Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃і-й де́нь. Преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆леѯі́а, человѣ́ка бж҃їѧ:

И҆ преставле́нїе преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆гꙋ́мена мака́рїа, колѧ́зинскагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃. Поⷣ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Человѣ́ка тѧ̀ позна́хомъ бж҃їѧ, ꙳ зва́нїемъ же и҆ ве́щїю: ꙳ добродѣ́тельми бо просїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ нищетꙋ̀ безмѣ́рнꙋю, ꙳ и҆ тѣснотꙋ̀ на землѝ стѧжа́въ, ꙳ и҆ чꙋдесы̀ вѣ̑рныѧ ᲂу҆вѣ́ривъ. ꙳ тѣ́мже моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Жела́нїемъ ѡ҆роша́ющимъ пло́ть, ꙳ по́хѡти палѧ́щыѧ ꙳ ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ, а҆леѯі́е: ꙳ черто́гомъ черто́гъ бл҃гоче́стнѡ и҆змѣни́лъ є҆сѝ, ꙳ сла́дость же тѣле́снꙋю ꙳ бжⷭ҇твеннымъ а҆́гг҃льскимъ подо́бїемъ. ꙳ Съ ни́миже моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость. (с. 165)

Пребыва́лъ є҆сѝ невѣ́домъ, мꙋ́дре, ꙳ предъ враты̀ ѡ҆скорблѧ́емь ꙳ сщ҃е́нныхъ роди́телей твои́хъ, ꙳ рꙋга́ющымсѧ тебѣ̀ твои̑мъ ѻ҆трокѡ́мъ, ꙳ на вре́мени до́лзѣ: ꙳ ᲂу҆́меръ же ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ чꙋдесы̀, ꙳ ꙗ҆̀же соверши́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆сцѣлѧ́ѧ недꙋ́ги, ꙳ и҆ ѿгонѧ̀ лꙋка́вствїѧ дꙋ́хи.

А҆́ще сꙋббѡ́та, и҆лѝ недѣ́лѧ, пое́мъ и҆ самогла́сенъ. Сла́ва, гла́съ в҃:

Ти́хое твоѐ, ѻ҆́ч҃е, и҆ молчали́вое, безѕло́бивое и҆ кро́ткое житїѐ возлюби́въ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, пребл҃же́нне а҆леѯі́е, ꙗ҆ви́лъ тѧ̀ є҆́сть свѣти́льника всемꙋ̀ мі́рꙋ, сїѧ́юща па́че со́лнца: и҆́бо сожи́тельницꙋ и҆ бога́тство вре́менное, ꙗ҆́кѡ пра́хъ вмѣни́лъ є҆сѝ, въ домꙋ̀ ѻ҆́тчи незна́емь, є҆ди́нагѡ жела́ѧ люби́магѡ тобо́ю хрⷭ҇та̀. Но помѧнѝ твоѧ̑ рабы̑, ᲂу҆ престо́ла всецр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, преподо́бне ѻ҆́ч҃е, не преста́й молѧ́сѧ за рабы̑ своѧ̑.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Всехва́льнїи:

Недꙋ́говавшꙋю, прест҃а́ѧ, ꙳ лю́тѣ дꙋ́шꙋ мою̀ страстьмѝ лꙋка́выми и҆сцѣлѝ, ꙳ ꙗ҆́же цѣли́телѧ и҆ сп҃са ꙳ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ, ꙳ всѧ́кꙋ ꙗ҆́зю ꙳ и҆сцѣли́вшаго ᲂу҆ѧ́звленнаго ꙳ дїа́вольскимъ ѕломы́слїемъ, ꙳ и҆ сме́рти на́съ и҆змѣ́ншаго.

Бг҃оро́диченъ:

Своего̀ а҆́гнца, ꙳ а҆́гница и҆ непоро́чнаѧ влⷣчца, на крⷭ҇тѣ̀ ꙗ҆́кѡ ви́дѣвши ꙳ зра́ка не и҆мꙋ́ща нижѐ добро́ты, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ꙳ рыда́ющи глаго́лаше: ꙳ гдѣ̀ добро́та твоѧ̀ за́йде, сладча́йшїй; ꙳ гдѣ̀ благолѣ́пїе; ꙳ гдѣ̀ бл҃года́ть блиста́ющаѧ ѻ҆́браза твоегѡ̀, ꙳ сн҃е мо́й любе́знѣйшїй;

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Возвы́сивсѧ на добродѣ́тель, и҆ ᲂу҆́мъ ѡ҆чи́стивъ къ жела́нномꙋ и҆ кра́йнемꙋ дости́глъ є҆сѝ: безстра́стїемъ же ᲂу҆краси́въ житїѐ твоѐ, и҆ поще́нїе и҆зрѧ́дное воспрїи́мъ со́вѣстїю чи́стою, въ моли́твахъ ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ пребыва́ѧ, возсїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ со́лнце въ мі́рѣ, преблаже́нне а҆леѯі́е.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Тѧ̀ бж҃їѧ чл҃вѣ́ка восхвалѧ́ю, блаже́нне. Кѵ́ръ і҆ѡ́сифа.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть, препросла́вленный гдⷭ҇ь, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Тѣснѣ́йшїй ше́ствовалъ є҆сѝ пꙋ́ть, непоро́чное и҆ преподо́бное житїѐ, мꙋ́дре, проходѧ̀ ѿ ю҆́ности: тѣ́мже мою̀ тѣснотꙋ̀ разширѝ ᲂу҆ма̀, восхвали́ти тѧ̀, въ ра́йстѣй широтѣ̀ водворѧ́ѧсѧ, а҆леѯі́е.

Тебѐ сама́го весьма̀ бг҃ꙋ возложи́въ, блаже́нне, внѣ̀ пло́ти и҆ мі́ра бы́лъ є҆сѝ: бога́тствꙋ текꙋ́щꙋ небе́сное предпоче́лъ є҆сѝ и҆ пребыва́ющее, и҆ ѡ҆бѣща́нный гра́дъ сїѡ́нъ вѣ́чнꙋющїй.

Ложе́снъ ты̀ ма́тернихъ непло́дїе разрѣши́лъ є҆сѝ, ро́ждсѧ ꙗ҆́коже самꙋи́лъ, пребога́те: во чре́вѣ же се́рдца чи́стыхъ заче́нъ стра́хъ, роди́лъ є҆сѝ дх҃ъ спасе́нїѧ, бжⷭ҇твенныхъ добродѣ́телей вѣ́рою.

Бг҃оро́диченъ:

Бж҃їй собезнача́льный сн҃ъ и҆мѣ̀ ꙗ҆́кѡ вино́внꙋ тѧ̀ къ на́мъ, дв҃о, подо́бїѧ є҆ди́нꙋ па́че всеѧ̀ тва́ри, чⷭ҇таѧ, чистꙋ́ тѧ ѡ҆брѣ́тъ. тѣ́мъ тѧ̀ пое́мъ всѝ ро́ди и҆ ᲂу҆блажа́емъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Процвѣла̀ є҆́сть пꙋсты́нѧ ꙗ҆́кѡ крі́нъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆зы́ческаѧ неплодѧ́щаѧ це́рковь, прише́ствїемъ твои́мъ, въ не́йже ᲂу҆тверди́сѧ моѐ се́рдце.

Пронза́емь жела́нїемъ чистоты̀, черто́гомъ, и҆́же на землѝ, нбⷭ҇ный премѣни́лъ є҆сѝ, и҆ жены̀ любо́вїю, сладча́йшее а҆́гг҃льское подо́бїе.

Молвы̑ житє́йскїѧ и҆ тѧ́жесть бога́тства ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, и҆ пресе́льникъ бы́въ ѻ҆те́чества, бл҃же́нне а҆леѯі́е, хрⷭ҇то́вѣ нищетѣ̀ подо́бѧсѧ.

