Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ г҃і-й де́нь. Пренесе́нїе моще́й, и҆́же во ст҃ы́хъ, ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ нїки́фора, патрїа́рха царѧгра́да.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃. Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Премꙋ́дрости твоеѧ̀ стрꙋи̑ ꙳ почерпа́еми мы́сленными ѻ҆́блаки, ꙳ и҆сточа́ютъ мі́рꙋ и҆сто́чникъ правосла́вїѧ, ꙳ и҆зъ ни́хже сла́дость вѣ́рнїи почерпа́ющїи, ꙳ є҆ресе́й и҆злїѧ̑нїѧ, ꙳ ꙗ҆́коже ме́ррскихъ ѿвраща́емсѧ во́дъ.

Твоѐ чистѣ́йшее тѣ́ло, ꙳ во гро́бѣ лежѧ̀, не растлѣ̀ ѿню́дъ, ꙳ но цѣ́ло ѡ҆брѣ́тесѧ, всеблаже́нне нїки́форе: ꙳ є҆́же со тща́нїемъ прине́сше, ꙳ ра́довахꙋсѧ правосла́вїѧ пито́мцы, ꙳ благосла́внѣ тѧ̀, бг҃омꙋ́дре, блажа́ще.

Хра́мъ бж҃їй бы́вше тѧ̀ ꙳ бжⷭ҇твенными дѣѧ́ньми, ꙳ хра́мъ а҆пⷭ҇льскїй зва́нїемъ почте́нный, ꙳ прїе́млетъ, всеблаже́нне, по погребе́нїи свѧще́ннѡ погреба́емаго, ꙳ и҆ спогре́бша всѧ̑ є҆реті́чєскаѧ ѕлосмра̑днаѧ бꙋеслѡ́вїѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Прегрѣше́нїй пꙋчи́ною ѡ҆бꙋрева́емь, ꙳ къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ прибѣ́гъ, ꙳ пречи́стѣй моли́твѣ твое́й, ꙳ бг҃ороди́тельнице, взыва́ю тѝ: спаси́ мѧ, ꙳ крѣ́пкꙋю твою̀ десни́цꙋ просте́рши рабꙋ̀ твоемꙋ̀, ꙳ всенепоро́чнаѧ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Воздви́жена ꙗ҆́кѡ ви́дѣ на крⷭ҇тѣ̀ а҆́гнца, ꙳ непоро́чнаѧ дв҃а пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ сла́дкое моѐ ча́до, ꙳ что̀ но́вое и҆ пресла́вное видѣ́нїе; ꙳ ка́кѡ содержа́й всѧ́чєскаѧ го́рстїю, ꙳ на дре́вѣ пригвожда́ешисѧ пло́тїю;

Канѡ́нъ, гла́съ в҃. І҆гна́тїа.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Грѣхѡ́въ гро́бомъ лю́тѣ содержи́ма мѧ̀, безсме́ртнымъ манове́нїемъ твои́мъ и҆ благоꙋтро́бною твое́ю возста́ви дла́нїю, и҆ ѡ҆живѝ, ще́дре, ꙗ҆́кѡ всеси́ленъ.

Рѡ́днаѧ добродѣ́телей совершє́нства четвероча́стнѡ стѧжа́въ, и҆ ꙗ҆́кѡ на колесни́цꙋ вше́дъ, бг҃оно́се, въ коне́цъ бг҃овидѣ́нїѧ взѧ́лсѧ є҆сѝ ѿ дѣѧ́нїѧ.

Ты̀ жи́зни нетлѣ́нныѧ вкꙋси́въ, ѿ ча́ши, преподо́бне, бжⷭ҇твенныѧ пи́лъ є҆сѝ тре́звенное пи́во: тѣ́мъ и҆ мꙋ́дрости прїѧ́телище бы́лъ є҆сѝ.

