Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѳ҃і-й де́нь. Ст҃ы́хъ мꙋ́чєникъ, хрѷса́нѳа и҆ да́рїи.

Стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Бж҃е́ственнагѡ позна́нїѧ ꙳ прїе́мъ ѡ҆сїѧ́нїе, ꙳ просвѣти́лъ є҆сѝ ѻ҆́чи, премꙋ́дре, се́рдца твоегѡ̀, ꙳ и҆ пре́лести мра́къ ѿгна́лъ є҆сѝ смы́сленнѡ, ꙳ и҆ и҆сповѣ́далъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀, ꙳ пло́ть прїе́мша всѣ́хъ гдⷭ҇а. ꙳ Ѿѻнꙋ́дꙋже ᲂу҆крѣплѧ́емь ꙳ си́лою дх҃а, хрѷса́нѳе, ꙳ мꙋ́къ вы́шши ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, всехва́льне.

Вра̑жїѧ пре́лєсти, ꙳ и҆ сла́сти разжжє́нїѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ паꙋчи́нꙋ вмѣни́лъ є҆сѝ. ꙳ Во мра́чнѣ же затво́рѣ ста́въ, ꙳ бжⷭ҇твеннымъ сїѧ́нїемъ ѡ҆зари́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ бл҃гово́нїѧ разꙋ́мнагѡ и҆спо́лнилсѧ є҆сѝ, посредѝ стоѧ̀ смра́да, ꙳ и҆ приве́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ невѣстокраси́тель всеизрѧ́днѣйшїй ꙳, хрⷭ҇тꙋ̀ невѣ́стꙋ непоро́чнꙋ, ꙳ ѡ҆скверни́ти тѧ̀ тща́щꙋюсѧ.

Оу҆ѧзви́вшисѧ раче́нїемъ ꙳ сладча́йшимъ зижди́телѧ, ꙳ пре́лести безбо́жїѧ до конца̀ ᲂу҆клони́ласѧ є҆сѝ. ꙳ и҆ черто́га бжⷭ҇твеннагѡ вмѣсти́ласѧ є҆сѝ внꙋ́трь, ꙳ вневѣ́стившисѧ хрⷭ҇тꙋ̀ мꙋчє́нїи мно́гими тѣлесѐ, ꙳ да́рїа великоимени́таѧ, ꙳ бж҃е́ственное прїѧ́телище дх҃а, ꙳ страда́льцєвъ ᲂу҆добре́нїе, ꙳ и҆ дѣ́въ ᲂу҆краше́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Не́мощь и҆ разслабле́нїе, ꙳ дв҃о мт҃и всенепоро́чнаѧ, ꙳ дꙋшѝ моеѧ̀ преложѝ въ крѣ́пость и҆ си́лꙋ, ꙳ стра́хомъ и҆ любо́вїю твори́ти же ꙳ и҆ дѣ́ѧти ѡ҆правда̑нїѧ хрⷭ҇тѡ́ва, ꙳ ꙗ҆́кѡ да и҆збѣ́гнꙋ ѻ҆гнѧ̀ нестерпи́магѡ, ꙳ и҆ наслѣ́дїе нб҃сное, ꙳ и҆ жи́знь непреходи́мꙋю ꙳ тобо́ю воспрїимꙋ̀, веселѧ́сѧ всегда̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Распина́ема хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца ꙳ ви́дѧщи пречⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ре́бра и҆скопова́єма копїе́мъ, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ что̀ сїѐ, сн҃е мо́й; ꙳ что́ ти безблагода́тнїи лю́дїе возда́ша, ꙳ за ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ дѡ́браѧ и҆̀мъ, ꙳ и҆ тщи́шисѧ безча́дствовати мѧ̀, вселюбе́знѣйшїй; ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, бл҃гоꙋтро́бне, ꙳ твоемꙋ̀ во́льномꙋ распѧ́тїю.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Тѧ̀ златоза́рный мч҃никѡвъ цвѣ́тъ почита́ю. Кѵ́ръ і҆ѡ́сифа.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Вѣнце́мъ па́че зла́та сїѧ́ющимъ, мꙋ́чениче, (с. 198) ᲂу҆краша́емь, и҆ мꙋче́нїѧ сїѧ́ѧ добро́тами, влⷣцѣ предстои́ши, ѡ҆ на́съ молѧ́сѧ, тѧ̀ чтꙋ́щихъ, досточꙋ́дне.

