Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃в-й де́нь. Свѧта́гѡ свѧщенномꙋ́ченика васі́лїа, пресвѵ́тера а҆гкѵ́рскїѧ це́ркве.

Стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Свѧще́нства ѻ҆де́ждею ᲂу҆кра́шенъ, ꙳ бг҃ꙋ слꙋжи́лъ є҆сѝ ꙗ҆́коже а҆́гг҃лъ, ꙳ ве́щною на́съ ра́ди пло́тїю ꙗ҆́вльшемꙋсѧ ꙳ жрѧ́й, васі́лїе великоимени́те. ꙳ Ѿню́дꙋже ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ соверше́нное закла́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ чи́стаѧ же́ртва бы́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ прине́слсѧ є҆сѝ ны́нѣ ꙳ въ го́рнїй же́ртвенникъ. ꙳ Тѣ́мже тѧ̀ ра́достными гла́сы ꙳ при́снѡ ᲂу҆блажа́емъ, вопїю́ще тѝ: ꙳ молѝ непреста́ннѡ, ꙳ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ѿѧ́тѣй бы́вши ко́жи, ꙳ сꙋдо́мъ непра́веднымъ, ꙳ болѣ̑зни претерпѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ взира́ѧ къ кончи́нѣ неболѣ́зненнѣй, сла́вне, ꙳ и҆ къ по́честемъ страда́вшымъ ᲂу҆готѡ́ваннымъ, ꙳ ѻ҆гне́мъ же ѡ҆бострѧ́емь ꙗ҆́кѡ желѣ́зо, небокова́ненъ бы́лъ є҆сѝ, всеблаже́нне, ме́чь, ꙳ всѧ̑ посѣка́ѧ вра̑жїѧ полкѝ. ꙳ Тѣ́мже тѧ̀ почита́етъ дне́сь ꙳ всѧ́къ благочести́выхъ ꙗ҆зы́къ ра́дꙋющисѧ, ꙳ страда́льче доблемꙋ́дренне, ꙳ достосла́вне васі́лїе.

Оу҆кра́шенъ ра́нами бжⷭ҇твенными, ꙳ ѿ гра́да во гра́дъ свѧ́занъ те́клъ є҆сѝ, ꙳ свѧзꙋ́ѧй мꙋчи́телѧ, ꙳ и҆ твои́хъ сто́пъ ше́ствїе и҆справлѧ́ѧ: ꙳ и҆ а҆́бїе въ кесарі́йскїй гра́дъ вше́дъ, ꙳ въ то́мъ коне́цъ блаже́нный прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ко гра́дꙋ нб҃сномꙋ ꙳ вѣнцено́сецъ возше́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ бг҃ꙋ цр҃ю̀ ꙳ ны́нѣ предстои́ши. ꙳ Є҆го́же молѝ ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ. (с. 218)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ꙗ҆́кѡ во глꙋбины̑ мно́гихъ паде́нїй ꙳ ѻ҆каѧ́ннѡ снидо́хъ, ꙳ ᲂу҆ны́нїемъ мои́мъ и҆ лѣ́ностїю ѻ҆каѧ́нный, ꙳ и҆ недоꙋмѣ́нїемъ и҆ ѿча́ѧнїемъ ны́нѣ ѡ҆держи́мь є҆́смь. ꙳ Бꙋ́ди мѝ по́мощь и҆ ѡ҆чище́нїе, ꙳ и҆ спасе́нїе, пречⷭ҇таѧ, ꙳ ᲂу҆тѣше́нїе благосе́рднѣйше подаю́щи мѝ. ꙳ Тѧ̀ молю̀, ꙳ и҆ тебѣ̀ ми́лъ дѣ́юсѧ, ꙳ и҆ припа́даю, и҆ вѣ́рою зовꙋ́ ти: ꙳ да не бꙋ́дꙋ до конца̀ ꙳ льсти́вомꙋ ра́дость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ то́йже:

Не рыда́й менє̀, мт҃и, ꙳ зрѧ́щи на дре́вѣ повѣ́шена ꙳ твоего̀ сн҃а и҆ бг҃а, ꙳ на вода́хъ повѣ́сившаго зе́млю неѡдержи́мѡ, ꙳ и҆ всю̀ тва́рь созда́вшаго: ꙳ и҆́бо воскреснꙋ̀, и҆ просла́влюсѧ, ꙳ и҆ а҆́дѡва ца̑рствїѧ сокрꙋшꙋ̀ крѣ́постїю, ꙳ и҆ погꙋблю̀ тогѡ̀ си́лꙋ, ꙳ и҆ ю҆́зники и҆зба́влю ѿ ѕлодѣ́йства є҆гѡ̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ благоꙋтро́бенъ, ꙳ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ моемꙋ̀ приведꙋ̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Твоѧ̑, великомꙋ́чениче, восхвалю̀ болѣ̑зни. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ, пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ сла́вꙋ, всецр҃ю̀, сла́вный васі́лїй возлюби́въ крѣ́пкѡ, на землѝ пострада̀: и҆́мже црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ на́съ сподо́би.

Достохва́льное житїѐ, и҆ чⷭ҇тое жи́тельство, сла́вне, по́двигѡвъ стезѧ̀, наслѣ́дника показа́ша бг҃ꙋ, и҆ граждани́на нб҃сна тѧ̀ содѣ́лаша.

Повинꙋ́всѧ гдⷭ҇ꙋ, благи́мъ житїе́мъ, премꙋ́дре, повинꙋ́лъ є҆сѝ врага̀, и҆ нога́ми попра́лъ є҆сѝ сего̀, свѣ́тлѡ воева́въ на него̀, мꙋ́чениче васі́лїе.

Крове́й тече́ньми, мы́сленнагѡ фараѡ́на погрꙋзи́лъ є҆сѝ всево́инство ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ: и҆ къ землѝ восте́клъ є҆сѝ, мꙋ́дре, и҆дѣ́же ѻ҆́блакъ страда́льцєвъ при́снѡ весели́тсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆ц҃ꙋ̀ сы́й є҆диноро́денъ, восхотѣ́въ всели́сѧ во твою̀ пречⷭ҇тꙋю ᲂу҆тро́бꙋ: и҆ чл҃вѣ́къ бы́сть, чⷭ҇таѧ, за бла́гость спастѝ хотѧ̀ человѣ́ки.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Возвы́сивсѧ ꙗ҆́коже а҆́гнѧ на дре́вѣ, всеблаже́нне, строга̑нїѧ терпѧ̀ мы́слїю тве́рдою, и҆ низлага́ѧ врага̀ возношє́нїѧ си́лою бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а.

Ꙗ҆́звъ, мꙋ́чениче, добро́тами, краснѣ́йшїй ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ, мы́слїю чи́стою благода́рствєнныѧ гла́сы воспꙋща́ѧ, подвигополо́жникꙋ твоемꙋ̀.

Вели́ко зва́нїе и҆щѧ̀, велемꙋ́дреннымъ нра́вомъ, вели̑кїѧ по́двиги претерпѣ́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, и҆ вельмѝ при́снѡ взима́ющагосѧ, мꙋ́чениче, смири́лъ є҆сѝ.