Ѿгна́нъ бы́въ прⷭ҇то́ла и҆ сла́вы, и҆ па́ствы твоеѧ̀, рꙋко́ю нꙋ́ждною, преподо́бне, є҆́реси ꙗ҆ротлѣ́нныхъ ѕвѣре́й, ны́нѣ къ твое́й ѡ҆гра́дѣ вше́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́ч҃ее сло́во сло́вомъ зачала̀ є҆сѝ, и҆ па́че сло́ва родила̀ є҆сѝ, и҆ по рождествѣ̀ па́че є҆стества̀ и҆ сло́ва, дв҃а ꙗ҆́кѡ пре́жде рождества̀ па́ки пребыла̀ є҆сѝ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твердѝ на́съ въ тебѣ̀, гдⷭ҇и, дре́вомъ ᲂу҆мерщве́й грѣ́хъ, и҆ стра́хъ твоѝ всадѝ въ сердца̀ на́съ, пою́щихъ тѧ̀.

Ѻ҆рꙋ́жїемъ крⷭ҇та̀ защити́всѧ, бжⷭ҇твенное воѡбраже́нїе влⷣки написꙋ́ѧ, покланѧ́ешисѧ благоче́стнѡ, ѻ҆те́чєскимъ послѣ́дꙋѧ ᲂу҆че́нїємъ.

Па́ства па́стырѧ тѧ̀ жела́ющи, тꙋ́ю по и҆́мени зовꙋ́щаго, и҆ во́лки ѿгонѧ́ща жезло́мъ вѣ́ры, къ тебѣ̀ притека́етъ, мꙋ́дре.

Ꙗ҆́коже дре́вле і҆ѡ́сифа бжⷭ҇твеннагѡ цѣломꙋ́дреннагѡ тѣ́ло і҆и҃ль прино́ситъ: та́кѡ ны́нѣ цр҃ковь хрⷭ҇то́ва ра́кꙋ моще́й твои́хъ почита́етъ.

Бг҃оро́диченъ:

Хра́мъ и҆ свѧще́нное жили́ще сло́ва сꙋ́щи, бцⷣе, прегрѣше́нїй ѡ҆чище́нїе, прест҃а́ѧ, бꙋ́ди мѝ, приснодв҃о.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Побѣ́дами вѣнча́лъ є҆сѝ цр҃ковь, пре́лесть ѿгна́въ ѕлосла́вїѧ, побѣдоно́сецъ сꙋ́щѡ бы́въ: и҆ ѡ҆свѧща́еши мі́ра концы̀ пренесе́нїемъ ст҃ы́хъ моще́й твои́хъ, ѻ҆́ч҃е преподо́бне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннаѧ ски́нїѧ была̀ є҆сѝ сло́ва, є҆ди́на пречⷭ҇таѧ мт҃и дв҃о, чистото́ю а҆́гг҃лы превозше́дшаѧ, па́че всѣ́хъ менѐ пе́рсть бы́вша, ѡ҆скверне́на плотски́ми прегрѣше́ньми, ѡ҆чи́сти моли́твъ твои́хъ бжⷭ҇твенными вода́ми, подаю́щи, чⷭ҇таѧ, ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница, сло́ва нетлѣ́ннаѧ дв҃а мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, ма́терски подо́бнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ, ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, сла́вное твоѐ смотре́нїе, и҆ просла́вихъ, человѣколю́бче, непостижи́мꙋю твою̀ си́лꙋ.

Кївѡ́тъ свѧще́нїѧ, и҆зъ негѡ́же и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй почерпа́емъ, ра́ка твоѧ̀ бы́сть чтꙋ́щымъ тѧ̀.

Є҆́рєси ѿгна́лъ є҆сѝ, и҆ па́ствы ѡ҆гра́дꙋ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ, ᲂу҆чє́нїи бжⷭ҇твенными ѡ҆гради́въ.

По до́лгꙋ почита́емъ твои́хъ моще́й, блаже́нне, мѷрополо́жницꙋ, ꙗ҆́кѡ жи́зни точа́щꙋю благово́нїе вѣ̑рнымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Мы́сленный тѧ̀ ра́й, ꙗ҆́кѡ жи́зни дре́во прїе́мшꙋю, во чре́вѣ, дв҃о, хрⷭ҇та̀: тѣ́мъ тѧ̀ чтꙋ́ще прославлѧ́емъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀, и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Вразѝ посрамлѧ́ютсѧ, є҆ресенача̑льницы съ ни́ми неи́стовѧтсѧ, твою̀ ра́кꙋ зрѧ́ще, бг҃омꙋ́дре, вѣ́рнѣ почита́емꙋю ѿ царѧ̀ и҆ всеѧ̀ па́ствы твоеѧ̀.