Оу҆ѧзви́лсѧ є҆сѝ сла́дкимъ жела́нїемъ, мꙋ́чениче, зижди́телѧ твоегѡ̀, и҆ кра̑снаѧ мі́ра презрѣ́въ, си́лꙋ всю̀ по́далъ є҆сѝ твоегѡ̀ се́рдца, хрѷса́нѳе, къ жела́емомꙋ тѝ ᲂу҆се́рднѡ.

Вѣ́рою воѡрꙋ́жсѧ, низложи́лъ є҆сѝ многоко́зненнаго, тебѣ̀ прило́жшаго, мꙋ́чениче, же́нскою сла́стїю прельсти́ти, и҆ чистоты̀ че́стенъ сосꙋ́дъ, хрѷса́нѳе, бы́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆стество́мъ бж҃е́ственнымъ непристꙋ́пный, пристꙋ́пенъ мнѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ, ѿ тебє̀, дв҃о, пло́ть прїе́мь: є҆го́же да́рїа жела́ющи, терпѣли́внѡ пострада̀, и҆ невѣ́стнически томꙋ̀ приведе́сѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Зла́то и҆скꙋше́но мꙋче́нїй ѻ҆гне́мъ бы́лъ є҆сѝ, ца́рскихъ, хрѷса́нѳе, носѧ́й страда́нїй и҆зѻбраже́нїе.

Ри́торѡвъ ѡ҆ста́вль глꙋмле́нїе, плени́цами ᲂу҆лови́лсѧ є҆сѝ ᲂу҆ченикѡ́въ, хрѷса́нѳе, преѧ́снѡ тебѐ ᲂу҆мꙋдри́вшагѡ.

Повинꙋ́ласѧ є҆сѝ рачи́телю, невѣстоводѧ́щемꙋ тѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, всемꙋ́драѧ, честны́ѧ ра́ди вѣ́ры, рачи́телѧ плотска́го ѡ҆ста́вльши.

Бг҃оро́диченъ:

Пло́тїю ро́ждсѧ и҆зъ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀, дв҃о, і҆и҃съ, чⷭ҇таѧ, невѣ́стꙋ чи́стꙋ мꙋ́ченицꙋ себѣ̀ да́рїю ѡ҆брꙋча́етъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Краснѣ́йшꙋю добро́тꙋ возжелѣ́лъ є҆сѝ, и҆ ви̑димыѧ добрѡ́ты прете́клъ є҆сѝ: и҆ приве́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, златы́ми вои́стиннꙋ словесы̀ твои́ми, хрѷса́нѳе блаже́нне, да́рїю сла́внꙋю, страда̑нїѧ претерпѣ́вшꙋю и҆ томи́телѧ посра́мльшꙋю: съ не́юже всѧ̑ ны̀ помина́й, вѣ́рою соверша́ющыѧ па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Недомы́сленно и҆ непостижи́мо є҆́сть, влⷣчце бг҃ора́дованнаѧ, є҆́же содѣ́ланное ѡ҆ тебѣ̀ стра́шное бж҃їе та́инство: и҆́бо неѡб̾име́ннаго заче́нши родила̀ є҆сѝ, пло́тїю ѡ҆бложе́на ѿ пречⷭ҇тыхъ крове́й твои́хъ: є҆го́же всегда̀, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ сн҃а твоего̀ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Поно́снꙋю, ще́дре, сме́рть въ распѧ́тїи во́лею претерпѣ́лъ є҆сѝ: тебе́ же ро́ждшаѧ, хрⷭ҇тѐ, зрѧ́щи ᲂу҆ѧзвлѧ́шесѧ, є҆ѧ́же мольба́ми за милосе́рдїе ми́лости твоеѧ̀, є҆ди́не пребл҃гі́й чл҃вѣколю́бче гдⷭ҇и, ᲂу҆ще́дри, и҆ спасѝ мі́ръ, взе́млѧй мі́ра грѣхѝ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Дх҃а ѡ҆блиста́ющыѧ зарѝ, чи́стое се́рдце твоѐ всего̀ свѣтоза́рна тѧ̀, мꙋ́чениче, содѣ́лаша, ᲂу҆се́рднѡ зовꙋ́ща: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

И҆стка́нною тѧ̀ бжⷭ҇твенныѧ благода́ти свы́ше, творе́цъ ѡ҆блечѐ нетлѣ́нною ри́зою, непоро́чнѡ соблю́дша тѣ́ло, бл҃же́нне, и҆ ꙗ҆́кѡ побѣди́телѧ вѣнча̀.

