Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же во и҃-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ и҆сповѣ́дника ѳеофѷла́кта, є҆пⷭ҇копа нїкомиді́йскагѡ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃. Поⷣ: Всехва́льнїи мꙋ́чєницы:

Ѻ҆́ч҃е ѳеофѷла́кте, ꙳ бж҃їими стра́жами соблюда́емь, ꙳ сохране́нъ бы́лъ є҆сѝ невреди́мь: ꙳ и҆ сто́лпъ непоколеби́мь це́ркве ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆скꙋше́ньми непрекло́ненъ ꙳ є҆реті́ческихъ ко́зней. ꙳ И҆ ны́нѣ моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ѻ҆́ч҃е ѳеофѷла́кте, ꙳ бг҃а зрѧ̀, блаже́нне, ꙳ ꙗ҆́кѡ пости́жнѡ и҆ ви́димѡ, ꙳ соедине́нїемъ лꙋ́чшимъ наслажда́ѧсѧ сегѡ̀, ꙳ и҆ прича́стїемъ ѡ҆божа́емь, ꙳ є҆ди́наго жела́ннаго и҆ блаже́ннаго, ꙳ ра́дꙋѧсѧ прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ і҆ера́рше всече́стне, ꙳ со а҆́гг҃лы ны́нѣ водворѧ́ѧсѧ.

Ѻ҆́ч҃е ѳеофѷла́кте, ꙳ ѿ землѝ преста́вивсѧ, ꙳ восте́клъ є҆сѝ къ нб҃сѝ, ꙳ и҆ въ нб҃сныхъ жи́ти селе́нїихъ ꙳ сподо́билсѧ є҆сѝ, блаже́нне, и҆згна́нїѧ ра́ди, ꙳ є҆́же за хрⷭ҇та̀ претерпѣ́лъ є҆сѝ. ꙳ Є҆го́же ны́нѣ молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

Недꙋ́говавшꙋю, прест҃а́ѧ, ꙳ лю́тѣ дꙋ́шꙋ мою̀ ꙳ страстьмѝ лꙋка́выми и҆сцѣлѝ, ꙳ ꙗ҆́же цѣли́телѧ и҆ сп҃са ꙳ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ, ꙳ всѧ́кꙋ ѧ҆́зю и҆сцѣли́вшаго ꙳ ᲂу҆ѧ́звленнаго дїа́вольскимъ ѕломы́слїемъ, ꙳ и҆ сме́рти на́съ и҆змѣ́ншаго.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Своего̀ а҆́гнца, ꙳ а҆́гница и҆ непоро́чнаѧ влⷣчца, ꙳ на крⷭ҇тѣ̀ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ ꙳ зра́ка не и҆мꙋ́ща нижѐ добро́ты, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, рыда́ющи глаго́лаше: ꙳ гдѣ̀ добро́та твоѧ̀ за́йде, сладча́йшїй; ꙳ гдѣ̀ благолѣ́пїе; ꙳ гдѣ̀ бл҃года́ть блиста́ющаѧ ꙳ ѻ҆́браза твоегѡ̀, ꙳ сн҃е мо́й любе́знѣйшїй;

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Бжⷭ҇твеннаго ѳеофѷла́кта въ пѣ́снехъ восхвалю̀. Кѵ́ръ ѳеофа́на.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

Престо́лꙋ влⷣчню, ѻ҆́ч҃е бг҃оно́се ѳеофѷла́кте, предстоѧ̀, вѣ́рою соверша́ющыѧ па́мѧть твою̀ сохранѝ.

Пома́за тѧ̀ досто́йнѡ благода́ть дх҃а, всеблаже́нне, и҆́стины ра́ди, и҆ нра́вѡвъ твои́хъ ра́ди бла́гости.

Да небє́снаѧ, блаже́нне, полꙋчи́ши, земна̑ѧ попра́лъ є҆сѝ всѧ̑, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ послѣ́довалъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ве́сь жела́нїе, и҆́же и҆зъ чре́ва твоегѡ̀, бг҃оневѣ́стнаѧ, благоизво́ливъ роди́тисѧ, сла́дость є҆́сть и҆ свѣ́тъ незаходи́мый.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Зако́нѡмъ ты̀ повинꙋ́ѧсѧ влⷣки твоегѡ̀, сла́вне а҆рхїере́е, ѡ҆ зако́нѣхъ царе́й пребеззако́нныхъ небре́глъ є҆сѝ.

Бжⷭ҇твенное и҆з̾ѻбраже́нїе хрⷭ҇то́во и҆ пречи́стое почита́лъ є҆сѝ че́стнѣ, нече́ствꙋющихъ нече́стїѧ ѿмета́ѧсѧ.

