Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ в҃і-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ и҆сповѣ́дника ѳеофа́на сїгрїа́нскагѡ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ и҃. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре ѳеофа́не, ꙳ бг҃оѧвле́нїѧ хрⷭ҇то́ва ꙳ нарече́нъ тезоимени́тъ, ꙳ живонѡ́снымъ стопа́мъ тогѡ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ и҆ кра̑снаѧ житїѧ̀ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ ꙳, взира́ѧ къ жела́емомꙋ тебѣ̀, ꙳ добро́тою преизрѧ́днѣйше, ꙳ и҆ бж҃е́ственными мановє́нїи, ꙗ҆̀же къ немꙋ̀, ꙳ и҆зрѧ́дными ѡ҆божа́емь, и҆ коне́чными.

Ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре ѳеофа́не, ꙳ и҆згна̑нїѧ гѡ́рькаѧ, ꙳ въ не́мощи пребыва́ѧ, ꙳ терпѣли́внѡ претерпѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ не пощадѣ́въ тѣлесѐ за честны̑ѧ і҆кѡ́ны, всехва́льне, ꙳ ꙗ҆́ростїю львѡ́въ заточа́емь: ꙳ и҆̀мже рꙋга́ѧсѧ, совѣ́ты ѡ҆бꙋи́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ помышлє́нїѧ сꙋ̑щаѧ сꙋемꙋ́дрєна, и҆ ᲂу҆́мъ па́гꙋбный.

Пои́стинѣ воздаѧ̑нїѧ болѣ́зней твои́хъ ꙳ благи́хъ да́тель бога́тнѡ тебѣ̀ дарова̀, ꙳ ѿгонѧ́ти де́мѡны, и҆ цѣли́ти недꙋ́ги ꙳ пода́въ, всеблаже́нне си́лꙋ, ꙳ сподо́бивъ тѧ̀ несказа́нныѧ ра́дости, ꙳ и҆дѣ́же ликꙋ́ютъ а҆́гг҃льстїи чи́ни, ꙳ вы́нꙋ лицѐ зрѧ́ще вседержи́телѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ра́дꙋйсѧ, свѣ́та бжⷭ҇твеннагѡ носи́ло, ꙳ свѣтлѣ́йшаѧ ѕвѣздо̀, ꙳ и҆ сѣ́ни свѧще́нїѧ: ꙳ свѣ́тъ на́мъ возсїѧ̀ и҆зъ пречи́стыхъ чре́слъ твои́хъ, ꙳ просвѣща́ѧ мі́ра концы̀, ꙳ и҆ ѡ҆свѧща́ѧ свое́ю благода́тїю. ꙳ ра́дꙋйсѧ, нача́ло спасе́нїѧ пречⷭ҇таѧ: ꙳ ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆жа́сное слы́шанїе и҆ глаго́ланїе, ꙳ надѣ́ющымсѧ на тѧ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ то́йже:

Что̀ зри́мое видѣ́нїе, ꙳ є҆́же мои́ма ѻ҆чи́ма ви́дитсѧ, ѽ, влⷣко; ꙳ содержа́й всю̀ тва́рь, ꙳ на дре́во воздви́женъ бы́въ, ꙳ и҆ ᲂу҆мира́еши всѣ̑мъ даѧ́й жи́знь, ꙳ бцⷣа пла́чꙋщисѧ глаго́лаше, ꙳ є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ̀ на крⷭ҇тѣ̀ возноси́ма, ꙳ и҆зъ неѧ̀ неизрече́ннѡ возсїѧ́вшаго ꙳ бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Ѳеофа́нъ пое́тъ тѧ̀ ѳеофа́на.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Бг҃а пло́тїю ꙗ҆́вльшагѡсѧ стопа́мъ послѣ́довалъ є҆сѝ, благоче́стїемъ, ѻ҆́ч҃е, разже́гсѧ: ꙗ҆́кѡ ѿсю́дꙋ зва́нїе прїе́мъ, є҆́же пои́стиннѣ тезоиме́нно, ꙗ҆́кѡ промышле́нїе проѡбразова́сѧ.

Насла́ждсѧ жела́ннѣйшимъ раче́нїемъ влⷣки твоегѡ̀, пренебре́глъ є҆сѝ любо́вь мїрскꙋ́ю: сраствори́вжесѧ бжⷭ҇твеннѣй любвѝ, жите́йскꙋю красотꙋ̀ въ ничто́же вмѣни́лъ є҆сѝ, всеблаже́нне.