Свѧще́ннаѧ твоѧ̀ ра́ка де́мѡнѡвъ лꙋка̑выѧ дꙋ́хи, ꙗ҆́коже стра́шный би́чь, ѿгонѧ́етъ, и҆ побѣ́дꙋ на ты́ѧ, нїки́форе, сла́вы бжⷭ҇твенныѧ ѿ бг҃а прїе́млетъ.

Со́вѣсти горни́ло ѻ҆гне́мъ дꙋ́ха воспале́но, ꙗ҆́кѡ зла́то вѣ́рою тѧ̀ показа̀ свѣ́тло, є҆реті́чествꙋющихъ ѡ҆блича́ѧ ме́рзость.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆краси́вшисѧ, чⷭ҇таѧ, наи́тїемъ прест҃а́гѡ дх҃а, бг҃а сосце́ма дои́ши, и҆ сего̀ держи́ши ѡ҆б̾ѧ̑тїи, всю̀ тва́рь дла́нїю содержа́щаго.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

За вѣ́рꙋ стра̑сти претерпѣ́лъ є҆сѝ, ѻ҆ч҃ескихъ ра́ди честны́хъ преда́нїй и҆згна̑нїѧ поне́слъ є҆сѝ, и҆́миже сла́вꙋ стѧжа́лъ є҆сѝ пречестнꙋ́ю.

Тверда̀ вѣ́ра твоѧ̀ и҆ противле́нїе, мꙋчи́телей безꙋ́мїе поколеба̀: сто́лпъ же ѻ҆́гненъ бы́лъ є҆сѝ честнѣ́й це́ркви, блаже́нне.

Ꙗ҆́кѡ свѣ́тлыхъ би́сєръ, и҆ ка́менїѧ, мꙋ́дре, па́че свѣтлѣ́йши, ра́кꙋ и҆ пе́рсть це́рковь твоѧ̀ и҆мꙋ́щи, правосла́вїѧ вѣнце́мъ ᲂу҆добрѧ́етсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Неизрече́нный ѻ҆́бразъ рождества̀ твоегѡ̀, ꙗ҆зы́цы земноро́дныхъ и҆ а҆́гг҃лѡвъ чествꙋ́ютъ, тѧ̀ тва́рей, влⷣчце, вы́шшꙋю всѣ́хъ сла́вѧще.

Конда́къ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Ли́къ патрїа́ршескїй ст҃ꙋ́ю твою̀ па́мѧть хвала́ми и҆ пѣ́сньми, нїки́форе, чествꙋ́етъ: въ преложе́нїи бо прїѧ́тъ дꙋ́шꙋ твою̀, сла́вне. тѣ́мъ дне́сь честна́ѧ цр҃ковь велича́ющи хрⷭ҇та̀ цр҃ѧ̀, сла́витъ є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ, посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бжⷭ҇твенною си́лою нетлѣ̑нны соблюдо́шасѧ погреба́тєльныѧ ри̑зы, и҆ кѡ́сти твоѧ̑ бжⷭ҇твеннымъ манове́нїемъ, сопрѧже́нїѧ не ѿрѣши́шасѧ, блаже́нне, нечи́стыхъ дꙋхѡ́въ разсыпа́ютъ ѕлоꙋ́мїе, мы́ же вопїе́мъ: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Стека́ютсѧ лю́дїе, ца́рь же благочести́вый, и҆ сано́вныхъ мно́жество, и҆ возло́жше сла́внꙋю твою̀ ра́кꙋ на вы́ѧхъ, бг҃опрїѧ́тне, ꙗ҆́коже кївѡ́тъ пресвѧ́тъ дорѷно́сѧтъ, и҆ пою́тъ: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бжⷭ҇твенный хра́мъ, сло́ва ᲂу҆ч҃никѡ́въ, да прїи́метъ вѣ́рнѡ, а҆пⷭ҇лѡвъ собесѣ́дника, и҆ мꙋ́ченикѡвъ сожи́телѧ, патрїа́рхѡвъ степе́нь, и҆ ѻ҆тцє́въ сосѣда́телѧ: благослове́нъ є҆сѝ, вопїѧ̀, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Зрѧ̀ мѡѷсе́й кꙋпинꙋ̀ неѡпали́мꙋ, пре́жде горѧ́щꙋ ѻ҆гне́мъ въ сїна́и, мт҃и пречⷭ҇таѧ, проѡбразꙋ́ющꙋ ложєсна̀ твоѧ̑: ѻ҆́гнь бо заче́нши бжⷭ҇твенный, не ѡ҆пали́ласѧ є҆сѝ, но родила̀ є҆сѝ свѣ́та содѣ́телѧ, бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Въ приста́нище жи́зни ѿ мно́гихъ треволне́нїй дости́глъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, дх҃а вѣ́тромъ, и҆ бре́мѧ до́брое немо́кренною ного́ю твое́ю спа́слъ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ наслажда́ешисѧ та́мошнїѧ тишины̀.

