Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃г-й де́нь. Ст҃а́гѡ преподобномꙋ́ченика ні́кѡна, и҆ двꙋ̀ стꙋ̀ ᲂу҆чєни́къ є҆гѡ̀ съ ни́мъ мꙋ́чившихсѧ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ д҃ Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Сла̑сти тѣлє́сныѧ, ꙳ и҆ пло́ти непоко́рное, ꙳ браздо́ю повинꙋ́лъ є҆сѝ, блаже́нне, ꙳ воздержа́нїѧ благода́тїю ꙳ побѣди́въ ꙗ҆́кѡ хра́бръ всеѻрꙋ́жїе врага̀ ꙳ си́лою дх҃а. ꙳ ѿѻнꙋ́дꙋже во́ждь бы́лъ є҆сѝ мона́шествꙋющихъ, ꙳ послѣ́дꙋющихъ всемꙋ́дромꙋ твоемꙋ̀, ꙳ и҆ бжⷭ҇твенномꙋ, ні́кѡне, проповѣ́данїю всегда̀.

Возсїѧ́въ ꙗ҆́кѡ со́лнце ꙳ ѿ восто́ка, всесла́вне, ꙳ вселе́ннꙋю всю̀ просвѣти́лъ є҆сѝ, ꙳ чꙋде́съ свѣ́тлостїю, ꙳ ли́къ приводѧ̀ ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́здъ свѣ́тлыхъ ᲂу҆ченикѡ́въ твои́хъ. ꙳ съ ни́миже пострада́лъ є҆сѝ крѣ́пкѡ, мєчѝ посѣ́чени бы́вше, ꙳ и҆ въ рꙋ́цѣ всецр҃ѧ̀ влⷣки ꙳ ва́шѧ дꙋ́шы положи́вше.

Ни гла́дъ, нижѐ бѣда̀, ꙳ ни нагота̀, ни ра̑ны, ꙳ ни нꙋ́жднѣйшаѧ вои́стиннꙋ сме́рть, ꙳ ва́съ ѿ любвѐ бж҃їѧ ꙳ ѿлꙋчи́ти возмо́же, досточꙋ́днїи: ꙳ но ꙗ҆́кѡ а҆́гнцы на заколе́нїе, ꙳ па́стырю послѣ́дꙋюще ꙳ ѿ за́пада къ невече́рнемꙋ поко́ю нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ, ꙳ страстоте́рпцы вѣнцено́сцы, достиго́сте.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆зба́ви, прест҃а́ѧ бг҃оневѣ́сто, ꙳ и҆ лю́тыхъ прегрѣше́нїй, ꙳ смире́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, ꙳ и҆ сме́рти и҆змѣнѝ моли́твами твои́ми, ꙳ и҆ да́рꙋй ѡ҆правда́нїе полꙋчи́ти ꙳ въ де́нь и҆спыта́нїѧ, ꙳ є҆́же полꙋчи́ша ст҃ы́хъ собо́ри: ꙳ покаѧ́нїемъ ѡ҆чище́на мѧ̀ пре́жде конца̀ покажѝ, ꙳ и҆ сле́зными и҆злїѧ̑нїи.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, подо́бенъ то́йже:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ ꙳ пригвожде́на, гдⷭ҇и, ꙳ а҆́гница и҆ мт҃и твоѧ̀ дивлѧ́шесѧ, ꙳ и҆ что̀ видѣ́нїе сїѐ, взыва́ше, ꙳ сн҃е вожделѣ́нне, ꙳ сїѧ̑ тѝ непокори́вый собо́ръ воздадѐ беззако́нный, ꙳ и҆́же мно́гихъ твои́хъ чꙋде́съ наслади́выйсѧ; ꙳ но сла́ва неизглаго́ланномꙋ ꙳ соше́ствїю твоемꙋ̀, влⷣко.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Побѣ́ды тѧ̀ пою̀ тезоимени́таго, блаже́нне. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Побѣди́въ по́стническими борє́нїи ѕлоко́зненнаго, страда́льческими вѣнча́лсѧ є҆сѝ добро́тами: и҆ бг҃ꙋ ны́нѣ предстои́ши ѡ҆ на́съ молѧ́сѧ, преподо́бне ні́кѡне, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Крѣ́постїю на́шѧ не́мѡщи ᲂу҆крѣпи́вшагѡ возмо́гъ, хра́бровалъ є҆сѝ пре́жде во бранѣ́хъ, блаже́нне, и҆ побѣди́тель бы́въ, ко хрⷭ҇то́вꙋ притека́еши креще́нїю.