Слеза́ми и҆ болѣ́зньми, и҆ воздержа́нїемъ, всемꙋ́дре, благо́е взыска́лъ є҆сѝ, когда̀ прїи́детъ свѣ́тъ ра́зꙋма, безстра́стїе даѧ̀ се́рдцꙋ твоемꙋ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Горѣ̀ неви́димый а҆́гг҃лѡмъ, чⷭ҇таѧ, до́лѣ и҆зъ тебє̀ ражда́емь зри́тсѧ соверше́нъ чл҃вѣ́къ, погиба́ющїй мі́ръ ѡ҆бновлѧ́ѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀:

Мі́ра красотꙋ̀, преподо́бне, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, премѣни́въ бога́тствомъ текꙋ́щимъ, непреходи́мое ꙗ҆́вѣ и҆ пребыва́ющее, а҆леѯі́е. тѣ́мже со всѣ́ми тѧ̀ ст҃ы́ми сла́вимъ, и҆ торжествꙋ́емъ свѣ́тлѡ въ па́мѧти твое́й, просѧ́ще ѡ҆брѣстѝ моли́твами твои́ми, блаже́нне, ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Недомы́сленно и҆ непости́жно є҆́сть, влⷣчце бг҃ора́дованнаѧ, є҆́же содѣ́ланное ѡ҆ тебѣ̀ стра́шное бж҃їе та́инство: и҆́бо неѡб̾име́ннаго заче́нши родила̀ є҆сѝ, пло́тїю ѡ҆бложе́на ѿ пречⷭ҇тыхъ крове́й твои́хъ: є҆го́же всегда̀, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ сн҃а твоего̀ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнаѧ чⷭ҇таѧ и҆ мт҃и твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, ви́дѧщи тѧ̀ ме́ртва ви́сѧща на крⷭ҇тѣ̀, мт҃ерски пла́чꙋщи глаго́лаше: что̀ тебѣ̀ воздадѐ є҆вре́йскїй беззако́нный собо́ръ и҆ неблагода́рный, и҆́же мно́гихъ и҆ вели́кихъ твои́хъ, сн҃е мо́й, дарѡ́въ наслади́выйсѧ; пою̀ твоѐ бжⷭ҇твенное снизхожде́нїе.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Претерпѣ́лъ є҆сѝ нищетꙋ̀, проси́тель бы́въ, ни́щь ꙗ҆́коже ла́зарь: жела́нїе бо бжⷭ҇твенное ᲂу҆тѣша́ше, блаже́нне, се́рдце твоѐ, пожела́вшее бога́тства нбⷭ҇нагѡ.

Безпеча́льнагѡ и҆ ти́хагѡ житїѧ̀ возжела́лъ є҆сѝ, є҆ди́нощи ꙗ҆ды́й въ седми́цѣ, а҆леѯі́е, жела́нїемъ ѡ҆жида́ющагѡ тѧ̀, не мимотекꙋ́щагѡ, всеблаже́нне, наслажде́нїѧ.

Хра́мъ бг҃ꙋ се́рдце и҆ща́й содѣ́лати, въ домꙋ̀ возлюби́лъ є҆сѝ бг҃омт҃ре, сла́вне, всегда̀ сѣдѣ́ти, и҆ небє́сныѧ добрѡ́ты созира́ти.

Бг҃оро́диченъ:

Воздои́вши да́телѧ, дв҃о, млека̀, а҆́лчꙋщее и҆ ᲂу҆тѣснѧ́емое ны́нѣ се́рдце моѐ насы́ти всѧ́кагѡ ра́зꙋма, и҆ ᲂу҆миле́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ, молѧ́ тѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Хода́тай бг҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ бы́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: тобо́ю бо, влⷣко, къ свѣтонача́льникꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ приведе́нїе и҆́мамы.

Тѡ́ки свѧще́нными напаѧ́ѧ всегда̀ сле́зъ твою̀ дꙋ́шꙋ, содѣ́лалъ є҆сѝ кла́съ вои́стиннꙋ стори́чествꙋющь, дѣ́лателю безсме́ртномꙋ до́брѣ соблюда́емь.

Ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ на землѝ, житїѐ безпло́тныхъ подража́ѧ, премно́гимъ твои́мъ, ѻ҆́ч҃е, воздержа́нїемъ, досточꙋ́дне, и҆ въ моли́твахъ прилѣжа́нїемъ, и҆́мже ꙗ҆́кѡ свѣ́томъ просвѣти́лсѧ є҆сѝ.

Ѻ҆гне́мъ моли́твъ грѣха̀ попали́лъ є҆сѝ ве́щь, мꙋ́дре: бдѣ́нными же стоѧ́ньми всѧ́кое сладостра́стїе ᲂу҆спи́лъ є҆сѝ, ᲂу҆снꙋ́въ же, къ сїѧ́нїю преста́вилсѧ є҆сѝ невече́рнемꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же во свѣ́тѣ живы́й, во ст҃о́е чре́во твоѐ всели́сѧ, чⷭ҇таѧ, мі́ръ поги́бшїй тмо́ю неразꙋ́мїѧ, па́ки назида́ѧ: є҆го́же молѝ, всѧ̑ просвѣти́ти пою́щыѧ тѧ̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ, ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Ꙗ҆́кѡ хра́мъ жи́въ бж҃їй, тѧ̀ бы́вша хрⷭ҇то́во селе́нїе, неискꙋсобра́чнаѧ, проѧвлѧ́етъ кры́ющасѧ, и҆ прославлѧ́етъ ᲂу҆таи́тисѧ тща́щагосѧ.

Моли̑твы твоѧ̑ бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ кади́ло, блаже́нне, прїѧ̑тны бы́ша: ѿсю́дꙋ житїе́мъ твои́мъ вѣ́рныхъ ра́зꙋмы ѡ҆благово́нилъ є҆сѝ дх҃а благода́тїю.

Свѧще́ннымъ житїе́мъ ᲂу҆краша́ема, па́ки хрⷭ҇то́съ не хотѧ́ща, сла́вне, тѧ̀ ѻ҆те́чествꙋ дае́тъ, ѿбѣга́юща сла́вы привре́менныѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́ны є҆стества̀, чⷭ҇таѧ влⷣчце, зижди́тель новосодѣ́лавый созда́нїѧ, и҆зъ тебє̀ неизрече́ннѡ ражда́етсѧ, и҆ ѡ҆божа́етъ мѧ̀ безмѣ́рною ми́лостїю.

Конда́къ, гла́съ в҃:

До́мъ роди́телей твои́хъ ꙗ҆́кѡ чꙋ́ждь и҆мѣ́въ, водвори́лсѧ є҆сѝ въ не́мъ нищеѻбра́знѡ: и҆ по преставле́нїи вѣне́цъ прїе́мъ сла́вы, ди́венъ на землѝ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, а҆леѯі́е, человѣ́че бж҃їй, а҆́гг҃лѡмъ и҆ человѣ́кѡмъ ра́дованїе.

І҆́косъ:

Житїе́мъ и҆ словесы̀ ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, и҆ хрⷭ҇то́вꙋ цр҃ковь возвели́чилъ є҆сѝ твои́мъ житїе́мъ, ѻ҆тца̀ и҆ ма́терь, царѧ̀ и҆ лю́ди торжествова́ти ᲂу҆стро́ивъ: дѣ́лы же соблю́дъ є҆́же по ѻ҆́бразꙋ бж҃їю, а҆леѯі́е преподо́бне: возсїѧ́лъ бо є҆сѝ въ мі́рѣ твои́мъ цѣломꙋ́дрїемъ. тѣ́мже благода́ть добродѣ́телей твои́хъ ѡ҆блистава́етъ всѧ̑ вѣ́рою пра́зднꙋющыѧ, ѻ҆́ч҃е, па́мѧть твою̀: ꙗ҆ви́лбосѧ є҆сѝ а҆́гг҃лѡмъ и҆ человѣ́кѡмъ ра́дованїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дꙋхо́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Претерпѣ́лъ є҆сѝ, преподо́бне, предъ роди́тельными враты̀ сѣдѧ̀, и҆ весьма̀ непознава́емь, и҆ ѿ ѻ҆́трѡкъ рꙋга̑нїѧ под̾е́млѧ, и҆ нарꙋга́емь лю́тѣ, и҆ нището́ю мно́гою ѡ҆скорблѧ́емь.

Пло́ти твоеѧ̀ мꙋдрова́нїе ᲂу҆мертви́въ, зрѧ̀ роди́тели, и҆ си́ми непознава́емь, є҆стества̀ покрыва́лъ є҆сѝ нꙋ́ждꙋ, преподо́бне, и҆ презрѣ́нїе твои́хъ неискꙋ́сныхъ ѻ҆́трѡкъ, ѡ҆скорблѧ́ющихъ тѧ̀.

Ѽ чꙋдесѐ! ка́кѡ пребы́лъ є҆сѝ при́снѡ ни́щетствꙋѧ, въ бога́тствѣ, а҆леѯі́е, безмѣ́рнагѡ смире́нїѧ; ка́кѡ претерпѣ́лъ є҆сѝ рꙋга̑нїѧ и҆ ᲂу҆кори̑зны ѿ ѻ҆́трѡкъ, премꙋ́дре, твои́хъ, не вѣ́дѣвшихъ житїѧ̀ твоегѡ̀;

Бг҃оро́диченъ:

Вели́кагѡ слꙋжи́тельница ты̀ та́инства была̀ є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ: бг҃а бо воплоти́ла є҆сѝ, вели́кихъ ѕѡ́лъ на́съ и҆зба́вльшаго, тѧ̀ велича́ющыѧ, чⷭ҇таѧ, благослове́ннаѧ, бг҃ора́дованнаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Пе́щь и҆ногда̀ ѻ҆́гненнаѧ въ вавѷлѡ́нѣ дѣ̑йства раздѣлѧ́ше, бж҃їимъ велѣ́нїемъ халдє́и ѡ҆палѧ́ющаѧ, вѣ̑рныѧ же ѡ҆роша́ющаѧ, пою́щыѧ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Невѣ́домъ пре́жде роди́телємъ сы́й, во вре́мѧ ѿше́ствїѧ твоегѡ̀ си̑мъ та́йнꙋ ѿкрыва́еши ꙗ҆влѧ́емь, въ сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ, сла́вне, вельми́ тѧ и҆ досто́йнѣ просла́вльшагѡ.