Претерпѣ́лъ є҆сѝ мꙋче́нїе со́вѣсти пе́рвѣе по́стнически, и҆ ны́нѣ мꙋ́ченическимъ ᲂу҆вѧ́злсѧ є҆сѝ вѣнце́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Да стезю̀, влⷣко, къ свѧты́ни ведꙋ́щꙋю, пока́жеши на́мъ, во ᲂу҆тро́бꙋ пречⷭ҇тꙋю всесвѧ́тѡ всели́лсѧ є҆сѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Пости́всѧ, преподо́бне ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, і҆ера́рхъ пома́залсѧ є҆сѝ, свѧщеннодѣ́йствовати бжⷭ҇твєнныѧ та̑инства, дꙋша́мъ въ снабдѣ́нїе: хрⷭ҇то́вꙋ же і҆кѡ́нꙋ почествова́въ, претерпѣ́лъ є҆сѝ и҆згна̑нїѧ, скѡ́рби и҆ многовре́менное заключе́нїе. тѣ́мже по кончи́нѣ и҆сточа́ѧ и҆сцѣлє́нїѧ, цѣли́ши стра́ждꙋщыѧ и҆ просвѣща́еши пою́щыѧ, свѧти́телю ѳеофѷла́кте: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Въ напа̑сти многоплетє́нныѧ впа́дъ, ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ бꙋ́рею ѡ҆держи́мь безчи́сленныхъ согрѣше́нїй мои́хъ: и҆ ꙗ҆́кѡ къ те́пломꙋ застꙋпле́нїю и҆ покро́вꙋ моемꙋ̀, чⷭ҇таѧ, ко приста́нищꙋ притека́ю твоеѧ̀ бла́гости. Тѣ́мже, пречⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє̀ воплоще́нномꙋ безсѣ́меннѡ, моли́сѧ прилѣ́жнѡ ѡ҆ всѣ́хъ рабѣ́хъ твои́хъ, непреста́ннѡ молѧ́щихтисѧ, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, молѧ́щи є҆го̀ при́снѡ, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти воспѣва́ющымъ досто́йнѡ сла́вꙋ твою̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧй тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости, долготерпѣли́ве гдⷭ҇и. Ми́лости бе́здно и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бж҃е́ствєнныѧ стра̑сти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑ и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Не ᲂу҆страши́лсѧ є҆сѝ ѻ҆гнѧ̀ и҆скꙋше́нїй, всеблаже́нне бг҃одохнове́нне, не разсла́би си́лꙋ твою̀ пи́щнаѧ сла́дость, ѳеофѷла́кте.

Храни́ло твои̑мъ ᲂу҆стѡ́мъ положѝ бг҃ъ, и҆ ᲂу҆стна́ма, преподо́бне: тѣ́мже пребы́лъ є҆сѝ непоколеби́мь, нечести̑вымъ ста́вшымъ проти́вꙋ тебє̀.

Терпѧ̀ претерпѣ́лъ є҆сѝ и҆́же на ка́мени но́зѣ твоѝ поста́вльшаго, и҆ внѧ́тъ тебѣ̀ вы́шнїй, тогѡ̀ ѻ҆́бразꙋ покло́ншꙋсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́вльшесѧ рождество́мъ твои́мъ грѣхо́внагѡ до́лга, пренепоро́чнаѧ, ра́достнѡ воспѣва́нїе возсыла́емъ тѝ, бг҃оневѣ́стнаѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆́треннююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ бо тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Рꙋ́цѣ твоѝ, преподо́бне бг҃одохнове́нне, къ зижди́телю, ѻ҆́ч҃е, воздѣ́ємы, ѕлочести̑выѧ побѣди́ша.

Держа́въ рꙋ́кꙋ твою̀ вы́шнїй, бг҃оно́се ѻ҆́ч҃е, наста́ви тѧ̀ къ нб҃сномꙋ наслажде́нїю.

Стезю̀ тѣ́снꙋю, ѳеофѷла́кте, ше́ствовавъ, къ широтѣ̀ дости́глъ є҆сѝ раѧ̀, чꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ бцⷣꙋ невѣ́дꙋщїи, бг҃ома́ти, свѣ́та не и҆́мꙋтъ ви́дѣти, ро́ждшагосѧ и҆зъ тебє̀, пречⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь свѣ́тлꙋ, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ, ꙗ҆́кѡ ри́зою, многомлⷭ҇тиве хрⷭ҇тѐ, бж҃е на́шъ.

Оу҆мертви́въ чꙋ̑вствїѧ воздержа́ннѡ, надъ страстьмѝ ца́рствовалъ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ, ѳеофѷла́кте, безстра́стїѧ наслажда́ешисѧ свѣтлостьмѝ.

Ѻ҆́бразꙋ сп҃совꙋ покланѧ́тисѧ всѧ̑ наꙋчи́лъ є҆сѝ, дѣ́лы и҆ ᲂу҆чє́нїи просїѧ́въ ꙗ҆́вѣ, ѳеофѷла́кте.

Ѻ҆́блакъ тѧ̀ тꙋ́чꙋ жи́зни и҆сточа́ющь хрⷭ҇то́съ показа̀, ѻ҆́ч҃е, свѧти́телю бж҃їй ѳеофѷла́кте.

Бг҃оро́диченъ:

Красе́нъ па́че всѣ́хъ человѣ̑къ сн҃ъ тво́й, пречⷭ҇таѧ, добро́тою бжⷭ҇тва̀, а҆́ще и҆ пло́ть на́съ ра́ди бы́сть.