Гро́бъ ви́дѧще вѣ́рнїи въ но́вый же́ртвенникъ прїѧ́тъ, въ не́мже бжⷭ҇твєннаѧ соверша́ютсѧ всесожжє́нїѧ вѣ́рнѡ, и҆ внꙋ́трь мертвеца̀ свѧще́ннѣйшаго, чꙋдодѣ́телѧ и҆ бг҃а превозно́симъ.

Ра́дꙋетсѧ ста́до свѣ́тлѡ, пра́зднꙋетъ мона́хѡвъ свѣ́тлый ли́къ, и҆ вѣ́рныхъ царе́й благочести́ваѧ порфѵ́ра, и҆ всѧ́кое си́льныхъ торжество̀, въ честно́мъ моще́й твои́хъ пренесе́нїи.

Бг҃оро́диченъ:

Сло́вомъ сло́во во ᲂу҆тро́бѣ, всѧ́чєскаѧ сло́вомъ соста́вльшаго, заче́нши безсѣ́меннѡ, бг҃ороди́тельнице, чи́стаѧ дв҃о, па́че сло́ва родила̀ є҆сѝ: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѿ бг҃а, бг҃а сло́ва, неизрече́нною мꙋ́дростїю прише́дшаго ѡ҆бнови́ти а҆да́ма, ꙗ҆́дїю въ тлѣ́нїе па́дшаго лю́тѣ, ѿ ст҃ы́ѧ дв҃ы неизрече́ннѡ воплоти́вшагосѧ на́съ ра́ди, вѣ́рнїи, є҆диномꙋ́дреннѡ пѣ́сньми велича́емъ.

Ѡ҆ твое́мъ торжествѣ̀ и҆ болѣ́знехъ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е, а҆́гг҃льскаѧ сликовствꙋ́ютъ мно́жєства, прест҃а́го гдⷭ҇а благода́рственнѡ сла́вѧще, и҆ ми́ръ свы́ше на́мъ и҆спроша́ютъ, вѣ́рнѡ чтꙋ́щымъ твоѧ̑ мо́щы.

Моще́й твои́хъ благода́ть, ꙗ҆́кѡ че́стно врачевство̀ да бꙋ́детъ не́мощемъ на́шымъ, и҆ моли́тва, всехва́льне, ѡ҆чисти́лище всѣ̑мъ, и҆ къ бг҃ꙋ пꙋ́ть и҆ во́ждь, вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щымъ тѧ̀, блаже́нне.

Побѣди́тельными всеѻрꙋ̑жїи вѣ̑рныѧ защити́въ, всецр҃ю̀, рꙋко́ю твое́ю вѣ̑рныѧ на ва́рвары ᲂу҆крѣпѝ, и҆ твою̀ цр҃ковь, ꙗ҆́кѡ тве́рдое ѡ҆снова́нїе вѣ́рныхъ, преподо́бнагѡ моли́твами правосла́вѧщꙋю сохранѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ крѣ́пкое предста́тельство, ꙗ҆́кѡ наде́ждꙋ и҆ стѣ́нꙋ, и҆ а҆гкѵ́рꙋ, и҆ покро́въ тве́рдъ, и҆ неѡбори́мое ᲂу҆твержде́нїе, и҆ небꙋ́рное приста́нище, и҆ є҆ди́но прибѣ́жище, чⷭ҇таѧ, стѧжа́вше тѧ̀ всѝ, спаса́емсѧ, всепѣ́таѧ.

Комментарии для сайта Cackle