Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃і-й де́нь. Преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ венеді́кта.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ в҃. Поⷣ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Вѣ́рою и҆ любо́вїю и҆́стинною, мі́ра ѿре́ксѧ, ѻ҆́ч҃е, ѿ младе́нства, прпⷣбне, ра́дꙋѧсѧ послѣ́довалъ є҆сѝ распе́ншемꙋсѧ хрⷭ҇тꙋ̀: и҆ мно́гими по́двиги пло́ть ᲂу҆мертви́въ, благода́ть и҆сцѣле́нїй бога́тнѡ прїѧ́лъ є҆сѝ, ᲂу҆толѧ́ти не́мѡщи разли̑чныѧ и҆ лꙋка̑выѧ ѿгонѧ́ти дꙋ́хи, вельмѝ ᲂу҆дивлѧ́емь.

Красота̀ мона́шествꙋющихъ бы́въ, собра́лъ є҆сѝ неизче́тное мно́жество пѣ́ти гдⷭ҇а, преподо́бне венеді́кте, и҆ къ нбⷭ҇нѣй всѧ̑ стезѝ наста́вилъ є҆сѝ, до́брѣ послѣ́дꙋющыѧ бжⷭ҇твєннымъ твои̑мъ ᲂу҆че́нїємъ, и҆ подо́бѧщыѧсѧ твоемꙋ̀ житїю̀ добродѣ́тельномꙋ, ѻ҆́ч҃е. съ ни́миже тѧ̀ почита́емъ свѧще́ннѡ, въ преставле́нїи твое́мъ ра́дꙋющесѧ.

Ꙗ҆́коже дре́вле и҆лїа̀ до́ждь, ѻ҆́ч҃е, съ нб҃съ моли́твою бжⷭ҇твенною низве́лъ є҆сѝ, точи́ти же є҆ле́й сосꙋ́дъ сотвори́лъ є҆сѝ, и҆ мертвеца̀ воскреси́лъ є҆сѝ, и҆ и҆на̑ѧ премнѡ́гаѧ чꙋдеса̀ сотвори́лъ є҆сѝ, въ сла́вꙋ, преподо́бне, всѣ́хъ сп҃са и҆ бг҃а. тѣ́мже твою̀ сла́внꙋю па́мѧть любо́вїю пра́зднꙋемъ, венеді́кте.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Всѣ́хъ скорбѧ́щихъ ра́досте, и҆ ѡ҆би́димыхъ предста́тельнице, и҆ ᲂу҆бо́гихъ пита́тельнице, стра́нныхъ же ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ же́зле слѣпы́хъ, немощны́хъ посѣще́нїе, трꙋжда́ющихсѧ покро́ве и҆ застꙋ́пнице, и҆ си́рыхъ помо́щнице, мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ, ты̀ є҆сѝ пречⷭ҇таѧ, потщи́сѧ, мо́лимсѧ, спасти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, подо́бенъ то́йже:

Доса̑ды претерпѣ́вшаго мнѡ́ги, и҆ на крⷭ҇тъ вознесе́ннаго всѧ́ческихъ творца̀, ви́дѣвши пречⷭ҇таѧ стенѧ́ше, глаго́лющи: препѣ́тый гдⷭ҇и, сн҃е и҆ бж҃е мо́й, ка́кѡ почестѝ хотѧ̀ созда́нїе твоѐ, влⷣко, терпи́ши пло́тїю безче́стїе; сла́ва мно́гомꙋ милосе́рдїю и҆ соше́ствїю твоемꙋ̀, человѣколю́бче.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Пѣ́снь принесꙋ̀ мꙋ́дромꙋ венеді́ктꙋ. Творе́нїе і҆ѡ́сифа.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Пѣсносло́вити достохва́льнꙋю па́мѧть твою̀, ᲂу҆се́рдствꙋющемꙋ, преподо́бне, благода́ть да́ти мнѣ̀ моли́сѧ, венеді́кте, и҆ всѣ́хъ прегрѣше́нїй и҆збавле́нїе.