Оу҆краша́етсѧ мꙋче́нїемъ по́лкъ блаже́ннѣйшїй ᲂу҆чєни́къ твои́хъ, пе́рвѣе, мꙋ́дре, просвѣ́щсѧ поще́ньми, и҆ сꙋгꙋ́быми борє́нїи сꙋгꙋ̑бы вѣнцы̀ и҆сплетѐ.

Бг҃оро́диченъ:

Две́рь ꙗ҆́же къ на́мъ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, сни́тїѧ, восто́ка, и҆ со́лнце, и҆ свѣ́тъ та́инственнѡ тѧ̀ нарица́емаго преесте́ственнѡ родѝ сꙋгꙋ́ба є҆стество́мъ невмѣ́стнаго.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Во́инствомъ дꙋхо́внымъ препоѧ́санъ, во́инство бж҃е́ственное, мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, воѡрꙋжи́лъ є҆сѝ ко страда́нїѧ подвигѡ́мъ.

Распѧ́въ по́стнически пло́ть, всесла́вне, пе́рвѣе, потща́лсѧ є҆сѝ страда́льческими ра́нами полкѝ дє́мѡнскїѧ побѣди́ти.

Ѿ восто́ка ꙗ҆́коже ѕвѣзда̀, ні́кѡне, прише́дъ, къ за́падѡмъ дости́глъ є҆сѝ. тѣ́мже ᲂу҆́меръ заше́лъ є҆сѝ, и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ возсїѧ́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Мꙋ́ченическїй собо́ръ твоѐ и҆з̾ѡбразѝ заколе́нїе, влⷣко, позна́въ тѧ̀ и҆зъ ѻ҆трокови́цы неискꙋсобра́чныѧ прозѧ́бша.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Преподо́бнѡ пожи́въ, ні́кѡне, пе́рвѣе, и҆ ли́къ собра́лъ є҆сѝ бг҃опокори́выхъ, благоче́стнѡ при́снѡ послѣ́дꙋющихъ тебѣ̀, ѿ восто́ка къ за́падꙋ возсїѧ́въ, ꙗ҆́коже со́лнце свѣтоно́сно, зарѧ́ми страда́нїй, гно́емъ крове́й ва́шихъ пре́лесть ᲂу҆ма́ливше.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Дв҃о всенепоро́чнаѧ, ꙗ҆́же пресꙋ́щнаго бг҃а ро́ждшаѧ, со безпло́тными того̀ непреста́ннѡ молѝ, ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀ да́ти на́мъ пре́жде конца̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю пою́щымъ тѧ̀ по до́лгꙋ, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ возвы́шена ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ пречⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀, сло́ве бж҃їй, мт҃рски рыда́ющи вѣща́ше: что̀ но́вое и҆ стра́нное сїѐ чꙋ́до, сн҃е мо́й; ка́кѡ, жи́знь всѣ́хъ, вкꙋша́еши сме́рти, ѡ҆живи́ти мє́ртвыѧ хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Наслажда́ѧсѧ бжⷭ҇твенными свѣтоли̑тїи, мꙋ́къ течє́нїѧ неꙋѧ́звленъ преше́лъ є҆сѝ, ні́кѡне досточꙋ́дне: и҆ побѣ́ды вѣне́цъ, мꙋ́чениче, досто́йнѡ прїѧ́лъ є҆сѝ.

Свѣтлостьмѝ прелѣ́потствꙋѧ до́блестей, ꙗ҆́кѡ по́стникъ подвиза́лсѧ є҆сѝ, стра̑сти ᲂу҆мертви́въ пе́рвѣе тѣлє́сныѧ страда́нїемъ, второ́е дє́мѡнскїѧ побѣди́въ полкѝ.

