Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃а-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ и҆сповѣ́дника, і҆а́кѡва є҆пⷭ҇копа.

Стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Превѣ́чнꙋющее ꙳ и҆ ника́коже претека́ющее ꙳ возжела́въ бл҃госла́вїе, ꙳ сла́вꙋ пренебре́глъ є҆сѝ ꙳ преходѧ́щꙋю и҆ погиба́ющꙋю: ꙳ и҆ крⷭ҇тъ воспрїе́мъ, ꙳ распе́ншемꙋсѧ послѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ и҆ пло́ть покори́лъ є҆сѝ по́стническими по́двиги. ꙳ Сегѡ̀ ра́ди па́мѧть твою̀ соверша́емъ, і҆а́кѡве.

Мі́рꙋ и҆ страсте́мъ распина́емь, і҆а́кѡве, ꙳ дꙋ́шꙋ соблю́лъ є҆сѝ ꙳ нескве́рнꙋ и҆ небла́зненнꙋ, ꙳ несмѣ́шеннꙋ до́льными, ѻ҆́ч҃е, начерта́ньми, ꙳ и҆ видѣ̑нїи та́йными воскрили́всѧ къ нб҃снымъ. ꙳ Въ ни́хже твоѐ житїѐ предвозложи́лъ є҆сѝ, преподо́бне, ꙳ ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́въ дрꙋ́гъ и҆́скреннїй, ꙳ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆го́дникъ вѣ́рнѣйшїй.

Неѕло́бивъ, цѣ́лъ, ꙳ ми́лостивъ и҆ братолюби́въ, ꙳ смиренномꙋ́дръ и҆ кро́токъ, ꙳ любвѐ и҆спо́лненъ, ꙳ ми́лостынею ᲂу҆кра́шенъ, ꙳ терпѣ́нїемъ пожда́теленъ, ꙳ вѣ́рою и҆ наде́ждою ᲂу҆краша́емь, ꙳ показа́лсѧ є҆сѝ, всеприснопа́мѧтне, ꙳ моли́твами ᲂу҆добрѧ́емь, ꙳ и҆ бж҃е́ственными свѣ́тлостьми свѧще́ннѡ ѡ҆блиста́емь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Скве́рнꙋ ѿмы́й стра́стнагѡ се́рдца моегѡ̀, ꙳ бцⷣе всепѣ́таѧ, ꙳ и҆ всѧ̑ ꙗ҆́звы и҆ гноє́нїѧ сегѡ̀, ꙳ ꙗ҆̀же ѿ грѣха̀, ꙳ ѡ҆чи́сти, чⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ᲂу҆ма̀ моегѡ̀ ᲂу҆ста́ви непостоѧ́нїе: ꙳ ꙗ҆́кѡ да си́лꙋ твою̀ ꙳ и҆ вели́кое застꙋпле́нїе ꙳ велича́ю ѻ҆каѧ́нный ꙳ и҆ непотре́бный ра́бъ тво́й.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Распина́ема хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца ꙳ ви́дѧщи пречⷭ҇таѧ, и҆ ре́бра и҆скопова́єма копїе́мъ, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ что̀ сїѐ, сн҃е мо́й; ꙳ что́ ти безблагода́тнїи лю́дїе возда́ша, ꙳ за ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ дѡ́браѧ и҆̀мъ, ꙳ и҆ тщи́шисѧ безча́дствовати мѧ̀, вселюбе́знѣйшїй; ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, благоꙋтро́бне, ꙳ твоемꙋ̀ во́льномꙋ распѧ́тїю.

Канѡ́нъ і҆гна́тїа.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Просвѣще́нїе трⷪ҇ческое, і҆а́кѡве, въ дꙋ́шꙋ прїе́мъ, мі́ра ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ те́мнꙋю пре́лесть, и҆ премі́рнꙋю сла́вꙋ полꙋчи́лъ є҆сѝ.

Ты̀ крⷭ҇тъ на ра́мо взе́мъ, распе́ншемꙋсѧ, преподо́бне, послѣ́довалъ є҆сѝ, и҆ мона́шествовавъ, премꙋ́дре, стра̑сти воздержа́нїемъ, ѻ҆́ч҃е, и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ.