Мона́шески, тво́й ѿ младе́нства взе́мъ кре́стъ, послѣ́довалъ є҆сѝ вседержи́телю: и҆ ᲂу҆мертви́въ пло́ть, жи́зни сподо́билсѧ є҆сѝ, преблаже́нне.

Зако́нꙋ бж҃їю повинꙋ́всѧ, досточꙋ́дне, и҆ страсте́й взыгра̑нїѧ ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, воздержа́нїѧ по́двиги, и҆ безстра́стїѧ благода́тїю ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же тебє̀ ра́ди нетлѣ́нїемъ ѡ҆бога́щшесѧ, (с. 148) бг҃ороди́тельнице всечⷭ҇таѧ, ра́дꙋйсѧ, вопїе́мъ тѝ ѡ҆бра́дованнѣй, преподо́бныхъ и҆ пра́ведныхъ ᲂу҆добре́нїе.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твердѝ на́съ въ тебѣ̀, гдⷭ҇и, дре́вомъ ᲂу҆мерщве́й грѣ́хъ, и҆ стра́хъ тво́й всадѝ въ сердца̀ на́съ, пою́щихъ тѧ̀.

Во́дъ живо́тныхъ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а и҆спо́лнившисѧ, бг҃оно́се, дꙋша̀ твоѧ̀ рѣ́ки чꙋде́съ и҆сточѝ, недꙋ́гѡвъ и҆зсꙋша́ющыѧ тече́нїе.

Къ широтѣ̀ ра́йстѣй пресели́лсѧ є҆сѝ, всеблаже́нне, тѣ́снꙋю ше́ствовавъ стезю̀, и҆ де́мѡнѡвъ кова̑рствїѧ, и҆ шє́ствїѧ безчи̑ннаѧ ᲂу҆тѣсни́лъ є҆сѝ.

Течє́нїи твои́хъ сле́зъ напаѧ́емь, ꙗ҆́кѡ дре́во, венеді́кте, плодоно́сно, благопло́дїе бжⷭ҇твенно прине́слъ є҆сѝ добродѣ́телей и҆ чꙋде́съ бжⷭ҇твенною благода́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́нъ благі́й твою̀ воплоща́емь про́йде, пренепоро́чнаѧ, ᲂу҆тро́бꙋ, и҆ чл҃вѣ́къ ви́дѣнъ бы́сть соверше́нъ, є҆го́же молѝ спастѝ пою́щыѧ тѧ̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Мона́шествовавъ бг҃оꙋго́днѡ, добродѣ́тельнѡ пожи́лъ є҆сѝ, и҆ благода́ть и҆сцѣле́нїй прїѧ́лъ є҆сѝ, венеді́кте, чꙋдеса̀ соверши́въ стра̑шна: ѻ҆би́тель же совокꙋ́пль свѧще́ннꙋ, приве́лъ є҆сѝ гдⷭ҇ꙋ спаса́емыхъ мно́жєства, пребога́те. сла́ва бг҃ꙋ просвѣти́вшемꙋ тѧ̀: сла́ва вѣнча́вшемꙋ тѧ̀: сла́ва ст҃ꙋ́ю твою̀ па́мѧть просла́вльшемꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Рꙋ́цѣ твоѝ бжⷭ҇твєнныѧ, и҆́миже созда́телѧ понесла̀ є҆сѝ, дв҃о прест҃а́ѧ, вопло́щшагосѧ благосты́нею, просте́рши, ᲂу҆молѝ є҆го̀ и҆зба́вити на́съ ѿ и҆скꙋше́нїй и҆ страсте́й, и҆ бѣ́дъ, хва́лѧщихъ тѧ̀ любо́вїю и҆ вопїю́щихъ: сла́ва все́льшемꙋсѧ въ тѧ̀: сла́ва проше́дшемꙋ и҆зъ тебє̀: сла́ва и҆зба́вльшемꙋ на́съ рождество́мъ твои́мъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ̀ тебѣ̀ распе́ншꙋсѧ ѿ беззако́нныхъ, и҆ ѿ вѡ́инъ, сп҃се, копїе́мъ ре́брѡмъ твои̑мъ прободє́ннымъ, пречⷭ҇таѧ рыда́ше го́рькѡ, и҆ мно́гомꙋ твоемꙋ̀ и҆ стра́шномꙋ терпѣ́нїю ᲂу҆жаса́шесѧ, вопїѧ́ше: сла́ва къ человѣ́кѡмъ твое́й любвѝ: сла́ва твое́й бла́гости: сла́ва сме́ртїю твое́ю человѣ́ки ѡ҆безсме́ртившемꙋ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Пою́ тѧ, слꙋ́хомъ бо, гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́шахъ, и҆ ᲂу҆жасо́хсѧ: до менє́ бо и҆́деши, менѐ и҆щѧ̀ заблꙋ́ждшаго. тѣ́мъ мно́гое твоѐ снизхожде́нїе, є҆́же на мѧ̀, прославлѧ́ю, многоми́лостиве.