Бжⷭ҇твенный храни́тель бы́въ повелѣ́нїй, бг҃омꙋ́дре, въ темни́цѣ затворѧ́емь, вѣ̑рнымъ ѿверза́ѧ ᲂу҆че́нїѧ пꙋ́ть, въ широтꙋ̀ ра́зꙋма вводѧ́щїй.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́въ и҆здале́че твоѐ зача́тїе и҆са́їа дх҃омъ, ѻ҆трокови́це, ᲂу҆ѧснѝ сїѐ вопїѧ̀: сѐ во ᲂу҆тро́бѣ дв҃а бг҃а зачне́тъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Красота̀ бы́лъ є҆сѝ цр҃кве, и҆ держа́ва бл҃гоче́стїѧ, и҆ потреби́тель нече́стїѧ, васі́лїе: и҆ претерпѣ́въ мꙋ̑ки ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ, со безпло́тными совокꙋпи́лсѧ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, мꙋ́чениче сла́вне. хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость. (с. 220)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннагѡ є҆стества̀ не ѿлꙋ́чсѧ, пло́ть бы́въ во чре́вѣ твое́мъ, но бг҃ъ вочл҃вѣ́чсѧ и҆ пребы́сть, и҆́же по ржⷭ҇твѣ̀ мт҃рь тѧ̀ дв҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀ сохрани́въ всенепоро́чнꙋ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь: того̀ прилѣ́жнѡ молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница, сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃а мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена, и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, мт҃ерски подо́бнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ, ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ стрⷭ҇те́й безче́стїѧ человѣ́ка;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Ви́дѣвъ ѡ҆блиста́емо твоѐ бжⷭ҇твенное лицѐ заре́ю дꙋхо́вною ѕлочести́вый, мꙋ́чениче, дивлѧ́шесѧ: и҆ ꙗ҆́кѡ тмы̀ слꙋжи́тель, нечꙋ́вственнѡ ѡ҆б̾юродѣва́ше.

Премꙋ́дростїю лꙋ́чшею ᲂу҆добрѧ́емь, мꙋдрецы̀ є҆́ллинскїѧ бг҃онача́льною си́лою ѡ҆бꙋи́лъ є҆сѝ: и҆ пострада́въ терпѣли́внѡ, побѣ́ды вѣне́цъ воспрїѧ́лъ є҆сѝ.

Просте́рта и҆ всю́дꙋ и҆зчленѧ́ема, ᲂу҆крѣплѧ́ше тѧ̀ сло́во, и҆́же на крⷭ҇тѣ̀ простре́сѧ, васі́лїе, и҆ стра́стїю вѣ̑рнымъ дарова́въ безстра́стїе.

Не жрꙋ̀ де́мѡнѡмъ, ни ᲂу҆страша́юсѧ сме́рти, ни мꙋ́къ ви́да, свѧще́нный взыва́ше васі́лїй, є҆ди́наго бг҃а и҆сповѣ́дꙋю въ трⷪ҇цѣ познава́емаго.

Бг҃оро́диченъ:

Пою́ тѧ, влⷣчце, многопѣ́тꙋю, благословлю́ тѧ, дв҃о, є҆ѧ́же ра́ди человѣ́цы всѝ благослови́хомсѧ, и҆ клѧ́твы дре́внїѧ вои́стиннꙋ и҆зба́вихомсѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Желѣ́за тѧ́жестїю слѧ́ченъ бы́въ, ꙗ҆́коже легча́йшее и҆́го гдⷭ҇не носи́ти и҆зво́ливъ, на творца̀ вы́ю, свирѣ́пствовавшаго врага̀ го́рдаго, мꙋ́чениче, смири́лъ є҆сѝ.

Съ весе́лїемъ желѣ́зными, мꙋ́чениче, ѡ҆бложе́нъ ᲂу҆́зами, мѣ́ста ѿ мѣ́стъ прете́клъ є҆сѝ, си́ми ꙗ҆́коже мони́сты красꙋ́ѧсѧ, васі́лїе, и҆ веселѧ̀ подвигополо́жника твоего̀.

Кро́вными течє́нїи са́мъ себѐ, мꙋ́чениче, ѡ҆багри́лъ є҆сѝ вои́стиннꙋ, ца́рскꙋю ѻ҆де́ждꙋ, сла́вне: побѣ́ды же вѣнце́мъ ѡ҆бложе́нъ, хрⷭ҇тꙋ̀ сца́рствꙋеши ра́дꙋѧсѧ, васі́лїе.