Ѡ҆полчи́стесѧ ѻ҆рꙋ́жїемъ благоче́стїѧ на врага̀, бг҃омꙋ́дрїи, и҆ сме́ртїю сла́вною безсме́ртїе прїѧ́сте, пою́ще: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ сꙋ́щꙋ тва́ри вы́шшꙋ творе́цъ возлюби́въ, ѽ дв҃о мт҃и, показа́ тѧ мт҃рь себѣ̀, ю҆́же ны́нѣ мо́лѧтъ собо́ри страда́лєцъ благолѣ́пнѣйше.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆з̾ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Бжⷭ҇твеннымъ твоеѧ̀ мт҃ре благоповинꙋ́ѧсѧ наказа́нїємъ, си́лꙋ, ні́кѡне, и҆мѣ́лъ є҆сѝ кре́стнꙋю во бранѣ́хъ, наꙋча́ѧсѧ лꙋ́чшымъ.

Житїѐ твоѐ свѣ́томъ добродѣ́телей просвѣща́емо, страда́нїе ꙗ҆́коже ᲂу҆́тварь благолѣ́пнѣйшꙋ и҆́мать, бг҃омꙋ́дре и҆ всече́стне.

Зако́нѡмъ бг҃онача̑льнымъ повинꙋ́ющесѧ мꙋ́чєницы хра́бровавше, и҆ беззакѡ́нныѧ бж҃їимъ посо́бїемъ мꙋ́жески побѣди́ша.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тъ безлѣ́тный на́мъ, ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе родила̀ є҆сѝ, подлѣ́тна бога́тствомъ бла́гости бы́вша, всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Ѿ восто́ка ꙗ҆́кѡ многосвѣ́тлое ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ со́лнце: ꙗ҆́коже ѕвѣ́зды, бг҃омꙋ́дре, ᲂу҆ченикѡ́въ ли́къ приводѧ̀, и҆ за́падъ зарѧ́ми ва́шими просвѣти́сте.

Ка́плѧми крове́й твои́хъ, мꙋ́чениче, потопи́лъ є҆сѝ многобо́жїѧ мо́ре: и҆ глꙋбино́ю по́двигѡвъ ᲂу҆дави́лъ є҆сѝ ѕло́бы лю́таго ѡ҆брѣта́телѧ и҆ вселꙋка́ваго.

Ꙗ҆́кѡ крі́нъ во страда́нїи ѕла́чнѣмъ процвѣто́сте: и҆ ꙗ҆́кѡ сладкодыха́тельный ши́покъ, на̑ша сердца̀ благоꙋха́ете мꙋче́нїѧ добро́тами, страстоте́рпцы бг҃одꙋхнове́ннїи.

Бг҃оро́диченъ:

Хра́мъ тѧ̀ бж҃їй и҆ пала́тꙋ ѡ҆дꙋшевле́ннꙋ страстоте́рпческїй ли́къ позна́въ, влⷣчце, мо́литъ тѧ̀ є҆ди́нꙋ же́нъ ѿе́мшꙋю поно́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Па́че зла́та и҆скꙋси́всѧ, бг҃омꙋ́дре, ра́нами, сто́лпъ добродѣ́телей ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, напада̑нїѧ дє́мѡнскаѧ ѿгонѧ̀, благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е мо́й, зовы́й, и҆ гдⷭ҇и ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

По кончи́нѣ пове́ржено твоѐ тѣ́ло, мꙋ́чениче, та́йнѡ, бжⷭ҇твєнныѧ врачева́нїй и҆спꙋща́ѧ свѣ́тлѡсти, ѿго́нитъ вре́дъ де́мѡнскїй, тѧ̀ ꙗ҆вле́ннагѡ бжⷭ҇твенною сотво́ршагѡ си́лою.

Ве́сь бжⷭ҇твенными наслади́всѧ, всеблаже́нне, манове́ньми, тѣ́ло ра́намъ пре́далъ є҆сѝ терпѣли́внѡ, вѣнцено́сецъ же предстои́ши вседержи́телю на нб҃сѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ возжела́лъ є҆сѝ, преподо́бне.