Оу҆стреми́всѧ ѕвѣрови́днѡ, гонѧ́ше ле́въ томи́тель и҆збра̑нныѧ, не терпѧ̀ зрѣ́ти почита́емꙋ і҆кѡ́нꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, съ ни́миже и҆ тѧ̀, ѳеофа́не, и҆згна́нїю ѡ҆сꙋдѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Две́рь, ꙗ҆́же къ на́мъ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, сни́тїѧ, восто́къ, и҆ со́лнце, и҆ свѣ́тъ та́инственнѡ тѧ̀ нарица́емаго, преесте́ственнѡ ѡ҆блиста̀, сꙋгꙋ́ба є҆стество́мъ бг҃очл҃вѣ́ка.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Не мꙋ́дростїю, и҆ си́лою, и҆ бога́тствомъ хва́лимсѧ, но тобо́ю, ѻ҆́ч҃ею ѵ҆поста́сною мꙋ́дростїю, хрⷭ҇тѐ: нѣ́сть бо свѧ́тъ, па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Свѣ́та бжⷭ҇твеннагѡ и҆спо́лненъ ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ, ѳеофа́не, любо́вїю сраствори́всѧ жела́емомꙋ, блаже́нне. тѣ́мже твою̀ сла́внꙋю па́мѧть почита́емъ.

Ѿре́къ ѕлочести́вагѡ льва̀ повелѣ̑нїѧ, преда́нїѧ благоче́стнѡ цр҃кѡ́внаѧ ᲂу҆держа́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тѧ̀ хрⷭ҇то́съ чꙋдесы̀ просла́ви.

Вжилѧ́емо наде́ждею и҆ вѣ́рою, преподо́бне, твоеѧ̀ пло́ти неможе́нїе, дꙋше́вною крѣ́постїю ᲂу҆твержда́емь, бг҃ꙋ присво́илъ є҆сѝ тѣ́ло кꙋпнора́бное.

Бг҃оро́диченъ:

Созда́вый въ нача́лѣхъ ѿ пе́рсти мѧ̀ человѣ́ка, зи́ждетсѧ менє̀ ра́ди во чре́вѣ твое́мъ, всенепоро́чнаѧ, дре́внее паде́нїе и҆справлѧ́ѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Рачи́тель любвѐ і҆и҃совы бы́въ, ѿрази́лъ є҆сѝ сла̑сти, и҆ жите́йскїй мѧте́жъ, и҆ мона́шествовавъ пожи́лъ є҆сѝ на землѝ ꙗ҆́кѡ нбⷭ҇ный а҆́гг҃лъ, и҆ чꙋде́съ то́чиши дарова̑нїѧ, преподо́бне. тѣ́мже во свѣтоно́снѣй и҆ ст҃ѣ́й твое́й па́мѧти вѣ́рнѡ восхвалѧ́емъ тѧ̀, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: бг҃оно́се ѳеофа́не, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бж҃ества̀, и҆ ꙗ҆́кѡ младе́нца дои́ши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мже а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е рождество̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧй тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. долготерпѣли́ве, гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ, и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стра̑сти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Нбⷭ҇ное ᲂу҆гото́васѧ жили́ще, ꙗ҆́кѡ страда́льцꙋ, тебѣ̀, сла́вне: ѿ земны́ѧ бо ра́дꙋѧсѧ преложи́лсѧ є҆сѝ ски́нїи, вопїѧ̀ влⷣцѣ твоемꙋ̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Вѣнцено́сецъ, ѳеофа́не, показа́лсѧ є҆сѝ, честно́е бо и҆з̾ѡбраже́нїе хрⷭ҇то́во, бг҃оно́се блаже́нне, не ѿве́рглсѧ є҆сѝ чествова́ти. тѣ́мъ и҆ взыва́лъ є҆сѝ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Проти́вѧсѧ повелѣ́нїю мꙋчи́телѧ ѕлочести́вагѡ, преподо́бный, плотска́гѡ неможе́нїѧ ѿню́дъ небрежѐ, взыва́ѧ созда́вшемꙋ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Возвели́чилсѧ є҆сѝ чꙋдесы̀, бг҃оно́се: и҆́бо хрⷭ҇то́съ возмздѝ тѧ̀ за терпѣ́нїе. тѣ́мже и҆сцѣлє́нїѧ то́чиши тре́бꙋющымъ, ꙗ҆́коже ѿ и҆сто́чника, сщ҃е́ннѣйше.