Оу҆тве́рждсѧ благода́тїю крⷭ҇та̀, претерпѣ́лъ є҆сѝ дале́кїй и҆ лю́тый пꙋ́ть, бѣ́днѡ гони́мь, поѧ̀: на стєзѝ свидѣ́тельствъ твои́хъ, красꙋ́ѧсѧ и҆ ра́дꙋѧсѧ, сло́ве, пойдꙋ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Превы́шшꙋю херꙋві̑мъ, высоча́йшꙋ нб҃съ, лꙋ́чшꙋю тва́ри, мꙋ́дрыхъ мꙋ́ченикѡвъ ѡ҆гражде́нїе, є҆ди́нꙋ бцⷣꙋ пѣ́сньми почти́мъ:

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Возвы́сивсѧ страстьмѝ твои́ми, и҆ низве́рглъ є҆сѝ врага̀, великомꙋ́чениче сла́вне: и҆ къ бг҃ꙋ преста́вилсѧ є҆сѝ, побѣди́тельнымъ вѣнча́всѧ вѣнце́мъ, при концѣ̀ страда́нїй, достохва́льне.

На крⷭ҇тѣ̀ просте́ршемꙋ дла̑ни тебє̀ ра́ди, мꙋ́чениче мꙋ́дре, подо́бѧсѧ, воздви́женъ бы́въ на дре́во, терпѣли́внѡ строга̑нїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ, ᲂу҆ѧзвлѧ́ѧ льсти́ваго твои́ми ꙗ҆́звами.

Свѧза́лъ є҆сѝ безплѡ́тныѧ врагѝ, вѧ́жемь за хрⷭ҇та̀, васі́лїе: ѿрѣши́всѧ же, сла́вне, ѿ пло́ти, до конца̀ разрꙋши́лъ є҆сѝ тѣ́хъ ѕлодѣ̑йства бжⷭ҇твенною благода́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Пою́ тѧ, всепѣ́таѧ, ю҆́же пою́тъ вѡ́инства нб҃сныхъ чинѡ́въ, и҆ молю̀ тѧ̀: стра̑сти дꙋшѝ моеѧ̀ и҆сцѣлѝ, чⷭ҇таѧ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ свободѝ.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Взбра́нной:

Зако́ннѡ тече́нїе соверши́въ, и҆ вѣ́рꙋ соблю́лъ є҆сѝ, сщ҃енномꙋ́чениче васі́лїе: сегѡ̀ ра́ди мꙋче́нїѧ вѣнцє́въ сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆ цр҃кве сто́лпъ непоколеби́мь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, сн҃а ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льна, и҆ дх҃ꙋ, и҆сповѣ́давъ трⷪ҇цꙋ нераздѣ́льнꙋю, ю҆́же молѝ, и҆зба́витисѧ ѿ бѣ́дъ чтꙋ́щымъ тѧ̀, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, васі́лїе бг҃омꙋ́дре.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Просвѣще́нїемъ бжⷭ҇твенныѧ благода́ти сїѧ́ѧ, тмꙋ̀ мꙋ́къ проше́лъ є҆сѝ, днѐ прича́стникъ бы́въ, мꙋ́дре, невече́рнѧгѡ, и҆ вопїѧ̀: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Водрꙋже́нно на ка́мени бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма, мꙋ́дре, се́рдце твоѐ, не поколеба́сѧ напа́стей вѣ́трами, страда́льче, вопїю́щее всѣ́хъ и҆зба́вителю: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бꙋ́йствꙋѧ мꙋчи́тель, повелѣва́етъ на реме́нїе рѣ́зати тѧ̀, сла́вне, и҆ ꙗ҆́кѡ безпло́тна терпѧ́ща тѧ̀ зрѧ̀, ника́коже разꙋмѣ̀ вопи́ти: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ꙗ҆́кѡ зла́то въ пещѝ мꙋ́къ, просїѧ́лъ є҆сѝ жго́мь, и҆ и҆з̾ѡбраже́нїе страсте́й бжⷭ҇твенныхъ бы́въ, вопїѧ́лъ є҆сѝ, васі́лїе мꙋ́дре: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Дѣ́вство по рождествѣ̀ нетлѣ́нно, дв҃о, пребы́вшее познава́ющи, и҆зъ тебє̀ ро́ждшемꙋсѧ па́че ᲂу҆ма̀, вопїѧ́ла є҆сѝ сп҃сꙋ и҆ бг҃ꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене преподѡ́бнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. Тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Весьма̀ къ бг҃ꙋ простира́емь, тѣлє́сныѧ болѣ̑зни со́нъ вмѣни́лъ є҆сѝ: ѿню́дꙋже къ жи́зни бл҃же́ннѣй и҆ неболѣ́зненнѣй, мꙋ́чениче страстоте́рпче, ра́дꙋѧсѧ преше́лъ є҆сѝ.