Гдⷭ҇ь гла́сомъ ве́лїимъ ꙗ҆влѧ́етъ тѧ̀ всемꙋ̀ ри́мꙋ, сокрове́нное сокро́вище, пребога́те, въ ни́щетнѣ ѻ҆́бразѣ лежа́ща, и҆ да́ры врачева́нїй всѧ̑ вѣ́рою къ тебѣ̀ приходѧ́щыѧ ѡ҆богаща́юща.

Кнѧ́зи лю́дстїи, и҆ ца́рїе снидо́шасѧ, и҆ свѧще́нницы, блаже́нне, погребсти́ тѧ, бж҃їимъ манове́нїемъ: и҆ ви́дѧще ве́лїе видѣ́нїе, диви́шасѧ чꙋдесє́мъ, преподо́бне, ꙗ҆̀же твори́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твенною си́лою дх҃а.

Бг҃оро́диченъ:

И҆стлѣ́вшыѧ ны̀ дре́вле престꙋпле́нїемъ ѡ҆бновлѧ́ѧ, человѣколю́бецъ нетлѣ́ннѡ воплоти́сѧ ѿ нетлѣ́нныѧ твоеѧ̀, всенепоро́чнаѧ, ᲂу҆тро́бы: и҆ и҆зба́ви всѣ́хъ грѣхо́вныѧ тлѝ, бг҃оневѣ́стнаѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ: тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

И҆сцѣлє́нїѧ и҆сточи́лъ є҆сѝ ко гро́бꙋ несо́мь, бг҃ꙋ тѧ̀, блаже́нне, вельмѝ сла́вѧщꙋ: свѣ́тъ бо неви́дѧщїи ви́дѣша, и҆ глаго́ланїе прїѧ́ша пре́жде сꙋ́ще нѣмі́и, всесла́вне а҆леѯі́е.

Ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ предлежа́щь, и҆ къ погребе́нїю несо́мъ ꙗ҆́кѡ со́лнце, ѻ҆́ч҃е, и҆спꙋща́ѧ и҆сцѣле́нїй зари̑ пресла́внѡ, и҆ тє́мныѧ стра̑сти ѿгонѧ̀, и҆ ѡ҆палѧ́ѧ де́мѡны, и҆ просвѣща́ѧ бг҃омꙋ̑дрыѧ.

Прїи́де погребсти́ тѧ патрїа́рхѡвъ пе́рвѣйшїй: ца́рь же вельмѝ хрⷭ҇толюби́вѣйшїй, кнѧ́зи, ста́рцы, и҆ ю҆́нїи, и҆ мона́шествꙋющихъ ли́цы, бжⷭ҇твеннымъ манове́нїемъ ѡ҆свѧща́ющесѧ прикоснове́нїемъ твои́мъ, блаже́нне.

Восхище́нъ бы́лъ є҆сѝ на колесни́цѣ добродѣ́телей несо́мъ: и҆ почива́еши и҆дѣ́же преподо́бныхъ чи́ни, собо́ръ а҆пⷭ҇лъ и҆ мꙋ́ченикѡвъ, патрїа́рхѡвъ и҆ всѣ́хъ пра́вєдникъ: съ ни́миже на́съ помѧнѝ, почита́ющыѧ тѧ̀, а҆леѯі́е.

Бг҃оро́диченъ:

Гла́съ тебѣ̀ прино́симъ гаврїи́ловъ, всенепоро́чнаѧ, ра́дꙋйсѧ, глаго́люще, ни́во недѣ́ланнаѧ: ра́дꙋйсѧ, клѧ́твы разрѣше́нїе, ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче воды̀ живо́тныѧ, преподо́бныхъ похвало̀, бцⷣе приснодв҃о.

Слꙋ́жба преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆гꙋ́мена мака́рїа, колѧ́зинскагѡ чꙋдотво́рца.

Ве́черъ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋйсѧ, свѧще́ннаѧ главо̀, ѻ҆́ч҃е мака́рїе бг҃омꙋ́дре, бж҃їѧ ра́зꙋма вода́ми напоѧ́емь, и҆ пло́дъ благоꙋха́ненъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ житїе́мъ твои́мъ ѿ ю҆́ности, преподо́бне. а҆́ще и҆ человѣ́къ є҆стество́мъ бы́лъ є҆сѝ, но а҆́гг҃льски на землѝ пожи́лъ є҆сѝ, стра́хъ бж҃їй возлюби́въ, и҆ за́повѣдемъ є҆гѡ̀ при́снѡ поꙋча́ѧсѧ: ти́хъ же и҆ ᲂу҆тѣши́теленъ словесы̀ показа́всѧ, ми́лостивъ и҆ кро́токъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ ны́нѣ ра́дости гдⷭ҇а твоегѡ̀ сподо́билсѧ є҆сѝ: прилѣ́жнѡ моли́сѧ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, преподо́бне ѻ҆́ч҃е мака́рїе, кра́снѣи твоѝ но́зѣ до́блественнѣ къ тече́нїю просте́рлъ є҆сѝ и҆ пꙋсты́ню дости́глъ є҆сѝ, и҆ хра́мъ въ сла́вꙋ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы воздви́глъ є҆сѝ, и҆ мно́жество мона́хѡвъ собра́лъ є҆сѝ, и҆ добродѣ́тельми ты́ѧ просвѣти́лъ є҆сѝ, и҆ всели́лсѧ є҆сѝ, и҆дѣ́же свѣ́тъ невече́рнїй, и҆дѣ́же а҆́гг҃лъ ликостоѧ̑нїѧ: съ ни́миже предстоѧ̀, преподо́бне, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

До́брѣ тече́нїе соверши́въ, мака́рїе преподо́бне, ко хрⷭ҇тꙋ̀ восхожде́нїе полꙋчи́лъ є҆сѝ: честны̑ѧ же твоѧ̑ мо́щи во гро́бѣ затворє́ны, землѝ предава́ємы: землѧ́ же ѿ свои́хъ нѣ́дръ предае́тъ тѧ̀ свѧщеннолѣ́пна, цѣ́ла же и҆ неразрꙋши́ма, благоꙋха́нїемъ и҆ чꙋдесы̀ ᲂу҆дивлѧ́єма: честна́ѧ же твоѧ̀ ра́ка, па́че ка́мене сапфѵ́ра, ѻ҆́ч҃е, показа́сѧ, содержа́щи многоцѣлє́бныѧ мо́щи твоѧ̑: тѣ́мже хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Кто̀ и҆зглаго́летъ до́блєсти твоѧ̑, мака́рїе преподо́бне; ра́вно а҆́гг҃лѡмъ житїѐ пожи́лъ є҆сѝ: воздержа́нїемъ ᲂу҆́мъ ѡ҆чи́стивъ, сле́зными течє́нїи дꙋ́шꙋ просвѣти́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ и҆ ны́нѣ свѣ́тлѡ ᲂу҆кра́шенъ, предстои́ши со а҆́гг҃лы ра́дꙋѧсѧ, сꙋгꙋ́бымъ вѣнце́мъ ᲂу҆вѧ́злсѧ є҆сѝ, прилѣ́жнѡ ѻ҆́ч҃е мака́рїе, моли́сѧ, блаже́нне, просѧ̀ ми́ра мі́рꙋ, и҆ царє́мъ держа́вы и҆ ᲂу҆тверже́нїѧ, и҆ на́съ сохранѝ, ста́до твоѐ, моли́твами твои́ми.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Цр҃ь нбⷭ҇ный: (с. 173)

Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ г҃.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Пра́ведныхъ дꙋ́ши въ рꙋцѣ̀ бж҃їей, и҆ не прико́снетсѧ и҆́хъ мꙋ́ка. непщева́ни бы́ша во ѻ҆чесѣ́хъ безꙋ́мныхъ ᲂу҆мре́ти, и҆ вмѣни́сѧ ѡ҆ѕлобле́нїе и҆схо́дъ и҆́хъ. И҆ є҆́же ѿ на́съ ше́ствїе, сокрꙋше́нїе: ѻ҆ни́ же сꙋ́ть въ ми́рѣ. И҆́бо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а҆́ще и҆ мꙋ́кꙋ прїи́мꙋтъ, ᲂу҆пова́нїе и҆́хъ безсме́ртїѧ и҆спо́лнено. И҆ вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бꙋ́дꙋтъ: ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆скꙋсѝ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ достѡ́йны себѣ̀. Ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ и҆скꙋсѝ и҆̀хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ всепло́дїе же́ртвенное прїѧ́тъ ѧ҆̀. И҆ во вре́мѧ посѣще́нїѧ и҆́хъ возсїѧ́ютъ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́скры по сте́блїю потекꙋ́тъ. Сꙋ́дѧтъ ꙗ҆зы́кѡмъ и҆ ѡ҆блада́ютъ людьмѝ, и҆ воцр҃и́тсѧ гдⷭ҇ь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющїисѧ на́нь разꙋмѣ́ютъ и҆́стинꙋ, и҆ вѣ́рнїи въ любвѝ пребꙋ́дꙋтъ є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ благода́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ста́рость бо честна̀ не многолѣ́тна, нижѐ въ числѣ̀ лѣ́тъ и҆счита́етсѧ. Сѣди́на же є҆́сть мꙋ́дрость человѣ́кѡмъ, и҆ во́зрастъ ста́рости житїѐ нескве́рное. Бл҃гоꙋго́денъ бг҃ови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и҆ живы́й посредѣ̀ грѣ̑шникъ преста́вленъ бы́сть: восхище́нъ бы́сть, да не ѕло́ба и҆змѣни́тъ ра́зꙋма є҆гѡ̀, и҆лѝ ле́сть прельсти́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀. Раче́нїе бо ѕло́бы помрача́етъ дѡ́браѧ, и҆ паре́нїе по́хоти премѣнѧ́етъ ᲂу҆́мъ неѕло́бивъ. Сконча́всѧ вма́лѣ, и҆спо́лни лѣ̑та дѡ́лга: ᲂу҆го́дна бо бѣ̀ гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀. Сегѡ̀ ра́ди потща́сѧ ѿ среды̀ лꙋка́вствїѧ. Лю́дїе же ви́дѣвше и҆ не разꙋмѣ́вше, нижѐ поло́жше въ помышле́нїи таково́е: ꙗ҆́кѡ бл҃года́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ є҃] Пра́вєдницы во вѣ́ки живꙋ́тъ, и҆ въ гдⷭ҇ѣ мзда̀ и҆́хъ, и҆ попече́нїе и҆́хъ ᲂу҆ вы́шнѧгѡ. Сегѡ̀ ра́ди прїи́мꙋтъ ца́рствїе благолѣ́пїѧ, и҆ вѣне́цъ добро́ты ѿ рꙋкѝ гдⷭ҇ни: занѐ десни́цею покры́етъ ѧ҆̀, и҆ мы́шцею защити́тъ и҆̀хъ. Прїи́метъ всеѻрꙋ́жїе рве́нїе своѐ, и҆ воѡрꙋжи́тъ тва́рь въ ме́сть врагѡ́мъ. Ѡ҆блече́тсѧ въ бронѧ̀ пра́вды, и҆ возложи́тъ шле́мъ, сꙋ́дъ нелицемѣ́ренъ: прїи́метъ щи́тъ непобѣди́мый, преподо́бїе: поѡстри́тъ же напра́сный гнѣ́въ во ѻ҆рꙋ́жїе: спобо́ретъ же съ ни́мъ мі́ръ на безꙋ̑мныѧ: По́йдꙋтъ праволꙋ̑чныѧ стрѣ́лы мѡ́лнїины, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿ благокрꙋ́гла лꙋ́ка ѻ҆блакѡ́въ на намѣ́ренїе полетѧ́тъ. И҆ ѿ каменоме́тныѧ ꙗ҆́рости, и҆спо́лнь падꙋ́тъ гра́ды: вознегодꙋ́етъ на ни́хъ вода̀ морска́ѧ: рѣ́ки же потопѧ́тъ ѧ҆̀ на́глѡ. Сопроти́въ ста́нетъ и҆̀мъ дꙋ́хъ си́лы, и҆ ꙗ҆́кѡ ви́хоръ развѣ́етъ и҆̀хъ, и҆ ѡ҆пꙋстоши́тъ всю̀ зе́млю беззако́нїе: и҆ ѕлодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. [ѕ҃] Слы́шите ᲂу҆̀бо, ца́рїе, и҆ разꙋмѣ́йте: навы́кните, сꙋдїи̑ концє́въ землѝ. Внꙋши́те, держа́щїи мно́жєства и҆ гордѧ́щїисѧ ѡ҆ наро́дѣхъ ꙗ҆зы̑къ: Ꙗ҆́кѡ дана̀ є҆́сть ѿ гдⷭ҇а держа́ва ва́мъ, и҆ си́ла ѿ вы́шнѧгѡ.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ є҃:

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е, ѿ ю҆́ности и҆мѣ́ѧ смиренномꙋ́дрїе, кро́токъ дꙋше́ю и҆ се́рдцемъ бы́лъ є҆сѝ, возжелѣ́въ ѿлꙋчи́тисѧ мїрски́хъ наслажде́нїй, тѣлє́сныѧ стра̑сти ᲂу҆мори́лъ є҆сѝ поще́нїемъ, и҆ къ безстра́стїѧ высотѣ̀, ѻ҆́ч҃е, возше́лъ є҆сѝ: и҆ свѣтода́тельными зарѧ́ми просвѣща́емь, и҆сточа́еши и҆сцѣлє́нїѧ, и҆ ѿго́ниши дꙋ́хи лꙋка̑выѧ ѿ притека́ющихъ тѝ съ вѣ́рою. Тѣ́мъ па́мѧть твою̀ почита́емъ, досточꙋ́дне.

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е, въ пꙋсты́ни жи́тельствꙋѧ, є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ себѐ возложи́лъ є҆сѝ. Тѣ́сный пꙋ́ть ше́ствовавъ, воздержа́нїемъ пло́ть ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, дꙋ́шꙋ же безстра́стїемъ ᲂу҆краси́въ, по́стникѡмъ похвала̀ бы́лъ є҆сѝ, мака́рїе, неви́димаго врага̀ побѣди́лъ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ чи́сто прїѧ́телище бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а. Тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: ми́ръ мі́рꙋ и҆спросѝ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е, бж҃е́ственнагѡ дх҃а бл҃года́тїю собра́лъ є҆сѝ ли́къ мона́шествꙋющихъ, во́инствꙋющихъ хрⷭ҇тꙋ̀: съ ни́миже до́брѣ подвиза́всѧ, тече́нїе соверши́лъ є҆сѝ твоегѡ̀ мꙋ́жества, неꙋкло́ннѡ къ нб҃сѝ преводѧ́щꙋю стезю̀ ше́ствовалъ є҆сѝ. И҆ ны́нѣ со а҆́гг҃лы ликꙋ́еши предстоѧ̀ престо́лꙋ всецр҃ѧ̀, моли́сѧ, бл҃же́нне, ѡ҆ ста́дѣ твое́мъ, є҆́же мꙋ́дрѣ собра́лъ є҆сѝ, да сохране́но бꙋ́детъ твои́ми моли́твами.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те, празднолю́бцы, ᲂу҆се́рднѡ всѝ стеце́мсѧ, вѣ́рнѡ торжествꙋ́емъ въ честнѣ́й па́мѧти преди́внагѡ ѻ҆ц҃а̀, пѣ́сньми воспѣва́юще, всечестно́е и҆ равноа́гг҃лѡмъ житїѐ є҆гѡ̀: по ст҃ѣ́мъ бо є҆гѡ̀ преставле́нїи честны̑ѧ мо́щи подаю́тъ и҆сцѣлє́нїѧ. Къ немꙋ́же возопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, преподо́бне мака́рїе, свѣти́льниче многосвѣ́тлый, мона́шествꙋющымъ спасе́нїѧ хода́тай: но ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Творе́цъ и҆ и҆зба́витель мо́й:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѽ пресла́вное чꙋ́до! ꙳ ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ ѿ за́пада, ꙳ мака́рїе, провозсїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ бы́лъ є҆сѝ пра́вило добродѣ́телей, ꙳ мона́хѡвъ ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ по́стникѡвъ ᲂу҆добре́нїе. ꙳ Тѣ́мже соше́дшесѧ въ па́мѧть твою̀, ꙳ хрⷭ҇та̀ возвели́чимъ, ꙳ прославлѧ́ющаго своѧ̑ ᲂу҆го́дники.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀.

Ѽ пресла́вное чꙋ́до! въ послѣ̑днѧѧ времена̀ ꙳ ꙗ҆́кѡ зарѧ̀ ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ, мака́рїе, ꙳ мона́хъ и҆́стиненъ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ любвѐ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆спо́лненъ: ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ на землѝ пожи́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆з̾ѡбража́ѧ въ себѣ̀ добро́тꙋ бжⷭ҇твеннꙋю. ꙳ Тѣ́мъ па́мѧть твою̀ ꙳ почита́емъ, досточꙋ́дне.