Бг҃оро́диченъ:

Превы́шши а҆́гг҃лъ показа́ласѧ є҆сѝ є҆ди́на: совѣ́та бо вели́кагѡ а҆́гг҃ла родила̀ є҆сѝ сло́во, всѧ̑ просвѣти́вшаго, вѣ́рою зовꙋ́щыѧ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Сло́вомъ всеблагочести́вымъ, правосла́внѡ проповѣ́да преподо́бный ѳеофа́нъ вѣ́ры повелѣ̑нїѧ, дꙋ́хомъ сїѧ́ѧ.

Бога́тство всеразли́чнѡ бг҃омꙋ́дреннѣ разда́лъ є҆сѝ по повелѣ́нїю влⷣки, въ нищетѣ̀ живꙋ́щымъ послѣ́дꙋѧ, всехва́льне.

И҆мѣ́ѧ твою̀ дꙋ́шꙋ по ѻ҆́бразꙋ созда́вшагѡ, пречⷭ҇тѣй влⷣчнѣй покланѧ́лсѧ є҆сѝ і҆кѡ́нѣ, любо́вїю ѡ҆блобыза́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та безлѣ́тнаго на́мъ, подъ лѣ́ты бы́вшаго, родила̀ є҆сѝ, бг҃омт҃и, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ житїѧ̀, и҆ мі́ръ просвѣти́ла є҆сѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Напра́ви къ добродѣ́тели житїѐ моѐ, преподо́бне, поще́нїѧ стезю̀ моли́твами твои́ми, блаже́нне, ᲂу҆глажда́ѧ, по не́йже крѣ́пкѡ правоше́ствовати мѧ̀, ѻ҆́ч҃е, сподо́би.

Цѣломꙋ́дреннѡ твою̀ жи́знь соверши́лъ є҆сѝ, преподо́бне, съ мꙋ́дростїю, ю҆́же и҆мѣ́лъ є҆сѝ, съ мꙋ́жествомъ же пра́вдꙋ, и҆ крꙋ́гомъ добродѣ́телей ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ᲂу҆краша́емь.

На благосла́вїе мꙋ́ченическое вше́лъ є҆сѝ, ѳеофа́не, бг҃омт҃ере ѻ҆трокови́цы и҆ мꙋ́ченикѡвъ, ѻ҆́ч҃е, і҆кѡ́ны ꙗ҆́кѡ поче́лъ є҆сѝ, гони́телємъ сопротивлѧ́ѧсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Всю́ тѧ ѡ҆ст҃ѝ сло́во ст҃о́е, во твою̀ всели́всѧ ᲂу҆тро́бꙋ ѡ҆сщ҃е́ннꙋю, неизрече́ннымъ сло́вомъ, бцⷣе, є҆го́же молѝ спасти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Свы́ше прїе́мъ бжⷭ҇твенное ѿкрове́нїе, со тща́нїемъ и҆зше́лъ є҆сѝ ѿ среды̀ молвы̀ жите́йскїѧ, и҆ ᲂу҆едини́всѧ, преподо́бне, чꙋде́съ прїѧ́лъ є҆сѝ дѣ́йство, и҆ проро́чества досто́инство, бога́тства и҆ сопрꙋ́жницы лиши́всѧ.

І҆́косъ:

На землѝ ничто́же предпоче́тъ, послѣ́довалъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ зовꙋ́щемꙋ хрⷭ҇тꙋ̀: и҆ и҆́го є҆гѡ̀ прїѧ́тъ на ра́мо твоѐ ᲂу҆се́рднѡ, поко́й ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ въ дꙋшѝ твое́й. є҆го́же и҆ мнѣ̀ ни́щемꙋ и҆ ᲂу҆ны́ломꙋ низпослѝ, глаго́лющемꙋ и҆ ника́коже соверша́ющемꙋ, но є҆щѐ ᲂу҆пражнѧ́ющемꙋсѧ въ жите́йскихъ ве́щехъ, и҆ чꙋдѧ́щемꙋсѧ, ка́кѡ всѣ́хъ и҆збѣжа́лъ є҆сѝ, сожи́тельницы и҆ бога́тства лиши́всѧ;

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Є҆́же по ѻ҆́бразꙋ стѧжа́въ и҆ по подо́бїю, житїе́мъ пресвѣ́тлымъ, ѻ҆́ч҃е, прїи́мъ, ѻ҆бою́дꙋ ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, благослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ, вопїѧ̀, сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