Вмѣсти́теленъ дарова́нїй дх҃а ѿ млады́хъ ногте́й твои́хъ сосꙋ́дъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ вы́шнѧгѡ граждани́нъ сїѡ́на и҆ наслѣ́дникъ, блаже́нне і҆а́кѡве.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на бг҃а всѣ́ми сꙋ́ща невмѣсти́ма, тебѣ̀ вмѣ́стна бы́вша за бла́гость, родила̀ є҆сѝ, ѻ҆трокови́це: є҆го́же молѝ спастѝ воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твердѝ на́съ въ тебѣ̀, гдⷭ҇и, дре́вомъ ᲂу҆мерщве́й грѣ́хъ, и҆ стра́хъ тво́й всадѝ въ сердца̀ на́съ, пою́щихъ тѧ̀.

Житїѐ твоѐ красно̀, сло́во со́лїю любвѐ, бг҃омꙋ́дре, растворе́но, се́рдце бл҃гоꙋмиле́нно: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ вѣ́рою ᲂу҆блажа́емъ.

Хрⷭ҇та̀ на́съ ра́ди ꙗ҆́вльшагѡсѧ пло́тїю, бж҃е́ственный почита́ѧ ѻ҆́бразъ, гонє́нїѧ, ѻ҆́ч҃е, претерпѣ́лъ є҆сѝ, и҆ бѣды̑, и҆ скѡ́рби, всеблаже́нне.

Ꙗ҆́кѡ же́ртвꙋ чи́стꙋ тебѐ сама́го прине́слъ є҆сѝ гдⷭ҇еви, ᲂу҆мерщвле́нїемъ грѣха̀: и҆ жє́ртвы безкрѡ́вны томꙋ̀, ꙗ҆́кѡ свѧти́тель зако́ненъ, прине́слъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Зла́тꙋ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ кади́льницꙋ, и҆ ста́мнꙋ ма́нны, и҆ бж҃е́ственнꙋю го́рꙋ, и҆ пала́тꙋ прекра́снѣйшꙋю бж҃їю, тѧ̀, дв҃о, и҆менꙋ́емъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, мі́ръ ѡ҆ста́вивъ, и҆ пло́ть покори́въ воздержа́нїемъ ꙗ҆́вѣ, преблаже́нне і҆а́кѡве, ѿню́дꙋже свѧще́нства пома́занїе ст҃о́е и҆мѣ́лъ є҆сѝ: ны́нѣ же къ невеще́ствєннымъ преста́вилсѧ є҆сѝ ликѡ́мъ, молѧ̀ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на ро́ждшаѧ творца̀ всемꙋ̀, є҆ди́на ᲂу҆краси́вшаѧ человѣ́чество ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, бг҃оневѣ́сто, и҆зба́ви мѧ̀ ѿ сѣ́ти льсти́вагѡ врага̀, поста́ви мѧ̀ на ка́мени хрⷭ҇то́выхъ хотѣ́нїй, того̀ молѧ́щи прилѣ́жнѡ, є҆го́же воплоти́ла є҆сѝ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ возвы́шена ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ пречⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀, сло́ве бж҃їй, мт҃ерски рыда́ющи вѣща́ше: что̀ но́вое и҆ стра́нное сїѐ чꙋ́до, сн҃е мо́й; ка́кѡ, жи́знь всѣ́хъ, вкꙋша́еши сме́рти, ѡ҆живи́ти мє́ртвыѧ хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ благоꙋтро́бенъ;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ твоегѡ̀ смотре́нїѧ, и҆ просла́вихъ тѧ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Всено́щными мольба́ми сла̑сти тѣлє́сныѧ ᲂу҆мертви́въ, безстра́стїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѣти́льникъ неꙋсы́пный, прпⷣбне.

Сле́зъ тече́ньми всегда̀ ѡ҆мыва́ѧсѧ, пребл҃же́нне, чи́сто прїѧ́телище ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ст҃а́гѡ дх҃а.

Смире́нъ же и҆ кро́токъ, и҆ сострада́теленъ, и҆ неѕло́бивъ, и҆ цѣломꙋ́дръ ст҃и́тель, преподо́бне, бы́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнаѧ влⷣчце, ꙗ҆́же бг҃а во чре́вѣ заче́нши, напа́стей и҆ печа́лей всѧ̑ и҆зба́ви.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀, и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Сла́вы жела́нїй вои́стиннꙋ, є҆́же въ человѣ́цѣхъ высо́кагѡ, преподо́бне, преѧ́вственнѡ, ѻ҆́ч҃е, возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ: и҆ бы́лъ є҆сѝ свѣти́льникъ, смиренномꙋ́дрїѧ сїѧ́ѧ свѣ́тлостїю.

