ѻ҆ц҃є́въ, глаго́лемъ премѣнѧ́юще.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна гла́са, на д҃: и҆ ѻ҆ц҃є́въ, пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ а҆пⷭ҇ла пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. По вхо́дѣ, тропа́рь воскрⷭ҇нъ и҆ ѻ҆ц҃є́въ, и҆ а҆пⷭ҇ла: та́же, конда́къ ѻ҆ц҃є́въ: Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, ѻ҆ц҃є́въ и҆ а҆по́стола. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а: Дрꙋгі́й, Во всю̀ зе́млю:

Комментарии для сайта Cackle