И҆сповѣ́данїѧ вѣнце́мъ, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, дѣ́ломъ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ словеса̀ ѕлочести́выхъ: вѣ̑рныѧ же и҆звѣсти́лъ є҆сѝ, благослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ, вопїѧ̀, сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Оу҆ма̀ твердѣ́йшимъ ᲂу҆се́рдїемъ, тѣлє́сныѧ, ѻ҆́ч҃е, болѣ̑зни под̾ѧ́лъ є҆сѝ терпѣли́внѡ, благода́рнѡ влⷣцѣ твоемꙋ̀ вопїѧ̀: благослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ бцⷣꙋ и҆ цр҃и́цꙋ всеѧ̀ тва́ри, всѝ вѣ́рнїи пое́мъ тѧ̀ чⷭ҇тꙋю, и҆ є҆́же ра́дꙋйсѧ тебѣ̀ взыва́емъ: благослове́нна ты̀ въ жена́хъ є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ви́дѧ, блаже́нне, тве́рдость твоегѡ̀ противле́нїѧ ле́въ мꙋчи́тель, во и҆згна́нїе тѧ̀ ѡ҆сꙋдѝ горча́йшее вселꙋка́вый: съ весе́лїемъ же вопїѧ̀, сїѐ претерпѣ́лъ є҆сѝ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

На первоѻбра́зное ви́дѧ і҆кѡ́ны че́сть преходѧ́щꙋ, на три́знище поте́клъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ страда́лецъ зако́ннѣйшїй и҆ побѣди́тель показа́всѧ, вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ, взыва́ѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Нбⷭ҇нꙋю вмѣ́стѡ земны́ѧ ски́нїю тебѣ̀ дадѐ всѧ́ческихъ гдⷭ҇ь, вмѣ́стѡ бо тѣсноты̀ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ широтꙋ̀ ра́дованїѧ въ ра́йстѣй сла́дости, съ мꙋ́ченики вопїѧ̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Свѣ́томъ ѡ҆блиста́лсѧ є҆сѝ мы́сленнымъ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, блаже́нне ѳеофа́не: тѣ́мже и҆сцѣлє́нїѧ то́чиши ны́нѣ вѣ́рою къ тебѣ̀ притека́ющымъ, и҆ ст҃ꙋ́ю твою̀ ра́кꙋ любо́вїю почита́ющымъ, и҆ вопїю́щымъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Бж҃е́ственною си́лою содержа́й тва́рь всю̀, и҆ ᲂу҆правлѧ́ѧ ꙗ҆́вѣ, рꙋка́ми держи́тсѧ твои́ми, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ, присносꙋ́щный и҆ сопресто́льный ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ бж҃е́ственномꙋ дх҃ꙋ. є҆мꙋ́же вопїе́мъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Всѐ бога́тство расточи́лъ є҆сѝ ᲂу҆бѡ́гимъ, бг҃оно́се, пра́вдꙋ твою̀ ꙗ҆́вѣ воспрїе́млеши, тебѣ̀ возсїѧ́вшꙋю, вмѣ́стѡ тлѣ́нныхъ пожина́ѧ вѣ́чнѡ пребыва̑ющаѧ.

Недꙋ́ги и҆сцѣлѧ́еши, всеблаже́нне, ᲂу҆тѣши́телевою си́лою: де́мѡны ꙗ҆́вѣ ѿго́ниши дѣ́йствомъ сегѡ̀, преблаже́нне. тѣ́мъ вѣ́рнїи зрѧ́ще тѧ̀, бг҃оно́се, ᲂу҆блажа́емъ.

Тво́й свѣтоно́сный, бг҃омꙋ́дре, преставле́нїѧ де́нь, всѧ̑ призыва́етъ вѣ̑рныѧ къ прича́стїю ѡ҆свѧще́нїѧ, є҆го́же и҆ ны́нѣ ра́дꙋющесѧ соверша́емъ, свѧще́ннѣйше.

Дае́ши мнѣ̀ незави́стенъ да́ръ, похвале́нїй тебѣ̀ словеса̀ спле́тшемꙋ ᲂу҆се́рднѡ, бг҃омꙋ́дре, є҆динонра́вна тебѣ̀, ꙗ҆́коже тезоиме́нна сего̀ показа́въ, мольба́ми твои́ми благопрїѧ́тными, всеблаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́нъ похва́лъ побѣжда́етсѧ бжⷭ҇твенною сла́вою твое́ю, дв҃о: но, ꙗ҆́кѡ блага̀ и҆ благосе́рда, тѧ̀ пою́щихъ прїимѝ похвалꙋ̀, грѣхѡ́въ ѡ҆чище́нїе воздаю́щи, бг҃оневѣ́стнаѧ.

Комментарии для сайта Cackle