Воздержа́нїемъ мно́гимъ, и҆ во бдѣ́нїи прилѣ́жнѣмъ, преподо́бне, въ моли́твѣ и҆ въ ѕлострада́нїи взыска́лъ є҆сѝ бг҃а, тѧ̀ къ вы̑шнимъ ѻ҆би́телємъ преложи́вшаго.

Оу҆пражнѧ́ѧ себѐ всено́щными моли́твами, стоѧ́лъ є҆сѝ, дꙋше́внымъ ѻ҆́комъ бжⷭ҇твєнныѧ прїе́млѧ зари̑, ѻ҆́ч҃е свѧти́телю бг҃омꙋ́дре і҆а́кѡве.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ѧзви́вшеесѧ прило́ги лꙋка́вагѡ, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ сострада́тельна ᲂу҆врачѝ се́рдце моѐ, сꙋ́щаго на крⷭ҇тѣ̀ пло́тїю ᲂу҆ѧ́звеннаго неизрече́ннѡ ро́ждшаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

То́ки сле́зъ твои́хъ, прпⷣбне, мо́ре лю́тыхъ страсте́й и҆зсꙋши́ша, и҆ та́мошнее ᲂу҆тѣше́нїе честнѣ́й твое́й дꙋшѝ и҆схода́таиша.

Неѕло́бивъ, кро́токъ, цѣ́лъ, преподо́бенъ, сла́докъ, смиренномꙋ́дръ и҆ ти́хъ, и҆ просвѣще́нїѧ и҆спо́лненъ, пресла́вне ѻ҆́ч҃е, бы́лъ є҆сѝ.

Съ бж҃е́ственными па́стыри па́мѧть твоѧ̀, ѻ҆́ч҃е, спросла́висѧ, ꙗ҆́коже па́стырѧ до́брагѡ, па́стырю мꙋ́дре і҆а́кѡве, ꙗ҆́кѡ преподо́бне, ста́до ᲂу҆па́слъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Во́лею всѧ̑ содѣ́лавый, во ᲂу҆тро́бꙋ восхотѣ́въ неискꙋсобра́чнꙋю всели́сѧ, тлѣ́нїемъ недꙋ́говавшыѧ нетлѣ́нїемъ почти́въ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ, на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ, посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Мнѡ́гаѧ гонє́нїѧ и҆ неѡсла̑бнаѧ и҆скꙋшє́нїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ, і҆кѡнобо́рцы побѣжда́ѧ, правосла́вїемъ сїѧ́ѧ, всѧ̑ зрѧ́щыѧ просвѣща́ѧ, и҆ взыва́ѧ, і҆а́кѡве: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Хрⷭ҇то́во стра́шное прише́ствїе помышлѧ́ѧ, во ᲂу҆миле́нїи всѐ житїѐ сконча́лъ є҆сѝ, до́ндеже ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, блаже́нне, ѡ҆чище́нїе прегрѣше́нїй соверше́нное и҆ вѣ́чное ᲂу҆тѣше́нїе, просвѣще́нїе и҆́стинное и҆ сла́вꙋ неизрече́ннꙋю.

Па́стырѧ хрⷭ҇та̀, въ кро́тости дꙋшѝ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ а҆́гнѧ, и҆ си́мъ наставлѧ́емь, па́стырь ѻ҆ве́цъ въ дс҃ѣ, ѻ҆́ч҃е, слове́сныхъ позна́лсѧ є҆сѝ, съ ни́ми поѧ̀ всегда̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Дв҃о сла́внаѧ, неискꙋсобра́чнаѧ, чⷭ҇таѧ, благослове́ннаѧ, па́дающихъ и҆справле́нїе, согрѣша́ющихъ и҆збавле́нїе, спасѝ. мѧ̀ блꙋ́днаго, спасѝ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́ща: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Чистѣ́йшїй тво́й ᲂу҆́мъ, чистото́ю бжⷭ҇твенною просвѣще́нъ, бѣсо́вскїѧ тмы̀ и҆ мглы̀ страсте́й разꙋ́мнѡ ᲂу҆клони́сѧ, преподо́бне, зовы́й: по́йте, всѧ̑ дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Разжжє́нныѧ врага̀ стрѣ́лы ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, ѡ҆дожде́ньми непреста́нныхъ сле́зъ, и҆ разжже́гсѧ хрⷭ҇то́вою любо́вїю, всеблаже́нне, попали́лъ є҆сѝ вещенеи́стовное сласте́й те́рнїе.