Па́стырь ѻ҆ве́цъ сы́й слове́сныхъ, мꙋ́дре, ѿ волкѡ́въ мы́сленныхъ соблю́лъ є҆сѝ неврє́дны, и҆ съ си́ми въ небе́снѣй ѡ҆гра́дѣ всели́всѧ, жела́нїй кра́йнѣйшемꙋ предстои́ши.

Бг҃оро́диченъ:

Не растли́въ дѣ́вства твоегѡ̀, ѻ҆трокови́це, ѿню́дъ, сло́во ѻ҆́ч҃ее въ тѧ̀ всели́сѧ: и҆ мꙋ́ченикѡвъ лобыза̀ ли́къ сла́вный, бцⷣꙋ тѧ̀ чⷭ҇тꙋю проповѣ́дающъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ: ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, бл҃гоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Недрема́нно носѧ̀ сїѧ́нїе се́рдца твоегѡ̀, напое́но сле́зъ пото́ки, преподо́бне, и҆ страда́нїѧ кровьмѝ, въ (с. 230) нерꙋкотворе́ннѣмъ, вопїѧ̀, черто́зѣ ны́нѣ живе́ши: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Красота̀ по́стникѡвъ и҆ страда́льцєвъ показа́лсѧ є҆сѝ, преподо́бне: во ѻ҆бои́хъ бо благоизво́лилъ є҆сѝ, побѣ́ды ᲂу҆дивлѧ́юща мы́сль, на є҆ди́наго врага̀, ні́кѡне, стѧжа́въ, зовы́й: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Кровьмѝ напои́въ дꙋ́шы, на ре́вность бжⷭ҇твеннꙋю воздви́глъ є҆сѝ, преподо́бне, ꙗ҆́звами мꙋче́нїй ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ де́мѡнское ѡ҆полче́нїе, и҆́стинствꙋюще въ тебѣ̀ зва́нїе показа́въ, вопїѧ̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Расто́ргни вери̑ги тѧ̑жкїѧ мои́хъ паде́нїй, и҆спра́вльши а҆да́мово и҆спаде́нїе, чⷭ҇таѧ, ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, всепѣ́таѧ, и҆ свѣтово́ждствꙋй вопи́ти чи́стымъ по́мысломъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀: тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Ви́дѣ тѧ̀ ра́нъ добро́тою процвѣ́тша, и҆ багрѧни́цею ѿ мꙋ́ченическихъ твои́хъ крове́й вѣнцеда́тель ѡ҆блече́на, съ собо́ю вселѝ, ні́кѡне, бжⷭ҇твеннѡ ра́дꙋющасѧ.

Ꙗ҆́кѡ предобра̀ твоѧ̀ любо́вь, ю҆́же къ бг҃ꙋ стѧжа́лъ є҆сѝ, ні́кѡне: и҆ тепла̀ твоѧ̀ ре́вность, ѻ҆гне́мъ бжⷭ҇твеннымъ распалѧ́ема, и҆ чꙋ́дно страда́нїе, съ нб҃сными тѧ̀ совокꙋ́пльшее.

Тѧ̀ на цр҃ко́внѣй высотѣ̀, сл҃нце посредѝ и҆мꙋ́ще ли́къ страстоте́рпєцъ, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды свѣ́томъ бжⷭ҇твеннымъ ѡ҆блиста́ни, лꙋчеда́тными сїѧ̑нїи вселе́ннꙋю всю̀ ѡ҆зарѧ́ютъ.

Взѧ́лсѧ є҆сѝ ко ѻ҆би́телемъ нетлѣ̑ннымъ, ли́къ сꙋгꙋбосо́тный, мч҃ниче, страда́льцєвъ предста́вивъ вѣнцеда́вцꙋ: съ ни́миже помина́й соверша́ющихъ дне́сь свѧще́ннꙋю ва́шꙋ па́мѧть.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та жили́ще ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, на́съ ра́ди и҆зъ тебє̀ ꙗ҆́вльшагѡсѧ: є҆го́же непреста́ннѡ молѝ, просвѣти́ти мы̑сли на́шѧ бл҃гоче́стнѡ пою́щихъ тѧ̀, дв҃о мт҃и всенепоро́чнаѧ.

Комментарии для сайта Cackle