Вжили́всѧ любо́вїю вседержи́телѧ, растерза̑нїѧ пло́ти претерпѣ́лъ є҆сѝ крѣ́пкѡ, и҆ си́льнаго въ ѕло́бѣ ᲂу҆давлѧ́еши врага̀ стрꙋѧ́ми крове́й твои́хъ, васі́лїе требл҃же́нне.

Црⷭ҇кое ᲂу҆краше́нїе цр҃кве хрⷭ҇то́вы, стрⷭ҇те́й сп҃совыхъ и҆з̾ѡбраже́нїе мч҃никъ тве́рдый, вѣ́рныхъ ᲂу҆тверже́нїе, пѣ́сньми да восхва́литсѧ васі́лїй вели́кїй.

Премі́рнꙋю сла́вꙋ и҆ свѣ́тъ невече́рнїй, нбⷭ҇ное црⷭ҇тво, вѣне́цъ неꙋвѧда́емый, безпеча́льнꙋю жи́знь и҆ ра́дость неизглаго́ланнꙋю, мꙋ́чениче, по кончи́нѣ ѡ҆брѣстѝ сподо́билсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Спасе́нїѧ человѣ́ческїй ро́дъ сподо́бисѧ тобо́ю, пречⷭ҇таѧ бг҃ора́дованнаѧ: є҆ди́на бо на́мъ сп҃са родила̀ є҆сѝ, є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно: є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Ви́дѣти ст҃ы́хъ кра̑сныѧ свѣ́тлѡсти, разрѣши́всѧ ѿ пло́ти, сподо́билсѧ є҆сѝ, пребога́те: и҆ со а҆́гг҃льскими совокꙋпи́лсѧ є҆сѝ во́инствы, поѧ̀ при́снѡ съ ни́ми: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ, трⷪ҇це вседѣ́тельнаѧ и҆ всеси́льнаѧ.

Ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ, всеблаже́нне, ꙗ҆́кѡ вели́кое сл҃нце на нб҃сѝ, хрⷭ҇то́вы цр҃кве ви́димь, страда́льческими свѣтолꙋ́чными сїѧ̑нїи, и҆ чꙋдотворе́нїй бжⷭ҇твенными свѣтлостьмѝ, всѣ́хъ ѡ҆зарѧ́еши дꙋ́шы восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

Са́мсѧ страда́нїй красота́ми всеблагосла́внѡ, бг҃омꙋ́дре страстоте́рпче, ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ кра́сномꙋ предстои́ши, вѣнце́мъ пра́вды ны́нѣ ѡ҆бложе́нъ: тѣ́мже тѧ̀ чти́мъ вѣ́рнїи, ра́дꙋющесѧ.

Землѧ̀ бжⷭ҇твеннымъ погребе́нїемъ ѡ҆свѧти́сѧ, свѧще́ннагѡ и҆ бжⷭ҇твеннагѡ твоегѡ̀, васі́лїе, тѣлесѐ: пра́ведныхъ взыгра́шасѧ дꙋ́си, посредѝ себѐ дх҃ъ тво́й, бл҃же́нне, и҆мꙋ́ще: съ ни́миже всѧ̑ ны̀ помѧнѝ помина́ющыѧ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Стра́шенъ ѻ҆́бразъ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, бг҃ъ бо бѣ̀, дв҃о, вопло́щсѧ ражда́емый: є҆го́же молѝ, стра́шныѧ мꙋ́ки всѧ̑ ны̀ и҆зба́вити, вѣ́рою несомнѣ́нною чтꙋ́щыѧ тѧ̀, мт҃и чⷭ҇таѧ и҆ неискꙋсобра́чнаѧ.

Комментарии для сайта Cackle