До́блестїю се́рдца ѿтрѧ́слъ є҆сѝ сла̑сти тѣлє́сныѧ, добро́тою несравни́тельною бжⷭ҇твенною наслажда́емь, и҆ ра́дꙋѧсѧ соверши́лъ є҆сѝ мꙋче́нїѧ твоегѡ̀ по́двигъ.

Ѡ҆божи́ласѧ є҆сѝ по прича́стїю, стрⷭ҇тоно́сице, бг҃отво́рнагѡ соедине́нїѧ: и҆ въ нб҃сныѧ всели́ласѧ є҆сѝ черто́ги ра́дꙋющисѧ, ꙗ҆́кѡ непоро́чна невѣ́ста влⷣки тва́ри.

Бг҃оро́диченъ:

Соблю́дъ тѧ̀ дв҃ꙋ ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀, по ржⷭ҇твѣ̀, пречⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє̀ воплоти́сѧ недомы́сленный, да́рїю мꙋ́ченицꙋ невѣ́стꙋ себѣ̀ приводѧ̀.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Восхище́нъ ᲂу҆́мъ ѿ ве́щныхъ творѧ̀, вѧ́жемь, ѕло́бꙋ вра́жїю, страстоно́сче, разори́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне.

Чистоты̀ рачи́тель бы́въ свѧще́ннѣйшїй, претвори́лъ є҆сѝ дѣ́вы ѻ҆гнепа́льнꙋю любо́вь ко гдⷭ҇ꙋ, прехва́льне.

Пове́ржена зрѧ̀, и҆ нога́ми спопира́ема мꙋчи́телѧ, ра́дованною мы́слїю влⷣкꙋ, пребл҃же́нне, велича́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Кто̀ мо́жетъ твоѐ сказа́ти та́инство, ѽ всечⷭ҇таѧ! бг҃а сло́ва, па́че ᲂу҆ма́ бо и҆ сло́ва, сꙋгꙋ́ба є҆стество́мъ родила̀ є҆сѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Пою́ща влⷣкꙋ всѣ́хъ, приснопа́мѧтне, свѣ́тъ съ нб҃сѐ всю́дꙋ тѧ̀ ѡ҆крꙋжи́въ просвѣтѝ, заключе́на въ те́мнѣйшей хра́минѣ, хрѷса́нѳе.

Ри́мъ тѧ̀ мꙋче́нїемъ честны́мъ сла́вимаго, златови́днꙋ ꙗ҆́коже ѕвѣздꙋ̀ стѧжа́въ, мꙋ́чениче, ᲂу҆краша́етсѧ по́двиги, и҆ бж҃е́ственными твои́ми, хрѷса́нѳе, чꙋдесы̀.

Красна̀, преꙋдо́брена же и҆ пресла́вна, мꙋ́ченице да́рїе дѣ́ва, показа́вшисѧ сло́вꙋ краснѣ́йшемꙋ, ᲂу҆невѣ́стиласѧ є҆сѝ болѣ́зньми всѧ́кими тѣле́сными.

Бг҃оро́диченъ:

Мла́да тѧ̀ ꙗ҆́кѡ дѣ́тища дв҃а родѝ превѣ́чнаго сло́ва: є҆гѡ́же жела́юще ѻ҆трокови̑цы, се́ю въ слѣ́дъ тебѣ̀, всѣ́хъ цр҃ю̀, невѣ́стнически приведо́шасѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Цвѣ́тъ мꙋ́ченикѡвъ златови́денъ ты̀ бы́лъ є҆сѝ, собо́ръ же страда́льцєвъ приве́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, бжⷭ҇твенными словесы̀ твои́ми и҆ чꙋдесы̀, мꙋ́чениче бг҃опрїѧ́тне, съ ни́миже вѣ́рнѡ тѧ̀ ны́нѣ ᲂу҆блажа́емъ.

Въ хлѣви́нѣ скве́рнѣй затворе́на на́га тѧ̀, блаже́нне, бж҃е́ственными благовѡ́нїи, сла́вою свѣтови́дною і҆и҃съ просвѣща́етъ: є҆го́же чи́стою мы́слїю, всемꙋ́дре, возлюби́лъ є҆сѝ.