Сті́хъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Ѽ пресла́вное чꙋ́до! ꙳ мака́рїй ди́вный ꙳ крⷭ҇та̀ си́лою воѡрꙋжи́всѧ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ крѣ́пкїй во́инъ ꙳ побѣдѝ неви́димыхъ врагѡ́въ ѡ҆полчє́нїѧ, ꙳ и҆ со а҆́гг҃лы ны́нѣ водворѧ́етсѧ. ꙳ Тѣ́мже въ па́мѧть є҆гѡ̀ возопїе́мъ: ꙳ тогѡ̀ моли́твами, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙳ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жества наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ мака́рїе, твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ: блаже́нъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, преподо́бныхъ соприча́стниче и҆ пра́ведныхъ. Съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, поми́ловитисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Безневѣ́стнаѧ дв҃о:

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Плотска̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ, ѻ҆́ч҃е мака́рїе, воздержа́нїемъ и҆ бдѣ́нїемъ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ: мѣ́сто бо, на не́мже по́ты твоѧ̑ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ трꙋба̀ вопїе́тъ къ бг҃ꙋ, повѣ́дающи твоѧ̑ и҆справлє́нїѧ: и҆ по сме́рти честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи и҆сточа́ютъ и҆сцѣлє́нїѧ. Тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: И҆́же на́съ ра́ди рожде́йсѧ ѿ дв҃ы:

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь то́йже.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Заре́ю бжⷭ҇твеннагѡ сїѧ́нїѧ просвѣти́всѧ, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ мі́ра житїѧ̀ всѧ̑, и҆ воспрїѧ́лъ є҆сѝ со безпло́тными житїѐ невеще́ственно, дх҃а бжⷭ҇твенными бл҃года́тьми ᲂу҆сꙋгꙋ́бивсѧ, ѿѻнꙋ́дꙋже и҆сцѣле́нїй да́ръ воспрїѧ́лъ є҆сѝ. Тѣ́мъ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇ное благоче́стїе си́ламъ, и҆ похва́льнꙋю высотꙋ̀ дꙋша́мъ на́шымъ, мт҃рь дв҃ꙋ ѻ҆трокови́цꙋ восхва́лимъ, вѣ́рнїи: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́же а҆́гг҃лѡвъ творца̀ во ᲂу҆тро́бѣ носи́вши. ра́дꙋйсѧ, па́дающымъ ѡ҆чище́нїе, бг҃а сло́ва вопло́щши. ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Стра́стныѧ тмы̀ ѿбѣ́гъ, къ безстра́стїѧ пꙋтє́мъ наставлѧ́емь, къ свѣ́тꙋ невече́рнемꙋ восте́клъ є҆сѝ, и҆ ѿ сегѡ̀ ѡ҆зари́всѧ, нетлѣ́нїѧ бога́тство наслѣ́довалъ є҆сѝ: молѝ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Дꙋшѝ моѧ̀ лѣ́ность лю́тꙋю, и҆ се́рдца моегѡ̀ пренеможе́нїе, мт҃и бж҃їѧ, воззрѣ́вши и҆сцѣлѝ моли́твами твои́ми: и҆ спасе́нныхъ ча́сти сподо́би, и҆збавлѧ́ющи мѧ̀ тмы̀ и҆ мꙋче́нїѧ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́на ᲂу҆пова́нїе моѐ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃:

Воздержа́нїемъ мно́гимъ мꙋдрова̑нїѧ пло́ти ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, дꙋ́шꙋ ᲂу҆краси́въ ѻ҆де́ждею безстра́стїѧ, слє́зныѧ ка̑пли съ течє́нїи по́тѡвъ совокꙋпи́лъ є҆сѝ: преше́дъ ᲂу҆мо́мъ ко и҆́стинномꙋ рачи́телю, и҆спросѝ на́мъ ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѿ се́рдца стена́нїе, и҆ ѿ ᲂу҆тро́бы тѝ приноша́ю, твоѐ, пренепоро́чнаѧ, просѧ̀ благопребы́тное застꙋпле́нїе: поми́лꙋй всестрастнꙋ́ю мою̀ дꙋ́шꙋ, ᲂу҆милосе́рди многоми́лостиваго бг҃а, и҆зба́вити мѧ̀ сꙋда̀ и҆ є҆́зера ѻ҆́гненнагѡ, є҆ди́на благослове́ннаѧ.

Та́же, степє́нна, а҃ а҆нтїфѡ́нъ, д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г. По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ: тѣ́мъ на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, дє́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ безпоро́чнѡ поревнова́лъ є҆сѝ, дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ѿве́рзи мѝ, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆стнѣ̀, воспѣ́ти по́двиги ᲂу҆го́дника твоегѡ̀ преподо́бнагѡ мака́рїа, да моли́твами свои́ми ѻ҆́блакъ разори́тъ невѣ́дѣнїѧ моегѡ̀.

Блаже́нное житїѐ на землѝ пожи́въ, преподо́бне, нб҃сное наслажде́нїе дости́глъ є҆сѝ, и҆ ны́нѣ со а҆́гг҃лы ликꙋ́еши.

Па́мѧть твоѧ̀, мака́рїе преподо́бне, ꙗ҆́кѡ пресвѣ́тлое со́лнце возсїѧ̀, въ ню́же на́мъ и҆спросѝ ѿ бг҃а бл҃года́ть и҆ ми́лость, и҆ согрѣше́нїй и҆збавле́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Бл҃гослове́нъ пло́дъ, пречⷭ҇таѧ, чре́ва твоегѡ̀, и҆́мже земні́и всѝ клѧ́твы и҆зба́вихомсѧ, бл҃гослове́ннаѧ всечⷭ҇таѧ: несказа́нное чꙋ́до, недовѣ́домое слы́шанїе, всѣ́хъ же вѣ́рныхъ спасе́нїе.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̀ побѣди́тельнаѧ десни́ца бг҃олѣ́пнѡ въ крѣ́пости просла́висѧ: та́ бо, безсме́ртне, ꙗ҆́кѡ всемогꙋ́щаѧ, проти̑вныѧ сотрѐ, і҆и҃льтѧ́нѡмъ пꙋ́ть глꙋбины̀ новосодѣ́лавшаѧ.

Оу҆ма̀ чи́стыми свѣтлостьмѝ бж҃е́ствєннаѧ зрѧ̀, мꙋ́жескимъ нра́вомъ, бл҃же́нне, къ подвигѡ́мъ ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ, премі́рными блиста̑нїи трисо́лнечнагѡ свѣ́та ѡ҆зарѧ́емь.

Поста́вивъ но́зѣ на ка́мени вѣ́ры, не поколеба́лсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне, ѿ и҆скꙋше́нїй и҆ навѣ̑тъ вра́жїихъ: но ꙗ҆́кѡ ѻ҆гнепа́льна ѕвѣзда̀, попалѧ́ѧ всѧ̑ бл҃года́тїю прест҃а́гѡ дх҃а.

Зако́ны бжⷭ҇твєнныѧ соблюда́ѧ, побѣ́дꙋ вѣ́чнꙋю взѧ́лъ є҆сѝ, преподо́бне, прогони́ти дꙋ́хи лꙋка̑выѧ, и҆ си́хъ до конца̀ низложи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Неизглаго́ланнѡ зачала̀ є҆сѝ бг҃а, и҆ па́че є҆стества̀ родила̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, зємны́ѧ ѿ прегрѣше́нїй и҆змѣ́ншаго. Тѣ́мже молю́ тѧ, мно́гихъ мѧ̀ согрѣше́нїй и҆зба́ви.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Крѣ́пкою твое́ю моли́твою, ѻ҆́ч҃е, возше́лъ є҆сѝ къ премі́рномꙋ наслажде́нїю, и҆ ѿ честны́ѧ ра́ки чꙋде́съ сїѧ̑нїѧ и҆спꙋща́еши, мака́рїе.

Въ бж҃е́ственнѣй па́мѧти твое́й, дне́сь соше́дшесѧ, воспѣва́емъ твоѧ̑ по́двиги и҆ болѣ̑зни, и҆ и҆справлє́нїѧ, ѻ҆́ч҃е преподо́бне.