Конда́къ, гла́съ в҃: Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Свѣти́льникъ свѣ́телъ показа́лсѧ є҆сѝ въ концѣ́хъ, свѧти́телю ѳеофѷла́кте, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, сло́ва ты̀ проповѣ́давъ, бжⷭ҇твенныхъ ѻ҆тє́цъ собо́ръ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, трⷪ҇цѣ ᲂу҆го́дникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ: є҆́йже предстоѧ̀, молѝ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Тече́нїе бжⷭ҇твенное соверши́въ, и҆ вѣ́рꙋ твою̀ соблю́дъ до конца̀, твои́хъ болѣ́зней, мꙋ́дре, прїѧ́лъ є҆сѝ вѣне́цъ, зовы́й: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

На колесни́цѣ бж҃е́ственныхъ добродѣ́телей ѣ҆́здѧй, къ высотѣ̀ возне́слсѧ є҆сѝ, бг҃ꙋ же ны́нѣ предстои́ши зовы́й: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Вѣ́сть созда́вый наединѣ̀ сердца̀ человѣ́кѡвъ, бг҃оно́се, се́рдца твоегѡ̀ бж҃е́ственное, и҆ на престо́лѣхъ ᲂу҆че́нїѧ посадѝ, ѳеофѷла́кте преблаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Тебѣ̀ ны́нѣ прибѣга́ю, бцⷣе, и҆ покро́вꙋ твоемꙋ̀, и҆ бж҃е́ственномꙋ предста́тельствꙋ, и҆зба́витисѧ ѿ лю́тыхъ, молю́сѧ, прегрѣше́нїй, благослове́ннаѧ всечⷭ҇таѧ, бг҃а пло́тїю ро́ждшаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆дѣ́же веселѧ́щихсѧ жили́ще, ны́нѣ всели́лсѧ є҆сѝ, и҆сповѣ́дниче и҆ и҆́стины побо́рниче, и҆ свѣ́тъ тебѣ̀ возсїѧ̀, ꙗ҆́коже пра́ведникꙋ, всемꙋ́дре, и҆ мꙋ́ченичєскїѧ пострада́вшꙋ по́двиги, съ ни́миже и҆ взыва́еши: свѧще́нницы, благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Терпѣ́нїѧ вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ, бг҃опрїѧ́тне: во и҆згна̑нїѧ бо гѡ́рькаѧ всели́лсѧ є҆сѝ, мзды̀ ѡ҆жида́ѧ воспрїѧ́ти страда́нїй твои́хъ, и҆ благі́ѧ не погрѣши́лъ є҆сѝ наде́жды, хрⷭ҇тꙋ̀ ны́нѣ взыва́ѧ: свѧще́нницы, благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѣтоѧвле́ннѣ па́мѧть твоѧ̀, бг҃оно́се, соверша́етсѧ ны́нѣ, и҆сповѣ́данїѧ свѣ́томъ свѣтѧ́щисѧ: ст҃ы́й бо ѻ҆́бразъ хрⷭ҇то́въ поче́лъ є҆сѝ, и҆ бцⷣы, и҆ свѧты́хъ всѣ́хъ, съ ни́миже ны́нѣ воспѣва́еши: свѧще́нницы, благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃ома́ти пречⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ ꙗ҆́звы и҆ грѣхѡ́вныѧ стрꙋ́пы и҆стребѝ, бг҃а ро́ждшаѧ сꙋ́щаго надъ всѣ́ми, ѻ҆трокови́це чⷭ҇таѧ, ѿ дѣви́ческихъ, неискꙋсобра́чнаѧ, ложе́снъ, є҆го́же ѻ҆́троцы благословѧ́тъ, свѧще́нницы воспѣва́ютъ, лю́дїе превозно́сѧтъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Вои́стинꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли́ки тѧ̀ велича́юще.

Вели́кихъ дарова́нїй, ѻ҆́ч҃е, сподо́билсѧ є҆сѝ, за хрⷭ҇та̀ бѣ́дствовавъ ᲂу҆мо́мъ терпѣли́вымъ, бг҃оно́се бг҃облаже́нне.

На́съ пою́щихъ тѧ̀, блаже́нне, назира́й, ѿ напа́стей и҆ бѣ́дъ и҆збавлѧ́ѧ, є҆реті́чєскаѧ сокрꙋша́ѧ кова̑рства.

Цѣломꙋ́дреннѡ и҆ пра́веднѡ, ꙗ҆́кѡ свѧще́нникъ ꙗ҆вле́нъ пожи́въ, мꙋ́чениче, бы́лъ є҆сѝ свѣ́телъ, багрѧни́цꙋ себѣ̀ и҆стка́въ ѿ крове́й твои́хъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тро сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ заблꙋ́ждшымъ, пра́вды со́лнце и҆мꙋ́щи, на ѡ҆б̾ѧ́тїихъ носѧ́щи, дв҃о, хрⷭ҇та̀, возсїѧ́ла є҆сѝ.

Комментарии для сайта Cackle