Ѕвѣ́рѧ храни́телѧ тебѣ̀ дѣ́вства хрⷭ҇то́съ посла̀, па́гꙋбꙋ нечести́выхъ ѿгонѧ́ща ꙗ҆́вѣ, пѣснопою́щей тебѣ̀, всехва́льнаѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

По сꙋществꙋ̀ бжⷭ҇твенномꙋ сы́й неѡпи́санъ, въ нѣ́дрѣхъ твои́хъ, дв҃о, бы́сть по на́мъ пло́тїю ѡ҆писꙋ́емь: бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ є҆сѝ, пренепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Тве́рдымъ, блаже́нне, по́мысломъ проти́вѧсѧ сꙋемꙋ́дренномꙋ, строга̑нїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ тѣлє́снаѧ: и҆ свѣща́ми ѡ҆палѧ́емь, неѡпали́мь пребы́лъ є҆сѝ, со ѻ҆́троки воспѣва́ѧ, хрѷса́нѳе: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Премꙋ́дростїю ᲂу҆кра́шенъ хрⷭ҇то́вою, ѡ҆бꙋи́лъ є҆сѝ немꙋ́дрыхъ шата́нїе: и҆ ᲂу҆́мъ льсти́вагѡ посрами́лъ є҆сѝ, є҆́ѵꙋ прельсти́вшагѡ, плѣни́въ благоче́стнѡ сегѡ̀ ѻ҆рꙋ́жїе, мꙋ́дре, и҆ приве́лъ є҆сѝ невѣ́стꙋ бг҃ꙋ, и҆збра́ннꙋ вѣ́ры ра́ди.

Є҆дине́нїемъ дꙋшѝ плотска́гѡ и҆збѣжа́сте совокꙋпле́нїѧ: чи̑стыѧ сосꙋ́ды вседержи́телѧ ꙗ҆ви́стесѧ, и҆ въ хра́мъ принесо́стесѧ нбⷭ҇ный страда́льцы, вопїю́ще хрⷭ҇тꙋ̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Во́лею бж҃їею плотскі̑ѧ стра̑сти ᲂу҆держа́вше, ѻ҆́гнь и҆спепели́ша мꙋ́къ, хрѷса́нѳъ и҆ да́рїа росо́ю дх҃а, и҆ вѣнцє́въ жи́зни ᲂу҆лꙋчи́ша пою́ще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ши́покъ посредѝ те́рнїѧ жите́йскагѡ, пречⷭ҇таѧ, бг҃ъ ѡ҆брѣ́тъ тѧ̀ нескве́рнꙋю, всели́сѧ во ᲂу҆тро́бꙋ твою̀ чⷭ҇тꙋю, и҆ благово́нїѧ та́инственнагѡ мі́ръ и҆спо́лни, взыва́ющїй: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀: тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Сщ҃енносло́вѧщꙋ бжⷭ҇твєннаѧ бжⷭ҇твенное во́инство тебѣ̀ приложи́сѧ, ле́сти скве́рныѧ и҆зба́вльсѧ: и҆ мече́мъ непорѡ́чныѧ жє́ртвы, на́съ ра́ди, ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча́ти, мꙋ́чєницы поже́ршемꙋсѧ принесо́шасѧ.

Ꙗ҆ви́стесѧ посредѝ ѕвѣре́й, ꙗ҆́коже а҆́гнцы, страстоте́рпцы, воплоще́нїе проповѣ́дающе бжⷭ҇твенное, и҆злїѧ́вшагѡсѧ да́же и҆ до пло́ти, и҆ болѣ́зньми неболѣ́зненнꙋю кончи́нꙋ бжⷭ҇твеннѣ наслѣ́довасте.

Дне́сь свѣ́тлѡ пра́зднꙋетъ всѧ́къ гра́дъ же и҆ страна̀, ри́мъ созыва́ющи гра́дъ, бжⷭ҇твєнныѧ стра̑сти и҆ борє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ всечрежде́нїе невеще́ственное, предлага́ющїй ва́съ, ст҃і́и.

Взѧ́ти бы́сте къ безмѣ́рнѣй сла́вѣ, хрѷса́нѳе мꙋ́чениче и҆ да́рїа, и҆ вседержи́тельномꙋ сло́вꙋ, вѣнцено́сцы вкꙋ́пѣ предстоитѐ, ѡ҆ на́съ молѧ́щесѧ, бл҃жа́щихъ ва́съ всегда̀.

Бг҃оро́диченъ:

Трепе́щетъ по́смыслъ и҆ се́рдце, помышлѧ́ющи твоѐ ржⷭ҇тво̀ недомы́слимое, ѻ҆трокови́це: бг҃а бо сло́ва чревоноси́ла є҆сѝ, и҆збавлѧ́ющаго тобо́ю всѧ́кїѧ нꙋ́жды чтꙋ́щыѧ тѧ̀.

Комментарии для сайта Cackle