Чꙋ́дно житїѐ твоѐ ꙗ҆ви́сѧ, преподо́бне, бл҃года́тїю бж҃е́ственнагѡ дх҃а ѡ҆бложе́нъ, бл҃же́ннꙋю кончи́нꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, ра́дꙋѧсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ ложе́снъ твои́хъ, пречⷭ҇таѧ, пра́вды сл҃нце возсїѧ̀, и҆ мі́ръ просвѣтѝ: є҆гѡ́же бж҃е́ственными зарѧ́ми и҆ менѐ просвѣтѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆ди́не вѣ́дый человѣ́ческагѡ сꙋщества̀ не́мощь, и҆ ми́лостивнѡ въ нѐ воѡбра́жсѧ, препоѧ́ши мѧ̀ съ высоты̀ си́лою, є҆́же вопи́ти тебѣ̀, ст҃ы́й, ѡ҆дꙋшевле́нный хра́ме, неизрече́нныѧ сла́вы твоеѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Ꙗ҆́коже честны́й би́серъ, твоѧ̑ мо́щи, преподо́бне, всѣ́ми ви̑димы предлежа́тъ, разли̑чнаѧ и҆сцѣлє́нїѧ неѡскꙋ́днѡ подаю́ще.

Ликꙋ́ютъ собра̑нїѧ мона́шествꙋющихъ, моле́бный соверша́юще пра́здникъ, въ честнѣ́мъ твое́мъ преставле́нїи, ѿ дꙋшѝ вопїю́ще: помина́й ны̀ приснопомина́ющыѧ тѧ̀.

Напра́вилсѧ є҆сѝ, преподо́бне, къ бжⷭ҇твєннымъ приста́нищємъ, ѡ҆кормле́нїемъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, напа́стей преше́дъ свирѣ́пыхъ во́лнъ.

Бг҃оро́диченъ:

Дѣ́ло, є҆́же содѣ́лалъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, кто̀ ска́жетъ; ю҆́же бо проклѧ́лъ є҆сѝ въ печа́лехъ роди́ти ча̑да, сн҃ъ є҆ѧ̀ показа́лсѧ є҆сѝ, и҆ ра́дꙋетсѧ же́нское ѿпа́дшее є҆стество̀ ѡ҆ тебѣ̀ бз҃ѣ, бцⷣы ра́ди.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Храни́тель сы́й бжⷭ҇твенныхъ повелѣ́нїй влⷣки, сла́вне, чи́стое житїѐ твоѐ показа́ тѧ свѧщеннодѣ́телѧ бж҃е́ственна, ка́плѧми по́тѡвъ твои́хъ пре́лести лю́тое ᲂу҆́глїе погаси́лъ є҆сѝ, и҆ въ ти́хое приста́нище дости́глъ є҆сѝ, зри́ши, блаже́нне, є҆го́же возжелѣ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безсѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ младе́нца дои́ши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Въ простотѣ̀ дꙋшѝ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ пожи́въ, блаже́нне, страсте́й разгна́лъ є҆сѝ дꙋшетлѣ́ннꙋю пре́лесть, бжⷭ҇твенною благода́тїю.

Че́стенъ сосꙋ́дъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, носѧ̀ въ се́рдцы твое́мъ, блаже́нне, бжⷭ҇твєнныѧ а҆рома́ты, ᲂу҆слажда́ѧ сердца̀ вѣ́рнѡ па́мѧть твою̀ почита́ющихъ.

Пресвѣ́тлымъ вѣнце́мъ ѡ҆бложе́нъ, предстои́ши прⷭ҇то́лꙋ всѣ́хъ цр҃ѧ̀: моли́сѧ, преблаже́нне, ѡ҆ вѣ́рою пра́зднꙋющихъ бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть твою̀.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́ны въ тебѣ̀ и҆спраздни́шасѧ є҆стества̀, па́че є҆стества́ бо сло́во родила̀ є҆сѝ. тѣ́мже тѧ̀ вѣ́рою молю̀, па́че є҆стества̀ человѣ́ча, всенепоро́чнаѧ, мно́гѡ согрѣ́шша, и҆ бг҃а ᲂу҆да́льшасѧ, ѡ҆бра́щшасѧ спаси́ мѧ моли́твами твои́ми.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Го́рꙋ тѧ̀, благода́тїю бж҃їею приѡсѣне́ннꙋю, прозорли́выма а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотри́въ ѻ҆чи́ма, и҆зъ тебє̀ и҆зы́ти і҆и҃левꙋ провозглаша́ше ст҃о́мꙋ, во спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бновле́нїе.

Поче́тъ до́брыми твои́ми нра́вы бг҃а преблага́го, мака́рїе, тѣ́мже и҆сцѣле́нїй и҆сто́чникъ и҆злива́еши, зно́й ѿгонѧ́ѧ болѣ́зней же и҆ печа́лей, мꙋ́дре.

Ны́нѣшнѧгѡ житїѧ̀ красоты̑ всѧ̑ ᲂу҆ме́ты вмѣни́лъ є҆сѝ, да хрⷭ҇та̀ приѡбрѧ́щеши: и҆ сегѡ̀ ра́ди до́брѣ потрꙋди́лсѧ є҆сѝ, вѣнчено́сче великоимени́тый.

Просте́ръ ᲂу҆́мъ ко є҆ди́номꙋ влⷣцѣ, вѣне́цъ нетлѣ́нїѧ ѿ негѡ̀ прїѧ́лъ є҆сѝ, сїѧ́ющїй свѣ́тлыми свѣтлоли̑тїи и҆ бога́тыми дарова̑нїи, и҆дѣ́же перворо́дныхъ жили̑ща.

Бг҃оро́диченъ:

Влⷣчце мі́ра бцⷣе, помози́ ми, прелꙋка́вый вра́гъ поглоща́етъ мѧ̀ ѕѣ́льнѣ, лю́тыми воспомина̑нїи и҆ помышлє́нїи, ꙗ҆̀же ѿ бг҃а мѧ̀ разлꙋча́ютъ: не ѡ҆ста́ви ᲂу҆̀бо менє̀, нижѐ пре́зри.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ бо тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Є҆гда̀ благода́тїю дх҃а, смире́ннꙋю стѧжа́лъ є҆сѝ мꙋ́дрость, ражда́ющемꙋ сме́рть врагꙋ̀ глꙋбокꙋ̀ ꙗ҆́звꙋ да́лъ є҆сѝ, и҆ высокоꙋ́мный тогѡ̀ нра́въ до конца̀ низложи́лъ є҆сѝ.

Возше́дъ ко ѻ҆би́телемъ вѣ̑чнымъ, ли́кꙋ преподо́бныхъ причта́лсѧ є҆сѝ, мака́рїе: съ ни́миже на́съ помина́й, на землѝ тебѐ помина́ющихъ.

Да ᲂу҆блажи́тсѧ досто́йнѡ мака́рїй: поще́нїемъ бо и҆ моли́твами, и҆ слеза́ми бг҃ꙋ соедини́сѧ, и҆ всѧ̑ просвѣща́етъ дх҃о́вною благода́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ мт҃и дв҃о ѻ҆трокови́це! ꙗ҆́же неѡбыме́ннаго бг҃а пло́тїю ро́ждшаѧ, а҆́гг҃лѡвъ сла́ва и҆ де́мѡнѡвъ ꙗ҆́зва, бг҃оневѣ́сто, моѐ се́рдце ᲂу҆ѧзви́вшеесѧ грѣхо́мъ, цѣльбы̀ бжⷭ҇твенныѧ сподо́би.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ, сн҃е бж҃їй: и҆но́гѡ бо ра́звѣ тебє̀, бо́га не зна́емъ, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ живы́хъ и҆ ме́ртвыхъ є҆сѝ.

Стра̑сти попали́лъ є҆сѝ ѻ҆гне́мъ воздержа́нїѧ, дꙋ́шꙋ ѡ҆зари́въ бжⷭ҇твенными сїѧ̑нїи: де́мѡнѡвъ прогони́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ просвѣща́емь.

До́блєсти твоѧ̑, мака́рїе, человѣкоꙋбі́йца зрѣ́ти не могі́й, и҆скꙋшє́нїѧ тебѣ̀ простира́етъ: и҆ мꙋжемꙋ́дреннѡ противлѧ́ѧсѧ, до конца̀ сего̀ низложи́лъ є҆сѝ.

Мїрска́гѡ смꙋще́нїѧ ѿбѣ́глъ є҆сѝ, добродѣ́тельми ᲂу҆добри́въ житїѐ твоѐ: мона́хѡвъ ᲂу҆твержде́нїе бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е мака́рїе преподо́бне.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ крѣ́пость моѧ̀, ты̀ похвала̀ и҆ ра́дованїе, храни́тельница мѝ и҆ застꙋпле́нїе, и҆ прибѣ́жище, и҆ предста́тельница непобѣди́ма, прест҃а́ѧ бцⷣе. тѣ́мже спасѝ раба̀ твоего̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

На землѝ до́брѣ пожи́лъ є҆сѝ, преподо́бне, и҆ ст҃ы́хъ свѣ́тлѡсти и҆ вѣ́чныхъ наслажде́нїй блажє́нства, ви́дѣти сподо́билсѧ є҆сѝ.