Сїѐ ста́до, премꙋ́дре, є҆́же собра́лъ є҆сѝ твои́ми ᲂу҆чє́нїи, и҆ вѣ́рою соверша́ющыѧ свѧще́ннꙋю и҆ честнꙋ́ю, и҆ по́лнꙋ свѣ́та бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть твою̀, сохранѝ моли́твами твои́ми ѿ и҆скꙋше́нїй и҆ бѣ́дъ. (с. 216)

Бг҃оро́диченъ:

Живы́й сꙋ́щи и҆сто́чникъ, ꙗ҆́же во́дꙋ жи́зни ро́ждшаѧ, дꙋ́шꙋ мою̀ и҆ста́ѧвшꙋю грѣхо́внымъ пла́менемъ, дв҃о бцⷣе, напо́й: да тѧ̀ сла́влю во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѿ бг҃а, бг҃а сло́ва, неизрече́нною мꙋ́дростїю прише́дшаго ѡ҆бнови́ти а҆да́ма, ꙗ҆́дїю въ тлѣ́нїе па́дшаго лю́тѣ: ѿ ст҃ы́ѧ дв҃ы неизрече́ннѡ воплоти́вшагосѧ на́съ ра́ди, вѣ́рнїи, є҆диномꙋ́дреннѡ пѣ́сньми велича́емъ.

По мно́гихъ трꙋдѣ́хъ и҆ болѣ́знехъ безчи́сленныхъ, по́тѣхъ же и҆ ско́рбехъ вои́стиннꙋ, въ приста́нищи почи́лъ є҆сѝ, нб҃сное носѧ̀ бога́тство, бжⷭ҇твенныхъ добродѣ́телей, свѧще́ннѣйше ѻ҆́ч҃е, преподо́бныхъ ᲂу҆добре́нїе.

Разсꙋжде́нїѧ свѣти́льникъ, чꙋ́вствїѧ прⷭ҇то́лъ, неѕло́бивъ, кро́токъ и҆ ми́лостивъ, и҆ благоꙋмиле́нъ бы́лъ є҆сѝ: рыда́ѧй же и҆ ѡ҆мыва́ѧ ѻ҆́дръ, ꙗ҆́коже речѐ дв҃дъ. Съ ни́мже всѧ̑ вѣ́рою чтꙋ́щыѧ тѧ̀ помина́й.

Ꙗ҆́кѡ дневнꙋ́ю ѕвѣздꙋ̀, ꙗ҆́кѡ дх҃а хра́мъ, ꙗ҆́кѡ ши́покъ благово́нїѧ та́инственнагѡ, ѻ҆́ч҃е, сы́й и҆спо́лненъ 4, ꙗ҆́кѡ высоковѣ́твенно дре́во, ꙗ҆́кѡ сла́вы вѣ́чныѧ ѻ҆́бщника, и҆ ꙗ҆́кѡ мꙋ́дра свѧти́телѧ чти́мъ тѧ̀, і҆а́кѡве.

Слє́зныѧ пото́ки, въ зе́млю се́рдца посыла́ємы бога́тнѡ вои́стиннꙋ, кла́съ возрасти́ша зрѣ́лъ, дꙋ́шы пита́ющъ вѣ́рою чтꙋ́щыѧ тѧ̀ при́снѡ, свѧти́телю бг҃омꙋ́дре, ѻ҆́ч҃е на́шъ і҆а́кѡве.

Бг҃оро́диченъ:

Пощади́ мѧ, гдⷭ҇и, пощадѝ, є҆гда̀ хо́щеши мѝ сꙋди́ти, и҆ не ѡ҆сꙋдѝ менє̀ во ѻ҆́гнь, ни ꙗ҆́ростїю твое́ю ѡ҆бличѝ менѐ: мо́литъ тѧ̀ дв҃а ро́ждшаѧ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, а҆́гг҃лъ мно́жєства, и҆ съ преподо́бными мꙋ́ченики.

* * *

4

испр. и҆спо́ленъ

Комментарии для сайта Cackle