Распе́нъ себѐ сама́го страсте́мъ и҆ мі́рꙋ, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е, на крⷭ҇тѣ̀ просте́ршемꙋ во́лею дла̑ни хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ, венеді́кте. є҆го́же молѝ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Пѡ́двиги воздержа́нїѧ, преподо́бне, плотскі̑ѧ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ ᲂу҆́ды, мє́ртвыѧ же мл҃твою возста́вилъ є҆сѝ, и҆ разсла́блєннымъ благотече́нїе вѣ́рнѡ чꙋди́мь дарова́лъ є҆сѝ, и҆ всѧ́къ недꙋ́гъ, ѻ҆́ч҃е, и҆сцѣли́лъ є҆сѝ.

Сꙋхі̑ѧ же и҆ невла̑жныѧ, преподо́бне, содѣ́лалъ є҆сѝ дꙋ́шы ро́дны живи́тельнымъ сло́вомъ твои́мъ, плодѡ́въ дх҃о́вныхъ и҆ бжⷭ҇твенныхъ, мꙋ́дре, бг҃опрови́дѣнъ бы́въ, и҆ мона́шествꙋющихъ красота̀ сщ҃е́ннѣйшїй.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ до́ждь на рꙋно̀, чⷭ҇таѧ, въ честно́е чре́во твоѐ сло́во сни́де воплоща́емо, и҆ ᲂу҆ста́ви многобо́жїѧ ꙗ҆́вѣ ѡ҆дождє́нїѧ, всенепоро́чнаѧ, и҆ го́рькꙋю зи́мꙋ разори́ло є҆́сть.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀, и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Сꙋ́щаго въ ми́лости бг҃а молѧ̀, ѻ҆́ч҃е преподо́бне, напо́лнилъ є҆сѝ ꙗ҆́коже и҆лїа̀ чва́нецъ є҆ле́а, сосꙋ́дъ вели́къ, ѿ зрѧ́щихъ вѣ́рнѡ ᲂу҆дивлѧ́емь.

Ꙗ҆́кѡ чи́стъ дꙋше́ю ты̀ во и҆зстꙋпле́нїи бы́въ, ви́дѣлъ є҆сѝ всю̀ зе́млю, ꙗ҆́кѡ подъ заре́ю сїѧ́ющꙋ є҆ди́ною, бг҃ꙋ тѧ̀ почита́ющꙋ, всебл҃же́нне венеді́кте.

Чꙋдодѣ́йствꙋѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, водѣ̀ и҆стещѝ моли́твою, преподо́бне, мо́лиши подвигополо́жника, ꙗ҆́же пребыва́етъ, возпроповѣ́дающи чꙋдеса̀, венеді́кте.

Бг҃оро́диченъ:

Живы́й на нб҃сѣ́хъ, хотѧ́й всели́сѧ въ ложєсна̀ твоѧ̑ чи́стаѧ, ꙗ҆́кѡ да на́съ до́мы трⷪ҇цѣ сотвори́тъ, тѧ̀ бцⷣꙋ проповѣ́дающихъ, чⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Свѣтозаре́ньми просвѣща́емь дх҃а, тмꙋ̀ лꙋка́выхъ де́мѡнѡвъ ѿгна́лъ є҆сѝ, чꙋдотво́рче венеді́кте, мона́шествꙋющихъ свѣти́льниче свѣтлѣ́йшїй.

Ꙗ҆́кѡ пресла́вно, блаже́нне, житїѐ твоѐ, ꙗ҆́кѡ пресвѣ́тло честно́е жи́тельство твоѐ, и҆́мже стада̀ привле́клъ є҆сѝ мона́шествꙋющихъ къ ра́зꙋмꙋ спаси́тельномꙋ.

Црⷭ҇твїѧ жи́тель бы́въ нб҃снагѡ, бг҃омꙋ́дре венеді́кте, сегѡ̀ ᲂу҆лꙋчи́ти молѝ, вѣ́рнѡ тѧ̀ при́снѡ блажа́щымъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ ст҃ы́ѧ возсїѧ̀ пра́вды невече́рнее сл҃нце, и҆ вѣ̑рныѧ просвѣтѝ, бцⷣе дв҃о всепѣ́таѧ.

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:

Бл҃года́тїю бж҃їею ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ, дѣ́лы же и҆звѣсти́лъ є҆сѝ зва́нїе: и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, венеді́кте, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇та̀ бг҃а въ мл҃твахъ и҆ постѣ́хъ, дарова́нїй бж҃їѧ дх҃а и҆спо́лненъ: и҆ бы́лъ є҆сѝ недꙋ̑жнымъ и҆сцѣли́тель и҆ прогони́тель врагѡ́мъ, и҆ застꙋ́пникъ ско́рый дꙋша́мъ на́шымъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Вѣті̑и ꙗ҆ви́шасѧ ѻ҆́троцы любомꙋ́дрѣйшїи дре́вле, ѿ бг҃опрїѧ́тныѧ бо дꙋшѝ бг҃осло́вѧще, ᲂу҆стна́ми поѧ́хꙋ: пребжⷭ҇твенный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ме́ртвость живоно́снꙋ стѧжа́лъ є҆сѝ сласте́й ѿложе́нїемъ. тѣ́мже мє́ртвыѧ возставлѧ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, блаже́нне венеді́кте, вопїѧ̀: пребжⷭ҇твенный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Оу҆дивлѧ́емь ѿ мно́жества вѣ́рныхъ, ꙗ҆́кѡ и҆лїа̀ вели́кїй содѣ́лалъ є҆сѝ преподо́бными твои́ми трꙋды̀, ѡ҆гра́дꙋ водрꙋзи́въ мона́хѡмъ: ꙗ҆́же при́снѡ пребыва́етъ ѡ҆стѣнѧ́ема моли́твами твои́ми, блаже́нне.

Непщева́вше ᲂу҆мори́ти безъ ᲂу҆ма̀ чарова́ньми, ѻ҆́ч҃е, лꙋка́вными, тѧ̀ блюдо́маго бжⷭ҇твенною вседѣ́телѧ дла́нїю, несмы́сленнїи постыдѣ́шасѧ, ѡ҆бличе́ни бы́вше сꙋ́щимъ въ тебѣ̀, венеді́кте, проразꙋмѣ́нїемъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣлѝ дꙋшѝ моеѧ̀ стра̑сти, безстра́стїѧ и҆сто́чника заче́ншаѧ несказа́ннѡ, дв҃о, и҆ ᲂу҆миле́нїѧ тꙋ́чꙋ пода́ждь мѝ хода́тайствꙋющꙋю мѝ ᲂу҆тѣше́нїе та́мѡ, ст҃а́ѧ бцⷣе.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Надъ страстьмѝ тлетво́рными црⷭ҇твовавъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е, въ нб҃снѣмъ црⷭ҇твїи сподо́билсѧ є҆сѝ жи́ти, со всѣ́ми до́брѣ пожи́вшими, и҆ всеви́дца бг҃а возлюби́вшими.

Твоѧ̑ ст҃ы̑ѧ моли̑твы прїе́млѧ бг҃ъ, сꙋ́щымъ во ѡ҆скꙋдѣ́нїи тобо́ю подава́ше, ꙗ҆̀же къ житїю̀ вины̀, вельмѝ на землѝ прославлѧ́ѧ тѧ̀ чꙋдодѣ́йствы, венеді́кте треблаже́нне.

Оу҆краси́всѧ добро́тами бжⷭ҇твенныхъ добродѣ́телей, къ кра̑снымъ черто́гѡмъ преста́вилсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, пребыва́ти съ бг҃омъ, и҆ сегѡ̀ бжⷭ҇твенныѧ красоты̀ въ безконє́чныѧ вѣ́ки наслажда́тисѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Сѐ роди́сѧ и҆зъ тебє̀, ꙗ҆́коже вопїе́тъ и҆са́їа, чⷭ҇таѧ, ѻ҆троча̀, сн҃ъ вы́шнѧгѡ, и҆ тво́й зри́мь є҆́сть сн҃ъ, дв҃о, сы́ны сотворѧ́ѧ нб҃снагѡ ѻ҆ц҃а̀, тѧ̀ почита́ющыѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѿ бг҃а, бг҃а сло́ва, неизрече́нною мꙋ́дростїю прише́дшагѡ ѡ҆бнови́ти а҆да́ма, ꙗ҆́дїю въ тлѣ́нїе па́дшаго лю́тѣ, ѿ ст҃ы́ѧ дв҃ы неизрече́ннѡ воплоти́вшагосѧ на́съ ра́ди, вѣ́рнїи, є҆диномꙋ́дреннѡ пѣ́сньми велича́емъ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ сл҃нце вели́кое, ѡ҆зарѧ́ѧ зда́нїе зна́меньми, бг҃оно́се, стра́шными, и҆ добродѣ́телей сїѧ̑нїи, сегѡ̀ ра́ди соверша́юще па́мѧть твою̀ пои́стиннѣ свѣтоза́рнꙋю, просвѣща́емсѧ, ѻ҆́ч҃е, серде́чными чꙋ́вствы.

Тѧ̀ мона́шествꙋющихъ стада̀ тобо́ю собра̑нна, де́нь восхвалѧ́ютъ и҆ но́щь, посредѝ тѣ́ло твоѐ и҆мꙋ́ще, и҆сточа́ющее бога́тнѡ чꙋде́съ рѣ́ки, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, и҆ просвѣтѧ́ще си́хъ непреста́ннѡ стѡпы̀.

Па́че со́лнечныхъ лꙋ̑чь ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, и҆спо́лнивъ бж҃їѧ за́пѡвѣди, и҆ къ свѣ́тꙋ невече́рнемꙋ преста́вилсѧ є҆сѝ, молѧ̀ пода́тисѧ ѡ҆ставле́нїю грѣхѡ́въ вѣ́рнѡ тѧ̀ чтꙋ́щымъ, приснопа́мѧтне венеді́кте.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣтороди́тельнице дв҃о, дꙋшѝ моеѧ̀ стра̑сти ѿженѝ: и҆ да́ждь чи́стѡ зрѣ́ти, влⷣчце, спаси́тельнꙋю добро́тꙋ возсїѧ́вшагѡ неизрече́ннѡ и҆зъ твоеѧ̀ пречⷭ҇тыѧ ᲂу҆тро́бы, во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ, всепѣ́таѧ.

Комментарии для сайта Cackle