Честна̀ сме́рть ꙗ҆ви́сѧ блаже́ннагѡ мака́рїа предъ тобо́ю, бж҃е всѧ́ческихъ: є҆гѡ́же па́мѧть почита́ющымъ врачевство̀ безме́здно ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ.

Дх҃а благода́ть прїѧ́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, недꙋ́ги ѿ человѣ̑къ прогонѧ́ти, и҆ вре́дъ де́мѡнскїй и҆стреблѧ́ти, вели́кїй ᲂу҆го́дникъ показа́всѧ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ.

Бг҃оро́диченъ:

На́йде на тѧ̀ вседѣ́тельный дх҃ъ, всенепоро́чнаѧ, и҆ сло́во бж҃їе въ тѧ̀ всели́сѧ, и҆ пло́ть бы́сть несказа́ннѡ, пребы́въ неизмѣ́ненъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѡ҆бы́де на́съ послѣ́днѧѧ бе́здна, нѣ́сть и҆збавлѧ́ѧй, вмѣни́хомсѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы заколе́нїѧ, спасѝ лю́ди твоѧ̑, бж҃е на́шъ: ты́ бо крѣ́пость немощствꙋ́ющихъ и҆ и҆справле́нїе.

Дх҃а си́лою, блаже́нне, мы́сленныхъ волкѡ́въ чє́люсти сокрꙋши́лъ є҆сѝ: и҆ просвѣще́ннымъ ра́зꙋмомъ небе́снꙋю тишинꙋ̀ полꙋчи́лъ є҆сѝ.

По́стническимъ ѻ҆гне́мъ и҆скꙋси́всѧ, ѻ҆́ко се́рдца твоегѡ̀ преѡчи́стивъ, и҆ добродѣ́тельнымъ нра́вомъ дꙋ́шꙋ просвѣти́лъ є҆сѝ.

Вни́де въ тѧ̀ раче́нїе содѣ́телѧ, бг҃омꙋ́дре, ѡ҆ста́вль земны́хъ пристра́стїе, є҆диносе́льникъ показа́лсѧ є҆сѝ вы̑шнимъ слꙋжи́телємъ.

Бг҃оро́диченъ:

Безъ сѣ́мене во чре́вѣ бг҃а зачала̀ є҆сѝ, дв҃а пребы́вши по рождествѣ̀, чⷭ҇таѧ, стра́шнѣмъ: тѣ́мже хвала́ми тѧ̀ сла́вимъ, тобо́ю и҆зба́вльшесѧ клѧ́твы, пречⷭ҇таѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Вы́шнихъ жела́ѧ, воздержа́нїемъ и҆ трꙋды̀, и҆ по́ты наслади́всѧ, жела́нїе пло́ти твоеѧ̀ ѡ҆бꙋзда́въ, чꙋде́съ да́ръ прїе́мъ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а, свѣти́льникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ пресвѣ́тлый. тѣ́мже хрⷭ҇то́ва цр҃ковь пѣ́сньми сла́витъ тѧ̀, преподо́бне мака́рїе, ѻ҆́ч҃е на́шъ.

І҆́косъ:

А҆́г҃глъ земны́й и҆ человѣ́къ нбⷭ҇ный просїѧ́лъ є҆сѝ въ воздержа́нїи всѧ́цѣмъ, моли́твою и҆ посто́мъ, и҆ чистото́ю: и҆ бжⷭ҇твенное тече́нїе сконча́въ, вы́шнѧгѡ нетлѣ́нїѧ прича́стникъ бы́въ, бг҃оно́се, дерзнове́нїе стѧжа́въ къ чл҃вѣколю́бцꙋ бг҃ꙋ, и҆́же и҆сцѣле́нїй благода́ть на недꙋ́ги разли̑чныѧ тебѣ̀ дарова̀. тѣ́мже тѝ вѣ́рою вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, всеблаже́нне ѻ҆́ч҃е, по́стникѡвъ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, цѣломꙋ́дрїѧ сто́лпе, и҆́мже дє́мѡнскаѧ шата̑нїѧ и҆скорени́шасѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче многосвѣ́тлый, и҆́же чꙋде́съ сїѧ̑нїи вселе́ннꙋю просвѣща́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ста́дꙋ твоемꙋ̀ подава́еши по́мощь и҆ застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, крестоно́сномꙋ наро́дꙋ на́шемꙋ похвала̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, є҆го́же соблюдѝ моли́твами твои́ми ѿ вра̑гъ ненавѣ́тна, да всѝ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, преподо́бне мака́рїе, ѻ҆́ч҃е на́шъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Къ свѣ́тꙋ незаходи́момꙋ возше́дъ, и҆ ꙗ҆́кѡ со́лнце просвѣща́еши вселе́ннꙋю, свѣ́та бо дѣла̀ соверши́лъ є҆сѝ, мака́рїе преподо́бне, и҆ ны́нѣ вопїе́ши: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Плотска̑ѧ движє́нїѧ, преподо́бне, воздержа́нїемъ и҆ на землѝ лега́нїемъ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, и҆ добродѣ́телей просвѣще́нїемъ просїѧ́лъ є҆сѝ, вопїѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Чꙋ́дно житїѐ твоѐ, преподо́бне, ꙗ҆ви́сѧ благода́тїю бж҃е́ственнагѡ дх҃а ѡ҆бложе́нъ, блаже́ннꙋю кончи́нꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ ра́дꙋѧсѧ, къ немꙋ́же и҆ взыва́лъ є҆сѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ны́нѣ всѧ̑ и҆спо́лнишасѧ свѣ́та бжⷭ҇твеннагѡ тобо́ю, пречⷭ҇таѧ: ты́ бо две́рь ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, є҆́юже мі́рꙋ бг҃ъ прїи́де, просвѣща́ѧ вѣ́рою зовꙋ́щыѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тебѐ ᲂу҆́мнꙋю, бцⷣе, пе́щь разсмотрѧ́емъ вѣ́рнїи: ꙗ҆́коже бо ѻ҆́троки спасѐ трѝ превозноси́мый, мі́ръ ѡ҆бновѝ во чре́вѣ твое́мъ всецѣ́лъ, хва́льный ѻ҆тцє́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Воздержа́нїѧ росо́ю до́блественнѣ страстнꙋ́ю пе́щь погаси́лъ є҆сѝ: сле́зъ же ка́плѧми воздꙋ́шныхъ кнѧзе́й написа̑нїѧ растерза́лъ є҆сѝ, и҆ со дерзнове́нїемъ вопїѧ́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

По́стникѡвъ ты̀ бы́лъ є҆сѝ похвала̀, мака́рїе, крѣ́пкѡ низложи́въ дє́мѡнскаѧ шата̑нїѧ. и҆ ны́нѣ наслажда́ешисѧ неизрече́нныѧ красоты̀, вопїѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ возложи́въ дꙋ́шꙋ и҆ помышле́нїе, тѣ́сный пꙋ́ть ше́ствовалъ є҆сѝ: тѣ́мъ полꙋчи́лъ є҆сѝ нбⷭ҇нагѡ ца́рствїѧ наслажде́нїе. и҆ ны́нѣ взыва́еши: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Трⷪ҇цѣ во є҆ди́нствѣ правосла́внѡ слꙋжа́ще, тѧ̀, мт҃и дв҃о чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃а пло́тїю ро́ждшꙋю, проповѣ́дающе земні́и, бжⷭ҇твеннѣ пое́мъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бжⷭ҇твенными добро́тами наслажда́ѧсѧ, чꙋде́съ сїѧ̑нїи всѧ̑ просвѣща́еши, и҆ де́мѡнскꙋю тмꙋ̀ разорѧ́еши бж҃їею благода́тїю, поѧ̀: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Блиста́ѧсѧ благода́тїю бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, преподо́бне мака́рїе, честно́е твоѐ творѧ́щымъ ᲂу҆спе́нїе, свѣ́тлыми твои́ми моли́твами и҆спросѝ грѣхѡ́въ ѿпꙋще́нїе пою́щымъ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Зарѧ́ми тве́рдыхъ пѡ́двигъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ со́лнце возсїѧ́лъ є҆сѝ: врачєва́нїѧ и҆сточа́еши, и҆ всѧ́кꙋ болѣ́знь ѡ҆блегча́еши хрⷭ҇тꙋ̀ вопїю́щымъ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ разбо́йникъ взыва́ю тѝ: помѧни́ мѧ, человѣколю́бче. пла́чꙋ, ꙗ҆́кѡ блꙋдни́ца и҆ вопїю̀: согрѣши́хъ, ꙗ҆́кѡ дре́вле блꙋ́дный, ка́ющасѧ прїими́ мѧ ѿча́ѧннаго, бцⷣы ра́ди, да ᲂу҆се́рднѡ вопїю̀: свѧще́ннїи, воспо́йте, лю́дїе, и҆ превозноси́те хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ ѻ҆́троцы і҆и҃лєвы, ꙗ҆́коже въ горни́лѣ, добро́тою бл҃гоче́стїѧ чистѣ́е зла́та блеща́хꙋсѧ, глаго́люще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Дх҃а благода́ть прїи́мъ, ѻ҆́ч҃е мака́рїе, сосꙋ́дъ и҆збра́нный показа́лсѧ є҆сѝ, ст҃ы́ню прїи́мъ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а, є҆мꙋ́же непреста́ннѡ вопїѧ̀: да благослови́тъ тва́рь всѧ̑ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́тъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бжⷭ҇твенною си́лою ᲂу҆крѣплѧ́емь, побѣди́лъ є҆сѝ неви́димыхъ вра̑гъ ѡ҆полчє́нїѧ, къ свѣ́тꙋ прибли́жилсѧ є҆сѝ невече́рнемꙋ, при́снѡ воспѣва́ѧ: да благослови́тъ всѧ̀ тва́рь гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Мона́шествꙋющихъ бы́лъ є҆сѝ пра́вило пра́вости, и҆ стра̑сти всѧ̑ крѣ́пкѡ попра́лъ є҆сѝ. тѣ́мже возше́дъ на высотꙋ̀, наꙋчи́лъ є҆сѝ воспѣва́ти: да благослови́тъ тва́рь всѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Спасе́нїѧ хода́таица на́мъ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, бцⷣе, ро́ждшаѧ сп҃са и҆ влⷣкꙋ всѣ́хъ. тѣ́мже молю̀ тѧ̀: спасе́нїѧ сподо́би смире́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, пѣсносло́вити тѧ̀ вѣ́рнѡ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее нб҃съ: тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Ра́ка, и҆дѣ́же лежи́тъ честно́е тѣ́ло твоѐ, и҆сто́чникъ содѣва́етъ чꙋде́съ, къ не́йже притека́юще, ѿ всѧ́кїѧ скве́рны и҆ страсте́й и҆збавлѧ́емсѧ.

Ѻ҆гне́мъ бжⷭ҇твеннагѡ стра́ха дꙋ́шꙋ распали́лъ є҆сѝ, и҆ къ сїѧ́нїю невече́рнемꙋ восте́клъ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ, блаже́нне, трисо́лнечнымъ свѣ́томъ ѡ҆зарѧ́емь.

Мїрскі̑ѧ сла́дѡсти возненави́дѣвъ, мꙋ́жескимъ пра́вомъ къ подвигѡ́мъ ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ, и҆ преподѡ́бнымъ красота̀ лѣ́потна бы́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ па́мѧть твою̀ почита́емъ, досточꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Низложѝ вознесє́нныѧ, и҆ побѣдѝ полкѝ и҆ноплеме́нныхъ, дв҃о чⷭ҇таѧ, хотѧ́щыѧ бра́немъ: и҆ твоѧ̑ рабы̑ неврє́дны ѿ ни́хъ сохранѝ, ѻ҆трокови́це.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразъ чи́стагѡ рождества̀ твоегѡ̀ ѻ҆гнепали́маѧ кꙋпина̀ показа̀ неѡпа́льнаѧ: и҆ ны́нѣ на на́съ напа́стей свирѣ́пѣющꙋю ᲂу҆гаси́ти, мо́лимсѧ, пе́щь, да тѧ̀, бцⷣе, непреста́ннѡ велича́емъ.

Мра́зъ нощны́й до́блественнѣ претерпѣ́лъ є҆сѝ, и҆ ва́ръ дневны́й поне́слъ є҆сѝ до́мъ премꙋ́дрости бж҃їѧ бы́лъ є҆сѝ, и҆ возше́лъ є҆сѝ на го́рꙋ бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма.

А҆́лчбою и҆ моли́твами непреста́нными и҆ чистото́ю бг҃ꙋ соединѧ́ѧсѧ, мно́жєства мона́шествꙋющихъ наꙋчи́лъ є҆сѝ, веще́ственныхъ всѣ́хъ ѡ҆греба́тисѧ.

Ста́до твоѐ, ѻ҆́ч҃е, возгна́лъ є҆сѝ на па́жить чи́стꙋ воздержа́нїѧ, и҆ приве́лъ є҆сѝ къ безстра́стїѧ и҆сто́чникꙋ. И҆ ны́нѣ потщи́сѧ, па́стырю до́брый, сохрани́ти сїѐ невре́дно.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ прест҃а́ѧ дв҃о, мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ! твоѐ ржⷭ҇тво̀ на землѝ спасе́нїе ꙗ҆ви́сѧ грѣ́шникѡмъ и҆ смирє́ннымъ: ѡ҆ тебѣ́ бо спасо́хомсѧ, вѣ́ровавшїи. но спаса́еши мѧ̀ ны́нѣ, и҆ во всѧ̑ вѣ́ки жи́знєнныѧ.

Свѣти́ленъ:

Многосвѣ́тлый свѣти́льникъ, пꙋсты́нное воспита́нїе, чистоты̀ сокро́вище, а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дниче, до́мъ дх҃а прест҃а́гѡ, мака́рїе преподо́бне, непреста́ннѡ моли́сѧ ѡ҆ вѣ́рою почита́ющихъ пречестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ пѣ́сньми немо́лчными ᲂу҆блажа́емъ, дв҃о, ꙗ҆́кѡ ѿ трⷪ҇цы є҆ди́наго родила̀ є҆сѝ, бцⷣе, и҆ но́сиши на бжⷭ҇твенныхъ ѡ҆б̾ѧ́тїѧхъ бжⷭ҇твенное сло́во, є҆го́же пѣ́сньми досто́йнѡ сла́вимъ.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ѿ ю҆́ности возложи́всѧ влⷣцѣ всѣ́хъ, ꙳ сегѡ̀ возжелѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ крѣ́пкѡ къ подвигѡ́мъ мꙋ́жески ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ бж҃е́ственною благода́тїю, ꙳ твори́ти и҆сцѣлє́нїѧ и҆ чꙋдодѣ́йствовати пресла̑внаѧ, ꙳ и҆ возше́ствїе къ нб҃сѝ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ со а҆́гг҃лы ликꙋ́ѧ, непреста́ннѡ моли́сѧ ꙳ ѡ҆ ста́дѣ твое́мъ, бг҃облаже́нне.

Два́жды.

Со́лнца свѣтлѣ́йши ꙳ свѧще́ннаѧ па́мѧть твоѧ̀ провозсїѧ̀, ꙳ всеблаже́нне мака́рїе, ꙳ пресвѣ́тлыми свѣтлостьмѝ ѡ҆зарѧ́ѧ всѧ̑, ꙳ по́двиги твоѧ̑ почита́ющыѧ. ꙳ Не преста́й молѧ́сѧ, блаже́нне, ꙳ просла́вльшемꙋ ст҃ꙋ́ю твою̀ па́мѧть, ꙳ и҆ чꙋде́съ сокро́вище тѧ̀ сꙋ́щымъ въ мі́рѣ ꙳ дарова́вшемꙋ, преподо́бне.

Мїрскі́ѧ красоты̀, блаже́нне, ꙳ ра́дꙋѧсѧ и҆збѣ́глъ є҆сѝ, ꙳ тогда̀ предпоче́лъ є҆сѝ ꙳ тѣ́сный и҆ болѣ́зненный пꙋ́ть, ꙳ и҆ ѕѣлѡ̀ жесто́кїй, ꙳ и҆ въ слеза́хъ препроводи́лъ є҆сѝ всѐ житїѐ твоѐ, преподо́бне. ꙳ Тѣ́мже ᲂу҆тѣше́нїѧ бж҃е́ственнагѡ ꙳ и҆ непреста́ннагѡ весе́лїѧ ꙳ ны́нѣ наслажда́ешисѧ, мака́рїе.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е, и҆змла́да въ добродѣ́тели прилѣ́жнѡ подвиза́всѧ, сосꙋ́дъ бы́лъ є҆сѝ ст҃а́гѡ дх҃а. Тѣ́мъ и҆ чꙋде́съ дарова̑нїѧ прїе́мъ, человѣ́ки наꙋчи́лъ є҆сѝ преѡби́дѣти маловре́менныхъ: ны́нѣ же неизрече́ннымъ свѣ́томъ свѣ́тлѡ сїѧ́еши, просвѣтѝ на̑ша помышлє́нїѧ, ѻ҆́ч҃е преподо́бне мака́рїе.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

Славосло́вїе вели́кое, є҆ктєнїѝ и҆ ѿпꙋ́стъ. На лїтꙋргі́и блажє́нна ѿ канѡ́на пѣ́снь г҃, пе́рвагѡ канѡ́на: и҆ пѣ́снь ѕ҃, втора́гѡ канѡ́на. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle